Martijn van Staveren Overzicht lezingen van 2015 en ouder

 

https://matrix-nl.freevar.com/matrix2015.htm

 

 

 

 

2015017-MvS-Lezing-1-Contact-met-Buitenaardse-wezens-Zutphen

 

 

 

 

20150124-MvS-Lezing-2-Contact-met-Buitenaardse-wezens-Zutphen

 

 

 

 

 

 

 

20150131-MvS-Lezing-3-Planeet-Aarde-in-quarantaine-geplaatst-Zutphen

 

 

 

 

 

20150214-MvS-Lezing-4-Buitenaardse-leugens-ontmaskerd-Zutphen

 

 

 

 

 

 

20150415-MvS-Buitenaardse-perspectieven-Arjan-Bos-Youtube+pdf

 

 

BUITENAARDSE PERSPECTIEVEN

 

17 APRIL 2015

 

 

Arjan: Vandaag is het woensdag 17 april 2015, mijn naam is Arjan Bos en ik mag je van harte welkom heten bij het eerste video interview vanuit de nieuwe studio van Earth Matters en dat is een heel bijzonder moment, want we hebben in de afgelopen 2 jaar ongelofelijk veel tegenslagen gehad met betrekking tot onze studio. Er is een keer een blikseminslag geweest, 3 p.c.'s zijn gecrasht. We hebben het een tijdje even gelaten omdat we echt het gevoel kregen van, volgens ons is de tijd nog niet rijp of het mag niet gebeuren. Maar alles wat we doen om het in de benen te zetten, dat wierp helaas geen vruchten af. Dus vandaag een extra heugelijk moment, dat we hier nu zitten en dat kennelijk de tijd rijp is.

En onze eerste gast is niemand minder dan Martijn van Staveren. Hij is 41 aardse jaren oud en naar zijn eigen zeggen komt hij 518.072 jaar uit de toekomst. Hij heeft al vanaf zijn geboorte, waar hij zich bewust van is, contact met buitenaardse wezens. Hij is een remote viewer. Door alles wat hij heeft meegemaakt een “angst doorleving expert” en een vrijspreker, hij spreekt vrij over wat hij heeft meegemaakt. Daar is heel veel bij wat niet te verifiëren is. Dat is voor een journalist altijd vrij bijzonder, want je wilt als journalist echt iets brengen waarvan je weet, dit klopt en dit is gecheckt. We hebben ook wel een klein beetje background check gedaan, maar dat kan nooit uitputtend zijn, zeker met de verhalen die Martijn vertelt.

Wat ik voor mezelf kan vertellen is hoe het voor mij is. Wat hij vertelt is heel congruent met heel veel gnostieke verhalen en heel veel uit de kwantumfysica.

Hij schakelt snel, is heel intelligent, maar bovenal voelt het goed voor mij.

Maar goed, er blijft heel veel over wat niet verifieerbaar is, dus de uitnodiging is om vooral te kijken met je hart en te luisteren met je gevoel.

Martijn, van harte welkom.

 

Martijn: Dankjewel Arjan, fijn dat ik er  mag zijn en ja wat je zegt, dat is het hè. Werken vanuit ons gevoel en ervaren en luisteren via ons gevoel naar wat er naar voren mag komen.

 

Arjan: Je zeg, dat je 518.072 jaar uit de toekomst komt. Hoe weet je dat?

 

Martijn: Dat is een hele bijzondere vraag natuurlijk. Ik heb gedurende dit hele leven onderzoek gedaan hoe tijd in elkaar zit en het is precies wat je zegt, het is niet verifieerbaar. Aan de andere kant kun je je afvragen wat is wel werkelijk verifieerbaar. Er zijn mensen, die prevaleren de waarheid te hebben ontdekt, dé waarheid op basis van ook onderzoekkader

Wat ik heb gedaan is precies zoals je zegt, ik heb vanuit mijn dieperliggende weten, en dat komt voort uit een gevoel dat ik heb meegenomen naar de aarde, ben ik een onderzoek gestart hoe tijd in elkaar zit. Ik ben eigenlijk ook door tijdframes heengegaan. Ik ben niet alleen in deze realiteit aanwezig, maar ook in andere realiteiten, wat mij helemaal niet bijzonder maakt, want dat doen wij in feite allemaal. Er is helemaal geen verschil, we zijn allemaal gelijkwaardig. Maar binnen dat onderzoek heb ik ontdekt hoeveel een aards jaar inhoudt in ons bewustzijn. En dat heb ik naast de realiteitsgevoelens kunnen leggen, van waar ik vandaan kom. Dus ik heb als het ware synchroniciteit binnen mijzelf kunnen ontdekken, een mechanisme, waardoor ik dat weet. Waardoor ik die informatie door heb gekregen. En daarnaast is het zo, dat ik daar ook over gesproken heb, nadat ik ontdekte hoe dat in elkaar zit, dat ik dat verder in een onderzoek heb kunnen uitwerken, heb ik dat ook besproken met andere rassen, mensen zoals wijzelf en die het ook bevestigden. Niet door het “ja” te noemen maar bevestigend reageerden op de vragen en opmerkingen die ik daarover heb.

Het bijzondere is, dat wij de informatiedragers zijn en dat wij dus nooit en te nimmer de vragen kunnen stellen aan anderen en daarop antwoord krijgen. Dat is een heel bijzonder mechanisme.

Kort samengevat, dat is wat ik er op dit moment over kan vertellen, zonder dat ik gelijk de diepte in duik.

 

Arjan: Oké en ben je dan ook, zeg maar van de aardse toekomst, van de aarde. Want ik kan me voorstellen, kijk nu zijn er ook allemaal planeten in deze realiteit waar nu dingen gebeuren, en als je dan een half miljoen jaar in de toekomst bent, is dat nog steeds op de aarde? Hoe moet ik me dat voorstellen?

 

Martijn: Dat is een toekomst, een tijdsspanne, die totaal niet overeenkomt met hoe wij tijd zien, daarom is het ook allemaal een soort vertaalslag. Ik zeg ook altijd tegen de mensen van, tracht een slag om de arm te houden. Op het moment dat wij in ons groter vermogen terugkeren en wij meer gaan beseffen hoe bepaalde zaken in elkaar zitten, dat ons vermogen toeneemt en we inhoudelijk ook meer begrijpen van wat een jaar is, op basis van welke kaders dat wordt uitgelegd, nu is dat zeg maar uit de toekomst van waaruit wij dus nu denken dat voortkomt uit onze tijd van nu wat ook niet zo is, dus ik maak het gelijk allemaal heel erg lastig, maar het heeft wel te maken met deze aarde, dat klopt. Dus deze aarde speelt daar een centrale rol in

Ik ben naar die aarde toegegaan en vanuit die aarde ben ik in deze situatie terecht gekomen, heel bewust. Ik kom niet zelf van deze aarde, ik kom uit een achterliggende realiteit, die daar omheen ligt, waar overigens heel veel mensen vandaan komen. Dus het is een grote diversiteit van hoe we hier op de aarde zijn aangekomen. Het allerbelangrijkste is dat we met elkaar iets heel belangrijks te doen hebben.

Wij willen altijd heel graag dingen verklaren, dat zijn we in de fase waarin we nu zitten. De conditie van het menselijk vermogen is daar heel erg op gericht, wij zijn onderhand natuurlijk langzamerhand ook mentale wezens geworden en binnen dat stuk is het ook heel belangrijk voortdurend te beseffen, dat we met ons mentale vermogen lang niet alles zullen kunnen verklaren, die verklaring dragen wij in ons.

En toch snap ik de vraag, en hoe meer ik in die diepte zit, dat ik daar ook informatie over geef, hoe meer puzzelstukjes op hun plek kunnen vallen bij ieder individu. Want het is allemaal op basis van ook je eigen vermogen. Ja dat heeft wel met de aarde te maken waar wij op dit moment bovenop zitten.

 

Arjan: Oké. Toen ik jou voor het eerst hoorde zeggen, dat je een half miljoen jaar uit de toekomst kwam, dacht ik, het is net de real Peter die zo uit Fringe weg is gelopen, de Canadese serie Fringe, die ken jij ook neem ik aan?

 

Martijn: Nee, ik ben heel onbekend met veel films, boeken lees ik ook vrij weinig. Krijg nu wel veel boeken onder ogen omdat mensen me dat ook aanreiken, dat is ook prettig. Ik heb tot nu toe niet zoveel tijd gevonden om me daar in te verdiepen maar met films …. wat me het meest is bijgebleven is de film “De Matrix”. Toen die uitkwam en dat raakte me heel diep, omdat daar hele specifieke elementen in zitten, die heel dicht tegen de werkelijke werkelijkheid aan liggen, waarin het spirituele vermogen in de film niet aan de orde komt, maar de basis zeg maar, dat er een controle laag is om het menselijk bewustzijn waar wij nu in denken te zitten, dat raakte mij. Dat is een film waar ik een bepaalde mening en gevoel over heb. Maar andere films, ik ken maar heel weinig films.

En ik denk, dat het ook wel goed is. Voor mij.

 

Arjan: Ja dat kan ik me ook wel voorstellen, dat het niet vertroebelt zeg maar.

 

Martijn: Precies.

 

Arjan: In Fringe zijn er hele specifieke beelden hoe dat gaat, want daar wordt ook in de tijd gereisd, daar is hij ook in parallelle werelden. Zoals dat daar dan gaat, dan ligt hij bijvoorbeeld in een tentje en dan gaat hij in de geest reizen en ik hoor jou zeggen, ik ben gelijker tijd aanwezig in meerdere realiteiten. Is dat nu ook zo?

 

Martijn: Ja dat is nu ook zo en dat heeft alles te maken met het feit, dat wij, het stuk wat we nu waarnemen is onze waarachtigheid wie we nu zijn van wie we denken dat we zijn, is een heel klein stukje van een veel grotere realiteit, van een veel groter stuk bewustzijn van wie wij zijn. En als je bedenkt, dat dat grotere bewustzijn een fractie, een splintertje daarvan deze realiteit is en dat het grootste deel van ons bewustzijn dat nog actief is zich bevindt in een stuk van jouw lichaam, van mijn lichaam in het zogenaamde fysieke gedeelte, dan is het ook logisch om te begrijpen dat er dus buiten het fysieke bewustzijn om, we een non lokaal bewustzijn hebben. Als je daaruit ontstijgt kom je in andere realiteiten terecht, die parallel lopen aan deze realiteit en dat heeft in feite iedereen.

 

Arjan: Dat is een heel ander verhaal dan dat je een beslissing maakt om dat te doen en afscheid neemt van vrienden en ouders, zo van nou  ik ga nu een tijdje tijdreizen....

 

Martijn: Ja correct....

 

Arjan: Ik ben hier even niet.

Je zegt van, ik ben in een soort realiteit achter de aarde, is dat wel een fysieke realiteit, heb je daar ook een fysiek lichaam?

 

Martijn: Ja daar heb je ook gewoon een fysiek lichaam. Dat is wel leuk dat je dat ook gelijk aankaart want wij leven natuurlijk met heel veel aannames, hypotheses. En ik besef terdege dat ik daarin een hele grote mede inspirator ben om nog meer hypotheses naar voren te halen. Ik benadruk wel, dat ik dat echt allemaal vanuit eigen ervaring met de mensen deel. Het blijft natuurlijk gewoon een hypothese voor de mensen. Aan de andere kant, waarom ik dit doe, is om de mensen in de gevoelsfrequentie te laten glijden, van zichzelf, dus niet van mij, om verbinding te krijgen met je eigen vermogen en daardoor kun je ook uit die kaders van wat echt lijkt te zijn, gevoelens naar boven krijgen, die, nou laten we het gewoon buitenaards noemen, dimensionale gevoelens, waar natuurlijk heel veel mensen op deze aarde mee te maken hebben, ja. Zou je de vraag nog kunnen herhalen?

 

Arjan: Of je ook een fysiek lichaam hebt zeg maar, waar je vandaan komt uit de toekomst.


Martijn: Ja we hebben gewoon fysieke lichamen, ik ook, alleen de lichamen bestaan uit heel andere frequenties. Wij hebben nu geleerd, dat deze fysieke realiteit bestaat uit, nou laat ik het maar even simpel zeggen, uit materie net als de tafel, die is van materie. Wat is die materie? Het is een bepaalde frequentie waarop atomen tegen elkaar aantikken en een bepaalde frequentie waarmee de sub atomen tegen elkaar aantikken en nog veel meer dan dat. Alles draait om frequentie en de ruimte, die tussen de sub atomen is, dus het ledige waarop op dit moment heel veel onderzoek naar wordt gedaan, is het verbindende element, onzichtbaar, dat in verbinding staat met ons bewustzijn, dat bepaalt en eigenlijk maakt, dat de frequentie van deze realiteit zichtbaar is voor ons bewustzijn waar wij nu mee zitten. En als we teruggaan naar andere realiteiten, die uit heel veel verschillende schillen bestaan zeg maar, daar zijn ook allemaal realiteiten, die op dezelfde technologie functioneren, alleen is het bewustzijn van de mens anders, of een ander wezen, het bewustzijn heeft een groter vermogen. En omdat het bewustzijn een groter vermogen heeft en daarmee ook anders kan waarnemen, is die realiteit ook het fysieke stuk, de mensen noemen het vaak de lichtfrequentie of het astrale, etherische vlak, is in feite ook gewoon zichtbaar vanuit die frequentie en daarmee dus ook feitelijk een fysieke realiteit.

 

Arjan: Waar je ook gewoon een vader en moeder hebt?

 

Martijn: Precies, ja.

 

Arjan: Oké, je hebt daar ook gewoon een vader en moeder.

 

Martijn: Jazeker.

 

Arjan: En die zijn ook op de hoogte.

 

Martijn: Het zijn geen vader en moeder zoals wij die hier kennen. Wij denken nu op een manier zoals wij geleerd hebben te denken. Stel je voor dat we helemaal niet geleerd zouden hebben hoe we zouden moeten denken, bijvoorbeeld in de westerse economie of in Zuid-Afrika, het maakt eventjes helemaal niets uit, stel je voor dat je helemaal niet zou weten hoe je zou moeten denken, dan ga je je dus vanuit je gevoel ontwikkelen.

Wij hebben geleerd hoe zaken in elkaar zitten, dus we denken op een wijze op die manier, die ver af staat van de oorspronkelijke wijze hoe de mens zou kunnen denken. Maar binnen die kaders hoe wij denken dat wij denken en daarmee ook denken, dat wij begrijpen hoe het in elkaar zit en ook denken dat wat we zien de realiteit is, op die wijze is niet de andere realiteit te benaderen. En toch zullen we het wel op die manier dienen te beschrijven en omdat we op dit moment de referentiepunten niet in ons dragen, ligt het voor handen om het uit te leggen. Het is een voortdurende vertaalslag waar we mee te maken hebben. En vandaar dat ik het ook leuk vind dat ik aan het begin van het interview zeg van, goh het gaat om het gevoel.

Je kunt heel veel vragen stellen en de antwoorden zullen via het gevoelslichaam binnendringen. Natuurlijk is ons intellect daarin een hele grote sleutel. Ja dus in de thuiswereld, in de oorspronkelijke realiteit, die voor iedereen toegankelijk is, hebben wij allemaal een afkomst en hebben wij allemaal een voorhistorisch, hebben wij ook voorouders.

En er hoeft niet perse bij allerlei soorten rassen een vader en moeder te zijn.

 

Arjan: Je noemde even je affiniteit met de film “De Matrix”, is dat in de toekomst anders? Hebben we daar geen matrix meer, zijn we daar inmiddels uit de matrix of ….. hoe ervaar je dat over 500.000 jaar?

 

Martijn: Vooropgesteld dat de toekomst waar ik met mijn bewustzijn vandaan kom, het bewustzijn dat ik nu in Martijn mag dragen, is niet een logisch gevolg op de realiteit waar wij nu in zitten. Wij denken niet lineair, wij denken in heden, nu. Verleden, heden en toekomst dat klopt natuurlijk ook vanuit ons punt van waarneming. Het is alleen zo, dat de toekomst waar ik het nu over heb, een moment is, dat niet voortkomt uit deze realiteit waar wij nu in zitten.

We hebben een in elkaar storten meegemaakt van het oorspronkelijke, onsterfelijke vermogen van een ras waarmee een tijd gecreëerd is..

 

Arjan: De val

 

Martijn: De val van het bewustzijn die ook in veel geschriften wordt beschreven, van wat ik er tot nu toe van heb gehoord. Ik krijg natuurlijk nu steeds meer feedback van mensen. Ik heb daar dus nooit iets over gelezen.

Door het in elkaar storten van het bewustzijn en als je dat vertaalt zou je ook kunnen zeggen door het in elkaar storten van het heilige geometrische veld van het bewustzijn van de oorspronkelijke rassen, waar wij toe behoren. Daardoor is een tijdsframe ontstaan in het onsterfelijke, het tijdloze. En binnen dat tijdsframe, die verdichting is er een tijd gecreëerd en dat is dit moment waarin wij met elkaar zitten. En binnen het moment waarin wij nu zitten, ervaren wij dat dus ook als de realiteit. En is dat dus ook werkelijk de realiteit, want wij hebben er wel mee te maken.

 

Arjan: En is het dan ook zo, dat …... lineair gezien is het natuurlijk … kan ik me goed voorstellen dat er best wel wat gevaren zitten aan tijdreizen. De toekomst heeft gewoon oorzaak en gevolg van de oorzaak van nu zeg maar. En als je nu die oorzaak verandert, dan kan de wereld er over een half miljoen jaren heel anders uitzien.

Is het ook gevaarlijk om te tijdreizen?

Martijn: Nou in feite, gevaar bestaat überhaupt niet. Iets wordt gevaarlijk op het moment, dat je iets doet zonder dat je je gevoel erbij gebruikt. Dus je kunt iets doen vanuit een intellectuele overtuiging wat er bijvoorbeeld in Zwitserland gebeurt, ze zijn wetenschappelijk bezig met CERN. Ik heb mij daar niet in verdiept, dus ik weet niet in hoeverre die wetenschappers daadwerkelijk bezig zijn met wat wij ervan te horen krijgen. Op het moment dat jij dus niet je gevoel en je emotionele bewustzijn mengt in datgene wat je denkt waar je mee bezig bent, dan kan het wel gevaar opleveren.

Maar tijdreizen is een compleet, nog onderontwikkeld punt binnen het menselijk bewustzijn. Het is niet voor niks dat er heel veel onderzoeken naar zijn gedaan binnen inlichtingendiensten, omdat ze ontdekten dat tijdreizen niet een bestuurbare factor heeft. Die bestuurbare factor zit hem dus in onszelf. En als je dus wilt gaan tijdreizen dan is het heel belangrijk om binnen het verhaal waar wij het eigenlijk over hebben, waar ik het in het specifieke over heb, is dat er verschillende realiteiten zijn waar wij in opereren, waar wij in zijn.

 

Arjan: Zijn verschillende realiteiten, een parallelle realiteit en tijdslijnen dezelfde dingen?

 

Martijn: Ja het zijn wel dezelfde onderwerpen, het is ook wel gerelateerd aan elkaar, er zijn verschillende lagen van tijdsfactoren en eigenlijk bewustzijnswerelden, zo kun je het ook eigenlijk zeggen. Het is niet voor niks, dat heel veel buitenaardse rassen, die hier op de aarde zijn, welwillende noem ik ze, die ons ondersteunen in ons bewustzijn, niet ingrijpen in onze tijdslijnen, niet massaal bepaalde zaken komen doen. Ook al zou het fijn zijn als ze op een gegeven moment technologie aan de mensen reiken hoe we kunnen stoppen met kerncentrales en allerlei andere zaken, die gevolgen kunnen hebben waarvan we allemaal inmiddels weten, wat die gevolgen kunnen zijn.

Waarom doen ze dat niet? Omdat zij uit andere tijdlijnen, andere universa komen. Dus ze komen wel in ons bewustzijn hier binnen, ze grijpen niet in in deze tijdlijn waarin wij zitten en dat heeft alles te maken met de realiteit, dat ons hele universum een holografische afspiegeling is van een veel groter bewustzijn van onszelf.

Op het moment dat wij dus denken van, dat tijd te maken heeft met reizen, dat wij daarmee iets kunnen veranderen in de toekomst en het is of we hier iets kunnen doen waardoor er misschien iets verandert in de toekomst, of dat er in de toekomst iets verandert waardoor dit niet plaatsvindt,

 

Arjan: Vanuit mijn perspectief, ik weet nog niet wat er in de toekomst plaatsvindt, dus dat maakt allemaal niet uit. Maar als jij vanuit de toekomst komt en je hebt inderdaad nog met het oude verhaal bijvoorbeeld, je hebt 2 ouders en die komen uit een bepaalde lijn voort, en je maakt nu een beïnvloeding, dat die lijn anders wordt, dat meisje x en meneer y elkaar niet ontmoeten, ja dan gaat het natuurlijk heel anders.

 

Martijn: Ja dat klopt, dan gaat het heel anders. En in dit voorbeeld, dat jij schetst, daar hebben wij natuurlijk ook mee te maken. In deze werkelijkheid, gaan we er dus vanuit, dat wij een onderdeel zijn van de realiteit die zich om ons heen afspeelt en dat het met elkaar te maken heeft. In wezen, wat er werkelijk aan de hand is, is dat de hele realiteit die wij als collectieve beschaving op zich ervaren, dat dat een insertie is in een deel van ons groter bewustzijn.

 

Arjan: Een insertie.

 

Martijn: Ja een invoeging. Deze realiteit is een heel klein stukje, onderdeel van een veel grotere werkelijkheid. Dus deze realiteit speelt zich daadwerkelijk af, alleen is het zo dat in deze realiteit geen invloed uitgeoefend kan worden op die grotere tijdlijn waar wij eigenlijk allemaal vandaan komen.

 

Arjan: Is dat de matrix?

 

Martijn: De matrix is ons bewustzijn, ja.

 

Arjan: Maar die insertie ins ons bewustzijn zeg maar, is dat de controle of de afsplitsing van het geheel?

 

Martijn:  Ja, ja dat klopt. En dat moment staat in feite stil, tijdloos, maar speelt zich in onze realiteit af. Dat is best een verhaal om daar heel goed op in te gaan, maar als ik dat een beetje in de breedte mag trekken en die vrijheid neem ik gewoon. We hebben 2 verschillende realiteiten, buitenaards contact interdimensionale realiteiten, wereldwijd bekend, dat we bezocht worden door wezens uit andere realiteiten. Dat de aarde bezocht wordt door verschillende groepen en dat deze groepen ook samenwerkingen hebben met elkaar of samenwerkingen hebben met krachten achter de schermen, die de wereld domineren. Wat veel mensen een heel lastig onderwerp vinden, omdat het binnen het spirituele proces vaak wordt ontkend. En toch is het er gewoon en laten we eens gewoon aannemen...

 

Arjan: Als het al erkend wordt is het vaak alleen maar de positieve kant....

 

Martijn:  Ja alleen de positieve kant. Laten we gewoon eens zo moedig zijn, dat we aannemen, dat we als mensheid, als collectieve beschaving in een situatie zitten waar, doordat we er niet naar durven te kijken en bepaalde zaken ontkennen, en het veel fijner vinden om alleen naar de mooie verhalen te kijken, we daardoor onszelf de kans ontnemen eigenlijk, om in het potentieel terug te keren waar wij vandaan komen. En als dat zo zou zijn, stel dat je die aanname als luisteraar/luisteraarster durft aan te nemen, dan is dat heel goed verklaarbaar waarom er op deze wereld een hetze gevoerd wordt tegen het menselijk bewustzijn in emotionele zin.

Want deze wezens, die ons hier komen ondersteunen, die uit welwillende allianties zijn, die mengen zich niet in ons bewustzijn vanwege het feit dat wij begrijpen hoe ons bewustzijn in elkaar zit en dat is fase 1. En fase 2 is dat de grote realiteit daarbuiten is. Waar wij nu mee te maken hebben op dit moment op de aarde is dat wij in een systeem zitten dat ver af staat van het welzijn van de mens. En dat vind ik één van de allerbelangrijkste punten en dat heb ik ook op mijn website staan dat ik in feite ben gekomen om inspirerend te werken, motiverend te werken om te kijken van, hoe kunnen wij elkaar, zonder dat wij verzanden in allerlei verstrikkingen, en mitsen en maren en tegenspraak en tweespalt, dat wij dus zoveel moed en lef durven te tonen, hoe wij deze realiteit waarin wij nu leven hoe wij die dus kunnen openen vanuit ons, zonder dat we op de barricades hoeven te gaan staan, dat we een andere koers ingaan.

 

Want, als we dat overslaan en we hebben het alleen maar over buitenaards contact en hoe dat exact in elkaar zit, dan willen wij heel snel naar een verklaring toe. Terwijl wij letterlijk, we zitten hier met z'n tweeën op een hele plezierige manier aan deze tafel, terwijl we hier met z'n tweeën zitten, er op deze aarde allerlei hele belangrijke thema's aan de gang zijn, die alles maar dan ook alles weer gaan bepalen voor de aankomende 20 jaar.

En op het moment dat wij dat van ons afhouden en zeggen van, ja het is alleen maar voldoende om liefde uit te zenden, natuurlijk liefde het is ontzettend belangrijk, maar op het moment dat wij niet bereidwillig zijn om te kijken wat liefde inhoudt en hoe ons kadersysteem werkt en hoe wij dus classificeren van wat is angst en wat is liefde, en door alleen liefde te prediken ontkennen we dus een heel belangrijk punt en willen wij deze wereld in een andere koers brengen, willen wij dus werkelijk, dat diegenen die aan de knoppen staan op dit moment en de koers uitstippelen voor de mensheid, dat deze mensen vervangen worden in feite, doordat wij zelf wakker worden en ons vermogen weer gaan aanzetten om invloed te krijgen op deze realiteit, dat deze realiteit in feite weer een product wordt van wie wij zijn in plaats van dat wij ondergeschikt zijn aan die realiteit, dan zullen wij eerst in deze realiteit, waar we nu mee te maken hebben, in deze tijdlijn waar ik ook leef, waar ook ik mijn belastingen moet betalen, zullen we in deze realiteit tot een bepaalde samenwerking mogen komen.

En binnen die realiteit hebben we te maken met een buitenaards scenario, die zijn weerga niet kent. Waarin heel veel verschillende onderwerpen de revue passeren, oudheden voorbijkomen, daar ook allemaal verklaringen aan proberen te plakken op basis van onderzoeken. En toch laten we eens gewoon aannemen dat het een onderdeel is van een hele grote realiteit ook al zitten daar contradicties in en laten we eerst eens kijken wat wij als mensen als potentieel vermogen in ons dragen om invloed te krijgen op wat er dus voor ons besloten wordt. En dat is één van de belangrijkste onderwerpen die buitenlandse allianties aan ons komen geven om terug te keren in ons bewustzijn en autoriteit en bevoegdheid om invloed te hebben. En hoe we dat kunnen doen, er komen vast nog extra gesprekken over. Dat is één van de speerpunten waar we op dit moment voor staan.

En daarmee wil ik je niet de mogelijkheid ontnemen om over die rest te spreken want dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar we mogen wel als eerste realiseren, dat dat het allerbelangrijkste is en dat kinderen op school niet denken dat bloemkolen in fabrieken worden gemaakt, maar dat die dus groeien uit een zaadje in de grond en dat dat het liefst ook nog een zaadje is, dat dus niet hybride F1 is, maar daadwerkelijk een zaadje is die van oorsprong biologisch is en alle oorspronkelijke codes in zich draagt zoals een bloemkool er uit hoort te zien en dat de zaadjes uit die bloemkoolplant ook weer opnieuw in de grond gezet kunnen worden.

 

Wat heeft dit te maken met buitenaards contact? Alles, want het gaat in feite om een paradigma verschuiving van het menselijk bewustzijn. Dus ja, dat ik die lezingenserie ben gestart heeft in feite ook puur te maken om met dit gesprek om met elkaar tot een bepaalde synchroniciteit te kunnen komen.

 

Arjan: En hoe ver zijn we daarin volgens jou als je de matrix of de machthebbers ziet wat die op dit moment allemaal uit de kast trekken en in welk tempo dat gaat? Daar zien we op Earth Matters dagelijks van alles over langs komen en op allerlei andere onafhankelijke nieuws sites ook. Ik kan me voorstellen, dat mensen, en dat maken we natuurlijk ook mee dat horen we van mensen, er echt niet vrolijk van worden en toch voel ik bij jou heel veel vreugde, dus wat maakt dat jij hoopvol bent en hoe ver zijn we dan in dat proces?

 

Martijn: Er zijn verschillende redenen waarom ik heel hoopvol ben. Eén daarvan is, en dat vind ik wel een hele belangrijke, is dat wij werkelijk onsterfelijk zijn. Dat we nergens voor hoeven te vrezen en ook al zouden wij vanmiddag ter plekke ons lichaam verlaten, dat wij weten dat dat een moment is waarin niets verloren gaat en alles wat we tot nu toe hebben gedaan er verschrikkelijk veel toe doet, dat het een bijdrage is om deze wereld terug te brengen in een harmonieuze situatie.

Onze persoonlijke punten maken het ons lastig met bijvoorbeeld je familie achterlaten, daar zitten verklevingen aan en op basis van die referentiekaders worden ook de spirituele mensen nog steeds vastgehouden in het (niet) los durven te laten van gevoelens, die wij nog niet helemaal goed begrijpen.

Dat is één, daarover ben ik ook gewoon vreugdevol, dat er gewoon zoveel te doen is en dat we ontelbaar veel mogelijkheden en kansen hebben. Wij zijn ongelimiteerde wezens en dat ….. we willen graag tot ons tachtigste alle genot uit het leven halen, het is helemaal niet zo belangrijk, veel belangrijker is dat het moment waarin je nú zit, dat leeft met je passie, dat je je daar goed voelt. En als daar een frictie is in jezelf, zul je daar naar dienen te kijken om jezelf te bevrijden. Daar ben ik gewoon heel hoopvol en vreugdevol over en waar ik ook heel vreugdevol over ben is, dat, door te zien dat de onwetendheid van de mensen, bijvoorbeeld de politieke modellen en dat er besluiten worden genomen waardoor mensen echt wel ontmoedigd raken, dat dat in feite alleen maar bestaat bij de gratie van de onwetendheid van de politieke leiders.

 

Er zitten politieke leiders, die heel goed op de hoogte zijn van inlichtingenprogramma's die hier gaande zijn, hoe mensenmassa's worden gedomineerd door dogma's en onderdrukkingen, dat we dus maar in het gareel moeten blijven lopen als een kudde zeg maar, zonder dat we bewust worden dat wij in feite zoveel invloed hebben. Ik wil het woord macht niet gebruiken, maar je zou het ook kunnen omzetten in macht ten gunste van de bevrijding van het menselijk bewustzijn, en die mensen die dus onwetend zijn, dat geeft mij dus heel veel vreugde. Klinkt een beetje vreemd, maar waarom geeft mij dat veel vreugde? Omdat er kansen liggen om mensen te informeren.

 

Laten we nou eens gewoon zeggen, dat het informeren van bepaalde zaken, dat dat gewoon heel veel in beweging zet. En politiek wordt niet meer bedreven zoals dat ooit vroeger is geweest, die wordt gedomineerd en geïnstrueerd door de bankenkartels door de centrale banken. Dus de economie wordt bepaald, wordt eigenlijk door chantage bepaald, dat we moeten een bepaalde route uit, we moeten voldoen en committeren aan een economisch model om vervolgens de rente laag te houden, om staatsleningen en dat soort zaken, daar ga ik maar niet teveel over uitweiden, maar het model op zich geeft aan, dat er zoveel onwetendheid en naïviteit is. En dat hoeven we de mensen ook niet kwalijk te nemen. Het is aan ons om daar op een andere manier mee om te gaan. En er zijn heel veel verschillende manieren en dat geeft mij heel veel vreugde en hoop en ook veel kracht Want we kunnen wel de hele dag mediteren en ook ik mediteer, en het is niet zaligmakend. Er zal ook een stukje actie in deze realiteit nodig zijn. En de mens is heel erg geneigd om in blokjes te denken. Of ik kies daarvoor of ik kies daarvoor, waar ben ik goed in. Moet ik nu dit doen of moet ik nou dat doen. En als we dat allemaal loslaten en we zien ons als vrije wezens, dan is het mogelijk om je in elk facet van het leven te kunnen begeven. En ook het recht te hebben en ook te mogen nemen om daar invloed in te laten gelden.

Dus ik roep iedereen op om daar het hart helemaal voor open te zetten.

 

Arjan: Ja mooi, mooi dat jij zo hoopvol bent. Ik voel dat zelf ook, er is zoveel potentie, ondanks dat ik ook zie, dat er in groot geweld van alles over ons uit wordt gestort, is dat toch wat er gevoelsmatig overeind blijft. Heel mooi dat jij dat ook zo voelt.

 

Martijn: Als je bijvoorbeeld kijkt naar de onderwerpen, die op dit moment op de aarde plaatsvinden, de verdrukkingen in de verschillende economische modellen, alles is in feite gebaseerd op wat wij denken te zien. En daar wordt ook gebruik en misbruik van gemaakt.

Want als je achter de schermen gaat kijken van wie die economische modellen beheert en ook bestuurt, dan zie je dat daar eigenlijk een syndicaat achter hangt, dat zo goed georganiseerd is, en dat syndicaat heeft helemaal niets geen voorkeur ten aanzien van een bepaald land. Het boeit dat syndicaat bijvoorbeeld helemaal niet, dat Nederland en Frankrijk er bijvoorbeeld heel goed voor zouden moeten staan in de economische situatie. Ze zouden dat model zo daar weg halen en zouden het zo op India kunnen plakken. Het gaat om de tekorten die er worden gemaakt in het menselijk bewustzijn.

Er zijn nog heel veel verschillende lagen daarin te bespreken.

 

Arjan: Het is heel verleidelijk om jou te vragen wat je daar voor je ziet in de toekomst, maar eigenlijk heb ik nog wel een vraag over het voorspellen zelf wat de waarde is van voorspellen eigenlijk. Er zijn natuurlijk altijd voorspellingen geweest en er is veel uitgekomen en nog veel meer niet. Als er voorspeld kan worden dan draagt het in zich, dat er geen vrije wil zou zijn. Wij zijn allemaal vrije wezens en we kunnen x of y kiezen, en als de toekomst eigenlijk al vaststaat dan betekent dat, dat ik al x of y heb gekozen.

Kun jij iets zeggen zeg maar, over een toekomst, economisch bijvoorbeeld, die je voor je ziet en hoe verhoudt zich dat tot de vrije wil die wij hebben?

 

Martijn: Ja, dat is een leuke vraag, een hele interessante vraag.

Je hoort dat ik even stil val, ik zit dan even in een bandbreedte te kijken en in te voelen van hoe ik dat vertaal. We hebben vrije keus en in de situatie waarin wij nu zitten, is die vrije keus redelijk beperkt. Dat is ook een beetje het model, dat ik hier nu niet zo kan laten zien, dat heb ik niet bij me.

Maar ons oorspronkelijk vermogen, de mensheid van oorsprong, en ook de wezens die ons bezoeken van oorsprong, hebben altijd in een vrije keus geleefd. Die vrije keus die is op een bepaald moment geënterd, die is geïnvaseerd. En binnen dat model, binnen die invasie, is er een model binnen gedrongen dat eigenlijk voor ons in een soort realiteit is geuit op basis van ons eigen vermogen, dat is het meest interessante zelfs, dat  binnen dat vermogen, binnen die realiteit waarin wij nu zitten, dat dat een strikt dominerende hiërarchie is. En dat is iets waar veel mensen bij mij weliswaar uitglijden en zeggen: dat kan niet. Nu ga je iets vertellen, dat compleet een contradictie is ten opzichte van wat ik heb ervaren.

