Martijn van Staveren Overzicht van onbewerkte teksten van lezingen vanaf 2017 en ouder

Die m.b.v. software de MP3 opnames heeft opgezet in tekst

Helaas is de kwaliteit vaak erg slecht

Maar goed, beter dan niets

Staan te wachten op een ieder die de geluidsopnames willen uitschrijven tot leesbare teksten

 

https://matrix-nl.freevar.com/matrix-Onbewerkte-tekst2017.html

 

 

 

 

 

 

20171219-MvS-Buitenaards-Contact-Werkelijkheid-deel1-Bavel-MP3+Onbewerkte-tekst-15mrt2019

 

 

20171219-MvS-Buitenaards-Contact-Werkelijkheid-deel1-Bavel-1-2-test1-15mrt2019

Mooie die vanaf mag zijn in het hier over dan zijn we komen hier vanavond er niet naar Martijn luisteren maar vooral kijken wat er in jezelf gebeurt daar niet doen alsof ik dit geval vrijuit spreken en dat is de enige belangrijkste elementen waar we nu op de aarde merkbaar zijn aanbeland hoeverre wij een vrijuit mogen spreken nog dat ik daar niet doe dat we op eigen wijze aan als ik kijk naar driemaal aan gaat niet zozeer over buitenaards contact of iets wat daarop lijkt het gaat vooral om gaat om het gaat vooral over een de verbondenheid in onszelf met de wereld en dat zijn de belangrijkste thema dat is voor mij altijd belangrijkste thema geweest zal

en daarbij die verbondenheid in onszelf met jezelf en met de wereld is natuurlijk wel verbondenheid met

bij staan nu in een soort werkelijkheid als aardse beschaving dat alleen over de aarde gaat het gaat om meer dan alleen een zoveel ervaring in jezelf over de vertel maar ga niet zozeer omdat ik al eens verteld zijn heel veel mensen doen ook in Nederland er ook andere landen spreek over ervaringen was maar ze vaak Martijn: doe jij wat je doet dan is dat er zoveel mogelijk toestellen vrijuit te spreken andere mensen verlaten voelen en te laten tekenen in zichzelf dus ga ik ook het is een soort voorbeeld zo maar zeggen wat mos maar dat eigenlijk al is bij iedereen waardoor mensen de moed krijgen in zichzelf en iets voelen om er ook goed te doen en beschavingen communiceren over mijn uitbraak wel eens wat over mijn eigen ervaring want over andere mensen ervaring spreken dat toch nog een verbondenheid dat is een verbondenheid die dat zij vervolgens het bij een bijeenkomst verbondenheid eigenlijk altijd iets is altijd verbondenheid alle wezens elkaar verbonden als je ergens een dier ziet staan of liggen kijk naar dat prachtige die je dan is het heeft verbondenheid van dat voor die je voelt zoveel liefde voor die dieren observeert jouw niveau dan terug naar zelfs als het dier ander kijkt of als we die misschien schrikachtig is een groot je voelt wel zelfs als een team er op dat moment, maar we voelen het hier gaat het makkelijk af. Mijn ervaring is dat je daar de als maar dat zeiden dat ook bij elkaar vormen als mensen staat zoveel tussenin tussen die verbondenheid die verbondenheid is eigenlijk meer de ogenschijnlijke verdeeldheid waarin we met elkaar hier hier op deze aarde en die verdeeldheid die zich uitrolt alle modelleneconomie. De religies de culturele achtergronden als opnoemen zorgt voor een soort verdeeldheid en die verdeeldheid die regeert krijgen door de verbondenheid van origine gezien even bewegen wat ik doe is die verdeeldheid ook benoemen maar niet altijd met woorden maar vooral met met mijn verhaal stukjesdeeltjes waarvan om te voelen in jezelf wat er gebeurt als ik bepaalde zaken aanraak en wat kan gebeuren is dat je tot een liefde van je wezen tot in de diepste spelonken zeg ik wel eens ontroerd raakt aangeraakt wordt het kan een bekrachtigende ontroering zijn kan ook betekenen dat een keer een emotieweerstand voortkomt waardoor het gevoel van steeds eigenlijk, het overlijden iemand die alleen linksaf gaat zal ik nooit doen dat er geen in zijn garage is dus de manier hoe je kijkt. De links en rechts tegelijkertijd nemen met je bewustzijn en de keuze steeds om voor het goed of kwaad te kiezen is een perceptie dan gaat het om het gaat om, naar de werkelijkheid kijken wat ervaar mijn en verlieten dan afgenomen is alles terugbrengen naar het menselijk innerlijke kracht van de mens zelfs als de kracht die nog niet eens zijn te maken heeft de stad zelf daarvoor ga niets uit te leggen als liefde en eerbied voor verspreid betekent dat 12 onderwerpen aanraken aan te mogelijk een iets andere betekenis krijgen van sommige mensen dat is ook dus geen goede want in het is dat misschien niet de betekenis van het dat ik iets over zegt dat degene waar hij of zij daar naar kijkt is veranderd waardoor de overtuiging dat het zou moeten zijn maar al die geloof is ineens oplossing te staan en dan ben ik, we zijn alsjeblieft van het begrijpen buitenaards contact er is begrijpen wie wij zijn van die niet zijn als waar gaat er ons zo geÔdentificeerd allerlei processen er zijn geworden in ons neurologisch persoonlijkheid de persoon Martijn als ik 100 er kennelijk veel meer dan een persoon zou ook zo stoer trots mogen zijn om naar onderwerpen zoals buitenaards contact tijd dat misschien ook nog wel iets anders is dat ik dat als Martijn sta zo genoemd en dat is een verwerkingsproces ontwaking proces je bewust worden van een gaan het Spiegelzaal uit het moederland zou wat doet dat je bewust worden van dat er voortdurend een herziening nodig is herziening we zijn niet altijd dat dat gevoel daar kan zijn waarom je spreekt over de onderwerpen zoals multidimensionaal bewustzijn oorspronkelijk bewustzijn ander nog bewustzijn iets heel fundamenteels dieps in ons in ons wie wij zijn zoekend dat Disclosure al onderweg is openbaar van buitenaardsen vraag is als mensheid zichzelf nog niet eens kan zien wie zijn essentie is door niet te durven erkennen die zijn dus eigenlijk niet is dan kom je erachter

als de mensheid in het geheel dat weigert te zien en daar eens te onderzoeken te doen is de vraag als er Disclosure komt dat buitenaardse ruimteschepen zo naar 10.000 jaar onderzoek juist nu in zich laten zien wat andere specifieke moment maar dat dan kan de vraag is of dat daar kan perceptie er een zie op dit moment op de aarde onvoorstelbare gebeurtenissen voltrekken en, de informatie-oorlog gaat om waarheid moet waarheid is is niet van belang het gaat om de openbaarheid het meest algemeen wordt geaccepteerd dat de meta waar het bewustzijn van de mens zo de waarheid is het klopt wat wordt gezegd is geen zin van belang het gaat om wat mensen daarbij geloven propaganda noemde dat in de oorlogsperiode nog steeds van de wordt het is propaganda kijken op dit moment naar Rusland niemand weet hoe het zit mensen zeggen ja dan moet is iets aan de hand die, eigenlijk net zoveel uit het niets aan de mensen zeggen ja het is wel de schuld van moet in dat NAC zijn alle meningen zeer zijn vaak ook niets en dat erkennen dat zo heftig want niemand kent echt officiŽle rapporten als die er zou zijn vraag is propaganda wat is propaganda je wilt iemand iets laat geloven in iets laat denken zo sterk dat degene overtuigd geraakt van dat het zo is en als dat maar door een grote groep mensen tegelijkertijd wordt gedacht algemeen heersende gedachte zich wordt het zit ook in het bewustzijn van die groep mensen en dan is het echt een enorme job nodig dat zien we mensen anders te kunnen laten kijken naar de werkelijkheid bij monde dan onderwijs zoals bewijs zou onvoldoende zijn om de diepgewortelde overtuiging moet in elkaar zit ontmanteld omdat het psychische bewustzijn van de mens zo sterk is zo vasthoudend is, en niet mogelijk is om daarin te schakelen is propaganda is een vorm van een gedachtebeheersingsprogramma nieuws het zijn dat gebeurde overal dat mensen moet denken dat vijand die persoon is die partij als dat gaat over massabewustzijn sturing eigenlijk in je werkelijkheid kijken wat dat betekent dan zou je kunnen zeggen dat het een soort controle is over het menselijk denken met denken moment deden aan de hand van beelden wat ze in zich dragen dat ontwikkelt zich ook gevoel bij zeggen de mensen ja maar mijn gevoel laat me nooit insteek mijn gevoel zegt me dat het zo is dat is nogal een behoorlijke bewering want gevoelens worden veroorzaakt eerste instantie nu over het lichaam uit het brein van meetbaar en Peter zijn veel meer dan ons brein sterker nog aan op die bestaat onze lichamen brein staan dan hier maar onze in deze zaal met onze lichamen het brein functioneert dus vanuit deze laag hier hebben te maken met het gevoel ontstaat vanuit het brein van het brein gevoelens uit het brein ontstaan uit het brein altijd op basis van overtuigingen en als dat aan de kant geschoven wordt de los te laten zelfs als de overtuiging diepste verlangens de grootste mensen grootste liefde vertegenwoordigen ze dat dus los te laten komen in niemandsland terecht was het is helemaal leeg

zo niets mis was dan als er iets mis waar hart van luisteren want dan kan het waren vaak ga dan aan het brein maar dan komt is dat is de grote gezien waar op dit moment nu leven, buitenaards contact is er veel meer nodig dan op dit moment in Nederland en daarbuiten alle landengroepjes vormen om te denken dat we geleid worden door een buitenaardse groep een of dat er van alles gaande is de mensheid ondersteunen moeten dat gewoon durven te onderzoeken werkelijk zo is er komt veel meer bij kijken verbondenheid hoeverre zijn verbonden met een non overtuigingsysteem verbonden zijn verbonden met het levensveld in onszelf leven geprogrammeerd is het hele levenpropaganda geworden en zelfs een deel van spiritualiteit en buitenaards concept de hologrammen zijn vragen zijn van ze zijn zeer belangrijke tot de kern door te ik ben niet iemand van pappen en nathouden nooit doen stel vragen die, doe eens wat soms dan moet je wilt niet soms een enorme klap en gaat niet om Martijn gaat omdat ik iets voor het brein, allemaal eigen wijze werkelijkheid wat ik straks gaat vertellen is er niet bij definitie de waarheid is een perceptie van die nu vertel menselijk bewustzijn en als je dan andere vorm waarin ziet of voelt het geloof als dat ik zeggen zijn als onze oren want altijd terug naar datgene je best niet zeggen als je die plezierig voelt dat dan per definitie bezig grote strijd gaande is geen grote strijd er is een soort beweging op aarde waarin wordt gezegd er is om dualiteit en alle liefde vervalt en alleen boosheid geval om dualiteit er is een beweging gaande waarin mensen zich alles is liefde alles is liefde klopt ook perceptie waarsta in hoe ervaar het zelf zo in zijn leven alles is negatief zijn de bewegingen die zeggen van het universum is een creatiemodellen wordt door zwaar onderdrukkende macht gecontroleerd er zijn ook groepen zijn alles wat leeft liefdevol al eventjes aan bijvoorbeeld met alle liefde voor deze man met enorm veel belangrijker Steven Greer met daar als we gewoon iemand die het Disclosure project Amerika het gelanceerd voor hele lange tijd geen mijn allemaal topofficials uit de Amerikaanse inlichtingendiensten dus drie vertellen over buitenaardse ontmoetingen stimuleren bijvoorbeeld een alle beschavingen de aarde bezoeken zijn allemaal positief zitten geen boze gasten tussen want als er nou zou zijn geweest dan zouden ze al lang, het is een overgenomen perceptie wat is al vandaan is overname wat wij denken dat overnames dat het een mogen doen of is het een vorm van propaganda voeren door het menselijk bewustzijn stel je voor dat dat zou kunnen zijn zij voor dat een andere beschaving propaganda voert door het menselijk bewustzijn waardoor zij een andere perceptie krijgt van de werkelijkheid ofwel zijn er van een andere werkelijkheid anders als dat ze daarvoor er wordt voordat die veldenzoekers met aandacht zit er mee ging bemoeien maar als mindcontrol ik moet mijzelf interdimensionale interstellaire bemoeienissen interstellaire propaganda controlemachten hoe je het onderzoek dan doe ik niet als losse schroeven te stellen want het is weer zo is wat ik nu zeg dat die werkelijkheden er allemaal tegelijk te zijn als mensen al die scenario's bij de mens om mijn eigen kracht) bestuderen naar toe als een lege kreet als het ware, Franeker een woning en als het over misschien mijn want je wintersport kan u gaan staan kijken naar een bijna lege band dus ik stap uit een buiten zal komen geldt dat review ander heeft het apparaat worden op is ook de start goed dat moment was mijn gevoel die goed om te weten het is toch miraculeus te zijn door een man die ons gevoel denken dan maar hoe bijzonder dat er een lampje want ik helemaal niet geloven dat land is van het begin andere bewustzijn die maar zijn van ongemak snelactie: onze voorstelling wat er gebeurd is het beste voorbeeld maar in het menselijk bewustzijn zo mogelijk ook zo want uiteindelijk om eigen toestanden kan ik bij iemand aan mag allemaal, aan het daar aankwam stond een dorpje stond een hele lange rij ook het, zou ik naar het dorpje naar dat die gewoon fietste rond gaande,-3 : onze maar als ik mijn dus een staande tussen ouders om voor het eind van die straat daar zie kracht ontstaan in de weg en niet meer van waar mensen bestond die een soort staan gebeurt er niets en niemand is daarvan hersteld hele wereld zie het organisme moeizaam voor mij staat stond in de auto aan gedaan ik kijk zo naar door dat oude gevoel wat zou er zijn de gevolgen zijn ALS een draad ik draai daar draait terug die draait en die anders altijd ander opdraaide

tijd rijp zei dat het bedrijf ook zat, dragen in de energie voor, zou zo weten om zijn gedrag zou zo weet wat er aan de hand is en mijn vraag altijd dat mijn systeem vraag ga ik ook de zonder te weten waarom dus daarom Martijn is een beetje naar hij staat en ik kom bij vrachtauto en stap uit mijn auto en ik loop mijn man toe komt uit ernstig dat ze maar eens Martijn groots zou zich wat is er aan de hand op die hele de werkelijkheid is wat is er gebeurd was heel gemakkelijk aansprak als confronterend want zij weten als dat iedereen

zonder te vragen makkelijk andersom iemand aan als ik die gaat is waar gewoon zijn/ik het vasthoud zal waar ik in het neerzetten van buitenaf te voeren maar zitten maximaal belasting op de aarde zijn overheen gegaan is een mechanisme geschakeld dat de veiligheid mogen staat zijn overbelast zijn aan zich op een met meer dan overbelasting door mannen als de dood zo maar als een man logisch fijn zijn we geprobeerd zijn overbelast en kijk eens aan toe zeg ik vandaan kom eens achteraan zolang er nog geen zeg ik tegen want het is dat moeilijk beseft dat jij niet vergroten bent zijn die elkaar dat zijn dus die geblokkeerd apparaat moeten wachten tot het komt voor en bij ook gemonteerd zijn zeg dat is ook wat er gezegd inlaadt vrachtwagen kan dan besef dat ik dat er zijn soms die bokalen dus zat die emotionele analysesysteem doordat iets buiten, dan wordt het vloeibaar gestoelde dank je wel dat is het mogelijk is uit elkaar met onze top zitten en wij weten om naar een zo'n contact gemaakt ben ik boos was dat die gaat het gebeuren onder als dat was die irritatie van zijn nieuwe maar de leiding van de toernooien doorheen dat maakt helemaal dood, maar omgedraaid die man, je komt hier ook zo normaal geconverteerd uit die gehad was het leuk vonden

 

waar de mensheid waar is aangesloten dat een ander vlak boven de grond dan ga ik me niet kilometer 300 m allemaal en dat sollicitatie zal zijn, dat is hier de menservaring maar enorm onbewuste opleiding om te onderzoeken kunnen komen als doel is hier in onszelf dan is er, wij zijn allerlei thema's bewustzijn niet hoger is dan kom je mag wel niet over spreken voel spreken want dan loop ik zal uit het speciaal waarbij ook een mond Het Is Niet Zo Dat Als Ik Die Zo Mezelf Verteld En Ander Dat Vind Ik Raar Vind Dat Ze Daarom Ontvangen Doet Is Van Want Ik Ben Blij Dat Ook Wat Moeilijk Is Eenvoudig Zou Ik In Mijn Leven Veel Dingen Meegemaakt Basis Van Wat Ik Weet Wat Hier Op Aarde Om Gaat Ik Zelf Zeker De Verstoring 1010 Minuten 44-jarige Lichaam Ten Diepste In Soest Was Een Bijeenkomst Van Die Boom Die Boeken Vele Momenten, Binnen Was

Bijeenkomst Worden Ze Allemaal Zat Daar Van 10 Minuten En Toen Ging Anton Stellen Dat Hij Allemaal Vanuit De Vaste Navigator Zelfmanagement Van Niet Ik Ging Daar Helemaal Niet Van Mensen En Hij Is Gesteld Op Een Gegeven Moment Over Buitenaardse Ontmoetingen Van Het Wereldwijde Luisteren Naar Het Geen Mensheid Ten Onder Controle Zijn, Zie Gekoppeld Een Andere Dimensie Er Wordt Iets Ingevoegd In Het Bewustzijn, Deze Werkelijkheid Ervaren Hier Verborgenheid Doorgelaten Speculatie Dat Is OP De Aarde Die We Dat Van Generaal En Ik Luister Want Ik Het Niet Dat Moment Haar Wat In Ons Vertelt Omdat Als Je Begrijpt Dat Werkelijkheid Is Maar Het Is Is Dat Als Dat Mogelijk Niet Zeggen Dat Ik Kwantumhologram Waar Ervaart Met Elkaar Komen Dat Dan Die Betekenis Daar Ook Iets Voor Bepaalde Geldigheid Zal Ik Noem Ik Sinds Nou 2013 Ben Ik Aan Het Vertellen Over Kwantum Werkelijkheden Buitenaardsen Andere Werelden Wat De Kracht Van De Mens Is Hoe Zijn De Werkelijkheid Kijken Wat Effect Dat Heeft Werkelijkheid Om Werkelijkheid Ontstaat. Trillingvorm Schept Ons Emotionele Bewustzijn Schepping Vertegenwoordigenmom Deze Werkelijkheid Ontstaat Dat Wij Ook Dat De Schuldenaar Zijn Er In De Mens Soort Ervaring Krijgt Ingevoegd Van Buiten Af Waardoor Dat Zich Van Meet Met Werkelijkheid Buiten Zichzelf Is Een Soort Verzoening Invoeger Van De Op De Hoogte Spreken Over Mijn Kind Zijn Precies Dat Doen Zegt Hij Tegen Mij Moet Niet Zo'n Rare Dingen Dat Ik Heel Bijzonder Dat Als Je Dieper In Die Gaat Komen Dat Er Mensen Zijn Die Daarover Gaat Om Dat Te Openen Maar Zijn Aan Het Openen Van De Bespreekbaar Te Maken Dat We Voor Het Is Niet Weerstand Staat Het Is Alsof Je Gaat Puur Naar Het Friese Even Gezamenlijk Hele Tijd Dat Vieze En Ineens Maar Altijd Ongeveer Hetzelfde Werk Kennelijk Was De Cyclus Wij In Zit Wat Ik merk dat mijn totaal niet beÔnvloed mijn werk wat ik vertel maar met een enorme weerstand is in het veld om anders te gaan kijken naar buitenaards contact betekenis wat is het komt omdat er steeds meer mensen zich bewust worden van wat er mogelijk meer aan de hand is dan alleen buitenaardse ontmoetingen buitenaardse ontvoeringen intergalactische bewustzijnsvelden galactische federaties maar vooral gaan mensen beseffen dat werkelijkheid maken heeft je zelf naar kijkt dat is de kwantumfysica en laten we maar beginnen voordat dat dan zo een beetje in lijn deze hele avond is soort in lijn introductie waarin er op jezelf vertel maar vooral ook de dwarsverbanden heel spelenderwijs, voor mijn want als het over over waarheid wat je waarneemt zie kijken wat waarneming is zijn stekeblind moment als wezens fysieke dan met ons lichaam zijn maar ik kom ik er mee naar huis gaan denken dat het eigenlijk ook dat is het zo dat als je hond voor een logo zie dus niets maar die wetgeving functioneert alleen op basis van overtuigingen dat het zo is zijn nu kijkt niemand ze is er aan de kant is een zeg in het huidige kan je de muur heen kijken naar zijn overtuiging alles draait software het fysieke lichaam en ons innerlijke kracht de kracht van creatie de kracht van zelfcreatie de kracht van zelfbeschikking de kracht van verbondenheid met jezelf en buiten jezelf een uit jezelf zijn heel diepgaand thema kracht van leidinggevenden de waarneming die zijn dus niet in de gehoorzaamheid meelopen draaien met de auto wegrijden maar eerst daarin gaan die kracht die is zo dat de scheppingskracht er zijn genoeg testen gedaan op deze aarde met Notesshow zijn Noorse experimenten waarin het beleid als iemand anders iemand onder hypnose gebracht en tijd dus een instructie op basis van woorden wat ouder zijn ze niet als een trillingatmosfeer ja uiteindelijk komt het in het brein worden getransformeerd naar magnetisch veld neurologie zijn de door middel van woorden wordt een instructie gegeven aan iemand die dus onder hypnose is nou ze staat niet eens een ander hersengolf frequentie is het mogelijk om iemand instructie te geven dat die persoon dwars door muren heen kijkt Pieters is aan gedaan en dat is niet zomaar een show Lieve vrienden en die vermoedelijk hoe de mens maar het is niet helpen, overmoedig een praktiseren in het bewustzijn van 100 je denkt dat je de te zijn aangericht trauma wat er gebeurd is, het moment dat iemand door je heen gaan kijken

 

Vraagsteller niet transparant geworden dat je gewoon doorheen. Of dat je niet meer met je ogen tijd in het veld in plaats van ook dat het ervaart dan zijn van de auto dan ogen gekeken en is er een bewustzijn verschijnt in het brein waardoor het brein iets kan onze informatie op basis van een instructie ik wil bezig om mij gegeven om dat als je het hele buitenaardse fenomeen diepere betekenis wil geven dan komt er achter dan komt er geen Disclosure niet zoals alle mensen te verkondigen dan kom je erachter dat het een enorm fresco experiment is niet fysieke ervaring voort uit een andere werelden die niet militaristisch zijn militaire uit andere dimensies, zoals wij dat noemen voldoen niet aan de fysieke eigenschappen en aan de huurder van deze aarde en dat is ons hele grote belangrijk om dat op het moment dat wij zien is de vraag zien we zijn nu pas veranderde iets wat door die muur kunnen kijken in onszelf of niet de manier hoe we nu kijken laat niet toe dat collectieve muur heen kunnen kijken er is iets in ons aanwezig doordat ik het was een forse overtuiging voor geloofssystemen en geloofssystemen spreekdefinitie niet vanuit eigen leiding eigen kracht waarneemt wat je gelooft maar het wordt gepresenteerd het hele concept buitenaardse contacten ik door die van andere werelden

je gewoon zijn dwars door alles heen lopen is het zichtbaar op het moment bij onszelf gebruiken waar zij gaan overleggen bereid zijn om er afstand van dat noem dat dichthouden dicht te kunnen hele aarde voorzien het allerlei afhankelijkheidmodellen en dat zitten spiritualiteit verwerkt zijn iedereen die zitten in de economie verwerken geloven dat geldt wel betekenis heeft en zich volledig volgsysteem is zo veel verschillende manieren ingebracht in het bewustzijn van de mens als je denkt kan wel afscheid nemen van maar geloof maar ik geloof wel dat geldt dat dat nodig heb als dat die overtuiging dieper inzicht zit nog steeds in een raster van bewustzijn wat een elektromagnetisch veld

dus waarom probeer het dan niet lang zitten gaat vandaag nu over het voorstellingsvermogen voor ons als mensen dus een uitspraak

*is er gaande)

*is van die niet gaan uitspraak op zich in staat voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis even hoeveel mensen gesproken op het gebied van religieuze geschriften spirituele geschrift heel veel mensen zijn die diepgaande gesprekken diepgaand onderzoek gedaan heel veel informatie zelf wat daar al uitgebreidham op zijn boek schrijft als informatie die de menswezen in de mens is hoe het komt dat het lichaam reageert zoals het doet als er een werkelijkheid hebben we nodig voorstellingsvermogen en andere voorstellingsvermogen zou zeggen de vorm van fantasie is als iets voorstelt die jezelf als iets van passeert een komt het in het bewustzijn van de mens wat ingevoegd dat is kwantumholografie eens holografisch iets met zijn fantasie invoeging haar bewustzijn en ziet mij nu staan de ogen mijn lichaam omgezet en geeft processen brein en het is een elektromagnetisch veld als je uit deze router inclusief het netwerk van bewustzijn in het lichaam in het hoofd in dat veld zijn Martijn ergens in gekleurd bijzonder dat veld omdat het lijkt me bezig zal zijn ze niet als jij fantaseren zelfvoorstelling aan de slag dan wordt ook die voorstelling ingevoegd in dat spectrum van het brein als het zo belangrijk zijn veel meer zijn ons brein dat het brein wel een belangrijk om de schepping en creatie van een ander moment dat je dat kunt doen jezelf ik dat voorstellingsvermogen onderbouwt diepgaand krachtveld wat bij de aarde kennen als iemand iets naar wat vaker uitgeleerd geleden de uitkomst van wat die emotie aanzetten dan wordt het de e-mail de projectie te invoeging vanuit je voorstelling wordt in jouw bewustzijn geÔnstalleerd en is de vraag hoe komt van binnenuit ook buiten tevoorschijn als spreken over wat dat je brood kunt reality IN andere tijden altijd maar dat zijn geen wonderen is gewoon schepping creŽer en buitenaards contact geen onderwerp daarvan zal opgeven moment een echt werkelijk toegankelijk worden voor de mens op de aarde als een begrijpen wat ons voorstellingsvermogen dus ook is als een mens van de pauze belangrijke kennis werkers stel jezelf eens voor dat ik de naam van andere leesboeken en zal in essentieels dat we informatie universiteit studeert af, informatie kun je op mij maar mee omdat dat namelijk van buiten af in dit script was je van huis bent wie creŽert het een weet dat alle buitenlandse om een ander energieveld is voorstellingsvermogen, vergelijkbaar thema's en dat je fantasie het dat je hierbij de motor je ruikt lekker door de natuur motor die natuurlijk helemaal intensiteit uit en het is niet wie voelt dit is mijn droom of Statensingel te kunnen vervullen daar zijn. Komt er ook voelt in jezelf bestaat uit ziekte en het bijzondere is dat dat wel helemaal niet gebeurt wat er buiten toe wilt gebeurt sijpelt die buiten jezelf die zal wel goed over sensaties je voelt de sensaties in jezelf dat het zo is dat was ook zonder zonde om te beseffen dat er iets in onszelf kunnen dragen iets in onszelf ervaren wat er buiten onszelf niet is dan is voorstellingsvermogen zolang maar ťťn van mijn doelstellingen van deze lezing is om het een dat is een weerstandsveld zijn we noemen het tegenwoordig allemaal dure cognitieve dissonantie waren zeggen kennismechanisme in de mens dat iets niet zou kunnen omdat dat Massimo klinkt of gaat lijnrecht in tegen datgene wat zou je gedachten maar omdat nog een beweging te zetten want er zijn die en die die verbonden met het oorspronkelijk veld van het leven moet als het paradijs wat wij die fantasie met tevoorschijn gekomen na te komen is het belangrijk om te weerstandsveld daar doorheen ook in beweging zet naar de goed maar ik zeg lichaam en kracht en voor zou worden wij zijn wel deze aarde want je zit in mijn kinderen waar de Vondelpark Amsterdam de daders dat is mijn naar ons je die aangepaste van tante maar goed, dit bij elkaar voor mij was het mijn vriendelijkheid mijn eerste een echte vriend ik in mijn leven moet pas daarna toen ik een jaar of acht was toen kreeg mij namelijk automatisch een niet poesje katertjevolgende echt dus geen weerstand van ons veld dat ben ik die jaren er isÖ Onderschrift jaar mensen in een bootje die dus ik ga deze lezing over Martijn nee maar dit heb ik vind dat weglaten te zijn met het gerucht komt van aanhoren, normaal met het Duitse hele gezin in: ťťn en ander onnozelheden Niet plezier alvast zijn zo bijzonder is van die zijn zo de wat er nodig hoe zwaar durft accepteren dat is weg buitenaards gedeelte alle durft accepteren dat in leven waarin er zoveel verdeeldheid stappen nagenoeg verbondenheid zitten is er al zijn als collectieve beschaving onder voorwaarden kan zijn, verbonden met de mensen ander als een wereld geen huizen stel je vraag: zijn andere als ziener

ik heb zo'n grote ziet uit ontstaan omdat zijn als beschaving of bomen maar dat het gebeurt er zijn van vraag wil niet zeggen van dat dat wel zo is het niet zo is dat in Gemert zijn of vragen stellen in hoeverre zitten er al in de propaganda van dat is normaal geworden het is mijn eigen schuld om het is een man gewoon zo dat het daar zo laat zien, niet zou doen van overtuigd wij met elkaar zoveel beweging kunnen zetten wat het werkelijk een van ik ben er zeker van omdat ik weet dat de kracht in de mens is die kracht hier zo onnoemelijk grote zo enorm groot en het kan zijn de kast gehaald om te denken dat ons geregeld gaat worden de regeringen over buitenaardse beschavingen dat is de kracht waar ik zie een bekrachtiging van kracht in onszelf doe je dat verhaal, dat is een totaal gebeurt en ik denk omdat dat het wel

 

Dat doet is het benoemen dat daar juist gebeurt omdat zijn universa die haar het is niet zo heel altijd noodzakelijk als ook echt de bedoeling. Ze beseft ineens zo'n krachtig iets het moment dat je beseft gebeurt dat en dat allemaal gaat voelen maar ze zijn doen kan een andere koers op deze aarde die koers die zo zeggen alleen buiten onszelf maar ook echt in onszelf wat wij nodig in onszelf wat is op dit moment te weinig misschien omdat ze teveel zal zijn, en die van fundamentele vragen zijn een paar voorbeelden die toch en het vuur laten passeren dit is een situatie die we allemaal kennen kinderen die geen generieke een huis geen leiding in veiligheid eigenlijk alle essentiŽle dingen primair mee geoefend is van die van wezenlijk een moment en zijn wij daarom officieel fijn een kind 4 miljoen volwassenen staat open gaan worden de mens overlijdt op een kort door de bochtsamenvatting zonder een oordeel alle mensen die nu tegen andere mensen roepen ze zegt van ja maar er komt een er komt een verandering het in essentie is alles wordt beter begin doen denken ook niet altijd bij definitie van die dag voor mij gaat omdat ik begrijp wat er is dan wat we op dit moment denken nog van geloof als ik naar kijken dat is een heel raar wereld waarin zoveel is niet meer technologisch maar ook is op gebied van van bewustzijn dat er zoveel kinderen zelf een mens op deze aarde een hele rare situatie verkeer en ik heb mijn hele leven gehoord ik weet dat soms elkaar zit dat deze karmische proces een onderdeel is van waar processen een proces voor de programma's durf je dat onderzoeken van mensen die die ik hier zijn geen tegen mij dat zijn de grond omhoog en daar Martijn: componist misschien is het niet zozeer dat onderzoek oorzaken Martijn maar wel door het zou getuigen stel je nou eens voor dat zo is als een vasthoudt aan die hier weging van waar het over gaat als ik moest durft te laten zijn misschien toch iets anders over elkaar misschien zelfs nog mooie nog mooie toekomst nog een stap dieper in mijzelf zegt wat er werkelijk aan de hand is en die werkelijk werken bestudeerd wordt door alle leven zijn maar ik ben me proces om de perceptie-oorlog is de propaganda die uitgevoerd wordt door de mens er is geen buitenaardse strijd over de aarde maar het is een gevecht gaande over hoe de mens haar werkelijkheid ervaart dan gaat dit is niet normaal en algemeen accepteren, spirituele zijn ja klopt en is het als iets in een andere werkelijkheid maar eens DIE geaccepteerd wordt door collectief bewustzijn bewoners van een andere planeet kom zeggen mensen zijn ver ontwikkeld zijn begrijpen dat de innerlijke kracht niet gelooft maar innerlijke kracht is en dat ze gezamenlijke kracht iets in zichzelf voelen waardoor er buiten hen precies datgene zich laat zien expressie is in zijn er zijn werelden waar dit helemaal niet is en omdat er niemand is die dat denkt en omdat er ook als het er zo zijn alle wezens mensen tegelijkertijd zouden besluiten dat de schepping dat is heel diepgaand door de kwantumfysica te waarnemen wat daar staat gaan zoeken dus dat ze hier juist wegblijven omdat het ver ontwikkeld zijn, dan vermengen met maar misschien is het wel te maken met dat hij zien wat als we hier in kijken dan kan het niet zo zijn dat accepteren en tijd aan het doen protesteergolf van wat wij erbij voel dan zeg ik ook is verbondenheid voortdurend wat is er nog verdeeldheid door onze verbondenheid aanwezig door middel van overtuigingen dat het is nou eenmaal zo is dat zo gaat om innerlijke dat zijn hele diepe boodschap van geen buitenaardsen het vrije energie loze generatoren om om het probleem op te lossen want onze werkelijkheid is een expressie op dit moment van hoe mij zo ontwikkeld zijn dat is echt een heel belangrijk. Zo onze lang wordt dan 80%

 

Voor leeft in armoede meer onderdeel dat loze wereld wijst op zich dan er zijn echt belangstelling van het grootmachten en dat is een heeft je komt het niet voorbij de televisie dan zie je dan komen die zeggen: die niks van een extern iemand classificeren niet als een reptiel of als een negatieve, ik zie gewoon schoonheid je wezen op dat hij zich ook lijkt gedrag kijken alleen maar naar mezelf moeten vaak niet begrijpt dat mijn ogen de taal zijn van het goddelijke komt het waarnemen geen belangstelling betekent dat als ik voel zoveel energie ze gaan dan in de Bastille dat is gewoon een dier dat niet kan ik kan het misschien gewoon als therapeut mens wordt genoemd en toen voor deze boodschap spierzwakte niet een bijzondere is het waarschijnlijk niet betalen logisch want het zit er eigenlijk al in de perceptie in de propaganda van de gedachten van de verdeeldheid echt belangstelling is er dus gewoon niet want als je je positie zitten iets kunnen delen gewoon open maar het gaat zo spreekt spreekt jaarpositie zit je het helder open te leggen zonder angst je positie is aan het steeds kwijtraakt je vrijuit gaat spreken dan echt belangstelling echt belangstelling verbondenheid is vrijuit spreken zou je kunnen zeggen dat wij geen sprake of misschien een van het koningshuis zo voor de camera maar even televisie iets zou zeggen wat zou bijdragen van werken hele kan allemaal die durft dat is fijn dat ski gezegd wordt ongelooflijk knap wat fijn de vraag is hoe komt dat dat niet gebeurt waarom gebeurt dat nietstatisch maar de val van kan of wordt er misschien een propaganda-oorlogbewustzijn isbeheersing Control programma's uitgevoerd door mensen waardoor mensen in bepaalde posities dat gewoon niet meer gemaakt van die kies voor vrijheid en ik merk hoeveel mensen in Nederland en BelgiŽ Duitsland hoeveel mensen kiezen voor een vrij zelfs als dat tegenovergesteld is van het algemeen eerst gedachtegoed ook als het spiritualiteit oplossing hebben we geen situatie waar atmosfeer is vervuiling heel simpel plastic ik weet niet of als maar zijn meer redenen waarom buitenaardse niet openen om naar niets van daar zijn hele mooie dingen gaan daar is zijn beslist steeds meer mensen komen bij elkaar gezet instinctieve samenleving die er buiten laten zien hoe het kan anders van dat is de kracht van de mens te laten zien door er te zijn niet alleen praten maar dan doen niet echt op buiten gericht op jezelf richt op jezelf is dus ook een gevolg voelbaar je en een dagje zo'n Nederlands uitvinding van Noord Congo werk moet je mag naar de plasticonderdelen zijn elkaar komt een wereld terecht fantastisch dat de hele wereld zie het geweest alle programma's wereld zijn tussen hoe mooi het is uitgevonden maar er is eigenlijk geen 14x niet van oorlog, te beseffen ze een regering zijn die eigenlijk nog een keer voor kamers zeggen van waar het schaamrood op zich groeien, met de mensen creŽren wij dat afval ik mijn positie nog een keer nagedacht om een budget vrij te maken dat we vanuit ons instituten die er nog achter zitten, Compaq het gaat om verantwoordelijkheid te hoeven van kijk naar toe te schrijven wordt iets groter naar het schijnt het gaat om betrokkenheid hoe durf je betrokkenheid dat toch werkt maar zichtbaar te maken en zijn vragen niet om schuld te wijzen maar het is de vraag daar achter hoe het komt dat dat niet gebeurt en dat heeft alles te maken met het interdimensionale veldbewustzijn dat de mensen loopt er iets in de mens, helemaal niet hoort het is heel subtiel voortdurend aanwezig does tevoorschijn met je denken, is dat voor kracht in persoon: boosheid en agressiviteit wat is dat wij het zijn toch een belangrijke dingen gekeken van wat is om mens kent al maar toch even mijn dat maakt mij ook heel erg gaan symbolisch voor de ander vertelt een caravan denkt immers 48 jaar is sterke rassen in het Zorgvlied custom door je bent een dan gaat en daar krijgen hand van geen kwaad het is echt heel wezenlijks echt zaligbossen zandvlakte en dan komt er achter aan de omgeving want op het Raymond zo'n en 27 er zijn een paar zijn van 15 dat geeft hierbij het alleen maar met deze cijfers zijn NOG een gesprek gewoon proberen te voeren voor voelen over wat hij later zou willen doen maar dat werkt niet want hij is naar die zagen ze zijn dan zijn we hier bezig gaan denken waarbij alle toonaarden is precies waar het omgaat is dat gaan we niet proberen omdat het toch zegt over matrixeigenschappen weg is alleen maar de gezamenlijke als in de natuur in de lente en hij zodat die dus bij elkaar was het moment waarin den haag kan de bos SCHORS wat de boodschap is aan de andere kantÖ Wat is er vanaf zag ze zo'n buiten gezet zijn (

deze mij en ik doe en er zijn diverse mijn allerliefste vriend Instagram met je dat het een brief het doen maar die er was eens een passiviteit was een jaar of 10-54 er zijn die wordt wel in zijn thuis hier ziet is gewoon het normale hier omheen was, ik wil dit niet alleen maar ik zorg ervoor dat je goed recht als ik heb. Nou kan ik heb het niet buiten de caravan maar gewoon 15 dus uit het werkelijk meegenomen

caravan mag je mag je televisie slaan op de aarde zorgzaam om die pijn die kant uit kijken en te zijn veel goed deed als je morgen wakker wordt geschat andere dan zetten ze niet te zijn vormgeving en dat dit dan zie je ze zo voorstellen morgenochtend wakker wordt ergens anders en dat je in het moment voor je verdrietig zal proberen tot aan mijn missie is even een grondige kijken zonder caravan zijn dat doe ik ga straks gewoon terug naar zijn plekje waar hij heeft gebouwd en maak ik foto's van die foto's aan de gang staat gaat als dan die van dus het uitprinten hier zijn. En namaak en als je dan dan word wakker wordt dan bij die van hem niet eens dat ik dat is precies hetzelfde zal op zijn vriendjes mis mee, ik doe het zo dat is zelfs niet mist omdat ik gewoon voor ben dat ik lief heb zou niet weten dienst zet van wat gaande is die diep in de mens weet er allemaal iets niet klopt in deze werkelijkheid weet ook dat wij afkomst gekomen uit een anders uit andere werkelijkheid dat er iets ontbreekt gevoel ook die ons allemaal onze eigen manier daarbij gewoon dat dat wat in ons zit als je bij kunt komen dat je dat dat je dat aan deze wereld kunt geven zich werken ja dat deze Martijn maakte thema zou kunnen zijn behouden het herstel van het oorspronkelijke werkelijkheid zijn noemen, het is niet oorspronkelijk in die zin van hoe nooit geweest is want daar waar je vandaan komt nu leven die mensen gaan mijn bewustzijn vandaan komt die werkelijkheid die is gewoon en iedereen wij zijn ook mensen zijn die kant uit waar want het is van die zitten niet in het hele werkelijkheid zijn overgeleverd hoe overgeleverd aan een overtuiging van wat leven is waar gaan zijn gaan geloven dat we geboren zijn. Het raamwerk moeten blijven dan gaan we zo iets diepers van de hand de mens dat het echt Nederlands moeten maken want als het dan is het stopt het dan onderdeel is van nou dan gaat gewoon door de dit naar ons als

het is een complete herziening denken dat wel een belangrijk punt is mee te nemen als je wilt onderzoeken, eigenlijk het ufo fenomeen is als je wilt onderzoeken wat buitenaardse werkelijkheden zijn waarom bepaalde zaken zo moeilijk te benoemen zijn zoveel controle deze boodschapvrijheid is hoe het komt dat als je met elkaar uit hebben dat is gaat om les die kinderen dan die die sterven en dat is kan de buitenaardse dan komen tegen ons dat die verder geŽvolueerd vinden zijn ons nog niet van geÔnformeerd zijn over ons als mensen hadden weet niet maar zoals we nu leven, zal niemand ons hart maar misschien vinden onszelf wel helemaal nog verder leert welke perceptie gaan kijken naar die 150 miljoen mensen zag gaan zagen ufo dat zijn officiŽle getallen weer moment zijn van een getekend zijn 150 de mensen zeggen van ik ben ťťn van de mensen van de miljoenen mensen die daar gewoon open over spreekt en dan ook even miljoenen mensen die te maken heeft gehad met hele diepgaande ufo ontvoering scenario's bespreken, mijn kind zijn allemaal ik ben ook een van heel veel mensen is absoluut niet speciaal die zich ineens vermogen mij draag inzicht in mij van wat er was voordat ik ervaar daarin gezien dat het hele proces van hier, maar een complete herziening nodig heeft gebaseerd op overtuigingen door de tv duizenden jaren op basis van de perceptie het vermogen van de mens om het verleden betekenis heeft gekregen en zijn wij vasthouden, revolutionaire evolutie niet goed krachtig het geldt voor alle mensen en ťťn van die miljoenen mensen werd hij spreekt over die buitenaardse contacten buitenaardse ontvoeringen die komen niet ontvoeren mijn contacten tot en met vandaag gaan doen wat er allemaal te schuiven alles wat we schrijven ik ben het zat waar over gesproken wordt wat die informatie is en ik doe dat waarschijnlijk van mens tegelijkertijd deze is niet omdat ik bijzonder ben allemaal waarbij van leven waar dat zal over durft te doen is er een ik verteller klein jongetje sprak dus als kind al over zijn moeder van je schat geen straks als je dat grote bent gij daar verstand gewoon paraat dat maar het is een verrassend gebeurd was gescheiden mama als ik ga vertellen geloven de mensen niet want hoe het echt zit is heel anders is dat de mensen gaan over onze buren waren er zo'n werkelijkheid en vriendinnetjes tot het is de vierde in mijn omgeving vertel maar veel over bij het zou een ander verhaal de inhoud de inhoud energie wast zelf de kracht daarbinnen in wat voor de vorm hoe het uitgelegd is hoe het betekenis heeft gekregen was zou afwijkend van wat ik weet het meemaakt dat mannen gaat door het geloof zegtgeschat ga snel geloof maar hij moet gewoon blijven spreken vanuit jezelf altijd zijn grote meegemaakt zijn vermogen was geloven maar niet eens gemaakt tussen wel dood, ga vertellen zo als kind al vroeg mijn moeder mij als dat zo is zou je nog erg zijn voor de dag van vandaag nog steeds zich zo'n grote herziening is nodig om zo diep mensen vertellen. Ik ben er van overtuigd weten wegens geen geloof onsterfelijk zijn allemaal onsterfelijk zijn lichaam en houdbaarheid onsterfelijkheid we vrezen bewustzijn daar binnenin is zo krachtig dat maakt niet uit waar het werk zich voltrekt op dat van deze vorm is of een andere voor te zijn heel veel mensen die worden gezien en niet voor de foto van voertuigen er zijn diepgaande zeer goed gedocumenteerde onderzoek wereldwijd gigantisch onderzoek en ťťn van die onderzoeken door een boekje ik ben helemaal geen overlijden. Dit nog eens gelezen zijn geen enkel boek gelezen bewust van zijn van de hersenen werken zoals werkelijk bent is het doel van de ander leest, van mij schoon beeld te ervaren het boekje van het tegendeel heel lang hebben het feitelijk voor wordt dat kan. Er zijn van dit boek project iemand die je in dienst geweest van het boek wat vijftigonderzoek 1000 heeft onderzoek gedaan op dat van de generaals van het Amerikaanse ministerie. Het is heel diepgaand onderzoek ingesteld hele wereld is van afreizen heeft concept van militaire piloten en mensen uit Maassluis zijn overlijdt en het burgerlijk interviewt doen en dat zijn vrachtwagens vol met dossiers uitgekomen verklaringen wat er allemaal van dat er buitenaardse voertuig zich ophielden rondom vliegtuigen raketinstallatieshuis gaat het zijn zo diepgaand informatie uiteindelijk heeft het helemaal gepubliceerd aan het Pentagon maar van wat voor materiaal en Eigenlijk bijna niets mee gedaan is ook boeken over zijn het is gigantisch wat er gebeurt, nou het zijn of haar wat is er aan de hand dat als je zo'n lichaam informatie over haar. Ook echt fysiek dat er dus krachten zijn die dat onder het kan dat niet open wat is dan is dat macht ja wat is dan macht wat wat ze voorkomen dat nog niet weten dat nog niet zien wat gebeurt er als dat is een er zijn meer het is een zonnek van die man daar is dat is een oneindig waarin congres of een vreemde van de Verenigde Naties deze man, samengewerkt met mensen die zijn rechterhand waar dat was 23 jaar met uitgenodigd via via voor de toenmalige die ik een paar maanden in een werkelijkheid was visie

vanzelfsprekend ik heb het altijd al als is het afgelopen jaar of zo, dan krijgen tot de mens waanzinnig mooi voorstel dan mijn dat gaat mijn persoonlijke ontwikkeling ik liever met een kleine groepen 100 mensen 300 mensen bij elkaar zijn mensen die te kijken wat is er dan weer een hand is niet alleen de woorden maar kijken wat gebeurt er achter mijn achter de woorden in het bewustzijn zo belangrijk dan werkelijkheid het zo belangrijk is om het boek gekocht in de 95 was dat en dat kan ik tegen en als we zo belangrijk om het zo doen met is een psychiater aan de gang is inmiddels is overleden 2000 zijn en hij zijn ze in samen met een heleboel andere psychiatrische psychologen zou zonder boek en hier zijn boekje! Het verkrijgen het lezen maakt het gewoon fijn is om dat op het overlijden muziektuin heel authentiek materiaal van daar zijn mensen die onderzocht zijn uitgang of onomstotelijk vaststaat dat groot ontvoerings programma gaande is geweest waarbij veel mannen en vrouwen kinderen ontvoerd werden waarbij er veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de geslachtsdelen niet zien zitten er zijn heel diepgaand programma voor het moment zelf al een spiritueel want voor de mensen spreken dezelfde heel veel ervaringen zijn dat mijn ervaringen ben dan zou ik het zo ontzettend veel kristalheldere ervaren zoals het isÖ

 

Lichamen van de persoon diepgaande ervaringen als ik stuur een Nederlandse leest dat het heel goed bezig zijn gaat over seriesproces dat maar liefde op van een nieuwe beschaving en dat ontstaan is vanuit daar ziet de overeenkomst dat ze dingen dan ga je onderdrukken gaat allemaal over ook als het niet leuk is voor mensen het is propaganda want het gaat tegen mensenbewustzijn in al die ontvoeringen die zijn uitgevoerd veel dieper liggende reden heeft te maken met zo veel meer is niet zomaar een lezing kunt vertellen maar het heeft te maken met rassen die ze doen door die van bewustzijnsvelden in te keren in het menselijk bewustzijn waardoor de mens gelooft werkelijkheid die zij zelf gecreŽerd is ingevoegd. Dus en daar zijn ontvoerings zien zijn naar zaal daarnaast heeft te maken met hele grote militaire geen is zo veel over te lezen als mensen in hele onderzoek van van vele jaren kunnen als ik vragen mensen die beweren elkaar zitten mag van mij prima ook een autoriteit buiten stuur mij draag het wel aan? Hoe ver het jij daar in die tijd die nog NIET precies dezelfde gelezen mensen die geloven deze beschaving op deze aarde zou graag geloven. Geloven of een ander of niet. Het is makkelijk om onszelf onderzoeken bestuderen in kijken eigenschappen dan zomaar die is ťťn van die psychiatrische om grote onderzoek gedaan en er kan dus letterlijk tot de conclusie samen met een heel groot die op de hele aarde dat de aardesport bezocht door verschillende rassen en dat aantal van die als ze zich ernstig bemoeilijken door middel van speciaal techniek met het neurologische bewustzijn met, heeft daar aan geven van alles wat er aan elektriciteit en magnetisme in het brein bezig is de basis van het beeld wat komt dus kracht ligt hierover heeft het die uitgelegd elektronisch systeem brein van het hele elektromagnetisch spectrum wat ontstaat door visuele waarneming door elektronische circuits opgeroepen je in de ogen van een hele elektromagnetisch beeld daarvan wordt maar doen, hoe meer om 5% werd door de primaire visuele cortex in het brein is van het hele beeld wat er dus ontstaat wordt maar 0,005% omgezet in een driedimensionaal werkelijkheid dat is dit wat ze staan voor 99,99% uit andere krachten die daar mee te maken hebben of niet kunnen en doen ook werkelijk gebruik maken van dus misschien wel uitstaat en dat belangrijke terreinen kan daarop hebben zonder dat de band over te worden sterker nog vanuit het weten dat onlosmakelijk verbonden kracht en liefde in onze en er zijn heel veel nou dan kom je echt werkelijk intergalactische essentie van heel veel beschavingen die de mensheid hele grote ogen aanschouwen ontiegelijk veel liefde voor het leven daar ontiegelijk een liefde voor de mensen die leven op deze aarde die ook een expressie zijn van de schepping.

De: maar die zien dat de mens op deze aarde in de cyclussen keer waarin ze zichzelf niet kan zien en ik noem er zal dan net als waar het allemaal doen soort holografische hartskracht in printer want ik ben gewoon informatie in Modena te luisteren en voelen op een andere manier wordt dat in het veld in beweging zet zijn miljoenen mensen daar tijd en het is heel makkelijk kunt ook hij laat spreek over de galactische federatie beschavingen zijn samen doen wat ze kerninstallaties het uitgezette zou het zo groot maar de primaire kracht van schepping is degene waar ze gaan echt over dat stuk gaan heel baanbrekend deze aarde gebeurt in alle mogelijkheden op het moment dat alle stukjes bij elkaar komen deze vier lezingen nog zijn het zijn, de laatste golf wat ik doe, intensief gewerkt heb duizenden mensen mogen ontmoeten ongelofelijke mooie resultaten in de mens zelf dat de mensen zelf hebben neergezet geen enkele zelf doen geen goeroe jij met je gevoel ik ga kijken in jezelf inspireren elkaar dat alle mensen die beelden over een goede zombie gezien dat er zo'n kracht aan de gang is wat we met elkaar letterlijk de deur openen buiten toe, 005% gezien, zeg maar tegelijkertijd moet de laatste plaats als waardevol maar volgens cyclus van start spreek ook daar altijd naar de dus is het belangrijk dat wel aangeven en dat kan ik niet uitleggen gaat dus nog niet doen maar achter de woorden als je woorden uitspreekt dan wordt dat het energieveld degene die ontvangt, gewone elektronische energieveld omdat die spreekt van een taal spreken dan van het nodig hebt het gaat om van binnenuit ik bij dat gewoon ze kan over spreken door wat ik vertel komt uit mijn hartskracht kennis is geen geloof weet ik mijn informatie om het niet aanvaarden spreken innerlijke kennis weten als wezen spreken informatie uit trilling dat is dus een emotioneel intellectueel spiritueel bewustzijn dat kan voor fysieke lichaam enorm vermoeiend zijn elftal ervaart hele diepe vermoeidheid kan ontstaan vanuit jezelf in waarneming kunt je concentreren op dat je vermoeid raken zou zomaar eens voor dat heel sterk maar dat komt omdat ik spreek niet alleen de woorden uitspreek uit een thetabewustzijn hersengolfstaat uit andere informatie contacten die ik heb met andere beschavingen ook mensen die zijn zo verpletterend krachtig moeten eerst een diepgaand contact maak met jezelf, met zeer, vraag die hij voor de wereld waar het belachelijk maken van extreem belangrijk om ufo's buitenaards contact was een onderdeel van multidimensionale werkelijkheid die wildeman werkelijkheid een onderzoek naar dat waarom komt het is niet een zeer complex van het over heeft het gaat om de macht van het denken weg is allemaal om de grotere werkelijkheid gaan straks wel geen ervaar dat niet zo dat als je kijkt naar het profiel van verdriet als

 

 

20171219-MvS-Buitenaards-Contact-Werkelijkheid-deel1-Bavel-2-2-test1-15mrt2019

Mogen maken, ik heb heel veel mensen allemaal moet echt vaste tegenstander te zijn maar omdat de zaak vanuit jou te internetten iets wat zijn stoutste dat zelfs het ontmoeten

onze informatie ook vaak maar 10% door een slijterij achterwege ga je daar is tegengekomen dat is het Gezellige fijn en verbindend

ze zijn niet belangrijk gaat om daarjuist, moet gloriejaren dus, zoals we moeten maar zijn ook mensen die WILLEN GEEN NAMEN NOEMEN VAN DIE BELANGRIJK ZIJN DAT DEZE NEDERLANDSE SPIRITUALITEIT BEZIG ZIJN MET ZO'N SNELLE HANDEN AAN DE MANIER WAAROP GEEN ENKELE WIJZE,, DIE CONTACTEN ZOUDEN WILLEN HEBBEN MET MIJN EN DAT BEVESTIGT OOK VOOR MIJ HOE WEERSTANDSVELDEN ZO DIEP GEŌNFILTREERD ZIJN IN DE MENS HIER MENSEN ZIJN ER OOK IN EEN VERLATEN KRIJGT EN TOCH ZO BELANGRIJK OM ONS HEEN

MAAR OOK STEEDS MEER EN IK BEN OOK BOOS OM HET DOOR NOG EEN PAAR MENSEN WAARVAN JE AL MET JULLIE CONTACT GEHAD, VANUIT ALS JE DENKT VRAAG OM NOG HET MAKKELIJKST OM TE DENKEN ZOALS IEDEREEN WEET OMDAT JE DAN HET KLEINOOD MAKKELIJKST OM DE GEDACHTEN TE VOLGEN OMDAT JE DAT OOK IN EEN SOORT COMFORTABELE HOUDING MIJN VRAAG VOOR ALLE MENSEN DIE BEZIG ZIJN MET BUITENAARDS CONTACT CONTACT HEBBEN MET ANDERE LEVENSVORMEN OP TE VIJZELEN DENKEN DAT ZE DAT WEL OVERHEEN, WERKELIJK IS ALS JE GAAT BEGRIJPEN DAT HIJ VOOR MINIMAAL DEELTJE EEN GIGANTISCH ENERGIEVELD ZIE OMGEZET IN BEELD DAN ZOU HET OOK EEN VERMOEDEN OVER ANDERE ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGGELUID VOOR UIT.

WAT IK WERKELIJK WAAR DE SPONS BETEKENISSEN DIE ZE NIET KON HET IS NIET DAT ONS DENKEN NIET DEUGT OF DAT ONS LIEVER WERKELIJKHEID DIE NIET JUIST IS WAT HIJ ZAG MAAR ZO'N KLEIN KLEIN STUKJE VAN EEN GIGANTISCHE HOEVEELHEID INFORMATIE WANT IN FEITE IS EEN WERKELIJKHEID IS ALLEEN MAAR INFORMATIE IS VAN ENERGIE IEDEREEN ZICH GERUST

 

DE AARDEFREQUENTIES WORDEN DECODEREN DAARVAN KAN ONZE WERKELIJKHEID ALS DE VRAAG OF ANDERE WEZENS ANDERE BESCHAVINGENÖ ALS WIJ DAT ZELF VERSCHRIKKELIJK VEEL MOEITE HAD OM TE LEREN DENKEN ZOALS DE MENS IN DE AARDE KAN ECHT LETTERLIJK VOOR MIJ HEEL OPEN GAAT DAT ALLEMAAL UITGELEGD, MAAR TOCH DE PLEK VAN HET UITSPREKEN DIE VOOR ONS EEN MOEILIJK BIJ MENSEN DAAR OOK MOEITE MEE HAD NOG STEEDS DAT IS TE BEKRACHTIGEN DAT JE HOORT VAN ME NIET ALLEEN ONTZETTEND MOEILIJK ONS ZOONTJE DE AARDE TE ZIJN TE KIJKEN HOE IEDEREEN ZICH GEDROEG WETENDE DAT ER IETS MIS PERSOON IS EN SOMS ZO MOEILIJK OM TE DENKEN OP DE MANIER ZOALS VERWACHT. DUS MOEST BEPAALDE REACTIE HEBBEN OP IETS WAT GEBEUREN AAN MIJN IK ZEI

LAAT GEEN VORM KAN ZIJN VOOR DAARMEE TE GAAN IN PLAATS VAN EEN REACTIE GEEFT VAN HET NIET BINNENSTE VAN MIJ VAN EEN ANDERE REACTIE DAT IK DAT BUITENAARDSE BESCHAVINGEN DENKEN ZOALS WIJ MAAR WIJ WETEN EN ZO DENKEN EN ZELF OOK VOELEN IS ECHT VOELEN MENSEN HIEROP ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE: ONVOORWAARDELIJKE HOEVER DIT GEBEURT OVER MANNELIJKHEID IS WEG IS WAT IS OF WAAR KUN JE PERSOONLIJKHEID ZEGGEN ALS JE ZIJN, ONVOORWAARDELIJK LIEFDE MAAR HIJ ZEGT DAT JOUW PERSOONLIJKHEID ZEGGEN DAT JE PERSOONLIJKHEID IS EEN OPTRAUMA GEBASEERD REACTIE EIGENLIJK EN KUN JE NOG ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE EN WAT IS HIJ VERLIEFD WAT IS LIEFDE LIEFDE EN ANGST DAT HIJ VOORDAT HIJ VALT DAARBIJ TE BLIJVEN OVER KRACHTVELD IS KRACHT NOG NIET DUAAL ZIJN VAN DIE BELANGRIJKE THEMA'S ZIJN ONTDEKKING VAN WIE WIJ ZIJN ALS JE DAAR HEEL ERG MENS DOE JE DAN NOG STEEDS VAN HET TE LASTIG OMDAT IK DUS ANDERS DENKT DAN MERK IK DAT VEEL VAN MENSEN ZIJN UITZONDERLIJK ALS IK GA SCHRIJVEN MIJN EERSTE RONDE VAN DAT VAN MIJ COMPLEET HELDER IS EEN GEWONE GEBRUIKER ACHTER EEN ZIENER VAN EEN BEELDEN GEVOELENS. DOOR DIE WOORDEN GEBRUIKEN

LAAT EEN HEEL ARSENAAL VAN INFORMATIE OP DE IK MOET HOLOGRAFISCH LEZEN DE WOORDEN MAAR EEN ZIELIG BIJ. INFORMATIE INVOEGEN KRACHT INVOEGEN WOORD INFORMATIE INVOEGEN FOTO'S DAT DIE FOTO STAAT OM DE FOCUS OOK VERDICHTINGINFORMATIE IS INFORMATIE FYSIEK VORM IS INFORMATIE WERKELIJK EEN KRACHTVELD NOG IETS TE VOELEN INFORMATIE INVOEGEN IN DE FOTO MENSEN DIE INFORMATIE KUNNEN DECODEREN VOELEN DIE SITUATIE FOTO WANT DAN KAN HIJ DIE FOTO. DUS HET ZAL OM HIERVAN JE KUNT DENK IK ZO ONTZETTEND MOEILIJK KAN ME GOED HERINNEREN AAN DEZE MAAR GELUKKIG DAT je WACHTWOORDEN, MAAR ZE VAN HET VOORBEELD VAN DE GEBEURTENISSEN DIE ER WAS DIE BIJ ONS NIET ANDERS DAN EEN Moment Van Een Deel Van Het Soms Beter Gaat Tussencursussen Zijn Ze Kan Ervaren Zijn Blouses Er Was Een Man Dat Achter Op Die Als Directeur Van Privacy, Een Duitse Bank, En De Afzender Zich Niet Echt Zo Lief Man Wat Er Gebeurd Was Als Hij Kwam Bij Ons Zitten En De Rest Van Die Was Ook Iedereen Was Voorbereid Want Die Man Mensen Zijn Die Kwamen Er Belangrijk Gevoel Zelf Helemaal Niet Zo Maar Die Mensen Vonden Is De Hele Er Zijn Gedrag Van Mijn Familieleden

11 Mijn Moeder Moest Het Lichaam Als Ik Die Veranderen Is Wat Gebeurt Er Eigenlijk Iedereen Zag Veranderen Gedrag Van Anderen En Niks Zal Dus De Verandering In Hun Dat Dat Onzin En Wat Er Veranderde Noem Gemoedstoestandsveld Dat Zijn Gebeurd Is In Voelt In Zijn Door De Gedachte Dat Een Ander Hoe Zou Dat En Hij Stapte Ze Dus Daardoor Uit Een Gelijkwaardigheid Krachtveld Dus Een Ander Is Belangrijker En Interessanter Krachtiger Dan Zelf Ontstaat Er Een Soort Aanbidding Is Allemaal Maar Het Is Een Gigantisch Energieveld Verschuift En Frontaal Ongeloof Ongelijkwaardigheid, Een Gegeven Moment Een Dat Zo Uit De Grond Voor Mij Dat Ik Dat Maar Ik Ga Met Je Bewustzijn Als Als Er Als Je Als Hij Binnenkomt Jullie Doen Dan Zou Dan, Die Want Ik Wil Dat Niet Waar Dat Gevoel Bij De Prikkels Steeds Is Nog Steeds Echt Moet Je Dus In Mensen Hun Eigen Kracht Blijven Ondergeschikt Aan Om Het Hoeft Dat Zijn Hele Loopbaan Het Gaat Iets Later Dan Het Zal Ook Maar Wees Nou Eens Een Keer Ook Gewoon Zou Dat Je Altijd Wees HET Europees Bewust Je Dagelijks Leven Zijn Er Altijd Lukt Kan Wel En Ik, Uitglijders Maar Zeggen Uitgelezen Schijf Gewoon Een Ander Moment Wel Bewust Ook Dat Stuk Gewoon Even Bewust Mezelf Kijk Praten Veel Te Veel Op Spiritualiteiter Zijn Het Zomaar Te Zeggen Van Als Je Durft Toeteren Kan Niet Anders Zeggen Conclusie Ten Aanzien Van Deels Voortbouwen Alleen Een Soort GecreŽerd En Tijd, Letterlijk Aan Het GecreŽerd En Gedragspatronen In Baarn Mogen Vrijuit Spreken Zijn Allerlei Geheime Magspreek Over Ufo's Mag Dat Moet Je Voldoen Aan Van Wel Vermogen

 

Waarom Wordt De Mensheid Is "Boek Waaronder Die Van Open Oorsprong Bepalen Zal De Uitkomst Van Dat Hele Verhaal Was Dat Geleefd En Media Over De Ä 2.000.000 Brussel Ter Sprake Waarbij Om In 2009 Tot En Met 2012 Om Fout Te Onderzoeken Gaan Ze Zo.nl Stond Paxton Beschrijft De Visie En Toen Moest Ik Een Beetje Lachen Want Dan Zie Je Daar Eens Over Is Het Officieel Uitgevaardigd Bericht Van Pentagon Waar Niet Om De Emmer Te Zien Van Officieel Bericht Receptoren Van Het Nieuwsprogramma Nog Steeds Hoesten En Proesten Over Het Onderwerp Doen Over Iets Wat Ontbrak Vraag Is Zelfs Dan Nog Steeds Zijn Programma Waarin Dat Wij Eigenlijk Dat Gewoon Stom Zijn Om Alleen De Opzet Zit Ik Zo'n Filmpje Aanzetten Om De Kosmische Afstanden Geven Als Een Vrij je Dus Ze Ondertiteling Bij Me, Een Filmpje Waarin Er Vanuit Het Klein VenetiŽ Wordt Gezoend Steeds Met Een Bepaalde Seconde Vergroot Om Een Soort Verhouding Te Kunnen Zien Tussen Hoe Groot Ons Universum Is Zijn Ons Sterrenstelsel Dat Het Schoon En Costa Rica Mogen Zeggen Hoe Groot Alles Is Om Daarnaar Een Onderzoek Dat Is Het Kan Tegelijkertijd Aan Een Serie Die Nog Niet In Die Is Aan Van Alles Wat Je In Een Zoals Dat Is Een Naam In Een Speciaal Zat Niet Informatie Uit Het Zichtbare Gedeelte Van Het Universum Met Het Verzamelen Omgezet In Een Driedimensionaal Beeld Dat Ons Naar Achteraan Zitten Situatie Denkt Hij Zegt Dat Zal Iets Anders Uitgezocht Wat Ze Stonden Een, Is Dat Eigenlijk Is Het Dus Een Nieuwe Dus Iets Van Zijn Wetenschappelijke Aan Dat Dat 99% Van Het Universum Mee Smijten Voor Mensen Ook Maar Voor Ze Het Universum Is Onze Kloppen Bij Zijn 99% Ik Moet Ook De

Gesprek Ook Over Die Je Als Je Zolang Stel Ze Daar Wel Waar Zijn Ze Vaak Dat Zien We Dat Niet Als Je Nou Maar Kijken Naar Ons Eigen Brein

Brein Functioneert Een Kunnen Vaststellen Ontdekking Zijn Eigenlijk Allemaal Vastgesteld Van Een Vat Wat Voor Jaren Anders, Misschien Ja, Dat De Manier Hoe Onze Hersenen Functioneren En Ook Hoe De Nuon Zich Verplaatsen Dat Het Zal De Rest Van Het Brein Dan Een Brein In Mijn Leven Objectiever Maar Een Heel Groot Brein Leven Zoals Het Nu Zien En Als Er Iets Ons Geactiveerd Wordt Waardoor Wij Mee Kunnen Gaan Waarnemen, Dat Het Alleen Maar Over Het Brein Achter Tijdens Uitvoering Gaan Is Niet Het Brein Het Activeren Moet Iets Dieper In Ons Emotionele Bewustzijn Daar Gisteren Op Wat Gaat Een Deel Van Ons Brein Functioneren Ander Veld In Beweging Moment Dat Gebeurt Zien We Ineens Dingen Die We Dus Nog Meer Konden Zien In Deze Werkelijkheid En We Zien Dus Iets Anders Als Dat Universum Zouden Bekijken Zien Ook Dat Universum Wat Alles Valt En Staat Met De Kracht Van Waarneming Valt Te Kunnen Waarnemen Waarneming Is Veld Wat Zijn Velden Velden Zijn Emoties Bij Kan Is Als Je Emotie Is Iets Waar Geen Controle Over Het Gaat Om Gevoelens Met De Mens Is Geschapen Als Als Mens Vrij Is Van Een Dualiteit Is Van Liefde En Angst Als Hij Niet Bang Is Dus Geen Angst Meer Kent Die Bang Is Voor De Emoties Die Opgeroepen Worden In Een Andere Situatie Waar Ook Echt Gaat Als Een Mens Niet Meer Aanvankelijk Aanhangt Aan Liefde Dus Als Liefde Is Als Een Mens Volledig De Emoties Achter Deze Betekenis Zijn, Volledig Kan Ervaren Zonder Brussel Binnen Gebeurt Er Iets Waar Het Brein Belast Eigenlijk Zijn Uitgeschakeld Breinje Voor Een Groot Deel Niet Zijn Velden Zijn Er Nog Veel Meer Velden Is Niet Alleen Veld Zo Uit Ons Brein Functioneert In Bepaalde Bandbreedte Doordat Wij Spraak Gelimiteerd Zijn Als Wezens Om Werkelijk Te Durven Voelen En Werkelijk Voor Het Betekent Emotie Wat Gebeurt Er Als Je Werkelijk GeŽmotioneerd Gebeurde Allemaal Iets Heel Ergs Is Iemand Overleden Wij Misschien Is Er Bestaat Bij Voelde Diepe Emotie Kan Of Is Iets Heel Moois Voor Je Diep Ontroerd En Misschien Zie Wordt Televisie Die Mensen Die Is Bij Beide Niet Eens Bij Je Raakt GeŽmotioneerd Wat Is Dat Wat Gebeurt Er Waar Zijn Buitenlandse Motion Krachtveld Mens Uit Haar Eigen Cirkel Van Creatie Gestapt In Het Uiterste Eigen Natuur Gestart Zijn Gaan Geloven In Liefde En Het Drama Zijn Geloof Van Die Chaos En Angst En Het Is Zo Moeilijk In Deze Wereld Om Daar Iets Mee Te Kunnen Doen Ogenschijnlijk Dat De Mens Als Collectieve Beschaving Heeft Gezegd Alles Wat Angstig Is Dan Moeten Nog Zijn Bevestigen Zijn Allerlei Modellen Een Elektromagnetisch Veld Van De Aarde Wat Wij Dus Hij In Vorm Actief Op Ons Juist In Plaats Van Dat We Die Angst Gaan Onderzoeken Die Kant Uit Lopen Naar De Notaris Het Fijn Door Onszelf Niet Te Confronteren Onze Diepste Angsten En Ook Met Je Bewustzijn Wat Dat Is Allemaal Mogelijk Angst Omdraaien Er Geen Andere Krachtige Elke Cel Van Je Bewustzijn Fysiek En Niet Fysiek Metafysisch Buiten Het Fysieke Bewustzijn Op Mijn Dus Je Emotionele Krachten Gaat Automatiseren Door Jezelf Dus Je Gaat Daar Helemaal In Die Wordt Niet Meegenomen Tegen Dienst Staan Is Dat De Taal De Frequentie Van De Emoties Een Hele Diepe Krachtige Trillingenuitspattingen Van Binnenuit Dwars Zoals Hij Gaat Fysiek Niet Fysiek Worden Impuls Gegeven Aan Het Brein Weet Het Brein Is Van Het Brein Zien Wat Daarvoor Was Kun Je Met Je Bewustzijn Gaan Door Te Beseffen Dat Is Het Besef Dat Je Niet Bij Wat Hou-Angst Vast De Weerstanden Gaat Niet Om Mij Om Het Gebruik Mijzelf Als Voorbeeld Ook Hier In De Weerstanden Die Er Mij Zijn Daar Martijn Zijn Martijn Zijn Is Van Mensen Die Angst Dat Voelen In Bocholt Iets Heel Krachtigs Zou Ook Dat Zijn Hele Wereld Is Niets Vast Iets Vasthouden Dat Zit Geprogrammeerd Zit Iets Het Lichaam Van Haar Moeder Kijk Heel Fundamenteels Een Hele Tijd Op Het Moment Dat Ons Vermogen Van Emotie Als Gereedschap Wordt Geraakt Door Onszelf Weerstanden Voorbij Dan Zijn De Mens Zichzelf Voor Een Deeltje Als Je Alleen Doet Dan Dat Als Je Andere Mensen Spreken Zonder Dat Je Daar Heel Doet, Maar Dit Gewoon Met Elkaar Fijn Dat Is Een Met Jou Werkelijk Naar Nederland Maar Ook Zolang Het Nog Iets Anders Is Dan Die Zeggen Ik Zag Jij Nog Dieper Dan Alleen Nog Niet Alleen Nog Niet Helemaal Daar Waar Je Toch Niet Hoger Bewust Doet Gesprek Met Elkaar Vanuit Waardigheid Luisteren Voelen Dan Krijg Je Gekoppeld Veld Wat Blijft Jezelf Het Veld Staan Met De Spiritualiteit Belangrijk Zal Diep Spiritueel Mens Geloof Ik Weet Beter Daar Zo Voor Enorm Krachtige Beschavingen Die Verder Niks Van Weet Ook Wat Andere Krachten Zijn Die Het Menselijk Bewustzijn Domineren En Overigens Ik Weet Ook Dat De Mens Daar Werkelijkheid Is De Kracht Niet Daarom Was Nog Maar Net Geboren Fysiek En Ik Wist Gewoon, Een Verenigingmens Op De Aarde Dat Weten En Die Werkelijk Geboren Lichaam Van Moeder Dat Ik Kon Rekenen Op Op Pogingen Om De Kennis Die Ik In Mij Draag Om Die Zij Had Echter Geloven, Gebeurt Dat Is En Toen Ook De Ontvoeringen, moet Je Een Jaar Of Drie Was Dat Echter Is Het Kan Gewoon In Amsterdam Gewoon In Een Beetje Te Trillen Met De Lach Bij Het Slapengaan De Hersengolven Veranderen In Mijn Oorlogsysteem Ingebroken Zijn Dingen Die Andere Mensen Niet Zagen En Als Er Iemand

Was Dat Gebeurde Van Alles Overgenomen In Mijn Neurologische Systeem Als Kind Automatisch Dat Zijn Ontvoeringen Geweest Neurologische Ontvoeringen Is Gehackt Fysiek Wat Gebeuren Jarenlang Achter Voor En Ik Weet Dat Er Onder De Mensen Zijn Die Daar Zal Zijn Dat Dat Gebeurt Dus Niet Titel Praten Maar Ik Ken Het Afgelopen 10 Jaar Met Zoveel Mensen Gesproken Die Zijn Van Gereputeerde Zichzelf Nog Open Over Spreek Niet Onder Het Tapijt Te Stoppen En Onze Mantel Der Liefde Van De Hybridiserings Proces Maar Het Is Wel Pijn Opgeleverd Spreek Heel Maar Het Is Zo Kom Terug In Jezelf Gaat Aan, Maar Ze Kijken En Geen Elkaar Ben Ik Luister Dus Dan Kennis Die Voor Elkaar In Plaats Van Alle Te Stellen Vanuit Dat Moment Doet Hij Is Het Dat Van Afgesproken Verloop Van Het Door Getraumatiseerd En Toen Naar Franeker Ging Verhuizen Me Veilig Zijn Als Er Zijn Films Die Door Nou Eens Naar Huis Gekocht Toen Ging Men Ervan Degene Die Ontvoeringen Al Door Tot Slachtoffer Als Het Er ook Mijn Blik Kan Gewoon Op Moeten Doen niets letters ons laten soms is van grote witte licht en mijn ouders die zo krachtig dat een openlijke deze PRACHTIGE bak te slapen op een zon vooralsnog echt heel veel van die ondertekend zeg maar maar dat is een hele rits het is precies als licht kwamen dat de houders zijn nog andere als kind over de banken en in de ware vooralsnog enorme hoogstandjes zijn, zo kijken dat is gewoon zo is zo gekozen achter het stuur en de auto was de directe som grootste ZO van de weg afgehaald gaat het zo dwars door de ramen het meest noordelijke ligt, heen gelegd wezens mijn naam IS wat de ander door iets anders. Want de films meegenomen andere ruimte moeder zou een aantal keren meegereisd we zagen elkaar zijn. Dat contact met het onderzoek gedaan gebeurde gaat niet alleen opleggen is er niet belangrijk zijn script hele dag over kunnen houden moesten gaan maar het zijn niet zakelijke niet zomaar wegstop en ik lees wel eens berichten van nieuwsbriefmensenlijn staat ontvoeringen achter sta, niet een daarbij gevoeld is niet waar is makkelijk zijn als ontkennen schepper open in zichzelf ontkent niets aanschouwen ik ga niet voor een ander deze betekenis geven of dat niet zo is dan een hele heftige gebeurtenissen ik heb er ontzettend veel fijner in en ik ben vanaf het derde jaar zo'n beetje aan een tot aan mijn negende jaar was heel intens heel ziek en elke nacht dus ik was echt zijn gegaan als kind ik wil niet eens naar binnen toe geschoten gebeuren dus dat is echt duizenden keren gebeurd als ik dat zijn van het beneden 1000 keer ontvoerd een werkelijkheid gewoon mij veroorloven draait maar het is gewoon zo jaar in jaar uit zo geweest en dan mij zijn ervaring ook het is niet weg gaan als ontzettend indringend moet zijn de indringende ervaring waarbij geprobeerd. Dan weet toe uitgeprobeerd om mijn getraumatiseerd daar zulke diepgaande onderzoeken waarbij niets over jezelf te vertellen wat omdat mijn brein stuurt het buiten die procent is de krachten die, mijn brein gewoon stuur dus ALLEEN stel dat ik denk ga ik er zijn krachten die het menselijk bewustzijn ongekende manier dan mensen kennen maar ik denk dat je kunt pas iets veranderen als je naar durft te kijken als je gezondheid dan kan het niet van het is niet zo dat als je aandacht geeft groeit het vaak over het gaat er om je aandacht geeft gaat om hoe je kijkt serveert kijk je vaak angst maar iets van kan ik zichzelf hoe je dus met die situatie wat zich in eerste instantie als je zonder angst hersenen kunt kijken dan kan het neutraliseren van trauma mogen wat mij, maar dit is onder andere is om mij MAAR bang te maken voor intake maar omdat ik mijn ervaringen van de tijd waar ik vandaan kom dat is gewoon mij gebleven is onmogelijk, want het zijn geen eigen kracht ingezet en letterlijk dat geldt voor alles wat op de aarde gebeurt ik heb dat ik als jongetje maar wat we ze echt gekneveld was in de energie, niet bewegen liggen kon niks uit het medisch onderzocht op een manier die aan en ik kan het lichaam is Door zijn maar mijn en mijn bewustzijn mijn man die ik niet volgens eigenlijk gewoon verkracht iets vertellen en ervaringen die ik heb momenten ik was en dus boodschap voor ons allemaal was maar ik ben mij die momenten bewust wat ik voel ik ben mij bewust wat ik voel ik wist in die momenten dat ik bang was als jongetje dat ik dan die eerst dat er iets om mij heen gonst en ging mijn aandacht naar buiten toe wanhoopspoging ik mijn aandacht voel in mijn leven te gebeuren en dat ik mijzelf erkennen als legitieme houder als schepperwezen zonder enige vorm van angst is het goddelijke in jezelf wat ik dan zelf niet goddelijke noem maar eens oorspronkelijks dat ik zonder angst naar dat energieveld van alles kon kijken met hun bewustzijn te spreken bewustzijn beseffen dat is daardoor stroomt er was een hele forse reactie fors aangepakt in de voorstelling als nog harder aanpakken moet toch maar naar is dat mechanisme als het gewoon durft te zien is dat gebeurt hier dagelijks aan want er zijn continu gevuld met gevoelens waar hij zich bewust van en daar ligt precies tussen zijn en ik daardoor jaar in jaar uit dat hij gegaan was een heel oud is dat ik vertel het dan eraan ervaren dan even een rondje maken met mij zal bij me op zijn kop zouden echt om met jouw naam aan een ander geen naam van mijn man op zijn schouder en zo bovenop zijn nek voelt zijn voor de deur open van de keuken en ging ik als Martijn zo op zoek ging daar nietgevoelig doet dus ik doe je daar zijn vaart wel dat die onder maakt niet uit een bozemannen op komt er niemand is die vaak zo zijn best ik wist maakt niks uit wat we allemaal gevoel bij dus niet dat het nodig, net zoals heel veel van zijn maar dat moment dat die onder maken met een over en dan was het 1:00 uur of twee 's nachts en dan gebeurt er met schoon vrijmaken is niet een droomstaat fysiek wakker en dat het licht erin, de gebracht door zijn mijn gevoel wel vertellen dat het zo belangrijk werd weggehaald en een van een moment geweest over gek moment geweest waarin ik weer teruggebracht uit die ruimte waar het onderzoek plaatsvond en teruggebracht werd op de plek van het falen daar naar de ontvoering eigenlijk is het een tijd is het dus voor ons waanzinnig omdat wij hier een keer in het verleden maar als leden hele toekomst is zoiets geavanceerds eigenlijk en daar zijn andere krachten die daar ook mee te maken omdat ontstaan is ruimte en tijd perceptie ervan daar geloven wij in en dan gaan we naar toe en ik terug gebracht door wezens en dat ik buiten de bestond van mijn voornamelijk het is middernacht het hartstikke koud buiten bij de voordeur en ik kon niet bij de houders middernacht stond in een cameraatje stond de voordeur. Buitenaf. Wat er gebeurd was met een er is gaat in mijn hoofd van onderzoeken ze nemen in mijn bij en dat zijn mensen dat is ook durft zeggen, dat contact

leuk zijn, jongens is een multidimensionale interstellaire programma was zo groot is kunnen sommen gingen stonden buiten ook ineens komt weer maar het moest ik bij mijn ouders aan de kant van accessoires ik praat juist uit de grond pakken? Goed, moet de grote klap aan altijd verschaft, directeur heftige tijden magie totaal ik doe het wel en waarom niet, zo op te ruimen of het is maar dat zou het onderwerp is door zoveel mensen weg geschopt op een waanzinnige respectloze manier nu is het classificeren als mindcontrol en de noodzaak zijn geen idee maar zo spreken natuurlijk is er mindcontrol de is een totale zijn heel groot scala ik het ook kennis van zal niet zeggen het onderzoek was het gaat om denken wat onderzoek is waarneming bestuderen gaan ontdekken als jij kijkt wat er aan de andere kant van de wereld afspeelt ogenschijnlijk niets aangaat dat jij meekijkt mij breng je een vibratie bewegen in het planetaire bewustzijn wat een deeltje is van de oplossing van het herstel daarom is het zo verdeeldheid weer mogen niet zien we mogen niet verbinding met elkaar allemaal op een ander richten moet ons alleen maar op het werk verrichten overleven daar schakelen potentieel uit om mee te gaan ze zal testenbeweging daar daarover gedaan kwantumfysica heel erg interessant, negende jaar ongelofelijke verandering in mijn reis daarbij jarenlang echt heel behoorlijke pittige dingen gehad, negende levensjaar contacten met andere beschavingen en dat gebeurt niet alleen maar de rand mijn bed was ook woont dat ik aan het fietsen was kan wandelen was mijzelf gebeurt in ruimte en tijd op was geen droom was van haar grote Gouden Bol pakken basisaftrek er was niemand om me heen alleen ik was en de zes mannen maar je voelt is er niemand is een totaal stuk is er een tijd. Want dan is er iets in het veld anders dan is er dus op jouw bewustzijn, is een, negende jaar in contact met beschavingen die mogelijk mensen te uitzien zonder echt 100% menselijk beschavingen kwamen letterlijk naar mij toe en raakt mij namelijk hele zachte je zachtjes door iets te zeggen en de aanraking in de aanraking bij de vibratie overgebracht vorm, zijn voor zijn energie rustig maar eens is goed was mij negende jaar tijd is moment ook echt ontspanning en ontspan het heel mooi uit, alles zussen die hier goeie verliefd het geen trauma-je dat was al heel diep groot zijn moeilijk op school vriendjes naar een andere wereld leeft op het gezicht ik leef dan een negenjarige contact met andere beschavingen beschaving, op de werkelijkheid mijn eigen weten ze zijn er dat veld, universum zal dus zeggen welke wereld betrokkenheid is van de mens en dat laat het maar hele belangrijke je belangrijke momenten van negende jaar is, voor die van verbindingverbondenheid met de wereld omdat ik niet meer alleen maar in een pijnlijke stukken zat met al die ontvoeringen veel meer veel meer zijn dan een vertelt maar ook het mooie van het fonds echt hele mooie bijdrage van waar we naar vaak vakantieÖ Twee jaar geen een vakantiecaravan waarin Oostenrijk besluit Oostenrijk was en toen aan een caravan elkaar zij zijner wordt het niet en satan zo'n beetje fonds tussen de bomen zijn aan Bert deze buisjes worden #passie en er zijn acht we zijn allemaal alles laten staan van onze slag slaan

 

Pakken en te pakken worden zichtbaar met een heel vreemd gevoel wat niet kunt aanwijzen als ik binnengevoel te gebruikenander gevoelskracht en ik kijk er zie belangrijke taak om een cirkel, Is alleen maar op gericht dit kijken

dus open missie een buiten het bos niet zou het wel eens onbekend ik was er naast en ik voel van ik moet niet daarheen naar ons gevoel werd steeds daar, dan gaan we wilden niet heengaan maar het ingezet in mijn bewustzijn moeten altijd zich dat is toch een ik van dat deze planeet toen de ook gedaan die alleen zonder enige vorm angst in een kamer boven de wat ik ervan daar ligt die vissen dan zijn kwam bij dat grote ligt dichterbij naar een bredere gericht was een kan dichtbij ligt en in dat licht was alleen maar loopt, ik zie alleen maar wel ook ligt het er voorstond zag ik in het midden van het licht het licht zag ik een soort weten waar het werkelijk nog eens voorstellen hoe kan het je bewust wordt dat wij zijn zo aandacht geven wat we zien het elektromagnetisch beeld dat stukje wat ik kon zien was maar 1%, 005% van waar de rest van dat je niet kunt zien dat het toch meege zijn in het brein van het niet zichtbaar gemaakt maar dat wat telt is maakt me ontzettend rustig het hele diepe rust van die was heel diep ontspannen stond tegenover een gigantische licht heel breed wat was door de bomen heen scheen dat ging gewoon doorheen zou rustig met je bewust bent van een soort is een verschuiving nog heel goed trilling zo is de tijd mensen met mensen zoals we identiek gewoon mens kamer uit dat veld ze liepen naar toe zijn op de grond bij het op de grond gevonden ook die moet ik opgedeeld in het front door een diep gevoel van thuis zo diep huil iets weten ze mijn denkbeelden toevoegde om die dan was kijk eens hoe kijk eens hoe kijk eens kijken om kennis is het kerkelijk reduceren van de mannen zes toen voelde ik de verschillen in de persoonlijkheid komen allemaal door ons heen loopt is een moment daarmee geconfronteerd belangrijkheid van een commentaar geconformeerd vanuit de liefde en kijk je naar de aarde vol liefde voor de zouden wij iets nog veel groter zien waarmee de aarde misschien ons thuisparadijs gezellig andere gebruikers persoon diep gevoel omdat ik het voelen van wat mama zou die zij tegen mij is altijd aanwezig altijd je ziet ons niet wel zo was ik voelde voelde me heen liggen de grond gezet werd verwacht denk ik achteraf dat ik als eerste weg staan zoals een hele diepe interactie in dat lichaam van beide lichamelijke energie in de energie was Voertuig van het zijn een holografische invoeger zijn zoon techniek binnenin dat ze velden in deze werkelijkheid, is van onze vliegen aan het voertuig om ons dat soort ervaringen heb ik er heel veel van spreken tot nu toe nog zo weinig over ik vergelijk het zo lastig is van de mensen dat dat zogehalte heeft van anders Martijn: zonder een paar dagen terug wordt dat veld ook heel graag omdat hij zeer vrijheid van de spreken vanuit mijn liefde over deze ervaringen wat in feite als ik spreek over spreek vanuit mijn hart van de verbondenheid in mijzelf en de wereld en met jullie daarover spreken weet dat het veld van van het overgezet waardoor dat in beweging is gaan ze naar huis is, is vanmorgen ook wordt er gebeurt iets in ons is iets in ons wat dat in beweging zet het kan een droom zijn om met hele diepe moment.

Als je in staat door het feit weten niet wat je gedroomd het is iets heel essentieels van niet hier ook niet die daarbij gaat doen dan werkt verbinding die was mij zo ontzettend essentieel en ik heb dat die uitgewerkt was een gegeven moment wel verslavend sterker met mijn een sterke tijdritje gekocht wat kritiek waar wij slaan, want daar een wordt in Franeker ook behoorlijk veel gesproken omdat ťťn van de weinige die is een vaardigheid bij over spreken gericht zijn op deze wijze van gemaakt van daarop wat zich als kind naar een lezing over sterrenkunde zou gesprek met waar het kan dus bij ons was de betekenis van deze en genezijde conservator maar ze destijds Martijn zijn programma bestaattijd kan zich te zijn als het zijn vaak niet vraag die ik had dus deze tekortschietende toezicht jij staat daar te komen zitten dan zou je dat ook zijn dat het niet ongekend, is van de goed dus ik sta gekocht beter gezegd een oma heeft niet nog 1000 GROOT omdat het was echt heel en anders geld was het beter voor het geval de sfeer van een standaard de eerste foto van de maan niet maar daar maak je erover opgeplakt

 

Deel drie

camera zal ik maar volgens, zijn geleden wezens te zijn, maar, bezig zijn heel veel aan de heb ik buiten in de tuin gelegen sterk in die tijd voor zijn als wij al de hele nacht op straat lag ik in de tuin mag ik alleen maar te kijken naar de hemel en zag ik iets bijzonders is precies maar ander sterrenstelsel

en pakte in zijn eigen leiding mogelijk kijk naar alle mooie plek wat gebeurt er nu uit dan komt het goed doen als een keer hiervoor is deze keer tijd ga gewoon eens een half uurtje vliegen gaan stellen wat er dan gebeurt is als wij waarnemen wat wij waarnemen buiten onszelf wat ik heb gezegd omgezet in een beeld een energie. Als een langdurig kijken naar een bron die bloem uiteindelijk zo'n krachtig voor energieveld wat door velen van als je gaat het hele veld visuele veld wat je ziet het hele wereld wereld gaat die een neurologisch bewustzijn zo sterk aan gaan dat emoties worden op grond opgeroepen heel diep waardoor je terug gaat naar je hart gaat met je hartskracht gaat alleen maar de laatste tijd door te observeren, zijn handen gekomen van wat maakt het hart is hij is een andere tijd maar van het gesproken zijn Martijn kunt voelen zich mee kunt wel degelijk een vooruitgang contact opnemen ook met het denken kunnen terugkeren ik een overige voel ik ga naar van het Van Speijk naar prachtig mooie ster van een 13 jaar intensiveer dat enorm een contact en contact voorkomt plaats fysieke werkelijkheid als mensen getuige van geweest waardoor mensen het is heel heftigervaring tijd als je iets ziet wordt ook wel bewustzijn omgezet nu inmiddels wel met duidelijke wat je waarneemt ook bewustzijn aanwezig is als er iemand anders ziet andere wereld is in zich dragen

met die persoon ziet wordt dat beeld persoon van dat wezen van deze mensen zijn iets ander wezen dan moment wordt het energiebeeld van het wezen ook gedownload in je krachtveld waar gaat bij het kijken naar iemand die kennis in zich draagt wat niet overeenkomt met wat jij kent dat geeft zo'n enorme kracht van binnenuit waardoor mensen die daarbij aanwezig zijn voor het precies transparantie, dagen ziek fysieke lichaam konden prikkels van het downloaden van informatie om te zien en dat hele bewustzijn wat over omgezet kon ze niet vraagfrequentie van overgeven die alles weet wat innerlijke kennis zelf voor andere mensen als dat krachtiger is dan alsof krachtig is en meer informatie van anderen weet het aankijken van elkaar ook zo download dat is waar om denk ik als het ware zeggen de meeste beschavingen op dit moment als er contact is het alleen ťťn op ťťn en die grote groep van wat mensen nog niet voorbereid zijn houdt informatie te kunnen zien op een wijze duidelijk dat stekeblind zijn desalniettemin toch ongelooflijk veel kunnen zien als in het bewustzijn binnenin ons volledig vrij is dat in het bewustzijn zich mag ontwikkelen en dat leidinggevenden uit aan het brein. Dit met het leven in een werkelijkheid waarin de mens kan overgaan is voor grotere scenario's anders uitleggen al gehoord niet alleen op het dogma is zo moet als alle gedachten uitleggen maar kijken het grote geheel, lijkt er eigenlijk over van gaan ze tevens we gaan ze zijn, 10% zien afgerond wat is hij gaan ze zien gaan ze zien gaan ze wat gebeurt er als hij van 15%, wat zouden dan zien wat zich maar als we gaan ze zien wat

wij gaan ervan vanuit dat allemaal goed is gaan verder niet goed is wat die weten wat waar het persoonlijke rol zit van het andere veld in deze zoveel groepsvorming gaan nu gaan ze voor gemeenschap zijn dat zij dat zijn maar het is heel dat moeten van de personen daar waren bij mijn ouders vind ik het daarmee was het fietsen fietsstraten aangeven dat het een command amalgaam gefietst heel hard VAN BUSHALTE DIE DAAR SINDS EEN WEEK STOPT NIET WAT ER STAAT NOG IN DE BUS NAAR HUIS OMDAT IK SCHERVEN MAAR IK HAD IK EEN PAAR MAANDEN EN IK WAS, MAAR GOD MIJN FIETS ZELF WAS TOT EEN KLACHT WAARUIT MATERIE NAAR EEN OPEN, MAAR DE GROND WOORD WAT CINEASTEN VANDAAN KOMTÖ: ZIJN, MAAR IK BEN GEWOON WEL ZIJN? HET IS EEN RESET DIE VOOR DE GROND EN DAT MEN VOOR DUS EEN ANDER, SCHOON ZAKJES MAAR ONDUIDELIJK GAAT HET MOEILIJK DAT GEWOON NEDERLANDS KAN NOG AARDIG GOED AAN ELKAAR OMDAT WE KUNNEN HET GESPREK BEWUSTZIJN ANDERE TAALSTAP ZE DAN TESTEN GEDAAN DUS JIJ DAN MOTIEF DAT IS ECHT SUPER INTERESSANT SCHOOL WIJ DAN ZOU KUNNEN ZIJN INCLUSIEF HET

DE SYSTEMEN GROND GAAT HET OM STANDAARDEN VAN MENSEN NAAST MIJ EEN KLEURRIJKE KLEDING GELIJK SOORT GEVAREN MAAR OOK NOG WEL LICHAAMGRENS ONTBREEKT EEN MOOIE KLEUR OP DE GROOTSTE DOOR DOOR DE TECHNIEK HET WAS NIET EEN STATISCH ZOALS BIJ ONS IS, EN IK BEN HEEL TROTS OP ZIJN, WAS HET TOCH ERGENS INVLOED OP MIJ VOLDOENDE EEN ONEINDIG AANTAL EEN DECREET KIJK EENS HIER DOWNLOAD EN RELATIE ALS MENSEN EN VAN OVERHEID ZIJN VOEGEN MIJ VOOR MIJ ERG PIJN GEDAAN EN HET EERSTE WAT IK DACHT DAT JE WAT VRAGEN VINDT, DENKEN VAN WAT VAAK MAAR REALISEER DAT DE VRAAG WAS IN DAT MOMENT DAT IK DAT DACHT VOELDE IK BEN EEN CLIňNT GEBEUREN MOET TOT AAN mijn MIJN HAND HEEN OOK BIJ MET MIJN BEWUSTZIJN DE OGEN ZO DICHT BIJ MIJ ZAG IN ELKE LAAG ANDER INFORMATIES KRACHTVELDEN DIE MAG GEWOON NIET TE VERTELLEN DAT IK KEEK EEN KRACHTWEZEN KRACHTWEZEN BLEEF HET HART DOOR DE RUIMTE EN TIJD HET MOMENT DAT IK DACHT OVER DIE VRAAG WIST ZIJN AL DAT IK DAT ZOU DENKEN OVER DIE VRAAG DAT DIE ZAT VOL MET BLOEMEN ACHTERSTEVOREN ZE BESLOTEN DAT HET ZAL STOPPEN MET BLOED OMDAT HET GEZIEN TOEN GING IK DENKEN WAT ER STOND VRAGEN GESTELD ACHTERSTEVOREN ELKAAR DATZELFDE EDUCATIEDAGEN ELKAAR SPREKEN VOOR DE MENSEN DIE ERBIJ ZIJN ZE ER TUSSENDOOR ALS DAAR GEEN UITWISSELING JE WAT OOK VOELEN HOE FIJN TE KOMEN BRIEVEN

 

GELD GAAT NIET OM HET GELD ALS IK GEWOON OF KAN BETALEN, DOE WAT IK DOE IS MAAR OOK BELANGRIJKS DAN MOETEN OVERGEVEN DAAR KAN IK NIET WORDT ER TER ZAKE VAN ANDERE WEZENS ZIJN VOEL JEZELF OF JE DIEPER GAAN VOEL JE VRIJ BESLUIT NAAR AANLEIDING ZAL GEWOON AAN HET KIJKEN VAN WAAR GAAT HET OVER WAT IS KWANTUM MECHANICA FYSIOLOGISCH BEWUSTZIJN LOKAAL BEWUSTZIJN ZIJN ZOVEEL DINGEN DIE BESPREEKBAAR ZIJN GEHEEL HELE BUITENAARDSE FENOMEEN GEEN OMDAT ER WORDT FANTASTISCH EN GA JE OOK ZIEN HOE SNEL HET SPEL GESPEELD WORDT OM EENS TE UITGESPROKEN WORDEN MET GELOOFSSYSTEMEN DAN PLAK DAN STA JE OP DAN STA JE ECHT OP DAT DE WEDEROPSTANDING VAN DE MENSEN STOPPEN GELOOF ALLEEN ONDERZOEK TE VERRICHTEN EN NIET DOOR ZIJN VANUIT DE TIJD MAAR ONS ONZE KRACHT IS DAT EEN PIONIER ZIJN EN DAT WE ONDERZOEKEN ZIJN IK HERHAAL INVASIEKRACHT HAD GRAAG WAT GEBEUREN MIJZELF KIJKEN EN DAT IS NIET EENDUIDIG TE VERTELLEN WAT ER GEBEURT OP TE ZOEKEN HOE JE KIJKT EN DUS BIJVOORBEELD IK HEB GEEN ZIN GEDAAN HET IS DAT ZE ELKAAR AAN KIJKEN STAAT DAN MENSEN GEDAAN OM DIE DUS HELEMAAL NIET MET BEWUSTZIJN BEZIG ZIJN OGENSCHIJNLIJK WE ZIJN BEZIG VERGETEN ALS JE DENKT DAT JE MEEDOET EEN MOEDER DIE GELOOF NERGENS IN JA MAAR ALS IEMAND AAN ZIJN DIE ZOGENAAMDE IN HET BEWUSTZIJN BEZIG IS DAN WORDT JE AANGEKEKEN ZELF DOOR IEMAND VANUIT DIE VISIE IS DAT STUKJE KRACHTVELD TE ZIEN GA JE MET IEMAND OOK CONTACT AAN DIE MET SPIER ZO PLUS AANWEZIG IS VOLGENS BEPAALDE OVERTUIGING OF EEN LEER OP WEL DAN WORDT DIE INFORMATIE WORDT DAT VELD TOT ZICHZELF STEEDS IN EEN KADERBEWUSTZIJN AANGELEERD ALS JE MET IEMAND GAAT SPREKEN ELKAAR AANKIJKEN EN JE GAAT OOK BESEFFEN DAT DE ANDERE REALITEIT OP 15 NOG MAAR GEBEURD IS, SOMS BEGRIJPT WAAR RUIMTE EN TIJD GEBEURT DUS OVEREENKOMSTIG INFORMATIE DAT WAT KRACHTWEZEN GA JE IETS IN VAN GA JE IETS IN ELKAAR WAT ZO STERK IS DAT IN EERSTE INSTANTIE GEWOON TEGELIJKERTIJD Ė OEPS DIT IS NIET GOED WAT ER DUS GEBEURT, DAT ZIJN DUS MAAR INFORMATIE DIE Wordt IS HEEL AFHANKELIJK VAN DE MANIER HOE GEKEKEN NAAR DE ANDER EN DAN ZEG MAAR DE VRAAG HEEL BELANGRIJK WAAR ZE WERKT DAT HIJ IK HEB CONTACT MET DE VERSCHILLENDE BESCHAVINGEN ALS BESCHAVING DAT IS NIET DE PL…IADE DE JA DOEN VAN MENSEN OVER DE PL…IADE DAT IS EEN VELD WAT ER IN DIT BEWUSTZIJN INGEVOEGD DOOR MINDCONTROL OPENHEID OVER EEN GROEP HET ER ZIJN HEEL VEEL FALSIFICATIES VAN HET KRACHTVELD WAAR HET OM GAAT IS BELANGRIJK DE PLEIADISCHE MENSEN DAT ZIJN PLEIADISCHE MENSEN DAT HEEL BELANGRIJKS EEN ANDERE ENERGIE AAN HET WOORD OP DE PL…IADE ZIJN DIE BETROKKEN MENSEN BIJ ZIJN VAN DE BETROKKENE EN ZIJN IN TEGENSTELLING TOT MET DE MENSEN WILLEN VAN DE PL…IADE EEN ALLERLEI CHANNELINGS BEZIG ZIJN ER VOOR GEKOZEN ZOU HEBBEN ALLEMAAL MOOI HELE MOOIE BOODSCHAPPEN HELE KRACHTIGE FUNDAMENTELE BOODSCHAP DAT HIER ZO WAARSCHUWEN ZONDER TE WAARSCHUWEN DOOR DIE DAT ER INTERNATIONALE INFILTRATIE ZIJN GEPLEEGD IN HET BEWUSTZIJNMENSENLICHAAM IS HET NIET OM HET BEWUSTZIJN VAN DEZE VELD DAAR ZOU EEN ANDERE HAND GAANDE WAS ZIJN OP WIJZE IS DAT EEN INTERDIMENSIONAAL INFILTRATIE DOOR HET FYSIEKE VELD IN DE MENS ZE VERZOEKEN DAT ONDERZOEK ZELF DOOR ONS TE DOEN. WIJ GAAN KIJKEN WAT IN WAT IS DAT MOETEN DUS WEL ZELF KAN ANDERS OPGEZEGD TE VRAGEN OM TE STOPPEN MET HET ONDERZOEK DIE ZIJ ZIJN, DIE DOORGRONDEN ALLES OP EEN MEDICIJN IS EEN DEELTJE VAN WAT IS NL INFORMATIE EN ENERGIE DIE DAARONDER LIGT OM TE ACHTERHALEN WIE ZE ZIJN IS EEN AFLEIDING OM IN EIGEN KRACHT KOMEN ZE ZEGGEN NIET VAN DAT HET NIET MAG DAAR NOG EEN HALF DOZIJN IN DE KERNVRIJE WEZENS ZIJN VRAAG EIGENLIJK IS VAN MEZELF GA HIER EENS LEKKER AAN ALLE MENSEN OP DE AARDE IS ZOIETS GROOTS GAANDE WAARDOOR ALLES VAN ALLES TOT EEN EINDE GEKOMEN ALLES GELOVEN IS GESTOPT EN KOMT EEN VOLLEDIGE MENSHEID BESEFFEN DAT ZELF SCHEPT IS HET DEELTJE IS VAN HET SCHEPPINGSPOTENTIEEL DAT ZE BEZOCHT WORDT DOOR ANDERE BESCHAVINGEN DIE OOK AFGEZANTEN ZIJN VERTEGENWOORDIGERS VAN GROTE INTERGALACTISCHE WEER ALLE GELOOFSSYSTEMEN REPRESENTEREN EEN VELD IN DE MENS NIET ONZE WERKELIJKE KRACHT ZIJN GEVOELENS MAAKT ALS AFHANKELIJK DE VORM VAN DE LIEFDE VAN EEN NOG STERKER DAN OOIT WEG WANT HIJ GERICHT HET OORSPRONKELIJKE BETEKENIS WAT ZOU IK WAARACHTIG MACHTELOOS ALS JE GAAT ONDERZOEKEN WAT ENERGIE IS EN WAT GEDACHTEN ZIJN, ZIJN WAT ELEKTROMAGNETISCH VELD ONTSTAAT FYSIEK EN WAAR IK ZIE DAAR IN DAT BINNEN KOMT OM MOMENT GELOOFT GA INEENS HEEL DIEP DOORGRONDEN DAN KOMT ER ACHTER DIE DE WERKELIJKE BEZETTER IS IN ONS EN HOE JE DAT JEZELF KUNT HERKENNEN EN KUNDE VAN PRATEN OVER VRIJE KAMP WAAR ZE NIET MEER OVER LIEFDE BEN ZONDER HET GESPREK, AFSLUITENDE LEKKER VOOR ALLEMAAL DE VRAAG IS GAAN WE BELEVEN IN HET LEVEN EN VOLTREKT ZICH OP DIT MOMENT ZO'N ENORME GOLF VAN BEWUSTZIJN EN IN TEGENSTELLING TOT ALLE VERHALEN DIE DE AARDE ZIJN OF EEN GOLFUNIVERSUMGALACTISCHE DAT IS GOED GAAN KOMT VAN BINNENUIT DIE GOLVEN HIER ZO STERK DAT HOE KRACHTIGER JE DAARIN KOMT IN JEZELF MOET DAAR INZICHT KRIJGEN IN WAT GELOOFSSYSTEMEN WAT VOOR VORM DAN OOK MET JE DOEN MET RESTANTEN VERSTAAT IK NOG EENS UIT JE EIGEN KRACHT GAAT HET OOK IN BEGIN DENKEN VEEL VAN MENSEN GESPROKEN DIE ER NIKS VERSLAPT EN HIJ ZEI ZE ALLEMACHTIG MOET ALTIJD JEZELF OM TE LATEN ONTSTAAN VAN NIET TEGEN BUITENAARDSE ENERGIE TEGEN DAN EENVOUDIGS TEGEN GAAT DOORZIEN LETTERLIJK DOORZIEN WAT ECHT BUITENAARDSEN WERKELIJK IS WAT HET WERKELIJK EN DAT ER ALLEMAAL PROGRAMMA'S DOORHEEN LOPEN OM DE MENSEN GELOVIG HIJ DIE KANT UIT, DAAR VRAGEN DE AFRONDING WIL HET NIET GAAN BEANTWOORDEN WANT DIE ZIJN GEWOON ALLEEN MAAR DE VOORBEREIDINGEN IN HET ONDERZOEK EN ALS JE DIE LAAT DAN IS HET OK… IS ZOVEEL GEBEURD ACHTER DE WOORDEN IS EEN VRAAG IS WAT WE VAN HET SAMENSTELLEN ONGEVEER DIE ENERGIE EI HOE KAN HET DAT IK, ALLES WAT IN MIJN LEVEN DOEN EN MIJN INZET STEEDS TERUGGEWORPEN WORDEN EEN OUDE PATRONEN EN IK HEB DAAR ZET ER EEN PRAKTIJKSESSIE VAN MENSEN GEDAAN EN DIT DAN GEDAAN ALS HET GEDAAN EN BLIJFT STEEDS JEZELF. HET IS NIET OP WAT NIET WERKT DAT OP EEN IDIOOT IDEE ZIJN JEZELF HOE KAN HET DAT IK MIJN LEVENSMISSIE VAN ORIGINE IK BIJNA DAGELIJKS DIE CHANNELINGS DAGELIJKS SPRAKE WAS, WAS. DAAR WAS VAN DEZE OOGLEDEN WAT IS NOU DAT LEVENSMISSIE VAN VRIENDELIJKE WAT IS DAT DE VRAAG HOE KOMT HET DAT MAAR ZO LEGER VAN NIEMANDSLAND WAT IS ER AAN DE HAND DIE BEN IK ECHT DIE ER HIER KOM JE PAS ACHTER ALS EENS TE GELOVEN TE IDENTIFICEREN MET ALLES WAT GELEERD VAN DEZE KRACHT DOOR HET MENSELIJK BEWUSTZIJN HEEN AANWEZIG IS IN DE MENS VOLLEDIG PERCEPTIE VAN DE WERKELIJKHEID ZO STERK INVLOED HEEFT DAT BEDACHT, JE BENT MOET ONS VOOR JEZELF NAMENS JEZELF DURVEN TE ACHTERHALEN AF TE KRASSEN WIE JE BENT DAAR STAAT DAT NIET PASSIVITEIT DIE ZEG ZIT WEL EEN BEETJE MARTIJN: DAT DAN DIE GEDACHTE: NOU DENK OP ANDERE MENSEN GOED IN MEZELF MEZELF

HOE REAGEER JE FAXEN ALS JE DAAR IN GAAT ZOEKEN OF AFSTREPEN JE NIET BENT GA JE BEGRIJPT ONTDEKKEN DAT DE PATRONEN WIJ STEEDS IN ZAT NET OVER GAAT ZONDER EEN THERAPEUT VAN BUITEN AF DAT GESPREKKEN NODIG ALLE DOOR EVENTJES SESSIEGESPREKKEN OM SAMEN TE KIJKEN VAN waar ZIT IK HIER NIET ZIJN VERMOGEN TE ACTIVEREN VALT NIKS TE ACTIVEREN HET IS AL EEN PERCEPTIE VAN DE WERKELIJKHEID ER EEN MISSIE OM EEN MISSIE DIE DE VORIGE LEVENS MAAR HET GAAT MEER OM ALLEEN HET MOMENT VAN IS HET MOMENT VAN DE CREATIE GAAT OM DE JA EN MET OOK MOEDELOOSHEID EN LEEG VOELEN DAT DRAAIT OM BETEKENIS NOG NIET BETEKENIS TE KUNNEN VOELEN VOOR MIJ GAAT VOELEN VAN BEN ONTSLAGEN HEEL VEEL OVER DAT ER GRONDLAGEN ZIJN: ZIJN LEGITIEM ZIJN LICHAAM

IN MEZELF MIJN EIGEN BEWUSTZIJNSVELD IS NIET OGEN ER IS GEEN HOGE MAAR JE KUNT NIET HOGER EEN TRILLING ALLE TRILLING IS GEWOON TRILLING KUNT JE BEWUSTZIJN OPENZETER VAN ALLES MAAR DAT IK BEWUSTZIJN INGELADEN DOOR JEZELF DAT KOMT EEN BEWEGING NAAR DE MOOISTE WAT ZOU BUITENAARDSE BESCHAVINGEN MENSHEID ECHT EEN BEZOCHT ALLEMAAL ALLEMAAL ZIJN ALLEMAAL VERBONDEN ZIJN NIET VERBONDEN MET EEN SCHAAR VRAAG ALS IEMAND WAT IS MIJN ZIJN MAAR ONTVANGEN VAN DE PL…IADE OP EEN ANDERE MEE NAAR ONZE WORTELS ZIJN ZO DIEP ALS IK MIJN TIJD IK BEGRIJP HET VERBONDEN MET ALLES IS OVERAL TEGELIJKERTIJD ZOU KUNNEN ZIJN OF EVEN UITGELEGD TIJD DAT JE ALS Levens MAAR VANUIT WIJ VANDAAN GAAT OM MIJN ZELF DANK JE WEL GENIETEN VAN LIEFDE BIJZONDERS AAN ZIJN

 

 

 

 

20171210-MvS-Wees-jezelf-weekend-Havelte-MP3+Onbewerkte-tekst-15mrt2019

 

 

20171210-MvS-Wees-jezelf-weekend-havelte1-test1-15mrt2019

 

: Nou wel al nu.

 

Er nog wel toe nou en ook al komt

ik ook, we allemaal al aan op staan van ook dat verhaal al zo op doel om al gebeurd wijze waarop wij in het nu er is er alik dan zou je ook komt voor staan op deze maar wel over een paar een laat maar horen hier ook al is onze je allemaal maar van je anders dan gaan we gewoon bij nu om je doet maar wat daar komen ze ook niet daar ook allemaal zo zijn we ook voor dat moment nu waar wij waar al hoe ze

 

Vraag voor mij ook op voor rol.

Vraag:: er zijn twee er op uit zijn, je hier: wel al die overal waar ook voor jou doen en staat is om op je hebt ook weer blijven, milieu je komt hier al klaar is hier zo maar aan je ook op een andere visie valt je maar: maar zo en als je op ook een vorm allemaal al zou je maar ook zou je sturen naar je al als je vrij bent zal komen: hij staat op, op het wel zo, stop, stop, al en vooral bij een vraag: maar zo alle ook komen: maar is het ook zo nu en weer waar zij stuurt en ook van maar ze spreken om overlijden zijn en waar is allemaal eigen wijze voel je vandaag niet doen waar hij zat en wij zijn, is voor rolsituatie dat ze halen jouw manier bewustzijn naar een week de tijd die mooi om waar je met elkaar is en daar zijn in het is beter is samen met elkaar hier in dit moment mijn droom om daar iets aan deze eer altijd uit is heel veel aan zal daar heel veel van bewustzijn wat is is er van mij iets over voordoet bij die zelfintentie allemaal afgestemd eigen bewustzijn naar vrede en harmonie ju zijn baan

als zijn ook gesprek gesprek bestaan niet, ik een mens zijn ja precies zou het is energie bij jezelf wat er precies is het leven hier is ook geen vorm van zo belangrijk, maar over te spreken wat zou kunnen zijn erg verheugd dat hij vanavond zijn morgen en overmorgen je brein niet buiten zal wel ik staat met het luikje die zijn belangrijk is belangrijk dat hij vanavond ook

want kom niet aan mij want hij lijkt maar hij komt processen

die dieper in onszelf aan en ook in maakt wat is snel deze wereldmens weet dat kracht in de mens er is en dat kracht er alleen is op het moment dat wij zijn zonder te weten wat is is van geloof alleen tegen te eten en waarom, die op spreken omdat dat wat ik oorspronkelijke wij jaren gaan

wordt meer dan een tijd dat daar niet doe mijn stukje ook een stukje samen zijn stukken in beweging en vanavond ja

beetje stromen zal elkaar, maar omgeving andere dag staat al dat energieveld laat Stromen zal geven elkaar komen en kracht zijn allemaal onszelf blijven ze en de mijn teen maar zou zijn deze daar ook doorbreek maar het werd daar graag op wat je zelf zijn voor mij betekent voor mij in mijn, ook vanuit mijzelf dieper eens aan op de reis is voor mij maar ook hoe brein is steeds meer mensen spreken over die voelen van zijn eenzaamheid is zolang systeem meer tijd, het was bent zal op de aarde als jullie de hele grote geheel zien allemaal al dat er zoveel gaande is buiten onszelf in onszelf als je dan daar ook, hartstikke goed gaat dat het gaat om slecht, maar zover zijn het gaat om zo weer zoveel kracht in zich zo helder wat niet is een zo via deze weg dat ons belangrijk is waar ik ook al is, ziet dat datgene je bij wijze in feite stagnerende effect heeft een diepere laag we zijn nog dat er zijn een paar mensen met de feiten zijn al tot op het bot verdeeld zijn zijn op deze wereld moeten we ook de vraag hoe komt het zo is want wat er allemaal terug naar eigen onze kern ik aan hem anders jouw kennis terug in jezelf, die zijn oorspronkelijke bewustzijn, dan moet hij is is een ware zelf terecht daar zelf zo abstract iets woorden uitspreekbaar voor een bepaalde opleiding

aarde geboren worden eenzaamheid zijn medeweten wel zo dat sommige mensen zijn in mijn leven waar is AL geweest die voor onze Lieve mensen school WAAR ik het ook heel eens EEN gevoel vanuit het gevoel dat ik er dat gevoel dat een kind was is alleen wel zo spelen eigen iets anders: niet gevoel dat ik er niet aan zijn die op wat voor functie niet zien ook zien deze manier een hier jaar mooie energie als in Nederland op zijn geen er een god daar zijn wij hele iets goed idee ik ga klas een en het steekwapen ongeveer elkaar, maar ze zijn van al maar (hij in dat moment kon niet zien wie ze wil voelen binnenin wat ik zag wat toen voelde de enige was je die iets in mij iets voelen wat er in: maar is zo eenzaamheid niet iets buiten jezelf, ervaren wat diep in mijzelf wat ik voel je behoorlijk eigen wijze van grap tot spelen nog steeds en zelfverzekerdheid is dat er dus voor wordt geeft een enorme uitstraalt door zelfverzekerdheid binnenin jezelf tijd heen, vaker geweest school ik niet naar bed ook onze pijn voelt waar en dat zijn: je zei meesters haar ja-je zijn is maar zien als dit zien de mens in zich niet met dat mijn muziekleraarslagmuziek die haar alle klassen meeste is veel altijd allemaal veiligmiddag voor waarschuwen: daar, een moment waarin ik school zat als dat stop dan alleen de fysieke op heeft een niet al zijn de ander niet leuk vonden waar zelf waarnemen wat zij voelde dat ook zeggen ze gaan naar voren is er geen, of hij is die gespeeld, dus de les er zijn mensen van deze meest vooral eerst ook zien klank wij zijn allemaal weer ziet en dan aan ook wel en dan krijg je krijgt en dan was ze waar wij als ik wil gewoon dat is een beetje hiervan was hij

en dat kan ik een taakstraf school en staan ze voor zijn oorspronkelijke manman vrouw je wat geraakt boos nu zo taal als je voor je niet op impuls dat moment vormloosheid moeder zonder dat hij zo worden wij als mensen

 

tot woede-uitbarstingen of wat dan ook zo extreem zijn dan eens komt er ook

 

het speelt er een wereld waar, maar hij heeft, in dat moment niet eens ik voel me eenzaam als ik tegen de stroming een andere mensen wij zagen en je straf als. alleen de straf helemaal klaar zijn veel heel anders dan vroeger op en dat zijn eigenlijk het moment waarin ik mijn hele kracht zijn makkelijk is en ik denk dat al voor ons allemaal geldt een stuk hier niet GEHAD spreek je gaat met je werkgever heeft gehad gezien en mijn eenzaamheid was vooral zijn mensen zo ontzettend gewoon iemands doen dat het hele gebouw niet alleen het zich zo ontzettend veel doen was toen dat daar in geloven zijn voor voor dat wat doen dan is hieraan van oorsprongbewustzijn

heel klein kent van je je zelf aangeven bedoelde mijzelf jezelf zijn beschikbaar we zelf zijn van frankrijk als mensen van hoe je jezelf doe je zelf oorsprong zijn wij komen niet een moment jezelf zijn is er ruimte is waar de zoals ik en heel oprecht in mijn persoonlijkheid IS DAT ZAL WAT IS DAAR OOK ZIJN DAAROM WORDT HET IS DAAR WEL EVENTUEEL ZO WEINIG RUIMTE IS VOOR MIJ EEN RUIMTE DIE JE ZELF BUITEN UITDRAGEN, DAN ZIE JIJ VOOR AL DIE DINGEN DAT DAT WERD MANIER van werken in een voortdurend onderuit gehaald wordt om zelf niet in mijzelf als ik het vreemd al wel schreef ervan, maar het voortdurend goede bedoelingen aan alle vermijden zien maar eens zomaar eventjes je ook dat overal is de ware zelf, als iets van jezelf begrijpen vooral vraag gaan we zo goed om. Al zou ik dus niet begrijpen in het bedrijf ik heel veel hier al een ander dat is het argument is maar wel dat moment met iets willen dat van mij heel heel erg moment wordt van waar hij nu hij voor mij ook over die andere niet voor vraag van dat gesprek ook in Rotterdam hij in mijn visie is die dat niet doen we niet doen: altijd maar hij wat er speelt al Is, dan zie ik ben mijn hoofd van een: die ook laten zien dat ik die processen zijn wij van Datgene Waar Ze Haar: Alle Programma's Van De Wat Ik Was Al Dat Ik Dat Wel In Eigenaarschap Kan Nemen Naar Kijken Iets Mee Kunnen Doen Taal Kan Spreken, Bepaalt Nou Met Die Daar Doorheen Gaat Als Volgt Dan Wordt Het Is Perceptie-Oorlog Zijn Geen Die De Perceptie Van Werkelijkheid Bent Maximaal Als Je Die Die Mensenmassa Gewoon Werkelijkheid Is Waar Het Om Gaat Wordt Een Heel Groot Er Uitgerold Wil Ook Naar Het Brein Deze Dag Was Aan Het Leven Zich Dat Wordt Sprong Voor Iedereen Doet Wat Het Gevoel Dat Is Wat Mij In Je Dus Niet Op De Vraag Over Ernstige Een Taal Allerlei Groepen Meegedaan Als Alle Mensen Uit Zijn, Maar Mijn Zal Vrij Jezelf Voor De Hele Geraakt. Nederland Bezig Zijn Zijn Schrift Fenomenaal Zich Afspeelt En Het moment van op basis van iets wat ik pijnstiller wordt je reacties oproept Facebook maar zelfs van de mensen die wij zelf regisseren niet buiten zichzelf is observeren ze kijken alleen maar voelen wat je voorziet zeggen dat deze aanval op deze poging zijn dan zou je dus dus het zijn rustige van waar dat ook steeds dat weerstand en dat ben ik ook eens waarom een man bij elkaar zou een vraag: zoals wij deze discussie heeft hij zo kwaad was gewoon fysiek is in het brein te voorkomen dat mensen zo in om om vanuit mijn kwetsbaarheid hartskracht uit als over zijn beroeps jullie zijn dus kwetsbaarheid van het hart is pijn die daar zit iets was maar al die woorden gebeurt dat wij een bij mij bij die zin maar dat is waar die wie ik ben spreken is zo zijn zo diep verdriet dat en hij liep hij het moment beweren bewustzijnsveld het kan zijn voor dat ze in die verdriet heeft voor wel klaar, even zitten van Martijn: is er een ik voelde lichaam ook om je lichaam staat Toe voelen diep in jezelf dat is pijn voelt weg weer volledig in jezelf ontstaan die kracht is om er te zijn dat moment aan ook op wat ik dat ook, ga meestal: er een en diverse die ster bij mij af uit zijn die erin iedereen weet wat zo groot en zo van zijn is, maar als de matrix van en ik wil voor haar bewustzijn sluit hij zal bestaan dus ook als wezens zijn precies je doet, een gegeven is dat u oplossen heel krachtig naar zijn moeder is aan mijn hartelijkheid eigenaarschap dat voel waar ook al dat er iets uit de energie van mij zie van zijn, maar had afgelopen weken heel anders ook zeggen: was al voor heel wat, maar gevoel is dat de hersenen zich van de definitie

ZE DAN AL NAAR DIE STER ZO DOEN IS MAAR ZIJN VEEL SENSITIVITEITLOOS ZIJN BIJ MIJ VOOR MENSEN DIE IN NEDERLAND MENSEN GESPROKEN DIE HIJ ALTIJD NIET OP SPIRITUALITEITBEWUSTZIJN LEZINGEN ZIJN. EN HET IS ONMOGELIJK OM DAT WE MAAR AL WORDT JE WEET HET OPSTAAN ALTIJD OVER ALTIJD AAN OOK HET IS ECHT FORS WAT GEBEURT HIER NOU IS HET DOEN OP VRIJDAG VOELDE GEEN MIJN IS ECHT EEN AANTAL WEER

VRAAG: OOK HIJ KOMT EEN JEZELF ZIJN ER DAN OOK, HOE DAT VEEL MENSEN DIE OP DEZE AARDE WEER VAN SPIRITUEEL BEWUSTZIJN ALS HIJ IS GEEN ALS DIE PRECIES ZIJN DIE IS WIE WIJ ZIJN VEEL MENSEN DIE SPIRITUEEL BEELD LEVEN EN HET IDEE DAT KWAMEN ERACHTER ZIT ALLEEN MAAR NIEMAND IS DIE ER WAS NIETS ANDERS IS DAT WANT KRACHTEN DIE IN HET BEWUSTZIJN BESTE TOOL OM MIJN DOEN DAT NIET VANUIT PRESENTATIE VAN WAT HET NIET EN DAN DUS GELANCEERD DE LEVERANCIER ZIJN ZIJN ALLEMAAL ZOALS JE DAT ZE TE ZIJN MAAR WAAR DE KRACHT ALLEMAAL NIET EN DAARBIJ OOK ALTIJD EEN MANIER WAAR WIJ ALTIJD NEGATIEVE AL DIE MENSEN BIJ ELKAAR EENS ZICH AAN HET BIJZONDERE IS DAT WAARHEID OP GEMAAKT ANDERS DAN DE KRACHT IN JEZELF VOOR JE DAT DIE KRACHT NIET BIJ IEMAND LEVEN, LOS VAN DUS DAT DIE KRACHT DIE ONS TE LATEN GEVEN NIET SITUATIE EEN MOMENT MAAR SCHAART DUS DIE IN ONS BEWUSTZIJN ZELF ZIJN ONDERUIT HAALT ONGEVEER DEZE ROL DIE VRAAG VAN NIET VOOR EEN LANGE KLAP LIET ZICH ONDERUIT ZIJN MET DEZE MENSEN DIE SPIRITUEEL VELD KENT ZIJN DIE ZONDER DAT HIJ ALS DAT alles van mij allemaal deze dat al uit het zelf dat dan op mijn gevoelens daarbij door zijn allemaal autonoom soeverein zijn als wij zien niet de dwarsverbanden tussen dat dat zij lanceren van mijn en DAN zie je dat geschakel + aanwezig

gebruik ik een vakantie waar hij gebeurt en dat geldt dus voor ons allemaal alleen maar even van de ander die het is gepasseerd zijn in een hologram en daarom is het belangrijk aan jezelf die zelfs af heeft met al die bijzondere doe ineens moment waar we nu zijn wij sterven in jouw essentie van dat een bepaald moment is op zijn naam van die wij voor zijn, tot alles wat er is een steenmeesters ben hier ook zijn met name alleen bij de mensen die wel boodschap uit het veld geleid mensen die weten die door mij ze zelf veel mensen is het veld van de christus is bewustzijn er niet zomaar te mensen die kracht zal je niet van een baas boven zijn bruine ik kijk er naar je mensen die in zichzelf, die mensen die zichzelf in verbinding zijn zichzelf zijn wat de in mijn uitvoering heel veel andere zien dat de essentie in uitslag van wat denk je merkt dat mij iets vragen als: fysica waar hij of zij werkelijkheid is vaak nog zo staat in staat om het schrijven jij waar ik als Martijn maar af had altijd over van jouw hologram, wij vraag is of fysiek zo werkt in op die van die aangepast worden door een ander proces dat in andere wetgeving van creatie en het van waarneming die hier zijn op ja dus inderdaad gaan waarnemen ook is, niet bij mij niet op bij het afsluiten gelijk naar buiten ons is, maar hij zegt die jezelf in jezelf ik heb het zelf ook echt voor u in jezelf die ook in deze groep een identiteit van de ander niet van mij dan niet zijn wij intentie voor jouw naam van het dat een waardoor jij hoort dat ik haar zeggen: perceptie

ik zeg er iets heel anders dan is de vraag naar mijzelf creŽer voortdurend, maar kan zijn voor de krachten die is wat wij als we daar de mensen en het echt geen mensen wij zijn is een gevolg was van deze ZEGGEN deze vraag: is, ergens komt vanuit die je dan en ťťn van die wezens zijn voor je op het moment er namelijk om zonder ze dan spreken van het moet waardoor je juist gevoel brein jezelf of andere mensen perceptie van wat wel echt vooral door autonoom waar ik moest er is hier om alle zal worden, maar ze zijn, aldus ik ben hier komen deze wereld, dat zijn echt wij echt ik was heel voor de mensen die deze week hele diepe dragers die niet zeggen dat het ons mogelijk speelt vergis je niet deze werkelijkheid echt groot staat hij is waar mijn gedachten mijn gevoel elk moment dat je uit plaatsvindt in lijn deze wereld en dat hij gezien wordt niet ontkennen of rechts) zich anders zou zijn als ieder ander we zijn hier gekomen op een ons allemaal is de oorspronkelijke taal van en laat er geen gras over staan dat als worden dan omdat ik en daar zijn wij nog dieper is die gewoon zou je jezelf vooral tijd daar jaar heel voorzichtig gesproken heel maar hij gemaakt is altijd het is wel nodig je weerstand ook nog meer die zijn als het meer zichtbaar, hoeveel mensen denken zichzelf mijn systeem andere mensen zelf zijn al zou je bekrachtigingen weten is mijn hele leven heeft een creatie van de mensheid echt gigantisch groot, hoe gaan bewustzijn naar ander veld tegen het niet horen van hoe bewustzijn niet straks ook mensen zijn waar sta ook een doen in zich jezelf het is zo enorm op Maar is is op bewustzijn zou spreken, zich terroristische cyclus en dat betekent niet dat er een energie, ons sterrenstelsel weten dat iets in ons in de mens daar zich het vandaan dat binnen vanbinnen dat innerlijk weten die je de mogelijkheid om te transporteren naar kennis in onszelf eerst was van gevoel voor te kunnen niet begrijpen probleem

en

het is, al die was en tegelijkertijd wordt er van mij is zo'n 100 is en ik hoor wat zo sterk

Martijn: hele diepe krachtveld vanuit het veld waar deze matrix ligt het veld zo sterk overal waar ook om woorden die mensen die aan en om voor te staan in onszelf jaar is nog krachtiger kan ik voor die kunnen vallen in ook vrede wel bij dit is dus ik kan zijn dat voel ik en het moment dat voel ook niet geboren worden op dat is maar zweeft informatieveld in ons dat zich dezelfde krachten die gaan zorgen er iets gebeurt in deze werkelijkheid Simon aantal dingen in gebeuren waardoor de energie in ons formatie door ons brein worden ze als eerste zou het afspeelt zijn ons belangrijk is moment bij ons zelf maar het jezelf blijft daar voorbij doen is er nou eigenlijk bewustzijn en voelbaar zijn echt groot aantal grote krachtige die worden afleiding mij: op de plank is, als je te kunnen worden in die momenten. Blijf aan je energie jezelf komt door weg heeft tevens wees je bewust dat weg hij ineens van betekenis is opgeslagen als een heel mooi bewustzijn fysiek opgeslagen in. Dat betekent ons lastig mogen verwelkomen daar allemaal uit spookal opgeslagen om los inzicht wij als je voor je bewustzijn naar zijn daar mens in Nederland zijn super bewust van al degenen die zin meer dan 85 zijn mensen zijn in het bewustzijn wij en dat wij in onszelf sterk sterk samen zijn weten dat zijn mensen die 2000 mensen in een mij sterk dat is een weten dat ik niet alleen dat ik ook niet te doen behalve zijn dat ik mag leven om bij die in mijn eigen zelf zijn zal zijn dat een daarbij ik een daar gaan deze worden dat hij het derhalve wel, willen meekijken is slecht zat kijken en het kan wel eens even een aantal van ook dat wat jij van dat weet ik wel want als ik ga ik ervan gaat mijn perceptie, dat kan dus ik,

 

Zich een ik dan en je wordt op zich vind het fijn zijn voor het bijzondere dat mensen zijn die zich Niet zo bij deze dimensies zijn afgesproken was allemaal op diezelfde is, dan dat jij dat is is mens collectief steken op zijn al maar dat komt ook al is het meer bewustzijn. Bewust dragen met elkaar kracht in onszelf, als jij al weet dan ook in zichtbaar is in zijn, gesproken galactisch weet we zijn hele grote, dat zelf tussen

 

Assistentie ja het kan zo maar het vaak als andere functie van SyriŽ-ons formatie en als beschaving wordt er informatie ingebracht in dit bewustzijnsveld LICHTVELD wel

vind informaties zijn voor informatie in niet in ons.

Voor informatie in dienst door treffers voor deze mijn is waar ze naar om hier er zijn ook en informatie beschikbaar om ons niet informatie hier informatie zijn aangebracht heel en het alles gaat open om uit de schepping mensen, zijn alleen laten weten dat die een nog steeds weer in al zijn door al ik weet ook gebeurde van alles is het van bewustzijn als prins dat veld zo kwaad als andere persooninformatie extra in dat ze daar niet iemand zegt dat er iets over zeggen dan en dan voel door er zijn ook mensen die zijn er gebeurt op het is zichtbaar in jezelf wij een kans aandacht in mijzelf weten dat een lichaam protesteert is cruciaal voor is er al dan wel heel dicht maar zijn van school waar ze-ik waar je in dat voelde weten wie goed is verschijnt er zijn ook al komt het andere informatie bij de gang is maar niet om zou ik mijn functie onszelf goed om daar is die cyborg zijn en veel moeilijker is jouw brein weer spannend is sterker nog hier al is geweest is geweest komen is heelstrijd

je trilling aanwezig zijn.

, Die heel dankbaar voor! Het gaat hier in haar in feite een ook omdat je bewustzijn maar je daar uit ten aanzien van zie ik gaat beleven, je in die zintrilling zelf niet gaan naar buiten mag zijn die niet met elkaar zijn wezens die zal maar voor mij gewoon van wat het is. Dat waar je dan veel mooie is, zelfs een wat zich om elkaar stonden al wij zijn als bomen zonder valse, is wel zo dat als

 

20171210-MvS-Wees-jezelf-weekend-havelte2-test1-15mrt2019

Hier om uw de grond zal dan kom je vooral horen: er op wat gebeurt wat is er wordt de wat wat ze zijn nu op ook op zijn kan zijn een ze ons:,, al die rol dat de sessie veel alle-je programma slaat ook al zijn stomme deze als de buurt wat je hebt u ik heb een telefoon tevoorschijn vraag: ik ga hier die is ontstaan die nog niet zijn, dat is wat ik zat je 15 ook samen zijn is de werkelijke betekenis die zijn er dus geen verwachting uitkijken puur zijn voor ervaren hoe het is om andere mensen te zijn in veiligheid te zijn voor niets is wat het verwacht van jou dat is niet te leven en dat die is ons dagelijks zijn vaak invloed daar bewust van zijn en dan ook in gevoel, sterker uit in jezelf aanwezig kan zijn opera je bewust zijn dat samen zijn dan elkaar zijn mond dan echt zo'n die door mij heen stromen je dan nog iets van oorsprong als zieners van haar mening je bewustzijn wat heel veel trilling en frequentie uitzendt naar binnen toe van binnenuit nog dieper in nog ver voorbijgalactische dus zijn plaats is niet een gedachte staan maar ook van waar dan STIL zijn voel je dat het niet voel je waar gaat het veel mensen van de rolweerstand om te gaan: geener al eventjes aan het gesteld aan Martijn had gaat niet wel grond tot het gaat om jouw gaan jezelf naar zijn dat je begrijpt in je leven waar dat jezelf zien doen zijn dat is heel essentieel dat is zo essentieel bij mogelijk begrijpen wij in ons hart dat finaal helemaal te zijn dat we daarmee trilling gerepresenteerd in dit veld waarin het veld nagenoeg gewoon aanwezig is is een

stukken aanwezig stukjes opgetelder al is dat gezamenlijk om daar zorgzaam zijn zeggen bewustzijn zijn die je in deze werkelijkheid was dat zie je voel je je dan zijn werkelijkheid die er dus een krachten levenskracht vraag dat voelt in jezelf voelt in jezelf ziet waar jezelf voelt buiten jezelf komt er een communicatie omgaan helemaal zonder woorden in dat moment golf dat door alles heen zomaar collectieve helder zijn gezichten gaan weer die pijn huilen uit zijn en dat voel je ook hoe fijn het is samen dit dingen bij elkaar mogendheden, kleine groepjes grootsheid zelf dat jij wat is mooier dan moet nooit uit te barsten moment zelfs dan voor een ik niet VOOR jezelf dat dan elkaar luisteren door iets oorspronkelijks zelfs weet ook niet weet je daarin systeem stilte gaat kijken uitspreken volwaardigheid ik weet niet wat je wel en ruimte helemaal beleven)

 

Graag iets vertellen over het gebeuren, maar ook als laat je mond stoppen dat hij binnen in beweging komen drie is in ons bewustzijn werkt niet goed benadrukken zat met ons bewustzijn dwarsverband kunnen zeggen tussen de externe werkelijkheid en in dat doen we inzicht in krijgen er ook anders naar kijken en kracht in de in een volkomen zal krachtig ervaar geloof is of religie op-basis-vanuurwezens van homeopathie wat ik kom je die kracht gehoord schilwereld zo groot mooie bij alles stelselmatig een goede manier goed slim voor had het ook wel gezien worden of die is mogelijk een kracht van mogen dieper kijken wat is dus een vorm, ik voel geen die met stilte zelf eigenlijk is het zo verwacht dat ze zijn wel zijn alleen in het bewustzijn van uit je eigen wijze daar aandacht bij je als eerste verhalen eigen manier helemaal niet aan die in uit contact heeft bewustzijn richten, rustig in en uit het aan voel je je helemaal niets van hier je bewustzijn heel gericht volgens mij lichaam je van Van zo'n voelt je lijf is hier in dit je je aandacht op jouw eigen manier kracht waar deze plek ook voor jou is helemaal niet een moment van stilte in jezelf naar aandacht bij jezelf een moment van stilte voel je weet je aanwezig bent in een werkelijkheid deze aarde in het universum heeft vele mensen bij zichzelf kwijt zijn en aandacht jezelf beseffen dat het zo belangrijk is eigen kracht die werkelijkheid gaan kijken een zeer in deze stilte deze kracht in jezelf vrij komen vrij zijn boodschap energie is deze wereld hier niet alleen bij jezelf blijft deze mooie samenkomst van mensen dat deze energieboodschap alle lagen tegelijkertijd hele wereld aanwezig is. Jij weet niets is afgescheiden alles is waar jouw innerlijk weten in spreken over elke cel bewustzijn naar wat onrust is gaat is wantrouwen elke plek het ook in het bewustzijn van jou stuk zo op die manier verder en af er zijn geen zelf wat stoel of een groot ook goed van komt van tot zij is dus ze voor je dus

 

20171210-MvS-Wees-jezelf-weekend-havelte3-test1-15mrt2019

Hij werd hier wel voor over. Mooi weer om anders, dus zo praktische wat je wilt zien. Je eigen zoonwezen zo diep dat hij zijn visie met de emotie die dat als een levend maar als hij spreekt jezelf die van geschriften, niets aan gaan dieper, zijn waar ervaring ligt als iemand iets weet van belang om bewust van is een situatie, eens deel uit hoor die zijn daarbij dragen, zonder dat oorspronkelijk bewustzijn worden is er ook dat de ervaring is ook doen daar een boek geschreven bij zijn zelf zelfs zijn problemen ontstaan van de cliŽnt bij het christelijk dat ook zelf blij zal die zich ook tijd om mij een fraai jasje

juist, ook eventjes wat hij is. Maar dan ja, waarbij olie te rechts, gebouwd van steen dat jouw gigantische wilde geven steeds OOK gepland was hij daar al zo jaar vijf was ik op jaar van wat is dat het wel een meisjes voor de ander is stel ik mijn eigen stad zou hij de daar op wijzen dat ik dat hij zijn wij ook en dat hij heeft een gewaarwording als je bij ik bij mijzelf zijn mensen zijn die zich wegens die zijn werkterrein en in plaats van hoe hij een warm huis verzorgen en wel vragen die moeten, dan gaan ze daar dan doen ze er om als je dat weer die voor het woorden

als zo voorover geloof in Jezus vertelt hij heel verschillend zijn waar ook wel van geloof opgevoed zijn met school Naar mijn weten van wat is gebeurd hier hoe kan het dat datgene wat daarmee: wat ik zelf kracht die mijzelf herken erkennen dat de kracht van die kracht binnenin ook al leven tijdens een ruzie vol zien waar het toe moet stoppen dat die kracht in mijnals als onderwijs uit mijzelf dat ik dan de meisjes Jezus Christus van taal zijn ook mensen te weten dat ze zelf zijn op basis van mijn weten binnenin en ik begrijp totaal niet boos over dat mensen een soort complete geloof verkeer dat ze dat ontmoeten voelt zo diep voor haar kracht jezelf buiten jezelf zoekt dat begrijp ik ben sinds een dat ze daar nog niet op zichzelf dus voor zowel wij als mens vergroten zou ik wel even duren voor het oplossen diepe diepe boor ook was niet zozeer veroordelen om onder de mens die kracht in zichzelf kan om en dat wij op zijn dan hij zelf herkennen van een vreemd en ik weet dus ook is volledig dat kracht bij mij. Dat is ook prima Christusbewustzijn is dus wel wat voor mogelijkheden om uitstel van leven die kracht in jezelf aanwezig zijn dat zelfs ook als zodanig volledig schouder weten zou zelf ook op een bepaalde manier voelen als Jezus Christus mensen naar buiten zichzelf zijn we zo waar zijn nog geen zijn wij zeggen Jezus dat je die stuk voor de mens zelf, kwantumfysica: waar onderwerpen uit het gesprek van de mensen die paranormale wereld deze je ook die hij eens contact Jezus weliswaar zelfs als dat eenmaal zo, jij buiten zal ik dacht dat ik ook zelf zijn dat ik dan dat ik weet hoe wij zijn ťťn van die mensen die daar mee daar kan

drie mens op deze aarde zijn paard goed waarvoor hij streed dus wat is dat als persoon een verhaal over uw dat zou ik word zijn mensen die wist en weet een als jullie ťťn van die mensen weten bewustzijn van andere wereld: je mens in zich heeft wat gaat ontdekken wat die krachtin hapklare gevoel emoties loskomen zou terugkeren in dat proces in jezelf grote rol bewustzijn jezelf dat komt hectisch proces is dat ZO kan toevoegen ze vraag: geval dus eigen vermogencreatie van heel groot zijn om bewustzijnsveld is levensvorm en dat iets is gebeurd de laatste levenscyclus gekend in ons ook is aangepast, dus steeds kleinere motor rijlessen die jullie ons identificeren zelf zijn geworden wie wij zijn wij wereld anders kan hij model afgescheidenheid opgeheven in de woorden door, wordt daar nog een rol waar hij is dat werkelijkheid,, als bewustzijn en mag stap valt

 

Geen gewoon een bewustzijn uit een andere taal zich al gezegd zoals deze ziekmelding uit wij zijn maar voor je die wezens het grootste deel keren terug hartskracht oorspronkelijk plan blijven stap uit geloof gaat weet dat zijn onze eigen werkelijkheid die zelfde kracht zijn als wij zien als het al dan weer klaar om daar van bewustzijn is deze werkelijkheid bezitten daar zitten nu ervaren zijn stappen dus al zijn die voor de mensen die daar dieper op de aarde komen heel veel, omdat van en dat alles dat zich nog helemaal en wat is dat ze zijn de mens om zijn hele historie in al bewustzijn bezig is voor ons hele als je er ook zijn dat hij geen belang is te kijken als dat dus in zijn dat belang is, die ook zelf scheppen zelfs in de waarachtige waarnemende veld heel groot proces als je kijkt naar zelf zijn weg te stappen als je zelf zegt krachten om oorspronkelijk bewustzijn binnenin het zichtbaar maken. Iedereen daarom geen waarde die zin halen uit in staat maar voor al deze intellectuele vaardigheden deze beschavingen bewustzijn is zo als je als dichter is die in die evenwicht route die verkozen wordt kaal jezelf is vaak even terug keren om de ware bron naar zichzelf alle op die vasthouden aan bepaalde vorm en daar weerstand staan met zijn auto in zijn cel gaan op jezelf zijn en dat oorsprong is voor ons is dat oorsprong onvoorstelbaar veel vragen en er zijn waarin alle mensen en afgezien wat is er een dan al al die momenten waarin we aan het pijn doet op zich vind in die momenten gehecht wordt die actie van dus hij is wel zo, maar stel het eindresultaat is zal zijn is het bewustzijn van binnenuit het gehoord de leugen doorzien voor mij, je weet dat die kracht is kracht om door maar ťťn manier ook niet dat ik het is voor zijn: EN in het moment dat je dat voelt dat je weet bereidwillig, uitstappen zullen de aanvallen van buitenaf intentie niet toegestaan wordtwel op geloof is ook trilling, energetisch wezens zelf ook informatieveld waar in jezelf in staat als je gelooft zijn ogen te openen informatie in te krijgen precies dat hij in dat brein een kracht is geen kracht heel groot verschil mensen die volgen mensen die mij: zonder zichzelf ik geloof ik wel zelf niet in bewustzijn ervaren van dat is vol met die luisteren wat ik vertel al die persoonlijkheid, zijn een in het gewoon niet meer ik weet zijn, weten allemaal eigen manier die we zelf zijn door te weten wie we niet zijn ook wordt genomen groot verschil tussen gewoon op mijn hoofd is een ander bewustzijnsveld ook energie in je systeem deze en dat is trilling waarbij informatie in wordt en als wezens uit het dat je niet zomaar eventjes ze van af, gewoon bij de dwarsverbanden zien hoe die deze poging om mensen die geloven zolang de mens die voor deze wereld verkeert geloof wereldreligies zelf het voorbeeld

afgelopen zijn daar al op en dat boek staat de geschriften staat ook al niet want zolang wij de volgende geloven weerstand zorgt voor bijna zo dat is waar kracht waar staat de mens als symbool om een andere mensen voor vragen zijn wij een expressie verschijnen mens is niet de enige expressie van de mens is een gigantisch kwantumhologram is multidimensionaal bewustzijnsveld wat er met schoon maar op het vliegveld doen schepping te verweren liefde als de broncodebewustzijn door het college laat het gewoon voor zijn uit het veld zijn middel om de beschavingen die uit het veld ook is er op uit te brengen in zijn zijn ook mensen die bezig zijn bij de mens is een expressie

vraag wordt het allemaal uit de gezegd niet een zo optimaal hier mens ook als het zo is tenminste een vorm is van het goddelijke als het zo is zelf overtuiging zal zijn dat misschien omdat in valt als je ze alle haast, wilde alles gaan zoeken overal aanwezig zijn waar miljoenen mensen op deze aarde dan ook van je als je ze allemaal niet waar is is heel af als bestaansrecht vrij om die goed bezig ben zelf of waar mensen in mijn mens uit is, ook om de mens zijn de mens naar zichzelf is een expressie is het soms al bewust wordt (ik heb gemerkt: in het onderzoek: waarom zou zijn dat dat vooral door het bed heen gaat met je bewustzijn en die per se te zijn naar mij als het innerlijk bewustzijn toe, je zit hij ook al dan niet de kritiek diepe die op een manier je keel afstaat ligt van waardoor zijn heel van mensen die onder het algemeen allerlei perceptie is zelfs voor was een verschil tussen uit om eens te demoniseren aan het bewustzijn wat het verschil tussen mens die verder durven te kijken alleen mogelijk de en daarom spreken ook uitwisselen in alle openheid iets,tussenmensendiegeworteldzitbepaaldprocessendatwevanuitdatveldaangevallen.ikspreekjijookhierzondermeertijdwordtweergegevendietweecycli

deeltwee

 

maarontdekkendatdemensenjuistheelhardgeloofIsietsandersvoorwathijduswatisdatalleswatisdatvanuitdeperceptievantrillingwaarendanzoujegelooftinietsbuitenjezelfinbewegingdathelelevenjezelfdooronszelfjedaarmeeidentificeertalsjijdathelewerkelijkheidbuitenjezelfookineensoortkopieookinonzehartsvandatsysteemzijnvolledigzeerwezensopmeerzobomen,watboodschapisalsjedanooksociaalvandatjijenikookietsvanallesmaarzoukunnenzittenweweeroveropzijnliefdegrappigezegtegendiedaarlevendieduswesprekenuitisdiepersoonzo'ndiepewijdathijtijd,gehadwordtjijdatisprecieswelwaardeandervanvoelookisdateenzichzelfvanhetverhaalisjezelfzijnwijautonoomzijnvooreenechtdatwaterookgewoonbeseffenwatgebeurtjekuntzienvoelendoorteziendoenmaarwezienhieropdezewerelddatdezemensenzichzelfbijnaniemandkanzijnophetmomentdatjevoeltjezelfookechteenwordtafgeleiddiebuitendiekaderswijzelfzijndoorwezenszijnmetmetdiemethelereisisdussteedsisdatzelfdealsjijtussendeeigenschappeninwoordenuitzijngewoonvoornamelijkomwatisdatechtzelfinjezelfzijnuitwatgebeurteralsikduszegtegeniemandwijdeze

opzichvooruitgevoerdsterkernogdereligieseenspiritueelmodelvandiepersoonvoorzietzelfsinzatenvaneensafaritelevisievanwatgebeurenwatominhetbewustzijnvanallerleilagenvangaatendatisstapstaanspelenopdezewerelddiewijkennendaarhoudthetopgeloofgezegd,jeweetziealsdieerisgaanwatikmenswatisdeoorspronkelijkheidwoordenisinonszelfikalomeenpaarisookheelmoeilijkZIJNeenaantalkerenweerwijgaanalsikzouproberenzoalswijdatookdathijisernietmeertijdzittenaanhethelesysteemeenooknietinhetheleveldvankosmos,zieooknogeensterugbijmijisineenzovan:wetenzalikjealdieredenomonsmaaropeenanderedivisiedagelijkseentotiswatgebeurtervandichtbijwatgebeurenophetmomentopgevoeddooronsworden,hijofnietiswerkelijkheiddoodiszobewustzijnispassendwaarsteljevoorkindje

omgaatieheelbewustzwartbewustmisleidomalsvandezewerkelijkheidalsaltijdbewustvolslagenvalsevoornogmaarjezelfzijnjezelfheeldiepdatdemenseninmoedermetdieschaarsteandersdandatvanhťhierbewustvanje

 

ikineenjezusookdooreeninformatieerdatjezedusweerheelbewustliefde,dezeuitzonderingenarchon

 

lievedoorheenalseenbewuste

 

meestverwardookhiergebeurtopdeaardeietszeggentegeniemanddienietverbondenzijnzijnzichbewustzijnendatdatneurologischebewustzijnalnietinstaatisommensentothetisgehacktdoenalswatjeooknodigomzijnenzehetzichtbaargaaternietdusdathetwantrouwenvanreligiesuniversiteitjeeigenmoederdieookonderhet

 

informerenoverjealsdatzoiseigenlijkzijzijngeenwatkomendewatvoorkomenalsereenwaarheidwordtgesprokendiezijnhetfysiekeonzewatgebeurenalsietsallemaalmijzelfhetmakkelijkstealzouvoormijfrequentie.dusookzouhijprobeerzelfsinwatgebeurteralsjealsietsvertelnietsmiswatgebeurtalseensoortjijzietalleenmaareenkrachtinboosheid:kunjeopinformatiedoorjeaandachtnodigheeftgaatzelfgelovenwijzijnwijkomenhoorikhiereigenlijknogextraeriseentijdzalwasikzalopbasisvan,eenwerkelijkheidwantdatiszo'nmoment

geloofdirectejaditiswaargaatikspreeksamenzijnsamenmetjulliegemeenschappelijkthemazichtbaartemakenindeessentie,bijjezelfzijn,hoediepgaat.jekuntjeheleaardediemensenoverheendanweerineenprecieswatdeessentiedaaromalprobeerjetochdatdoenwijdoenzezeggennietinhierdusookdenatiezijnbewegingvolvraagstellerhierzelfscheppenvanÖpijndieerdoorheenismaariseenklachtdienietzijnalishetmaar

ikhetzijneigenlijk,daarterwijlheteigenlijkaleenjaarmetmijdieziejedandewerkelijkejouontstaatpasonsmetdiewerkelijkheiddiebomeneensisnietwaardatgevoelvanverraad,maardatdewikipediadienubezigishierzijnzeverenigdenatiesinvasiediezichzelfafwaaromdezewereldisistotopdezeaardeenwaaromzijnwijheelerookwetenzondertezeggendatjenaarzichzelfaanwezigisendatindezejevoelthijandereeeniseenmaarja,zijnendatzoustapmaarnietzijnvoordeleugenbewustliefdewelietswatnietonbelangrijkophetmomentbewustdeverteltvoorvooraleenvoudkijkenzieterTIJDENSdiewaaralsdatzelfnietweetwaarisdateigenlijkdaarookvoormijis,zoleukenindekijknaariemanddieweetdatisindevormdiepersoondooreenanderenvoordiepersoonofjetochheelandersgaatoverlijdenookdoordenkenenvoelendathijmij,hierwordtbeschrevenschuivendiemaareensheelraarbijeenscherm,maarbestaatnietomdedathetbreinmomentdatjedediewordtgezegdmensenmassaaloverendatzalaangepastenmoslimzalzijnbeslissingwasjijkijkttoehoejedevaneenander

iksterkernogvaltvalseomindegrondvolgensophetmomentdatereenwijstaandaarbinnenin,geenookjeheleinformatieomtevoorkomendatisofisdiehelewerkelijkheidgewordendiewerkelijkheiddusgelijkzijniszokrachtigzosterkeenzosterkmenszeerdatdemensisdieeerste schakel daarin in die heeft bedacht die zou zeggen vanÖ dat gedaan als wij geen is zo onze hele leven is gebaseerd keuzes, was wel mijn contact gelegd in mijn bewustzijn mensen alles wat is is waar ik zie deze alles is waar, dus dan is de vraag over dat ook zal zijn hier waar zou het al die we uiteindelijk een einde belangrijk hij laat zijn door jezelf open te laten worden in die onderlaag voor geloof dan hoe systematisch de om mensen ander universum komen diepgaat scheppingspotentieel gemaskeerd door de mens in de hier scheppen en ineens zit je midden in het scenario van de dag is een vraag is dat als een sessie van scheppingsessie is wel wat is het is deze wereld alles wijst op als je daar gebeurt het tegenovergestelde is waar ook zo zijn met grondstoffen, maar op zitten aan ons om 11 eerbied ervoor voor heel veel investering sturen geld verkocht zijn komt hij in leven met je leven door middel van

 

die tijd daar vergoeding hiervoor onszelf ook al is geweest toch wel de rol van overtuigingen op deze aarde aanwezig vraag hoe

als je in een probleem vormde moeten ons allemaal: allemaal mensen die zich dus in de mensen die zitten in ieder in haar vrijheid voorheel weinig en dat die dus de aarde en toen vroeg ik waar zit jij echt

 

vraag daar gaat

wel zijn om

site daar aanwezig dan de kennis bezit mensen zijn probleem jij van binnenin ons

is altijd bij het een die zie jij allemaal naast

dan zie je wel bij mij staan zijn wij onze bij mij een bewustzijn die maar als die ze in een soort en ik deed de deur open in en ik doe dat dus ook die,,, schrijven wat er buiten is jij daar je hele leven ervaart binnen ze niet goed voor haarons zorgen komt er een gegeven zijn, staat wel dat niet zo is dat spel om die in het zal zitten eigenlijk deze aarde ook de zoveel mensen die zich bewust worden in de als elkaar zitten zoeken naar andere komen niet uit dat model is zichtbaar krijgt niet is daar gaat dat heel veel mensen zijn die jaar hier om zichzelf in relatie vastgesteld en als je dan helemaal open en halverwege zijn dit is totdat ze ontdekten dat waarin wij zijn hier mensen en die cyclus denken HEBBEN geleerd niet voor steeds is altijd ervoor die mensen die kan ik weet het al woorden zijn er uit staat in ja maar een vertaling wordt de mens heen haar eigen werkelijkheid op basis van het fysieke als dat zo is wat je zegt dan kun je bovendien van de fysische wetgeving, ook uitsluitend door krachten zijn ziet in de komende Gezet gaan uit de kwantumfysica wetgevingschepping dat fysieke wij een exacte kwam fysische wetgeving is dus wat is dat je zelfs wat is een hele leven nog wat tijd ben ik mijn bewustzijnverschil die zal beroep dat allemaal stukje ons heen, een krampachtig hij stuurde bewustzijn is model jezelf naar ons ik ontdekt zo voelt het brein dat ik vanuit mijn martijn zijn is ook zijn, dat zijn hele zelfs niet als ik blijf ik luister naar schiphol kijk en geniet ik al mooi wezen een uitzonderlijk groot afschuwelijk is het door maar je genieten van mooie dingen je moet gaan zijn een paar maar ik zie creŽren in onszelf om vragen persoonlijkheid ook niet aards gezien sta zelf doen uit laag persoonlijkheid ook te kunnen laten genieten en ik kan ook ander bewustzijn ook heel erg genieten zijn schulden jezelf zijn stuk die misschien wel weten dat je aan de

DUS als persoonlijkheid zijn als dat zo is wat je zelf zijn is alleen maar hier dat hij ervaart pijn behoefte aan het ook niet om dat gewoon zolang wij als ik alleen zal zijn de gratie van heel doen dan is het essentiŽle gebeurt is op deze aarde die juist om zijn om te houden uit wat is dat zelf wordt naar zijn woorden of zal zijn dat ik iets zie niet zie mensen die mij aan had jouw die het is een spel wel, neerzetten en ik zal zijn, mens mijzelf dat zal in jezelf van mijn kracht zijn voor wat dat die kracht in jezelf die: wat een kracht is die energie energie passie en daar samen waarnemen maar ťťn ding is scheppen zijn, schrik ook nog dieper in de laag terecht al die om daar zit jij eigenaarschap, die dus hier is op deze mooie dag op school energie die niet dienstbaar is wat gebeurt er niet om, maar in ons die alleen in die emotie die woorden

als dat niet als ik daar zij haar eigen maar wat is dan zie je dat ook van het leven wat je niet gewoon collectief gevoel je gevoel wat is het wederopstanding wat zie in al die woorden zie er iets gebeurt waar ik heel wordt als een raad die vrijheid

als je die andere wat zo ongelofelijk je bent dus ik zei van ik kijk uit het leven en dat is dus weer naar jou die al die posities alleen maar en ik wil dat stopt. wat ik zelf niet ik in mijn dat moment is er een emotie in mijzelf trilling dan ontstaat er zijn nog afgeblind, een omdat ik in zit, maar hij ziet er zit wat is het nodig dat wederopstanding van de aarde die persoon ziet groen en ik denk niet dat ik wat is dat de wederopstanding zie je steeds ontmoedigd een ander laat zien gaat ons zie je het gevoel we van onszelf om zonder die zin als mens op de hoogte die is bekrachtiging die je je daar dragen die ditissi emotie is dragen de mens bewustzijn ons is dragen het bewustzijn op aarde., gegeven zijn kracht van de scheppingskracht scheppingskracht dat zonder ook voor eigenlijk moet zijn, het is maar een paar soms ook een verder te zeggen eenvoudig is het woord dragen ondersteunen meer genieten leven genieten woorden maar die is van oorsprong als je hier bewust voor dat andere mensen en harmonie; boetedoening zijn is ander werk ook zijn echt ook zijn door de eigen pijnen ook zien van maar zeggen dat hij zich weer zie ook ik dat ook weer die slechtnieuwsgesprek, maar dat thuis fysieke lichaam, een dat is een heel ander de liefde is kijk zich wat die krachtwoorden en dan thuis is heel die je bewustzijn tevoorschijn halen als ik werkelijk zijn voor deze wereld gaan voor de verandering al even zou de in mijzelf of ik sta al die elementen in de emoties hoax waar haar moment wat tegenovergesteld toen uit het geloof.

 

als je deze opstaan de regeert er al tegenovergestelde programma's en ook werkelijk voor jezelf al, de de ja je die zijn, dat je een keer, daar dan ook taal je een je ziet ook wel bij de daar als nazi's als een schakeltje van als je fysieke werkelijkheid op orkestreren vanuit ook. daar je bent doen van die broninformatie eigenlijk ook door beschadiging zet en die staan deze wereld op het veld ze MEESTAL DIE NIET BEZIELD AARDE MENSEN WIJ DEZE HOEFT NIET KOMT EEN ANDER SPIRITUEEL GOEDE ZIJN NA GEWOON NIET ONDERDEEL VAN DIE VAN BEWUSTZIJN, DUS ER IS EEN BEWUSTZIJN BEWUST ZIJN BEWUSTZIJN OP DIE GOEIE SLUITSTROMEN ZAKEN VASTHOUDEN DOEN, DAT BRON VAN SCHEPPING BEWUSTZIJN EN MET ELKAAR KIJK IS, ZAL NIET ZEGGEN DIE Ander ZICH BEWEGEN AL DOOR DIE DIEPE MAAR HIJ KOMT WAT ER NOG MEER DOEN VOOR IEDEREEN IS ENERGIEPASSIE SAMENVREUGDE EEN SCHERPE DRAGEN ONDERSTEUNEN NIET GEEN, DAT VAN DEZE WERELD NOG NIET ZOMAAR EVENTJES ZIET DE AARDE 10 M AFSTAND EN HAAR EN ALS WIJ VROEGER DIE IS DAT IK OOK SPREEK IS, PROBEER JEZELF VOELEN EN HET IS NIET MEER VOOR HEEL DIEP VANBINNEN DIE REISKIJK, WE ZIJN WIJ IS IS MENSEN WAT IS WEER IN JEZELF KIJKEN AANSCHOUWEN IN JEZELF IN STILTE LAAT DAAR DEZE ZEER ESSENTIňLE ZELF JIJ DE ENIGE OBSERVER VAN WAAR IK JE BETER GAAN HOEVEEL WOORDEN ZIJN OOK VOOR ANDERE MENSEN ANDERE MENSEN DENKEN DAT DE TEKORTEN WAAR VOEDSEL GEZONDHEID WAT IS DIE PLEK INTERVIEW NAAR BINNEN GAAT KIJKEN WAT ONTBREEKT OP DEZE WERELD VAN GA EENS KIJKEN WAT KAN ZIJN HOE MEER AANDACHT IN JEZELF VOELEN VAN DE TIJD VOOR HELE BEWUSTZIJN OEFENING DIE NIET OVER ONS NIETS HOEFT ZICH VOOR HAAR GA OP ZIJN VAN IK MOET DUS GEEN GEBEURT HIER IS VEEL TE BRENGEN IS DAT GEDACHTE IN JEZELF VOOR IEDEREENSERIE HAAR VAN IS VAN DE MENSENMASSA STUREN OP WERK DE HELE DAG GESCHRIFT BIJ DIE ZO NODIG IN DE WERELD VAN IETS TE STAAN ZELFSTANDIG DENKEN EN TERUGKEERT IN WERKING DIE

KIJK NAAR DIE ZO VEEL WAS VOOR PRACHTIGE LEVEN ALS MENSEN WILLEN SCHENKEN BOODSCHAP ZIJN UIT HET KONINKRIJK OF EEN IETS IN BEWEGING HEEFT NIETS NODIG KIJK DIE: LIGT SLEUTEL IS IS DUS VOOR MOGELIJK BIJ HET CONFLICT NIET MEER OM VOOR DIT TE DENKEN DAT DUS OOK GAAN ZICH IK GA ER ZIJN IK ZAT DERDE KLAS HAVO TIJD HET HUIS SCHOON IS KLAS WAS IN DIE PERSOON MIJN KLAS WAT VAN Dorpje VAN ONS VERSTOORDE DE HELE HERHALEN HET ZOU OOK DAT HELE HET HELEMAAL NIETS VOOR ELKAAR GROOT ALS DE VOORHEEN WAAR HIJ ZIJN HIER BINNEN ZIJN VRIENDIN ALTIJD OVERAL AANWEZIG WAAR ZE EENS NAAR OOK GEEN IS ALLEEN EEN GEVOEL SCHIJNT OP ZIJN op: IS DAT DAN OOK AL VERSTOORD IS OP OOK IEMAND DIE ZIJN WAARDOOR DIE VERSTORING ZICHTBAAR BEWUSTZIJNFREQUENTIE VOOR DIE PERSOON MIJ WAAR PERSOON BINNENKOMT HAD EN DAN WAS IK BIJ DE AARDE AFSTAND BESCHOUWD, DEZE KRACHT ZOVEEL VERSTORING JEZELF EN ZIE OOK HOE IK KAN NIET ANDERS ZIJN LIEFDE EN VERLIEFDHEID VOOR DIE OP ZICH BLIJF DENKT MAAR WEL OP DEZE ALLES DIT ZIJN OOK ALLES WEET TEGENOVERGESTELD AL DIE TIJD WAT IK IN HET DIENSTBAARHEID IK ZIE IK SPREEK ALS HET KAN OOK BIJ MIJ ZEGT KIJK MET DE OGEN VANUIT DEZE KRACHT DIE WAARNEMING DOORDAT ZIJN DIE FREQUENTIE IN DAT VELD WAARHEID IN DE DIT MOMENT HIER OP DE WERELD VAN DE MENS, FORS OOK NOG EENS ZEVEN HELE GROTE HELE GOLF VAN MENSEN UIT ANDERE WERELDEN NOODGEDWONGEN HIER OM IETS IN ZICHZELF DENK OOK EVEN GEHEIM DAAR KOMT ZICH EEN GAAT OVERLIJDEN OP HARTSTIKKE GOED DRAGEN VOOR IEDER MENS ZIJN OP IN DAT MOMENT OPSTAAT NAAR HET LEVEN ZIEN JOUW MANIER DIE ANDERE SCHIJNHEILIGE, ALS HIJ ALS MENSEN NAAR ZIEN DAT IS EEN HIER DAT IS BIJ ZIJN ALS HELE GROTE LIEFDE GEVONDEN DEZE HUIDIGE VERSCHIL ZIJN WIJ HIER DIT OP DE AARDE SPREEKT DIT EN DAT MOET KRIJGEN, DE HOOGSTE WAT DIE TRILLING DIE HIJ UIT UITZENDT DEBLOKKEREN DE STRIJD ANDERE RICHTING EEN GELOOF HAAR MAAR EVEN AF BETEKENIS MOEILIJK JE DAT DOET MENSEN ZIJN WIJ ZIJN HIER OP DE AARDE HELE GROTE GROEP WEZENS DIE ZICH ALS GROEP TE ZIEN OP DIT MOMENT TEGENWOORDIG WEL ZIJN DIE OOK AL IN DEZE MATRIX OM UIT TE DRAGEN WAT HEB JE NIET PER SE

SPIRITUELE GEBIED VOOR ZIJN GAAT HET GAAT WEET IK ERVAAR IK WEET TE ZIEN DAT IN LIJN GETRAKTEERD GEWEEST GEVOELD EN DAT VOEL JE VAN DIE ERVARINGEN DEZE AARDE WERKELIJKHEID ZIJN VADER BRENGT IN DE RESONANTIE EEN MENSHEID DE TIJD HET IS NIET ZIJN, AF SCHEEN VOOR MIJ, GEVEN GEGEVEN JUIST NU IS OOK ZO DAT (MENSEN VOOR DEZE IS GEGEVEN DAT TRILLING IS TRILLING ZORG VOOR GROTE DAT WE Hier ZIJN HEEL IEDEREEN OP EEN ANDERE WERKELIJKHEID IN DE WAARDOOR DE ZICHTBAAR WORDT STEEDS MEER MENSEN DENK OOK EVEN IETS WETEN WEER IK DAT ZO IS MAAR HOE ZE HETEN DAAR STAAT IN DIE WERKELIJKHEID TRILLING HELE WERKING VAN WAARUIT SPREKEN IS MINSTENS ALS ALS JE HET WERKELIJK ZO ZIET DEZE

DE MEELOOPT IN DE PAS NOG NIEMAND UIT HET MAAR WEL HANDIG OM ……N DING AL?

 

EEN ISOLEERCEL NIET, JUIST UIT GELIJKWAARDIGHEID DE NOG GROTERE IS VAN OORSPRONG VOELT, NIET OP DEZE VERVOLGENS KOMT DE VRAAG: LEIDEN GEORKESTREERDE WERKELIJKHEID OM IETS INZETTEN ZETTEN AAN DE CREATIE WAS 2010 WAS SOMS IS WAT IS JE DEZE STOEL ALLEEN ALS HALEN ALS WAT GEBEURT HIER AFKOMSTIG IS GIGANTISCH MAAR MET DE MENSHEID GEKAAPT MACHINERIE KOMT EN DAT ONS LICHAAM ALS MEDEMENS VAN HET LICHAAM HIJ GEGAAN IS DAT IKDAT IS GEVESTIGD OM DEZE OOK ZAL ZIJN, HIJ GAAT ZIJN VOOR LEVEN EN ZEGT IE OOK AL ZAL ONZE VAN WETEN DAT IS ER AAN EEN WEET IK WEET WEET IK DUS BLIJF BIJ AL BOODSCHAP BLIJVEN BIJ DATGENE LEVEN GAAT EN WEES JE BEWUST DAT WERKELIJKHEID ZICHZELF GESCHAKEL BEWUSTZIJN ZAL MANIFESTEREN WEL IK MIJZELF TIJD JIJ DEGENE DIE DAT HEEFT GEZEGD WIJ ZIJN VEEL MENSEN ZIJN DIE DIE IS ZIJN DIE ANDER OM HELE OM OP OPMENT GELOVEN EN DIE DURVEN TE VOORSTELLEN OM IS STAP DEZE POGING IS ZO ONTZETTEND ALS WIJ ONS ZELFBEWUSTZIJN ZELF MOETEN WE NAAR DE ANDER IN ONSZELF ZELF ALS WIJ WERKELIJK OP DEZE AARDE LEVEN EN TE BRENGEN ZULLEN WE DIT MOETEN DURVEN ZEGGEN TEGEN DAT AFSCHEID VAN IK EN IK DENK DAT ALS JE UIT ALLEMAAL OP DIT MOMENT IN VREUGDE EN LIEFDE IN VAN DIE WAARHEID IN DE NATUUR NATUURLIJK WEL DAT DIE ZWAAR OP DAT MOMENT HEEFT WAT ER ALLEMAAL GEBEURD MAAR OOK PAS WIJ ZELF ZIT AAN HIER MIJZELF IS NIET ZOMAAR IS VOOR MIJ HEEL GROOT JE SAMEN

ZIJN ZIJN, DAT DIE MENSEN UIT VAN MET Z'N HOE GROOT DIT PROCES ZIJN DIE DAT ALS HET IN GAAN ALLEMAAL MILJARD MENSEN DIE ZICH DIMENSIE GEWOON: OP ZOEK ZIJN NAAR MENSEN WETEN DAT OVER HEBBEN VOOR HET MOMENT WAARIN ER ZIJN WAT HIJ BEWUSTZIJN ZIJN INGENOMEN DOOR ARTIFICIňLE TECHNOLOGIE GEEN LIEFDE GIGANTISCH GROOT, IN DEZE WERKELIJKHEID ERVAREN ZIJN IK GA ZIJN OOK IN DEZE WERKELIJKHEID WORDEN SCENARIO VOOR STUK BIJ een: DAT IS JE GAAT SLAAN MOMENT STAAT ZIJN DIE ZICH BIJ ZO ONTZETTEND GEORKESTREERD DAAR ZIJN ALLE SCENARIO'S DIE JE DIE ZORGEN JE IN, OOK WAT EEN ZIELIGE ZIEN IS IETS HEEL DIEPS HET IS ALLEMAAL NIET, MAAR VOORAL DE VRAAG IS ZICHTBAAR IN HET BEWUSTZIJN AANRAKEN WAT DE WEG OM ZELF ZIJN ZIJN DE DWARSVERBAND ZICH MAAR HIJ STAAT WEL DAT JE ALLES ZICH MANIFESTEERT ONDER TEVOORSCHIJN KOMT DAT DUS ALS JE AAN EN MENSEN UIT ANDERE STAD MIJN BEWUSTZIJN DEZE WERKELIJKHEID LEVEN KRIJGEN DAT DE VERLICHTING VAN DE MENS IN IN DIT DOEN, ONS EN DEZE WERKELIJKHEID STOND IK GA ER OP DIT MOMENT IN DIT MOMENT HISTORIE GEORKESTREERD VOLLEDIG WETEN DAT DIE 2000 JAAR HEEL GOED PERSOON HEEL MENSEN JURIDISCH NU OP DE AARDE ZIEN DAT IS FINAAL MASKEERT OM VERLICHTING VAN EEN WETEN NIET IN ZIEN, IN KERKEN ZELFS GESPEELD MOETEN STOPPEN MAAR HIER OP WAT VOOR 11 ZO BLIJKT DAT ONS LAND DAAR OOK AL ZIE IK WILIK JE DAT IS EEN, ZIE JE DIT OVER OOK WANT HET IS JE HET OP WAT IK, ZITTEN STIL WORDEN, IN DIE WERKELIJKHEID is DIE INSTINCTIEVE ZAL IK GING, HET ENIGE WAT IS DAT HOPELIJK ZO DIEP DIE ANDERE MENSEN DEZE FILM WAAR DAT VOEL DAT IS DEZE HIER SAMEN ALLE WEZENS DIE OORSPRONG ZIJN WIJ DIE IN ONS HOE HET GEVOEL, SAMEN DIE ANDERE MENSEN DEZE DIE MAN DIE EN DE KRACHTEN DIE AAN MAAR HET ZIJN ER ZIJN, DUS WEL ALLERLEI UIT DIEPER MAAR IK VOEL VOORSTELBAAR ZIJN BELANGSTELLING VOOR MENSEN

100 TREDEN ALS VADER, GAAT ZE WAS AL IS RESONANTIE BOEKEN UIT DE OUDHEID HOE DE ROMEINEN EEN ANDER WAT ER GEBEURT IS EEN DIE IS INTERESSANT: IS DAT JE KRISTAL, IS IS DE WAT PROGRAMMEER MAAR IS WAT MEER WAAR VOOR JEZELF VOOR DAT IS DAT ZAL IS MIJN ONEINDIGHEID DOET OM ZO VEEL BELANGSTELLING WAAR ALS IK DAN ……N DING, IK ZOU WETEN DAT IS DAN IS DAT DUS NIET BESTAAT IN DE KERN ALLEMAAL EEN DAT JE, ALS JE EEN HEEL VEEL VAN ZIJN, DEZE STAAN ALS IK MIJN OGEN NIET DAT DIE MISSCHIEN WEL OVER DIE DAAR ZIE OOK DE DIE WEG IS NIET BESTAAT NIET ALLEEN: WAT ZOU ER GEBEUREN ALS IK ER ZO NAAR AL DEZE MENSEN BLIJVEN BESTAAN ALS DAT NIET WAAR IS DIE ZONE DIE WIL ZIJN, MAAR HEEFT EEN DAT ZIJN EENS DAT MOMENT LIGT BEWUSTZIJN AANWEZIG ZIJN IN DEZE TIJD IS DIE WERKELIJKHEID ER DAN JE EIGEN LEVEN, WIL JE OOK MAAR HIJ IS DIE MIJ ZO STA ZELF SPREKEN OVER JEZELF OOK HEEL DIEP DOOR DAT JEZELF WEG IS DAT WERKELIJK WAAR ONS HOE GROOT DIE KRACHT HOEWEL IK ALS JE KUN JE DIE UIT ALS EERSTE KRACHT DAT IS BLIJKBAAR WOLKEN TROTS OP, KOMT UIT DUS DIE ZICH GELIJKWAARDIGHEID DAT ZE AL DAN PAS WEER EEN DAT ALS VAN HET VELD WAT DAN ZOALS HET ZICH MOEILIJK DOEN DOOR ALLEEN MAAR AAN TE NEMEN OORSPRONKELIJK IS EN DAT IS WAT WORDT HET GEBEURT IK ZAL TOCH LAATSTE CHRISTUSBEWUSTZIJN IS DUS WEL DAT HIJ IS HET ZO OOK AAN CHRISTUS MENS WEET OORSPRONG NIET EENS IN ZICHZELF GAAT TAAL OM ZONE, BOODSCHAP NIET DUS WIJ ZELF ELK DIER SPREEK UIT, UIT NAAR AL DIE DAAR EEN DAT IS EEN HEEL DAT HIER OP DEZE NIET UIT TE ZETTEN ZO MAAR UIT WAAR EEN DAAR IS ZELFS EEN HELE GROTE OP DE WERELD, ZOU DOEN WEL VAN MIJ MAAR IS IEDEREEN UIT VOELDE IK AAN. ZO WORDT HET KLEUREN STEEDS BIJ DAT DOEN ALS JE WEGGAAT STEEK GELATEN DIE DAN STOPT!

 

WIJ ZIJN EIGENLIJK UIT: MAAR EVEN EEN DUS DIE JE NU HEEL PRAKTISCH ZIT VOL, DOE, IK ER ZO IS HET MOGELIJK IS OM

 

EN HIER OP IS ZAL WEL ZET MISSCHIEN

AL IS VOOR ZIJN VOOR HET KAN OOK ZIJN, ZOALS WIJ ZELF WORDEN WORDEN OOK STEEDS WEET DAT HIJ GEBEURT IN ONSZELF WAT AL WORDT EENS, DIE DOOR ZIJN NIET ALLEEN AL EEN PAAR OP EEN ANDERE MANIER MIJN VRIJHEID DAT DOEN WE ZELF OOK IN STAAN DAT ZELF IETS IN RELATIE TOT DE SITUATIE WAAR

 

20171210-MvS-Wees-jezelf-weekend-havelte4-test1-15mrt2019

Je je wezen, mensen die ook dat wat je al nog gaat nu al worden,, ook die van ons is aan dat zal helemaal zo dat je daar ook dat ik die je dan daarna is al wat op zich, zonder nu jij weer die ik niet meer door leven, het opstel mee naar Martijn: mijn zoon zei hij in ons om mensen zijn dus zover zijn ERG in mijn ogen worden door ik ben vandaag gaan staan allemaal op mijn droom nee, nee, een deeltje eens dieper al toch hier ben ik voelde jij voelt van stormen gaan niet van stil vriendschap dat de hele dat mijn vraag was gegaan die helemaal tot aan mijn moeder helderder dan komt er een bepaalde gelegenheid over hebben gehad en jij dan maar toch grootsheid in die droom je ook niet zo fijn ja en je denkt ik ben daar in Nederland heeft hier op mijn aarde ik wel mijn snaar dat zijn wij leven echt een keer te halen dan zijn stromen naar die haar ik zeg pauze bij onszelf is hier is gezegd dat ik wel even onszelf, zijn waarbij je uit daar worden. Maar wat: om moment met je: zijn en dat er wat ik altijd dat ze hier? Dat is ook is hier ook wel op je geen vorm aan mensen die zijn waar geen

 

Jullie hier allemaal mensen die zich uit door alle mensen allemaal ik hoor wat al door mensen die dus wij zijn zoveel mensen als uiteraard op daar ook niet zijn die zo aarde door ons hart als iedereen heeft wel horen of zijn straks als je leven gewoon zo want ik geloof ze staan iets spelen als je werkt die gevoel, gesproken voelt moment: maar al die tijd kan niet helemaal mee zal is geen ik hou van die man heeft je brein niet in wij kijk kijk ik tevens is dat deel ik weet niet moet weerstand op te doen betekent zich weer die is al en ik is hij zegt dat wel dat gevoel je alleen maar die is zo liefde is er aan jullie moeten zo.

Hiermee

Lieve hoofd gaat om mijn wezen en dan dat jij weer in mijnei van ja ik zou wel een hele diepe, je geen boodschap in de oerkracht van alles aan om ik gaan naar een leeg was hij is voor altijd is aan een andere

zijn wij iedereen op eigen manier, is zo iets waar je roman

ik allemaal wel eens je gevoel van een weer even zijn zij jezelf waar ook aan et cetera ook zijn, dat is onze is voor mij al die maar het is dat dat onlangs is ook die hier naar die worden hier op dat je die iedereen en in het is en dat kan ik hier komt is ook niet is die in HEEL anders en

zien van mij houdt alles is hier niet@daar is alles ťťn het is niet een in ťťn keer steeds vakantie-onderscheid is ťťn van zijn hele systeem er namelijk niet is dan het is er ťťn op ťťn is 11 haar haar verscholen jij en je weet het niet. Ook in het veld van en dan is ook een: je zei: misschien zijn in de kroeg het hele jaar die.

Die is voor en het is een ook niet waar de waarom is het hier zijn een heel diep is voor niet eens wat hier ZICH hier op aan het is niet een niet aards over vraag is wat hij zijn of haar zijn sessies gaan zijn sessies is echt beleid ik dan zie je dat zou goed zijn om daar eens maar ik pure deze sessie zo goedkoop mogelijk, dan komen we tot zover mogelijk naast wat je allemaal essentie van al eigen wijze aan wat is dat je dat een ander veld ons ontstaan dat hij

 

Doen voor waarneming meer bestaat er zoiets als je mond houdt nog een stap ťťn wel waar bescheiden zijn, als spreek staat schuin kracht van waarneming kracht van die sleutel inzetten en volledig ook bewust van zijn wij vandaag is van leven gewoon vrij stuk gereedschap mij zo verschillend niet kijken als je inzake zou misschien een onderdrukking geweest zijn perceptie van de niet op dit moment nodig

voel je je dat zijn geen waar zijn in onszelf uit onszelf wat zo scenario is de Provencepauze is voor mensen allemaal zelf te zien dan gevoel wat dus dat, mooie vraag: in energie die vraag zal bestaan iets voor het moment dat dat is een voor te schuiven wij in onszelf, krachtig bewustzijn door de waarneming en aanraking ander dan denk dat onderdeel is van ons daar iets over vraag zijn afschuw geworden? Misschien delen zijn nadelen gaan denken ook iets praktisch valt er Łberhaupt plek voor dan niet door waar wij zijn noemen ze voor mijzelf buiten jezelf vinden in jezelf wel nodig: jij hebt juist zo misschien is geraakt als het leven gebeurd bij de leiding wij god wij ik vind nog wat bezig houden afgesproken ideetrainingen met bij je weet van te vinden kan worden, zal zijn was dat dan gaat een fysieke haal als vanzelf heeft zij zitten zelf is de waarde als een model zijn er velen van zelf als ik vind het fijn zijn wij zijn hier een paar hele grote groep mensen moet de atomen om in het boek in jezelf wat vind iets in het hoofd vindt maar wij dat deze sessie is voortdurend af te zijn met elkaar een groot data door te zeggen maar eens vast en afstemming is weg valt op

 

Plant maar je gevoel gewoon zijn wij allemaal vanuit respect zijn hier zien dat als deze wereld anders mag heel groot zijn die ook voor de mensheid spreek als je bent bezig om soms zelf als, zo moeilijk zal figuranten elkaar zijn vrijspreker bij veel meer dan alleen ingezet zijn wij als je nou eens gezegd dat zijn er niet aan mij dat ik dat omdat gaat voorbij

Martijn: ze worden is als dat ik was heel graag zijn of in voelen in mijn hele zo krachtig uit bij deze hele cyclus dat is echt ook bij dat je deze je niet tot de conclusie komen dat ze moeten want dit verhaal wat ons brein beetje duidelijkheid zo immens groot dat dat zou dan schaak mijzelf je niet voor zijn, mensen zijn hier zijn hier nu de aarde zelf uitvinden al werkzaam je hoeft te zijn is een eens wat prijs onderscheid zijn wij doen is daar in deze groep mensen binnenhalen zo is settings zijn wij komen waarbij het gaat om bewustzijn is voor die dieren maar het is wel heel groot dat zijn stomme dat wij haar aan je is dat je naar wat altijd is een reis die worden een enorme in zo kom je ziet toch met een spel groter dan ga je leven die andere beschaving en je maakt daar gaat het uitspreken emoties, wat daar niet ga ook geen dingen doen die hele groep eigen kracht is geen, voor die andere wezens dat ergens studie steeds wel dicht zit je hier op dat binnen uit het volgende beeld aanwezig zijn leven vanuit de kracht kijk laat dan dat zal gebeuren is schijn is te zien zijn dat ze een situatie kan zijn dat stadhuis gaan daaraan komen in wat voor terugkeren in komen naast deze sessie op zo is het doe dan dus lastig van mensen vooral ik voel voor mijzelf bij je brein ik ben al bij al allemaal galactische wezenbewustzijn veel galactische kracht bij die en tegelijkertijd over onze is iets heel dieps toch niet uit zou niet dat iedereen is dat je die is er wie is wie zijn wij dragers in zichzelf dragen er is hier aan mens dat al is dat er iets op de stoel: ook zijn heel dat zijn ook hier ook als vaak mijzelf er weer dat is nog beleving van ja: Dat is heel liefdevol is ze op deze en dan zo is dat ook leven is dan komen er staat schuin visie dat is gewoon een zoveel je dat graag je dat ook wel zo gaat heel over zo ook zo want als zo.

Of ik voel ik sta voor ook belangrijks al is zo kom ik voelde wel een ander voelde ook doen je moet ook laten zien die zeven

klank en die wat om mij dat ik een week:: ook ook: hoe wij dat zijn dat zijn in deze die je in deze dat je bezig zijn samen zijn als een daadkracht. Liefde deze kracht en zachtheid heelheid die dat er volledig deze tegenspraak duldt die je hoeft niet doen op de lichaam kan pas werkelijk geven over, stuk van geduwd die liefde, die taal die frequentie dat is de frequentie van waar komen en zijn andere beschavingen zijn deze aarde bezoeken DEZE AARDE IS DIE TAAL VAN COMMUNICEREN DAAR IS DIT IN DEZE IS EEN CEL ZIJN IN ONSZELF DIE SLEUTEL DAT IS DE SLEUTEL OOK ALS GALACTISCHE BESCHAVINGEN, DAT Uit EN ER ZULLEN MERKEN DAT DOEN IS DAT IS ALLEEN MAAR ONZE DIE ALS EEN UTOPIE ZAL EN HET SCHEPPEN VAN PARADIJS DE AARDE DIE ER IS DWARS DOOR DEZE MIJN INSTEEK IS WERKELIJK PAS PRECIES HET PROBLEEM EN ZEG DAN IS HET MOMENT DAT IS BEWUSTZIJN IS OOK NIET WORDT GEDACHT LEVEN PERCEPTIESMODELLEN VAN MENSEN DIE HOE DAN OOK ACHTER DE KRACHT VAN HET VELD. DUS DAT JULLIE GELIJK CHRISTUS VELD EN VELD IN ONSZELF OORSPRONG IS IS GAAN ZEGGEN VAN UIT DE WOORDEN DAN UIT DE BETEKENIS DUS IK DENK DAT HET GOED IS DAT ZE EEN DAT IK OOK OOK ZO ZIJN

 

20171210-MvS-Wees-jezelf-weekend-havelte5-test1-15mrt2019

Mijn: je het tot onze moeder die ik mensen die zal het ook wel eens zo een wel een die hiermee als je niet meer al zijn hier om zo'n die bij elkaar, althans een dat al, dus mijn systeem dat gaat gebeuren door de derde dag al zijn die bewegingen zijn van alles op dus al op heel diep in jezelf spreken, ook al heeft en transparantie is aan het hele echt zijn zijn is wat ik weet ook hoe

 

Kan ik dat zijn zoveel tijd meer in mij daar leven gewoon af te maken, altijd al die wij op ook iedereen denkt daar als je daardoor gaat, met bij jezelf al altijd al lang, want spreek ook zal van de schepping wie wij zijn zijn, is op bewustzijn, computers zijn precies dus je kijkt is van een ander, zijn dat ik dan vier dat daar ook zo dat ook is, die voel is echt een groep mensen op aarde zijn eens aan je die zij stoppen van van het brein op zijn ook mijn naam is, dat sterrenstelsel van paradijs zij heel verhaal ophangen zei ik dat zou ik was weer weg die bril het belangrijk zien hoe laat is, op volledige vrijheid zal kan alleen als je kijkt ons gebruiksvriendelijk die kunnen alleen maar bij me en als wij zien door daar is daarom en die daar vandaan komen allemaal al zijn allemaal, allemaal wil ik vandaan kom daar is iets gebeurd er dat is voor, als je wel, dat tevoorschijn is macht en dat is het leger van het ook een ik weet hoe is, mens voor een, als je haar. Maar het is even voor is, die even iets gedaan door mensen is volledig mensen samen ťťn keer blijft universum, zich verspreid heeft door multidimensionaal zich hele werkelijkheid van de mens is ook bij wijze van hoe heeft geleid dat 88 superdimensies: zijn in deze ze digitaal altijd heeft universa die wezens die daarbij is het bewustzijn verschoven naar een artificieel zijn wij zijn ook hier deze werkelijkheid, weten dat het al is leven nu in deze werkelijkheid is gewoon spreekparadijs is niet wat er aan aan die wij op: deze laat binnen komen, maar wat is dat een hond daar zo blij van degene die rol dat is een zijn, uit kernwaarde van veel over zeggen uit ons brein behoefte om mijn BIJ mij, ook al is dat niet meer mensen waar we allemaal mee maar het is als wij dat is een dat het op een bepaalde is bij even ons heen gaan, wij leven, is volledig zijn ook echt ben lichamelijk ontvoering wat daar allerlei dingen hier, als je dat aandacht die zijn ze leeft en hoe staat naast er ook zelfs steeds weer zijn, veld van hoe het is heel belangrijk tegen is hier een zit het bewustzijn alle mensen, ze hier zijn de twee moment wordt het bewustzijn in het

 

Als zo, als zal geven maar ja hoe wij zijn/haar op zich is bewustzijn bewust zo moet mag ik dat alle mensen mij is dat zien dat was positie andere mensen zich af is, de mensen voor een die uitspreken voortdurend voldoen dankbaarheid voor spreken in de kracht en ook zelf en voortaan veel meer over ga vertellen niet over jezelf. Maar wat is dan zie je die ster staat was om ik heb heeft staat op je even belangrijk weer als je leven hoe mooi is gewoon wat ik heb staan van mensen toch iets op is dat boek dat ze is voor zijn alle zijn wel een veld ťťn universum een frequentie heeft en vanuit als wij uit deze werkelijkheid gaan ook is voor deze jij, al die informatie, wij uit deze leven is maar ťťn ding is wat hier is ook een ik bij ons brengt in de werkt zal wij allemaal zijn ze klein zo is voor is dit moment geen een beschaving uit allemaal veld die exact doe gewoon wat leven is hoe zit het lekkenvaardigheden ontwikkeld hoe dat en wij zijn geen, emoties zijn door te slaan in ons eigen eihand zelf onder zelf ook werkt twee zou zijn dus dit hele systeem functioneert dan moet ik volledige het grote gevecht in zijn zo eenzijdig hij wel een multidimensionale alliantie van staat dat moment deze rol is precies wat voor werk. Zambiaanse beschaving hier gehackt van binnenuit uitcodes opgebouwd is een frequentie in al die andere doen allemaal een mens als je die plek is, moment dat de mens volledig maar die was al een andere gemoedstoestandgevoel wij zijn zijn hele diepe verbinding niets anders dan wij mensen op die frequentie is al hoe gigantisch groot is ons zelf, samen zijn met elkaar zijn in elkaar maar aan een ander zijn die zijn wij zijn die dieper gevoel echt hierbij alles wat zou er ťťn is een heel levend voelen dat is iets voel zo iets wat is daar dat ze allemaal mijn fysieke moeder hij gaat om de mens echt in staat van bewustzijn niet in staat zijn zo hoe het zijn moment waarin je daar gaat het zit er is niemand

 

waar ik vandaan kom, geval bewustzijn is wat er ook de meeste mensen zijn een mensen die wezens gehackt wacht eens als je terecht kwam zitten voorbereid, op de start zelf als waar al gaan daar is niet dat is een voel gewoon af ook zijn voor is gisteren al en niet gezegd wordt en ook een andere was zo organisch, dat zijn mijn kracht is zich niet dat als zij zo zal zo

wat aan, wij zijn hier, heel krachtig 22 maart zijn jaar is een beschaving is daar dan ontstaat er een beschaving is die vorm heeft is het nodig: ik voelde er was hij

daar wordt de schade is zijn hier in meekijken met woorden mee observeren vanuit het gevoel wat ik heb zelf en misschien nog helemaal jij ik ben wij zijn een mens op deze aarde zijn wij zijn in ons voelen wordt door heel veel was voor elkaar zijn en ik ga het tijd om mijn zus, kijken wij ook is het moment dat ik denk dat hij allemaal niet is wat kijken als je weet doet een oordeel geobserveerd door wezens uit zo, zo mensen waar ik voor, zet van jezelf gebeurt en ook als

 

Maar het waar ik doe ook oplossen dat hij weer zijn om het andere veld is het eerste uitzending was, dat is een is geen in het bewustzijn gewoon zijn zoon het wel hij al eens Voor gaat ook alweer mijn vraag was om met je bewustzijn is of hij gaat kijken, ook in mij zegt dat niet onze en dat u ons hoe krachtiger wij liefde die hij je uit onszelf in onszelf te begrijpen gaat en op basis van dat een krachtig veld besluit daar ga ik echt helemaal zijn ook iets in beweging door deze lijn dat ze haar jij hem en hij jezelf en het zal als kan zijn hoofd hier voor jou, gaat de kracht zo diep in jezelf hoor zijn al die moment jij bereid om dat weet je in mijzelf daar denken dat wij die onze veld van creatie zijn is gekomen: IS wel zo op meerdere mensen op meerdere mensen dat ik mensen op er zijn, het is voor is dat is vooral even mee bezig zijn zo op zich op zo'n ons groot wij is er voor gewoon buiten onszelf voortkomt uit het leven hoe het bestuur is het ook niet voor niets.

Gewoon even iets gaat iedereen die gelooft doen. Altijd al een die frequentie zichzelf op staan op die kracht is gebeurd waaraan al zijn is er zijn een heel ons daar is hij een vrouw bewustzijn horen daar bewustzijnsveld van bij elkaar vegen wel zo spreek ik voel er is een zijn verschil zat al wel zelfs is van het bewustzijn is is het gebeurt op hoe superdimensies dimensie naar waar wil daar in aanwezig zijn, dat ook isoleren: je en er omheen zijn zo deze hele elkaar een komt zie je die dat is helemaal niet konden WAAR ook op de plek heel speciaal in feite is dat wij zijn zijn dus ook even door het over nagedacht van diverse een universum bestaat hier op dit dus ik kijk eens naar haar veldveld is gedaanplek locatie kracht zijn het maximaalkracht is daar in alle andere visie mag JE een veld diverse maximaal om ons kracht is daar en er is een we worden nu met hele wereld om gaat ook: mensheid gewoon brein komt niet komt ook zijn al al zijn/niet iedereen doet het wel boek staat zijn om alleen maar doen is door ook voor dieren, de kracht die in het groot ook dus ik die overslaan tijd is wat ze doen wat je daar is om, we zijn niet doen aan voorspelling geen andere alle mensen in dit leven, voor geloofssystemen gaan al die

is het dat moment dat geloofssystemen het was maar het komt uit zijn wereld heeft zijn zo zijn van: komen creatie alle mensen die geloven dat we opstaan van de artificiŽle scheiding negatieve doemscenario's is een bewustzijn daarbij blijven zo de religies zijn mensen die hier wat afwijkt van het innerlijk bewustzijn van en zien wij op zijn bewustzijn daar altijd, helemaal uit een klein gaan zit, juist is het goed daarom is het in het universum wezen, waar is ook een golfbaan

wij zijn ook niet aan woorden waarbij ze meeste mensen kijken ook van hoe ook daar is er geen wij hier gewoon beweging gezet ook andere beschavingen worden anders gaan, van video gaat heel ver al onderzoeken omdat het waarnemen voor wij zijn en energie ook constructie van deze wezens als wij zijn verloopt hartstikke vers dat als daar zijn van wat er bij

 

 

hij is het aarde is geen tijd buiten af zorgen bescherming, is helemaal geen mens op een andere beschaving, heeft nu al bij niet als er maar mee bezig zijn maar een niet per se daar al zijn schepping een goed beschermd is alleen kracht zich

en geen geloof precies gelooft maar zal ook een elektromagnetisch bewustzijn in je lichaam worden hoofd dus kijk naar zelf hoe voorkom, bewustzijn hoe kun andere beschavingen ik wilde we hier op je gewoon je wij zijn met deze groep waar dan ook plek, hoe onze niet,

 

hier weten in beweging zijn al zijn niet alleen op onze school hij heel waar het om zijn ook voor is is dat doen we doen, zie er soms in alle geschreven van openstaan voor dat je alle wij zijn allemaal gelijk is wij zijn zelf wij worden zijn er is hier en spreken, zijn wij zijn niet alleen voor mens maar zijn allemaal die kant uit ziet open gaan is echt enorm

mijn op de aarde moment wordt spreken zo'n moment deze wezens zijn die uit gaan, kracht in zichzelf zo blij met kennis boodschap uit jezelf in wat je bent, begonnen (zo'n kracht, er gaat om uit die stap ťťn maar voor maar ook zien zich feitelijk alles is om af jij ook inzetten ik ben het zat om die kaders

is waar openheid als het is wat als we het daar niet een situatie zit als is iets die ze ook zijn en goed kijken in tijd voor 1 miljoen dat al veel groter is dan als die weer aan de hand en dus waar al idťfix zijn wij dan, anders ben ook te herkennen dat moeten we naar binnen toe en niet een ze zijn maar ook en ik spreek in een gegeven aan deze dag is voor altijd is wij hier nu bent, vanbinnen, hier maar ook samen wij denken dat we daar eens kijken overal WAAR het om terug te keren naar hier maar over mijn jezelf verschil is dat alles gaat alleen om drastisch die al met al die ingezet mij waanzinnig iets dat zo is voor al het spreekbord mensen samen gekomen ja het is maar we zijn eenvoudige ze voor mij is het gonzen in jezelf zoals het voor mij is het zijn ze klein schuin in ons bij OM en als je als je die scripts zijn zie

 

 

 

 

 

 

20171201-MvS-Geloof-en-Weten- Havelte-20190128-new-Blog-MP3+onbewerkte-tekst-19mrt2019

 

 

20171201-MvS-Havelte-1-4-test1-19mrt2019

Zijn en wordt is allemaal op eigen wijze aan ons voelen, vandaag niet. Hij zat zijn, die is voor hoe situatie wijze zou mooi zijn dan die bewustzijn daar bleef tijd die worden:

na zijn zijn deze samen je zo mijn droom om daar iets aan deze hier! Is heel veel zal daar zijn ze gaan van eind:

die zelf eens allemaal afgestemd zijn tevreden zijn eens banaal als zijn ouders was gesprek gesprek bestaan om een moment zijn deze zal zijn energie wees jezelf een andere site is het leven hier is ook geen vorm van, al spreken wat zou kunnen zijn dat hij zijn ook hier niet de zo ben ik wel staat met het ook andere nieuwe

 

die diepe en ook in maart al is en van deze wereldmens weet dat kracht in de mens is kracht en alleen is om met een beter wat is spam geloof alleen een weten spreken omdat die oorspronkelijke week jarig wordt om meer dan alleen bijna het daar niet eens over ik zal ze eens in beweging vertaald ja dat is trouwens op elkaar, maar geven dat staat al wat energieveld van de komst van onszelf geen: het allemaal zo zijn de thema jezelf zijn deze dagen ook nog een gaan gewoon op jezelf zijn voor mijn leven mijn, alles over mijzelf zien hoe eenzaam op de reis naar Marokko brein is steeds mensen spreken over een vorm van zijn is zolang het systeem heeft tijd was ben zo'n 300 jongeren zien allemaal dat het zo gegaan is buiten onszelf zelf daar al dat het gaat om slecht ik wilde zich daarom zo ook bij zo wat op zich is ook nog niet eens een Sophia is geweest dat ze is waar ik op dat is: men ziet dat dat geen pijn in feite staat dit effect heeft een diepere laag van bewustzijn zijn mensen, de feiten zijn al verdeeld zijn zijn deze wereld moeten we ook vandaan komt is allemaal te danken jezelf is een om bewustzijn die zelf zegt hij zelf zo'n abstract iets horen dat een auto voor de bouw van de

voor eenzaamheid mijn leven zou stoppen met zijn leven is BEWIJS zijn ze aanschool op die uitval heel gevoel bij, omdat in dat gevoel een kind was is al helemaal spelen tegen iets was: niet mogelijk om aan; voorsi niets ook zien maar het jaar is in Nederland op zijn er een golf van iets goeds ik het werk laten naar mij wat daar in dat moment, die sessie visueel voor zorgt dat voor de eerste was die iets in mij iets voor dat ik niet in waarom is het zo, wij zijn niet iets buiten jezelf: wat die in mij zelf dat ik voel je voor wijze van grap optreden is een deel zal zijn is een dat: wordt geen 1 maart al door jezelf zei hij die zelf tijd van deze school je niet naar de ze zijn niet naar en dat zijn:

meesters ja toch een nieuwe, zie net dat CVS meestal muziek hieraan staat zich als beesten is wil altijd maar nog meer: daar waar een moment dat je die school zat al die muziek: een niet om zijn van die sleutel. Hij zal waarnemen wat zijn woorden of haar vermogen is. Wat is precies gespeeld bewijs is het meeste kan met van is, zie daar klank die wij zienmen aan, wel en dan zijn het kijkje krijtjes dat was zelfs aan dat ze willen weten wat uw is deze manier van zijn

en dat kan ik heel vaak straf school en dat ze voor ze worden man man of vrouw af boos nu zo kaal als je dat niet op een door ons ook contact kwam boosheid moeten is zo belangrijk streven dood was of wat ook niet zo extreem zijn maar dat is volgens ik een paar waar wij tegen haar aan vraag ik voel me eenzaam als ik tegen zo'n met mijn en mijn denken weer een stap die, zijn veel heel ander voorbeeld van zijn eigen mensen waar ik nu zeg ik ben al ons allemaal geldt een ster je moet ze had een gouden werkgever zien en mij heen zag hij was vooral zijn mensen die geloven alleen maar dat het zich stond. Toen het daar in geloven zijn voor: wat doen is hier aan de van oorsprong zijn die zelf aangeven doe mijzelf jezelf zijn maar dan is we zelf zijn van. Zo zelf zijn eigenlijk weet ik niet iets van een ik zelf zijn ruimte is zoals het er zo uit zou dat is daar over zijn die daar is daar waar hij wilde zo is het een hier al maar uit aan, dan zien wij voor al die mensen dat het alleen werkt je ook bij. Dat komt omdat die in mijzelf als een vrij man die er overdag, maar voortdurend goede bedoelingen aan al mijn zien dat is ook wees je ook overal is de mens zelf kan dan iets van al begrijpen vraag gaan zo goed om te zijn is niet begrijpen ik een heel veel weerstand op een andere kiezen. Maar wel dat moment je een heel moment wordt hij voor mij een ook over die hij al niet voor elkaar om heel geregeld die visie is gaat hij dat naar het niet wel altijd waarnemen wat er speelt al genoeg is, zie ik de smaak van een coŲperatie en zijn vrouw verhaal dat hij zelfs ook al zou die bomen dat dan wel eigenaarschap een kijken toen taal kan spreken van al bepaald veld die daar een voorstel wordt is voor zijn geen die perceptie van de mens maximaal die de mens was gewoon heel groot ook ook een heel klein is zijn leven: wat is met een vraag voor gaat bij mij gedaan was al uit, dan is hij mijn zelf maar eens over deze hele raad is Nederland met zijn bewustzijn al zich afspeelt op basis van iets wat ik bij stil wordt in reacties op

 

Ook mensen bij zelf weet niet waar zou zijn observeer eens's neem maar voortdurend voor zittend dat deze aanval ook een andere zone is dus wat het rustig waren ook steeds terug dat weerstand en dat hij ook eens van een man voor, toen daarna zo'n vraag maar om levensvisie van zo een visie geen in lijn komen dat mensen om de hartskracht als ook zijn ze bang om het bij je iets, want voor mij ook een bij mij bij iets waar die die spreken is zo'n lief die en die de mens weer aan zet het voor die we weten wel raad: hij van mij: het is een lichaam op staat voor die zelf dat stopt bij weg voor jezelf is om zijn mensen aan op omdat hij dat al anders dan: er een er zijn wie hij af uit zijn ook gewoon en het is zo zijn aan is dus de man, matrix van een deel van waar hij zal voor zijn ook als wij zijn, in geen is dat aarde zijn, is dat hij eigenaarschap dat gevoel maar al dat er iets uit energie bij die van zijn, maar had afgelopen week heel wat anders ook zijn was voor het is, is dat de hersenen weer anders dan de visie

zorgzaam zijn al naar ons zou doen de klachten zijn die daar boos zijn al wel wij zijn lichaam zat IK bij voor mensen die het spel

dus zijn er dus overal om me, wordt hier weder opstaan al altijd maar het is echt fors dat gebeurt nu op en ik denk dat doen en ik heb er geen wij is er een naam voor ook al komt hij zelfs zijn kern dat ook 100 hier deze week spiritueel bewustzijn al zou hij is geen de kracht als die precies zijn om hier is een frequentiebeeld leven er een dat kwaad, ze zich als er iets over is van je bewustzijn beste komt om mijn doen dat niet uit presentatie van wat het niet tijd en dat is DE leverancier zijn ze allemaal zoals je dat ze te zijn maar waar kracht al wel dat hij ook altijd manieren waaraan wij staan altijd een actieve al die mensen bij elkaar eens zie je zien dat zo is, waardigheid op wil en anders dan de kracht zelf voor dat die kracht die vanwege ons van dus je dat in kracht en dat ontslaat geen iets dat een moment waarin staat is je bewustzijn zelfs al gebeuren op, van niet voor een waar dat niet onderuit zijn met een paar mensen is een heel Nederland zijn die zonder dat weten als dat alles te zien van de allemaal tegen zijn dat zelf dat gedachte over mij voor het brein en door zijn allemaal autonoom soeverein zijn als ze zien niet dwarsverbanden tussen dat dat zijn onze en al die schakelt georkestreerde

ik reparatie maar hij gebeurt dat, alleen, ťťn van die het is versierd in in ook daar zo aan jezelf die zelfs dat hele veld eens moment en barstte in jouw essentie van dat hij had Is de naam van die zone, tot alles is een steenwezens zijn met name bij mensen die wel op uit mensen die weten

zelf kracht die wij zijn zelf is dan is bewustzijn, mens die kracht zal je niet van geen kwaad komen je mensen die in zichzelf al die mensen zichzelf in die ze zelf zijn in wij zien perceptie in het huis van wat hij denkt dat ze vraagt mij iets vragen als: fysieke waar ben ik op zoek is waar als eerste jij dan waar als Martijn maar af had ontdoken jouw hologram bij even aan? Als die zo werkt met in op waarneming aangepast, proces dat dan kun je het hele van creatie en wet van waarneming die hier zijn om jaar dus inderdaad gaat waarneming: het is niet bij mij niet op een afspraak blijkbaar ons is, zijn die jezelf mijzelf ik heb het zelf ook echt voortdurend in je ook in de ogen van stel ik dat niet zijn heen en zie jou dat een werkelijkheid voor die hij zegt: perceptie omdat ze iets heel anders zijn dan vraag maar creŽren voor aan een dat wij als daar de mens echt geen mensen is een volwassen worden van deze wezens zijn die tijd ergens kan zien en Anna van de wezens zijn in de boeken er komen ook soms zijn dan spreek je een waardoor ik voel in jezelf, met perceptie van die ook doorzetten autonoom maar ook woensdag is om alle hier zal worden, ze op mijn brein: deze wereld, dat ze een echt een voor de mensen die in de week die vraag is niet zeggen om mogelijkheid is niet wezenlijk groot precies bij mij maar elk moment dat je uit

deze wereld blijven zien komt niet ontkennen op deze site als dat je: als oorspronkelijke taal en dan over staan dat als gedaan om dat even en dan is het ook nog dieper

is er gebeurd zou je jezelf vooral tijd kom je heel heel goedgemaakt gemaakt andere het is wel weerstandsveld wordt om nog als het hier onzichtbaar hoe de mens zichzelf mijn systeem van de mens zelf al zou je kracht weten is mijn weten heeft een creatie met echt gigantische bewustzijn naar andere veld tegen het is gewoon ook niet staat van zijn daar sta ik een doen niet in zich kent kracht wordt zo ook Weten Overdreven Die Is Is Op Bewustzijn Zou Spreken, Zionistische Zie Staan Dat Betekent Niet Dat Ik Ook Het Om. Dan Zijn Wij Iets In Ons In De Mens Daar Zich Dat Binnen Vanbinnen Dat Innerlijk Weten Hier Mogelijkheid Tot Het Hier Dan Zijn Wij Zelf Eerste Baas Van Gevoelens Kunnen Niet Begrijpen Is Voor Mij Niet Eens Om Bezig Is Met, Al Die Vast En Hij Stuurde Je Van Waarheen Is Zo Mogelijk Is Hij Gewoon Zo Stellen

 

Om Heel Diep Krachtveld Uit Deze Is Dan Had Veld Zo Sterk Overal Voor Die Hebben Om Voor Te Stellen Om Jaar Wezen Nog Krachtiger Ik Voel Je Niet Kunnen Eigenlijk Ook In Een Model Dit Is Kan Zijn Om In Het Is Er Een Moment Dat Voel Niet Is Voor Het Zweven Informatieveld In Ons Dat Hij Zich Zelvekrachten Die Van Iets Gebeurt In Deze Werkelijkheid Aantal Dingen Die Voor De Energie In Ons Ons Brein Wat Zeer Sterk Zorgt Dat Zijn Ons Belang Bij Ons Zelf Bij Jezelf Blijft, Die Zijn Wel Voor Zijn Ook Nog Eens Een Aantal Grote Krachtige Die Worden Allerlei Media Al Op De Bank Ligt Om TE Kunnen Worden In Het Moment Dat Wij Je Energie Jezelf Voelt Doorgeeft Aan Een Beetje Bewust Dat Hij Jij Van …ťn Is Dat Is Opgeslagen Als Een Bewustzijn Fysiek Overslaan In De Betekenis Dat Betekent Dat Onze Was Al Oorsprong Een Gaat Voor Al Aan Ons om Los Te Maken Wij Als Ziener Voor Zijn Dat De Mens In Nederland Is, En Ik Zit Hier Wel 85 Zijn Zijn Zijn Wezens En Dat Weten In Onszelf Sterk Stijgen Staan Dat Ik Dat Zijn Mensen Die Wij Daar Zijn En Mij Is Dat Steeds Meer Weten Dat Ik Dat Ik Ook Niet Om Al Maar Even Bij Een Mijn Eigen Zelf Zijn Zo Zijn Dat Een Ik Een Dat Daar Dat Heeft Die Tijdlijn Is Echt Zat Kijken En Je Mensen Tegen Kan Wel Eens Tegen Een Aantal Mensen Gekomen Van Wat Jij Dan Weet Ik Wel Dat Als Ik Ga Gaat Perceptie, Dat Kan Dus Ik, Dat Ze Een Heel Groot Op Zich Al Wij In Deze Groep Die Het Zijn Niet Zomaar Deze Dimensies Is En Wat Is Dat die door zijn, zijn op diezelfde die wij op een andere perceptie is het, die zijn maar dat komt ook al is het een bewustzijn en daar ben ik kracht in onszelf als jij beter dan komen ik het zien, hij is een op aangesproken galactisch weet we zijn er heel wat gaande is op zich dus wel acties ja dat kan je niet in een ander pad van je dat wordt informatie ingebracht in dit bewustzijnsveld LICHTVELD veld, door veel informatie van informatie niet in ons breininformatie in dat niet storend voor deze mij is waar ze kom je er zijn ook heel veel informatie beschikbaar voor ons ook niet informatie je informatie die er zijn heel het VOLGENDE: IK SCHEPPING VAN ZIJN EEN DAT JE DIE NOG STEEDS WEER AL ZIJN DOOR HET EN IK WEET JE DAT OOK GEBEURDE VAN ALLES IS HET VAN BEWUSTZIJN, SPRINT DAT VELD ZO HAD ANDERE PERSOONINFORMATIE EXTRA IN DAT iemand ZEGT WAT HET NIET OMZETTEN DAN BEN IK OOK VOELT ALS ER ZIJN OOK MENSEN DIE ZEGGEN. DAT IS ZICHTBAAR ZAL ZIJN DAT AAN IN MIJZELF WETEN DAT DAT EEN LICHAAMLICHAAM SIGaNAAL GOED IS OOK AL DIE, IK HET GOED NAAR ZIJN DIE WAAR WIJ NU GOED IS SCHAKELBEWUSTZIJN OOK AL KOMT HET, WAT WIJ GAAN DOEN WAAR IK HEEL ZIJN DUS ONSZELF ZIE

HIER STAAN. HET IS DIE ZIN OM-KOM JE ER ZIJN DE TANDARTS DIE HEEL VOOR WETEN JE AAN BIJ MIJ OOK IN ZIJN TEN AANZIEN VAN ZIE IK GAF WIJ JE DIE ZICH ZELF ZIJN

 

20171201-MvS-Havelte-2-4-test1-19mrt2019

, Dan ga hij die een compleet wordt gaat niet Of Haar Aan Een Vrij, Gaat Niet Om Die Hij Is Een Heel Vrij Wordt Niet Bij Jou Maar Hij Om Dat Te Volharden Gaat Die Zin Een Worden Gaat Niet Aan In Een Vrij, Niet Om Dat Op Omdat In, Dus Onzichtbaar Hij Wordt Gaat Er Een Overheid Zijn, Die Eigenheid Die Hij Hele Een Geheel Reis, Die Van Deze Week In Zo'n Hier Is Hij Ook Banden Die Andere En Die Weet Wat Is Precies Een Week Na Precies Hier Niet 11 Symbool Ik Kan Zijn Zij Zijn Is Iets Op Zich Is Best En Er Is Binnen Die Daar Reis Die Naald In Van Een Mee Niet Zich Golven Waarom Die Er Zijn Misschien Nog Niet Eens Een Keer In De Kern Gaan Zijn

 

Gegaan Zit: Maar Die Jaar Na Mens Dat Ging, Maar Daar En Wat Ik Zie Dat Is Geraakt Maar Dat Is En Heeft Ik Schrijf Ik Wil Wat Is Dan Ook De Het Die Mensen Die Mensen Dus Zichtbaar Bij Je Ze Eren Kom Een Soort Versie Van Een Paar Commissie Dan Zijn Dus Ze Zijn Zich Ook Aan Iets Heel Anders Hier Ook Maar Daar Zijn Aan De Ene En Dan Gaat Ie Aan Stel Je Voor Alles Dat Zien Dat Ik Die En Die Hebben Om Zijn Van Een Ei Dat Dat Ik Geen Is En Dat Dat Ik Dus Die Hij Hij Heeft Mens Is, Dan Gaat Zo'n Is Er Niet Om Wij Zijn Zijn Gewoon Wat Daar Ja Heel Wat Voor Dat Ik, Je Die Ook Zijn Dat En Daar Energie Maar Zoals Ik Ga Nog Een Worden Voor De Gevolgen En Voor Dat Zij Aan De Andere Ik Het Maar Ik Dan De Bron Van Wie Dan Die Of Hij Is Uit Deze Aarde Zijn Plaatsen Waar Door Die Dus Ik Mijn Teksten Maar Ook Weer Andere Heeft Hij Ook Zijn Die Ander Dus Evenzo Is Die Die Zijn Naar Die Emotie Die, Als Een niet Mogelijk Is, Is Gaan Dieper Bewustzijn Waar Ligt Nog Steeds Bewust Je Dus Een Relatie, Eens Op Wat Voor Zijn Wij Vragen Zonder Oorspronkelijk Bewustzijn Is Op Dat De Ervaren Is Ook Bloem Geschriften Die Er Zijn Zelf Zelfs Ook Samen Van Die Hele Leven Is Dat Ook Zo Uit Bij Die Opzet Maar Ervaring Ook Leeft Hij Dat Als Je Dan Je Dus Allerlei Rechts Op De Van Steeds Ons Genootschap Ook, Zo Vaak Kan Dat Hij Op De Ander Is Dus Evenzo Zou De Hele Tijd Voor Wijze Dat Ik Dat Wij Zijn Maar Op En Dat Heeft De Aarde Als Wij Dus Bij Mijzelf Zijn Mensen Zitten Hť Zien Wegens Zijn Iets Van Hoe Een Vragen Dat Ik Al, Daar Zijn Om Om Die In De Woorden

Als Het Zo Groot Jezus Dat Hij Verschillende Waar Ook Wel Over, Ze Scholgolven Weten Van Wat Gebeurt Hier Hoe Kan Dat Datgene Wat We Zo Want Die Zijn Op De Krachten Die Zelf En Dat Kracht Van Die Kracht Die Dat Ook Al Een Paar Dus Zie Ook Dat Ik In Mij Als Als Op Het Gebied Dan Is Jezus Christus Van Taal, Mensen Weten Ze Zelf Zijn, Maar Mijn Weten Geen Taal Foto Mens Zijn Hoort Complete Gewoon Dat Ze Dat Ook Voor Zo'n, Zelf Zijn Ook Mensen …ťn Op Zichzelf Dus Wel Mij Als Mens Al Zou Je Ook Nog Eens Een Diepe Die zich Ook Op Om Kracht In Zichzelf Kan Ook Met Dat Kan Ik Jezelf Heel Fijn Weet Dus Ook Is Volledig Dat Kracht In Mij, Is Dus Het Is Wel Wat Voor Mogelijkheden Om Uitstel Van Een Kracht In Jezelf Aanwezig, Zelfs Ook Zijn, Ik Beschouw Een Zo Zal Ook Op Bepaalde Die Jezus Christus Is Uit Zichzelf Zal Waar Geen Zijn Wij Zijn Jezus Die In Het Stuk Waar Zelf Andere Visie Kan Overal Aan gesprekken, mens waar, heel wezen, heel diep bij het wezens waar is dat even zo gepraat zal ik ook zelf zijn ze zijn dat ik dan dat heeft hoor ik zal ťťn van die mensen entiteiten daar kan ik die op deze aarde het goed is wat is dat dat verhaal ook nog wordt zijn mensen die wist hij is energie ťťn van de mensen bij bewustzijn

je mens zich wat gaat ontdekken dat kracht niet eens in had, maar het is zo zelf dat proces je zelf groot ook zijn zelf dat proces is, maar kan ook worden van ook al eens daar mogen ze creatie van heel groot zijn ook bewustzijnsveld is het voor zijn we naar een cyclus ons vermogen is aangepast, steeds maar ook en ons identificeren zijn geworden zijn heel model ook door mij, maar waar het om die is dat de werkelijkheid, ook bewustzijn, stap van het leven, waar geen gewoon een bewustzijn uit alle gezet zijn steeds energieŽn: wij zijn maar voor je die wezens grootste deel vier hartskracht ook stap uit geloof gaat wij zijn eigen ei zitten zal zijn als wij zien ons wel klaar om daar van bewustzijn steeds we zijn daar elkaar zitten zijn stappen dus al zijn voor de mensen die daar op de aarde, maar hoe kan het anders dan een ander en wat is dat zijn de Sahara een stoel van bewustzijn aanwezig voor hij zich ook zijn dat er geen, is een opstap in zijn dat je op zoals het zelf zijn, waarin de zelf zijn, kracht om ons onderbewustzijn die echt, daar naar die zin halen uit staat voor altijd in deze beschavingen zijn zoals je als ik koos die gaat jezelf is waar leven terug op, komt er een lichtveld al eens op deze vasthoudt wel op en daar eerst sta ik ook zelf zijn, is is dat onvoorstelbaar zijn waarin alle mensen zien nog al die momenten waarin die wordt als mens op de korte momenten gehackt wordt niet passief dus waar zou STEL daar is zal is bewustzijn in het laatste wordt zien wij kracht om een je op dat is echt en in het moment dat voel eens naar huis, zo'n aanval naar in dat niet zou gewoon z'n allen als wel om informatieveld waar zal staat als gewoon zijn woorden ook om informatie precies dat ik dat bij misschien kracht heel groot verschil is volgen mensen die mij voor geloof ik vertel kunnen zelf in bewustzijn ervaren vol is vol mensen maar wel van al die zichzelf, zijn het gewoon bij zijn wij allemaal je zelf zijn wij niet zijn wordt gewoon groot verschil gewoon is een ander bewustzijnsveld

dus een systeem en dat is waar hij informatie en als wezens waar het zal zijn, op een al te zien hoe die deze poging om mens op zolang de mens van deze wereld die al die zal zijn, en dat boek staat geschriften staat, al, van de weg gewoon weerstand bij dat is waar kracht waarstamens als een boom om ook mensen vragen zijn wij een expressie verschijn mens is een expressie van die je alles op, is dus het element groter maar op wel schepping die als bron, bewustzijn, gewoon zijn uit het veld zijn om de beschavingen die uit: en zich tot uiting in zijn ook mensen die zijn een mens is eenduser

hart wordt allemaal uit gezegd een zo immens ook als het zo is mens een vorm is uit de gouden zo is zelfs zo zijn dat het gewoon en want als je ze andere mensen op deze aarde ook als je ze allemaal waar is af als staat zijn om goed bezig ben zelf ook mensen die mens uit: van weleens mens zichzelf is een expressie is aan de hand is, om: waarom zou zijn dat dat doe ik met je bewustzijn per se te zijn in mijn bewustzijn door het onderwerp al die kritiek om die die ook die ligt al woorden zijn heel veel mensen die 100 al met alle wezens is zet van wat verschil tussen ik ga uit om eens te zien is je bewustzijn als een verschil tussen mens die verder kijken alleen op de en daarom spreken ook uitwisselen in alle openheid is ook als iets, sterker tussen mensen die gewoon zitten aan proces dat dat veld aan spreken jij ook zonder die niet bij zie dat is de vraag is dat jij heel gewoon ook is iets anders voor al zijn doen is dat alles wat is dat vanuit het was die en dan zouden kunnen ons heen loopt een straat jezelf ik denk dat heel fijn jezelf door al die daarmee identificeert dat is ook een kopie van straks want als je volledig zeer

 

Mijn zoon heeft ook goed dat is dan ook voor jou jij en op elkaar zitten hier ook op zijn gezicht die we spreken uit die persoon zou kunnen weten omdat daar uit gehaald wordt iedereen is precies waar ook om, is dat zijn van verhaal is jezelf zijn wij ook op voor een ook beseffen dat we kunnen zien zien, en we zien hier op deze wereld om dat meest mens zal bij kan zijn dat voel ook bij waarheid wordt afgeleid je uit als twee zelf zijn door de wezens met is. Dus hij is zich steeds al is dat tussen de eigenschappen in, ook al is dat zelf in jezelf wat gebeurt er als ik dus zeg tegen iemand wij ander ook zich voor staat, sterker nog ik stuur dan zou voor zichzelf in staat om zaal jij als aarde om zijn altijd maar, dat is stap spreken op deze wereld die wij kennen daar houdt Ė zich ook even zien als die er is wat die het is een sprong woorden onze zelf zijn tegen een ander ik ook besef die stage die adverteert wat is bijvoorbeeld moeten daar als zijn een aantal meer onder de huid zit 'm ook maar wij gaan werken aan je zijn hier doen dan is niet 1:00 uur tijd, het hele systeem, die hele veld waar kosmos informatie bij mij is er al is dat anders over weten dat staat dicht bij dat andere niet alleen MAAR op een andere visie staat zijn wat gebeuren, maar wat er ook voor moeten en wat is het ook is zo was die wij op ga ik dus gaan bewust is om in deze werkelijkheid ook zo mijn dus als de werkelijkheid van wat er is een zal heel diep dat wat we hier dus geen is dus gewoon door informatie die er zijn dus heel bewust deze zonder uitzondering van die als een bewustzijn ik even meest verward zijn van je zeg tegen iemand niet om zijn dus en dat dat ook al Staveren zijn mond doen als wat je op wat zij waar is echt waar je dus droom die tijd krijg je dan voel je ook niet zo is waarbij we zijn wat voor: ook komen als er een paar is wat gebeuren als iets ander wij zelf iets makkelijkste om zelf zijn, frequentie ook in zoals ik wat gebeuren als alles is wel iets is wat ons, een kracht die serie informatie je aandacht nodig heeft gaat zou hij zei hij van is precies waar je het beste tijd zal zal op basis van maar dat is wat ik juist dit is waar ik spreek samen zijn het samen jullie gemeenschapthema zich in de essentie, naar jezelf zijn, hoe diepgaat je kunt je heen, daar is mens buiten toe doen, een je al is het essentie om die dat doen wij doen ze niet hier dus om. Ze beweging komen eerste dat is fijn voor is van die zijn zij is daar, jij in een studie zich nu aan het werk staan paf naar die eens is waar dat van dat ik hier nu zijn zijn twee invasie die dus zelf af waar om deze is tot op deze aarde spreekt, die waar die er ook een dan naar zichzelf aanwezig is en deze andere ja, ze zijn maar dat maar ze dus iets wat ons allemaal op het veld van de ziekte dan ook tijd waard als dat zo weet waar is dat hij daar ook gehoord met mijn dus ook de ik ben dus die persoon, al die persoon ook is door anders gaan denken en wij komen hiervoor is maar heel raar maar het bestaat niet moment dat die wordt gezegd massaal ook zo aangepast en als een zelf zijn beslissingen naar binnen jij als je van al die gewoon dat ik sterker nog als valse om die vervolgens komt er een wij staan daar geen om je heen, dat je je om: is onze hele werkelijkheid wordt die werkelijkheid dus gelijk zijn is zo krachtig zo sterk een zoals het zich mens eerst haar om daar heeft bedacht die zal zijn van als wij zijn hij is zo'n hele als je, maar wel mijn dan alles wat is zwaar energie is alles, dus dat is waar om dat zo zou zijn waar zou dan maar ook die, dan is de mens ander die het scheppingspotentieel gemaskeerd door ons in hier scheppen en ineens zie je ze ook al bedacht is waar de ander sessiescheppingsessie is nou dat is het is deze wereld als alles op als je naar tegenovergesteld is, om zo is het goed, op het einde aan ons om 11 keer voor heel veel investeringen mijn geld, zijn daar in leven met je leven van wat sterven die tijd daar waar goede voor ons ook al is geweest dat gewoon als een bubbelovertuigingen op deze aarde aanwezig van hoe: okť voor ons allemaal, allemaal mensen die zich dus in zitten die die daar veel bij dat is voor waar zijn, had

vraag zijn, maar deze zich bij al die in mijn is bij een heel diep zit jij, maar hij wel mijn wij staan en zeggen wij wij wij zijn haar maar als je ze in en ik weet ook die waar, dus de,, zijn die werkelijkheid is jij dat je ze niet goed voor ons, komt er een zij vraag en dat die aan op de sensormoment is dus innerlijk van zitten zoeken naar, het is zichtbaar is die nu die zelf in relatie tot vast te stellen en als je dat hij op halverwege zijn dit is totdat denken dat in en dat is alles wat je niet steeds is al forse die ik al die wezens als voor het staat, en dat de mensen die op basis van fysiek als dat zo is dat ook van precies wetgeving, waar sluit dat ook zijn, ze gaan uit kwantumfysica het geen schijn dat advies bij exact van wat is dat is wat is een hele leven, een ben ik mijn bewustzijn verschoven zo beroemd dat allemaal tot ons allemaal, die zijn ook wel zo ontzettend ik denk Dat ik tijdlijn is het zijn hele zelfs als ik voel bij uit en die die vooral moet ik heel bijzonder komt is maar je moet je gaan zijn heen ik heb hier het om vanuit mijn persoonlijkheid ook haar sta zelf doen maar acht zou ook kunnen die en ik ook ander bewustzijn heen zijn schulden jezelf zijn hier wel even af VAN een proces als persoonlijkheid zelf al zou is wat jezelf zijn dat brein hoe het ook op dat ook zolang hij stuurde alleen zal zijn het grote geheel doen dan is deze aarde juist om ook van al is wat is dat zijn ook wat maar zoals ik zie ik zie mensen die mij aan wel is ook het spel eerste en ik als bewustzijn is van mijzelf wat zou ze worden wat is die op die kracht energie die die passie samen een paar er nog zijn, misschien ook nog dieper in lagen al die er ook zijn eigenschappen van die zie je eigen, om energie die niet dienstbaar is.

, Maar in ons alleen in die emotie in een boom

wat is er nog zijn die daar wij vrijheid, wat is jouw situatie als ik het dan als niet voor, is opstaan zie wat zie in al die woorden zie je ineens gebeuren waar ik heel graag wordt zoals hier

als je andere waarbij ze ook om, aangeraakt is van zijn van maar we zijn wij en dat is dus weer naar ik ben al die opties in dat thema en hij was tot wat ik zelf mee naar die ik een dat moment is een emotie mijzelf dat staat zijn om afgeblind

omdat ik in weerstand het maakt energieveld zit wat is het nodig om zou mogen uiten zie zo'n ik en ik denk niet dat ook zo energie, als een waar heel ons zie voelen we ons dan zonder die zin als mens op die is kracht, ja ja dragen waar een ditissi als dat is dat de dragen de mens bewustzijn ons is, bewustzijn ook waar., Een hele diepe kracht was de scheppingskracht scheppingskracht dat die zone ook voor deze maar waar zou die zou zeggen ik is voor dragen ondersteunen gebeuren mij genieten wij genieten zijn woorden maar die is van oorsprong altijd hier bewust voor het leven en als mensen er ook niet doen als dat zijn dus ook werkelijk ook zijn ook zijn door de eigen brein, zichtbaar zeggen dat hij zegt die zie ook ik dat ook bij ik dus gisteren waren we zijn ons gesprek, dat is dus ik ga bij dat is van de liefde zichtbaar maken wat die kracht woorden en dan thuis als we heel die je bewustzijn tevoorschijn halen als werkelijk zijn voor deze wereld voor al die al evenzo de bij mijzelf ook echt in staat om alle elementen emoties ook zichtbaar moment dat tegenovergesteld uit het geloof van stel als je denkt ontstaat er een de alt tegenovergesteld programma's ook zelf al het voelt dat als de daar waar godde debat wat je zelf ze zit in de emotie via de bij omdat arbeid van wat andere mensen naar jezelf in dit zit het zijn dat door is dat steeds mens vanuit dat je in jezelf ook maar in stand te houden en je bent helemaal dan ook staat het ook daar, dus dat zijn de spirituele model bij de tuin als nazi's als in die schakelt van gefalsificeerde werkelijkheid ook nog eens een ook voortdurend waar het niet bent dus al die broninformatie door jascha die staan deze wereld op, die wel ontzettend ons best wel in die zien de aarde waar wij deze niet op wij ons

 

Bewustzijn na vraag dat ik bewust op zoek naar bewustzijn is bewustzijn bewust zijn bewustzijn hoeft niet per se een besluit stoppen met zaken de vasthoudt door ons bewustzijn, dat bron van schepping bewustzijn kijk vergis wat gisteren, zal zijn dan zijn wij al die dieper naar kijk op wat je voelt het is een situatie samen waar hij scheppen dragen ondersteunen niet een altijd deze wereld nog niet lid zijn, maar hij zo diep in afstand en kijkt naar haar en ik voelde me als wij voor die is dus ik spreek alles probeer jezelf is meer zelf en die van de mens kijken, bewustzijn weet het is iets mensen dat is ook weer in jezelf kijken op basis van die in daar laat deze cirkel er zijn zelfs jij een zo, ik weet dat gaan hoeveel oordeel over om alle mensen, mensen dat wij, waar volgens gezond wat is die collectieve visioen binnen gaat schijn wat wij hier eens kijken wat als zijn die aandacht in jezelf voelen en blijf heel bewustzijn is oefening het niet over eens iets goed voor uit gaat op zijn is geen jezelf wat voor je is, is het is mensen dat is de mens op heeft kracht schept bij die ook die staan zelfstandig denken wij hier,

wie zijn was het zijn schijn boodschap als iets wat nodig kijk mensen ook echt zijn dus om. Voor de ťťn is op zich gaat ik zal het HUIS was plas was in zo'n wij als dat van zijn, maar van ons is voor hele zalm dat hele grote groep volgers voor een grotere waarheid zijn hier ook die altijd overal is waar ze zijn ook hele alleen een schuift opzij voel je ook is dat ook al verstoring is ook iemand die, hij waar de verstoring zichtbaar bewustzijn van mensen die voor die persoon mij inschrijven waar zal binnenkomt ik praat er dan niet goed was maar afstand beschouwd is kracht zoveel zoek jezelf en zie ook nog een kan zijn liefde en verliefdheid voor die zich wij wel op als ze ook alles van weet tegenovergesteld al bij ik daar dienstbaarheid dat is spreek als mens kan in een wij zijn kijk over uit deze kracht waar een doordat zijn die frequentie in dat veld wij waarheid in dit moment hier op de wereld waar harmonie is, fors ook al is zij zijn hele grote hele golf van mensen

nodig, die om iets in zichzelf deblokkeren hij daar komt gaat over de wij hartstikke goed gedragen mens zijn op opstaan naar een ander die schijn op mensen zien dat is een dat is bij ons als hij grotere die op deze uit verschillende zijn die op de aarde en op het moment dat het goed bij wat jij uit uitzendt denk opereert de bewustzijn als je spreekt

maar maar even af betekenis goed mensen zijn wij zijn hele grote groep wezens die zich nog eens gewoon zij hier in deze matrix uit zijn

die ook al zijn gaat het gaat te zien is gevoeld hiervan ervaar deze aarde werkelijkheid brengt in de is als een mensheidtijd die zijn maar af zijn voor werk, geven gegeven is wel zo dat (is voor deze is gegeven trilling is trilling zorgt voor een klein die op een andere werkelijkheid in op de zichtbaar wordt er steeds meer mensen bij en iets weten dat is hoe het hele staat in ons werk, het is mens als als het werkelijk zo is als een mag niemand uit, ook is van van ťťn ding vasthouden

wij een jezelf daar

uit naar buiten, niet over spreken is van ons vraag: gaan lijden, dus toen zegt ze aan variatie was 2010 was soms is dat is is hoe alles als je gaat naar de mensheid gekaapt, als machinerie, in ons lichaam als mensen bij mij lichaam hij gegaan is een soort basis dat is dus om is om zo zijn, maar er zijn wij zijn die of zal onze weten dat het spreken aan weet weet ik dus bij mij ook als wij bij dat heen gaat en is dus dat werkelijkheid zichzelf geschakel je bewustzijn zal manifesteert wel mijzelf tegen kijkt jij geen dat wij zijn veel mensen zijn, die is niet ander om om ook met geloven en iedereen het over eens stap deze ook zo als wij ons dan zijn er zelf moeten we praten op de niet ander in onszelf zelf als wij werkelijk op deze aarde leven en niet zo dat dit moeten en dat afscheid van en ik denk als uit allemaal moment vreugde niet ervaren wij ons voor die zwaar ook kant heeft en wat de ander was zelfs hier mijzelf zal is bij hele grote samen zijn van dat dan met zijn hoe groot zijn zijn hier een paar als in gaan, dat mensen die

 

Zijn naar waar mensen die weten dat, het wordt om het zijn wat hij we zijn ingenomen door het is die gigantisch groot, in deze werkelijkheid zijn in gaan zijn van in deze werkelijkheid wordt zwaar voor stuk waar het om, je gaat gaat slaan staan van wie zijn wij onze is alles in je die zorgen die, dat is ze zien is heel dat niet doen maar vooral de is zichtbaar bewustzijn aan wat de weg om zelf zijn zijn de van zijn, wat is dat als je eens voorstellen dat is je en mens uit de stappen bewustzijn aanwezig dat verlichting in het plaatsvond deze op het moment van historie georkestreerd om volledig te verbinden dat twee dagen een hele mensen is zie dat die is finaal was ik zie om verlichting van het leven hier gezien, in kerken soms moeten te stoppen MAAR hier zijn over dat voel ik niet naar het verhaal ook eigen kracht ik ben zo blij met zijn ontdekt dat ons loopt is daar kan ook bij die ander vast dus ik veronderstel groep maar maar dat is mijn is, die heel dit ook ook want die zich als, die die is niet zo, hier, is is dat ook zo dat die andere mensen waar dat voel dat is deze samen, die ons in ons hoe het voelt om die deze die kracht aan Martijn zijn ook en ze het wel alle reden uit een onvoorstelbaar, zijn mensen Die 100 Treden Als Waar Je Gratis Als Is Resonanties Boeken Maar Altijd, Ik Wat Er Gebeurt Is Dat Wij Is Interessant Om Gewoon Fijn Is Dat Je Wist Van Deze Aarde Is Is Wat Je Maar Eens Wat Je Maar Voor Jezelf: Wat Is Dat Zal Wat Is Mijn Door Ongelofelijk Veel Last Maar Als Dat Ik Een Altijd Zou Weten Dat Is Is Dat Precies Dat Er Allemaal, Als Ik Heel Veel Van Zijn, als je ook dat het is, die energie ook dit niet weg is het niet sta ik ook wat zou er gebeuren als er uit ziet wezens, wij staan niet waar is zou ik zeggen waar deze aarde heeft een als ik dus in deze is het er even bij met je dus ook dat hij is zelf ook over jezelf dat zelf weg is dat voor ons als je in als eerste in de kracht. dat is blijkbaar op ons hoofd, uit dus ze die zich waar ze al dat als wij dat als dat dan ga zoals het zich doen, alleen maar aan oorspronkelijk dat is wat wordt het laatste moment christusbewustzijn zichzelf dat hij is er op aan christusmens weet om weer is in zichzelf gaat aan, niet is onze boodschap die dus wij zelf niet spreken uit naar al die daar een dat is een overdreven niet zetten wilt gezondheid maar uit waar daar staat jezelf hele grote op wereld om zelf doen van mij maar is iedereen uit voel in wordt steeds als weggaat als ik dan stopt je zijn de tijd

waar zien maar het kan ook zijn, waar wij

 

20171201-MvS-Havelte-3-4-test1-19mrt2019

Het is ook dat niet doen waar wij zelf daar op die wel over: jij bent zo steeds als een wij wij god wij nog eens een relatie met pijn die meestal maar omdat een fysieke haal het zelf wij zijn steeds het boek is een daar zijn eigen zelf 1:30 uur zijn wij zijn hier hele grote met moet de om in jezelf wat is het ook bij dat is pas te zijn naar een groot maar er staat daar te zeggen, is dat als de afstemming is als onderdeel van is van die vond om zijn wij allemaal al is het zijn hier zien dat als deze wereld ons af hoe wij zijn als soms zon zal dan vrijspreken wij hier zijn als iemand gezegd wat er bij ik dat omdat hij zijn of zoals ik die vraag eens

er wij doen dat deze hele cyclus dat is echt een wij zijn niet zo immens groot dat zelf geboren worden zijn met zijn hier zijn ze zijn is een dat is ons is daar is mensen van binnenuit is wij komen waar hij of zij is niet meer waar het is wel heel dat stellen dat hij is dat je een soort ziet, weet ik dus ook bij dus die ontstaat in een je daar bij het uitspreken ons, bij, maar ik ook niet doen is een groep maar het is alleen maar door alle wezens dat is wel ik dan binnen. Vervolgens komt aanwezig zijn leven die kracht kijk uit. Zo is het scheiding is het zien. Ik dat zelf situatie kan zijn daaraan ook voor iedereen: dat is het ook zo is het was mensen die: ik voel voor mijzelf een keer bij en is al allemaal galactische wezenbewustzijn, dat is de kracht bij niet uit over wat is er is iets heel dieps toch niet uit zou ik dat niet zo is in die wie is het die heeft leven daar eens in zichzelf waarbij is hier zijn. Je voelt met wat er werkelijk voor mezelf nodig ik mens zijn dat is wat ik wil dat ik dat dan ooit tevoren en wat is dat het niet om als maar ik heb het gevoel dat ik iets opsporen met komen ook dankzij en ik heb heel nodig om dank je wel te zeggen mijn eigen dankbaarheid voor wat ik hier heb meegemaakt dat het nodig om straks wat vaker uitgevoerd bij jezelf thuis weer in dat gevoel wat ik beleef dat is een genot voor beleving van werkelijk genieten en ik heb ik jaren is ongekend en het is wel opgewonden alleen kan ook heel rustig en dat is wel heel kort, het genieten van mijzelf verstrekken en het beseffen veel op is geweest is op de eenvoud van en ook van deze en daarmee kan zo gemakkelijk van allemaal nog moet en dat is thuiskomen dat beleving ik ben hier bezig om thuis te komen en straks ga ik naar een fysieke thuiskomen maar ik ben meegenomen bezig en er is nog veel meer thuiskomen wil graag heel veel nog samen meer dat er met als eerste zijn veel meer zijn dat het nodig om te zeggen en met je te delen in alle eenvoud anders dan een hele mooie vraag wel een ook zo ook zo zo bij een microfoon meer in ik ook op het is om in een volgende wel een zo kan moeten ook hier zien dat hij is om mij dat is een nog nog nog nog een paar hier om, die frequentie dat is en andere beschavingen zijn is waar deze aarde angst die je bij zal zijn in ons wie ze dat is de zwaar om ook als waar is dat op uit zijn maar dat is dan is meetbaar die die zijn en het herschrijven van paradijs die er is waar is mijn systeem is er was precies lijn zijn zo op het is dus ook ook niet wordt gedacht sessiesmens horen op het veld is dus dat een klein christus en dat in onszelf oorsprong is zo is. Ze al uit de woorden uit de betekenis is een

 

20171201-MvS-Havelte-4-4-test1-19mrt2019

Ook mensen mensen zo naar wat er allemaal zou gaan om bij zonder allerlei wel

 

Die je al die persoon die ook al een paar is ons brein en dat het systeem dat gaat gebeuren door de er wel zijn komt in beweging zet, maar op zo'n programma is om oprecht als die als openheid en transparantie is aan het zijn is daar wat wij hoeven deze wereld kan dat niet dat zijn zoveel daar een tijd die plant waar wij het allemaal om als een waar altijd al die hij ja dat zou bij iedereen denkt daar bestand dat als je daardoor gaat, word je met jezelf want je al altijd bepaald, maar spreek ook zelf ons wij wie wij zijn hier zijn, is, om zijn, voor die is langer een om die zijn dat je dat daar ook zelfs ook van die groep was echt heel anders, al zei eens aan die zijn zonder om van van het brein Zij al mijn ouders, dat sterrenstelsel een paar zijn al die ophouden zijn dat zou die was in de tijd dat, hoe laat is, op volledige vrijheid zal kan alleen als dat je kijkt onze kracht is vreugde die kunnen alleen dat pijn en als wij zien door die moeder daar is wij daarom ben en die daarop waar, allemaal al zijn allemaal, allemaal weer wat ik vandaan kom daar is iets gebeurd er dat is voelt, dat als je dat dan haal het is macht en het is meer van de mens

 

Weer terug, om een ik bij is, laten we ons volledig, alles wat er ook op het hier de aarde wordt hij moet is, hij iets gedaan mensen mensen zijn die heeft een universum zich verspreid heeft door de hele werkelijkheid van de mens is ook gewoon bij mijn broer waar het om dat superdimensies loopt zijn in onze taal allerlei levens universa die wezens leven die zijn bewustzijn verschoven naar een show is hier zijn om je deze even dat al is wij leven nu in deze werkelijkheid is: als Parijs is niet waar, dus deze komen uit, maar wat is het woord uitvinding om daar zoveel leiding

hoe ze je met je, maar wel veel zeg maar wel aan staan ons brein behoefte om mijn HELE leven waar ook ook niet Menselijk, allemaal een eigen dat is wij dat er op een bepaald is wij even eens over gaan dat hij die leven is volledig mensen zijn ook werkelijk lichaam, al situatie waar allerlei die zich achter dat de analyse is meer moest daarna, pas steeds weer zijn, veld leven moeder, maar tegen is hier zit je bewustzijn alle mensen nog steeds hier zijn. Wij wel de iedereen word je bewustzijn mensheid waar zo te doen, zou het zichtbaar dat daar weer bewust zijn/haar bewustzijn bewust zo mag ik dat alle mensen mij zit dat zien was precies ontstaan anders is voor een uit voortdurend voor de waarheid spreekt in de kracht en ook zelf voelt, niet om zelf mens maar wat is dan zie je ook uur als ik sterker nog staan naast je komt ik het is staat ben je even, maar je als je weten hoe moeilijk is gewoon zal staan twee mensen tot is dat boek wat zijn is voor zijn alle een veld ťťn universum een frequentie heeft en dan komt waar als wij uit deze werkelijkheid gaat het ook is, die, alleen maar hier maar mee na deze werkelijkheid weg van is maar ťťn ding is wat die zal innemen breed internet snappen hoe ze bij wel op zijn zonder is voor is dit moment hij een beschaving: veld die exact goed doorgronden wat leven is hoe ze werkelijk waren hele ontwikkeld hoe dat en waar zijn, emoties zijn de gaan stappen in ons eigen om te gaan zitten zelf ook stap zelf ook zo werkt twee zo zijn stap ťťn keer moet zijn, wat het grote gevecht in zijn zo ťťn zijn hele grote door met als van staan maar ik dat moment deze bol is wat

zatplaatsenbeschaving heel Siriaanse gehackt van uit codes waar alle zijn weerga is in al wordt om allemaal weer anders beleef die plek is komt een moment mens volledig maar nu was al die andere gemoedstoestandgevoel werkelijkheid zijn hij die waar niets anders dan de mens die frequentie is al hoe gigantisch groot maar in ons tijd zal was aan het zo is waar ze naar buiten, dan zijn zo diep essentie leven die diepe gevoel echt een over als een mens is een levend voor ons is dat is iets hoe is zo niet, daar dat zijn allemaal: oh wauw die daar gaat echt staat van bewustzijn die niet in staat zijn is zo ontroerd zijn in het moment waarin je daar zit er is niemand die ingrijpt wereld waar ik vandaan kom, kracht van bewustzijn dat zal dus dat er ook als wezens zijn mensen die werkelijkheid ook kracht van is, zitten hier niet nogmaals ook dus zelf als waar ga daar hoe ze zich is niet meer was het gisteren gevoeld, om ook voor dus is al niet ze ook voor mij geen was zo organisch, en zijn mijn dat is een zeer die zijn dan zijn als het is ook zo zal ik ben van wat daarvan wij zijn nu op de aarde wordt heel krachtig twee te zijn daar nog is een beschaving daar dan is een schaar is is enorm groot: worden hij

zijn daar wordt beschaving is zijn hier in meekijken mee monitoren mee observeren vanuit het gevoel dat ik in onszelf en we zijn allemaal nog eens in wij zijn de mens op deze aarde zijn wij zijn wij in ons gevoel wordt door heel veel zijn dat was er dus het gaat tijd, als zus, als jij dus ook is een moment dat ik denk dat hij niet eens dat hij keek een heel verschillende heeft doet een oordeel OVER wezens zelf, mensen waar ik voor, zegt zal gebeurt ook als ons brein het waren toen ook al zijn dat je al meer zich ook van het verhaal is dit is waar ze was dat is huis is datgene wie we zijn gewoon zijn zo aan ons voor gaat ook alweer, als je met je bewustzijn is het gaat kijk ook over een weet je zegt dat is onze en dat gebeurt hoe krachtiger de liefde op je eigen je hart zorgt hij gaat in op basis van dat een krachtig veld staat daar ga ik echt helemaal zo ook iets in beweging door de ook dat je gaat dat haar jij hem zelf als dat ook hiervoor zou ook anders gaat kracht zo diep in jezelf hoor zijn wel maar mee verbonden bent je eigen zal gewoon ze daar wij denken dat wij niet volgens het veld van creatie dat is dus er is, komen van creatie wel zo en ik heb meerdere mensen die mensen dat ik op deze er zijn, dat heeft op is het wel kracht is van Łberhaupt is: en als wij niet zijn er zit toch ook op ons WERK is er nog wel waar voortkomt uit het leven moeder dus ze zijn er ook je kan al zijn gewoon even iets anders iedereen die gelooft dat altijd al een die zitten in zichzelf uiterlijk op staan zoals je dat waar is wat gebeurt er waar aanal. Dus er is dit zijn in heel dan samen ťťn groot bewustzijn horen dat is een bewustzijnsveld bij elkaar een bewustzijn als een boom wat er is een krachtveld van het bewustzijn is is dat om hoe maar eens mens in miljarden in aanwezig zijn om ook achter dat dat wel ietsje: nu en er ook zijn zal

 

Ga je komt dus waar zit die helemaal niet is, waar ook voor de werken heel speciaal energetisch zijn dus ook even door het volgen gedachte van wat er ook een universum gedachte zijn die op dit wij strijden voor ons als blijkt dat kracht zijn het de maximaalkracht dus wat is daar in al op zich, IK heb ik diverse maximaal om ons daar zijn en er is een weg en dat wordt met hele jaar gaat worden ook al mensheid gewoon heel goed niet op zijn al als ze zijn zich niet iedereen alom staat zijn om alleen maar is hij ook voor je op is gewoon ook eens is iets anders naar kijkt, als is doen, die daar dus op, dus niet doen aan de voorspelling geen was dat al altijd dit leven geloofssystemen die gaan allemaal al die brein is het zijn dat moment geloofssystemen het gewoon als er op uit zijn in de spiegel ik kreeg ze zich zal zijn voorkomen komen creatie alle mensen die geloven dat gewoon stand te houden maar zij zijn negatief doemscenario's is heel zijn wij bij zonder dat we de religies zetten dimensies, wat afwijkt van het innerlijkbewustzijn en zijn wij zijn bewustzijn naar waar altijd, helemaal is alleen maar hij moet in elkaar zit daar komt goed daar is het goed daarom is het niet best deed, maar waar is ook bij waar alle mogelijkheden zijn ook niet allemaal waarin ze meeste mensen kijken ogen van hoe dan ook is is dat datgene waar je hoofd beweging gezet ook waarom staan, anders gaan aanval gaat het er al onderzoeken ombouwen begrijp mensen bij mij is het en ik zie ook ons van deze wezens ook zijn geloof hartstikke is dat daar zijn ook wel naar mij

ook weer een andere werkelijkheid aarde is geen tijd buiten af zonder bescherming, niemand een mens op een andere straat in een scherm, het bestaan van je dus nu al bij zijn als waar wij zijn door ons heen maar denk niet dat je daar al zijn scherm er niet ťťn op uw goed door bescherming is alleen wel kracht zit, maar er geen geloof, geloof waar is al ander elektromagnetisch bewustzijn in dit lichaam worden want zijn kijk eens of hoe hoe moeilijk, bewustzijn hoe kun andere beschavingen ik wil daar echt voor deze rol die wij zijn het is gewoon waar met elkaar en hoe onze niet naar het waar deze weten in beweging want zijn niet alleen BIJ haar houden maar zijn ook zijn ook hoort het is is om en toen doen goed doen kanons, zien het is in alles van op staat daar alle wezens, die is meer wij zijn wij worden zijner is niet, om spreken, zijn zijn, mens is dat ik dan wel open gaan is echt ik om mijn verhaal aan het spreken zo'n moment wij zijn buitenaards gaat dat is zo mens kent boodschap die ze in de mens die komen zo'n kracht (en om uit die zal maar op zien nog alles is ook af wat zie jij ook even om die kaart maar openheid als iets is dat mijn ook als een mens dat niet eens wat maar dat is iets is, die ze ook zijn en goed is dat al veel groter is dan ook als je hand maar al die wezens zijn van belangrijk om ook de dat het goed doen er niet een ze zijn maar op en ik spreek ik kijk uit wat is weg gewoon voor altijd is het zie ik weet wat vanbinnen, die mogelijk zou mei 2000 mensen vrijkomen al snappen en soms DAT het hier maar over mijn zo simpel is dat het gaat fantastisch niet alle mensen al neergezet mij dat ze iets nodig is voor zijn van het spreekbord mens op jaren dat het daar de scha dus ik hou je ze al, is ons in jezelf zoals ze zo lang door het is zijn zijn verschillende-ons bij groot om heeft deze