En daar kan ik in meegaan met die mensen, omdat ook ik díe realiteit heb ervaren. Ik heb alleen iets verder mogen meekijken in het bewuste stuk waarin wij nu zitten. En wat ik heb gezien, dat is niet eventjes gewoon snel gezien, maar heb ik heel uitvoerig onderzocht, is dat de mensheid zich voortdurend in een model begeeft in een moment van de tijd dat afgedekt wordt door onze persoonlijkheid, waardoor wij iets ervaren vanuit onze persoonlijkheid en het ook op die manier proberen te classificeren in een model waarin dus ons leven in een voortdurende cyclus zit van prikkels van buitenaf die maken hoe onze toekomst eruit ziet, waar wij dus niet een directe invloed op hebben. En dat klinkt aan de ene kant erg griezelig, maar dat is het helemaal niet, want als je daar uit het model gaat stappen dan ga je zien dat dit een insertie is in een veel groter deel van ons bewustzijn. En daar zit onze vrije wil.

 

Dus de mensheid zit, zoals ze het in het Engels zo mooi zeggen, in the prison of the mind, zijn dus ook gelaagde realiteiten omheen gezet door verschillende groeperingen en rassen, die ons bewustzijn ontoegankelijker hebben gemaakt voor welwillende wezens uit die dimensie en het is precies die reden, dat door het reactiepatroon van ons, die conditioneringen, ons stukje bewustzijn dat we nog hebben, in een frequentie hebben gebracht van ontoegankelijkheid en onbereid willigheid.

Want zo lang wij dus in een verhaal willen blijven geloven waarvan wij in origine ook voelen, van oorspronkelijkheid, dit is wie wij zijn. Maar wij zien het niet in een groter context, we plakken het alleen in het stukje waar wij nu zitten, dan willen wij een model in dit stuk naar voren halen en roepen, dit is wie we zijn. Maar in feite spreken we over wie we ooit zijn geweest.

 

We hebben nu even met een model te maken waarin we letterlijk gedomineerd worden door onze persoonlijke frequentie stukken. En ik kom het tegen binnen de bewuste wereld, mensen die heel ver zijn met hun bewustzijn, dat ze compleet vast kunnen lopen op het idee dat er dus een niet menselijk concept ligt en als je dat nog verder durft uit te diepen is dat dus van origine wel een echt menselijk concept, maar vanuit ons punt waar we nu zijn kun je dat dan eventjes een buitenaards concept noemen, maar in ons vermogen hoe wij dingen kunnen waarnemen en ervaren, niet meer in de juiste context kunnen plaatsen.

Het zit heel slim in elkaar. En ik hoop dat de kijkers nog steeds geboeid zijn omdat natuurlijk wat dat betreft het nog steeds een onderwerp is, dat heel veel aanraakt en prikkelt, maar ook heel veel vragen oproept. Laten we zeggen dat het daar om gaat, een vraag in onszelf op te laten borrelen. Dan zijn we goed bezig.

 

Arjan: Als we zo gedomineerd worden, dat het niet meer oorspronkelijk is, wat kunnen we dan doen zeg maar, om toch bij die oorsprong te komen. Dat dat toch elke keer naar boven komt, zijn daar speciale dingen voor die je kunt zeggen van, als je dat of dat doet dan kun je toch dichter bij die oorsprong komen?

 

Martijn: Ja die zijn er en het meest belangrijke daarin is, dat .. …. kijk het systeem hoe wij op dit moment in een gedomineerde controle laag zitten, waarin wij dus wel degelijk spirituele wezens zijn met heel veel intentie, liefde en kracht vooral, want dat is waar het om gaat, met veel kracht expressie kunnen brengen in deze realiteit, wordt in feite op een hele slimme manier bestuurd.

Dus wij hebben heel snel de neiging, dat wij heel snel naar het punt willen hoe wij eruit kunnen komen. Zo eenvoudig is het wel en zo eenvoudig is het niet om het 1,2,3 te verzetten. Want het model waarin we nu zitten draagt vleugels in zich. Het voorbeeld dat ik net noemde met die bloemkool en kinderen, is een simpel voorbeeld en is toch de basis.

Op het moment, dat wij gaan begrijpen dat deze realiteit waarin we nu zitten, eigenlijk ingenomen is en bestuurd wordt door een interdimensionaal ras, die dus achter het zichtbare spectrum opereert en letterlijk een systeem hier heeft binnen gebracht, waardoor het menselijk bewustzijn wat hier is, in een compleet andere structuur is gebracht, zullen wij dus eerst dienen te beseffen, dat als wij naar een grotere, oorspronkelijke realiteit willen, dat wij deze aarde in het bewustzijn dienen te bevrijden. En dat begint heel sterk in het bekijken van de mogelijkheid en aanneming en dat hoeft echt niet zoals ik dat zeg, wat ik vertel is mijn verhaal en mijn ervaringen, als je dat op een totaal andere manier ziet is dat helemaal oké, maar dat je dat gaat onderzoeken en daar dus ook actie in onderneemt. Het bevrijden van het bewustzijn waarin we nu in zitten, dat is de achtste laag die in feite geïnvaseerd is in het emotionele bewustzijn van de mensheid, daar zitten dus de sleutels in om naar een groter stuk te gaan. En ik merk het dat de mensen, die daar vrij van durven te komen, ook echt in een heel groot potentieel van het leven terecht kunnen komen.

 

Arjan: Dus eigenlijk niet uit de matrix gaan, maar het hier volledig in eigendom nemen.

 

Martijn: Ja, dat is inderdaad het allerbelangrijkste Arjan en daaraan gekoppeld zit ook onze gemoedstoestand. Want ik noemde het al even, het stuk emotioneel bewustzijn. De liefde en ondersteuning, die wij ondervinden van heel veel buitenaardse soorten en interdimensionale rassen, ook rassen die op de aarde wonen in een andere frequentie, dus gewoon aardse rassen, die wij dan classificeren als buitenaards, Het zijn gewoon medereizigers in het universum en wij zijn medereizigers van hen. Ze vragen ons ook, ga eens kijken naar dat stuk bewustzijn waar je je in bevindt en waar is het op gebaseerd. En we weten allemaal dat we onze realiteit opbouwen op basis van onze opvoeding. Dus de conditionering die je meemaakt als mens. En onze gevoelens, die wij in ons dragen, zijn alles en werkelijk alles bepalend om vrij te komen in het grotere potentieel. Als wij denken daaraan te kunnen ontsnappen en  dat we zeggen: ik ben al helemaal vrij van dit en dat, ik heb dat helemaal doorleefd, nu ga ik verder met het groter geheel, dan zijn er altijd nog zaken die je tegenkomt in je persoonlijkheid. En het slimme is, dat de persoonlijkheid in feite een maskering is van ons bewustzijn als wezen. Dus er speelt heel veel mee in deze realiteit.

 

Arjan: Het gevoel is heel belangrijk. David Icke spreekt bijvoorbeeld over psychopathie en buitenaardse en de afwezigheid van empathie. Zou je kunnen zeggen, dat er minder mens vriendelijke E.T.'s  of buitenaardse wezens of mensen of medereizigers off...?. ..38.18........ dat die dat gevoel niet hebben aangesloten en dat de meer ons welgezinde buitenaardsen wel dat gevoel hebben aangesloten, op de juiste manier gebruiken of  ….. zou je dat grofweg zo kunnen zien?

 

Martijn: Ja zo kun je dat inderdaad zien. Ja, ik kan er heel kort ja op antwoorden. Dat is ook zo. Kijk als je spreekt over empathie, het empathische vermogen, dat is natuurlijk ook iets wat wij zo hebben geclassificeerd, wat er dus ook daadwerkelijk is. De vraag is ook, wat is liefde en wat is angst? En zijn er alleen die 2 begrippen die er zijn of hebben wij dat er van gemaakt op basis van ons beperkte vermogen wat we op dit moment kunnen begrijpen met ons hoofd en ons hart, wat die gevoelens daadwerkelijk vertegenwoordigen. En is angst daadwerkelijk angst of is het op dat moment een stukje ontbrekende informatie in onze emotionele database waar we dus door reden x niet bij kunnen komen, waardoor er een persoonlijke ervaring uit dit leven, waar een gevoel bij is ontstaan, wordt gekoppeld aan een moment waarin die informatie ontbreekt. En precies dat mechanisme is wat de niet empathische wezens in feite ook inzetten tegen ons. En als we daar nog iets verder in gaan kijken, kun je zeggen, als je het woord liefde van het gevoel liefde afhaalt, en je haalt angst van het gevoel angst en je gaat kijken naar de kern van de kracht in feite van die 2 emoties, dan is dat schepping. Alleen wij hebben dat in 2 krachten opgedeeld. Dus mensen kunnen enorm blijven haken achter angst en daardoor zeggen daar wil ik niet meer heen, dat is een heel onprettig gevoel, wil ik niks mee te maken hebben, ik ga alleen voor de liefde.

 

Ik heb heel veel Syrische mensen hier uitvoerig over gesproken en zij geven ons ook aan, zodra de mensheid bereid is om buiten de kaders van angst en liefde te kunnen kijken oftewel het potentiële nul veld durft te bereiken, het neutrale veld waarin kracht alleen maar kracht puur kracht is, scheppingskracht, buiten de ervaringen die ons hebben gemaakt wat liefde en angst betekent, op dat moment wordt alles wat ons afhoudt van kracht, wordt opgelost.

Het is namelijk zo, dat die empathische of niet empathische wezens niets anders doen dan in ons morfogenetisch veld aan te lijnen, ze breken in feite ongevraagd in en dat is logisch omdat zij de meesters zijn van deze matrix op dit moment, breken ze in op ons morfogenetisch bewustzijn, ze pluggen in op een stukje nog niet doorleefde energie, kracht, die wij geclassificeerd hebben als angst, die energie benutten ze en die gebruiken ze tegen ons. Op het moment dat wij bang zijn voor andere wezens geven wij hen die kracht doordat het bij ons niet is opgeruimd. En hetzelfde geldt ook voor liefde. Dus wij willen heel graag met liefde werken, dat is ook een heel belangrijke “tool”, maar de kracht waar je daadwerkelijk mee werkt, liefde, is de onuitputtelijke scheppingskracht die wij ins ons dragen, wie wij zijn. Dus het is een buitengewoon interessant iets en hier snijden we echt, echt het hoofdonderwerp en het hoofdthema aan. Dit is waar het om gaat.

Hiermee komen we direct in de kern van het  hele verhaal.

 

Arjan: Oké. Het klinkt heel erg ook als wat in de leer van de non dualiteit, de Advaita Vedanta, om de dualiteit te ontstijgen en in het neutrale veld te komen.

Je hebt gezegd, dat je niet zoveel hebt gelezen, weet je daar iets van, is dat in die hoek of ….

 

Martijn: Ik kan het vergelijken aan hand van de gesprekken die ik daarover heb en ook de informatie die ik gewoon in mijzelf heb meegenomen naar de aarde, en dan begin ik even met mijn kindertijd.

Ik kon als kind niet begrijpen en inmiddels begrijp ik hoe dat werkt op de aarde, maar ik heb als kind heel veel moeite gehad om te gaan begrijpen hoe het komt dat mensen iets anders zeggen dan dat ze bedoelen, dus bewust liegen. De waarheid verdraaien.

Ik kon niet begrijpen, dat als ik op televisie de NOS keek en het is helemaal niet een sneer naar de NOS want daar gaat het niet om, als ik naar het nieuws keek en mensen iets zag vertellen, leiders en dat vertel ik ook in mijn lezingen, dat ik dus zag als kind, aan de energie kon zien, kon lezen van, die persoon zegt dit, maar hij is met iets heel anders bezig. En dat stukje, dus iets zeggen en iets totaal anders werkelijk doen, dat is dus een stuk waardoor je dualiteit creëert, in feite komt dat wezen op zich in een spagaat terecht.

Ik heb gesprekken gehad met Pleiadische mensen en deze mensen zeggen ook van, de dualiteit zoals jullie dat op dit moment ervaren, dat is het hè want wij ervaren het op de manier zoals wij het nu ook daadwerkelijk ervaren, zegt helemaal niks over of het werkelijk  zo is zoals wij het nu meemaken.

Wat zij zeggen is, op het moment dat je dus begrijpt dat die 2 tegenovergestelde krachten liefde en angst in dit geval, dat die dualiteit, laat ik het maar even dualiteit noemen, dat die dualiteit niets anders is dan een classificatiemodel van jullie zelf en dat je dat ook kunt gaan benutten om elkaar te bekrachtigen, dus niet in de strijd terecht komen maar bekrachtiging, dan ga je ontdekken dat dualiteit niets anders is dan een bekrachtigingsmiddel.

Maar de wijze waarop wij het op dit moment gebruiken en laten we ons gewoon daar zelf in vergeven als collectieve beschaving, het is allemaal onderdrukking op vrijheid waar wij het in neerzetten en ook ik spreek daar in die termen. Omdat het op dit moment wel zo werkt.

Dualiteit is in feite ….... ik hoor wel eens van mensen, die zeggen ja bij andere rassen is geen dualiteit, daar is niets meer aan de hand, alles is opgelost in liefde. Nou ik kan daar in meekomen binnen het bewustzijn van die rassen, die functioneren anders, die hebben een ander vermogen dan dat wij op het moment tot onze beschikking hebben. Maar er is wel degelijk dualiteit in die context.

Want de ellende, die we nu op aarde hebben en ook de grote, prachtige, mooie evenementen, maar de verstrikking waar de aarde nu in zit, dat is in het hele universum gaande.

Dus het is een voortdurende galactische oorlog, zo kun je het rustig zeggen, die gestoeld is op ons bewustzijn. En dit is heel belangrijk. Wij zijn de sleutels in het oplossen en in het recht trekken van wat er universeel gaande is. En de aardse mens is daar een leidende indicator in.

 

Arjan: En hoe kan dat dan, want het is natuurlijk  hartstikke leuk om te horen dat we …. en ergens voel ik ook wel ….. ik durf nog niet te zeggen van dat ik weet dat dat zo is, of dat ik voel dat dat waar is, of dat ik wil dat dat waar is, want het is natuurlijk ook heel prettig om van jezelf te zeggen, wij zijn zó belangrijk en het hele universum kijkt naar ons en dat is wel wat je uit diverse getuigenverslagen hoort van mensen, die met buitenaardse wezens in contact zijn, jij spreekt daar zelf ook op die manier over. Hoe kan het nou, dat wij eigenlijk met 1% aangesloten bewust zijn, dus als volstrekte imbecielen, als kippen zonder kop rondlopen en dat wij zo'n centrale belangrijke rol in het bewustzijn van het hele universum, multiversum in beslag nemen?

 

Martijn: Ja, dat komt omdat het universum dat wij op dit moment zien als het universum, een onderdeel is van onze realiteit, van ons bewustzijn. Dus alles wat er in het universum plaatsvindt, dus ook de andere rassen, alle sterrenstelsels, alle planetaire realiteiten, is allemaal een onderdeel van ons bewustzijn. En op het moment dat deze wezens, die uit die realiteit komen ontdekten dat ze in feite onderdeel zijn van ons bewustzijn, gekoppeld en gelinkt zitten aan ons bewustzijn, dat moesten ze ook eerst uitzoeken en hebben ze ook ontdekt, pas op dat moment werd duidelijk hoe belangrijk het stuk universum is wat er op dit moment gezien wordt.

En hiermee valt het bijna niet meer te benaderen met het menselijk bewustzijn of zoals wij nu denken. Dat bepaalt en dat heeft ook gezorgd, dat de mensen op dit moment niet massaal bezocht worden op de wijze zoals wij het logisch zouden achten. Want op het moment, dat hier grote landingen zouden plaatsvinden, mega grote ruimteschepen zouden landen, prachtige, mooie wezens op de aarde neerstrijken, dan vindt er dus een invasie plaats in een stuk bewustzijn waarin wij nu zitten. Dus we worden radicaal geüpgraded denken we. Wat er gebeurt is het tegenovergestelde, omdat zij ons morfogenetisch veld enteren.

 

Vandaar ook, dat die 2 lagen van bewustzijn niet in een uur tijd maar zo eventjes zijn uit te leggen.  Vandaar ook, dat het heel belangrijk is, dat we met onze voeten op de grond blijven staan terwijl het een heel groot zweefverhaal eigenlijk lijkt, dat we dus beseffen dat alle sleutels in ons zitten en in onze realiteit. Dus op het moment, dat wij de aarde terug gaan nemen zogezegd in ons bewustzijn, dat wij dus als collectieve beschaving de moed opbrengen om weer autoriteit terug te halen via allerlei verschillende modellen, die daarvoor beschikbaar zijn, kunnen wij deze planeet helen, kunnen wij het bewustzijn van de planeet helen en kunnen ook de mensen terugkeren uit tekorten. Door een  …. .?47.19...... mechanisme kunnen mensen weer terugkeren in het geluk. En op het moment, dat de mensen uit de tekorten komen, uit drama's en trauma, dus in vrijheid, dat je gewoon de wereld kunt rondreizen zoals jij voelt, dat je graag met je kinderen gewoon naar een prachtig land wilt om je kinderen daar kennis te laten maken met onze prachtig mooie planeet. Als al die zaken weer beschikbaar zijn, terugkeren in de vrijheid, dan gebeurt er iets in ons emotionele bewustzijn waardoor wij de informatie krijgen. En dat wordt letterlijk door angst afgedekt.

En daar kun je heel lang onderzoek naar doen, als je dat potentieel in jezelf in feite niet aan durft te snijden dan blijf je er op een gegeven moment achter hangen.

 

Arjan: Ik heb nog een paar praktische vragen, die ik je ook graag zou willen stellen.

Twee nog even heel duidelijk over psychopathie. We hebben bij One Heart, Jan Storms iets gehad  van 2 jaar geleden en hij gaf er voor mij een hele indrukwekkende lezing over. Die zei eigenlijk van, psychopathie we hebben hier al moeite om het bewustzijn te beschrijven en psychopathie is eigenlijk de afwezigheid van bewustzijn, dan weten we helemaal van toeten noch blazen. Maar die zei, dat er gewoon, dat de afwezigheid van empathie in wezens bestaat, daar heeft hij ook heel veel in meegemaakt, hij heeft er onderzoek naar gedaan vanuit allerlei richtingen, die zei van, het is heel belangrijk om te erkennen dat dat er is. Wij zijn in de spirituele en alternatieve hoek natuurlijk heel erg van de verbinding, dat we overal verbinding mee willen maken, maar na zijn lezing had ik zoiets van, nou dat weet ik nog niet of ik daar wel verbinding mee wil. Dat je denkt, er is gewoon een afwezigheid van bewustzijn, het is eigenlijk continu destructief of parasitair en uit zelfbescherming kun je het contact dan beter helemaal afsluiten. Ook gewoon letterlijk een aantal keren fysiek moeten zeggen in contact met mensen, dat ik gewoon voelde van ja het is gewoon toch niet lekker, en dat aandachtig dacht ik van, nou ik moet mezelf gewoon beschermen. Hoe zie jij dat, de afwezigheid van bewustzijn en verbinding en bescherming zeg maar, hoe acteer jij daar voor jezelf in?

 

Martijn: Gesproken vanuit het moment waar ik nu ben, kan ik zeggen dat ik met iedereen, die zich openstelt, in verbinding kan zijn. En dat ik daar ook bewust voor kies om dat gewoon te laten ontstaan. Ik heb in mijn periode van mijn leven natuurlijk ook momenten gehad, dat ik het verkoos om het op dat moment niet te ervaren. Althans niet op de manier wat de ander vaak dan ook van jou wil. Dat is een soort beschermingsmechanisme, dat kun je zien als een soort bescherming. Aan de andere kant, het ontbreken van empathie dan zou je je ook kunnen afvragen, wat bedoelt de één met het woord empathie. Want alles is gelaagd in energie en ladingen. Maar laten we eens aannemen dat het empathische vermogen daarin, of het geweten, dat je daar dus ook een stukje bewustzijn aan koppelt, dat heeft natuurlijk met bewustzijn te maken, is ook allemaal gebaseerd op kaders van nog niet doorleefde angstpatronen en het onderdrukken van emoties.

 

Ja, hoe ik daar mee omga, is op dit moment, ik ben gewoon met de mens in verbinding. En ook mensen, die het niet met me eens zijn, daar voel ik geen enkele frictie mee, ik voel namelijk, dat we met elkaar bezig zijn om tot een heelheidsproces te komen, om te ontdekken hoe de zaken in elkaar zitten. En op het moment dat het bij mij, en je geeft jezelf ook als voorbeeld, dat je iets tegenkomt  dat niet helemaal synchroon loopt of niet kloppend is op dat moment, dan mag je dat moment ook gewoon loslaten. Mag je ook gewoon zeggen van, nou op dit moment loopt het gewoon niet.

De gedachte, die wij daarbij hebben, de gevoelens die we daarbij hebben, die kunnen we later nog wel eens herzien. Of het werkelijk datgene was wat we denken dat het op dat moment is. Maar op het moment waarin je zit, mag je dat gewoon doen. En als je elkaar respecteert, dan kun je dat ook gewoon zo laten.

Overigens het woord respect is één van de belangrijkste zaken van het universum. Wij spreken heel veel over liefde en verbinding, natuurlijk, maar het begint met respect. De “teachings” van de Siriaansche meesters zijn ook, dat als je geen respect voor elkaar hebt, kun je ook geen verbinding met elkaar krijgen. Wezenlijke verbinding. En als je geen verbinding met elkaar hebt, kun je ook niet wezenlijk  een krachtverbinding met elkaar krijgen, een scheppend vermogensverbinding, oftewel wat wij dan liefde noemen.

Wij roepen dan wel, dat wij onvoorwaardelijke liefde willen voelen en ik ben onvoorwaardelijke liefde, maar hoeveel respect heb je werkelijk voor je zelf en hoeveel respect heb je werkelijk voor een ander. Op het moment, dat je iemand iets ziet doen, waar jij al een mening over hebt op basis van je eigen ervaringen en je wordt daar dus plotseling mee geconfronteerd, wat voor gevoel komt er dan bij je boven? Als die persoon dan toch eventjes assistentie nodig heeft, ga je die persoon daadwerkelijk even helpen, ondersteun je die persoon in dat moment, of zegt je mind van nee,  er is een oordeel en  …. Dus voortdurend is een stuk respect naar elkaar toe van essentieel belang.

Ook in processen waar je met elkaar samenwerkt, ook in processen waarin je afscheid van elkaar hebt genomen. Ook natuurlijk een hele belangrijke, dat je altijd in je emotionele bewustzijn wel voor elkaar durft te blijven staan en de oordelen overstijgt. Dat je echt “beyond” de oordelen kunt kijken. Dat is wie wij zijn.

 

Arjan: Altijd in het moment

 

Martijn: Altijd in het moment, Want we zijn allemaal al doende lerende, ook ik, juist ik. Ik noem mijzelf maar altijd als voorbeeld omdat ik natuurlijk voor mijzelf toch ook een behoorlijk onderzoek en informatie in mij draag wat heel veel onderzoek ook in mijzelf oproept. Dus ja, ik zeg dan laten we gewoon respectvol met elkaar omgaan en op het moment dat je daar gevoelens in hebt, die afwijzend zijn, durf die gevoelens maar aan de kant te zetten en te erkennen als referentiekaders, die er niet toe doen.

 

Arjan: Ja poeh, een mooie uitdaging.

 

Martijn: Een hele mooie dag met elkaar ervaren, terwijl je iemand in wezen helemaal niet echt aardig vindt, puur om jezelf de kans te geven om wezenlijk met die persoon in contact te komen om een prachtige dag te hebben. Dat kan dus gewoon. We doen veel te moeilijk.

 

Arjan: In één van je lezingen heb je genoemd, dat je ergens een keer mee werd genomen naar een andere planeet en dat je daar in een ruimte was en dat je daar allemaal jasjes aan de kapstok zag hangen met het NASA logo erop.  En ook dat, dat heb je vaker verteld, je toch niet alleen van jezelf maar ook van anderen, maar ook zelf heel vaak dingen hebt gezien en indicaties hebt gehad, dat toch onze militairen en de NASA heel erg in verbinding staan met bepaalde soorten buitenaardse rassen.

Ja, hoe moet ik dat zien, weet je daar iets meer van? Kun je …

 

Martijn: Ja daar weet ik veel meer van. En ik ben mij terdege bewust dat ik dus een vrijspreker ben, ik spreek ook vrij, ik ben mij alleen wel heel erg bewust, dat de vrijspreker die ik ben, dat ik dat op een manier doe waarmee ik niet het onheil over mezelf afroep. Waarmee het onheil op mij persoonlijk helemaal niet van belang is, omdat ik nergens maar dan ook werkelijk nergens bang voor ben, maar meer om het proces niet in de weg te staan, dat zaken dus aan het licht komen op een heel natuurlijke, transparante en rustige manier. Dus het breekijzer heb ik niet uit de kast gehaald.

Ja, daar kan ik heel veel meer over vertellen en ik weet ook dat er met argusogen geluisterd wordt naar deze situatie en ik heb daar nog niet zo heel erg veel over verteld, simpelweg omdat de lezingenserie natuurlijk opgebouwd is in een lijn om eerst te gaan kijken wat onze positie ergens ook is. En ook om kracht te gaan halen in het doorbreken van patronen, die ons in feite limiteren om terug te keren in ons galactisch bewustzijn.

Ja, ik kan er wel iets meer over vertellen, het heeft alles te maken met dat er een heel groot agenda bezig is hoe zaken worden verward, de verwarring van de menselijke geest, de verwarring van onze hersenen capaciteit hoe wij zaken zien, dat wordt voortdurend gebruikt.

Dus wij denken dan bijvoorbeeld dat de militairen alles weten van geheime toestellen, die er in de lucht zijn, van de terug ontwikkelde buitenaardse, interdimensionale voertuigen, daar moeten de gevechtspiloten van vliegtuigen van weten, maar niets is minder waar.

Er zijn heel veel verschillende lagen binnen de militaire industrie en de militaire groepen die dus gelieerd zijn aan een land hebben ook een verbond zoals bijvoorbeeld bij de NAVO. Maar zo kan een Nederlandse F16 squadron binnen een paar seconden tijd overgeschakeld worden op een Chinees squadron. Aangesloten worden op een ander systeem. Dus wat ik ermee aangeef is, dat het niet is wat het lijkt, wij denken in die termen, wij moeten vooral denken op de wijze zoals andere groepen willen dat wij denken.

En binnen die lagen van militaire hiërarchie zitten onvoorstelbaar veel ..?...56.17..  groeperingen met allerlei andere agenda's, die ook  rookgordijnen zijn over elkaar heen, vaak niet eens van elkaar weten, dat er ook rookgordijnen zijn van de ander.

Als je het van buitenaf gaat onderzoeken en ik heb een heel groot talent mee mogen nemen van remote viewer op een extreem krachtige manier, wat ik van kinds af aan gebruik op momenten dat dat nodig is. Ik zal dat nooit zo maar inzetten naar mensen toe, dat gaat ook helemaal niet, want dat werkt niet, maar globaal gezien wat te maken heeft met het welzijn van de mensen, gebruik ik remote viewing.

En ik heb, afgezien van persoonlijke ervaringen ook, met remote viewing heel veel ontdekt en de militaire industrie is in feite opgedeeld in heel veel verschillende zones en lagen, verschillende werkelijkheden, maar ook verschillende commandostructuren die aanwezig zijn, en binnen die realiteit van buitenaardse technologie is het zo, dat onze Nederlandse F16 straaljagerpiloten wel zijn opgeleid dat er dus atmosferische verschijnselen zijn, maar weten niet in het buitenaardse context hoe dat precies in elkaar zit. En ik durf hier voor de camera wel gewoon te zeggen, dat ik wel eens met mensen gesproken heb, die piloten zijn op de NAVO basis en dat ze zich niet allemaal aan de eed houden. En ze zijn echt wel op de hoogte van dat er bepaalde zaken gebeuren waar ze niet over mogen spreken. Wat zij weten zoals het hun gebriefd wordt is, dat dat super geavanceerde geheime toestellen zijn van een nog niet nader geclassificeerde groep op aarde, die buiten de ruimte en tijdzone, buiten het zichtbare lichtspectrum opereert. Dat weten zij. Maar zij weten niet het hele grotere verhaal er achter. En dat is ook logisch hè, want die mensen hebben daar ook geen tijd voor, die worden geïnstrueerd.

 

Nu terug naar jouw vraag, want ja één vraag is vaak het begin van een hele riedel aan woorden en zinspelingen. Er is buiten deze aarde een programma actief, dat in samenwerking met onderdelen van NASA interstellaire vluchten heeft ontwikkeld, zeg maar. En daar ben ik wel eens aanwezig geweest. Ik heb daar mogen kijken en ik heb inderdaad ook gezien, dat NASA betrokken is o.a. NASA maar ook heleboel andere organisaties betrokken zijn bij het aanvliegen op andere planeten. En daar zijn ook overeenkomsten op gesloten. Er is echt alles aan gelegen om dat geheim te houden. Aan de andere kant kun je vragen, hoe komt het dan dat ik dat meemaak?

En dat komt simpelweg, omdat het bewustzijn van de mens op een gegeven moment verder gaat kijken dan datgene wat zich laat zien. En daar ben ik kennelijk dus heel erg goed in om aangelijnd te worden door andere buitenaardse beschavingen, mensen zoals jij en ik zelf ook, waardoor ik een kijkje kan nemen.

En heel veel geld wordt uit het circuit onttrokken voor dit soort grote evenementen. Het is enorm.

 

Arjan: Bij Project Camelot zijn er ook diverse getuigenverslagen, die daar wel van verhalen, dat er op Mars daar zouden 700.000 man zijn...

 

Martijn: Ja

 

Arjan: Dat zijn dingen, die je ook allemaal hebt gezien?

 

Martijn: Ja, ik ga er zo iets meer over vertellen.

 

Arjan: En er zijn ook allerlei dingen bekend over Saturnus, dat Saturnus die geluidslagen zou hebben en dat die artificieel zijn. Foto's vanaf de jaren 70 zijn er eigenlijk al dingen over bekend. Heb je daar vanuit jouw perspectief ook naar gekeken? David Icke die zegt van, wij leven eigenlijk in een soort Saturnus/Maan matrix, waarbij de energieën vanaf Saturnus naar de Maan gaan en ons in een bepaalde bandbreedte houden. Heb jij ook dat soort dingen gezien? Kun jij dat vanuit je ervaring bevestigen?

 

Martijn: Niet zozeer dat ik dat vanaf Saturnus heb gezien. Ik zie het op een andere manier, ik hoor die frequenties en ik heb het ook gewoon meegenomen. Kijk we proberen dat te verklaren, het model waar wij nu in zitten, maar het is in feite een grote afleidingsmanoeuvre van een nog veel groter evenement. Natuurlijk zijn er krachten bezig om het bewustzijn van de aarde in feite in een bepaalde frequentie te houden. Men spreekt over een verlaagd bewustzijn, ik noem het een hele kleine bandbreedte. Want het bewustzijn, dat we op dit moment in ons dragen, is de frequentie letterlijk net zo hoog als ons oorspronkelijk vermogen. Alleen de vermogens zijn ingeperkt. In het stukje vermogen dat we nu hebben, proberen we duiding te geven wat er vanaf Mars gebeurt naar de Maan. Ik houd me daar een beetje verder van omdat ik daar verder geen directe informatie heb in de context van zoals bijvoorbeeld David Icke dat heeft.

 

Maar wat ik wéét is, dat er kennis is op deze aarde van het feit dat de aarde onder controle staat van interdimensionale groepen. En die kennis is al in de jaren 40 in feite heel goed uitgeplozen en die informatie die is zo geclassificeerd en daar is het hele militaire structuur commando op gebaseerd. In feite hebben we een soort interdimensionale politie organisatie, die niet aards is en de boel waarneemt, ook aanstuurt, bijstuurt op de plekken waar het nodig is en op deze aarde zijn interdimensionale en buitenaardse rassen aanwezig om ons in dit stuk, waar we nu zitten, gewoon draaiende te houden. En de kracht van het hele verhaal zit hem in het feit, dat ze zich letterlijk onzichtbaar houden. Want ga maar iets aantonen wat niet zichtbaar is. Nou, ik weet wel wat dat oproept bij de mensen.

 

Zou het zo zijn, dat ik al die ervaringen niet zou hebben, dan zou ik daar nog steeds over spreken, daar heb ik wel eens over nagedacht, en ook over gevoeld, zou het alleen wel een stuk lastiger zijn, omdat de vragen die je stelt, gesteld krijgt, beantwoorden kunt op basis van je eigen vragen en dat maakt het verhaal ook authentiek en sterk.

Ook is dat trouwens weer iets, dat veel mensen ook wel eens beangstigend vinden, doordat ik, ik zit hier lekker ontspannen te spreken, soms kan het ook wel eens op een dermate manifesterende wijze overkomen, dat mensen verward raken want het is zo anders als je die informatie rechtstreeks binnen  krijgt. Het is niet van de mond, dat is vanuit ons energieveld wat er gebeurt.

We hebben 2 soorten onderzoeken hè.

Het eerste is, je hebt mensen op deze planeet, die zijn buitengewoon geïnteresseerd in het verschijnsel vanuit welke invalshoek dan ook, maakt niets uit. Ze gaan een onderzoek doen op basis van hun interesse.

 

Arjan: Buitenaardse verschijnselen?

 

Martijn: Buitenaardse verschijnselen of paranormale verschijnselen, dat maakt eventjes helemaal niets uit. Op basis van die onderzoeken komen dus resultaten naar buiten en die resultaten worden verzameld en een beeld komt daaruit er komt ook een resultaat uit wat hun verklaring is. En dat onderzoek, dat die mensen doen, dat is dus in feite de ervaring van hun geworden. De ervaring. Dus er komt een ervaring voort uit onderzoek. En bij mij is het net andersom, ik ben die ervaring. En vanuit die ervaring doe ik een onderzoek. Dus het is net andersom en daarom ben ik ook zo buitengewoon geïnteresseerd om die 2 groepen bij elkaar te brengen. En het punt is wel dat daardoor, omdat ik die ervaring ook bén en daar ook heel vrij over spreek, dat er dus ook energieën vrij kunnen komen, die wij niet altijd helemaal begrijpen.

 

Gisteravond nog een hele mooie lezing gegeven, waarin mensen ook zeiden: wow ik ben dansend naar huis gegaan de vorige keer en er waren ook mensen die zeiden, ja ik ben met zo'n zwaar gevoel, ja een heel ziek gevoel ben ik naar huis gegaan. Het klopt precies wat je hebt vertel Martijn, het gebeurt inderdaad ook. Maar hoe kan dat nou?

Daar zeg ik maar één ding op: mensen zijn in dit tijd continue waarin we nu zitten, zo ongelooflijk lang in het bewustzijn onderdrukt, we hebben zoveel psychische en emotionele ballast in ons morfogenetisch veld zitten, dat duurt al miljarden jaren in de tijdsspanne waarin we nu zitten. Niet 6000 jaar voor Christus, het duurt veel langer dan dat. En het menselijk bewustzijn heeft nooit echt de kans gehad om zich te openbaren in de put waarin we nu zitten. En het is echt niet vreemd, dat op het moment dat wij dus in aanraking komen met dieperliggende emoties in ons bewustzijn, hetzij dat ik er iets over vertel en daardoor komt er iets op gang, of iemand anders vraagt iets waardoor het op gang komt, of het komt gewoon puur uit jezelf op gang, dat kan ook hè want dat is helemaal geen onmogelijkheid. Dan gebeurt er iets in ons neurologische circuit fysiek en in ons niet fysieke neurologische circuit, wat 99% is van onze werkelijke neurologische frequenties, daar worden gevoelens naar voren, pakketten informatie, worden daar verstuurd, die gevoelens naar boven halen, die wij niet kunnen begrijpen.