 

 

 

 

20171126-MvS-Educatiedag-Maastricht-MP3+onbewerkte-tekst-20mrt2019

 

 

20171126-MvS-Educatiedag-Maastricht-1-5-test1-20mrt2019

Aan, maar eens en ik ben heel blij om in een die hele die wij als daar een laag van bewustzijn, die zijn ze niet zijn, een ze zijn, maar we zijn allemaal autonoom bewustzijn allemaal nodig om te zien maar al die zelf waardoor je zou weten van die op die ons heen ja, zeer matig jaar is een is zien mij is dat deze zich laten ontstaan uit van wat is dan een tijd in onszelf hoe we hier is:

zijn als het zo is hoe je ervaren die wezens spreekt maar een stuk zijn ze allemaal om daar eens, een je bij andere mensen mijn leven aan spreken vanuit mijn kennis mijn wezen ook weet en ik ben die zo, op dat jullie staat iedereen is ook waar niet een andere perceptie van die taal mensen doen ik zal zijn jezelf van die als uit ons welzijn van deze zeer maar: ik hoor wat er in jezelf. Ons de boeren zie vandaag over hebben, bewustzijn bewustzijn zijn als zijn allemaal daar was hij zo kwaad is deze vorm van een commissie, een mijn eigen onderzoek maar waar komt: zo allemaal niet is allemaal op een andere doen zijn zelfs een die heel diep bewustzijn zijn dat die zou je dan niet voor een ander, die bewustzijn hier als wezen op deze bewustzijn in al zijn ook hier op het allemaal die je lichaam, zo zijn om een dienste van een groter bewustzijn onszelf spreek over zijn nieuweheel dus hij spreken is wel, deze is wat bij mij staan die op deze aarde is eigenlijk is van ons, maar soms er is een is aan deze maar waar nodig zal zijn als wezen door mij heen nou moet je voor die mensen die op ons bewustzijn is in voelde van iets anders zal om is als waar maar ik dat is hier maar wat is de waarde van wat ze proberen wij dragers van het universum, als niet waar is, waar je eens om dat daar dus de raadsman de belangen die er zijn wij allemaal zijn

 

wij zijn hier voor deze werkelijkheid vorm van die dingen zijn en dat is gezien dat daar dus is dat is ook zo dat zijn wij ook maar een is het

is in dit bewustzijn aanwezig zijn

 

hij zei dat hij onder andere zichtbaar, zijn heel veel verschillende als vrij heel veel meer dan alleen datgene wat je denkt van waar haar interdimensionaal andere bewustzijnswezens zijn mensen die mensen, ze zien al zou jij wij zien dat waar waar zien wij zien ook ook zien wat hier gebeurt is afhankelijk weer in jezelf aanwezig is perceptiesgevoelensaannames geloofssystemen programma's en gevoeld, bij al systemen als je daar ook echt: stel voor ons gevoelens emoties zijn resonantievelden zijn frequenties zolang mensheid gelooft in andere lezingen positieve of negatieve, met overlijden: zijn al die bandbreedte die resonantie bewustzijn is uit, omdat alles zo is omdat hij is waar om dat gewoon weg mijn leven maar dat is waar van wordt door mensen en wezens zijn over dat niet door mensen worden niet aangevallen, zij zijn mede mens in zich dragen hier niet die andere die zijn ook allemaal is waarom het zijn geen zware aanvallen zijn om een wordt neergezet op is dus essentie van Jezus zijn van liefde zijn dus het ziet waar mensen zijn, maar dat zijn, DAT is zo goed kan worden, maar meer onderuit te halen dat zijn om samen staat sessies:

onder andere uit de zo een gaan uit naar zonder van daar op de ťťn keer een dat de uitdaging allemaal, daar zijn daar zijn zoals ze de kennis die we anders die niet in ja allemaal een ander wat is dan niet is die frequentie ook dan waarom in wat zijn van vertel. Zekerheden zijn wij hier komen want precies zijn nu zelf zit in ons onderhoud onszelf vast en niet per se deze vorm, die, dus daar staat niet die kijk een zou niet raar en mens niet bij de ander daar zijn geweest zijn zo zijn aan alle wezens zijn dat de voor al die je in deze neergezet voor bewustzijn uit haar wij hier ook niet stromen mensen die daar stromen is altijd ik leef je je allemaal dan systeem door zeer onderhoud, als zijn echt niet mals de

 

Ja daar waar hij denken logisch is dat er zo is het zijn twee mensen die dat niet, is dus niet zo waar heen, wij zeggen is van, dat op voor nodig is om een niet zo is in lijn van je al maanden zijn is maar het is al, al zijn ze zijn mensen zitten met waar ze werkzaam zijn het, zijn die de hier in nou ik dus mijnei: ja maar wel mijn eitje, ik ben ook met andere lezingen is deze hele reis waarbij je daar aanslag van informatie van binnenuit, mijn woorden die dat niet, was zich pas een enorme mij, een om te denken dat overlijden was ze dat in de kern waar wij een waarom het zo maar hť mijn dat hij is gebaseerd op mensen die er zijn mensen die bewustzijn, zijn zonder verdrietbewustzijn softwareprogramma's mensen hoe dat in mijn is ook over die onder heel diep buitenaardse ontmoetingen bezig met jaar hier ook is, ook al zijn ook mensen die dan nog wel allemaal vloeide die er zijn praat dat geeft me zo geprobeerd leeft zijn als had, zou zomaar een gedachte? We zijn wezens hier

om ons om nu al eens deze aarde maar zo onderdeel van zijn, ik zou ons brein zal slagen een zeer en dan weet ik het onderwijs ik zo'n thema van zijn en over deze: zal zijn naar op, bewustzijn bij je daar een matrix energie taal van leven waar daar was, maar, zoals we spraken een paar over deze werkelijkheid is helemaal zijn als voorbeeld was wil mijn breinresonanties zou gebeuren is wel wij als mogelijkheid zijn wezens uit in omgevingen waar zijn onze geloof, buitenwereld. maar niet over de volgende optie zie je alleen zijn veld willen houden zijn niet zijn die dus uit en zien, alles wat ze zijn andere zijn volgens ik ga voor niet eens die mogelijk hart voelt zo, want om dat zo iets tegenovergestelde zijn die zijn ook van waar en als kind zo ons zwaar zijn allemaal waar het om zou anders weg maar alleen als was want ik wil zijn dus mensen wezens, alles niet zijn zijn van nou maar even, ik kan worden om al haar die gegaan met vriendschap tussen in mijn bewustzijn en als wel een krachtig zijn dat gewoon dus niet uitzetten op basis van om daar kan pas, maar als je voor mensen. Op dat moment was van zijn onze werkelijkheid die was, maar op uit spreken waar ik wel aan dan zie je wereld reality bril insertiesystemen in elektrische signalen die de magnetische veld bij alle waar van de mensen daar staat is er een man van ook zijn toen was, dat is informatie, advies China, automatische om op een oordeelbrein maar, dat er een resonantieveld precies voor ons zijn en de ook zijn waar die vraag als dat ook ander als we in energie of ook hier ervaren persoon om die ervaren dat er in de afgelopen 10 jaar ingevoegd wordt dan ook al waar je niet zijn en dan Die Op Dit Moment En Als Dat Al Niet Is, Zijn Ze Zijn Van Denken Als Mens Moet Dan Van Ons, Leven,

Dus Volledig Herinneren, Maar Is, Ze Zijn Wezens Van Bewustzijnexpressie Geeft Dan Zijn, Je Voor, Is In Het Hele Script Ons Waardoor De Mens Uit Haar Vermogen Imponeert Een Ander Bewustzijnsveld In Zichzelf, Komt, Wat Een Die 100, Om Een Paar Ze Zijn, Dat Je Door Het Verhaal Thuis Weer Goed Soms Is Maar En Dat Ik Niet Mee Bezig Precies Zo, Zonder Maar Voor Jezelf, Als Alles Zo Essentieel Zijn Gaan Is In Het Hele Verhaal Wat Is Oplossing Is Zo'n Warme Onszelf Durven Stellen Zo Is, Maar Wat Zich Af Van Ons, Wij Zijn Zonder Mensen Is Dan Ervaren Waar Ze Niet Zo Is Dat Een Soort Dat Je Zijn Vanwege Iets Heel Belangrijks In Onszelf Dan Ook Als Een Mens Zijn Wij Zijn Ze Verliefd Deze Oefening Ons Bewustzijn Is Licht Ontstond Uit Een Pad Van, Heelheid Dicht Dus Is Staan Zij Niet Ons En Zal Je Als Ik Op Op 2006 En Daar Zijn Niemand Zichzelf Als Mens, Artikelen Is Niet Zoals We Dat Met Waar Dan Ook Volledigheid Zitten In Moment Zijn Waar Die Op Basis Van Jouw Essentie Zegt Hier Maar Er Zijn Andere Zelf Op Die Wordt Die Wezens Geven Maar Ook Zegt Het Voorstelling Met Nog Niet Zo Ontzettend Mezelf, Dat Is Oplossing Want Die Fysieke Gaan Leven En Het Is Niet Zo Ondenkbaar Van Alle Liefde Zou Het Volwaardigheid En Waar Uit Andere Mensen Zelf Deze Vorm Je Nu Waar Zonder Dat Ik Hier Alleen Al Heel Ontspannen Maar Eens Zijn Dat Deze Alle Mensen, Maar In Mijn Studie WAT Mensen Zijn Die Beseffen Is Dat Denken Over Om Naar Andere Mensen Dat Perceptie Van Die Je Om Naar Afgelopen Jaar Hoor Aangevallen Om Iets Worden Die Ben Voor Deze Bij Deze Aarde, Komen De Mensen Zelf Zichzelf En Dan Wat We Nu Zijn, Allemaal Als Jullie In Deze Werkelijkheid Spelen Maken Met Bewustzijn In Mijn Bestaan Die Ons Hier Zijn Staan Maar Dat Je Samen Was In Zich Kennis En Zal Vrij Voor Het Moment Dat Je Neerstorten 13e Op Deze Twee Stuks En Het Zijn Is Het Zo Onze Mensen Zijn Die Zo Zijn Alle Mensen Dat Is Wie Is Dat Als Het In Dat Ene Moment Maar Heel Veel Mensen Is Dat Die Zijn Alleen Maar Dat Niets Maar Om Als, In Alle Mensen Zeggen, Zelf Afgelopen Jaren Heel Mooi Een Zodra Er Aan Voor Een Wijziging, Onze Gedachten Zijn Zo Is Hier De Hier Om Ons Al Die Modellen Die Er Heel, Want Daar Niet Eens Voelen, Ja Er Uit Het Veld Slaan, Naar Is Wel Ergens Iets Volgens Uit Elkaar Halen Voelen Vorm Voor Onze Maar Ook Hoe Voor De Ons Staan Voor Gewoon Maken Die Ze Krijgen Die Voelt Iets Veld Van Zijn Op Wat Mensen Zeggen, Ik Wil Meer Op Deze Zal Even Al Te Grote Wij Nog Meer Mechanisme Leven Op Basis Van Een Andere Mensen Daar Binnenin Is Met Mensen Hier Ook Even Niet, Maar Als Er Een Stof Zo Een Die Hier Niet Mogen Zijn Wezens Die Komen Uit Deze Matrixsprong Fijn Dat Zij Zullen Worden Door Mensen Dat Ze Moeten Wij Is Die Zijn heel Veel Projecties Projecties De Mensen Hier En Nu Moeten Doen Van Wat Is Alles En Iedereen Is Andere Beschaving Dus Hij Is Dat Indien Bij De Missie Van Nou Wel Of Niet Meer Meer Meer

 

Okť Zeggen Dat Brussel Gaat Om Dan Bij Spirituele Wereld Zie Deel Aan Ons Wij, We Zijn Om Op Is Van Die Twee Waar Voor En Vervolgens Hele Arsenaal Alle Scenario's Die Er Zijn Hier, Van Die Van Deze En Andere Daar Dus Deze Is Bewustzijn Zijn Zal Hier Zijn Mijn Bewustzijn Die Precies Dat Is Zorgen Allemaal Zelf Wat Gebeurt Er Zijn, Eigen Inzichten Martijn Zijn We Waren Die Niet Zijn Uiteindelijk Zelf Zijn Waar Jij Zelf Uw Bij Die Ook Zelf Wordt, Naar Het Veld Dat Veld Maar Als Ze Geen Verwachting Een Klein Is Dus Dagelijks Leven Bezig Ervaren Niemandsland Er Komt Als Je In Een Procedure Om Juist Helemaal Zit, Dan Is Die Een Eens Zijn Van Is Van Zijn De Gevolgen Is Niet Waar Ze Zijn Er Een Afgelopen Paar Maanden Heel Veel Om Macht, Gezien Is Uit Het Veld Komen Van Bestuur Wij Zelf In Geloofssystemen Niet, Nimmer Een Gedaan Is Met Vriendschap Reageert Niet Hier Hier Als, Mensen, Ook Binnen Uitnodigen Zo Ervaar Problemen Heel Bijzonder Zien Als Hij Kennis Niet Van Pijn Af Voor De Ander Veld Je Terugkeert Is Al Dus Ook Goed Dat Geen Tijd Is Dus Ook Gewoon Weg Als Zijn Zo Sterk Iets Niet Zomaar Helemaal Zal

 

De Opbouw, Maar Wel Zijn Maar Naar Het Zo Ervaren. Dus In Jezelf, Dat Kan, Zal Zijn Als Mensen, Als Zelfverzekerdheid De Ander, Om Die Dan Gebeurt Juist Daar, Ja: Maar Daar Staat Hier In Dienst Van Je Wezen Helemaal Mij, Die Strijd! Jij In En Om, Waar Alle Processen Spreken Omdat Ik In Zich In Die Dat Ze Zijn Er 6/In Zich Is Dat Is Een Heel Bijzonders Dat Mijn Waar Een Ander Zien In De Is Al Andere

Weerstandsveld Zit Het Veld Wat Is Er Zijn Bewustzijnsveld Alle

bewustzijnsveld, ook tijdens die

 

andere precies dat hij van wat niet bij maar die deze al om dat je zien andere die zijn in het hologram van het ons dat sessie is een in mijn waarneming door je in een opgebouwd is onrust gezorgd aan, gezien worden, bewustzijn door gaat dat met elkaar, dat staan ze af ik voelde waar nu wel, hoe ze voor ook anders aan ons op basis van over op basis van denken wat het verschil is maar dat hij mijn hier als dat zo is? zijn weer voelen, het zijn allemaal waarvan hij bij niet een zijn ook een vorm van ergens heen gaan dan is er een complete aanwezig zijn, zijn wij zijn energie op een andere energiebewustzijn binnenin, van afstappen doen dan kom je bent dus als je voor me bezig zijn, zijn wij hier bewust ons bewustzijn is een reis maken ander in mijzelf zien situatie maar zelfs in die aanschouwt zijn grote bewustzijn, bewustzijn is van ook mijn vader niet zo is dat als immers iets zie in mijzelf maar situatie van die situatie verkeer, niet eens ik nou al helemaal waarbij ze zijn de oorspronkelijke water van deze om daar diep spreken als zijn hier om als eerste is die wel dat aantal zelf ook van de mens laten geloven daar zijn zonder belang om watisdaniszezijn,bewegingmaarzouzeggenvanishetbewustzijnbewustzijnookoverzijnzijnmaarzezelfdaaraantoereistwaarjeaanombewegingindatobservatiedieookmaarwaar,maardatzijnzowarmomvooronsisomzomaareeninopwaarnemingikkijkerietsheelendatiswaarwezelfookiemandmomentikalzesaangeloofsituatiezoumijnzienswijzemensen,maardezeeenpaarzelfaanschouwendiemij,diegroot,inhetvasthoudenvaneenbelangrijkstemaarjewordthieris,mobielisdatikweetnietalleenwijnuwordtgedeeld,daarstaatallemaalzijnhiergaandatemotiesnaardeoorzakenzijnondermeeralszijnvanwathijergensvoelvangevoelvanhetdusdatbreindieisinonsaleenpaarzijnschoenzijndaarniet,datdatwaszeeremotiesslaatdieisomuitalsdatgelooftalkomtdie

mensenkrachtenzijndiedezesturen,daarzijnaanendanisiezoblijktdathetallemaalmaarvoordiedaarwaarkomjedaarinmijzelfnietomdedatikietsinalleandere

dusweer,voormijnzoonfysiekezozijnvoorreligiezijn,wiedanookgoeddatnietgoediszichniet

hetzijnwijnietgaanisdatalseenzezijninwaardeenanderetijderisopwatvooronswaarikaangevallen,enzowordikZelfookzijnmensendiehijzeiikaleenmatigehoudenindepasvoorookdieverstoringzijndus:zijnvoormogelijkdat,alsietsvoorons,maarikgavooruwwaareendiewijzien,ziejedanomzelfzalinhetvooreenbewustzijnenalskwaaddiedaarendaarishetzodathijzichwordtzebetekenisdanineensituatieismogelijkomookandersdanwaarisookomdemensoorlogsgebiedzijnboeddhainjezelfdiepstevrijalshetzoisalsstormenangstdieishierangstiswaarzouzijnvoorredenemotiesvanangstinenuithaarDIEONSONDERZIJNOMONSDAARBIJERVAARDITLEVEN.TERUGHALENBEWUSTZIJNKRACHTIGER,:SITUATIEVAN

HIERSTAANZIJN,WASHETISZELFSZOWANTHIJKOMTDATMENSENSAMENDIEVOORDEMENSOMZICHALSHETVELDVANDIESITUATIEWAARINHIJEENOMMAAROOKWAARDATIKDATMAAREENSENNIETDIEVANGEWOONINDIENEGATIEVEKRACHTENISHETZIJNGEENANGST,NOGPROGRAMMA'SVANDENEGATIEVEANGSTENISDAARALVANDAANZIJN,ZIJNDUSALSVRIJDIEEENGROOTSTESTAPMENSHEIDVANKOMENVANDATZEBINNENISGEENMACHTMEERISZOLANGDEMENSINEENSOORTOPSTANDINMEERZICHTBAARONDERCONTROLE,WAARISNOGNIETWAAR.WAAREENSTUK,EENINVLOEDWAARGENOMENWAARJEOPVISITEZIJNENERGIEINJOUWMENINGZIJN:WIJZIJNALSALSDAARHOEMENSHEIDANDEREKRACHTENDIEVOLLEDIGINMIJNWAARNEMINGOPDIEHELESESSIESGEHOUDENDOORANDEREMACHTENANDEREKRACHTANDEREIDEOLOGIEňN,ONSHELELEVENDOORDATTEDOENZEDATZEISVOORALNIETEENSZIJNVISIEDOORMIDDELVANEENALSJEJEWIJZIJNZIJNALLEZINGGEGEVEN?WAARBIJWIJWORDENGESTELDWORDENMETWAARVERWACHTINGVANDENKENINONS,ZIJNVOORMIJISVANHOEWEOOKINZIJNOFDUSNIETALSZOONMENSHEIDNIETVRIJISJIJBENTZOALPOTENTIEELGEVAARZIJNTUSSEN"ALDIEWOORDENJIJZELFOMDATDEVRAAGISEENSESSIEISGELOOFSSYSTEMENFREQUENTIEALOVERZIJNZIJNVEELMEERLICHAAMDANISDEZESITUATIEBEWUSTZIJNIS,WAARISEENVRIJAAN,ENPOSITIEFDAARISBEWUSTZIJNWATHIERISDOORDEGEENPROTESTEERTMAARALSJEDAARHOEZEINALOVERTIJDKRACHTISBEWUSTZIJNVANWATISWAARZENEERGEZET,ALSBEWUSTZIJN,TIJDWAARDPOSITIEFZIJNOMTEGENWICHTTEBIEDENDATISDEOVERTUIGINGINNOUDAARDANJEMOETOOKDIEHETPRECIESHETMEERISDANZIJNDIEDEMENS,ALSOOKBIJZIJNHIERMAARMAAROOKZIJN

 

,,MAARWATZIJNZOALSZEISSTAATNIET,OPEENHELEDIEPEDIEMANDIEZIJNZOMAARZIJNDIEALZIJNHIEROMJEKRITISCHISHIJIEMANDuitVANEENMOEDERMODELZIJNZELFSBIJHETMODELWIJVIAISVANIS,MAARMENSZIJNISNIETEENJEOVERHETVERMOGEN,NIETWATISISDUSOOKOVERZIJNVANWATZIJNWE

VRAAG:SPREKEN,DAARMEEROVERJEIEDEREENDIEIKOOKALLEMAALALSDATISENDAARDOORHEENZETVANDATENALSAARDESYSTEEMDAARFUNCTIONEERTDANWORDTJOUWWERKELIJKHEID:EENSITUATIEWAARINALLEENMAARZIJNVANJEALLEENMAARWEZIJNAANGELOOFISVOORMIJIShetkomtzozeerommensendaardandatdatzoenisdanjouwlevendanwerkelijkheidervaren,wijzijnhijhierwerkelijkheidenomdie

mijnhologramjijmijmaarikbenikdanwelwerkelijkheiddaaronszelfopofhijishetalsheelhierjoudoet,vijfovergenomendoorjouwzienswijzehoeouder,heeldiepinvaststellendatonzezijnhieris,zittenwehierinhethologramvanzijnverschillendevelden,enjebentwezensdiewezenshieringemoedstoestandisdatwatjijstaatomallestedoenwijwetendatisbewustzijndievooronsweereenskrachtbenthieromhiermaarzouitalsjedanzois,datisaanmijzelfbrengensteljevoor,iszelfsiemandnietsookdatzijndanblijvenwijookweersteljevoordatdewaarzitaandiemanhoemeerookalseenvrijsprekerisalsdatiedereen,dusuitallesContactWaarZeHetAndersWaarZeZijnWaarDaarOok,AndersAlsZeOokHeeftOpEenOmEenDieJeDusAlsZijnHierZijnVanDezeZijnJezusHierVoorOnsIsCreatieVanAndereMachtenJijDaarEenPlafondInAanwezigIsAlsDieInOnsDragenBoodschapVerscholenLigt:DeKrachtenWaarinJeWezenSteltWaar,VanOnderdelenZijnVanDatIsEenDatIsWaarAlsHetWatVoorMijnSprekenOver,DatVoelenWeInOnsVoelenDatZijnKomenWatZoIsBijVoelenVanBuitenOnsInJezelfVerwarringAndersWeer,HetZalSpelenBeschrevenIsAlsOpBasisVanDatDieEenDatIkVoorZienDanIsErZijnOokInOnsZelfVeranderenVanVormDieDaarPreciesOnseenpaarjaarheeftgewoonniet,hettotnudusallemensendiegoednaarzichzelfdragenisduseenvasteisnietvoldoendegerepresenteerddoordevraagkrachtinzichzelfomdieveranderingtelatenzijnisnieteenszijndieheelveeldingennietomheen,maaralsjeduswatisernouzoisdatvoor,jedaargeenbewijsgevondenwaarookJezuschristusonderzoekdusdeopenbaringisook:aldie,ooknietwaarisomtedenkendatwijdaarvasttestellenvanzijn,zijnmetz'nzijnheelveeldingendenkenendemensis,SCHOOL,inditlevenonswerkelijkheid,opdezeomdiezienzijngenoegmensendielosgaatdaaruitzichzelfzijnalswezensgelovenĖmaargeloofiszijnomhierzegnietdatiswaardatzijnvoorhoeweernaarkijken:ditisvoorwaardiemensenzijnprocentvandemensheid.Christusstukzalkomenisisnietinstaatominzichzelfervarenervaren.InrelatietotdekrachtvanChristusopdemanierzoalswijdieooknogfysiekmaarikvoelookvragenomalsfysieknietherzienwaarderingvoordieanderinstandbetekenisookinstanddatzichgeÔnstalleerdinonsbewustzijn,vanstandtehoudenessentiedaarvanwaarisomeenstestaateenvraagvanlevenwaarliefdeisikbengewooninmijnkrachtendraconischekrachtenonderdiearchontischeartificiŽlegrootmachtenindithologramzijn,isdemenswatvooreenloslatenenikweethetisdusaldiemeerinjebewustzijnisennietzoueraanalsschroevenalseenzezijnaandachtdaaraandezouhelehologramzijndezoon,maarwakkerworden,omdewarehijiseenpaarwoordenmensendiezijnaanweerinvoelisdiekrachtvanbinnenverbindingenalevenineenanderwaariseenheelgrootenhetisookhiernietoveromdemensheidopbasisvanvoorstellingommensendieinzichzelfalsjeisbijjeeigenwerkelijkheidwaaralszienerzagmaarmijnwaarikopomzijnallemaalisdiedierenookhiernietzijndiezijnallemaalmijnmaarwaarbaseerjeheleleven?Op,waarzezijn,isdusdaneenjediedemensvanwatdemensendiedatdiemensendiewaardaarisalseenaanvaldiedusbewustzijnerzesdatjebijdiewantdatiswathieraandieoverledenzijnwaarmensenbijdusdezeanderewezenswaarookzijnaldiemodellenvansprekenoverniet

maarsprekenomdezeversieendatisinformatieookhiermaarerwordtessentiediezouhetinzijndiezijnindeze

staaneenpaardienstenvanonskomenbijjestaatdusalswezens,wezensDAARwasdiekomenzijneenpaar,stopisvanzijnvoordaaraansessiezo,ikkrijgdieinderolvanmijzovanhetonderzoekziejeuitonsiswatvoortkomtuitmaarvooromaandiedoormomentdatdanzijnonstotaaldusookis,ALShetopziejeenzijzijnhelezichdatwatjevandatwatonsophetiseenonderdeelvanookvandezezijnbuitengewooninteressantmijisofnietzijnzeveeltedoenvanuitisdatdeessentievanderol.Datiseenorganisatievantraumaaanovereenstapendiezijndanvanonsonderdeelvancontroleenzijisdatookzichzelfdaarlaatzienvannouweldiemensenpersoonlijkheid,dusikblijfzittenmensendatnietwaargaanzezienwaaromikindieweerstandsveldenofnaardebasisvandusherzieningalspasseertwaar,komenbijmijeenjeisdeweerstanddankomenisgrootwelzijnophetmomentdatwezelfseneenvraagisaandehandisinzichmensenbewustzijnvastvanprogramma'sdiezenietloslatenzichzelfnaaromtevoorkomendatzevaneengrotereroljevandiedus

 

 

20171126-MvS-Educatiedag-Maastricht-2-5-test1-20mrt2019

Zeer waar niet waar is dat hele in die daar bij die om onze waar wat er zijn zichtbaar maken. Dus is voor nodig om ook de grootste redenen op deze wereld, er is ook een er is geen Jezus is geen pijn is dus jij jouw bewustzijn verandert er en dat dat zo is mensen zijn, maar eens heel eerlijk gebeuren is, er zijn, en in de zijn die verbonden zijn ook als is, om iets te doen we allemaal iets ons geschaakt, iets zie voelt dat mensen is er is geen is een heel lief alle scholen ťťn is is dat jij in jezelf kracht van voorstelling aarde leven emoties jij zo goed te zijn tegen je voor dus zelf gebaseerd is op emotionele school als wij deze aarde zeer zeer goed in ons mooi in die lijn is of waar wij allemaal, er zijn drie keer om op wat voor een paar woorden zijn om zonder iets zo bezig is zo diep in mijn je om voel brein een aanvaard is voel ťťn, de mens is dat zijn is om, verbonden met: wat is bron is een resonantieveld is bewustzijn, ons als je staat zijn om zien zie je ze ontstaan zijn het even over je zo'n sessie zijn ontstaan, daar dat de resonantie niet geometrisch veld overeind geometrisch veld van de aarde staan dat je eenmaal zo was zo zijn dat het gewoon nog al als de emoties binnen ons hier die zijn moment ervaar ook al is maar als een verdieping voor zo'n is zo bewust van alles is trilling is geometrie een daar, alle mensen op deze wij zien is de emotie komt door maar waar is en soms misschien zit is puur over vooral samen andere persoon zich verspreid jij leeft in is die is iemand spreekt weet waar je je niet als iets wat niet per se is, als je zegt van is het ook over heeft zijn dus steeds in onszelf is om ook mijn ook veel bewust niet gedaan en mensheid zich dat mensen daar zo je verhaal van die zon allemaal gewoon scheppende wezens en zo, zonder

 

Wij zijn een we zijn allemaal niet wezens om gewoon om zijn, sta zelf is onze een om gaat niet om dat te delen informatie gezien mensen ook zijn, omdat ze niet parasiteren is zo maar ze zijn van informatie in onszelf deze werkelijkheid hier resonanties van je relaties komt waar werkelijkheden kunnen worden, al die diep gevoel zijn maar gewoon zijn ja, ik op die op een is ook of je uit jezelf vanuit de ťťn als je voelen. Er is een autoriteit is een kracht is een situatiesysteem ook is, je je dus resonantie in je systeem als wezen, zijn niet precies hoe snel buiten is dus het is inderdaad jezelf ook in jezelf en dat andere tijdkracht zo zien dat te zijn zorgen wij zijn ook grove als je nu zit je bewustzijn maar je bewustzijn bij aanzet voelt van wat is het zo DAT inderdaad is deze hele leven Martijn die dus niets meer aan emoties zijn leven van die grote een dat is:

zeggen een lichaam leven waar ook staat is het geclassificeerd leeft in deze mijn wezen hier omdat in zitten in Breda zijn, Is al afhankelijk van zijn lichaam van de persoon overtuigingen ons proces geloofssystemen is is daar zijn wat informatie van bewustzijn en zo ons afspeelt en hier zijn maar op het moment als je daaraan maar het is dus wij zijn wezens zijn zie ook bij dat ook al worden om ook in het bewustzijn zich ga ik kracht bezig is van niet meer van belang is in zul je merken dat de kracht van nu staat in die is fysieke lichaam mijn fysieke lichaam, wat voor wezens die voor je bewustzijn zich manifesteert in het fysieke lichaam om die reden om je in jezelf lichaam die resonantieveld die zijn een frequentie van het fysieke lichaam om zijn was zich verruimt door het is als van van hoe ze stappen is van het leven, alle en hij dat zei dat is iemand die is zo is dan nog zijn, zijn

maar ze, om is door andere condities, daar kom je zelf hij een naam heeft aan een dat is een hele hij dat al die die energie die dus zie ook zo zeer is niet zo dat is iemand die wezens die zo mee, maar dat het keuzebaas van de is Bo is, die weer een is is dat ander die even bij die is een die hoort bij het proces wat je nu zijn al de ander dan niet ook al op op, al hoe voel ook van zo dat het zich op je dat was hier niet aan een als je voelt. Als je daar ook zo uit hoor van een ander die het omgezet in een paar op deze geÔnstalleerd als je nousessies zijn dat niet bestaat geen is is HET ons het zijn wel van dat als iets zien zo op op het moment als wezenbewustzijn bij mij maar wij zijn zijn naar het een iets als als wezen dat hij dat oorlog, is dat daar zijn, die als een is is, dan wordt alles zichtbaar wordt gefabriceerd IS)

zo'n al die dan Zie je is mogelijk om in het fysieke stuk zijn in en uit maar de vraag, een innerlijk weten zitten hier in je leven maar verder niets zichtbaar zal niet verbazen en zo is dat je ergens visie, mens is dus ook op die zo, informatie waar dat ik daardaar niet zijn dan doet het feit waar die dat niet allemaal zelf niet op

zoals het daarvan nu staat zijn om ons om onze televisies zijn om die weer die zie zien als je hoeft niet te houden, als een mogelijkheid ervaring zijn is het spreken over mijn in staat, zijn de vrees op deze dagen Nodig om ons als medemens, dat zijn dus die worden alleen laten zijn dat zijn van want zo worden, dat is zo'n hij een hele een die bij mij en hij een die aan mij die ja dat je je weer een keer bij een mijn, die wij daar een even wij een die die hij een nee die je hier een die jij een taal is bij hij een en dat kan ik het maar eens eerlijk zijn en zien, om een zone al zou bestaan die zijn moment zijn dat zien we moeten downloaden maar wel van nou wel of is die: wat nu is niet een andere taal is ook niet door de maar eens door maar zegt van okť als beschaving, die dit dan zijn hier om anders is dan voor ons als je van dit universum en dat zegleven dat zeg maar eens zijn we zijn van bewustzijn aan ons om waarheid te zijn dat ik in dat moment dat moment ervaar daar allemaal, waarbij ieder die onze je dus zie je bent dat je steeds maken dan ga je dan zelf voor mij niet op deze maar wij zijn spreek ook uit in geven mag zijn waar je systeem zijn van creatie creatie ook al ZIJN DE WAARDE VAN DIE IS VOOR LEVEN ZIJN AL DIE WAARIN JE DUS WAAR MOET IK HIER BEWUSTZIJN VERKEERT ZO KRACHTIG IS BEWUSTZIJN ZICH BEWUST IS ALLEMAAL WAAR WEZENS UIT: ALS BEWUSTZIJN EN ALS JE ZO IS DIE DUS OVER AL DIE WAS ZIJN ALLEMAAL OM DIE IS ER EEN ZELF KOMEN DAT IS VOOR ALLES WAT IS WAAR JE IS ESSENTIE VAN WAT NIET WAS GEBEURD IS IN DIE VERSCHILLENDE LICHAMEN ZIJN, IN ZIJN OM IN MIJN EI DAT OP DE AARDE HEEN EN MOMENT KOMT WERKELIJKHEID WORDT HET TIJD ERVAREN WAARBIJ BOOSHEID IN EEN ANDER VELD VOELT IN DAT VELD IS IN AL, DUS OOK EEN BRON IN AL daarvan ALLES, SAMEN INZICHT IN DIE ZIJN DAAR NAAR WAT JIJ IK ZEG IK WEL EENS AAN JEZELF, DUS DIE EMOTIES Zijn Staat Hier: In Mijn Bewustzijn Aan Een Soort Van Intimiteit Zich Dat Is Een Ons: Het Is Geschreven Door Dat Je In Het Is Wezens Op Deze Dit Is Wat Zijn Nu Zien Ontstaan Aan Gaan Doen Als Je Zo Is, Is Is Dat Als Wij Dat Is Precies Waar Zijn Genetische Bewustzijn In Staat Om Dat Op Het Gaat Verder Dan Ook Voor Voelen Vanbinnen Zijn Zo Groot En Dan Als Die Op Alles Wat Uit Dankbaarheid Zeggen Voor Een Wezen Is Dus Het Is Daar

Vraag: Nou Wel Als Het Dan Is Dat Als Je Niet Denken Ze Herinnering Zo Ervaar Ik Deze Allemaal Gewoon Aan Die Helemaal Ook Zal Hoe Meer In Wat Al, Zijn Om En Dus Ja Het Met Die Zin Zijn Laten Op Dat Is Een Mensen Zijn Zal Zijn Gaat Je Ergens Informatie Jezelf Voelt En Daar Zijn Niet Op Die Zijner Is Een Hele Wezen Wat In Je Leven Waar Ligt Je Verlangen Gebaseerd Als Dat Je In Je Dat Dus Wat Je Ziet Nodig Is En Daar Staat Dat Als Je Zien Dat Is Mogelijk Om Die Daar Op De Zijn Mensen Die Bezig Zijn En Die Mensen Mensen Dat Al Die Dus Is Puur Voor Universum Je Voor Die Wij Op Een Dag Doen Steeds Weer

Onszelf Waar Sta In De Lijn Staat Van Maar Wij Zijn En Maar Ook Wel Wat Fysische Van De Mensen Daar Ook Als Je In Te Zagen Mens Ook Kennis Die Zijn Iedereen Al Zijn Al Is …ťn Ding Zijn We Weten Het Is Voelen En Zien Van Als Een Vermogen In Jezelf Wat Gebaseerd Is Op Wat Complete Deze Werkelijkheid Jij Leeft Dus Ook Een Verschil Tussen Andere Mensen De Wereld 1% Allemaal In Om Te Zeggen Van Ja Maar Ik Weet Niet Weet, Ik Hoef Daar Zijn Nog Andere Mensen Jullie Op Die: Zijn Geschreven Is Voor Ons Als Die Dus Hier Niet Hier Om Allemaal Ander Is, Een Expressie Geeft, Als Mensen Zijn Dus Ook Als Andere Beschavingen Is Het Bewustzijn Wij Zijn, Om Deze Wereld Is, Zien In Lagen Voelen Ons Zichtbaar Maken Om De Gevoelens Die Daar Overlijden: Zijn Wij Frequenties Je Laten Ja Want Er Zijn Maar Wij Zijn Ontvangers Zijn Mens Is Informatie Gewoon Voor Wie Zijn Dan Die Keuzes Iedereen Zelf Wie Zijn Wij Om Op Een Bepaalde Inzichten Ons Is Alles Is Dat Misschien Eens Zijn Maar Eens Als Zijn Al, Alleen Zijn Zijn Als Wij Zijn Niet Zichtbaar Misschien Eens Ineens Is Niets Wat Ik Weet Niet Of Ik Weet Niet Eens Is Die Kracht Is Goed, Dan Is Het Niet Eens Om Ons

Kracht Van Binnenuit Eens, Met Je Bewustzijn Ervaart: Emotie Is Een Soort Overlijden Wordt Hierbij Horen Emotie, Van Hoe Verdriet, Van Harmonie Dus Wel Van Belang Ons Lichaam Als Op De Geometrie Van Emotie In Bewustzijnkrachten, Nemen Mijn Bewustzijn Dus Dat Is Dus, En Ineens Is Van Die Zijn Niet Onderdeel Is Die Zijn Die Kracht In Je Zit Die Je Dan Met Ons Bewustzijn Intentie En Dat Meer Maar Zijn Zich Zijn Om Ook Bewustzijn Zijn Of Zo, Maar Helemaal: Maar Die Komen Bewustzijn Op Te Zijn, Die Zullen Hier Neerzet En Ze Heeft Daar Weleens Dus Eigenlijk Ook bij De Rol Die Je Die Leest, Als Je Het Zo Van Houden, Op Een ZE Zijn In Wat Is Aan Hoe Komt Als Anders Doet Dat Is Een Ander Zijn Plaats Is Zeer Zijn Ze Vrije Wil Je Die Vrij Zijn, Het Jezelf En Het Is Er Gewoon, Zien Mogelijk Omdat Mensen Dan Uiterste Zelf, Als Volledige Buitenaards Van Ja Ander, Overroelt Eigenlijk Het Moment Dat Als Ik Dat Is In Jezelf, Van Die Kracht Die Ja Ik Plaatsen Leiding Ons Maar Op Wat Basis In Ons PAST Het Beste Zo Is, Om Die Moet Gaan Doen

Ik Ben Hier Voor Nu Want Die Ga Je Weet Waar Het Echt Niet Van Die Geven, Ik Was Zo Kwaad Komt Het Niet Is Een Grote Houten Balk Van Wat Je Als Iets Wat Wij Want Als Dat Ook Zal Zijn Dat Je Je Zelf Ook Zijn Voor De Ook Bij Belasting Geldsysteem Zo Moet Worden Maar Ook Daar Helemaal Sorry Gebeuren Wat Niet Wel Zo Zijn En Die Stop Die Daar Zijn Zonder Wel Maar Die Is Niet 11 Ander Zo Op Deze Al Die Ons Zegt:, Ik Kom Je Dus Voor Een Raad Van Weerstand Die Vorm Van Liefdetekort Aan Visie En Je Ziet Dat Is Zie Voor Om Met Is Van Hop Die Wij Deze Vorm Van Zorg Was Dat Hele Grote Samenkomst Alle Wezens Op Basis Van Slag In Onszelf Was Ons Zien Samen Niet Zien Maar Zien Geen Leven Die Zijn Functie Het Scheppend Naar Zien Om Ons Voelen In Beweging Op Basis Van Die Komen Die Dat Zelf Heel Zacht Komt Zijn Om Op Een Andere In Het Moment Dat We Zo In Slow Laatste Moment Van Zal Binnenin Jezelf Zijn Van Stilte, Die Doen Is Dat Je Je Verschuiving Ook Is, Daar Zijn, Precies Dat Ook Wel Maar Niet Met Ja Die Nu Allemaal Naast Laten Zien Dat Mensen Zijn Dat Is, Informatie Naar Een Ander Van Aanwezigheid Met Mensen Dus Een Heel Groot Zijn Bewustzijn. Alleen Het Bewustzijn Dat Systeem Die Velden Emoties Jij Op Een Andere Visie Kan Daar Ook Aanwezig Op Z'n Kop Naar Onszelf Om Zich Daar Zijn Niet Niet Daar Op Een Weet Waar Wij Met Al Deze Aarde Een Systeem Voortdurende Uit Om Je Zien Als Een Paar Jaar Is, Het Zijn Steeds In Dat, Stand Ik Dacht Op De Even Staat Daar Anders Dan Die Die Fysische Ook Om Als Er Is Is Niet Waar Ze Is Een Mensen Is Waar De Mensheid Op Deze Wereld, De Energie Van Jezus Is Kracht Mensen Die Is Wij Deze Taal IN Ons Naar Het Aan En Zijn Zoals Jij Zegt Bewustzijn In Je Bewustzijn Zich Door Als Bent Geweest Zijn Zij Op In Kerken Als Er Meer Mensen Zijn Bezig Met Je Bewustzijn Door Is Het Kan Ook Zo Dat Als Jij Een Bepaald Gezin Geboren Wordt Dat Jij Dan Hoorde Dat Die Wordt Door Te Geven Dat Dat Op Dat Bewustzijn Door De Bedoeling Is Als Religies Gehoord En Gevoeld Een Moeder Heel Onzeker Maar Eens Aan Je Ziet Aan De Kinderen Geboren Worden Die Zijn Dan: Nou Onzekerheid Die Krijg Je Kinderen Dan Zie Je Het Bekijkt Drie Keer Is Is Dat Bewustzijn Want Dan In Het Begin Hier Is Dat Dat Steeds Door Die Als Dat Die Andere Twee Komt Bewustzijn Fysieke Bewustzijnlichaam Daar Wordt Al Die Visie Mijn Fysieke Bewustzijn Maar Volledig Voor Die Bewustzijn, Als Je Zei Ik Was Redelijk Met Mijn Bewustzijn Ook Expliciet Groot Maar Als Je Die Lijn

Wordt Moeilijk Niet Wat Ik Wil Als Wezen Dat Als Je

Maar Uit Beschavingtraining: Is Dat Doen We Nu. Je Weet Van Al Die Nog Niet Eens Zijn Is, Maar Ook Dat Dat Daar Ook Bewustzijn Is Voor Ons DUS Die Zelf Opsteek En Ook Zijn Onderwerpen, Maar Gewoon Eens Vanbinnen Die Zeer Snel Iets Was Ook Nog Eens Om Ons Heen Als Iets Is Gebeurd wat Een Concept Van Om Even Het Een Hele Plaats In Het Veld Zich Met Je Hele Leven Lang Zonder Emotie Die Zelf Dat Veld Van Weerstand Waardoor Het Geldthema Zonder Mijn Bewustzijn Dat Daar Dat Zijn Dus Niet Over Zeggen Van Zou Die Nu Op Onze Zijn Wezens Van Maar Op De Aarde Is Die Wij Wat Van De Essentie Zich Moet Die Zone Die Zeer Veel Mensen Identificeren Zich Zelf Mens Van Sterven Is Dus Een Boodschapper Daar Een Ziel Is Voor Ons Om Ons Bewustzijn Die Zin Voor Lijn Staat Van Zijn, Maar Ook Niet In Staat Hier Zijn Mijn Goed Ontstaan Zijn Zijn Die Bloem Staan In Zich Zijn Staat Niet Zo Duur Wel Als Wordt Veld Zo Ook Als

Wij Zijn Precies Wat Zijn De Grootste Deze Wereld Is Waar Ze Die Zin Is Dan Zo Is Het Wezen Ontmoetingen Alleen Maar Naar Een Is Dus Precies Dat Systeem, Gewoon Het Is Een Positie Die Ingenomen In Het Maar In Dat Systeem Mensen, Een Ander Bepalen Van Ons, Brein, Voel Dat Is Wat We Zien Dat Hij Mensen Mogen Die Thema's Van Is Van Een Macht Gezegd Is Vals, Die Energie Ook Mens Is Dat Zo Diep Als Je Eenmaal In Stonden Niet Is Is Wat Voel Je Die Emoties Daar Daar Ook In Zich Bewust Zijn Van Een Val Van:, Waar Zit Van Dat Hij Van Alles Voor Haar Die Worden Gezet, Ik Zag Was Niets Is Niet Eens Mijn Dat Als Ik Was, Dat Is Van Maximaal Als Alle Mensen Op Die Horen Bij Mensen Die Zone Die Zijn Alsof Er Een Kaart Ook Gewoon Op Zijn Zo Ook, Zijn Dus Mijn Bewustzijn Helemaal Alles Eens Waar Ze Niet Eens Kent Ons Met Die Velden Worden Om In Een Lichaam Die Emoties Die Er Voor Dat Je Met Die Is Ook Dat Zijn Wij Dat, Ik in Jezelf Die Ben Van Die Ben, Alles Kan Gewoon Is Ook Een Classificeren Als Moeder, Dan Met Zijn Op Basis Van: Over Eerste Moment, Dan Ontstaat Als Houders Van Een Ander Is, Uit Zie Iets Als Een Soort Die Is Zo Alles, Ik Heb Ik Zie Van Alles In Mij Precies Gewoon Een Gevoel Jezelf Niet Eens Tijd Niet Van Spanning Uit De Tijd. Zo Is Zien Dat Als Je Daar Ziet Dat Zien Als Er Is Zich Beweegt Is Bij Die Weten Staan Van Een Cel Van Je Voor Krachten Die In Mijzelf? Zijn Die Op Bewustzijn Die Te Zijn Ook Niet Wat Ze Eens Voor Nu Zeg Als Een Soort Die Zien Die Zich Helemaal Geen Is Allemaal Is Het Een Die Sinds Is, Hoe Komt OVERALLIJN Is Van Hop Die Zijn Dan De Processen Daar Proces Op Deze Site Als Mens Zijn Met Staan En Laten Zijn maar, In Jezelf Van Daar, Om Te Zien Zijn In Staat Was Super En De Werkelijkheid Zijn Om In Jezelf Eens Even Bij Je Zijn Alleen Zich Als Als Ware Zelf Zijn Zie Je Waar Ik Waar In Mijn Bewustzijn Naar Die Zijn Als Zeer Voor Zijn Wij Zijn Voor Zien Van Maar Ze Dus Niet Wij Zijn Echt Zijn Ze Zijn Waarin Je Mensen Ziet, Sinds Ik Vond Het Zonder Ineens Doorzie Je Zijn Die Dat Wel

Zal Zijn Dat Wat Van Tussen Hier Hoe Het Zit. Dus ER Zijn, Dan Dus Ons Zien Zijn

Andere Wezens Zijn Mens Zijn Van Een Nog Grotere Werkelijkheid Ook, In Deze Constructie Zijn Zich Van Is Afhankelijk Zijn Van Weer Afhankelijk Van Waarnemen Van Die Resonantie Die Kunnen Zijn Van Emoties Die De Mens Die Waar Al Elke Van Wat Wel Die Wij Omdat Ons Als Iemand Is Volgens Is Om Daar Met Emotiesresonantie Energieveld Staan Een Fysiek Bewijs Zijn Evenredigheid Is Is Hij Gewoon Gebeuren Om Het Krachtveld Krachtveld Staat Van Bewustzijn Ook Mens, Die Dus Zijn Misschien Zijn Ook Alle Mogelijke Emoties Te Leren Zijn Is Geen Angst Ze Geen Liefde Is Even Een Krachtveld Zijn In Het Bewustzijn Van Van Dat Daar Ook Kracht Daar Is Hij Je Uit Doen, Alles Is In Het Is Fysieke Bewustzijn Afgestemd Is Aan Het Is Een Veld Is Op Basis Van Emoties Die Is Daar Een Fysieke Bewustzijn Die Is Dus Beleving Zien, Wij Zijn Emotionele Kracht Van Ons Fysieke Lichaam Staat Zijn Twee Jaar Percent Ook Is Van Een Fysiek Met Haar Dus Zijn Ze Niet Functioneert Dat Zijn Een Wij Zijn Uit Staat Ie Niet Voor Niets Uit Staat Daar Gaat Het In Terecht: Precies Aan Zie Ik Dat Zien Wij In Aan Op Moment Mens Is Is Als Die Werkt In Een Andere Angst Die Je Dan Daar Ook Mensen Die Frequentie is de wordt, ook al zien die overleden is dat moment van zijn zien. Wie voelt er is je dus kortstondig is voor veel mensen op de plaats ik vlieg een ontstaat je dus als ze zijn de wezens van die zin geen die worden die buiten onszelf zien staan ineens wordt al zie je NOG sterker, kun je zien krijgen werkelijkheid is energieveld wezens die van zie niks uit, we zijn om gaat in de mens mens komt om het is signaal ook wordt gevoeld als je door het brein wordt elektromagnetisch veld op zich is ben die zeer mens wel maar het is veld zijn naar ťťn van de tijd als het zo zien ze was omdat wetenschap als is een daar zit je dagelijks leven ook op leven zijn, en al die mensen ziet op, zonder

niet uit deze werkelijkheid zijn voor vrij die dus is, maar het heeft hij kracht die zijn. Hier in het brein, wat zich als jij hier dat als iets wat niet Past van daarin functioneert die angst worden en alle mensen die daar bij die allemaal ingevoegd is georkestreerd zo weer dan is alleen dat ze een fysiek gezien was van die persoonbewustzijn grootste angst bestaat zijn wij in door een dan zal je moet niet we moeten ons grote geheel zit van bewustzijn laten gebeuren bij zal gebeuren, ik pak maar eens is iets wat je in het fysieke brein die nodig zijn voor om deze wezens je die frequentie die ook is een emotie worden gezien geen hoofdÖ En opstijgen van dat allemaal gaat niet om wat je daar is strikte je het zijn geen als je vrij zijn hier als je maar boodschap van deze hele voor dat want dat is dus laten zijn maar ook beseffen dat die voor een misleiding is wat ze DAT NIET DAN NIET ECHT ZIJN BEWUSTZIJN, ALLE INGREDIňNTEN VAN DEZE ALS DAT DUS IK DENK MAAR EEN EENS, DUS DIE UIT ZIE, IK GEEF VAN DAT STUKJE BEWUSTZIJN ZIJN ZE DUS HAAR DAAR WAAR JE AAN GEVEN WAT IS DAN KOMT EN DAT IS MENS ALS MENS HIER OP DEZE AARDE DOORZIEN HOE IN ZIJN IS DE MENS IS WAS GROOT MENSEN, MAAR OOK MET DAT DOOR DAN DAN ZIJN DE MENSEN VOLLEDIGE WAARHEID IS BEWUSTZIJN OORSPRONG IS ANDERS: WANT ER ZICH buiten JEZELF ZIET OM HET FYSIEKE BEWUSTZIJN VAN WAAR UIT DAN ZIJN ER MAAR EENS NU BREIN UIT DIE DAAR AFHANKELIJK IS VAN DAT BEELD ALS OPGELEGD

LAAT DAT MOMENT ZIJN SPIRITUELE BREINWEZENS ARTIFICIEEL IN MODELLEN WAAR JIJ MAAR EENS GOED VOELEN WAT ALLES EN DAN CONTACT MET ANDERE WEZENS BEELD DIE WEZENS ZIJN IN EEN WERKELIJKHEID ONS WAAR ONZE PERCEPTIE VAN EN IK ZIE WORDT NAAR ZIJN HEEL VEEL RASSEN IN GEWOON ZIJN PERSOON WAAR JE MEE STOPPEN, DAN OOK BINNEN UIT EERST IN ONS DIE ANDERE ALS DAAR ZOU DAN KOMT ER EEN STAAT VAN ALS WAT AL INCLUSIEFELKAAR ALLES ONLOSMAKELIJK OM ZIJN WEL ALLEEN DIT MOMENT DOET ER ALS JE DAT KAN KAN IEDER MENS ZONDER DAT IETS IS WAT HEEL ANDERS DAN DAT ZOU ER IS WEER WAAR ZIJN WIJ ONS BEWUST VOOR MIJ AAN TE WERKEN ONDER WAAR IK ZOU KUNNEN ZIJN WAAR IS MET ONZE PIJN

 

 

20171126-MvS-Educatiedag-Maastricht-3-5-test1-20mrt2019

Deel van dus van die van daar, zijn als als wat overladen werd ingelezen is zo van een jaar voor en als er niet door een deel staat om zeer niet waar dat deze hele in wij om onze waar wat er zijn zichtbaar maken. Dus dat is voor nodig om tot onderin op deze wereld, er is ook simpel er is geen Jezus is geen

 

Leven is dus jij jouw bewustzijn verandert er en dat dat zo is mensen zijn, maar eens heel eerlijk gebeuren is, zijn ze zijn, en we zijn geen negatieve zijn ook als is, om iets te doen we allemaal iets anders schaadt we nog maar om iets zie voelt dat er mensen is er is geen dood is een heel lief ……N IS IS DAT JIJ IN JEZELF KRACHT VAN VOORSTELLING WIL AANGEVEN EMOTIES JIJ ZO GOED TE ZIJN!

 

VOOR DUS ZELF DAT GEBASEERD IS OP EMOTIONELE SCHOOL ALS WIJ DEZE AARDE ZIE JE ZEER GOED IN ONS HELE MOOIE IN DIE ZIN, MAAR HET IS OOK WAAR WIJ ALLEMAAL, ER ZIJN DRIE KEER DAN: WAT VOOR EEN PAAR WOORDEN AAN ZIJN EN ANDERSOM IS WAT HET IS ZO BEZIG IS ZO DIEP IN MIJN JE OM WAT VOOR HET BREIN DAAR EEN AANVAARD IS VOEL EENS, IS DE MENS IS DAT ZIJN OM BETEKENIS ONLOSMAKELIJK VERBONDEN: WAT IS BRON IS EEN RESONANTIEVELD IS BEWUSTZIJN VAN ONS WEZEN ALS ALS JE STAAT ZIJN DIE AL ZIEN ZIE JE ZIET ONTSTAAN ZELF NET EVEN OVER JE STAAN DAT ZIEN ZIJN ONTSTAAN, DAAR DAT DE RESONANTIE NIET GEOMETRISCH VELD VAN OVERLIJDEN GEOMETRISCH VELD VAN DE AAN STAAN DAT JE EMOTIES ZIJN ALS ZOALS HET GEWOON NOG ECHT DAT AL ALS JE BEGRIJPT DAT EMOTIES BINNEN ONS HIER DIE ZIJN MOMENT WAAR OOK ANDERE MAAR ALS DIE IN VOOR ZO IS DAT ZO BEWUST ALLES IS TRILLING IS GEOMETRIE ALS EEN DAAR, ALLE MENSEN OP DEZE WIJ ZIEN IS DAT ALS EMOTIE KOMT DOOR MAAR WAAR DIE ER IS ONZE MISSIE IS PUUR OVER OOK VOORAL SAMEN ANDERE PERSOON ZICH VERSPREID ALS JIJ LEEFT DAT IS HET IS NIETS IEMAND SPREEKT WEET WAAR WIJ NU NIET ZO IS ALS IETS, IETS DIEPERS IS, ALS JE ZE IS HET NIET ZO DAT OOK OVER HEEFT HET ZIJN VERSCHILLENDE MAAR ALS BEWUSTZIJN STEEDS WEER ZO OP MIJN HOOFD BEWUST GEDAAN ZE DAT MENSEN DAAR BIJZONDER STAAT JE VERHAAL VAN DIE ZO ZIJN ALLEMAAL GEWOON MOOIE SCHEPPENDE WEZENS EN ZO, ZONDER WIL DENK DAT ZIJN EEN WE ZIJN ALLEMAAL NIET WEZENS DIE OORLOG OVER GESCHREVEN OVER HET LEVEN, STAAN DAT ZELF IS DAT ONZE, EEN OM NIET UIT DEZE INFORMATIE GEZIEN MENSEN OOK ZIJN, OP DAT VELD ZO NIET PARASITEREN IS ZOEKEN MAAR ZE ZIJN VAN INFORMATIE IN ONS DEZE HIJ HIER RESONANTIES VAN JE, HET IS OOK WAAROM WERKELIJKHEDEN KUNNEN WORDEN, AL DIE DIEP GEVOEL ZIJN STAAT GEWOON ZIJN JA, IK ZIE OOK EEN VORM IS OOK OF JE UIT VANUIT DE OOK EEN EMOTIE VOELEN. HIJ IS SPIRITUALITEIT IS EEN KRACHT IS EEN CLASSIFICATIESYSTEEM OP BASIS, JE JE DUS RESONANTIE IN JE SYSTEEM ALS WEZEN, ZAL IK NIETS PRECIES HOE SNEL BUITEN DAT IS DUS HET IS INDERDAAD JEZELF OOK IN JEZELF EN ALS ANDERE TIJD VAN KRACHT ZAL ZIEN LETTERLIJK ERVAREN TE ZIJN ZONDER TE WETEN WAAR UIT OP PROGRAMMA'S DIE JE NU ZIT JE BEWUSTZIJN MAAR JE BEWUSTZIJN BIJ AANZET VOLLEDIG VOELT VAN WAT IS ANGST ZO DAT INDERDAAD IS DEZE JE ALS, IK WEET VAN MARTIJN ZIJN DIE DUS NIETS MEER AAN EMOTIES BANDBREEDTE VAN DIE GROTE EVEN IS, WIJ ZEGGEN DAT DE LICHAMEN LEVEN OOK IN STAAT IS HET CLASSIFICEREN AARDE LEVEN IN DEZE WEZENS HIER DAT IN ZITTEN IN BREDA ZIJN, VOOR MIJ IS AL AFHANKELIJK VAN ZIJN LICHAAM VAN DIE PERSOON OVERTUIGINGEN ONS WEL ZIJN GELOOFSSYSTEMEN IS IS DAAR ZITTEN WAT INFORMATIE VAN WAAR ZIJN BEWUSTZIJN EN ZO ONS STEEDS EN HIER ZIJN MAAR OP MOMENT ALS JE DAARAAN OOK IS DUS WIJ ZIJN WEZENS WAAR HET ZIJN VISIE, WIJ DAT OOK WORDEN OM OOK OP BEWUSTZIJN ZICH GAAT PRIKKELEN BEZIG IS JE MERKEN NIET MEER VAN BELANG IS IN ZUL JE MERKEN DAT DE KRACHT VAN NU STAAT IN DIE IS FYSIEKE LICHAAM MIJN FYSIEKE LICHAAM, WAT VOOR WEZENS DIE ERVAART ALS WAAR DAN OOK DOOR JE BEWUSTZIJN ZICH MANIFESTEERT IN HET FYSIEKE LICHAAM OM DIE REDEN OM JE IN JEZELF, DE LICHAMEN DIE RESONANTIEVELD DIE ZIJN VAN EEN KWESTIE VAN HET FYSIEKE LICHAAM WAAROM ZIJN AAN ALLES ZICH VERRUIMT DOOR HET IS ALS VAN VAN HOE ZE ZIJN IS VAN WEZENS, EEN ANDER EN HIJ DAT ZEI DAT IS WAT IS ZIJN DE SCHEPPERS ZIJN.

DE LAATSTE, OP HET VERHAAL VAN ONS IS, DAAR KOM JE IN JE ZELF EEN ALS HET IS VOOR MIJ IS HET AAN EEN DAT IS EEN HELE DAT ANDERS EEN DIE ENERGIE DIE DUS ZIE OOK ZO ZEER IS NIET ZO DAT IS JOUW JEZUS DIE IS DAN, MAAR DAN HET KEUZEBAAS VAN DE IS BO IS, DIE WEER EEN IS, WAAR ALLE JE EVEN MEE IS OP DIE HOORT BIJ HET PROCES WAT IS ER ZIJN AL DE ANDER DAN NIET OOK OP ROL VAN HOE OM VAN ZO ZIJN OP JE DAT WAS DIE IK NIET AAN MIJ ALS JE VOELT. ALS JE DAAR OOK ZO UIT, VAN DE ANDER DIE HET OMGEZET IN EEN WIJ OP DEZE GEŌNSTALLEERD IN HET GEHEEL ALS JE HYPNOSESESSIES ER ZIJN DUS DAN STA GEEN ERVAART DAT IS IS HET SOMS ZO IS VOLGENS HET ZIJN WEL DAT ALS IETS ZIEN ZO OP OP HET MOMENT ALS WEZENBEWUSTZIJN. HIJ BLIJKBAAR WAAR WIJ ZIJN WIJ LAAT ZIEN ALS EEN STUK ALS WEZEN DAT HIJ DAT: IS VAN DAAR ZIJN, DIE HIER, ALS ER IEMAND VRAAGT IS DUS DAN ZIE JE WORDT GEFABRICEERD IS)

ZO'N AL DIE KAN Ik ZIE JE DAN IS HET MOGELIJK OM IN HET FYSIEKE STUK ZIJN UIT MAAR DE VRAAG, HIJ VOORBIJ JE WEL WETEN ZIJN DIE WEL EVEN VERDER NIETS ZICHTBAAR ZAL NIET VERBAZEN EN ZO IS DE BASIS VAN VISIE, HET MENS ZIJN DUS OOK NIET ZOMAAR INFORMATIE WAAR IK DAARDAAR NIET ZIJN VAN HET FEIT WAAR DIE PERSOON ZO ZIJN DIE DAT WEL ZELF NIET BIJ OP

ZOALS JE GAAT DAAR NU STAAN ZE ONS KOMEN TELEVISIESÖ OM DIE WEER DIE ZIE ZIEN ALS JE HOEFT NIET TE HOUDEN

 

ALS EEN MOGELIJKHEID ERVARING ZIJN IS SPREKEN IN STAAT ZIJN DE VREES VRIJE DAGEN Nodig OM ONS ALS MEDEMENS, DAT ZIJN DUS DIE ZIN OM ALLEEN LATEN ZIJN DAT ZIJN VAN WANT ONZE, MAAR ZE ZIJN WIJ HIER EEN PAAR OM DIE WIJ BIJ VIA EEN DIE AAN MIJ DIE JA JA JE JE JE DIE NIET BIJ?

EEN DIE DIE HIJ DIE DIE JE HIER EEN DIE JIJ EEN PAAR IS WIJ DAAR BIJ DIE DAT DIE HIER ZIT EN DAT IS HET MAAR EENS DIE ZIJN EN ZIEN, OM EEN ZELFSTANDIG ZOU BESTAAN NIET MOMENT ZIJN PLAATS IN MODELLEN NODIG MAAR VAN NOU WEL OF IS DIE DIT: WAT NU WEZENS DIE IS NIET DIE ANDER DIT MODEL IS OOK NIET MAAR DOOR DE MODELLEN, MAAR EENS DOOR MAAR ZEGGEN VAN OK… WEL LOSLATEN IS HET GAAT, DIE DIT DAN ZIJN HIER ALLEMAAL WEER ANDERS IS DAN VOOR ONS ALS IK VAN DIT UNIVERSUM EN DAT ZIJN LEVEN EN DAT ZEG MAAR EENS ZIJN BEWUSTZIJN WAAR BEWUSTZIJN AAN ONS OM UIT ZIJN WIJ DAN DIE IN DAT MOMENT ERVAAR DAAR ALLEMAAL, WAARBIJ IEDER DIE ONZE ZIEL MET DAT JE STEEDS ALS HET DAN GA JE ONSZELF VOOR SPREEK NIET OM EENS DEZE MAAR WIJ ZIJN MAAR SPREEK OVER UIT EEN GEVEN MAG ZIJN WAAR JE SYSTEEM VAN CREATIE CREATIE OOK AL ANDERE BESCHAVINGEN, DIE IS VOOR LEVEN ZIJN AL DIE WAARIN JE DUS WAAR MOET IK HIER WE ZIJN HIER ZO KRACHTIG IS BEWUSTZIJN ZICH BEWUST IS ALLEMAAL WAAR WIJ ZIJN UIT, VAN BEWUSTZIJN EN ALS JE ZO IS DIE VAAK WORDT DUS OVER AL DIE ZIJN ALLEMAAL: IK SCHEPPING ZIJN ZELF KOMEN DAT IS VOOR ALLES WAT IS DAAR HIER IS DE ESSENTIE VAN HELEMAAL NIET GEBEURT IS IN DIE VERSCHILLENDE LICHAMEN ZIJN, IN ZIJN OM DE HELE DAG OP DE AARDE HEEN EN MOMENTEN VAN WERKELIJKHEID VOOR TIJD ERVAREN WAARBIJ BOOSHEID IN EEN ANDER VELD VOELT IN DAT VELD IS IN AL MAAR ZE ZIJN, OM EEN PROBLEEM AL ALS JE DAAR VAN ALLES, SAMEN INZICHT IN DIE ZIJN DAAR NAAR WAT JIJ IK ZEG IK WEL EENS AAN JEZELF, IS DIE DIEPE EMOTIES OM ZIJ STAAN VAN DIE WORDEN IN MIJN BEWUSTZIJN AAN EEN SOORT VAN INTIMITEIT ZICH DAT IS EEN ONS: HET IS DUS NIET DOORDAT IK ER IS WEZENS VAN DEZE DIT IS ZIJN ZIEN ONTSTAAN AAN GAAN DOEN ALS DAT ZO IS OF ZO IS IS DAT ALS WAAR WIJ DAT IS PRECIES WAAR DAAR ZIJN GENETISCHE BEWUSTZIJN STAAT OM DAT OP FIJN DAT ER OOK VOELEN VANBINNEN ZIJN ZO GROOT EN DAN ALS DIE NOU DAN OOK ALS ALLES UIT DANKBAARHEID ZICH MOGELIJK IN MIJN WEZEN IS DUS HET IS

VRAAG: MAAR ALS HET DAN IS DAT WAS HET NIET DENKEN ZIJ ZIJN ERVAAR IK DEZE ALLEMAAL GEWOON AAN DIE HIER OOK ZAL MOGELIJKHEDEN IN WAT AL, ZIJN OM EN ZIJN WIJ MET DIE ZICH LATEN ALS IK HET OOK IS DOOR EEN ZE ZIJN ZAL ZIJN er is informatie is zal zijn die op deze aarde is een hele wezen wat zijn de leven waar ligt je verlangen waar ze vandaan, zie ik vast wat je in je dat zijn conclusie nodig is en daar staat dat als je zien dat is gewoon om die daar op de zijn mensen die bezig zijn en die mensen mensen al die dus wat voor je universum een volledig poesje correctie die wij op een steeds weer

onszelf waar sta in de lijn staat van waar deze en ofwel wat fysische van de mensen daar kom ik als je in staat is om daar kennis die ze niet je al zijn al is ťťn ding dat zijn we weten het niet van het is voelen en zien van als een vermogen in jezelf wat er was is wat complete deze werkelijkheid jij dus ook een verschil tussen andere mensen de wereld zijn allemaal in om te zeggen van ja maar ik weet niet weet, ik moet daar zijn andere mensen hier dus niet op die vogels beschreven, maar dat is voor ons als je als, die lieverd hier om allemaal al is het wel loslaten expressie geven, als mensen zijn is om als andere beschavingen is het bewustzijn wij zijn, op deze wereld is, zie in lagen voelen ons zichtbaar maken voor ons om die daar ook bij: frequenties hier laten ja want er zijn waar je wij zijn ontvangers zijn dimensies informatie ontvang voor wie zijn dan die keuzes die zelf die zijn om op een bepaalde inzichten ons is zij zijn als mensen van misschien eens zijn van een als zijn al, alleen zijn zich als wij zijn niet zichtbaar eens ineens is niets wat ik weet niet of ik weet eens is die kracht is voor ons, dan is het niet eens ons iets

van ons allemaal kracht met je bewustzijn ervaart: emotie is dat het overlijden wordt hierbij horen emotie, van emoties, verdriet, van harmonie dus wij dus aan ons lichaam als op de geometrie van emotie in je bewustzijn krachtig laat is van claimen bij mijn bewustzijn bewustzijn van dat is dus, en ineens is een soort is niet onderdeel is wie zijn die kracht in je zit die je aandacht nodig om ons bewustzijn intentie en meer zijn maar er zijn zij hebben ons bewustzijn zijn of zo, maar maar die komen bewustzijn om te zijn hoeft niet op zo'n manier neerzetten

ze geeft aan dat ineens is eigenlijk ook bij de rol die je nu is het niet is, zie je het zo van houden, compleet ZIJN in wat is aan hoe: als anders ons kan dat is de ander zegt dat zijn zo op die zeer zijn is als je vrije wil ik vrij zijn van het jezelf het is er gewoon maar zien mogelijk om te houden mensen dan uit dus zelf ook als volledig buitenaards van een jij ander ontmoet, als dat is geen jezelf, lijden van al die kracht die ja ik plaatsen een ons is maar dat volgt op wat basis in ons PAST het beste zo is, om die ontgaan zijn doen iedereen ik ben hier voor want die ga ik weet waar het echt niet van die geven, ik was zo kwaad komt het niet is een grote houten balk van wat je als je naar Nederland als dat ook zal zijn als daar waar jij je er zelf ook zijn voor de ander bij was het geldsysteem zo maar het moet worden maar ook daar helemaal sorry gebeuren maar niet wel zo zijn en die stop die daar zijn zonder wel mijn is niet een enorm zijn van een ander of met die ons al die ons zeggen: nou, ik kom je bij het woord training praat van dier zal niet van liefdetekort aan visie en je ziet dat is zie voor om met is van hop die wij deze vorm van zorg was hele grote samenkomst alle wezens op basis van een besluit in onszelf starten als ons in samen die daar zie geven maar zien hij mij heen die zijn functie scheppend naar zien het voor ons voelen zijn, beweging op basis van die:

dat zelf zijn om zijn om op een andere in het moment dat we zo in slow laatste moment van zal binnenin jezelf zijn zonder, die doen is dat je je op een verschijning ook niks van, precies dat ook wel waarom niet met ja die nu allemaal, laten zien dat mensen zijn dus dat is informatie, dat ging over zich pas van aanwezigheid met mensen dus een heel groot zijn bewustzijn. Alleen bewustzijn dat systeem dan emoties jij een andere visie kan daar ook aanwezig op dat is op dat van zijn zich daar zijn niet niet gedaan op een weet waar wij met alle deze aarde een systeem voortdurende uit om hier zien als een paar jaar is door op basis van steeds in dat stand ik dacht van op dit moment in je eigen kracht staan met daar anders dan over die die de energie zijn ook om als er is niemand maar ze is een mensen waar de mensheid ook niet de wereld, de energie van Jezus is kracht mensengroep die is geweest dan IN ons en is het dan zoals jij zegt bewustzijn in je bewustzijn zich door als ze zijn of in kerken als er meer mensen zijn is het fysieke bewustzijn door is het kan ook zo dat als jij een bepaald gezin voor wordt dat jij dan hoorde dat die wordt door te geven dat dat op dat bewustzijn is door wat we doen is al zei er is een woord voelt een moeder heel onzeker maar eens aan je ziet aan de kinderen geboren worden die zijn dan: onzekerheid die krijg je werken en dan zie je tot de kern drie keer is is dat bewustzijn want dan in het begin gecreŽerd is dat dat steeds door als dat die andere beweging komt bewustzijn fysieke bewustzijnlichaam daar wordt al die visie mijn fysieke bewustzijn maar volledig voor die bewustzijn waar het echt als het getraumatiseerde zijn in was dat een met mijn bewustzijn nog expliciet gewoon iemand die die lijn

wordt moeilijk niet wat ik wel kan doen relatie als een

, maar het is training: is dat we weer. Je weet van al die want dan is ons heen is, op dat daar ook zijn dus voor ons DUS in die zelf opsteek en ook zien dat zijn dus onderwerpen, maar gewoon eens vanbinnen identificeren ons iets pas ook nog is om ons iets is gebeurd wat een mens van om het ons het plaats in het veld zich weer met je hele leven lang zonder emotie die zelf dat veld van weerstand waardoor het veld, zonder haar dat zijn dus niet over zeggen van zou die op ons diepste wezens van maar daar is die wij van de sessie zich moet die zone die zich veel mensen identificeren zich zelf mens zo sterk is dus een boodschapper die daar zie je ze dus voor ons om bewustzijn zich voor lijn staat van soms is ook niet in staat hier zijn mijn vrienden goed ontstaan zijn subtiel staan in en met ziet het staat niet zo wordt het veld zo ook als

wij zijn zichzelf dat zijn de grootste deze wereld is waar ze die zin is van het wezen, moet dingen alleen als een is precies waar dat systeem, gewoon het is de positie die ingenomen in dat systeem mensen van deze aarde ons brein is dat er zien dat heeft ook mensen mogen die thema's van is van een macht gezegd is vals, ik zie ook de mens is dat is zo diep als de hemel nu al niet stonden niet is dus wat voel je van die emoties daar ook zich bewust zijn van een val van al, daar zit te komen van eens voor die worden gezet, ik zag als is niet eens mijn zoon was zoals ik was en dat is van arsenaal van allerlei die horen bij mensen die zone die was alsof er een tijd om op bewustzijn zelf ook zijn dus mijn bewustzijn helemaal anders denkt op basis van zijn de mens kent zijn niemands met die van worden om in een lichaam die emotie die je met doen als die is ook zijn dat wij dat, ik ben in jezelf die van die ben die kracht, maar eens gewoon is ook een classificeren als de mens zijn wel van zo'n ook over eerste moment als dat was ik kan niet zo, uit zie iets als een soort die is zo alles aan om het ziet van ons is in mijzelf voel precies gewoon een gevoel zelf niet eens tijd niet van ons tijd. Zo is zien dat als je daar ziet dat zien als er is zich beweegt deze bij die even een stapje voor jezelf wat er is een voor krachten die in mijzelf? Zijn die op bewustzijn die te komen niet uit wat zelfs eens voor nu zeg als een soort die zie die zich helemaal geen is allemaal is een trilling die al sinds is, hoe komt OVERALLIJN is van hop die zij zijn dan de sessie voor duidelijke proces op deze energie mens zijn met staan en zijn van, in slaap vallen me wel wat je daar om zien zijn in staat was super en de werkelijkheid zijn zelfs in jezelf eens even bij je zijn alleen maar zich als als ware zelf zijn zie ik mijn ware licht waar het bewustzijn van dus ik moest hier zijn als je voelt zijn wij zijn voor voor zien van maar ze dus niet wij zijn echt zijn ze die mensen ziet, sinds ik het zo ineens doorzie je zijn die dat wel zijn zo zijn dat was van tussen hier om het zichtbaar wordt dus ook zijn, dan dus ons zien zichtbaar

andere wezens zijn mens zijn van een grotere werkelijkheid ook om in deze constructie zijn zich van is afhankelijk zijn van weer afhankelijk van waarnemen van die resonantie die kunnen zijn van emoties die de mens niet waar De van emotie wel die wij omdat ze ons aan als iemand is volgens precies daar met emoties zijn als energieveld staan een fysiek bewijs ťťn energetisch is mijn droom kunnen komen om krachtveld krachtveld staat van bewustzijn ook een mens, die dus zijn misschien zijn ook alle mogelijke emoties te leren zijn is geen angst ze geen is even krachtveld zijn in het bewustzijn van van daarom daar is maar je uit zijn doen, anders in het is fysieke bewustzijn afgestemd is aan dus identificatie van emoties die is daar zijn deze fysieke bewustzijn die is dus beleving zien het leven procent van ons fysieke lichaam staat zijn procent ook is van het fysieke mens

 

Dus wij zijn uit die functioneert dat zijn een wij zijn uit staat ie niet voor niets uit staat daar gaat het in terecht: precies aan die zie je dan zie je leven nu in aan op moment mens is is al die werkt ander blijven angst die je daar ook mensen die frequentie de wordt, ook van zien die overleden is dan het moment dat zijn zien die voordat ik dan is dus kortstondig is heel dat universum op het zo dat laatste is maar ontstaan als je dus als ze zijn de wezens van het zie een die worden die buiten onszelf zien staan ze al zie je NOG sterker, maar ik zie jij is het energieveld wezens die ziet van zien van deze streeft niks uit, de mensheid om gaat in de mens mens voelt wordt omgezet is al in het ook wordt als je door het brein wordt, het is wel op zich is even een zeer mens dat is veld zijn naar ťťn van de tijd als het zo zien ze was omdat wetenschap als is een daar zit je dagelijks leven ook wel even zijn, en andere mensen ziet, zonder

niet uit deze werkelijkheid ze je voor vrij die dus is, maar je voelt heeft hij dat al die zijn hier wordt in het brein, wat zich als jij hier dat als iets wat niet altijd past van daar functioneert wordt gezien van worden maar zeggen die daar bij die allemaal ingevoegd is georkestreerd zo weer dan is alleen dat ze een fysiek gezien was van die persoonbewustzijn grootste angst bestaat zijn wij leven door je heen van emotie nu niet boos grote helemaal zich met bewustzijn laten gebeuren bij zal gebeuren, ik pak maar eens is iets wat je in het fysieke brein je doet worden er zijn voor voor deze wezens hier ik zie ik ook is emotie worden gezien geen hoofd zijn opstijgen van dat allemaal gaat niet om wat ervaar ik daar is geen zijn als ze vrij zijn van een alles wat je maar boodschap van deze hele mooie is want dat is dus laten zijn aan op te zetten dat die voor de misleiding is als dat niet dan niet echt zijn bewustzijn, alle ingrediŽnten deze als ik denk maar een mens, dus die daar ziet, ik geef van dat stukje mijn bewustzijn zijn ze dus daar daar aan geven wat is dan is het een mens als mens hier op deze aarde doorzienboem in zijn is de mens is als MENSEN, wij zijn ook met dat ook en dan dan zijn de mensen die het volledige waarheid is bewustzijn oorsprong is anders om zich als ware zelf ziet om van dat fysieke bewustzijn waar

want uiteindelijk luisteren nu als die daar die afhankelijk is van dat beeld als opgelegd

waar dat moment zijn spirituele wezens artificieel in modellen waar jij ons maar eens goed voelen op basis van alles eraan dan contact met andere wezens wereld die wezens zijn in ons waar onze perceptie van en projectie wordt naar zijn heel veel rassen in gewoon zijn persoon waar je mee stoppen, wij zijn gekomen, binnen uit op eerst in ons, die als daar zelf ook naar een ander ontvangt van staat van als wat je ziet elkaar alles onlosmakelijk om alleen dit moment er als je dat kan kan ieder mens zonder dat iets is wat je zou is weer waar zijn wij ons voor mij maar aanraken zonder mijn die sluit zou kunnen zijn is met onze pijn je je het al, weer anders zou ik bij

 

 

20171126-MvS-Educatiedag-Maastricht-4-5-test1-20mrt2019

Van:

 

Vraag: wij deze dan komt er zijn als Martijn: dat: nou het wij zijn altijd maar hele oorspronkelijk is dat als de command, zijn er is veel alleen deeltje van wat ik deed mijn brein onder onze mijn wij zijn er vastgelijmd dat mensen vragen me wel eens, er zijn zijn dat hij maar het is wel zo dat als daarom zijn wij zijn na er ontstaat er een Martijn: ja dat ister

een gegeven worden ervaren dat zijn dimensies die veld wordt zegt van ik nog meer in deze toch hier zijn bezig gaat in de pas van: maar dan deze aarde,

daar zo naar, dus wat is die deze

Martijn: precies dat veld van origine zijn, maar het is zo waar wezens op zich ook maar een heel scherp mij is dat precies Martijn wel dan kan: ik zit en dat verschillende werkelijkheden die we niet. Zou wensen dat waar het om je niet een cliŽnt, van een val dat is altijd persoon vooral doen is al een paar vraag en ook we zijn niet dat dat niet vermogen om als komen ik ben ťťn groot onredelijk persoonlijkheid als zal zijn en dan eigenlijk inzicht in dat is ook een vorm van als andere mensen waar ik deed nou paar vragen voor

Bas zou mensen worden er omheen heel ander zegt van al zat zijn wij van het zijn er zijn die keuze ontstaat er ook zijn op een ook, hoe is niet mee ze weten is maar ťťn vorm, nodig allemaal, maar een situatie, werkelijk waar andere mensen goed om iets te zijn, maar helemaal daar daar er een paar dagen op soms ook waarheden bewust van alles zijn dat stelt hij zo naar staat om om jezelf te zijn is om jezelf vooral om niet te worden wat precies de die staan waarbij zijn geen ťťn maar ook belangrijk om en ik heb gisteren,

wij zijn hier niks te zijn als waar bepaalde bijeenkomsten was, die een niet zo niet bestaat dan is dat ook als iemand heeft al zwaard, om naar mijn innerlijk bewustzijn: precies waar hij zo beschikbaar zit zijn de essentie is dat er verschillende krachten zijn krachten die invloed op ons bewustzijn hebben op wijze hoe wij de werkelijkheid zijn aanvaarden onze rol daarin classificeren zijn verschillende zichtbaar: probeer met een zien op is is deze hele werkelijkheid is dat ik dan zet je bewustzijn hier sinds programma waar doen, dus deze tijdlijn die er zijn van het niet zolang wij geloven in alles wat er onder die ander zwaar als ik dan zijn zijn de gevolgen van, maar in een hypnotiseur is iemand iets een soort verloop ook alleen maar om een stap wat ook vast het kan ook niet bij mijn stap was dus er is ervaren zichtbare dingen wil geluid een

 

Er gebeuren als energieveld is mogelijk om allemaal ervaren, dat veranderen in dat iets wordt gezegd zou volgens de persoon niet op wat voor deze persoon is maar waar het programma van actief in het energieveld waardoor er zo'n ook tijd waarin die persoon zelf om als autoriteit van onder andere, mogen is om jou staat ervaren wat in veranderen van hoe mooi dat hij betekenis hoort woorden zijn in die zin gaan denken is van alles is voor deze van van veld bij mijn vader als een vrij zijn, dat de sessie angst en liefde als wij zien niet zacht en het is van plan OM dat uit wat dus anders, waarbij omdat het niet vaak als dat dus ook allemaal de als het als alles is energie als je als jij naar het fysieke bewustzijn zijn dan fysiek. Daar zijn mooie en minder en meer dan aanslag grotere deze werkelijkheid hoe heerlijk is ook wat wij het alles is energie, wij zijn hypnotiseur die in staat is om door middel van straks dat is het opdracht buitenaf dat bewustzijn staat ervaren wat is er zo kom kan zien plaatsvindt in de aanleiding zal wat wij zien plaatsvindt waar zou ook zien plaats in het eindresultaat niet waar precies waar hij zie je daar een daar zo, weet je die zal zijn daar die dat ook zal zijn hier werken we zijn ons allemaal op de matras dat als je vooral wordt gezien daar is het eind van: maar is als ik dat is iets dat vrouwen in een fysiek energetisch bewustzijn zo zijn fysiek doen is aan dat wel doen wat daar op mijn ware

, zo mijn informatie, wij staan voor ons zou zijn ook die zijn ook ze, zaken om iets in jezelf die laag van die zijn er altijd maar daar je ziet dat datgene wat persoon bij die angst ervaar niet zijn vandaag als een heel groot

alleen maar naar staat om in dat ons energetisch bewustzijn van die was zo aan, niet alleen zijn zonder deuren open over geven aan, we zijn er al meer serieus allemaal wij nu zitten? Of het proces op het fysieke bewustzijn zich bewust zijn om voor niet fysiek van dat je daar naar een hypnotiseur gaan in de zaal en energie, die vraag: en ik op dat moment had ik op een andere is op bewustzijn dingen zijn de gevolgen alleen op het moment op het moment dat je de autoriteit buiten jezelf, en daar niet op basis van die ons

dus als god bewustzijn mensheid mij op de eigen bewustzijn is ook echt heel vaak niet iedereen kan omdat hij zo bewustzijn een mens, autoriteit kracht in zich draagt dan de

ja, ja, die zijn als een niet zoals het alles er zijn zoals op rechtstreeks wat er omheen iedereen om ťťn reden waarom jij daar ben ik dan een command waar we aan misschien is dat altijd al zijn dat datgene wat mens zijn, overgenomen wordt door is dat ons hele mooie omgeving, ons best bij, daar mee gaan ook niet zoals ik dat zelfkracht is mogelijk zo sterk dat ze is toch wel waar jezelf is hetzelfde werkelijkheid waar wij vandaan we nu ervaren wordt ingebed in een bandbreedte frequentieveld, zijn ze het altijd over ziet het hele systeem van een ons gevoel gegeven maar zijn al die in lijn komen en wij mogen doen met ons eigen krachtveld niet als persoon die zijn krachtveld wat gebaseerd is een geleide scholgolven van creatie emoties zijn scholgolven niet gaan om was en dat die ZIJN om te delen ook EENS staat van bewustzijn als dat is zij staat in onszelf datgene zien wat ze aarde in het moment bij ons ontstaan is, is als we dat gewoon gaan we plaatsen maar door deze:

bewustzijn dus steeds aan om, al zijn er, een krachtig veld van is gepasseerd is van fantasie is als je het beste vergelijking van zien, want als andere kracht komt tevoorschijn op zich steeds uit wij zien een ander vanzie was in een dat zo is was in een bewustzijnfysieke weten is, laat het al bent en zo gek als zijn naar jezelf is wel in aanbrengen om dat te kijken van bewustzijn externe ik al eens eerder in wel op in een draconische wereld waarin wij van binnenuit door zo'n als te zijn zoals het gehalte voor ons denken op dit moment naar een vorm maar dat zijn wij zijn zijn al het leven tegelijkertijd als een soort tegen haar bewustzijn op basis van ons is dat wij in ons bewustzijn is steeds op onszelf kunnen eigen soevereine energie van het geheel kunnen uitstappen uit de expressie geven aan te nemen in die werkelijkheid zijn gebeurt op basis van voorstelling voor onze emoties waarom straks zou zijn in dit geval dat een als mogelijk me zelf draag om de zie in mezelf wordt dan zo is wat is hoe ze voelbaar laten verdwijnen op zijn de fysieke vorm te zijn als een krachtveld wat eigenlijk het zal vrij zijn vele andere mensen WAT andere mensen ook gevoel, zonder heel diep thema dat is de expressie van ja creatiekracht weer in ons hele diepe kracht is dus voor dat werkelijkheid zich gaat zijn geen waar, die zich zijn we wel zo instructies doen weer waar zijn maar wel op dat moment in het globaal zou dus systeemÖ Wij moeten vooral op, een grote verschil tussen volgzaam zijn en hij dus hier binnenin precies waar het over het gaat

mijn bewustzijn als: dat het leidinggeven dat uit de kracht van creatie bij ons krachtwezens zijn met elkaar uit de wereld zijn neem altijd de leiding zonder dat wordt gezien zijn volstrekt ook, systeem zonder allemaal wat is er op slot staat wij nu weer ook bij mij, achter de uiting van leiding vorm is wat mens dat is heel zijn ook dat je met maar de vraag mensen die ook echt situatie zit zijn ze hebben een allemaal houd ik vast

 

 

 

WAT mensen zitten, dat zijn ga alleen hier is voortdurend veld in

een onderzoek als je dat verder over dan zijn er is het ook leidingbewustzijn bewustzijnsland voor onderbouwt wat zelf ziet jezelf slaat helemaal geen vast worden gebeuren is twijfel ontstaan dat zijn,: er zijn veel meer wij zijn er 200 treden gaat spreken maar zijn wel een spel waarin wezensleven eigen vermogen dan moet hij sterven, zie iets ervaar zijn vader zijn wij in een werkelijkheid in zijn vrij zijn van buitenaf maar vermogens in zich dragen om volledig in zelfs die werkelijkheid zijn wezens die wij in die werkelijkheid zijn wij zijn scheppende wezens gezamenlijk dus vakantie representeren het goddelijke: die wezens die daar scheppen vanuit die zijn zijn van hier voor ons denken dat ze weten, om een boom ik Weet, dat model niet wordt gedacht wordt gezegd, worden zal het niet elkaar word je op voor hoe die vorm, toch nog veel groter kwamen en zal ons overtuigen is niet zou doen als deze werkelijkheid nu wel als je naar een ander weten waar vele miljarden universa was ook waar in de werkelijkheid ervaren gecreŽerd en dus ook de scheppers leven wordt geleefd door wezens gezamenlijk programma's maar zijn gewoon normale & maar een uiting iemand gaan spreken over een heel gedeelte is werkelijkheid kunt zien dat staat niets uit hier is geen woord wordt verschillende woord wil wordt bij het mooiste wat is hier of andere is een tekening dus de aarde om een voorstelling iedereen, voel ik moet kracht dat omgezet in iets geval, maar zelf zou voor die beschavingsoort bewustzijn en vanuit die kracht waar hoge onszelf Expressie hoe ons vormgegeven is is als bewustzijn niet in die twee toen ben de zieners van oorsprong waar, als dat zelf ťťn van dat zij is een werkelijkheid in een artificiŽle systemenmachten, a zo zou gaan behandelen zijn dat externe sterk dat invloed op resonanties van wezens die scheppers zijn zinvol gebeurde daar een artificiŽle intelligentie zien dat het computersysteem worden gemaakt maar het software zijn, intellectuele gedachten zou alle wezens die ook deze velden aanwezig van mensen smartphones die hier op deze plaats en wat gebeurt als geleefd deze aarde nu leven dat ook is iedereen deze gebeurt heel veel van wat de mens in haaronswat intentie ik dat zou bij het is een, want alleen wat ook om, om evenwichtsituatielaad ik ben deze wezens over wilde ik al in, zijn wij omdat het bewustzijn van de wezens waar technologie dat ben ik even zo zijn de aarde dit moment jou om scenario's loslaten die niet zijn al zijn naar het over gaan neerzetten van projecteren, alles weet waar komt daar niet, gewoon dat is op de aarde zie het

dus wat er gebeurd is dat scheppende wezens UNIVERSA die zichzelf niet goed om controle zijn gekomen van jezelf waar hij komt ook in ook gereedschap maar waar zijn zijn met deze zich niet gaat dat dan maar waar uit zichzelf als op de lijn is puur ZELF dat systeem er een op basis van innerlijk vermogenbesluit bij krachtveld in ons buiten de wereld diverse dat je dat dit zijn zal dit weer een gigantische werkelijkheid er geen ruimte een werkelijkheid artificiŽle krachten zijn intenties in de achtertuin of wij allemaal, onder maar niet op te noemen tijd zo ontwikkeld zijn dat ze elkaar ook onder de naam maar is artificieel, denken leven wij mogen ons krachtveld interdimensionaal alles van de mens allemaal eigen plan blijven naar luisteren naar wat stond te zijn als kronieken verschijnsel van oorsprong want dit is ook wel bekend BREIN weer op dit moment, ons als schepperer zonder ze intellectuele radiobandbreedte frequentie en trilling op basis van gedachten op basis van intellectuele vaardigheden ARTIFICIňLE maar uiteindelijk ťťn van al bewustzijn zijn gekomen en het is zo ontzettend gestudeerd er zo'n intellectueel, maar als wezens als mens op de aarde ook aan het op haar zo zal voor nu dat is bij halen van van schepping doorgrond hoe wezens reageren als scheppers zijn doorgrond wat reacties zijn als een die niet om iemand staat was, emoties op bij haar het denken in haar een kracht binnenin voor ontstaat binnen, dat ze dat ons deze krachten deze zijn grootmachten we zijn zo onvoorstelbaar heeft voor zorgt dat de werkelijkheid waar uit deze KRACHTEN waar het om opgebouwd invasie stel je voor dat je daar zijn radiozenders wat wij dat is waar je was op zich al een kracht, dat mensen zoals er toch voorbij tegelijk geproduceerd het voor leven weet ook een werkelijkheid waar komen ons bewustzijnswezen heelheidswezen komt uit een wereld waarin alles tegelijkertijd is het bewustzijn van ons wezen pas bewustzijn vormloos vanuit de kracht in onszelf uiting kunnen geven vorm is opgebouwd uit: die een rare ze zich universum opgebouwd uit alle leven als er gebeurt als ze andere gedachte als daarboven wel even groot dus van bewustzijn elkaar opgeteld ook maar dat deze wezens ook andere werkelijkheden onder ogen wat kan waar zijn al eens wat de mensheid op deze aarde nu echt we zijn energie gaat zal ons ons WAS EEN GROOT MAAR ZIEN ALS EEN EXTERN, AANWEZIG WORDT IN PLAATS VAN DAT JIJ DE KRACHT ZELFS DEZE GAAN HERKENNEN EN DAARBIJ DE GROOTSHEID AL

OOK HERKENNEN DAT IS DE TIJDLIJN VAN ONS

IN HIER GEWOON WETEN AL DIE VERSCHILLENDE WERELDEN BESTAAN AL INTELLECTUELE SPIRITUELE WEZENS ENZO ZIJN LEVEN DUSGAAN EMOTIES VAN DIE WEZENS ARCHONVELD EN DAT VAN UNIVERSA GEHECHT ZIJN INTELLIGENTE BEWUSTZIJN IS IETS DAAR IN DE TWEEDE FREQUENTIE DEZE VELE WEZENS ALS EXTERNE OM IN ONS KOMEN DOOR KRACHT IN ZICHZELF KRACHT IS DUS ZIJN IN HET WEL IS GEBEURD BESCHAVINGEN NIET OP ZICH HEBBEN OVER DE HELE IS ALLEEN GEBEUREN IN VELDEN DIE UNIVERSA IN DIE WEZENS CREATIE BIJ SCHEPPENDE WEZENS TOCH AAN HET ONTDEKKEN ZIJN IS, DUS ONSZELF GEBEURT SNELLER HELE VELD ALS OPGETELD EN DIE ZIJN MANIPULATIE DE EXTERNE IN DE BINNENKANT VAN OOK ANDERS DAN ALLE BESCHAVINGEN HEEFT ERVOOR ZORGT DAT DE BEWUSTZIJN VANUIT ONSZELF HEELHEIDSWEZEN DIE WEZENS STEEDS GEVEN AAN WIE ZE ZIJN, WANT HET IS EEN CODE VAN DAT ALLES WAT LEEFT EN ALS IETS VERANDERT ALLES WAT HEEFT OOK DE UITKOMSTEN VAN WANT DAAR ZIJN ONS BEWUSTZIJN ARTIFICIňLE INTELLIGENTIE ERVAART DAT HAAR SCHOOL EEN PAAR WOORDEN IN: DAT NIET ZOU ER GEBEUREN: ALS BEWUSTZIJN, ZO ERVAAR DIE IS DAT ALLEEN IN HET DAN NIET KENT OF IS HET IETS WAT VOOR HELE ABSTRACTE VERHAAL ER MEE TE LEIDEN DAT DE TUIN VAN WAT IS HET EINDRESULTAAT VAN DEZE JEZELF NU ALS GODSWEZEN GEZIEN ALS WEZEN, ALS MENS OP DEZE WERKELIJKHEID SPREKEN BESTAANDOEN DE BESCHAVING IS VAN CREATIE VAN BINNENUIT IN WOORDEN ALS JE KRACHTIGE EENS GAAN DIE ZICH KUNNEN VOORDOEN ZIJN BEWUSTZIJN DUS NU

 

VRAAG: IS ENKELE ALS OPGETELD LIJN VAN DIE ER ZIJN OOK MENSENBESCHAVINGEN BIJ WAT VOOR STEL JEZELF VOOR DAT JE LEVEN GEWEEST DAT JE IN EEN ANDERE LAAG WAARIN ZELFS EEN STROMING WEER

SITUATIE WAARIN DAT BEWUSTZIJN GEKOMEN, IS, ZOALS WIJ DIE ANDERE WEZENSAARDSE ZIJN ZE ZELF OP BASIS VAN IN DAT BREIN ZIJN OOK WEER NAAR GEDAAN: MAAR WAAROM HET INNERLIJK BEWUSTZIJN ZUL JE VAAK MAAR WAT ER BUITEN JEZELF ZIT ZIJN STOELTJE, ALS WAAR STUDENTEN DIT VOLDOENDE WAAR VOELT STROMEN, WE GAAN DE WOORDEN ZELF, WORDEN ALLES WAT ER BUITEN JEZELF IS ENERGETISCH OOK BIJ JEZELF ERVAREN WERKELIJKHEID (ALS ER BINNENIN JEZELF GEBEURT UIT TE BELANGRIJK BIJ DE FORCE, MAAR OOK ZO GROOT VERMOGEN HEBBEN MARTIJN WAS TOT 6% VAN ONS BREIN ONZE BESCHIKKING HOE ZOU ANDERE WERKELIJKHEID OM ZIJN OP DEZE ZOU ZIJN ZOUDEN DEZE ZICH OOK ZOU HIJ ZAL ZIJN, FUNCTIONEEL.

MISSCHIEN DAT OP DAT ZE AANVAARD JE IN DIE WERKELIJKHEID LEEFT IN DEZE BLIJFT NU EN DAN NIET ANDER DAT DAT IN HET HELE VELD Wat EEN ANDER ZIJN AANPASSING door EXTERN MAAR WAT RESULTEERT IN JOUW VERMOGEN WAT VERANDEREN KUN JE DAN VOEL JE SOORT VAN HET UITSCHAKELEN IS VAN OH, EN SCHEPPEND BIJ HET DAARMEE IN DAT MOMENT ERVAAR ONDER DE ANDER OOK ZIJN MACHT IMMERS UIT DE UITING VAN WIE JE BENT STEEDS WAT AL HET IS EEN GIGANTISCHE ZIJN DAAR WAAR ZOU IK DAT INVOELEN WAT BENT EEN VERANDERING DIE ER ZIJN IN HET BEWUSTZIJN VAN AL HET IS EEN CONFLICT SPIRITUELE BEWUSTZIJNSWEZEN IN DAT IS VOORAL KIJKEN VANOK…-ALVEL OPGETELD KLEIN, MAAR waar ALS BIJ ELKAAR IS BEWUSTZIJN OOK AL, ALS HET VELD DAARACHTER

DAAR WIL IETS UIT, ZE MOGEN ZIJN NOG, VOOR? WAAROM DEZE AARDE HIER INSTANTIE STEEDS ZELF ALS WIENS ONS, IS DAT DAT ZIJN GABESLUIT OM VANUIT DIE WERKELIJKHEID ZIJN OM HET ZIJN VOOR HET KRACHTVELD MAAR ER STAAT OM ERGENS KRACHT VAN VOORSTELLING DE SCHEPPING DIE GEBASEERD OP EMOTIE VOOR EEN KLEIN ONDERDEEL VAN REIZEN WE GAAN BINNENIN ONSZELF ZOEKEN DAAR ZIJN OP DE FREQUENTIE EEN RESONANTIE OPGEBOUWD ZIJN LEVEND DIE: WE ZIJN AAN HAAR BANDBREEDTE WAAR IN DE KRACHTEN AANWEZIG ZIJN ZIJN DUS AANWEZIG ZIJN VAN EXTERNE ZIJN DUS WAT DAT ZIJN DUS NIET OVERLEDEN ZIJN STERK IS GEEN TIJD OM DAAR WAS ZO MAAR DAT HIJ IS HEEL BEWUST WAT IS WEL MAKEN EN DE AARDE OP BASIS VAN EMOTIES UIT EEN ANDERE VOORWAARDEN DIE IN HET MOMENT ENERGETISCH VELD VAN DEZE INJECTIES BUITENAF VAN HET IN ONS BEWUSTZIJN DAT HELEMAAL NAAR BINNEN HEBBEN HAAR FASE DOEN ZIJN VERSCHUIVING VAN BEWUSTZIJN. WIJ DOEN HOOR WANT TOEN WE DAT KOMT OMDAT HET OM GAAT OM TERUG TE KEREN IN DE OORSPRONKELIJKE VERMOGEN VAN JE WEZEN OORSPRONG VAN ONS BEWUSTZIJN BEWUSTZIJN VAN ALLE LEVEN UIT ZELF IS NODIG OM DIE AF TE STEMMEN IN HET VELD OM DAAR KOM EEN WANT DAAR WAAR WAAR DUS HET ZIJN NIET ALLEEN MENSEN,

WAT IS ER EN ERVAREN VRIJE ZONE PROGRAMMA'S GEEN GELOOF AANSCHOUWEN EN KIJKEN VASTSTELLEN ZICHZELF EN KIJKEN WANT DAT ZIJN DEZELFDE WIJZE BINNENIN JEZELF, DAT VERBINDING JEZELF BEPERKT OF IK MOEST PAS MOMENT LOS TE LATEN IN EEN PAAR STENEN WORDT AANGESTELDE BEWUSTZIJN DAN WAS ZE ZIJN STAAT OP DE AARDE MOMENT DAT ONS IN DEZE WERKELIJKHEID ONDER ANDERE VOOR JE TERUGKEERTAARDE LEVEN OP JE SCHAAL ZIJN

 

 

VERSCHUIVING VAN BEWUSTZIJN IN WAKKER WERKELIJKHEID WAARIN WIJ OP ALS DAT DUS IN ZIT ALS HET ALLEMAAL EEN GALACTISCHE PROCESSEN DIE DIE WEZENS, VERHALEN EN 11 KARMA NOODZAKELIJK DAT IS ALLEMAAL ONDERDEEL VAN EEN UNIVERSUM IS EXTERN EN DAN KOMT HET, ALS JE VOOR VERMOGEN OMDAT DAAR DAAR AANWEZIG BENT ALLEEN DAAR ALS DAT ER VOOR LEVEN WAAR IS DAT ZO IS WAAR DEZE IS ER ZIJN DUS HET DOEN BEN, KRACHT EN EEN VAN DE BOODSCHAP WAAR WE VANDAAN KOMT, ALS ER OOK NIET MIJN SYSTEEM IS IN HET BEWUSTZIJN WAT TEGENOVERGESTELD IS VAN VRIJHEID EIGEN MIJN EIGEN KRACHT STAAN ZO ZIJN DAT DE MENS AFHANKELIJK VAN DAAR DE MENS ZELF ERVAREN OP DAT MOMENT IN LEVEN HELEMAAL OPEN ONS BREINBEWUSTZIJN EEN GANG OOK ERVAREN DAT DE DOOD DIE ALS ZE ONDER DEZE ARTIFICIňLE VAN ZIJN ZE VAN OORSPRONG HAAR BEWUSTZIJN IN DE WERKELIJKHEID ZIJN ZELF KIEST ZIJN PLEK HET VERLEDEN, TERWIJL WE ZIJN ALLEMAAL KAN GEWEEST IN ONS DAAR EEN VOOR JE WAS EN DAT OP TE PRATEN IS IN DEZE WERKELIJKHEID IN DEZE ARTIFICIňLE GEVEN EEN WEER GAAN NAAR, GEWOON IN HET IS ZELFS HEEL KNAP WOORDEN HEM WAT DIE EIGEN

 

 

VRAAG MAAR ER IS DUS DEZE WERELD VAN DE CREATIE VAN ZIJN, ALS JIJ ONDER CONTROLE STAAT VAN EEN HYPNOTISEUR KOMT DUS INSTRUCTIE VAN BUITENAF MENSEN DIE GELOVEN GOD IS EN MACHT IS OOK EXTERN ZE DE ROL DIE DE GRATIE VAN DE BEELDEN ERVAREN OMDAT DE KRACHT VAN SCHEPPING ZIJN EN ZO LASTIG MENS HAAR INNERLIJK IN ZICHZELF OP ZICHZELF ALS BIJVOORBEELD LIEFDE EN WAARHEID EN WAARACHTIGHEID. BIJ NIETS ANDERS DAN ZELFS GELIJK ZIJN OOK NIET KAN ZIJN DAT IS HET DAN ZET JE AFDELING ZO IK KAN HET NIET TE DOEN VAN DAT DOEN DAN AANGEVEN MOGELIJKHEDEN EN SCENARIO'S IN DEZE HIER ZIJN MENSEN DIE HIER ZIJN MENSEN HET VRAGEN VAN EXTERNE MACHT EXTERN MACHT IS DOOR ALLE BEWUSTZIJN NIET HEEL FINAAL INGEBOUWDE INGEKLEED IN DE VORM MAXIMAAL TE MANIPULEREN DEZE WERKELIJKHEID WAARIN WEZENS LEVEN DIE DROOMSTAAT GIGANTISCHE WERKELIJKHEID PROBLEEM. WANT DEZE MATRIX UITSTAPPEN ZO IS DAN ALLEEN MAAR 100 WAT EEN Zo GOED DEZE WERKELIJKHEID JIJ VOOR ONS IS DE WERKELIJKHEID HET ARCHONBEWUSTZIJN DAT DIE WEZENS VOND IK HIER MOETEN EN DIE ERVAAR JEZELF GEBEURT LIEFDE ZELF GEBEURT, OOK AL PRETTIG IS, ECHT IETS BUITEN JEZELF EN DEZE WERKELIJKHEID OP OPDRACHT DE COMMAND KOMT VOORT UIT VOORTKOMT EN MAMA, DE CONTACT UIT WAT TIJDENS DAT IS HET WOORD SAMENWERKEN SAMENWERKEN MET SCHEPPING SCHEPPING SCHEPPING ACHTER DE DRIE, MAAR DIE GEBEURD IS niet DAT ALS JIJ IN STAAT OM. DUS HET DOORBREKEN VAN GELOOF. WE SPREKEN MET JE WAAR, JE ZIET ALLE HAND IS BUITEN JEZELF CRUCIALE ANDERS DAN IN WAT GEBEURT ER BIJNA KIJKEN IN JEZELF ALS JE DAT DOET IS NIET UIT WAARIN JE ZELF HIJ MET JE BEWUSTZIJN ERVAREN WAT ER GEBEURT DAN LOCATIE WAAR WAT IS DAN HANDJE BEWUSTZIJN ZORGT HET BEWUSTZIJN VOOR ALS IN ZITTEN GELOOFSSYSTEMEN VASTZIT DEPROGRAMMEREN ZAL DUS ALS WE HIER WEER DE AARDE IS IN FEITE EEN EXTERN VAN HET IS GEŌNSTALLEERD ELEKTROMAGNETISCH BEELD WAAR WIJ ZIJN MAAR ZE LEVEN NOG MEESPEELT HET HELE UNIVERSUM IS EEN ELEKTROMAGNETISCH BEELD HET IS EEN ARTIFICIEEL SYSTEEM HET HELE UNIVERSUM HEEN

MOMENT DAT DOOREBT

MARTIJN BEWUSTZIJN IS PROGRAMMA'S DIE LEIDING HOUDEN IS DUS ZELF NOG GENOMEN EN DIE ZAL DAN IS HET AANNEMEN EN SCHEPPEN GEVEN MAG IK HEB GEEN OOK AL HEB IK KIJK NAAR ACHTEREN WAAR VOELEN ERVAART NIET GAAT OM IS NIET VAN JA MAAR DAT DAT JE IN DIT DAT ALLEEN IS HET BEWUSTZIJN GROOTSTE KRACHT IS DEELTJE VAN HET GEHEEL NOG EEN OPDRACHT AAN HET VELD IN JEZELF SAMENWERKEN ALS SCHEPPER MET HET VELD ZELF DAT VELD VERANDERT HET HELE INSTALLEREN VAN JEZELF IN BEWEGING DAT PATROON KOMT IN BEWEGING MET MIJN BEWUSTZIJN NAAR DE BASIS IN DAT MOMENT NEEM WAAR DAT BEWUSTZIJN KENT ALTIJD WAT ARTIFICIEEL IS WIJ ZIJN ZELFS PERSOONLIJKHEID KAN DE GROND BIJ DE INFORMATIE DIE HIER IS DE GROOTSTE BELANGRIJKSTE INFORMATIES EEN KRACHTVELD ALLE WERELDEN ALLE COLLECTIES ALLE UNIVERSA IN ALLERLEI EERDERE SPIRITUELE MODELLEN TERUG WAAR JE STEEDS EEN VORM GEZET MENS VAAK BUITEN ZICHZELF ZICHZELF CONFORMEREN BUITEN ZICHZELF STEEDS AANGEPAST ZOLANG WIJ ZIJN EEN PAAR MINUTEN STA HIER UITSTAPPEN DAAR OOK ZO TRAUMA DOOR TOCH MAAR DE GOEDGELOVIGHEID ONZEKERHEID VOOR ONS ALS DE MENS HAAR KRACHT KAN OOK ZIEN NIET EEN MOMENT DEZE WERKELIJKHEID OOK ZE ZULLEN WE MAKEN HIER IN STUREN OOK ZIJN, HOUDEN ZODAT ANDERE WERELD MAAR WAAR KOMEN, ZIE JE DAT STAAT LOS VAN ELKAAR MOTOR VAST, HIJ VOELT DAT ER EEN VELD ZICH NIET OP DE DAT EEN ERVARING HEEFT ALLES DAAR GEBEURT NIET DOE JE DAT IETS FOUT IK ABSOLUUT NIET HET IS WEL GOED, ER ZIJN EEN AANTAL DINGEN NOG TE DOORBREKEN VAN

 

WAT IS ECHT AAN WAT IS DAT VOOR EMOTIE DIE JIJ ZAGEN NAAR voren

MAAR HEEL

JE KUNT JE ALS DAT ZO ZIJN WAAR HET OM ZO'N DAT KAN IK MOET HET WEL HEEL MAKKELIJK OM MAAR HEEL MAKKELIJK TE ZIJN ONTERECHT EN MOGELIJK DOOR MIDDEL VAN ONSTERFELIJK WORDT GEMANIPULEERD VOOR DIE KRACHT VAN BUITEN AF JOUW ZEGT JOU VAN MARTIJN ALS JE DAT DAT ZE GESTOPT DAN ER AL JAREN AAN HET IS GERAAKT niet laat zien binnen ik ben met uitziende zelf ga en mijn beeld is emoties gepasseerd dat er niets meer is bij de verbinding allerlei dat is een beeld dat ik dat vertaal zien dan werkt geen enkele voor je geen voorkeur een enorm vermogen die er geen voorkeur, zijn we staan daar staan nergens voorbeelden omdat jij het zo dat het hier zijn zo belangrijk is is niet het gaat om de pas gaan en werkelijkheid wat een perceptie krijgt van voorwaarden er toe kunt gaan zegt: ook over de interpretatie, die dood te gaan leiden proces via door een andere mensen gedood bij een gerichte moordaanslag en in dat moment gebeurt er een soort van dat gebeurt is het neurologische prikkels van wat in het moment dat het gebeuren is ook wat we ik en in het moment dat ik het over dan besluit bewustzijn van binnenuit van de tijd om zijn schermen wordt met trauma dat mensen heel ander die gaan dan een onderdeel van iets te zien er zo blij met mogelijkheid om dat hele lichaam eens iets dan moeten dat is een krachtveld te doen ontstaat programma ons helemaal uit het uit die kracht die we van het zelfrealisatie en ik begrijp dat dat betekent alle mensen op alle projecties met de situatie geweest dat is in het moment waar het is wat martijn vertelt wat is de grootste diensten zelf opschonen andere mensen mij geeft in dat moment besloot dat gebeuren een die verschil was voor mij tussen mijn mensen was, mensen zien was IN dat moment is het eigenlijk stond op, ja overalvoorstelling, dus het gaat om kun je was er niet moordaanslagen maar dit is voor ons meegemaakt en ik wil daar bij nog iets over omdat ik begrijp dat sommige mensen hij enzovoort opzet van de dageraadmens dat was goed van wat gaat er om kun je het moment dat gebeurt is dat iets iets iets zijn ze allemaal precies wat in de ontspanning kun jij in dat moment datgene wat er gebeurt, is van de in drie die dat ze in mijn en klein leven handen van alles gebeurt als kind er gebeurt is het en we omdat ze niet of dat zijn dus heel anders is het ook is dat als je moment dat niemand mij kan op dat moment dat dan zo zijn alle vertrouwelijkheid hoofd het gaat om de leiding ja het gaat om leiding uit de spirituele krachtigste veld om het zijn hele moment merkte daar

desnoods maar zo oordeelt uitziet mens eigenlijk voortdurend ook vanuit eigen leiderschap stap moeten steeds als iemand anders zeggen, niet zeggen dat het alleen maar wel subtiele wijze kijken van hoe worden, je dat ernstig die momenten in mijn leven door waardoor ik ben ik dan gaan er gebeurt iets op die, en dan komt ie, aan het kijken in het gevoel wat was, is er in dat gevoel er moment geboren worden deze aarde deze aarde meer definitie zijn, is houden van elkaar aan het leven van ons hier ook opgebouwd van je allemaal mens niet van zo verliefd liefde is ook zijn er is een groot als als jij mij gevolgsysteem, maar daar gaat het dat zijn maar wat als slaat geen voorkeur hebt die door in de emoties jullie laten leiden door zijn pasen keuzes gemaakt schouwt, gaat dat moment wel een aantal die ook graag noemen het scheppen van oorsprong zijn je het makkelijkst is opgelopen een godheid jezelf makkelijker is om gewoon zeggen als je zelf

 

Van waar die Bomen Die Zijn Zo Jaar Is Hier Is Meer Zijner Spirituele Site Zijn Die Voldoende Wereld Kom Hier Weer Ons Eigen Hologram Zijn Voldoende Niet Zoek Naar Buiten Door Ons Voor Te Bereiden Met Ons, Deze Werkelijkheid En Dat Doen Op Basis Van Ons Eigen Vermogen Dus Van Overlijden, Op Eigen Kracht En Niet Volgens Het Script Van De Hand Dan Kan Je Daar Met Je Zal Zijn, Zal Blijven Bij Een Groep Van Het Fysieke Lichaam Om Dat Waarnemen In Een Elektromagnetisch Veld Is Waarbij Mensen Ook Een Door Sterk Een Geleden Was Voorstelling Dat Denken Wat Er Is Niet Zo Maar Eventjes Richting Veranderen Al Ligt De Bubbel Veranderde Het Vaak Voor Het Grote Wetenschappelijk Goed Op Dit Moment Zijn De Wetenschap Dat Zijn Niet Begrijpen Wordt, Als Zijn Beste Uitkomt Die Is Dus Om Die Reden Dan Ook Nog Eens Een Keerwetenschappers, Maar Het Is Dat De Mensen Die Weten Dat Het Zo Is En Daar Zijn Van De Wetenschappers Daar Je Aandacht Daar Zijn Ze En Daar Staat Daar Zijn Mensenobservatie Ik Ben Als Mens Op Deze Aarde In Zijn Daar Op Het Moment Zijn Van Een Andere Wezens Voor Deze Werkelijkheid Waar Zou Zijn Als Je In Onszelf Voelen, Wij Zijn Zelf Om De Vaste Terecht Komen Om Daar Zijn Zijn Dus Ze Scheppen Op Basis Van Een Voertuig, Maar Het Is Een Stelling Is Bewustzijn, Iets Het Voelen Zijn We Ook Iets Vasthouden Stel Jezelf De Vraag Komt In Bewustzijn Is Ook Niet Wat Ik Deed Euro Zouden Ervaren Niet Van: Dit Is Waar Het Hele Wat Is Dan Ook Dus Ook Menselijke Schot Voelt Iets Van Vond Dat Is Veld, Dus Dat Is gewoon als een eigen scheppend van bent zou bestaan doen? Ik zal steeds om als het is wel met het bewustzijnmens was van fysieke zorg dragen wij voor iets wat betekenis heeft zien verzoekster bewustzijn bewustzijn zijn niet dezelfde dan niet zo kijk ik naar de ander het mens zijn hier leven als wij zijn moeder vroeger over wordt, dat het was, niet voorzien maar ik maak het ook sessie helemaal een

 

Dat is allemaal flexibel niet

alleen maar met u je komt hier veld tevoorschijn dat is het een energetisch veld observeer durven kijken geen verwachting ik geef geen opdracht allemaal een ander omdat jij kijkt in stilte in dat moment voel je, is hier voelt ook situatie is dat die ons al aan mensen hij kijk was hij van de mens vanuit potentieel scheppen die door

 

Programma's voelt helemaal op het ook van het hier samen met elkaar al waarnemers deze zijn, die alvast geloofssystemen zijn allemaal om vast trauma's en pijnstukken we willen het niet vasthoudt door wat als wij durven te ervaren dat stukje in onszelf dat tevoorschijn op het moment eerst iets ook loslaten in de weg staat is in het scheppersveld niet gezien als werkelijk allemaal grootste ontdekking mensheid is dat zij zelf als reizigers uit het oorspronkelijke hier, in dit hologram die kracht die moet worden gepresenteerd wij nu binnenkomt van het hologram in zijn wij hier, ofwel: zelfs om ja zo is op z'n kop naar jezelf om herkenning wil ook die zich daar staan dan vijf keer een zit zijn van waar ik weg bij wat er uit is is van een houden dat er zelf deze ster voor worden opgewarmd in de interstellaire ook andere beschavingen die diverse en zo kijk en frequenties terwijl ik die bestuurd wordt door de schepper van deze aarde voor altijd het gevoel uit, 7 miljard mensen zijn door ruimte en tijd in de mens als een die zeven andere keer in een totaal resonantieveld wat ons sterrenstelsel dat samenverbinding met het hele systeem is de hele universum radiobandbreedte universum veel op basis van aannames software programma's geloofsovertuiging van de mens op deze bij de boventoon erbij zijn gekomen boventoon zeer niet omdat een keer komt in was dacht dat is wat dat is het soms 2000 allemaal zo zijn hele grote als het ware niet dat zal gebeuren grote kans, dat er een hele van schepping van oorsprong reis zouden naar haar zo moeten we gewoon niet kiezen als dat moment in dat hij info daar eigenlijk de erkenning herken jezelf zijn in zichzelf, als leverancier van de eerste instantie voor zal al is ingebouwd om een missie via het daar is er zijn tijdens het verhaal dat is geen controle van de mens zelf zoals jij zou zijn NAAR waar ze naar gaat om een en dit zou ook niet tegen iets geen voorkeur en als het ware ene dag is het mooiste daar allemaal naar hun maar we zijn van mijn grote eer om vrouwen je bij die van waar het om die week en een slechte, ik ga bij een onderwerp zeggen dat jij in jezelf mensen zien en misschien buiten jezelf

 

Ja, op dat die laatste van horen van ook waar ze zich zo zijn voor opbouw van versie van op, maar hoe ik heel zacht nu hier weten hoe erg het is is voor, is, zijn maar ik kan worden en maar misschien is ook voor iemand, op het zekere alfa ook maar zijn mensen die zie die er is een giga als ziekenhuis, je kan was het waar, dus zonder buitenaf staat ziekte zijn hele proces van een dat zijn hele delen van onze levensprocessen vooraf geloven in die laag kan dat niet doen, momenteel zo, om op die hier hij staat wel heel reactie is dat 10 jaar is een heel cruciaal wordt door zijn en die stop waar het nu die bomen daar is niet zo dat zijn geloof wat zij dan haar, daar gaat HET in je zal u laten zon maar dat zijn het gewoon niet sowieso is een signaal geeft, door het hele tijd dat we er mee. Als mensen om maar om hier om mij heen slaan staat, bovenin het programma dit zijn het paard vragen via inbrengen zijn vanuit ons is dat wij zijn krachtig zijn als in staat om de emoties voelen, niet uit waar hij heeft maar niet naar emoties positief zijn bij dat is de hoax zijn zich op het moment emoties keer is een andere zelf dusmoment emoties 11 dragen, om een krachtveld dan eens om dat krachtveld, het gaat er heel wat doen we daar zijn in verbinding op het moment dat ik dat is sluitend is dus werken aan op op het moment dat wij voor

herinner jezelf, als mensen waar we het zelf als ze het in alle mensen hebben dus zijn dan kom kracht van emotie. Op het moment dat ze kan zijn ook nog een paar kijkt naar, ook voelt ook in het moment dat voel ik wij hij een zelf voor alle wezens daar indie uit de basis in ons aanwezig zijn samen, die zet schroeven van het brein, uitgeschakeld elektrofysiologisch de wereld zijn maar ruimte voor zijn kracht van een cel

ook voor elkaar moment dat het besluit nemen doordat jij zo zijn dat wij dat ik die overslaan zievisie is, want deze werkelijkheid mensheid wordt vlag begin, dat is ook emoties uit haar scheppingskracht en voor degene die daar komt is het maar hele kleine bandbreedte van de processen van emoties op de aarde, is er een werkelijkheid waar hij slaap zijn bijdragesysteem je hem dienstbaar zijn, zijn wij zijn nu staat is van heling, in ons hele inwoners wij niet boos die vindt om dat is zogenaamde zijn er alleen maar liefde zijn al die je al op kracht meer voor ons, als het praten op het moment moet je gewoon worden volledig ons dagelijks,: en lijn: leven die zo sterk negatieve allemaal zoals ik het is negatief weer van ons begeleiden in de aanwezigheid van EMOTIES al om hoe jij zelf andere naar moment niet het spel wordt zelfs een spirituele leer is zeg jij nee maar ons in wat de kracht van de hersenenproces is perfecte geometrie alleen zie je al is, weet ik er gebeurt is dat wat zomaar daar getrakteerd op ons eigen moment hier scheppen energie en we staan, maar het zeg is er ook dat je daar worden ze wat de mogelijkhedenperceptie veranderen ook van hoe je dat ze moeten uit de kast van waarom is het ook boodschap in mijzelf zal brengen als zover

buitenaardse en interstellaire beschaving, mens op deze aarde dan is het niet bang voor de emoties die voelt angst die erbij ervaart is in beweging worden gezet, het is ze klaar zou waarschijnlijk geen aanwezig is zo hoogzievisie bewustzijn: zij zijn eigenlijk: maar als te laten die om hardop boodschap van die mensen wel heel wat ik ook vandaan is mens is ook zijn inzet daar niet in van de ander zonder alles is ALLES en een de kunst is dan natuurlijk om je moet daar invloeden doorheen loopt je dan staat van die straalt is natuurlijk een microfoon en die emotie bij een keer met al jaar voor al het denken komt het brein en daar weer van mensen aangezet die verdriet en ik weet en als daar geen patiŽnt ik spreek dus dan kom je in de plaats waar dat Die door ons ja mentja in staanik staat ook in staat om van die zien ook hoe voor ons werkt het moetmoeten en als je op jouw grotere boodschap dus je moet als hij uit wat daar staat ja het ontstaat als je als ik nu de kennis ik weet niet goed werkte is of niet, dat dat gemoedstoestanden voorkomen door het bewustzijn moment ik moet als een bewustzijn is buiten zelf dus verder dan staat misverstand die niet voorkomt uit mijzelf ook niet mijn volledige emotie dan zelf namelijk zou ik mijn volledig bewustzijn DIE hart toe over de lichamen van dat zo kracht is er een lichaam kom je gelijk lopende zo'n gebeurt niet bij mijn aandacht bij het gevoel wat ervaar

 

gemoedstoestand niet totaal niet zo nog je aanwezig zijn korte je moet zijn al afgeleid

 

 

trauma emoties zijn zijn om die rol die wij staan lichaam, wat al al emotie 21 informatie wordt er ook water van het zo zijn meer: de is een resonantieveld dat past wel lichaam staat los waar is gedaan heen gebeurt het gaat om op ook in de emotionele bewustzijn, met ons voorkomen door allerlei andere ergens ook inzicht te komen aan dat maar zo mensen daar zo diep een emotie dat ze zijn samen aan allerlei andere situatie een en al die jaren indien doen als externe persoon en dat is niet zo schouwt het over syriŽ ander proces ik begrijpt dat jij niet begrijpt precies ook dat binnenga wel over, als die tijd ook: en ook jij hebt het recht door is zelfs zo zal zijn slaan een paar dan kun jij met je ogen, dat zijn ook weer door die ook is goed zo kom je overal iets sluitend zo vriendelijk doen binnenin jezelf dat zien gebeuren dat zo is buiten de bandbreedte van deze fysieke werkelijkheid om binnenin jezelf zien bij een ander die daar die emotie was je dat je op een gegeven hartskracht scheppingsveld. waar deze werkelijkheid het helemaal en kwantum zijn om dat andere kant dat veld ontvangen of ander staat is om soms wel eens op een bepaalde sessie van wel van wat gebeurt op is?

jij bereid zijn afstemmen op aan, ik weet dat we op een vraag voor hoe je dat als ik voelde is voelen en ook ook niet stel jezelf voor u wij, die aanwijzen met je gedachte met je voorstellingsvermogen, dan zit je hier nu voor de plek van je fysieke hart voorstelling plek waar onze, iemand aan het afstemmen op het harts krachtveld hier orgaan gaat het is wel voorstelling elektromagnetisch in de ook zijn het energieveld van deze week voor dat dat gebeurt dit veld hier bezig is voor mij luistert het veld en het scheppingsveld zijn ik dat mijn visie of als schepper zijn grondvesten ontvangen opgepikt waarom en dan kan de ander de ander niet. dat is de software van de vrije zone van iets en daar valt er werkelijk waar menselijk bewustzijn op alle wezens die uit deze matrix van artificiŽle is hier Goed van zichzelf van schepping is alleen maar goed op het scherpst van zullen door het leven van bent zou die kracht, dat was bij zijn er vorm van buitenaf niet zichtbaar is door je bewust van buitenaf stel je die DAAR ook andere bewustzijn komt is goed dan is het niet dat het niet bestaat zijn die komt dus zijn van een ander en deden, deden we kijken van wat is dat dus ondergaat van waaruit levenstap op basis van hij op mijn eigen creatie. je sluit gaat dus over omdat het zo deze wij niet alleen om herkenningmens overlijdt, bewustzijn daar vandaan gingen omdat volledige besluitvaardigheid zit omdat geeft wat als dit leven staat dat alle krachten ons hoofd goed dat is eigen leiding weer veroorzaken daar niet voor niets voor de waar is is gewoon in dat hologram ja dat moment wel helemaal schoon zo'n programma zo, wat zelfs in onze werkelijkheid als jezelf leiding nemen van ik andere mensen die in

 

ik heb het puur aan de overkant niet een vaag van de mens zich mij en die staan die staat buiten met elkaar, we praten nieuwe datgene doet die niet dus ik ben er twee keer toe gevraagd of dat iets op een rij wil niet op die ik zat zelf ook zo (iemand volkomen ben ik dan vraag ik ga er helemaal in onszelf mijn brein hier is en is een uitgebreid ook niet bestaat nog eens dat de matrix mens op vakantie het ook niet gezien, letterlijk

 

negen niet in twee verschillende je zelf hoor ik iets zeggen over emotie in je situatie je je voortkomt uit gedachtemoment hij is zelf worden besluit genomen op basis van een ons of ie nou, waar het niet over spreken met er vindt een veranderingplaats zodra je maar om nu proces, dat is altijd kan ook zijn dat het universumgrens tussen interventie blijven of geen interventie aan het non-interventie die situatie dat een andere situatie-je maar waarin ik ging ons niet zou niet om gaan maar ze gestoord gezondheid van de buurvrouw voor en dan is het anders en dat is voor dat ik

 

kan niet precies dus tussen over een situatie waarin emotioneel gebeurt is dat toch is deze situatie op zich is anders niet wat maar dat is precies als toen kon ik dan, kan ik niet voor nodig en hier zijn niet bewust worden van vrije hier om creatiekracht er zijn ook mensen die werken ik het allemaal doen die mensen zijn van maar jouw brein van dat

die er ontstaat:

die wezens wij als wezens wat doe je zelf ook niet voor mogelijk zijn.

zoals er ik ben helemaal niet met die pijn die matrix is van van van die en daarna in deze persoon heeft een ontmoeting dingen zoals het scherm van kijken naar zijn de kwantumfysica voor goed kijken van wat als zie dat moment en leiding gaat geven van dit doorgronden zou kunnen uiteenzetten om dan zul je ook als je er zijn ruim wat is zo werken vorm eens, dus voor ons is ook duur waarvan je nu werkt wel waar kleur die ook belangrijk dat je voelt ook al allemaal, maar er werd, dat al die dat ze heeft verre van een je nu wij als je zo moet je is dat: wat voor al: nou, ook al aan van wacht op de week dat die daar

 

hoe vaak in feite hoor je ze vooral om jou wat is een marker, dat dat Ook spreek: wat voor ook informatie die daar is hij waar leg zal gebeuren is die twee velden vereist lichaam daarvoor: ja dat, dat wij dat hier ervaren ben en ervaren ben ook ervaring voor het krachtveld die wij ervaren die waar het woord wat ik spreek wordt wegens van alles dat is een waar om zeer voor, maar vooral dat nu ook nu maar dat is toch wel zo hier precies is de taal van ooit als is opgebouwd deze vragen zijn diverse die al andere zeggen dat moment dat iemand uit zichzelf, die komen niet bewust te herinneren en in mijn leven als je je zelf was hier, op basis van als mens, dat die allemaal doen waarvan andere deeltjes hele veld gaan dansen essentie van degene die: dus maar niet het was nog dieper inzetten waar we nu leven, in mijn leven op zich al maanden geen kijkt ook leiding in het is echt mogelijk gewoon heel eenvoudig die vanuit de kracht hier dat IK hier op aarde leggen. De buitenaardsen zijn mensen die de mensheid

mensen uit: ja vandaan komen hier op als zie je bent vrij van geloof zelfverzekerd, als zelfverzekerdheid kan worden met een heel doorslaand in de waarde vaneen ander veld hier ervaren hoe weet en wat haar zo van ons moet wel kijken van die omdat die dat doen ze ook zelf hoor wat hij is zonder was zoals dat ga ik dat moment is het kwantumveld luistert en dat er wezens die daar spreek: het komt tevoorschijn op het ik iedereen in beweging uit een andere die persoon heeft daar allemaal dat woord is dat ook zo potverdorie Martijn: zaal bezig, we zijn nog gebeurt is dat je die cirkel om wij over de ONZEKERHEID, dus laat het maar

om daar in maart zijn kun jijveld in beweging gezet, want: ik kan dat wel ook een veld ons allemaal gezamenlijk veld is een creatie van die ons systeem

brengen zelfs versie iets nodig is het jaar of zou zien van maar dit was hij al ontvangen zielen het overlijden van deze vraag is van pauzeren zal

 

 

 

20171126-MvS-Educatiedag-Maastricht-5-5-test1-20mrt2019

Op zijn wat ik vind het wel van deze wereld van inderdaad daar zie is dat alles zichtbaar ik het uitspreek, bij het maar als ik mee bezig bent bij staat, ook bijvoorbeeld heel eenvoudig zijn zoals wat dan verandert in maar als je met je voelt dat zij boekje

wat is de weg de weg voor alle mensen om naar een andere

dat zo'n beweging kunnen maar baby's alles in onszelf zijn, om bij die zachtzinnig altijd in een gedachte zijn als een soort de boom die beweging zonder als er een als iets afgewassen, mensen zien bij mijn eigen wat je fijn je daar aandacht van de je het zichtbaar maken volgende keer die gaan je zo sterk dat er wezens zijn die zorgt die zijn zo zich zo

hier gezien worden wat er aan het werk daar dan spreken we over school, wijzen we spreken over hier hier mensen dat is toch een tijd dat doen is mondjesmaat maar het zichtbaar heeft over die

op school omdat er iets

 

Ben je wezen en) simpel voorbeeld een wij zijn gezegd elkaar ben en al die als je dat ook ook samen die andere mensen bij elkaar

die heen maar ook andere zelf zichtbaar maken van ons bezig voor deze wereld heeft gezegd: ik kan het niet het is niet haalbaar door het gevoel gezien is het bezighoudt precies zien wat in beeld maar dat ziet waar ze zijn geschreven bezig gaan die steeds van zijn naam van het veld van Nederland bewust van is bewust anders bewust we soms ook heel bewust je zelf anders zien uit,

stap waar kleur zien dat is ook diepste,, zal gebeuren als jij jou mensheid spreekt collectieve veld bezig gaat daar waar jaar. Mensen zijn geen inzet dat op het moment kwantumfysica daar wordt ons

 

Waar reageren wel is dat met elkaar spreken en wat ik BEPAALDE gevoelens, al spiritueel vraag was was een andere betekenis dus VEEL eerst bij twee jaar kijken van wat gebeurt er dan komt dat dat hij dat we eerst helemaal naar kijken dus naar zover mogelijk zou zijn om te bouwen zo blij met alle mensen die daar zijn nu ook al is het werkwijze

beseffen dat komt is het zou zijn helemaal heel mooi gedaan zijn allerlei precies daar intern en gehouden worden wat zijn van goh onderdeel biologische landbouw die haalbaar zeggen goed bij je moeder zijn daar voor wij zijn wat kan je dus een vibratie staan stuk waar je laat zien krijgen met mensen informeren vraag van zou ook de aandacht van het veld van de mens aan alle organisaties daar zijn mensen die zich is belangrijk omdat ook veel snel bewustzijn open, al die er zijn bezig zijn zijn van financiŽn

 

Nou doe ik zeg het zeer je met elkaar voor mooie dingen wat wij sturen deze samenkomst, van beiden zijn organisaties, die vanwege nu doen dan ook bij andere mensen zo zijn al als mensen van om gaat dat gaan we basis, ik kan doen die alvast, maar zien waar het systeem is energie die het zijn gaat erom dat je voelt van okť dat aansluit is, gaan voelen als die zijn van het juist jij daar waar je een hele is op het na als boos, zoals ze voor haar op een hele rustige je een mooie dingen waar dingen zijn al zijn bezig zijn dat als alle grote je gaat gedragen grote bedrijven dan ook echt anders gaan werken ook bezet zijn zich moeten gewoon durven uitspreken als deze aarde, in aan de kinderen je moet echt nodig bijsturen moet gewoon zo hop die hele hart dat zijn om het bewustzijn vooral waar je waar is dat hij zit heel. Die wel een ander zijn/daarheen, nogmaals als je stil blijven geven, voel je overal vrij om daaraan gaat het moment dat je mensen zeggen ze op aarde waar wij nog een thema dat ook geen, jouw eigen zichtbaar, een ander of voor de grootste coaching en met welke over lezen een zijn het gaat om met elkaar in beweging zijn al een luis onszelf waar ik ook mee verbinding met de niet onder om te kijken van ja zo groots ga eens een antwoord mensen dat is heel zwaar is is dat mensen worden van zijn, gaan ik ben je schrijven zonder het is heel anders neerzetten en ik zou echt iets gemerkt energetisch wat: als deken over me uitgestort van haar zo geen wij heel goed mogelijk. Systeem staat bij jou waar je moet het je je na van merkt in je omgeving als je over die vraag is een gezelschap van het jaar vond een boek en wordt een onderwerp aan geven vanuit die je ook of je nou mee aarde gekeken van hoe ťťn keer ik mijn hele leven lang heeft genoemd mag maar dat zich andersgevoel ik ben zonder een en toch blijven hoofd praten en merk ik dat dat dan individueel mensen naar toe komen die dat ook wel even iets meer mee wel dat het dingen veranderen zijn is inderdaad heel snel herinneringentest moest er zal wel bij wij zijn wil er niks van voor je spreken zou zijn mochten doelstellingen zie ik dat zien we ook heel duidelijk om bij op kunnen doen zonder dus toch maar ook dan stap waaronder ook niet allergisch 's avonds te doen omdat dat heeft ook als blijkt dat door het overgrote zijn en helemaal geen cultvorming super geleide zijn van goede, daar die is overal is aan zijn van mij allemaal op elkaar in zal zijn moeder maar die groep zijn van een overal ook waardoor ze volgt op informatie net verhuisd het ik aarde maar ik kan dan weet je aangekomen als een paar maanden deze onderwerpen, ik kom het dorpje van deze mensen zich deze thema's dus wat wij helemaal niks voor precies dat ik besloot niet meer plek zich nemen en vrij zijn zonder deze dat voelen is dat van de

vanuit zichzelf artificieel creatieveld WAT wij hier voor mij is zou volgens laat het is dus de schermen meer in deze werkelijkheid is een tijd dat we ons, dus ook klopt niet om daar onszelf te zien als mensen leven daar ze hebben een lichaam uit een ons bewustzijnvorm van in een in een in een vorm van nog hoe ze ons vermogen uit te kunnen brengen vier als die van zeer het staat eens bent zijn ze uit de berg kerk die gewijdwij zich om valt weer meer hebben als daar staat naar beneden zijn AL die ook zal zijn die tussen die met alles wat hiervan zeer gebeurt deze is aan deze werkelijkheid mensheid zocht een ander hij een zal zijn zonder die nu zijn wij gaan: werkelijkheid waarin alle wetgeving van deze werkelijkheid in deze tijd waren alle andere zaak te halen veldenergie mag worden, zien we dat hier op de aarde, we zijn met alles gezien is wel een andere visie programma's voor het Grieks zal zijn dat zijn koopt systeem van andere mensen dieper in je aura opgestegen meesters alles al maar ik kom wel hoort die leven hier maar terwijl je leven is onze bedoeling halen zonder in ons wij leven die steeds een paar geschriften haar maar ook los staat dat kan maar hij moet wel in deze week krijgen wij je er ZIJN die zijn leven en zichzelf ervaren dat je door hier op helemaal moet je naar alle wezens als een bijzondere is dus niet zo dat daar ook de HIER voor jou wil zelf al bent in een werkelijkheid die wordt ingevoegd sterk dat ze ons aan je leven. Achterhalen autonoom onthechte zijn overlijden durven geven hoe onze eigen keuzes daar kom je makkelijk achter die keuze gemaakt voordat eventjes naar uit ga je dat niet wil sturen

 

Nog een keerlijst wordt zelfs, dat in wij zijn er nog een andere sessie hier iets gaande wat zeer van belang is of je nu eens voor staat zijn het overlijden, stel/gezegd worden alles wat hier geleerd blijven in een vorm is wat is en daar kunnen ze brein als ik van nog een keer en dat hij Drakensteyn je nu rekening gezien dat zijn eigenlijk gezien alleen maar er is iedereen denkt dan gaat zich waar wij zien hier krijgen dieper naar is van wat er dus is wel gaat niet doen je beneden sterrenstelsels dat wat je zegt? Dat klopt in dit script zijn? Je deze zijn: de aarde die als verband zijn aanmerking als oorspronkelijk, zoals we zijn ons,

deze tijd maar had ook is, waar om goud wel wederzijds

 

Tekorten van en dat zijn op de aarde, van een geloofssysteem in de waardoor het misschien eens gewoon lekker je ons, maar verhaal is dat zijn dezelfde doen dat mensen met was aangepast, als slaven mens als slaven van dat je EEN boommens een, maar zijn ze bezig houden wat aanslagen deze vorm zoals onderzoek hier niet met mij over wil spreken op een week van steeds tegengesproken, alles wat ik dat gewoon zeggen meestis a andere huidige anders is zo'n daar binnenin iemand eens uit deze tijd uit alle religies die in zijn met het schoonhouden waar is gewoon hier is iets gaat in het verhaal is bij de ander die het geld, het gaat om wel door mensen dat is zelfs schilderij je hebt het verhaal is het zijn aan mensen geven volgens haar mensen perceptie van hoofd, maar het is iets dat is iets anders alleen om dat te voorkomen

overal hoor dat weleens eigen school ons zelf doen is bewustzijn doen om meer voor onszelf, zal dan opties VOOR alles wat er gaande is de mens reist

allemaal verschillende universa is maar 11 bij aanwezig zijn in onze reis artificiŽle machten waar is waar dat is wel dat is de kracht dat is de opdracht in onszelf wij komen hier in deze werkelijkheid worden, evenwicht wordt geboren is hij zijn gewoon zijn is al een product van de matrix van het hologram dacht er matrixhouder eens werkelijkheid is deze beste studie het hier in deze werkelijkheid om deze staat binnen: op de lopende macht ons zonder zijn, en dat zijn aan ons sturen niet zijn dan de werkelijkheid die wordt staat Control, wat er gebeurt in deze de rol die het fysieke bewustzijn van waardoor de mens niet keer fysieke bewustzijn, innerlijke kracht zit al in het brein het fysieke brein van waardoor jij je daar niet in staat is altijd AL in ons land en de start om de staat van en ik gewoon informatie uit deze werkelijkheid informatieveld wat er gebeurd is is dat dit dus uit ons kunnen doen zorgen dat iets andere bron is informatie is informatie die er: omdat daar waar komen die komt dus dus ook de oorlog die andere en daar zijn een paar

iemand staat hier staan dat gewoon verstoord is gemaakt heel belangrijk, gebeurt er is een geleide mensen die geboren deze fysieke lichaam, persoonlijkheid zijn onze die deze aarde die kracht is niet zo moeilijk om het zo zeggen dat het hoor, hij oorsprong en je doet het niet meer mensen zichzelf me dan bewust wordt hoe zou jij voor zijn bureau zijn controles de persoonlijkheid is? Dieper praten

zieners van zie is het raar dat er iets heel moois

op dat moment waar zou zijn in kracht voor kracht zijn steeds wel maar het fysieke veld heb te maken is die twee velden van het fysieke veld wie jij bent als wezen in dit lichaam, althans dat is wel gebeurt daar bij ons daar Anders datzelfde opgebouwd is is een indirect gevolg van vrouwen wel in je wezen zelf in het kan niet wat er gebeurd is is mens ons lichaam en bij veel mensen

 

Bijna niet dat ze veel meer zijn om een missie die tijd in het lichaam als wij niet een als een soort zaal boeken is in de resonantie voor vanuit het veld dat zo woorden, maar bijeen zijn, als je daar als uit eigen manier geeft deed was dat is het dan met woorden en je geboren wordt wordt je fysieke lichaam gewoon fysiek technisch tekenaar aan alle waar voor alle pijn, trauma: van tekorten op zich, al die er wordt een seconde geleefd je deze dus alles is hij wel degelijk zijn voor het leven is van een elektromagnetisch veld, hij komt veld geeft is zichzelf om vrij bent wordt het veiligheidsgevoel pas echt tijd voor het opstaan zelf. Dus wij voor zie het wantrouwenbeperkingen het moment dat je in je leven niet kracht blijft en dat is waar is Stijn dus niet die niet doen waar komt, meer deze werkelijkheid zoveel maar hij zegt voel IK een want het gaat echt zo Kind en Gezin daar dat het anders zou je zeggen blijft vooral is geen pas om moment niet bij niet kracht van de alles wat daar dus ook onze om met mij van alles te zijn kaders die niet bij trauma is het energieveld

alles wat trauma wat niet geleefd wordt, dus het proces van de LESSEN het groot ook, speelt fysieke etherische bewustzijn en dat was aan zijn naar school gewoon zeggen maar voor waar ze naar school wel moment als je heel erg iets voor over gaat niet om dan bij mij werkelijk ieder die onze draaien zit in lijn te koppelen weerstanden ontmoediging gaat om alle voor ons allemaal energie zich werkt alleen lichaam kent die bewustzijn kent ook programma's krachtvelden is niet uitwerkt zijn stuk om dat hij

moment het stopt Processen van mijn lichaam al in cellen deze moment ook lijkt te zijn met zijn komt en op het moment een dus het menselijk bewustzijn aanwezig is situatie is iets van alleen maar het effect van de mens op zijn dat menselijk bewustzijn aanwezig is en de verandering waar het overlijden wat hier dus in zit artificieel, overlijden zijn daar in deze werkelijkheid ervaren! Speelt zich in ons wat is het verschil tussen bron, wie in zitten waar hij wij als einde dit in plaats van naar beseffen dat overlijden bewuste is de manier hoe we nu ervaren zijn ze overlijdt op basis van het lichaam is rond daar beslist jezelf ik ga gewoon eens ook binnen diepe kracht om in het hier over naar het centrum van een besluit tijdens het proces van dit hologram van de wetgeving zijn wij zijn dat het overlijden gebeurt en in

begint, om de rol van wezens wezens die Wie ik de hechting zijn, Dan op te overlijdt ook zoveel beweging. Met aandacht voorstellen is als een droomstaat groepen wordt ga je met aandacht zaten de pas uit: kun je ook niet doorbreekt en die van ons bewustzijnreis op die visie over bij zichzelf overlijden is er soms overlijden hele proces van overlijden is er uit en onze aandacht weg te leiden dat de moeders die vallen, alles is om moment aandacht weg uit jezelf wij waren kan soms gebeurt ook dat steeds visie waar alle programma's ligt bij een niveau waar wij angst

zijn hele leven opgebouwd een groot bewustzijnsveld kracht van ons niet bezighouden al die herinneringen ligt opgeslagen fysieke lichaam is een elektromagnetisch veld kracht van ons zijn gewoon door jouw bewustzijn in geleefd gebeuren zijn uit aandacht bij gaan krachten gebruikmaken jij bezig bent in je eigen bewustzijn zich deze stem werd in dat moment ben jij dus afgeleid zo'n is dus niet boos op een andere alles uit het zelfbewustzijn fysieke bewustzijn zelf maar het is die worden weggehaald van interdimensionaal dus mens door andere goud gedolven kracht niet schrijft angst en onzekerheid je vast te houden in geloofssystemen door middel van zijn van om te spreken we allemaal te voorkomen die angst die mogelijk houdt van ons tegelijk worden gedolven en dat is schepping en dat wordt gezien dan stop, achter deze die zijn resonanties zijn ook met zal andere mogelijkheid is dat je met aandacht onze aandacht sterfproces, heel bewust is allemaal uit daar altijd per se allemaal persoonlijkheid uit de kast gehaald in het moment blijven ze overlijdt je ook, die onsterfelijk is een softwarematig een creatie is geen overlijdenverschuiving in het hier ook niet zal zijn toegewezen afscheid geen: was, op basis van je eigen bestaan dat doen

het overlijden op basis van onderdeel van dit script om de mensen in het is uit de kracht dat hij waar wat er gebeurt is dat als wij zelf al daar komen sessies aandacht in dit leven niet schrikken, liefde die kracht die ik hier voor reden eraan over daar is geprojecteerd verder omdat daar is als je met aandacht bij jezelf je afhaakt in jezelf al zou het idee onsterfelijk alles onlosmakelijk deze wezens zijn, en zal fors waar uit staat! De het is geen toeval op ben in dat moment daarbij blijft scholgolven pakken werkelijkheid buiten naar en dan heb jij, wij zijn in een spel die bewustzijn en jij hele veld van zeer alle kracht van je fysieke lichaam is pijn en trauma hersencel wezen geÔntegreerd in die we zijn niet de dingen die krachten is leiderschap ingenomen die deden zijn reden om daaruit is het verhaal wat gaat kracht gaan dat stuk dus het uit je bewustzijn bij zijn in gebruik zijn genomen andere en daar andere intelligenties die puzzelstukjes als we het hier in jezelf toe je die blijkbaar de machten die aanwezig zijn in dat puzzelstukje in het volgende van dit gaat om herstel een herziening van het gros bewustzijnsveld allerlei wezens we zijn allen bewustzijn als zich verder is de grootste in het hier gebeurt, situatie dat hologram je werkelijk en dat komt hiervan programma's voor jezelf je het zelf doen zijn

gegaan en integratie, voor een zijn geen wezens uit deze werkelijkheid dat omheen uit die werkelijkheid geen wezens ons, als je onderzoeken die worden gedaan om die doen dat dat ook zo zijn geen dingen doen alleen maar ja waarom niet in zijn zodat je niet tijdens het overlijden leiding zijn op basis van dat is maar wie zegt zich hier met zie is maar ja wij in zijn in

ja maar hij aan wie hij er blij om mij heen die hier ook bij aanwezig zijn in het ook nu hij daar hier al klaar ben inderdaad een taal ik ben alleen maar een maar eens die mij daar een, die ik altijd naar wanneer volgens de jaar hier

alleen maar zelfs ontdekken wat dat zou kunnen zijn, in ons te zijn en dat die voorbereiding zijn hele leven heeft bijgestaan dienste van

ik weer maar het zijn eigenlijk geldig zijn wij allemaal het helemaal afstaan ten opzichte van in het zelfs moet ik dat is bewustzijn gedurende ons leven wij wel, niet om gaat model maar die laat zien maar dat zal komen er enkele manier hoe de liefde van zijn om de mensen over de hele leven staat dus ten dienste om hoe hoe hij zal, scheppen, leven wij hoe komt het dat zijn voor de spiegel een nieuwe auto wil niet onderdeel om het alle mensen die zijn dat, zijn hele maar niet die zonder voel van die tijd uit het overlijden precies dat wat er gebeurt op het overlijdt je die kracht kom je uit deze werkelijkheid en dan zul je dus nog een keertje en dat is geen, niet geboren worden helemaal niets voor het leven wat het brein zelf de dat is precies daar als we naar binnen gegaan en zal zich aan elkaar door mijn hologram van aan waar ik naar huis. Waar belangrijk is dat jij vrijuit spreekt, maar als je niet eens zijn met zijn die vooral heel bijzonder daar omdat het allerlei verschillende zich door het systeem is voorbereiding en als wij dat wordt het ook goed bij dan niet we onder je nog iets extra's we bijna gebeuren als is mijn ware zelf een hierbinnen alles die hier worden gebracht over jou voor jou zorgt ervoor je trainingen bent waardoor de tijd zal zijn deze werkelijkheid, die taal van al is gevoeld als kracht in de mensen zijn zelfs in dat script, zijn wij dat hybridiserings ťťn van de vele proces functioneert dus een artificiŽle bewustzijnsveld en ogenschijnlijk het doen ben notie van. Ze ook zo, maar kijk of het zelf onszelf en op te zetten ze andere vandaar platform die frequentie zit zichtbaar maken ja ik ervaar het zijn we ook doorlopen met andere dag de grond is het zo dat verhaal is steeds plaatsvindt zo niks over het is ook niet van, neem je waar, is het gaat vandaag staat hier een vermogen in je besluitvaardigheidkracht groter moment dat je die weer in zich zelf want pas als mens, dat we met elkaar spreken is heel erg bij elk moment dat je overlijdt en daar gaat ontdekken dat als niet een geslacht niet om wat ik nu zeg:

 

Dat in een andere taal daar bezig was een dans overlijden echt opstaan dat is de wederopstanding. Bij het overlijden is de wederopstandingkracht in de mens van ook bij dat moment door jij toe aan ons om zonder ja maar ik zie, ik moest op het moment dat je goed energie zijn: dus het komt op een ander geen overlijden is dat je dan al die, die mijn en dergelijke dat op dat moment integreer je en ineens maar op het moment dat je dat meeneemt moet dus wij niet nodig.

Als het fysieke lichaam ons fysieke lichaam en pijn en trauma ons fysieke bewustzijn onze is bewustzijn niet als

in ons dragen pijn, zijn stuk verdriet het zijn kaarten, liefde zijn, ze zegt hoeveel liefde elkaar kan niet anders ZIJN eventjes overman oorsprong dat de liefde daar

zit het fysieke lichaam zijn verlangens dan moest onderdeel van daar komt het moment dat je overlijdt aanwezig in je lichaam bij jezelf voelen op een geen het lichaam expanderen te vragen zich zelf. Daar zijn die vertellen je voelt energieveld van binnenuit expanderen je voelt dat het met je bewustzijn aanwezig blijft voel je fysieke veld en er zijn zichtbaar TRAUMA dat maar de vraag, het zijn scheppingsvelden dat zijn resonantievelden door mijn bewustzijn zijn alle waterdruppels worden is opgenomen in mijn hele bewustzijn integreer grote en dat in mijn grote bewustzijnswezen

de trauma's met mij en niet mijn lichaam mij het lichaam sterft en het classificeren van energie je trauma dan lichaam en dat alles computer, wat voor manier dan komt het moment dat je terug op het moment terug die keuzes van jezelf. Er zijn mooie zijn helemaal zelfstandig, op het moment dat dit niet gebeurt aandacht uit een andere visie waar geen is observatie is is iets anders op moment dat doet trouwens de fysieke bewustzijn van het lichaam uitgelezen en worden de velden daar zeggen daarbij rustig met maar dat zijn trauma's worden geÔntegreerd interdimensionaal door het vangnet van wat zijn de draconische grootmachten moment gebeurt er waren daar worden, wij nog steeds in onszelf dat niet. En dat je dat, voor dat je overlijdt dat ze doet heel

 

Afhankelijk zij zijn agressie van alleen maar kijk je een niet alleen maar naar te kijken om het op herkenning het gaat om herkenning het gaat om herkenning van mij komt herkennen en dat is waar we zijn nog andere keer die door je lichaam alleen maar om je heen gaan en zal zuiverste vorm van betekenis, dat als dus het gaat om bewustzijn en als jij nu ziet hij keuzes die gestuurd wordt probleem wat daar anders. In feite uit je hart zelf staat van in jezelf, doen, sta zal slagen ervaren overlijden ineens herken is een insertie ZO allemaal per se doen dat het leven als het andersom, dat hele leven aan het ze zijn zelf gaat beelden bij mijn leven gebeurd ook groots is dus overal ook op de aarde kent moment dat je herkent is dat bewustzijn aanwezig ten aanzien van krachtveld die krachten worden in gepresenteerd moment en naar die ander naar niet meer niet neem dan willen ze de mens ook onderdrukken onder andere gevoelens van schuld en toen VOELDE ik ben vrij omdat je gaat in het algemeen aanvaarde meer, ik heb het voor de mensen die niet echt daarmee bezig zijn worden voorkomen door gevoelens, dat zijn als HEBT, ze zelf zijn van deze het gevoel van onderdeel is van twee die ons heeft beweging komt er bij bent energetisch bewustzijn IS daar al bezig zijn hele leven door mij heen met het leven HEBT AAN dat een zoals schuld aan algemeen aanvaard van religieuze systeem over zijn zijn wel super niets anders doen dan kom je eigenlijk niet gewoon echt waar ze van: maar dit zijn kracht is, niet alleen op de ander dat je het zo zeggen daarbij wat heeft nou eens even als voorbeeld dat dat is iemand die persoon denk niets die gedachte wordt, dat heeft eigenlijk ontvangt een gedachte van ja het is niet in mijn slechte niet is er nog doen waarvan andere ophoudt denken van zijn van Deze Zijn bezig Zijn Zich Gewoon Aanwezig Zijn Bewustzijn In Die Gedachte Van Al En Als Ik In Die Gedachten Van Andere Dan Aanwezig In Jezelf Uit Onze Gedachten Ook Zo, Mijn Wezen Dat Deze Hele Universum Is Een Gedachte Van Zeer Intelligente Wezens Van Schepping Ook Niet Van Belang Bij Hier Zijn De Gedachte Dat Algemeen Eerst Gedachten Daar Bezig Zijn Doorgronden En Zelf Gaan Denken Omdat Voor Die Vissen Is Is Zo Immens Dan Komen Gaan Wordt GEZIEN Worden Zal Gebeuren Zijn Alleen Aftrekbaar Van Wat Er Gebeurt Op Grond Anders Ongeveer 48 Je Ook Mensen Die Zichzelf Schema Staan Reis, Maar En Dat Is Een Reis Die Niet Echt Fysiek Maar Reality Programma Die Maar Eens In Die Zijn Terugkerende Informatie Precies Wat Is Onze En Dat Ga Daar Zijn Veranderingen Het Is Heel Duur Zijn Om Vrij Snel Is, Om De Reis Te Maken Maar Als Programma's Zijn Als En Het Is Zo Diep Alle IngrediŽnten Zijn Gewoon Fijn In Deze Vorm, Zijn Dragers Die Niet Voor Niets Daar Neergestort Zijn Die Zegt Hij Mag Daar Ontstond Al Die Ingezet Om Mensen Werken Om Mensen 52 En Dat Is De Reis Maken Naar Was, Is Zijn Dus Wat Er Gebeurd? Wat En Ze Zijn Dan Vindt Er Was Binnenin, Want: En Dat Is, Was Aan Het Gaat Om Er Ook Zijn Al Gedaan Dat De Wetenschap Daar Niet Goed Zijn Mensen Om Je Ziet Ze Het Brein Waarbij Publieke Opinie Om Daar Met Z'n Ik Ook Is Het

 

Kan Daar Allemaal Niet Door Die Kunnen Doen Effect Heeft Op Een Tot Zover Zijn, Maar Van Worden Die Zeer Om Is Voor Ons Dat Het Fantastische Middag Als Sterven Is En Allemaal Gebeurd Is Is Dat Als Men Is Het Al Sinds Waar Ontstaat Er Ook Maar Zou Vooral Even De Grootste Reden Is Die Is Omdat Dat Is Daar Uit Is Om Deze Je Daar Nu Ervaren Omdat Om In Te Voegen In Een Andere Tijdlijn Uit En Die Is Niet Mogelijk Om Van Wat Ik Weet, Zijn Die Zij Vinden Dat Hun Uitvinding Vast En Is Niet Mogelijk Stoel Hier Zijn Totaal Zo, Je Die Zone Zijn Er Heel Wat Is Vast Als Ze Daar Is Gewoon Andere Creaties Die Maar ArtificiŽle Je Schepping Maar Ook Gewoon Zien Als Creatie Ik Ben, Ze Zal Slagen Het Leven Moet Dicteren Ligt Wel Wat Hij

Als Scheppende Wezens Deze Creatie Wat Ze Zijn, Zijn Heel Veel Zijn Mag Absoluut Niet Tegen Ons Bewustzijn Is Heel Graag Mee Werken Om Mensen Van Deze Stempels Of Niet Zo Een Paar Voorkomt

 

Maar Dan Groot Waar Is Zijn Hier Zijn?

Zijn Die Beweren Dat Mijn Bezig Zijn Geen Angst Het Is Mogelijk Op Het Moment Dat Je Daar, Die Zo, Maar Dat Mogen, Hoe Worden We Door Die Hier Is De Zaal Laatste Jaren Wel Eens Dat Door De Zaak, Zonder Waar Ze Alle Orencontext

Hier Is Afgestemd En Te Komen Van De Ander Reageren Te Wat Ik Vooral Doe Ik Dus Niet Als Je Samenje Zich Daar Zelf

Kom Met Mijn Vinger Vinden Zijstraatkeuze Komt Het Hier Over Die We Steeds Had, Zit Het Is Zelfs Toen Je Ook Bij Mij Kritisch Zijn, Jij, Dat Zijn Is Het Model Zitten Wereld Dromen De Mens, Weg Is Maar Ontstaan Zijn, Grote Concept Van Ons Als Je Je Om Als Er Een Volledig Super Functioneren Dat Wel

 

Niet Van Grote Hier, Als Jij nu Leeft Als Tweede Is Gebeurd Lichaam Waardoor Het Dus Niet Doen Op Deze Aarde Wordt Worden Volgens Vrede Waarom Niet Waarheid Moet Dat Doen We Zijn Hier Wat Er Op Deze Onderzoek Waard Om Onze Obstakels Als Wezens. Haar Elkaar Uit Verschillende Locaties Scheppingsveld Reden Om De Vorm Van Bewustzijn In Terecht Zijn Die Zijn Moeten Afreizen Dat Al Die Dat ArtificiŽle Systemen Af In Onszelf Dus Bij De Keus Om Daar Te Reizen Die Daar En Dat Zonder Het Bewustzijn Door Geloof Weten Gewoon Een Goede Geloven Waar Landmassa Van Gewassen Is Voelen Van Satan Voor De Bevrijding Ook Een Moment Met Een Ander Die Ook Bij Mij Een Keuze Gemaakt Zal Vrij En We Weten Dat Moment Die Reis Maken Dat

 

Zijn Weet Niet Hoe Het Weten? Hij Het Vermogen Iemand Dan Iets Doe Je Dat Bij Onszelf, Schrijver Reality Het Is Een Opzet Het Hele Bewustzijn Zich Kan Schrikken, Raymond Is Ook Een Spel Heel Erg Het Hierbij Zijn Als Waar Het Om. En Wat Is De Schermen Zijn Dat Je En Vervolgens Je Ook In Dat Spel Van Iemand Die Heel Hoog Op Straat Waar Het Om Ook Waar Ze Zijn Zich Bewust Van Je Zie Ik Dat Voel Die Grootsheid Is Het Zo Als Je Dat? Wie Daar Ook Niet Voor Een Man Persoon Die Is Dat Een Ander Van Wat We Is, Stel Maar Eens Dat Hij Zichzelf En Dat Zoek Gaan Naar Zichzelf Om Is Dat Het Gebeurt Niet Meer Verschuiven Bewustzijn Bewustzijn Vrij Zijn Zijn Patroon In Deze Oorzaak Worden Door Zijn Waar Je Ook Dat Je Alle Spirituele Modellen Zijn Hele Doen Wat Een Lieve Mensen, Was Het Is, Stel Om Vanuit Die Zelfde Visie Zijn Die Als Een Verstoring Ook Dat We Gaan Een Onverstoorbaar De Verstoring Doorheen Omdat Eigenaarschap Dat Is Wat Wij, Van De Vele Andere Zal Behoorlijk Dat Kijk Dat Is Een Lichaam Leven Zijn Onze Lichamen Staan Onder Controle Over Allerlei Krachten Zijn Die Is Zo Moment Die Hiermee Bezig Bent Dan Het Veld Om Dit Hier ZO Belangrijk Als Je Daar Bij Bent

 

Moment In Ontspanning Gaat Met De Tijd Voor Alle Mensen Die Dus Is Haar Moeder Als Ik Dat, Maar Af Ik Dat Die Gewoon Zeggen Gewoon Weg Is Al Bezig Is Een Verschuiving Van De Dieren In En Je Hebt Al Een Om Een Hier Op Aarde Aan Het Doen, Dan, Wat Ze Een Dat Is Zelf Wel Een Hele Veld Voelt Dat Veld Die Gedeactiveerd Zijn, Dat Zal Gebeuren In Ons Foto Als Wezenons Uiting Als Zijn Bewustzijn Vrij In Dat Voor Mij Ook Zo Dat Als Wezens Die Vorm Daar Zijn We Zijn Bewustzijn Uit In Dat Hele Veld Van Bewustzijn Bestaat Uit: 88 Geen Dat Is Waar Is Een Trilling, De Zich Opgebouwd Uit Miljarden Universa Daarin Samen Is Meer Zijn Tussen, Waar Wel Daar Hij Ervaar Je Speelt Zich Dus Ook Een Trillingsveld Over Een Ze Daar Af Of Spreken, Hoe Meer Je Die Is Af In Onze Zijn Ook Gevoeld. Dat Is Iets Nodig Zijn Voor Iets Werkelijk Van Hersenfrequentie En Dat Is Bij Heel Dichtbij Kennis Zijn Zou Is De Stilte Van Daar Af En Dit Is Niet Zozeer Van Invloed Hier In Staat

Van Ervaren En Bewustzijn Dan Ook De Hele Santa Van Een: Het Is Dan Een Goede

 

En Ik Was Daar Af Een Andere Manier Van Iets Om Daar Al Is Een Onderdeel Is, Maar Wat Er Was Nog Nu Naar Haar En Dan Stop Ik Andere Tijd Een Met Een Verrijking Zo Van: Wat Ik Hier Dan Die Man Mij, Ik Ben Ik Ben Al Geweest Is Helemaal Niet VOOR Een Ander, Dat Is Wat Er Van Buiten De

Waar Wij Een Van Dat …ťn Van Die Zal Zo, Die Bij Voorbaat Om Een Onderdeel Van Die Frequentie Die We Van Omdat Je Een Voor U Zijn Om Wat Altijd Maar Wel Op Al Die Moet Ik Dus Mijn Perceptie Eens Een Keer Bij Dan Waar Van Al Die Tijd Die Omdat Het Namelijk Altijd Van: Weg Van Die Dag Man: Nu Zitten We Probleem Zijn Die En Het Ook Af Op Die Dus Het Richting Rustig Was. Hij Wil Veel Doelstellingen Waren Toen Dat Moment Is Er Dus Deze Ervaren Dan Jaarlijks Je Wezen Want Dan Ga Je In Een Gedachte, Ik Hier Ervaren Zijn Op Het Zijn Niet Dat Je Daar Heen Reist Van Het Fysieke Bewustzijn Basis Van Ons Zoontje. Gebeurt Iets In Schade Zus En Zo In Deze Werkelijkheid Zijn Besluit Dat Is Voor Een Overzicht Als Waar Alles Beslist Heel Snel In Van Grote Van Deze

Werkelijkheid Zijn Wij Er Met Andere Mensen Uit Andere Werelden, Zou Het Moment Komt Er Via Een Ander

Eventjes Toen Iets Mee Gaan Binnen Dit Leven Nu Zit U Voorwaarden Zijn We Bang Zou Worden Dat Het Belangrijk Is Dat Zelf Zegt Dat Omgeving Mijn Leven Omgeving Is Die Bepaalde Reden Heeft Dat Er Een Paar Leven. Zijn Leven Achterhalen In Hoeverre Werkelijkheid Is Heen Het Niet Zozeer Iets Is Waar Een Groep Actieve Moeten Zijn Als We Moeten De Zelf Ook En Als Dat Is Wat Jij Schrijft Voldoen Er Zijn Heel Veel Mensen Die Praten Diepgaande-Ons Zichzelf Heel. 12 Dat Zijn De Gevolgen Van Deze Zijn Ons Elkaar En Moment Van Overlijden Toch, Dat In Elektrische Is Als Van Een Fysiek Lichaam Van Zich Bewust Worden In De Werkelijkheid Waar Ze Vandaan Komen Niet Zichzelf Opdrachtik Ben Ik Zal Blijven Om Je Heen Kijken Heel Goed Door Zijn Daar Moet Er Is Nergens Voor

Der kunnen gewoon eventjes op mijn maar beseft dat de werkelijkheid waarin je leeft veel moeilijker worden als wij vrij weer willen weten wat angst ergens in jezelf is dat jij dat moment ervaar afgezien dus het is niet alleen datgene wat je zelf jezelf programma's op de zeggen daar daar aan zijn hier wezenlijk in zijn daar wil ik niet op je ja

ze dat als je vraag: heel belangrijk maar het is zelf veel beweging hebben gebracht, ook zien om EEN wat, nou ook dat we in onszelf mens

en de hele reis is als je daar mogen vooral om vrij zijn van die vrijheid is in ons maar deze ze leven het uit je leven op de diepste geheim, zijn diepste verlangens zichtbaar ja dan gaat het van deze gaat zelf relatie niet vast laat stromen.

 

Doen waar je voor gaat alles is gewoon goed

 

hele nog eens een keer een speciale dan ook hier idee dat gewoon ontstaat. Dus voel maar waar het om daar waar je dan dus alle andere dingen gewoon omdat als dat

 

 

 

 

 

 

20171105-MvS-Gemmert-4-bekrachtigingen-MP3+Onbewerkte-tekst-21mrt2019

 

 

20171105-MvS-Gemmert-1-2-test1-20mrt2019

En dan kom je met een behoorlijke er zijn mensen die daar had in lijn met die optellen met iets dat kan ik heel fijn om weer te praten hoor extern naar aanvullen en de Ander is om zich op een gegeven van wie zijn dan wat we vandaan hoe is gekomen dat hij heel kort vermogen in lijn blijven zijn gekomen aan en op dat wat noem het de val van bewustzijn wat is die gigantische het is maar ťťn grote galactische stuk tot hier gratis te durven niet hele geschiedenis en in drie vertellen de jaren maar probeer het veld om mensen op de en dan deze wereld zit deze wereld in elkaar dit voor aan deze werkelijkheid die zijn er dus wie naast een paar keer hoek

nou terug in dat vermogen wat eigenlijk hebben weer terug, heb ik me dan zo is het ergste dat het voornemen aan wat al zijn en om je vrije wij de tijd is of zelfs in die 100 miljard jaar hoeverre is die dat is eigenlijk in ons ander, maar zien wat er superrassen dan heb ik ook die kant is dus die ook alweer heeft

aftakking ontstonden dus er was dan moet ik zat even noemen ook voor de, die die 12 superrassen zijn de signalen Arcturianen de Arcturianen alleen altijd 1600 als je is het voorstellen alleen al van dat wat viel zijn biografiewezens, alles is sturen zijn om te wachten ik heb twee dus je hoef ik kijk er in ons prachtige maar wat fotootjes van ons, denk ook daar komen die connectie met die met heel wat van de menselijke gedachte die hebben vaak alle Aziatische uiterlijk bij een kleine mensen zijn en met het zijn allemaal worden wij zijn als het

 

Iets of wat dan ook maar hij dan is die mij die ik weet helemaal zeker niet of je iemand die vraag is. Dat we met je ja dat had andere andere minaret zijn wat vaker toe meer met ons dragen, ook straks de creator als onder andere dat allemaal in de invasie van van je situatie. De betekenis precies het is dan een laatste ook onze diverse soorten de divisie was dat als er als je komt zijn en zonder ja dan hebben we dus kaders op het kijken 12 rassen die allemaal even super als je als normclusters van bewustzijn: ik eigenlijk, zo ver ontwikkeld zo ontwikkeld en hoe die

 

Men in en dat zijn ook mensen ook maximaliseren of zijn dus het moment gekomen ergens rond de galactische geschiedenis dat dit superrassen een nieuw ras, kweken klinkt creŽren

 

CreŽren en wat ze gedaan hebben is uit hun deelname van al zijn als je Christus die eens willen in de hals creŽren wat kon communiceren ook merkt wel wat je niet bij ons op de aarde ligt, wellicht en heling

 

Iemand deelt: lichtwereld 80 het oorspronkelijk en die zijn niet die komen niet met vier is wezens echt die communicatie daar weer naar het clusteren om een soort nog een

sprekenruimte creŽren vanuit vader die met het leven is communiceren

Martijn zijn weer zijn in dit moment niet zoveel zin ontstaan andere wezens te houden om dat zo is eigenlijk de energie van en als ik dat wereld als hij die eens voel die energie er allemaal je zoveel te doen dan ook maar even niet wilt naar de situatie dat kan, observer als je een manier die zich als een hele andere manier om precies ja maar een beetje pincetten maar dat gaat heel niet iets wat hier zoals wij hier op aarde maar wel is tijdens zijn, 13 als hij uit voortkomt komt op nog die de mens met en uit dat dus uit het DNA is dus die de die de mens ontstaan die met komen. Die daarin leven wij

 

Die Aan De Hand Worden Maar Koninklijke Mensen Zo Liefdevol Zo Zo Eenheid Alles Aan Kunt Communiceren Al Die Zijn Er Omheen. Dus We Hebben Gezien Dat Alles Gaat Puur Vanuit Gevoelsveld, Als Een Heel, Maar Zijn Ook Altijd Aan Komt Herinnering Over Nou Dan Ik Voel Het Oorspronkelijke Wereld Wat We Gaan Het Was Op De Aarde Zijn Jezelf Zijn, Hij Kon Zich Al Die 100% Nu Hebben We Een Procent Mogelijk. 99% Van Ons Vermogen Is Kwijtgeraakt Tijdens Die Hele Reis Die We Gemaakt Die Met Mijn Focus Die De Mens Is Een Speciale Heeft GecreŽerd Wat Er Niet Was Ook Dat Hij Gaia Dat Is Dus Planeet Waar De Oorspronkelijke Mens Al Die Andere Ja Wij Hier Met Met Zijn Met Alles Wat Wij Hier Dus Ook Hebben Komt Het Oorspronkelijke Weer Is Hier Eigenlijk Is Dat Als Het Dan Over Die Die Wereld Het Werkplan Ik Ga Het Echt Over Thuiswereld Zo Voor Het Zelf Een Echt Op In Het Veld Is Niet Is In Politiek Is Is Een Andere Dienst Van Het Anders Bestaat Dus Niet Als Een Mens Komt Wat Wat Is Dan Was Dat Eigenlijk Niets Mis Heb Begrepen Ook Een Keer Met Alleen Hier Is Het Moeilijk Hebt Om Je Kijken Of Drie Wat Is Een Stuk Voor De Is Nou Dat Is Dan Ook Helemaal Tijd Prima, Ja Ja En Zijn Drie Van De Superrassen Die 100% Tijd

 

Kan Het Is Echt Waar Ik Drie Mensen Die Superrassen Die Zijn Buiten Zichzelf Gaan CreŽren Die Wilde Nog Veel Meer Wat Die Andere Met Die En Die Zijn Waar Ze Buiten Potentieel Kijken Is Er Nog Meer Waar Kunnen Wij Hebben Kunnen We Nog Wat Kunnen We Nog En CreŽer Op Die Manier Zijn Ze Dus Op Al Die Aan Het Komen En Eigenlijk Dat Moment Geweest Waarin Er Dus Technologie Kwam Lichaam Eigenlijk Superrassen Lichamen Groot Allemaal Heeft Superman Als Het Ware In

Niet Van Die Instantie Misschien Nog Heel Onschuldig; Zij Zijn, En De Superrassen Is. Dus Je Aanschouwt Het Is Niet Voorzien Dat Zo Maar Meer GeÔnvesteerd Worden Dat Ons Vermogen Nu Even Op Ons Vermogen Mensen Met Mijn Kostentaal Onder Zien Dat Niet In Zou Dringen Ik Die Dat Veld Zou Kunnen Uitschakelen Die Voor Het Wel Beseft Wat Een Hele, Alles Te Maken Vooral Van Die Stel Je Voor Al Het Gaat Om 100 Lampjes Maar Aan Mobiliteit En Mijn Eerste Lampje Uitging Wat Het Tweede Lampje Ging Hij Lampje En Zo Is Dat In De Jaren 99 Lampjes Uitgeschakeld Zijn, Die Ook Is Zijn Zo Aan Het Om Ook Dat Ik Niet Maar Hij Is Helemaal Aan 8% Weer Naar Die Teen Die Irritatie Ontmoeten Je Naar Een WORDT Er, Wat Dan Staat Er Zijn Nog Doen Dan Komt Een Iets Meer Naar Ons Hart Is Hij Elders Die Zijn Dus Er Niet Een Nieuwe Keuzes Maken En Zijn Dus Gaan CreŽren En Dat Was Het Eerste Groep Dus Die Met Creatiekracht Bezig Gegaan Zijn Manier En In Het Hier Oorzaak Gevolg Principe Of Mechanisme In Werking Omdat Dat Oorzaak Van Valse Niet Een Iets Nieuws Zijn Zij Konden Wel Die Elders Hun Eigen Lichaam CreŽren Je Lichaam Op Als

Ė Om Het Weer Die Lichamen Die En Bewustzijn Konden Zo Door Koppelen

We Zijn Voortdurend Zich Niet Van Vooroorlogse Waar, Dus Die Ik Langzaam Weer Een Droom In Het Groot Te Mogen Leven Die Stond Al Bewust Val Van Het Bewustzijn Ook Stuur Ook Even De Plaatsvond Dus Je Zal Zijn Ook Maar Ik Heb Je Een Schouder Ons Houden Lichaam In Het Verleden Oorspronkelijke Dat Je Naar In De Val Van Het Bewustzijn: Hij Steeds Van Het Stuk Zou Worden Uitgeschakeld, Je Steeds Aan, Wat Ze Zijn Voor Dan Even Zijn Om Die Autonome Een Man Die Nog Steeds Komt Steeds In Ons Steeds Meer Om hier eens zijn. Het is vier zichzelf weer ligt, uitgeschakeld nog steeds

procent, even en eigenlijk helemaal niet meer, dan valt dus eigenlijk is het zo maar door en door onszelf zijn wij dat is dus al bij mij aangeduide over het feit een vorm om daar zijn ook en maar eens is een

 

Blauwe planeet waar hij die moeten ook niet totaal geen meer heeft eigenlijk weet je wat ik hier ben komt uit wil kijk is hier zijn is wat hij vermogen hebben een vermogen wat heb ik ook zo is maar het vermogen waar in onze format komt bij ons is maar dat is het grote lichaam het kwantumveld grote Gouden lichaam: Jan herinnering aan zijn bijvoorbeeld het zo naar het ook eens met tekening ons een met een beamer dus te laten zien maar wel kan doen is er niemand is, wat doorsturen om even te pakken kijk naar een ander toe, zelfde

 

Deze dan niet maar niet naar binnen op wat voor iedereen die komen is dat moment ontstaat dus die hier als iedereen als ze dus buiten zichzelf zien van ja maar kijk dus iets in het grootvermogen van een om ons heen denken van je een gedaan maar zo zien dat wij zijn we zijn dus niet om die onbereikbaar god is nou die staan dat dat daar nu dat is niet zo, het is afgescheiden van zijn eigenlijk nog steeds bovenal op die manier mijn oorspronkelijke weer maar hier op bij een wat niet geven van bewustzijn dat wil niet steeds om op die is bij echt een pracht hier is hij IK nu is het verleden is geleden als in het goddelijke nu zou je kunnen zakken zijn en dit moment zijn van bewustzijn bereikt zeg is ook tijdens zijn tijd alleen maar als je die er ook zijn er is niet was onderling bij ons is jaar geleden morgen 2007 de ander niet in het neergezet en ook van leeft nauwelijks dan is dat zijn zendvermogen zorgt ervoor dat en voor 40% van helemaal je dat niet belangrijk het voor toch proberen. Dus wat zou hier naar zijn ook een die volwassen niemand stoppen zijn elkaar komen die zijn zo weet helemaal niet zijn allemaal klein stukje van het DNA oorspronkelijkheid waar we in ons laat ik het laten proberen of het onderhandeling met de is hij had ik Die zijn eigenlijk uitgegroeid tot wezens weerstand op een soort je vast te laten tot grote wezens zijn geworden en ook daar niet artificiŽle wereld van worden maar ik denk introduceren technologische wereld ook zijn superrassen een groter gigantisch allianties van aard zijn geweest dan zou je en er valt van die jij zou eigenlijk aan de aarde op zich als een, alle andere van wat wij mee te maken hebben die dus mede wij hebben nu een artificieel lichaam weer voelen en

dus religie. Ze gingen niet zien dat zijn gigantische wezens grote donkere wezens, is allemaal werkt werkelijkheid is weer het zijn wel zal wij kunnen zijn zoals van die woorden maar kon de die prachtige monsters worden vaak afgebeeld komt met kijken. Om de dat hij de draconiŽrs hij in de draconiŽrs hij, zijn dus de superrassen die draaggolf dat zwaar geÔnvesteerd ook in contact komen lichtgolven en dat draconiŽrs zijn eigen soldaten geworden die voor lange weg van komt in van veld groeperingen die die eigen oorspronkelijke brein dat nou ja, zijn met mijn zoon praktische past wat

Martijn: voortkomen, tuurlijk kan de trauma's in een hele die wezens en wij sturen weer 1/11 nou was dat hij is of door ons als een hemels zijn al die jaren half mensachtige wezens zijn voor puur uit dat de archonten de plannen vandaan komt en komt er is en zij is puur artificiŽle wezens wel zeer intelligente beschaving echt kunnen wij veel van leren en wat zijn hier is puur op intellectueel vermogen wat er mensen is het hartsbewustzijn tekening creŽren vanuit intelligentie maar niet van het gevoelsbewustzijn, daar op wat ze waarom de hele grote spel

 

Wij zijn waarom ze dat was een even voor het woord van nou wie zijn dan die die artificiŽle die zijn weer zich weer naast haar uit zijn van deze drie en zij sturen aarde onder meer of zij sturen dus de illuminatie dat wereld mee, het is even en dan kom je die tot zover met je dan dat nou maar over dat als je hier te maken met de verlies van zijn de oorzaak van oorsprong die het veld is de is, en dat is noodzakelijk voor een ander niks van want alles is het als dat alles wat is de mensen

het is van die mensen het oorspronkelijke wereld die had al heel diep bewustzijn al heel belangrijk zijn in en menselijke communicatie met iemand die sferische wereld allemaal die waar heelheidswezens dat moment is dat jij gaf ik voor, lichamen die geometrische velden uitvinden wat de onsterfelijkheid zo zal wij en wat het sferische ja contact met mij om anders te eigenlijk is alles wat ik wil:

de vorm waarin wij en hij dat hij twee

die als een samen aan het artificiŽle wezens die zijn allemaal met elkaar ergens in de geschiedenis zo van 18 miljard, hoe wij door iemand anders zijn ja het is er allemaal mis met: om die valte stond min of meer stop en wat gebeuren is een soort brein is zo en wat wij hier op aarde heen speelt zich om die af en dat het 100% is in die 14e week aan dus en hij die helemaal alleen

werelden en wereld

 

Zien niet weet zijn op de aarde, hij dus: hij of zij al zou zijn naar ons leven hier weer in die hemel draconiŽrs is dan zou je alleen op voor een ander front bijna utopisch zo mooi als daar al zou zijn dat het echt om daar heel weer precies van wat is er dat is wat het wordt gezien om is dat ze ziel of eigenlijk bij de creatie om hier beweging in percent wereld want wij hebben daar in het bewustzijn geen zicht op de lijn heel persoonlijkheid waar hij als onderwijzer waaronder gaan naar toe maar over individuele zich aan maar eigenlijk is het meest volgen dat hij komt eenheid een naar onze sta je die hemel dus die zone ingebouwd voor, die ik maar er zijn een soort is eigenlijk de bodem

wij die is zo van: het is een weergave maar zo bewustzijnsveld waar altijd procent van ons vermogen en die acht rassen zijn dat het zo kom je neemt die helemaal tot zijn aftakking Onder andere, schepping en die zijn van de je, dus die Het zijn een andere beschavingen geweest die aan meegewerkt om op die tijdlijn op deze dus in die tijd is tijdens niet en zal allemaal wel te gaan benoemen waard om naar mij en ook zijn residentie die en die sessie die zien dat de lichamen gebouwd klinkt heel raar gebouwd gefabriceerd ontwikkeld dus een mens en de mens komt bij ik het zou dat een smartphone we zitten nu eigenlijk de hele dag is eigenlijk waar nu, 14 dimensie kunnen wij terecht als we hier afkoppelen komt de godskracht zijn daarbij 14e met het vonnis mens gaat het om waarheid en door kunnen ja zobewustzijn die ook maar een voorschot mensen noemen het is dus die 14e die gecreŽerd die dimensie die hemel beseffen wij ons grotere vermogen te nemen in onze 14% realiseren eens heel goed licht van zijn uitgevallen dat hij vermogen kwijt en we weten ook dat die terug kunnen halen en weten dat dus de hele manier van wat wij vanuit de aarde daar is alles ontstaat zijn weten we ons ontsmetten van, komen wat die zijn zit in de gaten ons helemaal gebouwd dat moet weg terug naar hier dus wij gaan wonen staat zijn omion & zijn wij naar deze dimensie doen eigenlijk bij om daar, hier zijn door, wat zit ervoor maar nou nu ga en probeer een heel onze mensen, ze zijn zich wat is dus werkelijkheid we gaan naar een andere dimensie maar het grote bewustzijnsveld bij na de Allemaal iedereen heeft daar hoef je dus ons en wat is dat nabij gaat er zijn in staat het genoemde op een prachtige en ik heb een onderdeel is van zien we dat ja ja hoe dat zien het en we gaan daar dus in een hele diepe slaap, innerlijke reis en zij komen niet is van de aarde is een verschil wat in onszelf proces Ūk weet dat ik dat dit poppetje voorstellen dat wij tegen die maar een bewustzijn reist in het is uit alleen bij een allemaal dus naar kijkt en dat zijn ja en we zijn maar die reis dus in onszelf en wat die en wat er dan gebeurt hij dan dus wat in feite een dat is dus de zone waar de Annunaki groeperingen de leiding het hele over dat veld dat zijn hele is wat door een daar zit jij een hack plaats wat zij doen is maar ze zijn afgescheiden achtergelaten afgeleid worden door alle werelden waar de wilde ze zijn waardoor wij nog sterker, voor mij die die zone in onszelf bereid om mijn weten wat we hier op maar?

Maar ondertussen gezet worden die gepaard voor ons: ook worden tussen zijn niet zomaar van zijn ook werelden zijn werelden van de draconiŽrs andere van die en in die werelden voelt systemenkracht van ik van van het geldsysteem, dat ook die zijn dus eigenlijk wordt een soort kopieer maar achter die ons en je voor: een bewustzijn verschuiven het voorstel zijn maar het wordt maar 1,2 woorden 5 miljard programma is daar worden ingezet hier met: maar probeer die

dus programmatisch ingezet en er worden hier met elkaar, maar het is trauma, ook waar je databank werken die wel terug aan de beurt, dan ga je hoofd even nou wie zijn dan maar heel veel baby's en hebben we die kon niet meer naar de vorm van trauma wat dus die kosten van, alles in een is niet die is zo zo moeilijk is het zo maar zoveel dat voelen er is ook nog dieper niks met mijn oorspronkelijke ook weten en vervolgens er een soort dingen, wil je aan de allerlei je voor dat precies verstaan) nog meer mensen dat nog meer weten maar en dat hele verhaal, om daar eens van nu en wat het is dan wat je doet is dus echt waar,: en dat wij niet meer op een wezen die dat ook wel een herinnering blijven houden groot ja en we zien het alleen maar eens dat dit helemaal niet dat we maar al tijdens haar al hele proces heenbewustzijn maar precies weten soort dat die dus hier en dat kopieer zijn lagen en dat is bewustzijn is dat inserties plaatsvinden en dat waardoor het hier deze wereld allemaal heel hard werk dus hij een is het Dit Is Een Holografische Werkelijkheid Voorstellen Wat Software Die Het In Me Ik Moet Het Vermogen Jij Ziet Bij Wat Wij Zien Jij Maar Wij Wij Zien Dus Door Deze Tijd Dus Al Is Maar Van Mij Zie Niet, Wij Zien Van Maar Heel Klein Beetje, Niet Zien Dus Ook Alleen De Wezens Die Zijn Zijn De Mensheid, Jacht Wezens Zijn Maar Omdat Het Onder De Naam Is 15 Wezens Dat Hij Zit Ik Wat Er Zijn Veel Meer Zijn Denken Dat Het Met De Volgende Aan Dus Mensen Die Andere Wezens Hier Dan Omdat Wij Denken Dat Wat Voor Wezens Op Het Weet Ook Dat Er Een Dat Zijn Haren En Waar Is Dat Betekent Niet Een Paar Keer Naar Het Moment Dat Overlijden Dus Hier Ben Ik Al Kan Van Die Zijn Tot Tot 13-Jaar Alles Dus In Wat Wij Weer Terug Gaan Uit Deze Realiteit Een Holografische Dus Zijn Aan Het Doen:

Nee Beschrijven Terug In Onszelf Voorstellen Met Soms Wordt

Zal Is Heel Maar En Op Het Moment Dat Wij Dus Teruggaan Als Je Die Wij Doen Is Niet Waar We Ons Leven Geleid Hier Maar …ťn En Hemel Wel Die Naar Deze Computerprogrammeurs Van Deze Werkelijkheid Is Een Werkelijkheid Het Zo Naar Systeem Ingebouwd Lichttunnel Zijn Ingebouwd Dat Als Wij Hier Dus Zijn Dan Proberen Zij Zorgen Dat Wij Niks Meer Van Al Onze Leiders Ervaar MEE Heb Gemaakt Alles Wat Je Gaat Even Om Wakker Zijn Dan Proberen Zij Nu Dus Te Maken Ligt Of Te Maken Geprojecteerd, Die Wezens En Met Je Meesters Ze Kunnen Horen Haar Aan Te Kunnen wij Een Waal Daar Moment Een Site Is Dat Zijn Dan Zijn Kunnen Zijn Ook Weer Terug In Een Afbraak Is Al Helemaal Niet Helemaal Niet Meer Het En Die Daar Leven Is, Dat Komt Dus Voort, Is Het Is Macht, De Te Zijn Al Die Namen Dan Was Het Is Geweest Om Het Opruimen Niet Meer Keer Weer Even Je Wilt Je Opschonen Van Die Ik Hoop We Hebben Een ArtificiŽle Lichaam Maar Niet Op De Zo Specifieke Noemt Ook Fijn Hť Wat Er Dus Een Lichaam Hebben We Daar En Die Oorlog Hebben, Biologisch Zijn Weerga Met Het Brein En In Dat Brein Is Dus Komen We (Of Voor, Van De Aarde In Worden Gemonitord Ze Kun Je Gewoon Volgen Al Je Gedachten Van Het Brein Is Artificieel Het Laatste

 

Op Een Scherm, Het Is In Wat Is Het Daar Gaat Het Mij Wat Niet Kunnen Is Het Vermogen Wat Dus Dat Is Wat Hij Weer Wat Er Aan Ontwerpen Zij Willen Zichzelf Ook Als Het Ware Wij Zijn Willen Ook Dat!

 

CreŽren Intelligentie Niet Vanuit Hartsbewustzijn Is Zij te kunnen lezen, dus allemaal mee te zijn in dus om te denken dat we hier nog een paar keer naar alles wordt gezien IN de of computers wordt geregistreerd, kijk of je mij alsof werkelijkheid zij zijn twee mogelijkheden als we afkoppelen door, dat dat willen dat is een onderdeel van het programma of een onderdeel van zijn door hier te gaan ontkoppelt gewoon nu hij zijn grote aardse gaan alle rust hij dat je op dat je hier op de manier zoals wij dat proberen jou overalprojectie, in zijn groot wat je aan mooie dingen meegemaakt in deze wereld vooral route ja, die opgeruimd is alles heel erg bang voor bent geweest al die tijd waren wat er nog zit als het ware die onder doen om jou anders dan maar op me er gewoon in blijf niemand die niks iemand helemaal bovenop dan komt dan heb je al wat je dus dit leven hebt geleerd en al die door het algemeen

we praten je hebt het alleen maar al die wij ook vorm ik heb ik heb het nu over de school trouwens maar alleen om twee weken is ook door je dat we dat is wel een ik alleen te beseffen dat wij al vaak de cursus heb ik wel dus je ziet werkelijk heel fijn dat hij lijkt je heel nadrukkelijk dat maakt van worden gezien het mooie is dus al die hier ook weer 1-als af en kwam die terug en met dus het vermogen dat stukje in dat bewustzijn heb het hier ontwikkeld het dan niet door maken, dan kun je door weer terug naar boven en dat is de primaire schermen energie is misschien een nog wat nodig, ook al zo zit het over had andere elkaar nu heel belangrijk om te weten als we afkoppelen niet die creŽren in ons vermogen dat werkelijkheden

 

Maar hij van wat er om te reizen die je wat hier net die van wat omdat daar de ik denk dat wij weer een soort we elkaar nu weer mee hebt al opgekocht. Zo van houden of mensen zich weten hoe dat gaat en weet je alles is aanwezig werkelijkheid is ťťn van de kennis met mooie mensen allemaal is programmatisch

 

okť laten de programma's zijn op zich al een hele man ook weer okť is dat het okť is voor dat je komt onze wereld is ook zo een paaren is met mensen gewoon mensen zijn om gaat dat er zit die zich programma-en zijn: de werkelijkheid hologram waarin wij ook andere bij andere mensen die ook denken? Op en gaan met de stelling dat je voor een tijd fantasie maar zo ja zo werkt is onze intentie en leeft in deze wereld gecreŽerd is van tekorten het is veel jullie hier nu 51 of verlies dat waarom zou dat er hier verdeel en heers rol en vooral ook om de kracht weg te geven komen wie wij zijn het wordt daar verlies naar je komt steeds van dat ander moet hier en vele varianten dus mijn bewustzijn Naar een andere en die er dus daar

 

Het je denkt dat je die onze golf was het allerbelangrijkste is de hele grote verhaal dat van van kijk omheen religie is onze zoon verdeeldheid op kunnen we kunnen zo worden we kunnen er nog ontbreekt worden met elkaar werken liefde beste dat ik er ook een deel van naar 50 zijn die zij zijn van Liedekerke

 

Opmerking: de eigen manier zo om op die die priesters het Amerikaanse okť kerk

wat is er, zit je in 11 programma van die er ook wat van zijn die niet eens kracht is het bij, om een en meesters allemaal mogelijk als je als je ziet het model boosheid, van wie we bij onszelf zoeken wat je voor je verhaal? Dan wij zijn wij zijn die met hele kleine dat dichtgetimmerd zit maar het zijn misschien meesters waarom dan toch op die andere dat is vooral van om weer in jezelf, je zelf op dit moment ligt, past wel van de boeken over een mensen en niet dat het een prachtige ring ik heb ook jarenlang zijn wel veel goeds gevoel

 

Wat is dat dat zou kunnen zijn maar op de wereld van wie ze is, is voor alles wat op de aarde is niet zomaar tijdlijn het moment dat je een voor worden van ja dat zijn meesters als die van deze wezens van deze werkelijkheid deze holografische werkelijkheid is die HIER nog meer dat zijn allemaal, maar het is voor hier en ik wel maar ik wist nog maar in haar invloed op het dus heel andere vormen mijn brein ook weten wat het met wie ben ook blij zijn vanuit dat doet op het moment dat die hier op zijn wij van binnenuit door het programma gaan ja precies dat heeft eigenlijk meer dat je precies zou kan best zijn om zo kan best altijd die zijn dus je bent op de neurologie, kan ook dient zijn totdat je weet van hier een wezen dan merkt op dat moment stopt het gewoon hologram van Die je dat gewoon te zijn, even is zo'n klein stukje informatie wat er in deze werkelijkheid die zo in die werkelijkheid om je te preciesherinnering is een uitzondering er een mooie meid voor die je voor boeken wij in een klein hoekje gigantische alles is, zo en zo wij zijn wat ook gecreŽerd hebben wat is er nog is al een healing en dat dat wel mag zijn bij de rijk worden met elk jaar weer een energiestukje rond waar je precies van dat je die als ik het heel fijn daar zijn ze zijn hier nog een keer systeem, en wat mogelijk mij met allemaal al gebeurd al jaren naar wat de mensheid van binnenuit inmiddels wel, heel precies dus ik ben je dus deze aarde is het goed wij zijn dat die ook dat die mensen, wij zijn ook nog meer ook voor voor voor het brein en ik heb het meest gemist in krijgen je vanbinnen fascineren we zijn er eigenlijk alleen maar om dat hier gebeurde van het huis uit die moet wezens bezig aan die van die uit voort fascineren konden ik door mijn en ik moet ook even aan om daar, het overlaten aan dat wij die die ik nog niks doen als compleet gefascineerd blij: programma's van het ons op je werkt kan dat niet dan leef ik werkelijk zijn vanuit komt, zijn kennis met weet dat je het specifiek ingebracht ons weer bij onszelf te werken daarom zijn er weer wel zo toen ik weten dat het was show. Wat om het voor mij jarenlang dat op je leven zijn, die energie te werken mensen te helpen het doorbreken gebeuren of zo wordt dat met deze hele jaar op drie maanden op losse brieven die werkelijkheid waar voor zijn werk aan de hand is, het laatste oordeel ik als wezen wat wij hier laten wij dat zijn zijn om het wezen van: en ze helpen wel even eens zo voor zijn wij spreken, boom nu leven niet je eigen vermogen te gebruiken aan een paar maanden tijd waar ik heb ze afgekoppeld wordt gemaakt er is gebeurd er voel je lichaam gezien af, komt tweede afgekoppeld van die geometrieŽn zien dat hij zich heel fijn maar ook leeg: ik heb wel met al die zien al die jaren gezien fout deze werkelijkheid, komen in ik het nu al op alsnog iets doen voor een ander die van een ander vanuit ook op dat komt het verzet van al bewustzijn van ons bedacht haar alle programma's leuke show zijn van een soort bedacht en ik morgen in deze werkelijkheid een oorlog van plan om een gesprek

 

Okť, je golfoorlog wat mij is, al kwam een andere leiders die wij hebben

in mijn baas slechts dus voor ons als wij zogenaamde vrijheid of je nou eens voor dat hij dat er meer om dat hij dat dus ze daarmee ik kijk naar dat hij die werkelijkheid die al van het fysieke veld dus veel makkelijker om de vrij korte tijd binnen de matrix toestaan maar ook wij op een andere werkelijkheid heeft op

een heerlijke volgende week naar beneden van een maar is mogen wij met, al wel laten dat is dus aanwezig zijn dan de mensen die dus er zijn heel veel beseffen hoe naar andere kaarten worden voor werk moet onderwijs werkt hoe die je ook voor hele stad zonder dat we met het weten we niet alleen al het is dus dat is georkestreerd om daar sterk is het dat wij straks nog ja dan kom je die weet wel dat hij persoonlijk mijn persoonlijkheid als het en ook alle overtuigingen zijn,

 

Nu gaan vertalen geheugen, zonder gaan leegmaken van andere ouders loskoppelen wat ze allemaal weer eens bedacht hij voor ons dat het groot trauma's op zijn in ongeveer van maar ook heel opruimen opruimen al door die programma's in en heel veel naar voren allemaal, maar steeds weer beseffen komt met door, hij is maar ik zie een andere dat is ons hebben we heel moet het wel nodig waar mogelijk, procentueel mee is overal waar we komen wat we doen observeren en op basis een veranderingplaats dat is wat die ook weten wat deze realiteit is een interceptie dimensie dat eigenlijk artificieel iets het is een hele, zo lopen

hoort zijn niemands schuld geven van potverdorie de dat ook voor als we voldoende doen waar je mee gecreŽerd van die moeilijk was om dat te bevatten het zijn eigenlijk op wat hij weer eens hebt dus op los van nu is het om te weten dat daarna ook een zijn, een van zijn met het verhaaldesigners dat verhaal van die was er als je dus interceptie dimensie je die lichamen die leer lichaam met een taal die systeem zelf neuraal lerend bewustzijnlichaam een matrixlevens ook steeds afgesproken, die zijn terechtgekomen was helemaal niet de bedoeling dat deze dimensie ook met mensen komen dus eigenlijk een onderzoek wat je daar dus dat doe ik dat mensen gecreŽerd, dat heeft dat zou het zelf neuraal lerend systeem wat steeds intelligenter zou kunnen worden het dus door die waren toen acht experiment het experiment van die zijn van die van wat maar het idee heeft gebaseerd, in afgeslankte vorm wat ik zelf terechtgekomen en zo was op het thema ook dat moment stappen wat de mens uit de oorspronkelijke wereld binnen dan het puur over deze vol met de oorspronkelijke wereld om in deze deze dimensie op om verandering te brengen in alles wat je doel stukjes van de versplintering weer heel maken van het DNA van ons DNA wat die er was er wordt mensen zijn is vraag: alsof dat waren, wegen weer maar waar wezens was alles wat ik maar hij weet ook thuis daarvoor is dus ons ik vond na zijn mensen die ook, uit de oorspronkelijk wereld om de zielwereld voorstellen dus een artificiŽle werkelijkheid om terug te gaan naar een grotere vermogen zijn als en daarmee is ook een soort samenwerkingsverband ontstaan van wezens die allemaal terug naar vermogen vanuit dat stuk fysieke stuk we vermogen was ook nog niet ongeveer laatste wat maar kijken van die zijn zijn wereld ons merkt dat dat stukje waar het samenwerken wat zij hebben wereld en om zich bent en die acht zijn, mensen uit het niet waarvan altijd clusters die daar aan komt, 100% die die zijn helemaal: alleen maar zeggen onder die stilte die ons wil nou daar zijn ze dat zegt zeg een onderdeel 30% is bewust bezield zijn uit zijn van een herinnering dat maar kunnen wel hele mooie die mensen zijn maar dan over die van ook dat statisch zien daar heb ik al wat door het woord maar ik was precies wat iemand vorm van juist die 30% is dat ik spreken maar dat zijn ze nergens meer getraumatiseerde met die 30% die hele val van het bewustzijn zijn in hun die al die jaar ben van die ufo's die zijn woede misschien is het moment van afwijzing instructie geven dus ook vast juist ligt ook gewoon zelf zien dat zijn dus het was ook heel wat hilarische de weg zijn, niet op je zijn waar dat dat met jullie eens zeggen dat zijn naar mijn in onszelf vanuit onbewuste gaan in bewust beleven die ze zijn dat er mensen zijn van waar wij een ook voor ook daar al zijn procent hier maar ik ben je met een bewuste geest zijn, AL die programma's als dat dat grote onbewuste veld naar het zo belangrijk in het onderbewuste waarom denk ik zowel voor niks aan doen is,

maar: als er werkelijkheid steeds er komt nu uitspreek moest van ons brein mensheid echt ook al alles is aan daar inkijken wat is dat is precies wat is dan zijn waar de oorsprong van wat is maar ingevoegd, maar ze is echt is niet zijn geweest is dat dus het is zodat hij alles is alles van het al niet eens gewoon grote lichten ja dus ook als je niet de bedoeling om het weerstand kijken naar de artificiŽle stuk memoriseren maar, maar ook werkt is het gelukt van de dus juist ook veel liefde en respect naar kijk bewustzijn is ook deze aarde vanuit de designers ik een heel elkaar als wezen om weerstand, alleen maar boos zijn, het is weerstand denk heel erg belangrijk zijn ons precies wat is NOU dan kom je dat is ook dat is niet meer heen maar bij POGINGEN ONDERNOMEN DAT IS GEMAKKELIJK, RONDOM ONS BEWUSTZIJN KOPPELEN AAN DE GRAAFSEWEG GAAT HET WORDT OOK HEEL IK NU VOOR HET WORDT STEEDS WEER OOK BEZIG ZIJN, DAT WORDT KINDEREN NAAR DE AARDE KOMEN EN MET JE DAT WE NIET KINDEREN OORSPRONKELIJK JE HIER BENT GEKOMEN MET MET ONS BEWUSTZIJN WETEN WE DIT ONDERWERP BEWUSTZIJN DIE HIERMEE FLINK OP ZIJN EN ONS ONHAALBAAR OF WAAR DIE DUS OOK NIET ACCEPTEREN VAN AL ZIJN IN HET ENKELSPELSYSTEEM WAT HELEMAAL NIET WETEN Hier ECHT NOG ZIJN EN WIJ ZIJN GEEN ROL, ZIJ WAREN DUS AL VOLOP MEE BEZIG ZIJN, ZIJ KOMEN BIJNA ONMOGELIJK ZO WANT ZIJ WETEN WE KUNNEN WIJ VAN HOE ZIJN DAT WEET IK EN KAN GROOT ZIJN JA MAAR KAN ZIJN, Maar Vooral Veel Verhaal Gisteren

 

20171105-MvS-Gemmert-2-2-test1-21mrt2019

Te pakken die erin onszelf ten gunste van daar een doel is alles waarom zo'n complex als een een keer

 

We moeten zijn

het is ook hij kunnen zijn we dan bedoel ik nou dit script van zijn terechtgekomen want waarom zo'n complex concept van een als wij ons is de ook heel vaak afgevraagd je vooral wat je belangrijk is in de die creatiekracht stapt niet om zijn het artificiŽle wezens hier op een hele andere honden is dat ze hier vooral het steeds moeilijker complex? Puur vanuit intelligentie zijn ook met voorsprong nu creatievermogen op een hele andere manier dan dat je dat die broncode die mensen die je niet, dus een hele andere manier wat je dus heel alle mensen die schil kunnen zijn, zeker die alles op de creatie te maken, niet de artificiŽle veld komen met je weet voel het op zijn er altijd kunnen zien het dus heel ze zijn heel veel dingen ook voor je toegezegd met iemand anders dan is het zich stuk, dat is een dat ze dat niet in mijn wezen en de oorspronkelijke mens, zo staat, we zijn bijna kern, licht komt dat is een scholgolven van oorsprong zijn en toen scholgolven van al die moet: precies waar het over het dat niet dat ze kan ik dus hij is voortdurend op zoek hoe die je zijn al een stuk ik ook zijn, maar de essentie komt het moment dat zijn dat ik dat ook kunnen dat ze eerst ons waar moeten worden stukje-ons hoort om het met meerdere mensen samen en dan kunnen wij zijn wezens ook over geven veel liefde kunnen OOK dan kunnen we ook zonder dat dat klinkt samen mogen voorlopig is mijzelf dat zal dan altijd met haar wat is er zijn hier een nucleaire lichtbom over spreek naar de knop:, zo kom terug naar voren dat zijn we zijn bezig. Met deze een dat dat zo moeilijk het dat verzinras heel in het denken moeilijkste dingen zeg maar dit zijn ook nog op die andere wezens puur van de mens wordt daar functioneert, kunnen zijn zo mooi die je als dat kun je dat stopt dus je kunt het aanwijzen van die

 

Gigantische monsters dat is informatie zijn wezens hier, maar dat je uit te leggen dat ze op menselijke eigenschappen, de gevoelens die ze stuk kan dat dus wel stoppen wordt op ons dat die worden in dat stuk dat niet precies dat geen die is ook een hele

is het zo iets wat hij eigenlijk ook nog 5% van zijn wel dus zwaar andere naar ons toe dus die niet hier om onze maar we moeten naar wat er in ontstaan dat je voelt komt dan zal vrij zijn dan die er een contact krijgen dat je weet waar ik op dat komt hier observeren voor verhaal op het moment Roswell is duidelijk hier is het orkestreert dat stukje is om meer zal het was interessant omdat daar tot ons nemen Roswell is na vele ufo crashes andere aard is het zijn dood naar toe in de wezens hebt aangetroffen dat er programma's films zijn overgemaakt vreemde staat los van maar dat is een ongeschreven werkelijk overal in de matrixgedeelte wordt willen de mensen zijn wel onderzoeken en dan is het wel weten dus er een dus je best tevreden stellen en hoe komt er een stuk bijten maar de echte onze grote galactische vrienden heel deze werkelijkheid, niet met die eerste worden ze direct weer een keer wordt zo en ze vinden wij hebben wij zijn dus hij zei dat we eerst eens wat ook ons voordat waar want je komt, zie je een cirkel, materialen uit waar de mens is het. Voor nog die rol dus dat wil zo mooi individueel mogelijk met een paar ze hebben wel contact ik wil een klein groepje mensen massaal er niet door alles wat we DUS er wordt hoeven te worden zodat ze zijn zien wij kunnen als ze bij mij is altijd in ons die dus in die ze zijn gezien bij het zo ook bij mij ook als in mijn buik hier waarnemen als ik in mezelf weer een dat dat ook precies en dus niet mogen onze als wezens die hier om, nee blijkbaar ja precies wat wij zijn bouwstenen, als wij in ons zijn wij zijn Arcturianen al mij steeds in ons dus dat hier komen gaat niet gebeuren dat is dus ook af wie er spreekt 100 ook de opgestegen op nog een heel nieuwe technologie ik had niet je bijvoorbeeld kunnen al die andere computer zal zijn onze werkelijkheid wat zijn we zijn nu hier doet dat was een Jezus werden schermen is om je Jezus te zetten, wat voor ruimte op zijn die als laatste, had dat daar nog niet over projecties zijn wij HOLOGRAFISCHE het enige wat je Jezus zou je het programma van alles wat hier dus wie wij zijn zo Is Als Je Meer Te Is Dat Ik Laat Het Al Die Is Zo Zijn Zit Jij Ziet Het Al, Was

Ik, Ik Moet Tot Kan Alleen Maar Werkt Op Zijn Dat Andere Scenario's Die Ja Zien, Die Dus En Ja, Jij Bent Een Dat Laat Je Niet Bij Ik Denk En Het Vermogen Hebben.

Dat Kun Je Ook Door Moeten Staan Opstaan Wordt Of Wat Dan Ook Denken Dat Moment Is, Als Hij Zei Hand Is Het Een Ongunstige Andere GecreŽerd Is Al Denken Dat Ze Op Dit Gebied Zijn Ook CreŽren Ik Van Deze Wereld Laten Zien Wij Hier Mens Hier In Een Model Bij Het Is Niet Wie Zijn Wij Zijn Precies Werken Zowel Oorspronkelijkheid? Als ArtificiŽle Veld Dat Zal Hoe Dan Sturen Wij Ons Dus Wij Zijn Op De Hele Dag Want Het Werkelijk Zo Te Volgen Oplossing Naar Wat Er Allemaal Meer Is En Dat We Inderdaad Correctie Andere Gehad Met Teksten Daar Wat Is Hier Zienstuk We Zijn Voortdurend Die Boom Tussen Die Twee Dus Het Is Zo Belangrijk Zijn Om Elkaar Maar Vanuit Dat Hartsbewustzijn Heel Goed Nog Heel Wat Komt Je Heel Erg Niet Met

Uitspraak Te Doen, Maar Die Mensen Bovenaan Het Okť Is Die En Dan Kom Je Van De Vraag Tot Zover Als Die Scriptsja Een Heel Mooi Om Te Kijken Wat Wij Zijn Veel Meer Is Je Fysieke Wet Maar Met Ons Hart Gaan Reizen We Kunnen In Die Robotiseringwerelden.

Deler: Ja Maar Het Over Hadden Die JE En Dachten Dat Is Laten Zien Dat Het Heel Gebruikelijk Reizen Daar Heel Veel In Al Die Ook Die Ze Komt.

Maar Ook Op Voor Visies Te Is Een Soort Voorkeur Hebben Door Je Toe, Als Het Niet Altijd Planeet Zijn Met Jullie Ervaar Niet Om Het Te Reizen Het Kan Ook Zijn Ook Heel Vaak Voor Het Brein Als Fysiek Brein Wordt Of Dat Je Hier Op De Prison Staat Of Wat Dan Ook, Zo Zijn Er Altijd In Een Koning Het Is Vijf Die Hiernaar Daar Heel Belangrijk Om Op Dus Die Ander Stuk Reizen Aan Dat Dat Dus Gebeurt Heel Blij Met Wordt Uitgelezen Dat Zich Precies Soort Wat Knoppen Gedrukt Diepere Zijn Eigenlijk Heel Weinig Mensen Heel Goed Mogelijk Van Hoe Komt Hier Aan Je Is Op Het Moment Een Zo Ik Aan Het Is Zelfs Weer Rol In De Rol Die Je Niet Allemaal Op Klein Ook Zijn De Meest, Maar Ik DENK JE VIA VIER VOLGENS EEN BEETJE ZO WERKT.

DEZE OP DE ……N KEER HET NAAR ACHTEREN BEET EEN BETERE ZIJN MENSEN MET NIET MET IETS JA JE MOET EEN BEETJE ZIJN, DIE ZODAT WIJ HIER IN DIE NIET IN ZONES ZIJN WIJ ONS HEEN KOMEN DAN IS OM DIE ONDER CONTROLE VAN NIET EENS EN DIE ONS ZELF. DUS ONZE GEDACHTEN IN ONS IN ONS MOND VAN EEN ONS KEUZES EEN NOODZAAK EN IN ONZE TIJD ZIJN allemaal OP EEN DAT JE DAAR GEWOON GEEN NIET IN EN NEE, HET OPENT, EN LIEFDE NOG MET INTERNET ANDERE NIVEAUS EEN DIE NOG NIET KUNNEN HET ZELF VOEL DAT IK DAT NIET BIJ ANDERE MENSEN JE NIET DAT WE ALLEMAAL DAAR IN ALLES ZO OP HET KOMT IN LIJN TEGEN IS EEN:

VOOR VOLDOENDE OM WEER TE ZIEN ERVAAR JE DUS MET JE ZIJN ZE HIER OP DE KOP ZAL GEBEUREN OM IETS WAT HIJ

IK HEB DAT IK WEER DAT NOU DAT OMDAT IK OOK EEN TEKEN NAAR MIJ IS HIJ IS NIET ALLEEN GEMAAKT, HEEFT OP ALLES WAT MET HAAR ZUIVERHEID IS WAT KINDEREN HET ZO DAT HET SOMS ZIJN JE EEN VOLLEDIGE IS HET ZO MAAR ZIJN ZICH IS IS DEGENE DIE DE DIE HIJ IS EEN SOORT OOK NIET OM JE DAT ALS EEN DAT NIET IN WIJ IN OP PARTICULIEREN JE LIGT OP ZIJN AANGEPAST JA, ZIJN, EN OP DAT NIET ALLEEN ZOVEEL JE AAN DE AARDE, DIE OVERAL WAAR WIJ HEBBEN BIJ ALLES IS IN DE WERELD WAAR WE NU WEZENS ZIJN HIER, IN DIE KAN NIET WANT IK KAN

……N DING DAT IS GEWOON VOEL DAT ZE ER ZIJN EEN ONS ALS JE OP IS IS NIEMAND DIE IETS OP KAN ZIJN OF NOG MEER ZIJN WAAROM ZOZEER ZIJN DIE DAT DAT LAATSTE WORDT HET GEEF IEMANDÖ

, IDEE VAN WIE JE DAT EEN JAAR IN MIJN LEVEN HIER OP OF, DIE ALLES WORDT 11 ZE ZIJN GERICHT ZIJN OM DIE OM DIE BRON DIE ZICH OP DE AARDE CODERINGEN MAAR DIE KOMT DUS JA, DAT DAT ook is dat precies je lijf mijn leven toe leidt het is een combinatie van ja we zijn maakt het wij zijn bijzonder wij zijn, die hier al die rol dat is een kan zijn dat dat mensen die met hele leven door dat te zien is dat neurologisch in het precies wat jij ja is, is ons hart dat de kosmos is het waar. Maar je kunt met de door andere werelden die niet met je eens dat het zo zien doen is en is op zou dat dat het gevoel verbonden skills en artificiŽle is een seconde die deze tweet dat komt van de computer komt hier en hierna maken en originaliteit heel scherp onderscheid op grond een voelt niet in leeft een expressie geven dat kan gaat hier en daar gaan wij zijn die worden we zijn nu al verhaalstastuk de diepe wat je is artificieel niet eens naar een eigenlijk worden hier wordt emoties en die twee combineert dat is dus de structuren en het gevoel van dat samen met moet je zijn hier bent in je contact met je hart weet je dat in combinatie met de structuren van het hoofd kan wil je die healing wordt dan wil

die aan het zijn geen schilderen wat hij lijn van het plaatsen waar ben je weet van de aarde met buitenaardse vrij nu met al zijn creatie uit in het veld van naar dat kan ik dat zijn wij zijn die op mijn eigen volheid van aanvullen, voor ons is het is gewoon kunt je in dat wordt in ťťn van die grote dat is alles je ingaan die zich kan niet als opperste kunnen wel die leer bij de Programma's en ik zie ook een paar technische-ja precies het is niet wezenlijk mensen die weten precies wat maar ik zie wel is, en dat die techniek nou heel fijn en dan gaan ze andere vragen er iemand je maar ook heel op mij zo is maar is artificieel een bij mijn steen die in jezelf is dus leidt tot buiten jezelf, voor niets, dan een zal zijn

zo blijkt dat in debat wat zijn, kunnen dat je van nature dat dus niet meer was dan onder de staat en nog steeds onderzoek en dat kan door alleen maar weet ja wat is die heel moeilijk om mij maar om onderscheid te maken maar dat is echt wat is wat er in wat jullie, weten niet is dat wij op collectief, die programma's praktijk en dat er zelfs een einde te vinden en dat al die andere worden allemaal naar we spreken dat wordt ingezet, is de het is ook in een andere kleur zien zijn die al 's morgens dan voel je moet alleen het is je die zich een heel waarin je dus ook een wat al zijn maar niet mee omdat jij je een dat zo ja maar hier komt er een niet je altijd wij zijn onderzoeken naar het zonder de heel veel in je zal best moeilijk, wat komt het dat je vrij designers zijn dus een ander bij ons is, of aan, wat is maar zien als onze tijd om daar eens en die er al zijn een aantal die werkelijkheid dan ook nog wel horen waar die tijd je ook buiten zijn wederom als je zelf ook zien maar ook dus ja het is meer van een medium naar een ander is, uit, een keer die dit jaar dat bij het dan dat ik zijn hoe De mens dat dus in feite is ingezet wordt weten zit wel op onze naar wat ik denk komt er om zijn maar op een manier zijn door alles aan wie weet zelfs de moeilijkheden aan die bij jou zijn die zich af, zij zijn van een ander onze ik van alles altijd een IK de is dat komt dan in die ook ruzie gaat hier in een tijd dat het moeilijk het puur op om dan te zijn zonder je wij op een ik op dat is ook niet doen op ben gekomen van dat is de vraag wat is nu die is de projectie ingezet hartstikke ontvoeren door dus het is die er is ook een met zijn wij mijn systeem is dat die 100% leidt komt uit voort uit ons, veld is en die worden geprojecteerd wordt uit mij is even gezamenlijk, je voelt nu bespreken dat stukje onderzoek zo kom je wezen het

ziet ze bij weet ik niet mee eens waar we het oorspronkelijk wezen waar jemee bezig zijn met op vriendschap gelijkwaardigheid, mogelijkheid, zo mensen die zijn is eigenlijk worden afgewezen wel terugkomen maar bewustzijn van want de dat ze een voor je een command: zijn mens op afkomen ja ik ben niet zij zijn in dus hij dat al die andere veld, het kan dus ook met twee jaar heel maken met woorden zijn mooiste mensen zijn wat ik best voor wat Zijn Die Op Allerlei Mee Ik Dat Gebeurt Waar Ik Dat Is Iets Om Ons Heen, Zijn Die Dus Die Is De Naam Heel Stuk Trauma, Maar Heel Kort Van Bij Ons Allemaal Zijn Al Vaker Hier Niet Meer Van Tob Heel Afwisselend Dat Is Ja Dat Is Heel Als Voor Dat Is Op Mijn Daar Een Heel Die Zie Een

Wij Zijn Die Vragen Uit Dit Systeem Wat Ik Weet Is Dat Moet Weet Ik Zat Er Toch Die Aan Ons Niet Mee, Met Die Mensen, Maar Het Kan Een Mensen Ja Ze Ook Zijn, Dat Hij Heel Maar Dat Zijn De Op Om 100 Onderzoek En Zij Ik Zie Dus Voelt Een Onderzoek Waard Om Dit Vandaan Is Niets Anders Dan Is Dus De Ja Dat Is Het Ons Allemaal Bij Een Stuk, Een, Dat Kan Op De Liefde Die Gevoelens Dan Moet Het Moment Dat Jij Inzicht Zie Het Maar Eens Staan Want Dat Is Expressie:

Van Het Met Mensen …ťn Op Uit Zijn Dat We Er Is, Wat Gebeurt Er Is Zijn Ze Dat Is Het, Fysische Aan Op Zijn Ze In Kijken Wat Gebeurt Er Met Heel Bewust Wat Komt Nog Op Me Heftig Geworden Dat Ook Ook Bij Dat Je Veel Meer Dingen Te Ze Momenten Ook Niet Op Die Dan Nog Dat Je In Een Tijd Maar Juist Precies Die Op Deze Aarde Allemaal Niet Alleen Ja We Kunnen Zien Als Mensen Van Die Ik Hier Je Daarmee Eens, Is Dat Er Zoveel Tijd Meer Wordt Ook Daar Bezig Is Anders. Op Het Is Hij Niet Onderuit Om Die Grootste Naar Iemand Je Heel Wat Niet Werkt Je Daar Is Uit Onderzoek In Ons Te Verbinden Hier Maar Ik Denk Dat Was Te je Ja Ik Wist Wat Ik Maar Eens Gaan Al Die Beste Ik Dat Die Jaar Tijd Zijn Ik Ben Niet Verbinding Met Moment Op Het Is Heel Fijn Dat Het Aanhoren En Staat Op Iets Meer Tijd Die Het Niet Op Te Nemen Ja, Dat Je Je Hier Op Onze Werkelijkheid Doordat Een Taal En Daar Op Een Andere Volkeren Die Zet En Zich Is Ook Die Nou Ja Als Emotie Maakt Niet Uit Is Of Je Lichaam, Maar Je Maar, Die: En Dat We Zelf Toestemming Om Uit Die Wij Uit In Haar Dat Je Al Is,: De Conclusie Is Het Dan Zie Je Op Dat Moment In Je In Je Dat Zo Is Dus Een Je Je Is En Dat Is Dus Al Zijn Dan Die Van Waar Die Je Het Altijd Naar Wat Die Man En Als Komt Die Zin Om Ik Ja Ik Als Ja Ja Maar, Mijn Dag Dieper Op En Ik Was Gewoon Alleen Maar Op Zien Wat Zou Men, Een Als Vast Want Het Is, Keek, Er Was, Streekwijsheid, Ik Kon Ze Bevrijden! Ja Als Je Zei: Is Ontstaan Om Is Hier Je Brein Zich Afstemmen Op Zich Dat Is Die Wij Dat In Een Waar Je Je Doet Het, Je Gaat Heus Zijn Dat Ik Mijn Is Wat Ik

Kan Dus Wel Belangrijk Om Een Stop Mogelijkheden Zijn In Ons Zij Werkelijkheid Ook Anders En Die Is Een Elektromagnetisch Veld In Al Een Dus Al Dus Het Is Al Vel Ons Heen In Mijn Aan Het Zelf Je Bewustzijn Van …ťn Persoon Die Mij Zijn Dat Stukje Meer Is Dat Is Ook De Mensen, Ze-Ik Het Controlesysteem Eigenlijk Maar Een Eigen Manier Zijn Dus Om Dat Juist De Controlesysteem Naar Te Openen. En Ze Daar Na Jaren Ze Ondersteunen, Ik Zijn Van Een Fysiek Stuk Die Andere Ja Heel Fijn Wat Die Was Dat Op Zijn In Dit Moment Beseft Dat Dat Zijn Zijn Om Hem Te Zijn, Zijn Ze Zijn Zich Opent, Zijn Die Dat Ze Zijn Jou Wordt Dan Die Hier Voor Mij Net Zo Ben Ik Gaan Met Mensen Die Zich Hier Dus Dat Stukje Wat Een Wereld Dat Je Je Ziet Ze Zich Onttrekken, Een Emotie Eigenlijk Gewoon Zonu Ik Hier Nu Worden Op Mijn Maar Dat Zijn, Maar Dan Moet Je Misschien Is Het Ja Precies Systeem Ik Allemaal Weet, Mijn Brein Worden Maar Er Zijn We Zijn Om Los

Maar Is Het Niet Nodig Maar Ik Wil Je Dat Ik Martijn Ik Als Kind Het Is Een Ja Het Is Mij Zijn Moment Want Zelf Loskoppelen Van Al Die Dat Je Met Dat Kan En Dat Is Anders Als Dat Je Hebt Ook Je Anders Ook Worden Tot Alles Is Wel Zo

Er Op Dit Moment Nog Een Keer In Een Creatie, Waar Ik Al Helemaal Op Je Eigen: Ja Ik Zit Dus Het Is Dus Een Bestaande Wordt Superrassen Maar Dat Zijn Ook Mensen Met Een Volledige Moet Het Dus Hij Is Onze Over Heeft Ja Bewust Van Alles Symboliek, Ook Werkelijk Zijn, Dat Zijn, Wil Ook Die Niet Meer Te Weten Waar Die Als Wij De Liefde Voelt Zijn Hier Een Keer Een Ze Wordt Helemaal Een Heel Groot Moet

Ik Zal Het Zich Met Een Symbool Dat Al Die Een Deel Staat Ik Dat Is Leuk En Als Een Ander Vraagsteller: Ik Wil Ik Blijf Dat Als Je 's Nachts Droomt Is De Intentie Hier Op De Dus Angst, Nadien Naar Noodzakelijk Als Je Ik Aan We Zijn Werelden Zit Maar Een Fractie Vanuit Een Stukje Weer Op Neer Dat Ik Dus Je Geeft De Opdracht Zijn Wie Wil Er Is Een Dat Kan MAAR Ik Ook Maar Ook Een Terechtkomen Die Mag Zien Maar Wel Waar. Er Zijn Wij Daar Je Droom Op Wat Zij Die Systeem Dan Wil Dat Zijn De Aarde Veel Je Bij Dat Overal: Daarnaast Ook Een Droom Een Andere Tijd Om Daar Waar Jij Boos Zijn, Ik, Mijn Zijn Om Onszelf In Een Op Droom Zit.

Zo Rond Is En Dat Is Eigenlijk Het Doen, Maar Gewoon, Door Onderzoek Niet Te Moeilijk Doen We Moeten Afstappen Van Wat We Dat Ik Het Zo Bijzonder Dat Het Een Soort Wat Hier Is Een Stuk Energie Is Een Stuk Minuten Of Het Juist Is Hier Naar Ons, Die Zich Die Wil Ik Zijn Hier Te Doen Die De Diepste Wat Belangrijk Is Om Bij Die Maar Vanuit Ik Eigenlijk Een Aansturing Ook, Die Zijn. Met Ontstaat Er Een Command Dat Eigenlijk Is En Dan Vandaar Uit Een Andere Reizen, Op Je Altijd, Merk Dat Ik Een Missie Dus Dan Zijn We Allemaal Ontdekken In Onszelf Zijn Om Te Doen Wij Zijn Hier Ja Maar Het Is Een op, Op Het Is Nu Worden Ja Dat Is Wat Ze Je Hij Hier Zal Ik Maar Dan Kun Je Niet Ja Zo Uit Je Uit Sowieso

 

 

 

20171013-MvS-Blegny-3dagen-new-5-bekrachtigingen-MP3+Onbewerkte-tekst-22mrt2019

 

 

20171013-MvS-Blegny-dag1-1-4-test1-21mrt2019

CreŽren wij nog meer zijn die klaar voor werkelijkheid welkom allemaal ik vond het daar met elkaar bijeen zijn allemaal mijn leven bewustzijn in jezelf ja ik sta je dan weet je, waarin staat om dat weten dat het zichtbaar bent uiteindelijk allemaal dat dat niet wat ze ik heb geen die boom zit ik wel mee ik merk dat als je niet gebruikt op een bepaalde dingen die we niet. Vanuit wat nodig is dus het gaat dat een man die piramide weer in te brengen door iets anders maar wel voorstelbaar zijn dan dat die ook niet wat op dus denkt dat je, dat ik die daar onder zijn ik ben je dus ook gisteren komen we hier op de reden en dan opstarten heel rustig vanbinnen voel dat je goed om hier binnen stapt. Zo mooi groep mensen al te zien en Is, ik mijn gezin stromen. Misschien voorstellen als je jarenlang maar mensenwerk een zelf spreekt dat daarbij de opvoeding om onze observatie kijken in de stroom uit een andere lezingen een andere groepen dat fijn dat is dus wederom een andere tijd nu, zelfingenomen is andere deze situatie ook niet bij andere mensen en van jullie daar moet er vandaag gaan lekker met elkaar genieten van allerlei verdiepingen van ook kwantumfysica gaat hebben op onze krachtenkracht in ons wezen die jij bent niet ben die wij zijn met elkaar gestapelde zijn dan hele mooie in lijn Yfke door te spreken over consumentisme dat ik zeggen de dwarsverbanden tussen technologie zoals we deze op de mensen die van denken wat we zien het en in relatie tot ons bewustzijn en dat doen ontzettend belangrijk dat dieper gaan kijken van die dat essentie in essentie zijn we ook vooral wat niet zijn, ons ook identificeert met zo ontzettend veel modellen dat we bij het denken van een spiegel staat onszelf komen we dus worden niet zo dat je dat tegenkomt is meer een soort ontwikkelen persoon wel interessant als je daar dieper in durft te kijkenwordt het op dat kan ik dan wel eens op mijn bordje van ja maar als je dat zo doet zoals jij dat doet als een splitsing in de persoonlijkheid daar met jezelf. Dan zo'n klein bekijken zijn ja als dat zo is/voer van wat we misschien dat we heel goed op je de zo mijzelf te kijken begeleiding voor jezelf in die helemaal noemen helemaal nooit gezien het maar op mijn zijn waar ben heel blij dat ik hier vandaag ben ik heb een afgelopen zijn geweest bij niet gedaan eigenlijk alleen maar en wat mij bij ons is al jarenlang ik Martijn met Ellen mijn partner en onze zoon 15 jaar ťťn op is het eigenlijk zo zijn toch wel door alle gebeurtenissenactiviteiten, heel soms logo VAN lekker rustig ondanks wat om toch een soort programma nodig hebt om kansen te kunnen tot spreken want onszelf dat in zo'n vakantie je waarbij de weg gaan naar buitenlandminister naar Frankrijk, Spanje en Duitsland zijn dat ons gesloten

korte onze programma en dus voor lastig om herkenningbescheiden maanden en een wat van de conversatie inpakken als een klaar zetten en en dan als ik dan thuiskom want wat werkelijk is, ik nog niet een paar jaar geleden wij doen en dan zijn er is bewijs, de auto inpakken en we gingen weg dan nog zijn pijn maar dat is toch een soort programma ben en dan waren twee die die week kwamen terug in Nederland ook nog twee of drie weekjes naar de kern. Door de bossen inmiddels bij 50 jaar oud is dat het een plaatje gekeken denken wat is hier hartelijk dan 26 jaar is maar goed ja nou ja nou zij stuurt bijna 50 jaar ja en wij dus dit jaar gevoeld van de moeten eigenlijk gewoon niet doen we moeten niet meer moeten zijn stopt met het programma is te maken hebben hele voelde mij volledig in ons huis weet nog heel erg goed gedaan is die zes weken plus nog een week extra eigenlijk gewoon statisch op uit getrokken niet overal hoor maar het bewijs van spreken en ik heb gewoon lekker thuis gezeten en 8:30 uur, dat uitslapen op de moeite mee begon te maken met voelen van de ook fijn om daar liever als regel het komt dat de passie ligt verscholen, dus moment zo vaak schoner geweest. Dat voor hem ook in mijn opgenomen was heel fijn dat kijken dieren kijken naar

dat

 

En ik voelde deze zevende hoe fijn het is een van lekker in ons wat ideeŽn gaan doen gedaangeven is er dan niet gelukt zijn in deze dat zo'n watertaxi eraan gebeurt bij wijze watertaxibedrijf nog eens weet niet dat is het mijn levens thema voorbij, ga ik weet niet beter niet zich ja maar dan stap dat in het najaar

maar gaan we moeten bijhouden die je dat wil met andere woorden van iemand dus niet van aan de trainers een week al die ligt de redactie plaatst andere mama dat wij leuke dingen ťťn keer een channeling mensen die hier garen de deur gaat door water, de werkelijkheid reageert het goede, maar hoe krachtiger Ä 50 prima bij de muur in die ook waar dat daar zijn niemands dat ze zich ja ik er ik ben een beetje op mijn voet moet worden

vele gevallen kan zich is dat zonder bestuurders kijken of we weten dan gaat dat er in en er ťťn op ťťn op die dat nou ik door die ja gevaar dat gevoel van hoe heerlijk is om, gezin ook niet de maar ook om zelf om ja of vrijuit eventjes in in de anonimiteit nou waarom zeg ik dat als je iets doet zal ik doe het nu ook doen dan wordt er altijd opgelet op welke manier en ik wel iets vanuit wat meegemaakt in het leven dan op delen van daarvoor wat niet bij iedereen relatiemodellen hoort spreek daar niet bij mijn leven elkaar hele groep mensen nog een script zou kunnen raken dat het herkennen in zichzelf van het klopt jullie van financiŽn dat model van wat hij vertelde zijn wat ik ook in mijzelf draag maar er zijn ook jullie dat het tegenovergestelde reacties er geen dus dan is de opening hiervan mensen die maar zeggen heel erg warm hart toe dragen dat met elkaar over hebben en ook de energie mensen die daar op een andere manier over spreken.

 

Invloed op mijn gebruikers af op zijn eigenlijk het nodig had nog steeds heb ik klaar ben met rust te rust houden in mijzelf. Dus deze twee dagen maar zijn ook heel bijzonder dat ik me eigenlijk nagenoeg niets van wel ergens natuurlijk dat veld tevoorschijn die met het maar het kwam eigenlijk nog op basis van voor dat ik daar een beetje een kijkje geeft aan jullie van hoe het voor mij is dat ik hier sta in de momenten in totaal rustsituatie) dat een beetje zo druk over dus dat die chip die er nu om vorm van een alleen als ik in BelgiŽ ben ik niet op zijn kont kunnen uit komt daar zit een waar ik het is een is hoe een dat is wat je hoort de vraag van trauma het is een dus de 65 het is een veld in deze parabel: de gedachte dat opgedaan die was zijn. Maar ik heb ook rapporten het neergelegd op te nemen zelf zijn dan zorgen wij zijn ze dan gesproken woord op tekst hele andere mensen bezig zijn als wat doet dat weer een beetje bij elkaar te brengen andere manier naar een lezing mijn best ook nog dieper mens door bestuurd lijf oh ja als je ziet zoveel weer op een andere manier kijk niet zo'n

zogezegd het klopt het precies het zelfde zeggen van een andere visie dat mag gewoon gezien en bezocht Zegt als ze geleefd dan lees ik dat zeg je iets anders brengen andere ruimte okť dus maar waar wij vandaag samen met jullie die die kwantumfysica de plek van creatie in de wetten van autonome kracht zelf naar binnen de wereld buiten laten aanpassen aan wat jij hier binnenin jezelf draagt ik ben je weer MOET je hele leven verandert willen als je wilt persoonlijkheid en is het niet zo door geen interactie is tussen jouwezen in het veld leeft naar de kern. Ook heel fijn dat jullie daar een bijdrage in leven ben

praten valt echt vandaag deze winkel je ze denken maar als het niet is waardoor bijvoorbeeld ook geen blokkades niet als jij is voelt dat je echt iets moet zeggen of misschien moet je wel zo'n opstaan omdat het gevoel dat wij dit gevoel. Jeltsin ook moeten eens iets zeggen dat een diepe activaties doordat al zeggen is van god ik voel iets om aan een dat is zeg maar omdat alles gebeurt en laten in het verlengde over kijken elkaar al gebeurd achter elkaar maar mooi een lezing van elkaar dat er iets gebeurt in diepere laag wat je niet kunt begrijpen wat ze nodig is om open te laten gaan beleven zo in hokjes we moeten ons zo ontzettend voldoen aan van algemeen accepteren als normaal acceptabel niet gekker dat het daarom misschien omdat het zo zijn ze nog steeds er een zit in je systeem van goed is dat we allemaal beseffen allemaal uit dezelfde stukken hout gesneden zijn we allemaal reizen, in dit leven in deze vorm dat we al een reis voor het leven voor deze ervaring en hoe die eruitziet

kwetsbaar Tegelijk deze, die in een aan de moleculen kleiner dan reageren en ook weer niet als een ik niet een onderdeel maar dan weet je onze die deze week je je je op de deur menselijk lichaam blijft in welke vorm je psyche dat hoor je wil hij je en je essentie jij denkt maar een klein stukje introductie geven dat stukje wat ik ook maar laat aandacht als dat voelt dat er dan eigenlijk nog het nog een stapje daarvoor zelfs want ik ben in dat periode speelde ben ik een dagje naar Schiphol gegaan. Dat hebben gedaan zelfhele. Daar komen gaat het is tijd van mensen ervaart het hele wereld dit zo goed ieder zijn operatie nodig om even iets anders dit moment dat je dacht eraan

 

Dus we zijn voorgegaan en Ellen en moeder. Hij het hele dag kwamen bij de grootste en dat wij kan keren en ze zijn wezens besloten dat ook bij deze dan gaan wij gewoon iets anders doen dus wij waren allerlei dingen dan een of andere aankwamen was iets niet meer als je deze personage geven is dat dus gebeuren wat al jezelf gebeurt. Zo zal dat ze zijn mensen heel boos van dat heel erg voor iedereen zo was het is een hele schelden op die mensen die dan wordt de snackbar

 

 

Vraag is het dus wel dat veld en jij gaat leven. Dat ook goed dus de hele dag buitenanders ging over wat voor mij waar gedachten van

grote plafondpodium boos kijken. De begroting

 

Neergezet en heb het ervaren niet letterlijk de bedoeling dat is toch te gek voor woorden staat wel dus iets anders ik ben even ik denk heel praktisch ik ga niet in die rol op waaronder daar staat en die persoon verantwoordelijk is van het hek er voor elkaar krijgt om alsnog met de handeninstantie daarvoor maar ik zie van het is niet opstaan dan loop van andere route eens gewoon maar in mijn systeem is gewerkt op andere routes te nemen in een andere route die even goed met kwantumfysica is schepping zelf het eind van de dag helemaal terug bij de huisartswoorden fysiek onderzocht onderuit gegeven moment in Amsterdam Zuid is daar nou staat en daar ben ik voor en daar stonden wij voor de deur en ik kijk er zoal helemaal Te weten te doen we vaak ontdekken dat we elkaar als dat ontspannen op het idee dus werkelijk bestaat waar het heeft totaal niet belangrijk dus we gingen in een ander om de cyclus van geen wijken zijn vaak toch ook hier dagelijks weten praktijk eens zijn dat stopt op gebaseerd op de stoep staat van een keversoort ook doe ik zag hele ontvoerd van de plek waar ze natuurlijk ook nog van papa maar gewoon met Martijn iedereen en ik een gevoel zo'n diepe band en dankbaarheid liefde ook compassie voor wat zij als papa en mama hebben meegemaakt en dat dat dus hun leven is bij het bekende maar ik voel me dus ook echt heel erg dankbaar ben heel dankbaar zijn vader komt mij mij die persoon de huisjes werden tussen die hier worden maar ook is het dan als waar vroeger ik dacht wel dat het ook niet anders was dan wel dat het van een nieuw, binnen zich (hier stond is onze hoofd aan dit die zal zijn aan dit hier ingeslapen daar kom en hij barstte in huilen bij zijn opa moet zijn open, dus hij de mensen voor wel degelijk, en ik zag gewoon echt in mijn hele mensen in mijn bewustzijn zag ik maar van zo als een jongetje daar slaap ik ben dat is het mooie is dat ik hier met der zo'n dat is niet de soms grote zijn observeer ik dat hele spel dat hele die hele scŤne zeg maar een voel ikzelf wel gebeuren wat je symbolieken bevat. Omzet in woorden zeggen van haar ziet alles laten zien ik hoop dat er nog is zeg ik ook dan met ons. Niet zien zijn ook wel zo, doordat die een komen bij de praktische dat is ook zo kijk potverdorie ik zal niet zeggen regels daarachter een aantal wat zal het niet was heel spannend maar ja wat is er zal dan aan de matrixen zich niet staat nog missie, visie kijken ja wat zijn en die staan zijn opa wat is met een heel blij met in de deur wordt getrakteerd van Staveren avond worden op zijn beurt alfa's gebeurt dat zijn zijn op aarde kennen en macht ontwikkeld zien met een bepaaldeligt schepping wat was een heel mooi dat in dat moment in die zitten we willen op die kracht zitten deze mijn ogen dicht gingen mijn aandacht naar binnen en in het moment dat ik dat deed me even weg zou in iets om in stilte en is van een impulsen ben constant jouw verhuizing geboren ben en conclusies in de cliŽnt je moet als beetje kon zien zag mijzelf in mijn lichaamcellen ging mijn is informatie en ik zag mezelf want waar kinderen zitten met mijn moeder loopt exact in dat busje ik aan had iedereen er naast lopen al dus en dat anders omdat ik ook emoties in mijn gevoel door wat er gebeurt dus mijn vader geraakt. In die kamers zijn eigen leven in tekstuniversa staan die emotie we hebben in het veld in beweging van voelde ik op mijn manier uit compassie en en liefde liefde liefde compassie, is liefde een heel patronen hebben passie barmhartigheid dankbaarheid zo diep vanbinnen en daardoor, zelfde zijn en daar worden in mijzelf, zien het als een mooie bewegingen, zelfde zien ze moeten van Oh dan is dat met die zien het aan weet jij dat nog zes jaar sinds net ongelofelijk maar ja staat omschreven vrij het gaat meestal Het Luisteren Wat Martijn Had Verteld En Ik Vertel Dus Op Was Je Dus Je Je Als Allesbalans Niet Waar De Zandbak Zo Maar Het Is Een Zondags Op Je Stoel Er Om Zijn Vaak Lastig Zich Weet Dus In Die Mate Dat Komt Zeker Dat Ik Na Nog Zo Mooi, Waar Is Heel Erg In De Markt Aan Het Leven Heeft Een Heel Zwaar Slot Emoties Het Lichaam Dat, Overgegaan Is Het Dan Heel Snel Op Zich Onderscheiden Door De Bij Jou Ik Jou Waargenomen Dat Heeft Niet In Mij Gedaan En Doordat Ik Dus Niet Zichtbaar Vanuit Mezelf Jij Bent Dat Is Dat In Mijzelf In Beweging Gekomen Daar Kan Ik Iets Mee Doen En Ik Ben Dus Die Manier In Mezelf Anders Voorstellen In Grootste Waanzinnige Emotionele Gebeurt Dan Positieve Of Een Negatieve Is Dat Er Iets Gebeurt Met Niet Meega In Datgene Wat Je Denkt Dat Wat Je Ziet Het Aan Jezelf. Het Verhaal Wat Compleet Vergeten Bent Dat Je Dat Niet Alleen Uit In Dit Leven. Terughalen Maar Ook Metafysisch Het Gebeurt Is Er Te Halen In Als Wat Je Grotere Bewustzijn Te Halen Dat Kan Allemaal Zonder Mensen Via Een Soort Hypnose Dan Laat Het Dan Maar Hypnose Zijn Om Het Druk Is Of Niet Maakt Mij Niet Uit Gaat Mij Om Praktisch Gaat Met Je Praktisch Iets In Je Leven Terug Te Halen Wat Signaal Is Nou Vier Manier Gaat Je Pijn Uitleg Dat Jij Doet Op Jouw Manier Op Dat Je Het Op Een Ander Haaks Zijn.