Dat zijn gevoelens, die wij niet kunnen plaatsen bij een kader van wat we in dit leven hebben ervaren. En die gevoelens kunnen zo krachtig zijn, dat ze letterlijk ook fysiek emoties en gevoelens  oproepen waardoor je het gevoel hebt dat het iets negatiefs of zwaars is. Ik zeg nog steeds weer: we zijn goed bezig. Laat het maar gewoon toe. Er kan niets gebeuren, er is helemaal geen angst nodig. Die gevoelens zijn de wedergeboorte van een veel hoger, groter stuk bewustzijn. Het is samenvoegen van de dimensionale bewustzijnslagen. En als dat inderdaad zo naar voren komt, laten we er dan voor elkaar zijn, dat roep ik ook naar de mensen. Ga niet flippen, ga niet roepen van, ik ben ziek geworden niet alleen bij mijn lezing of andere activiteiten overal over de wereld, sta klaar voor elkaar. En leg daar geen oordeel op van goed of kwaad, het is een proces en dat proces dient zich aan, simpelweg omdat die persoon daarin verkeert. Ja dit is gewoon een boodschap, die ik toch nog echt heel graag wil meegeven.

 

Arjan: Nou hartstikke mooi.

Je doet nu een lezingenserie van 4 lezingen en je zegt, dat je dat eigenlijk veel meer hebt, en ook dat je best wel een tijd heb gewacht om met deze 4 te komen, omdat je zoiets had van, ja het moet ontvangen kunnen worden. Hoe heb je die, want je doet het nu bijna een jaar, hoe is het voor jou geweest om nu langere tijd deze lezingen te geven?

 

Martijn: Fantastisch. Echt fantastisch. En waarom fantastisch? Omdat het heel veel in beweging zet. Ik spreek vrijuit, puur om beweging te krijgen en mede te inspireren om die gevoelens waar ik het zojuist over had, om die weer toe te staan. En wat het mij heeft gebracht als wezen, is heel veel vreugde, heel veel liefde, heel weinig vrije tijd in die zin, dat ik nog echt in mijn tuin kan werken, dat is op dit moment gewoon een beetje sporadisch, maar het is gewoon goed want het hoort er ook bij en ik doe het met liefde en inzet. En ik zie, en dat is heel belangrijk Arjan, ik zie dat de mensen, en daar hoor ik zelf ook bij, wij hebben een hele nieuwe koers nodig. En ik zie, dat de mensen geraakt worden door het gevoel van dat wij meer zijn dan alleen het stukje dat we op dit moment van onszelf ervaren. Dat wij niet gek zijn, dat er dus daadwerkelijk een structuur is die mindcontrol, niet alleen in dit stuk hoofd waar we nu in zitten, in een groter galactisch bewustzijn operationeel heeft. En dat wij dus daadwerkelijk mogen healen uit deze situatie, dat er honderdduizenden mensen alleen al in Nederland echt niet op hun achterhoofd gevallen zijn. Dat heeft mij heel veel plezier en heel veel vreugde gebracht en heel veel kracht gegeven, ook in de punten waar ik ook wel eens een keertje huil puur vanuit dat gevoel van besef dat het er zo ongelooflijk toe doet. Dat kan een stuk muziek zijn waar ik echt helemaal door geroerd word, het kunnen momenten zijn dat ik naar een boom kijk waar een vogel in zit waar iets gebeurt wat mij wezenlijk zo diep van binnen raakt, de schoonheid van het leven, de scheppingskracht. Het heeft mij zoveel gebracht wat mij gemotiveerd heeft inderdaad lekker door te gaan en ik ben ook tegengekomen, dat er heel veel mensen proberen mij te ontmoedigen door daar allerlei argumenten tegenin te brengen waarom het anders zou zijn.

Ik zeg maar één ding: ik ben niet te demotiveren. Want het is namelijk zo, dat het ook allemaal anders kán zijn. Daarom zeg ik ook, dat dé waarheid niet bestaat. De eerste de beste die echt dé waarheid komt vertellen, zou nog in deze matrix binnen mogen lopen. Want elke vorm van realiteit bestaat. En wij bestaan uit zoveel verschillende lagen van bewustzijn, dat we er alleen uit komen door stapsgewijze met elkaar daar naar te gaan kijken hoe dat in elkaar zit.

 

Nou ik heb dat als een heel bijzondere ervaring meegekregen, ik voel de vreugde en het plezier. Ik heb ook ongelooflijk tegenwerking gehad natuurlijk op allerlei mogelijke manieren, wat ik dan wel als een welkomstcadeau ervaar. Ik word er ook niet boos van. Want op het moment dat je iets doet met elkaar, want ik doe het niet hè, het zijn de mensen dus die komen, ik mag gewoon die rol daarin vervullen om het in beweging te zetten en in feite doen die mensen dat, de mensen zetten dat in beweging. Ik voel het ook iedere keer, dat ik heel dankbaar ben, dat ik er mag zijn. Want één ding is zeker, de mensen, wij op aarde wij zijn wonderen. Wij kunnen dingen doen waar we op dit moment veel over lezen, maar het nog niet beleven.

En mijn taak is om dat in beweging te zetten en ik ben daar, ja ongelofelijk gelukkig van. En er komt nog veel meer. En niet alleen vanuit mijn hoek, maar vanuit heel veel andere hoeken.

 

Arjan: Ben ik heel blij te horen, ik ben ook heel blij dat ik daar zelf ook onderdeel van ben geweest van jouw leven overigens. Vaak kun je een speld horen vallen en zit iedereen op het puntje van de stoel gebiologeerd naar jou te luisteren en ja, ik ervaar er zelf ook heel veel vreugde bij, het is echt geweldig.

Je zegt even net, er gaat nog veel meer komen. Je zei: we doen nu de eerste 4 en ik heb eigenlijk nog veel meer, misschien wel 22. Heb jij al het gevoel van, wij zijn klaar voor de volgende 4 of de volgende 10 of de volgende. Hoe voel jij daarover?

 

Martijn: Wederom een hele goeie vraag. Vorig jaar had ik die plannen al helemaal klaar liggen om dat neer te leggen. Deze lezingenserie heb ik in samenwerking met Siriaansche mensen helemaal doorgenomen en besproken en allemaal geverifieerd op basis van gevoel, emotie en het aardse bewustzijn hè, in relatie tot ons galactische bewustzijn.

Want ik kan wel heel graag iets willen vertellen, maar daar gaat het niet om, het mag ingeplugd worden op het bewustzijn. Het gaat om draagvlak. Het gaat om respect. En in Nederland was en is nog steeds heel veel te doen op het gebied van het draagvlak van respect. Op het moment, dat wij deze gevoelens naar voren laten komen dan heeft dat invloed en impact, laten we dat niet onderschatten, op de realiteit van hoe zaken zich voortbewegen.

Mensen, die hier niet mee bezig zijn, zullen er op dit moment niet veel van meekrijgen, maar de kracht waarmee wij in het potentiële veld aan het werk zijn, wordt dermate groot dat we daar binnenkort echt wel iets in gaan ontdekken en ervaren. Steeds meer mensen komen bijvoorbeeld ook bij mij een lezing binnen en zeggen: “Ik ben hier nog nooit mee bezig geweest, maar ik voel dat ik er heen moet. Ik heb het altijd belachelijk gevonden.”

Die data, die informatie komt binnen bij de mensen, dat het tijd is.

 

Dus ja, antwoord op jouw vraag, het hangt er helemaal vanaf hoe het zich ontvouwt. Mijn inzet is om na de zomervakantie, medio september/oktober, te beginnen met de nieuwe lezingenserie, 4 delen, die aansluit op deze eerste 4, maar je hoeft die eerste 4 niet perse te volgen, net zoals je elk deel los kunt volgen. Want het gaat niet om een deel, het gaat om je eigen frequentie waar dus je informatie zit. Het is alleen wel zo, om die oproep van binnen te voelen om mededrager te zijn van die grotere realiteit, hoe die er dan ook precies uit ziet, dat maakt helemaal niet uit.

Dus ja, die intentie ligt er en ik ga ook een paar, ja workshops wil ik het eigenlijk ook niet noemen, ik ga een paar trainingen met de mensen delen door het hele land om het bewustzijn op basis van die nog niet eerder, gevoelens die we soms kunnen ervaren, om die gevoelens naar voren te laten komen en op basis van die gevoelens, bepaalde zaken in ons leven te gaan ervaren. We gaan er andere kaders in brengen. Daar werk ik ook mee, ik werk ook vanuit een praktijk met de mensen en dat doe ik ook puur vanuit mijn plezier en ik merk dat de resultaten overweldigend zijn. Wij kunnen daadwerkelijk een andere kant uit. Wij kunnen werkelijk loskomen van de maskers die ons opgelegd zijn, waarvan wij denken dat het voorkomt uit de incarnatie.

Dus ja, er komt nog heel veel meer, mijn inzet is september/oktober. 

Maar de eerste lezingenserie van 4 delen ben ik ook aan het aanvullen en mensen die mijn lezingenserie vaker volgen zeggen ook steeds: “Er zit in elke lezing steeds weer andere extra informatie” en het klopt ook want ik gebruik wel een slide show, maar de informatie is wie ik ben en die zet ik op elk moment in. Wat ik heel belangrijk vind is dat er meer samenwerking gaat komen om evenementen en thema's aan elkaar te koppelen. Want zoals ik mensen bekrachtig, zo zou ik het ook enorm leuk vinden als andere mensen mij ook kunnen bekrachtigen. Dat is wat ik ook nodig heb, want ik ben ook Martijn.

 

Arjan: Nou ik kijk heel erg uit naar wat komen gaat en ik wil je ontzettend bedanken, dat je spreekt, waarover je spreekt, dat je het op je hebt genomen om vrijspreker te zijn, dat is toch niet niks. Ja, het zit toch wel in een bepaalde hoek, om dat te doen vraagt heel veel moed. Je gaat toch wel heel wat stappen verder dan ja wat we tot nu toe in onze alternatieve en super fringe circuit hebben gezien, daar push jij nog even een stukje verder. Ik ben heel erg blij dat je dat doet. Dankjewel daarvoor, ook dank dat je vandaag naar de studio bent gekomen om het interview te doen en ik kijk heel erg uit om nog veel meer van jou te horen.

 

Martijn: Het genoegen is geheel aan mijn kant.

Dankjewel.

 

 

 

 

20150605-MvS-Introductie-aflevering-Arjan-Bos-Youtube+pdf

 

   

 

                                         CROWD POWER INTRODUCTIE

 

                                                    5 JUNI 2015

 

Arjan: Welkom allemaal bij deze introductie uitzending van 4 programma's, die Martijn van Staveren en ik met elkaar gaan maken. We gaan de 4 programma's aan jullie voorstellen en daarvoor zal ik even het één en ander over Earth Matters en ook over mijzelf vertellen.

Martijn zal zich even gaan voorstellen en daarna gaan we het hebben over de 4 programma's, die we met elkaar gaan maken. En dat zijn: buitenaards contact, heilige huisjes, the Fringe Wheather
Report en crowd power.

En die 4 zijn ja in een hele mooie setting bij elkaar en in deze uitzending willen we het hebben over waarom we dat doen, wat onze intentie is met deze uitzending en alvast een voorproefje geven op wat gaat komen. Super dat we hier zo zitten Martijn.

 

Martijn:  Ja heerlijk om dit te mogen doen. Ik vind het ook heel fijn, welkom allemaal.

 

Arjan: Ja welkom allemaal.

Ja ik zal allereerst even wat gaan zeggen over Earth Matters. Earth Matters die bestaat nu 6 jaar en we zijn 5 jaar lang live. Het heeft eigenlijk wel een …. ik zal iets zeggen over de aanleiding waarom ik dit initiatief ben gestart. Ik ben zelf eigenlijk van jongs af aan heel spiritueel georiënteerd. Komt ook door een aantal ervaringen die ik heb gehad. En ja het alternatieve nieuws vond ik niet echt allemaal geweldig, niet echt iets om aandacht aan te besteden. Ik vond het eigenlijk allemaal heel zwartgallig. Zo van, die mensen zoeken ook overal wat achter en die moesten maar een beetje positief gaan denken dan komt het allemaal wel goed.

Totdat ik in 2006 denk ik, 2 documentaires van een Australische vriend van mij kreeg en die zei van: kop dicht, kijken. En dat waren 9/11 mysteries en disclosure project. Die 2 documentaires heb ik bekeken en daar zijn mij de schellen van de ogen gevallen in de zin, dat het toch wel een heel andere werkelijkheid is dan het 8 uur journaal. Ik ben toen een onderzoek begonnen en dat heeft ongeveer een klein jaar geduurd waarin ik eigenlijk de doos van Pandora heb open getrokken met betrekking tot allerlei onderwerpen. En omdat mijn wereldbeeld zo veranderd was, heb ik gedacht dat wil ik ook niet langer voor me houden en toen heb ik een brief geschreven met een synthese van mijn zoektocht en die heb ik uitgedeeld als hard copy brief aan iedereen die ik kende en dat ging over 9/11, dat ging over ufo's en over vaccinaties en over alle onderwerpen die wij nu ook bij Earth Matters behandelen. Dat was heel bijzonder, het waren 250 mensen aan wie ik die brief toen heb uitgedeeld …

 

Martijn:  Moedig, heel moedig...

 

Arjan: Ja dat was wel een “coming out”, maar ik had wel het gevoel van het moet echt, want ik heb ook helemaal geen zin meer om het voor me te houden. Ik voelde, dat die realiteit waar was en dat ik het ook niet aan mijn medemens wilde onthouden.

Het viel mij eerlijk gezegd heel erg mee wat voor reacties ik kreeg. Ik kreeg uit allerlei onverwachte hoeken de leukste gesprekken en verjaardagsfeestjes waren opeens niet meer saai.

 

Martijn:  Ineens ging je met plezier naar feestjes toe.

 

Arjan: Ja precies. En ook echt uit onverwachte hoeken. Mensen met christelijke achtergronden, mensen met keurige pakken en met keurige banen, waarvan je denkt saaie dodo's, die blijken toch ook echt wel spannende ideeën te hebben. Dus dat was heel leuk om mee te maken en ook heel prettig om daaruit te zijn en om het er gewoon vrij over te hebben. In 2007 was het nog wel iets anders dan nu. Als achterlegger bij die brief heb ik een website gemaakt “willen wij weten?” en ik had zoiets van, ik heb zulke goeie docu's gezien en als mensen meer willen weten naar aanleiding van wat ze hebben gelezen in de brief dan kunnen ze naar “willen wij weten?”  met een vraagteken want je moet inderdaad willen weten, dat moet je zelf ook onderzoeken, dus dan konden ze daarop kijken. Dus die ben ik een beetje gaan updaten en nog een beetje gaan updaten en toen werd ik door Ab de Louw van Spiegelbeeld gevraagd van, zou je eens wat voor mij willen schrijven. Toen heb ik daar een serie van 8 artikelen voor geschreven. Dat is eigenlijk uitgegroeid tot één van dé alternatieve nieuws websites van Nederland destijds. Dus dat was natuurlijk heel mooi. Maar goed  de vraag, die ik in het heel groot stelde, willen wij weten wat er in het universum gebeurt en willen wij weten wat er op aarde gebeurt, ja die moet je natuurlijk ook in het heel klein stellen. Willen we weten wat er in mij gebeurt, zo boven zo beneden. Toen bleek dat ik nog wel een aantal blinde vlekjes en schaduwkantjes over het hoofd had gezien.

 

Martijn:  Wie niet, daar hebben we allemaal mee te maken.

 

Arjan: Ja zo is het. Dus dat was even een tijd voor introspectie. En toen hebben we de website even helemaal gelaten voor wat het was, geen aandacht meer aan besteed. Een jaar later, toen keek ik weer eens wat om me heen en toen zag ik van, hé die traffic daar heb ik helemaal niets mee gedaan en die traffic is verdubbeld. Toen voelde ik van, nou oké dit is toch iets waar ik echt wat mee wil en ook kan.

 

Martijn:  Een bevestiging hè en dat mensen voelen dat daar dus een onderzoeksveld wordt aangeboord door jou waar ze zelf ook al mee bezig zijn en dat voegt bij elkaar in.

 

Arjan: Ja absoluut. Dus dat was heel mooi en toen was het idee geboren om …. want ik had zoiets van nou ik wil niet alleen van donaties afhankelijk zijn, ik wil ook producten verkopen, om producten te verkopen en nieuws te combineren. Als een burgemeester van Arnhem besluit om geen  UMTS mast te gaan plaatsen omdat het schadelijk is en daarbij een dect telefoon aan te bieden. Maar dat bleek juridisch helemaal niet handig, dus die hebben we uiteindelijk gescheiden. En toen is het idee geboren voor Earth Matters voor het nieuws en Orongo voor de producten. En Earth Matters wil ik echt een brug laten zijn naar mainstream zeg maar, om de alternatieve onderwerpen ook mainstream onder de aandacht te brengen.

 

Dus dat betekent in ieder geval een lichtere website en ook een professionelere website en ook meer onderwerpen bij elkaar. De complotverhalen, zoals zoveel mensen ze noemen, die hebben we verborgen nieuws genoemd, die vond ik wel heel belangrijk, maar die hebben we onderaan gezet. We begonnen met duurzaam, gezond, spiritueel, grenswetenschap en verborgen nieuws.

Ik vond ook dat dat scala aan onderwerpen, die hebben allemaal wat met elkaar te maken en wat ik veel zag was toch nog een hoop gesegmenteerde daarin eigenlijk, in dat veld. Op het moment dat je naar een groot spiritueel festival gaat en je hebt geluncht met elkaar dan zijn er 12 zakken met plastic. Dat duurzaamheid niet iets met spiritualiteit te maken heeft en al die onderwerpen die waren niet specifiek met elkaar gelinkt, die wil ik toch allemaal bij elkaar zien.

Dus dat hebben we met Earth Matters gedaan en inmiddels bestaan we dus 6 jaar, we zijn 5 jaar live, heel veel meegemaakt in die tijd. We zijn uitgegroeid van een eigenlijk éénmansbedrijfje naar een kleine vrijwilligersorganisatie en van daaruit naar een grotere vrijwilligersorganisatie. Op enig moment hebben we toch wel bijna 100 mensen gehad, die hieraan meewerkten. We zijn nu met twintig man in Haren en met nog  een aantal in het land, die ook meewerken. Ik denk dat we nu met een kleine 50 man zijn die hieraan meewerken en we hebben een lezerspubliek van ongeveer een kwart miljoen mensen per maand. Daar zijn we hartstikke blij mee.

 

Martijn:  Dat is een prachtig bereik.

 

Arjan: Ja absoluut.

 

Martijn:  Dat heb je met heel veel mensen weten te bereiken, dat is echt fantastisch.

 

Arjan: Ja dat is echt super.

 

Martijn:  Dat kun je ook alleen maar met elkaar bereiken.

 

Arjan: Ja absoluut. En het is ook mooi om zeg maar die zware onderwerpen, die we soms best wel belichten, dat je het met elkaar daarover kunt hebben en ook gewoon met elkaar daarmee iets kunt doen.

Het is een hele diverse organisatie. We hebben van allerlei mensen hier aan het werk. Mensen die heel specifiek veel kennis hebben of veel affiniteit hebben met een bepaald onderwerp, maar ook niet specifiek. Er zijn ook mensen die gewoon een tijd aan de kant staan en die zeggen van nou, ik sta 3 jaar te niksen en ik wil toch wel iets doen voor een sympathieke organisatie. We hebben allochtonen, autochtonen, parttimers, fulltimers.

 

Martijn:  Kortom, er zijn mensen lekker aanwezig.

 

Arjan: Precies.

 

Martijn:  En dat is ook wat mij heel erg opvalt. Juist ook in een tijd waarin we in een transitie zitten waar je op dient te passen, dat je niet in ontmoediging terechtkomt, dat je de frequentie van blijdschap en vreugde en ook verbinding met elkaar juist heel erg  bewust op de voorgrond houdt als fundament. Het valt me op dat jullie hier bij Earth Matters dat inderdaad allemaal uitdragen.

Ja, heel leuk.

 

Arjan: Leuk dat je dat ziet. Ja.

Ik denk dat wat dat betreft wel een uitgebreide introductie is van Earth Matters.

Zou jij iets over jezelf willen vertellen Martijn?

 

Martijn:  Ja natuurlijk.

Ja ik zal me ook kort voorstellen. Ik heb niet zo'n lange indrukwekkende historie als Earth Matters.

Ik ben Martijn van Staveren. Mijn aandeel om mede met Arjan de uitzendingen en het team uiteraard ja neer te zetten, heeft uiteraard te maken met mijn expertise op het gebied van buitenaardse ontmoetingen.

Ik ben 41 jaar, fysiek gezien, en ik heb mijn hele leven contact met andere wezens, met mensen zoals ook wijzelf. Ik ben mijn hele leven daar ook al over aan het spreken, van kind af aan al, dus mensen die mij kennen die weten dat. Mensen die mij kennen waar ik altijd het vertrouwen bij heb gevoeld, die weten dat. Dus dat komt niet van het één op het andere moment. Ik heb daar heel veel jaren onderzoek naar gedaan, meer dan 30 jaar. Ik ben in mijn tienerjaren echt gaan opschrijven wat er allemaal gebeurde, wat die contacten allemaal inhouden en ik heb gedurende mijn hele leven altijd ook geweten dat ik daar op een later tijdstip samen met heel veel andere mensen daarover ga spreken. Dat doe ik dus ook door middel van voordrachten, bijeenkomsten, lezingen. En waarom spreek ik daarover? Om vanuit de eigen ervaringen, die gewoon ook heel feitelijk zijn, zaken die soms heel erg zweverig lijken, om die gewoon naar de voorgrond te brengen. Om het uit de waanzinnigheid weg te halen. En of dat lukt is iets heel anders, omdat veel mensen het natuurlijk een waanzinnig verhaal vinden. Het is veel waanzinniger dat we zoveel moeite dienen te nemen om het in het publieke domein terug te brengen.

 

Dat doe ik met heel veel plezier en ik spreek daar uitvoerig over, dat de mensheid een onderdeel is van een enorme galactische samenhang, dat de historie van de mensheid vervalst is in die zin van wat wij er nu van weten.

Daar zou je over kunnen zeggen, er zijn wel honderden verschillende histories, want er zijn heel veel verschillende ontdekkingen gedaan. Laten we elkaar daar niet in terechtwijzen maar laten we gaan onderzoeken, want dat is ook de missie wat mij betreft als mens als galactisch mens waar we voor staan, om te onderzoeken dat alles mogelijk is. En dat het dus mogelijk is, dat ons bewustzijn, hoe we dus nu denken hoe we de wereld ervaren, dat dat bewustzijn niet werkt op de wijze zoals we het van oorsprong in andere tijden hebben gedaan. Dus wij denken binnen conditioneringen en referentiekaders en het voldoet gewoon niet.

En waar we vanaf mogen is, dat we elkaar verketteren, dat we tegen elkaar ingaan, maar dat we gaan onderzoeken en dat is mijn bijdrage in deze uitzending en in de uitzendingen die komen, het thema buitenaards contact en het onderwerp “crowd power”. Wat ik daarmee bedoel is, dat we gaan spreken wat er allemaal gebeurt in deze wereld op het gebied van buitenaards contact. Daar ga ik nu uiteraard iets verder op in, omdat dat ook een beetje de start is, waar ik iets over mag zeggen.

 

Nou dat is het thema. Het thema “de aardse mens in relatie tot het galactische bewustzijn”. Dus onze plek op aarde. En dat het een fundamentele betekenis heeft juist op het punt waar de mensheid nu is aangekomen. En we voelen allemaal dat we in een tijd zitten, dat er echt grote veranderingen gaan komen.

 

Arjan: En moeten komen.

 

Martijn:  En ook moeten komen en zijn ook nodig. Want we zitten in feite als beschaving in een structuur vast, en dan spreek ik niet over de mensen die dus al beseffen dat het echt anders dient te gaan, maar collectief als beschaving als soort op deze planeet zitten we in een model vast waarin het woord “waanzinnig” echt op zijn plek is, want het is een waanzinnig model, dat ons afhoudt van explorerende vermogens, dat we niet meer kunnen onderzoeken wie wij zijn. Dat we niet meer op een vrijwillige basis besluiten kunnen nemen, die dienstbaar zijn voor het welzijn van de mens van de planeet, van de dieren en flora en fauna. 

En over de hele wereld zijn gigantische groepen mensen bezig, wetenschappers ook, om te onderzoeken van wat betekent dit allemaal, wat wordt er allemaal waargenomen. En dat is een enorm dossier, gigantisch groot. Veel mensen denken dat buitenaards contact alleen maar is als je een aluminium hoedje opzet, of dat je een psychopaat bent, of dat je in de war bent of drugs gebruikt. Het zou allemaal zo kunnen zijn, maar in die context doe ik daar dus niet aan mee, ook geen hoedje. Ik zeg alleen dat het onderwerp in heel verschillende facetten al jarenlang heel erg interessant (intensief?) onderzocht wordt. En er is zoveel desinformatie in dit onderwerp, daar zullen we ook heel voorzichtig in moeten zijn.

Want wie zegt wat de ander vertelt waar is. En dat is ook en dat ben ik mij mijn hele leven bewust, dat wat ik meemaak en heb meegemaakt, dat dat ook een discutabel iets is. Want ik kan jou maar ook de kijkers thuis op dit moment niet op de wijze zoals wij nu denken bewijzen hè zeg maar, voor zover wij dan nodig hebben, dat datgene wat mijn ervaringen zijn, dat dat dus de werkelijkheid is.

En in die zin is het ook helemaal niet belangrijk dat dat als een werkelijkheid of dé waarheid wordt gezien.

Wat nodig is dat we het gaan onderzoeken. En als we alle onderzoeken erbij halen dan is dat onthutsend. Dat is een onthutsende gebeurtenis.

 

Arjan: Ja absoluut.

 

Martijn:  En wat is er dan zo onthutsend aan en dat is gelijker tijd ook het hele mooie van het verhaal, dat de wereld, de planeet onderdeel is van een heel groot, galactische samenhang, dat de mens van oorsprong een ongelooflijke staat van evolutie reeds al bereikt heeft, en dat zijn ook de referentiekaders die we in ons dragen en voelen dat we daar dus naar toe willen gaan, en dat de mensheid ook een hele belangrijke positie, een rol heeft waardoor het juist onder vuur ligt.

En dat heeft alles te maken met de structuren die hier op de aarde aan de gang zijn.

En mensen uit de bankensector, mensen uit de gezondheidsindustrieën, mensen uit de militaire industrieën, uit inlichtingendiensten, mensen uit de ruimtevaart, uit allerlei wetenschappen, neurowetenschappers, er wordt nu zo ontzettend veel naar buiten gebracht, dat gebeurt druppelsgewijs. Je kunt je voorstellen dat je niet in één keer alles naar buiten kunt gooien als je bekend bent met dit onderwerp, dat doe je ook gefaseerd, en daar zijn wij met elkaar in deze uitzending maar ook met jullie want dat is juist ook de inzet om dat met elkaar in beweging te brengen, we zijn als pioniers bezig met elkaar.

 

En als ik het zo mag zeggen dan voelt het voor mij ook als een heel groot cadeau, als een geschenk, om met elkaar, we hebben jullie de kijkers hierbij ook echt nodig om dit onderwerp in beweging te zetten en de bijdrage daarvoor ook van jullie te vragen, dat je daar dus ook echt actief bij betrokken bent. Want wij kunnen dit samen niet, we kunnen het met elkaar wel. Dus we zijn al die druppeltjes die samen die grote oceaan vullen.

Dat is in feite wat mijn bijdrage hier in is en ik denk en het voelt voor mij ook nu het moment waarin we nu zitten, dat het tijd is om alles bespreekbaar te maken. Dus niet alleen de hele mooie kant, wat wij dus zeggen dat is mooi en liefdevol, maar dat we juist durven te kijken van wat is er aan de hand in ons systeem, waardoor er ook zoveel krachten aanwezig zijn op deze planeet, waar mensen zich liever verre van willen houden omdat het een lastig en problematisch onderwerp lijkt. Het heeft alles te maken met onze autoriteit dus we gaan eigenlijk alles wat besproken kan worden, linksom rechtsom, gaan we gewoon ter tafel brengen. En dat doen we vanuit de visie, dat er heling kan komen in niet belichte zaken, dat er onderwerpen besproken kunnen worden en terug kunnen keren in een bewust zijn. Want iets kan pas veranderen als het gezien wordt.

En zolang iets wordt ontkend kun je het ook niet veranderen.

 

Nou ja jij hebt al kort eventjes gehad over de spirituele invalshoek zeg maar. Dat is ook iets wat ik heel veel tegenkom wat heel begrijpelijk is. Dus als je een vorm aanhangt waarin het buitenaardse concept alleen in het verhaal wordt gezet van, ja de galactische federatie is er, zij staan klaar om ons te redden dat je daarmee eigenlijk de slagboom direct dicht duwt om verder te onderzoeken van: hoe komt het dan dat ze daar zijn en wat is de reden dat zij daar dan zijn als dat klopt in dat verhaal.

Want de spirituele mensen zijn behoorlijk geconditioneerd, dat wij in feite dus alleen maar hoeven te wachten en alleen maar liefde hoeven te sturen om het op te lossen.

 

Arjan: Ja dat is één. En twee is dat ook angst een grote rol speelt en ook de negativiteit, dat er toch ook veel wordt gezegd dat waar je je op focust dat groeit. Dus op het moment dat je op zaken je aandacht richt , ja die niet zo prettig zijn, dat je dat voedt.

 

Martijn:  Dat is gewoon een gezegde geworden hè. Ja dat klopt.

Ik zeg dan maar heel simpel iets over. Op het moment dat je je niet bewust bent als collectieve beschaving maar ook als individu, dat je in een cyclus verkeert in je leven waar iets doorbroken mag worden en je ziet dat niet wat je te doorbreken hebt, dan zul je dus aldoor in die loop blijven hangen. Dus dat noemen wij dan blinde vlekken.

Ik beweer vanuit mijn ervaringen dat de hele samenleving op zich in een protocol, in een model verkeert, bewust georkestreerd door andere krachten die ons af willen houden van het bewustzijn, dat wij van oorsprong in ons dragen, dat  juist daardoor we dat niet benoemen, wat we niet kunnen veranderen. Dus het is eigenlijk heel simpel, gewoon lekker alles bespreekbaar maken.

En ook alles durven bevragen. Dat doe ik bij mijzelf ook.

Mensen vragen mij een heleboel en ik heb op heel veel vragen ook niet een antwoord. Dus ik ben niet de “vraag maar raak baak” in dit verhaal.

Maar dit is een heel belangrijk onderwerp, buitenaards contact. En ik ben er zeker van en dat merk ik ook tijdens de lezingen, die ik mag geven door heel Nederland, dat er tienduizenden mensen zijn, die het heel fijn vinden dat het mogelijk is om ook daadwerkelijk te spreken over die moeilijkere kwesties. En als we dat helemaal gaan uitzoeken dan blijkt eigenlijk dat er helemaal geen negativiteit bestaat, dat angst alleen maar een interpretatiemiddel is van onze trauma's, van de traumatiek waarin de aarde verkeert en het is de tijd om al die traumatiek op te lossen en dat kan werkelijk alleen door onze persoonlijkheden ook eventjes durven aan te raken. En dat durf ik te bespreken omdat ik dat ook heb gedaan en daarin nog steeds bezig ben en dat wil ik graag met de mensen delen. Als er één vraag is van de welwillende buitenaardsen en interdimensionale beschavingen is het om daaraan te gaan werken.

Nou, ik geloof dat we nu wel redelijk op koers liggen van wat ik daarover wilde gaan zeggen.

 

Arjan: Oké.

 

Martijn:  En we zullen in de aankomende uitzendingen alle mooie thema's daarover voorbij laten gaan en de bedoeling is ook, dat jullie daar ook je bijdrage in leveren wat er wereldwijd en daar buiten gebeurt.

 

Arjan: Misschien is het leuk om nog wat over de format te zeggen, dat we naar het nieuws kijken van wat is er eigenlijk de afgelopen maande gebeurt met betrekking tot het buitenaards gebied, dat we daar een aantal dingetjes uit willen halen, dat we ook inbreng van jullie vragen als kijker. Als je een ervaring hebt, die je graag wilt delen dan kun je dit kenbaar maken, kun je ook in de uitzending komen of per skype of per telefoon ….

 

Martijn:  Leuk, dan heb je ook echt contact met elkaar hè. Dat is ook heel belangrijk dat er echt contact is. En niet dat jullie thuis alleen maar op de zijlijn zitten, maar dat we dus iets in beweging zetten in  het collectieve veld.

 

Arjan: Ja.

En ik zal ook naar een ervaring van jou vragen. Ik heb zelf nog nooit een ufo of een alien, of een buitenaards wezen gezien. Ik heb wel allerlei spirituele ervaringen gehad. Ik denk dat het mooi is als we een heel spectrum hebben in het veld dat we hebben kunnen onderzoeken. Zoals Coen Vermeeren het zelf zegt zo van, ja ik geloof niet in ufo's, ze bestaan gewoon. En als je ziet wat er allemaal voor informatie in het publieke domein zich bevindt, dan kun je gewoon dat standpunt stellen en dat doe ik ook, ondanks dat ik nog nooit een ufo of een alien heb gezien.

 

Martijn:  Ja dat is heel belangrijk dat je dat ook zegt. Zoals het werk van Coen Vermeeren en vele andere wetenschappers, die daar gewoon hun nek voor durven uit te steken en dat ook op een wijze doen die van, ja toch ook moed getuigt, maar ook de echte inzet om het ook te veranderen in dat veld dat we daartussen dus een brugje slaan. Nou we weten allemaal dat we daar af en toe ook wel eens voor gestraft worden, althans dat proberen sommige mensen en dan hebben we elkaar nodig. Elkaar nodig om ook, nou positief te zijn en vreugde te ervaren.

Dat is het stukje, dat ik op dit moment als introductie over buitenaards contact wil vertellen.

 

Arjan: Nou ik heb er erg veel zin in, lijkt me heel leuk om het met jou aan te gaan.

 

Dan wil ik een aantal dingen zeggen over heilige huisjes.

Heilige huisjes zijn eigenlijk rotsvaste overtuigingen die binnen de samenleving verankerd zijn en die je niet ter discussie stelt. En als we nou weten, dat er wetenschappelijk is vastgesteld, dat we ongeveer 1% van het realiteitsspectrum, dat er gewoon is, maar zien met onze ogen, dat we dat kunnen zien, en dat ongeveer 3% van ons DNA is aangesloten en 5% van ons gedachtenbewustzijn, ja dan weten we eigenlijk dat we ziende blind en horende doof zijn. En het leek mij nou heel leuk om daar een uitzending over te maken, om een programma daarover te maken om dat gewoon met een hele open mind een aantal dingen te gaan onderzoeken, En het voorbeeld heb ik daarbij van bijvoorbeeld Peter Stuivenberg, die heb ik ook een keer mogen interviewen, die heeft een mooi boek geschreven “De Boogey Man” alweer een tijdje terug. En één van de dingen, die hij heeft onderzocht is het aantal slachtoffers van de Holocaust. Als je weet bijvoorbeeld dat er gigantische cijferschommelingen daarin zijn, de cijfers lopen uiteen van 9.000.000 tot ik geloof zelfs 60/70.000 en Auschwitz die  heeft, dat plaatje zag je net ook even voorbij komen, hun monument aangepast van 4.000.000 doden naar anderhalf miljoen doden, het officiële monument is aangepast, maar je mag dat niet onderzoeken want hij wordt in België gezocht bijvoorbeeld als Holocaust denier.

 

Martijn:  Wat hij dus helemaal niet is.

 

Arjan: Nee!

 

Martijn:  Sterker nog, we weten allemaal dat het gebeurd is en het is een verschrikkelijke gebeurtenis. Het is alleen zo, als je daar iets over wilt onderzoeken, dat je blijkbaar wordt tegengewerkt.

 

Arjan: Ja inderdaad. Dus dat is heel bijzonder.

En wat ik ook wel bijzonder vond in dit verband, ik heb het boek gelezen van David Icke “The perception deception”. Die doet zijn naam heel erg eer aan, dat is een pil van 900 bladzijden en één van de dingen die hij daarin zei ..

 

Martijn:  Het ging ook over een pil hè?

 

Arjan: Jaahaha, inderdaad.

Hij zei eigenlijk van, nou van onze zintuigen heb ik niet het gevoel dat we het juiste waarnemen. Hij heeft bij een ayahuasca ervaring, die voor hem dagen duurde, was hij op een gegeven moment een hele lange tijd in een zwarte donkere ruimte, waar alles afwezig was en hij had het gevoel van, goh daar ben ik sanang, daar ben ik in mijn creatiekracht, daar ben ik in mijn oorsprong. En hij zegt dus, ja al het gepraat over we moeten naar het licht, hij zegt: ik heb eigenlijk het gevoel dat als er in de bijbel staat “en er was licht” dat dat eigenlijk de demiurg uit het Oude Testament was, die het knopje van de matrix aanzette.

 

Martijn:  Ja.

 

Arjan: Dat triggerde mij ook wel want dat is natuurlijk een hele paradigma shift die je dan moet maken, we gaan eigenlijk overal naar het licht toe. Als het licht nu juist datgene is, dat ons afhoudt van de oorsprong, of wat juist de oorsprong niet is, dat vond ik ook wel treffend  in jouw ….. want je zegt dat je niet veel gelezen en films gezien hebt, maar wel de Matrix...

 

Martijn:  Ja

 

Arjan: En dat je daar wel affiniteit mee hebt.

 

Martijn:  Ja bepaalde facetten zijn in ieder geval heel interessant, die hebben een heel diepgaande betekenis.

 

Arjan: Misschien kunnen we even naar de teaser van de Matrix kijken?

 

Martijn:  Leuk.

 

Arjan: En dat we daar eens even een aantal vragen over gaan stellen.

Kan de Matrix gestart worden jongens?

 

De teaser wordt getoond

 

 

Arjan: Ja ik denk als je een beetje wakker geworden bent zeg maar in allerlei onderwerpen, dat we allemaal wel een gevoel hebben dat we in een soort matrix zitten. En in de film krijg je natuurlijk een hele visuele ervaring hoe dat zou kunnen. Dus ik was heel benieuwd  waar jouw affiniteit dan ligt als je die film hebt gezien.

 

Martijn:  Nou mijn affiniteit ligt erin, dat ik bepaalde onderwerpen zie die te maken hebben met de wijze wat er gebeurt in ons bewustzijn. Mijn ervaringen zijn heel uitgebreid, wat ik er nu over zou kunnen vertellen is dat ik als kind al ontdekte, dat de werkelijkheid die wij dus zien om ons heen, dus ook een echte werkelijkheid is op dit moment, veel mensen noemen dat een illusie, noem het zoals je wilt, is ook helemaal niet belangrijk, ik heb gezien dat de data die ons bewustzijn in ons draagt en tot ons neemt als werkelijkheid, wordt omgevormd door manipulatieve krachten.

We zien dus in feite, je zou kunnen zeggen we nemen iets waar en in ons brein worden de beelden of de informaties geïnterpreteerd. Individueel zitten we in een soort realiteit, die gekoppeld is aan elkaar in een netwerk, waardoor als er iets in jouw matrix verandert, in jouw realiteit, verandert het ook in mijn realiteit.

Maar ik ontdekte als kind en dat maak ik dus vanaf dat moment erg veel mee, dat er in mijn matrix zaken kunnen veranderen, die andere mensen niet zien. En dat heeft mijn onderzoek opgestart. En dat wist ik ook al toen ik geboren werd, was ik daarvan al op de hoogte, alleen ik ging er pas onderzoek naar doen toen het ook echt visueel voor mij zichtbaar werd.

Wat je in de matrix ook ziet in de film, is dat de werkelijkheid die onze zintuigen zien op basis is van een aanname. Op basis van een interpretatie van buitenaf. En daar kun je heel diep op ingaan en dan ontdek je op een later tijdstip dat dat buitenaf ook weer een onderdeel is van ons superbewustzijn. Maar dat is dus eigenlijk wat mij heel erg interesseert. Het interesseert mij om te ontdekken dat ons brein een onderdeel is, je hebt het over een paar procent van een veel groter vermogen, en dat buiten die 3% om zeg maar in dit geval, dus er nog een 97% andere realiteitsmogelijkheden zijn. En daar liggen ook de sleutels. We zitten in een voortdurende afleidingsmethode, het is een heel interessante gebeurtenis wat er tot nu toe allemaal gebeurd is wat we nu ook gaan ontdekken waar we zitten. En de hele software waarop deze realiteit draait, wordt binnenkort aangepast. En dan bedoel ik met binnenkort niet een uitspraak te doen van binnen een maand of binnen 5 jaar, we zitten eigenlijk in die aanpassing en dat heeft te maken met de bereidwilligheid bij ons om te gaan onderzoeken. En daarmee komen een heleboel onderwerpen te vervallen en dat vormt zich om in een grotere context. Dat zie je dus in de matrix ook. In de matrix zie je daar hele belangrijke voorbeelden van wat je net ook ziet, dat die realiteit wordt aangeraakt en dat dat omgevormd wordt en dan blijkt dat de realiteit dus helemaal niet bestaat uit beelden, dat dat niet bestaat omdat jij het waarneemt, maar dat de waarnemer eigenlijk degene is, die de realiteit beschikbaar stelt als het ware.

 

Arjan: Ja precies.

 

Martijn:  Alles weer energie.

 

Arjan: En als je zegt van, dat jij hebt gezien dat die realiteit of die codering wordt aangepast, dat zijn eigenlijk de lords of de matrix, het zijn mensen die er achter zitten die dat doen, met code ook. Dat zijn ook de woorden die je in de mond neemt. Kun je iets zeggen over ….. kun je daar iets over zeggen wat dat voor ons zal betekenen, of dat dat een plus of een min is, dat wij dat veroorzaken zodat zij wel zouden moeten veranderen of dat voor ons een positievere gebeurtenis is. Kun je daar iets over zeggen?

 

Martijn:  Of het een positieve verandering zal zijn, die positief lijkt en nog steeds onderdrukkend is. Dat zullen we nog moeten gaan afwachten want het valt of staat bij de gratie van ons bewustzijn, of we in staat zijn om dat te detecteren met als beschaving in het geheel. Dus individueel gezien betekent het meer dan op collectief gebied. Dus individueel kun je losgekoppeld worden uit deze realiteit, maar dat wil niet zeggen dat je dan vrij bent. Wat er nu gebeurt en wat betreft over die code hè, hoe dat in elkaar zit. Het zit niet in ons fysieke lichaam, maar het zit ook niet in onze fysieke realiteit. Ons lichaam bestaat uit energie, wij zijn energie, moleculen, atomen, sub atomen. Maar ook de intermoleculaire ruimte tussen de atomen in, dat is waar de sleutel ligt. En vanuit die ruimte wordt in de fysieke atomaire structuur iets gedaan wat in ons neurologisch circuit eigenlijk een beeld oplevert. Het is een soort hypnotische staat.

Wij worden daarin onderdrukt door krachten die in een andere tijd ons hebben weten te kraken, zo kun je het zeggen. En dat betekent helemaal niet iets ernstigs want het betekent dat we ons bewust worden en ook gaan begrijpen hoe het komt dat alle grote beschavingen, die ook aanwezig zijn, die welwillend zijn, de benevolent beeings of light, dat deze wezens ook heel erg van ons vragen om te gaan kijken dat de menselijke wijze hoe wij op dit moment bewustzijn ervaren in onze realiteit, dat we dat op losse schroeven mogen gaan zetten. Zelfs nieuw ontdekte histories een interpretatie is van gecontroleerde macht. Dus ik zeg daar eigenlijk mee, dat wij op dit moment in een ontwaking zitten oftewel een toename in ons vermogen, dat is beter gezegd.

 

En de hele leer, ook van dat we gaan ascenderen, dat we van een derde dimensionaal wezen door de vierde naar de vijfde gaan, dat is allemaal getalmatig bedacht op basis van hoe wij nu denken. Wij gaan helemaal niet ascenderen. Wij zijn al enorm superieure, vermogende wezens. Wij zijn zeer dienstbaar en door het universum ook heel hoog geprezen, het menselijke ras op deze planeet. Een hele belangrijke rol. En er is iets gebeurt waardoor dat circuit in elkaar is gestort als het ware. Dat is uitgeschakeld. En dat heeft met heilige geometrische velden te maken.

En nu is het zo, dat wij langzamerhand vanuit ons emotionele bewustzijn, vanuit gevoelens plus en min, gaan ontdekken dat er heel veel te repareren is in ons bewustzijn waar traumatiek ligt. En op het moment dat we daar doorheen gaan, gaan onze vermogens substantieel toenemen en op dat moment ben je eigenlijk, vertaald, aan het ascenderen. En dat is waar de mensheid de grootste uitdaging heeft liggen. De wereld wordt in traumatiek gedompeld door oorlogen, tekorten noem ze maar op, ik hoef ze niet allemaal te benoemen, want we weten allemaal wat er gebeurt, en de machthebbers daarachter staan in het verlengstuk onder een soort mindcontrol, zijn ze agenda's aan het uitvoeren, die ze via de intermoleculaire ruimte krijgen ingevoegd in hun neurologisch circuit waardoor het centraal zenuwgestel naar het brein die agenda uitvoert.

 

Arjan: Oké.

En dat is eigenlijk de grootste ruimte.

 

Martijn:  Dat is het potentiële veld.

 

Arjan: De materie die is natuurlijk maar 0,00001% van de ruimte.

 

Martijn:  De materie is vertraagde energie, is gestold licht en daar zitten we eigenlijk in gevangen. Op dit moment zijn er op de hele planeet hele grote groepen mensen actief, waar wij met elkaar over spreken, die zich bewust zijn van deze materie en die mensen gaan elkaar ook ontmoeten. Niet meer alleen om met elkaar te praten en te discussiëren maar gewoon door bij elkaar te zijn. Want door bij elkaar te zijn, gebeurt er iets in de lichtfrequentie waaruit wij zijn opgebouwd, waardoor we informatie buiten het zichtbare spectrum met elkaar gaan uitwisselen en dat is pure Magic voor de één, maar het is gewoon kwantumwetenschap voor de ander. En dat is wat mij zo aantrekt in de matrix.

 

Arjan: Oké, heel interessant. En bijvoorbeeld, je hebt een beeld ergens in de matrix, dat hij wakker wordt uit de matrix en dat hij echt in zo'n cocon zit en dat hij daar ook uit wakker moet worden en dat het ook een fysieke wereld is. Dat hij in die fysieke wereld ja aan allerlei buizen ligt en dat er velden en velden zijn met die wezens, ja mensen.

 

Martijn:  Broedmachines.

 

Arjan: Ja.

Heb je daar ook iets van gezien, of weet je daar iets van?

 

Martijn:  Ja, ja.

Ik heb dat als kind heel veelvuldig al meegemaakt, dat ik fysiek werd meegenomen naar andere voertuigen waar ik hele collorisatie (?)  programma's heb gezien, waar mensachtige wezens lijkend op ons, niet eens op de buitenaardsen, in een soort constructie werden gehouden in een soort gelei. Het was weerzinwekkend om te zien op basis van de referentiekaders wie ik als kindje toen was hè, en je hebt dezelfde grootte en je ziet dat en ook doorziet in een flits dat je betrokken bent bij een bepaald onderzoek. We zijn daar allemaal bij betrokken, dat is niet iets dat mij overkomt hè, maar we hebben er allemaal een aandeel in. Ik heb daar heel veel meegemaakt en ik heb ook ontdekt dat ons bewustzijn niet alleen in deze frequentie wordt bestuurd maar het bewustzijn in heel veel verschillende gradaties en differentiaties onder controle is gezet. En daar tussenin zijn ook ruimtes die vrij zijn.

En dat zijn ook ruimtes waar wij liefde, vrede en harmonie ervaren. Dus het hele gebeuren waarover in Lucifer wordt beschreven, de bijbel, alle religies en culten is allemaal op basis van ons menselijk vermogen hoe we het een bepaalde betekenis kunnen geven. Op het moment dat je uit deze realiteit ontwaakt, letterlijk, in een andere fysieke werkelijkheid dan pas ga je ervaren, ja er is wat aan de hand. En ik heb inmiddels echt honderden mensen gesproken, waar ik nog niet eerder mee gesproken heb, die identieke ervaringen hebben als waar ik over spreek.

En dat betekent dus dat er in het collectieve veld beweging is.

Dus ja die ervaringen heb ik en die zijn enorm groots. En weet je op het moment dat ik daarover spreek, ook tijdens lezingen, dan is het zo belangrijk om te begrijpen dat op het moment dat we daar gevoelens bij krijgen, dat die gevoelens werkelijk zijn. Dat zijn gevoelens waar we geen beeld of plaatje bij kunnen zetten. Ons bewustzijn kent de werkelijkheid niet, dat is uit onze database van informatie op dit moment niet toegankelijk. Dus wat doen de mensen, die krijgen gevoelens, die gaan daar een emotie bij krijgen en wat doet ons brein? Die vult bij emoties en gevoelens, waar geen informatie bij past, angst in. Dus mensen worden gevoed door angst en dat is een geprogrammeerd systeem in ons brein en dat is dus ingebracht door groeperingen die het menselijk bewustzijn hebben geïnvaseerd.

 

Arjan: Ongelooflijk verhaal.

 

Martijn:  Het is echt een waanzinnige situatie waar we in zitten. En we kunnen niets anders dan er alleen met heel veel vrede, liefde en harmonie over spreken om het naar voren te halen. En we kunnen dat aan, we hoeven nergens bang voor te zijn.

 

Arjan: Nou ja, laten we het er lekker over hebben.

Ik heb heel veel zin om die heilige huisjes te gaan beginnen.

Ik denk dat het goed is om nog eventjes een uitspraak te noemen van Wilhelm Reich, in 1957 is hij in de gevangenis overleden, Die zegt van, we hebben eigenlijk onvervreemdbaar recht om het niet bij het juiste eind te hebben. We have to insist the right to ask new, even silly questions without being molested.

 

Martijn:  That's the truth. 

 

Arjan: Dus dat gaan we ook doen met heilige huisjes.

 

Martijn:  Ja, met jullie.

 

Arjan: Yes, ook daarvan kun je onderwerpen inbrengen en/of iets over vertellen op het moment dat jou de schellen van de ogen zijn gevallen op een bepaald moment. Dus van harte welkom ook in de uitzending.

We zullen aan het eind nog even een email laten zien waarop je dat kunt laten weten als je graag in de uitzending wil. xx en die zal beneden nog zichtbaar zijn.

 

Martijn:  Dat worden dus live uitzendingen waardoor mensen ook echt live betrokken zijn in de energie waarbij je eigen inbreng ook echt bekrachtigd wordt, want dat is wat we gaan doen. We gaan elkaar bekrachtigen.

 

Arjan: Ja heel leuk, heel veel zin om mee te beginnen.

Ja en het volgende programma is de Fringe Wheather Report en dat gaat eigenlijk over bijzonder weer en natuurfenomenen. Wij hebben zelf een keer een Facebook actie gehad over wat we eigenlijk allemaal in de lucht zien. Eén van onze medewerkers die zat 's ochtends in de trein om 8 uur en die nam een fotootje van alle streepjes die hij in de lucht zag en die zei van, ik zie dit en ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie zien. Laten we even los van wat we allemaal denken wat het betekent of wie er allemaal achter zit of wat de agenda is, maar laten we gewoon maar even kijken met z'n allen wat we zien.

Dus op het moment dat jij ergens bent en je ziet wat bijzonders in de lucht, fotografeer dat ….

 

Martijn:  Waar ook in Nederland

 

Arjan: Waar in Nederland ook en er zijn ook Belgen die dat hebben gedaan. En als je wilt, post dat fotootje hier onder en zet er eventueel commentaar bij.

 

Martijn:  Ja want het schijnt dat die sporen niet bij de grens van een land stoppen hè, die lopen gewoon door.

 

Arjan: (lacht)

Je ziet de beelden hier al, onvoorstelbaar wat we die dag te zien kregen. Op die ene dag hebben  meer dan honderdduizend mensen die post gezien, we hebben honderden foto's en commentaar binnen gekregen. Is overigens ook aangepast, want op die dag zelf konden we zien dat de teller over de honderdduizend was met een aantal views van die post en de volgende dag was hij teruggezet naar 42.000. Dus daar wordt toch wel iets in gedaan. Maar los daarvan we gaan natuurlijk niet in de complotten.

 

Martijn:  Nee we zijn geen complot theoristen, wij stellen alleen vast en bespreken datgene.

 

Arjan: Juist (lachend)

We hebben die facebook actie gehad, het was onvoorstelbaar wat we te zien hebben gekregen.

Als ik voor mezelf spreek, je weet natuurlijk dat het wereldwijd gaande is, maar toch als ik buiten loop tot die tijd en ik zag dat, dan dacht ik toch nog wel van ja oké dat is hier nu. Maar om te zien wat het betekent wat er eigenlijk in een heel land gebeurt op een dag als er heavy chemtrailing is, dat vond ik echt shocking. Onvoorstelbaar.

Dus we hebben eigenlijk met ons lezerspubliek, met jullie, hebben we eigenlijk voor het eerst een registratie gedaan volgens mij van wat er in een land gebeurt als er heavy chemtrailing is. We hebben het natuurlijk naar het KNMI gestuurd, daar kregen we de gebruikelijke verhaaltjes van het zijn allemaal contrails, maak je niet druk.

 

Martijn:  En dat zeggen die mensen dan zonder een onderzoek?

 

Arjan: Ja, nou kijk we hebben uiteindelijk ook een WOB verzoek gedaan, wet openbaarheid van bestuur, van wat we nu hebben gezien op één dag zijn zó duidelijk geen condensatie strepen. We hebben ook gezegd, het komt in overheidsdocumenten voor, er worden conferenties over gehouden, er zijn boeken over geschreven, er is een VN resolutie van 1976 waarin het verboden is. Er is ongelooflijk veel data in het publieke domein dat het gewoon een realiteit is.

 

Martijn:  Er wordt iets verboden wat er dus niet is.

 

Arjan: Ja.

Dat was een heel interessant WOBje want eerst kregen we helemaal geen antwoord, dus toen moesten we ons verzoek aangetekend versturen. Toen kregen we wel antwoord en toen kregen we maximale uitstel en toen kreeg ik ook een antwoord van, nou we moeten dit onderzoeken en dat kost ons heel veel tijd. Van het hoofd luchtvaartleiding in Nederland kreeg ik dat briefje

en uiteindelijk zeiden ze van nou we hebben helemaal geen informatie.

 

Martijn:  Nou dat is weer de ontkenning hè. Je kunt iets of alleen maar 100% ontkennen, want dan is er geen marge dat de doos open gaat, of je gaat iets toegeven en dan gaat de doos open. Dus het beleid dat wereldwijd gevoerd wordt omtrent chemtrails en over alles wat achter gesloten deuren moet blijven is een 100% ontkenning.

 

Arjan: Ja, ja.

 

Martijn:  En dat is met de chemtrails ook zo.

 

Arjan: Nou daar wijd ik graag nog een speciale uitzending aan met jou in de Fringe Wheather Report.

 

Martijn:  Heel boeiend.

 

Arjan: Heel boeiend. We kunnen daarin ook jullie input heel goed gebruiken. Dus als je interessante dingen ziet in de lucht, dat hoeven niet alleen chemtrails te zijn maar dat kan van alles zijn, natuurfenomenen, dan kun je alles opsturen ook naar het email adres en kunnen we kijken wat we daarvan in de uitzending laten zien of behandelen. En als je wilt kun je daar ook in de uitzending live iets over vertellen.

 

Martijn:  En we schuwen daar geen enkele mogelijke theorie of ervaring of vaststelling of waarneming in. Dus ook de relatie tot de film de Matrix, dat chemtrails niet alleen maar materiële, fysieke stof is die in de lucht wordt gespoten of dat dat een toevoeging is in de moleculaire structuur van de brandstof, dat het speciale motoren zijn die daar anders mee om gaan of dat het nanotechnologie is, die invloed heeft op de wijze hoe ons brein functioneert in relatie tot ons bewustzijn, al deze scenario's en nog vele meer dan alleen deze, mogen hier ter tafel. Met elkaar.

 

Arjan: Ja. En we gaan daar ook in kijken van wat heeft zich de afgelopen maand afgespeeld op dat veld in de wereld. Dus we zullen een aantal dingen, die we hebben gezien in de wereld zullen we hier naar voren halen en we zullen ook jullie ervaringen gaan bespreken en we gaan ook historische natuurfenomenen bespreken.

En voor nu hebben we even een voorproefje met de aardbeving van Nepal.

Kan de regie even een plaatje van Nepal laten zien?

Er is een grote aardbeving geweest daar, die heeft veel verwoesting teweeg gebracht, heel veel mensen zijn daar ook bij omgekomen.

Wat heb jij daarover waargenomen? Heb je daar naar gekeken? Is dat gewoon een tektonische plaat die daar onder zit en daarvoor heeft gezorgd dat deze aardbeving tot stand is gekomen? Of zijn er andere dingen die jij waarneemt?

 

Martijn:  Er zijn ook andere dingen die ik waarneem net zoals veel andere mensen. Het is heel belangrijk om te beseffen, dat als we iets willen classificeren, een betekenis willen geven, dat we voortdurend onszelf blijven beseffen dat er verschillende scenario's dwars door elkaar heen lopen. Dat deze realiteit, deze fysieke realiteit, heel veel in feite een rookgordijn is voor achterliggende programma's. Ik doe eventjes een hypothetische veronderstelling, of een veronderstelling dan hè. Dat is dubbel op.

Stel we zitten in een 3% vermogen van onze hersenen. En stel dat we van die 3%  in ons fysieke vermogen naar 6% zouden gaan. Dan zouden we dus veel meer waarnemen dan dat we op dit moment kunnen waarnemen. En stel nou eens, dat in die andere 3%, wat een fundamentele toename is van 100%, dat daar in die realiteit zaken aan de gang zijn, die, wat daar ook plaats vindt, de gevolgen daarvan in deze realiteit zichtbaar zijn. Je zou ook kunnen zeggen, in dit geval, stel dat daar krachten aan de gang zijn met het grotere deel van ons bewustzijn, dat ze daar activiteiten verrichten waarvan de uitslagen op de aarde hier vaak desastreus zijn. En wij zitten dan in de 3% van deze realiteit en ervaren hier een aardbeving. Wij trachten te gaan achterhalen wat het is: oh de aardbeving is op een tektonische plaat. Dus heeft dat te maken met een aardbeving vanwege geografische ligging en de situatie met de aardschillen en het heeft te maken met de verandering van de planeet.

 Je zou ook kunnen zeggen, dat de waarneming van de aardplaten oftewel de energie waaruit het allemaal opgebouwd is achter die 3%, dat dat de reden is waardoor het hier fysiek zichtbaar is. Waar ik een beetje bij wegblijf altijd, is om er direct een betekenis aan te geven van, dit is en het heeft daar en daar en daar mee te maken.

In het aardse bewustzijnsveld, dus aarde is ook een levend organisme, dat zien we hè. Mensen die dat nog nooit hebben gehoord, die denken, je bent gek Martijn. De aarde een levende …..... en dan zeg ik, ja stop maar eens een zaadje in de grond en kijk wat daaruit komt, hoe bijzonder het is. Ga het maar eens uitzoeken met de geometrie en de gulden snede, deze planeet leeft. Het is een levend organisme en het is op zich al een geschenk dat we hier mogen zijn.

 

Maar die aarde wordt ook onderdrukt in haar bewustzijnsveld. Dus het bewustzijnsveld van de aarde is ook geïnvaseerd. Dus die aarde geeft uitingen aan hele grote, niet zichtbare, metafysische verschijnselen. En het bijzondere is, en dat is ook de radicaal andere koers waar we in dienen te gaan, is dat wij daar met elkaar én de sleutel in zouden kunnen zijn om dat te veranderen, vrij te maken, maar ook dat we invloed hebben op, in dit geval, natuurrampen. Dat het gekoppeld is aan het collectieve bewustzijn van de mens. En kijk nu naar de collectieve situatie wat zich daar in Nepal heeft afgespeeld hè in de afgelopen duizenden jaren in feite al, onderdrukking, invasies door andere landen, door Chinezen destijds. En als je dat gaat uitzoeken in tijdlijnen dan komt dat tot een knooppunt, tot een uiting.

Dus die aarde die geeft in feite uiting aan ons netwerk van bewustzijn.

Dus de aarde uit datgene, wat wij met elkaar aan het doen zijn. En het is niet in deze realiteit waar wij nu in zitten, dus dat speelt zich in een veel grotere realiteit af en daar komen we in andere uitzendingen zeker nog op terug. Vandaar dat we uitgerekend hebben dat we in ieder geval nog 500 uitzendingen nodig hebben om het een beetje bespreekbaar te krijgen.

Dus dit is eigenlijk een beetje een vaag antwoord, niet een antwoord en toch in de vorm van wat je er allemaal bij kunt zien. Wat ik in ieder geval wel concreet heb gezien is, dat het een attack is geweest wederom, om het bewustzijn van de mensen daar, want veel mensen zeggen dat het uiting is van liefde, dat zich zaken kunnen herstellen, en dat zijn dus de interpretaties op basis van religieus en spiritueel denkpatronen, zonder te beseffen dat wij dat nooit hadden hoeven te laten gebeuren. En als wij in onze autonome, oorspronkelijke kracht terugkeren en in die tijd daar zitten we nu dus in, zijn we in aangekomen, kunnen wij het lijden gewoon laten stoppen, simpelweg omdat wij collectief besluiten dat te doen.

Dus wat daar gebeurt is, het is een frequentie die daar nodig is in relatie tot wat de militaire industrieën op dit moment aan het voorbereiden zijn, namelijk een invasie in het bewustzijn van de Chinese maatschappij. Daar gaan we het nu niet heel uitgebreid over hebben. Want het is niet voor niets dat daar één van de grootste strijdkrachten van de marine in Amerika in de Chinese zee al een hele tijd ligt gestationeerd. Het heeft te maken met op het moment dat je de gemoedstoestand van mensen kunt veranderen, dan kun je heel veel bereiken. En dat kan niet door een aardbeving te laten plaatsvinden dan zul je eerst de oorzaak van de aardbeving onder de loep moeten nemen. En dat gebeurt, de aarde wordt in de greep gehouden van angst

 

Arjan: Zelfs de aarde dus ook.

 

Martijn:  Ja, ook de aarde.

 

Arjan: De aarde die zit dan ook in de matrix.

 

Martijn:  Dat is het leuke hè, het hoort al een beetje bij de heilige huisjes. Je zou ook kunnen zeggen van, ja als je alles verder open durft te halen en te breken, dan is die aarde niets meer dan alleen maar blij. Blij dat wij gaan begrijpen dat wij dus degenen zijn die het script schrijven. Dat is gerelateerd aan alles van wie wij van oorsprong zijn. Want de aarde zien wij nu ook als een fysiek wezen, maar de aarde heeft een atmosfeer, de aarde is buiten die atmosfeer ook opgebouwd uit allerlei verschillende lichtspectra. En op het moment, dat je vermogen gaat toenemen en gaat waarnemen en ik kan het je ook uit eigen ervaring vertellen, dat ik dat dus heb gezien, dan ga je een realiteit zien die ongekend is en met ons vermogen die wij nu zijn, kan dat niet geïnterpreteerd worden. Dat kan niet. Vandaar ook dat ik heel vaak zeg dat we denken dat we weten hoe we denken en we denken dat we begrijpen hoe wij nu denken en dat we dus ook daardoor denken te weten hoe andere wezens denken, en dan denken we ook nog dat wij denken te weten hoe die andere wezens denken dat wij denken. We zitten er gewoon naast. Dus het is even een leuk woordspelletje maar het is wel wat er gaande is. Dus we gaan naar een veel groter frequentiebewustzijn dat gekoppeld is in ons emotionele bewustzijn en het is niet voor niets dat we daar het zwaarst worden aangepakt ook in Nepal.

 

Arjan: Oké, zo. Amen.

 

Martijn:  En het is als wij daarbij zijn, een cadeau in het moment om datgene wat gebeurt om te buigen in iets heel krachtigs en positiefs. Want dat is wat de mensheid is. De mens, het oorspronkelijk mensdom wie wij zijn, waar we van afstammen, heeft een vermogen, die is ongekend groot. We zijn in staat om alles weer te herscheppen. Wij kunnen uit het meest lastige en het meest negatieve, dat we op dit moment als negatief zien omdat we niet kunnen begrijpen wat het betekent, kunnen wij iets uit halen waardoor het een positief script wordt. En dat is ook wat de krachten, die ons onderdrukken, niet begrijpen en waar ze ook heel erg gefrustreerd om zijn dat het ons steeds weer lukt. Maar we blijven wel in een lage frequentie draaien in dat scheppingsvermogen. Individueel zijn er wel mensen die tot een bepaald proces komen, maar er is veel meer nodig dan alleen ontwikkeling om de hele beschaving, species on planet earth, wakker te krijgen. Dat is ook waar we het met elkaar over gaan hebben.

 

Arjan: Ja dat is een heel mooi bruggetje naar crowd power. Maar nog even het laatste onderwerp naar Fringe Wheather Report want ook recent is hier ….... hebben we hier even iets gezien, in ieder geval een fotograaf, misschien kan de regie het even laten zien, het lichtfenomeen in de wolk . Dit werd waargenomen door een fotograaf, die was gewoon aan het fotograferen en die zag hem destijds niet eens en bij uitvergroting zie je dan dit. Dit stond gewoon op zijn fotocamera. Hij was niet op zoek naar ufo's, hij was gewoon landschap fotografie aan het doen. Het fotootje is inmiddels de hele wereld al overgegaan. Dat was in Groningen, bij Peizermade de Ommelanden daar is hij gefotografeerd.

Als jij hier naar kijkt Martijn, wat denk jij wat we daar zien?

 

Martijn:  Waar ik het mee vergelijk voor mijzelf is dat voertuigen, die niet in de fysieke vorm zijn, zich aanlijnen op ons bewustzijn, dat zij reizen met een bepaalde plasmatechnologie. En wat ik hier lijk te zien, ik kan die foto niet zo maar opeens een plaats geven, ik heb die foto verder nog niet bestudeerd, maar wat ik erin zie in vergelijking met wat ik heb gezien, is dat het voertuig dat bestaat uit plasmatechnologie zich op een supersonische wijze verplaatst, dus in een flits naar een andere frequentie. En ik heb het idee dat hier dus een foto is gemaakt precies op dat moment. Ik ben ook wel redelijk over camera's onderricht, ik weet ook dat camera's een lensflare kunnen fabriceren en misschien zou het een idee zijn om eens te kijken of er mensen zijn die zeggen dat het een lensflare is, die zullen er ongetwijfeld zijn, dat weet ik niet maar dat kan ik me voorstellen op basis van de ervaringen, dat dat ook nagemaakt kan worden met dezelfde type camera, onder dezelfde omstandigheden om te kijken wat gebeurt daar. Maar het is voor mij een portal naar een andere dimensie wat ik daar zie. En die voertuigen komen hier ook helemaal niet van buitenaf de aarde hier binnen vliegen. Ze manifesteren zich in aards bewustzijn en lijnen aan op diegene die het ziet en dan kun je het dus ook vastleggen. Komt allemaal nog wel op een later tijdstip, maar ik heb het gevoel dat het een authentieke foto is.

 

Arjan: Oké

Ja heel bijzonder.

 

Martijn:  Onder voorbehoud.

Ik heb het gevoel dat het zo is.

 

Arjan: Dankjewel. Ja dat en nog veel meer in de Fringe Wheather Report.

Wij kijken ook heel erg uit naar jullie beelden, foto's of video's. Die kunnen we allemaal laten zien en je kunt er iets over vertellen.

 

Martijn:  Dat gaat buitengewoon interessant worden.

 

Arjan: Dat lijkt me ook.

 

Martijn:  Dan komen we een beetje op het laatste punt, je noemde het net al “crowd power”. Wat houdt dat in? Crowd power, ja de menigte hè, de kracht van de menigte. De mensheid is in een netwerk verbonden met andere mensen. Op deze planeet zitten we met elkaar in een hele krachtige verbinding. En die verbinding in het deel waar wij nu zitten fysiek gezien, denken wij dat het zich hier afspeelt, maar wat ik net al zei, het speelt zich in een ander dimensionaal bewustzijn af. En dat stuk verbinding waar we eigenlijk weer naar toe dienen te gaan, dat willen wij met elkaar op een hele speciale manier ja gaan activeren. We gaan met elkaar, en wij nodigen jullie ook bij deze uit om thema's aan te dragen waarin wij vanuit crowd power, dus dat we met elkaar met bepaalde oefeningen vanuit respect invloed gaan hebben om te bekrachtigen. Dus niet om iets te veranderen, niet om andere mensen aan te passen, want daar gaat het helemaal niet om, die kracht mogen we op die manier ook helemaal niet aanwenden, maar dat we zaken die een fundamentele bijdrage leveren aan het welzijn van ons bewustzijn, dat is heel belangrijk, dat we dat met elkaar gaan bekrachtigen. En wij vragen jullie om daar thema's voor te gaan aandragen.

We kunnen spreken, want in het verleden zijn heel veel mensen die met crowd power hebben gewerkt, dat gebeurt nu nog steeds dat grote groepen bij elkaar komen, hele bossen die dus kankergezwellen hebben in de bladeren, op de bomen, dat door simpelweg, zo simpel is het hè, want oplossingen zijn simpel hè, we hebben het alleen te doen, is dat dus die bossen genezen zijn. En dat gebeurt niet alleen maar door zweefgroepen waar heel veel mensen denken, ah het is allemaal onzin, nee er worden ook echt mensen uitgenodigd, zelfs door regeringsleiders.

Door ministeries in andere landen en andere werelddelen waar hele belangrijke, oorspronkelijke bossen van de aarde geheeld worden. En dat is ook gelukt. Dat is geslaagd.

We hebben het over water, dat we water weer kunnen zuiveren. Maar dit zijn maar een paar zaken. Crowd power is een onderwerp en daar gaan we ook speciale uitzendingen aan besteden om met elkaar, en dan spreken we niet over 4/500 mensen, maar we gaan gewoon naar 10.000 mensen, we gaan naar 100.000 mensen, met elkaar vanuit die verbinding, vanuit onze liefde, hele fundamentele veranderingen teweeg te kunnen brengen. En dan hoef je dus helemaal geen politieke partij op te richten. Dan doe je iets heel anders.

Nou dat is crowd power en ik vind het een hele mooie benaming. Dus bij deze ook iedereen van harte uitgenodigd nu om mee te voelen, te denken nou en dat aan te leveren eventueel als je voelt dat je dat wilt, dat je dat initieert. Want dat is wat we van jullie ook vragen, om mede initiators te zijn.

 

Arjan: Ja mooi, ik heb daar zelf een voorbeeld van gehoord toen met Art Bell in de radio uitzending van coast to coast, dat is één van de grootste alternatieve radio uitzendingen van de wereld, die heeft vaak rond de miljoen luisteraars en dat was Richard Hoagland, die sommige van jullie wellicht wel kennen, die lag van een hele zware operatie en het was de vraag of die eruit zou komen. En toen zei Art van, nou laten we gewoon met z'n allen, ongeacht welke religie je nou hebt en of je wel of niet mediteert, laten we gewoon stil zijn en met onze gedachten en gevoelens bij Richard zijn en er zijn ongelooflijke dingen gebeurd. De volgende dag stond hij op en liep hij tot verbijstering en verbazing van de chirurgen.

We hebben het hier ook in het klein meegemaakt. We zaten met een clubje van 13 man, er was een vriendin van ons die had het heel zwaar, die kon gewoon heel moeilijk ademen en daar hebben we echt even maar 2/3 minuten collectief met 13 personen aandacht aan besteed en achteraf kon ze zeggen dat dát het moment was waarop ze de omslag maakte, dat ze voelde dat het beter ging en ze is in slaap gevallen en heeft een positieve wending gemaakt.

 

Martijn:  Fantastisch.

 

Arjan: Ongelooflijk.