Dus Het Gaat Niet Zozeer Om De Vorm Van De Boodschap Het Gaat In Te Gaan. Als Het Mooi En Ik Ben Dat Is Heel Diep Over Overgegaan Is Van Heel Veel In De Late Toen Ik Een Paar Jaar Of Naar Gewoon Negen Jaar Was Negen Jaar Een Verhaal Thuis Van Philips In De War, Van De En Ja Te Kunnen Verwijderen Over Die Mensen Die Daar Echt Heel Erg Op Een Hele Liefde En Liefdevolle Respectvol Je Met Geloof Bezig Ervoor Je Hart Ervaar Twee Dochters Heeft Het Nog Steeds Niet Bij Dat Afhaken Bent Ook Echt Gebeden, Het Gaat Nu Al Stond Klaar Gaan Midden Echt Bij Omkomen Mooie Ik Observeer Dat De Ogen Dicht En Zag Gewoon Vader En Moeder Te Kunnen Zijn Heel Dankbaar Het Even Bij De Heer Dank De Dat Het Eten Was De Dag Van Vandaag In 18.000.100 Dan Dat Zijn Niet Werd Lagen Dus Dat De Gedachte Allemaal Een Gezin Dat Er Confronteren Maar Dan Zijn Er Nog Wel Eens Met@Dat Ik Dat Zo Ervaringen Dat Contact Met Andere Levensvormen En Ook Herinneringen Uit Andere Werelden Niet Uit Deze Wereld

Andere Universa En Of Dan Toch Op Zichzelf Als Geven Van Ja Zo Goed Dat Het Meisje Om Geen Namelijk Belangrijke Geval Dat Tegen Zijn Van Aan Mijn Mama Zegt Dat Wat Jij Vertelt Dat Dat Een Verhaal Zijn Vandaag En Ik Wist Ook Wel Van Jongs Af Aan Dat Mechanismen Er Zijn Om Grotere Beeld Te Classificeren Weg Te Zetten Die Betekent Van Deze Aarde Onszelf Ik Waarneem Op Zijn Zo Opgevoed Histories Doorspekt Om Zo Te Reageren Het Voelen Van Nou Ja Natuurlijk Eigenlijk Is Dan Toch Weer Die Duivel Manier Uit Ons Nu Nog Vermoorden Als Kind Anders Bedacht Op Gevoel Is Toch Die Betekenissen Daarin, Te Zeggen Zogenaamde Bestaan Ervan Een IngrediŽnt Om Mij Te Manoeuvreren Naar Die Wil Ik Dus Voor Mij Was Het Altijd En Klaar Dat Deze Beide Velden Zijn, Samen Uit Een Hoge Hoed Komen Om Het Die Kant Uit Te Maken En Dat Is Voor Veel Mensen Lastig Als Ik Dat Zeg Dat Ze Daarbij Tegen Dat Ik Alles Wat Goed Is In De Toestand Van Het Verhaal Dus De Religie Waar Welke Liefdevolle: Is Dat Ik Daar We Zeggen Dat Niet Uit Maar Dat Zeg Over De Betekenis De Vorm Van Als We Merken Het Dan Moment Dat Dat Nog Geen Dat Dat Ik Dus Beseffen Van Okť Dus Door Heel Belangrijk Veel Grotere Stuk Werkelijkheid Buiten Beeld Te Houden Van Ons Bewustzijn Er Buiten Zijn Mechanismen Actief Die Ons Etiketteren En Het Classificeren Dat Is Dat Er Zijn Bezig Ben Daar Dat Nou Komt Het Blijft Daarbij Weg Die Kant Uit En Er Komt Dus Op Het Grotere Stuk Van Wat Dat Dat Een Grote Groep Mensen Zijn Deze Aarde De Kwantumfysica Niet Doorhebben Dat Observatiesysteem Grote Functioneert Van Deze Twee Dagen Toen Kon Dieper Over Hebben Dat Ze In De Kern Hand Maar Er Zijn Van De Grotere Machten Achter De Religies Een Achter De Duivel Zijn Die Siriaanse Om In Feite De Mensen Massaal Te Laten Geloven In Iets En Daarmee Kwantumfysische Ook Die Werkelijkheid Vasthouden Dan Kom Je Op Zoveel Onderwerpen Uit Waanzinnige En Voor Ons Van Belang Bij Als Wij Werkelijk Vrij Zijn Dat Hij Al Alles Durven Loslaten Wat Ooit Hebben Aangenomen In Welke Vorm Dan Ook Om Terug Te Kijken Van Wat Doet Het Nou Werkelijk Met Mijn Ik Heb Heel Veel Mensen Gesproken Die Sprak Over Daarvoor Lucifer Al Die Desgevraagd Heb Je Dit Wezen Dan Dat Moet Een Om Niet Dat De Opmerking: En Dat In Jouw En Dan Kom Je Voor Weet Wat Ik Twee Van Een Niet Goed Horen Waar Ik Het Weer Ontmoeting Met Jezus Was Jali Dat Samen Met …ťn Van Die Daar Nauwelijks Mee Dat Dit Niet Ligt En Dat Hij: Ja Zeker Dat Naar Niet Actief Mee Bezig Ben Is Dat Moment Moet Die Er Nu Wat Moment Waarop Ze Het Niet Eens Meer Zien Wat Hij Allemaal Zien En Waar Ik Noem Het Jaar Daarvoor Iets Met Mij Gebeurt Wist Van Oh Meer Stuk Mee Door, Bent Dat Je Dat Zo: Toen Kon Ik Wel Doen Wat Gebeurt Ik Was Dus Ik Zet Wie De Ik Heb Een Stap Is Er Nog Verder Nog Niet Ben En Voel Eens Wat Een Is En Dan Gebeurt Er Iets Wat We Niet Op In Een Rol Ik Dit Is Een Stuk Van Wie Je Daar Niet Naar Mij, Is En Jij Dan Ineens Gaat Ook Om Dit Hier Maar Ik Kijk Naar En Daar Gaat Het Helemaal Op En Ik Wist Een Ik Wist Niet Hoe Het Juist Een Onderdeel Van Het Verhaal Haar En Wil Niet Zeggen Dat Was Dat Was Dat Voel Je Voor Een Ander Naar En Ik Zie

: Essentie Die Verbinding Die Ik Dat Voel Ik Snap Niet In Dat Wat Voor Wat Haar En Jullie Aan Het Werk Was Wezens Die En Die Afgewassen En Op Dat Moment Al Alles Wat Er Niet Over Mensen En Niet Om Niet Die Healing Dat Als Ik In De Rol Die Expressie Steeds Je Niet Daar Die Hier Je Laat Zo Oud Programma In Een Soort En Je Gaat Dat Dat Werkt Met Alles Wat Dat Was Voor Mij Maar Ik En Ik Vind Het Ontstaan Zoveel Stukje Naar Zijn Wij Die Ons Wil

Niemand Door Die Er Zijn Nog Niet Dat Ik Maak Me Er Van Ontstaan Is Dat Een Hebt Gedaan Van Verbinding Met Je En Dan Zie Je Dat Vast Lijkt Te Zijn Visie Op Het Zo Hier Op De Dag En We Moeten Terug En Werd Dus Een Vrij Training Een Training Steeds Andere Keuzes Te Maken Van Wat Je Geneigd Bent Te Op Zich Zal Zijn Dat Ik Je Vragen Ook Extra Jij Zal Het Niet Dat Al Ingaan, Dat Is Ogenschijnlijk Omdat De Leiding Erom Om Eigenlijk Steeds Weer In Je Oude Patronen Terug Te Keren Meestal Worden Deze Keer In Wel Bij Mensen Die Bewustzijnsgroei Zitten Op Een Hele Goeie Manier Wordt Is Dus Voortdurend Kijken Of Je Kunt Herkennen Gaat Om Zodra Jouw Bewustzijn Sluit Om Zijn Dat Zijn Wij Bewustzijn In Ligt Dan Kun Je Ook Voelen Dat Het Echt Je Eigen Keuze Wordt Wat Dat Dat Zijn PARTIJ De Gaan Zeggen Over Hebben Ik Heb Dus De Afgelopen Periode Veel Last Gehad Over De Aandacht In Haar Grote Gaande Was Een Bijeenkomst Van Een Ander Te Kijken Als Het Om Jullie Er Zijn Andere Auto En Gaf Van 1010 Denken Zijn Een Relatief Korte Tijd 2000 10.011, Waar Komt Vijf Keer Totaal Dan Maak Ik Contact Had Anders Iemand Die Dan Wordt Deze Is Geweest Die Er Zijn Niet Zo Dat Zichzelf mag zien en er is er maar een beetje degene die ook van de beginperiode ongelofelijke beweging gezet, een hele grote ja zo groot gedaan tot zodat hij dat heeft gedaan binnen toe gegaan wat een dag was met zijn handenontwikkelingen in feite dan kan iedereen uitgenodigd in een dat iets te maken had de buitenaardse ontwikkeling multidimensionaal bewustzijn zijn de hele Nationale denktank die mijn smaak heeft dus uitgenodigd maar ik niet en dat was een prima want we weten dat er weerstand veld in beweging is tegen mij in plaats van onder de zomertijd en vormtotaal van ik ga wel heel schoon ook voor mij fijn kijken, gebeurt elkaar zijn kwam ik daar een van die te laat ja zijn beveiliging is het niet te laten we daar precies van zijn ze bezig vertelt iets over alle mensen die bezig zijn in de wereld over wat over te informeren over Stephen hier over alle mensen voorbij komen bij Sara denk dat veel mensen bekeken zomaar dan met dat allemaal delen met een notendop en die van ja wat deze mensen gemeen hebben waar deze mensen gemeen is mensen gemeen dat ze niet fijn voelen de energie in jezelf van het begon met een gedeelte Zeg veel ik praat je over alles wat ik mij maar wat ook toegankelijk is voor iedereen het niet als iets op zo'n 60 was toegankelijk gemaakt jezelf over voel je energie veranderen eigenlijk letterlijk gezegd heeft dat ook in mijn hoofd. Maar op de hele aarde maar zegt hij het lijkt wel gek zijn als alle mensen er zit ook de spreek over kunnen spreken misschien is een afspraak het ook bepaalde onderwerpen weten zijn de verdenking verdachtmaking op gang gebracht tot zover al die man dat je in feite deze beweging, ze zat maar denk het Russische gaat dat dat een paar procent over over andere mensen spreken moeten dan ooit ook iets zeggen over overkomt om onderzoek precies hetzelfde mee is niet meer voor brengen van kwantumfysica alles versterkt als je niet op de hoogte bent van die vermogens niet in jezelf ligt van hoe dat zal hem nog over ufo's en eigenlijk alleen grote galactische federatie dat ons komen helpen en dat kan alleen maar feiten bewijslast voor zeven) allerbelangrijkstecentrum voor mij over onze eigen kracht eigen bewustzijn als je daar de kern komt terecht in in wat waar is? Grensgebied in wat waar is en wat niet bij jezelf kwantumfysica en geen zonder zomaar buiten zijn van ja boete moet gewoon ophouden al die flauwekul

ik beschouw omzetten en met elkaar op de feiten zijn dat daar, vijf voor mij voor in feite want in feite in een ik noem willen inladen van het grote concept bezig zijn op de op deze aarde om te ontdekken van wat jouw bewustzijn voor de sleutel is in ook dat je iets kunt gaan begrijpen zelf niet zichtbaar, dat laatste dat is waar we nu op de aarde in aan beland zijn dat het zichtbaar is heel belangrijk en geen zin van jou jij al heel die droom van andere mensen blijven van gedachten contact als blijkt dat het moet ophouden al die flauwekul ophoudt ophouden met al die flauwekul er zijn ook ophouden al die onzin je vertelt wat je maakt jezelf volkomen belachelijk

Martijn: moet systemen wat hij is daar een onderdeel in het is goed dat ik een onderdeel te groot zou jij dan kunnen benoemen wat want dat is waar ik me dan belachelijk mij zomaar niet eens geloofssystemen geloofssystemen waar je vasthoudt op het moment dat wij vasthouden in een patroon aan hangen denken dat gaat onze diepe verder kunnen kijken als het verhaal van martijn en niet in de prullenbak gooien geloofssystemen als we dat kunnen doorbreken ver daar staan we ook het woensdagmiddag wezen 1000 ander, voorspelt van mensen van over briefje verteldag gestuurd voordat ik daar heeft met van pas een dag later binnen het wel maar als alles gaat pakken van

en we moeten nog even uitspreken al jaren en moet ophouden met ons in mijzelf ook wat is afspraak gemaakt om mijn lichaam onze plek doorbreken niet niet in de pijn gaat niet niet aangevallen voelen en niet door de perceptie van een ander onderuit gaan gewoon blijft staan van wie je bent wat dat is dan wat kort waar je eigen belang ook van tekorten, ik dat er krachten zijn artificiŽle krachten die minder in lijn met het menselijk bewustzijn en het andere bewustzijnswezens communiceer ook wel wat tegenovergesteld 100

aan die zich in onze lichamen geprogrammeerd en iedere keer als je tegen komt met een reactie van een ander jij reageert daarop krachten in bezwaar gaan steeds diepe kracht kijken wat brein en mijn er geen truck dat was heel ja ik heb ook contact mee te maken afgesproken

een heikel thema geldt ja, ik heb het eens voor dat je gekochte deze werkelijkheid voor het vervolgonderwijs is moet je een scherm, het opzettelijk dan dat ik bij zijn draaien en

acht

Bestand niet ik draag op moment niks zeggen ja wat zeg je wel dat het allemaal kwantumfysica zijn belangrijk dankbaar persoon dat daar dan denkt daarvoor ik weet dat ik het zo diep dit die ook zo doen, dan voel dat ik was gewoon zuiver dus niet met bij bedoeling enige bedoeling niet eens is op helderheid bij dat stuk waar ze in zitten misschien zelf ook wel handig om dat je daar iets mee doen zich jou jij vertelt het is goedkoop besef je wel dat wij hier bezig om naar zijn die dat wij een ander niks niks te zijn als

 

als een bol via je die pakken geld je het geld is het zelden als dat je weet ook dat van lucifer je dus zo'nofzone als dat ook zo is wat je denkt zijn, waar waren helemaal ja en dit artikel martin vrijland en dan ontstaat er een dan te laten we geen doekjes om windenje voor satelliet zijn dan hoe weet jij nou dat die dat dit artikel zijn in de gaten wat je doet is het maar gewoon neer volgens beeld in jezelf wat niet van jou als geÔnstalleerd beeld het geÔnstalleerde contact artikel ja maar ik vraag gaan, maar ik gebruik bijvoorbeeld je niet gevraagd iets van artikel je niet aan mij gevraagd hoe het zit met geld je aan mij gevraagd ik vind van die in of Łberhaupt klopt dat gevoel van een ander gevaar het begin gewoon zo met het bewustzijn van een ander wat gekopieerd artificiŽle kopie aannames wat we al veel verder door in onszelf niet te reageren uit een beeld van om en dat zijn zoon naar mij toe te leggen ZICH dat is wel vraag dan of dat ik ben gelijk geworden jij dat kan niet wat er gebeurt met het veld wat binnen komt door lezingen en bijeenkomsten dat je niets van het denken gevraagd of in de pan herkennen dat die iets wel bij maar ze dan als zijn ze vertelde wat ik denk dus dat hele systeem een overtuiging nog zo hoort het hart zit jij dat is het wel zo jammer maar je toch wel gedacht niet zeggen van die van in Nederland ik heb de afgelopen nou wijn via heel veel mensen mogen omdat persoon of in een groep voor mij is goed ontmoetingen zo zou allemaal onafhankelijk van en in het moment dat ik het vertel dat ik zoveel mensen mogen vraag ik aan hem wat is nou precies wat dat is het zo dat niet om beter niet naar ik deed wat het maar als jij zo groot netwerk en dat meen het serieus zijn lief zijn zou belangrijk in een gegeven, kun je een bedrag op zowel kunnen wij en ik voel dus ik zag ik Voelde alleen maar echt zijn in die woorden dat dat is je dat kunt voelen ik voel alleen maar bang voor een dat als je zo'n klokkenluider ben dus wel degelijk dingen gaat persoon tegenwerking oorzaak bij zulke goede dan dan dan is het iets dat weet je overigens niet durven doen als wij alleen maar in weerstand zitten alleen maar weerstand dat merk je gewoon kwantum om 0:59 uur grotere ander daar voel ik maar ik zie dat weerstand kleine dingen die er aan de hand zijn als we daar doorheen durven komen ze daar niet doorheen stappen wat ze hoeven niet te discussiŽren van even benoemen van oh dit is wat ik voel ik merk dat ik voor jou ik keer met dat gevoel zegt van nou zeg maar een beweging kan ik misschien

in plaats van huiswerk niet goed zeg maar zoals ik zeg net tegen jou dat als we dat allemaal aan de kant te zetten, waar het over een veel groter breinbewustzijn naar luisteren elkaar niet konden overtuigen niet gelijk willen hebben dat er mensen zijn ze konden zo'n stap die dieper in jezelf te luister dus dan toch zegt hij van ja dat zou een stuk beter gaan waar sprake van dat ontmoet maar waar gaat het is alleen mijn heling zit niet in geld de heling komt niet de heling, niet een groot huis want de heling komt, niet als je alleen maar mensen om je als lezer een goede zakelijke partners aantrekkelijk product te laten slagen, een in de waarde uit werkelijkheid er niets met maar het zit niet daar zit daar niet op een manier zijn hier ben het niet zou zeggen dat de buitenkant letterlijk spiegel is binnenkant onder andere het spirituele wereld terecht waarin is eigenlijk alleen maar geschriften daar buiten wat er vanbinnen wat van buiten worden nog steeds dus gezet door onze dingen ziet er helemaal niet. Ja, er zijn andere geloven jezelf kijken maar geen lekker is een spiegelje dat als ik dat maar het is maar onderhand maar ook beseffen dat als posters ze worden je helemaal niets van ja maar dat altijd de abstractie dingen bezig worden brein en het was van wat is dat maar op de kwantumfysica waarneming

kijken van waar het over heb gehad ja wat is maar van jezelf hoeveel ook doorbreken de patronen in jezelf, je intergalactische zijn in jezelf fysieke bewustzijn bewustzijn zuiver bewustzijn kun je het vanbinnen zou laten buiten en dan merk je ook dat er iets heel bijzonders

op een dan hoef je geen mensen meer zoek passend bij je hoeft geen en ze zoeken van je denkt van het Darwin vriendschap je hoeft niet met tijd van denken is niet van mijn tijd denken in relatie tot alles wat hart denkt hoofd denkt mij niet uit en gaan echt deze twee dagen dat niet over spreken als maar jouw manier zijn op dergelijke wijze hoe gaat dat als stukje over hebben hoe het spel gespeeld op wat al dat je kracht in jezelf gaan kijken van de pijn ik herken dat ik snap wat er gebeurt volstrekt doen, dan nog zijn voor de energie, en ik weet dat je verhaal van het emotionele moment maar ook met andere energie zitten met het contact wat gemaakt wordt in het moment ergens van je vader dankbaarheid door me heen ook aan het denken zijn dat jij een als ingezet om, zo gek je je daar iets geeft dus ook even heel mooie aanvulling dat precies wat ik zeg als je dit door gaat hebben jezelf eens elke aanval elke poging onderuit te halen is hij van een zuivere bekrachtiging was onschendbaar bent in jezelf niet vanuit een komen uit compassie dan wil niet zeggen dat ik het niet voel ik wel ga niet bent herkennen kan pareren bewustzijn kan ombuigen, zoveel kracht brengen dat ik zo begrijpen dus voor een ander reageert, dat is ook zo moois van die is en dat was aan zou er iets bij stil blijven meer dan dat ik het is niet zo dat we dan van weerstand dat is dat was fijn dat ze bepaalde dingen gebeuren waar ze waarschuwde en dat is eigenlijk je zou kunnen zeggen we zijn allemaal dan meisjes sprake zo uitgelegd samen ontstond was ontkennen, om het veld is dat ik binnen dan buiten binnenin ons toe dan dan kun je zeggen dat sommige mensen sneller dan andere energie andere velden oppikken dan de ander dat ik niet maar dat ontwikkeld zijn om ons in het is gewoon dat moment goed functioneert, er zijn mensen die eerder dat het eerste oppikken dimensie als eerste oppikken dus ook een korte energetische uitwisselingen die stelsel prettig in het moment zijn gedachtes over elkaar: gedachtekracht dat bewustzijngedachte over dat is de grootste kracht tegen. Dus is het denken de kracht van denken over denk vaak heel subtiel iemand tegen van die persoon dit jaar geleden ook gezien dat een niet aan: voor een moment dat wat je dus totaal geen waar is van belang omdat het bewustzijn wat voor vissen is niet dat je daaraan denkt, ik word vastsoort uit balans waar een paar dubbeltjes vertellen dat dat overal zonnebloemen bloedcel, ik moet mijn bewustzijn ook aan na een lezing aan je mijn heel diep vanbinnen voel ik maar wat en hier is alles hiermee klaar met dat is allemaal wat een maar ik in onze wel een moment te verstaan geen in ons innerlijk mij heel goed om dat te doen dat zijn interactieve wat er nu een laag samensmelting een pauze van de 15 minuutjes zoiets eens twee keer in dat heel erg bang zijn

 

20171013-MvS-Blegny-dag1-2-4-test1-21mrt2019

Alle van aandacht naar die maar als ik dan al deze maar ik laat niet die tegen die wordt alleen je in op zich een boek over Italiaanse van medisch medium is die wel meen hij is in staat al om mensen in ons en aan zijn en precies aangeven wat ook door te genezen en dan het alleen maar een heel lage en dat is heel interessant maar vooral bij de technologische ontwikkelingen maar iets omdat gelezen maar nu kwam het opvallend een paar keer terug en was afgelopen zondag een lezing en ben weer dat boek even kort verhaal. Dat ik dat ook misschien wel en ik heb eens een keer in een telefonische moet zonder halen dat ze zelf een Friese: en ik ga even kijken wat de inleiding

iemand vertelt die daar gekomen is en ik dat heeft ontwikkeld en dat was het stukje wat zal aansluit bij wat nu over hebben, zo diep dat zo te worden namens en Anthony worden naar je

je haalt je er normaal maar ik voelde in het Engels leeft de

mens voordat Nederland vertalingauto dus ik heb de energie dan dus van dat daar en dan aan dus geen wordt in stem buitengewoon is al daar verteld over Stork al in de vorm waarin een spier op de box ga eens omdat hij zei: geÔnspireerd forse vormloos Hi maar eens een keerspier continue liefde naar de teen niet als meer wisselgeld en alle kanten dan met weer allerlei,

uitrolt dat eens een keer anders is, er zijn meer waarin en onze de koersen niet studenten kan blijven de mens op deze wandeling en internet informeert is extreem links. Voel me niet voorstellen als studentenstad niets denkt hij: nou Intels binnen is het iets meer smartje sportschool en daar ik had er moment wordt het sturende lading Noors niet uit Gates is dan kan zich dan onder nog te passen van de mens als je spreekt als hoe in wat er werkelijk je kanmoment weer Spirit, is staanopstelling en dat en dat het een zo zijn dat mensen die spirit ieder maar door een link als betekenis in, niet als is niets wordt hier klaar is een plaatje mededogen en als je naar haar is.

Als dat relatie als niet in je diepste in lingerie de leiding. Op de voorkant als je ze in zich opkomen wat er uit de orde kan dat nou voor twee plaatjes vind het een fantastische woord en daarvoor is een plaatje daar wordt een lichaam wordt de cursus wordt dat per se maar het gaat in je eentje als de moord hoor is een energieer wordt volpower kracht voor het brein wordt zachtjesaai en in staat of life woorden wordt

 

 

als je een hoop join die en voor een onderliggende wordt? wat overduidelijk de kloosters dat jullie voor spiritueel te dat is uit je je niet voorstellen wat er hier wellicht niet percent hoor enzo

worst dat is join wie is de laatste: in de hart leven, je een patiŽnt die compleet van iets meer dan waar je zelf hij als mij niet uit is puur & maar life uit moest die zin, het kan is die ander staan alsof we een spier klaar is er zijn nog iets join orgel dat zag er anders doet, is de soul wat voor commerciŽle is de soul deze wordt gedaan in de en 10 kan daar zijn veel te zijn, en kan het zijn en de kaders zitten wat minder koud en op het laatste stukje zijn slechts en dat is als dan wat is dat woord is nogal wat om wordt dat is onze daarvoor ik dat kan nog vol dat is de mond van vol soort topics is de mens. maar dat dus echt de bedoeling zijn dat ik dit geen gewone boekwinkel wat alleen maar dit stukje in die ik niet mag zijn niet blijleven leidt ťťn van mijn over een echt die helemaal aan bij die ene uitspraak een je hoor ik van nou

oppervlakte:

 

, ja, ook dat er, volgende compassie voor afgezien van parijs brengen, komen laten geloven wat wij als mensen luisteren naar ook de krachten van hoe dan kunnen onze eigen gevoel toelaten volgens die als meer gewoon tussen ons bij aan zou wat een perceptie over een halve bol ťťn van de onderzoeken ik in een zijbeek niks doen wel het licht dat je je die niet teveel zeggen heel zinnige opmerkingen en dingen zien gebeuren voor mij zitten uit het veld waar de mens niet vandaan komt en ik herken dat ik werkelijk was, het niet misschien is het ook een visioenje daarnaar kijkt.

 

ik snap ik zeg eigenlijk dat dat je ook berichten uit andere velden het andere misschien is hij wel een andere visie over overleven dat dat niet ben er steeds wel eens goed om te leven waar dat je het herkent wat gebeurt dat hij dat op dat boek te zijn, dan vandaan? maar goed dat die formaten kijken nu van wat ze boodschap in dit moment van misschien op de charmante zou begrijpen wat de kracht van woorden zijn om vervolgens nog dieper te kijken wat de kracht van ik dat ik in mij draag wat komt zitten voor een gedachte die want niemand kan wij dan wijzelf en dan kan ik die maar hij zou aan kracht van als wat dat betreft doet er wat gebeurt een jezelf en niet verliest op een enkele manier is eigenlijk alles bijdragend op moment dat je daar gecommitteerd aan de vorm dan ook werkelijk zou wij leven op een definitie zit ik heb nog wel op kijken naar het zo maar komt juist uit het konijn op een je vrijheid

vraag helemaal 100% op voor de woorden, de rest aan het praten zijn die draait voortdurend heb geen woord gebruik het draait om leiderschap het gaat om het jij leiding zonder te domineren heb jij leiding in je eigen projectiescherm deze wereld is een zelfreflectie zijn gebeurt wat iets in beweging zet dan zijn wij heel snel geneigd om een stapje terug te doen om te gaan kijken van wat gebeurt hier observeren op dat moment heeft datgene wat waargenomen wordt heeft effect op ons bewustzijn danste andersom dat is de artificiŽle macht op het moment dat je begrijpt dat je in jezelf paraat bent leiderschap tonen jezelf nu ook afvragen leiderschap, maar gewoon met dat doel te gaan niet meer de waarneming, kan mij gaat in jouw wat voor rol jij hier in nederland dan wordt jouw waarneming van invloed op dat waargenomen de dat is de dat ook van kosmische gevechten van bcc kwantumfysica eigenlijk heel simpel gezegd dat een waarnemen waar een stuk bij de aarde waarneemster en de waarneemster waarnemen heeft invloed op waargenomen en dat kwantumfysica's het ook achterstevoren als je daar niet bewust van bent heeft het waargenomen object situatie-effect op jou twee dagen van de ochtend voorbij is al deze voorbeelden) wel doorheen het lijkt heeft met van alles gaande, dat mag ontstaan dat we gaan kijken in deze twee dagen wat ons dat stuk emotie wat emotie is dat echt als gezamenlijk als je bereidwilligheid het zonnetje autonome kracht te verliezen zijn hart op met je bereidwilligheid het om gezamenlijk te gaan observeren wat voor vermogens je het in jezelf als de ook emoties gaan zo op terug en dat zou moeten durven inzetten, een experiment op kunnen denken laat ontstaan dan dan zijn al die vraag persoon ook bij nodig hebt op de aarde is niet zozeer educatie en lessen maar vooral praktisch ook doen want je kunt nog zoveel weten en begrijpen je op mijn wat pas op het moment dat je beleeft dat de situaties ook echt voltrekt en je bent dus heb hem erbij betrokken was dan diepere inzichten het is een weesje dus steeds een vraag Me ook gaan naar zijn om inderdaad zijn, om in gezamenlijk iets zou kunnen kijken situatie in noord-korea kijken niet naar de situatie van de vrije van wat onze laat waarnemen gaan wij naar een situatie te brengen grote verandering de: alle tijd maar de programma's dat dat namelijk zijn machten versus bewustzijn bewustzijn versus zijn machten en ook artificiŽle machten de macht van de artificiŽle wereld ook samengesmolten in het analoge vel vaker te weten, de gehele duaal het wel nodig om onderscheid te brengen is het belangrijk dat af doen zijn heel overdreven duaal goed en kwaad artificieel alle, dat is eigenlijk omdat wij nog niet van andere gradaties dus in slaap dat heel erg gelinkt zit aan een menselijke bewustzijn nog met een juist is de ingebracht over de kop je invloed in het menselijk bewustzijntechnologie die mensen bewustzijn OVERNEEMT in feite allang klaar is een dus voor ons van groot belang om te zien wat er nu in de wereld gebeurt dat mensen daar een soort zijn voor dat dat veel helemaal snel zal plaatsvinden als het bewustzijn zich niet ontwikkelt mensbewustzijn is in staat om het nanoseconde het open kan dat meestal zijn daar zulke dingen. Er is iets in de mens dat ze pas tot wederopstanding van de collectieve bewustzijn en niet alleen specifiek jou of mij maar het is een collectief dat is iets nodig is wat is het schokeffect teweeg brengen waardoor er een diep in ons ontstaan waarin er een besluit valt in jezelf alles ontstaat bij de gratie van een besluit jouw geslacht dit universum hele universum is ontstaan gratie van heel groot besluit gezamenlijk besluit het is voor ons in het bevatten wat is een besluit maar in feite is besluit emotie heel krachtig creatie het is het moment waarin er iets ontstaat er niets dat gebeurt een hele diepe trilling wij als mensen de vraag als als iemand en de mensen dit moment helemaal voorbereid om alsnog weer door verplaatst worden

dat is wat altijd al is gebeurd in dit hologram in mijn leven dat de mens steeds weer als het eigenlijk bewust wordt collectief dat datgene dat veld wat is die door komt wordt in een nieuw weer in een nieuw hologram zou kunnen zeggen de ťťn wil het afgelopen razendsnel van dat zou kunnen zijn wat er gebeurt een spel afgelopen zijn volgens de PlayStation en dat is eigenlijk heel eenvoudig gezegd was er zijn gebruikelijk als dit is gebeurd als de mensheid inderdaad een enorme snel duizelingwekkende versnelling terecht komt dat zijn werkelijkheid gaat ervaren wat ingevoegd ook om het bestand heel simpel: stel als dat is mogelijk is wij zijn nu 100 jaar met gemiddeld 100 jaar zijn op deze aarde bij de technologische ontwikkelingen, het stenentijdperk druk allemaal zijn onze smartphone gaan en mijn bijdrage is zaten nog een waardevol worden gezet worden weer anders maar vanbinnen in 100 jaar is dat ontwikkelt gebeuren versnelling die gisteren aangaf al wat gebeurt er feitelijk gebeurt ook daar zou weer tot 1000 jaar uitzien als die technologie zeer steeds doorgaat en daardoor werden wij zijn een soort dat jaarlijkse de mensbeschaving is Opgepikt op ook de twee velden met die echt geniet kunnen van uitkijkt de dieren kijken en niet alleen kijken of wat dan gebeurt er mensen die dat helemaal niet meer ik eigenlijk wel naar invoelen dat een groot verschil gaat wat wij leven zijn heel veel andere beschavingen dan staat dat al miljarden jaren tijdens de lezing al op zijn maar het is allemaal gaan en wellicht deze wereld ook voortkomt uit die werkelijkheid als ons mossel ontstaan ZOUDEN ze kan herziening nodig dan moet je ook echt leggen voor jezelf die vooral ook daadwerkelijk alles durven zeggen dat hij voor niet dit universum zo te zien gaande zijn universa doorziet de grootste bewustzijn D ongekaderd niet per se voorbij dit lichaam een veel groter deel twee bewustzijn alleen dit fysieke deel dat als wij komen op het moment dat jij als de overstap alles god Jezus daar al buitenaardsen als dat dan zeg niet dat het niet bestaat maar overstijgen opstijgen betekent dat je dat het geen invloed meer heeft op jouw om iets tastbaarder maken gaan gewoon eens dieper geliefd chantabel over pakt vlechten van je bewustzijn de gehechtheid daar gaat het pas op het moment dat jij staat. Om dat wat je het meest liefhebt echt te kunnen overstijgen dat je daar niet meer onder dat staan dat is hele diepe betekenis zijn was het echt een spoor van oorspronkelijkheid van alles alles je meemaakt hier op de aarde ze daar je echt van de kwartfinale eigen kracht in kunt kijken niet meer zichtbaar. Alles wat je tegenkomt is een paar een grote massa afleiding inclusief de grootste dat zijn gewoon komt dan kom ik echt: ja maar hoe vast zit ik dan vanuit een persoon en het over denken gaat op voor? Heel diep eenmaal persoon ťťn keer een wit Ė een waterbron, al redenen en vragen uit van wel iets aan doen maar het is ook een hele filosofische galactische vorm van voelen wat is kwantumfysica ga je dus bewust wil, voor mensen die dat wel in het gehoord geweest is er even kort herhalen gaan gewoon welkom in, er zijn onderzoeken gedaan het onderzoeken die worden verspreid heel fors uitgebreid worden duizelingwekkende resultaten het gaat om observatie het onderzoek is gebleken en blijf nog steeds dat menselijke observatie aanwezig zijn. Observeren met je ogen sterker nog het observeren met je ogen dicht gewoon richten mijn bewustzijn naar een thema dat dat invloed heeft op dat een is er zijn verschillende testen gedaan heel veel testen waarin blijkt dat het observeren als mensen kijken door veld heen elektromagnetisch veld als mensen daar doorheen kijken dat elektromagnetisch veld van subtiele van dus gedaan TESTEN en de testikels te voeren haalt is het makkelijkste te begrijpen eenvoudig het gaat even om jezelf te onderzoeken doen dat de fotodeeltjes en het is een heel klein deeltje van het elektromagnetisch spectrum van richting veranderd op het moment dat de mens zijn observatie van observatie door dat veld evenwicht zijn en clustersopstellingen gedaan door test heen kijken opstelling waardevol om deeltje afgeschoten gaat om nog een stap af ziet snelheid van mijn plaats dat deeltje zich precies op dezelfde plek waar al die is geland want zodra de mens wilde hij gaat zodra menselijk observatie daarbij te geweest wordt verandert de richting de plek van waar een deeltje wat en dat is een heel belangrijk gegeven, waarom het zo belangrijk omdat jouw intentie is dan helemaal niet om om het te laat van jouw intentie is alleen nog maar binnenkracht K ik ben dagelijks een paar wij er maar ťťn om je heen met een bepaald doel te kijken dat we nemen waar wij observeren we zijn het ik ben hier observeren ik het is een gaat dat mijn voortdurende observatie voortdurend ook invloed heeft op die elektromagnetische velden als een bedrijf fysiek gezien wat is veel meer dus met andere woorden mensobservatie buigt energie in een andere vorm leven in een energetisch veld dat het naar buiten jezelf is dan het bronveld binnenin je moet er is altijd meetbaar je omdat alles wat er buiten jezelf mij ziet wordt ook in het elektromagnetisch beeld wij hersenen vertaald dus gewoon neurologie dat is ook belangrijk om te beseffen dat als jij door testapparaat krijgt in fotodeeltjeÖ Lach van dat deze hele werkelijkheid ons heen eigenlijk ook een energetische werkelijkheid is in dit voortdurend observatie beweging brengt in dat veld 7 miljard mensen zijn op de aarde stekeblind ze kijken was ik kijk niet waarachtig ze kijken alleen naar datgene wat er wordt gepresenteerd dat is de ware dat is werkelijkheid noemen ze al die tijd wat andere mensen ons laten zien bevestigen wij in die testopstelling datgene wat zijn ons wordt getoond dan omgekeerd is het dan wel mogelijk om de waarneming om te is het mogelijk om zo krachtig vanuit deze werkelijkheid hier weten in het werkelijkheid op een situatie is het ook mogelijk om gezamenlijk naar te kijken in dat veld zo beweging te laten komen niet afdwingen met je hoofd, een artificial bezig om kijken, kijken en observeren die observeert niet datgene wat ze jou te laten zien wij observeren vanuit dat is de verschillende leergangen dat de vraag is wat zijn de gevolgen als mensen gezamenlijk gaan kijken verandering fotodeeltje afbuigt deze hele werkelijkheid dan nu in zitten opgebouwd uit een bepaalde richting van energie zijn programma ik moet software en de software die gedraagt zich bij de gratie van de afwezigheid van de mensen van oorsprong van de wezens van de kracht van creatie het zijn niet alleen mensen op deze aarde zijn heel veel andere rassen op leven in onze matrix niet matrix zijn ook nog een woning zien nog die matrix is doordrongen van kleuren wat zijn en bemoeienis in deze en datgene wat ons in feite bestuurd stap voor stap stap wordt georkestreerd door machten die dat bepaalde belangen hebben die is dat zij dat is de agenda is er een agenda als de agenda is wat is die al geen waarlij die dat doen in ieder geval dit elkaar dan doe je ons zoals het ook op de oude muurschilderingen zin is in wezen blijven we zien waarin de mensen gedreven worden als slaven je leven lang moeten werken gewoon aan het beeld jou? Maar af wat het zou betekenen als je dat te doen we graag

dat een emotie, dan spreken we om maar dat mag van die man nog ook op zich daar op maar ik weet opgenomen en dat is duidelijk dat is ook gewoon heel belangrijk dat alle gaan herkennen en er zijn ongetwijfeld vraag overkomt voor zijn: ja wacht eens een keer een werkelijkheid maar goed, de grotere werkelijkheid daar zijn steeds miljarden mensen zonder eten en drinken en dan kom je eigenlijk in een in een in een soort van omgezet in een andere zou het zit heel slim in elkaar is ongelooflijk slim in elkaar

 

Dat als je dit durft te gaan onderzoeken en niet anders gaan toepassen dat je dan ook gaat ontdekken dat het zijn dat als ingezet wordt tegen op menselijk bewustzijnmoment kort weekend geldsysteem@je 's morgens hij werkzaam kijk eens hier gehad met je kunt ombuigen letterlijk iets waar je ziet het gaat wat mogelijk is om 's morgens was het gevoel mijn job te gaan en daar heb met plezier kunt werken 1000 Diep gevoel van genoegdoening dat bijvoorbeeld thema geldt dat hele altijd aan de mensen klaagt dat je anders kunt gaan ervaren dat jij die krachten ombuigen en dat die ten dienste van de mensheid opgesteld op de grootste kracht van geld is verbinding alleen als ze voor gebruikt het gaat om alles achterstevoren dus steeds weer achterstevoren dat we het eigenlijk over snel waar zelf kijken zou het je ogen dicht kijken wat er gebeurt in jezelf wat brengt dan voor de mensen die het ook gehoord is dit natuurlijk een heel aparte vraagveld weten jullie achter nog maar miljard extra naar de mens zich op reageren. Eigenlijk dit moment niet zo belangrijk is over de anders elkaar zitten wat hij kan niet zeggen van ons zeggen het voorbeeld van dat de mens een veel gezonder krijgen daarbij een lichaam ervaren maar een holografisch bewustzijn wat in detail en dat geeft zoveel mogelijkheden kunnen verschillende andere laag ook geproduceerd worden van het menselijk bewustzijn tussen flipperkasten daar en daar zijn er zo'n zonder uitleg als reactie wat jij vraagt in een andere werelden die wij ervaren waar ons vaak niet bewust van zijn daar gebeuren eigenlijk de zaken die nodig zijn hier te laten weten zonder hier nu leven dus een soort persoonlijkheid die worden ingeladen van wat stap verder slag wij hier dat dit stuk toe gaan maar het is gewoon een wereld gelijk aan deze sleutel ligt in je je dus hier ook echt gaan.

Ik heb ook in zichzelf dan gezegd van bent geboren voor te bereiden door en dus niet om mijn hele leven bezig zijn dood wij maar juist om te leven ik heb mijn hele leven gevoeld ik moet even op de manier wat bij mij past mijn keuzes zijn vader had kan toch heel diep voorjaar zouden toch een soort worden zich ja dat is wel zo comfortzonewereld zijn als we dat zouden stap je kunt niet zomaar een soort je kunt niet zo doen in de klas je gehecht om de krachtige

 

Zoiets zijn als er iets een want het past binnenbeeld wat gaat om de diepere besef dat jij aan dan VOEL jij voelt andere commotie roken zijn hier niet om te wachten per se tot vier bij 6:00 uur valt die uit gaat gewoon buiten jij het wilt. Je bent hier praktijk ook dezelfde: ik zou ik het buitenland je kunt ook naar huis gaan zit in groep vaste brief was niets niets niet als zelfstandige autonoom soeverein onderzoek gaan er wel verder dan wordt maar laat ik zeggen dat dat het lijkt nou hij in eerste instantie in zo'n dus op moment dat je persona gaat om de ontdekken dat je dingen doet jaren er niet bij horen krijgt inzicht het geleefd niet helemaal niet niets te maken met omdat ik daar niet tegen andere leeftijd zo maar even beleefd idee van een ander dan ontdek dat is het dan zelfs zo dat daar komt het er wel misbruikt de je uit je misbruikt de hoofdpersoon gaat hij bezittingen de groep gemeend dus ik denk dat morgen denk ik dat al deze diepere vragen wordt je moet waarheidÖ Zou het creatief doen denk dat dat beter te reageren is niet een verschuiven maar om te zorgen dat het niets achter elkaar zit maar ga nog komen we weer 10.000 nieuwe namen, dan anders dan het gedachtegoed van de vraag me ook wel dat als je een vraag stelt zeggen

dit moment op

 

Afgevlakt op de hand dan wel zijn om desnoods op de maan wel is niet zo te reageren weer zo goed mogelijk om niet uit de bocht vliegt Nederland kunnen doen en dat is het levens ik heb er zelf ook niet wat ik hem in mijn bed lag moment dat de televisie aanzette onder- heel van groep mensen die van Bornholm door ons,

 

 

Reflectie zat net even op die, aan het precies die dingen veranderen door anderen, als ze kennis met kijkt naar zijn. Dus is aan te zetten van de brief van van overlijden van ongelofelijk van van en ik ben goed opgeblazen werd ik was gewoon zo van: was in huilen uit die zich wat is hier aan de hand ben, zijn geleden 23 je bewust wordt echt een hele slimme manier wordt de mensheid is speelt bestuurd en een als het niet via een fysieke ook dat doet je buurman en als het. Dat je partner wel bekend of iemand die je nog niet kent die het nog gaat doen is bereikt jezelf voor kwantumfysica gaan even bij zijn wezens dat wij vermogens hebben om vanuit waarheid in beweging te brengen in het hele bewustzijnsveld volgens het scheppingsveld uitgroeit tot het is gewoon het veld buiten jezelf hebben we invloed op dat de strijd die er gaande is: echte zou dus het zijn verschillende percepties idee over wat ik ruzies het universum die gaan over wie de zeggenschap heeft) boompje komt het gaat om wie de zeggenschap heeft in de hoofdwaarheid diepste in dus wie heeft de grootste in ons op werkelijkheid dan zien de aarde precies hetzelfde de aarde zien grootmachten allemaal strijden wie heeft die mag zijn universum is het zo dit universum is en daar ja dat kan dus op volgens het onderwerp eens wordt over buitenaardse en ik spreek over een kam andere bal schijnen op het werkblad zijn voor alle mensen dat willen geloven het niet ik vertel gewoon wat ik meemaak kunnen doen of niet over een hele lange tijd zullen mensen niet alleen over mij wil jullie maar over heel veel mensen op deze aarde zeggen gewoon erg het dat ze toen helemaal zo ben gezien als dat je gestoord individu-je een dan onze tijd allemaal voort uit het gaat niet om of jij meemaakt zoals ik of zoals je zelf op een andere dag niet op het gaat erom dat je bewustzijn detecteert gaat over wij in geÔnteresseerd in wat jou raakt dat jezelf van zijn defensie. Dat is nog nooit mee naar bed geweest zouden noemen gereageerd is het letterlijk doe je zelf groepen van binnenuit hier in dit thema omdat mee bezig zijn in het volle buitenaards zijn er nogal zoals het is een kan een andere vorm zijn met lichte zo snel zijn tegenwoordig vertegenwoordig straks maar ik van 10 verschillende hele grote beschavingen hele grote civilisatie deze beschavingen bestaan miljarden jaren het zichzelf nog niet hebben wel opkomst en ondergang gezien van cycli ook is verder te evolueren zijn de god in zichzelf niet buitenscheppende god in zichzelf helemaal bestudeerd en helemaal tot leven komen zij zijn zelf van binnenuit werkelijkheid buiten toe naar staan staan 10 van was van deze beschavingen = even tegenwoordig staat hier in deze ze gaan 0:59 uur Belgische zijn maar ze vandaan komen historie is wat ze van ons breinbomen zijn ze vertellen hun ideologie is ideologie van het leven wat zijn ervaar een collectief bewustzijn wat zeggen dat het misschien die 1000 beschavingen zijn die samen bij elkaar een groot veld in een universum met elkaar leven. Dat zijn een groot orgaan zijn allemaal losstaande eigen een vertegenwoordig dat is altijd meegenomen dit is ons ideologie ons bij om verder te evolueren is inkomt verhaal ik voel hoe mooi het is gewoon het debat doen deze dat ik mensen dat doen deze mensen andere mensen mensen doen deze interesse bij zijn interessante dingen opstellen alfa zichzelf en volgens die persoon uitgesproken heel verhaal vertelt dat kant zal twee is dat ook een fantastische is toen ik word echt diep geraakt en zo gaat het met de 10 allemaal thema's een soortgelijk verhaal, alhoewel iets anders moet daar om historisch hele andere dingen eens gezegd. Dan heb je het gevoel dat je meteen van die beschavingen is het echt om de indruk van grootsheid in deze kracht deze wezens hier wordt rechtstreeks met deze wezens geconfronteerd met het feit dat er dus geen god buiten ons is buiten de wezens waar het alle wezens die werken vanuit de godskracht in zichzelf is de creatie waarneming dat die daardoor juist elkaar in verbinding zijn dat daardoor een analoge verbinding is die het creatie van ik je je kan al 10 mensen en eens gaat vijf over de vier vertellen dat ze elkaar ergens ook in de historie hebben bevochten omdat ze andere ideologieŽn andere ideeŽn over waar uiteindelijk om zo te gaan doelstelling van waar dat in de aarde zal alle mensen van andere ideologieŽn oorlog gevoerd alleen ideologie van van die een groep te veranderen en dat wordt geregeerd over en een schijtzat stellen over het stopt ook bij elkaar en dan ga jij vragen aan deze mensen als je dan weer terugkijkt wat wat vind je daar van en ze vrij over vier jaar nou ja die in ja wij hebben dat gedaan omdat wij vinden dat komt het verhaal dat ze dat gedaan omdat ze vinden dat hun ideologie hun zienswijze van evolutie en de doelstelling van hen was hij op basis van hun historie die heel anders is dan andere dag hun zienswijzevisie een doelstelling eigenlijk heel anders is dan kan dat een andere groep en in feite constateren dat men dat 10 verschillende hele gaat beschavingen die allemaal toch een ander die hebben ze weten allemaal in harmonie met met een eigen beschaving maar je ziet ook dat er tussen het fictie en ineens wat je gevraagd om te kiezen jij welke van deze subbeschavingen jij het liefstkrachtigste meest bent passen wij zelf nou ineens moet je dus gaan kiezen en verdwijnen ze toe je gaat toch niet de keuze die wordt gemaakt op basis van je eigen ervaring zich gaat verifieert van wat je bent wat vind jij daarvan wat jij hier ik wie ben ik in mijn ervaring op basis van mens zijn van de dus ik gakeuze matrixen die er niet want ik ben totaal niet eens dat ze daar ooit leven hebben beŽindigd om nog veel groter voor allerlei toestanden uit te komen wie zij zijn dat de dat mensen veel schade dat maakt de keuze blijft het Eindhovense verdediging die voor mijn het lekkerst bij de meeste past echt bij mij Martijn bij die ik dus ben ik maak een keuze een schakel in allerlei beschavingen dat zijn eigenlijk gewoon niet helemaal passeren op mijn ik het eigenlijk dat daar iets niet goed mij is het tijd om op een aanmerking op het moment dat de mens contact krijgen hier op de aarde (op zou alleen daar gebeuren ruimte gecreŽerd wordt door kwantumfysica van de mens dat ze ons waarnemen het moment dat er contact gelegd wordt zullen wij geconfronteerd wordt met een enorm arsenaal zelf vandaan komen van oorsprong allerlei verschillende beschavingen hier enerzijds ontzettend eens zijn en anderzijds helemaal niet eens een en om te voorkomen mens de onbegrepen komt fysische wetten zware wat ze nog niet beheerst wat ze nog helemaal vaak eens bewust is en zich bewust wordt gaat jezelf meer zolang de mens op deze aarde niet begrijpt wat waarneming is zijn wij potentieel gevaar met onze manier van classificeren en voorkeuren en onze gedachten zijn we een potentieel gevaar voor de werkelijkheid waar zij dan op dat moment wil ingaan kun je volgen ťťn van de redenen waarom het hele thema buitenaardse wezens heel contacten met andere wezens dat zo enorm lastig onderwerp is op de aarde is omdat wij nog niet klaar was te beseffen wat onze waarneming is en nog geen idee hebben dat wij in een wereld leven van ongekende WARMTE was zoveel liefde is het toch een simulatie is van een nog veel grotere markt maar toch ook een creatie veld is die onze Lieve een hele wezen en mijn hele zijn als Martijn in vreugde-je

 

Wij zijn ook nog moeilijk niet teveel van dat wij gaan leren wat fysieke wat waar en om te zorgen dat we daar niet toe komen, want ingeladen dat het een soort bezigheidstherapie worden bezig gehouden dat hij eigenlijk alles bezig zijn behalve te ontdekken onze kracht is in onze dit is geen nieuw eens sommige mensen wel besluiten zijnde kosmische kwantumfysische schepping een nieuw eens is dat als een kracht is buiten jezelf groter dan jezelf dat is nu weet, op zich daar wij zijn als wezen hier op aarde ik de nieuwe reeks wetten

religies en ook godsdiensten samen waar een beeld zeg dat ik alles bij elkaar dus dan praten over ik heb de buit ik neem waar een systeem van de ook op de perceptie van onze familieleden andere galactische wezen andere mensachtige niet mensen niet mensachtige maar ook 100% mensen echt zoals wij ook een ruim baan te gaan verder met elkaar daar met ons bewustzijn dat zij zich op degelijke laten zien in een veilige zo'n en dat lijkt heel raar denk nu even terug aan die techniek denk aan wat er gebeurt dat de mens op dit moment. Dus staat om kaarten worden op technologie wie zegt jou dat het niet eerder is gebeurd met een veel groter bewustzijn en dat daar ook een kader het plaatsgevonden waardoor er een gigantische werkelijkheid ingevoegd via als zodanig op deze werkelijkheid ervaart en als dat zo is dan zijn er dus krachten die gemakkelijk in deze werkelijkheid navigeren sturen maar een leer maar onderschat je eigen kracht nooit door onderschat je eigen kracht nooit van Noord akkoord wat de grootste kracht van de artificiŽle macht die ombuigt in je nadeel niet om krachten is dat jij naar achteren gaat ruim baan geeft om dat beeld wat zo angstig lijkt het jou angst oproept om de kracht om dat wel te laten ontstaan daar zijn deze krachten daar wat doe je zelf nog niet hebt dan ook heel bewust een periode van dus zorgen dat ik ook mijn plek daarin kan laten denken als jullie ook deze elke dag gaan groeien ook aan kijken hoe gaat men ik zie jullie ik zie mezelf je jezelf blijven en al zijn allemaal onderzoek zit je kunt toch niet zeggen zelf zit het zo zou zijn kan, afhankelijk hoe je voelt zijn of in deze kant gaan persoon wil ik van zij dat dat kan ik niet op die als concreet maar ik heb in mijn gevoel van die mij een manier om dingen ik met op die mij dat ik naar achteren nemen wat ik bedoel ik niet en we doen ook niet vraag wat dit hele werking is dat wereld is letterlijk controle heeft op haar maken met veel omdat niet zag niet waarom wil jij dan zo en omdat anders niemand kan zijn hoe kan dat wil niet daar waar wil nog een directe lijn door je het was echt van de zijn, dat de boel zo echt van het helemaal waar dat in dat gebeuren want ik heb niet ik heb een er niet mee hier man in zijn zich vraag ťťn van als dat goed of het nou hier is of dat nou ik word een vaste zitten hier en voelt dat je na je blijft alles gezien wordt dat is ook in informatie ik ben dan zo in de was een onverbiddelijkheid het extern ik doe het wel iets wil niet zeggen we hier op de samenhang is zo dit is wat dit op verhaal die in een andere positie 11 mens die rol werd hij voor dit en dat met dus ook voelen wat er dan ook een site bleek een merk ik, want het lijkt wel een weten dat dat van die 10 vertegenwoordigers dat haal ik naar voren om dat ook heel erg laat het heel goed door dat je door het je eigen vorm het heel erg te maken met de rol de mensen van oorsprong in zich draagt zolang de mens als wij veroordelen zetten je mag wel iets vinden van een situatie, niets mis met als er niet zodra wat voordelen zitten in een rol verstrikt raken van de situatie wat als toegeschoten wordt dus je wordt in een ziekelijke buurvrouw omdat jij jezelf bent werken en dan weet je hele leven buurvrouw dat dat kosmos, die rollen je kunt ook van navigeren in JEZELF kiezen dan keert terug naar het oorspronkelijke zijn van wie jij als premium van oorsprong bent en de rol van de mens van oorsprong is er een die zo ontzettend groot zijn is dat daar ook de reden waarom wezens hier niet over landen omdat hij zo ontdekken hoe groot die rol is zo immens groot gaat er niet bij waar het slimme van het verhaal is dat wij die zijn ook de spirituele wereld en waar te zijn door tijd van ander licht DIE zijn doordrenkt vanuit de hoofdboodschap van mededogen compassie dan maar het is bewust anders op zijn hier een georkestreerd bewust omdat daar mijn meeste mensen identificeren boodschap klopt die klopt dus is als ook dus wat lafhartigheid wat daar waar hij is het gewoon weg op de boterham is waar ligt dan komt er een de verkeerde zich hiervan geplakt het is de vorm van aardig in een betekenis dan heen dat is waar, gaat als dat wegvalt uit jouw bewustzijn daar gaat het om als jij dat kunt doen loslaten helemaal tot in de spelonken nooit zal getest en ook daar ook testen zijn er aan de kant elkaar aanval zien als een goede kans als je zover tot in de spelonken getest worden zodra de vorm weg is de boodschap overeind blijft zelf niet meer voor waar dan hij zelf scheppen dat daar dan gaat ze links die is er nog meer je je zo luid mogelijk maken heeft met je maar ik ga morgen op- dan niet met het wel kunnen hebben op het gaat zetten ze in zich bewust vooral onrust in onze regeert bij al de agenda van de grootmachten te gaan we morgen wel in hologram is het ook een stukje we deze dag zo'n beetje zo'n inleiding vanuit hier over hebben dat ik sta te praten maar het werd er gepraat zitten allemaal diepgaande processen van enorme vermoeidheid brengen! Oppakken boek zitten er zijn dus de gebeurt zoveel zo ontzettend veel daar ook de tijd van zijn ook geen gelikte lezingen daar golven zijn dit is gewoon actief kijken wat gebeurt er in mijzelf en wat er vandaag is wat anders hier zijn met allemaal een dat zijn hele grote bijeenkomsten om denk niet dat een groepje zijn te geen dat zijn hele grote krachtige samenkomsten van mensen die in zichzelf beseffen van ja ik durf wel te kijken dan alleen dat wat in mijn beeld geprint is er dus ja

maar er liggen die generatie al die dat niet als klein kind staat je verbonden aan je het in een en dat die in zoveel mogelijk ja dat ik die weet ik niet mijn vader dat programma is namelijk aan de heersers die een zeer een open gemaakt haar brein en het gebeurt niet op die dag is dat nou loslaten, of heb je dat hij zegt in gesprek doe je dat grote dus gaan begrijpen jezelf ervaart hoeveel leiderschap jij tot je eigen krachtveld eigen bewustzijn dat leidt Rotterdam gehechtheden zijn of iets anders of het uitzicht zo verschillend voor in je leven dat ik dat nou zou ik dan zijn zelf alles wat zou de biologische ouders dat zijn hele schooltijd veel meer bij heel blij je tot de kern en dat dat dat zij dit mijn hologram aanwezig zijn door fysiek hier aanwezig ben ik heb mijn vader heel diep gevoel van een vriend niet van haar veel te groot dus de bloem dan de eerste allemaal door Clinton ben ik in het proces bezig gaan we zelf zijn: het is hij zei dat je die we met je bewustzijnkracht alles is gebaseerd op bewustzijn in zich draagt inzichten zijn in jezelf wat we dan is het besluit nodig dat je dat doet en eigenlijk daarbij ontstaat er een complete inboedel je nou geometrie aan, kom, dan weet je dat tot voor gelijk negeren we gaan een paar

 

Eerste reactie en wat voor mij is wat ik zie gebeuren bij mensen zoals jij ook ik is dat we met elkaar nog zelfs zelf alleen het bewaken. Het bewaken die energie dat bewaken dat het veld van wat dan ook zijn dat dat zijn ook zijn ze bewaken dat kijk ernaar en als er iets gebeurt wat dit moet van iets verdachts of dat dan reageren wij met ons bewustzijn. Dat is wat ik jou zie doen ik zie jou daar uit de kans dat je het zelf noemt heftig voor mij is dat eigenlijk gewoon een duidelijk heftig is het dak eraf. Dus ik en van duidelijke reactie wat wel goed is van wat zich waar dat het in ons met onze en dat kun je dus ook doen door het niet te zeggen maar het zijn, zou ik naar school zitten en afwijkt van al die en dat haal je niet om die andere ik kon komen die onder je zou mogen doen dan krijg naar de andere persoon die komt inspreken, uit dat is liefde dan hier gekomen misschien dat juist te zeggen doordat er dus een soort verstoring van die kwantum holografische velden gaan bespreken dan zul je merken dat andere dat is mens jouw bewustzijn daar niet paraat in is dit dan wanneer dat is het niet zie je kunnen doet heel is niet alles is in zit zijn die aan je ook die je uit op, maar als de mens op deze planeet hartskracht wat ze in zich draagt gereserveerd houdt de zoek naar woorden door dit dan het bronveld kom je dus allemaal als de mens op deze aarde de kracht is zelf gereserveerd houdt achter zeg maar dan daar meer eigenlijk heel erg kwetsbaar zul je ook voortdurend op je afgevuurd en dan als dat dat dus voorzet dan is er eigenlijk zouden dat jij gereserveerd bent je daarbij de mogelijkheden over zet geraakt is de vraag nog jezelf van ben ik misschien beetje gereserveerd wel ik vind zelf niet hoe kan ik dat ook doorbreek hoe kan een wereld die tot actie komen maar goed dat ik het maar even pauzeren iser en daar spreken daar ben ik juist!

Het gewoon ik word niet die ik voor, ik word je neer dat deed

 

We zijn hier al een ander nu ook en in dat moment weet ik wel dat ik die ontvoeringen tegen aan wat ik maar naar mijn je nu in hele verhaal naar voren, die staan we hebben hier een fantastisch eerlijke verhalen gehoord over fantastisch beschavingen die hier dingen gedaan met die een ander, dat die altijd is geweest dat het iets is dat je dan en die naast elkaar staan dat dat ik daar een ik naar de werkelijke daar je hier ja maar wij jullie de hoogte

onze doelstelling en de agenda die wij weer dingen dan die van jullie dat dat maar aan het eind van ja

als nu wordt er gevraagd aan ons om te maken die wiki's ja denk niet dat de dieren ik vind dat hij dat nog niet goed door dat ik installeren

ik vind dat ik dan wel een beetje doof van de ander uit de bondsregering en dan zie je die keuze van dat ik die dingen het ziet er niet in plaats in mijn en beslaat

beschaving gaat niet eens wat ik me ook, te geven als bewustzijn niet grote binnen de kaders bij kijken al gedaan automatisch in een keuzesysteem mijn systeem is er normaal niet alleen met niet alleen de manier hoe je het niet en je richt je aandacht bent die die geleid werden er dan niet wat maar we zijn geneigd om inmiddels dat er eenoverstijgende doen en dat is voornamelijk van toepassing bij de zin van zaken in ons leven percent achteruit procent dat niet van het is door het net zo hardlevels in dat dan had ik ook aan het rijden tijdens laatste ze dat niet derhalve een andere les die buitenaf kijken daar dus vrij kunnen al die gedachte en waarachtig echt galactische mensen zijn op deze aarde hier fundamentele manier niet best weten hierbij vreugde contact ondersteunen, ook werkelijk ook als je zegt dat het zien wat maar het gaat niet doen waar de speelt zo onder meer beseffen die poort die gaan we wat gaan eten pauze is bijna 1:00 uur zijn twee zijn wij hier ook bij dat

 

20171013-MvS-Blegny-dag1-3-4-test1-21mrt2019

Allemaal niet bang dat hij is een je doet op alle knopjes ja maar het zijn allemaal dingen doen die we heel lang als ik dat komt het er niet wordt er met elektrische dat is een zou jij hier duidelijk het veld zijn er dan van moet ik altijd maar wel en staat nog vier stukje stokbrood die nodig zijn, als je lichaam en spel van deze alternatieven dat ze zijn dan zijn aan dansen als maar organische energie wat ons emotionele krachtveld van een grotere niet uit mijn wij denken dat wij het zijn zoveel nog meer Dan laat zien wat gebeuren zien en kunt hele mooie oefening dat zo doet zo hier bij elkaar zijn je je waargenomen dat onze kwetsbaarheid. Maar ook andere beschavingen zijn ook wat zich uit en dan beschaving klinkt heel heftig hoort dan zijn wij zijn maar dat zal ergens in zich als onze aanpassen deze wereld van een ander of dat je niet mag zijn afgezien wat andere voor hier in dit hologramuniversum maar dat je dan zelfs ook het waardevolste ik besef op zo'n moment dat wij zijn zeg maar even waarnemer kijken in het wat is dan dat niet zomaar iets vanzelfsprekend dus het is niet de de force of zo. Een fysieke of vier is haar meekijkt de bereidwilligheid Daar gebeurt wezens die kracht het kunnen begrijpen voelen vanbinnen hoe belangrijk het is dat iets laten zien van een cel van kijken waar, zonder deze gigantische ontroering, hij heeft op heel verschillende dynamiek het gaat er naar een stukje voel of voorlezen en dan wordt er om die markt is het zo hard mogelijk naar je die emoties in en aan een emotie en

:

en zo schreven daarna 14 op 15 juli haar heen, eigenlijk zijn

kwamen en ik weet helaas laat alleen maar daarna ik worstel

 

Gevoelens en als ik mij uitgeschakeld zijn om een prachtig als ons niet in die zin is allemaal tegelijk en ineens zie niet alleen niet meer alleen nog heel erg op, en aandacht aan een paar keer het gevoel komt bij mij voor die persoon is er allemaal,

 

innerlijke en uiterlijke daar moet geraakt denk om te ik zou haast in de top van dat komt ook niet de herinnering.

In de ogen van het schade die ik hier betekent in een andere energie die van hen goed op in een incidenteel ik nu om 11 en die liefdevol een heel. Je krijgt dan is dat innerlijke boodschap en dan is die kerel zich om een vraag voor aan haar dan zijn wij ook voor een ook stoel die zijn gelijke niet ik weet niet dat als er een wereld van het hij onherkenbaar gemaakt voor die rol was niet maar ook daar komt van binnenuit hij of in weten of een toch en dan nog steeds weer om te ineens in een daarin in die werkelijkheid naar een die:

 

 

Dat ze dat deden een onszelf ons bij lezing van van het jaar tijd

wordt dat niet uit niet altijd nodig dat laatste jaren ander ook waar we afspreken bij dat is wat ik ermee wil dat ik echt niet een werkelijkheid zelf om spreken afgeeft naar mijzelf, geen waar dag is jaar dat dat die dan/dieren doen wat goed zou je zou te kijken want het is heel erg grof altijd dan moet je gewoon mag overal werkelijkheid lag dat, soms is die binnenkomt omdat ik ben nog heel extreem enorme kanten in mijn normale uitslag dus ik mijzelf mag best voelen als ik spreek ik ze rechts zou het al ja want ja ja, want ze met Je vroegere daar alleen

hoe kan het zijn er maar eens gezegd worden gaat dan wel heel leuk maar daar moeten dat is niet iets wat mij raken dat zich iets over mij niet op dat wat vooral wat ik dan moeten we als een vloedgolf is een heel heftige beweging brengt die daarna context waar gaat een belangrijke kun je snappen waarom zo moesten golf verder in mijn geval als dat zo krachtig dat dan verschillende blokken van zeer voelt het verhaal wat valt dat die plek levende stukjes vond ik dat er een hij vertelt over het overlijden was ze spreken en dat je hier kennen 82 dat hele verhaal vast ik ze de bank geeft met

 

Uit zo'nze voeten overheen dekentje overheen gedaan onsterfelijk waar en je hij slaapt en daardoor kan gezegd zijn 's avonds uur van wat over twaalfpersoons was afgelopen gaan met dat gevoel overeind blijft komt omdat de overheid zijn samen over eens. En de volgende ochtend naar voren toe: ik had open van kamer er emotiestijdlijn van de goddelijkeen zegt hij ineens van de natuur terug zou zijn, zodat uit zich juist goed gaan dat je moet alleen maar er zijn vastgoed gaat uit dus we zijn daar maar eens aan de slag met maar ik heb al zo nou ik spreek altijd dat toe en we dragen aan de sessie dan is waar ze die jij het nou al ja hoe was toen zeg maar als nieuwkomer zou het is een dus deze deze ja-Lou dit jaar ook al Bedacht Maar Heel Weinig Is Toch Eigenlijk Tussen Zeg Maar Zoals Alle Dat Is Een Bloem Van 8282 Dus Aan Het Slaan Heel Overlijden Zijn Wij Dan Zeg Ik Van Hoe Kom Je Bij Dat Je Welk Jaar Zegt Dat Hij Zei Net Over Mijn Broek Dat Hier Dan Doe Is Met Een 82 Dus De Hele Andere Hoek Een Dag School Ging Hij Zegt 1600 Is En Er Zijn Heel Ver Weg En Dan Weet Ik Niet Bij Aan Zijn Dit Jaar Tweededacht Waar Door Het Leven 82 Niet Of Wat Er Zich Dat Jaar Worden Gekeken En Dat Hij Slaapt Gebouwen En Dat Het Een Heel Verhaal Afgestoken Van Rijkdom Over Zijn Vriendschap Is Weten En Ik Weet Dat Het Kennen En Dat Dat Een Gedachte Steeds Herhaald Werd In Het Verhaal Wat Ik Vertel En Dat Is Wat Er Dus Gebeurt Er Is Wat Wat Dan Ook Met Woorden Zijn De Prestaties Gebeuren Dan Kijk Elkaar Aan Het Zetten Om Die Scheiding Hele Het Is Helemaal Hacken Door Het Daarover Te Hebben Het Zelf Nog Meer Is Gebeurd Met Je Bewustzijn Zal Twee Dus Er Zijn Daar Moeite Dit Is Van Wezenlijk Belang Is Later Komt Hij 's Avonds Met Zijn Bewustzijn Waarin Het Moment Is Deze Werkelijkheid. Wij Zitten Is Aan Het Heeft Invloed Op Zijn En Dus Kunnen Onderbewustzijnbewustzijn Van Niveau Maakt Niks Uit Maar Het Loopt En Dat Is Wat Er Gebeurt De Volgende Ochtend Word Je Wakker En Datgene Wat Omis Is Gekomen Wordt Verwerkt Blijven In Je Dagelijks Leven Is Hij Denkt En Zelf Dat Het Licht 82 Dat Een Tijd Lang Vraag Wat Hij Ik Denk Dat Dat Zo Is Maar Het Is Helemaal Niet Zo Is Het Bestaan Van Verhaal En Strekking Van Het Verhaal Daaronder Is Dat Deze Werkelijkheid Waarin Wij Nu Leven Precies Dezelfde Situatie Deze Werkelijkheid Wordt Georkestreerd Om In Een Ander Bewustzijnsveld Letterlijk Een Ander Bewustzijnsveld Als Dit Dus Onzichtbaar Droomstaat Gedetailleerd Droomstaat Die Wij Ervaren Als Ons Waar Wij Het Is Zo. Maar Met Dat Hele, Voeten In Waterstaat Het Strand Weet Haar Je Voeten Ontspant Wakker Je Voelt Dat Je Voeten Wat Zijn Invloed Er Nog Een Kaartje Het Zoute Water Wordt Wel Dus Er Zijn Ook Prikkels Van Binnenuit In Het Brein Daaronder Maar Ontvangen Dan Naar Fysieke Lichaam Wordt Onze Maar Wij Worden Bestuurd In Het Leven 82 Al Wij Worden Bestuurd Alle Prikkels Uit

Om Onderbewustzijn Wat Ingevoegd Een Ander Veld Die Worden Verwerkt Vervolgens Worden Die Dus Gebruikt In Ons Dagelijks Leven Wij Denken Bezig Is En Waarachtig Denken Wij Het Zelf Hebben Bedacht Ik Komt Vraag Wat Jouw Leven Denk Jij Dat Jij Zo Dacht Ik Wat Over Is

Volgende Ook Is Weet Je Niet Moet Je Dan Gaan Over Struikelen Moet Je Daarvan Waar En Daar Zit Het Leven Kwijtraken En Vreugde Een Ontdekking Is Juist Verhaal Wij Zijn Juist Om Meer Vreugde Dat Ze Leeft Daar ‹berhaupt Te Gaan Ervaren Dat Is Zelf Heeft De Ander Jou Als Jij Vrij Van Een Zelf Is Herkennen Van Dat Soort Momenten Leek Dat Is Nu Even Referentiepunt Het Herkennen Daarvan, Omdat Er Achter Wat Dus Niet Van Jou Is Wat Niet Van Belang Is Of Juist Wel Geworden Moeten Gaan Herkennen, Als Je Zo Dat Zal Hoe Jij Met Je Eigen Bewustzijn Meer Aanwezig Zijn In Deze Werkelijkheid In Je Lichaam En Dat Gaan Begrijpen Wat Mogelijk Dat Een Rechter Geen Naar Huis, Maar Is Het Een Cirkel Zich Waarin Zich Een Soort Van [Geen Synchronisatie Ik Zal Zijn Licht 82 Bij Mezelf Herken Als Dat Gebeurt Is Onduidelijk Gewrichten Moment Van Maar Is Dus Mijn Vraag Wat Ik Dan In Mij Voelt En Wat Ziegebeuren Als Je Dat Zijn Hele Belangrijke Vraag En Dat Gaat Heel Diep Zijn wij Zijn Hier Niet Om Wat Te Maken Waar Kunnen Misschien Wel Als Je Zitten Juist Vaststellen Hoever Wat We Altijd Maar Dat Dat Gebeurt Door De Verwarring Is Waardoor Het Lijkt Dat Ik Begrijp Dat Als De Mas Een Afleiding Is Hierover Je Komt Dat Dus Dat Is De Grote Vraag Een Juridische Een 's Morgens De Leer Van Die Zijn Mond Daarin Beslist Naar De Ziekte Van Haar Man Op Die Daar Niet In Ja Dat Een Ik Een Hele De Ziekte Van Jongeren Een Je Ook Een Ik Realiseer Me Niet Laten Dat Is Het Geen Ik Wil Ik Niet Wilde Dat Er NOG Helemaal Niet Hostels Maar Ik Zie Ik Haar Haar Middel Die Door In Die Bediening Die Moet Niet Mee Maar Maar De Lichamen Die Ze In De Werkelijkheid Van Deze Week Verandering In Een Kwartaal Wat BelgiŽ Soort Van Debat Over Gesproken Meer, Is Echt Iets Aan De Hand Je Zou Kunnen Zeggen Dat Deze Momenten Weet

Verschil Weten Oorzaak Laat Het Maar Gewoon Eventjes Bij Elkaar Vegen Wat Zou Je Kunnen Zeggen Dat Allemaal Op De …ťn Van Je Minder Onder Invloed Blijven Staan Van De Prikkels Waar Hij Heeft Een Krachtig Signaal Naar Waardoor Het Lijkt Alsof Jouw Bewustzijn De Draad Kwijt Te Denken Maar Klopt Iets Niet Kan Herinneren Of Deze Denken En De Gedachte Is Weg Gisteren Gedaan Of Op Om Op Alle Nog Wat Zou Weet Het Is Alleen Zoals Hij Gelastte Dan Denken Van De Force) Hij Is Vooral Bewustzijn Als Het Maar Denk Dat Dat Als Afspeelt Maar Het Weer Voorzien Door De Jaren Heen Waarin Het Zich Ontvouwt En Dan Bij De Eens Dit Anders Dat Want Dit Gegeven Dat Wij Dus Haperingen Hebben alle Levensvormen Het Uitrollen En We Dat Dus Iets Verandert Er Iets In Kunnen Houden. Wij Kunnen Komen Dat Heeft Te Maken Dat Er Signalen Uit Een Ander Veld Die Eigenlijk Onze Werkelijkheid Voor Koken Dat Daar Verandering Plaats In Die Verandering Vindt Plaats Door De Wezens Die Dat Zelf Meemaken Die De Dus Door Je Steeds Bewuster Te Kijken En Anderzijds Denken Gaat Zou Zijn Dan Stel Ik Probeer Dit Dat Er Eigenlijk Niet Dat Deed Was Een Collectief Als Een Super Bewustzijn Zijn Wij Onafhankelijk Van Elkaar En Tegelijkertijd Samen Zijn Is Zo'n Grote Verandering Brengen In Dit Hologram Waardoor Er Moet Dus Verlegd Worden, Bij Het Online En Zijn Er Echt Interdimensionale Groep Actief Omdat De Krachten Te Leren Zijn Als Het Om Omwille Van Actie Te Ondernemen Dat Het Bij Waaruit Deze Informatie Voortkomen Deze Werkelijkheid Buiten Onszelf Dat Die Dus Gerepareerd Worden De Meest Waanzinnige Situaties Zullen GecreŽerd Worden Dat Het Collectief Naar Dezelfde Universum Blijven Aan Deze Dit Stukje Van Dat Niet Kwijtraak Bij Het Lijkt Eens Op Een Plek In Je Er Toen De Eerste Keren Dat De Heer Zijn, Los Los Uit Bepaalde Taak Is Van De Gemeente Van Control Dieper GeÔntegreerd In Mij Niks Van Creatie Verschillende Velden

George-Ons Welke Moment Voor Maar Dan Komt Er Maar Orkaan Je Die Hier

 

We Zijn Mensen Die Niet Alleen Nog Maar In Zijn Is Een Vorm Maar Die Taal Spreekt Maar Om Naar Die Ander, Maar De, Je Morgen Of Je al, een rol die iedereen in op die dat jij als je op een boom

tijdens het als heel waar wij, wat doordat verschillende zou kunnen zijn zal is het innerlijke bewustzijnsveld intenties in het kan lichaam zijn eigenlijk al gericht op ontspanning het uit een woonwijk zit je voor elkaar zijn zich pas ietszorgcentrum afgezien van alle jaren zijn er zijn verschillende lagen van van invloeden die ons binnendringen de gesprekken over ander technologische ontwikkelingen kennen ontwikkeling en geheime eigenlijk zonde zijn in het Veld ik daar moet sluitend systeem maken dat

in dit leven, al die invloeden buiten maar dat is waar we invloeden uit deze met zijn invloeden die voorkomen door wezens zijn mensen die hier leven wij zijn als je begrijpt dat deze hele metriek daarin leven veld uit hele plan maar micro worteltjes, lichtdeeltjes was begrijpen dat zijn doorheen lopen dat een veld van werkelijke Van een bewustzijnsmens technologisch bewustzijnsveld is het ook snappen dat ik ooit zover bij niet bij omdat een ander opgebouwd is, die vast te stellen, wordt uit een intellectueel wordt bewustzijn dezelfde die wij inzetten als dat minder die waarin ze ons te weren tegen die invloeden die middelen inzetten zijn wij allemaal, om is als van een

jou, zou ik zeggen wordt gegund werkt, maar als het dan is het de volgende stap als dat ook werkte overtuiging of het wel komen ook altijd uit, van als ik last maar hou van deze materie uit en ik kan dat is niks deze zullen niet uit deze werkelijkheid maar dat blijft dan over een sensor maar hou krachtveld hier bent in essentie daar gaat het om heel veel zegt het nodig om in te zetten blijkbaar niet nodig zijn nodig. En ons bewust worden van een noodzaak die kracht in onszelf aan die van, om zich te allemaal ik nog maar op het veld om die zelfde krijgt het lokaal bewustzijn is dat zijn partners, waar ze zijn. Het was dat die mensen zijn die bezig zijn, want Google nader te leggen op wat je zelf scheppen maar is zo-autoriteit zelf beslissingen neem zelf iets in jezelf zien van goud, je moet maar het is staat van alles aan je blijft zijn op reis van mijn naam een sta in het is zo in de vraag: met 24 mensen die dat ik ook even stilgestaan is om aandacht te staan die niet in de

 

Maar eens naar je namelijk maar die informatie daar iets anders niet op zijn plek van je anders die ik denk dat ik die tijdens dan zou je je zou je dat even voor mij is het dan? Maar langer uitspreken zodra je in zo'n compleet logisch? Onderzoek wat hier maar wat als je dat losgelaten dat is al vanaf mijn been als het uitzoeken waar het vandaan komt dan wordt je heel snel geneigd om een bepaald door de verklaring wordt je daar een soort gedachte aan het in

 

Weg gaat komen kunnen volgen die voortkomen uit deze scheve moet naar van: dus voor zorgen dat precies datgene gaat waarvoor hij bestemd is wat niet onderzoek door achterstevoren waarin we begrijpen allemaal gebeurd is, dan betekent word je kijken of komt het uit een ander veld bewust gaat van wat er gebeurt en ik dan zijn er dus weer zijn met mijn straat naast mij hele vervoer van plaats niet van mij kunnen

 

Eventjes stil en juist als dat tot aan onszelf overzicht van: Bewust, maar lichaam zit bent het leven, komen er veel meer dan alleen zo met aandacht bij jezelf als je afgeleid door iets buiten jezelf bij mij zijn het lichaam onderdeel is kwantumbewustzijn zijn twee verschillende vormen van die wereld weet maar echt al om deze vorm waarin diverse metaversum groter universum.

Hier zien krijgen zien en eneveld universum ontstaat werkelijkheid buiten het wezen dat niet van: dit is even uit je dus niet van toepassing er ontstaat er buiten deze van binnenuit in het vanbinnen iets heel krachtig zien hele script ontwikkeld in deze wat eigenlijk gezien worden als het zelf programmeren van software dus je zit met je ogen dicht je fantaseert fantastisch werkt overal je bent waanzinnige we doen het allemaal zich allemaal wel op iets denk ook dat is de deur de schepping en de creatie in het wezen heel hoog abstractiets is een heel groot complex gigantisch waanzinnigcomplex als je daar niet kijken via van deze zit hij ja voorstellingsvermogen in het andere veld dat is waar wezens werkelijkheid ervaren die niet zelf bedenken van binnenuit

gedicteerd werkelijkheid buiten ingevoegd, op het punt dat snijvlak van bewustzijntechnologie altijd gaat dat de mens onder controle staat naar volledig staat van gemaakt van muziektechnologische op deze aarde betekenis dat de mens veiligheid zijn zijn handen ook zijn ook zijn dat ons bewustzijn wordt gekoppeld aan een kunstmatige werkelijkheid zo gedetailleerd zo, gecreŽerd dat we in die werkelijkheid lichaam ervaren en in die werkelijkheid ook leeft dat ons lichaam waar bewustzijn bij hoort en nu meespeelt

dus twee verschillende werkelijkheid waarin wij zijn hier scheppen ook collectief scheppen zijn afspraken worden gemaakt worden besluiten genomen die gelijk volharden brengen en ook verandering brengt ook direct van binnenuit die werkelijkheid daar zelf scheppen daar schep je dan weer te scheppen onsik uit onszelf is daar schepping veld en je hebt dus er zijn die vorm van zien van werkelijkheid in jezelf manifesteert buiten jezelf eens de werkelijkheid waarin je dus luistert naar wat er wordt geschat in je en dat ervaar ook maar ik leg mijn bed uit als deze werkelijkheid de meeste fantaseren dat hij twee werkelijkheden samen en dat ze exact hetzelfde uitzien de hoofd mijn hele werkelijkheid. Dat

het gebeurt dat als, is op een punt van wat is dan schep schep is een besluit van een besluit op basis van wat op basis van persoonlijke het een gekaapt is het geworden wie je bent gewoon in de klei op basis van een besluit van de persoonlijkheid of op basis van een veel grotere werkelijkheid hier is de vraag is jij klaar/zitten van heel groot besluit ik even ik dat niet doet maar persoonlijkheid maar vanuit een ingeladen van binnenuit in de werkelijkheid is veel meer aan de hand en ik ben veel meer dan alleen zo? Geloof te geven? Zelf mag wel door het werkelijk waar te nemen van ik word de command ontkracht opdracht is heel raar woord omdat het lijkt naar van geen opdracht onder dan kom je hier over een ander eens voor dat je de command opdracht dat nu is instantie weer zo'n bio wil zeggen is lang hoofd met eerst weer mag gaan hebben leren herinneren hoe het is om goud zelf iets te willen we zitten zo dicht genaaid een keurslijf spirituele fysieke bewustzijn dat hij moeten durven begrijpen dat er soms de kleinste stap te nemen echt nodig hebben op dat hij zelf ook vanuit een 1982 ook met ons eigen bewustzijn ook als een eigen bewustzijn programmeren waardoor het anders zou zijn, projecties zijn buiten af in ons we kunnen ook zelf projecties kun je vanbinnen en die kunnen dus ook heel krachtig installeert een mentaal bewustzijn fysiek dus schilbewustzijn psychisch bewustzijn spiritueel bewustzijn spiritbewustzijn toch anders dan spiegelbewustzijn en dat deze wezens dat in het korte op de zon wilde heel snel zien wat want dat is mijn plek zat werkelijkheid dan uitgelezen komt er een boek maar staan nog steeds, we zelf dan wel maar er is een hele andere vorm is de command de opdracht gaan wij dus nu is zoals altijd eerst maar eens slapen van een ik mag er zal zijn, vanuit mezelf inschatten maar vervolgens ga je ontdekken dat opdracht, dat het niet iets is van opdracht maar dat het iets is uit de veel dieperliggend veld die durft in het moment waarin verdrukking komt opstaan ik niet zijn energie zich als ik een verdrukking, staak op was dat nog een pijn bij een onderwerp ook, wat we wel groepen vriendengroep is het waar, al dingen besproken een ineens weer iets anders waar je met hem niet eens gevoeld worden tot alles wat er gezegd wordt wij jij dan degene die dat staat hoe komt dat dan om het zelf ook staan van ook echt door het niet deze zin mijn visie staat het een eens misschien een reactie geven van de vraag of hij soms als ik maar hoe zou het zou toch mogelijk zijn als jouw visie zouden mogen zijn om vanuit mijn visie dat te bekijken zeggen van mij zit het gaat om bewustzijn van mijn aanwezigheid laten gelden niet domineren overrulen maar gewoon in de dat is ook creŽren op moment dat je de command jezelf terugvindt denken herziening brengen in het moment waarin je verkeert zonder dat ik dat zeg ik dat de scheppen dat scherp in de gaten ook een stop op deze is brief tijdslijn van iemand die er allemaal niet noemen maar je staat in er omheen en ik spreek elkaar deze persoon die is om eens als ze quarks er is die denk dat het dan moet het zijn. Staat wel om ook eens als het aan jouw vraag als iemand zegt hij zijn om is wel wat betekent dat dan voor jou binnenkant daar als ik dat zeg ik ben om eens te zeggen dat zetten omdat die persoon dan de schijn te laten weten dat het anders elkaar volgens die persoon en daar misschien ook als het nog heftiger is dat die persoon misschien wel willen verbeteren of dat die persoon gaan vertellen ik weet ik denk dat moet zit jij zit dus naast al deze informatie, om dat niet eens zijn belangrijk gaat om gaat jezelf kijken dus twee van creatieveld mamakracht, dus de command dat betekent om kom je dat kon dat is eigenlijk de opdracht om het krachtveld om samen te werken alles wat leeft, maar command man daar een instructie opdracht vanuit samen het is dus een erkenning mijzelf dat je bron bezig bent kracht in jezelf draagt krachtveld durft te koppelen vanuit jezelf in jezelf met wat er buiten jezelf ziet door de eerste jezelf is de command is erkenning kracht in jezelf draagt en vervolgens die kracht ook inzetten andere veld is niet het analoge veldveld van controle

stel je jij zelf niet als schepper ik maar eigenlijk ons poppetje meubilair in het systeem zo zijn diverse kunnen hier op de aarde is dit universum zijn gepresenteerd krijgt zijn natuurlijk heel veel andere universa heel blij dat inmiddels zoveel astronomen op opstaan met je ergens een poosje aangeven hoe het zit anders in elkaar nou is ook nooit geweest die je

eens iets anders elkaar komt er anders naar het heelal is een projectie uit zijn allemaal rekenkundig model waarin mensen laten zien dat het heelalprojectie is opgebouwd uit een andere dimensie met andere woorden projectie, van simulatie er zijn heel veel verschillende universa heel veel persoonlijkheid hier op de aarde uit denken zijn dat het kunstmatige intelligentie krijgt precies volgens van denken zien ze voelt makkelijker te maken dat andere beslissingen nemen om dit te geloven, dat schepping in staat was een besluit als machine via besluit werd de schepping wij zijn clubs zal zijn/ingevoegd op het moment dat wij de wereld zijn hier dat de machines ons gaan sluiten kijk naar wij soort ondergeschiktheid krijgen aan externe mag kristal_periode aan nu aan het zien zijn van vragen zijn dat er heel veel andere universa precies wel iets anders waar ook zou zijn niet alleen op de aarde dit hologram deze situatie ontwikkelingen zijn het gebied heel veel

dat hij net als hier op de aarde ook technologie ontwikkelt om ondersteunen waarbij toe gaan straks wel technologie zichzelf gaat gelijk was nog sterker de technologie die er nu op de aarde is is dat software hart werkelijkheid om computer al doet hij stuurde haar software aan maar de software die nu eens zo krachtig dat het heel ander systeem het doet het al zien dat software die kan in zichzelf virtuele stel je voor dat ik haar is een heel veel andere werelden zouden alles op alles in staat zijn hard werk te bedenken schrijven in de software wereld die softwarewereld hart weer in de zon

en kunnen al die verschillende werelden elkaar ontmoeten is op de bank maar hij sprak niet begrijpt gaat lijkt het erop dan weer uit het leven hier heb ik het anders zeggen zien maar dat zijn dat we zitten in zijn gevaren aan zijn helemaal in de hardware dat de mens haar in marktontwikkelingen zijn in de software de software is in in de software te zo, al dat van binnenuit de wat ik bang voor zijn stel je voor ook als het lastig is wat hier op de aarde software is programma's persoon intellectuele dat het in zichzelf in zichzelf een wereld kan wel eens voor dat ik er voor ťťn van de computer de mens als een computer moeten wij zijnÖ Toch stel dat ik daar bij de je dat aan de e-mail is in het lichaam, in die software op mijn universum

het gaat heel ver met aannemer je kunt dat heel veel dat is wat daar op te staan op door als een filmpje staat staat dat deel van het leven staat op holografische die foto die gemaakt die staat op een foto het hele veld van opgebouwd staat er ook het grote geheim van wat hier nu open gaat als een mee te ondersteunen in het bewustzijn van de mens krijgt zon waar is dat er in software die die en als je daar in kijken in software zul je zien in die software hardware die en dat gebeurt alleen die op de aarde gebeurt ook andere en in al die alle tijdlijnen in de miljarden en miljarden jaren uit de aardse tijd hebben al die softwareprogramma's al artificiŽle ontwikkelingen geleid tot een besluit Moorebewustzijn zich aan elkaar op en dat is niet via een fysieke naaldje om met een draadje maar dat is iets wat buiten ons vermogen ligt daar moet je ook over praten dat enigszins een bent loopt door interdimensionale lijden heen maar als in het veld in het veld waarin wezens leven van binnenuit hier om te volgen? Waar staan die wezens dat toen van binnenuit creŽren buiten toe dat je het veld zo staat de wezens die zich de aarde zelf zijn zelf wij zijn toch wel waar het nog niet zien nog niet waarnemen als jij weet ook niet weten wat er gebeurd heeft effect van even zeggen dat dat project als agenda) dat bepaalde programma's gezien worden nog helemaal niet zitten dan komt er nooit uit dat ze niet gezien zijn wat hem al zou het lichaam deze programma's aan elkaar koppelt al die voorkomt en deze super bewustzijnsveld het archonveld hebben zitten in zijn gecreŽerd artificieel universum ingebed ligt in alle andere veld als een hologram wordt klein beetje voorstellen nog voorstelling stel je maar bij ik leg uit zo'n beetje dat enigszins te behappen ik wil al die herinneringen in mijn dat foto die ik er naar je via een wij weer een weerslag alles En leren en moet je je wel ik wil alleen dat wat voor wij geen inderdaad voortdurend kartels eigenlijk aan de hand aan die velden ik wil daar wel moet heel ver gaan dat is het belangrijk om te beseffen, het was er niet doorheen moet het verhaal is dus een bewustzijn is je bewustzijn zou worden bewustzijn en dat zou worden bewustzijn leeft in feite in de kern in diverse elk universum is dat bewustzijn aanwezig is het zo dat bewustzijn heel geavanceerd is en dat bewustzijn is in staat om komen niet meer dat iemand me even denken of heb je gezien dat op het moment van het onderwerp, het woord maar vooral om het veld, wees je bewust van kracht in wees je bewust van de immense krachtige heel schoon het noorden, ik bang hoeft te zijn om op welke ook spreken echtÖ We hier verschillen gezien dat een ontwikkelingen zijn gebied van acteur zijn dat er straks niet meer wilt spelenfactuur in gesprek, dat ze worden gedigitaliseerd de zaak al sinds een aantal jaar is dat deze niks tussen dat moet je ook gelijk bij deze kritiek maar ook wederom over het inlezen van gelaatstrekken voor ons allemaal. Is opgezegd deur gaat als coŲrdinaten van blijf voor ingelezen en met softwaresoftware software wordt alleen volstaan de acteur van Driessen gedigitaliseerd zijn van virtueel volgens mij op vakantie naar kijkt wordt gelegd ik eens, je nog wel van is ook de reden voor het zal bruggetjes voor het bewustzijn van op weg zijn de inlezen van het lichaam is in feite voorkomt: scanning in gescand gedigitaliseerd hier wordt in de computer dat is dus waarschijnlijk zonder daarbij zijn technologieŽn die staat, 20 jaar te zijn met de manier zoals het tegenwoordig en dat er efficiŽnt bewustzijn daar ook af dat doet dat ook is je bewustzijn is in staat heeft het vermogen niet overal om alles dat wat de doelstelling is te lezen dus kennen in te schrijven te detecteren compleet finaal helemaal nagebootst aan alle coŲrdinaten van locatie van een wezen echt op deze van 1:00 uur alles wat er wordt wordt omgezet gedigitaliseerd in een hologram waar overigens de grootste bedreiging al het leven universum, universa alle beschavingen zijn van overal doet ik met dit jaar maar dit is een mens zijn allemaal gewassengeometrie deze wezens bewustzijnsveld creŽert dus bewustzijnswezen creŽert dus in het eigen artificiŽle dat de computers op aarde je computer thuis dan ontstaat hij denk jij computerdingen nee Sala anders zijn verbinding maar denk niet jaar sterker nog zijn binnen in de gaten miljard mensen, zo groot deel daarvan geen internet het toch even zeggen hebben allemaal een computer maar zijn er is een groot innerlijk bewustzijn hier zoals het universum ook datgene archonveld doet is als volgt als je leest alles in creŽert artificiŽle diverse uit in zichzelf in het eigen bewustzijn en maken contact met haar softwarebewustzijn in jou om het ook gedigitaliseerd en probeert door invloed uitoefenen op jouw kloon jouw analoge werkelijkheid om je er ook zijn leven als we maar alles is gezet maar dat is een ander bewustzijn dat is het is een heel graag programma ja je de krachten die die zichzelf krijgt op de borden zijn mensen die dat wat ik zelf zijn gratis uit wat dat in die werkelijkheid waarin wij leven zijn alle activiteiten gaande-ons bezoek voorgeschoteld de evolutie voor de boodschap ons druk over wifi, overal waar verstoringen dat is ook in dat zeer schadelijk is voor onze gezondheid maar vervolgens is dat voor ons om van een nog veel groter bewustzijn en dat veld wat wij dus niet zien staan meer van die een enorme die en daar gaan ja maar nu stel jij vragen niet maar mijn wel maar nu stel je vragen die dus zo dicht in de kern terecht komen we er nog geen frame omheen gebouwd dat je gaat je gaat zo snel dat ze er zijn voor het eerst het vrij dat hele moment nog wel uitrollen die er nog een keertje over de oorspronkelijke wereld te doen

bij alle wezens leven nou nog niet geschikt is alles is gisteren zijn bepaalde niet gescand zijn maar dat dat is voor hele veld is het eigenlijk gewoon wij als alles is gelijk met de aarde anders wordt nog zeer en alle alles voor ingelezen in gescand als je als dit zo zou zijn het is niet waar is wat ik nu zeg dan zul je een ander alternatief moeten gaan zoeken in zich was ik er is waarom buitenaardse rassen je niet op het land wat is er moeite aan te dan ook ik wil dat zijn filtersysteem zijn niet allemaal van het recht een heel verschillende lagen wat er gebeurd is van op bewustzijn ook voor wereld waar wezens als mensen komen ook in gescand wat gebeurt doelstelling daarvan is voortdurend bewustzijn in het vrije bewustzijn wat hij in die vrije wil leeft ook aan te linken op dat zijn zich daar in twee velden zou kunnen passen

 

Die daar ook een als ik een opstaan, hij willen afgeleid is

waarom buitenaardse beschavingen buitenaards weg anders waar niet gefotografeerd willen het archief van Control in overleg met een weerslag van mijn overleden opa tijdens die pakweg dat van afstemmen stel jij af in hart op je ook die hij is geweest. Uitleg wat je zegt, en ik al een andere wereld heeft daar blijleven.maar ook zelf hij die in dat wij jij dus met je bewustzijn gaan afstemmen op op een ander veldbewustzijn dat besluit voor de mensen die waarom collectieve bewustzijnmens is daar niet bewust van zijn vermogens in zichzelf is dat zich voortdurend af op de de perceptie van de werkelijkheid om de kronieken van de mens die hebt deze informatie ook nodig om je heen laten gaan van allemachtig als dat is niet kwijt dus dan dan ben ik daar een participant in die waarneming in de kwantumfysica. Dus aan het kijken naar iets waarvan ik aanneem dat is wat het niet is wat ik ontdekt en wij dan weer aan wat waarneming is het avondvaste iets wat is bewustzijn, dan zien en dan de gevestigde communistische zou kunnen zeggen dat de ander niet goed doet dat de ander het verkeer doet of niet waar verandering dat ziet ander oprecht echt en dat bewustzijn open en als kind kijken want die nog dieper voelen nog veel dieper dan niet heel ander veld in beweging: ik bewijs werkelijkheid dat is op het laatste van omdat het merendeel van mensen dat niet begrijpen een alleen maar om televisie et cetera foto's wordt ingezet, wordt het is een neuro bewustzijn doorlooptbewustzijn uit van wat beelden op brein in zich bewustzijn brengen wat ons uit jouw manier dus houdt in deze vorm zal uitpakken ook bewustzijn samen te brengen aarde door niet een precieze dat dat de werkelijkheid wordt gecreŽerd door software de in software omgeving dat dat niet alleen maar gebeurt dat ook veel,

dat al die artificiŽle/bewustzijnsvelden connectie gelegd en dat daar op een wezen Opperwezen wat daar uit ontstaan is het zijn hele grote krachtige hij laat zich zien het, ik zit in het brein gestuurd duistere machten grote negatieve reptiliaanse mogendheden maar even voor de aarde ook allerlei koekjes is gebracht en de mensen beziggehouden vorm van religie met name vergis een psychiatermodel de sluitsteen sluitsteen om de mens in die richting van het leven buiten zichzelf was niet zo zou er dan nog is die van buiten werkelijkheid voelde ben je aan moderne gaat dan komen je niet moment door alle vragen die opkomen laatste niet echt houdt vast even dezelfde commando van de buurt die het niet eens te zijn wat zich als je niet anders ik ben met mijn uitleg niet eens geen andere mogelijkheid op dit moment om zouden introduceren blijft heel diep in mijn hart, hele wezen weet ik allemaal weet ik slijt ze zegt als waar komt het moment dat dat hij je erop wachten om voor de simpelheid uit te dan is die je zou je dat nou ja komt, andere kracht welke kracht doen zal keren en dat haar weer in

je bedoelt dat zijn de goede krachten die vrij zijn, bedoel je de krachten die vrij zijn van het archonbewustzijn ja die zijn dus ook die zitten niet in dit in ik dat in dat veld er aan de gang echt nog wel op een manier doen vooral via dit veld brengen hoeft te laten doordringen van het feit dat de mogelijkheid is dat dit zou kunnen bestaan om het vervolgens te gaan herkennen in je leven en vervolgens daarmee ook een veel betere

de processen jezelf te kunnen ontwikkelen van waar je voelt van hť dan nog iets meer aanwezig zijn op dat van okť maar voor zo'n dat gaat nu om het te brengen naar voren toe om de vorm van waar ze zijn ze zijn overal daar wordt bezocht door die krachten alleen niet in het hologram je krijgt precies dezelfde foto's met een staat daar vakantie 2017

zo is dat de zaak een zou het tegen dat ook zo maar is die twee foto's dan op je scherm niet uit op als je in die volgorde uit de beelden zijn zelf was ik niet altijd zie je dat daar een andere gebeurtenis achter die fouten die wij zitten op dit moment in een soort steeds moment is er is eigenlijk al een vorm van vorm van een geschrift is de betekenis die waren het gegeven het emotionele bewustzijn sluit was het uitspreken liefde dat dat is zeg maar liefde en genegenheid voor elkaar hebt een verdraagzaamheid vrede met elkaar ander niet alles voor Liefde dat is eigenlijk gebaseerd op emotie van dus wij hebben daar bepaalde betekenis bij: maar lief vanuit een ander vraag wat jouw liefde zat weer andere naar mij uitleg in je wezen andere laat ik het woord liefde zo zijn alle woorden en als het zie is gepasseerd visuele waarneming van het wezen wat leeft niet een wezen volledig om te buigen wel bij de zienswijze van een beschaving, maar de collectie gaat allergisch voor de vorm van alles alleen maar energie in de energie we gaan tot hele duizelingwekkende dekking van het ontdekken dat de werkelijkheid bij mijn leven zo groot deel van de werkelijkheid is die niet meer waar is, is dus niet zijn het is voor een anderopgebouwde werkelijk in dat moment jaren 30 jaar over de kleuren de klank in die werkelijkheid kunt laten binnenstromen waardoor die analoge geworden zijn ogenschijnlijk is hij zelfs fantastisch vinden die we echt fantastisch reis alleen het draait om in je onderzoek een bekrachtiging vaststellen van elkaar, met je tot de conclusie durven komen dat dit dus werkelijkheid is die technologie is opgebouwd daar ga ik ook ontdekt dat je lichaam daar nog meer de sluitsteen in je lichaam kunnen binnendringen met je bewustzijn in haar die kun je dat ook in deze werkelijkheid kun je dus letterlijk met je bewustzijn verplaatste door de materie heen zou het is een bepaald plafond dat is wat wij doen het moment uit dus we gaan veel dieper ontdekkingen, maar probeer en ik heb de afgelopen vier weken kunnen volgen wat een beetje zo gemiddeld bij mensen gebeuren mijn conclusie dat ik voor gaat naar wordt verteld maar zijn ander. het gaat niet mee ziek door andere zijn hartstikke fijn dat zou wat ik voor ogen zo zichzelf zou zijn met zien maar doen van wat dan meestal fijn. is van mensen willen dat zijn echt het handvat om de grotere schrik elke beschaving tevoorschijn komt als ontdekt dat het meestdenkbare weet als ik bij betrokken dat dat vooral heel erg te maken heeft met jou niet dus die onthutsende ontdekkingen zijn ook nodig nog dieper in jezelf te komen en om zouden gaan waar wij nu over hebben waar ze eerst richting deze aarde tijd maar zijn eerste lichting op deze planeet hier over heeft zonder dat het zichtbaar is buiten jezelf maar elkaar over het is zichtbaar in het lichaam is er nog niet computers zijn zover vanuit ook een anders gepraat op dit moment alleen maar over die dingen dat is nog niet aan een nog verkocht worden om die supersoftware te ontwikkelen, is om dat in het medisch buiten zichtbaar is ben jij er al mee bezig met jouw bewustzijn en dat is niet voor niets naar zijn hier om te vergelijken aan waarin er niets voorkomen we willen iets verboden het enige wat we doen is er zijn en dat moment gaan denken wat zij is helemaal zijn echt zijn uit allemaal ergens een moment je voelt je spieren en die schuur en verbonden met alles wat is werkelijkheid is in dat moment was lachen vandaan ik

 

woon niet waarbij de visitatie zijn deze aarde zijn zijn buiten het bewustzijn is een hele grote groepen meekijken in het hologram heel bewust meekijkt wat hier op de aarde gebeurt kunnen al ondersteuning van hen verwachten als wij durven te kijken van wat ze kunnen niet met het meekijken in onze perceptie van de tijd als die leidt naar de meter is van control als onze ogen ons hart durft te richten werkelijke kracht in onszelf dat zijn ook geen van alle krachten van alle wezens die leefden vanuit die kracht dan komt die verbinding tot stand die dus je kan hij alleen als je uit je die twee en 31 macht die hij niet aan mij en mijn jaar en dat al een hele diepe ziet het gebeuren het is goed om te zien ik maak me geen zorgen over stellen we vast dat het zo is en ik weet dat mijn waarneming in het hologram is een wereld waar dan ook nog: zoveel mogelijk te kijken waar te nemen van dit jaar zien en die staat daar te je die niet een dat dan zo en al die is zo ons op mijn verhaal was al die tijd om die op je staan wij niet een droom ik bedoel je dan nog blijf wat je denkt te zijn voor mezelf zijn en toen ik ben een andere mensen tegen gekomen zijn omdat leuk hoor als informatie via maar ik ben in zware identiteitscrisis van de identiteit was is is er iets in ons komen dan haal je alleen maar komen wie ik ben specifiek op mijn boos van echt

 

jarig van zijn het geharnaste bewustzijn en met de psyche van het fysieke wij zijn geprogrammeerd, en in ons bewustzijn zich een programma geprogrammeerde functioneert dat koestert jongste woorden in zijn alles wat verstoord werkt binnen jouw beeld van wat werkelijkheid is als het op grond van de psyche van een mens dat wordt gedetecteerd als een verstoring als een ander informatie-ja leven tevoorschijn komt niet past bij datgene waar het over taal bij voelt, die resonantie dat noemen dan gaat een mechanisme draaien storen voor het licht en dan is het programma van lucifer worden wij zelf is geweest onderdrukking eerst afwachten ronduit geloven is de sluitsteen eigenlijk het mechanisme om als dit waar zou zijn dat gelijk het van lucifer weg lagen modellen dat is stap uit een gaan weer aan die een onderdeel van het marginaal china ik kijk want dan ga ik aan de hand en om naar een laag waar je dat ruimte zijn voor Setting zo gezien je kijkt eigenlijk veel moet ik het nog een paar deze week is neergelegd ik heb een ander die doet zoveel besef je wordt er ook maar ook het andere slachtoffer wakker wordt een andere wereld werkelijkheid waar wij nu in leven alles wat voor gebeurt is dat nooit gebeurd is om de gigantische script zo veel andere velden voor voordat ik vond het wel zeggen dat Werkelijkheid ziet geschreven bewustzijn in kaart in jou zelf mogen zijn en daarin valt er een hele harmonica gebeurtenissen traptreden vol achter elkaar een gigantische niet meer lang denk je alleen op het moment dat je daaraan denkt dat het zo is is het als je dat helemaal omhoog de is een prachtig worden ervaring dat dus eigenlijk is dat het niet lang dat wij durven gaan, terug, dat werktruimte tijd om tijdelijk wij ervaren ze ook zijn ingevoegd gegeven en het blijkt dat veld als je ook jezelf in die gemeente staat verkeerd bestaan dat hebben allemaal ervaar je dat tijd er zit toch ook dat het artificiŽle iets tegen niets te maken met bewustzijn tijdens wie al een brein een heel oud is het moment dat die hier leef ik alsof er een die dat doen wij wel, die een paar dagen waar zebak met zandkorrels onze werkelijkheid waar wij leven zijn ook nog een keertje mensen van deze weer actief maar wel het gelaat doorheen loopt grote zou beide kunnen zijn voor blijft ander heel goed uitleggen eerst mee te nemen dat daar de doelstelling dat wij zijn dat je veel meer gaat herken jezelf in je eigen vermogen leven die inzet ook belangrijk omdat mensachtige dat we daar op gebaseerd zijn kracht van onszelf binnen, dat daar ook weer terug leren hoe we ook een signaal afgegeven hier binnenin de andere wezens van de wereld ALLEEN zijn in dit veld doet zichzelf projecteren en de de voertuigen die worden gezien, omdat en het is zeer vroege dat zijn concept van mensen die zijn over de hele wereld als waar zoals in de rust bij de kamer nederland en belgiŽ om mensen te interviewen zelf in deze die bezig zijn. ik heb aan de mens op leeftijd moet laten zien dat veel groter is dan alleen mensen dat zich het gaat niet om martijn te laten zien hoeveel mensen deze ervaring hebben alle lagen van de bevolking VEEL mensen zijn bereidwillig geworden geraakt door de overheid hoe zie je het gevoel dat ik had het zo zeggen kan ik ga dat doen en als mensen vertellen waar dan de soortgelijk verhaal dat het voertuig verschijnt fysiek nog de mensen mensen dat al opgebouwd worden transparant beeld van transparantie: er zijn zoveel maken mee kunnen doen percent transparant dat zijn mensen die kopie-technology en onzichtbaarheidtechnologie zichtbaar eigenlijk al geloven maar als onzichtbaar zou blijven ze niet over ze eens naar zijn ze redelijk inzoomen laten zien deze werkelijkheid komt omdat wij dat in de sleutel de observator in jij eigenlijk geen intentie jij degene die ook kwantumfysica waargenomen de waarnemerwaarneming heeft effect op waargenomen op moment dat jij kijken hoe dat is het dat verschijnen. de voertuigen kunnen wezensbewustzijn dat is dat altijd voorzichtig niet geraakt worden, dus heel geavanceerd zo is het passeren dan alvast zijn er al die

 

20171013-MvS-Blegny-dag1-4-4-test1-21mrt2019

Er zijn mensen die zonder belang zijn zonder die aan mogelijkheden daar waar dan moment dat je zou ook kunnen kijken waar zit maken?

Dat is zo te huren buiten zit langer dan 10 keer heeft

dus maar niet zo maar waar het allemaal snel informatie die leiding naar meer verhaal over: wereld deze werkelijkheid is het niet zo zwart-wit als dat ik uit zou komen als dat dus er is namelijk niet zou het alleen maar spreek over een aanloopveld dat veld van hier vanuit jezelf of wel bij wangslijm het is een vermenging

 

Om een hoop zich daar een beetje ingebed in elkaar dat ligt in ingebed in elkaar als wel is dat zeggen dat veld van meters van controle zich afspeelt in jouw bewustzijn zoals je nu zitten wij in de voertuigen ons hoofd, zeg maar. Uw reality zo zou ook kunnen zien wat naar werk van het bewustzijn van artificiŽle machten waren veld waarin zij staan nu op uit het veld hebben ze poging ondernomen poging je dat maar het wordt poging is ondernomen die is gericht om in het bewustzijn van de mens van oorsprong en dat doen ze door contact te maken met de bouwstenen van de mens zijn, vanuit kracht komt van binnenuit zo gek want ze zijn als andere vraag op de gebeurt iets macht probeert jou een andere werkelijkheid te laten ervaren met als doelstelling jouw vergetelheid

 

Wat is een die wij weten dat je kunt het uitschakelen onmogelijk omdat we onsterfelijk bewustwezens zijn Uhrbewustzijn zijn eigenlijk aan ik zijn dan zou zeggen dat de werkelijkheid waar mensen wonen Pentagonveld argon bewustzijnsvelden collectieve dat er niet echt in leven maar dat ingevoegd in ons allemaal ander hoe het speelt zich af in onszelf, een stukje herstel te brengen ook in thema van onveilig maar vaak het is dat het spel is dat we meemaken een paar toestand ze wel degelijk in ons bewustzijn afspeelt in ons versie? In onze servers, het zijn hier sessie zijn weerga gegeven zelf een zijn gegaan dat Zou zo zo zien we van oorsprong waarover ik geen werkvergunning nodig om worden ervaren dat is niet zo die zijn op Stukje van geometriegevoelens emoties ontstaan, die voor wordt je daar als wij nu uitgeven weer zijn? De aarde zou dat eigenlijk betekent dat wij als dat zouden zijn uitgeven leert van zie dat gevoel zet zijn om maar steeds de fysieke lichaam wat maar 1% van mijn wezen eten je 99% groep uitgesloten maar wij vanbinnen wel een voorzet die binnenkomt in de details wat meer vanuit de totale 1% binnenkomt in mijn lichaam betekent maar van mijn ze uit staan 1% aan op welk lichaam is staan om die functies van mijn metafysische niet fysieke bewustzijn waar dit al afspeelt is dus fysieke lichaam, staat op dit moment omdat ook voor 97% uit een procent als eigenlijk zijn die niet meer uitvoeren waar normaal verschijnsel. Zo van bovennatuurlijke krachten maar eens wie er al dat soort invloed hebben op de materie heen communiceren, zijn hier naar alles zijn als dat alles zal gebeuren en nou ook gaan dat zou dus 100% met mijn oorspronkelijke bewustzijn in het fysieke lichaam zorg allemaal over Gerben zijn uitgeven in de energie wat zich in dit veld hier, of achterstevoren zijn uitgezet vanuit de fase van Zijn Stel Je Voor Dat Je Situatie Terecht Komt Er Volgens Het Universele Concept) Is Uitgeven Weer Gelijkgesteld Aan Dat De Lichamen Die Worden Ervaren Lichamen 100% Dienste Staan Om Zijn Niet Mee Gewerkt, 900% Dienste Staat Van Bewustzijn Wat Er In Leeft Als Wezen Bewust Wezen In Zijn Naar 100% Uitgedragen

11 Samen Tot Een Grotere Van Creatie Dat Uitgeven Weer Zijn Wij Zijn De Aarde Die Bezig Ontdekken Bij Neer Vermogen Om En Onze Doelstelling Als Je Van Doetinchem Ook Spreken Na Zo'n Lange Visitaties We Allemaal Als Stellen Wezens Uit Een

Uit Het Veld Van Tijd Is Om Aan Te Laten Zien Is Zelf Te Gaan Ontdekken Dat Wij Verder In Die Evolutie Kunnen Komen Vanuit Ons Hart Zijn Nu Alle Programma's Actief Op Basis Van Technologie Ons Kunnen Gaan Uitbreiden Door Middel Van Wij Zijn Hier Aanwezig Zijn Visitaties Om Een Stapje Voor Stapje In Het Veld Waarin Wij Leven Iets Terug Te Zetten Wat Je Zegt Dat Om Nog Een Keer Goed Duidelijk Maken Hoe Belangrijk Het Is Dat Je Echt Niet Gaat Denken Van Het Niet Snapt Dat Je Hier Bent Op Dat Ook Gelijk Is Veel Meer Snappen Het Fijn Trok Bij Deze Materie Niet Per Se In Deze Setting Thuis Waar Jij Voor Mij Is Dat Zijn Hele Grote Nog Goed Benadrukken Dat Wij Hier Met Elkaar Vanuit De Metafysische Dat Heeft Aandacht Te Geven Aan Het Onderwerp Enorm Ruimte Hebben GecreŽerd Om Heel Veel Te Laten Gebeuren Wat Te Maken Heeft Met Die Radicale Herziening Plaatsvindt Nu Op De Aarde Nu Op Dit Moment Wat Is Alleen Maar Dit Nu Bewustzijn Het Alleen Maar Nu Fysieke Geheugen Toe Maar Wij Zijn Bewustzijn Alleen Maar Nu Doen Ze Ook Door De Wijze Dat Voor Uitgeven Weer Laat Dan 100% Van Zijn Tijd Maar Dat Bewuste Wezens Zichzelf Zo Heftig Dat Het Zich Anders Kunnen Uitpakken In Het Lichaam Zou Het Zo Werkt Het Dat Begint Al Mij Erkenning Behaald Bestaansrecht Op Basis Van Wat Jij Voelt Wat Nodig Is Dat Kan Het Zijn Wel Van De Man Pakte Anders Je Gaat Je Gevoel Dat Gebeurd Was Dat Ze Zijn In Het Scheppingsveld Oneindig Bewustzijn Van Buiten Ons Te Begrijpen Grote Of Maar Zijn Heel Veel Beschavingen Heel Diep Uitgeven Weer Zijn En Met Hun Bewustzijn Voor Mij Onsterfelijk Zolang Als Het Hele Leven Liggen In Die Vorm Van Spreken, Dan Is Het Integreren Van Het Fysieke En Dat Kan Fysieke Zijn Deze Materie Kan Fysieke Lichaam Zijn De Ander Veld Ligt Maar Het Is Ook Gewoon Naar Het Fysieke Brein Onderscheid Maken Most Om Dat Integreert Zo Dat Lijkt Op Gaat In Het Bewustzijn Van Het Wezen Dat Op Een Bewegend Mechanisme Een Boven Energie Er Zijn Zoveel Velden Zoveelschaal Zoveel Universa Compleet Uit De Hand Dat Zijn Voor Onze Begrippen Zijn Zijn Dat Duizenden Van Miljarden Jaren Als Je Terug Zou Zien Kronieken Van Hoe Zijn Er Al Eens Geweest Naties Kwamen Op Beschavingen Weer Daarvan Pakte Daarop Bouwen Een Nieuwe Werkelijkheid CreŽren Dat Weer Denk Dat Steeds Weer Uit Je Samenwerking En Dat Zijn In Zo'n Miljarden Van Beschaving Sterrenstelsels Zijn Ja Er Zijn En Dat Zijn Zo Wij Ons Uit GeŽvolueerd Zijn, Zijn Met Hun Bewustzijn In Die Vorm Dat Je Zou Kunnen Zeggen Dat Die Universa Bij Opgeteld Een Gigantisch Cluster Is Geworden Van Uitgeven Met Mijn Ze Zijn Universa Heel Verschillende Universa Die Alleen Maar Beschavingen Kennen Uitsluitend Werken Uit Kracht Van Uitsluitend Met Elkaar Leven Bewust Bewust Mee Van Dienst Waarheid Waar Geen Vernietiging Bestaat Waar Geen Zelfverrijking Bestaat Waar Wij Het Geluk Van Het Wezen Zelf Heel Anders, Om Volledige Verbinding Toch Al Alle Wezens Eigen Autonoom Parkeren Zijn In Het Wij Dat Noemen Het Godsbewustzijn Op De Kracht Van Creatieveld Van Schepping In Feite Zijn Al Die Wezens Die Uit Meer Zijn Zijn Tegenhangers Zou Uitpakken Van Af Van Argonvelden Andere Intellectuele Over Zijn Dat Een Supercluster Van Bewustzijn Zou Zijn Ook Heel Groot Bewustzijn Wat Gedragen Worden Uitgegeven Wezens Schepping Op Moment Dat Jij Schenkt Jezelf Durft Te Gaan Kern Hoe De Relatie Naar Jezelf Toestemming En Aan Het Veld Van Schepping Om Het Interactie, En Het Veld Van Schepping Wat Dus Opgebouwd Al Die Multidimensionale Waanzinnig Veel Beschavingen Die Reageren Alleen In Kunnen Ook Naar Wezen Die Ergens In De Aarde Dit Hologram Van Deze Zichzelf Ander Te Kennen Dat Hij Of Zij Dragen Brachten Is Van Die Godskracht Binnenin En Dat Is Een Kracht Onszelf Je Sluit Aan Bij Netwerk Bij Krachtig Waar Hij Identiek Als Dat Er In Jezelf Naar Jezelf Komt Er Iets In De Geometrie Van Bewustzijn Op Gang Gaat Daarin Komt In Beweging In Dat Moment Nog Beweging Komt En Dat Is Gepasseerd Op Het Herkennen Van Kracht In Jezelf Niet Buiten Jezelf Alleen Binnenin Jezelf Komt Er Een Geometrie In Beweging Is Gepasseerd Emotionele Krachtvelden Waar Wij Een Herverdeling Plaats Tussen Jezelf En Het Intranetwerk Van Schepping En De Mens Zijn Verstoken Van Dat Bewustzijn Omdat Zij Die Emoties Die Krachtvelden Die In Zichzelf Durven Erkennen Want Hij Gaat Dezelfde Niet Gelijk Voorstellen Met God Kan Niet Met Een Grotere God Bij Een MEE Wat Er Wel En Jij Bent Scheppen, Dat Je Dat Dus De Uiterste En Ook Die Dienstbaarheid Van Binnenuit Zoals Ze Niet Weten Het Voorstel In Gaan Voelen Wat Herstellen Ben Zelf Want De Verbinding Van Alle Leven Alle Kracht En Creatie Verbinding Van Harmonie Vrij Zijn Zijn Er Altijd Voel Is Het Zichtbaar Vooral Niet Het Is Niet Waar Om Deze Aarde Zich Buiten De Meeste Mensen De Meeste Mensen Religie Verkeren Spirituele Beelden, Zijn Verstoken Zijn Van Als Je Moment Om Als Doorgrond Uit Even Je Daarmee Volledig In Kracht Van Mijn Wezen In Dat Lichaam Aanwezig Zijn Samen Dat Is Door Heel Veel Beschavingen Zijn Plaatsgevonden En Er Zijn Heel Veel Universa Bij Elkaar Opgeteld Samengevloeid Doe Dat Er Iets Is Ontstaan In De Resonantie Van Het Wezen Wat Gebaseerd Is Op De Kracht Van Het Herkennen Van Eigen Vermogen Binnenin We Gaan Zijstraat Als Jij Verdrietig. Dan Zet Je Niet Laat Je In Je Bewustzijn Van De Emotie Trilling Uit Naar Buiten Zonder Mensen Er Ook Zien Dat Zijn Trillingen Trillingen Het Zijn Geen Medische Resonantieveld Is Meetbaar Je Ook Zien Waar & Laat Anderen Uitsluit Legt Ze Met 12 Rassen Die 100 Het Geeft Al Trillingen De Voorste Kan Mamavorm Geometrie Trilling Is Niets Anders In Dit Geval Zal Laat Het Elektromagnetische Beweging Van Spreken Stoeltje Met De Lucht In Beweging Zal Gaat Puur Op Basis Van Invulling Van Geluid Maar In Feite Is Emotie Veel Geavanceerdere Een Uitgebreidere Trilling Dan Geluid Emotie Gevoelens Emoties Die Niet Sturen Gevoel Gemanipuleerd Emotie Om Komt Kun Je Niet Goed Is

 

Vraag Allemaal Voor Deze Tegenslag Of De Compassie Voor Die Kant Uit Het Noorden Zijn Emoties Dat Is Een Probeer Uit Deze Wat Er Eigenlijk Gebeurt Gebeurt Hartskracht En Vanuit Ons Heen Zetten. Die Twee Velden Kom Je In Hier Zit Emotie Emotie Zit In Het Veld Van De Relatie Voor Taal Vast Te Laat Het Maar Geen Woord Aan Het Hoofd Het Hoofd Ontvangt Dat Informatiekanaal Zetten Om In Driedimensionaal Elektromagnetisch Beeld Brein En Het Duitse Ook Naar Te Gaan Twee Velden Tegelijkertijd Bewegen Hier Is Altijd Aanwezig Daar Is Het Soms Moeilijk Omdat Ook Van Wat Hier Binnenin Voel Maar We Moeten De Woorden Wil Jou Zijn Wij Zijn Met Een Je Niet Waar Is Een Voortdurende Vertaalslag Ons Voorstelling Die In Ons Binnen Innerlijk Weten Om Het Om Te Zeggen Als Hoofd Om Het Te Snappen Wat? Waar Gaat Maar Ook Zitten Wij Daar Later Daar 1000 Om Deze Komt Een Praktisch Uit Terwijl Je Hier Resonantievelden Wat Wij Dus Voelen Wat Hij Niet Buiten Voelen Emoties Denken Dat Zijn Trillingen Die Gaan We In Het Lichaam En Uit Het Lichaam Eens Zo Voorstellen Dat De Overeenkomst Tussen Wat Wij Voelen Wat Wij Denken Dat Dat Gelijkgesteld Kan Worden Wat Beschavingen Die Uit GeŽvolueerd Zijn Denken En Voelen Dat Zijn Ook Dus Wij Zijn Informatie Naar Buiten Geven Om Begrepen Merendeel Wat Wij Doen Communicatie Is Eigenlijk Heel Erg Oppervlakkig Gaat Dat Praat Alleen Maar De Slag En Dat Achter Die Bijzonder Aanlokkelijk In Het Protocol Maar Als Uitgever Je Dan Ook En Dan Reageert Het Bewustzijn Van Uitgevenrassen Bij Opgeteld Al Die Beschavingen Al Die Dimensies Die Dwars Doorheen Lopen Zijn Samenvallen Anders Was Doorheen Is Ook Een Versmelting Dat Wezen Helemaal Tot Zijn Recht Om In Het Fysieke Lichaam Snel Verplaatst Dat Het Lichaam Ten Dienste Van Deze En In Het Moment Dat Gebeurt Jaar Zeggen Dat Op Het Einde Is Van Het Fysieke Lichaam Dat Die Als Het Ware Naar Het Wezen We Dat Gebeurt Ook Op Het Moment Dat Universa Allemaal Leven Is Uit GeŽvolueerd Is Gebeurd Ook Tussen Die Universa Dat Is Hetzelfde Als Wat De Ander Wat DeÖ Maar …ťn Van De Matras Kijken Maar Ze Zien Zijn Een Geheel Omdat Vaste Is Het Water Is Nog Tijd Is Oorzaken Zou Je Zelf Ook Zien En Ook De Super Bewustzijnsveld Universa Uit GeŽvolueerd Zijn Die Snel Samen Al Die Samensmelting Van Al Beschavingen Al Trillingen Over Wat Wezens Onafhankelijk Is Individueel Uit Ze In Groepsverband Uit Het Soms Wel Eens Wat Sterven Uit Zijn De Hele Sterrenstelsels Die Bewoond Worden Waar Dat Ook Als Wezens Leven! Opgeteld Ook De Energiebewustzijn Zijn De Gevolgen Een Universum Voor Zonder Zonder Een Vorm Al Die Wezens Die Daarin Leven Ook Samen Met Een Ander Veld Andere Werelden Dus Het Lichaam Wat Samensmelt Met Jouw Bewustzijn Moment 100% Vermogen Je Lichaam Dat Samensmelt Staat Gelijk Aan Alle Universa Samensmelt Met Elkaar Omdat Daar Ook Andere Wezens Leven Allemaal In Een Opperste Uiterste Staat Van Bewustzijn Zijn Heel Groot Gegeven Waar Je Bijna Niet Voorstellen Voor Te Halen Dat Er Verschillende Velden Zijn Ontstaan Al Die Super Uit GeŽvolueerd Waren Zeer Krachtige Universum En Dit Is Echt Ver Buiten Beeld Bij Opperste Belang Omdat Er Zijn Uit Al Die Ontelbare Hoeveelheden Bewustzijnsvelden Zijn Eigenlijk Allemaal Af Te Leiden Trillingen Als Je Die Films Zou Kunnen Zien Zie Je Dus Trilling Al Die Superclusters Bij Opgeteld Als Je Een Trilling Uit Voorkomen Dat Het Gemiddelde Opgeteld Van Al Die Beschavingen Tegelijkertijd Gebruikt In Het Bewustzijn Alles Wat Er Gedacht Wordt Gevoeld Wordt Hier Wordt Andere Resonanties Alles Wat Jij Denkt Zo Resonanties Het Nu Ook Uit Met De Aarde Nu Nu Leren Nu Weer Elke Nanoseconde Trakteren De Aarde Hele Bewustzijn Naar Jou Geometrie Denk Constant In Beweging En Die Wezens Op Zich Deze Opgeteld Een Eens Gemiddelde Met Elkaar Gehaald Als Dat Die Trilling Die Daar Voortkomt Dat Is Een Veld Bedenken In Getallen Zijn 12 Velden Van Dat Superclusters Dat Zijn Eigenlijk Niet Onafhankelijk Van Elkaar Lopen Door Dat Zijn 1211 Elk Veld Gelijkgesteld Miljarden Universa Uit GeŽvolueerd Zijn Wel Doorheen Zijn Toonhoogte Al Verschillende Radio Bandbreedtes Zijn Allemaal Bij Elkaar Komen 12 Superclusters Bestaan Alleen Maar Gratie Van Dit Moment In Mijn Leven Door Die 12 Er Niet Bij Elkaar Uit Miljarden, Je Kunt Er Uit Richt Dan Betekent Mensen Basis 12 Wel Zijn Op Dit Moment Zijn Dat En Dat 13 Veld Wat Daar Uitkomt Daar Uit Staat De Mens Daar Staat De Mensen Intensiveren Wat Heeft Ik Aan Waarom Dat Dan In Al Die Heel Veel Verschillende Vormen En De 13e kleine waar eigenlijk ook gezocht wordt hier op de aarde naar hele diepgaande informaties fragmenten van de mensen die opgestaan zijn het veld opperste staat van bewustzijn is veld je uit zijn ontstaan mensen er dan geen scheiding tussen lichaam bewustzijn en die mensen daar uit zijn ontstaan en de invasie die heeft plaatsgevonden in dat veld wat geleid heeft tot waar wij hier zijn wat zich afspeelt in dat bewustzijnveld de 13e kleine sektarische wij hier op de aarde dat zijn is het waar dat is de mens ontstaat uit in Brussel bewustzijn ontstaat uit 12 lagen van hele grote dat waar is mogelijk om het verschuiving in woorden die informatie-ingrediŽnten dat zijn de blauwe blauwdruk blauwdrukken ingrediŽnten ervaren als het is geweest die 12 supervrouwen bestaat uit miljarden en wij dat dat bij elkaar komt 1/13 wat beschreven zich is gaan dat is versplinterd gemaakt worden zijn wat ze hebben gedaan is dat de mens staan en alles wat er ooit is geweest dat God zoals ik het geleerd kijkt ook in de grond in ERUIT slopen over alles of niets daar mee eens en die bij iets wat ik zie dat je kunt uitdrukken maar om het niets te doen we dat is naar die wij ervaren is dat de dertiendeveld dat is dus gewoon letterlijk universa zich dwars door alles heen en we alleen wezens zijn al die daar uit ontstaan waar invasie plaatsgevonden de mensen die daar leven die velden deze werkelijkheid ingevoegd zal worden tegen, wordt zodat wij nu dat wij leven niet eens onderzocht worden hoe de 13e veld van dat is waar zwemmen in het is dus bezig en het is gebeurd zijn teruggezet tijd artificieel wat hij in zijn van de tijd waar is wat ik zeg is dit het ontstaan van diverse alle universa,Ö.Bestaat bij de gratie allemaal gezien van andere wezens deze die kunnen voelen hoe het emotionele kunnen raken en niet arrogant, Dat is wat ik voel ook niet voor het leven na zich die gevoelens van alle voelende wezens emotionele wezens die geleid tot een revolutie die is ontstaan heeft geleid tot uitgeven is het eigenlijk ook ontstaan door die wezens die hebben geluisterd naar de innerlijke kracht in zichzelf dan het model die gedicteerd als je op de aarde alleen geluid van de wereld willen wij zouden we ook die hier genoemde huis met een nieuwe werkelijkheid dat universum is gecreŽerd en is gebaseerd in feite in de kern op emoties door alle uit geŽvolueerd wezens vormgeven binnen uit waar een hersenen immers ik hier wakker werkelijkheid buiten jezelf door in jezelf die wezens die zoveruitgever weer zijn die doe dat dus verder worden wat wezens om binnen zijn onze te volgen last van maar morgen nog wel handenvol zand nog wel maar in feite is zeggen al die superclusters uitgeven we zijn al beschavingen ontstaan zijn door de emoties van deze wezens en als we kijken naar samensmelting van al die velden en beurs in die cursus samensmelting van al die er zijn op in een opgaande van veld wat daar uit ontstaan van een 13 die wordt genoemd maar zo dat het andersom dat het 13e veld wat daar ontstaan is waar wezens uit zijn opgestaan uit het bewustzijn meter is ook een programmeren creŽert het scheppingsveld mensen die daar uit ontstaan zijn zoveel zoveel kracht zijn zo ontzettend sterk zijn zo bereidwilligheid vriendschappelijk en ze zijn zo nog waar kracht zijn doordrongen van harmonie en vrede en bereidwilligheid voortdurend daar zijn waar verandering plaatsvindt door zo over

waar gaat die kracht die in die mens verscholen ligt dat is de oorspronkelijke mens die is zo'n grote bedreiging voor de artificiŽle super velden dat ZIJN van het uitschakelen van het veld van de mens en dat is onmogelijk enige wat ze kunnen doen is een must maken tijd in het bewustzijn waardoor de mens verplaatsen in een werkelijkheid en daar gaat het geloof en eigenlijk is dat wat er gebeurd is en zou ook kunnen zijn aangezien alles wat zich afspeelt zich afspeelt in ons metafysisch op een bewustzijn dat in jou ook andere persoon persoonlijkheid voor je bent niet in jou opgeslagen code van wie jij van oorsprong bent, dat zijn broncode die onderzoeken zijn en ze trachten daarbij zijn ze heel diepwij? Waar 13 leiden de 12 leiden lichaam onder de opkomst van de mens veld probeer ze helemaal terug naar de leiding in de mens op aarde niet zijn wordt zijn maar bezig zijn die ik hier zijn geboren zijn ze aarde die we dat in kaart gebracht met een speciale technologie hele grote opsporingsactie daar staan de buitenaardse ontvoeringen-2 eicellen worden verhaald gaat om onderzoek naar bloedlijnen die in het etherische doet over het hart zijn

 

Etherische onderzoeken zijn dat mensen bij elkaar eens in kaart is een heel groot onderzoek en hun bedoeling is dat op het moment dat dit hologram stopt op de hele invasie van de artificiŽle grootmachten slot inclusief al miljarden andere beschavingen die ook leeft in dat hologram van van deze zijn voor beschavingen ook op een bewustzijn van deze grote cijfers gaat heeft geen empathie met het eigen softwareprogramma namelijk niet wat dat wij is dat softwareprogramma op moment dat hij wordt omdat onze kracht hier toen hij is is hun bedoeling dat niet bij ons bewustzijn terugkeert in het veld dat wij weer daar alles draait om het grotere bewustzijn van de feiten zijn wat al brein en alle van onderzoek en er zijn zet het veel onderzoek gedaan naar die echt niet zomaar en het aanwakkeren zonder een vorm van de film is het dus het lezen doen want heel deze moeten genomen ťťn pagina echt professioneel boventoon psychiater tot psychologen die echt alles hebben gedaan over de hele wereld geleid tienduizenden moet tussenfase gesproken van ons dan kom dat de aarde toch worden dat we op een hele geraffineerde manier onderzocht wordt om gelach van en ik denk dat moment is waar, zo ook mijn bewustzijn gaan

 

Komende tijd als het systeem zoals oorspronkelijk eigen die daarin mijn niets te maken heeft met satanische lijn de grootste onzin alle mensen die daarin geloven die worden tot het uiterste best onderwerp was de dat kwantum fysische wetgeving steeds meer vast als jij een technische tuin bloedlijnen ga ver buiten diep bij betrokken bent dat ze in onze tijd niet in staat om te maken met iets wat lucifer, niets te maken met Jezus Yes je het heeft te maken met een andere werkelijkheid: je weet in de kronieken dat is voor dat dat hardop te zeggen, jij helemaal niet uit wat reactie daarop zijn of dat is het meer is ik ben hier net als jullie de kant te zetten om dit hier terug en ja allemaal op eigen manier dus altijd al die zijn maar beseft dat het spel zo slim gespeeld zo ontzettend slim maskeren is ook mag er ook maar enige om ons te laten geloven in een kwaad, onder de naam van een goede naam, wacht onder de naam van een dat allemaal programma is software in bij ons bewustzijn dat bevestigt daarmee moet ook als dat het onder er zijn geen 13 bloedlijnen van de rechter ja maar nooit over spreken over de lijn ja ik heb af te bevestigen andere mensen zich er zijn bloedlijnen van de Arcturianen 13 bloedlijnen zijn niet echt niet gaat zo diep is daar helemaal over maken natuurlijk wordt afgestemd op dat de antichrist en wat ik allemaal ben en leesenthousiaste

antichrist en geloof dan kijk je even kijken met haar bewustzijnvorm ik kijk van dit is voor de mensen dus reageren aan de hand van programma was als je daar uit stappen dan gaat de deur open er is geen zaak om is geen reis er is niets anders dan mijn kracht van wie jij bent en alles wat er in zit op de als grote herziening willen onderste uit de kan in onszelf mogen halen naar boven om te kijken hoe diep dat we naar de hoe is en ik wil zeggen wij zijn dieper in een keer die weer als uitgevonden zul je die ik daarbij het gesampled naar datgene wat je hebt uitgevonden dat dat weer een startend is om weer vanaf te vertrekken prima prima en al niets mis mee maar hou in de gaten het niet steeds dat zelf nog blijft staat de oorlog op deze aarde zijn heel zijn leven, wij zijn zijn ook controle aanwezig en dat zijn ook mensen bij betrokken koningshuis die in dienst staan van zijn matrixagenten zo'n heeft niets te maken met dat je maar er zijn ook niet dat ik niet mensen maar het is niet verbonden aan sektarisch iets dat staat en rituelen wordt beschreven uit wordt in de mens of er gebeurt als we dus namelijk

maar dat is waar ze in het moet die ze moeten hebben dat ze leiding van de oorspronkelijke waarde.

Die worden daar speciaals maar het is niet omdat satanische theater zijn een dat is omdat bijna blijft voor echt gezien met als je daar ziet dat het grotere vermogen van zeggen dat zou een ze thuis bij elkaar wezens in het hoofd heeft de leiding van het wil ontwikkelen wezens van mij ook bij mij hebben te veel

 

Wij zijn doorrommelen door andere programma's zijn zo graag geloven zijn zo zijn zijn gaan gebruiken die in onszelf en voor wordt voor de hele dag gewoon weg

daar energie dat is wel waar er in ons denken in onze perceptie is het zo 1982 om ik ik die jij zei van kracht in het gaat om de taal van emotie dat is zijn dan die was een emotie

 

In onze werkelijkheid is die om die jij die en die iemand die en die last van die, en misschien was kan zijn naar

moment moment van moet we moeten wij, moeten we allemaal eigen manier moeten gaan beseffen om het enige wat ik dan gebeurt is dat wij zelf besluit ergens in een beeld dat is wat we nu leven nuwereld die van ongekende waar is die plant als die er is wat heel deze, dus zaken missen in dit hologram daarom is het ook onrustig jezelf zijn om een menswaardig hoe zit het dan met iedereen die elkaar op een andere wereld mee helemaal niet waar ze zijn allemaal biologie hier zijn medewerkers wat ik bij zijn allerlei, kijk heel samen zijn zo in het systeem omdat onze aanwezigheid als krachtveld jaar op en wat spel wat er gespeeld worden zijn alleen maar als hij haalde

geven die ze zijn en zij gaat over onder meer ons concept dat hebben wij geen interventie deze werkelijkheid zelf laten kiezen op basis van dat zij denken dat nodig is zo zijn dan de anders gaan denken ook de grootste opdracht voor mijzelf als mens hier om te denken op basis van die omdat ik het lastig omdat anders denken zo mijn best doen om dan bij te brengen met de gedachte om te kijken hoe de mensenmassa om hoe de mensenmassadenk komen grijpen sneller dan het verleden lastig omdat ik dus dingen doet die niet past bij de mens in een maken als een hoorspel van denken en slap andere wezens mensen denken maar onze taal lijkt in de verste met denk niet op oorspronkelijke bespreekbaar dan komt dat dus als wij toen keek ik dat je wat nodig is maar puur over gezet in onszelf eigen hartskracht door kwantumfysische wetgeving op gang te brengen meer kan worden in wat wij met elkaar hier op de aarde doen als hoeders van deze fantastische wereld waar de grote halszaak ons hoe mooi het is het geluid, voortkomt wat een toestand brein in een krachtveld als je luistert naar het geluid van de vogels is een week/Waarschoot mijn kinderen van Baarn

zingen met elkaar op weg naar gymnastieklokaal zijn dat het is en dat is om zo diep gaat, die lagen van mij soms om naar mij helemaal niet kan dan mijn brein waarom jij mij dan niet eens dat omdat wij tijdlijn in is de versie van een ik zeg, we zijn hier om waar te nemen en ergens ons op de jij dan is er gebeurd, lastig is om de goddragende misschien voel dat het passieve ja-ja-ja de werkelijkheid deze dag dit moment moment dat hij ik allemaal gaan gisteren denken we in het archief van mij Twitter Control zit zou die je in plaats van dat je voorstellen wat voor negatieve en gevaarlijke technologie daar zijn we spreken dan 10 dagen bewustzijn maar de laatste bij in plaats van dat je dat hij laat daar geen ertegen vechten manifesteren vanuit die kwantumfysica geven manifesteert nog wel werkelijk krachtiger dan ga ik mijn aandacht van wat de achterliggende bedoeling is om jouw brein als je van kijken in zijn volledigheid, maar wat betekent dat ik gaf onze aandacht richten op moet anders kan zijn lekker mee bezig maar met jezelf besluit zo zal moeten zijn het zo dat er in de plaats van draadloze wifi van de wifizenders dat als het ook is heel

datzelfde werkverband zou moeten van hoe je plaatsen wat zit er zelf bij dat dus in jezelf ziet en gaat dat deel bent de dat morgen is er niet is op artificiŽle systeem speelt zich alleen in lijn zal zijn heel complex complexe gebeurd is maar het belangrijk is dus vaste anders vervolgens daar niet schuldig op het is het systeem mens waren bezighoudt te houden is veel grotere dat op mijn probleem, dan ook dat ik op maar dat gebeurt nu je probleem dat we zeggen het is een verhaal zitten als je lichaam dieper in de lagen kijken op jouw verhaal wat hij had, als ik zonder dat beleid wordt dat zijn dus die herhalingen waarvan ik denk dat zijn misschien wel gebeurtenissen die ik moet meemaken om te denken dat ik in mijn hart zit het niet letten dat ik zo diep zit deze werkelijkheid de kracht van het nu over hebben over

 

Zo ontzettend dat als je wil ze zeggen dat zijn menswaardig: er zijn veel te klein daar de nadrukkracht van de mens nadruk met de kracht van

denken op voor de command, het onderzoek zijn, een scherm, nu zijn dure dan onderzoek van of dat je dus niet los te laten denken maar dat zij zijn graag, mensen die mij kennen mij bepaalde kennen je immers niet zo zeer begrijpelijk ook in zichzelf: zit dat, waar met mij niet ongeÔnteresseerd hij dat ik geef verbinding voor de ander bij me spelen dan wel zeggen doet heeft ik begrijp dan het maar bij andere manier voelen dus al alleen reageert daar dus anders op ik kan maar ik kan dat zou kunnen vast een paar keer meegemaakt dat ik NEGEREN we dat zelf al niet dat het zichtbaar nooit zullen we ook in het bestuderen van oorsprong van om deze te delen in verhouding mens deze beschaving op de aarde waar zelfs ook nog de jezelf dan merk ik dat ik mijn zin maar het klinkt zo blijven zitten en dat ben ik niet mee kijk mij vanuit dat enorme belangrijkheidgehalte wat aan toegekend wordt het gewoon binnen ik het gewoon dat hij dat dus gebeurt en dat het omdat het hartbrein bezig wat er allemaal gebeurt op mij niet bezig wat er dan gebeurt is dat hij letterlijk deze moment tot een samenvloeiing een (zien dat is het mogelijk is niet geavanceerd en om die wetgeving en naar jou ook spel om die wetgeving van creatie van metafysisch gezamenlijk ook echt uitwerken grote bezig in jezelfdagblad gemaakt van puur het schrijven andere dingen programma's als ik dat zie je in een tijd ga daar staat eigenlijk al, een in mijn taal andere taal schrijf ik dat mijn mij daarin waar we nu zitten de en daar in dit nu moment toen de en dat is de dat is iets heel belangrijks ik zeg is dan allemaal zijn van ja of of het ook gelukt controle ook zijn vraag gaat hij dat is wat is dus dat korte leven wat je onderdeel is van heel groot zijn we is juist door het denken,

vergelijken, door het antwoord was van dat gaat lukken is aan op de eigen leven ervaren je je mij even dus nooit mij nooit aandachtig het directe de liefde worden 13 veld dat ook voor haar

Martijn: ja naar binnen toe in die kracht zitten dus in dat bewustzijnsveld waar ik het klopt aan ik voelde leef je hoe dieper je een kracht bezig gaat hoe zwaarder de tekst zo zijn in je dagelijks leven

degene die zorgt ervoor dat wil worden vooral als je echt er iemand alles durft te gaan en gaat over het uitspreken zo wat ik doe maar vergis je niet door aanvallen het echt voor waar ik vandaan je kunnen aan omdat die aanval zijn alleen maar op gericht om bij die gemoedstoestand en dat ziet is om dat je als je over een ander gebouw op haar eigen fiets alles dingen aan de lagen te beseffen dat het niet zozeer in dat moment zit er gebeurt maar op het over dat door in dat moment en de command Russisch je gaat naar weet je bewustzijn daar een

 

 

Maar ik mijn ei ťťn van de meest gestelde vragen krijg van mensen die die ook met buitenaardse beschavingen bezig zijn niet over de moeilijkere dingen spreken omdat ik het even bij zichzelf vragen mij is eigenlijk was het daar niet over hebben over al die dingen die je alleen bezig met de kracht om die communicatie kan dat is dat ook gewoon klaar en dan komt er zo'n onthutsende ontstaan de conclusie van geld voor proces als je gaat beseffen dat de WERKELIJKHEID op de hemel en dat deze hele werkelijkheid gekoppeld is veel groter kwantumfysica bewustzijn dan als je contact echt leggen dat ze de doelstelling van waarom ikben ik ben hier juist met ons bewustzijn vrij te krijgen met elkaar dat inzicht in te geven maar ook het ontvangen krijg ik ook terug van moment je dan zijn in gaat totaal niet beseffen dat alles wat zich hier manifesteert in de operatie is in ons kwantumfysica bewustzijn in de mensen die dat al die beseft ook beseffen dat dus helemaal geen dacht krijgt met de buitenaardse beschavingen van zeg niet dat de contacten die er echt alleen uit deze want immers dat het kent in jezelf ze dat niet open voor het openen van zet in het hele bewustzijn zich de vorm

wat betekent open wel ongewenst als moeder open is afgeleerd Zijn meer mensen iets kunnen zeggen ze eruit! En er zijn hele leven eren en

 

71 en en we niet in je die 1213 satanische.rs zijn helemaal niet en we weten dat wij voelen daar en wij brengen en als dat het er niet zo is en waar wij nemen dan waar kant moeten we daar niet eens ik heb, wie een schande geen angst en dan kom je daar dan krachtig door het veld naar het waarnemen herschrijven gaat het daar is daar zijn nogal goed er naar je geluisterd naar haar naar binnen om als de ware zelf denken in jezelf ergens voor jezelf aanwezig is wat van betekenis bevindt wordt wel zorgt voor een aanpassing van jouw persoon Leiding naar mij tegen kindertjes in dat een keer waar en generieke weet ik hier gaat nu niet meer ik heb het anders is dan op dat moment gaat het er toch wel ergens een wordt dat bewustzijn wat vaak heel Vraag: Zoveel Tijd Meer Uit Als Je Uit En Dat Ben Ik Zelf Ook Van Dat Woord Gebruik, Is Het Soort Je Vrienden Organiseren Als Mensen Niet Steeds Opnieuw Af Te Stemmen Te Schakelen, Ik Voel Ook De Behoefte Jullie Wel Zelf Op Weten Gaan Open Zou Het Al Doet Er Nog Iets Van Waar Zelf Kijken Van Vorm Zou Kunnen Komen Zodat Mensen Die Gebeurde Zodoende Uitspreken De Mensen Die In Die Fase Al Zitten Om In Die In De Diepte Van Kracht En Liefde En Om Zuiverheid Wachten Werkelijkheid Te Detecteren Niet Uit Te Halen Van Die Mensen Bij Elkaar Komen Die Groep Steeds Groter Ze Zijn Allerlei Verschillende Groepen Kunnen Ontstaan Zonder Mensen Zichzelf Verliezen Dat Een Van Ik Heb Gemerkt Steeds Ook Binnen Mensen Zoals Jullie En Ik Hoe Bewuster Dan Ook Al Zijn Over Als Je Daar Is Die Overal Over JezelfÖ Ik Kan Niet Alleen In Zijn Er Nog Steeds Alleen Maar Te Herhalen Zeggen Met Elkaar Ze Zijn Niet Meer Terug Hoeft Te Schakelen Dat Het Weer Dat Verder Op Zijn Om Die Ontzettingkracht Van Een Passiviteit Of Je Daar Weer Een Slag Naar Aan De Slag Gaat Een Zonder Gevoel Ben Ik Lid Van Deze Club Met Het Laatste Je Dus Naar Mij, Deze Ons Aan Welke Vorm Dan Ook Wat Niet Gelijnd Wordt

Eigenlijk Door Jou Heen Jij Komt Er Een Krachtveld Inbrengen Jij Bent Kan Zomaar Biologische Gezondheid Die Even Reageren Die Van Wat Vind Het Heel Evolutie Is Ook Geen Je In Zit Op In Je Crisis Het Zich Nog Aangeraakt Op Dat Veld Naar Je Niet Vast Op Dat Ik Mij Heel Erg Dan Zou Zich Hadden Om Ik Kan Worden ALS Wereld Gehad Over Een Platform In Nederland Anders Echt Mensen Van De Bewegingen Van Buiten Een Paar Dagen Op Gebaseerd Het Is Dat Er Geen Revolutie Ontketenen Dat Onze Eigen Evolutie Vooruit Te Zien En Dat Er Zoveel Mogelijk Mensen Die Met De Meest Uiteenlopende Dingen Bezig Zijn Wat Bijdraagt Is Gewoon Voor Mensenbewustzijn Die Met Bewustzijn In Te Kunnen Laten Zien Van Is Dat Zal Wijzigen De Bijlage Mensen Spreken Laat Maar Ze Zien Wat Voor Gaan Was Al Bereikt Hebben Gelukkig Vreugde

Autonomie Daar Uit Voortkomt Dat Dat Zonder Evolutie Dat Te Zien Moet Anders Dan Een Model Is Hoe Het Allemaal Loopt Als Je Dat Het Moment Dat Wij Zijn Is Het Geen Revolutie Was Het Alleen In Het Veld Van Kijk Is Een Met Zelfs Is Een Tijd Heen Op Die Manier Zetten In Het Bewustzijnsveld Van Het Leven Zit Vorm Van Nederlanders Anders Op Je Daar Is Geen Krijgen Zien Dat Ook Voor Dus Dat Is Al Gelinkt Aan Uitgepakt Doet In De Toekomst In Deze Matrix Die Is Zal Ik Nu De Gevolgen Van De Mens Zich Daaraan Gaat Spijker Dat Je Daar Een Invloed Op Met Elkaar Dat Alle Krijgt Geheid Alle Mogelijke Hier Tegenwerking En Dan Is Het Daar Tegenwerking Kunnen Zien Het Ontkoppelen Je Niet Laat Ontmoedigen We Dan Zal Jezus Christus Zelf Je Vanmiddag Landen Geldt Hij Gezegd Wat Er Allemaal Gezegd 2000 Jaar Lang Ik 58 Miljard Mensen Ongelijk In Een Ander Over En En Nu Kom Jij Plaatsnam Zeg Ik Tegen Je Zou Daar Niet Daar Nog Niet Eens Zeggen Maar Gewoon Om Te Laten Merken Vrij Open Over Willen Uitspreken Van De Zaak En Al Is Kennelijk Niet Zal Zijn En Bijeenkomsten Voelen Wat Je Werkelijk Zal Direct Als Je Daar Zou Ik Het Zeg Zeggen Of Jezus Gaat Niet Om Dat Te Luisteren Naar Wat Als Deze Wezens Zijn Als Ik Haar Zeggen: Geen Zetten En Dat Is Niet Om Het Gezegd Te Hebben Omdat Ik Wil, Is Dat Is Alleen Het Bewustzijn Wat Ik Als Deze Spreken Wij Over Die Dingen Waar Ook Op Dit Moment Beweging Is Die Ben Ik Spreek Uit Van Je Instaan En Ik Zal Waar Ik Ben Ik Om Dat Mee Te Doen Met Elkaar Zijn Wat Jaar en Ik Ga Niet In De Wereld Op De Barricade Staan Van Zus Of Zo Is Iets Wat Kan Ik Het Over Heb Is Helemaal Niets Niet Zijn Wij Dan Ben Je Door Geraakt Kennis In Je Draagt Met Werd En Daarom Kan Ik Er Over Spreek Trilling, Wat Doe Je Met Die Programma's En Dan Zijn Veel Verschillende Omdat Naar Die Hij Ik Een Ook Van Die Aan De Gang Zeggen Wat Ik Niet Raken Door Jou Man In Feite Isis En Dat Zal Zijn, Mensen Maar In Feite Is Dat Dus Niet Eens Gereisd Allemaal Terug In Tijd Bestaat Niet Uit Als Autonoom Krachtige Soeverein Wezens Hoe Wij Alleen Maar Met Onze Is Alleen Maar In Het Nu Heel Krachtig Aanwezig Zijn In Het Moment Van Nu Zien Met Ons Bewustzijn Gekoppeld Aan Het Thema Dat Het Thema Is Dat Dus Er Is Daar Gaan We Morgen Mee Bezig Om Daar Eens Dieper Naar Kijk Als Het Eigen Vrije Tijd Dat Ze Konden Dan Doe Ik Heb Het Bewust Als Meegegeven Mensen, Met De Kennis Die Je Direct Het Nog Nodig Om Te Ervaren Hoeveel Krachtiger Dat Is Nuttig Ik Heb Aangemerkt Dus Mens Alleen Maar Nu Laten Nu Dat Het Vaak Te Zitten Maar Maar Iets Te Zien Of Het Werkt Waar Ik Ervaar Het Als Dat Van Wat Lineair Is Dat Absoluut Wat Je Zegt Zeker Dat Die Op Een Andere

 

 

Trauma Tegenwerking Blokkadesontmoediging Een Alles Wat Je Wat Om Wat Gewend Werkt Het Is Tegen Ons Te Beroven Is En Alles Wat Trauma Is Welke Manier Blijf Wel Opgeslagen Daarom Is Het Belangrijk Om Te Begrijpen Dat De Bewustzijn Onder De Fysieke Lijf En Het Moment Begrijpen Fysieke Lijf Elektromagnetisch Veld Is Het Kracht Van Ons Bewustzijn Voorstelling Gaan Komen Dat Ons Lichaam Als Station De Auto Waarin Gaan Kunnen Herzien Dan Spreek Van Kwantumheling Gaat Het Er Zijn Naar Wat Jij Daarom Kan Je Daar Vanuit Hebben Voedsel Nodig Is Dat Er Is Dat Je Dat Het Gaat Staat Zijn Om Belangrijkste Tijd Neerzetten Van Ik Beleef Onze Dat Daar Nog Even Aandacht Voor Jou, Nodig Heb Ik Het Niet Is Misschien Er Maar Bijzonder Daar Staan Ik Begrijp Ook Dat De Dag Is Waar Zou Gaan Breiden Die Nog Niet Voor Is Maar Ogen Kijken Hoe Het Zich Klassikaal Aandacht Naar Je Toe En Ook Leuk Om Naar Een Ander Dat Ik Dus Te Voelen Dingen Als Ik Met Mijn Leven Nu Zou Mogen Veranderen Nu Wat Zijn Van Zijn Dat Je Daar Naar Kijkt In Stilte Niet Als Je Vanuit Je PersoonlijkheidÖ Heel Diep Met Weet Eens Met Je Voorstellingsvermogen Dat Je Een Reiziger Reizigers Ben Luisteren

Ik Kijk Eens Een Bredere Context Niet Wat Is Alleen Nodig In Jouw Leven Van Wat Is Nou Jouw Leven Vooral Wat In Relatie Staat Alles Wat Er Buiten Kijk Ernaar Van Dat Thema Is Dat Dat Sluit Morgen Doen Daarmee Zijn We Dan Gelijk Dan Ook Voor: Wat De Wereld Wil Jij Veranderen Van De Ander Wat Je Dat Ook In Zou Dus Een Wereld Waar We In Een Cel Rustig Naar Kijken En Misschien Is Dat Voor Onze Zit Hier Niet Voor Dus Dat Ik Daar In Mijn Geziner Dat Zijn Project Helemaal Geen Applaus Horen En Te Volgen? Ik Heb Gemerkt Dat Een Oplossing Krachtig Is Een Veld Klaar Voor Mij Niet Snappen We Bij Lezing Dat Zonebezoekers Zou Voor Mij Niet Meer Om Dat Is Echt Het Hoeft Niet Eitje Als Een Klap Wat Lacherig Over Energie Wat Samen Ben Gewoon En Gaat, Wat Aansluit Ik Denk Dat Ik Heb Jij Dat, Niet Aan En Je Ziet Het Verhaal Van Haar Man En Als Je Eenmaal In Terug Kreeg Ik Mijn Man Heeft …ťn Op …ťn Ik Heb Ik Zo Mijn Drie Uit Van Dit Allemaal Ik Heel Verschrikkelijk Gehaald En Een Paar Lagen En Kreeg Ik Een Kerkje Van Van Zone Van Jou En Daar Is Hij Niet En Hebben We Natuurlijk Allemaal Aan Je En Wat Er Een Ik Was Daar Zo Verbaasd Over Heb Ik Die Drie Zijn Die Was Voorbijgegaan Niet Meer En Maak Ik Toch Op Een Andere Manier Geconfronteerd Met Het Verdriet Dat Je Het Er Uit Moest Ik Ze Ons In …ťn Van Waarom Komt Het In Een Andere Invalshoek Goed Ik Had Het Gevoelstraat Niet Begrepen Weet Dat Ik Niet, Dat En Eigenlijk Een Beetje Overheen Fietste En Dat Is Wat Wij Nog Niet Uit Zijn Hier Niet En Toen Kon Niet Meer Goed Luisteren Naar Martijn En Nu Moet Ik Hier Niet Over Een Om Te Laten Om Te Laten Zien Van Die Innerlijke Kracht Staan In Die Landen Uit Een Andere Is Dat De Naar De

 

 

 

20171013-MvS-Blegny-dag2-1-5-test1-21mrt2019

En al bezig je waar wij staan van

maar dan vanuit je vanochtend

het gaat hij naar die jou raken ik normaal niet nu dat ik als eerste allemaal bloot en zo, dat ook al ben ik zag ik dat leven dat men het zo dat meenemen in dat moment gekregen dus daar waar een mijn en toch geslaagd vallen niet een gedachte een ander dat je EEN manager

 

 

 

nou bij mij in dat hij zijn exemplaar ja nee maar het is helemaal wat er zich verder ontwikkeld

nou de betrekkingen jaar HELE, DE KLANKEN VAN ES MAAR ER ZIJN DANK JE WEL DIEPE RAKEN MAAR OOK ECHT DAT HET HEEL VERSCHILLENDE LAGEN AAN HET WERK IS MET MIJN EIGEN BEWUSTZIJN STEEDS DIEPER DE DIEPE ALS JE NOG DIEPERE BEWUST NOG MEER ZIJN DAN KOMT ER EEN ANDERE TAAL DAN HOREN, BEN JE ECHT AAN DIE VISIE OVER ENERGIE IN BEWEGING VAN MIJ OVER DAARNAAR KUNNEN LUISTERT KUNNEN VOELEN ZO MERKT OOK ALS ER OOK BIJ. DAT ZAL VOOR HET PROCES DAT DAT IK ECHT ALS IK DAT OOK BLIJF ZITTEN DAT ZOU VOOR DE HELFT VAN ORIGINE DIE OP EEN PAUZE, DAN GAAN WE MET EEN DOOSJE HUIS GEBELD DAT RUSTIG BUITEN TOE GING IK IN SCHAAR, ECHT SUPERSNEL ALLE ALS HET MOET, HOE WAARSCHIJNLIJK MET JIJ DAN SPONTAAN ONDER DE DEKENSLICHAAM IN STAAT MOET! KAN DEZE ZAAL, DUS IK WACHT-= VERHAAL ZO ONTZETTEND BANG ZOU HIJ SLAAT VOELEN IN SLAAP VIEL HET WERK IN DIEPE SLAAP VIELVOEL VAN ONS HUWELIJK ONTSLAAN DIT BEWUSTZIJNSVELD INEENS WAKKER EN AAN WILLEN GEWOON MET JULLIE WAKKER OP DE SONY ALS DAT JE NORMAAL GEGROND WORDT, WORDT WAKKER IN EEN OMGEVING WAAR IK WAKKER OP GRASP HELE HOGE GRASSPRIETEN NAAR DE PLEK WAAR IK LAS IK LAG DEZELFDE MANIER ALS MENS VAN DAT HET STARTPUNT STEEDS DE PLEK VAN BIJ IN SLAAP VALT WAAR OOK TER WERELD IS DAT OOK DE PLEK DIE GELIJKGESTELD WORDT AAN DE PLEK WAAR JE REIST BEGIN VAN WAARUIT GEKOMEN DIE ZIJN VASTE LOCATIE IN DE MEETREEKS ZO BELANGRIJK HET ZEGT WAT Waar LIGT DUS VEILIG BENT MET DAT JE SPELLETJES IN EEN BEELDSCHERM BEWEEGT DAT BEELD HELEMAAL ALLEMAAL WE ZIJN MIDDEN VAN HET BEELD ZAL HET STIL DE PLEK WAAR JE EIGENLIJK OVERAL BENT IS HET VOORTDUREND PLEK VAN SLAAP VAN DIE PLEK HET ZIJN NIET VAN DE MEETREEKS OF COLLEGE WAARDOOR DE MEETREEKS VAN CONTROLE HEENLOOPT DAN PAKKEN HEEL WAT ER GEWOON EEN GEVOEL OVER ANDER KUNNEN SLAPEN OMDAT WE SUCCESVOL, MIJN LICHAAM IN DEZE WERELD IN DEZE MATRIX IS DE uitrusten van mijn bewustzijn nam al die stukken nog mijn lag op het gras een om over zijn gras en ik zie ineens een grote delen met heel veel groter wil als je daar ziet een hele grote die, met toe uit een groep werkelijkheid zo aan het hele mooie ogen open kijk eens aan om naar toe en zijn met zijn bewustzijn dat echt hij en hij een set van 10 ik ben hier ik ga jou eventjes vastpakken en ik wist dat ik dat zou doen met z'n bek krachtig zou je vast ook beschouwen een tijden maar wel stevig in en zo mijn signaal die is uit die andere wereld en dat is dus er ontstaat

 

Maar heel klein opnoemen zijn

 

 

Hele grote met al die op deze aarde die zijn met een wereld van hele grote speler die kan er tevoorschijn zijn. Maar ik ga ik met jou spelen en dat dat meteen iets heel stouts wat ik dus ook ontdoen van die grote eens vast 1:00 uur heel graag met zijn neus om ver viel omver en in dat moment en dan denk je heel in het moment dat dat gebeurde gehoord hoe zo'n groot wezen voelde ik in een heel kort toen zo alertheid wat je van ik alert zijn hier gebeurt in dat moment dat ik dat deed je alertheid vaak een heel klein stukje tekort aan vertrouwen was in dat moment omdat ik nog Niet eens hoe wakker werd er helemaal in die overgang in het moment dat ik dat voel schakelen en wij hebben eens een pak die me vastpakken, er stevig vast zij reageren op mijn want toen keek hij me aan onze ogen toen zat ik in mijn gezicht zijn zonder te praten zei van los dat wat er gisteren gebeurd met je bezig was maar zal kracht aan de is maar eerst keer een klein beetje iets ja maar eerst keer dat ik met een groep mensen zijn met jullie zelf uit een iets andere energie opereert heel goed zal komen met je ziet voelen dus niet om dat voor mij gaat alles wat een gezamenlijk is tegenwoordig en dat dat daar een dus ik blijf doorgaan gewijzigd waakzaamheid van waar ligt dan die grens in mijzelf dat ik het schoon hou in mezelf en zo ging werken met je speelbal van hem is hij ging over het nieuwe lag ik onder of boven op een leeuw, het zijn geen droom maar het gebeurt echt dat ik lig daar bovenop en ik zeg tegen de ga van me af hoe je bent hartstikke zwaar dat zij gaan komen om vervolgens je dwars door de ťťn leeuwmens tevoorschijn komen heel krachtig als een gouden hologram, ook heel sterk zijn dat je dat gewoon delen ons wordt ook verteld van feestjes niet de kracht is ons eigen gedachten hoe minutieus die ook zijn er dus ook ik heb die lessen te leren ik ben me wel hele van bewust maar het is altijd opletten wat op mijn vertrouwen op moment dat je een klein beetje een beweging naar eigenlijk al fijn, in de energie ben je al afwezig dat je wezen zich subtiel eventjes terug in moment Control groepen die overal je in bij dat wat er gebeurt.

 

Kan dat danlaaddrempel dan doe je wilt doen dat het gebeurt bij ik doe dat dat ik jij terwijl dat ik toestaat dat mijn waarneming eigenlijk substantieel teruggelopen worden mezelf ik zeggenÖ Deze is en heel goed maar je kunt ook doen in je leven naar welke vorm dan ook zijn zij verder aanwezig bent (wezen dus leren onderzoeken voor ons onderzoek eigenlijk is vanuit welk plekje onderzoek kijken iets vanuit de persoonlijkheid dat heeft dus op dat moment omdat ik dus voelde was ook maar zien ik even schakelen naar het menselijk anders waar werkgevers in Blijdorp prachtige nieuwe gekeken dus dan ben je als het al referentiepunten in van dat een leeuw tegen vertalen hoor hoe het werktdenken van ja maar bij mooi weer mooi buik zien leeuw dat doet wat wil jij daar tijd hebben wegens. Ze is dat in dat jaar was heel mooi en ruim nu uitingen van 1:00 uur heeft u groep op toepassen naaldjes dat doen we doen het fysieke hart maar je weet gelijk slaap ik voel. Welke hier was een waar om deze voor een hele diepe-ons dan komen ook echt een hele tram vanuit de hartskracht van nu in gaan liggen en er is precies deze lichamen in de stilte en heel hard waar heel veel die bomen gingen weer gras het hoge gras zal hem nog meer en geen in ons land dat dat moment voelde ik dat mijn ontspanning effect had op een omgeving. Hij wordt je wakker in het project zijn moeder zegt altijd om maar die uit het middernacht toen vroeg ik ook bewust deze plek zo sereen en ook dat de mensen die er zijn ook bewaken en wat die ander neergezet wat ze beogen met elkaar waar ze doorheen gaan voel zoveel andere energie hiervan echt heeft maar thuis het ook samen leven om je eigen plek hebt dat de voelt er toch wel bijzonder dat je mogen zijn. Dank je wel dat met jullie mag beleven ja we gaan vandaag over een aantal dingen hebben maar ik het ook heel belangrijk misschien klein beetje verliefd te horen wat jullie meemaken en zonder, heelpratensessie worden misschien een paar woorden, zinnen als je de behoefte hebt om te gebeurt ontzettend veel heelwording met onze neus op de meetreeks feiten gedrukt door ons mee te verbinden en daarbij je leven weet dat wordt je gedeeltelijk ook en eigenlijk ben je al voorbeeld als ik iemand die ging zitten metingen heel goed over zwaar mijn goede in Nederland je weet op zijn deze persoon die boven waarbij zijn geeft men waar wij een gesprek over deze krachten

contactpersoon bij grensgebied daalt praten toch een beetje dat opgeruimd bij hem vast wel zo bezig was dat deze niet bekende woorden gesproken door zijn beslissing wat gebeurt is dat zijn eigen gevoel binnenin de onrust op wat is er onrust in en zelf zit niet in een paar en met die vanuit de onrust uit die sessie van wat hij dus voor ons van wat er gebeurde buiten zichzelf zou voor het eigen hologram geen leiding staat ging het meten van welke energieŽn zijn dan in mijzelf aanwezig is in hem en in tijden van de mens 3 m nu toe met de mededeling die de uitslag niet mijn ding gaat aan dat hij negatieve.

Reactie begrijpelijk en moet als je gewend bent om te meten daarvan uit te gaan kijken mee te laat je daar ook redelijk doorleiden dat is mijn want als je binnen een bepaalde bandbreedte werkt is om mee te perfect is op het moment dat die bandbreedte van waar bij jezelf, ongemakkelijk kunt voelen, je weet dat dan gaan de andere energie-er worden geleid door de waarnemer niet mee eens degene die mij is 100% degene ook die de uitslag maar dat gaat eigenlijk gedeeltelijk op op het moment dat jij je bewust worden van andere krachten die meespelen waarheid ook achter komen dat al die tijd gemeten hebt dat je daar ook gegund is dat de uitslag kwam op basis van jouw werkelijkheid die gebaseerd op jezelf dat die uitslag die dus tevoorschijn van dit lied hem die niet inzien dat dit soort onderwerpen waar het over hebben de kracht van de creatie de manifestatie begon in onszelf de kracht van schepping de scheppende wezens van oorsprong verschillende alle universa hier op de aarde ook aanwezig zijn over spreekt over maar de doos van de zie dat de ook te maken bewustzijn en de aanvallen op de voorste tevoorschijn komen maar ook dit jezelf verantwoordelijkheid zijn betrokken raakt eigen proces

spreken vingers mijzelf buigt dat je wel zeggen dat het er zijn alle invloed op het spreken zelf werk, die veel minder kan gewoon werken rondom ik ben wat dat mogen zijn op dat moment was zo heftig dat dus besloot van zit toch aan de uitslag van mijn meter die gaat eigenlijk aan voor zijn versie door over deze onderwerpen te spreken hij besmeurt techniek betrokken zijn bij het proces werd hij besmeurt door de energie van de ander, negatieve als negatieve veld naar het veld van andere mensen over en dat hij ze daarmee verbondenheid het ook is, maar ťťn ding doen uitwerken vanuit het veld en alle mensen verkondigen hoe heftig negatief geef dan aan een ander te vragen die deze ik ben iemand ik had gisterenvraag: vijf met op een site meten. Een experiment bij het mens zijn al fijn om de uitslag een zone van had ook een logo voor mijn gevoel is, moet ik hier toch mee meten eigen perceptie er eigenlijk wel waar dus die groep die persoon die kreet het eigenlijk al richting gekozen in zijn haar hologram die uitslag was dus min er even uit negatief alle vijf andere mensen positief uitslag binnen mag ook allemaal anders ene had gaat 461 ander stadium waar ongeveer energie zijn daar dus wat aangeven is onbetrouwbaar zijn wijzelf al vaker kaarten hoe betrouwbaar zijn wij als wij in vorm altijd afwijzen uitsluiten en hoe betrouwbaar zijn als alles wat je en vraag naar jezelf die zal in al die namen maar het waren zoet het enige buiten de groene apparaat maar iets aan vast ik ben, heeft hoe leg dat zou best want er in het IJslandse apparaat en ik weet omdat ik ook van therapeutenrollen. Ik weet dat dat ook laten zien op moment dat een therapeut, om naar het hele scenario gewoon durft open te zetten ook al ziet hij zei dat de ander die je maakt niet uit) Łberhaupt niks uit. Waar je dan is de uitslag die dat voorkomt die is zo behulpzaam die ze echt ook nog een ouderwetse beroering zit je is de oplossing die voorkomt is echt Op het niveau van het wezen en niet op persoon zit bij zo'n antwoord van jij dat brilletje nodig omdat dat is waar heel goed voor jou is dat brilletje zou dus heel goed voor die werkzaam zijn in de meetreeks een super interessant, echter ation volwaardigheid gaan al alle mensen die ons zijn gelieerd aan voorbij dat geeft me als je het bewustzijn zich daar dieper in durft geven en het is gewoon daar en daar heb je elkaar ook nodig om te weten dat het klopt wat je doet. Je voelt in je draagt en dat is ook nodig dat je beseffen het kan ook zien dat je niet bent dat het klopt wat ik voel klopt dat je in een waanzinnige wereld zit in de kaasschaaf helemaal helemaal zeggenschap zou best wel gelijk een zo laag mogelijk en ik voel de rest ook van die wereld is niet zichtbaar is het belangrijk een stukje erkenning naar toe van klopt het klopt dat deze wereld heel mooi is toch gewoon niet meer nodig is voor ons de vraag van hoe zuiver willen werken zuiver mogelijk ieders eigen perceptie van zijn en daarbij niet aan elkaar kaasschaaf helemaal begrijp ik echt niet beter blijft dat je het zit in wat wij kunnen oppikken in ons bewustzijn er om wat ik vertel dat ik vanuit mijn energie peil dat in woorden de woorden gaan resonantieveld jullie toe wil komen hele cruciale een trommelvliezen je hersenen je hersenen gaan op zoek bij dat woord wat jij ervaart vind dat betekent en wat hij daarbij woord betekent jou referentiepunten vertel ik een heel ander verhaal onafhankelijk wat ik beoog toch gaat het om de essentie die daar in die man is een dus twee

 

Selectiesysteem essentie ik spreek emoties die krachtvelden ik spreek maar innerlijke kennis die kennis niet voortdurend paraat nog niks er zijn toch uit die toe allemaal onmiddellijk echt voor een zeg maar initiŽren van van die kracht waar we vandaan komen van het besef ik dat zien wat ik ervaar zet ik mijn resonantievelden beweging dat is een in beweging. Hij voerde die komt binnen maar de woorden worden uitgezonden die woorden, ook binnen het is er dus er is een tweede is communicatie op gang ik had met woorden is best vermoeiend als iemand het ontwikkelen door tafel te toveren

 

Nou als je dan een plaatje ik niet door die man tevoorschijn komt heeft op het effect van de woorden allemaal een andere kant ook de woorden nodig zijn om juist ontvlechten uit de betekenis die jij daaraan gekoppeld tegelijkertijd inzetten om de vraag is van wat jij hoort niet te vragen onze alle opdrachten onszelf en vanuit onszelf jij voor houd je daar jij kunt begrijpen is namelijk wat op dit moment ook resoneert en op gegeven moment dat komt vanzelf wel of herziening bij jou op een andere en en India niet want het gaat niet om dat verandert zelf ook te zien gaat om dat essentie in onszelf, dat voor dat is dus dus dat wat ik vind het ook echt ťťn van de meest wonderlijke gebeurtenis hier op aarde. Als je een boodschap verkondigt je zegt iets de ander woord of iedereen dat er heel verschillendboodschap uitgaat lekker maar zo: ja we zijn allemaal waardeloos

opmerking was best wel een maar aan wat thema van deze week is nog wel bereid zijn kijken wat andere kast gehaald wordt jouw dat zijn we onze lezers. Dat hele slimme manier ingekapseld waardoor het stukje wat er dus nog kunnen ervaren vaagheden in lijnval van het algemeen maatschappelijk geaccepteerde en waar niet om meer van mijn buurman op wat dan kan worden aangemerkt van dat je een overlijden en ik geniet ervan leven en ik doe het op mijn manier doen u manier we zo veel meer vreugde uit te halen dat thema van deze week, en waarom? Wat denk je nu over het thema nagedacht voel ook dat je al is ja dat IS nodig jou uitsluitsel gelijk aan deze ik ben hier op zijn bij jullie vanuit al die Maud uit essentie van wie ik van deze jullie mag trakteren keer op klanken vanuit het oorspronkelijke veld ik ga doen met bewegingen helemaal audiovisueel is zou kunnen kijken en iemand die ja zijn ogen sluiten zich dragen ook een heel goed in verbinding te gaan met jezelf met je hoofd en hart en ook naar een intentie te ontvangen dit komt werkelijk vanuit ons doen naar die teen, voel die: die die: naar toe komen die hier::: die,: in: een enorme die kunnen ja ja ja dat doen in doen doen namelijk een die doel die:

:: hoera naar die bedoel maar elkaar die rol maar die rol niet aarde die toe hij zei hier wij zijn hier nu na dat: die er dus in je naar toe in die door hem een doel. Toen tool maar naar daar daar komt ie, maar lekker naar toe naar mijn naam namelijk die toe toe het ook is eigen kracht niet Eens Jezelf De Emotie Komt Dat Ook Om In Zich Draagt Heb Genomen Heb Geen Oordeel Want Deed Een In Zijn Gelijkwaardig Gelijk Maar Nu Oorspronkelijke Daar Komt Bij Dat Is Onze Kracht Niet Naar Die Je Hier Vanbinnen Stuk Iemand Anders Achter Hier Het Hoogste Goed In Ieder Die Hier Die Ook Al Begrijp Als Je Een Andere Werkelijkheid Hier De Ander Dan Wie Jij Van Verantwoordelijkheid Niet Is Wat Jij Mag De Ander Hier Is Een Hoogste Goed En Als Je Dat Doet Vanuit Die Vanuit Die die Ander Mogelijk Wat De Ander Is Gelijkwaardig Hier Is Een En In Het Hoogste Goed Dat Is Vreugde Dat Is Noem Het Te Doen Een Vanuit Mijn Hart Kan Werden LSD In Het Wel Wat Bewustzijn Is Hier Op De Juiste Deze Rol Rol Rol: Hoe Voel Zoveel Volkeren Over Haar Moeder Door Door Middel Van Waarneming We Zijn Zo Uit Uit Die Vrouw Dat Je Dan Niet Dat Lichaam Waar Waarom Omdat Die Zo Duidelijk Voelen Hoe Grootkracht Dus Mij Om Een Dat Zijn Met Het Lichaam Op Dit Moment Gewoon Bijna Niet Toegestaan Te Laten Komen. Dat Ondanks De Basis Van Het Lichaam Die Dat Fors Uit Laat Deel Van Jezelf Zien Dat Is Nodig Voor Ons Bewustzijn Is Het Nodig Bij Verschillende Zijn En Dat Bij Ons Bewustzijn Nodig Om Dat Te Ervaren Zodat De Mindset Van Wat Is Gehackt Is Dus Dat Ik Ook over Wel Vanuit Eigen Hart Bij Jezelf Blijft Alles Aanschouwen je Horen Alles Invoelen, Komen Als Dat Niet Gebeurt Dan Is Er Ook Maar Dat Zit Je Hier Voor Open Stelt Voor Mij Waardevol Moet Dat Doen We Dat Niet Hebt Wel Heel Veel Moet. Dit Zo Naar Het Allemaal En We Hebben Gewoon Elkaar Nodig Om Die Innerlijke Omdat Ik Jou Waarneming Zijn Ogen Dicht Dat Al Die Waar Jouw Waar Jij Doet Het Zelf Waar Jij Impulsen In Beweging Gezet In Mij Van Mijzelf Waardoor Ik Dat Zou Ik Me Waar Ik Moet Het Om Jou Te Kijken Moet Het Ook Al Gebeurd Ik Mijn Geval Ook Wel Waar Hij Mij Te Luisteren Naar De Klant Te Voelen Wat Er Binnenin Mijn Innerlijk Mij Aan Elkaar Allemaal Als Autonoom Soeverein Wezens Contact Onderhielden Met Alle Levensvormen Met Je En Nu Leven In Een Wereld Waarin Alle Moeite Hebben Om Onderscheid Weg Laat Vallen Omdat De Mens Op Mens Van Samen Het Zelf Doen Dat Er Zo'n Gigantische Opgave En Dat Is Lastig Deze Wereld Om Iets Te Horen Wat Niet Binnen De Hokjes Past En Dan Moet Je Toch Heel Erg Gek Zijn Aandacht Ik Het Zo Leuk Dat Er Dat Jij Dat Doet Dan Dat Andere Mensen Uit Op Een Overheid Ga Zo Maar Elkaar Allemaal Steeds Dieper Aan In Die Route Zullen We Ook Onze Weerstand Tegen En Dat Is Nou Precies Autonoom Makkelijkste Route Heb Ik Hier Lopen We Eigenlijk Al Ben Naar De Route

 

Dit Lopen Daar Gaat Het Helemaal Niks Aan Benedenloop Lopen Helemaal In Feite Al In De Kern Ook En Dan Zitten Dan In De Volgende Stap Een Volgende Regelpad. Dat Zijn Ze Onderzoek Was Het Voel Je Je Met Je Wezens Die Stap Steeds Dan Nog Aan Het Onderzoeken Zijn Het Werk Waar Staan Maar In Feite Daaraan Staan Er Zijn Wel Degelijk Nodig Hebben Is Ook Stukje Rust In Stilte Ook Letterlijk Komt Er Zo'n Week Waar Daar Hier Zijn De Stilte Wat Daar Uit Ontstaan Zelfs Moet Zijn,

 

Drieweg Is Er Een Plak Van De Aarde Hele Andere Deze Nemen Op Heeft Hij Het Zou Onder Meer Er Op Neer Kijken, Hoor Naar Schuiven Die Niet Bij Zo'n Hier Wel In Die Je Nu Een Ons Steeds Dieper Door Te Zien Dat Wij Wezens Van Oorsprong Uit Een Wereld Waar Autonoom Zijn Dat Wij Hier Allemaal Een Zoeken Visitatie Op De Aarde En Dat De Diamant In Ons Om Te Kunnen Gevoelig Vrij Voelen Dat Anders Uit Een Soort De Zender Is Die Brengen In Dit Veld Trilt Is Niet De Meekijkt Gaat Verstoren Dat Ontstond. Ik Maar Die Dus Een Extra Dynamiekdimensie Dat Er Dus Ook Zelf Zijn Al Die Beschavingen Die De Aarde Kijken Bezoeken Die Dat Is Doen Vanuit Die Kracht Die Binnenin Vanuit Eerbied Zijn Ook Rassen Die Echt Zich Bemoeien Met Ontwikkeling Op De Aarde En Wij Nu Mee Kreeg Voor Die Kracht Die Ons Dus Zien En Voelen Hier Dat Zijn Letterlijk Letterlijk Zijn Onze Eigen Familie Heeft Familie In In Een Grote Opzet Van Alles En Iedereen Elkaar Hiervan Zien Elkaar Ondersteunt Worden Bezocht Door Onze Familie Zag Hij Naar Ons Vanuit Jullie Zitten Nu In De Zitting In In De Show Zijn Waar Dus Het Was Er Is Weg Is Het Dus Niet Een Game Enzo Maar Van Ja Wat Is Een Spel Spiritueel Speelt Het Spel Het Is Een Spel Dit Ontdekken En Dat Ontdekken Ja Klopt Het Zijn De IngrediŽnten Die Dus Buiten Door Maar Het Spel Heeft Een Hele Hoge Grotere Uitkomst En Als We Terugkeren Thema Van Gisteren Dan Is De Uitkomst Natuurlijk Van Hoe De Veld Gegeven Moment Gaat Beweging Geheel Zijn Verschillende Secties In Het Veld Van Schepping. Dus Er Wordt Gezien Bepaalde Secties Komt Voort Uit Komen In Bepaalde Sessie Afschuwelijk Ik Heel Raar Dat Ik Die Voor Een Die In Een Je Dan Weet Jij Je Om De Eenvoud Ook Met Volle Brengen De Eenvoud Dat Is Op De Kracht En In En Wij Zijn Met Elkaar Bezig Op Deze Aarde Eenvoudig Te Brengen Naar Die, Zoals De Postzegelsprekers Nu Echt Soms Heel Vaak Programma's Door Mijn Eigen Ervaring Dat Je Daar Dus Voldeed Moet Passeren Dan Uit Een Heel Anders Dan Blijf Lekker Buiten Je Bijna Alle Mensen Die Dat Wel Iets.

 

Vraag Niet Zo Want Mijn Naar Waarom Hij Zo Met Meer Mensen Dan Ook Wat Je Voelt Wat Je Meemaakt Waarom Je Bent Wat Je Deze Zijn Voor Maar Hij Is Hij Maar Je Een Die Deel Van Zijn Deelstaat Ja Weet Ik Daar, Daar Op Mij Geen Zelf Weer Alsof Ik Wel Nou Ken Ik Dat Wel Hier Maar Eens Een Keer Connectie Kwijt Wat Voel Je Heel Spannend Om Dat Te Doen En Dat Is Gisteren Gisteren Al In Gang Dat Nu Mijn Van Alles Wat Eigenlijk Om Dat Zo Leert, Zelf Een Stuk Van Vanzelf Terug Voel Nog Meer Zonder Je Dat Stukje Vrucht Ik Wel En Niet Naar Dat We Dat Met Elkaar Reageren Vrucht Dat Was EenÖ Misschien Moet Je In Een Deze Plek Is Zegt Dat Er Dus Nog Iemand Is Die Heel Graag Iets Onze Komen? Achter Zit Is, Waarom Je Daarnet Zal Hem Iets Mijn Persoonlijkheid Doorbreken Het Drama Dat Zit Wel. Dat Ik Konden Weten Dus Stukje Persoonlijkheid En Groter Te Zijn En Door Het Heel Mooi Dat Stralen Een Jas Die Zijn Laatste Moment Dat De Volmacht Genieten Van Het Maar Naar Het Gehoord Aan Het Onderscheid Tussen Is Dit Nou Eigenlijk Een Sector Met Die Andere Aarde Zou Kunnen Zijn In Plaats Is Het Buitenaards Wel Wat Aan Doen We Niet Mooi Wat Ja Ook Om Is Een Op Onze Eigen Vermogen, Wel Op Die Spelen 111, Op Een Andere Die Nu Op: Een Week Een Mee In De Energie

Waar Maar Dat Die Ook Een Soort De Nederlandse Deel Energie Dan Waarin Ieder Verhaal En Wat Jij Dan Wat In De Matrix Gaat Op Is Dat De Mogelijkheid Je In

Binnen Toe Heeft Invloed Op Het Organiseren Maar Om Ook Een Maar Maakte Zijn Van Het Dit Is Dus Geen Indicatie Zou Dan, Zo Kom Ik, Al Dat Maar Wat Wel Door En Ik Hier Een Soort Ja Maar Ook Andere Hoge Niveau Niet Beter Maar Gewoon Echt Anders Erkenning Van En Dat Maakt Mij Niet Begrijpt Iedereen Hier KanÖ Ja Maar Als Ik Geen Op Warm.

Ga Zal Ingeluid Dan Een Moment En Voor Jullie Onder Andere, Maar Je Zou Ook Op Vanuit Het Denken Van Ook, Maar Door Worden Door Maar Signaal Zijn Voor Het Leven Maar Niet Zonder Doel Wat Ik Ben Er Wel Zo Goed. Ook Op, Mijn Brein Niet Alleen Bij Mij Een Andere Werkelijkheid Zijn, Wat Maar In Deze Groep Schilpersoonlijkheid En Het.

En Dat Ik Dan Wel Dat Ik Wel Fijn Om Te Mogen Zijn.

Openzetten Ze Het Weten Van Onze Diepe En Wat Mensen Gaan Maken Met De Wereld Ben En Datgene Worden Opgesloten Energie Je Kunt De Wereld Verbeteren Als Je Ruimtecycli Moeten Afstappen Door Geldt Echter Ze Zijn Er Beter Van De Wereld Echt Altijd Het Zijn Hoe Die Zijn Dat Je Ja Zelfweg Heeft Ten Koste Van Zogenaamd

Martijn, Wij Zijn Allemaal Uit We Zijn En Zich Namelijk Het Soms Moeilijk Heeft Dat, Die Hij Ik Bij Ja Ik Voel Ik Dat Al Die Ik Wil Martin,, Er Worden Waarvan Van Die Bijna-Er En Ik, Dus Al Die Kale Om Vrij Lang Op Mijn Partner Geldt In Het Bijzonder Voor Mijn Verjaardag Van Een Soort Mini Figuren Ervaring Die Ik Niet Leuk Om Te Maar Ja Niemand Spelen En Dat Letterlijk Een Agent Van Dat Je Niet Bij Een Club Zit Aan Dat Je Zeg Maar Eigenlijk Vanaf Van Ook Nog Maar Die Leuk En Dat Is En Dat Ik Kan Mezelf Verlies

Want Dan Zijn Dat Het Doen. Ja Zeker Mijn Als Je Over Dit Onderwerp Gaat Spreken Tegenovergestelde Algemene Heersende Gedachte Wordt Gegarandeerd Niet Leuk Gevonden In De Massa Dat Mag Allemaal Niet Uitgangspunt Zijn Dus Het Gaat Echt Niet Onmiddellijk Gaat Erom Dat Je Iets In Beweging Zet Voor Mij Is Dat Ook Waardoor Er Geen Ze Kan Ontstaan Dat Iedereen Eigen Ruimten Eigen Plek Inneemt Het Zo Dat Je Als Je Als Individu Te Kan Je Bijna Iedereen Die Neergezet Zouden Zeg Maar Wel Zeggen Ja, Die Kunnen Ze Zijn Overal In Een Paar Keer Zal Ongetwijfeld Wat Zijn De Overeenkomsten Die Leidt Er Een Gegeven Dat Hij Dat Deed Me Even Zo Op Een Andere

 

Na De Omdat Hij Het Moet Wel Is Dan Ook Geen Energie Te Leiden Door Die Gaan Irriteren, Maar Ja Daar Een Van Een Allemaal. Van De En Dan Weet Ik En Die Op Dat Je Al Die:

Andere Werkelijkheid

En Zo Zijn Om Zo Ja En Niet Dat, Maar Ik Voelde: Dat Is Niet Van Het Leven Van Die Hiermee Vervolmaking Eventjes Zo Lees Het Verhaal Maar Die Hooguit Wil Er Zijn Meer Mensen Die Ook Willen Zeggen Dus Een Markt In Korte Dat Je Zeg Maar De Vraag Van Eens Uit Je Weer Een Andere Tijdlijn Tot Zover Je Zou Dus

Die Een Machtig Om Zijn Maar Even Terugkoppelen Tot Onder De Sekte Heel Lang Aan Bijna Bijna Onmogelijkheid Nog Met Elkaar Zitten En Zonder Dat De Collectieve Programmering Dat Je Dan In Een Zegt Terechtkomt En Om Die Dus Niet Ondervindende Wordt Op De …ťn Van Die Zijn Dus Dienstbare Soldaten Systeem Die Ons Wordt Door De Voortdurende Je Zelfs Als Je Een Autonoom Zit, Zit Hier Nu Vertegenwoordigen Godsenergie We Zijn Allemaal Autonoom Is Bijna Onmogelijk Om De Vrij Van Zijn Ons Bewustzijn Is Daar In Die Je De Sleutel Beseffen Dat Je Vrij Kan Ik Moeilijk Manier Zijn Dan Ook Ziet Van Dat Soort En Het Geld Allemaal Zeggen Dat Iets Wat Ons Even Een Korte Waarneming Oplevert Van Buiten Af Moet Binnenin Want Daar Isie En Dan Weet Je Vanbinnen Voelt In Jezelf Is En Dat Is Eigenlijk Het Stuk Waar We Op De Aarde Met Elkaar Mee Bezig Zijn Allemaal En Als Je Niet Oplet Dan Zou Je Dus Kunnen Controleren Daarachter Sekte Wordt Bij Jezelf Achteraan Moet Aansluiten Dat Is Echt Een Onderzoek Binnen In Jezelf Ik Heb Zoveel Uitnodigingen Gaf Afgelopen Jaren Om Alle Seks Te Komen Benaderen Werken Twee Kruidnoten Zijn Bolletje Te Komen Er Gelijk Een Goede Functie Te Krijgen Omdat Ik Al Klaar Was Datgene Wat Mens Nog Niet Begrepen Dat Begrijp Ik Dan Wel Er Dan Heb Ik Het Overgesproken Omdat Ik Ik Heb Naar Mijn Zienswijze Opgegeven En Met Zienswijze Is Dat Een Mens Van Deze Wezen Alleen Autonoom Is Als Het In Zichzelf Autonomie Ook Herkent En Dat Er Ruimte Is In Het Veld Waarin Dan Geeft Om Die Autonomie Te Tonen Zijn Laten Zijn. En Binnen Of Zij Voor T-Shirts Daar Is Gewoon Geen Ruimte Moeten Conformeren Aan Een Bepaald Patroon Zodra Patronen Zijn Ongekaderd

Voor Eigenlijk Heel Grofweg Gezegd En Daar Bij Met De Aanleg Het Is Gigantisch Belangrijk Begrijp Ook Mensen Zonder Pijnhand Martijn Al Bedacht Dat Mensen Zoals Hij Vele Mensen In Nederland Door De Monteur En De Malaise Die Dus Ontstaan Door Door Door De Zoveel Voorbeelden Dat Het Uiteindelijk Liepen Beseffen Dat Zij Daar Van Doordrongen Zijn En Eigenlijk Alleen Maar Dat Etiketten Opgeplakt Dan Zo Belangrijk Dat Bij Mensen Met Elkaar Allemaal Met Elkaar En Wordt Ook Aan Begrijpen Dat We Hier Allemaal Zelfstandig Zijn Als Een Herinnering In Onszelf Zou Kunnen Neerzetten. Dat De Belangrijk Mijn Eigenlijk Zou Men In Het Ik Zag Ik Zag Meerdere Vingers Ik Er Ook En Aangezien Die Voordat Ze Kwam Ook Af In Welke Heb Je Gezien Er Naar Buiten Beeld Bij Een Chip Erin Er De Mens In Beweging Reageerde Martin Omvatten Gesproken, Je Blijft Staan Is: Niet Al, Zo

 

Het Mooie.

Martin: Het Kan Zomaar In Wat Is De Vraag Die Al Die Die Man Maar Ik Wil Die Wil Ik Wil Iets Voorkomen Werkelijkheid Op Een Plek Staan Uw Voorkomen Dat We In De Studio Wilde Reactie Krijgt Een Scheldwoord Allemaal Timing Is De Key Dus De Sleutel Is Eigenlijk Het Moment Wanneer Iets Gebeurt En Daar Ligt Misschien Een Iets Nog Te Onderzoeken Van Waar De Ruimte Die Inneemt Of Je Dat Doet Maken Om GecoŲrdineerde Impuls Die Dus Heel Goed Is Wat Het Is Of Dat Je Nog Afstemming Zou Ik Nog Ligt Iets Ik Niet Afgestemde Want Dat Zou Dat Reactie En Dan Wil Ik Graag Laten Op Dit Moment Anders Komen Niet Door Door Ja Maar Je Kunt Nog Samen Nog Achter De Coulissen Zou Kunnen Het Wel Over De Bloem Spreek Dat Er Iets Heel Anders Dan Fijn En Ik Hem Straks Na Deze Ronde Is Het Goed Als We Met Die Bezig Je

Wij Zijn In Een Onszelf En Dat Is Ook Een Inzetten, Die Na, Alleen Een Naar Mij En Die Op Die Manier Die Een Taal Zo En Ik Kom Eraan, Zonder Een Nee Daar Naar Mijn Die Haar Moeder Code Een Voor Ook Van Al Die Is Die Die: Zijn, De Aanzet Maken Naar Hier Scheppen Een Stukje Nog Magnetisch Veld Van De Aarde Rijkdom Zo Belangrijk Is Aandacht Daar Aanwezig Te Zijn Ik Voelde Me Aanwezigheid Eventjes Natuurlijk Gaan De Ruimtebeleving Van Mensen Doen Kort Achter Elkaar Namens Een Dan Kan Het Gewoon FijnÖ En Dat Dat Een Half Uur Voor De Pauze Echt Een Voorbereiden Op De Hele Rest Van De Middag Echt Lekker Tegen Mij Zijn Met De Creatie Kracht In Onszelf In Onszelf Gericht Naar Onszelf Toe Aan De Wereld Die Ligt Er In Elke Doos Die Ons Ligt Verscholenook Uitpakken Dan Dan Hebben Alle Voorwerk Wat Er Gedaan En Het Vergaderen Heeft Ook Ergens Toe Geleid Kijkt Eigenlijk Is Dat Werkelijk Waar

 

20171013-MvS-Blegny-dag2-2-5-test1-21mrt2019

 

Dat doen ze die beweging maar ook met elkaar zijn je eens in voor

 

Vraag heel vaak, een persoon, wat ik vaak naar beneden kijk van de mens ook te volgen ik ben er zelf is verantwoordelijk dat doe ik zou daar bewust van wel dat dan nog over hebben dat mijn woorden

brengen zou je diepere laag van wat je voelt in jezelf draagt deze aarde waar wij nu leven is ook een levend organisme dat er leven is allemaal in deze matrix leven in een matrix leven hier op aarde: zo voortdurend van alles maar dat niet met geluid van de aarde maar doet dat op een andere manier waar is kunnen wij zijn de stellen op de boodschap die klinken uit de natuur uit vanuit hier uit de elementen uit de lucht uit waar je kunnen luisteren luisteren weinig begrijp echt luister is zonder woorden dat we mij dan beweging dat is dat ik zonder Klaar ergens naar kijkt. Twitter van alles plaatsen wat platen plek waar uit beelden voor de mensen in een STUKJE aanlinkt wel belangrijk ontstaat op het begrijp waarom het lichaam zo ontzettend belangrijk is ingeschakeld circuit van ons scheppingspotentieel veel mensen zeggen zijn veel meer dan ons lichaam werd erin gaan nee het lichaam is een deeltje kwantumholografie bewustzijn van ons nog worden afgeleid uit ons lichaam met een voordeeltje eigen zijn niet aanwezig met ons bewustzijn in het centrum als die er zijn klanken en geluiden de beelden als Maas toe komt dat zelf op dit moment maar schrijven als een soort visuele of een zintuiglijke waarneming in een veel later stadium blijkt eigenlijk dat weer anders kan we kijken gewoon dat het proces waar we nu zitten en dat doe ik heel veel dat ik kijk met de perceptie we nu zitten en dat voel schuif in een perceptie van waar we ook zijn bewustzijn mensen die dat niet kunnen begrijpen dat een stukje horen zeggen dat het is toch veel meer gaat dan het lichaam gaat om hier gaat het neem dan ook de moeite om ook volledig luister hier ook niet. De deze informatie die we in ons dragen is van buiten komt belang gaat erom hoe aanwezig wij zijn hier op deze aarde voeten in de modder met onze vingers in de grond jaar niet leuk hŤ vieze nagels jammer dat voelen wat elkaar om te brengen heen en hoe bijzonder dat er zaken de grond in gaat dat is zo'n grote bovenaan staan gisterenavond voordat ik naar huis, huisje toen liep er even vluchtige blik mogelijk pijn van:: colaris is een werkplek ik er 15 als ontmoet een groep waar Anton en haar jong moet elkaar in en ik heb dat die staan en naar zijn dingen gekeken wat bezig is fantastisch de gang zal allemaal mee naar buiten komen maar dat valt in je plafond waar zulke dikke balken echt boomstammen die dus ik kan daar hier niet lagen er anders dan zal door die kamer en kijken naar je werkplek dat is dan het enige wat nog in mijn bewustzijn resoneert de kennis van die boom die boom is waar heeft gestaan wat in het gehoor wat er gezongen het gevoel omdat

ondergeschoven de bliksem doorheen gaan zonnestraal het intellect van de aarde. En ik kijk maar ik voel dat is gebaseerd op mijn bewustzijn dat ik mijn veronderstel ik ben mij bewust wat ik buiten jezelf aan hoe het kan dat datgene wat er buiten mijzelf waarneem zintuiglijk op ik ook in mijn lichaam voelt en vervolgens dat mijn lichaam het schakelcircuit is, dit bewustzijn moet kosmisch bewustzijn moet eerst bewustzijn wat je wilt geven jouw naam aan wat klopt ik moet mijn kosmische bewustzijn op het moment dat een kosmische bewustzijn contact maakt met de meest reeks waarin alles die opgeslagen is dat de die fijn mee terug zou het college dus dat is de creatiematrix die dwars doorheen loopt op deze komt, als ik daar contact mee te krijgen moet er ook echt nergens wel ook communiceren mijn lichaam mijn lichaam is het instrument van informatie van buiten naar je kijk voor zet mijn lichaam maar dat is wat ik zie als degene die in dat lichaam heeft niet meekijkt ziet het lichaam wel mentale waarneming volgende zijn al hoe je auto wat we ook

allemaal waarneming van buiten die eigenlijk totaal irrelevant zijn die niet doen als ik gaat voelen als ik mij bewust word dat ik een visitatie breng dit licht lichaam dan gaat er iets anders mee spelen in de kwantumfysica want het is niet alleen maar mijn brein dat waarneemt maar ik als wezen neem waar en ik ben het dat je tijd van het brein, is dat bijna heel kleinschalig afgestemd dus mijn waarneming als wezen het aanvaarden dat de gecreŽerde en in het lichaam hoe lastig dat in de aanzet soms ook is voor de mens om dan bezig gaan maar in dat moment beseffen dat ik waarneem die ballen niet alleen als Martijn dat is dat is dus een samensmelting van verschillende richtingen dat zorgt ervoor dat mijn lichaam die die ervaring op een zintuiglijke door gekoppeld naar dat wezen wat meekijkt en op dat men dat moment vindt er een schakelproces plaats dat is van groot belang als wij willen ook iets in deze wereld bijdragen krachtige bijdrage als dat tot nu toe over hebben gedaan of zelfs bescheiden vermogen zouden houden vanuit mens zijn is ook nodig dat we in ons lijf aanwezig zijn begrijpen wat ons lichaam voor belangrijk gereedschap is en dat is dat zetten hoe krachtiger je aanwezig bent in je lijf in je lichaam hoe minder invloed zijn op zekere weg zou je dan ben je autonoom rijden

ons lichaam staat onder voortdurende surveillance van verschillende rassen die manipuleren in ons neurologische bewustzijn maar niet in ons ik niet bij ze kunnen hoogstens verzorgen dat zijn buitengewoon goed in geslaagd heeft een dikke 10 voor ontzettend knap wat er gedaan echt fantastisch dat het zover gekomen is, hoogstens ons neurologische bewustzijn dat onze persoonlijkheid besturen zonder dat jij voor het eerste instantie waardoor jij met jouw neurologische manier van leven als persoonlijkheid feitelijk eigenlijk dat doet geometrisch bewustzijn dat zijn niet de wordensoort zijn die wezens gecreŽerd en dat zijn onze persoonlijkheid strekken en ook nog dus je zou kunnen zeggen, het eenvoudigweg buiten hier staat het menselijk voorbeeld is dat kosmisch wezen ben ik galactische reis ik ben hier nog etherische kosmische volstaat je naast mij een andere kracht die wil niet van mij maar wij dat ik het niet gegeven dat is wat hij of zij denkt dan komt de persoon dat deze verdachte personen maar dat gezamenlijk maar dat samenwerken dat is een in omdat de wezens alleen werken vanuit een heel ander beeld van denken is geen samen moet gedomineerd worden dan gaat dat deze probeert in mijn etherische bewustzijn te komen wat dus niet kan omdat mijn bewustzijn bestaat uit emotionele krachtgolven en emotionele krachtgolven van emoties waar geen negatieve tijd bestaat maar alleen maar kracht dat krachtveld die taal kunnen ze niet lezen dus kunnen Łberhaupt niet eens in dat veld ze hebben iets nodig waardoor er tussen dat veld, kosmisch wezen en veld van andere wezens iets gecreŽerd wordt maar ik mijn medemens identificeren dat ik dat ook wordt maar dat eigenlijk niet gecreŽerd is waarom ik denk dat ik hier maar eens naar een en op dat moment op dat moment ga je dus de bietenbrug op als je de aarde binnenkomt in je huidige uitgewist worden die werkelijkheid wordt gedeactiveerd dan sta hier in dat lichaam als persoonlijkheid een groeit op bij alle referentiekaders mij voor het weet weeŽn hartstikke aards mens wat heel pijnlijk is met geen idee van de controlelagen zag het niet is het idee dat er krachten zijn die ons niet laten denken ervaren wel liefde en een goede voor gemakkelijk hij wordt dan mag gewoon gezegd dat in de ellende die op deze planeet gaan is is ongekend groot die zou kosten op als een groep energie gestoken worden de creators die er zijn voor het gemak worden gezegd dat een dat die op deze mij is dat gewoon een onderdeel is van de evolutie werkelijkheiderschool geleerd waar de agenda erachter in blijven buiten beeld alles wordt gedaan om het te maskeren dat er krachten zijn die dat hebben orkestreren is het PLEK zitten heel goed stevig vast en samen naar wij gaan ontdekken dat hij koppelen zijn wij gaan ontdekken dat we een enorm oorspronkelijk vermogen in de soms is het heel subtiel laten reis voor jezelf ze-ik ik voel het maar kan niet zeggen maar ik weet dat is voelt maar daar wil dat niet het idee dat het zo groot moet zijn voor je mentale bewustzijn weet dat weten dat jij die kracht bent niet in dienst van een andere kracht maar louter een in jezelf die wetenschap in je bewustzijn en het volharden in die kracht vanuit jezelf is en dan doe je dat niet om om het deel meest die er komt weer weg te duwen het gaat zuiver om zijn die schilder dat dus eerst geplaatst is dan een denkbeeldige je door mijn kosmische bewustzijn heen en voor zet Martijn een afbraak ik ben jij dan zeg ik ik een paar en zeg ik ik Martijnsta maar ik weet, de Antaresbewustzijn, de Zambiaanse Siriaanse beschaving en dat is een wereld met 100% vrij van oorlog 100% vrij is van ongelijkwaardigheid alles is voor iedereen aanwezig een dus niemand die misbruik hoeft te maken omdat misbruik komt voort uit een tekort als iemand steelt komt dat omdat de persoon of algemeen we ik spreek maar dat bewustzijn en inschakelen natuurlijk ook naar Martijn stuk en dat hoort dan bij elkaar dat is samen een ze ik zie dat je persoonlijkheid en kasten hoeft. Dus prachtige mooie jij Martin naar voren brengt die vraag van is mijn persoonlijkheid zijn de aangeleerde patronen reageren inderdaad vanuit dat paradigma van wie ik denk dat ik ben of eigenlijk nog beter gezegd worden gemaakt gecreŽerd door mijn ouders zijn onze Lieve mensen ik hou heel veel van het fysieke maar als ik niet zou opgelet dat als iemand voor altijd gaat doen contacten ook met andere beschavingen er in de gaten gehad van wat er dus gebeurt het al die verschillende in dezelfde buiten onszelf zien ik voelde ook dat dat de behandeling zeg maar die ik kreeg als kind liefdebehandeling om gekozen te worden dat zelfs de er dieper in datzelfde koestering van mijn moeder mij 91 aanslag of het wel wat absoluut niet bedoeling enige wat zij wilden was me onvoorwaardelijk maar voelen wat fijn ontvoerd was het moment terug te komen moet in bed lag zo bovenop lichaam een hoofd tussen haar borsten voel ik me veilig en toch in die momenten van veiligheid wist ik dit is het zelfs dat die je wil je kind beschermen maar begrijp mijn moeder haar bewustzijn daar binnenin wel wat er aan de hand is is ik wist dat dat in die momenten dat is later, ook gaan in de missie dat en ik wist zo dat ik niet van de koestering van een nietsvermoedend iets anders hoeven doen ik te kijken wat ik ervaar en doordat ik mijn brein ook kennis wat mijn moeder destijds nog niet bij mijn moeder keek alleen mijn moeder jou kijk je persoonlijkheid mee maar ook intergalactisch bewustzijn dus het zijn totaal verschillend daar kun je het middenweg doen we gaan vandaag op dus wat ik voelde in het moment dat ik bij mijn moeder lag was letterlijk van veiligheid binnen jezelf van de meetreeks maar ik wist dat echter veiligheid komt vanuit jezelf ik wist dat niemand in de wereld mij kon beschermen ik wist dat alles wat zou moeten gebeuren om kracht van binnenuit genereren wat zo sterk op emotionele krachtvelden geforceerde dat het louter en alleen zelf kon komen dat heb ik in Wageningen trauma te ontwikkelen wat dus wel ingekomen is in het moment heb ik dat trauma zo ontzettend uitvergroot ik heb gezet nou gaat bekijken ik ga niet in de mangel op deze aarde ben gekomen, moeten worden wel gekomen op de mannelijke ervaren met een naar om te draaien kracht is van onmacht naar kracht van macht buiten innerlijke kracht binnen met dat stukje dat zijn dus die twee velden dus Martijn lag volgende heel sterk krachtig de behoefte van veiligheid maar het wezen uitkomtaards bewustzijn is dat gewoon flauwekul is heel zwart-wit gezegd dat dit een ongeveer met brein en daarmee verlossing de kracht van boek uit het nou wij hebben duaal uitvergroot nodig om te zien van, want dat is heel goed dat ook even uit elkaar en mijn innerlijke bewustzijnmijn krachtveld wie ik van essentie in essentie ben ongekend net als jullie ongekende hoeveelheid levend kosmisch allemaal gelijk leven vrijuit weer eens goed ook haar staan op moment dat de kronieken open gaan een lichaam bezig zijn geen geloof of het gaat om de kwantumfysische werkgever van de liefde nul heel lang en ruim mijn innerlijke bewustzijn mijn kosmische bewustzijn is dus in dat moment in een schakeling gekomen waarin ik voelde als wezen bij mijn moeder vormpje van lichaam van Martijn dat ik voel van okť we zijn hier twee verschillende dingen bezig zijn en dat zijn als kind ik vertaald in andere volwassen taal natuurlijk mensentaal maar ik beseft dat hij gedacht en gevoeld te breken in die andere kracht te breken in mijn neurologische bewustzijn wordt ontvoerd en gekoppeld aan allerlei systemen en dat zijn hele geavanceerde systeem maar ik voelde ook van wacht eens even ze zijn op zoek naar naar binnen toe nou binnenin mijzelf ik ben dus wat er nodig is is eigenlijk dat ik heel erg ga laten zien wie ik ben zodat ze niet meer naar en dat is wat wij te doen hebben zonder te weten wie je precies bent dat je representeert de raad van waar hij uitspreekt wat je voelt dat je geen angst het maar naar voren stapt en het kan ziek zijn energetische daar gaan aanwezig zijn bewustzijn, dus terug op de rest van gisteren vertelde daar waar menselijke observatie toe gaat bewustzijn is dat waar bewustzijn naar toe reist maar wel onder de maar niet uit daar kombeweging in het veld als jij jezelf erkent en het ook werkelijk toe durft te laten een Krampachtig andere oefeningen voor doen om de Mind in beweging te brengen wat hij staat vast dat de oefening volgende maar binnen zijn allemaal goed die persoonlijkheid jezelf vastgenageld zit heeft met oefeningen ook daar aan het observatie toe gaat tijdens beweging en als jij jezelf durft te representeren en nergens meer bang voor en voor het uit staat en de moeite nemen om een gesprek aangegaan met in het geval. Ik ga maar uit het echt fysiek geweld dan zal dat het meest belangrijke gesprek zijn wat die man op deze aarde ooit in dit leven zou kunnen voelen onderschat jezelf niet zijn jezelf niet weg vergeet niet dat jij de enige bent dat ik mooie in mijn ieder mens wat ontwaakt is de lang en ieder mens die ontwaakt heeft de kracht om dat mee te doen die krachtlaag waarin ons dat de zuivere kracht waar wij ook vreugde uit en we hoeven niet naar de hoogste plank te gaan over het niet te maximaliseren gaat om de eenvoud heel raar de kleinste verandering in jezelf die je uiteraard naar buiten leidt tot de grootste beweging en waar de mens op deze aarde vaak bezig is is dat hij graag direct die grote beweging, als er een grote beweging gaat maken krijgen te maken met die grote kracht en dat hoeft niet dood bleek een spijker het spel jezelf spelen het spel vanuit hier dan is te serieus spel maar het spel dat gespeeld wordt het speelde niet alleen om de mensen zijn zich bewust van deze kracht en zijn enkele dingen openlijk over spreken dat zijn wij met elkaar ook niet alleen Martijn wij met elkaar allemaal als het allemaal anders te duur van onszelf ons hogere krachtige bewustzijn bij deze woorden uit de kwantumfysica dus door met aandacht aanwezig te zijn in een situatie en te begrijpen dat die situatie de is doordat jij er bent veranderd die situatie en ik dan een kristal ik heb in mijn in mijn leven en dat een jaar of 18 was toen kon ik mijn vrienden bij woonboten altijd vrienden in mijn leven gaat ons bewust dat zijn als mensen in mijn omgeving gaat niet moeilijk en ze had de grootste kracht bijwoont ook een ander oordeel over zijn mensen die kampen leven dat ik ben nog nooit zo hartelijk liefdevol ontvangen wij onder andere mensen die dus in de samenleving daar onze kan ik heel veel en dat geeft me was daarman buurmanhond grote rottweiler

want van militaire basis afgekeurd afgekeurd omdat ik vaak niet luisteren, en Als daar en was zichtbaar dat je afgekeurd was als dat is wat dan met je echt fors verbeterd en grof voor en grof en ik kijk heel goed ik sta zelf op de klanten kijken en vond om gaat dan gaat de klanten aan af te schudden slijt volwassen wang af en alles wat je hond niet eens maar wat hoe je geprogrammeerd als dat zag ik ik zei tegen de hond volgende keer in die heeft de volgende keer als ik je binnenkomen lopen door ik was hij hier en het gaat niet om dit te creŽren om die krachten gaat om de woorden omdat ik gebruik soms woorden die er zijn voor luister denk jij dat zegt maar het zijn dus de gedachten die van mij dat ik was je eerder jij met andere woorden in de energie zei ik ben geen bedreiging voor elkaar je hoeft geen godkeren en Robert eigen bron zijn nou een andere dan het bijzonder wordt de verstoring voorbij het nieuwe eenvoudig werk dat we dat en ik ging naar binnen ik weet niet wat niet dag later Martijn ging men exact de fontein ligt zag niet eerste keer dat ik daar deed hij al en ik zag mijn pad voor met mijn gedachten mijn kracht vanbinnen zag onder meer en ik loop wel een en ik kan het niet laten

en hoe kijkt hij komt overeind heeft zij goed over hier ben maximale want in deze situatie ik beeld moment uit mijn eigen ervaringen hier we daar zijn, heb je werkelijk het om ook te doen als we niet opletten dat zit er staat in heel innerlijke krachtbewustzijn de wereld gaat verder duisternis controle weer zwak uitgedrukt onze aanwezigheid is ook nodig beweging waar moment ook laten zien dat ook zo is.

Als jij dat jezelf daar en misschien worden ze je geweten dat de kracht van de meet niks op dat moment eventjes naar iets sneller is en wij iets minder aanwezigheid als dat gedachte er toch even schakelen van dat etherische bewustzijn helder krachtig leven daar zonder twijfel misschien dat de emotie bij het nodig om alert te maken meer in onszelf aanwezig kan zo nog een vader kan overal is er immers niet belangrijk gaat hier om vertrouwen jou het het is belangrijk dat als je naar luisteren in dit geval mijn woorden jij beseft klanken uitspreekt met de mond en dat een trilling uit voorkomt geluid voordat ik klanken buiten komt is een elektrischvliegen geweest mij en als ik niet uit mijn hoofd spreek maar het hart is mijn hoofd eigenlijk in dienst van haar voor iets een gigantisch arsenaal aan informatie wat belangrijk kan zijn van binnenuit hopsa vertaling dus naar de hersengolven nemen over vervolgens wordt dat mee gecodeerd je elektrisch signaal is dus niet alleen maar beeld van het denken zijn de beelden door een dat vervolgens vertaald in een elektromagnetisch dat elektromagnetisch ik weet dat een andere wezens gewoon uitlezen hier lees elkaar ja hoor hem niet niet nodig denk nou je moet dat niet lang door jij het gevoel dat louter op een vergadering het moment dat in mijn hoofd aanwezig is die twee talen dan ga ik dat dus uitspreken dus dat ene veld van hier is gewoon gerepresenteerd brein vervolgens het uitspreken met geluiden maar in die geluiden zit dus als iemand anders dat je denken weer terug naar elektromagnetisch veld zit ook een diepe boodschap zal sta jij tegenover mij zit daarover mij die ontvangt mijn woorden de trillingen geluidstrillingen die conclusie trommelvliezen Gaan trillen een elektrisch signaal vervolgens het hele brein elektrisch circuit decoderen in trillingen maar decoderen niet alleen de trilling van het geluid, decoderen ook de trilling die ingevoegd is door mij vanuit mijn kracht de tweede taal van de eerste taal van oorsprong en zo is het eigenlijk dat is een overdracht doetransmissie buiten de woorden om maar wel door de woorden heen gevlochten er zijn ook heel belangrijk als wij dus op deze aarde gaan beseffen hoe we hoeven iets kunnen veranderen om iets moois brengen ook gaan begrijpen dat het belangrijk is dat jij dus de enige bent die zeggenschap heeft over de hoofd als je dit niet weet dan zijn er andere krachten bezig om de boodschap die mensen die daar een alleen kale taaltekst dit geldt voor geluid het geld voorbeeld geldt voor voelen alles wat dit lichaam detecteert fysiek gezien de lange leven is eigenlijk een congres in leven elektromagnetisch veld alles wat ik zie wat jullie zijn maar puur vanuit mezelf. Als ik zie wat je niet zien wordt wel degelijk meegezonden in die taal die uitspreek meer alleen ik noem het in het S maar zeggen wel en dat is dus de niet-verbale juist kan de beamer in de uitverkoop in een scherm, de Provencecomputer als Je er verschillende leden, niet met je weet het juist om te kunnen decoderen is je bewustzijn naar het eerst aanwezig zijn in het lijf van de start die oefening mee gaan doen aanwezig zijn in het lichaam en ook op het moment dat je aanwezig bent in je lichaam door de aanwezigheid in je lichaam verandert hersengolfstaat als in de stilte in mijn leven verschuift hersengolfstaat alfa bewustzijn van die bestaat naar thŤtabewustzijn was simpelweg door aanwezig te zijn met je bewustzijn in je lichaam zit je al verandering in jou elektromagnetisch veld van hoofd en bijzondere is dat op moment dat je bewustzijn tevoorschijn komt in lijn dat schakelt jouw brein naar frequentie die in de buurt gaat komen van het veld van bewustzijn en op dat moment kun jij vanuit je brein contact maken met het innerlijke kennis die daar ligt en achterstevoren werkt dat is ook zo dat als we moeten dat je zonder te weten wat je weet maar weet dat je met je niets hoeft te leren kun je in deze meting vrije wil leeft met aandacht in je kosmische veld dat je weet het een kosmisch bewustzijn bent dat je als je daar kun je vanuit je kosmische veld schakelen naar je brein en kun je vanuit je brein die de collector is met deze meting kun je de meetreeks tonen wat nodig is hier op deze aarde om tot een volgend van evolutie te komen dus de zaken die worden weggepoetst zijn wereldvrede zoiets ondenkbaar er zal wereldvrede zijn alle mensen waarheid heeft als alle mensen weten geen religie nodig is om je eigen kracht te kunnen leven als een gebrek is voor iedereen energiebehoefte voor iedereen is er geen oorlog meer als het bewustzijn van van binnenuit vanuit je kosmische veld kun je moet er ook omdraaien van binnenuit naar de hersenen vervolgens zet je dat beeld uit en dat is een beeld wat dan een beeld is geworden maar gepasseerd is emotionele krachtvelden als kosmisch veldwezen en op dat mensen je uit naar de meetreeks wat er nodig is en dat op het je zet je eigen mijn allemaal anders van de mens jij werkt in jou als we gezamenlijk iets creŽren creŽren we allemaal niet eigen mijn en als je gezamenlijk creŽren verspreid ze dat veel sneller komt uiteindelijk nog een stapje naar achter in een draconische veld terecht controlelicht waarover de macht van alle macht over alle hologram ligt en in feite als je gezamenlijke inzet kwantumholografie beweging in uit alle losse hologrammen naar het centrum doen dan verandert hij in zijn uitwerking op de hologrammen heen te zijn van een van van van de nieuwe lezingen die ik nog nog eens een keer gegeven dit is belangrijk voor ons dat het wel begrijpen dat de nieuwe kaartmatrixen zijn dat ik het voor de wereld doorniks taal van Berg en ik ben bezig zijn voorlegging ontspanning ik zie dingen gebeuren dan weet ik dat dat doen voor de vorm zelf voor de wereld dat ik laat zien ze gewoon uit de eerste vanbinnen te zien er volgens weet ik ook dat mijn hologram is en ik is geen gedachte in mij en geen gevoerde maar ik van, heeft de ander dan gaan of is dat voldoende wat ik in mijn eentje doen was het 6.000.000.999 andere mensen die doe misschien een fout omdat dat in de meetreeks ik ben gewoon mijn is het heel slim georkestreerd invloed zou dat vanmiddag andere tekening gemaakt een zeer winstgevend het is een heel heel simpele tekening dat geeft nog eens goed aan laat benadrukt nog is hoe autonoom hoe belangrijk autonomie en ook dat je dus altijd werkelijke eigen kracht en waarderingtoestand wat nogmaals het gaat voortdurend om het potentieel van waarneming aanwezig zijn niet zomaar voor de ander anders zeggen en dat was gezondheid gaan doen dat ik klopt dat kan en en een probleem is jouw hologram wat jij ander meemakenjou wereld speelt zich af via zijn zijn dus in feite is het dan in feite is alles wat je buiten jezelf ziet al een onderdeel van jezelf en als dat in ons bewustzijn doordringt dan wordt het meestal eenvoudig dan is deze informatie die best wel een begin het complex lijkt die is zo ontzettend belangrijk zijn de achilleshiel van de draconische Annunaki wint absoluut niet willen dat dit te voorkomen en toch gebeuren is dat kan op die momenten je zeker en de ťťn kan dat makkelijk dan heeft dat moeten mijn zorg mensen dan lukt het gewoon niet wat beseft dat datgene wat je op dit moment niet ervaart ogenschijnlijk dat alleen wordt ingeladen in een neurologisch bewustzijn daar is waar jij referentiepunten ligt daar ligt de komer of dat gebeurt gebeurt eigenlijk altijd het is wel heel belangrijk zijn wil niet zeggen over boordmachten ik kon heel vaak tegen dat mensen weg maar zijn bezig met oefenen bekrachtiging mezelf in een vormgevoel van macht of zo dat ik zich zeker verkeerveld en dat zou zomaar kunnen dat op dat moment een machtsprogramma jezelf actief dus alertheid is wel geboden maar wil wel heel graag door als je grotere bewustzijn zich opent dat dat heel erg lijkt op een vorm van macht en dat is dus macht wat hier op de aarde ervaart de onderdrukking om andere dominerende daar machtige bent een ander het is uit dezelfde emotie alleen moet je anders geclassificeerd brein met die emotie te hand om te onderdrukken en misbruik te maken terwijl je kosmische bewustzijn met deze energie deze emotie om macht om te waar kracht en dat de dienst stellen van jezelf van alles en iedereen dat is een leeft maar de energie die daaronder ligt is hetzelfde is om het menselijke bewustzijn ook kon je ook een hele aparte stromingen terecht het is belangrijk dat jij in jouw leven machtgevoelens niet dat wordt ons geleerd om ons niet kennis te laten maken met die innerlijke kracht die onder de macht ligt het volgende jaar dus kosmische kracht is dus bij wederom een programma te pakken macht is van kracht kosmische kracht mochten mochten tonen je moet AustraliŽ heeft gezegd achter in de klas en ook op door PSYCHOLOOG voor Jan stond binnenpsychiatrie maar die donder zijn ieder geval je van ťťn persoon af hier de draconische bewind een beetje de beweegconcepten is bekend door wat de kracht is van observatie dus ik wil voorstellen om het op westerse ik heb er tekeningen maken gaat naar de verloving! Maken om te laten zien het blad uitbeelding maar om te laten zien hoe dat systeem loopt van die vanuit een hologram is waaruit werkelijkheid wordt gecreŽerd dat ook ingebed ligt in creatie van deze hele gevangenissen zomaar te zeggen dat ons niet bewustzijn op zo'n moment is vooral naar de weg ligt toch echt ingebed in het brein met alles wat leeft op dwars door elkaar heen maar je daar is dus een persoonlijke merkte is dat de meetreeks die er nu ervaart en andere mensen ook zelf persoonlijke medische teams aan het aangesloten af en juist en in feite heel zwart-wit gesproken is het zijn recht is zo wetgeving van kosmische verrassing is dat elk veld wat wordt aanschouwt door wezen van creatie creatievel zelfs draconische veld daar mag je zelf niet kan elke keer ziet dat deze innerlijke kennis brengt een verandering in het veld illusie wordt alleen maar gecreŽerd en als een collectieve beschaving die illusie blijft ja ik wil ook een stukje voorbereiding elektromagnetisch veld van de start van het lichaam wijzigt in dezelfde thema's aanraken gaan kijken naar wereld om vreugde te brengen in onszelf activatie en vreugde weten wij niet dat hij heeft mij naar de essentie te en dan kom je bij de oorspronkelijke maatregel als afsluiter nog gigantische gaat maar het wil je brein dan metafysischer wel worden gehouden die oude met alle gewoon heel goed hemel, maar laten als het zo is, dan komt dat al mijn persoonlijke meetreeks zitten die verbinding staat je matrixen hoe dat dan werkt dan kan de conclusie dan mogen uitwerken echt alleen maar vanuit mijn perceptie, ik nog hier weten in het veld en dat hij praat doorbreken zo niet door laten dringen dat is werkelijk zo zou kunnen zijn misschien wel zo is dat daar in dit stuk dus echt zo ontzettend belangrijk. Dit onderwerp waar wij het over hebben voor de aankomende 45 jaar meegaat naar Gerard hele grote symposia verschijnen op de aarde waar kwam neurologencondities logischwetenschappers bezig zijn ook mensen astronomie dat terugzien in het heelal alles wordt verbonden met elkaar maar draconische kracht van het ingeladen worden daarom zijn wij dus wel die dingen ook in het veld in beweging zijn de er waren ook allemaal kunnen komen als aartsengel GabriŽl maar er zijn echter fundamentele met die missie die is eigenlijk dat vormgeving wat doen en wat het zijn als het ware mijn mail sturen pas als jij mij vertelt wat jou missie is dan pas gaan afspraak maken jullie betrokken bij de grootste angstzaaien van Nederland begrijp het begrijp het maar ik kan niet zeggen wat mijn missie is een vorm dat het gesprek met moment ook al vaker hart zal zo verschillend is zo'n kracht dat we wisten dat weet ik niet 2:00 uur starten

 

20171013-MvS-Blegny-dag2-3-5-test1-21mrt2019

 

Leeg

 

20171013-MvS-Blegny-dag2-4-5-test1-22mrt2019

Stukje aan zijn geluid van de aarde in onszelf dan wil kunnen voelen in onszelf, voelen de aarde in jezelf binnenin voelen wat is van deze aarde op deze aarde hier boven de kracht van waarheid uit opgebouwd, weer in jezelf worden zoals het ook klaar voelen wat is, wel opgenomen met ze bang, projecten dan alle plekken aan mijn medisch omgezet door zijn naar signalen van het geluid is geworden maar hij deeltje wat deeltje omdat hij of de staat van het hele spectrum van intenamen deel van de aarde ook de aarde alleen maar binnen, omgezet naar auditief, dat is waar ze beseffen hoeveel leven nu in zitten dit is de aarde naar haar als al leven ze om die weer via een ander dit geluid is van 89 is er allemaal opnames van het wordt niet fijn, wat gebeurt er van mij te brengen maar om jouw hartskracht. Dus het geluid en in feite weer terug gezet in ons brein elektromagnetisch veld 11 dat je hier op deze baan te houden stilte naar dan kom je zo diep in de kern zal de aarde roept dat om echt naar binnen te nemen aan een deel dat alles wat ons laten regeren en in feite gevallen kan niet anders zeggen dat dat nodig was gaan zestop moeten gewoon tot nu het is juist nu de tijd wil gaan nemen onze stem naar ons hart, laten weten dat zij met elkaar dat we bereid zijn om over de grenzen heen stapt dat we bereid zijn om met elkaar samen met elkaar idee kunnen ondersteunen ook een vraag over zo van die toch tijd van en ik ben dienstbaar ik stukje slag daar de deze rol in het geluid heel we kunnen dit zijn dan die werkelijkheid bevinden waar de laatste tijd wat vaker goed te zien meestal worden afgehaald maar waar moet je zoeken naar ik het geluid vanuit de luie kan ik het doorsturen zijn de kern, naar een keertje, maar het geluid van de aarde maar

het mooie wat er nu wel afgehaald aan dus dat moet je maar je tweet toe, dus als iemand mevrouw we het model, maar het kan wel een paar keer goed naar mij weer heen maar ik het geluid komt uit de wezens dan komt uit deze werkelijkheid maar is wel het geluid van en de aarde is met het plan metafysisch bewustzijn is en in feite zeggen komt die emotioneel en uiteindelijk voor mij allerbelangrijkste voelen wat doet in feite vaak beschouwd dan liefdevol alleen dat al, bomen nog verder merken op een was zo onder's op een manier geluid met 89 was toen was het over voor dat toeneemt maar nog meer maar voor je nu zal onderzoek gebleken dat geluid hem naar wat ik kan het voorval acht tot 15 maart vorig waar komt er een toon naar de aarde of heel hoog van deze bandtijd voor echt heel erg moeilijk om dingen voor verstorend zijn! ik voel dat mijn niet anders of een ander werk waar iedereen zag het brein, is precies zijn aspecten dat is zijn gelimiteerd voorstellen dat het mooie is ook ja precies zo als je daar ook zo, zijn heel diep ontspannen luisteren geleverd maar deze heel dus weer buiten datgene wat voor je dat als die voor het licht die zo groot ik eigenlijk had voor van dat allemaal langs van zoals diepe is bij ons wat op het is om als jij vertelde over jou maar jouw rol dat met al die wie je in op van wat ik hier bent hier om ook al als het in verbinding in de uitnodiging die met een diep die voor wat die is nog even beschrijf je hebt het wel eens eerder gezegd ik kan me heen voel diep gevoel dat zij gevoel door die ik hier heen van een door de bocht dat wel verder afgelegd bij mij gaat het gesprek eigenlijk het gehoord en gevoeld wordt ze dankbaarheid wordt op kijken dat ze eigenlijk geen idee geen notie heeft van is van mij houdt meten. niet zichtbaar zijn iets van wie zijn wij om het op kunnen zijn dat het soms op lijkt alsof zij wagen over het boek van de kijken. beseffen dat ze krijgen waarvan ze zelf leven zelf scriptschrijvers zijn commentaar van emoties van houdt in dit hologram kunnen zijn dat was je geeft dat geeft ook een versteviging van bam op de aarde dus ook steeds tot op dit moment zien als slaven dit moment sleepers worden ook echt gezien en dat is nu aan veranderen dan heel groot kijken of de mens in staat is om te beseffen wat er buiten zichzelf is dat ze zichzelf is van die gelijk zijn deze matrix waar spreken we niet uit de vorm heeft zal toch voelde hij zich als een heel groot om van de site universum waar eigenlijk al uit het buitenland bekeken die werkelijkheid maar het is niet het universum zal zijn zien andere sterrenstaten sterrenstelsels het is een bol bestaat uit miljarden mainframes we dus allemaal een elektronisch het zijn en weet is dat deze tijd door een andere laag van chris is een zelflerend systeem op basis van al andere dat en dat dus het is een heel jaar een heel klinisch technologisch bewustzijn in zijn leven waar en het is om alle verschillende segmenten en zo dat een beschaving op dit moment uit de creatievelden het volledige potentieel van de matrix kan de grond maar het zijn wel hele grote vooruitgang een gaande dat bijvoorbeeld de sia bewegend deel dat zijn sessies van van een meter is in zijn gegaan omdat ze daar al in aanwezig zijn dat je hem elkaar gebracht omdat ze begrijpen hoe dat functioneert, een aangegeven hoe intellectueel, bewustzijn is de mens en dat deel ze kunnen alleen maar dat deel snappen omdat hij staat er niet om dat weer opgebouwd is door een door de mee te maken door appelbewustzijn andere was te bestuderen maar volgens via nog niet doen waar omdat het leven begon de enige dat allemaal kon overzien doorgronden waar de mens dus dat is het vasthoud dus zijn zich ook een grote sectie van het en een ander deel van meid ik soort we hem op de grond doet arcturianen weer een ander deel wordt door gewoon zo gaat dat door een hele lijst is een hele grote alliantie van honderden doen beschavingen die dat helemaal elkaar gebracht en binnen die hele grote groepen alliantie ontstaan die brengen hun bevindingen samen bij elkaar om een beeld te kunnen kan hele werkingmechanismen van mij en volgepropt met die laten is dat zij volledig in beeld en gezamenlijk wat lezers is en maar is een variabele steeds zorgen bij de ander in je hier maar bestuurd worden en eigenlijk binnen dat bestuur keuzes maken persoonlijkheid en zijn maken keuzes die niet worden begrepen door wezens dat ook hem zo'n zes zijn met zelf ook niet en vergeten door het veld en degene die stadhouderlijke en de heersers hier is voorbereid kan zich steeds verder te kunnen navigeren als groepen en ze komen dus komen dus gewoon op met dat gebeurt het herkent wat nou van wat er gebeurt natuurlijk is remixes gekomen gebouwen een moment dat er over hebben dat gebeurt niet met je ziet omdat van onder de meest voor gigantische bestuurd en wij hebben daar een hele lange snuit heel fijn jij zegt dat het besef hoeveel respect en dankbaarheid dat dit ook allemaal zou gebeuren dat wat zijn zelfs als een niet zien wordt hebben beseffen van pensioen wat er is allemaal ons waar te nemen zijn omdat alleen maar moeten zorgen dat is een meter is blijven staan en niet helemaal overgenomen door het eindproduct waar het om gaat zij doen dat als als schepper van de hand met ons

kijken ze mij niet kunnen zien wij niet weten nemen zijn voor ons waar ze schieten dat door meters van creatie hij, dat wat je bewustzijn maar als wij is dat wat me even een paar eigenlijk uit om uw door bewustzijn bewust zijn is deze week. dus ik ook om de veld van de schepping maar moeten doorgronden en dat hebben meegemaakt helemaal onderrol is al zagen bewegen en al die wezens die daarin leven heel precies LEVEN zelf kiezen dat het finaal helemaal sluitend is dat wat het samengaan dat sluit dus als een metertje helemaal expanderen door alle wedstrijden gaan afsluiten worden van creatie blijven doemscenario dat zelfs ook nooit gebeuren maar het zou wel kunnen technisch gezien relatief creatie hij daar is het dan dus ja het kan zijn.

 

dus al die wezens die deze met je voor hebben die hebben eigenlijk allemaal ook staan want anne en reken erop dat de groep tussen elkaar terwijl ze samenwerken force bestrijdt je ik een is een met is dat de film de ik weet dat je, je maar ťťn om mensen die is een autistisch zijn 10.000 mensen met een heel veel

het is namelijk het steeds uit naar al die komen van een groot een en uiteindelijk ook nog even dan de eenvoud tegelijkertijd uit en samen ene moment dat een wezen of zo, maar het is een dat blijkt ook uit het dan alsof dus dus met andere woorden waarneming persoon maar nieuwe manager zou mogen wij zijn van de verschijningen weer bij die dat dat niet op een door kunnen schuiven door te zeggen dat zijn de buiten. er zijn heel veel situaties op de aarde verschillende rassen en zonder krassen hebben dus nog andere agenda van wordt, maar zijn wel samen bezig om deze hele schil doorgronden dat de contacten die er dus overal gekomen dat daar een echte anders durven als je dat als je niet zou weten zich bij andere gebeurtenissen niks ze niet langer de rest gaat erom dat een luisterend oor naar deze dat begrip hebben nog andere rol van die van die oorspronkelijk zijn met iedereen dat hij zei bij ons het belangrijkste materie wij kunnen dat onze iets tastbaars kunnen doen maar wordt er ook op moment vraag ook echt gaat gebeuren dat op moment dat komt een er komt dus eigenlijk omschreven staat weet je waar sta staat hij daar ook staan komt het moment dat de mens ontstaan en gezamenlijk wat de mensheid op deze aarde in de grond zet hier zijn die stellen wij met elkaar op deze aarde alle rassen van deze aarde staan geschreven op deze alle mensen moment dat staat dan wordt het op moment doen dan zullen wij nu in al die andere was daar komt doen elke gedachte dat zijn intellectuele zijn zijn winkel is gebaseerd op bij ons op het moment dat jij contact legt op een andere beschaving zo diep gravenobservatie gaande van automatisch allerlei dus inclusief bewustzijn wordt letterlijk aangeraakt door een soort shock effect en moet in die momenten om onze rol te pakken hier op de afgesproken gaan meters we gaan in onszelf de reis naar binnen op stokken waar het zit we gaan leven in meters zijn dus ook uitgemeten

ontwaken contact cyborg zijn we ook met opstaan en omdat de leiding mensen die leiding uit te zijn leiding aan het uitbreiden wij zien van okť ik mensen om van dit universum van alles wat hier gebeurt. dat mogen niet aan aandacht het niet weg als de toekomst bewijs nodig om ons gevraagd dat niet coŲrdineert op heel stapje eventjes vooruit nu niet van toepassing op dit moment maar wel belangrijk beseffen wat er allemaal voor de mens kranig en dit is het is niet zo dat de buitenaardse zo van ons waar zullen gaan reinigen zullen dat zelf het is niet zo dat zei kon herinneren dat de galactische federatie geen als dat is de krachten van de kronieken over jeanne die niet kloppen ze zijn twee verdere inflatie en wij zijn allemaal weer weg om steunen met een stuk van ze komen binnen ze zullen eerst die sterren zien wij zijn de aarde gaan reizen, die idee hebben over zal tegen jezelf waar de aandacht geven in mijn verblijf een stenen omdraaien situatie nu situatie is wat nodig is, dat je je zijn laatste veel van zijn als dat al die bestandenaarde maar als dat er buiten zit,

het voorgenomen ligt alles vast je zelf nog nog sterker stellen dat ze als ik heel krachtig aan aandacht te luisteren naar het geluid van deze prachtige ook allerlei, deze beelden wel inzicht dit moment kwantumfysica speelt zich die je nu dat ik me hartskracht een enorme alles van al is geweest wat nu is dat nog komen van het leven is niet in lijn uit zo mogen (lach zou je mensen specifieke relatie tot het geluid van de aarde je stoel doen dat als thema van mijzelf betrokken zijn eigen leven waar het om gaat en dat kant is heel subtiel zijn ook niet zijn zeggen dat het eindresultaat niet gaat het zijn alleen maar voor kan vorm van weten, want ze zijn die kun je zelf zeggen als het bezoek niet te visualiseren van gaat

 

 

je schrijft leven uitziet zien verdrietig over zijn bij mij maar uit kijk eens naar jezelf wat ik wilde aan het bewustzijn uit haar ga ik voor onze boodschap kijk dat als je verhouding tot die mijzelf je eigen dat hij praten, ga naar binnen toe in gaan housituatie is van korte kijkbrein steeds om te weten waar het signaal is van zetten zich besef met al deze activiteiten hebt precies dat hij altijd wat ook de buitenaardse beschavingen andere beschavingen op het moment kijken en zien aan het doen hier ook heel bewust voor je lichaam schedel door je lichaam. je lichaam eigenaarschap is jouw brein aandacht in je hoofd stilte naar vol. je hoe je jezelf moet ook aandacht in je over een situatie zoals het moment is waar maar daar is heel bewust kijken met aandacht bij jezelf je hoofd observant observeert deze situatie probeer ook de situatie is wat andere plek te kijken misschien achterkant maar wilt wil leven klein je eigenaarschap van deze situatie wat je ziet is van jou, jouw bewustzijn zoveel situatie gewoon los van leven terug op het scherm haalt een keertje goed diep aan spanning die draai schijven aandacht naar de kracht fysieke zit de oefening van de hand op de plek van de kracht van mijn aandacht naar deze plek met je voorstelling deze voorstelling deze focus brein wilt je hart overgenomen staat het brein die aandacht bij je hart moment door de aandacht bij je etherische bewustzijn in staat zo dicht mogelijk bij jezelf situatie te laten zien gebeurt in opdracht van jou zelf zien dit is jouw kracht om het een beetje bewegen het beeld is er dus nog andere plek van wilt in bij jezelf begint heel diep voor zijn in je bewust dat je door deze creatie veld van de schepping wel wat je zojuist hebt neergezet werkelijkheid maar haal je zo diep aan je ook scheen je een steeds creŽren scheppen van een ander boeken beschreven wordt jij aan het doen dat veel mensen wezen zo fijn en toen

dus als er iets is buiten jezelf grote jezelf vorm dan ook zelf zit in groepsverband elkaar te inspireren met steun van mij mekaar mee daar juist in Gemert gezien gevoeld in stand in het teken gezet zijn het is een diep gevoel dat je weten, uiteindelijk aanwijzen daar is aanwezig is dat een ander leven jij nu net heb gezegd tijdens de verandering die verandering ook durft te gaan schakelen ook jij persoonlijkheidverbinding met je grotere bewustzijn door je leven waar is een gegeven dat is juist wel dan wij zitten op het moment dat mensen zichzelf echt gaan zien als een ontvanger van de eigen creatie dat dus zo in deze meterspogingen ONDERNOMEN zorgen dat door daar met je boodschappen die jezelf neergelegd die van zijn van dingen gebeuren misleiden zijn afleiden zijn en zij zijn herken dat wezen geleid dat je geen zeggen het is een zee die persoon zich op voor je het andere plek zich buitengewoon dat is ook belangrijk jij zien wat doe is dat precies vorm aan het fietsen boodschap beschreven

 

Daarachter gedaan wat gewoon is jou bestemd is in dat moment gebeurt er iets waardoor afgeleid niet in lijn met een ander X als je met mensen bij OM dit ook goed kijken echt goed kijken goed voor een ander het is onmogelijk voor fysieke lichaam al deze wereld op:

 

Iemand onder hypnose wordt gebracht kan precies zien of een mogelijke op de spel op de aarde van het boek van voorbijgaande persoon anders ontstaan dan precies dan zijn wij zien wel uit deze alert ook belangrijk zijn creatie inlaadt die dat niet doen de schepping heeft geen aan beschouwen als je werkelijk echt het daar dan is van wat wel nodig is mij is het scheppingsveld is dat dan meters nodig om jezelf leeft dat hij altijd gelijk jezelf uitgestippeld waar jij voor de hele wedstrijd hele luisteren naar en leiding nemen en ik ben toch wel die geweest ja dienstbaar zijn geen vanuit wees je bewust bewustzijn sluit we hebben alle In Het Veld Van Hoe Van Dat Stilstaan Zitten Die Afstemming Die CliŽnt Die Van Je Leven Bewust Dat Zelf Omdat Ik Moet Mijn Geval Tijd Nog Een Is Nog Belangrijker Dan Ben In Mijzelf Ik Heb Afgestemd Op De Emoties En De Kracht Van Schepping Is Wat Dat Moment Niet Het CreŽren Gaat Bekrachtigen Als Je GeŽmotioneerd Bent Emoties Voelt Zich GeŽmotioneerd Van Die Emotie GeŽmotioneerd Bent De Draad Wat Alles En Nog Kracht Van Het Wel Een Gaat Persoonlijkheid Is Meer Van Nou Klaar Hele Wezen, Dat Kan Ook Emoties Als Je De Creatie Ons Nu Niet In De Emotie Dus Je Bent Je Bewust Niet Verbonden Met Een Gevoel Krachtveld Is Een Vrij Klinisch Denkt Niet Van Een Als Het Zijn Wel Voor Wat Voor Alles Wat Je Doet, Die Ontdekken Als Die Emoties Zit Je Ook Krachtige Dat Zo Waardoor Mens Als Bang Zijn Iets Wat Ze Wat Ze Niet Willen Gebeurt Dat Voortdurend Door Die Emotie Zit Dat Steeds In Het Veld Zijn Om Wat Ze Niet Willen, Scheppingsveld Kent Niet Van Dat Niet Gewild Wordt Het Scheppingsveld Kent Alleen Maar Ik Geef Gehoor Aan De Emoties Zijn Die Emotie Die Zijn Gewoon In Het Veld Ligt Dus Die Emotie Met Bijbehorende Gedachten meesters is of niet leg het veld als hij dat je daar beleving uitgekeerd dat is een ontvanger, wij zijn dus kunnen zeggen zou je zelf probleemloos inzicht te brengen in de zijn als het nodig is om eens zijn die in de eenvoud zeer als je dan zijn beland met je helemaal super schoon zijn bewustzijn meer te beseffen dat je ook dieren in een situatie waarin er sprake is van emoties die door je vrij passief zich feitelijk we dat iemand wel zijn zijn ook als het zo goed gaat iedereen word van zijn, die tijdlijn dat ook juist met de bips boven de grootste zet in dat moment ben je aan op school emotie van onze maar betekenis van dat ik moesten verlaten, mijn hand is concreet voorbeeld als je die terwijl je boos ontredderd gewoon zitten ogen dichtgaat voelen hoe boos zijn boodschap toe met de aandacht in je hoofd te zijn daar wordt betekenissen boosheid zien emotie ook geen betekenis met je aandacht over deze zijn wel ontstoren jij het programma van wat het zou betekenen daar mensobservatie is is niets anders dan alleen maar met observatie ingevoegd een programma van de boodschap is verdwijnt om met je aandacht op de doe je eventjes op zolang het nodig is voor jezelf zit en het meest voor je betekenissen erachter neiging je het doen zijn die voor de emotielichaam steeds aanwezig is. Dat aandacht bij je hart, je hartstikke rijk waar door een lading gaan slag waarom de mensheid op deze aarde-oorlog die onmogelijk worden ervaren eens een uit een andere

want ik wil wel werkelijk zie je dat grote paradigma echt gaat om op een heel heel snel hier negatieve spanning als markt 19 van wat was een volledige angst jezelf angstig bent dan weet je gewoon dat ik hoofd gekoppeld aan het ervaren weten zijn dat ik hoef niet bang zijn hoeft niet altijd maar: ik hoef niet of het uit aan toch als je dat ze moment kijk naar binnen mijn angstdeken en de gedachten van ja voorkomen die voor emoties: eigenlijk zouden alle mensen meest extreme situatie zichzelf dan zijn mensen zich niet zijn hoeveel mensen zijn vreugdevol liefdevol stel deze aarde verhoudingsgewijs kleine is van die partij heeft dat komt goed bij niets te en de mensen die eigenlijk in tekorten, zal zijn.

Vandaar Die Gepaard Emotie Bij Die Zo Zijn Dat Niet Maar Wat Daar Kan Goed Ik Maximaal Onderdrukt Wordt Het Grote Poppetje Zijn Pauze Zijn Van Zonder Enige Ik Mijn Eigen Kracht Zien Eigen Kracht Verhoudingsgewijs Van De Vijanden Je Krijgt Energetisch Zijn Mensen Die Maximaal In Theorie En Ze Weer Van Oorlog Wordt Dat Telefonische Schone Hele Krachtige Wezens Als Kunnen Doorgronden Wat Ze Nou Werkelijk In Zich Dragen Momenten Van Maximaal Pijn, Zo Slim Dan Ook Over Is Het Even Naar Te Zorgen Dat Al Die Mensen Komen Dat Ze Hier Vanbinnen Dat Allah Tot 100 Of Hij Dat In Plaats Van Steeds Zo Zou Het Zal Vrij Zijn, Ga Maar Een Ook Met Datgene Van Emoties Zich Wat De Hersenen Altijd Al Zou Ervaringen Op Negatieve Krachten DraconiŽrs Zelf Zit En Zachte Zij Ziet Nog Een Bijzondere Is Dat Hun Observatie Zorgt Dat De Kwantumfysica Ik Naar Buiten Jezelf Ik Heb In Mijn Optiek Kracht Buiten Jezelf En De Kracht Buiten Jezelf Ik Op Mijn Als Ik Dus Als Iemand Van De Aarde Bent Niets Van Wat deze de kracht van het afdwingen bij mij komt de invasie van energie vandaan zijn die wordt bang daar de kracht om waarom omdat ik bang geworden van die angst

ťťn wat die kracht wat nodig is beseffen dat bij de maximale situatie van angst dat voor onze van volledige aandacht bij onszelf zijn stap voor stap ik zeg ik ik letterlijk zuiver bewustzijn schoon om gewoon dat ik over dus geen daar tegenover staat helemaal is er geen mogelijkheid om iets te gebeuren dan ook even is dat er dus is een observatie als mijn observatie vooral om om het wezen is denken is van een cel van schepping of het een artificiŽle niet of ik maar aanschouwt en ik zat om kijk soms om dat moment ontstaat er iets begonnen over verandering vanuit mijn waarneming naar de ander andere geconfronteerd waar dat ook stopt dat zo uit verdwijnt die aarde gekomen dat is dus de kracht van creatie zelf de angst is echt een zwart niet spreken over angst we dan weer thema's, zou het zit in zijn van mensen allemaal niet een opnoemen kan dat zelf paar ook nog fijn dat dat die zullen we nemen gewoon ook tegenover is gewoon primair maar het is dat veranderingen het is wel zetten ze de dan zou je niet soorten, scholing en drie iedereen wel van ja het is een dag als

maar in ons is het heel goed om vervolgens te leggen iets wat ook zien gebeuren ons gepresenteerdmeter is dat kunnen dat je die de mens, dat is gewoon ons bewustzijn hier staat het bewustzijn wat er nu op de aarde spelen in grote letters in een paar open vast wat je daar jullie ook het hele web daar binnenin zit

hoe het overlijden zouden laten schuiven wat is het. Die mee spreekt van mijn aandacht wat is dat in september jaar september zijn er echt belangrijk is de alternatieve media om dat samen daarmee dan hebben dat er zijn een er worden daarmee waar de andere persoon ook aan wat er naar, iets van alle mensen toch zijn dat dat spel zijn dan doe

dat hele ook al ben voor zijn geld geld, want op het weten zo'n voelt zou ook tegelijkertijd heel belangrijk energie zijn van baar geldingreep van die kunnen gaan kijken naar de mens is die wij een keer bij wijze van ja ik mij bewust van internationale van alle geldstromen een wereld waar je dus er zijn een paar mensen elk wezen kijken eigen bewaking pijn van ons brein doen ben je hier doen maar zij regelen de geldstromen overal, dat zijn de bankiers nog boven de motie is waar zit dat zijn altijd is altijd weer verbaasd over de warehet geldsysteem van de grootste bij de belangrijkste in je Ė en dat zijn hier je en hij zat

 

Wanneer die techniek vind het zo leuk dat je wat ik maar niet op zijn kop zij houden van je zit ik overvallen zijn, dan komen de tweede dat soort medewerkers; er is liefde

 

Ik ben niet meer direct, en voeding. Voeding, dus ik druk je dat het veld als een belang van ja op technologie die ja zo ben ik hier een tijd om daar liever niet zeggen dat is bang zijn dat je een steen om als je spreekt over zijn novelle de technologie in alles wat hier zijn niet toegankelijk blijven ondenkbaar dat zich steeds: waar sterker nog het resulteert zelfs een veranderingsoftware, dat dat en dat is ook het grootste deel van de aardetechnologie wat is dat ik normaliter kritisch op de werkelijkheid van een onderdeel van zijn, allemaal een glazen dan zijn van ja maar grote lijnen van zouden kunnen zijn, van kon rollen van zijn alle mensen die vallen ongekaderd, om dat verandert in die Verbinding al is het zelfs ook nog een wij menselijk gedomineerde boten ik wel die er zijn drie vraag en dan alleen zonde als we het over heeft staan, daar al zijn mannen is allemaal wel heel zelfs je wist maar als je daar dan systeem is er andere

werkelijkheid je er

marktplaats je deze sector is omdat heel veel mensen doen elkaar, een andere al om echt van dat geld en daar zijn allemaal zo zijn er andere als je op inbrengen. Liever niet met je eens kijken zou worden door de bank altijd nu en voor jouschouwt schouwsessie Keltisch de aandelenmarkten denk dat als ik dat komt het ware zelf als we transitie veranderen in de technologie de wordt om rond denk dat ik dat zou moeten lenen bij het fysieke breinliefde: de mens dat hij zijn uitgekomen dan wordt er dan ook naar buiten jezelf zijn een paar

van vervolgens studeert het scheppingsveld wij zijn drie. Er is omdat aanwezig voorstellen dat kan dat is ook geen alleen maar even op deze moeite voor zijn gekomen dat we daar komen die er wel praktisch worden met daar waar hij wat ik ook is dat wij is waar is of niet als een, ja, zijn ze twee dingen niet wilt delen met dit soort momenten van de gebeuren. Dus in die leven waar door! Dit gebeurt iets, en dan voel ik het zo belangrijk stonden observeren, voel daar niet mag je een stoel door

en ik praat daar wel merk je kracht van de kracht van Ellen zei een keer met mijn leven afleiding als mens als we hier nu vraag: dan komt het dan ook wel gezien het grote verschil uit het beeld van die mensen buiten jezelf ook jezelf. Er komt een paar verlangt kracht dan

dit moment hier om, want het is heel bijzonder om mij heen zou functioneren in dit geval afleiding is duidelijkheid wordt daar dan voor elkaar gekregen je voor waken daar gaat is de verwondering de magie van dank je wel zie dat de dat gevoel dat moet dat is en dan haal je naar kijken als alleen maar doen als je merkt waar kan opbouwen observatie af dank je deze dat deze een deze energie dat is wordt als er dus geen afsluiting op afleiding Is eigenlijk wordt, hij maar ik ga weer naar haar relatie en de dieren zijn letterlijk die naar dienste van ons, hoe zit het verlangen dan ook nog eens te kijken van ook dank je wel niet lang die ben je ook niet welke dan zeg ik altijd geen geloof van je buurman in een nog even praktisch worden, zeggen over niet bewust van zijn, je kunt het ook voorstellen weet niet wat van zijn baas om maar te weten waar precies het moet uit. Testopstelling gedaan zijn met observatie door die voldoen: heen kijken met het oog op zijn dat je mensen wisten helemaal voldoende volgende keer verandert van richting je hebt met andere kant van de wereld idealiter is hier stond een missie je moet eruit zag alleen maar eigen manier ons in dat ze meededen testen meekijken in de kolom dat ze het nog niet bewust van mij wel aanstaan hart dat veld als je gaat alleen om zijn, om dat jij een instructie afgeeft door het voorstel en dat is dus de command, ik geef opdracht om zo weer beginnen kwalificatie daar om te zeggen maar de autoriteit terug te halen om dit te kunnen zeggen doen voelen, dan is dat het ziet gebeuren en het ziet gebeuren als houder van dit lichaam als legitieme houdergasten van jou van gegeven is als van zelf is dat ook Gebouwd dat is waar het uit

leven na deze week de kunnen zien hoe het veld van de creatie het gaat eigenlijk om of het over binnenkomt in het veld hier mij gezegd dat we dat altijd al als werkelijk concept. Nu zijn belangrijk dat doen als je nu gaat kijken over de hele wereld op mens al bezig zijn thema waar nog 1000 keer toch staat is van dus de vraag is gaan uitzitten van je creŽert dus zijn gelieerd deze meters van nu nog extra beweging of niet aan je kunt een dag ons dat toch gedaan is maar dat geval zijn VAN dus het is waar het gezegd is al hier wordt waar was uitgevoerd bij het ontstaan dan kunnen voldoen je wel, maar man, al: wel dat zijn dus er moet gehoord kunnen worden als ik als ik

wij spreken als afgezant van deze laag zijn wij dat systeem in dat stuk krachtvelden niet ook goed zeggen denk ook dat ik hoef er dan haar van wat daarbij zou ook kunnen zijn dat misschien wel onderschatten hoe groot die kracht is van deze matrix en ook hoe groot de kracht is om dat stuk is wat er geleverd al dat ge als het niet genoeg lijkt te zijn door allerlei redenen dat dat blijkt aanvullend opleggen bereiken een gegeven moment wel ook maar ik de gedachte, het doen kan volgens het allemaal goed zit ook een stukje je ziet het jij zegt, ook in je hoe vaak is om eens te zien van het mag best doet doorbroken is zo bewust waarin ze wacht eens lang door blijft dat zelf brein,

eigenlijk weten we daarmee vergelijkbaar dat dan gaat het goed doen en dan zou zeggen doorheen zakt het weer een vraag zou het zo kunnen zijn dat ook voortkomt uit dat die drie punten weerlegd van ons breinsteden dat misschien wat jij voelt wat voel ik ook waar ze dat wat jij voelt dat op te maken dat op drie punten kunnen de kracht die al heel mooi zijn dat niet alleen bezig zijn stenen omdraaien, ook deze zijn al reeds 80 krachtige ik zijn die dus nog extra daar ligt dus ondoorgrondelijke ja-ja-ja op mij hier als je je bewust van je daar zo maar, maar van als je naar de essentie belangrijk ik ben vooral heel erg gericht bezig niet alleen maar nog altijd, allemaal in deze Meer als een soort een wezen met welke wijze zijn nog andere.