 

Martijn:  Dus laat je creativiteit hierop los om hieraan mee te doen en de inzet is dan ook om dit live te doen en dat gaan we ook doen. We kunnen op een bepaald moment oefeningen een bepaald bekrachtigingsmoment neerzetten. Is het dan zo belangrijk dat je dat allemaal tegelijkertijd doet? Nou op zich niet want tijd is lineair voor ons begrip nu, het maakt niet zoveel uit. Het is alleen wel om het met elkaar te centeren, het moment neer te zetten is wel heel erg fijn om het in een bepaald moment te mogen doen want daarmee bekrachtigen we dat moment dan ook. En er zijn heel veel tegenwerkingen om dit soort experimenten en dit soort activaties tegen te houden en daarom is het belangrijk om het met elkaar te doen.

Dus laat je creativiteit er lekker op los en voel je van harte uitgenodigd.

 

Arjan: Super.

Misschien is het wel goed om nog even te noemen met betrekking tot de live uitzendingen, want we willen live uitzendingen met elkaar gaan maken en dat in aanloop daar naartoe nog een aantal uitzendingen niet live zullen zijn. Maar de eerste uitzending van crowd power zal dus wel live zijn.

 

Martijn:  Na de zomervakantie hè.

 

Arjan: Nee voor de zomervakantie beginnen we met crowd power, dus de data komen ook wel even onder deze video te staan wanneer we de uitzendingen hebben.

De eerste uitzendingen zijn nog niet live en dat zie je ook wel, we moeten nog een aantal dingen (tweaken?)......   en we moeten nog aan elkaar wennen, aan de camera's. De techniek is gelukkig voor elkaar.

 

Martijn:  Alles is een groeiproces.

 

Arjan: En daar kun je dan ook getuige van zijn. Als dat goed is gaat het steeds groeien en wordt het steeds beter. Dus vandaar nu nog even niet live. Crowd power wordt dus de eerste live.

 

Martijn:  Hartstikke leuk.

Ik denk dat we onszelf voldoende hebben geïnspireerd voor zover we dat nog nodig hadden. Jullie mogen best weten dat we er ongelooflijk veel zin in hebben.

 

Arjan: Absoluut.

 

Martijn:  En niet vanuit enthousiasme in die zin dat het zo nodig moet, nee wat we sterk voelen met elkaar is, dat het tijd is om letterlijk buiten alles wat er ook maar aan verstoring zou kunnen zijn, ook als je mij bijvoorbeeld helemaal niet aardig vindt of Arjan helemaal niet aardig vindt, dat er persoonlijke stukken spelen, dat je dat kunt overstijgen, dat je beyond dat soort problematieken kunt komen om het grote geheel, de doelstelling namelijk het welzijn herstellen, ons bewustzijn weer terug te brengen in de resonantie waar het hoort, ons vrij te ontdoen van alle onderdrukkingen en daarmee ook weer invloed te hebben dat wij dus uit dat systeem op deze planeet kunnen komen, en dat gaan we dus ook bereiken. Dat we dat ook echt met elkaar gaan neerzetten.

Ik hoop dat wij de mensen thuis ook hebben geïnspireerd en onze vraag daarin is ook, deel dit filmpje zoveel mogelijk, want hoe meer mensen er mee doen hoe fantastischer het is.

 

Arjan: Ja absoluut.

Nou dankjewel, dankjewel voor het kijken en wij zien jullie input heel graag tegemoet.

Dus graag tot de eerste uitzending.

 

Martijn:  Dag.

 

 

 

 

 

20150611-MvS-Fringe-Weather-Report-1-Arjan-Bos-Youtube+pdf

 

 

                                                 FRINGE WEATHER REPORT 1

                                           

                                                             11 JUNI 2015

 

 

Arjan: Dit is het Fringe Weather Report, de eerste aflevering, mijn naam is Arjan Bos.

 

Martijn: En mijn naam is Martijn van Staveren, van harte welkom.

 

Arjan: Ja van harte welkom. We hebben een aantal vaste topics voor jullie, dat zijn aardbevingen, zonneactiviteit en tekenen van geo-engineering en daarnaast hebben we een aantal actualiteiten, gaan we iets over in het universum belichten en ook een historisch topic en we hebben een thema. Het thema van deze uitzending is geo-engineering. En die komt aan het eind van de uitzending.

En we beginnen met de aardbevingen. Mag ik een plaatje van de aardbevingen (wordt getoond). Dit is wat er in de afgelopen maand aan grotere aardbevingen zijn geweest. We hebben gezien dat er bijvoorbeeld 2 uur geleden nog eentje in Nepal van 4.8 op de schaal van Richter was. Afgelopen maandag was er in Japan nog eentje van 6.3 en 13 uur geleden nog eentje van 5.6. Dus het is behoorlijk actueel met aardbevingen.

Heb jij daar naar kunnen kijken wat het betekent?

 

Martijn: Nou er is natuurlijk heel veel gaande. De aarde reageert voortdurend met enorme kracht op wat er eigenlijk allemaal gaande is, niet alleen fysiek maar ook buiten het zichtbare spectrum om.

Ja en ik heb ook wel naar die plaatjes gekeken, niet alleen de afgelopen tijd maar ook de afgelopen jaren heb ik het zo nu en dan in de gaten gehouden en dan zie je eigenlijk dat er voortdurend beweging is hè en we horen alleen de excessen ervan, dat er dus hele ernstige aardbevingen zijn waar ook echt veel mensen bij omkomen.

Ja goed, er is iets gaande in die plaatsen en ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar ook aandacht aan geven.

 

Arjan: De zonneactiviteit. Van afgelopen maandag hebben we een plaatje gezien, Daar stond op solar x rays active en de geomagnetic dat was een storm en vandaag gaf die meter aan dat het al weer rustig was. Dus zegt ie van : the solar x rays zijn wel active maar de geomagnetic is quiet. Wat betekent dat eigenlijk wat daar staat?

 

Martijn: Het heeft natuurlijk te maken met de uitbarstingen van de zon en terug op het onderwerp van de aardbevingen, het is allemaal aan elkaar gekoppeld. Dus de aarde reageert op de straling van buitenaf. En wat er op dit moment sinds een aantal jaren heel hevig bezig is, is dat hele nieuwe explosies op de zon worden waargenomen. Er wordt niet altijd veel over verteld omdat de wetenschap toch ook bang is om paniek te zaaien. Ik denk dat het juist heel goed is om ook duidelijkheid van zaken te geven zodat mensen weten waar ze aan toe zijn, wat er gebeurt. Ja ik snap ook, dat dat niet gebeurt vanwege economische belangen en de mogelijke gevolgen hè. Want we zitten natuurlijk in een zogenaamde crisis zoals iedereen dat noemt. Ja wat is een crisis? Crisis is  om mensen gewoon in een patroon te brengen, dat ze niet hoeven na te denken en alleen bezig zijn met het overleven en dat past natuurlijk binnen het hele systeem wat er nu gaande is. En als je kijkt naar de zonne-uitbarstingen en wat het betekent voor de aarde, is er een enorme verschuiving in het bewustzijn van de mens. Het leuke is, dat wij daar zelf een onderdeel in zijn. Wij sturen dat zelf aan. Wij plaatsen het buiten ons. Dat komt omdat we op dit moment nog niet goed begrijpen hoe dat allemaal in verbinding staat met onszelf, met onze persoonlijkheid. Ik, als Martijn en ook in relatie tot het hele grote collectieve netwerk van intelligentie, ja wij dragen een enorm steentje daarin bij. We kunnen het ook tegenhouden hè. We kunnen met elkaar dat soort rampen zien te voorkomen. In feite doen we dat ook want tot nu toe zijn ernstige scenario's niet uitgekomen, althans niet globaal gezien. En worden natuurlijk nu ook wel nieuwe voorspellingen gedaan op dit moment. We zitten nu in de maand juni en er wordt gesproken over de maand september, dat er hele ernstige dingen gaan gebeuren. Dat hebben we in het verleden heel vaak gehoord en er wordt ook heel veel over gechanneld. Ik zal niet zeggen, dat dat niet klopt, wie ben ik om daar iets over te zeggen. Het enige wat ik zeg is dat er heel veel bewustzijn is, dat steeds meer mensen wakker worden, dat wij invloed hebben op het script dat wij schrijven. En hoe meer wij dus bewustzijn brengen in het veld, hoe meer we anders naar deze realiteit gaan kijken, hoeveel meer invloed we hebben om de aarde in een positieve beweging te krijgen zeg maar. Dus ook geofysisch gezien.

 

Arjan: Dus je zegt eigenlijk, dat ons bewustzijn is gekoppeld met dat van de zon en dat de zonne-uitbarstingen direct te maken hebben met hoe bewust we zijn. Kun je dan zeggen dat …... is dat een positief teken, laten we zeggen hoe meer wij ons bewust worden van dingen of hoe meer we in liefde zijn, of heeft het te maken met emotie in de zin van als we heel emotioneel zijn dat dat invloed heeft op de zonne-uitbarstingen?

 

Martijn: Ja dat betekent inderdaad dat wij dus verbonden zijn met alles wat er is, met alles wat wij kunnen waarnemen op dit moment. En we zijn ook verbonden met de zaken die wij niet kunnen waarnemen hè. Dus je kunt je voorstellen dat wij invloed hebben op een realiteit, die niet eens zichtbaar is. Laten we het in eerste instantie maar houden bij wat we kunnen waarnemen, het fysieke beeld van de zon en de planeten en de gebeurtenissen hier op aarde.

Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij met elkaar gaan beseffen, dat wij door de wijze hoe wij gedachten uitzenden, dat dat  heel erg interacteert met alles wat er om ons heen gebeurt. En er zijn genoeg wetenschappelijke testen gedaan, dat je door middel van iets waar te nemen in de situatie, datgene wat waargenomen kan worden, verandert op basis van de waarnemer.

 

En dat doen we collectief natuurlijk ook met elkaar. Dus wat doen wij? Wij draaien met elkaar in bepaalde programma's, wij hebben bepaalde processen, wij hebben bepaalde modellen. In Nederland hebben we onze cultuur en onze economie en daar handelen we allemaal naar. Dat is een bepaalde format. En binnen die format denken wij allemaal ook in programmataal en daarmee houden wij die format ook in stand. En dat is natuurlijk globaal gezien idem dito. En de mensheid  wordt ook in een bepaalde format gehouden. De mensen denken ook allemaal dat het om bepaalde zaken gaat globaal gezien hè. Het merendeel van de mensen denkt dat het gaat om geld verdienen en dat wij ook overheden nodig hebben die het ook voor ons allemaal recht breien wat er anders niet goed zou gaan. En dat format houden we met elkaar in stand. En zo denken wij ook over nog veel meer onderwerpen, dus dat er een maan is, dat er een zon is, dat er andere planeten zijn, dat dat allemaal buiten ons is. En daarmee nemen wij ook aan, de wetenschap initieert dat ook, dat dat niets te maken heeft met ons. Maar niets is minder waar. Het is radicaal anders, het wordt precies gestuurd en gestuwd door onze gedachten.

 

Arjan: Maar is het dan ook niet alleen door elk levend wezen. Ik kan me voorstellen, wij zijn wezens hier op aarde, maar er zijn ook nog allerlei andere wezens. En hebben die daar ook invloed op of is het op de één of andere manier ons domein? Hoe moet ik dat zien?

 

Martijn: Het is ons domein. De realiteit die wij op dit moment waarnemen, dat is een domein niet van ons, maar het is domein dat door ons wordt geschreven. Dus wij zijn de schrijvers van het script. En op het moment dat er dus ook andere bewustzijnsvelden, andere wezens in “ons domein” zouden landen in het groot, dan zouden ze dat dus invaseren, zouden ze dus een inval plegen in iets waar wij aan gerelateerd zijn. Daarom gebeurt dat ook niet, omdat wij het script zelf aan het creëren zijn  en ook zelf de scriptschrijvers zijn om het te veranderen. Zij hebben dus weer invloed in een ander dimensionaal niveau, een ander frequentiebewustzijn, waarin wij met z'n allen verkeren ook over de aarde. Het zijn dus frequentie bewustzijnslevels zeg maar waar zij dus wel een domein in hebben en in dat domein opereren heel veel verschillende beschavingen, zijn ook in die frequentie aanwezig. En op het moment dat ons vermogen weer gaat toenemen dat wij het kunnen waarnemen zullen we dus met hen kunnen interacteren. Maar tot op dit moment is het voor de fysieke mens die daar nog niet van weet, is dat een waanzinnig verhaal.

 

Arjan: Ja inderdaad. Maar zie jij  als er veel zonne-activiteit is en er zonne-stormen zijn, zie je dat per definitie als een goed teken? Een positief teken voor ons?

 

Martijn: Het is een uiting van emotie. Kijk de gevolgen daar kijken we naar. Op het moment dat er een zonne-uitbarsting of een energetische uitbarsting op de zon is, die we nog niet eens kunnen zien in het lichtspectrum op het moment, dat er informatie naar de aarde wordt gestuurd of eigenlijk rondgeslingerd wordt en dat is allemaal van wat we er op dit moment van snappen hè, dus ik leg het maar gewoon uit op de wijze wat het helemaal niet eens benadert maar we moeten het ook een beetje kunnen begrijpen, op het moment dat er energie rondgeslingerd wordt en de aarde wordt ook geraakt, heeft dat gevolgen voor de aarde. Voor de fysieke aarde maar ook voor de atmosferische schillen daar omheen, wat wij atmosferen noemen, heeft daar effect van, gevolgen van magnetische frequenties, maar ook andere bewustzijnsvelden rondom die aarde en op het moment dat er dan hele ernstige gevolgen zijn waardoor hele grote rampen plaatsvinden, dan zeggen wij eigenlijk dat dat vaak of een hele negatieve gebeurtenis is, of het is een opschoning in het bewustzijnsveld waardoor er iets vrij mocht komen. Het is maar precies hoe wij ermee omgaan. Het is de betekenis die wij eraan geven.

En dat kun je ook zien als je ziet, met alle respect voor alle hulporganisaties, want dat is nodig hè, dat we elkaar hulp gaan geven, maar je kunt je afvragen of dat altijd op dezelfde manier zou moeten, als je steeds een rekeningnummer opent en de overheden gaan voor ons aan de slag, dan geven wij ook steeds een gevolg, een antwoord op die reactie. En daarmee houden we dus ook de volgende rampen in stand. Het vreemde ervan is, dat wij in een soort actie-reactie patroon hangen.

Dus wij zijn de scriptschrijvers en dat doen we door middel van ons gedrag en onze emotie. Of het nou positief of niet positief is, het kan heel positief uitpakken.

 

Arjan: Oké, de meest interessante vraag is dan hoe wij dat kunnen onderbreken, om die cyclus te onderbreken zeg maar.

 

Martijn: Die cyclus zijn we aan het doorbreken door te begrijpen wat we eigenlijk aan het doen zijn.

Het hoeft niet alleen in deze context, maar gewoon ook mensen die hier helemaal niet mee bezig zijn, die b.v. lokaal in een voetbalclub ineens in de gaten hebben dat er malversaties zijn, dat er eigenlijk dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen, dat er dus mensen zijn die macht misbruiken, dat wordt dan allemaal aan de kaak gesteld. Het hele planetaire bewustzijn begint in alle mogelijke scenario's. Daar zijn we nu mee bezig hè. We merken allemaal dat we het niet meer tolereren, in kleine stukjes tenminste, van dat we laten gebeuren waar we macht in uit kunnen oefenen. En macht in die zin, dat we er invloed op kunnen hebben door onze autoriteit te laten gelden.

Je kunt dat ook zien op politiek niveau, daar durft nog eigenlijk niemand iets te doen, omdat er een bepaalde zweem overheen hangt van dat je toch geen mogelijkheid hebt hè. Je kunt het niet veranderen. Maar dat is wel wat er gaande is. We zijn met elkaar allerlei dingen aan het benoemen, we zijn het aan het onderzoeken, we zijn het op de tafel aan het leggen en daar doet iedereen zijn of haar eigen bijdrage in. En dat resulteert in een fundamentele verandering. We zitten midden in die verandering, alleen de krachten achter de schermen, die die modellen vast willen houden, die zijn er voor zichzelf nog steeds van overtuigd dat dat niet lukt. Ik ben heel blij dat ze daar zo van overtuigd zijn.

 

Arjan: Dat is een hoopvol feitje inderdaad. Oké.

De tekenen van geo-engineering dat hebben we dit keer als thema, die schuiven we even door naar achteren. Oh ja dit is de foto van de vulkaanuitbarsting die ook annex was ten tijde van de aardbeving eigenlijk in Japan.

Even kijken hoor, we hebben het plaatje van de graancirkel in de V.S.

 

Martijn: Ja dat is een heel interessant onderwerp hè, graancirkels.

 

Arjan: Jazeker.

 

Martijn: Kijk alles heeft met elkaar te maken. Ik roep altijd dat het nodig is, dat wij het kaderen beëindigen. Dat we durven te stoppen met iets een betekenis te geven. Want de wijze waarop wij dat doen, dat zorgt er feitelijk voor dat wij niet verder kunnen komen. Het is wel fijn om iets te benoemen dat een bepaalde betekenis heeft, maar op het moment dat we dat doen en we houden ons aan die betekenis, omdat we de scriptschrijvers zijn, kaderen wij daarmee gelijk af dat we verder gaan ontdekken wat het nog meer betekent.

Dat is waarom ik aan iedereen steeds vraag en ook aan mezelf als ik voor de spiegel sta van: oh ik heb een kader gecreëerd, weg dat kader, want ik zal dat verder dienen te onderzoeken. En als we dus kijken naar vulkaanuitbarstingen, en we kijken naar aardverschuivingen, zeebevingen, we kijken naar nou zonne-activiteit, maar ook graancirkels, het zijn allemaal uitingen van een heel groot verschijnsel waar wij zelf de schrijvers in zijn. En natuurlijk worden we daar in begeleid. Het is niet zo dat de graancirkels door mensen worden gemaakt op plankjes die dat zo stampen hè. Daar heb ik altijd heel hartelijk om gelachen, ook heel knap dat mensen dat na kunnen maken. Alles is na te maken zeg ik altijd.

 

Maar het fenomeen op zich heeft te maken met een verschijnsel dat van een niet fysieke aarde is. Onze aarde is een levende bibliotheek. Onze aarde heeft een ongelooflijke intelligentie en is rechtstreeks verbonden met allerlei planetaire bewustzijnsvelden en met elk mens op deze planeet.

Met elk mens.

De aarde maakt geen verschil tussen mensen. Huidskleur, afkomst, religie, arm, rijk, ooit in de gevangenis gezeten of niet. Iedereen wordt hier onvoorwaardelijk op deze prachtige planeet gedragen. En de aarde, die prachtige, mooie planeet, waar we nu bovenop zitten met elkaar, geeft uitingen aan metafysische verschijnselen. Dus je zou kunnen zeggen, dat wij  als mensen ook een neurologisch circuit hebben, dat is een aftreksel, een uitstulping van een veel groter metafysisch, neurologisch circuit. En dat is heel belangrijk om te gaan begrijpen in relatie tot graancirkels, maar ook wereldwijd de piramiden.

De piramiden die overal opduiken, die nu ook ontdekt worden en wat ze op die plekken doen, op die locaties. En hoe het komt, dat juist op die locaties ook altijd heel veel macht is geweest in de historie. En ook op die locaties veel ceremonieën  zijn geweest, veel slavendrijverij en ook heel veel rituele ceremonieën. We kunnen daar omheen draaien maar die feiten zijn er gewoon. En dat wil dus niet zeggen dat dat gebouwd is door negatieve krachten, het wil alleen zeggen, dat er een uiting is geweest uit het metafysische veld van onze planeet, waar we op dit moment wonen, wat gerelateerd mag worden aan de kracht van het collectieve bewustzijn van de mensen. En dat is een onderdeel wat in relatie tot graancirkels alles bepaalt, alles bepaalt. En dat heeft te maken met heilige geometrie, ook op een wijze die we tot nu toe niet hebben begrepen. Het heeft te maken met harmonische klanken. Ik kan die klanken ook horen, zo ben ik geboren. Ik hoor die klanken, ik kan het vertalen, de boodschappen die erin zitten. Het zijn bijzondere gebeurtenissen en het is echt heel belangrijk dat als we graancirkels willen begrijpen, dat we gaan begrijpen dat het geen afbeeldingen zijn. We zien een afbeelding, we classificeren dat aan hand van ons brein, dat bijvoorbeeld zegt: oh dat is een vlinder, ik zeg dat even als voorbeeld.

Op deze afbeelding zien we bepaalde cirkels, het heeft een bepaald patroon en symbool en gaan we dat een betekenis geven. Maar wat we niet begrijpen is dat er deskundige, mathematische, harmonische frequenties in zitten en die komen uit de aarde en die worden dus geleid door krachten, die …17.04.......?...... zijn, die laten zich wel eens zien als lichtbolletjes. Maar het komt eigenlijk vanuit de binnenkant, het komt uit de aarde, uit het centrale zenuwgestel.

 

Arjan: En waarom is bijvoorbeeld ….. waarom komt het veel meer voor in Engeland dan in de V.S.  waar deze zichtbaar was? Die we net zagen was op 24 mei in Massachusetts.

 

Martijn: Dat heeft absoluut te maken met de locatie van het centrale zenuwgestel van de aarde. Dat heeft met bepaalde lijnen te maken, die over de aarde lopen en dat is het neurologische circuit in relatie tot alle metafysische velden rondom de aarde. Dat zijn bewustzijnsvelden en andere beschavingen vliegen daar ook op aan. Het zijn ook specifieke beschavingen die de graancirkels ook mede ondersteunen wanneer ze gecreëerd worden. Dat is bekend, die klanken die gaan al rondom de aarde. Dat zijn harmonische frequenties.

En deze wezens die heb ik een aantal keren ontmoet, daar heb ik ook mee gesproken. Dat zijn katachtige wezens, hele mooie mensen zijn dat en zij begeleiden het ontstaan van die cirkels. Ze verschijnen ook op een wijze dat ze buiten ons fysieke beeld blijven dus het zijn een soort ja een format, het kunnen lichtstaven zijn, vliegende lichtstaven, het kunnen lichtbolletjes zijn, maar zij maken ze niet. Het is dus niet zo dat ze de cirkels maken. Dat vragen ze ons ook om het gewoon in een ander daglicht te zien, want zodra wij dat anders gaan voelen, zullen wij dus nog meer van die prachtige cirkels gaan zien. Want nu maakt een ander het hè. En op het moment dat wij onze eigen autoriteit daarin durven te ontdekken, dan gebeurt er iets heel bijzonders.

 

Arjan: Ik heb wel eens van Janet Ossebaard en van Bert Janssen gehoord dat ze een experiment hebben gedaan met op bepaalde beelden te mediteren en dat hij dan een dag later in zo'n veld verschijnt. Dus dat heeft daarmee te maken?

 

Martijn: Daar heeft het direct mee te maken. Het neurologische circuit van wie wij zijn is een schakelpunt in het metafysische veld. Dus op het moment dat je je eigen bewustzijnsveld eraan koppelt heb je er ook invloed. En overigens is het wellicht iets voor een andere uitzending ook wat voor krachten erbij komen kijken. En het is niet voor niets dat het allemaal op één plek is. We zouden het met z'n allen rustig kunnen creëren dat het bijvoorbeeld in Drenthe zou ontstaan. Midden in de zandheuvels, ik zeg maar wat. Het heeft te maken met de energie die we er naar toe sturen. Op dit moment heeft het echt, ja ik vind het prioriteit hebben om op een andere manier te gaan kijken naar graancirkels, ja.

 

Arjan: Nou ja laten we daar een aparte uitzending aan gaan wijden.

 

Martijn: Boeiend ja.

 

Arjan: Misschien kunnen we nog even kijken regie naar het filmpje van de graancirkel waar wij zien, dat die lichtbollen in één keer roetsj roetsj ….

 

Martijn: Je ziet die graancirkel ook ontstaan hè.

 

Arjan: Ja, ja.

Heb jij het gevoel dat dit een authentiek filmpje was?

 

Martijn: Ja, ja.

Ik heb zelf een aantal malen als kind gezien hoe graancirkels niet in het graan werden gemaakt, maar in een soort sponsachtig materiaal. Ze lieten me zien hoe dat ontstond. En ook hoe ik mijn bewustzijn daarin kon koppelen. Ik kon als kind plaatjes van mijn autootjes, die ik als kind opriep, kon ik dus projecteren in dat veld waardoor mijn autootjes in die bewustzijnsvelden kwamen. Dat is eigenlijk heel simpel. Het klinkt gewoon ….... het is ook heel simpel. We hebben het nu buiten onszelf geplaatst en het is en blijft natuurlijk een heel geavanceerd iets, maar het heeft alles te maken met energie, die van binnenuit van de aarde, en het komt eigenlijk niets eens uit de binnenkant vandaan, het komt uit het metafysisch bronbewustzijn waarin wij met z'n allen aangekoppeld zijn, ik ben daar ook geweest, van daaruit wordt het geïnitieerd en gestuurd naar de aarde. Het is fantastisch.

 

Arjan: Wow, ja dat geloof ik direct.

 

Martijn: Nou laten we daar eens een ander moment verder over spreken.

 

Arjan: Absoluut, dankjewel voor het delen.

Het volgende onderwerp is een wolk, die verscheen na een storm in Texas en die wolk dat noemen ze ook wel “lenticular clouds”. Lentils zijn opeengestapelde linzen, ze noemen het ook wel ufowolk en die zie je hier verschijnen. Die is in Texas verschenen na een grote storm. Je ziet ze wereldwijd wel. Ja er worden verschillende verhalen over verteld. Hier stond bij: meestal verschijnen ze als warme vochtige lucht snel omhoog gaat via berghellingen in koelere delen, waar die waterdamp condenseert in een mist. Wat is jouw gevoel, wat is jouw beeld als je zo'n wolk ziet?

 

Martijn: Ja, het kan natuurlijk allemaal, want de weerfenomenen zijn ook heel erg grillig en heel erg bijzonder en mooi. Ik bedoel op deze planeet maken we de meest bijzondere wolkenformaties mee en als er een cirkelvorm ontstaat van hele koude lucht, dan kan dat naar beneden zakken hè dat gaat gewoon over tonnen aan gewicht aan koude lucht. Ik heb wel eens hele mooie resultaten gezien. Lucht dat dus, dat kent iedereen wel dat je die hangzakken ziet in de atmosfeer, die overigens wel gecreëerd worden door super geavanceerde technologische systemen in een baan rondom de aarde. Maar het betekent wel, dat de lucht, de temperatuur zakt daarin weg en dan krijg je toch wel weerfenomenen, die gedeeltelijk een uitwerking hebben, die redelijk natuurlijk zijn, maar de aanzet daarvan beslist niet.

 

En wat betreft deze foto, nou ja ik heb deze foto niet zo heel goed bekeken, maar ik ken heel veel foto's en dat zijn heel veel foto's die te maken hebben met een andere verschijning daarachter. Dus er zijn ook plasma voertuigen, die door onze atmosfeer heen schieten of er heel langzaam doorheen gaan, dat kan ook. En als deze plasma voertuigen een kleine dichtheidsverandering toepassen , dus in frequentie komen van, in de buurt van de atoomfrequentie van lucht zeg maar, wolken, dan kunnen ze de wolken dus ook beïnvloeden en dat doen ze ook wel eens. Het is een ongeschreven regel dat ze het niet openlijk zichtbaar maken, dus dat doen ze ook op een hele speelse manier.

Dat is niet bij alle wolken zo, ik ben altijd een beetje, ondanks alles wat ik zelf meemaak, probeer ik altijd wel met de voeten op de grond te blijven. Want voordat je het weet zijn alle wolken op een gegeven moment voertuigen uit een andere dimensie en ja er zijn ongelooflijk veel voertuigen uit een andere dimensie, het is alleen niet zo, dat elke ronde wolk het dan ook is.

We zullen daar ook wel enigszins nuchter mee om mogen gaan.

Laten we er maar heel eerlijk over zijn, het is natuurlijk fantastisch dat er andere voertuigen zijn, maar is dat nou zo ontzettend bijzonder? We staan op het punt om globaal te ontdekken maar het is eigenlijk heel gewoon.

 

Arjan: Voor jou is dat wellicht heel gewoon geworden en ik vind ook het idee heel gewoon, maar ik heb zelf nog nooit één gezien.

 

Martijn: Je zegt het zelf al, je hoeft het niet perse zelf te zien om in je gevoel en met je verstand dat ook heel normaal te kunnen vinden.

 

Arjan: Precies.

 

Martijn: En daarmee wordt het ook een stuk toegankelijker waardoor je het ook kunt gaan zien.

 

Arjan: We hebben ook nog een foto ingestuurd gekregen, die was van Elly Levin als ik het goed uitspreek, en die vroeg ons van: ik heb iets gefotografeerd en het regende helemaal niet maar ik heb daar wel regenbogen in mijn foto. Kunnen jullie daar eens naar kijken?

 

Martijn: Ja ik heb er naar gekeken. Ik wel dat wel gewoon eerlijk zeggen, ik wil er wel voor waken dat ik niet een classificatie persoon word, want daar wil ik juist heel erg vanaf. Dus ik vind het heel fijn dat mensen dat laten zien, ik kan niet van alles gaan verklaren. Ik bedoel ik ben niet alleswetende. Ik heb van het één en ander wat gegeten hè, kaas gegeten, maar ook heel veel dingen niet. Van fotografie weet ik aardig wat, van hoe lenzen werken, hoe digitale camera's werken. Het zou zo kunnen zijn dat het een heel bijzondere foto is. Wat ik er zelf bij vermoed is dat dit, omdat aan de rechter bovenkant buiten het beeld de zon staat, dat er dus licht scherp door de lens is gevallen, waardoor de c.d. chip een lichtspectra heeft gecreëerd. Links onder in het beeld zie je ook een waas en dat is vaak ook wel een technische ontwikkeling, een gevolg t.a.v. dat rechtsboven in het beeld de zon daar staat. Als je die lijnen, kleurstrepen zou doortrekken met een velletje papier, kom je allemaal op één punt uit. Zeer waarschijnlijk is dit het breken van het licht.

Ik vind het wel een hele mooie foto.

 

Arjan: Ja dat vind ik ook.

 

Martijn: En ik wil erbij zeggen dat ook dit voor mij op dit moment mijn antwoord is wat ik ervan vermoed.

 

Arjan: Helder, ja. Dankjewel voor het insturen...

 

Martijn: Jazeker, heel fijn, ja.

 

Arjan: Voor wat betreft het universum zou je iets met ons willen delen over wat je waar hebt genomen over “weersomstandigheden” in het universum? Over überhaupt het weer.

 

Martijn: Wat bedoel je met het universum? Buiten de aarde? Of op de aarde?

 

Arjan: Ja, je hebt allerlei bijzondere fenomenen ook in het universum. Daar schrijven astronomen over en ik was benieuwd of jij tijdens jouw reizen ook bijzondere dingen hebt meegemaakt.

 

Martijn: Ja het zijn allemaal hele mooie dingen, die ik heb meegemaakt ten aanzien van het weer. Dat verband kan ik niet zo één, twee, drie leggen. Wat ik wel weet, wat ik heb gezien, is dat op de aarde, laat ik het maar eventjes bij de aarde houden, dat er technologieën worden gebruikt, die in een baan om de aarde hangen, die het weer extreem beïnvloeden. Er is in feite een soort oorlog gaande met buitengewone technologie om het weer in te zetten als een wapensysteem, als een schild, maar ook buiten het feit om dat het een wapensysteem is, is het ook om het bewustzijn van de mens te beïnvloeden hè. Er is op deze aarde een groep mensen actief, een groep mensen met zeer geavanceerde hersentechnologie, die het menselijk bewustzijn en ook mensen in het brein in feite letterlijk invaseren. Dus de hersengolven worden op afstand bestuurd, waardoor die mensen in een hele vervelende situatie kunnen komen.  En die technologie wordt ook gebruikt in het weer. Het zijn microgolven die worden ingezet, o.a. microgolven, en ja ik heb gezien dat het mogelijk is om in, als ze het zouden willen, 3 uur tijd een super cycloon op te zetten, die ook compleet zwart wordt hè. Het is een magnetische storm, die zo ontzettend magnetisch is, dat er geen licht meer doorheen kan. Ik heb die stormen gezien, 3 jaar geleden. En dat is verwoestend. Ja goed, ik ben er zeker van dat dat niet gebeurt, het is alleen wel belangrijk om te vertellen, dat die technologieën er wel allemaal zijn. En ik vertel dat, omdat ik ze heb gezien, waargenomen en dan ben ik, dat vertel ik vaak aan mensen dat mijn werk daarin is, ik breng zeg maar als waarnemer in dit geval, breng ik vanuit het stukje dat ik heb gezien, die ervaring in het beeld, in het potentiële veld, in het mentale bewustzijn, in dit geval vertel ik het aan jou en de mensen thuis horen dat ook, niks nieuws aan dat weten we allemaal, maar doordat ik het vertel met het beeld erbij, wordt er dus een hologram uitgezonden, die dus door hier naar te luisteren, ook in het mentale bewustzijn terechtkomt van de mensen thuis. En daardoor wordt het geüpload in het fysieke bewustzijn van de aarde en wordt het achtergehouden stuk geüpload in een veel grotere realiteits-matrix.

Nou kan ik het eenvoudiger zeggen? Nee.

 

De weer-anomalieën die er wereldwijd worden gezien hebben dus te maken én met ons bewustzijn én het zijn technologisch geavanceerde systemen door mensen, die techniek in handen hebben gekregen, die niet eens meer in ons zichtbare spectrum opereren, maar die technologie hebben waarmee ze alles kunnen aanpassen. En het is heel belangrijk om dat soort zaken naar voren te halen, want we willen er graag allemaal vrij van komen, maar het gebeurt niet door er niet over te spreken.

 

Arjan: Nee, absoluut, absoluut.

We hebben de thema uitzending, daar komen we zo wel even op, van geo-engineering, dat is ook weermanipulatie, dat is waar jij nu over spreekt, een hele zichtbare component voor ons fysieke domein, dat is daar onderdeel van neem ik aan?

 

Martijn: Dat is daar onderdeel van ja.

En het bijzondere is ook, dat deze technologieën ook worden gebruikt op andere planeten in ons zonnestelsel. Dan ga ik echt een zijstraat in. Ik ben een vrijspreker, zoals iedereen inmiddels wel weet, en daar maak ik ook gewoon gebruik van. Ik ben op de planeet Mars geweest, ik heb daar hele grote constructies aanschouwd. Dat heb ik al gedaan voordat daar überhaupt ook door andere mensen over werd geschreven of werd verteld. Dus het zijn mensen die dat weten, het is niet zo ineens dat ik nu met een verhaal kom, zodat mensen dat zouden kunnen denken.

Ik heb daar hele grote constructies gezien, die heel identiek zijn met, redelijk identiek zijn, met constructies hier op aarde, waarmee het weer wordt beïnvloed en die technieken draaien nu nog steeds. Dus er is een koppeling tussen onze planeet, de veranderingen die hier plaatsvinden, en op andere planeten. En de krachten die daarachter zitten, dat zijn geen menselijke krachten, maar die hebben die technologie overgedragen aan mensen, waardoor er dus de verandering hier op aarde plaatsvindt, temperatuursveranderingen, dat de temperatuur omhoog gaat of juist heel erg zakt, en dat er grote stormen zijn en dat soort zaken. Alles wat er hier op aarde gebeurt, dat gebeurt bij andere planeten ook, dat is aan elkaar gekoppeld.

En dan is het de bedoeling, dat wij dan denken dat het komt doordat de zon aan het veranderen is, zodat alle planeten aan het veranderen zijn. Maar ook daarin ligt een radicaal andere zienswijze, omdat de zon ook door ons verandert.

 

Arjan: Oké, daar kwam David ook al begin 2000 mee, dat inderdaad die planeten ook allemaal behoorlijke weersveranderingen hebben, dat het wel waarschijnlijk is dat een deel niet “man made” is omdat het overal gebeurt en dat dat dus door de zon gebeurt.