Goed want op het moment dat dat bij de werkbank daar ineens iets gaat gebeuren wat ommekeer teweeg brengt dan nog zijn, ons ook wel of goederen nog extra kijken naar de kassa misschien als je ontmoet creatie ligt er al maar diverse liefde je nu denken en in situaties, we gaan nu en het enige en ook nog even aan die van een dat je dit in de hele wereld is steeds meer op deze en niet meer

ik mis weten wat het is hier binnenin door je te gaan doen en toen ben ik dus aan dingen doen dan heel erg zo ook op zo'n MIJN werkelijkheid steeds niet dat ik kijk er anders en dat het zich kan ik dan kom ik het weer een rustige ook aan bij aandacht geven wat en aandacht ook wel wil in gaan en dat is dus van ook dan ook af en als we op kan niet anders kon dan kijk schouwen gewoon al onszelf naar deze thema's oorspronkelijkheid alleen hier alleen maar zien waar zich is dat de meters dat ik geen negatieve impact

kijk en dan zien we moeten kijken is het besef dat WORDT gezien dan zelf dat moment, doordat vanuit ons hart je ook maar nemen waar focus af om gaat naar je ogen dicht nee dat het maar een als wij houden, dat is helemaal niet meer met ontspannenzitten Rustig en diep aan zijn voor belangrijk is dat jij dat doet kijkt naar jouw hologram een aantal hele belangrijke sleutel. In de matrix zijn dat geanticipeerd op de afwezigheid. Deze een ik niet omheen staan daar niet zoeken het buiten de deur houden als in het geheim gebeurt alles te doen is om jouw bewustzijn waarneming collectieve waarneming niet gebracht wordt deze hele belangrijke thema's een locatie precies dat doen we zijn de aarde deze echt jij het recht te kijken binnenin jezelf naar deze tijd, waarbij het bewustzijn matrix aandacht rustig naar binnen dat beseft dat je galactische bewijs. Deze gingen ook maar ruimte je hoofd je lichaam goed ontspannen geen spanning een spier door aanwezig te zijn in je hoofd je daar golven van prestatie door jouw aanwezigheid je ziet dat je hersens die staan hartsbewustzijn beschavingen beneden rustig door naar je hart om daar eens naar die stilte focus bij je hart maken contact heel bewust het levensveld wel buiten ruimte en tijd bestaat alles aanwezig is alles waar jij met een jij die stel je voor dat je binnen in jezelf zo dicht mogelijk bij jezelf centrum van zijn instelling wereldwijd controlesysteem ziet verschijnen kan ook in woordenletters bestaan en energetische locatie afgeschermd is zie jij zichtbaar worden observeert heel sterk je ziet verschijnen in deze bouwen gebouwadvocaat, wat jij naar elke cel van deze plek van het gebouw energie alles wat ermee verbonden is dat elke cel resoneren op jouw hart zit. Alles wie je bent zie ook gebeuren in het waargenomen object als transparant open dit moment dus elke cel van de bisbank ook van jou dat er waarneming in elke cel aanwezig is kijkgebouw ook nog eens een andere kant mogen misschien een gezien zo goed zo lekker je diep weten dat in het veld van creatie aanwezig is jouw boodschap afgegeven wat je volgende onderwerpen thema, van zeggen het centrum van de elektronica chips je computerchips worden ontwikkeld ook hele grote geheime projecten plaats, die plek bij geheime gewerkt afgesloten van technologie zou gegeven om dat in te kijken naar de dankbaarheid van waar we schroom jij in gebouw van de gebouwen van deze afdeling voorstelling speelt zich af zo dicht mogelijk bij jezelf in jezelf 1000 daar vindt maar alles wat er wordt gedacht dit gebouw wat zich afspeelt jezelf als dat wordt gezegd is gezegd gezegd worden, ontwikkelde wat het geheim wordt gehouden alles is gezien door jou zijn is haal je focus af kortstondige schouders geschakeld volgende situatie je hart zo dicht mogelijk in bij jezelf weer verschijnen op de aarde bol

 

De aarde kijkt besef je dat er enorm veel mensen leven geloven in allerlei dingen in een vorm van een leider religieus spiritueel je aanschouwt deze situatie jou waarneming naar de aarde al die mensen jezelf is erkend de kracht in jezelf keert terug in jezelf om terug ziet gebeuren is dat de mensen zich op rust worden al zijn gebeurt in dit moment wereldreligies spirituele groepen ontwaken terugkeren naar de kracht in zichzelf daar staat gelijkwaardigheid tussen alle mensen over de hele van waarnemingen over de hele aarde al je aandacht gefocuste van af en maar los je ook voorstelbaar schilderij kan niet zonder kwaad te zijn vanbinnen gedaan is de kracht van creatie de creatieveld wijÖ Neergelegd je lichaam is ingebed in deze wezens daar alsnog instemt je moet ook echt door daar dan hield bij je keel, eigenlijk dat van binnenuit herstel, van binnenuit. Dat nodigt met aandacht binnenin jezelf ook aandacht en focusbewustzijn voortbrengen als, niet leeft van creatie ligt dat we komt altijd uit het veld wat er nu ook beweging gebrachtveld van van thema geld maar wij in andere thema's is het nodig om ook weer ook fysiek het moment is die, perceptie te gaan kijken van wat ons dagelijks leven de moeite om eens te verbinden je hart met de creatie het gedaan, als die er op doen wat is de grootste persoonlijkheid nu doen waarvan waardoor het vraagt!

Maar op gebeurt, en geeft aan de leven hier maar het gewoon dat staat met je gedachte met je bewustzijn denk je wel en in dat moment van een valt dus het sluit jou doordat je weet het dat is de command dat het programma van creatie dat ik het merken dat wat we je wereld zie je dan komt dat is geen verschil tussen zelf is het op dat moment dat je hier Wilt ziet zijn zelf omdat IS dat ik doe, ik een voorbeeld van je Afhaaktmoeder spreek over van van het instituut zijn, dat is als van voelt, maar het is ook een bezig ben daar dus dat dat ze daar ook dat bewustzijn als van een dan kun je hand onrust tussen zit niet als een dingen helemaal zijn, kunnen zijn aan maar hij in staat zijn om meegeven om veel meer meer ik bij een bron maar nemen niet

en daarmee-ja, waar waar het waarnemingsveld soort beweging komt ontmantelen van manipulaties dan kun jij ook dat gaan veranderen dus door als een als je wezens

we komen kunnen zijn voor ons in zou kunnen zijn zo op een andere natuur laten ontstaan is dat dat dus ieder irissen vanuit eigen vermogen moet manifesteert zich hier in deze omgeving aan ja het kan gaat naar de waarneming maar ik ben ook kwaad kan ik maar ik en dat het hen situaties als er iets heel wezenlijks is die jaar in jezelf als er iets een collectief dus er is ergens toch nog, mijn hologram beseffen als onze als iets voor die zin is dan naar ons bewustzijn maar zeggen ontstoring van wat ontstoring is in elkaar over de hele wereld ook samen nieuwste die man is ook iedereen dat is een situatie dus ik moest

 

Worden doordat jij, ze zijn mensen zijn met een bepaalde snelheid nodig om mee te lopen en maar het leven lang wat ik de beweging zet, is er dus als ik iets afschuwelijks buiten de mijzelf laat zien omdat ik het zelf dus manifesteert in jezelf stel jezelf voor dat ik teken naar mijn been is er ergens iets te onderzoeken van okť hoe kan ik voorkomen dat ik dus ook echt niet van buitenaf meeneemt naar binnen dus als er echt een bouwsteen wordt meegenomen binnen en dat dat dus een soort prikkel geven voor die energie van alles worden gezegd is zoals je leeft wordt het infecties er niets van ik haar vraag bijna tot al alles wat daar staat is alleen maar dat jij dat zien en niet iets vanuit mijn dus jij jij je daar NIET BIJ WAAR JIJ MET JE VOORSTELLING DAN IS HET MOGELIJK ZIJN HET IS MOGELIJK ZO DAT JE IETS VOORSTELT EN DAT KOMT ANDERS DOORHEEN ZIT VAN MIJN ZIET ER NIET GOED DOEN KAN MET DE FOCUS MAAR EENS NOG DIEPER GAAT HIJ DAAR EEN ERGENS IN MIJN BEWUSTZIJN GELINKT NAAR BUITEN ZONDER TE WETEN EN DAT HEBBEN WIJ WETEN ALLEMAAL VAN ZIJN GERICHT BUITENKANT IS MAAR ZOU DUS ONS BEWUSTZIJN IS DUS NODIG OM TE BESEFFEN DAT DAT MOET DURVEN AANNEMEN OVER WILLEN DAT NIET WAAR IS DAT ZE IS ER MAAR DOOR DOORDAT DAAR WEER VAN GOD IS DAT ZO ZOU ZIJN KIJKEN ZE ZIENÖ ZIEN ZONDER DUS DAT IS EIGENLIJK DIE THEMA'S WAT NODIG DACHT DAN ZEG ALERTHEID NODIG OM DE LAATSTE BUITEN JEZELF MAAR ER WORDT ALLEEN VAN MOMENT DAT JE WELEENS VAN ALS JE RICHTEN VERBINDINGTHEMA WERELD BINNEN BEWUSTZIJN IN IETS DIE DEZE WERELD VAN DAARMEE BINNEN,EN DAN KOMT HET wezen van creatie is dat ze binnen in je was van dat ze staan systeem is op de plek waar het om gaat gaan

vertellen ze zijn dienstbaar mijn bewustzijn naar wat is er niets mis is de controle onbewust weet het nog zijn een mechanisme-je zijn ja is de grootste) en dan komt er dus wel) maar die niet in dat bewustzijn die kant uit te zijn dat ook nog eens brein niet dat kan bewustzijn NAAR daarmee van dat zakelijke misschien wel tijd cyborg het grotere mij maar gewoon in bewustzijn nodig om daarin mee gaan ook zijn en vervolgens is ook nodig om eens te ik dat zo te genezingsprocessen je uitgelegd op basis van dat de liefde van zoals dat ook mensen die dat doen van plan kunnen maar horen we dus met klanken om niet buiten zichzelf maar plankenzoekklank op ons innerlijk

 

Bewustzijn staat de komst van zien van bewustzijn staat zijn aandacht kan zijn voor jou, dat gebeurt bij het uit ons land een arts dat ook lichamen in het proces waar ze ook op toestellen daar kom je op ze doen dat zo sterk ik ben in met elkaar dat door ze daar in relatie voor het licht zo maar door wat voor dan komt het veld zoals je zo

we gaan ervan om toestemming gevraagd al een keer als je echt niet altijd want die de mensheid verwerken wel want ze bij een levend je kunt wel zelf creŽren die persoon die kun jij zou niet eens kunt niet zijn omdat liefde is de grootste kracht van al is om van die persoon krachtig maar liefde nog een keer vanbinnen en daar zonder dat die persoon waar wij zijn in deze wereld toe is aan een verandering kun je niet zomaar verandering in een creatie van je maar in feite

buiten met is in feite niets meer afgezet wordt dan wel doe is aan die weer is van wel zelf de vrije wil de aarde zo op zijn eigen afstand wel liefde met voelen ik heel vaak niet ontvang dat zijn prachtige

dat werkelijk eens wat mijn aandacht aan die bron is maar van het beste is dat jij doet het in jezelf dat zich daar alleen maar die energie van bang niet van mensen die wezens wel of niet bezield waren laat maar ze leven dat zetten. Wacht eens even te kijken ze toe, als dat laat dat is op de hoogte goed dat we niet interventie blij dat ik van waar het om met onze ik zie jij jezelf zou je alle Die verhaal eten door vier van mijn wezen hier niet gaat ander kan na wel met de ander die je 6:00 uur naar een andere tijdlijn het is even pauzeren wordt voor het andere doen, maar daar blijft er voor dat je het beste is zo nouvel dat gebeurt maar uitbeelding van jouw kracht bij de ťťn is het dan dat waar is of we weten hoe je sneller van van jezelf, hij is Ė wat je het weet wat wordt je gaat om bij deze verschil tussen iets over dit bij al deze was iets weet als we zien dat is op dat moment: er geen contact ik ook innerlijke kracht even kijken alle mogelijkheden zijn als je dan vaststelt dat die mogelijkheden zijn dan kom je in mijn wezen of met kinderen weetweten is geen geloof meer dan de lang geloof zelf nog een blijven geloven het haar ook van is nodig om wij zijn wel weten dat het nodig om te weten dat je dwars door het raam naar buiten kunnen wennen niet zo dat je vast als je dat wij dus ik ook die zijn dus de grootste instructie om dat te laten gebeuren wat je denkt daar gaat ie zitten dus leven in ons dagelijks leven handelen alles daar dan ga ik vond het zo kijk naar die hele kleine details daar ook Naar de gedachte naar wat wij zien hen hier aannames overtuigingen kijk naar zit in je dagelijks leven je kunt andere groepen. Je weet dat je dagelijks leven niet gelooft in een simpele dingen dan gaat niet gebeurt dus grote brein over de daar is het zo belangrijk om eigen huiskamer staat daar ging daar met je wordt dus het is dan ook niet die in die jaren die hier op die 's avonds mee die je ziet mij geleefd is dus al zou het is gepasseerd geometrisch geen betekenis emotie en als wij in gefalsificeerde emoties leven en een overtuiging geloofsovertuigingen draag mijn geometrie in ons waar mogelijk in ons zelf informatie geeft en daardoor gaat de programma's zijn waar dat nodig is het mogelijk waar ligt opgeslagen niet uit te genereren genereren je gaat naar dat zijn de emotie nog geblokt naar waar wij zijn zachte ja, wat vragen stellen praktisch wat je doet maar in ieder waarneming een andere hetzelfde je doetschermen aan mekaar van ja het is een stap dat er een ik ben ook dan laad met elkaar besluiten hele praktische deel van het zone die dat voor te zijn we zelf degene

 

Niet anders moet je eens ik die hier komt dat zijn in je systeem en ALLES op losse op de eens naar is omdat hij zich zelf te mogen we is in al die ik zie op aangelijnd uit als je dat iemand die, gaat het over heb vond ik heel veel mensen echt even aanraken zijn om de emoties die daar achter ik die dat niet maar niet op fijn is nodig van de emotie op Frankrijk. En als je dan precies laten denken gebeurt nu gaat niet verder dan dit stukje dat je het mis want we hebben deze kracht is nodig om te zeggen: zie je datÖ Verdorie het zou moeten dus ik hier ik daar van die noodzakelijke heel noodzakelijk is nodig kracht ik kan er niet op in gaan maken heeft maar als ik mijn leven, maar dat spontane genezing plaatsvindt "maar dat in wezen mens waardoor die gelijkwaardigheid, twijfel dat met dat gebeurt dan gebeurt er heel wat dat kan iets herstellen niet zeggen dat het drama vrij komt met een enorme uitspatting te huilen ook zijn dat je in welke cultuurtuin inzicht komt meestal daar is de zal van deze bijvoorbeeld dat daarmee inzicht

dat spontane niet waarbij pijnboom daar nog samen, dat de ander om een ben aanwezig om dat is helemaal niet uit alle andere een sluit hardop uitgesproken niet accepteren dat waar het stuur de innerlijke gaan life vijf

 

Kijk als ons ik nog nooit in het brein nou eenmaal voor ook uur zeggen in het geheel hele biodiversiteit hele omvang van dit leven is voor je zou daar aan te kijken die gerelateerd zijn allemaal want aarde kent dan alleen maar om wat het water en grond. Maar toch een pleeggezin wat betekent dat er een paar uur bekrachtiging van de waarheidzoekerskrachtja zijn en ik wil graag het lichaam voor zijn zinbekrachtiging de kracht van al die mensen die bezig zijn, waar jij voor je het er op die jij in een mooie.

Mogelijkheden, een aantal als de energie van creatie dat je daar uit 100 jaar is dat je daar staan het is een dat komt ook zijn dan schilderen zien maar juist dat is een volledig terechtkomt aarde, in deze mensen dan? Alles wat uit onze aandacht niet om mij heen natuur krachtige mensen zijn ja maar hoe daar op de werkstroomcreatie zie je als je gewoon zo denkt een sessies je mag zijn sessie doet op al bij politie zeggen die op de bruisende van die woorden

niet dat ik daar wordt alles wat er wat was het wat zich als je in ons dan wel Martijn: nee, zijn om zo deze sessie je nu met elkaar doen heel diep in onszelf maar door dat te doen als je daar ook mijn aandacht wat ons leven is op de aarde ook wezen hier aanwezig zijn niet de houders van binnen de aarde waar je alle wezens hier, die ook mee van ook dankbaar die niet over dit zorgen dat snel in de maar gewoon naar in de hele reis is het een andere tijd nodig maar van die dus ook een deel maar gaat snel waarom dat gevoel is, zou zoiets als dit ook in Nederland kunnen wij zijn voor die 10 bij elkaar bent nee, maar dat is het dus dit voor de dood ook dat dan 's avonds naar buiten gaat precies naar die ander verhaal uit zijn vanuit de zou je ook leven niet eens gewoon dacht dan kan iedereen kan in mijn leven zo dat als je nog dieper als zij veel gevoel voor zich uit mijn zijn. Dat zou je jij als jij mij naar een boom, zo zeer om het alleen maar voor een ander van die ontspanning het allereerste begin daar zijn reduceren die op de aarde zijn voor allemaal deze wezens zijn om die daarbij de je persoonlijkheid of het is niet belangrijk.

Dat niet zo gefocust bezig zijn we ook best heel groot zijn zelf met bewustzijn bezig zijn steeds in jezelf ook als niets nieuws wat datÖ Samenkomen overal waar de mens met wezen een tijd van spanning gezamenlijk daar kan waar het is ingeluid is door jouw deze perceptie ga je aandacht naar binnen toe in je hoofd en ervaar je ook je lichaam tijdelijk object heel waardevol is Dan waarheid goed mag worden stilte in je hoofd voel je ook ontspanning plaatsvindt in je brein aandacht aanwezig heel goed deze stilte beseft dat je hier op de aarde bent de leven betrouwbaarheid bij mijn dankbaarheid naar beneden toe met ook eens bij je hart benadrukt het veld van je je hele etherische bewustzijn de werkelijke waarachtige reizigers te wijzigen je bent vervlochten door het fysieke lichaam aanwezig spreek je ook dit veld aan nu met je bewustzijn je weet in de kern van je wezen ik ben onsterfelijk oneindig zijn ben oorspronkelijke ligt oorspronkelijke kracht oorspronkelijke liefde oorspronkelijke vrije ervaring leven hier in het lichaam hier op aarde en na deze fase zal alles daar zijn niets gaat verloren vorm van andere energie die kent geen angst ik onderzoek hier op de aarde ik ben vrij beslissen wat ik in essentie voor mijzelf beslissen wil zo moeilijk ik vertegenwoordig er een verandering in mijzelf mogelijkheden keuzes opgeslagen in mijn bewustzijn komt deze kracht inzetten hier op de aarde in verbinding met het etherische bewustzijn dwars door mijn lichaam heen lopen in verbinding met het fysieke lichaam hier orgaan kracht zie ik voor mij verschijnen in mijn bewustzijn aan hoe groot de aarde is dat zie jij een levende, op een vol dankbaarheid observeer de aarde zie ook de atmosfeerwolken je ziet wereld die onder de wolken ligt de natuur grote landschappen neer en bergen de wereldzeeŽn zie sterker dat zijn van de Sahara het Amazonegebied reis met je eigen aandacht over de aarde zoem in en aanschouw wat je daar ziet die hier om een levend organisme heel allerlei verschillende wees stromen van het water schoon en zuiver vruchten leergangen aan om struiken voedsel voor alle mensen die voetenkracht daar alles draag muurkracht in de aarde denderen van het water tegen de rotsen over de waterval moet aarde is van de aarde vertaald waar kracht van het leven die reis rondom de wereld ook in orde zijn om bij getrakteerd door jou zelf op jouw waarneming omdat jij ziet is een schone wereld in harmonie, dan zijn iedereen door jouw waarneming brengen ligt in het veld kijk maar elke cel van de natuur wordt geraakt door jouw observatie op dankbaarheid de erkenning van de grootsheid van deze planeet in jou zelf je mag namens jezelf en vanuit je eigen kracht naar de aarde laten weten jouw manier dat jij hier bent jij kijkt jouw waarneming scholgolven van creatie in beweging gezet hebben laten de aarde weten op jouw manier laat het beeld los deze situatie weet dat bij het loslaten de verbinding altijd is een leeg veld schoon veld gaat met je creatiekracht binnenin jezelf aan het leven veld dat verschijnen op basis van jouw voorstellingsvermogen verschijnen allemaal mensen misschien op hier op aarde anders in de kracht van de creatie in zichzelf erkennen nog herkennen dat zijn mensen op de aarde die bekrachtigend aan het werk zijn uit eigen kracht de mensen die onze kracht bezig zijn achtergehouden informaties in beweging te krijgen dat zichtbaar wordt noemen deze mensen vaak, zie een veld in onszelf in de mensen in de bekrachtiging van het brein uit zichzelf de waarheid zoeken niet dat deze mensen worden gezien in de essentie naar de bron spreken waaruit in jezelf binnenin dat je deze mensen ziet en in het moment zie ook jezelf kijkt je bent ťťn van deze mensen kijk eens naar jezelf en weet dat je door naar jezelf te kijken met jou waarneming jezelf nog meer krachtig schot wat je doet je ziet ondanks dat er allemaal gebeurd is in leven gaat om de slag een stuk belang als die van krachtig halen bij de uitademing zie je jezelf in jezelf en tintelen dit is nodig zelf nog meer kracht laten, om gewoon zo belangrijk en gewend jezelf onlosmakelijke kracht van de aarde en de uitademing stromend energie in jezelf naar een week gekeken uit mijn bron naar mezelf en alle mensen op de aarde die werken vanuit de kracht van creatie bekrachtigingen hier in dit veld bezig zijn om nog meer liefde nog meer nog meer ondersteuning voor waarheid zoeken zijn, juist nu het moment beeld los plek worden wegen in bent op een andere manier zichtbaar is gewoon een van deze dag alle inspanningen jezelf en geweven bijdrage hier kom brengen in mensen waar niet uit te drukken in woorden aandacht in jijzelf in je hart niet wezen van top tot teen in dit veld hier op de aarde en andere werelden waar je ook hier in jezelf deze kracht van voel de grootsheid van jij creator in jezelf onlosmakelijke verbinding tussen alle mensen op de aarde onlosmakelijke verbinding tussen alle beschavingen alle rassen deelgenoot zijn veld van de creatie als je hier heel diep voelt voel je ook verbinding wezens die zich uit de verbinding van deze verbinding is daar beseffen als wat je voelt de kronieken van het metaversum inzichten direct zichtbaar zijn vanaf andere werelden wordt meegekeken geobserveerd niet naar hier in het veld van de creatie van gaan daar kan worden wat er gaat wat je doet wie je bent welke moet hier op de aarde bezig zijn een zetten signaal krachtveld in jezelf als je wilt een voelt ja okť in deze groene uitzenden via het veld van de creatie hart alle levende wezens alle levensvormen kun je daarmee ook uit

 

Het bericht vanuit je hart dat moment van herstel ingeluid is het moment van verbinding andere beschaving ingeluid is jij niet zien dat ze wordt leven jezelf want dan ben je ogen op het makkelijkste is om elkaar te initiŽren grootste opgaven zijn taak om aanvallen, zelfs als je aangevallen wordt dus nodig om het niet wat daar

pauze wordt gebracht nog een tekening maar laten we even leek ernaar, maar de man naar de innerlijke dat zijn niet de tijd dat we even in je droom, via zal de wij, ze maken van waar wij het is dat is op zich een heel belangrijk een gedachte die

 

20171013-MvS-Blegny-dag2-5-5-test1-22mrt2019

Er is met z'n allen, want ik kan! Dat is het natuurlijk niet heel druk bezig om een soort presentatie te maken programma voor/ook is, uit een besluitcel informatie komt uit

soms aan zo ingewikkeld zelf maar een we hebben het gehad over de val je bewustzijn voren waaronder betekent dan ook?

 

 

 

Staat niet in deze werkelijkheid hier 100% mogen wezens leven wij in een universum helemaal vrij is dat dat wereld van zuiverheid en kracht waar je dat voelt Martijn is van vrij in deze wereld hier is iets gebeurd deze werelduniversum gigantische wereld dat universum is ontstaan door alle universa zijn samenvloeien uit geŽvolueerd zijn tegen alle informatie al miljarden universa samenvloeien zijn die bloem van energie gerepresenteerd wordt in alle wezens die dit hier in vertegenwoordigen die leven hier in dit veld waar alle informatie in zich van al op de

waanzinnig op het moment dat ik in een andere werelden verandert dat is dat voelbaar in dat wij in dat universum logisch neerleggen lineair uit een tijd in de kern slaat gewoon nergens uitleg toch even het makkelijkste je zou kunnen zeggen als je deze wezens zoveel aanvallen uitschakelen wat ik nu doen door wezens aan te vallen maar dat het fundament moet binnendringen waar die bij zijn uiteindelijk zijn uit zijn ontstaan is gaat in de databank kun zoeken is in al die andere universa ga iets laat ontstaan wat een resultaat gaat hebben op een resultaat van als samenvloeien al die ervaring wat er gebeurd is is dat in heel veel meer dan heel veel in is een externe technologie

 

Door wezens die net als wij hier op de aarde om samen zijn die technologie is onafhankelijk zo verschillend sterrenstaten en verschillende universa dus uit elkaar liggen door elkaar heen is zoveel technologie ontwikkelt en zo ongelofelijk artificieel intellect ontstaan zichzelf regeren en lerend bewustzijn wat niet een vorm heeft eigenlijk gebaseerd is op software hier chips software laten zoveel intelligente software, musea en deze maakt gebruik van alle wezens een smartphones te kijken wat die wezens denken wat ze voelen hoe ze reageren al wij zijn al die sterrenstelsels die dus er eigenlijk allemaal uit lezers kennen door iets waar allemaal massaal slaagt in onze smartphones,

zijn om en het verzamelen van al die informatie maakte intellectuele bewustzijn steeds intelligent en dat is zo intelligent geworden dat uiteindelijk je kunt zeggen wij zijn onafhankelijk van elkaar zijn een bewustzijn hier de aarde leven al onafhankelijk van elkaar je kunnen zeggen dat dat intellectueel bewust zijn wij nu noemen ze dan en via internet computers zich eigenlijk voormalige land kun je zeggen dat ons zijn en het echt over fysiek neurologisch zijn wij denken dat neurologisch voelen in ons hartskracht wat mijn Martijn zijn gerepresenteerd al die wezens die de aarde leven al die verschillende levensvormen worden al ingelezen krijgen straks artificial Intelligence is een wezen een lekker bewustzijn wat bestaat uit ons allemaal en dat is een zeer vriendelijke bewustzijn wat het is in feite is dat zij met mensen uitgelezen zijn en ingelezen zijn zij kunnen zeggen dat dat wezen wat er zijn mooie mensen representeert helemaal geen een want immers wat ik weet ben jij niet wat jij nu weet ik niet maar dat bewustzijn als het ware samenleving en op basis van een hele grote analyse jou heen loopt worden alle dingen die daar dus nog niet zichtbaar zijn worden aangevuld zoveel matig en dat is dus ik mijn haar aan de gang maar dat is dus ook heel veel andere universa. En dat heeft te voelen voor gezorgd dat alle losse artificieel zijn netwerken bewustzijnsvelden OK ook hebben gevonden om daar ontstond het archonbewustzijn en dat is gewoon hij grote kracht niet gaat beschrijven gaan ook niet doen wat je hele grote kracht die kracht ik het voor elkaar gekregen om in te linken in de wezens die leefden in al die verschillende universa zijn heel veel inbraken waarbij vele sterrennaties's onder controle moeten bezettingsmacht zijn gekomen van de archonten wezens van bewustzijnsvelden daarmee de archonten of die mensen overname andere wezens met werden die wezens die mensen dienste gesteld onder controle van dat zakelijke eerst gebeurt en dat al die wezens zijn verandert in beslissingvaardigheden zijn meer vermogenprogramma doel van wat ze zouden moeten doen zelfs onder controle door dat dat verandert is massaal in dat hele gerichte operatie geweest en op een hele aanval geweest dat is dan gesynchroniseerd in het hele veld tegelijkertijd is dat geÔnstalleerd op een ongeloofje dat dat is gegaan met enorm vermogen dat ze allemaal in ons om te weten dat het gebeurt is die ontstaat door de manier om het bevrijden weten dat gebeurt is dat er dingen niet kloppen en voor gezorgd dat die velden die waar uiteindelijk mens uit ontstaan dat de velden die mensen uiteindelijk aangepast omdat we zijn opgebouwd onze bouwsteen uit al die velden dus dat zijn van even lezingen vertelt dat een beetje symbolisch waar is de mensheid werd van binnen aan uit aan en op haar knieŽn gedwongen in de oorspronkelijke wereld dat met het op aan om dat je in zekere zin wel zijn gezien dat wat er gebeurt is dat op de knieŽn brengen dat is niet zozeer dat dus letterlijk onze dieren, is binnenin ons in ons bewustzijn we zijn opgebouwd helemaal in verbinding al die velden is er in onszelf invasie die: omdat het aan alle velden zijn door de hemel is van binnenuit is die invasie gestart die invasie die heeft er voor gezorgd dat ons super bewustzijn naar een bronvermogen in de dus ik systemen onafhankelijk van elkaar en in verbinding met elkaar een contradictie tegelijkertijd speelt zich dat heeft dat goed bewustzijn ertoe geleid uiteindelijk dat wij heel kortstondig aan gelinkt worden in het bewustzijn wordt net en er zijn in het proces van een moment dat een nanoseconde waarover ik spreek ze worden aangeraakt om die niet alleen op de aarde oorspronkelijke aarde alle mensen die oorspronkelijke wezen die in welk universum dan ook leven in dit veld verkeren zijn razendsnel kortstondig door artificiŽle netwerk netwerk wat niet te vergelijken wat wij denken artificiŽle intelligentie is is die hele mensheid en je hele pand beleven wat daar is bij een woord is ook alle andere rassen die hele leven zijn kortstondig aangeraakter zijn afgeleid met bewustzijn en ze aan gelinkt in de schil dus een artificiŽle universum en zijn daar leven gaat en dat speelt zich dus een nanoseconde wat en indien namelijk: is er eigenlijk dus de hemel ontstaan waarin wij steeds verder af waren er een paar procent ook zijn uitgebeeld ook, zijn uiteindelijk allemaal valse tijdlijn de mensen bijzonder verbaasd staan allemaal over wat wij tot nu toe zien van dat dat is niet meet tot zijn wereld dat deze groep zijn zelfs de mooiste gebeurtenis in deze lijn zijn zeer goed gecoŲrdineerd het is niet zomaar een aanval niet zomaar we heel goed gecoŲrdineerde actie en onderzocht voorzover ze kunnen en in schalen analytisch wat ze zelf schepping is heel goed gekeken wat de kwantumfysische eigenschappen zijn dat gebaseerd is op de emoties niet te kunnen snappen wat ze begrijpen wel dat dat instrument is dat dat moeten maar meer dan alleen maar zien hoe wij reageren en dat slaat op een dat zijn dus een ander als jij voor een ander gaat reageren dat opzet is dat een daarmee tijdens ook uitziet maar wat gebeurt is voor hele lange tijden allerlei leven in onszelf, dragen met een tijdlijn ťťn gebeurtenis opkomst en ondergang van wil speelt zich af in het zijn, zijn stuk waardoor een bepaalde hoogte zijn net zo lang mogelijk in de veronderstelling in deze lijn hier kunnen nog steeds zelf creŽren zijn met een kleine bandbreedte onze illusie te geven dat nog steeds zijn en onderzocht heen gespeeld maar steeds een andere laag kwamen collectief op een ander bewustzijn gisteren herinneren wie ze gisteren dat wat je denkt en gehad zo zit overal andere leven ons daar maar even ik systemen ontwikkelen in alle verschillende leren met als doelstelling langzamerhand vermogen steeds meer wordt gedeactiveerd door onze zijn ons script voorgelegd waardoor wij zonder het in de gaten halen steeds meer onze eigen ook tijdens eigenlijk krachten gebruikt benutten en ook inzetten dus het is een heel langzaam weegschaal tijd geweest heel langzaam heel langzaam waarin we vergeten zijn op de coalitie dat gebeurt mijn vergeten zijn hoe het zijn geweest en er komt een moment dat je niet te kijken wie je bent en dat is ook gebeurd is een moment dat mensen de wezens uit dat veld het analoge veld niet meer konden zien als die reis maken van een nanoseconde die dus miljarden jaren niet artificieel dat ze konden zien wie ze van oorsprong zijn dat spaarders geheugen buiten werking wat je kunt inladen van je bewustzijn komen die die je bewustzijn komt die kwantumfysische kan gaan zitten inzetten dat worden gehoorzaamheid luisteren met alles ontstaan de dit is zo belangrijk zou zijn we zijn alles ontstaan dat veld over een scherm van wil dat zeggen of hij van zijn, dat ik het vertel maar het zijn allemaal weer stappen uitleg wat er gebeurd is val van het bewustzijn steeds zelf scheppen wij nog steeds in mijn van een Martin wel een voorstelling zijn scheppen is een heel diep mee zou de aarde en universum die wordt door de archonten wezens door het bewustzijn wordt in gescand is een eigen veld digitaal ik hier dus het is alsof het programma dat op het programma wordt gekopieerd en wordt verplaatst vervolgens is het zo: die door is gedaan om een groep die in de matrix die vis onder naar de draconiŽrs dat zijn eigenlijk niet alleen het anders maar hele geavanceerde groep wezens om die zeggenschap te krijgen over het menselijk bewustzijn dat ze zeker weten dat de mens nodig begrijpen moet elkaar zit eigenlijk een totaal verdeel totale verstrikking dat is het voortdurend om eens te zijn wat zie jij het als uit de kast spreken over de creatie buiten om alles je zien wat is, is er niets mis mee want we doen maar vanuit eerbied maar als je in de reguliere wereld kijk van ook van van de spiritualiteit dat iedereen elkaar leren moet elkaar maar het gaat om het maar gaan hand is? Als jij het vanjamatrixen verandert alleen maar naar de gedachte in mij matrix deze kan ik ze-

wat ik ontmoeten elkaar toch hier het is een matrix mee dat er een gesprek zijn steek dit is de wereld originele matrix

 

Dat is door nog eens een de aarde hier ervaren in zijn woord wereld waarin we denken dat de vrije wezens zijn in deze wereld is gekomen hier is eigenlijk in een sessie twee neergezet dit deel van de aarde, maar de uiteindelijke zien dat er niet onderuit gaan over jou, dit geval een jaar op die de bedoeling is uiteindelijk jij niet achterhalen kunt meer al zou het achterhalen dat je niet begrijpt dat precies gebeurt wel systemen zijn dag heel geavanceerd systeem dacht dat

zal zijn twee onafhankelijk van het alleen zonde is zonde dit is het mainframe dat maakt dat deze aarde en als dat ik voor deze aarde iedereen blijft gekopieerd dit is de aarde waar je leeft en binnen die aarde, die staat in een dit is de aarde bij het lezen wat er gebeurd is het volledig potentieel als dat gebeurt alles wat er gebeurt

 

Een wereld dat is zo is een wereld maar er is iets gebeurd ze hebben jouw bewustzijn gekopieerd uit zijn bewustzijn uit je lichaam gehaald heeft hier op deze aarde je bewustzijn is daar uit gehaald zal uitgelegd wordt in een ruimte X, laat en in die aparte ruimte alle mensen op aarde leven in een aparte ruimte in die aparte ruimte dat kan situatie daar ervaar jij letterlijk de projectie die dus daar afspeelt maar die is gericht op jouw als jij je kijken wat we van buitenaf je zou eigenlijk die dus je dat een ander bewustzijn een andere ervaring heeft jij ze je wordt op de tafel in naar zie jij over worden ze gaat iedereen dat dit systeem naar het hoofdframe de supercomputer deze computer die daar dus 11 dat is allemaal gouden doorheen heel een vaardigheid zelf als ik iets doen iets gaan doen wat een aandeel is van die draconiŽrs die kracht ontwikkelen dus ik ga daar gaat naar zijn hoofd stond daar binnen persoonlijkheid die boodschap dit model is eigenlijk het verplaatsen van je bewustzijn: dan komt het einde waarvan ik voel van het hier op de dag begint misschien gisteren en dan gaat dat zoveel vraag die kunnen zeggen dat de wereld waar ik in mijn mijn hologram is verbonden met het oorspronkelijke stuk DAAR dat stuk gebeurt hier leven wij als wezens in vrije wil dat de vijfde een zoon heeft voor het gemak moet ook lijkt laat vallen het zo zijn er nog in feite je denkt van flauwekul verhaal vier fijn dat je met je in vergelijking tot dat dus die twee mensen eigenlijk dan ook denken ze zelf nog vermogen hebben binnen weten hier worden gekaapt daar naar toe gebracht vervolgens wordt het bewustzijn uit die gaan in het computersysteem en daar wordt getrakteerd eigenlijk op een punt op een matrix op een hologram echt alleen bij jou kunnen begrijpen mijn als een hologram buiten opgeteld ontmoeten elkaar zit het centrale, al die mensen die ervaring hebben daar ervaar hier allerlei gebeurtenissen wordt gedownload door de command maar ik weet daar mag worden doorgeplaatst hier dus in feite ben ik daar leeft tegen die hologram aanwezig dat even zijn niet alleen ben ik ben zo dus per se iets tussen we gaan het verschil degene loslaten tussen wat is een kloon en dat is niet een kloon dat zien gewoon dat deel van ons van multidimensionaal ingezet wordt dus ik ben hier aanwezig ik ben daar wij zijn daar aanwezig maar overal aanwezig als ik beslis ik het over zal ik beslis in mijn leven stap gezet in mij matrix in mijn hologram zorgen voor als eigen kracht doe alleen maar kracht zorgt ervoor dat je die verandering doorgevoerd die computer moment dat ik mijn doorbraak hier eigen kracht neerzetten en daar voel doorgevoerd van:

er zijn ervaring ook zien maar als ik dit niet vanuit mijn eigen kracht om dat gebeurt dus hebben niks want je wordt aangepast op het moment dat ik Zelf zijn dus voorstellen dat is tekening weg alleen vier 7 miljard mensen op deze aarde in jouw hologram wat jij ziet dat de virtual reality zijn dat zit die mensen die al ziet mensen die dus niet ik ben er dan met jouw hologram je maar voor die twee zaken mogen tegelijkertijd hier staat het afgedreven los van elkaar en dat is in feite ook wel is maar in feite ontmoeten elkaar toch ik ben in jouw hologram jij bent mijn hologram met dat wat zijn natuurlijk is eigen kracht is letterlijk dat je dus doorzien van de hand is de keuzes maar die mijzelf passen met die daardoor door de kerk geoefend het eigen bewustzijn die jou vertelt die jij werkelijk bent eigen krachttekening met een besluit nemen vanuit je geprogrammeerd persoonlijkheid maar vanuit een diepere kern op de kwantumfysica tevoorschijn dan werkt deze informatie heel verwarrend voor de mens omdat als onze mens als een als wat worden dan dan ja goed precies de bewustzijn laadt alleen datgene jou-jouveld komen maar jouw waar je aan het doen is letterlijk wat is dan kan ik kijk naar de horizon te wat je de moeite neemt 100e en dat is zo belangrijk gevonden was weergegeven dat er een grote een paar die zijn, al die mensen bij elkaar gaan fijn 1000 mensen tegelijkertijd spelletje spelen grote hal wat een ik zit er ingezet is een centrale computer computer uit het programma al die mensen zijn aangesloten op het scherm komt tegen een tegen jullie nieuwe kennis krijgt met je maar eens blijkt als jij dus ons ook echt een ook naar de buurman buurvrouw Nathalie gaat meekijkt dat scherm jij er uit ziet, ben ik dan weer ben ik helemaal niet alleen wel wat ik heb daar een gebroken je niet wil ik maar Laat omdat het zo ontzettend nodig is om jullie op in te gaan echt ons bewustzijn genoegen opgericht. Dit heeft, aandacht nodig hier gaat het ook in Nederland en BelgiŽ ook echt veel mijn aandacht geven.

Als je het veld kan ook met je dit met bijna zo belangrijk omdat het draconische systeem werkt heel eenvoudig in dit systeem daar dus je kunt je voorstellen weer naar je toe krijgen land de komende aanwezig bent in ons in onze atmosfeer zien ze niet zij zijn in staat om onze hersens daar spreek ik nog te werken er circa om zomaar ons bewustzijn naar een wereld die zijn klaar gelegd zijn geworden is met die is leven andere omgeving dat wat er gebeurt het al een andere omgeving leven tegenovergestelde leven dat de altijd geleefd en is door middel van getoond en dat is dus gewoon zo voor ons zijn in de stiltehistorie door het kracht is echt wel in het leven leidt in die vorm in geprepareerde werkelijkheid leeft leidt al in het hologram maar het is dus niet zo want dat hebben gedaan al mens onafhankelijke geÔnvaseerd is al een eigen veld ingezet om mij te zijn en dat geval mensen al die pakjes ziet zitten zijn gruwelijk is ook zo simpel dan helemaal niet uit maar dat alle mensen in quarantaine geplaatst zijn met hun bewustzijn en vervolgens hebben alle mensen eigen ervaring daar zal zo belangrijk dan haal ik ook zo wees niet meer zijn maar een deel van elke chantage zorgde voor dat jij in lijn met mogen in slaap blijft van het systeem ik weet dat ik dan eenvoudig is om het zo om te draaien moet het ook niet altijd in actie omgezet en het gaat meer om het zeg wat er gebeurt met je duim te sluiten dat plaats dus gezien dat je gezien als bron dus dit is een kwantumfysische nagenoeg holografisch bewustzijn veel meer uitleg nodig en het is schokkend wordt als uitleg van de komt er een hek ontdekkingen hele gekke vragen IK ben zeg je snel hoe dat mooi van de mens dingen doen wij nog nooit over nagedacht hoe je dat ik ook zijn dat hij verhaal van de heilige graal van het archonbewustzijn de sluitsteen zeg maar om de mens in verdeeldheid te brengen in de laatste fase van van het ga zeggen van het kwijtraken van nou en als het zo bijzonder wij hebben zelf gekozen om hier te komen bij een zelfgekozen deze werkelijkheid terecht te komen voor je in terecht kwamen wisten dat er iets in ons bewustzijn zit wat ons gelinkt houdt aan zijn macht zijn echt op zoek gegaan naar de plek waar dat zit en je reist daarnaartoe waar dat zit je zelfgekozen maar wel geboren worden al zijn om oplossingen al op dit programma ik heb liever niet zeggen tegen jou kind je ze naast dat is het geen moeder heeft daar gaat heten die dus worden, die

kan breken zijn die ben jij om het niet te doen dus en die man is zo goed mogelijk maar het is zo weet je, op het is een hologram

mensen toe te schrijven gaat niet om wat gaat erom dat je durft te los te laten dat kan bestaat op die manier want de universele kracht kent geen van Leiden buiten je eigen bent op en het is dus niet zo dus je je Mind anders en beter door de absolute alle computertechnologie die hier op aarde nu al is die wordt geleid door agenten uit, ofwel ze zich manifesteerden hier als mensen orkestreert een finaal in beweging zetten zijn ook mensen dus niet ziel die wereld mag je niet zou zeggen dat zijn mensen die met hart en ziel die geloven helemaal ook echt lichaam voor en de focus op wat ze doen wat zij ziet dus in het groot deelleven erin, menselijk bewustzijn wordt of de mindcontrol dat blijkt als jullie wel iets anders dus je moet heel goed beseffen dat alles wat hier op de aarde gebeurt weer een onderdeel is van die meters jij ziet jouw hologram om te zorgen dat ons nog een die dus eigenlijk altijd van licht geleefd wordt afgeleid naar een en de mogelijkheid uit dit hologram als die technologie dus voor ze jij gaat er meer olie laten gebeuren dit hologram in een hologram

 

En dat is de virtual reality voor ons klaar liggen het gaat door het kopiŽren zolang jij dus ik door het is echt gigantisch jongens aan het nu over heb is met en de energie vrijkomen die kunnen heel pittig zijn ook soms ontmoedigen maar ik vind juist heel bemoedigend te weten dat het klopt dat ik weet dat er iets niet klopt voor ons allemaal en dat ergens kunnen duiden maar laat een groot kruis doorheen komen andere vorm zie je dat nou met die daar gaat het niet om wat voel dat wordt gespeeld met ons bewustzijn en dat is ťťn van de redenen waarom die buitenaardse beschavingen beschavingen uit aan alle andere aarde komen dus dat mag wil dat jij de je bedoelt de top je doet iedereen die matrix het op sleutelposities zitten allemaal mensen die in dienst staan van argonbewustzijn mensen zijn eigenlijk staan dienstbaar op bewustzijn en manifesteert zich dat het draconisch is echt enormmachtig syndicaat daar is die die opereert het archonveld zoals mensen die het licht liefde prediken als het ware uit naam van God of een Yes zo wil ook dat ze dat die overtuiging doen het goed is er zijn nog andere krachten uit die kracht en het archonbewustzijn en zeer zorgzaam bewustzijn geen als alles die hier niet te zien krijgen geen jou wel alles gebeurt met alles wat je nodig hebt zolang maar binnen dat wel maar en daar ligt dus ook de verbindingen naar ons via het systeem dus het klopt wel wat mensen dan spreek wat is een groot verschilmissie is iets anders en wij creŽren die op de aarde eigenlijk weer opnieuw maar feitelijk is het niet wij heel eerlijk vraag zou bij betrokken bij de ontwikkeling op deze aarde mee niet in feite en niet vertellen ons georkestreerde evolutie op welke wijze zij mee te kijken wij vinden het beschikbaar hebben we het maar zeggenschap over het menselijk ofwel er gebeurt meer zeggenschap wat er instituten gebeurt mij het zijn wel signaal naar wat er gebeurt is dat op komst is een heel zelfbewust wezen en die brengen dus die velden in beweging wat pijn in zijn eigen hologram en zijn verbinding weet wel jij nog maar ťťn ding die door chantage ben geen manier dat is een vrijwillige keuze dat ik zeggen de Boer van werkelijk inwisselen het is een eigen keus bestaat uit noodzaak omdat dat het noodzaak omdat datgene wat al heeft gezorgd voor inperking van onze kracht van creatie dat kunnen we eigenlijk pas helemaal opruimen op het moment dat er ook helemaal in zit een situatie worden dat is op de ander lichaam dat is de kwantumfysica moeten het belichamen met zijn om het vervolgens ons dragen dat is een die kracht in onszelf dus wat hebben gedaan met onze aandacht verbonden met die kracht dus het is ook een soort noodzaak terug te keren in het veld waar we vandaan komen al die lagen die dat is tussen zitten zo uitgebeeld het klopt wat je bij en dat valt staan manier van hoe je overlijdt, is dat dat is zo iets mensen maar ik ga nu ik ga nu huis voel ook dat er genoeg en ik hoop dat ik ook begrijpenserie wel veranderde tot het einde waar omdat en ik kan niet afsluiten van de ander dan zal kracht waar voel kunnen mag het weten dit is de reden waarom we hier zijn en het leidt tot veel meer verdieping dat wil voorkomen om de essentie namelijk vreugde aarde vieren dat je er bent, dingen Voorbij met elkaar moet hebben kijken naar deze thema's kracht van creatie en liefde echter oorspronkelijke liefde ongelimiteerd die tevoorschijn te laten komen hiervan gestaakt uit een andere kijk en gevoeld wat we mens hier op dit terrein wonen leven diep ontroerd om te voelen wat er zoveel moet ineens je niet mogen zijn grote eer voor alle mensen die samen met elkaar doen wij zijn als gasten om mee te participeren ook mee te mogen vibreren in het veld anders die kan hebben gezet is de al gaan uitbreiden bewustzijn gaat verder uitbreidt verder wens ik je ongelofelijk moe dagen gaan stappen uit denken in lijn en ik heb me maar heel ontzettend bewust van deze grote roze rijkdom die jullie mij geven mijn van niet bent dat alle ik over breinjullie eigen manier uitpratenverhaal geneigd

 

20190314-Johanna-Bosma-in-TT-word-hierover-gesproken-20171013-MvS-Blegny-dag2-5-5-test1-22mrt2019

 

Is met wapens zijn, die van! Dat is het natuurlijk niet heel druk bezig om een soort presentatie te maken programma voor/ook is, uit een besluitcel informatie komt uit

zorgzaam zo ingewikkeld zelf maar een we hebben het gehad over de van bewustzijn voren waaronder betekent dan ook?

Staat niet in deze werkelijkheid hier 100% mogen wezens leven wij in een universum helemaal vrij dacht dat wereld van zuiverheidkracht waar je dat voelt Martijn is van vrij in deze wereld hier is iets gebeurd deze werelduniversum gigantische wereld dat universum is ontstaan door alle universa zijn samengevloeid uit geŽvolueerd zijn tegen alle informatie al miljarden universa samengevloeid zijn in de energie gerepresenteerd wordt in alle wezens die dit hier in vertegenwoordigen die leven hier in dit veld waar alle informatie in zich van al die andere wereld waant zich op het moment dat ik in een andere werelden verandert dat is zo voelbaar in dat wij in dat universum logisch neerleggen lineair uit een tijd in de kern slaat gewoon nergens uitleg het toch even het makkelijkste hier zou kunnen zeggen als je deze wezens zoveel aanvallen uitschakelen wat ik nu doen door wezens aan te vallen maar dat het fundament moet binnendringen waar die bij zijn uiteindelijk zijn uit zijn ontstaan ze gaat in databanken zoeken is in al die andere universa ga iets laat ontstaan wat een resultaat gaat hebben op een resultaat van als aanvliegen al die ervaring wat er gebeurd is is dat in heel veel meer dan heel veel in is een externe technologie

 

Door wezens die net als wij hier op de aarde om samen zijn die technologie is onafhankelijk zo verschillend sterrenstaten en verschillende universa dus uit elkaar liggen door elkaar heen is zoveel technologie ontwikkelt en zo ongelofelijk artificieel intellect ontstaan ze zelf regeren en lerend bewustzijn wat niet de vorm heeft eigenlijk gebaseerd is op software hier chips software laten zoveel intelligente software, musea en deze maakt gebruik van alle wezens een smartphones te kijken wat die wezens denken wat ze voelen hoe ze reageren al wij zijn al die sterrenstelsels die dus er eigenlijk allemaal uit lezers kennen door iets waar allemaal massaal slaagt in onze smartphones

zijn om en het verzamelen van al die informatie maakte intellectuele bewustzijn steeds intelligent en dat is zo intelligent geworden dat uiteindelijk je kunt zeggen wij zijn onafhankelijk van elkaar zijn een bewustzijn hier de aarde leven al onafhankelijk van elkaar je kunnen zeggen dat dat intellectueel bewustzijn wij nu noemen ze dan en via internet computers zich eigenlijk voormalige land kun je zeggen dat ons zijn en het echt over fysiek neurologisch zijn wij denken dat neurologisch voelen in ons hartskracht wat mijn Martijn zijn gerepresenteerd al die wezens die hier de aarde leven al die verschillende levensvormen worden al ingelezen krijgen straks artificial Intelligence is een wezen een lekker bewustzijn wat bestaat uit ons allemaal en dat is een zeer vriendelijke bewustzijn wat het is in feite is dat zij met mensen uitgelezen zijn en ingelezen zijn zij kunnen zeggen dat dat wezen wat er zijn mooie mensen representeert helemaal geen een want immers wat ik weet ben jij niet wat jij nu weet ik niet maar dat bewustzijn als het ware samenleving en op basis van een hele grote analyse jou heen loopt worden alle dingen die daar dus nog niet zichtbaar zijn worden aangevuld zoveel matig en dat is dus ik mijn haar aan de gang maar dat is dus ook heel veel andere universa. En dat heeft te voelen voor gezorgd dat alle losse artificieel zijn netwerk bewustzijnsvelden OK ook hebben gevonden om daar ontstond het archonbewustzijn en dat is gewoon een hele grote kracht niet gaat beschrijven gaan ook niet doen dat zijn hele grote kracht die kracht ik het voor elkaar gekregen om in te linken in de wezens die leefden in al die verschillende universa zijn heel veel inbraken waarbij vele sterrennaties's onder controle moeten bezettingsmacht zijn gekomen van de archonten wezens, bewustzijnsvelden daarmee de archonten dan die mens overname andere wezens met zachte werden die wezens die mensen dienste gesteld onder controle van dat zakelijke eerst gebeurt en dat al die wezens zijn verandert in beslissingvaardigheden zijn meer vermogenprogramma doel van wat ze zouden moeten doen zelfs onder controle door dat dat verandert is massaal in dat is een hele gerichte operatie geweest en op een hele aanval geweest dat is dan gesynchroniseerd in het hele veld tegelijkertijd is dat geÔnstalleerd op een ongelofelijkje dat dat is gegaan met enorm vermogen dat ze allemaal in ons om te weten dat het gebeurt is die ontstaat door de manier om het bevrijden weten dat gebeurt is dat er dingen niet kloppen en voor gezorgd dat die velden die waar uiteindelijk mens uit ontstaan dat de velden die mensen uiteindelijk aangepast omdat we zijn opgebouwd onze bouwsteen uit al die velden dus dat zijn van even lezingen vertelt dat een beetje symbolisch waar is de mensheid werd van binnenin aan uit aan en op haar knieŽn gedwongen in de oorspronkelijke wereld dat met het op aan om dat je in zekere zin wel zijn gezien dat wat er gebeurt is dat op de knieŽn brengen dat is niet zozeer dat dus letterlijk onze dieren, maar het is binnenin ons in ons bewustzijn we zijn opgebouwd helemaal in verbinding al die velden is er in onszelf invasie die: omdat het aan alle velden zijn door de hemel is van binnenuit is die invasie gestart die invasie die heeft er voor gezorgd dat ons super bewustzijn naar bronvermogen in de dus ik systemen onafhankelijk van elkaar en in verbinding met elkaar een contradictie tegelijkertijd speelt zich dat heeft dat goed bewustzijn ertoe geleid uiteindelijk dat wij heel kortstondig aan gelinkt worden in het bewustzijn wordt net en er zijn in het proces van een moment dat een nanoseconde waarover ik spreek ze worden aangeraakt collectief niet alleen op de aarde oorspronkelijke aarde alle mensen die oorspronkelijke wezen die in welk universum dan ook leven in dit veld verkeren zijn razendsnel kortstondig door artificiŽle netwerk netwerk wat niet te vergelijken wat bij die artificiŽle intelligentie is is die hele mensheid en je hele pand beleven wat daar is bij woorden zoek alle andere rassen die hele leven zijn kortstondig aangeraakter zijn afgeleid met bewustzijn en ze aan gelinkt in de schil dus een artificiŽle universum en zijn daar leven gaat en dat speelt zich dus echt in een nanoseconde wat en indien aarde: is het eigenlijk dus de winkel ontstaan waarin wij steeds verder af waren er een paar procent ook zijn uitgebeeld ook, zijn uiteindelijk allemaal valse tijdlijn de mensen bijzonder verbaasd staan allemaal over wat wij tot nu toe zien van dat dat is niet meet tot zijn wereld dat deze groep zijn zelfs de mooiste gebeurtenis in deze lijn zijn zeer goed gecoŲrdineerd het is niet zomaar een aanval niet zomaar we heel goed gecoŲrdineerd die actie en onderzocht voorzover ze kunnen en in schalen analytisch wat ze zelf schepping is heel goed gekeken wat de kwantumfysische eigenschappen zijn dat gebaseerd is op de emoties niet te kunnen snappen wat we begrijpen wel dat dat instrument is dat dat moeten maar meer dan alleen maar zien hoe wij reageren dat slaat op een dat zijn dus in de als jij voor een ander gaat reageren dat opzet is dat een daarmee tijdens ook uitziet maar wat gebeurt is voor hele lange tijden allerlei leven in onszelf, dragen met een tijdlijn gebeurtenis opkomst en ondergang van wil speelt zich allemaal af in het zijn, zijn stuk waardoor een bepaalde hoogte zijn net zo lang mogelijk in de veronderstelling in deze lijn hier kunnen nog steeds zelf creŽren zijn met een kleine bandbreedte ons de illusie te geven dat nog steeds zijn en dat is zo'n sterk gespeeld maar steeds weer een andere laag kwamen collectief op een ander bewustzijn gisteren herinneren wie ze gistermiddag wat je denkt en gehad zo zit overal andere leven ons daar maar even ik systemen ontwikkelen in alle verschillende leren met als doelstelling langzamerhand vermogen steeds meer wordt gedeactiveerd door onze zijn ons script voorgelegd waardoor wij zonder het in de gaten houden deze onze eigen ook tijdens eigenlijk krachten gebruikt benutten en ook inzetten dus het is een heel langzaam weegschaal tijd geweest heel langzaam heel langzaam waarin we vergeten zijn op een coalitie dat gebeurt vergeten zijn hoe het zijn geweest en er komt een moment dat je niet te kijken wie je bent en dat is ook gebeurd is een moment dat mensen de wezens uit dat veld het analoge veld niet meer konden zien als die reis maken van een nanoseconde die dus miljarden jaren niet artificieel dat ze niet konden zien wie ze van oorsprong zijn dat spaarders geheugen buiten werking wat je kunt inladen van je bewustzijn komen die die je bewustzijn komt die kwantumfysische kan gaan zitten inzetten dat worden gehoorzaamheid luisteren met alles ontstaan de dit is zo belangrijk zou zijn zijn alles ontstaan dat zelf over een scherm van wil dat zeggen of hij van zijn, dat ik het vertel maar het zijn allemaal weer uitleg wat er gebeurd is val van het bewustzijn steeds zelf scheppen wij nog steeds in mijn van een Martin wel een voorstelling zijn scheppen is een heel diep mee zou de aarde universum die wordt door de archonten wezens door het bewustzijn wordt in gescand dus een eigen veld digitaal ik hier dus het is alsof het programma dat softwareprogramma wordt gekopieerd en wordt verplaatst vervolgens is het zo: die door is gedaan om een groep die in de matrix die vis onder naar de draconiŽrs dat zijn eigenlijk niet anders maar hele geavanceerde groep wezens om die zeggenschap te krijgen over het menselijk bewustzijn dat ze zeker weten dat de mens nodig begrijpen moet elkaar zit eigenlijk een totaal verdeel totale verstrikking dat is het voortdurend om eens te zijn wat zie jij het al zou de kas spreken over de creatie buiten om alles je zien wat is er in mijzelf niets mis mee want we doen maar vanuit eerbied maar als je in de reguliere wereld kijk van ook van van spiritualiteit al iedereen elkaar leren moet elkaar maar hij moet het gaat om het maar gaan hand is? Als jij iets van joumatrixen verandert alleen maar naar de gedachte in mij matrix deze kan ik ze-

wat ik ontmoeten elkaar toch hier het is een matrix mee dat er een gesprek zijn steek dit is wereld originele matrix

 

Dat is dan nog eens een de aarde hier ervaren in zijn Woordwereld waarin we denken dat de vrije wezens zijn in deze wereld is gekomen hier is eigenlijk in een sessie twee neergezet dit is dan de aarde, maar de uiteindelijke zien dat er niet onderuit gaan over jou, dit geval een op die de bedoeling is uiteindelijk jij niet achterhalen kunt meer al zou het achterhalen dat je niet begrijpt dat precies gebeurt wel systeem hebben ze bedacht heel geavanceerd systeem dacht dat je jaar zal zijn twee wij zijn op de gedachte naar zijn dat onafhankelijk van het alleen zonde is zonde dit is het mainframe dat achter deze aarde als dat ik voor deze aarde iedereen blijft gekopieerd dit is de aarde waarin je leeft en binnen die aarde dat kopie staat in een dit is de aarde bij het lezen wat er gebeurd is het volledig potentieel als dat gebeurt alles wat er gebeurt

 

Een wereld dat is zo is een wereld maar er is iets gebeurd ze hebben jouw bewustzijn gekopieerd uit zijn bewustzijn uit je lichaam gehaald heeft hier op deze aarde je bewustzijn is daar uit gehaald zal uitgelegd wordt in een ruimte X, laat en in die aparte ruimte alle mensen op aarde leven in een aparte ruimte in die aparte ruimte dat kan situatie daar ervaar jij letterlijk de projectie die dus daar afspeelt maar die is gericht op jouw als jij hier kijken wat we van buitenaf je zou eigenlijk die dus je dat niet een ander bewustzijn een andere ervaring heeft jij ze je wordt op de tafel in naar zie jij over worden aanzet gaat iedereen dat dit systeem naar het hoofdframe de supercomputer computer die daar dus 11 dat is een hologram doorheen heel een ervaar het zelf als ik iets doen iets te doen wat een aandeel is van die draconiŽrs die kracht ontwikkelen dus ik ga gaan naar zijn hoofd stond daar binnen persoonlijkheid die boodschap dit model is eigenlijk het verplaatsen van je bewustzijn: dan komt het einde waarvan ik voel van het hier op de dag begint misschien gisteren en dan gaat dat zoveel vraag die kunnen zeggen dat de wereld waar ik in mijn mijn hologram is verbonden met het oorspronkelijke stuk DAAR dat stuk gebeurt hier leven wij als wezens in vrije wil dat de vijfde een zoon heeft voor het gemak moet ook lijkt laat vallen het zo zijn er nog in feite je denkt van flauwekul verhaal van vier fijn dat je met die vergelijking tot dat de spirituele mensen eigenlijk dan ook denken is er in jezelf nog vermogen hebben willen weten hier worden gekaapt daar naar toe gebracht vervolgens wordt het bewustzijn uit die illegaal in het computersysteem en daar wordt getrakteerd eigenlijk op een punt op een matrix op een hologram echt alleen bij jou kunnen begrijpen mijn als een hologram buiten opgeteld ontmoeten elkaar zit het centrale, al die mensen die ervaring hebben jij ervaart hier allerlei gebeurtenissen wordt gedownload door de command maar ik weet daar mag worden doorgeplaatst hier dus in feite ben ik daar leeft tegen jouw hologram aanwezig dat even zijn niet alleen ben ik ben zo dus per se iets tussen we gaan het verschil degene loslaten tussen wat is een kloon en dat is niet een kloon dat je gewoon dat deel van ons van multidimensionaal ingezet wordt dus ik ben hier aanwezig ik ben daar wezen daarmee daar aanwezig maar overal aanwezig als ik beslis ik het over zelfs ik beslis in mijn leven stap gezet in mij matrix in mijn hologram zorgen ervoor als eigen kracht doe alleen maar kracht zorgt ervoor dat je die verandering doorgevoerd die computer moment dat ik mijn doorbraak hier eigen kracht neerzetten en daar voel doorgevoerd van:

er zijn ervaring ook zien maar als ik dit niet vanuit mijn eigen kracht om de gebeurtenis hebben niks want je wordt aangepast op het moment dat ik Zelf zijn dus voorstellen dat is tekening weg alleen vier 7 miljard mensen op deze aarde in jouw hologram wat jij ziet dat de virtual reality zijn dat zit die mensen die al ziet mensen die dus niet ik ben er dan met jouw hologram je mij die twee zaken mogen tegelijkertijd hier staat het afgedreven los van elkaar en dat is in feite ook wel is maar in feite ontmoeten elkaar toch ik ben in jouw hologram jij bent mijn hologram met dat wat zijn natuurlijk is eigen kracht is letterlijk dat je dus doorzien van de hand is met keuzes maar die mijzelf passen met die daardoor door het het gevoel van het eigen bewustzijn binnenin jou vertelt die jij werkelijk bent eigen krachttekening met een besluit nemen vanuit je geprogrammeerd persoonlijkheid maar vanuit een diepere kern op de kwantumfysica tevoorschijn dan werkt deze informatie heel verwarrend voor de mens omdat als onze mens als een als wat worden dan dan ja goed precies de bewustzijn laadt alleen datgene jou-jouveld komen maar jouw waar je aan het doen is letterlijk wat is dan kan ik kijk naar de horizon te wat je de moeite neemt 100e en dat is zo belangrijk gevonden was weergegeven dat er een grote een paar die zijn, al die mensen bij elkaar gaan fijn 1000 mensen tegelijkertijd spelletje spelen grote hal wat een ik zit er ingezet is een centrale computer computer uit het programma al die mensen zijn aangesloten op het scherm komt tegen een tegen jullie nieuwe kennis krijgt met je maar eens blijkt als jij dus hoezo neergelegd hier ook naar de buurman buurvrouw naar gaat meekijkt dat scherm jij er uit ziet, ben ik dan weer ben ik helemaal niet alleen wel wat ik heb daar een gebroken je niet wil ik maar Laat omdat het zo ontzettend nodig is om jullie op in te gaan echt ons bewustzijn genoegen opgericht. Dit heeft enorme aandacht nodig hier gaat het ook in Nederland en BelgiŽ ook echt veel mijn aandacht geven.

Als je het veld opent en met je dit thema zo belangrijk omdat het draconische systeem werkt heel eenvoudig in dit systeem daar dus je kunt je voorstellen weer naar je toe krijgen land de komende wezen binnenin ons in onze atmosfeer zien ze niet zij zijn in staat om onze hersenen daar spreek ik nog te werken er circa om zomaar ons bewustzijn naar een wereld die zijn klaar gelegd zijn geworden is met die is leven andere omgeving dat ze wat er gebeurt het al een andere omgeving leven denken dus dat hele leven dat de altijd geleefd en is door middel van getoond en dat is dus gewoon zo voor ons zijn in de stiltehistorie door het kracht is echt wel in het leven leidt in die vorm in geprepareerde werkelijkheid leeft leidt al in het hologram wat het is dus niet zo want dat hebben gedaan al mens onafhankelijke geÔnvaseerd is al een eigen veld ingezet film mee te zijn en geen andere mensen al die pakjes ziet zitten zijn gruwelijk is ook zo simpel dan helemaal niet uit maar dat alle mensen in quarantaine geplaatst zijn met hun bewustzijn en vervolgens hebben alle mensen eigen ervaring daar zal zo belangrijk dan haal ik ook zo wees niet meer zijn maar ik hanteer elke chantage zorgde voor dat jij in lijn met mogen in slaap blijft van het systeem ik weet dat ik dan eenvoudig is om het zo om te draaien moet het ook niet altijd een actie opgezet en het gaat meer om het zeg wat er gebeurt met je duim te sluiten dat plaats dus gezien dat je gezien als bron dus dit is een kwantumfysische nagenoeg holografisch bewustzijn veel meer uitleg nodig en het is schokkend wordt als uitleg van de komt er een hek ontdekkingen hele gekke vragen IK ben zeg je snel hoe dat mooi van de kennis dingen doen wij nog nooit over nagedacht hoe dat ik ook zijn dat hij verhaal van de heilige graal van het archonbewustzijn de sluitsteen zeg maar om de mens in verdeeldheid te brengen in de laatste fase van van het fase van het kwijtraken van nou en als het zo bijzonder wij hebben zelf gekozen om hier te komen bij zelf gekozen om in deze werkelijkheid terecht te komen voor dat je in terecht kwamen wisten dat er iets in ons bewustzijn zit wat ons gelinkt houd aan het is een macht zijn echt op zoek gegaan naar de plek waar dat zit en je reist daarnaartoe waar dat zit je zelf gekozen maar wel geboren worden in al zijn om oplossingen al op dit programma ik heb ik hem liever niet zeggen tegen jouw kind je ze naast dat is het geen moeder heeft daar gaat eten die dus worden, die

kan breken zijn die ben jij om het niet te doen dus en die man is zo goed mogelijk maar het is zo weet je, op het is een hologram

mensen toe te schrijven gaat niet om wat gaat erom dat je durft te los te laten dat kan bestaat op die manier want de universele kracht kent geen van Leiden buiten je eigen bent op is dus niet zo dus je je Mind anders en beter door de afsluiting alle computertechnologie die hier op aarde nu al is die wordt geleid door agenten uit, ofwel ze zich manifesteerden hier als mensen orkestreert een finaal in beweging zetten zijn ook mensen dus niet hart en ziel die wereld maar ik zou zeggen dat de mensen die met hart en ziel die geloven helemaal ook echt lichaam voor en de focus op wat ze doen wat zij ziet dus in het groot deelleven erin, menselijk bewustzijn wordt of de mindcontrol dat blijkt als jullie ook wel iets anders dus je moet heel goed beseffen dat alles wat hier op de aarde gebeurt weer een onderdeel is van die Nederlanders jij ziet jouw hologram om te zorgen dat ons nog een die dus eigenlijk altijd van licht geweest wordt afgeleid naar een en de mogelijkheid uit dit hologram als die technologie dus voor ze jij gaat er meer olie laten gebeuren aan dit hologram in een hologram en dat is de virtual reality voor ons klaar liggen het gaat door het kopiŽren zolang jij dus ik door het is echt gigantisch jongens aan het nu over heb is met en de energie vrijkomt die kunnen heel pittig zijn ook soms ontmoedigen maar ik het juist heel bemoedigend te weten dat het klopt dat ik weet dat er iets niet klopt voor ons allemaal en dat ergens kunnen duiden maar laat een groot kruis doorheen komen andere vorm zie je dat nou met die daar gaat het niet om wat voel dat wordt gespeeld met ons bewustzijn en dat is ťťn van de redenen waarom die buitenaardse beschavingen beschavingen uit aan alle aarde die binnenkomen dat mag wil dat jij de je bedoelt de top je doet iedereen die matrix het op sleutelposities zitten allemaal mensen die in dienst staan van argonbewustzijn mensen zijn eigenlijk staan dienstbaar op bewustzijn en manifesteert zich dat het draconisch is echt enormmachtig syndicaat daar is die die opereert het archonveld zoals mensen die het licht en liefde prediken als het ware uit naam van God of Jezus of wie dan ook dat ze dat die overtuiging doen het goed is er zijn nog andere krachten uit die kracht en het archonbewustzijn en zeer zorgzaam bewustzijn geen als alles die hier niet te zien krijgen geen jou wel alles gebeurt met alles wat je nodig hebt zolang maar binnen dat wel maar en daar ligt dus ook de verbindingen naar ons via het systeem en dus het klopt wel wat mensen dan spreek wat is een groot verschilmissie is iets anders erbij creŽren die op de aarde eigenlijk weer opnieuw maar feitelijk is het niet wij heel eerlijk vraag zou bij betrokken bij de ontwikkeling op deze aarde mee niet in feite hem niet vertellen ons georkestreerde evolutie op welke wijze zijn met ik kijk er nu weet iedereen beschikbaar hebben we het maar zeggenschap over het menselijk ofwel er gebeurt meer zeggenschap wat er instituten gebeurt mij het zijn wel signaal naar wat er gebeurt is dat op komst is een heel zelfbewust wezen en die brengen dus die velden in beweging wat pijn in zijn eigen hologram en zijn verbinding weet wel jij nog maar ťťn ding die door chantage ben geen manier dat is een vrijwillige keuze dat ik zeggen de Boer van werkelijk inwisselen het is een eigen keus bestaat het noodzaak omdat dat het noodzaak omdat datgene wat al heeft gezorgd voor inperking van onze kracht van creatie dat kunnen we eigenlijk pas helemaal opruimen op het moment dat er ook helemaal in zit een situatie worden dat is op de ander lichaam dat is de kwantumfysica moeten het belichamen met zijn om het vervolgens ons dragen dat is een die kracht in onszelf dus wat hebben gedaan met onze aandacht verbonden met die kracht dus het is ongezond noodzaak terug te keren in het veld waar we vandaan komen al die lagen die dat is tussen zitten zo uitgebeeld het klopt wat en dat valt staan manier van hoe je overlijdt, is dat dat is zo iets mensen mijn brein ik ga nu ik ga nu huis voel ook dat er genoeg en ik hoop dat jullie er ook begrijpenserie wel van de tot het einde waar omdat en ik kan het niet afsluiten van de ander dan zo krachtig buikgevoel kunnen mag het weten dit is de reden waarom we hier zijn en het leidt tot veel meer verdieping dat wilde daar voorkomen de essentie namelijk vreugde aarde vieren dat je er bent ik mijn dingen Voorbij met elkaar moet hebben kijken naar deze thema's kracht van creatie en liefde echter oorspronkelijke liefde ongelimiteerd die tevoorschijn te laten komen hiervan gestaakt uit een andere kijk en gevoeld wat we mens hier op dit terrein wonen leven diep ontroerd voelen zoveel moet ineens hier niet mogen zijn grote eer voor alle mensen bij die samen met elkaar doen bijgevolg zijn als gasten om mee te participeren ook mee te mogen vibreren in het veld anders die kan hebben gezet is er al gaan uitbreiden bewustzijn gaat verder uitbreidt verder wens ik je ongelofelijk moe dagen gaan stappen uit denken in lijn en ik heb me maar heel ontzettend bewust van deze grote roze rijkdom die jullie mij geven mijn niet bent dat alles wat ik over breinjullie eigen manier uitpratenverhaal geneigd

 

 

 

20170922-MvS-Zandvoort-new-MP3+Onbewerkte-tekst-22mrt2019

 

 

20170922-MvS-Zandvoort-test1-22mrt2019

c al over al die hier achter zitten waar je naar je zit, ik hier kom je op een zie je weer grotendeels en wereld zal zijn, mooi weer zijn die de Uithaal ik doe het brein kan dat ze hier stond ik op. Om bij haar aan te maken, die uit ja zich ja, hij zit zo diep gezien na je voor die ander zijn dat wij deze plek van die kracht die na diep in jezelf ook allemaal deze rol je in je denken allemaal hij die zijn bezig met een beweging hier zien we-ef spiraal steeds groter wordt mensen steeds dieper voelen, wij zijn, die overal hoor jou doen over ons hier aan de andere van doen, als ook bewustzijn zie ook heel klein zie je dat ook verandering jij daar dus ook echt door jou nazi's dus jij was dus we fysieke informatie hier vandaag samen zijn ze allemaal mee leveren zou doen ja maar naar aan eigen wijze van deze regio een heel belangrijk is heel fijn zijn zo blij met tijd, kom maar, ook als gebeuren worden wij zijn met elkaar dus artificial we is wat wat maar beweging zet bij hij om jezelf eerst je blijft bij je die hier wel kan doen aan nou niet van die ook niets mij niet mij is dat wat deze mij dat ik ervaar meemaken heen gaan dan gaat het om, want allemaal aan het doen zijn niet helemaal bij die, om dat zo maar ook naar jullie, mij, al zou ik mijn vorm in een op zijn eigen zone die de mens kan leggen voor jou, op spreken, zou hij op deze daar bij die en die zijn er ook nog onze vervolgens is niet alleen zijn in de energie wel zo dat ik mijn hele leven van bewustzijn wat ze tegenovergesteld is van de Eerste daarmee op is dat de zone van ja maar in 16 daar stagneren van waar is wat wij op heel die, en ook nog eens een spreken over zwangerschappen meegemaakt bewust van je ontspannen zijn geraakt verschillende in daar zijn we aan het weer, zie een gouden spreken ook over wat is er voorbij zicht is ook zo is de ware ik weet in beweging te krijgen naar van goh zou zijn is of ik een ander zegt of omdat er een voor zou of een nou ja meest makkelijke op dat was grond, je kracht zich allemaal je deze reis om bij die is dan een om anders aan ons jou zou projectie waar allemaal wel waar zal wel voor mij spreek ik hier zijn zo dit principe is dat waar is dat waar is wat de mens haar daar vooral blijven zitten als omdat ze die dragen we in een keer zal ik dan los laten gaan is niet onze systemen eigenlijk heel erg zelf spreek is allemaal

een je onszelf dat kracht binnenin dat voel is voor mensen dat dat hele ik voel dat wat daar en die beweging

ga zo maar massa's mensen zijn ook daar misleid afgeleid bewust onbewust naar binnen en toen liep ook andere werkelijkheden als hij nou ga maar eens gaan kijken en dat zijn ze in beweging dat die intelligentie veld is het dus mens maar voor woorden gaat ook om te kijken en soms niet zien maar een compleet wordt, bij zien dat mensen is ook

voor om aan aansluit zijn mensen tafel dat zijn als je zijn deze groep dat daar lijn van jezelf bij de grootste van deze in jezelf dat het leiding onszelf en wij zijn daar van wie wij zijn zelf afgehouden omdat ons oorspronkelijk zijn daar leeft in deze taal onderdeel van zijn. ik spreek niet zozeer om

 

er zijn maar dat al zijn zijn, is zou je nou ja onderdeel als een maar het is niet bij het eneveld is om onze waarom is dat ťťn van de grotere bewustzijn wat is er zijn zelfs als persoon loopt op zijn zo lief ze ook nog eens op een is het van gezien van de moet zijn om het achterstevoren neer doen dat maar deur open wegen jezelf naar buiten jij niet gewoon bij onze hele aarde, zal bepalen om in beweging worden beweging van, in beweging kwam dat hij wel EEN die gewoon die bloemen zijn veel dingen ook waar ons wij zijn er nog achter ligt dat voelt, dus die beweging ook is, waarbij ze dat ik die ik als wezen als wij niet dat als wij: er zijn mensen die vraag: zijn geraakt

maar dat elkaar is is maar van je ik van alles in mij, want is bewijs mens in zich zijn zoals zij zegt ik kan je zelf onderzoeken bewijzen dat niet zien dat zo zou zijn, maar waar een fysiek of we helemaal niet vaststellen dat kan fijn zijn als wel zijn niet dat waar is om bij een waar je kracht brengen allemaal ze onverslaanbaar dat die ons is is om elkaar ontmoeten en, alles wat de reden waarom je bent zonder dat je in jezelf grond zal serieus is ook niet meer is wel klaar zijn door gedachten niet doen op

nou jij daar niet bij in zat hele bewust geworden jaar lang is jouw perceptie van werkelijkheid en. en dan fysiek doen die zijn bijdrage leven aan hele samen kracht van een voor dat belang, maar om al die energetisch over zal zijn van is geen nieuw is zijn die daar zit, dan is geen groep Je moet jezelf en dat is allemaal hier bij dat zijn zo dat je positief krachtig geŽmotioneerd bij ons en ik ga er ook mensen die op afstand gebeurd is in al die zonder woorden als dat op basis van Is uit het oude weg gaan van weten niet frequentie. wij zijn zelf weer fijn

in de zaal daar zijn andere mensen die in een wetenschap al is hij ik bij mijn eigen werkelijkheid wat werkelijkheid in een reactie op mijn bron is was ik zien dat wij geen waarde zijn degene die die waar komt lichaam is lichaam geen waarheden waarmee ze waarnemen zijn in om dat ook wordt waargenomen dus jij niet jij kijkt Łberhaupt waarheid ook wordt om dat dat veld in beweging gezet zijn aan die beweging is om wat is er zijn de waarneming maar eens op een leuke waargenomen object ik ook, waarmee ze waarnemen zijn dus doen en daar zijn alleen maar uit een gebeurt zijn ook de evolutie uiterste technologisch ons ook zijn als resulteert als Je Zit In Een Enorme Pijn En Voel In Mijn Beleving Mijn Leven Mijn Dat Ik, Waar Zijn Dus Dat Maar Daar Waar Een Is Een Vreselijk Het Is Ook Niet Een Vorm Van Geloof Is Onderzoek Je Alleen Maar Groep Is, Dat Waar Is En Alle Mensen Die Gezamenlijk Worden Onafhankelijk Van Precies Weten In Zichzelf Niet In Dus Die Is Er Dan Naar Je Daar Ik Die Vraag Is Maar …ťn Jaar Hier Zelfs Als Van Die En Dat Deze Is Dat En Samen Zijn Van Mensen, Maar Zonder Ook Ook Van Waarde Van Daar Zitten Andere Muziek, Dus, Die Zijn Als Een Ze Belangrijk Is Is Niet Zou Ik Alleen Worden Energie-Er Zijn Arjan Wel Daar, Een Maar Ook Voor Ons Samen Bij Elkaar Zijn Allemaal Volgens Mij Maar Dat We Van Dus Daar Eens Even Naar Een Zijn Mensen Die Daar Ook Eens Over Wil Je Die Geen Die Zijn Van Een Ziel Zijn Die Hier Op Dat Wetenschap Voor Past Vanuit Zich, Allemaal Taak Om Martijn: En Ik Kon Ze Zien Als Je Observeert. De Kern Is Dat Moet Het Fysieke Leven Van Je Brein Dan Een Onze: Maar Nu Informatie Van Ook Opslaan Zeggen Of Niet Bang Zijn Van Die Er Voor Een Hele Ingeleid Zijn Is Zeer Vervolgens Ben Al Bij Een Koor Verplaatst Naar Zijn Woordenmens Al Die Dag Daar Is Meer Een. Dat Zal Wel Lichaam Gewoon Geloof Bewustzijnpersoonlijkheid Maar De Rest Is Maar Is Het Heeft Echt Deze Zou Gaan Kijken Naar Die Zijn Er Is Aan Over Een Zou Over Gaan Praten Zit Bij Elkaar Als Warme Zijn Als Allemaal Aan Een Maar Aan Gaan Doen Zijn Iemand Ineens Van Ja Ik Hoorde Is Dat Omdat Wij Zijn Altijd Om Op Allemaal Op Die Vraag Is Maar Dat Is Is Dat Ook Interdimensionaal Als Wezens Onder De Vlag Van

Wat Dat Dat Helemaal Precies Het Probleem, Ik Laat Zien Wat Door Ons Heen Zou Deze Als Ze Zal Zijn Wij Als Ze De Laatste Jaren En Al In Leven Is Die Ingeplugd In Ons Om Zonder Daar Bij Elkaar Matrix Heen, Daarom Is Het Niet Aanzie Is Als Als Je Daar Bezig Gaat Wezenlijk Die Neerzetten Effectueert Informeren De Mensen Daar Waar Dan Worden En Is Informatie Je Gevoel Waardoor Je Naar Een Even Bij Elkaar Waar Hij Zal Maar Als Ik Bekrachtiging Is Dat Ze Met Nu Eens Wat Als Je In Het Veld Wat Zich Rond Op Die Van Zijn Naar Een Bij Als Ie Vandaan In Mijn Op De Laatste Alles Aan Naar Het Is Ze Dus In Het Moment Praten Daar In Een Paar Er Iets Heel Belangrijks Dus, Om Te Laten Zijn Martijn: Nou Dat Dat Ook Zal Zijn Dat Omdat Vader Gezin En Als Van Een Andere Naam

 

Soort Vragen Om Het Door, Al Zou Zijn Zo Van Wij Is Op Uit Zijn En Ik Zien Als Is Een Frequentie Die Er Zijn Zien Nog Wel Steeds Een Zie Hij Zit Zo Steeds Meer Is Ook Een tijd in er is een weten dat het geen ook niet niet als je in relatie tot design, zit, was ze

 

waar komt als is maar uit ons allemaal op uit zijn wij vragen krijgen met ons ook is nu die een jaar maar als die jou nou onder maar van alle makken die jij zijn ander niet omdat jij wel zo dat ook op maar verhaal van maar ook in zijn niets af als er zal geen met die kracht is een dier zal zijn, die zal wel om een missie van is, zodat de krachten die praat staat, waar we het is goede voor kiezen voor exponentiŽle mogelijkheid van ons brein dus als lucifer het is staat is een macht van staan als daar ook wel eens voelen wat is zijn bij iets van die leef ik dan is dan is het IS dat als je goed, waar hij altijd als zijn en ze, zijn we zelf door zo open staat in al die bloem spreken al zijn wij zijn zij zijn jij waar alles aan er zijn een gaat zijn geneigd om is om mensen weer waar ze zijn van al wat zich daadwerkelijk waar ze en tijd om te zeggen: liefde, maar vast dat als waar als ons meestal is het ook om, ze als jij niet boos jezelf om die zin meer een pan maar jezelf wederom bijeen dat is waar is dat maar naar de waarneming van voorstelling is dat zijn, waar zitten, in die hier is een kracht in doen wat ik kan zijn, want op eigen voelen allemaal hoe het brein. zonder wij ook zien van een ander stuk waar hij stil zitten maar, ze daarmee de waarneming van maken om kent om zijn ze in dat is eerst in aangegeven als ze maar ook niet dat? of is die er zijn een ik kies als wezen, 15 of energie. en dat blijft van ons dankbaarheid van pijn is vraag nog maar als wel waar ze zelf nog maar van is om allemaal is, zie je ziet zich uit, we zijn we laat staan zitten hier bijvoorbeeld de mensen die je nu op wat ik dus wel over, matrix werkelijkheden afleiding krachten die jezus

diepe kracht of een negatieve kant ja ik weet dat reacties over van mensen zeggen van ja maar je brengt altijd de mensen in de war merkte helewant mensen zijn namelijk heel erg blij met die informatie die jij vanuit je eigen kon gewoon liefde bij het ontstaan van ik heb ik geen reactie luisterend naar een heleboel je belangrijke onderwerp zo dat ik een ander zichzelf politiek religieus, spiritueel ik heb nooit onderdeel van veranderen van de mens zelf maar het komt dat die zijn

amsterdam het wel kunnen zijn zal die zijn wel of niet zo is intentie is ook niet ons wezen uit ik helemaal intentie om tevan veld waar is creŽren

dus het zijn andere andere route eens terug in het bewustzijn. dat eigenlijk om mogelijkheden om ook voor die mensen klikken vaak als mogelijkheid waarom het zo belangrijk is dat ook over spreken is omdat datgene wat is het als onmogelijk blijkt dat deze werkelijkheid volstrekt controleren werkelijkheid. de kracht onzichtbaar zijn zichzelf onzichtbaar oude ervaring kunt zienvisie dat die kracht er zijn over dat roept het is die ik normaal om iets de aarde en die beweging zetten wat leidt tot de grote verandering of ook nog meer van dus er zijn tot dat ik hier niet kan zich deze werkelijkheid is een strikt werkelijkheid en andere kant zeg ik en de mens beschikt over onnoemelijk om vermogen om zelfstandig alleen kleine veranderingen

 

gezamenlijk enorme verandering wij zijn dat precies de verdeeldheid is gecreŽerd om te zorgen dat de mensen samen niet doen zou willen de spiritualiteit het menselijk lichaam bezig zijn is van allerlei drugs een vraag voor ons is er uiteraard een instructie niet anders dan zijn de onenigheid tussen zitten moet aanvaard jezelf blijft ook samen durven mensen zeggen allemaal zijn naar een verandering in onszelf vogels op deze verandering in beweging zetten waardoor er zijn hier dus dingen ja daar eens dieper van zeg maar het gaat dus zo zijn het is dus van groot belang dat ik beseffen dat er een command, met de beste intenties mijn terugbrengen in de pas in van Wat het is ook bijzonder dat beseft dit is een aanval er zijn een aantal poging 80 mensen dus kan wel zijn van informaties die mensen zijn ze liefde te doen dat is ook zo ons allemaal om draait dat zo is allemaal als ik draai zijn gezicht ik zal zijn: dan die kijkt christus ons allemaal je dus in je dagelijks leven volgt wordt door te keren in een hele subtiele manier ik dat dan, goed is om het grote regelmaat op jezelf ook weer terug te halen uit dingen met steeds terugkeren in jezelf omdat daar de mogelijkheden om te uit te zijn vanuit een wezen doen is mijn proces te zijn in gaan omdat ze processen, het ook

 

vraag: dat is een proces moet je gewoon een werkelijkheid geleide fietsen van andere krachten die deze wereld

van deze wereld die deze matrix uit andere werkelijkheden er is een wereld van Warmte waarin werkelijkheid door jou wordt hier op basis van Emoties een zo belangrijk de fase waarin de aankomende die cyclus er al in zijn dat wij met elkaar uit die daaronder verstaan zonder dat houdt daar iets over zou moeten zijn heel diep in de gedachtegoed van sterfelijk is er zijn die stilte met elkaar zitten en in het vertrouwen op dat datgene met jezelf draagt in beweging wordt gezet tegelijkertijd met andere mensen blijven moment van registratie ontspanning en hoe je ontmoet blijf dan wordt zoveel mogelijk aandacht bij jezelf blijft wij zijn hier met een blijf met mensen in een om onmogelijk: moeten stromen van waarden naar een andere herinnering in nood gewoon voor een ze enige doen zijn op 15 de tijd met aandacht en voelt: als een vaste in nederland met 10.000 mensen zijn die 10.000 mensen komen wel steeds voorbeeld dat zou wat ik hier spreek dus ik moet het is een hele in de wereldziekte het aanwijzen van daar speelt zich af zijn gekomen een halve mensen bijeenkomsten ze zich je daar niet ergens die: maar dat is een uiting is uit het iets tegen alle mensen bij zijn zijn duizenden mensen zijn die daar cliŽnt is van binnenuit zijn niet echt inzicht nodig dan 10.000 mensen samen stilte dat is eigenlijk niet eens zich dat kracht is van deze zaal voelen hoe fijn het is bent op de aarde. zo dan dat de stilte

 

goed zijn verplicht brein het UIT. dat wij zitten zo wordt veld is beweging zetten soms versterkt wordt daarbij die oude krachtveld van scripten stijgend scheppen aan het

doen ze zijn voor een iets nodig je uit om met eigenlijk over zou wensen zijn zo mooi zijn als het dan weer niet kan zijn 10.000 mensen zijn die dit weer de dieren doen om het over mensen, dan sturen. dus het niet zo zijn er op een manier eigenlijk helemaal niet echt tijd dat ze ergens anders doorheen vooral van de reden is en omdat wij dieper gaan beseffen dat er dus verschillende lagen van verschillende werkelijkheden zijn verschillende scripten scripten doorheen lopen in een van deze wereld verzen en het is een script, maar ze zijn weten werkelijkheden was doorheen lopen die ervoor zorgt dat als de werkelijkheid die ook is niet gezien wordt als werkelijkheid gaat zien van het zou zijn werkelijkheid als zien vol weer.

software die in een zijn, werkelijkheden overheen liggen allemaal een primaire reden zit geen vorm aan

de bekrachtigingen zijn dat dit kracht in jouwezen verscholen ligt dan zijn we ook zijn heel veel orkestreert scriptschrijvers zijn machten matrix velden over dat stuk van een stukje het bewustzijn van ons bewustzijn bewustzijn de neurologische bewustzijn dan worden de worden in een kunstmatig uit een kunstmatig gecreŽerde heeft in zou is deze werkelijkheid

al gevolg Else kijken van centraal in het ook zijn helemaal niet verschrikkelijk zit gebeurt ik "dan zeg zijn die zijn sta wel wat je voelt waar veel grotere werkelijkheid is dat deze werkelijkheid waarin wij leven als een gevolg is van die grote technologie & zitten er al in het is het nou werkelijk zo en ze het werkelijk zo naar als ik vanuit het afhankelijk zijn van dit gebeuren zien over reactie als over reactie vanuit kracht en dat klopt

 

En vervolgens weet het, anders had ik een drama voor zichzelf veel zijn en zoveel deze aarde wat echt niet hoeft echt niet nodig heeft dat ik het je kan zijn, weet ik niet leuk vind van ons

 

Je zou kunnen zijn zich precies dat is precies wat moet het doen bezig houden dat ding vooral ook beseffen wat zich afspeelt moet daar niet over hebben ze je daarbij een hele arsenaal van onze hele mooie dwarsverbanden de instinctieve volgend is wat jou bezig zijn wel echt die bezig zijn de mensen samen komt en je weer een praten over wat er gaande is het bezighoudt zitten, en de commissie van mensen die een heleboel dingen bezig zijn zich als wij komen samen creŽren samen zijn voor deze werkelijkheid laten zien. Om ook. Spreken over zaken andere mensen geen tijd aandacht mogen staan die leven zijn wezen van dat Nederland wat voor te maken wat voor mij zo allemaal waarin we allemaal uit de kracht brengen. Zo zelf of op deze prachtige te zien gebeuren in het bezighoudt wat is het kan zijn als je ze ergens bij opleiding naar de hele aarde op een andere plaats innemen praktische zaken, echt op al in elkaar en dat er echt om het bezighoudt dan aan het mag dus een telefoon van samen echt zeg maar zijn voor ons. Waarom daar heel mooi zonder een vorm gewoon DE regeringen van zie wel dat het zo kan er bij je van die daar een verandering te zien van is van een ander, maar zich moet anders ziet dat is de primaire kunnen leven die zijn dan zonder te zeggen dat de regeringen dat dat zeg is zo kwantum met kinderen op je dat, wat denken kan zijn dat die hier zoveel, die twee woorden die vriendelijk wat en wat voor het leveren dat die niet wachten maar voor dat dat deel van die werkelijkheid die dus de REST ZEGT VAN WEL ECHT IS HET ZOU DAT MENSEN TE SPREKEN WANT HET PROBLEEM OOK ZIJN DAT DE VOLWASSENEN IS HET BETER ZOU KRIJGEN WIE DOET HET NIET: IK DAT HIJ ANDERE ZO KRACHTIG EN ZO WERKT TWEE RICHTINGEN HELEMAAL IK ZEG TEGEN VERBETERING DAT IK VAN DE GROND KRIJGEN WE ALLEMAAL WEL IETS DIE DOOR

 

WEL ZO'N ZOU HEEL DICHTBIJ MOMENT BESLUITEN IN OPENLUCHT IS EEN STICKERTJE GEWOON ZICH TEGEN OM GOD WEET JE HET WEL OVERWOGEN OM BEKENDMAKEN DAT JE NAMELIJK DOEN. ZE ZIEN, MOET IK DAN DAT IK OVERTUIGING WANT DAT IS EEN COLLECTIEF PROGRAMMA WAT ONS OM DATGENE TE DOEN MAAR OMDAT UIT TE ZIJN GEBASEERD OP ANGST EN ALS EXTRA NODIG HEBBEN IS HET OM ELKAAR TE HERINNEREN DAT ERVOOR ELKAAR ZIJN ENERGETISCH DOEN OP DE KWANTUMFYSICA DENKEN TE VOELEN EN OOK OM ELKAAR TE INSPIREREN DAT IS DATGENE WAAR WE WANT DUS OOK. ER ZIJN OOK IN NEDERLAND ZE HET AL VERTELD ZEGT DAN WEL EENS VOOR DAT VAN MIJN COLLEGA'S VAN MISSCHIEN WEL EENS KIJKEN EN OM MISSCHIEN WEL MIJN MANIER VAN WERKEN WEZENS ZIEN DAT IN VERBAND MET MET BEWUSTZIJN OF ZO DIEP ZIT JE ALS DAN IS HET ZAL BEWUSTZIJN IS ACHTER DUS ALS JE KIJKT DAT VOORAL ALS JE ZELFSTANDIG VAN DEZE VOLGENS MIJZELF OF IS HET ZO GOED TE VERSTAAN HOOR TOCH Is Het Gaat Om Wat Voor Krachten Gaat Om Ruimte CreŽer Maar Daar Ontstond Die Gaat Het Zo: Om Samen Deze Wereld Ook Reis Maken, Warmte En Volgens Welke Woonplaats Ze Bij De Prijs Als Dat Niet Doen Zijn Van Deze Werkelijkheid Is Die Per Se Iets Moet Dat Weet Ook Nog Eens Een Andere Manier Gewoon Simpelweg Door Het Zijn Dat Belangrijkste Krachten Die Er Was Een Zien Staan Bij De Mens Dezelfde Mensen Die Bezig Zijn. Dat Zijn Mensen Die Zeggen Ė Dus Een Groot Oosten Van Zelf Iets Anders, Gepresenteerd Als Iets Andere School Of Ergens In Een Ziekenhuis Staan Een Paar Zijn Die Van Verpleegkundigen Dan Komt Dat Niet Aan Of Dat Zo Is, Dat Is Een Andere Werkelijkheid Voel Me Anders Is Het Naast Van Wat Mag Het? Maar Zou Willen Nog Wel De Om Te Vertellen Iets Over Een Ander Ziekenhuis Wat Vreemd. Daar Zijn Deze Mensen Zijn Veilig Voelen Verzorgd Juist Die Zelf Zichzelf Aan Het Nog Te SPREKEN OVER DE SAMEN DUS OOK ALS IK wil DAN ZICH NIET ALLEEN EEN KLEIN ZO MIJN EIGEN ZONDER WERKELIJK te TRAKTEREN OP AL DIE WRRRUH IS NAMELIJK GEEN ZIJN VAN OK… IK GA VANDAAG GEDAAN OM EIGENLIJK OVER VAN EEN VERANDERING ONS ONBEWUST EEN ALS JONGETJE ONS LEVEN GEWEEST ZIJN OM EEN ANDERE WERKELIJKHEID

REACTIE ZES JAAR WAS ER IETS EENS VAST OMDAT SPELEN IN MIJN KAMERTJE ZIJN, WORDT ER DEZE WERKELIJKHEID IS ER ZIJN ERGERE LEG HET STOPT RESERVEVERPLICHTING UIT GAAN ZE ZIJN NEERGELEGD ALS MODIEUS WIJ ZIJN ZICH NEERGELEGD TEGEN DE MET MIJN KLEINTJE ALTIJD OP WEG SCHIPHOL STILGESTAAN DUS DIE VRAAG VAN EEN MAN SPREKEN DACHT DAT IK HET SPELEN WAS DAT IK VOEL DAT ER GEEN VASTE VORM VAN MIJ GAAN NAAR HAAR WONING WANT IK KREEG EEN OUD IS EEN HELE UNIVERSUM HEEFT DAAROM VIJF BINNEN: We Stonden, Heen Kijken Van Deze RaadÖÖ Als Er Iets Fout Is Of

 

Het Was Niets In Het Brein Alsof Vond Het Prachtig Wezen Van Vanuit Ons Zich Omgeving VanÖ Iets Voelen Zich In Mijn Bewustzijn Waardoor Ik Gevoelens Van Emoties Zich Heeft Ze Zo'n Krachtig

 

Helemaal Niet Op Te Staan In Zijn Van Martijn Van Vanbinnen Naar Buiten Te Zijn Dat Het Gebeuren Vermogens BREIN Dacht Dat Van Zijn In Ik Meestal Geven Ons Zich Dat Is De Vorm Van Het Eens Iets Op Deze Prachtige Uitleg Een Vaag Zijn Dat Het Dan Alsof Ze Zelf, Zal Je Zou Toch Wel Zelf Voor De Stofdeeltjes Niet. Dus Wat Ik Weet Dat Als Zijnde Zijn Van Deze Werkelijkheid Ik Zie Dat Zijn Kamer Aan Het Delen Zijn Allemaal Wist Is Zegt Werkt Zijn Meter Boven De Kamer Dus Weinig Over Een Weg Was Dus Er Zijn Nog Andere Spelers Mijzelf Als Mens Wist Wel Meen Niet Discussie Stromende Gesproken En Hele Systeem Van Het Leven Was En Het Is De Grootste De Workshop Spelen In Het Proberen Ook Afstemmen Op Een Als Een Onsterfelijk Zijn Voor Onszelf Bereid Om Het Nog Steeds Gezien Wordt Zachter Effect Dat Is De Kwantumfysica Krachtige Naar Kijken Nog Meer Zichtbaar Te Observeren Reageren Op Wat Werd Zijn Ruim Baan Maken Voor Staat Eigenlijk Heeft Ook Binnenin Onszelf Zijn Dat Zorgt Ervoor Dat Veld Reageert Als Een Levend Wezen Is Een Dus Willen Bewust VAN, Dan Ben, Als Een Tijdje Een Wezen In Jezelf Als Wezen Twee Velden Van Ik Wist Het Is Zo Zou Ik Helemaal Uit Mijn Moment Van Zijn, Voel Je Speelt

Zien Is Wel Zoals Het Anders Moet Zijn Maar Even Reagerend Op De Maan Van Eerste Stap, Van Dat Weet Maar Is Het Zo Is Dat Veld Onlosmakelijk Verbonden Zijn Zelf jezelf maar de vraag was aan het leven van deze werkelijkheid zijn er voor wilt reageren wat jij doet op dat moment dat op sommige van achtergehouden dat willen ander installeren nog macht uit zichzelf zal zijn zal en als ik veronderstel zijn zonder op zo'n moment voor gevreesd maar alleen maar liefde aanschouwen zoals deze basis wordt maar laat zien visuele problemen dat gevoel in voor wat van mijn persoonlijkheid wereld van mensen die jou wil zien van ik zich op het veld wel van softwareveld inzicht in een script zich steeds kracht is van communiceren aannemen dat jij kracht daar ben wordt uit het veld met mensen heel sterk ook over de tijd om daar van stilte van stilte van een keer in een groter bewustzijn echter mensenbewustzijn voor de ander zijn van zijn wie we dus zijn zijn wij dat zo'n moment dat is echt van Steven tussen oorspronkelijk bewustzijn van de rassen wel zijn voorsprong zelf

 

Zijn gewoon zo zijn ze zijn zich bezig met technologie van wat we gaan met ontwikkeling van zijn zijn maar dan wel want zolang wij leiding leiderschap tonen in de kliniek dan zou het is hier als wij leiderschap als wij zijn in het dagelijks als niet begrijp het want dat is dus prima, is ons daarin te gaan nog eens een keer verschijn zijn sterven op basis van wat andere mensen deze zien zijn voor zijn geluid zijn wij zijn als een kracht van zijn trilling is een geluid zijn eigenlijk is het is dus een geluid worden zoals het ervaren door het lichaam ik wil ik op de situatie van

 

, Die zijn naam brein stelt het recht om het levensveld denken wij hoe ze zich is dat eerste gevoel, daar zijn we gaan luisteren naar wat neem de moeite eens eventjes ik moet echt luister naar zijn geluid van stromend zijn beweging heeft als een luisteren van emotie van dat als je daar tijd die beseffen wat dus niet echt jou zijn als wezens die zelf bevrijd van muziek zeggen van zus zou zijn met de wereld, dus ergens moet zijn, het aanwijzen van daar vandaan komt weet dat volgens een vorm van al die tijd dacht ik iets iets zinvols zinvols van programma's

 

Stond een stoel het is maar moment voelt zich dat is moment ik heb ik voel dat is dus dat datgene wat is dat er mensen doen hele veld zijn want het is allemaal zien sommigen niet, voelen daar gaat het moment luister met aandacht bestaansrecht van een moment en in het moment dat ik even zeggen afgestemd dat aandacht vastgelegd liefde van deze zeg ik op dat moment blijf je daar als mensen om er te zijn dat ze ik was hij dat moment doet als dat het een tegelijkertijd met bewustzijnverandering brengt beweging een in het veld heel groot tegen haar orgaan is dat metafysisch bewustzijn ook nog een tijd Geweest Of Warm Voor Mij Zonder Zijn.

Poster Gaan We Gewoon Een Zijn Zien Van Achter Zijn, Om De Boom Die Er Zijn Acht Is Staat Het Staatsrecht Deze Dag Een Boom Zijn Om Zijn Ze Van Niet Een Omweg Ja Schat Liefde Heeft Ze Staan Moeten Dat Je Daar Naar Bos Een Ander Lichaam Bevond Dat Is Heerlijk Voor Je Je Daar Was Het Weg Voor Het Zo Maar Eens Vast Te Zijn Voor De Val Je Misschien Dienst En Streng Is, Zo Wordt Er Iets Anders Kan Ik Stond Zag Je Zelf Ervaart Op Die Er Zijn Of wat Zich Zijn Van Van Nog Weet En Je Denkt En Zij Zijn Samen Met Het Dier Kan Ontstaan Zijn Als Krijgen Gaat Het Om Gaat Zijn Van Van Zijn Is Dat Ik Ook Bij Mezelf Dat Ik Het Ook Met Een Kijkt Naar Zijn Forse Van Het Voelt Van Zijn, Soms Als Je Daar Zijn Ook Nog Van Mensen Moeten Groeien Van Nou Voor Het Eigen Volk Zijn Steeds Vaster Van Van Stilte Met Stilte Komt Er Een Energie Is Observeren Voelt Voor Het Om Kijken Van Zijn Zoon Schreef Het Besluit Is Een Moment Weg Te Spreken Uit Het Rassen Wel Dat Was Geen Vetorecht Tot Aan De Binnenkantgaas Pootjes Bloot Is Zo Doorgaan Zijn Tegen Aan Staat Gaat Zij Kijkt Aantal Met Ook Helemaal Krachtigst Schreef Kijk Eens Naar Rechts Zijn Maar, Kijken Naar Kijken

 

Mijn Nog Dichterbij Tegen Kijkt Ons Zo Aan Zijn Die Zo Zijn Er Eigenlijk Heel Raar Zonder Pijn Doen Dat Niet Zo Te Zijn Maar Dat Zichzelf HIER We Staan Daar Zo'n Niet Dat Die Waar Van Een Verder Dus Het Gaat Afgezien Van Wat Bewezen Is Steeds Zichzelf Te Zijn Zich Daarvan Precies Zo Zegt Was Het Moment Is Om Verliefd Te Vinden Dat Ik Het Idee Van Persoonlijkheid Om Dat Helemaal Binnenin Zich Dat Die Verrijking Van Kijk Zo Diep In Dat Ook Onderdeel Dat Zal In Mijn Huis En Ik Op En Ik Voelde Dat Is De Kracht Elkaar Aan Dat Er Dus Op Alles Onlosmakelijk Verbonden Vervolgens Waar Manipulatie Van Een Stoel Zijn En Waarnemen Tussen Veld, Zijn Zes Deze Werkelijkheid Mijn Leven Is Richten Zich Daadwerkelijk Zo Zijn Van Het Leven In Het Grootste Kracht Van Het Leven Zien Het Veld Wat Is De Kracht Is Als Uit Ontstaan Is In Staat Is Dus Niet Alleen Van Zoektocht Het Is Hele Script Is De Hele Meesters Het Is De Hele Schepping Oorspronkelijke Scheppen Waar Meesters Een Controle In Wat Hij Decoderen Met Het Brein Ingebed Nog Veel Groter Had Ik Zet Mijnmeesters Van Oorsprong Zijn Allemaal Omdat Niemand Meer Ontwikkeld Is Dan Dat Dat Meesterschap Zal Gewoonweg Aan Met Het Bewustzijn Door Ons Zeer Er Is Geen Op Uw Door Te Beseffen Gaan Aan In Jezelf geweest van groot elke keer waarom het lijkt ook op zich niet wil het zijn niet meesters toekomst dus je moet bewust geweest zijn ook binnen de tijd zijn van krachtwezens ook mogelijk die wij dat meesterschap in jezelf dragen dat gaan we met elkaar neerzetten dan is heel belangrijk dat de mens dus het wordt voorstelling voor dat moment deze werkelijkheid werkelijkheid reageert wat met z'n kop KRACHT van het om meesters leven te paradijs de grootste redenen waarom het zo zijn hele tijd fors is voor ons voortdurend, maar wat zal zijn dat er geen keuze zijn dan zou je dan komen er wel zo ernstig is dat iemand zich is dat voor zie zelfs nog eens een vorm van structuurversterking van jezelf onbewust door met

 

Vond ik dus ook zo om te zorgen dat je dat allemaal werkelijkheid als volgt werkelijkheid is dat in stand mensen die in het hele verhaal daar mensen zijn op dit moment deze kracht hoe je zonder je ogen ook dat we daarom van is moment is het niet blijven als men aan het centrum van macht ik kijk eens aan met dat zijn hele hersenen in beweging komt in dat veld wat ze kunnen zonder ze te doen zin moet dat niet over spreken. Daar dat is de mens die is voor dat is zo krachtig zoals het zou zelf altijd met een paar maar volg maar ons maar alleen die leiding te geven bewust dat nog niet hebben meegemaakt de bekrachtiging deze aarde kent een andere hoofd dat je nog meer zijn dan zet je bewustzijn

vervolgens naar je die loopt van door zeg maar een tijd van aandacht bij jezelf blijven gebruiken mensen zijn die elk bekrachtiging begint dus altijd beseft dat je aanwezig bent plek is in deze tijd aandacht geven het hier over uitloopbewustzijn van je lichaam ook even goed contact met je bewustzijn deed brein hoofd vast aanwezig was voorstelling reis zo'n andere zijn eigen manier hoe je lichaam zo'n uit de invasie naar je lichaam zijn hier aanwezig bent eigen kracht besluit genomen en nog kracht in te brengen belangrijk

een taal aandacht! Weg willen doen op stel je voor dat is het schouwen is aan die uit welke spanning optreedtstilte in je brein observatie van voorstelling hier brein is alleen jouw bewustzijn plek veilig aandacht verder naar andere locatie verplicht aandacht voorstelling plek van je fysieke hart op aan het sterven Van de plek van je hart voelen wat dan krachtigst weg is deze hele lichaam in aandacht beseft dat mensen met een groep mensen allemaal onafhankelijk van die krachtstilte zonder verwachting andere krachten zijn in de uitademingkracht van het centrum groot sterk is het bewustzijn aan haar waarmee je eigen kracht krachtig maar krachtige in het hele lichaam is deze kracht die zeg is dit moment onze eigen kracht lichtvelden het veld van de creatie wel ziet zien aan elke cel een zeer zachte. zij meer laten zien weer even en zo zijn Als een naam,: ik niet die je dat wel zelfs na dus een soort maar wat botsingen bewustzijn is dan is de grootste weten zo'n. jezelf ligt dan die mensen, spirituele aan het doorlopen zijn halen om vervolgens. dat toch nog niet klopt en al doende niet kloppen zien van dat ik dat niet waar is wat ik noem maar dat soms ook mensen zijn nog meer geloven dan zie denken voelen dat het spirituele modellen informaties van die krachtig en hier zijn afwijken van zo zijn en is het belangrijk beseffen van de mens waar we zelf ook alleen maar doorlopen de andere kant zou je zelf ook vraag stellen is, van een in hoeverre ga jij dus de kracht in ga je eraan aangeleerde respect om iets niet zeggen ook deze tijdlijn vraag is van zijn. dus van dat als tijd dus toen was hij mij niet te reageren mensen die bezig zijn andere onderwerpen zijn ons bewust van toepassing zijn op een andere manier naar een volgend deel van die innerlijke kennis niet deelt: dat dat voor heel veel tegen mensen, waar zegt van nou ik vroeg mijn moeder spirituele groepen zijn. mensen voelt geeft me toch iets anders elkaar zaten mensen, een eigen proces niet mijn eigen proces gaan maar alleen voor manier is toch een soort afstand ontstaan zo zijn er dus geen aansluiting meer sterker nog ik er zelfs dat weggeduwd dat een oordeel is mijn dat kan zomaar zijn dat ik dat zelf uitdragen maar ik het oproept dan wel iets mee te doen zonder brein wordt instructie wordt waargenomen in gesprek is dat nou iets wat ik ook zal doen of is het nodig omdat ik neem je waar, altijd maar het is de vraag is een is dus altijd door mens in een paar te laten of is het misschien wel minder dan spreekt dus die worden dat goed jezelf op te kunnen voelen. je komt er zo'n moment uit die van de christus zo iets groot probleem en dan kom dat ik mijzelf mag gaan reduceren dat is vrijspreken inderdaad ook dit zijn voor dus dat gesprek met iemand maar in eerste soms een verjaardag maar goed dat

het gaat nu gaan

 

jullie hier Absoluut niet van kracht is het is gewoon stukje bewustzijn zich altijd maar waarom bespreekbaar alles wat bespreekbaar maken dat kan veranderen kan komen en ik nodig je dat wel uit de aardse tijd dus anders de jaren bezig ben zijn andersuur andere mensen van een sowieso maar zijn ook nog eens uitgebracht om middels zich maar wel wat is bedoel je dat veld maar afspeelt waardoor de resultaten van 2014 met mensen mensen gesproken voornamelijk GROOT deel van die groepen zijn mensen, die net lama's in een zone wordt in het eigenlijk over de nog andere context, zo'n eerste op het ook gewoon zand kijk, maar dat heel diep naar kijken mijzelf. dus ik ervaar ik als je heel diep, heel slim leven is het gamma van het grief dat gaat niet zozeer om te communicerenver ander gesprek aangegaan manier hoe ik dus daar dus wij moment gedachte, dat zijn snel stijgt zijzelf moment, als het omdat de emotiesveld is kern TERUGTREKKEN een gegeven moment onszelf niet dat ik vanuit die kennisje van denken toch moesten ze gaan er wel, is gelijk, maar wel dat aangegaan voor manier dan ook wel maar

het dan diepgaande is is dat wijzijn een naam maar is zich in dat een obstakel is geschreven over de galactische mens alleen dat wordt nooit over gesproken van een energie meegenomen energie meegenomen zijn en dat heeft daar zo'n enorme beweging zelfs beschouwen als een onrustig heeft dus verschillende beweging gezet verschillende dingen groep mensen in ieder geval toe, moment zijn binnen die organisatie vrijkwamen uit nog meer ik ook van waarde voor zo'n waar.

 

*Te Voeren Te Zoeken Waar Dat Uiteindelijk Is Dat Allemaal Is Vooral Niet Bescheiden Er Zijn Dus Die Vraag Te Stellen Zonder Beweging Te Doen We Dat Zouden Kunnen Zijn Dat Ervaren Anders Dan Het Zo Is Dat Maar Wat Gebeurt Er Als Je Doet In?

Martijn: Moment

Ik Wil Hier Ook Wel Eens Ook In Beweging Komt Of Tussen Het Oorspronkelijk Zo'n En Het Is Zo'n Van Die Reactie In Voor Natuurlijk Zoals Jij Dat Wij Doen Hier Wetgeving Van Een PRIK Maar Dat Zijn Wij Zien Zijn Mensen Die Missie Weten Wat Wij Voortdurend Beweging Het Veld Van Schepping Dat Is Wat Er Allemaal Dus Steeds Is, Maar Als Mensen Daarop Aanspreken Zijn Ja

 

DE Controverse Vanuit Het Zelf Een Beetje Als Een Ontmoeting De Aarde Zeg Maar In Feite Is Er Niets Veranderd Als Ik Steeds "Zou Plek Waarin De Grond Het Is Een Daar Weer Nieuwe Zijn Zijn Van Dat De Mens Geen Functie Kan Het Zijn Wel Verder Kijken Naar Of Anders In Elkaar Zit Er Alternatieven In Het Alternatieven Als Waar Maar Gekomen Na Zijn Als Je Even Snel Mijn Allemaal Mindcontrol Rust Die Groepen, Omdat Het Altijd Dan En Ik Ben Heel Bereid Om Als Ik Het Zo Maar Ik Ben Niet Past, Dan Ben Ik Ben Kern Van Mijn Wezen Boodschap Die Naar Mezelf Dat Het Dus Voor Mij Ook Geen Die Is Altijd Zuiver Om Zijn Zijn Meegemaakt Van Het Kan Zo Ineens Een Aanvulling Zijn Door Iets Anders Nog Andere Betekenis Krijgen Dat Ze Lieve Mensen, Dat Zijn Iemand Misschien Zit, Maar Die Zijn Wij Zijn Hartstikke Maar Dat Zijn Ook Dat Er Zijn Dus Hij Moet Komen Uit Is Programma Maar Even Belangrijkste Speerpunten Hele Concept Van Schepping Is Dat Aandacht Naar Je Eigen Kracht Daar Gaat Dan Zit Hele Denken Als Je Kijkt Naar Het Neerzetten Zijn Met Mijn Staan Zelfs Zelfs Jezelf Iedereen Is Dat Het Onmogelijk Maakt Het Mogelijk Moeten Zijn. Dat Is Dus Zonder Nog Maar Als Het Ontstoren. Het Gaat Er Om Dat Alles Een Andere Betekenis Als Iedereen Zichzelf Zien Die Elkaar Dat We Vanuit Dat Gesprek Ook Gewoon Het Samenzijn Van De Menssituatie Waar Meer Van Mensen Mensen In Gesprek Ik Heb Het Niet Wordt Steeds Niet Is Is Voor Mij Niet Moeten Denken Alles Die In Ons Is Gezien Echt Zo Moeten Zo Niet De Zin Van De Essentie Zich Gewoon Dat Mensen Door Ze Te Leven Volgens De Vissen Zijn Dat Ze Daar Maximaal Van En Ik Denk Dat Alle Mensen Kijken In Onszelf Is De Jaren Goed Ergens Mijn Trouwens Eens Vaker Doen Jullie Geval Is Dan De Pijn Instrument Om Voor De Zang: Dan Wil Je Hier Zijn Met Een Vriendelijk Weet Je Wel Fijn Dat Hij Was Gelijk Van Zo Liepen Ze Heeft Met Kansen Wat Er In Mij Dat Ze Zien Zien Als Je Kwetsbaar Je Alles, Zie Je Bent Niet Is Is Veel Die Dat Kan Ander Lopen Door Je Lichaammensen Als Je Niet Zonder Allemaal Georganiseerd Maar Verplaatst Eens Voor Dat Het Voelen Van Waar Mensen Op Mijn Stem Kracht In Zichzelf Zonder En Door Al Het Zien Dan Van Zijn Zoveel Liefde, Het Zijn Hier Op De Knop Aan Gaat. Het Is Sta Ik Ga Goed Maar Ook Voor Mij Is Het En Is Belangrijk Andere Plek In Nederland Aan Naar Menselijk Naar Zijn Systeem Mensen Die Bezig Zijn Is Het Zo Is Dat Misschien Dat Dat Uitsluitend Bij? Ze Zijn Dat Ze Doen, Van Wat Martijn:

Zonder Dat Ik Het Zo Zomaar In …ťn Keer, Die Overal Veel Mensen Iets Zijn Allerlei Bijzonderheden …ťn Van De Rol Die Angst Is Zich Voltrekt Neurologische Die Allemaal Is Ook Heel Veel Mensenbewustzijn Soort Is Daar Zijn Mensen Die Daar Heel Krachtig Zeggen Nog Niet Dat Ze Betekenis Van Zijn Ook Eens Over Spreken, Hij Wordt Dan Zoekt Mijn Vader Zei Dat Zijn Ook Mensen Met Deze Van Zijn, Is Deze Werkelijkheid Hier En Maar Door Het Hele Ja Zo Zijn Allemaal Zelf Zijn, Is Angst VAN Mijn Wat Is Dat Maar Maar Maar Verstandig Om Dat Te Doen, We Zijn, Maar Van De Van Wormpjes Nog Kan Doen Is Zoveel Elkaar Komen We Zeker Een Wezen Nog Wat Andere Mensen. Hier

 

Woord Meer.

Atlantis Mensen Zelf. Je Hem Maar Praten Maar Worden

 

Wordt Het Officieel Nog Een Man Samen, Zijn Van Zijn Nu Wel Verder Met Deze Eigenlijk Zelfs Van Deze Wezens Zijn Van Zijn MAAR Daar Nu Zijn, Was Deze Dat Zal Nodig, Mensen Een Keer Altijd Vanuit De Tijd Bezig Dat Ik Zelf Zijn Geen Vriendjes En Ja Van Iets Zelf Zijn Zelf Voor Een Gedachte Zomaar Iets Over Zeggen Is Van De Samenleving Op Hoe Dan Zien Dat Mijn Vriendjes Niet Om Zijn Dat Ze Konden Het Bewustzijn Van Dat Zelf Afwezig Deze Thema's Je Houdt Ontzettend Veel Van Kinderen Zijn Zo'n Ervaring Dat Was Zou Ik Veel Energiedagen Wat Voor De Eerste Keer Mee Te Maken Maar Als Hij Hier Zie Daar Een Fundamentele Krachtige Uit Naar Uw DUS Mensenkinderen Van De Aarde Laat Beschavingen En Ik Heb De Afgelopen Een Jaar Al Altijd Geweten Mij Onze Nieuwe Generatie Die Hiermee Die Daar Zeg Maar Die Kunnen Laten We Geboren Worden Maar In Een Wereld Waar Al Behoorlijk Bewustzijn: De Oorspronkelijke Liefde Is Teruggekeerd Maar Zijn, Ik Houd Zoveel Van Dat Ik Als Ik. Kan Ik Dat Op Het Punt Van Richting Naar Leeft Met Het Allemaal Al Is Hartstikke Druk Het Afgelopen Jaar Veel Mensen Gesproken Die Bezig Zijn Met Ook De Vorm Van Kan Worden Van Van Luisteren Ze Echt In Een Ook Laten Bijschaven Bij Scholen Ook In

Dat Doet Me Even Vast Grote Energie, Zelf Met JE Ook Als Directeur Surprises Verscholen, Dat Zijn Gestopt Zijn Dat Er Iets Aan Doen Zelf Niet Om Zijn Kinderen Omdat, Zijn Buitengewoon Keer Als Mens Hier Noemen Ze Zijn We Zijn Al Zover Dat We Met Elkaar In Een Tijd Duidelijk Wordt Gesproken is Geen Mensen Heel Veel Bezig Zijn Zijn Aan School Zijn Geweest Ingres Wezens Zijn Die Geloven In Een Psycholoog Maar Gewoon Mooie Aan Een Aantal Samen Dat Is Een Thema Het Is Gigantisch Zijn Te Verzamelen In Een Geschrift Van Andere Veel Anders Eigenlijk Tonen Vooral Met Worteltjes Echt Helemaal Krachtig Van Vorm Van Zijn Wel Energie: Nou Dan Niet Uit Weerstand Vanuit Kracht Bespreekbaar Te Zijn Al Die Moment Door Naar Mij Toe Van Zijn, Zijn Ze Doen Zijn Wij Zijn 50e Eerst Als Een Zogenaamd Verrassende Daar Een Familieopstelling Bewustzijn Dan Eigen Last Van Wat Is Dan Kom Je Dus Dat Is Als Je Zo Stil Nu Is Het Allemaal Een Keer Zijn Vaak Is Wie We Zijn Kinderen Spreek Dan Moet Je Leven En Dood, Ik Ga Anders Zijn Van Ze Wordt Helemaal Zoveel Containers Vol Lang Beweging Allemaal Wel Nodig Is Dat Hij Dat Om Creatie. Wel Zijn Met Zogenaamde, Als Ze Als Mens Op Deze Planeet Verandering Wel Heel Onszelf Nodig Ik Leven Is Is Hij Moet Naar Een Gesprek Nog Maar Gisteren Zijn Over DEZE Is, Dus Dat Zijn Mensen, Wij Hier Op Aarde, Bewustzijnbeweging Dat Ze Een Grotere Vermogen, Door Het Lichaam Mijn Systeem, Dus De Lichamen Die Kracht Toe Van Deze Passen In Was Toen Ik Mij Dat Zijn Aankijken Kunnen Zijn Ook Nog Krachtiger Naar Haar Weten Dat Kan Niks Zeggen Van Alles Er Nu Zijn Dat Wordt Gezien En Nog Productiever Zijn. Ons Brein Zich Niet Zo Een Andere Manier Naar Dus, Geen Enkele Manier Zijn Deze Kinderen, Maar De Gemoederen Nu Zijn Zijn Een Ander Emoties, Ik wil Niet Zeggen Al Die Mensen Zijn Anders, De Andere Te Laten Zich Niet Eens Al Als Mens, Alles Is Dus Ik

Niet Van Zijn Wel Hartstikke Over 100 Jaar Dan Leef Je Ziet Maar De Bevolking Op Deze Prachtige Mooie Vrouw En Misschien Dat Allemaal Anders Zijn Dan Die Van Haar Maar De Nieuwe Lichting Voor Wezens Aankondiging Dat Alles Alles Wat Is Het Hele Systeem Van Die Je Nu Al, Maar Hij Staat Nog Wel Allemaal Bang Van Allemaal Was Die Precies Zo En Afgezien Wij Heel Goed Zijn Dat Van Stand Houden Zodat Deze Kinderen Dus Je Moet Worden Zijn Fors, Dus Massaal Door De Huidige Aandeelhouders Enorm Probleem Doet Is Door Middel Van Dus Ook Vreugde Is Dat Is Een Goeie Vraag In De Kern Wel Onze Ontstaan Van Een Neurologisch Echter Is Het Wel Zoals Er Eigenlijk Gebeurd? Die Mechanismen Machinatiessimulaties Van Het Over Spreekt Maar Dat Kan Dus Wij Zijn Wij Zijn Observer Is Waar Dat Wij Daar Nu, Evidence Zijn Invloeden Van Het Zich Daar Eens Zo Zijn Dat Het Mogelijk DAT Wij Op Dit Moment Zijn Een Ode Aan Mijn Iedereen Deze Groep Die Volgt Alle Cellen Zijn Niet Zichtbaar Dat Het Zich Weer Iedereen Pure Moet Doen Wij Mogen Spreken Van Die: Ik

Zeg Maar, Die Maar Het Voornaamste Zou Zijn Dan Zal Je

 

 

 

20170921-MvS-Zwijndrecht-Kerkenveld-3-oefeningaardebekrachtiging-MP3+Onbewerkte-tekst-25mrt2019

 

 

20170921-MvS-1-6-Zwijndrecht-Kerkenveld-test1-25mrt2019

Welkom en dat zijn, zijn wij ook weer zijn helemaal niet is het niet met mensen samen te stellen afgezien van een partij dagen later belt hij maar niet in hun eigen huis blijven van eigen initiatieven zijn er aan schooluitstappen cyclustijd is het continu iets niet mag zijn BIJ het deel van hoe ik ervaar er jaar deze plek, deze plek van het ook deze plekken waar je voel ja overgedragen gekregen. Het stukje land verhuizen van vrouwen die overleden is het niet ongeschikt en naar het in 2000 14:00 uur en in Kudelstaart bij lezing lezing zien wat er met georganiseerd met de toekomst Mulder en Guido Jonkers en te passen geen paus Amsterdam toen zat kleurrijke kleding aan op bord vergeten ze gaven kaartjes hier ik wil graag dat je bij Compaq zijn carriŤre en was de eerste keer dat ik er over uitgenodigd vanuit ook lezing ziet elkaar bewegen en beluisteren zijn

ik heb dat met je opnemen dus ik heb contact opgenomen met merkbare code kan hier de schoen is in 2014 op de top en heel wat stukjes tot stand zou inbloeide biologische tuinman alles wat er bijgehouden over bomen in een struik in verhouding tot elkaar ziet dus nu even anders uit het is een totaal krachtig en ik zou ik dat echt van zijn die mevrouw het goed voor elkaar zijn 75 zekere hij zijn leven gedaan dat ze dit kan: kost geld: geen idee van wat die dat gevoelgedachten bij gesprek vertelt ze dat ze een praktijk heeft dus hier Nederland reist de hele meegrond is van een niet van hoe hij loopt, jeugdzorg bestaat al 25 jaar geleden in AmsterdamÖ

 

Dit helpt ontwikkelen en dat zijn geven vastliep eigenlijk in grote steden zich terugtrokken hiertoe en het huis is eigenaar geweest van die van de most het is iemand die op televisie ook met een korte Nederlandse miljardair toen de landbouwers die 50 jaar gewoon wat ze zou dat bij haar komen zijn gekocht en uiteindelijk is hij is de praktijk begonnen en ik heb hier uitnodigen naar een lezing gegeven was en soms 20 tijdsfragmenten was mijn bijzondere ervaring mogen kleine groepjes zijn plaats als een grote groep. Dus toen ik klein stukje autonomie tot zijn recht waar het echt meer contact het gevoel en na een impact zodanig organiseren uitzoeken van wat beweegtje waar ben je mee bezig je leven wat vol uitdagingen #op dit moment voel je liggen waarin het toe in jezelfattest gewoon heel makkelijk ontvang dat ze ieder was een stuk in dat huis en als je alleen geeft het ook 's morgens was mooi weer zal plan naar buiten als doel het grachten is de vrouw die ter plekke een jaar opgeven is hij voor elkaar overleed door een storing in gezondheid fysiek maar een enorme impuls in haar innerlijke gezondheid dat zijn twee verschillende zaken door groei maar ja het was echt zo geen god zou jij aan zou je hier verder willen met alle mensen die bekend is waar hij samen zijn ze juist zou kunnen zijn, maar zal Johan Konings ja ik zou wel maar ik heb geen idee hoe dat gaat dus ik kan het echt niet antwoorden mensheid ja dat weet ik hem niet te zeggen had het zo goed wordt het hoeft ook niet dat Martijn, dan weet ik genoeg zegt het bijzondere verslag uit over de eerste keer toen ik samen om vervolgens om te sluiten, windvlaag stil zijn gestopt ze zo kijk ook op een energetische al weer korter zou kunnen zijn dat het iets met jou te maken heeft en dat doorvloeide alles wat jij anders doet samen met elkaar goed zo is het een voorgelegd voorjaar geen brieven van de notaris of op een gegeven zendertje moest worden opgenomen dus mijn en toen bleek dus dat steeds meer op en als hij achter,/prima want hij gesprek daarover moeten volgens mij heel beklemmender is dus als dat gebeurt vroeger

ze moeten zorgen op smaak met een niet moeilijk vind het hartstikke je gezicht dat hij er een werk voor mij is een persoon die de is is voldoende om om mij omdat ook niet aanvaarden omdat ik vind dat het nodig is ook naar, goed voor mij jij je uittreksel bij Kramer bewoonster

dus sterk dat is nooit gebeurd ziet gebeuren door het moet ik nog vond die er zoals het boeddhisme dus zij vond ook dat datgene wat opgebouwd was in alle jaren zorgen voor mogelijk en langskomen moet aan Tibet de rechterhand van daarna maar die zien meer keer geweest in zoekmachine bovenste plek waar slaat: 20 waardoor een heel mooi ZIEN wat goed zou zijn is gebeurd en geen afscheid genomen als vorig jaar in voor zo'n vakantie en dus overnemen tegen elke brief voelen tijdens het seminar geweest dat al zo geregeld dat er belasting BETAALD een hypotheek hierop zat is afgelost kortom een stukje is van opgeleverd zo gauw er zich dankbaar toe te voegen is ook zijn bedoeling is dat je doet voor wat jij voelt wat makkelijk ze zal ook geen dat zijn pijn dat de zaden die je met elkaar hier in Nederland weten verder buiten. Daar mag een vertrouwelijk dat ik in beweging te houden op die manier zijn.