 

Martijn: Ja, de zon staat in directe verbinding met ons bewustzijn, met onze pijnappelklier. Het is letterlijk frequentiebewustzijn waarin wij dus door allerlei realiteiten heen kunnen gaan. En daar hoeven we niet voor naar de zon toe, dat kunnen we gewoon in onszelf. Met oefeningen kunnen we daarin terechtkomen. Dat heeft alles te maken met emotionele frequenties en laat het nou precies dat punt zijn waar de mens op deze planeet zo ontzettend in getraumatiseerd wordt..... en ook gehouden wordt.

 

Arjan: Je noemt even, dat je op Mars bent geweest. Moet ik me dan voorstellen ben je er fysiek geweest.....

 

Martijn: Ja

 

Arjan: Oh fysiek geweest, oké.

 

Martijn: Ook met remote viewing maar niet remote viewing zoals ik dat heb gelezen van militaire protocollen. Ik heb dat wel geprobeerd en toen werd ik mij direct bewust van het feit dat door middel van militaire remote viewing er dus andere krachten meekijken, dat is heel geavanceerd, de wijze waarop onze hersenen worden gescand en bestuurd. Dat is onvoorstelbaar. Het is niet letterlijk onvoorstelbaar maar ….... het is ontzettend ja.

Ik ben er fysiek geweest en ik heb daar hele grote complexen bekeken uit de tijd dat de aarde in feite ook werd geïnvaseerd, dan praat je echt over meer dan 500.000 jaar geleden in het spectrum van tijd hoe het zich toen afspeelde. En als we daar nu naar terugkijken is dat 200.000 jaar geleden.

 

Arjan: Dat is precies wanneer de DNA verminkingen eigenlijk zijn gebeurd.

 

Martijn: Ja diezelfde groepen hebben daar ook mee te maken en die hebben ook op deze aarde maar ook op andere planeten huis gehouden en die technologieën die zijn allemaal van piramide vorm voorzien. Daar mogen we best wel wat vraagtekens bij zetten. En ik ben niet iemand die daar omheen draait. Ik zeg dus niet dat piramiden dus een negatief symbool zijn of een negatief gebouw, maar wat ik wel zeg is, dat ik op andere planeten helemaal geen piramiden heb gezien en dat al die andere planeten een ongelooflijk harmonieuze samenleving zijn.

Waarom zijn ze hier op aarde hè? Wat is de verbinding met de onderdrukking hier op aarde?

 

Arjan: Ja interessant.

 

Martijn: Kijk wij zijn scheppende wezens, wij kunnen alles wat negatief is ompolen. Wij hebben het scheppingsvermogen om iets te belichamen hè. Ik ga een heel simpel voorbeeld geven, dat is denk ik wel een heel leuk voorbeeld.

 

Een auto is dood. Een auto heeft geen gevoel. Maar je bent er wel gek op. Veel mensen zijn heel gek op hun auto. Dat heb ik ook, ik ben heel gek op mijn autootje. Dat is een gevoel dat ik breng in die auto. Die auto heeft geen gevoel, maar doordat ik zo'n relatie heb met mijn auto, is die auto voor mij iets heel bijzonders. En als die auto stuk gaat, voel ik dus van : oh mijn auto gaat stuk, en dat doet mij op de één of andere manier in mijn gevoel iets.

Dus ik wil perse dat die auto gemaakt wordt want ik voel mij in die auto veel prettiger. En al zou me dat meer geld kosten aan reparatie dan een andere auto kopen, dan laat ik liever die auto maken tegen mijn verstand in omdat ik mij daar beter bij voel. Dus wat ik doe is, uit mijn emotionele bewustzijn heb ik een relatie met die auto, daar heb ik dus een relatie mee en dat stuk emotie, dat gevoel is de sleutel in alles. Dus wij zijn in staat, want ik zei van: wij zijn in staat om iets wat niet positief is om te buigen. Dus we zijn in staat om onderdrukking en onderwerping, hele vervelende situaties, wij kennen genoeg uit onze eigen levens, en ook als je in de geschiedenis terugkijkt, de mens is altijd in staat om in de duisterste tijd licht te brengen. En precies die kracht maakt dat elke negatieve situatie dus ook omgevormd kan worden en in de situatie met de piramiden hebben we daar een dermate positief verhaal van gemaakt aan hand van ook allerlei verschillende histories die er overheen gekomen zijn, waardoor wij de essentie van de piramiden uit het oog zijn verloren. En dat er ook heel veel informatie is gegeven in relatie tot hoe we denken dat het is.

 

Arjan: Oké, dat is ook heel interessant.

 

Martijn: Ook weer een apart thema hè?

 

Arjan: Absoluut.

 

Martijn: En het is ook de tijd om het open te maken, omdat de wezens die daar dus last van hebben want die zijn opgesloten in het bewustzijnsveld van de aarde, die vragen ons ook: alsjeblieft word wakker, durf hier naar te kijken dan kunnen wij vrij komen uit deze situatie. Want de piramide heeft een heel heel sterke kracht in het bewustzijnsveld.

 

Arjan: Oké, dan gaan we daar gelijk een aparte uitzending aan wijden.

 

Martijn: En daarnaast zullen we nog feitelijke zaken op deze planeet ook gewoon dienen te veranderen. Economie, politiek, gezondheid. Want we kunnen het allemaal hebben over deze galactische zaken en natuurlijk het is heel belangrijk, maar het is een onderdeel van alles wat er zich hier op aarde afspeelt. En ik houd ervan daar een evenwicht in te hebben, want het gaat om het bewustzijn hier op aarde. Dat wij terugkeren in het bewustzijn en gaan realiseren dat wij alles uit die aarde mogen halen en dat we alles aan die aarde mogen geven. En ja dan zullen we ook een stukje transformatie in het economische en politieke bestel nodig hebben. En dat gaan we ook doen.

 

Arjan: Je geeft ook een hele mooie lezingenserie met Ad Broere hierover om deze onderwerpen met elkaar te verbinden. Dat kan ik overigens van harte aanbevelen.

 

Martijn: Ja dat is heel fijn om te doen. Ik ben heel trots op Ad Broere dat hij ook het lef neemt en de moed toont om op een hele dubbele manier, op een hele dubbele aanvliegroute te kunnen spreken over het onderwerp. Dat er eindelijk mensen zijn die de dwarsverbanden naar voren durven te brengen. Die daar iets over durven te zeggen. Daarmee brengen we dus echt verandering teweeg. Dus daar neem ik een slokje op.

 

Arjan: Het is ook echt mooi om te zien wat er in de zaal zit dan. Het is altijd bomvol, 200 man en er zit echt van alles doorsnee van de samenleving.

 

Martijn: Ja er zitten ook echt economen bij.

 

Arjan: Ja 3D is aanwezig.

 

Martijn: Heel fijn.

 

Arjan: Absoluut. Heel mooi.

Goed, dan hebben we nog een historische topic, dat is de tsunami in Japan. Daar is recent ook weer heel veel aardbeving activiteit, 2 uur geleden of 13 uur nog. Dit was natuurlijk een hele grote gebeurtenis in 2011. Heb jij daar iets van kunnen zien wat voor gebeurtenis dat was op een ander niveau dan dat we op het journaal hebben kunnen zien?

 

Martijn: Ik heb daar wel wat informatie over gezien. Dat heb ik wel heel doelbewust zelf opgehaald omdat het niet binnen kwam en ik ben niet iemand die snel gaat zitten kijken, zeker niet als het iets is waar heel veel energielagen aan liggen. Dus ik ben daar altijd heel secuur in. Maar ik heb het wel gedaan met die tsunami en met die aardbeving in Japan. Wat ik heb gezien is, want ik kijk dan niet naar het fysieke beeld hè, ik ga dan buiten dit bewustzijn om, ik kan dat letterlijk gewoon zien, ik doen mijn ogen dicht en dan ga ik naar een breder bewustzijn toe waardoor ik kan zien wat er achter dit hologram gebeurt. Voor het geval we dit nog niet wisten, het hologram is een uitvoering, het is een …. eigenlijk vindt hier in dit hologram van bewustzijn plaats wat er in een ander holografisch bewustzijn in beweging is gezet. Dus we kunnen ook zeggen dat de regeringen worden belichaamd door andere krachten waarvan veel mensen zich totaal niet bewust zijn.

Maar terug naar die tsunami in Japan, wat ik heb gezien is, dat het te maken heeft met veldlijnen, frequentielijnen, kom ik weer terug op het neurologisch circuit, het is de verdrukking van het planetaire bewustzijn. Ik heb met mensen gesproken jaren geleden en deze mensen vertelden ook dat ze contact hebben met de planeet aarde en ze waren ook heel geschokt, waren echt geshockeerd wat de planeet aarde aan deze mevrouw doorgaf: ik ben al zo lang misbruikt door krachten, ik schaam me eigenlijk ten opzichte van jullie. Als je dat nu vertaalt in woorden naar gevoel, dan kun je ook zeggen van: het aarde planetaire bewustzijn is onderdrukt geweest. Een invasie van krachten heeft niet alleen plaatsgevonden door hier te landen, dat is alleen maar zoals wij dat denken, maar het is een invasie die dus in de intermoleculaire ruimte heeft plaatsgevonden en daarmee binnen is gedrongen in het bewustzijnsveld van de aarde en binnen in dat bewustzijnsveld hebben ze allerlei grids rondom de aarde gemaakt, waardoor de aarde eigenlijk in gevangenschap is terecht gekomen, waardoor de mensen, doordat de aarde uit de emotionele bewustzijnsvelden is gehaald in de verbinding met o.a. de zon, zijn de mensen ook uit de verbinding geduwd, uit de rechter hersenhelft, waardoor de creatie, de kracht van de liefde, emotie, passie, en dan met name creatie, dus ook de taal van hoe we ooit gedacht, gefunctioneerd hebben. We hebben vroeger altijd gedacht vanuit het hart en het intellect zette dat om. Tegenwoordig denken we alleen met onze hersenen en voelen we ook nog eens een keertje als iemand op je teen staat en zeg je: oh ik heb ook gevoel hè, even zwart/wit uitgebeeld, maar de aarde die is dus in feite als eerste geïnvaseerd geweest.

Dat vertel ik ook in de lezingen, dat er dus dynasties zijn binnen gedrongen in het bewustzijnsveld, in de alliantie bewustzijnsvelden van de aarde. En die tsunami ramp is een uitvoering, een uitstulping, van het activeren, het her activeren van die bewustzijnsvelden.

En het bijzondere is, dat dat dus niet is gebeurd door de mensen hier, maar dat dat dus is gebeurd door duistere krachten.

 

Arjan: Bijzonder ja. Want even een stukje terug, beschrijf je eigenlijk de val, die in de bijbel wordt beschreven? De val van de mens zeg maar. Moet ik me daar zoiets bij voorstellen?

 

Martijn: Zo kun je het je voorstellen. De val bestaat uit meer dan 188 verschillende fases, waarin de mensheid, het bewustzijn van de aarde steeds verder geïnvaseerd is geraakt. Je kunt je voorstellen dat als je nu midden in de nacht wakker wordt en je hebt een hele heldere droom en jij zou de bevoegdheid hebben om niet meer wakker te willen worden in deze realiteit en je blijft dan in die droom, dan wordt die werkelijkheid belichaamd door jouw bewustzijn, waardoor die werkelijkheid ook dé werkelijkheid voor jou wordt. Je gaat daar dan boodschappen doen, je gaat daar kleding kopen, dus dan is dát in één keer voor jouw multidimensionale brein de realiteit. En dan zou je dus, als daar een val van bewustzijn plaatsvindt, zou je de val van het bewustzijn de betekenis geven in die realiteit, in die droom. Zo is het ook met het bewustzijnsveld van de aarde maar ook van de mensen, we hebben  heel veel verschillende fases meegemaakt van de val, diverse vallen van bewustzijn.

Het is niet zo dat de mensheid ineens uit haar bewustzijn is gestuwd, er heeft een invasie plaatsgevonden, een soort attack in het bewustzijnsraster, dat is een heilig geometrisch veld van het universum, daar heeft iets plaatsgevonden waardoor de mens in 80.000 jaar, dat heeft ze niet gemerkt, heel langzaamaan naar beneden is gegleden in haar bewustzijn. Maar omdat de mensheid in de sterfelijkheid is terecht gekomen en mensen dus overleden, hebben ze gewoon niet gezien wat er gebeurde. En het bewustzijnsveld van de aarde speelt daar een hele grote rol in en daar kun je  allerlei verschillende vallen, om het zomaar te zeggen, inschuiven. De val van Atlantis is ook een onderdeel van een nog veel grotere val.

 

Arjan: En dan zeg jij dat de tsunami, dat is eigenlijk een beetje een val terug, dus een val omhoog, maar ingezet door duistere krachten.

 

Martijn: Ja, ingezet door duistere krachten.

 

Arjan: Maar dat is dan kennelijk onbewust, want die zouden dat niet willen zou je zo zeggen.

 

Martijn: Dat is bewust gebeurd  en dat is heel bewust gedaan om verschillende redenen. Want het leuke is, dat als je dat allemaal gaat onderzoeken en kijken, is het heel interessant om te zien, dat één gebeurtenis op deze planeet gestuurd wordt door verschillende dimensionale bewustzijnsfrequenties. En dat vindt hier allemaal plaats. Daarom is het zo belangrijk dat wij onze autoriteit weer in gaan brengen en dat wij gaan bepalen wat goed is voor het welzijn van de planeet.  En die aardbeving, of die tsunami is in werking gezet omdat het nodig is dat er een reparatie plaatsvindt in het bewustzijnsveld van de mens, in het planetaire bewustzijn, omdat bepaalde groepen, die in feite altijd tegen het menselijk bewustzijn zijn geweest, door hebben dat ze gevangen zitten in ons bewustzijn. Dus ze zullen daar ook uit moeten komen. Dus door middel van hun technologie zetten ze iets in scene, daar geven wij allerlei verschillende betekenissen aan, om in feite de agenda die zij hebben, om die dus invulling te geven.

En dat wil dus niet zeggen, dat alle gevolgen daarvan en ander dimensionale achterliggende programma's, die dus ook meegepakt worden door die grote natuurramp, dat die dan dus die betekenis niet hebben, nee dat betekent ook. Wij denken lineair, wij denken plat. Wij denken dat als jij op mijn voet gaat staan, dan zeg ik gewoon: jij hebt niet uitgekeken en doet nu pijn. Maar wij kijken niet naar de oorzaken daarvan en wij kijken ook niet naar de energievelden rondom die voeten. Er gebeuren veel meer zaken, maar daar komen we later nog op terug. Dat is heel erg leuk.

Wat trouwens veel beschavingen mij ook gevraagd hebben aan mij als mens: ga hier maar gewoon over spreken, breng het maar want we weten het allemaal wel. Deze informatie zit allemaal in ons, er is helemaal niets unieks aan. Het is eigenlijk heel uniek dat we het niet meer weten.

Probeer dat maar eens te vertalen in woorden hè. Dat is soms wel een leuke zoektocht daarnaar.

 

Arjan: Ja dat geloof ik direct.

Nog even terug voor mijn begripsvermogen.

Ik neem aan dat die groepen met een agenda niet menslievend zijn zeg maar als ik zo even moet zeggen, dat die ons nu kennelijk door die tsunami hebben meegeholpen weer een stukje de weg terug te gaan bewandelen, maar zijn die in één keer helemaal om of hebben ze zoiets van, ja we moeten ze een beetje helpen want we gaan nu te laag, dat heeft ook invloed op ons dus laten we ze maar een beetje omhoog krabbelen, dan zorgen we dat we dat allemaal weer afdekken, tot hier en niet verder, of hebben ze door van, oké we zijn echt op een fout pad, we moeten met elkaar zorgen dat we weer allemaal terug gaan en gaan ze ons meehelpen naar de weg terug?

 

Martijn: Beiden, het zijn verschillende allianties, die daar bij betrokken zijn en binnen die allianties zijn ook verschillende visies en visies over wat er moet gebeuren, er gebeurt van alles, maar als je het een beetje bij elkaar trekt kun je zeggen dat het niet gaat om ons bewustzijn.

Het gaat om de uitkomst van hún bewustzijn. Op het moment dat zij dus een groot evenement in werking zetten met de mogelijke gevolgen, die dus negatief uitpakken voor de aardse mens, dan kijken zij naar het bewustzijn van het veld. Zij kijken niet naar de mensen. Zij kijken naar het bewustzijnsveld hoe de aarde daarop reageert en gevolg heeft voor de rest van de bevolking en kijken ze of dat dus ook in de buurt komt van het effect wat zij nodig hebben om verder te kunnen evalueren in hun proces. En daarnaast lopen er ook nog wat militaire programma's hoor, want bij het vrijkomen van die radioactieve stoffen, die dus heel erg nodig waren voor bepaalde programma's, die in een baan om de aarde in de atmosfeer worden gebracht.  Een bepaalde hoeveelheid radioactiviteit is nodig in de atmosfeer om detectiesystemen in werking te houden. Dus er staan bepaalde zenders op de aarde en ook buiten de aarde in de satellieten, die de aardse atmosfeer bestoken waardoor er een soort schil ontstaat rondom de aarde. Dus de atomen van bepaalde stoffen worden tot bijna de lichtsnelheid gebracht waardoor er een soort ….. die atomen aan elkaar vloeien als aan een ketting. En dat is een techniek dat kunnen ze aan- en uitschakelen en dat kunnen ze zelfs op bepaalde plekken in werking zetten, heel nauwkeurig, dus ze kunnen ook echt plasma schilden maken waar vliegtuigen doorheen vliegen en uit elkaar vallen of waardoor raketten gewoon echt weg zijn. Maar ze kunnen het ook helemaal rondom de aarde aanzetten met als doelstelling om “vijandige” buitenaardsen (het zijn dus eigenlijk positieve buitenaardse groeperingen) om die dus uit de lucht weg te halen.

En dat is iets wat heel weinig besproken wordt . Maar die technologie is zo geavanceerd dat ze in ruimte en tijd en in rastercircuits kunnen zien uit welke dimensie op voorhand voertuigen binnendringen. Wekelijks worden er vele voertuigen uit de lucht geschoten waar niemand iets van hoort. En dan hoeven we niet te denken dus dat deze wezens die zo liefdevol zijn, dat die niet geavanceerd zijn, zijn ze wel, alleen doordat het ons niet verteld wordt en niet in het bewustzijnsveld geplaatst wordt, kunnen wij hen ook niet helpen.

 

Arjan: Oké. Daarom moet ik ook denken aan Malaysian airlines, het vliegtuig dat ineens verdween. Dat zijn dit soort technologieën waarbij dit ook mogelijk is?

 

Martijn: Ja dit zijn technologieën waarbij dat mogelijk is, waarmee je ook vliegtuigen kunt isoleren van de radar. Het is een buitengewone technologie. En als wij denken dat als er een oorlog uitbreekt, als die zou uitbreken, dat het nog steeds op de conventionele wijze wordt gevoerd, no way. Dat is allemaal onzin, dat zijn maar rookgordijnen.

Maar die technologie die is er en de militaire industrieën, die daarmee werken zijn niet de normale industrieën, dus ook niet aan een land gekoppeld, maar dat zijn globale, wereldwijde netwerken.

 

Arjan: Misschien om dit onderwerp af te sluiten nog even de vraag van: als het iets positiefs voor ons betekent zeg maar die tsunami, we zien met onze ogen eigenlijk alleen maar verwoesting en dat er mensen dood gaan, hoe moeten we dat dan vertalen dat dat een positief ding voor ons is?

 

Martijn: Nou in ieder geval het emotionele bewustzijnsveld gaat open hè. Dus op het moment dat wij verdriet voelen, op het moment dat wij iemand kwijt raken, dan zij we tot in het bot verdrietig. Nou en dan kun je signaleren ik ben niet verdrietig, want ik weet dat mijn overleden zusje of als de hele familie overleden is, die zijn naar de hemel gegaan, er gebeurt tóch iets. Wat voor beeld je er ook bij hebt wat voor jou ook de werkelijkheid is, het is het openbreken van het emotioneel bewustzijnsveld. En dat is het positieve, dat hoe meer mensen in dat emotionele bewustzijnsveld worden geraakt hoe krachtiger dat in een hologram, dat om ons heen aanwezig is,  in het bewustzijnsveld van de aarde wordt gebracht.

Wat dan heel positief is als je dat in ballen en kleuren gaat zien en in alle lichtspectra, zie je dus letterlijk dansende veldlijnen van emoties en gevoelens, die dus de aarde helen. En dat is het bijkomend effect. En dat is dus het lastige voor de wezens die tegen het menselijke bewustzijn gericht zijn, dat elke stap die zij zetten altijd een positieve uitwerking heeft.

 

Arjan: Heel bijzonder.

Ja mijn vraag is, dat in mijn perceptie … wat ik weet is dat er ook agenda's zijn zeg maar om ons in angst en verdriet en lijden te houden en dat er wezens zijn die van die energie leven en zich voeden en dan kan ik me voorstellen dat zo'n tsunami eigenlijk hetzelfde teweeg brengt. Allemaal ellende en gevoelens van negativiteit zeg maar. Dat is de reguliere agenda van de elite, zoals dat dan algemeen wordt aangenomen en wat ik dan ook denk zeg maar, is om ellende te scheppen zodat zij zich kunnen voeden met negatieve emoties. Als ik zo'n tsunami bekijk, dan denk ik ook van goh, dat is een golf van negatieve emoties. Wel dat het emotionele veld open is zeg maar, maar wel door gevoelens van angst en zo.

 

Martijn: Waar deze wezens zich mee voeden, werkelijk mee voeden, is niet alleen negatieve emoties. Dat is wat iedereen ervan denkt of zo lieten zien. Maar hoe deze wezens werken, zij maken gebruik van ons creatievermogen. Dus ons creatievermogen in onszelf, het scheppingsvermogen, dat dus uitgeschakeld is voor een groot deel, dát is wat ze benutten. En dat gaat zelfs zo ver dat het ook kan zijn in geluk. Op het moment dat jij geen controle hebt of eigenlijk beter gezegd, zodra jij je niet bewust bent van het feit hoe jouw gemoedstoestand verloopt, dan worden er altijd intermoleculair, want het zijn hele geavanceerde levensvormen, energieën uit je bewustzijnsveld weggehaald en dat gebeurt niet dat er een apparaat in je bewustzijnsveld zit, maar dat zit gelinkt aan hele speciale systemen, en dat werkt op emotie en dat kan dus ook op een emotie zijn die positief is.

 

En dat is nu juist waar het om gaat, dat wij gaan begrijpen dat wij reageren op negatieve energie, daar willen wij niets mee te maken hebben, gaan we dus helemaal in de positieve kracht, maar niet beseffend als die positieve kracht er ook maar gewoon uit wordt geknald hè door heel excessief gedrag, dat dat dezelfde voeding is voor deze wezens. Deze wezens voeden zich niet met negatieve of positieve energie, zijn voeden zich met ons scheppende vermogen. En omdat we ons daar niet van bewust zijn, lopen we ook steeds leeg. Dat is ook één van de grootste oorzaken van de verstoring in ons lichaam, die wij dan ziekte noemen. Er is iets heel groots aan de hand. En dan nog het bijzondere hier achter is, dat we nu praten over een hele simpele schil, maar buiten deze bewustzijnsvelden hangt een nog veel grotere agenda. En die agenda is zo onthutsend groot, maar ook zo ontzettend bemoedigend, dat als wij werkelijk willen gaan ontdekken wie wij zijn, dan zullen wij zelfs alles opnieuw moeten gaan onderzoeken. Jippie.

 

Arjan: Ja, geweldig.

Dan hebben we nog het thema geo-engineering op het programma staan om mee te eindigen.

Wij hebben een tijdje geleden een facebook actie gehad, is ook al even in onze introductie aflevering ter sprake gekomen, waarbij ongelooflijk veel foto's van geo-engineering, van chemtrails  en de strepen in de lucht door heel Nederland zichtbaar waren. Mag ik van de regie een afbeelding van de IPCC, ja dankjewel. Hier zien we de IPCC, dat is de Intergovernmental Panel on Climate Change, de gezaghebbende organisatie van de VN. Die heeft hier ook openlijk staan op hun website  wat voor geo-engineering methods er allemaal zijn en waar ze ook gebruik van maken en o.a. is daarvan eentje de reflective aerosols.

Als we kijken wat voor informatie er in het publieke domein is van de geo-engineering is dit gewoon een hele duidelijke. En als we naar de volgende afbeelding kijken, veel mensen zeggen dat het gewoon condensstrepen zijn en dat het gewoon met lijnvliegtuigen gebeurt, dan mag je je wel afvragen of deze piloot de weg heel erg kwijt was. Het komt ook op satellietbeelden voor. Dat zien we veelvuldig dat het gewoon op satellietbeelden te zien is de strepen. Maar ook in VN resoluties, Operation Popeye in Vietnam in 1967 tot 1972 was het geheime weermodificatieproject en is toen ook in de VN resolutie gekomen dat ze dat hebben verboden, dat het niet gebruikt mag worden. Je ziet het ook op hele oude plaatjes, oude vliegtuigen, het is echt een plaatje uit de jaren 50/60, dat de VS iets met weather control deed.

 

Er zijn interieurs van allerlei vliegtuigen, die zijn te zien. Er zijn heel veel foto's van allerlei vaten met chemicaliën en er zijn heel veel verschillende samenstellingen. Je ziet ook dat er ramen zijn aan de zijkanten, dat kunnen ook aan de buitenkant gewone passagiersvliegtuigen lijken. Maar ook op de exterieuren van vliegtuigen zie je letterlijk heel veel sproei-installaties op allerlei mogelijke manieren, zijn ook allerlei patenten over uitgegeven hoe je dat kunt besproeien zeg maar. Als we het over patenten hebben dan zijn er meer bijzondere patenten uitgegeven o.a. van Monsanto. Dus de aluminium die komt voor in patenten die uit zijn gegeven voor weermodificatie. Monsanto patenteert nu zijn zaden dat ze aluminiumresistent zijn. En deze aluminiumvorm komt niet natuurlijk in de natuur voor, die komt niet in de natuur voor. Dat is heel bijzonder dat we dat zien. Als dat doorgaat dan kun je zeggen van goh dat je eigenlijk straks alleen maar zaden van Monsanto kan kopen. Dan hebben we het niet over een olifant in de kamer maar over een olifant in de lucht. Dat is in elk geval een deel van wat er zichtbaar is in het publieke domein van wat we geo-engineering noemen of chemtrails of vliegtuigstrepen.

En jij hebt net al een tipje van de sluier opgelicht dat er ook andere dingen annex zijn met deze strepen. Kun je daar iets over vertellen?

 

Martijn: Nou er zijn heel veel verschillende programma's actief voor chemtrails. Ik heb het zelf heel lang bestudeerd, ook gewoon door heel veel op te letten en te kijken. Ik doe het nog steeds, ik lig met grote regelmaat als ik even tijd heb, met een grote verrekijker te kijken en dan bestudeer ik alle vliegtuigentypen en ook de luchtvaartmaatschappijen. Ik kijk ook op wat voor hoogte ze vliegen, ook de dagen bekijk ik wanneer dat plaatsvindt. Nou we kennen allemaal wel een vliegtuigstreep, die helemaal uitwaaiert, die uiteindelijk een wolk wordt en de hele lucht dicht trekt. Mensen die tegen mij zeggen: joh dat zijn gewoon condenssporen, die hebben dan nog nooit goed opgelet hè. Dat is dus een buitengewone situatie, die gewoon aangekaart moet worden op een hele goede manier, dat gaan we ook doen. En mensen die dat tegenspreken die … daar gaan we dan gewoon niet mee in gesprek, want we zullen echt een goed gesprek pact moeten hebben. En er zijn genoeg mensen, die tegenspreken, maar er zullen ook genoeg mensen zijn die het wel degelijk aan durven te gaan.

We moeten niet te spastisch denken, er zijn genoeg mensen die er wél over willen communiceren.

 

Er zijn verschillende lagen van chemtrails actief. Heel veel verschillenden vormen en er zijn heel veel verschillende rookgordijnen. Er zijn heel veel programma's ontwikkeld om de afleidingsmanoeuvre  gewoon in stand te houden. Zo zijn er heel veel verschillende programma's, die te maken hebben met militaire programma's, ja laat ik het zo maar noemen, ik ga niet gelijk de hele militaire industrie op de achterbenen zetten, waarmee er via chemtrail sporen complete bommenwerpers squadrons binnengeloodst kunnen worden op vijandelijk gebied. En dat gebeurt met hele speciale technologie. Dat zijn hele kleine zandkorreltjes als het ware, die worden uitgespoten door sporen te trekken, die zitten dus in de lucht, die waaieren uit en door middel van satellietsystemen worden er holografische vliegtuigen gecreëerd, dat gaat heel ver hoor, die dus uit die wolken tevoorschijn komen. Dat is een buitengewoon interessant verschijnsel. Dus als wij denken dat er nog hele vliegdekschepen naar bepaalde gebieden toe moeten vliegen, dan hebben we het allemaal mis. Dus dat is een heel belangrijk thema, dat chemtrails echt technologie bevatten, die  ver uit onze toekomst hier naar toe zijn gehaald. Daarnaast zijn chemtrails ook rookgordijnen om het weer te beïnvloeden natuurlijk, dat is ook logisch. Maar kijken we nu eventjes heel simpel naar vliegtuigen hè, want als je het goed gaat bestuderen dan zul je ook zien dat eigenlijk alle maatschappijen vliegtuigsporen achterlaten. Er zijn geen vliegtuigen die dat niet doen. Er zitten wel vliegtuigen tussen dat je zegt: hé hoe kan dat, maar dat is op een andere hoogte. Dus er is ook iets veranderd in de samenstelling van de moleculaire structuur van kerosine. Er zijn stoffen aan toegevoegd op een hele speciale manier, speciale motoren zijn er uitgevoerd, er zijn andere verbrandingstechnieken gemaakt en het is niet voor niets dat de motoren altijd eigendom blijven van de fabriek, die die motoren maakt. Het is niet voor niets als een vliegtuig neerstort, dat een team van Boeing er speciaal heengaat om die motoren te confisqueren. Of dat er een team van Airbus komt om dat gebied af te zekeren. En dat vliegtuigmotoren zelfs worden weggehaald en dat er andere motoren op de plek worden neergelegd. Dat is in de geschiedenis ook gebeurd. En dat heeft alles te maken met geheime technologie in de motoren, want degene die macht heeft in de lucht, heeft macht over de bevolking.

Er zijn dus motoren die stoffen …. in feite bij de verbranding van kerosine vindt er een chemische reactie plaats waardoor er een stof achterblijft in de lucht, die speciale effecten heeft. En dat speelt ook op bepaalde hoogten van de atmosfeer. Er zijn ook heel geavanceerde satellieten, die exact bijhouden wat de temperatuur is op bepaalde hoogten van de aarde en dat zijn een soort screeningsgeneratoren en die houden in de gaten waar de temperatuur op bepaalde locaties te warm of te koud wordt. Dat heeft met speciale plasma radarsystemen te maken waarmee ze driedimensionaal kunnen kijken in elke plek op de aarde.

Dit is maar een greep uit het assortiment wat er allemaal gaande is. Het is zo geavanceerd.

 

Arjan: Ongelooflijk.

 

Martijn: Ik weet dat op het moment dat ik er over spreek er mensen zijn in de militaire industrie die dat niet zo “vrij” vinden. Maar ik vind het heel belangrijk dat we daar wel over spreken.

 

Arjan: Het niet zo fijn vinden bedoel je.

 

Martijn: Dat ze het niet zo fijn vinden.

Maar kijk je kunt iedereen nog steeds voor gek verslijten, dat kunnen ze bij mij doen, dat kunnen ze bij alle mensen doen, maar er zijn ook mensen en dat weten ze daar ook, die van binnenuit die organisatie de informatie ook naar buiten gaan brengen. De white knights, zoals ik de mensen noem die op het witte paard gaan zitten, die zijn overal aanwezig. De informatie gaat naar buiten komen, dat is ook waar we met elkaar mee bezig zijn, een platform te maken met elkaar om ook te inspireren dat ook jij, die man die dus die techniek heeft of die vrouw die techniek in handen heeft, daar kennis over heeft, dat durft aan te leveren hè. Daar gaat het om.

 

Arjan: Ja.

 

Martijn: En dat kan dus. En dat gaat ook gebeuren.

 

Arjan: Zijn er nog wat afsluitende dingen die je zou willen zeggen over de geo-engineering?

 

Martijn: Nou wat ik er over zou willen zeggen is dat het een enorm scala aan technologie bevat en dat we er op heel veel verschillende manieren mee om kunnen gaan. We kunnen ontmoedigd raken, we kunnen boos zijn, we kunnen gefrustreerd raken dat dat zo gebeurt, we kunnen daar op de barricaden gaan staan, we kunnen ook liefde sturen hè, daar zijn ook mensen mee bezig. Die sturen liefde naar de chemtrails en dat werkt ook. Het is niet dé oplossing  maar het werkt wel, omdat je dus liefde stuurt naar het holografisch bewustzijn van de aarde hè.

Maar wat ook echt nodig is, is dat we het ook op de agenda durven te zetten. Dat we dus dit onderwerp uit het gekkenverhaal weghalen, hoe onmogelijk het ook lijkt als je hoort wat ik zojuist vertel. Maar laten we gewoon bij de feiten blijven, dat er stoffen in de lucht zijn die er niet thuis horen. En op het moment dat we die stap overslaan, fundamentele, fysieke stappen niet durven te lopen of denken dat het weggaat door er over te schrijven of door alleen liefde erheen te sturen, dan komen we van een hele koude kermis thuis.

Dus wat ik eraan toe wil voegen is dat we echt tot een actie dienen te komen.

 

Arjan: Oké. We hebben bijvoorbeeld …. in elk geval een registratie gedaan met ons lezerspubliek, met jullie, over wat er gebeurt op een dag als er zware geo-engineering wordt uitgevoerd en naar aanleiding daarvan hebben we een WOB verzoek gedaan, we hebben een tiental vragen gesteld van hoe zijn die stoffen vervoerd, welke stoffen zien het en wie heeft ze aangeleverd, wie heeft er toestemming voor gegeven en wat voor organisatie zit er achter, want dat moet echt een gigantische organisatie geweest zijn. Iedereen heeft echt honderden vliegtuigen gezien op die dag. Ja en dan krijgen we gewoon nul op rekwest hè, we worden gewoon aan het lijntje gehouden, er wordt gezegd van: het duurt heel lang voordat we al die informatie bij elkaar hebben en het eind van het liedje is: we hebben er geen informatie over. Wat is dan het soort actie wat jij in gedachten hebt wat we zouden moeten of kunnen doen?

 

Martijn: Nou we kunnen gewoon onderzoek plegen hè. We kunnen gewoon zorgen dat we vragen gaan stellen, maar we kunnen ook zorgen dat we het gaan doen door middel van de wet, het gaan afdwingen dat  wij zelf monsters gaan nemen van de lucht, dat we ook … en dat kan, we moeten alleen eventjes ons best er voor doen, eventjes uitzoeken hoe we dat kunnen doen, en die mogelijkheden zijn er, dat we in de lucht monsters kunnen gaan afnemen, dat we feitelijk gaan vastleggen van welke vliegtuigmaatschappij dat is, we kunnen vastleggen welk vliegtuig dat is geweest.

En op het moment dat we dat gaan vaststellen en dat kunnen we gewoon doen, dan kunnen we dus door middel van wetgeving op dat vliegtuig beslag gaan leggen. En dat lijkt nu een heel onmogelijk iets van dat kan niet, ik bedoel je zult aangifte kunnen doen, het openbaar ministerie zal moeten optreden, waar we helemaal geen vertrouwen  in hebben omdat het openbaar ministerie natuurlijk onderdeel is van een gigantisch groot netwerk, maar ook binnen het openbaar ministerie zijn white knights. En ik weet dat ze kijken.

Dus we gaan routes bewandelen die bijna zo ontmoedigend zijn dat het niet kan en toch kan het. Op het moment dat ik met mijn auto met zware vervuiling over de snelweg rijd, dan komt er een politieauto die houdt mij aan en die constateert op basis van mijn uitstoot dat mijn auto in beslag wordt genomen want hij is vervuilend. Dat mogen ze doen. En diezelfde wetten zijn er ook met vliegtuigen. Als het om luchtverontreiniging gaat en je kunt aantonen wie de schuldige is, kunnen we met een dwangsom het vliegtuig gewoon confisqueren. En daar zijn wat aanlooproutes voor nodig om het voor elkaar te krijgen. Dus je zult ook een voet op de bodem moeten krijgen op het politieke gebied maar ook op het alternatieve systeem in de politiek en laten we gewoon gaan afspreken dat we dat gaan doen.

 

Arjan: Yes absoluut. En hebben we op dit moment al een specifieke uitnodiging voor de kijkers?

 

Martijn: In ieder geval gewoon de volgende keer weer aanwezig zijn. Ik vind het heel fijn dat jullie kijken. Je merkt natuurlijk aan ons dat wij zelf ook een beetje zoekende zijn en hoe wij interacteren met elkaar en ook in de onderwerpen. Dus alles is een proces, dat hoort er gewoon bij dus mede dankzij, juist dankzij jullie, zitten we hier.

Nou draag je steentje bij. Dit is een hele belangrijke fase in Nederland, niet dat wij ons daar zelf zo groot in maken met elkaar, dus ook jullie thuis, maar het is een hele belangrijke fase dat we bezig zijn om onderzoek  in te gaan stellen. Aandragen van feiten en dat ook met onderzoeksrapporten onderbouwen. En dat kunnen we niet alleen, daar hebben we elkaar bij nodig. Dus mijn vraag en verzoek is en volgens mij, namens ons alle twee, om ongelooflijk jullie bijdrage te leveren en dat we de focus leggen op het herstel van het bewustzijn van de planeet, van ons allemaal en dat we daarin geen middel hoeven te laten liggen.

 

Arjan: Ja fantastisch, daar sluit ik me helemaal bij aan . Dus als je het gevoel hebt dat je een bijdrage op wat voor manier dan ook wilt leveren, voel je van harte uitgenodigd

Dankjewel voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.

 

Martijn: Tot de volgende keer, dankjewel.

 

 

 

 

 

 

20150625-MvS-Buitenaards-Contact-deel-1-Arjan-Bos-Youtube+pdf

 

 

                                            BUITENAARDS CONTACT DEEL 1

                                           

                                                         25  Juni 2015.

 

 

Arjan: Welkom bij de eerste aflevering van Buitenaards Contact. Mijn naam is Arjan Bos

 

Martijn: Mijn naam is Martijn van Staveren en ook namens mij uiteraard heel hartelijk welkom bij deze eerste uitzending van Buitenaards Contact.

 

Arjan: in de eerste aflevering hebben wij een aantal items, als eerste Martijn's ervaringen en wat buitenaardse actualiteiten. We hebben het ook over een historische sighting, we hebben een ervaringsverhaal van een kijker. Zeg Martijn, hoe komt het nou, dat je het voor jezelf zo belangrijk maakt om over buitenaards contact te spreken?

 

Martijn: Ja, dat is een hele leuke vraag (lachend). Ja dat is een hele interessante vraag. Hoe komt dat?

Ja, het heeft een aantal redenen, een aantal oorzaken ook hè. Ik heb in mijn hele leven contact met buitenaardse wezens, ook wezens uit andere dimensies en ik heb eigenlijk mijn hele leven daar al over gesproken, dat heb ik altijd al gedaan.

Waarom ik dat nu zo expliciet naar voren breng juist in deze tijd, heeft te maken met wat er ook allemaal gebeurt, wat er allemaal plaatsvindt. En ik denk als ik voor mijzelf of andere mensen spreek, dat het een hele welkome bijdrage is als je zo vrijuit gaat spreken over zo'n waanzinnig onderwerp. En dat je niet perse op je achterhoofd gevallen hoeft te zijn, dat je gek bent bijvoorbeeld, dat er ook echt iets is wat je goed bespreekbaar kunt maken. En dat doe ik met alle plezier en de noodzaak daarin is ook bij mij heel sterk van a) ik heb het niet voor niks meegemaakt, en ik maak het niet voor niks mee, honderden miljoenen mensen op deze planeet maken hele bijzondere dingen mee, in de gezondheidszorg, in de psychiatrie. Ik noem het maar even, bij de psychiatrie wordt ook echt gevraagd naar de belichting van het onderwerp.

 

In de militaire industrieën wordt er echt veel over gesproken, in de burgerluchtvaart wordt erg veel gesproken over de voertuigen, die zich met duizelingwekkende snelheden door onze atmosfeer bewegen. Er is genoeg voeding om over te spreken en de reden waarom ik dat doe, is gewoon om het mede in beweging te zetten. Dus het gaat niet om mijn verhaal, dat is het niet. Het gaat er om  het bespreekbaar te maken. Om elkaar te inspireren en te motiveren om dit gewoon achter de gordijnen weg naar voren te halen.

En ik weet, dat het niet alleen mooie verhalen zijn en alleen vervelende verhalen zijn, ik weet gewoon dat het verhalen zijn, die gewoon naar voren komen. En ik heb het gevoel dat het gewoon de tijd is als je kijkt wat er op dit moment allemaal op de aarde gebeurt en wat er allemaal om ons heen plaatsvindt, maar ook binnen de mens zelf, dat we in een enorme transitie zitten en er enorme krachten op deze planeet aan de knoppen zitten in de poging en de veronderstelling, dat de realiteit waarin we nu zitten, blijft gehandhaafd hè en daar doen heel veel mensen aan mee om die realiteit te handhaven, denk gewoon even aan de huidige regeringen, de regering in Nederland, die zijn heel competent in het handhaven van systemen. Dat doen ze buitengewoon goed. En daarvoor ook alle lof. (gelach)

 

Maar het is ook zo, dat we naar een andere realiteit gaan en in die realiteit zullen mensen, zoals wij met elkaar heel veel te doen hebben om dit naar voren te brengen en als je dan vraagt hoe dat komt dat ik dat doe? Uit noodzaak en liefde voor deze prachtige, mooie planeet.

 

Arjan: Fantastisch dat je het doet. Ja het is inderdaad een waanzinnig onderwerp.

Nou er is van alles gebeurd op dat gebied, ook in de afgelopen tijd. Daar hebben we een aantal actualiteiten uitgehaald, die we even de revue laten passeren.

 

Martijn: Leuk.

 

Arjan: De eerste is NASA, die kwam met een heel bijzonder bericht, dat buitenaards leven op andere planeten bestaat. Dat is heel bijzonder dat dat van die organisatie komt. Zij zeggen o.a. in dat artikel, dat dat mede komt door die James Webb telescoop, dat is die nieuwe telescoop waarmee ze veel scherper en dieper in de ruimte kunnen kijken.

 

Martijn: Ja waarmee zij dat vooral heel goed kunnen hè.

 

Arjan: Ja inderdaad.

 

Martijn: Laten we wel vaststellen, dat het altijd andere partijen zijn, die dat voor ons doen. Ik ben benieuwd wat wij zouden zien als Arjan en Martijn aan die telescoop zitten. En dan zelf de nieuwsberichten naar buiten brengen of zou het dan nog veel meer “revealing” zijn?

 

Arjan: Nou we hebben ook nog verderop in de uitzending een filmpje, waar ook, een echt NASA filmpje, waar ook bijzondere dingen op te zien zijn.

In het onderste deel van het artikel, dat is bij de derde afbeelding, voor de regie, daar is een quote, daar staat dat de mogelijke ontdekking de wereld voorgoed zal veranderen en ook met name dat de NASA daarvoor nodig is. 

 

Martijn: Nou, mag ik daar iets over zeggen?

 

Arjan: Nee, dat kan absoluut niet.

 

Martijn: Dat kan niet hè?

Nou dan hebben we toch een probleem. Ik ben een vrijspreker of tenminste een uitdaging. Zolang wij gepoogd worden te denken dat wij andere mensen nodig hebben, andere partijen nodig hebben om informatie naar buiten te brengen, dan doen we precies wat die partijen ook willen. Want wij hebben feitelijk NASA helemaal niet nodig om achter de feiten te komen. Er zijn genoeg mensen, klokkenluiders, in Nederland, maar op de hele planeet, die informatie naar buiten brengen buiten de gevestigde structuren om.

Het is natuurlijk fijn dat NASA zich hiervoor laat gebruiken, laat daar geen misverstand over laten bestaan, binnen de NASA zijn al decennialang mensen, die op de hoogte zijn van aanwezigheid hier op aarde, die al vele duizenden jaren hier aanwezig zijn. Dus op het moment, dat NASA gaat roepen van, wij zijn nodig om die informatie naar buiten te brengen, ja dan kun je je gewoon afvragen van, hoe komt het dat ze dat zeggen? Want op het moment, dat wij dat zelf gaan onderzoeken, komen we waarschijnlijk tot een heel andere conclusie dan dat NASA dat doet. Dus het zou kunnen zijn, ik zeg niet dat het zo is, maar het zou kunnen zijn, dat NASA dus voor ons de route gaat uitstippelen, waarvan zij willen, dat wij dat te weten krijgen.

Onmogelijke verhalen van mensen zoals ik en ook andere mensen thuis, om die dus in banen te leiden, je krijgt dan dus toch een classificatie van de NASA zegt dit en dat is dan toch de waarheid, en al die andere mensen, die iets anders vertellen, wat een contradictie is op wat NASA vertelt, maar die mensen zijn dan toch eigenlijk in de war.

Dus we moeten heel voorzichtig zijn, we dienen heel voorzichtig te zijn in het aannemen van zo maar realiteiten van organisaties zoals de NASA.

 

Arjan: Ja dat is natuurlijk wel een heel bijzonder feit, dat ze eigenlijk altijd alles categorisch ontkent, de bijnaam is ook: “Never Straight Answer”, en dat ze nu met dit bericht komen, dat is wel opmerkelijk. Dus dat betekent in ieder geval een switch van intern beleid en ook naar extern toe. Dat doen ze alleen maar in een bijzondere tijdsgewricht zou je eigenlijk kunnen zeggen.

 

Martijn: Ja, NASA bestaat natuurlijk uit verschillende lagen en je kunt rustig stellen dat NASA een onderdeel is van een heel groot inlichtingennetwerk, tientallen inlichtingendiensten wereldwijd die samenwerken onder een bepaalde vlag. NASA is daar een uitvoerend orgaan in.

De mensen binnen NASA, die met heel belangrijke informatie naar buiten komen, doen dat ook al in opdracht van. En dat wil niet zeggen, dat alle mensen bij NASA niet “straight” zijn zeg maar hè. Want er zijn natuurlijk tienduizenden mensen binnen de NASA, die met hart en passie, volledige passie, het werk doen als astronoom en onderzoek plegen. Dus laten we het vooral niet over één kam scheren en elkaar wel respecteren. Het is alleen wel bijzonder, dat NASA hiervoor naar voren wordt geschoven.

 

Arjan: Het volgende stukje, dat voorbij kwam, dat is een heel bijzonder genetisch onderzoek, waaruit blijkt dat farao's uit Oud Egypte eigenlijk buitenaardse hybriden zouden zijn. Nieuwe genetische studie wijst in die richting, dat sommige Egyptische farao's aan opzettelijk genetische manipulatie werden onderworpen door een technologisch geavanceerde beschaving.

Stuart Fleischman, assistent hoogleraar Comparative Genomics aan de Zwitserse universiteit in Caïro en zijn team hebben onlangs de resultaten van een 7 jaar durende studie, waarbij DNA en botweefsel van 9 oude Egyptische farao's in kaart zijn gebracht, gepubliceerd. En als die bevindingen juist zijn, zou het een verandering van de wereldgeschiedenis boeken betekenen en een paar afbeeldingen die ze ook hebben, eentje is van DNA, hebben ze het DNA van Achnaton vergeleken met een gewoon mens zeg maar, en dan zie je dat dat er behoorlijk anders uitziet. En dat hebben ze ook gedaan met botweefsel, daar hebben ze ook allerlei hele fundamentele verschillen gezien. En het laatste stukje van het artikel was wel interessant. Die zeggen van, nou de buitenaardse genetische manipulatie met opzet bij vooraanstaanden in het verleden en hij stelde zich de vraag: zijn ze eigenlijk wel ooit verdwenen?

 

Martijn: Ja dat klopt, een hele goede vraag: zijn ze eigenlijk wel ooit verdwenen?

Terug over de DNA natuurlijk, we spreken over een buitengewoon interessante ontdekking, mogelijke ontdekking, laten we daar ook weer duidelijk over zijn.

 

Arjan: Absoluut. Het is in een ieder geval een Westerse wetenschappelijke studie, waar echt een team 7 jaar aan heeft gewerkt met hoog geavanceerde technologie. Dus dat is heel interessant.

 

Martijn: Zeker interessant en het is ook interessant om te beseffen, dat binnen de universitaire groepen complete, en mensen die nu kijken en daarbij betrokken zijn, weten ook dat het zo is, dat binnen de universitaire groepen ongelooflijk veel strijd is over hoe je iets kunt interpreteren, een onderzoek, en de resultaten daarvan. De uitslag van een onderzoek betekent dat zus in het daglicht van zo, of is het een radicaal andere uitslag, die je zo moet interpreteren. En zolang we dus niet een eenduidige richting in kunnen gaan van uitslag, wordt er dus uitslag achter het gordijn gehouden hè.

En dat is jammer, daarom is het ook zo belangrijk, dat we zelf een televisie uitzending zoals nu aan het presenteren zijn, waar we nogmaals jullie uitnodigen om hele belangrijke informatie over deze onderwerpen hier naar voren te brengen, dat hebben we met elkaar nodig.

Wat ook nodig is, dat de mensen binnen de universiteit durven op te staan en zich hier ook over durven uit te spreken. Want als je kijkt naar DNA, de uitslag van het onderzoek daarvan, daar kun je niet omheen. Dit zijn harde feiten, wetenschappelijke feiten op basis van hoe de wetenschap op dit moment functioneert.

En het is een enorm grote... ja het betekent enorm veel.

 

Dus ja ik kan er wel iets over zeggen van wat ik er zelf over weet, is dat de farao's inderdaad een kruising zijn, een soort hybridiserings ras, een aanpassing, een modificatie tussen mensachtige wezens, die o.a. van een Sirische afkomst zijn, van een Sirische beschaving en dat is aangepast door Zeta groeperingen. Dus dat zijn rassen, Zeta groeperingen bestaan uit heel veel verschillende lagen, dat zijn ook wezens met lange schedels en ook grotere ogen, en daar is een kruising tussen gemaakt. Ik denk dat je echt geen bril nodig hebt om het zo maar even rot te zeggen, om te zien dat de schedels uit de oudheden totaal anders zijn, dan de schedel van jou en mij.

En diegene, die daar over zegt, ja dat is een afwijking, ja zo kun je alles in het universum een afwijking noemen, je zou de hele mensheid dan een afwijking kunnen noemen hè.

We zullen echt wel ons nuchtere verstand dienen te gebruiken bij het vaststellen van ook visuele waarheden. Dan heb je nog niet eens een DNA onderzoek nodig, maar dat is wel nodig om aan te tonen dat het ook inderdaad iets anders is dan de mens.

 

Arjan: Jawel hè.

 

Martijn: En die feiten liggen er gewoon.

Dus ik zou zeggen van, collega's van het RTL nieuws en NOS etc. durf het eens aan, breng het eens naar voren, ga die mensen eens interviewen en hoe komt het, dat jullie dat niet doen?

 

Arjan: Lijkt me een goed plan.

 

Martijn: Denk het ook.

 

Arjan: Absoluut.

Je noemde even de Sirische rassen en de Zeta groeperingen. Kun je in zijn algemeenheid constateren, dat is in ieder geval mijn perceptie, dat de mensen uit Sirius meer positief naar de mensheid gestemd zijn en de Zeta met een wat negatievere agenda naar ons toe?

 

Martijn: Een simpele vraag met een mogelijk heel complex antwoord, dus dat zal ik niet helemaal uit elkaar trekken, maar ja, het antwoord is ja, in hoofdlijnen wel. De Sirische beschavingen hebben over het algemeen een bijdrage aan de visie over de mensheid, wat niet altijd wil zeggen, dat de visie van hen ook bevorderend voor ons is. Er zijn ook binnen het Sirische stelsel, stelsels, we spreken hier niet over één planeet, we praten over een gigantische complexiteit aan beschavingen en daarvan is 80% zeg maar bijdragend, ondersteunend in het menselijk bewustzijn, het programma dat hier op aarde draait, 20% daarvan heeft daar een andere visie over maar is niet per definitie afvallig, laat ik het zo maar even noemen.

En bij de Zeta groeperingen heb je eigenlijk precies hetzelfde, maar de Zeta's hebben wel andere agenda's, andere motivaties om de mensen te ondersteunen. En één daarvan is dat ze een mede scheppend ras zijn van de oorspronkelijkheid van de mens, maar ook omdat er iets aan de hand is in hun eigen beschaving, waardoor ze ons ook weer nodig hebben om te blijven existeren. Ja, ik kan het niet simpeler houden dan zo.

 

Arjan: Oké, oké, daar kun je natuurlijk nog eindeloos op door. 

Maar wij moeten ook verder met dit programma.

 

Martijn: Ja jammer hè, dat we niet zo door kunnen gaan.

 

Arjan: Absoluut, ja.

Maar goed, niet getreurd want er staan heel veel andere interessante onderwerpen op het programma, o.a. een neuroloog, die heeft een hersenonderzoek gedaan en die zegt van, ontvoering door aliens? Die neuroloog vindt eigenlijk allemaal overeenkomsten in de vermeende slachtoffers. Dat is de neuroloog Michael B. Russo en die zegt, dat hij aanvankelijk niet wist wat hij ervan moest denken toen één van de eerste patiënten aan hem vertelde, dat ze werd ontvoerd door buitenaardse wezens vanuit de ruimte. Hij zegt, artsen verwezen hen door naar mij, omdat ze een soort hoofdpijn, een neurologisch probleem hadden en de artsen wisten niet dat ze het probleem aan ontvoering weten, maar in het intake gesprek vertelden ze het aan die dokter. Hij gebruikte apparatuur van euro 200.000, die heet: …?..14.36...... machine, jawel

 

Martijn: Dat klinkt heel goed.

 

Arjan: Het enige in zijn soort op Hawaï, dat zou de enige in zijn soort op de wereld kunnen zijn.

 

Martijn: Daarom staat het ook op Hawaï natuurlijk.

 

Arjan: Tuurlijk, maar waarbij hij de elektrische activiteit van de hersenen van zijn patiënten in kaart wist te brengen. En bij de mensen, die vertelden dat ze ontvoerd waren door buitenaardse wezens, die gaven 75% gelijke resultaten bij een bepaalde activiteit in hun hersenen. Hij zegt zelf van, nou het is niet dat ik mijn patiënten niet geloof, maar ja ik stel alleen vast wat ik waarneem met mijn apparatuur. En ik heb dat soort artikelen wel eens vaker gelezen, dat dit soort onderzoeken werden gedaan. De teneur van het fenomeen buitenaards leven is eigenlijk, dat die ontvoeringen afdoen als een chemietje in de hersenen of een elektrische activiteit in de hersenen. Of een hallucinatie of iets dergelijks.

Als jij dat hoort, wat zijn jouw gedachten daarbij?

 

Martijn: Nou ja, we staan natuurlijk in het beginpunt van de wetenschap, ook het besef bij de mensen zelf thuis, van na te gaan denken, wat neem ik eigenlijk waar? En dit is toch echt de eeuw van het hersenonderzoek. En laten we het nog eens breder trekken, het gaat niet om het hersenonderzoek, het gaat om een verschuiving, een paradigma verschuiving van het menselijk bewustzijn. Dus, hoe nemen wij iets waar, wat nemen wij waar en wat is bewustzijn? Hoe zit bewustzijn gekoppeld aan ons lichaam? En dan nog, is het überhaupt zo dat ons bewustzijn gekoppeld zit aan ons lichaam of is dat misschien een neurologische interpretatie?

 

Dus als deze arts deze richting ingaat, dan zeg ik van, dat is buitengewoon interessant, want dat werpt heel wat nieuwe vragen op en dat is precies waar ik het ook over heb, dat het hele bewustzijn een neurologisch of eigenlijk een metafysisch neurologische gebeurtenis is. Ons fysieke lichaam heeft een neurologisch circuit, maar we hebben ook nog een niet fysiek lichaam, dus dat is vanuit het non locale bewustzijn. Daar hebben we ook een neurologisch circuit.

En je kunt dat weg verklaren door te zeggen, nou ja die hele ufo ontvoeringen zijn eigenlijk allemaal neurologische prikkels. Als dat zo is hè, en dat is ongetwijfeld ook zo, waarmee het nog niet goed verklaard is, dan kun je je ook afvragen: wat is deze werkelijkheid dan waar wij nu in zitten?

Want als een buitenaardse ontvoering wordt vertaald als een andere ervaring in een andere bewustzijnsstaat, een neurologische gebeurtenis is, hoe neurologisch is deze gebeurtenis dan waar wij in zitten, deze realiteit. Dus deze man, of vrouw..

 

Arjan: Man

 

Martijn: Man, zou eigenlijk ook wel een soort instrument kunnen zijn om het hele buitenaardse fenomeen of interdimensionaal bewustzijn heel anders op de agenda te zetten.

Dus je kunt daar allerlei meningen over hebben en je kunt je afvragen van wat betekent dat.

Als je 10 mensen op een rij zet, die hetzelfde zien gebeuren, nemen ze allemaal iets anders waar en ook andere gevoelens erbij. Wat is de realiteit, wat neem je waar?

Ontvoeringen bestaan, die bestaan gewoon. Zowel fysiek als niet fysiek. En op het moment dat het een fysieke realiteit is, een fysieke ontvoering is, dan zeggen we van, ja het is waar want het is toetsbaar aan de hand van de fysieke wetenschap. De fysieke natuurwetten. Zodra het niet fysiek is, dan zeggen ze, ja het is niet werkelijk. Dan wil men het verklaren als neurologische gebeurtenis.

Nou stel je dan eens voor, dat alles onder een veel grotere paraplu een neurologische gebeurtenis is. Wat weten wij? En ook, wat denken de wetenschappers? Kunnen de wetenschappers buiten de box denken? Kunnen de wetenschappers buiten de kaders denken van wat zij hebben geleerd? En kunnen ze ook buiten de kaders denken van wie zij zelf denken dat ze zijn? Wie verklaart iets en wie verklaart wat? Dus er komen zoveel vragen naar boven. Buitengewoon interessant en wellicht is dat een goeie start om er eens een keer op een ander moment op in te gaan.

 

Arjan: Ja, ja, leuk.

 

Martijn: Maar ik vind het te kort door de bocht gaan om daar gelijk een classificatie aan te geven van, oké dan is het dus niet waar. Want als het zo is, dat de neurologische circuits de ingangen zijn tot deze realiteit, dan is dat juist ook de sleutel.

 

Arjan: Precies, precies.

 

Martijn: Ik ben gek op sleutels.

 

Arjan: Kijk.

Ik las laatst ergens, dat de kwantum fysische wetenschappers zich tegenwoordig in 12 werkelijkheden moeten uitdrukken om de realiteit een beetje te benaderen en dat zou eigenlijk integraal doorgevoerd moeten worden naar alle andere wetenschappen.

 

Martijn: Het hele model waarop we op dit moment de werkelijkheid een betekenis geven, rammelt aan alle kanten en we mogen toch ondanks dat met de voeten op de vloer blijven staan. Als we dit gaan onderzoeken dan ontdekken we ook waarom het ufo fenomeen, het buitenaardse fenomeen zo lastig is inhoud te geven, betekenis te geven, en waarom dat ook lastig is om dat positief of negatief te benaderen. Je kunt dus zeggen, dat is negatief en dat is positief, maar als we alles gaan onderzoeken wat voor rol onze neurologische circuits daarin hebben en hoe wij reageren op iets wat mogelijk negatief lijkt maar toch misschien helemaal niet zo is, dan wordt alles radicaal anders en dat is de tijd waarin we zitten. We gaan het anders belichten. Dat betekent ook dat hele mooie dingen ook wel een iets andere betekenis kunnen hebben. Dat kan van beide kanten.

Dus we drukken weer op de knop van verwarring, zo klik, dan raken mensen in de war. Ik beweer telkens weer, dat verwarring nodig is voor een heronderzoek. Uit die kaders.

 

Arjan: Helemaal goed, ja.

We zijn 10 van de meest overtuigende ufo sites in mei tegengekomen en die beginnen met dit plaatje. Dat is de hele wereld overgegaan als zijnde dat dat bewijs was voor buitenaards leven en dat we daar eigenlijk een buitenaards lichaam zagen, dat overleden was. Maar wat blijkt is dat die uit een museum komt, het is gewoon een mummie uit een museum met ook het plaatje erop van een museum. Het is wel leuk, dat ze dit artikel zo hebben ingeleid, want de 10 meeste overtuigende cases zijn best heel aardig. En daar komen zelfs 2 van in Nederland voor.

Op 10 staat namelijk een meneer uit Maassluis. Daar kunnen we gewoon even naar kijken, die man kon ook zelf weinig info geven, maar hij heeft best een aardig “unidentified flying object” voor zijn camera gekregen.

Kunnen we daar even naar kijken?

Ja, een meneer uit Maassluis, die heeft toch een mooi plaatje erop gekregen.

 

Martijn: Ja knap, heel fijn dat iemand dat ook durft te publiceren met name een gezicht erbij, want we hoeven ons daar helemaal niet voor te schamen. Dagelijks worden er voertuigen in de lucht gezien. En deze voertuigen zijn echt niet allemaal van buitenaardse makelij, er zijn ook heel veel spionage toestellen. De mensheid wordt enorm bespioneerd. Er zitten ook allemaal militaire toestellen tussen. Ze hebben in ieder geval de techniek om zich onzichtbaar te maken, visueel technisch, zich dus buiten het visuele lichtspectrum bevinden. Dat gebeurt gewoon. Ik ben zelf een hele …... ik let veel op de lucht en ik zie heel veel bijzondere dingen daardoor en niet omdat ik dat wil zien, maar het zijn gewoon fysieke voertuigen en ik zie dat soort situaties ook. Ik heb heel vaak in Friesland, omdat ik daar toen ook aan het werk was, heb ik echt heel vaak van die voertuigen in de lucht gezien. Spionagetoestellen die echt boven de stad hangen, boven Leeuwarden. Op een behoorlijke hoogte hoor. En dan in één keer zich vrij snel begeven van de ene naar de andere plek en daar ook weer stil hangen. Dat zijn echte drones.
In die film van de Matrix van die sentinels hè. Wij hebben ook drones en drones bestaan al veel en veel langer dan dat iedereen denkt. Wij krijgen dat nu allemaal op ons bordje omdat het veel gezien wordt, dat we kunnen zeggen, ja dat was een drone. Wat het werkelijk is, dat wordt daarmee niet verklaard.

Leuk dat die man dat gefilmd heeft.

 

Arjan: Herkende jij zo'n toestel, heb je zelf ook wel eens zo'n soort toestel gezien?

 

Martijn: Ja, ja.

 

Arjan: Denk je dat die fysiek is?

 

Martijn: Ja dit is een fysiek toestel voor mijn waarneming wat ik er nu bij zie met altijd een slag om de arm omdat ook ik het niet zeker kan zeggen natuurlijk. Ik kan alleen maar kijken op basis van wat ik heb gezien en ik heb heel veel gezien. Het lijkt voor mij dat het een fysiek toestel is.

 

Arjan: De nummer 9 op de lijst die komt uit San Diego, en die was wel bijzonder omdat NBC 7 die heeft het uitgezonden, dat was een hele serie lichten en op een gegeven moment toen, ja die hebben ook heel veel mensen gezien, op een gegeven moment verstrekte de zender helemaal geen info meer, aan niemand, dus de vraag is: is hen de mond gesnoerd?  Maar laten we even naar het filmpje kijken.

 

Martijn: Was een heel kort filmpje (gelach), het wordt tijd jongens dat we wat langere filmpjes hebben. Ja bijzonder, dit soort voertuigen bestaan gewoon. Als je contact hebt met buitenaardse beschavingen en laat we het woord buitenaards maar even tussen haakjes zetten, andere beschavingen, een andere planetaire beschaving, dan zul je zien wat voor enorme voertuigen ze hebben, dat is echt ongelooflijk mooi en bijzonder indrukwekkend, veelal gepaard met enorme mooie kleuren, vormgeving die echt uiteenlopend zijn. Het is niet perse dat het rond is, dat het vierkant is, het kan de meest waanzinnige vormen aannemen met prachtige kleuren en uitstraling, het kan zich opsplitsen in verschillende lagen

Zo had ik in 2008 ook een hele mooie ervaring in Zuid-Duitsland met mijn familie, daar waren we op vakantie. En daar ook echt hele mooie voertuigen in de bergen gezien, die over ons heen vlogen en zich ook echt tegelijkertijd opsplitsten in allemaal lichtbalken en in een formatie over ons heen zijn gevlogen. Ja heel mooi. Het heeft niet altijd perse een bepaalde vorm.

We laten ons verrassen wat er allemaal te zien is in de lucht en ik weet ook als we ons er op afstemmen, ons openstellen, dat het makkelijker gaat. Ja heel mooi, heel mooi plaatje.

 

Arjan: Laten we daar ook nog eens een keer speciaal aandacht aan besteden over dat afstemmen.

 

Martijn: Jazeker, dat is heel belangrijk hoor. Ja dat afstemmen is niet zozeer, dat je in meditatie hoeft te zijn want dat maakt nog wel eens een behoorlijke verwarring, mensen denken dat het omgaan of zien van ufo's te maken heeft met altijd afstemming via meditatie maar heeft heel veel te maken met je gemoedstoestand, hoe je je voelt.

Dat is een veelbesproken onderwerp waar ik het altijd over heb en het is ook heel belangrijk omdat andere beschavingen heel goed begrijpen dat wij bestuurd worden in onze gemoedstoestand.

En denk er gewoon maar eventjes aan, dat elke maand dat je geld overmaakt voor de hypotheek of de huur, voor veel mensen is dat een hele grote kwelling en het brengt een enorme gemoedstoestand met zich mee. Alleen al die datum, die er aan komt. Zo worden wij dus voortdurend door prikkels van buitenaf, worden wij mensen beïnvloed in onze gemoedstoestand, dus in onze staat van zijn. En als je wilt weten wat het galactische bewustzijn inhoudt en hoe dat voelt, nou daar kom je dus niet aan toe als je voortdurend in een zorgelijke staat verkeert.

Dus we gaan het er zeker nog een keer over hebben.

 

Arjan: Oké, we are going forward.

De volgende is helemaal kort en is ook niet veel van te zien. Dat is op zich wel vrij jammer, want hij is uit Chili. Die heeft een video uit 2012 vrijgegeven en dat was wel bijzonder omdat hij door hoge overheid officials is waargenomen en ook door ambulance personeel. Daar is nogal wat ophef over geweest in Chili, die is nu vrijgegeven. Het is een heel kort filmpje, laten we er even naar kijken.

 

Martijn: Ja het is maar heel kort hè, we verwachten natuurlijk altijd heel veel spectaculair materiaal, dat is natuurlijk wel eens jammer. Er zijn zoveel materialen en die gaan we ook wel meer publiceren. We nodigen nogmaals jou thuis ook uit hier een bijdrage in te leveren en dat hoeft niet altijd met naam en toenaam. Als je zegt, ik vind het gewoon belangrijk dat het naar buiten komt, mag je gewoon ook een andere naam opgeven. Wat we hier zien is inderdaad een filmpje met een voertuig. Nou goed en als je dat nu verifieert door wie dat gefilmd is en het is ook allemaal te staven, ik bedoel het maakt toch ergens verschil, ik vind het zelf persoonlijk heel kwalijk hoor, maar goed het is op dit moment wel zoals de mensen denken, het schijnt heel veel verschil te maken als je burgemeester bent of politieagent en je hebt zoiets gefilmd en je laat het zien, dan is dat blijkbaar veel geloofwaardiger dan dat je een huismoeder bent, die het overigens vaak veel drukker heeft dan een politieagent, dan ben je veel meer geloofwaardig of iets dergelijks. Daar mogen we ook wel van af. Dus voor mij is het niet zo belangrijk wie het waarneemt, het is veel belangrijker, dat het wordt gedeeld.

Maar het is wel heel interessant, dat we het kunnen tonen

 

Arjan: Absoluut.

Nummer 7 op de lijst, dat is ook een “unidentified object” van een heel andere orde Die is waargenomen door een bewakingscamera in het gebouw van de U.S. Space Walk of Fame.

 

Martijn: Veelbelovend.

 

Arjan: Ja.

Dat is wat we een orb zouden noemen, die opeens voor zo'n camera verschijnt. Wat maak jij daarvan als je daar naar kijkt?

 

Martijn: Ik ben altijd, ondanks de waanzinnige ervaringen die ik zelf heb, heel voorzichtig met dit soort zaken. Wat ik zie is inderdaad, net als jullie thuis en jij, een lichtbol. Die lichtbollen kunnen orbs zijn, zoals ze worden genoemd, het zijn bewustzijnsvelden. Het kunnen fysieke vormen zijn, die zich razendsnel transformeren in een andere, neurologische opbouw, waardoor onze hersenen iets anders zien, dan wat het werkelijk is, het is heel interessant

Het kan ook zo zijn, en dat is toch belangrijk om te benoemen, daar is gewoon onderzoek voor nodig, het kan ook zijn dat het iets te maken heeft met de wijze waarop een chip in de camera werkt.

Hierbij heb ik wel het gevoel dat het authentiek materiaal is, dat het echt iets is, dat door die ruimte heen gaat hoor.

Maar we moeten niet wegcijferen wat de verstoring kan zijn van een object of een lichtfrequentie in een lens. Het zijn ccd chips die dat allemaal zien, dus we zullen ook heel voorzichtig moeten zijn en niet iemand, die overal maar een opgestoken duimpje bij zet van, dit is buitenaards of iets dergelijks. Ik ben ook iemand die het duimpje naar beneden zet, dit is het niet.

Ik weet dat evenmin, net zo goed als dat andere mensen dat niet weten

.

Arjan: Zou het bijvoorbeeld ook zo kunnen zijn, dat het een stofje was, die daar rond dwarrelt?

 

Martijn: Dat zou heel goed mogelijk kunnen zijn, want een stofje op een meter afstand van een video camera kan dus inderdaad een lichtbol effect worden, ook de camera, het ccdeetje interpreteert een vorm op een bepaalde wijze.

Maar goed, wat ik er nu bij zie, en het is voor mij ook de eerste keer dat ik dit zie, het is niet afgesproken werk wat we hier doen, het is allemaal gewoon lekker interactief, het lijkt er ieder geval op, dat daar een voertuigje of een object zich op een bepaalde manier voortbeweegt. En dat kan dus, want het wordt wereldwijd gezien en dat bestaat dus ook.

Er zijn heel veel verschillende soorten beschavingen en bewustzijnsvelden, die er uitzien als een lichtbol. En dat kunnen kleine lichtbolletjes zijn van een centimeter, heel helder en dat kunnen ook hele grote objecten, hele grote bollen zijn van kilometers groot.

En orbs, waar mensen ook veel over spreken, dat zijn ook echt bewustzijnsvelden.

 

Arjan: Moet ik even zeggen, heb ik nog niet met jou gedeeld. Er is een commentaar op ons youtube filmpje, dat we hebben gemaakt voor de introductie uitzending. Zegt iemand dat er bij 36.36 ook een soort vierkantachtige orb verschijnt boven in die bomen. Dat vond ik ook heel bijzonder.

 

Martij: Nou er gebeuren natuurlijk ook dingen. Kijk als je hier mee bezig bent gebeuren er gewoon …....... worden er meer dingen zichtbaar, dat is het. Het gebeurt voortdurend. Het is niet zo, dat het ineens gebeurt. Dat is een introductie uitzending?

 

Arjan: Dat is een introductie uitzending en het gebeurt precies op het moment dat ik jou even samenvat zeg maar, want we hadden het over de matrix en jij zegt er een heel verhaal over en ik zeg dan van, eigenlijk is het de bedoeling dat we juist niet de matrix uitgaan maar helemaal hier in eigendom nemen. En precies op dat punt was er even een soort vierkantachtige orb.