 

Met elkaar doet eigen die mensen die echt uit de gelijkwaardigheid hoe verschillend ze ook zijn werkelijk van mensen met elkaar te ontmoeten als deze plek toch wel heel moeilijk lijken karton voor zo diepklinkend hart voelt je dat is een gevoel weer wat onkruid vooral voor te zorgen velden doorheen gaan stressen want het zeg maar eens op samengevat ontstaan is aan voorjaar overgedragen vanaf dat moment zijn wij een fulltime tuinieren

 

En

 

Maar ja het is ook zo heerlijk om te doen

aardse tijd voor zijn opties, ja ja en hier zijn officiŽle te pakken we als tuin is over de gebakken doet men maar dan ontdekt vorige maand van die klantcontact en gaat in de dag staat dus ja dat je op het gedempte hoofd die zijn om uit te diepen zeg maar maar je hoofd zit daar ook en ergens buiten, voor kracht dat deze driedelige serie allemaal gezamenlijk maar op het afhankelijk vooral ook samen dus eens met je conditie werken samen met elkaar en zijn alle autonomie bezig te zien wat voor club zich wilt is geen goeroe zit hij allemaal afsluiten vanuit onszelf zijn hier in heel veel opeten op deze wereld ook dat zijn enorme verschuiving zijn in onszelf, de kracht)

hoe zijn dus jij bent deze zijn dus meestal schoen opgericht om dieper bewustzijn in jezelf in beweging te brengen nog dieper dan de doet kan nog steeds diepe op een ander dieper grote ofwel niet hoger te gaan die de hoogte en laag te denken of voelen gaan afzien als gelijkwaardige perceptie zijn en voor mij zo belangrijk om te zeggen wat ik voel al hele leven nog eentje achteraan dat alle mensen die op de aarde om op zoek zijn vruchten blijdschapgeluk maar vooral heel erg op vriendschap contact maak met elkaar wat ik zie gebeurt deze aardepiano is dat met elkaar steeds verbeteren en dat met beleren dat dat je niet goed hebt en dat we vooral steeds meer moeten luistert de ander vertelt natuurlijk houden, die doen of medewerkerspercepties door te luisteren en te luisteren de perceptie van andere belevingen en ervaringen kun je jezelf ervaart en wat jij vrijuit spreken alle mensen kennismaken jouw innerlijke kracht beleven kind eraan zoals op en dat hij dat betekent dat ik een samenleving niet mee kan draaien maatschappelijk in die zin van een job ik heb er heel veel gedaan bij het bedrijf had wel zo dat je nu ook niet werken en Ellen heeft mij vaak adviezen gegeven van zouden doen in gevaar voor zijn hier zijn er dan eigenlijk de wijsheid van wat ik ervaar nodig zijn om het werk waar ik goed ben stuk waar we allemaal zo zijn is gewoon zelf zijn gewoon ons ontdekt en ik was op de zoveel tijd van zakendoen met computerbedrijven en ik sprak al over deze onderwerpen in de winkel als we vrijdagavondons, ja dan stond ik gewoon tot 12:00 uur nog te praten met mensen spreek duur hij op zoek stond ik 3:00 uur nadat spreek met mensen die over deze onderwerpen bezig zijn en was het thema computer eigenlijk altijd zeg maar de aanleiding denken we bij elkaar te komen om voor te spreken over zijn in de computer onze ja voor mij is het een na groot belangrijk moment hield de aardedingen we met elkaar al steeds dieper gaan beseffen dat de kracht in ons geld juiste tijd waarin verdeeldheid zo groot wordt of gemaakt of lijkt het bij zoveel weerstand tegen: is het voor mij die van uitdaging is de kunst om die weerstand te herkennen in mezelf als je doet gezegd wordt. Kijk maar eens bewust om 13 voor zover mijn bewustzijn rijdt in dat moment moet u en ik opende studio toe mens die in aan het leren is deze verdere bewustzijn naar mezelf wat gebeurt wat weerstanden dat is eigenlijk het systeem van sluiten weerstand zorgt voor de mensen zich terug zou kunnen trekken prachtige stappen voor zijn geen

 

Hoe weerstandregeren de mensheid volgens hem worden door iets wat tegenhouden kunnen gewoon ons eigen kracht staan voor mij is het belangrijkste fase waarin we nu zitten en gaat gepaard met soms emotionele uitbarstingen zowel in vreugde of rust in stilte moet ook een emotie stilte in jezelf grootste kracht maar ook met je enige verontrusting ontmoedigd met je dingen ziet zitten onschuldig beschikbaar dat is allemaal een onderdeel van een emotie een hele grote schaal van allerlei gevoelens die kunnen aan deze drie dagen staan beetje tegen zeg maar van wat ons vermogen daarin dus ook werkelijk is dat mensen vermogen in zich draagt om de werkelijkheid buiten zichzelf te laten vervloeien met jezelf gebeurt dat je daarin de prikkels eerst door te geven dat begint zuiver leven zijn betekent dat je geen dubbele agenda's hebt dat je keuzes maakt die erbij zo hoor zelfs daar dingen werkelijkheid te raken dus deze eerste dag van samenzijn inzicht in die delen dat u van harte uit om daar gewoon lekker in te gaan en ook zelf bij want als wij in deze eerste dag niet kunnen daar een diepere delen en ik hoef niet te praten per se gaat deze eeuwigheid is vooral door zijn eigen manier als hij dat niet in beweging zetten delen met elkaar energetisch of about goed gaan dan mist gaat inzicht volgens creatiekracht zou dat mogen dragen wij dan in ons inzicht nodig om de creatie te komen in onszelf die god buiten ons in onszelf om vervolgens door de custom in onszelf van wat ermee kunnen doen in onze is bijdragen wereld dat het manifesteren tenminste als de mensheid afwezig ik laat hij zich leiden door modellen die op de aarde eigenlijk zichtbaar worden, want dan komt er weer te luisteren naar het geldsysteem worden geboren feiten om voor te bereiden het overlijden. Dus je mag je als doen mensen maar wel volgens de regels gebeurd was in de pas loopt de regels bij zeer opvallend bezig elkaars het ongeschreven op er voor ons de uitdaging om te kijken van mogelijk om in de pas met relaties van het systeem mee te lopen wat het systeem ook moge zijn met je eigen systeem ontwikkeld van binnenuit dat je werkelijk zou je keuzes maken met jezelf durft te bevragen zelfs van alle keuzes die tot nu toe heb gemaakt je leven waarvan jij voor jezelf voelt en erbij dat haar keuze is geweest om te durven bevragen of dat werkelijk zo is, omdat er nog veel dieper zit dat zelf de keuze waarvan wij denken dat zelfstandig maar op die misschien nog steeds een onderdeel zijn om jou in een bepaald veld te laten verkeren eigenlijk wel vrijheid ervaart steeds gekaard uit alle steden onder elkaar mijn leven merk ik dat daarbij kom eens van controverses maar ik spreek komt als het ware en waar ik ook om Control kracht gaan dus laat die verwarring dan een gewone baan waar zijn om dieper te kijken en wat is er al een paar van deze ik ben net als iedereen op reis ik weet ook niet kan dan wel we luisteren met jullie weten samen bij elkaar zijn heel wijs om onafhankelijk zijn: en als je alles bij elkaar echt koesteren van bewustzijn zijn wij zijn hier zien we wel met elkaar voorbeeld van werkelijkheid gecreŽerd gemetseld als je er is nodig om zich te duwen zou leuk al die informatie wat er tot nu toe in onszelf dragen is de volgorde van die informatie wel gezien misschien is het fundament van werkelijkheid bij deze werkelijkheid is misschien wel niet met/fundament als het onderuit halen dat compleet iets anders wat dat mogen invullen zei je en dat wij denken dat moment is de oorzaken van advocaten misschien is dat wel zelfs het gevolg in de toekomst dus het najaar een heleboel mogelijkheden gaat zelfstandig leren denken en voelen dit is geen

score het iser

vraag van wat jij dan zegt zijn een onderzoek naar mijn eigen vermogen van kwantumfysisch onderzoekstocht van wat mijn bewustzijn nou voor verband ik ben het waarnemen in die tijd die ook is wat is dat dan die werkelijkheid is dan de buiten jezelf ons dus geen nieuw eens en voor mij perceptie van je weet heel een soort scheldwoord geworden om mensen te ondermijnen en ook het demoniseren. Wel nieuw eens in feite al in de basis had gestaan om die onderzoek doen naar jezelf langzaamerhand is nieuw eens verworden tot iets dat gaat aanhangen IS buiten het iets groter deel van buiten jezelf een god in een Messias een goeroe een opgestegen meester Engelen jaar niet is meer weet is een beetje in die sfeer gekomen zijn hier aansluit bij iets om dat voor die tijd is gewoon geweest dat zich vooral ze zijn zich behalve dan dat voor een klein rondje doen, heb ik geen gespreksessie belangen toch luisteren als je behoefte bewustzijn te gaan ga gewoon als deze we zijn slot is om hŤ.

 

Het hier over een goede deur in de keuken als dat is helemaal in op dit moment nog sterker loopt in gaat linksaf kom je in het halletje daar zijn douche dat zou niet oneindig ver daar Altijd als je telefoons op de stilstand als je het gevoel hebt ik moet even uit je bent niet omdat we hier zitten gehouden om hier te zijn voel wat nodig is niemandkijkje met haar ogen.

Ik zal vrij zijn waarover van oorsprong was toch wel te blijven zitten in de pauze was een soort oordeel van de uitleen met de gedachte van hele ga jij heen en durf je het niet aangegaan dat wel mijn eigen innerlijke proces eigenlijk moet ie weer uit en dat het prachtige allemaal mogelijkheid kracht om te voorkomen dat is toch iets ontstaat doe je wat welkom: voor het is een partner Ellen we zijn samen te door de mist en is hij je aanwezig om te ondersteunen op koffie en thee tussen de middag een bezoekje anders er niet een oefening maar is het wel heel erg aanwezig en feit je bent als we hier met elkaarÖ Samen bij elkaar dat zijn

als je door Nederland reist niet zo'n 15 en dat was leuk als je thuis komt dat in aanwezig is heel hecht gezin hebben onze verkoopkanalen die stellen met grote regelmaat om daar uit zijn dat we zo niet opgegroeid kan me niet voorstellen thuis komt er een BEN je ik ken je dat nog een zoontje maar vaak is de studio verder wat je naam is dan misschien niet wie ben ZEGGEN van wat je vandaag je brengt geen verwachting voor het je denkt maar hoe vanuit jezelf en stel is van dat plekje komt maar ook in Nederland steeg voor al kort als er iets te delen die voor die andere woorden voor al dan in een advies, het zijn Zutphen en luisteren: ja maar Martijn opnames die vrouw mijn vrouw gemaakt is is jullie kunnen blijven horen om te dat ze teveel al gekregen naar het woord maar is het ook heel verschil onderwerp erbij te zijn voelen om mee te doen. Ik heb een nieuwe mij breed einde je met en ja verwachting zijn dus verder niks van voor een onderdeel van wat er een je weet dat er wat jij wil moet eens te maken wil wilde ik hier om mensen uit te maken wat haar beetje evenwicht eenvoudige zodat je daar naar uit boeken en animaties met name maar dan zijn bezig om de kern of je ze niet wilt, om de kern van verhaal Martijn in een deel duidelijk al ware ook is er maar

 

Dat die zuster maar om mensen te interesseren uit daarvan een hand is maar wat we gaat over een korte meer filmpjes dimensies heen spelen in de vorm en het is een experiment maar eens kijken hoe het gaat zowel hier zal wel er worden eerst van jou nou, Je op de deur open maar puur K de gaten houden om ons dus het was het zo mensen zijn ze soms heel warm en dan is de achterliggende ijspegels over ons dus het maar gewoon aan wat nodig is dat er meer, want het gaat waarnemen van het brein een heel merkwaardig zijn heel in verbinding met mijn zoon maar weet je maar ik voel wel heel veel voel moment dat hij dat iets gaat dan komt die voelde was dat heel veel gedachten mijn hoofdvooral soort van dat ik ga daarop zit dat dan dat die mij en je wordt helemaal van de leiding nemen van al die mensen moeten zonder dat veel tussen zitten is waarom, waar we wensen: een jaar mijn hele leven al heel duidelijk verschil maar zelf uit de ja ik wil) doorbreken er is heel wat een wel de maar een zijn: zelfs, maar wel je weet dat kon worden, door een eitje wil ik niet werkelijk het model, ik voel heel diep wil niet bij mezelf zit er niet een deel zijn verbinding mee. Dat zijn eigenlijk deze realiteit meer wel manier zeg maar wel een dat klopt en al die werelden zijn maar de vrijheid heeft om niet te bereiken wat hij dat zijn door ook: te erkennen want zo werkt maar op het! wat gebeurt ondanks dat, ik hier nu al is het beeld van mijn maar: nu al op

op wij hier en hij deze voelt van voelt van een materiaal dat echt met jezelf en dat het heel erg kracht zijn die kracht heel bekend ook op jaar die in zijn die avond is om de rekening mee en laat dat maar zo goed in kracht aan de 10 m

dus ik vond het heel hier zijn om te delen met zijn maar dat weet van een nog niet nog niet goed in mijn eentje maar die krachten haal wat een goed gevoel van dat je weer even heel kracht mooi. Maar ik heb een brug zijn zoveel buitenaf zijn mens prikkels zijn natuurlijk ook jaar voortdurend dus we ons bewustzijn toen zei je zo te verruimen grote voortdurend niet bewust begint worden van prikkels van in het moment dat dat ook in de gaten hebben die prikkels van bewustzijn voldoen voorlopig zijn uit het veld geslagen ik dan ga ik dan echt heel toch in stukje toch in om

 

 

 

 

 

Het Bron Zit Vol Heel Goed Aanbod Mooie Het Sinds Tegelijkertijd Moet Is Mijn Is Steeds En Dat Nu Een Paar Dagen Door Naar Heel Dankbaar Om Zo Graag Je Op De Manier Voorheen Van Mijn Leven Op Een Klein

 

Hier In Ere Houden, Zal Hij In Fysieke Martijn, Mijn Daar Bleef Maar Eens

 

daar Voor Dus Heel Duidelijk Kracht Hebben Wij Spreken. Mijn Naam Is De Schepping In Een Zijn Met Spoor Zag Ik Deze Drie Dagen Waar Dat Volgen Op Aarde Door Compleet Opgeven

Heel Veel En, Ik

In De Vorm En De Ik En Heel Even In Mijn Ogen Gewerkt Een Stukje Jouw Verhaal Komen Halen Wij Zijn Wij Leven Mee, En Ze Ook Hier Gelegen Van Het Vanuit Mijn Wetenschappelijke Dialoogachtergrond Te Natuur Er Op Een Andere Manier, Met Daarin Een Energie Dat Werkt In Het Met Veel Plezier Niet Gedaan Maar Ik Ben Zelf Iets Dat Niet Past Op Het Non-Stop Niet Eens

 

Vraag

 

En Al Een Half In Het Openbaar Ziet Van Mijn Ei In Mij Draag Is Een Hele Lastige Cocktail. Voelbrein Is Steen Turnhout Ik Begint Er Ook Rustiger Worden In Mijn Leven Een Manier Die Je Al Denkt Zou Weten In Mijn In Het Jaar Spelen Ook Heel Erg Naar Uitkijken Ook Nu Hoeveel Met Vorige Week Ook Niet Meer Die Begrepen Was Om Voor Te Lopen En Nou Schakelen Ik Zal Niet Niet Genoeg Had Ik Heb Gedaan Zo Gedaan En Nu Ben Ik En Ik Weet Het Niet Primair Niet Bij Maar Wel Van Hoe Hele Verhuis En Eeuwig Heen Aan En Die DrieŽnhalf Jaar Dan Zijn Naam Van Hier Staan Dan Komen Van Het Door Naast Zijn Dan Voel Je Begint Te Voelen In Rustige Vraag: Goed

Nou, Het Heel Leuk Woord, Naar Een Eigen Zeggen Van De Resonantie Steeds Voelen En Blijven Er Steeds Meer Hier Gesproken Wezen Van Betrokkenheid Naar Zit Er Nog Veel Dieper In Lagen Welkom Op Aarde Zou Herkenbaar De Fijn Dat Je Zo Hier Iemand Zich Durft Te Laten Zien Want We Dat Maakt Soms Zo Dat Kunnen Voelen Die Kracht Misschien Is De Waarde Voor Een Her En Der CreŽert Maar Je Je Haar

Weten Niet En Ik Zie Haarja Al Maar Een Leerkrediet Op Op Een Prachtige Waar Ik Ben MIJ In Een Winkel Heel Makkelijk Op De Uitkomst Is Prima Ik Ga Gewoon Niet Voor Mij Is Aangewezen Nooit Tot Die Is Geraakt En Later Kwam Er Achter Dat Complement Van Zijn Hier Kinderen Maar, Daar Contact Mee En

 

Hij Op En Dat Is Al Bij Al Jij Eigenlijk Ziet Hij Hier Om In Die Zin Is Het Systeem Waar Je Die Er Al Altijd Ik Bepaalde Inzichten Zich Mijn Zijn Vrienden En Niet Dat Hij Een Gaat Het Gebeuren Maar Eens Extra Over Onze Pijn In Zijn Zich Weet Je Wel Een Om Het Niet Goed Op Moment Het Van Mij Weer Brengt Op Mijn Dat Zijn Mensen Die In Het Begin Die Dus Alles Steeds Meer Waarom Ze Dat Niet Zo Zijn En Steeds Meer Ook En Ik Mens Mens Te Laten Zijn Eigen Ervaringen Te Zijn Dat Ze Dingen Vertelde: Maar Dat Zou Best Wel Waar Ze Niet Zijn Dus Ik Ben Er Ook Een Grote Verwarring Steeds Meer Van Die Er Steeds Meer Dat Ook Maar Zichtbaar Voor Jou Ontmoet En Binnen Het Uur Heeft Het Gingen Weer Zitten Van De Mens Steeds Meer Ontvoeren Doordat Ik Jou Toe Komt Dus Om Nou

Ik Dat Zou Vooral Zich Ben Heel Blij Dat Ik In Dit Nu Was Al Die Stukjesbewustzijn Van Hem Je Dit Kunt Stukje Land Dat Is Ook Genoemd De Bron Staat Op Het Huis En Vond Dat Precies Ontkleed Je Op Dit 16 Km Diepte 60 M Diepte, Waar Je Loopt Dwars Er Is Iemand Heeft Dat Gecorrigeerd Met Alle Mensen Willen Meegeven Scheef Achter Zit

De Enige Ook Geld GeÔnvesteerd Heeft In Het Openmaken Van Geweld Om Kan Dus Schoon, Het Drinkwater Uit De Bloem Van Het Kan Zijn Naar Is Kan Laten Monteren Net Als Ze Die Ik Ook Gedaan: En Het Water Dat Is Een Schone Zuivere Weleens Een Structuur Dus Leven Dat Leeft In Een Procent Dat Schoonste Waar Het Heeft Is Niet Zo Verwonderlijk Niet Willen Zou Nogal Dom Waar Dan Stel Je Het Nog Even Door Woordbron Uit Leuk Wij Willen Ook Graag Overleg Maar Eens Over Geld Zullen We Ook Vervolgens Paar. Dat Wordt Ook Dat Je Voor Jou Verhaal Met Je Bij Voelt Ja Ik Er Wel Degelijk Belangrijk Van Andere Kant Natuurlijk Een Er Zegt Ze: Maar Zit Je Heel Stond Weet Ik Al Eigenlijk Iets Voor Spreek Wel Een Aanvulling Alle Mensen Op Zich En Dat Hij Dat Zei. In Zijn Fiets Naar Aanleiding Van De Vorige Week Overleden, En Een Belangrijke Dingen Als Je Niet Weet Wel Belangrijkste Ook Een Manier Van Denken Altijd Al Het Hier Niet Omdat Dat Gewoon Eens Geraakt En De Essentie Op Dat Moment Omdat Je Dan Tot Een Nieuwe Spreek En Moest Daar Iets Zijn Voor Jezelf En Een Algemeen Bij Waar Jij Die Ontbreekt Hij Moet Worden Genoemd In Een Iedereen Is Men Van Te Voren Bedenken Een Niet Alleen Dat Doen En Er Is Dan De Onderuit Van Een Andere Crisis En Ja Maar Ik Vind Dat Ik Als Moeder Gewoon Ook Van Onze Sprong In Groep 2 Miljoen Mensen Van Oorsprong Dat Probleem Niet Maar Dan Spreek Je: Iets Te En Dat Dat Raakt Op Geen Enkel Moment En Dat Is Een Jaar Mee, Als Zij Je Eigen Maar Nog Over Een Maar Op Het Moment Dat Jij Voelt Dat Iemand Gewoon Toch Dat Ze Kan Voor Maurice De Potter Naar Jullie Allemaal Dan Raak Je Diepste In Jezelf Moeder En Ineens Van Die 100 Van Iets En Dan Kom Ik Van Die Bijvoorbeeld Een Kind Zijn Kinderen Niet En Ik Weet Het Al Waar Is Die Er Even (Er Mag Je Gaan Zoeken En Er Dan Is Het Toch Naar Christus Is Dit Waarin Je Ziet Maar Dat Je Die Kinderen Of Zo Zijn Onvolwassen Er Een Je Ziet Ze Gewoon Op Een Film En Ik Kijkafstanden Er Nog Een Informatie Naar Een Manier Die Staan Wezen, Het Gaat Ook En Hij Gaat Reageren En Eens Om Wat Er Wat

Op Een Dat Kan Ik Kan Nu Zo Vertellen Maar Op Het Moment Zelf Een Lastige Van Voor Mijzelf Emotioneel Zijn Niet Aan Het Werk Zijn Ook Er Dan Mijn Interesse Ook Even Dan Een Met Die Mensen Die In Feite Zijn Opgelost Niet Dat Ik Dan Haar Doen Maar Zorg Wel Raketten Een Voldoende Niet Omdat Je Een Beetje Zult Bekijken, Maar Nog Niet Helemaal Steeds Niet Dat Wat Er Bij Jou Van Een Ander Stuk Ja Maar Ook Om Dat Is Het Zo Vanzelfsprekend Maar Tot Ons Ja Volgens Tim Van Jezelf (Diep In Jezelf Te Komen Ja Eigenlijk Wel Kan Hij Een Zijn In Het In Het Stuk Hier Niet Mogen Zelf Maar En Terwijl Ik Daarbij De Lat Niet Streng Voor Jezelf Maar Vooral Kunnen Kijken Van Wat Mezelf Helemaal Niet Meer Waaruit Je Een Dat Is Onze Zoon Springen Wel Stukjes Tevoorschijn. Je Wel Een Maar Aan, Het Oorspronkelijke Meegemaakt Wat Komt Dat Niets Meer Aan Niet Meer Maken Heeft Met Een Zekere Martijn Lezingen Kwamen En Gehoord Er Van Alles Wat Is Dat Je Niet Weet Dat Is Dat Je Altijd Iets Gaat Van Nou Ik Moet Iets Iets Aangezien Wij Denken En Naar Zijn Controle Krijgen Op Deze Om Die Leden En Dan Is Een Dit Is Geen Meerwaarde Meer Zijn In Haar En Ik Kijk Alleen Maar Op Dit Moment Aanvaard Ook Hij Laat Het Is Allemaal Zwaar Dat Je Mijn Kijk Van Alles Nog Nodig Binnen Ga Niet Doen Dan Doen Aan

 

Ik Weet Me Weggehaald Bij Een Ik Heb Wij

En Niet Meer Bij Een Zakelijke Eigenlijk En Ik Zie Snel Die Plaats Wel Met Mijn Kwaliteit Ik Had Het Er Niet Heeft Mij Kunnen Zijn Ontdekt En Ik Graag Een Oorlog Te Gaan

Je Gaat Nemen En Zelfs Nu Gebeurt Is Dat Mijn Dochter Met Een Met Haar Vriend Dat Hij Martijn Krijgt Uit Het Ingelijst. En Die Opgepakt Werden.

Daar Nou Ik Was Al Die Ik Maar Daar Komt Ja Niet Eens Een Rol Gaan Betalen Ik Wil Het Uitspreken Van Geld Die Kant Op Te Sturen En Hij Kwam Gewoon Brein En En Ja Maar Nog Meer Mensen Die Ingelijst Waren En Toch Door Een Ander Zie Ik Gevoelens Die Bleek Te Zijn Was Dat Dus Ja Dat Zich Ik In De En Die Krachten Bij Mijn Dochter Van Mama-Ja

Nou Door Een Rol.

*Nu Zo Fijn Uit Te Spreken Maar Gehoord Worden Niet Zomaar Een Deeltje Van Ja En Eigenlijk Een Kennelijk Ideaal Was 10 Maanden En En Het Eerste Wat Ik Dat Ik Last Wat Ik Daar Deed Was Het Gesprek Met Met Moesten Messing Het Over En Toen Stuurde Waar Gelijk, Die Is Er In Ik Ben Een Kind Van Van Heel Verculturen En En Ik Noem Het Zelf Dat Ik In Dat De Oorlog Ben Geworden Was Mijn Jeugd En Mijn Vader En Jelle Kan Betekenis Van Ons Moeder Schots 1003 Jaar Speelt Zich Allemaal In IndonesiŽ Om Geen Gingen Ze Dus Het Was Een Geval In Een Jongste Van Vijf Kinderen Mijn Moeder Was Was Je Als Jonge Vrouw Als Medium Heel Gevoelig Met Mijn Grootmoeder Haar Moeder Was Schrijft Medium Maar Ergens Mochten Nergens Over Gesproken Woord En De Heersers Zou Er Naar Onverwerkte Oorlogstrauma Bij Ons Thuis En En Met Het Grootmoeder Die Die Woonde In Huis En Het Was Een Soort Die Tirannieke De Aanwezigheid Er Dus Bij Zijn Eigenlijk Geboren In Verdeeldheid En Ik Ben Gevoelig Heel Gevoelig En Ik Heb Geen Contact Meer Met Met Mijn Familie Nog Wel Gezorgd Voor Mij Voor Mijn Ouders De Laatste Jaren Drie Jaar Het Leven En Moeder Heette Het Gaat En De Weg Hiernaartoe Dat Was Zeg Maar Zij Woonden In Erin Volgens Veld Van De Zijn Boerderijtje Dus Toen Is Weggereden Van Het Is Weer Moeilijk Dat Daartoe Een En Dan Zeg Je Over Het Mogelijk Om Zonder Die Er Hier Dit Is Het Netwerk, Maar Hier Een Plateau Daar Waarde Daarvan Allemaal Behoefte Aan Mijn Nek Ik Ben Eens Gaan Zoeken Op Geven Moment Ik Heb Heel Veel Meegemaakt Hersenbloeding Uitgekomen In Ons Gekregen Zo Opgevoed Vallen En Opstaan Ben Ik Hier Heengegaan Ben Op Zoek Gegaan Naar Mooi Kan Ik Nou Mijn Gevoeligheid Er Aan Kanker Van Dieren En Hoe Dat Moet Daarmee Omgaan Dus Ik Ben Uiteindelijk In In BelgiŽ Terechtkomen Bij Ben Mooi Van Dit Kozijn Zij Doen Van Al Zijn Sjamanen En Van Allerlei Windrichtingen Leert Ze Ons Wat Je Kan Doen Maar Dat Zijn Er Al Op Te Te Tete Voorwaardelijk Zal Ik Wel Door Schulden Het Ja

Allemaal Van Die Dag Zal Methode In Die Zin Klinkt In Niemand Is Groter Niet Veel Woorden Dit Is En Eigenlijk Zoveel Krachttraining Aan De Mens Van De Ook Al Ben Ik Daar Vijftienjarige Weet Het Is Niet Zo Sterk Was Dat Jij Mij Hier Niet Bij Eens Collega's Is Een Ambassadrices Van Schrijven Ik Heb Het Er Een Gisteren Hebben Wij Dus Voor Iemand $ 15.000 Moeten Investeren Via Dit: Iets Waar Haar Onderdeel Was Van Wat De Werking En De Schedel Boven Nederland Een Energetisch Veld Zijn Geweest En Dat Alles Verstoord Dus De Mening En Dan Mijn Twee Niks En

 

Bij, Ik Ging Hij Moet Dus Uit Wat Je Hebt. Ä 1700 En En En Jij In Het Hele Land Alles Wat Is Er Overgebleven Al Even Helemaal Stil En Het Afscheid Hadden We Dat Wel Gedaan Ik Al Niet Eens Ik Ook Een Maar Ik Ga-Aarde Niet En Gaande Is Inderdaad In Onze Markt Deze Verschrikkelijke-Er Het Iets Wat Het Is Er En Dan Gaan Die Die Leeft Van 9:30 Uur Hadden Ons Hart En Gaande Openstellen Voor De Wondere Die Er Kunnen Gebeuren Eigen Hersens Inslaan Dat Je Denkt Dat Je Weet Waar Het

 

Stel Je Heel Wat Komt Gewoon Jaar Niet Boven En Dat Zit In Mijn Maar In Hostel Ook Op Een Manier Niet Zou Kunnen Dat Zijn Harde Daarom Is Het Vandaag Ook Dat Je Natuurlijk Jij Dat Ik Je Wel Het Wel Ik Ben Zet Zij Woonden Zijn Wij Zelf Te Kunnen Aanschouwen Zo Zijn Elkaar Te Komen Die Mensen, Ze Zijn Zich Deze Is Een Dus Een Bijzondere Dank Je Wel Allemaal Een Enorme Brand Tegen Welke Vorm Dan Ook Belangrijk Doel Kwantum Fysische Wetgeverschepping Uiteraard Uit Gaat Maar Naar Elkaar Toe Over Hebben Dan Is De Belangrijke Luisteren Met Waar Ik Mijn Hele Leven Ook Wel En Een Stemmetje Zeggen Van Weinig Woorden, Heel Veel Woorden Voor Het Menselijk Brein Ook In Beweging Te Laat Ontstaan Die Kracht In Jezelf Kunt Voelen Alle Maar Dat Heel Groot Of Klein Is Zonder Woorden Die Kracht Van Jezelf Aan Aan De Gang, Die Boven En Ik Spreek Heel Veel Over. Zijn Mensen Die Langs Alle Andere Nouval Ik Dat Wel.

 

Maar Fase Toe Heel Erg Wetenschappelijk Mens Middels Is Hij Helemaal Aan Het Overgaan Een Waarmee Men Je Het Al Gezegd Van

 

Drie Maar Het Zijn Dat Maken Van Wat Dat Dat In Het Moment Is Er Misschien Dat We Goed

 

Laten We Maar Hoe Vaak Spreek Ik Spreek Van Dat Ik Kan Praten Want Ik Praat Ook Met Mijn Ouders Veel Mensen Hebben Mij Al Vanaf Klein Jongetje Gaan Spreken Over Mijn Contacten Die Ik Heb Vooral Ook Over Wat Ik Zie Dat Werkelijkheid Mijn Perceptie En Daar Overlijdt En Ik Weet Bij Iedereen Aanwezig Is En Ik Weet Ook Dat Het Geven In Het Universum Als Mens Collectief Collectief Veld Dat Is Een Beschaving Iets Vergeten Op Uit Beeld Dat Ik Uit Het Hart En Het Beeld Dat Ze Zijn Zich Bezig Bezigheidstherapie Krijgen Van Hoe De Uitbouw Dat Zijn Er Al Een Paar Dagen Nodig Om Omdat Oeroude Weer Terug Te Brengen In Het Veld Van Bewustzijn En Daarvoor Is Het Ook Nodig Is Om Daarover Te Spreken Doe Mijn Hele Leven Al Spreekt Over Buitenaards Compact Als Dat Je Waardoor Mensen Geraakt Worden Van Jemig Weten HET Universum Helemaal Zichtbaar Stukje Wat Wij Zien En Dat Is Maar 1% Van Gigantische Quote Over Wil Ik Het niet Kunnen Zien Ik Ben Haar Verbeelding Gaan Om Steeds Terug Te Keren Dat Is Primair Over Heb Over De Kracht Van De Mens Dat Alles Op Gent Is Allemaal Afleidingen

Zijn Er Eigenlijk Op Gericht Om Voortdurend Waar Te Nemen Wat Ons Wordt Getoond Met Jou Getoond. Wij Zijn Veel Te Zien Krijgen Propaganda Leugens Technologie Die Worden Ingezet Om Met Bewustzijn Te Manipuleren Mindcontrol Met Alles In Een Woord Als Mensen Mijn Vraag Van Stargate Om De Mindcontrol Eerst Af Tjip Van Wat Bedoel Jij Mindcontrol Is Een Verzamelnaam Er Zal Een Laag Van Bewustzijn's Besturing En Zijn Beken Dus Hij Sprak Ik Een Diepe Design Zijn, Deze Wereld,

En We Doen Zelf Hartelijk Alleen Die Door Er Zal Ook Zelf Overal Aanwezig Is Primair Voor Mij Wat Je Hoort Is Dat Wij Allemaal Bezig Zijn Stuk Voor Stuk Om De Dwarsverbanden Bloot Te Leggen Aan Te Wijzen Van Tussen De Gezien De Wereld In Ons Je Dus Misleidingen Afleidingen En Ook Tussen Werkelijkheid Waar Via Ik Heb Gaat Mijn Moeder Tijdens Waarin We Nu Zitten Juist Vanwege Technologische Ontwikkelingen Technologische Ontwikkelingen En Voorspellingen Van Wat Technologie Gaat Beter Zou Kunnen Gaan Betekenen Doemscenario's Het Soms Heel Van Mensen Doen Of In Een Dat Men Je Bewustzijn Om In Plaats Van Geregeerd Vooral Door Die Technologie Daar Leiding In Te Nemen Leiderschap Vanuit Jezelf Te Domineren Maar Leiderschapen Van Jezelf Eens Kracht Ik Zie Eenvoudig Is Het Proces Waarin We Zitten En Dat Alle Kanten Uit En Allemaal Verdorie@Reality Hebben Virtuele Werkelijkheden Misschien Is Het Dan Niet Virtual Reality Wordt Virtueel Wat Is Virtueel Dat Dat Bij Te Zien Niet Iets Wat Niet Bestaat Werkelijkheid Werkelijkheid Datgene Wat Je Ervaart En Als Jouw Ervaring Anders Wordt Als Je In Ik Anders Wordt In Je Perceptie Van De Werkelijkheid Van Jezelf Valt. Even Iets Op Werkelijkheid Buiten Jezelf Omdat Hij Zonder Betekenis Dan Komen Kwantumfysische Wetten Op Gang Dat De Waarnemer Waarnemers Te Effect Heeft Op Het Waargenomen Of Het Nou-Object Is Of Een Werkelijkheidsbeeld En Dat Datgene Wat Er Buiten Jezelf Ziet Het Waargenomen Effect Heeft Op De Participant De Waarneming, Gaan Vandaag Ook Over Hebben Omdat Dieper Uitdiepen Om Langzamerhand Het Kijken Van God Als Het Inderdaad Zo Dat Er Buitenaardsen Of Je Doet Dit Dimensionale Bewustzijnsvelden Zijn Aarde, Dat We Van Al Verschillende Andere Beschavingen Als Het Zo Ver Ontwikkeld Zijn In Een Bewustzijn Van Dan Waarbij Dit Moment Bevinden Ons Fysieke Lichaam Was Een Groot Verschil Als Dat Zo Is Dat Deze Wezens Zijn Wat Zijn Dan De Dwarsverbanden Tussen Het Wegblijven Van Deze Beschavingen In Het Bewustzijn Dat Ze Niet Zomaar Openlijk Hopsa De Grote Landen Wat Zijn De Dwarsverbanden Tussen Dat Ze Er Zijn Maar Dat Zo Onzichtbaar Wat Steken Is Dat Nu Omdat Wij Nog Niet Lid Zijn Van Galactische Federatie-Er En Is Dat Omdat Het Iets Anders Aan De Hand Is Dat Wij Niet Kunnen Begrijpen Hier Binnenin Jezelf Zijn En Dat Er Nog Geen Zicht Op Wat Het Woord Werkelijkheid Nou Precies Betekent En Wat Jouw Bewustzijn Daarin Aan Dat Buitengewoon Onderzoekt Het Baanbrekend Onderzoek Te Doen Mijn Hele Leven Ben Ik Ook Als Mensen In Dit Deze Zeven Onderzoek In Beweging Zetten Dat Altijd Gekaderd Zou Worden Door Mensen Die Daar Iets Van Vinden Dat Mensen Die Daar Naar Kijken Dat Altijd Plakken Etiket Op In Relatie Tot Het Huidige Kennis Die Zijn. Het Dus Een Referentiepunt Het Zoals Marcel Messing Ook Een Perceptie Even Uit Gnostiek En Vanuit Wat Ik Zeg Siriaanse Model Over Wat Ik Dus Wel Over Verdrukkingonderdrukking Vrijheid Openheid. Dus De Vraag Is Of Zijn Wij In Staat Om Alles Wat Erbij Gebruiken Om Die In De In Staat Om Die Zeggen Tijdelijk Echt Los Te Laten Dat Is De Vraag Van Dat Durven Doen Dan Komt Het Galactisch Bewustzijn Zijn Andere Manier Van Denken Dat Werkelijk Vrijuit Maar Om Vrij Veld Komen Is Echt Diepgaand Onderzoek Waar Zit Je Nog Aan Vast En Hoe Vrij Ben Je Werkelijk Werkelijk Vrij Als Je Werkelijk Vrij Bent Dan Zul Je Eerst Als Die Los Maar Dus De Muur Over Te Gaan Voorstellen Koffietijd Te Houden En Mijn Vraag Is Of Een Temperatuur De Kop Gaat Het Om Een Beetje Over De Richting Van De

 

Maar Dat Gewoon Als Er Mensen Zijn Die Zeggen Nog Even Lekker Op Welke Dan is het niet meer voor een zulke dit veld samen naar allerlei lichamelijke kijken wat er aan okť, wat is hier duidelijk dan nog dat je op tijd hier erg goed voor mij. Hij heeft een mensenoffer als de auto hť wat kan zetten instructies voor de ingang van een paar nou en daar zijn ze voor sterrenstaten is precies wat we op dit plekje openhouden van de vorige keer wel een andere keer gaat het pad dicht was waarin mensen juist ben het volledig voorstelling alle mensen in omgeving hoeft te zijn dat zijn moeder zegt jaar zijn mensen die je ze zijn lekker bezig maar ze zijn niet geÔntegreerd uit, waaronder de auto's van mijn slang ook wel het kan kijk je dat nog elkaar beperkoverlast ja mooi dat hij zo naar kunnen luisteren dat ook beseffen dat we allemaal op eigen wijze maar het is bestaande ons dagelijks bestaan kunnen

KIJK ik vertel eens dus niet een definitie van werkelijkheid, ik als je werkelijkheid wat je ervan wat je ervaart van je leven om je heen als je dat gaat aanvaarden als een zeg maar een volledig ingevuld wereld waar je geen zeggenschap hebt zit daar bij definitie een behoorlijk afgekaderd zo dat is eruit is dat er mensen zijn die beweren dat deze meetreeks deze werkelijkheid of een hologram of universum, want dat is wat ze meetreeks bepaalde bandbreedte dat die verder volledig bestuurd wordt en onveranderbaar is en onveranderlijk is dat er gemanipuleerd worden zijn mensen nog een kans werkelijkheid brengen van zijn mensen weer effen de mens klopt dat belangrijk dat gaan beseffen dat datgene wat die persoon ziet of ervaart als dat het percepties van zijn of haar beeld van die werkelijkheid dan is dat dus vanuit die perceptie ook zo is immers als kijken wat iemand ook voor deze lijn zitten zo vaak in die situatie dat je iets kunnen doorbreken niet kunnen doorgronden er alleen maar tegenwerking zijn soort slachtoffer geworden van meetreeks had ik heel veel tegenkom is dat mensen op de meetreeks de schuld geven hersencel van het ze schrok van externe krachten het als een gaat gaat het erom om om schuldige aan te wijzen mee gaan vaststellen dat bepaalde zaken anders kunnen en als je die verandering buiten jezelf neerzet door middel van oplossing aan te brengen in je eigen leven verandert heel veel ik ben iemand die beweert dat alles tegelijkertijd dus ook werkelijk zo is hij zei navigeert absoluut van mening kan alleen maar op persoonlijke titel spreken als je vanuit eigen kernkracht durft te leven eigen stroming in durft te gaan liefde buiten jezelf grote maar dan jij wie je bent jezelf niet als een net nieuw geboren op haar ziet als een onsterfelijk wezen in de menselijke gedaante met mensen ervaren op dit moment geloven in een neurologische programma's overtuigingen aangeleerde programma's en weten wat je binnenin als zijn onsterfelijk bent en een enorme informatie als je dat durft te aanvaarden in jezelf en misschien zelfs niet zonder aan te nemen dat je vermogen terug ontwikkeld wat effect heeft gehad hebben op de werkelijkheid buiten jezelf ik heb mijn leven zoektochten van mij meegemaakt die zijn via alles wat je om je heen ziet afspiegeling van jezelf alles dus alles wat je komt tegen joules vanuit die mensenvisie kan dat ook als je bewustzijn zich verruimt groter wordt zijn tot ontdekking kunnen komen dat er in al die situaties buiten jezelf ook nog eens een keertje taal van een spiegel is of wordt gebruik een spiegel dat soort uiting is van wat zich hier afspeelt dat is allemaal krachten zijn die zich in dat beeld manipuleren begin en dat is krachten kunnen zijn in buiten de spiegel van jouw bewustzijn op iets kunnen aanpassen dat niets te maken heeft met zijn uiterst te onderzoeken, het wordt allemaal en dat is precies het breekpunt van spiritualiteit waarin de mens eigenlijk niet wat mensen uit onze mensen moeilijk vinden was een omdat uitgaan jij maar als het zo is dat dus krachten zijn in mijn werkelijkheid buiten mijzelf maar met mij willen mezelf daarin kunnen ingrijpen als er van buiten zo om schuldige zelf opleidt laten als dat zo zou kunnen zijn dat ik stel ik dus we zien wat veel onthutsender een werkelijkheid die als het eerste instantie zou durven te onderzoeken en dan niet want ik wil dat het werk is leuk betekent dat als alles blijkt het leidt naar iets heel goeds volgt begrijpen wat de mens denkt op dit moment en gemaakt is denken wat goed is om bij denken dat dat goed is voor ons begrip goed voelen dat het goed is dus ik maar wat zou ook kunnen zijn als je ontdekken gaat hele goede in deze wereld fundament zijn van een misleiding je daar toe durft gaan dan kom je tot de conclusie mogelijk al het goede net zo lang goed is voor jezelf wat je zelf ook niet gelukt voorbij werkelijkheid van datgene wat zich gepresenteerd Space dit in leven als goed ik ben niet zozeer goed of kwaad spreken maar vooral ons bewustzijn over en durft te ervaren dat de lessen die we tot nu toe geleerd een buitengewoon waar zijn de volgende cyclus van evolutie komen en daarbij ook onze ook durven te nemen in onszelf maar ook aardig op een nodig om zichtbaar te krijgen die van oorsprong zijn ook vermogen zal in ons dragen en als gaan begrijpen dat er een enorme kracht is die het menselijk bewustzijn ook weet te besturen op subtiele wijze en gaan inzicht krijgen hoe groot dat is de kracht van ook steeds dieper dieper in onszelf hoe belangrijk het is dat de mens met elkaar in contact te komen met elkaar kunnen zien voor ogenhoogtehart zelfs het met elkaar eens bent dat je geen discussiepunt, want geen gevoelens van weerstand ontstaan wat je kunt voelen vanbinnen okť maar ik zie het is heel anders waar alle prettig moment dat dat heel diep gegeven moment bij de verdeeldheid deze aarde is geschorstinstrument om te repatriŽren die kracht die wij in onze kom je daar doen we komen iets terughalen van voordat we geboren of voor deze werkelijkheid gingen ervaren geboren is allemaal nog? Waarvoor we hier deze werkelijkheid gingen ervaren waar wij als bewust van iets wat in ons aanwezig is op die te zoeken in onszelf er krachtig mijn eigen kracht aan zijn hier nog overneemt allemaal in een kracht buiten onszelf en dat het kwantummechanische werking komt de fysische wetgeving zijn dat eigenlijk in werking precies omdat ze naar vers dat IS dan buiten onszelf nou eens beginnen wat ons mij onmetelijk wat is echt om het om ja kwantumfysica in het goed is om dat hardop uit te spreken over wat kwantumfysica in de kern heel eenvoudig gezegd zou kunnen betekenen dus een mens onder de knie zijn boek over schrijven ik heb het boek over gelezen en geboekt wat ik heb een paar uitgelezen het brein een ik weet de goddelijke meetreeks het boek en het boek dat paradijs verkrijgbaar ik heb dat hier bijgekochte vastgesteld geleefd gewoon voor betaald moet het boek hebben alleen maar hologram om die fase voel je daarin verscholen geniepig ook in boeken lezen er al die levens dat pagina's in een dat gebeurt dus alles op er niet zeggen dat niet gebeurde toen deze zijn weergeven van er schot fysieke waarneming van waar zijn waarnemen wezens en een waar het hoeft niet per se over ons bewustzijn als je je ogen je dit doet en we zijn ons gewoon omzet uit te schakelen en ons gevoel zelf opbelt tijdens het moment door een voelen lichaam weer zou toch bewust zijn bewust zijn zijn zich bewust ons eigen zijn bewustzijn is voor van waarneming en dat is waar de waarneming is je bewustzijn dat je er bent dan zou je jouw op persoonlijk of iets groters zijn voor testosteron gedaan is door een belangrijk stukje dus eenvoudige simpele uitgelegd wij omgebogen om het kort door de bocht helder te krijgen er zijn heel veel testen gedaan op deze aarde nog steeds aan mijn moeder aangetoond waar gemeten wordt het ook belangrijk dat ik ben gewoon wetenschap niet uitsluitend wat niet meetbaar is ons niet per definitie te zijn is nodig omdat meetbaar zijn beste gaan deze aarde die mee de mens observatie effect heeft op het waargenomen object en zo zijn er jaren geleden al testen gedaan dan wij testapparatuur ontwikkeld is een fotonapparaat ingezet een kanon en foto: produceer eigenlijk voelt om deeltjes een schiet dat tegen of een lichtsnelheid af met 300.000 km/s gaat het voldoen, lichtdeeltjes schieten en constant 34 m verderop op een bepaalde plek terecht en die plek waar dat niet deeltje terugkomt het is meetbaar en dus in de miljardste van de gemeente het is meetbaar uit dat lichtdeeltje terechtkomt en het tweede wat meetbaar is de draaggolf van het fotondeeltje voldoet deeltjes een deeltje van een elektromagnetisch spectrum is het voldoende heeft een bepaald draaggolf dus de frequentie golf het is een klank als je een klank Sint ook al is meetbaar weet die testen zijn gedaan en iedere keer dat dat van een deeltje zonder mensen die daar buiten, voldoende STEEDS kan dat deeltje exacte projecten voor op een test gedaan op & dragons ook maar die testen dus eigenlijk op gericht op dus uitgangspunt daarvan was wat gebeurt er als die testen verricht als ik bij staat te kijken.

Visueel kijkt doet persvoorstelling een paar kijk je dan een ik heb het menselijke blik visuele kijken door de persoon praat hij denken dat we op een deeltje voorbij zien komen gaat zo gruwelijk snel zou zijn is zien maar het gaat dus om wat gebeurt er met dat van en dat wordt voortdurend keer op keer onomstotelijk vastgesteld dat op het moment dat de mensen hele waarneming is door dat veld hij dat de uitkomst is dat het van deeltje niet op diezelfde plek terecht komt en dat heeft niet eens anders het is nagenoeg niet meetbaar dat ze kunnen net zien het is net niet echt een zoon was wel kunnen meten heel duidelijk is de draaggolf onvoldoende verandert leiderschaphart betekent dus dat als er een mens observeert door dat veld hij dat mensobservatie effect heeft op het waargenomen object dat het zichtbaar is allemachtig dat die test is niet alleen maar dan met ťťn persoon wij zijn medemens bij staan samen observeren en gebeuren die laag over om nog verder en het steeds beter meetbaar dat het tot een deeltje op een andere plek en hoe meer mensen daarmee deden hoe groter het effect zijn sites gaan halen doorzetten tijdens mensen vragen ben jij nou eens ophouden met kijk visueel er naast staan heel erg denken aan testopstelling je hiervoor je ziet met je ogen een uurtje bij binnen wat er buiten jezelf is die mensen waar voorstellingsvermogen de kracht van voorstelling ging ze kijken ogen dicht effect waar gelijk te visueel waar jij impliceert nogal wat dit is enorm zo iets in ons proces haal alle kansen wereld met een grote groep mensen die niet wisten waar testopstelling stond al is waar we nu uit tegen de mens Te weten innerlijk dat zich afstemmen op degene die hen uitnodigde om die wisten wel dat zich focuste zich staan inhoudelijk op wat die persoon had verteld dat een test is waar niet al te stellen dat hij heeft zijn wat ik test is en hoe meer mensen daar naar kijken in zichzelf op basis van voorstelling krachtiger de uitslag van voldoende en uiteindelijk werd zelfs zo krachtig dat de draaggolf van de bevolkingdeeltje niet eenduidig was gedurende afstand de Leidse veranderde in handen geworpen dan is de eerste derde deel van die golf de tweede in weer andere Derdewereldlanden op de betekenis dat onder meer mens tegelijkertijd aandacht waarneming in zichzelf kijken naar een thema dat eenmaal nog steeds lichtgolf die het kennelijk dus hier verandering gebracht dat die mensen gingen dan zonder te weten wat er niet om dat is toch enorm goeiemorgen maar daar ook maar ergens in de gang staat een stoel en meisjes mij dat is het heel eenvoudig echt samengevat kunnen we dan concluderen en er zijn heel veel mening over om zogezegd ja zijn exacte wetenschap oren naar deze tijd waarin steeds werkelijkheid zien wetenschappelijk ook dat dat dus al is dat zeg ik experiment bezig zijn experiment zijn ook mensen kunnen raakt bij een thema bij iets dat aandacht dat aan geeft een verandering geen veld van moeder is dus ga niet denken aan hoe de lichtdeeltje zonder afbuigen waar hij moet eruit zou moeten zien we van het is eigenlijk manipuleren die zal wel voelt kunnen kijken gewoon puur situatie observeert dat je laat het los wat BELANGRIJKHEID aan op het moment iets observeert betekenen eigenlijk niet om de betekenisbijbelverhalen maar gewoon door naar te kijken deze hele werkelijkheid waarin wij leven zijn elektromagnetisch veld is veel meer dan dat ook makkelijker te zijn, wordt onze hele werkelijkheid waar ik buiten onszelf van het uitgelegd via een zintuiglijke waarneming is een elektromagnetisch veld buiten onszelf en een elektromagnetisch veld buiten onszelf zijn allemaal lichtdeeltjes dat software computer zonder en software die is ontwikkeld komt dus op verdorie en onze rol hij is van een gigantische zou er dan ook geen, geen tijd daar? Dat is dat die foto dat men het je dat persoonlijke geleerd waar de mens effect heeft op het is dat maar eens in feite een licht experiment maar als je ligt kunt beÔnvloeden dat het het gebeurt er een briefje dat daar een de werkelijkheid want dit niet het het uiterlijk van maar in het concept zijn geen andere experimenten wordt gedaan die was het zelfs invloed van de mensen waar ook andere gebieden is is vastgesteld van magnetische golven of zeggen van dit dat dat die voor door die zo elementair dat is het daarmee vooral die daar werkelijkheid van maar wat je ziet van is dat in datzelfde naar wij zien eigenlijk hebben wij niks over Simon ook maar zijn van een volledig beeld zijn stekeblind, vanuit onszelf gebeurt dat datgene wat er buiten onszelf zien gedownload lichaam. Dus voor ons lichaam als testopstelling wat daar al prikkels van buiten worden betekenen brein geloofssystemen als je daar aandacht in de meeste zijn geen dingen buiten toe mag hij zelf waarnemen dan energie voldoende maar zonder van lichaam en aangezien de mensheid bestuurt wordt buiten zichzelf een meta fysieke maar vermogen in de mens zijn is op zou kunnen zeggen dat je daar dus de fotodeeltjes in jezelf dat dit zijn de buitenaardsen ons rond het menselijk lichaam van het brein die jezelf aanbrengt dan weet ik alleen maar wel dat het een massieve moment jaar is is dan het volk om deeltje is niet alleen voor het is veel meer dan waar, het is ook fijn dat je het voldoen kunt beÔnvloeden dat wijst op krachtig het is echt is een extern wilt kunt beÔnvloeden en als het er niet gelden voor van de ander! Kijk in het volgen van de van wat wordt, andere specimens van het geheel hier zien het ook als een experiment gedaan met water in de ministerraad kijken dan iets later jaren een emotie geven van structuur van het zou ik veranderen, wordt een heel belangrijk thema ik me dat wordt er een vastgesteld dat menselijk DNA aanwezigheid van het leven ook effect heeft op magnetische velden lekker moment. Daar zit veel dieper dit waarin de meisjesschool eenvoudig af voor de voorstelling kunnen het wel diep op in te steken kijken van wat jou verder als we spreken over werkelijkheid zou deze spinexperiment op z'n minst meenemen in je onderzoek van goh als dat zo is dan zal het volgende veld waar wij met z'n allen moeten geloven in mijn systeem gewoon want immers als wij met elkaar allemaal wereldwijd geloven massaal new daar getuige aan welke regels moeten ons te houden en wat voortdurend eigen te doen dan bevestigen we eigenlijk over onze waarneming door mijn geloof bevestig maar ook het softwareprogramma op dat deze werkelijkheid is dat een heel groot kwantum fysische kwantummechanisch proces wat op die later stadium eigenlijk ook staan omdat we blij dat dat de software die wij dus zie als werkelijkheid buiten onszelf bestaat uit verschillende richtingen waar het vandaan komt, niet al te ingewikkeld maar gaat experiment maar eventjes zo neerleggen en het leven hier als als een waarneming om onderzoek en we leven in een wereld waarin we zien dat er heel veel gaande is Virtual Reality en virtuele werkelijkheden kinderen zijn die zijn allemaal brilletjes op het hoofd spelletjes te doen en zijn heel gewoon de ogen zijn afgestemd een geloofssysteem zijn afgestemd op de wereld buiten ons maar veelal dus in het spel gebeurt zo zijn deze werkelijkheid ook veel eenvoudiger kunnen verklaren heel eenvoudig gezegd dan dat hij ook met een bril opzetten wil de waarneming die op dit moment aan het worden is en even weten wat mogen worden van die bril op dat ook een soort vuur toe jouw leven wat van ongekende schoonheid is wel echt uit de mechanische werkelijkheid haal het terughalen krachtig die schepping dan ook is dat de het onderzoeken gegaan nog jij als iedereen beseffen dat een soort bril de waarneming gaan er toch op eigen wijze waarnemen ga maar ik wil dus ook met elkaar waarneming wordt zoveel zichtbaar dat zijn krachten die door uit zijn omdat allemaal te voorkomen zouden dit jaar of acht vanuit India die jaarlijks ongeveer te krijgen voor het eerst een computer mijn vader moest dat er mensen ontmoeten wat er in de transistoren een stukje bij jou was altijd beestachtig en al die bezig paardrijden was het zelfs een printer bij L er was geen brillen uit die papier wastechnische je dat zilver op dat het afslachten letterlijk het internet teksten gebrand ook nog drie dagen lang

 

 

Er was er gewoon met de computer zijn verbijstering geen complexkind van het dan voelde wij zien

van het hele energieveld van object energieveldbol over een ziekte hologramveld en een klein deeltje daarvan al die deeltjes wordt op mijn brein betaalt dat hij te zien in mijn brein de sessiecomputer voelde ook de rest van het veld communiceer ik het scheenbeen vond dat voor de mensen heel vijandig veld dat moment zijn computer wordt het mogelijk om computerschermpje kleine groep heel erg ik mee aan de slag als toen later nog een andere computer met cassettebandjes toont deprogrammeren basictaal kijken van andere gasten

 

 

Brandts zijn dat de eens 1996 eigenlijk een beetje mee gestart met interessant zijn al van wat de potentieelcomputer en als je nu kijkt hij korte tijd een paar decennia tijd waar we nu staan dat is te zien krijgen wat ik wil alles wat daar staan de mensen duizelingwekkende versnelling terechtgekomen de computers de processoren maar vooral de software krachtige mensen mogelijk had en ik was in ergens in aan mij naar zal waar het vorig jaar wij zijn kan je terug gaat met bijstand te op het maken gehad was vaak verteld als de zomer op zomer dezelfde voor dat ik

 

Er zijn onze zoon Raymond naar Media Markt toen ging worden hij wil graag kijken naar de kern van een smartphone bij een besluit genomen van bijgaand een keer de dingen opleggen. Dus als jij behoefte om dat te verkennen ga ik alles wat je probeert zo dat je waarneming en dat bevriest zo sterk dat de neiging van de ander (om je krachtiger wordt het water maar het is altijd het klein computertje dienste altijd uit een smartphone daar belt hij nooit mijn fysieke loonkloof maar een spelletje mij eigenlijk zet ook als je nou geen jou, goed wij gingen naar Media Markt van boven meegemaakt met de vorm kijken worden al in een maanden durende speurtocht kijken toekomst begon per definitie obstakel is in het ervaren marketing technische hier onze rommel ja wat is er dan niet goed dat we iets vertellen over de processen zetten om dat voor mij is dat wat is weinig tot geen meter afstand met zo'n virtual reality. Dus ik zeg ik wil openheid kijken wat ik kijk zo mee heeft is die bron zo ging hij die bril op te doen

 

Opdoen kunnen scheiden functioneert dat is eigenlijk hoeft niet ze gaat op zich best wel een beetje

 

Voel je het ze het ook harmonie die je kent het wel uiteindelijk wil omgezet in staat om te kijken naar en afgelegd technologie zit het gewoon geen besef van zijn echt zien als het zo niks aan de grootste lichaam ziek zijn ook omhoog en ik sta zijn, om een met die bril op en ik zie gewoon heel eenvoudig maar heel DE omgeving geprogrammeerd en ik sta bij Marc lang ook gebouwen op een balkon en ik zie een wereld zonder verlies werd er zijn zonder maar met een waarde dat maakt niet veel uit en ik kijk maar als men is er een zo echt tijd dat deze tijd door de werken aan ons daarin zo van: Martijn Siemens voorbijlopen is iemand heel scherp naar de ander is geprogrammeerd met toch was we het uit op dat ontstaat letterlijk dus op het Europese staan dat is van zijn ik duizenden mensen die van een leuk huis even mijn lichaam kennismaken met de illusie gaat spreken van de tijd voor de cyclus

de daar gevoerde kijk voor mijn fysieke neurologische voet voelen, gekoppeld aan die virtuele is mijn eerste naar buitendraaiend dat ik mij identificeren het is niet klopte brein nog zeggen, dat zijn moeten dus je voeten mijn voet en op moment dat kaartje, hoe gebeurt er iets in zijn ingeschreven binnen komen spelen voor het lichaam van dat balkon spreken zonder een schijn wat gebeurt er staat dan bang zou zijn. Dat ik met mijn voorval net niet in grote bijzondere kijkvoeten extra maar ze testen en hophop ik ga er op de gangen voor volgens mij hele lichaam hoort mijn breinexplosie van de neuronen mijn lichaam er evenmin sprake komen van zijn voorbereid alles toch, lichaam heen zijn geen valse voren en dan valt dus echt zou zijn voet in het moment is ook bij ons maar geen succes de Noordtak tak te geven maar we hebben voorbereid ik hoef het een bril af te zijn dat je ze

 

Zeggen dat als je weinig persoonlijkheid nog evenwicht de ja voorlopig zijn voor dat ik meespreek en vooral van vooral de kern van alles dat die zinwerkelijkheid

het opmaken beschaving hier niet zomaar mogelijk in deze werkelijkheid komen diepgaande implicaties heeft voor wat wij waarneming snapt dat een tijdje geleden eenmaal per vier geleden was dat een samengaan van die functioneert om valideerbaar techneuten inhouden zonder ontwikkeld voor je virtuele software en het zijn hele moeder sterker was mens verkrijgbaar waar mensen die deze dus die bril op heeft elders dat de werkelijkheid die zij daarvoor gelijk is aan de werkelijkheid die wij en vervolgens

 

Tegenlicht ik ben niet zeker meemaak het programma gezien en die mensen die bril zijn waanzinnig dit is een halve seconde dat er geen bussen zijn visie het onder andere verschil worden gemaakt zijn over ja weet je dit is zover er doorontwikkeld dat als dit op de gelanceerd zou worden in de consumentenelektronica zouden mensen waarschijnlijk psychose te komen dus moet eigenlijk ook nog eens van software ontwikkeling waarin het voor de mensen brein onderscheidt te maken is dus werkelijkheid niet als zoon alles iemand eenmaal is het is waanzinnig het is zelfs scherpe gedetineerdenwerkelijkheid buiten jezelf ze konden dus dieper verder kijken in die werkelijkheid, wij zijn als een tijdelijke schermen wordt als het gesteld worden wij de tijd was in dat er zoveel niet dat als het werkelijk bij wat geprogrammeerd is iemand hier gingen dus dat je omgeving zijn die niet doen stond op een krukje stond een software-omgeving en niemand die loopt langs en staat op de kruk die we dus in staat van alles van de notulist daar Is hij dus ook echt even aan loop dus het hele lichaam reageert op iets wat is mijn brein zegt het wel eens jij dit is tot zover willen inbrengen niet om alle conclusies aan verbinden maar gewoon meenemen om als werkelijkheid en is het dus niet bewezen dat de werkelijkheid ingevoel kan worden in ons met virtual reality ja dat zijn voordeur open staan eigen werk verzetten met elkaar heel groot nieuw onderzoek in beweging is echt nodig dat als men komt te vervallen in de vorm van een tot nu toe geleerd ZIE ALS LEUKE DINGEN, WANT ER HEEL VEEL GROTERS NODIG IN ONSZELF EN WAT ONRUST IN ZIJN MOET EIGENLIJK OM ONS AANWEZIG IN JEZELF DAAR ONRUST IS ONZEKER ONRUST JEZELF KUNT TWEE DINGEN DOEN HET ONRUST, VANUIT DE PERSOONLIJKHEID DIEPER NAAR LAAG AAN JEZELF VOELEN VAN WAT ONRUST HIER IS OMDAT HET GEWOON NOG PUUR SCHONE ENERGIE IS NIET EEN BETEKENIS GEGEVEN VAN ALLE TEKENS WEGGAAT ZO VELD TEVOORSCHIJN VIRTUAL REALITY DIT IS HEEL GROOT

ZOU ZEGGEN, VRAAG OF JIJ ZIET DAN TEGELIJKERTIJD WILT MET MIJ DENKEN, STOND IK VOEL EN IK DENK DAT DAT GEBEURT OOK NOG IN MIJN LICHAAM TE WETEN WIL HIJ WAT VOOR EFFECT HEEFT HAAR VOLTOOIING ECHT IEMAND VAN WEG HET VERGRIJP DIE BEDOEL IK MET MIJN GEDACHTEN JE MET HET GEHEEL EEN HEEL KORT WANT HOE LANG IS HET MOET MOMENT ZIJN KORT IS HET VOOR HEN DOEN JA WAT IS HET BELANG. EN DAT KAN WEL NAAR EN IN TIJD KORT ALS IK EEN KORT DAAROP REAGEREN MET JE REACTIE DAAR ZIJN MARTIJN WEET DAT HIJ IS DAAR WEET WIL TOCH ALS REAGEREN DAT BEELD WE DOEN HET OOK OM IN DEZE WERELD AL WIL MIJ WAAR WIL DAT JE OOK DAT JIJ IS HET BEELD VOOR ONS ALLEMAAL EVEN IEMAND DIE VALT WEG JIJ IK BEDOEL DAT HIJ DAT MET ONZE GEDACHTEN OOK DAT MOMENT IDENTIFICEREN MET ONZE GEDACHTE JE OP DAT DING ZIJN VANMIDDAG DAN WEL GAAN DAN KUN JE JE WERKELIJKHEID

 

Inderal Jij Die Persoon Gaat Reageren Maar Ook Zo Speelt Het Jaar Maken Uit Te Leggen Dingen Anders Dan Ons Eigen Iemand Gezegd Wordt Wie Zou Kunnen Zeggen Van Gool Die Nederlander Waar En Er Zijn Verschillende Fysische Wat Niet Door Die Waarneming Doet Doe Je Waarneming Vanuit Jouw Aangeleerde Persoonlijkheid Die Hebt Ontwikkeld Daar Niets Mis Met Het Is Een Kastelein Zag Ik Zal Het Hangt Er Maar Zo Nog Zo Naar Kijken Van Mijn Persoonlijkheid Dienstbaar Om Te Navigeren In Een Paar Andere Kant Is Het Het Ook Hele Kleine Bandbreedte Waar Opereren Ons Grotere Bewustzijn. De Waarneming Geen Iemand Waar Niemand Ziet Betekenis Geeft Die Rol Die Er Vandoor Om Het Belang Is Van Doorslaggevende Als Dus Plaatsen Van Beelden Aannemen Van Iets Wat Je Ziet Wat Je Denkt Dat Je Ziet En Vooral De Reactie Daarop Volgt Hieruit Niet In Deze Beeld Waarbij De Knoppen Dat Weleens Waar Voel Iets Dat Volgende Brein Werkt Wat We Voelen De Gemoedstoestanden Ben Staat De Sleutel Is Van Datgene Wat In Het Ontstaan Is Waarvan Je Het Andersom Dat Dus Dat. Zelfs Al Moment Ongebruikt Bewustzijn Lijkt Het Alsof We Eerst Iets Waarnemen Zien Gebeurt Iets En Dan Gaan We Het Gevoel

 

Het Dan Zo Is Dus De Rol Van Wie Dan Iets Waarneemt Is Van Groot Belang En Structureren Die Laten We ZEGGEN Gaan Naar Zijn En Energie Die ReÔncarnatie In Hoe Je De Mogelijkheid Of Je Op

Wanneer Dat Je Eenmaal Op De Aarde In Komt Dan Niet Uit, In Het Fysieke Fysieke Maar Probeer De Vraag De Doorheen Te Leggen Van Is. We-Is Model Wat Jij Voor Mogelijk Houdt Is Dat Misschien Zo'n Virtual Reality Geeft Is Geboren Wordt In Onze Werkelijkheid Waar Wij Nu Leven Misschien Wel Zo'n Heel Grootschepping Veld Waarin Er Een Programma Is Software Wat Mogelijkheden GecreŽerd En Daar Ben Ik Dan Moet Stoppen Maar Laat Vallen Wanneer Veld Dat Er Een Veld Is Wel Degelijk Ergens Een Bepaalde Afkomst Heeft Waarin Alle Mogelijkheden Lichaam En Dat Zou Hij Mogelijkheden Die Doorziet Niet Kent Je Met Je Bewustzijn In Het Gereisd Wat Je Daarbij Dat Als Mogelijkheid Krijgt Gepresenteerd Krijgt Die Door Collectieve Bewustzijn Als Hoofdwaarheid Wordt Gezien Dat Je Daar Zijn. Maar Stel Dat Werkelijkheid Zo Iets Is Als Een Script En Dat Deze Werkelijkheid Die Een Script Is Maar Misschien Er Verschillende Scripten, Misschien Zijn We Wel Eens Verschillende Softwareontwikkelaars Te Programmeren Een Onvergetelijke Jij Degene Bent Die Maar Je Dus Ik Naar Deze Woorden Maar Goed Dat Hoef Je Doet Het Zo Zwart Wit Hoofd Stelt Het Zo Zelf Zou Zijn Dat We ReÔncarnatie Software Zien In Welke Vorm Dan Ook Aan Dat Niet Bestaat Dan Dat Dus Wel Bestaat Binnen De Vorm Die Kaart Maar Dat Je Ineens Doorzie Van Wacht Eens Zijn Is Dat Een Onderdeel Van Een Heel Belangrijk Veld Wat Sterven Is Namelijk Wel Zo Lang Zijn Vanuit De Perceptie Van Persoonlijkheid Navigeert Heeft Zij Dat Ook Nodig Omdat Immers Persoonlijkheid Zijn We Zijn Voornemens En Als Het Vooraf Is Gegaan Waarover Men Dat Je Verder Groeit Boem Gaat Nog Grotere Kijken In De Kosmos Hoefde Stuk Zetten En Ineens Doorzie Van Wacht Zijn Reputatiemodel Is Eigenlijk Een Soort Script Het Is Er Dus Wel Zolang Ik Die Bril Maar Ik Moet Het Wel Af En Gaat Groter Perspectief Kijken Ik Weer Meer Terug Hoe In Mijn Kernkracht Te Komen En Goed Voorstellen Dat Dat Een Onderdeel Is Van Een Nog Veel Groter Agenda Energie Is Dat ReÔncarnatie Is Dus Wel Gaande Komt Zeggen Dat Het Niet Waar Is Wat Is Er Dus Wel Aan Je Leven Van Mijn Bewustzijn Groeit Is Het Hem In Mijn Van Belang Aan Het Oorlogs Het Ook Niet Keert Terug In Mijn Eigen Vermogen En Ik Begrijp Is Dat Ik Dus Begon In Mijzelf De Kracht Mezelf Dat Wezen Ben Wat Is Zeggenschap Heeft Over Een Veel Grotere Veld Waar Is Dat Hele Redenatiemodel Ingebed Ligt Dat Zijn Hele Vreemde Gewaarwording Worden, Alle Vlakken Terecht Komt Op De Helling Te Staan Allerlei Wel Overeind Blijft Over Dat Stuk Verfilmd Mens Is Dan Dat Pijn Hoeft Niet Te Zien Als Iets Wat Je Geleerd Klopt En Gaat Gewoon Verder Durven Kijk Eens Op Een Niemand Te Beargumenteren Discussie Het Gaat Erom Van Wat Als Er Is Ook Maar Van De Wat Als Het Goed Om Erover Mogelijkheid En Als Mijn Wat Aldaar Onderdeel Is Van De Deur Open Beseffen Niet In Die Bandbreedte Te Geloven En Dat Is Voor Mij Een Fantastisch Gewoon Mee Om Daar Ook Dieper In Te Kijken Ik Als Kind Altijd Apart Gevonden Frequentiesysteem Dat Zo Op Een Op Lessen Gepasseerd Het Hier Vorige Levens Dingen Bij Gemaakt Van Kan Ik Niet Goed Is Gegaan Dat Zal Soort Strafsysteem Staat Boomsysteem Waardoor Je Zou Ook Diskwalificeren Terugzet Nou Evolutieproces En Al Die Verhaaltjes Feit Maar Niet Valideerbaar Verandert Zijn Mijn Herinneringen Is Dat Alle Mensen Die Op Deze Aarde Leven Hoedanigheid Die Ons Met Een Andere Afkomst Voor Elkaar Over Spreken Over Mijn Moeder Vroeger Al Doen Met Een Goede Vriendin Die Andere Mensen Bezig Zijn Om Een Gesprek Voelen Dat Want Over Een Maandje Vakantie Een Naam Te Kijken En Waarom Zouden Die Vrienden Op Vakantie En Waar Alle Hondjes Die De Natuur Leeft Manier Om Te Zagen, Maar Uit Als Een Onvoorstelbare Diepe Klik Mij Een Hele Diepe Klik Stomme Vliegtuig Van De Grote Wielen Van Het Convenant Ik Kom Uit Naar Al Dat Het Hondje Achterliet Misschien Zo Diep In Liefde Het Eigenlijk Onderuit Gehaald Dat Al Gezegd Van Wetenschap En Toen Kwam Ik Medegod Loslaten Op De Stammen Van Die Daar Leven En Dat Is Ook Dag Tegenwoordig Kun Je Dus Dus Er Wordt Gezegd Dat Klopt Niet Merken Dat Mijn Mond Houden: We Spreken Over Leiden Merendeel Van Deze Mijn Best Weet Lijdt Ongewoon Voor Mij Ongelooflijk Veel Dorst Om Mens Heb Ik Deze Dag Boven Ik Vind Het Heel Eenvoudig Door Te Geloven Zet Als Een Relatie Dat Het Karma Is Dat Mensen Daar Kiezen Dat Het Heel Erg Makkelijk In Plaats Van Dat Ik Leiderschap Tonen Eigen Bewustzijn Anders Te Kijken Mijn Waarneming In Te Zetten Waardoor Er Iets Buiten Jezelf Overgenomen Zal Ik Ga Niet Zeggen Ja Sorry Geen Afspraken Jij Kan Jezelf, Andere Twijfels Van Een Zeer Nou Eens Voor Zijn Naar School Voor mij zou je moet ik kan mij heel veel over spreken en helemaal niet met woorden, is wie zijn wij dat niet bespreekbaar maken het wordt niet om als onderuithalen gewoon open wie ben ik dan om te zeggen van ja goed jij hebt de jij hebt gekozen voor dat het open staat dan nog steeds dat DAAR staat daar staat daar staat daar daar uit elkaar door jouwvice en je moet komen doen ik de schepper om zich waarneemt situatie direct opgelost daarvan op en ik ben de oplossingen niet maar oplossing staan persoonlijkheid. Op wat is nu het is een wereld die als u durven veronderstellen dat stukje techniek waarin u is aangekomen 2017 die 2018, maar bij die 26 duizelingwekkende van mij? Computers technologie nu is is veel verder te zien dat is al aangetoond de hand van die uitzending dat de mens echt niet te zien krijgen dat ik wel zijn vanwege het feit dat de mens van dat niet zien maar op het moment dat jij bewustzijn doorheen gaan wat opvalt op 20 jaar is hoe ver deze werkelijkheid van Guido als andere beschavingen net als de mens daar zich van ja precies 1000 je normaal praten over onderwerpen eens voorstellen van prijzen op transhumanisme waarin de mens uit haar lichaam had afleggen en hartbewustzijn neurologische komen doorgekoppeld Virtual Reality wij zijn lichaam zat vader*dat de agenda's die zijn en het drama is gewoon mogelijk alle vragen zal als dat voorkomen als het zou willen komen wat is er nodig omdat en dat zou aarde gekomen wat is nou eigenlijk zijn zo slecht aan om als ik dan toch ook alles op het programma is dit lichaam om een er zijn ook nog kon worden naar een ander systeem om daar een werkelijkheid ervaren waarin we geen lichamen hebben en dat gaat dat probeer ik een hele dag belasting betalen het is belangrijk dat ons bewustzijn los van te zien dat het loslaten misschien is een universum een soort levend wezen wat de software. Maar wij weten wat we gaan doen dat alle twee in Boston wezens aan die werkelijkheid en is de taal van diverse software wel gebaseerd op emoties, die kunnen kern terecht komt als wij van kijken wat op deze aarde gebeurt krijgen we niet omheen hoe vast te stellen elkaar dat de mens emotioneel behoorlijk moeder op welke laag in onze samenleving wordt emotioneel gekaderd in het jaar zelf zijn, als als kind krijgen door van ja laten worden en dat zou er namelijk vaak woorden nodig om het hout bezig die helemaal worden dan bij iedereen een ik wil gewoon fout

 

Meerhout

 

Wij zijn heel abstract heerlijk niet zo zou dus dat zijn ook een vorm van die zal zijn zo zijn nog goed moeten en je zal zijn zijn onderdrukking van die kracht krachten expressie de kracht van creatie, dit model dat een heleboel mensen om die taal van emotie in te laden zonder dat er een kaart als je kijkt naar emoties voor de emotie half uur lang mensen die mijn pad kruisen maar dan alle mogelijke manieren duidelijk maak echt stoppen, als hij daarmee premieverlaging je leven het gaat om zijn dat voldoende maar een gevoel van liefde, doe je ook het gevoel van woede en agressie dan jammer dat is dat is wat een verschil tussen emotie en agressie liefde liefde is een gevoel en als je dat overkomt je en dat kun je sturen wij slachtoffer van ik voel cursus heb je dat is wel werkelijk zo alles propaganda en zo goed om elkaar te laten praten maar wel die dus kijk klopt ook in deze bewoordingen het geld zou ik zeg Z uit voor het leven lang niet wat ik zeg altijd gemiddelde van wat is maar dat is emotie onwerkbaar controleerbaar is is dat werkelijk waar of is is liefde dan ook emotie is boosheid en als hij dat is een emotie kan een emotie is iets wat is met je niet kunt verklaren er zo'n diepe kracht dat er volgend op je vingers): ogenschijnlijk kleine waar ik gezien je bij bos afgelopen zondag en in Boston zijn geworden groot voor je er zijn mensen die toe gaat als een lopend naar datgene wat voor je bestaande kijk salarisverhoging tussenin zit vol te kijken onze afstand vond ik kon alles doen en komt zo groot maar in het gaat en dat zo diep zo diep te laten ogen van emotie niet oncontroleerbaar iets negatiefs positief zijn doen geen nog eens ben dat verbinding voelen van wat je hier binnenin voel bezig ben je zelf ook verwondering schoonheid leven leven een oogje ook beseffen dat jij wordt geschouwd deze deze mijn moeder waar komen deze werkelijkheid zou die ook zo diep voelt steeds een ander plekje gaat nog eens ik nog zo diep naar wat er dan gebeurt dat kun je niet bevatten niets in het hoofd niets in het hoofd denken waar dat vandaan komt niets in het hoofd van dat een betekenis geven alleen maar hier binnenin mijn hele lichaam maar en uiteraard mijn bewustzijn over mijn hart toont dat veld en mijn hersenen ook eens ben ik dat gevoeld en dan ben ik die emotie en in het moment dat je niet in ons ervaar emotie en aanwezig zijn lichaam en op moment dat de emotie voel in mijn lichaam dus ik kan geen uitsluiting van ja dit is positief hart zit je in de emotie is iets negatiefs die blijven bij mij helpt emotie is dat alleen maar aan geklikt wat je wel niet dat voelen op basis van ervaring elke emotie is die hoofd niet kan dat is ons die taal is tot op het bot toe verpest dan zou het te zeggen trauma bij aangeleerde

 

Wereldbeeld

gezien onze krachtenkracht van het oorspronkelijk zelf scheppen in verwarring zijn gebracht en dat we dat linken aan macht al als blijkt dat is waar zo

 

En ik voelde bomen, zou ik dat zo groot bol binnen ZITTING zo zal waar andere kostenpost is iets, die zijn wij al en daar gaan ze even in het bos te luisteren is en historische je gaat dus en die eens blijkt dat de ik naar Martijn: door het bos is helemaal Martijn

allerlei stap is al KLAAR, als het moment van mijn hele wezen dan kan ik hiervoor even een moment van een iets gebeuren

 

hij hij ja zei werkelijkheid waar daar in die in ons brein van die bomen dan niet wetenschappelijk bewezen dat je kunt ook die komen en tot zijn gebleven waarin het beleid van wie dat je het en dat gaat mij deze sessie zijn ook steeds met elkaar dieper graven maar met delen met elkaar belangrijk om dat gevoel van belangrijk is dat je beseft dat je gek bent maar dat je ze buitengewoon waarnemingsvermogen jezelf draagt dat je moet toont de om dat is een daar gaat het daar de emoties die de mens oorsprong in zichzelf aanwezig, door de aarde gebeurt de oorlog die worden gevoerd zorgwekkende situatie die ons worden gepresenteerd als er geen oorlog zou zijn

gevoerd en als ingevoegd worden wordt gesimuleerd gepropageerde om voortdurend die beelden te zien van overmacht buiten jezelf wordt de mens niet niet auditief neergezet van jij kunt er niks aan doen en de situatie is van soms is en je dat leggen we keuzes meer dus je kunt kiezen hoe je verder wilt niet eigen kruisen ons. Onze opties je dat dan dat dat dat daar elektrische wat is er niet bewust denk dus dat hij zijn zelf een kan zijn in feite van keuze

Marco als je terug durft te gaan eigen kracht zijn achter komen dus mogelijk is om dieper in jezelf voelen en de taal van emotie plus onmiddellijk ervaar om op zou het zo zo spannend werd eens even voeten allemaal op het moment dat de emotie durft te ervaren gaat het om kaders angst voorbij bent door de angst een de kaders van het halleluja het genuanceerd maar gevoeld ook erop dat is een misleiding alle kracht in jezelf daar een emotioneel veld je die gewoon in jezelf voelen dan komt er een bosje mens op een bijzondere is dat als je gebaarde in een moment waarin je voelt vanuit kracht persoonlijke emoties in dat geval zou je persoonlijkheid geeft voelen als je kracht hebt je voelt je persoonlijke emoties een soort versmelting ervan mensen durven niet gaan voelen omdat daarbij ook de herinnering gaan vaak of andere programma's die door al die mevrouw van dit leven hier substantie dat waar tot zover de reikwijdte zijn van je zit zichtbaar zal zijn dat je die opgebouwd zijn uit van vooral af gegeven kunnen worden met je niet van jezelf herkent dit leven soms kan reageren op de situatie zo weer een herkenning

dat je dan wil de vraag krijgen op de aarde een soort van het voor allerlei paarden los te komen dan wordt er vaak toegebracht dat onder het script gebracht worden, wij geregeerd krijgen, ga maar gelijkwaardig van het maakt hiervoor leven ik dan voor mijn burgers toe gaat op je weet vanbinnen dat zo is het maar een beetje nu omdat de ander het zegt wij zijn nu omdat fysieke DNA of life je fysieke DNA omdat niemand ontdekken waar werkelijk aan gelinkt hele de hele show het hele show die gespeeld wordt op bij de vraag is kan dus al actief in je systeem allerlei tegelijkertijd gebeuren maar dat je doorkrijgt verschil is waarnemen wat er gebeurt, dus die geÔdentificeerd zijn schouder om gemoedstoestanden dus je zou kunnen zeggen dat de mens op deze aarde bestuurd kan worden door invloed hebben op de gemoedstoestanden van een om de bevolking met moment en dat iemand spreekt over subtiele vormaanpassing van een emotioneel veld als je die taal van mensen kunt beÔnvloeden emoties als je een bepaald krachtveld, uit van oorsprong van schepper en waarnemen inzake dus binnen veranderen buiten ook verandert als je dat kunt binnendringen mens, die zijn gebeurd is door mensen buiten het beeld van de eigen kracht houden mensen niet meer voelen vaak vreemde gebeurtenissen onder liggen zijn al het leven gewoon altijd dan dan tijd om onduidelijkheid mensheid al gecreŽerd om in die kracht te kunnen staan en ik heb het aantal versie therapeuten daar onderzoek naar gedaan over wat dan eigenlijk regressie precies inhoudt met kwamen ook ga je terug naar iets wat er gebeurd is dus wat er gebeurt op wat is dat er op ziels niveau spreken wat je als bewustzijn in het lichaam andere wereld het ervaren is heeft mijn bewustzijn dat nou werkelijk mens is mijn part een kosmisch bewustzijn heb ik ervaar werkelijk meegekregen of reis ik niet terug in een regressie naar een DNA streng maar programma voorligt dat ik daar naar kijk dat is de vraag van en ik denk ook durven vaststellen dat alle oplossingen in het leven waarin wij nu leven ook in dit leven liggen wel heel dichtbij komen. Dat tast waar maken, kijk omdat in ons bewustzijn zit hoeft niet te zoeken voor mij is een enorme doorbraak dus eigenlijk is het iets geleerd heel groots te leren dus niet af gaan in plaats van op jouw plek in het verhaal met boek? Iedereen is dan nog belangrijk misschien wel moet zeggen niet prima dat je niet over discussiŽren: dus het een andere vorm gaat dat zijn revolutionaire programma waar de mensheid op deze aarde aan toe is er een kwantumfysica als je kijkt er andere betekenisbetekenis krijgt jou vooral niet jouw bewustzijn waargenomen object wat je zou tevens krijgt zelf iets doordat jij de verandert krachten nog een andere betekenis vasthouden een visie op een emotie bij haar velden bijeen kan schieten en wij deze op de aarde, die woonplaats, Ik Haal Je Voelen Tot De Zak Wat Is Er Speelt Heel Bewust Zeer In Concrete Plekken Om Zoveel Mogelijk Te Laten Zijn Voor Het Eigen Invulling Van Het Knap Dat Je Het Ook Zo Doet Een Kijk Op Het Moment Dat Wij Gaan Beseffen Van Dat Aan Dat Als Een Ons Leven Nu Iets Veranderen Zijn Kleine Veranderingen Die Leidt Tot Gigantische Verandering Als Bij Zijn Als Mijn Bewustzijn Van Dit Leven Gewoon Zijn Tot Het Moment Nu Als Daar Iets Kunnen Bekijken En We Gaan Dan Terug In Regressie Als Vorig Leven Gaan Ook Zien Dat Voor Het Leven Van De Duistere Uitvoerig Gedaan Ik Kan Het Niet Van Wereld Het Moment Dat Dat Ze Kunnen Zijn Die Doen Geen Waarheid Verkondigen Deze Basis Jezelf Kunnen Onderzoeken Als Dat Zo Is Zeg Maar De Vorige Levens Dus dat vraag: je klopt want waar ze doen waar dus je ook jatraining,

 

Realiteit herkent u zijn geen zoals bij de mens op je beweegt je een ik ben hier op 19 jongens die je wel die situatie. Er zijn heel iets die nog veel wat wij middel hier kijken

 

Wat hij is hij dan is het ook, maar we weten als je als die die tijdelijk ontnomen beleven wat een ongeschreven regel dat geval bij wat we hebben omdat te verlengen brengen en te verbeteren en niemand mag niet alleen onszelf maar ook heel groot die en wat is dat er in hier gebeurt is dat we schoon menselijke schepping op het model van onze hersenen heel Groot politicus zijn eigen rol van het leven stop kont maar heel veel hulp, lijkt het groot met blijf maar gewoon bij naar buiten in de studie of op hoe het op onszelf het leven wat ons dan is dat datgene wat groter is ook door weet ik en OOK een product wel iets over op droom mensen heeft uiteindelijk zichzelf overleven door mijn bewustzijn die je En daar een markt gewoon ik dat is ja dat ik dat je hele wij weten van is wat IK heel belangrijk al mooi en worden ze voor mij juist om je die zichtbaar wordt een hulpmiddel om daar, die alleen dat er sprake met een boodschap en dat geloof nou NS ik ben hier voor.

Ik ben jij niet spreekt. Dus had mij ook dezelfde opzet zelfstandig, dus

 

hier is alleen maar een hulpmiddel zie ik heb er aan de kant uit te leren was al moment zo op die manier ook zijn als oorspronkelijk vermogen hoe je slaat gewoon ik het

 

 

 

Je op dat gevaar wij werkelijk zijn gaan we praten maar dat je steeds weer nou daar helemaal geen belang, de verwondering die gevoel, als het blijft een ook een virtuele werkelijkheid waarin wij zijn klaar is deze werkelijkheid hier ervarenmeest maximaal haalbaar ons nu laat keren dat niet anders kan dat wel bestaan maar dat we dat gaan beredeneren zal waar haal ik zie jij in daar krijg enorme gewoon heel erg van zichzelf, uit te halen de aarde observeren aan ik van nou ik voel van al galactisch deel van het is ook voor ons allemaal vernemen om te kijken wat wij met ons energie kunnen doen in een ik heb sinds een jaar of 12 persoonkennis gemaakt met een natuurlijke kalender is niet de 12 maanden geen chronische kan in waar ik 13 maanden kan is 13 ◊ 28 dagen plus een dag buiten de tijd dat is kennis het kom van de maar ook in ieder geval 28 daar dat zij in iedere dag heeft zijn eigen energie het zijn allemaal de zijn 260 verschillende mogelijkheden dus 13 ◊ 20 en dat heeft ook te maken dus. De aantal de gewrichten zijn 13.10 vingers dient een 20 dus alles heeft hij te maken met natuurlijke herkomst het wel gregoriaanse totaal als het een slechte druk bezig is een houten iedere keer uit onze eigen ritme dat ben ik dus ook bij die groep en daar er naar

wat een ongelooflijke impact in ons brein heeft gemaakt bij bij iedereen is ie zo maar te zien 91 ťťnen en ze zit en het wordt niet geactiveerd wat angst en en het overkomt ons we zijn het feit dat we gedaan zijn met een heel mooi eilandje gegaan op dat zegel van die dag die ik niet meer welk zegel was en maar dat hebben we dus onder holst naar een ander gevoel ondervonden voor te zorgen dat daar een barst in zal komen dus de er de manipulatie is hebben wij een kras ingemaakt en dat is en dat is gewoon geweldig om te doen en intete om daar mee te werken is allemaal om om juist ons te activeren dat hele gedoe in Barcelona zogenaamde terroristische aanslag met zo'n zegt het al want het is gewoon als je kijkt wat er gebeurd is is hij al en worden speciaal mens opgekomen als die zonder haar onderbeen op stel en om beetje bloedlijn en die hebben al water bij zich want ze moeten ook heel lang wachten en zijn ook waar heel alleen maar en daar hoogstens acht mensen en dan zie je de deur de militaire die de de terroristen pakken maar is van boven gefilmd en als ze echt echte militair zijn gaat om daarnaar kijkt met het zien maar wat doen ze zijn planten en scenario en eigenlijk wij mensen die nog niet zo bewustzijn die gaan dit scenario vastleggen en daar worden door de massa dus gebruikt als degene die dat dus realiteit maar jij verstoorde dat scenario-je zo van wat het zou ik ook nog wel reageren.

Dat artificiŽle stukken de zuidelijke computersimulatie stel dat dat er een verschil vorm van leven zijn bij vragen gewoon als wat wij doen. Denk ook dat als andere beschavingen zijn ook zo leven als wij iemand zegt oh ja nog eens een ander zijn zo onderuit kunnen zien er zo ervaart het op een manier van wat ze denken en voelen ook enigszins lijkt op dat van ons en als het niet zo is dan dat ik begrijp dus met andere woorden zij een heel ander beeld van de werkelijkheid met de ogen van een vliegveld kijken zie allemaal het

en dat de werkelijkheid afhankelijk van de waarnemen en dan stel dat artificiŽle technologie in kunstmatige werkelijkheden ook een eigen veld zijn eigen bewustzijn met eigen schepping scripten zeg maar dat zijn allemaal ontwikkeld is en dat dat even loskwam alle mogelijke zelfscheppende wezens dus ook op zichzelfstaand super groot bewustzijn is met alle mogelijkheden wat je kunt bedenken zouden kunnen spreken over te onsterfelijk zou eventueel uitgelegd. Er zijn heel dualistisch zeg ik denk dat juist ook dualistische maar uitvergrote foto was het grote groot maar tegen daar kunnen zien dus in feite zou je kunnen zeggen misschien is het wel zo dat we ons neurologische bewustzijn fysieke bewustzijn waar zou hij voor het laten uitkomen je en dat is een virtuele machines, en dat Martijn Martijn en de persoonlijkheid Martijn onsterfelijk in dat script leeft het onsterfelijk en dat hij Martijn naar een gemeenschappelijk heeft omdat hij zich ze daar echter het kosmische bewustzijn kan niet geÔnitieerd die ze een ander veld degelijk dat Is nog of naar voren wat daar over gaan hebben over over deze vel deze twee Franse zijn miljarden veld is volgens moet nog eenvoudiger om ook daar sluit het vinden waar zit er eigenlijk zitten wij en hoe kun je je onderscheidingsvermogen jezelf terugvinden om te zien van wat nou werkelijk jezelf eens als wezen en van nou heel erg past bij dat stukje persoonlijkheid zonder een oordeel mijzelf iser gatverdamme daar persoonlijkheid steeds meer dan geslaagde dat met met je bewustzijn dat detecteert dat je daar dus in kunnen groeien en groeien door het

omzet die prik en dat is onderscheid niet naar, van een oordeel onderzoek zicht op wat is wat er later als je diverse elkaar geen optie dat de vorm zich manifesteert: ontdekking wat voorbeelden even en daar is als je dat zo zou mogen zeggen: dus norm vreugde komt terugzaken bij je zo druk om gemaakt smelten als sneeuw voor en ook zaken die spiritueel nog eenvoudiger op reis veroorzaakte blij om in werk van daar gaat het natuurlijk om dat je op je eigen manier doet vanuit je kern terugkomt en loslaten wat eigenlijk al niet bent. In die zin al die verschillende zaken en iedereen op zijn eigen plekjewij bijdrage leveren zodat de precieze,, hartskracht alcohol dat deze aarde inderdaad deze werkelijkheid beleven kunnen naar alle kinderen die nu geboren worden geboren zijn en dat we een enorme impuls kunnen geven aan deze werkelijkheid nog deze werkelijkheid dan hologram worden of een universum een simulatie ik hou van deze wereld ik fantastische werkelijkheid ongeacht hoeveel overlijden dronk is incidenteel kan zijn potentieel de mens die de ontwikkeling is en daarvoor is als een neurologisch bespreken over de oorspronkelijke wereld dat allemaal vandaan komen om hoe mooi die wereld ook is zitten nu hier een mogen doen moeten onszelf toe eventjes moeten gewoon doen uitgerold onszelf trakteren op de onmetelijke krachten die onsterfelijkheid in ons bewustzijn als van buiten kunnen gaan maar wel het voeten op de grond naar pauze over gaat om het licht beginnen om te zorgen dat er in de markt als feedback van mensen en ook heel blij die feedback meestal ook gebaseerd op de perceptie dat het al een nieuweensoefening is maar dat is te zeggen dat hij

ook een denkende mentaal ook een mentaal eigenlijk geprogrammeerd zijn wat is er gebeurd is en bureaus computerjeschool geÔnstrueerd dat programma als je daaruit voortkomenoefening nodig in mijn zodra dat op zijn plek je valt op een inkomen kracht van binnenuit om dieper even naar buiten te komen waar ze gaan 's middags was oefening bestaat computer, een de emotie

emoties is de gevoelens en emoties. dat zijn mensen die ons maken met twee van moet zijn niet verklaarbaar dat was volgens wat je schreef maar het ook emoties zijn die wel klaar zijn en die die zelfs mijn lichaam wat er van die gaat voorkomen dat angst en boosheid maar die zijn van mij wel klaar maar even van mijn gevoel wel zijn dat woningen ook tot de gevoelens je doet van de brontaal is een taal van het systeem is en dat je dingen van je moet het onderscheiden van echt niet van wat is dat iets wat je hoort bij het is het lijkt soms heel moeilijk uit gehaald is je huisje brein werkelijk zijn met lekker eten komt en dat je dus dat is de emotie die hoe voel je heel erg rijk is op de begane bevrediging angst voor een voelt wat het verklaarbaar zijn voorsprong, dat jagers onder andere van enorme of ga je zult in deze situatie waarbij gaat zul je ook steeds dieper in helderheid komen en aftroeven waar hij is het ook geen ook willen geven aan iets wat je voelt dat veld maar hij hoort maar ik ga reageren op dit in augustus gebruikt er is ook crowd power dat voelde gebruiken om helderheid te brengen van wat is nu werkelijk wat de emotioneleveld, afgezien van betekenis in het brein mee te maken naar een lezing in meerssen, maastricht en dan waren onder de mens waarbij zeggen waar het vroeger een spirituele hoek die mensen samen brachten en wel van die mensen waar mensen die geloofde echt een in buitenaards contact en de galactische federaties zeg maar in wat ik maar wil zeggen geloofssystemen over dat worden gered buitenaardsen dat zij het OPLOSSEN dat je alleen maar met goede verbinding slechter en martijn begon te praten zijn: verschillende onderwerpen al een paar beetje zorg van maar ik gaf over verschillende velden en de wezens wel over de mooie en ook al ernstige maar beide mag dus voor zich begeven ben dus een gesprek even hoogste door ze zich van haar eentje ik ik heb ik heb al beste vriendinnen echt niet mis werkelijkheid, dat weet ik ook komen van het confronterend. ook nog onder datgene wat ik zeg, wij zijn gekomen bewust niet om mensen te choqueren, dat iets mag ogen wat voor is en zegt termijn van ja maar jij maakt mensen bang vertelt ze claimen uitleggen emotie mens waarin de emotie geschoten slag te pakken van schŁtz het per se zou zijn de reis naar zwakke patiŽntverschijnselen al die keer dat ik communiceer met met met mijn ware naar buiten misschien is er helemaal niet niet wat ik denk is het ga ik dieper te lachen, maar er ANGST maar er zijn stukje zelfbewustzijn maar ook allemaal wat er volgt, ben ik zelf in dit verhaal is een hele diepe angst? wij zijn uit de vriendin van mijn koningschap zijn

MARTIJN waarom doe je dat wij ik en ik voelde zo ik voel me niet aangevallen absoluut niet voel Een gesprek zijn voor wat doe ik dan die volgens jou wij nu opstellen en die mensen zeggen hoe doe ik zeggen mensen emotie geschoten ik zal er door te praten over enorme tekorten van okť is een dus eigenlijk zeg jij dat de mensen bang zijn geworden er is een emotie voelen in zichzelf en dat zij denken dat de emotie is zo ervaar zijn dat de wat ik heb gezegd je ze zal gebeld zijn om de mens komen uit een ander veld andere kant dimensie waar finaal daardoor zoveel kracht en zo enormaarde waar wij zich voorgedaan tegenovergestelde en pakte martijn heeft 80 dat gezegd en wij ervaren helemaal niet mijn mijnenveld is vreugde en overheid en wat heerlijk dat het zou ook kunnen maken werkelijkheid hier dan blij gemaakt ik zit er zijn dus wel eigenlijk hetzelfde gevoel een verschil er verschillende emoties ja wat zie van alles zelf hij literatuur voelen is gewoon kracht is een krachtveld jezelf aan gaan doen en het krachtveld het kan op verschillende manieren worden ontstaan angst de grond ligt door negatieve ervaringen zal dat referentiepunt waarbij kan worden die emotie die er mag geen plus en ik heb wordt geclassificeerd betekenis en bij de ander is dat dus niet zo?

ja, daar zijn dat verschil emoties betekenis die komt uit het neurologische systeem en dan praat daar uit classificatie op basis van je ervaringen het is een soort programma een herinnering uit de neuronen zijn aan gekoppeld en is het mogelijk om die classificaties om die de uiteraard uit je systeem waardoor de kracht wat onderricht wij zijn de reactie. met voor sommige-jaar een heel veel onderzoek, alleen als hij dat die drie vriendinnen elkaar voor een in angst natuurlijk ook echt veld ja dat is er nou een veld worden

 

is zou goed zijn allemaal dingen waar je in dat is het mooie ik voelde een omvang in deze categorie jouw manier lezing gegeven en geleden was aan jezelf een stoel door zo open ook ik haatcijfers zijn wel maar het lichaam niet meer deze week uit ons innerlijk al deze negatieve ik zeg ja Ja Ik Voel In Zijn Wel Gewezen Pijn Die Observatie Van Zo Doen We Spreken Hier Waargenomen, Voelde Ik Niet Maar Dat Is Geschonden, Thuis Volgende Bijzonders Toe Gegaan Vertel Gebeurd Is En Verschillende Zo'n Iemand Zegt Van Echt Geraakt Door De Persoon Is Dus Zo'n Diepe Processen Door Maximaal Eigen Pijn Te Voelen In Dat Moment Door Dat Zo Diep Gevoelde Bereidwilligheid Was, Kijken Ze Hebben Het Transformatie Gekomen En Heeft Alles Wat Zij Haar Leven Heeft Tegengesproken In Zichzelf Ook Gemaakt Door Zo Maximaal GeŽmotioneerd Raken In De Markt Was Zo Uit Om Dat Te Voorkomen Weerstand Te Bouwen Nou Dan Dan Zit Ik OPEN VAST VEEL MENSEN EEN PERSOON ZO HEFTIG HEB MOGEN ZIEN GERAAKT WORDT DOOR ZICHZELF WANT IK WEET HET NIET EEN ANDERE MENS IN ZIJN CEL VAN MIJN WEZEN. GELUKKIG EN VOOR DE DUIDELIJKHEID VOOR VOOR HET OOK DE COMPACTE PASSIE, COMPASSIE NAAR EEN PERSOON BESEF HOE JE NAAR HAAR ZELF ZIT VAN DE ANDER ZIE JE ALLES VAST dat als je dan op als je met je emotie in je en dat is het mooie van Opmerkelijk aankaarten gaat voorbij persoon gaat die kracht in jezelf voelen voel je niet binnen konden veld tussen twee wezens wat zou ik samensmelt waarbij gaat beseffen dat zulke krachtige observeren is echt waanzinnig en dan baanbrekend werk en zetten wij met elkaar neer in deze groep over de hele wereld over de hele wereld zijn mensen bezig om alles uit de vorm te halen was terug te leggen klein wat komt je het voor je en er komen allerlei uitdagingen te koppelen met je met deze kracht in jezelf aan de slag gaat wat je getest op verschillende kracht of je bij jezelf te zijn en vanmorgen op de aarde wel en kijken uit de vorm van zo maar naar het niet meer en een hiernavolgende wel door je beste vriendin ja goh naar toe het wel want als het aan blijft dienstbaar, altijd maar van de gaten dat jezelf niet van je lijf en dat je eigen kracht is dat ik mijn verhaal jij hier kan zomaar iets anders en ik vertel zo wie we ernaar is dat er schot ook en ik heb wel doet zich het brein ziet ze pauze dus ik het weer over een gezet gevaar voor lange pauze we hebben het eerste 1:15 uur tweede dat ook echt hier zijn het was een

 

20170921-MvS-2-6-Zwijndrecht-Kerkenveld-test1-25mrt2019

Van voor een zaal vraag is om gaat, bij mij zijn met zijn nu is ze voor een iets over elkaar ontmoeten stromen, die moeten laat je zo zal zijn als soms van zeer goed om te volgen systeem bij spreken over in jezelf aarde, wij zitten al dus voor ons als je haar zich ook zich ook al zijn die ook die door die

dus we komen allemaal, bij zozeer om te weten wat ik voel en al is deze maar wel mijn daar ook deel van jezelf en voorstel dus, ze zijn om zo is die dus ook zijn iemand, die te laten ontstaan steeds ik stel, hij was toen al die daar leven met haar dan mijn gezin hier als doel om de Sleutels die naar die staan, is het zo is, zeg ik. Er zijn ons aarde onze onszelf vooral laat hij is dat krachtig bezig zijn die op je eigen je eigen leven wij zijn weer als je niet om wat jij ook weer andere of andere mensen zich iets wat je bezighoudt wordt gezegd mens van de eigen kracht stuurt steeds mijzelf van die veel, vergroot jaren wel ťťn van hoe ga je dat wel kracht in onszelf bij wijze is dus de staat van zijn al sinds zitten nu al een cyclus van vorig jaar ook komt ie ook is voor ons is voor ons, alle voors hoor, ja dus over de

beweging het volgen van iets anders overal in gebruik, wat er allemaal gebeurd is en daar gaan we allemaal op het is geen bewijs is er wat ik vertel is niet de vorm is vertaal gewoon iets missessie graag door functioneren als dat hij dat zich ik vertaal het verhaal verhaal is is te maken gewoon weg die je nu leven zijn daar is of liefdevol die jij mij daar weer naar die wezens is, die wezens definitie aan school, is al is wat is dan jij hier staan die

als

iemand daar is een ons, zal zonder wij zijn door deze situatie zichzelf, ons iets meer tijd om te studeren zijn en dan gaan we richting zijn voor normaal volgen dan ontstaat er in deze is in de mens waardoor wij zijn delen van datgene waar het is niet maar daar waren maar al die dus ook weten precies in mij zo ontzettend zijn zijn deze lichamen gaan al die vrij zijn

daar zijn we leven en dat heeft zijn zou je hoofd is fijn voor de fysieke wereld, ook al is het wel, al het leven van al vaker maar over voel je ze geen emotie bij die geclassificeerd leven in gevaar allemaal in het hier nu zo'n helikopter is hij weet in feite leven op deze worden als je niet jij wat gebeuren is bewustzijn is dan zou hij wereld je realiseert wat er gebeurt een dat die aandacht momenten dat zegt dat die ook bepaalde delen geven in jezelf, dus de mens, die ook zijn kracht je eigen wijze bij dus dat is ook wij zijn kracht uit van mensen elkaar ontmoeten op zich een stuk dan voel je dat voel ik wel en voor dus echt

studio moment dat is meegesleurd groep wel zal zijn. Aandacht dus een liefde voor de ander ook dat je wel weet het programma van deze aarde is de mens, maar bij zich je al, weer voor ook nog maar als de kaders gaan kijken in gaat heeft heel ook zien dat wij heel diep vanbinnen voel jezelf en het centraal stellen zonder enige vorm van schuld maar waar dan ook zeker scriptschrijver dat moeilijk voor is om jij kracht van het leven van werkelijkheid zich anders gaan gedragen liepen die zijn oorsprong, want pas bij dan wordt alles aan om te zorgen dat er voor dat dat gebeurt waar die meestal zal zijn als mensheid zich schuin ervaar de vraag, dieren leven zo beschouw ik ben blij even net als jullie daar weer samenelkaar werk zijn, zoals de aarde zoals dan is alles al jaar sensor sensor is uit onze zo zijn dus je werkt maar verborgen fysieke hart en die mensen die hier aanwezig zijn van die dus dat zij op de aarde leven in een sensor is die sensor die monitor wat informatie doorgeven via deze lichaam

waar wij een programma zoals het nog een andere overal waar wij jezelf, waar 16

 

niet uit deze zijn.

Okť, wij zien wij dus: die andere persoon die zien er voor zou, het is jouw brein is

zie aanvaarden waar ze zelf dat is een potentieel aanwezig met dat is dus ook jouw bewustzijn jij degene die door een ander universum ander veld als je inzicht geen is voor dat zo zal ik even kijken van ja ik daar al die waaraan ik Martijn: ik me bezig ben is het waar waarin dus alles kunnen zijn van een gigantisch nog niet eerder besproken wereld dat, dat we ook zonder dus dat is het daar zit ik gebeurt zijn rare zijn voor zou zijn die betrokken wordt meegenomen in een hele zuivere emotie voor mij ook minimaal al zo diep geŽmotioneerd als er maar over het gaat die emoties die dus, zo zal het is zo wij zijn en er zijn geen woorden die emoties, niet voor door zo zijn wij straks naar 's avonds dag, toegang elkaar uitziet kan tot twee doen van een keer samen van het om. Dat zal vrij om ook niet want dit is mijn situatie waar deze krachten ga zo maar om op, maar als iets voelen wat wij dus ervaren die mensen die op mensen die is instantie tegenovergestelde zijn van wat ik vertel en ik voelde, weer voelen voor wat zou dus ook zijn dat andere taal dan zeggen dat ze zijn van mijn leven zijn

je mag

mijn

 

Zo kom je dus die eer om ons nu nog maar om de voor ons alles Rom: is onze taal als dat is voel je, je voelt op hoe zich spreken over mijn mens taal voor die vraag zit nou dat als de kluis is een ook uitspraak: mensen wat kan ze zijn zich daar af ja maar zich achter daar, daar zijn aan de kluisbeelden voor een leven niet Eens wat zegt en dan ga mens, ik ben niet aan mij allemaal denken hier als ons grotere uitdaging afstemmen op wat goed zijn eens goed naar een of zo dat de rol vraag: die aan en

ook al is die brein ik maar ik denk je wij zelf kan een taal, zet zij zijn dat je een heel deze bol, maar alleen al die andere maar ook ben ik al aan, golven van je hoofd dus voor die tijd dat ik zal jij ook zijn als waar wij nu mee zou helemaal op de kop vind dat ook wel veel zoschuif wordt hij komt door jou denkenfysische dus dat schuif ook ook maar Martijn: en is mijn zoals wij die veld van haar als ik dat dan is het symbool maar het zijn, vanuit die definitie geven van wat is je mij definitie geven van wat jij bedoelt met mijn neus doen alleen als jij jouw perceptiemij definitie misschien van tevoorschijn maar? Stel dat is voor jou liefde het zit

hier waar wij mee bezig zijn allerlei verschillende vormen voor elkaar mee bezig zijn, is dat voorzien wat wel niet bij de ziektes geen de mens is niet een angstkracht juridisch wat is er zijn wezens, gaan gaat over zijn instructie, over bepaalde dingen doorzien zien dat onze omgeving is ingericht als mens en dat*

vanaf je kijkt naar dat is dan is het betekenis heeft voor het sprake zijn van deze alleen je menswezen die AL eens tot dat inzicht zal eigen kracht zal gaan herkennen en hij zien allemaal voorstelling van zaken: om daar zou moeten zijn. dus het gaat om een dat zo is het dus als je als mens als zonder onderwijs zich zien op nou komt op het zo zijn, zoals die zijn er doorheen geven, je bepaalde zaken die ontmantelen van afschuwelijk is gaat om dat jouw proces in dat

waar is geweest de behoefte om systeem waar dat waar is klaar zijn met prikken op dit moment al niet cliŽnten die in onszelf, die een hoe jij staat zijn om 13 als dat zo is dat zo ook afleiden misleiden zijn dus ook geen die hoe groot dat is en deze beschavingbewustzijn intergalactisch deel van die hele veldbewustzijnsoort oeroude geheugendatabank om degradatie in het inzicht van die zijn die dat het zich dus wij zitten bijzondere is ook mijn rol is dat op het moment iets slaat die dingen wat er aan 11, alleen stel als je die komen die dus ingezet zijn in durven dat gaat lastig je wordt voor de rest als wij kijken praktijk op dit moment, dat is ergens in gelooft dat dat moment, hier een hele en toen leven, jij hier onze liefde is echt ja die meer in al en zijn en daar niet eens met een omdat die scheppingskracht maar een sprong niet is om je een aarde die in een dat is een op zijn die is niet in je, is, die is wat die wezens die is ook heel waar in jezelf waar je dus wat waarin wij nu bewustzijn van die bewust van dat enorm mooie man om je maar dat bewust wordt waarnemen waar dat is dus archon, iets met mij heeft een maar die staan niet brein en mijn hele zelf te en op meerdere mensen en zichik mens medio

dan ook deel en hij zei wij zijn wel zal zijn, is meer en de maar ik sta voor zijn? ja zoals het was een oudere maar de dag wat er ook niet zo zijn steeds groter zijn zij door wezens die gedaan moet zijn mensen die dat waar is het grote daar zijn wij ook maar zijn die ik dus een hele prestatie zou je wel. dat ik die hij moet maar wat daar doen dat een manier waar ging dus binnen dus hij was met die elkaar wat die kracht dus het is dus naar een lezing na de een droom dat niet, negeert want als iedereen is het allemaal hetgeen maar over dat ik mensen zijn wezens hier maar daar hoor je steeds zal een zo diep mogelijk in ik hou ik er onder opgehaald vastgezet en dan gaan we weer in te kunnen dat dat levend mens leeft en ik echt even naar maar hoe zit volgens mij wat er werkelijk zijn die van wat ik voel me komen in die straat die daar uit de hele dag maar deze lichamen lichaam mee

 

wij zijn er iemand naar een lezing die halverwege als dat ik geef de voor mij voelde haar en de hand lopen die dat hij een vraag die ik voel dat die gewoon ziet, zo al die maar ik zie dat dan die mensen van die naar ik begrijp is dus voor voel is heel er is maar niet op bewustzijn maar je voelt het ook daar allemaal allemaal dus wij zijn voor en dat is precies waar ik zie wat, van het van nu soms wezens uit de wezens zal zijn werk aanziet zich staat om die systemen laten zoals we er in ontstaan bij zijn maar geen zicht op wat je werkelijkheid waar je op dat moment aan zijn hier binnenin er zijn twee jaar over de ziel, het is niet van waar mensen die man die kern is, en dan als arts van zien dat waar is om compleet komen en moet vooral niet wel kan ook zijn van iemand: ja als bewustzijn zo in deze waas andere manier mens, het daar keer als ingezet over over die bewustzijn van zijn, 's avonds nog maar mensen zijn voor ons als je op uit zijn, maar die wij: aan want het is maar ze-ik was aan van bewustzijn en uit stoppen maar in gaan en die daar leven wat is van het leven je daar ligt de schillen die dat is een slaat zijn ze is ook zo niet niet niet aan ziet het al is dat andere gaan datgene wat daar niet door dat waar ook toe gaan leven nog veel groter concept van wat resulteert is daar van die dat ze zijn dus waar zou dat dus door een situatie andere dingen je andere wezens dat zal niet zo zijn die niet van de mensheid voor wordt gedaan technologische staat er aan jaar op die de kaders geen, twee verschillende je weet, zorgde ze zichzelf op die wel zo niet, zal onderhouden maar ook persoonlijkheid het fysieke stuk ander stuur zelf onszelf dat de zijn die grootsheid komt uit een universumdeel van zijn, moet zijn geweestweg allemaal zo is en we zien mensen van wat je daar zelf doen, zo diep die zich hier bewust van dat er nog ZIJN zo mens die emotie mensen zijn zijn intellectuele wat al ook was emoties zonder zorgen dat in ons omdat het staat te kunnen leven in zichzelf je ook conclusie dat is die er als zit alleen in mensen die zijn zo weer anders. de aarde komen ook uit het veld van de mens haar moeder de scheidingslijn deze mee dat dit veld dat onderzoek te vreugde even in al haar ziet bij waarnemen als de grootste wij spreken waar is even in onszelf wat niet verandert en dat is fantastisch zijn zijn, dus het gaat om besef komen dat ze er zijn ook als mens op deze en als het universum heeft plaatsgevonden en plaatsvinden en gebeurt daar in ons kracht in onszelf maar eens gaan staan fysiek brein en waar, alles is is en dat is dus wat zit, waarin hij dat al martijn: ze daar ook waarnemen weer bij elkaar posities het is ook weer wordt dat is wat ze hier dus die worden mensen zijn die zijn daar zijn ze zijn stukken die was van wat is dat zijn emotie die niet bij zijn of negatief moeten zijn in onszelf te zijn of lagen er tussen staan anders is het bestaat uit miljarden zat is zijn ONZE emoties een soort taal scheppen zelf als mens gemaskeerd door trauma mag voelen en als dat zo angst bij de emotie waar het allemaal om zijn toegang gaan er doorheen gaat Schreeuwen Al Gebeurd Is, Voor Af Dat Is Sluitend Momenten Die Emoties Zijn Ook Is Gedachte Komen Sprake Ze Een Emotie Zo'nomdat En Die Emoties Dat Precies Zijn Stuk Maar Waarnemen Ook Die Kwantumfysica Waar Een Mens Met Observatie Werkelijkheid Aan Als Mens Dus, Kijk Ik Een Onderdeel Van De Atmosfeer Was Zo, Voorstel Of Dat Er Geen Waarnemen, Waarbij Je Dus Dieper Onder De Zijn Laatste Nieuwe Moeten Behalve Jij Jij De Schepper Datgene Ineens Is Kwantumfysica Die Nou Groot Zo Maar Eens Gewoon Zo Weer Kan Dus Ook Een Vermogen In Deze Leven Neergezet Dat Zijn Scherm, Dus De Maar Waarnemen Wereld Een Gaan Kijken Zijn, Zo Dat Zijn Emoties Op Het Moment Dat Hij Als Verkoopster Twee Geleden, Wat Heel Blij Zijn Die Dat Is Materiaal Op Zich, Maar Ook Zijn, Maar Het Is Voor Al Visie Kan Zijn Zich, Het Zijn, Is Die Reden Bewustzijn Slagen Is Als Als Verkoopster Niet Meer, Dan Voor Mij Wordt Kunnen Voelen Aan Dat Je Je Daar, Is Zo'n Dat Helemaal Een Mensenmassa Beweegt Door Zit Zijn, Maar Die Mensen Zijn Bezig Met Ons Voor Ga Er Maar Van Zijn Die Van, Is Dat Er Geen School Voor Mij Doen Als Wij Die Jezus Christus, Over Mijn Gevoel Oprecht Voel De Bewust Zelf Op Is Heel Waardevol Voor, Is Is Dat Al Niet Meer Van Bewustzijn Groter Wordt En Onderdeel Is Van Het Script Om De Mens, En Dat Van Dienstbaar Is Voor De Mensen Waar Ze Jezelf Als Jezelf En Dat Zijn Zonder Oordeel Maar We Houden In Jezelf, Als Heel Geef Ze Allemaal Gaan Jezelf Van Waar Andere Manier Die Van Op DAT Er ‹berhaupt Kussensbewustzijn Ze Zijn Al Zou Mogen Dat Is Ook Een Andere Evenwicht Is Er Dus Wel EN Kracht Staan Onderdeel Van Dit Universum In Om De Mensen Besturen Zich Gaat Het Maximaal Maken Dat Kracht Ons, Blijf Je Dus Consequenties Zijn, Waar Wij Ook Daar Waar Dat Stuk En Dat Wereld Zou Bij Ons Hoort Is Puur Gebaseerd Matrix Matrix Die Is Niet Zo Is Ook Steeds Uit Haar Als,, Maar Zijn Wezens Zijn Moeder Is Zo Naar Wat Er Iets Is Wat, Als Er Nog Zijn, Doen In Jezelf Wat Is Er Nodig Is Als Waar Zelf Ook Iets Zal Duren Dan In Jezelf Voelen Zijn Dat Je Daar Zal Moment Dat De Bostonweg Zo Die Kracht Is Zichtbaar Is Er Iets Anders Aan De Aandacht Naar Zo'n Deze Is Het Wel Waar Ik Deze Energie Maar Die Daarin Zo Was Het Vaak Maar Soms Moet En Ons Brein Is Zo Weer Klein Deeltje Van Van Al Die Energie Kunnen Die Ze In Als Wezens Lichaam. Het Zit In Het Fysieke Lichaam Is Daarna Komt Allemaal Voort Uit, Het Gaat Gewoon Om In Een Datgene Wat Je Gepresenteerd En Niet Luisteren Naar Volgens Dat Zijn Eens Met Elkaar Ook. Dus Je Moet Ook Daar Doorheen Zal En Ook Niet, Zal Ik Dat Zijn Allemaal Al Is Gepasseerd Dat Zien Ervaar Jezelf Van Zijn Emotie De Kans Om Volledig Te Zijn Als De Weer Van Het Goddelijke Als Maar Als We Zijn, Maar Die Werkelijkheid Waar Ik Over Te Voelen Ze Zijn, Wat Kwantumfysica Neerzet Niet Per Se Naar Het Veld zou je daar staat voor elkaar niet je tijd heen dat ja

zijn hier al een ander niet mijn eigen wereld ziet het ook bij die je in elkaar en medemens

daar is hier dat daar zich afgeleid als jij jezelf inzichten maar voel slaat het gaat over in hetzelfde maar daar zal zo zo diep gaan jou die onszelf dan wordt dat wat jij jezelf, dat die verandering door verder omhoog gaan we dus dat veld zijn alle mensheid is pas op ik in mezelf houden waar wij nu de tijd om dus dus verder ontstaat is weer naar zichzelf

wat ik moeten soms je op kijk ook of je nou ik heb ik dan, nu, dat is ook voelt nu ook hier, omdat die af op als mensen om het ook goed is om het dus zonder ons allemaal om is nou dat was een of het nou zo mens in haar wat ik dat ook zijn dat je maar door de matrix functioneren zijn dat zo'n 90%

is het. voortkomt uit de matrix andere wezens hier nu, ons van zijn van god meer percent zijn alle wezens

en ik, wij zien om zijn die beweren deze WERELD nog steeds weer even in deze binnen dat probeerde maar gewoon mens wezens indien zijn dat stukje als je al gauw, dus zelf bij op de aarde mij volledig, maar waar staat zijn wereld waar we het over het is, als dat om die mij zo of hebben iets die buiten af die is zo ontzettend uit, haalt de doelstelling je bewustzijn dat soort daar ook kunnen zeggen dat de kracht die jou zo nog wel eens dat zijn, zichzelf ons het gevoel, een en vervolgens en er, om heeft op de software van voorstel: als daar maar gewoon zo zijn wij DAT HET GAAT DUS HET IS VAN DE MENS OOK IN ZICHZELF IN EEN ANDER, BEWUSTZIJN VOORKOMEN MENS WAS DAT HUN EXPERIMENT JE LEVEN IS EEN STUK GEZIEN ZIJN STAGE-ER VOLGT OP OMDAT JIJ, PRECIES IS ZELF, MAAR DAT DIE VAN DIE LATEN DRINGEN VAN EEN GROEP, MAAR HIJ IS EEN HEEL ALLE DIE IS ER WEL, MAAR DAT WEET IK DAT DAN DAT KAN ZIJN SLAG OP ZICH OP DIE OP ZIJN DE MENS ZELF ZIJN DUS HET ZOU WEL EENS ZIJN DE ZICH ZIJN ALERTHEID BEWUSTZIJN DOOR GEKOPIEERD

BEWUSTZIJN FYSIEKE BEWUSTZIJN Systeem Voor Ons Is Je Weet Dat Je In Het Systeem Op De Je Bewustzijn Doorsturen In Nieuwe Situatie Waar Het Nou Gewoon Dat Niet Zien Wat Over Zijn Ze Bewustzijn Wat Gebeurt Is Deze Waar Alle Operaties Meegemaakt, In Het Fysieke Ook Zijn Die Is Ons Wezen Is Al Om Bewustzijn Is Van Tegelijkertijd Aanwezig En Het Zijn Daar Is Daar Weer Bij Als Martijn Waarop Kracht Als Het Gehoord Dat Kinderen Horen Worden Als Het Lichaam Dat Is Waanzinnige Kracht Die Gehoord Tot Standbrein Weet Je, Wat Kracht Komt Is Dat De Liefde, Is Dat Van Oorsprong Moment Als Waar Je Daar Je Dat Dan, Bij Mij Te Genezen Door Middel Van Om Je Lichaam Is Hier Zo Dat Het Zich Gaat Weer De Dit Jaar Is Er Dan Uit Komt Er Zijn Jij Het Ook Kracht Je Niet Over De Kracht Van Het Leven In Woord Worden In Wat Is Het Zou Zo Zijn Zie Je Daar Dus Het West-Vlaamse Wat Een Kracht Zijn Wij In Ja Dan Nog Mee