 

Martijn: 36 minuten en 36 seconden.

 

Arjan: Ja.

 

Martijn: Negen, negen, wat mooi. Leuk, ik ga het zelf ook eventjes nakijken.

 

Arjan: Negen is het getal van de mens, dus dubbel mens. Heel bijzonder.

De volgende is nummer 6, dat is een groen lichtfenomeen in Groningen, die hebben we ook in onze introductie uitzending al even belicht en die is dus ook daadwerkelijk de wereld overgegaan. Het is een Amerikaan, die dit lijstje heeft samengesteld en daar kwam die ook in naar voren.

 

Martijn: Ja het is een hele mooie foto, hij is heel scherp.

Ja het is, wat ik toen ook heb gezegd, het ziet er voor mij heel authentiek uit. Ik heb daarin ook heel veel bijzondere ervaringen meegemaakt en daar lijkt het gewoonweg heel erg op. Het ziet er heel erg hetzelfde uit. Het zijn een soort plasmaschilden, die zich in onze atmosfeer voordoen, waarin objecten en en uit kunnen vliegen. En dat wil niet zeggen dat objecten dan gelijk op een andere locatie zijn, het hoeft ook niet te worden verklaren, het wordt gewoon gezien.

En dit wordt wereldwijd gezien. En nu hebben we dit enorm mooie cadeau gekregen, dat iemand dit heeft kunnen vastleggen.

 

Arjan: Heel bijzonder.

 

Martijn: Waarbij ik nog steeds niet zeker kan stellen, dat het ook zo is, maar wat ik ook al eerder heb gezegd, voor mijn gevoel ziet het er heel authentiek uit. Wat mij betreft, gevoelsmatig maar ook verstandelijk, dan zeg ik gewoon, ja dit is authentiek materiaal.

Een heel mooi cadeau dat deze man dit heeft kunnen vastleggen.

 

Arjan: Ja absoluut. Ja heel bijzondere foto.

Dan komen wij bij het einde van het eerste deel van de eerste aflevering.

Nogmaals het verzoek, als je beelden of verhalen hebt kun je mailen naar arjanenmartijn@earth-matters.nl. Verhalen, foto's en filmpjes zijn van hart welkom.

 

Martijn: Jazeker, meer dan welkom zelfs. Wij weten dat er ongelooflijk veel leeft op het gebied van buitenaards contact, interdimensionale realiteiten. Ik spreek echt dagelijks met heel veel mensen, die uit alle lagen van de bevolking komen. Voel je vrij om het op te sturen, deel gewoon. Het is de tijd om het met elkaar te doen. Wij delen het niet met z'n tweeën. Als jij het instuurt, dan delen we het met elkaar. En dat is zo belangrijk dat we de materialen beschikbaar stellen in het publieke domein. En laten we dat gewoon lekker doen.

 

Arjan: Ja met z'n allen. We hebben nu veel van de andere kant van de plas gedeeld en ook wat uit Groningen, maar het is hartstikke leuk als wij door jullie met informatie, foto's en video's gevoed worden. Daar hebben we het graag over.

Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.

 

Martijn: Tot dan.

 

 

 

 

 

20150709-MvS-Buitenaards-contact-deel-2-Arjan-Bos-Youtube+pdf

 

 

                                         BUITENAARDS CONTACT 2

                                                 9 JULI 2015

 

 

Arjan: Hallo allemaal, welkom bij het tweede deel van de eerste aflevering.

Mijn naam is Arjan Bos

 

Martijn: En mijn naam is Martijn van Staveren, ook namens mij, heel hartelijk welkom.

 

Arjan: In het eerste deel zijn wij bij een top tien gebleven, een top tien van de meest significante sightings over de wereld.

 

Martijn: Van de maand mei 2015

 

Arjan: Jawel, en we waren bij nummer 5 aangeland, dat was bij de Apollo 15 missie en ja een mogelijke ufo, die daar is gezien

Misschien kunnen we even naar het filmpje kijken?

Een Apollo programma van de NASA, waarbij in de jaren zeventig astronauten op de maan landden en ze verkende. De landingsplek van de Apollo 15 op de maan, die heette Hadley Rille en de bemanning bestond o.a. uit David Scott, James Irwin, die heeft deze beelden ook geschoten en Alfred Worden Dit filmpje dat recent is opgedoken, is echt officieel NASA materiaal. Wat je daar ziet, is een mogelijke ufo en ze zeggen hier ook: “is there extraterrestrial presence on the moon?” En werkt de NASA misschien samen met een niet menselijke groep van galactische reizigers? En het commentaar dat in de cockpit werd gemaakt is: “we can clearly see the craft shadow, it would appear, judging by the official NASA footage, that the crew of Aplollo 15 would beeing observed by an alien space craft.”

Dit is dan een videootje van Apollo 15, landing op de maan. Er zijn ook heel veel verhalen, dat ze helemaal  niet op de maan zijn geland, laat staan een aantal keren. Wat denk jij over die maanlanding?

 

Martijn: Heel veel.

Kijk, vooropgesteld dat het er eigenlijk niet zo heel veel toe doet wat ik denk, want dat is niet zo interessant, ik heb alleen bevindingen en een ervaring daarover.

Allereerst wil ik nog even terug naar de opmerking van tot 10 mei 2015 met beelden van enkele tientallen jaren oud. In hoeverre is het dan mei 2015 niet hè. Is het niet. Het is alleen een top tien opgesteld op het internet door een ufo gemeenschap, denk ik. Het zijn beelden van enkele tientallen jaren geleden. Ja terug op jouw vraag van zijn we daar wel of niet geweest, is de mensheid geweest op de maan. Jazeker, de mensheid is op de maan geweest, de mensen zijn aanwezig op de maan. Het is alleen niet op de manier zoals we het hebben gezien. Dat is ook de reden waarom alles gefaked wordt, om ons in verwarring te brengen, om vervolgens uit die verwarring een soort pace..?.3.25 .....  te zaaien tussen mensen die erin geloven, dat het wel is gebeurd en mensen die erin  geloven dat het niet is gebeurd. En dat is ook gewoon de hetze, die er aan de gang is.

 

De mensen zijn op de maan geweest. Apollo is daar geland, alleen niet de Apollo vluchten die we hebben gezien. En ook met andere technologie zijn ze daar geweest. Het zijn scenes geweest, die zich tegelijkertijd dubbel hebben afgespeeld. En daar heeft NASA een leidende rol in gehad, zonder dat overigens heel veel mensen binnen de NASA wisten, dat ze dus naar beelden zitten te kijken, die niet de werkelijke beelden zijn, die er werden opgenomen.

Dus het antwoord is, ja we zijn er geweest, ja de NASA maar dat is niet alleen NASA, want NASA is maar een heel klein schilletje, dat is een gigantische geheime organisatie buiten de werkelijke machthebbers om zelfs, buiten de militaire industrieën, die niet gelieerd zijn aan een land, überhaupt niet, compleet los staan, hebben ook geen belangen van een land op zich, van een werelddeel, ook niet een supermacht, die opereren volledig op eigen vermogen en deze mensen hebben contact met verschillende andere beschavingen. En vliegen ook al decennia lang op de maan. En ik heb dat zelf gezien, ik ben er zelf geweest. En ik heb ook gezien, dat er verschillende belangen achter zitten. Er zijn ook verschillende galactische groeperingen bij betrokken. En het zijn allemaal groeperingen, die, dat kun je rustig stellen, onze machthebbers op zich ook hebben aangewezen voor zichzelf, als de legitieme machthebbers.

Dan kun je ook automatisch de vraag stellen, in hoeverre zijn deze galactische beschavingen welwillend ten opzichte van het menselijke bewustzijn hè, wie wij zijn. Waarom doen wij er niet toe, waarom wordt daar aan meegedaan. Waarom werken ze samen? Daar zit een enorm grote agenda achter, dat is ook o.a. waar ik veel over spreek. Maar de vluchten op en naar de maan hebben zeker plaatsgevonden, absoluut waar.

 

Arjan: Ze hebben eigenlijk de mensen, die zeggen van, het is niet gebeurd op basis van een analyse, dat er gerommeld is met foto's. Ze hebben gelijk in de analyse, en de conclusie dat we er niet geweest zijn, is dan een verkeerde?

 

Martijn: Ten aanzien van de Apollo vluchten, die we te zien hebben gekregen, is het de juiste conclusie, want die zijn er niet geweest. We moeten ook heel scherp blijven in onze waarnemingen en onze conclusie daarin. Dus je zou rustig kunnen zeggen, de mensen zijn daar geweest, het is alleen in een andere setting geweest en ze hebben ook andere voertuigen gebruikt en de Apollo astronauten, een aantal van de Apollo astronauten van wat wij hebben gezien, zoals Mitchell, die zijn dus ook daadwerkelijk wel op de maan geweest, maar niet in die vluchten.

Ze hebben ook behoorlijk zware zwijgplicht, dat zijn mensen van de “intelligence service”, van de inlichtingendiensten. Daar moeten we niet te makkelijk over denken hè. Dus ook het hele astronautenprogramma ook binnen de Europese Space Agency, de ESA, is allemaal gelieerd aan de US Naval Organizations in Amerika. Dat is niet zo, dat je met meneer Kuipers, met alle respect voor meneer Kuipers die buitengewoon goed werk verricht, dat je hier met hem over spreken kunt, omdat hij ook hierin zwijgplicht heeft. En dat weet hij heel goed.

 

Arjan: Mag ik jou vragen of je fysiek op de maan bent geweest of dat je dat bent geweest door remote viewing?

 

Martijn: Ik heb niet op de maan gestaan met mijn fysieke lichaam, maar ik ben er wel geweest om te kijken fysiek, door wezens die van de federatie van negen zijn, zoals ze worden genoemd, dat zijn dus de welwillende rassen, bijdragend aan het menselijk bewustzijn en mij daar gewoon hebben gebracht en waar ik ook de vraag heb gesteld, wat maakt het eigenlijk dat ik dat zie, dat ik het mag zien eigenlijk. Puur om het in het mentale bewustzijn te brengen.

Er zijn heel veel verschillende bewustzijnsvelden hè, fijn dat er een neurowetenschapper op Hawaï is, die daar ook onderzoek naar doet met een 2 ton kostend apparaat. Waar het om gaat is, dat wij in een soort neurologisch circuit zitten en dat ook andere beschavingen  feilloos weten hoe dat bij ons werkt. En het is belangrijk om de achtergehouden informatie zelf in te pluggen vanuit ons mentale bewustzijn, dus het bewustzijn waar we nu zitten, mentaal hier bij ons hoofd, ook in verbinding met ons hart, ik wijs naar mijn hoofd en mijn hart maar uiteindelijk is alles met elkaar verbonden, is het dus ook de bedoeling dat het gezien wordt, niet alleen door mij maar door heel veel andere mensen en dat er over gesproken wordt. En door er over te spreken breng ik het in beweging, komt in het mentale bewustzijn door woorden en gedachten, daaraan gekoppeld zitten ook gevoelens, emoties, en wat wij dus doen door het te benoemen en door het te bespreken, wordt het ingeplugd in de mentale realiteit.

Daarmee voegen wij dus een bijdrage in, wij leveren een enorme bijdrage met elkaar door juist dit met elkaar te bespreken.

Ik ben daar fysiek geweest, antwoord op je vraag, ik ben er ook niet fysiek geweest. Ik kan op een heel non locale wijze verbinding krijgen met de maan en dat wordt ook gezien en gedetecteerd door inlichtingendiensten en geheime ruimtevaart organisaties. Zij zijn heel goed beveiligd tegen mensen, die dat dus kunnen zoals ik, maar ook heel veel andere mensen. Wordt ook gedetecteerd. Wat ik doe, ik noem het niet zozeer remote viewing, ik heb het wel op mijn website staan, maar het is geen remote viewing volgens de huidige protocollen van de inlichtingendiensten, de marine en al dat soort organisaties, maar ik werk puur vanuit een ander creatief veld.

Dat werkt anders en daardoor kan ik meer zien dan dat zij zouden willen.

 

Arjan: En kun je daar ook iets over delen?

 

Martijn: Jawel, daar kan ik heel veel over delen.

Wat ik daarover zou willen zeggen, is wat het meest bijzondere is van de maan, dat is puur beeldvorming hè, we hebben geleerd dat de maan kleurloos is, we hebben ook geleerd dat de maan alleen maar stof heeft, het meest bijzondere is als je de maan van dichtbij gaat bekijken, is dat de maan heel veel kleurschakeringen heeft. Heel veel verschillende kleuren, maar ook kleuren passend bijvoorbeeld bij de Veluwe velden, die wij kennen als ze in bloei staan. Hele mooie paarse en groene gloed op bepaalde gebieden.

Dus de maan is niet zozeer alleen maar een dorre planeet, maar de maan heeft ook echt wel heel veel mooie plekken.

Wat ook heel bijzonder is van de maan, dat er ongelooflijk veel ruïnes staan, die niet in een ruïne staat verkeren. Het is niet meer in de staat waarin het ooit gebouwd is geweest, maar het is ook niet echt versleten, er is ook niet weer en wind overheen gegaan, dus het is net alsof er bepaalde elementen uit die enorme complexen ontbreken, maar wat er over is gebleven is niet echt versleten. Dus het is net alsof er iets uitgeplugd is en wat er overblijft is gewoon nog nieuw.

Dat kennen wij hier op aarde niet, want wij zien hier allemaal oude ruïnes met slijtage, dat komt omdat de zeespiegel is gestegen, omdat er invloeden zijn van weer en wind. Maar het meest opvallende daar is dat het dat dus niet is. En dat is een heel interessant verschijnsel. En ik heb heel veel grote steden gezien, die er toch iets anders uitzien als wat ik op internet heb gezien, daar heb ik ook wel heel mooie, net zoals zoveel andere mensen, ook waarschijnlijk die grote steden gezien met die hele enorme grote kristallen gebouwen, die er dus ook echt zijn.

Maar ik heb ook hele simpele woningen gezien, simpele schuilkelders lijken het wel.

De maan wordt niet alleen maar gebruikt door verschillende beschavingen van buitenaf maar ook dus door de geheime groepen op aarde, die daarop gestationeerd zijn.

Overigens hebben deze groepen van deze aarde niets te in de melk te brokkelen op de maan.

Het is enorm wat er allemaal gebeurt.

(er wordt gelachen)

Heb je al een beetje last van ontkenningsverschijnselen?

 

Arjan: Het is echt waanzinnig dit allemaal

 

Martijn: Het is ook leuk hè, om hier ook met elkaar om te kunnen lachen hè.

Want we brengen  dus iets in en ik ben me bewust dat ik dat doe en  dat dat ook heel veel ontkenning kreeg van wat is dit voor een waanzinnig verhaal.

Bedenk dat ik hier mijn hele leven al over spreek, ook als kind en toen waren er helemaal geen boeken. Ik bedoel ik ben geboren in mijn fysieke lichaam in 1973, toen was er al genoeg geschreven over allerlei verschillende zaken maar niet in de context van waar ik nu over spreek. Dat heb ik zo ontzettend uitvoerig verteld en dat vind ik heel erg leuk, dat ik dat nu ook naar buiten breng en ook constateer dat zelfs bij de mensen die het juist heel graag willen horen, dat die uiteindelijk zelf als je een bepaalde diepte ingaat, dan toch nog die ontkenning voorkomt. Dat is gewoon de biologie van ontkenning.

Zolang iets wat nieuw is en wat we nog nooit hebben gezien niet op de voorgrond is gekomen en altijd een beetje in het gekkie hoekje is gezet, op het moment dat je dat gaat neerzetten en je gaat er  over spreken, dan komt er een moment in ons bewustzijn die zegt: maar dat kan helemaal niet wat die man vertelt. En dat is de kracht van ontkenning.

 

Arjan: Ik heb zelf ook 2x op zo'n punt gestaan met betrekking tot de maan, los van of we daar nou wel of niet geweest zijn discussie, maar ik hoorde ook dat hij, ik weet niet of het David Icke was of ergens anders, maar in ieder geval is er een verhaal dat hij compleet artificieel is, dat hij in een baan om de aarde is gebracht en dat het vrij bijzonder is, dat wij altijd hetzelfde punt zien en dat we nooit de achterkant van de maan zien en dat er heel veel meer van die bijzondere dingen zijn en dat hij ook hol zou zijn en dat hij artificieel in een baan om de aarde gebracht zou zijn. Ja, dat was wat ik hoorde.

 

Martijn: Ja, de maan heeft heel veel verschillende betekenissen hè. De historie is zo ontzettend rijkelijk, dat kun je niet alleen maar terugbrengen op 200.000 jaar geleden waar bijvoorbeeld de Annunaki, in de Sumerische kleitabletten staat het goed beschreven, hoe die op de aarde neerdaalden en ons hebben aangepast, maar we liggen nog historisch voor, nog voor de Annunaki, dat gaat echt niet 100.000 jaren terug en ook niet miljoenen, maar het gaat zelfs miljarden jaren terug.

Dan kom ik weer op die hele leuke arts van die neurologische ontdekking, als je daar eens in gaat duiken, dan ga je ontdekken dat ons neurologisch systeem in staat is om verschillende tijdlijnen tegelijkertijd te kunnen ervaren en in het bewustzijn, waar het aan gekoppeld zit, we zitten in de tijdlijn van nu, maar buiten dit bewustzijn in een non locaal bewustzijn, dan hebben we dus een heel

andere historie, waar wel een paar elementen voorkomen uit deze realiteit. Nou dat is buitengewoon interessant en de maan is daar ook een belangrijk onderdeel van.  De maan speelt in al die verschillende realiteiten, in al die verschillende tijdslijnen, historielijnen, ook overal een prominente rol. En dat komt doordat het geïnitieerd is door krachten, die ons metafysisch bewustzijn hebben geënterd als het ware. En nu zitten we in een situatie dat we de maan een duiding geven, maar in het punt waar we nu zitten, kunnen we rustig zeggen, dat de maan niet een onderdeel is van ons metafysisch bewustzijn, zoals de aarde dat wel is.

Moeder aarde is een heel belangrijk, het allerbelangrijkste element, het gaat echt om de natuur en de dieren, laten we dat niet uit het oog verliezen, want als we alleen maar daar zitten (M wijst in de lucht) en we vergeten het hier (wijst naar beneden) dan zitten we net zo uit balans als dat we niet spreken over het buitenaards onderwerp. Dat we ook goed alert mogen blijven met elkaar, en zijn en blijven. Maar de maan, in de setting waar we nu in zitten, is een manipulatie object in het zwaartekrachtveld van de aarde en dat is wat we er alleen nu van kunnen zien, maar daar buiten heeft het effect in ons neurologisch circuit buiten ons fysieke lichaam om. Dus het is letterlijk een object, dat overigens uit een andere tijd komt, komt uit een andere historie, ingebracht is naar de aarde om ons op een hele straffe manier af te houden van ons groter vermogen. Dat is een onderdeeltje. Het is heel complex.

 

Arjan: Absoluut.

En is Saturnus ook op één of andere manier nog in harmonie met de maan of niet, in “distortion” zeg maar?

 

Martijn: Absoluut, alles zit met elkaar in verbinding. We kunnen er niet onderuit dat het schaalmodel van onze planetaire systeem van ons zonnestelsel, onderdeel is van een veel groter schaalmodel van het universum of eigenlijk van ons sterrenstelsel omdat het gelinkt zit aan ons brein. Het zit gelinkt hier in ons fysieke brein, ons metafysisch brein. Wij zijn zelf tijdreizigers.

Wat wij van origine kunnen doen is … het overtreft onze stoutste verwachtingen. En dat is ook heel verheugend, maar we hoeven niet gelijk naar die meest ultieme stap toe te gaan, we zullen allereerst op deze planeet een aantal zaken onder de loep mogen nemen. En dan is het interessant om te kijken, wat betekent NASA hierin, en hoe zitten die vluchten in elkaar. En als het zo is, dat het allemaal ontkend is, wat is dan de reden geweest dat het zo ontkend is.

Want dat kunnen we ons ook afvragen, waarom wordt er zo moeilijk over gedaan, waarom is het niet zo geweest, dat er een organisatie naar voren is gekomen, die heeft gezegd, wij gaan op de maan vliegen, wij hebben al wat proefvluchten gedaan en wij hebben ontdekt dat er op die maan andere beschavingen aanwezig zijn, andere vormen van evolutie. En wij willen dat onderzoeken en we gaan daar ook een uitslag over geven. Wat maakt het, dat de mensen die dit allemaal georkestreerd hebben, dat die daar zo geheimzinnig over doen?

Als jij en ik in die tijd daar zouden zijn geweest, zouden we toch zeggen: jongens we hebben een hele belangrijke ontdekking. De mensheid kent de planeet, onze maan, en heeft ontdekt dat daar dus bijzondere dingen aan de hand zijn.

Maar wat maakt het zo, dat die mensen die dit allemaal georkestreerd hebben, dat die dus een compleet andere koers varen? Wie zijn die mensen dan en hoe komt het dat die mensen dat doen? En hoe komt het dat de controlemechanismen zo sterk zijn, dat als je uit de school klapt, dat je dan op je vingers getikt wordt, dat er iets ernstigs gebeurt waardoor je toch besluit om de mond dicht te houden. Wat zijn dat voor krachten? Wat zijn de verbanden daartussen? Nou dat is ook waar we het in deze uitzendingen over hebben om te kijken naar links en te kijken naar rechts.

Wand te hamvraag is, wie zijn wij? Wie zijn wij, wat is er zo belangrijk aan ons?

 

Arjan: Ja er wordt inderdaad een hoop om ons heen georkestreerd …

 

Martijn: Er is iets bijzonders aan de hand met de mens op deze planeet, en speelt ook een leidende rol met ei, maar het is zo langzamerhand een lange ij geworden, in een hele grote galactische samenhang. Ja, interessant allemaal hè?

 

Arjan: Waanzinnig, waanzinnig.

 

Martijn: Als je vraagt aan het begin van deel 1 van de eerste uitzending, wat maakt dat je het belangrijk vindt? Nou ik denk door hier veel over te spreken, de vraag eigenlijk uit zichzelf wordt beantwoord.

 

Arjan: Ja absoluut.

 

Martijn: Want het is ons aller erfgoed. We hebben het recht om te weten wat er aan de hand is en we hebben het recht om te weten waar wij vandaan komen en wie wij zijn. En onze krachten als mens ook te kunnen bundelen, de gelijkwaardigheid kunnen herstellen. En niet meer in hokjes en vakjes denken maar echt maar echt werkelijk waar, alles open te gooien en dan kunnen we ook helen met elkaar en kunnen we exploreren. Want wij hebben iets heel moois te doen in dit universum. Iets heel moois. En we zijn alleen maar bezig met afleidingsmechanisme. Dus het is tijd dat we daar gewoonweg iets aan gaan doen. Nou, volgende punt.

 

Arjan: Jawel, even kijken hoor of ik het nou wel goed heb. Een momentje hoor.

 

Martijn: NASA hebben we in ieder geval gehad in dit stukje en daar kom ik nog wel uitgebreid op terug.

 

Arjan: Uiteraard, heel interessant.

Nee ik mis nummer 4 inderdaad. Nummer 4 is een lijn van lichten, die in Siberië in de nacht is gezien. Die is gefotografeerd in Omsk in Siberië, 6 verticale lijnen heeft hij gefotografeerd en daarnaast zie je hem even uit vergrooot. Hij is ook in de Siberien Times geweest en die zeggen van, nou er is geen officiële uitleg voor wat we hier zien. Ze hebben gezegd, dit is een glare van de camera, iets in de camera, of satellieten die zich in de ruimte voortbewegen, maar zeggen ze het Omsker gebied, staat ook wel bekend vanwege allerlei bijzondere fenomenen, zoals graancirkels en vele berichten van “unidentified flying objects”. En er zijn ook van die wat langere skulls, skeletten gevonden.....

 

Martijn: Schedels

 

Arjan: Ja schedels gevonden.

 

Martijn: Even kijken, nee ik heb een kortere schedel (gelach)

Ik wil daar nog iets over zeggen over het plaatje in Siberië. Kijk, we dienen ons bewust te zijn dat er op deze aarde  heel veel verschillende technologieën achter de hand worden gehouden, achter de schermen worden gehouden. En de organisaties waar ik het zonet al even kort over heb gehad, beschikken over technologieën, en dat zijn echt ruimtevloten dat is a) en b) ze beschikken ook over gigantische platforms, hele grote, zwevende platforms. Heb ik zelf gezien en sommige zijn zelfs kilometers groot. Dat is echt buitengewoon interessant. Je kunt rustig zeggen, dat het vliegende voetbalvelden zijn. En die hebben ook de mogelijkheid om aan de zijkant licht te produceren in allerlei verschillende vormen en frequenties. Meestal ziet dat er toch anders uit dan wat ik nu zie op het plaatje en wat ik uit mijn eigen ervaring weet is dat … kijk er zijn natuurlijk honderden rassen, die op dit moment de aarde bezoeken, die in allerlei verschillende lichtfrequenties aanwezig zijn, maar ook allemaal wel een fysieke vorm hebben. En ze vinden het eigenlijk ook wel heel verwarrend, dat wij ze niet fysiek noemen. Dat is puur op basis waarvan wij denken hoe het zit. Zij vragen ons ook van, onderzoek gewoon dat jullie een mede onderdeel zijn van een veel groter fysiek spectrum, waarin de aardse mens een bepaalde frequentie heeft op dit moment, komt puur door de waarneming hè van ons. Ja en al die 100 verschillende rassen, die nu op de aarde zijn, hier aanwezig zijn en ons onderzoeken, werken ook in verschillende allianties, constructies, sommigen onderhouden ook contact met bepaalde militaire afdelingen hier op de aarde Er zijn ook beschavingen, die hier los komen, los van die allianties, die hebben ook het recht om onderzoek te plegen op deze aarde en je hebt bijvoorbeeld ook Arcturiaanse beschavingen en die werken ook wel in allianties, maar de Arcturiaanse beschaving werkt eigenlijk het liefst ook vanuit hun eigen alliantie zelf. En hun voertuigen zijn heel veel met rood en blauw omgeven. Enorm veel lichten. Wij zien het als lichten, maar het zijn geen lichten. Ja en dat fotootje lijkt een beetje, het plaatje, afbeelding, lijkt heel erg op een Arcturiaans moment van het voertuig, van het schip.

Heel interessant, heel mooi.

 

Arjan: Bijzonder hoor.

Oké dan hebben we nog een bijzondere, dat is op een golftoernooi in Florida, ging er eigenlijk iets met een bal mee. Laten we daar ook nog even naar kijken. Het filmpje is met een telefoon gemaakt.

 

Martijn: Er zijn letterlijk honderdduizenden plaatjes, filmpjes zijn er over dit soort bijzondere situaties. En op het moment dat wij de camera's heel snel gaan bewegen door de atmosfeer heen, gaan wij ook mee bewegen in de beweging van andere voertuigen, ze doorkruisen letterlijk onze atmosfeer met duizelingwekkende snelheden. En daarbij zijn veel beschavingen, die niet van de aarde zijn. En er zijn ook veel voertuigen, die wel aards zijn hoor. Monitorensystemen, controlemechanismen. We hebben hier echt een hele geheime, een super geheime dienst hebben we hier op de aarde, die letterlijk uitstijgt boven alle diensten tezamen. Die hebben echt technologieën echt waanzinnig. Ik weet niet of daar films over gemaakt zijn, maar waarschijnlijk zitten we zelf in die film op dit moment en oorspronkelijk is het dus zo, dat wij de scriptschrijvers zijn van deze film hè. Dat is ons vermogen ook. Wij hebben altijd zelf met elkaar de tijdslijn gecreëerd vanuit behoefte en gevoelens, vanuit compassie en liefde. Op dit moment zijn er schrijvers aan de gang voor ons. Het script wordt nu voor ons geschreven, het wordt uitgerold hè, we weten eigenlijk al wat we morgen te verwachten hebben hè. En daar stellen wij ons op in en daarmee laten we het ook gebeuren. Die scripts worden nu geschreven door anderen. We zullen wel terug moeten gaan, echt moeten we, we moeten heel weinig, maar we moeten echt beseffen dat wij zelf de scriptschrijvers zijn. Nou ja en als je dan al die voertuigen ziet, het bewijs is er gewoon. Er is zo ontzettend veel bewijs, zoveel materiaal. En je kunt over elk filmpje zeggen van, ja het is misschien ook een iemands …      …?....24.08 ......... honderd meter verderop ook een balkje net weg toevallig en door een bepaalde lenshoek is het een voertuig geworden in plaats van een balkje. We kunnen alles weg verklaren, maar we kunnen niet zeggen, dat er echt honderden miljoenen mensen die dit soort zaken filmen, allemaal zaken hebben gefilmd die verklaarbaar zijn. ….24.15 ….............. ( hele zin niet  verstaanbaar).

 

Arjan: Absoluut.

 

Martijn: Maar het is heel leuk, er zijn heel veel van dat soort filmpjes. Ik nodig iedereen uit om lekker te gaan te internetten zonder reclame te maken voor bepaalde zoekmachine giganten.

 

Arjan: We hebben nog 2 te gaan …

 

Martijn: Over zoekmachine giganten gesproken als ik even mag onderbreken

 

Arjan: Absoluut

 

Martijn: Voor de mensen, die deze leuke uitzendingen, wij vinden het zelf heel leuk om te doen, vandaar dat we het ook zo noemen, die het gevoel hebben, ik zou het wel eens aan iemand anders willen laten zien, ik nodig je hierbij uit om het gewoon op te slaan, om deze filmpjes te downloaden, want op dit moment loopt er een soort bend (?), ik word zelf al uitgesloten in Engeland, Frankrijk en in Duitsland op dit moment, waar youtube in opdracht van de veiligheidsdiensten heeft besloten om mijn filmpjes te blokkeren, omdat het bedenkelijke inhoud betreft.

Nou dat is heel bedenkelijk deze stap, dat het bedenkelijke inhoud is want je bent het in feite alleen maar aan het bespreken met elkaar en het is wel het begin van een veel groter event wat er aan staat te komen, namelijk het volledig kunnen afsluiten van menselijke informatie onderling. Ik sla het zelf ook op, maar ja ik wil je uitnodigen het zelf ook te doen.

 

Arjan: We gaan daarover ook meer platforms verspreiden, we gaan de filmpjes ook op vimeo zetten

en we willen het ook in mp3 aanbieden en we moedigen actief aan als je wilt heroploaden dat ook gewoon te doen, zodat het voor iedereen beschikbaar blijft en ook van allerlei landen.

 

Martijn: Ja en daar ook inderdaad je eigen bijdrage in te leveren.

Wat ik ook nog heel erg belangrijk vind om te delen met jullie is consumetisme. Wij consumeren ons suf, maar niet alleen door producten te kopen etc., maar ook in ons gedrag hoe wij de verandering, de grote verandering tot stand zouden willen brengen. Op het moment dat andere mensen denken, dat 2 mensen het voor de zaal gaan doen, of dat mensen voor de camera hét gaan vertellen, dan zitten we eigenlijk ook in een soort consumetisme hè.

Als we daar nu afscheid van nemen en we gaan beseffen dat wij hier ook namens jullie hier zitten en dat het ontzettend belangrijk is, dat wij die informatie hier met elkaar op tafel durven te leggen en daar ook echt een fundamenteel gesprek over gaan voeren, want dat is waar we straks naar toe gaan, want dit is allemaal  introductie voor veel meer, als we dat consumetisme in ons gedrag ook aan de kant durven te leggen, dat jullie ook van binnen voelen, ja ik ga nu echt daadwerkelijk mijzelf ook belangrijk vinden en voelen, want dat is wat ons afgeleerd is, dat wij er toe doen, dat je daar je bijdrage in gaat leveren.

 

Arjan: Dat kan op allerlei manieren, zoals ik zelf: ik zie nooit wat. We hadden hier vanmiddag aan tafel een collega, die zegt, mijn vriendin die heeft een heel groot moederschip gezien, mooie lichten. Dat was afgelopen weekend. Jij komt binnen en zegt iets over wat je gisteren hebt gezien, nu ik zie nooit wat en het kan natuurlijk dat jij ook niets ziet. Maar als je er enthousiast over bent, kun je alsnog van alles doen door bijvoorbeeld te delen of op een andere manier te supporten.

 

Martijn: En als straks de doos van Pandora open gaat en die gaat open, dan krijgen wij allemaal duidelijk en helder in beeld en gevoel hoe het komt dat de één wel iets ziet en de ander niet. Wat traumatiek daarin te betekenen heeft en wat voor technologie er wordt losgelaten.

 

Nog eventjes tussendoor vertellen, ik heb een mooie dag mogen meemaken in het midden van het land. We hebben een hele leuke dag gehad met lezingen over buitenaardse onderwerpen en daar zat ook iemand in de zaal, die ook in de psychiatrie werkzaam is en ook zegt van, weet je Martijn ik heb eigenlijk niet zoveel – en deze meneer kijkt misschien nu ook wel en herkent zichzelf daarin, ik zal ook geen naam noemen –  ik heb eigenlijk niet zoveel met buitenaards gebeuren maar ben toch gekomen omdat ik geïnteresseerd ben in wat ik over het onderwerp hoor. Ik ben hier dus de hele dag en aan het eind van de dag heb ik toch het gevoel, dat die patiënten, die wij behandelen en verplegen, dat deze mensen wel eens iets heel anders kunnen meemaken van binnen dan dat ze worden behandeld en gezien.

Die mensen spreken over andere entiteiten, frequenties, ander bewustzijn, wezens in hun lichaam, stemmen in hun hoofd, noem het maar op. Ze hebben allemaal medicaties gekregen, die dus alleen

maar onderdrukkend zijn. En op basis van wat ik nu hoor en hoe je het uitlegt en informatie waar we met elkaar over spreken –  het gaat er niet om dat ik vertel, dat doet er helemaal niet toe – maar hij zegt wel, als ik daar nu naar luister en ik laat het heel goed door mij heengaan dan heb ik sterk het gevoel, dat er duizenden mensen in Nederland weliswaar misschien wel uit die psychiatrie zouden kunnen komen, door er op de juiste manier mee om te gaan. Kijk, en dat is waar het om gaat.

En laten we ons niet vergissen hè, als die doos van Pandora open gaat, en die is langzamerhand aan het open gaan, komt ook nog naar voren hoe de psychiatrie in elkaar zit en wat voor mensen daar in wezen achter zitten, die de hele format van de psychiatrie en de onderdrukking en verdrukking van het menselijk bewustzijn, en het lijden daarin, denk eventjes aan het woord mindcontrol, dat in heel veel verschillende lagen bestaat, wat dat allemaal voor impact en invloed heeft.

 

Arjan: Ongelooflijk.

 

Martijn: Het is ongelooflijk en bijna te waanzinnig voor woorden en toch gaan we het open maken met elkaar en terug naar de kracht van wie wij in essentie zijn. Gaan we ook echt daadwerkelijk bereiken als mensheid.

 

Arjan: Wat mooi, dat die man daarover gesproken heeft.

 

Martijn: Ja dat vind ik heel ontroerend en ik ben er dan ook heel erg geroerd door. Dat is waar het om gaat. Die kleine stukjes die zo van essentiële waarde zijn.

 

Arjan: Ja absoluut.

 

Martijn: Nou, dat wilde ik even tussendoor zeggen.

 

Arjan: Even tussendoor.

 

Martijn: Dat is een gevoel, dat wil ik dan graag met iedereen delen.

 

Arjan: Heel mooi, mooi dat dat is gebeurd, absoluut.

Nummer 2, dat is een foto van de NASA, waarop je kunt zien dat een NASA shuttle eigenlijk, ik heb de verkeerde afbeelding jongens, dit is van Ceres ik moet die hebben van NASA shuttle, dat is een filmpje trouwens, ja deze, dit is de afbeelding dankjewel.

Wat hier op staat is een stuk van een shuttle, die een miljoen miles in de ruimte is afgeweken van waar die zou moeten zijn.

 

Martijn: Oh ja, je ziet 2 puntjes, waarschijnlijk het bovenste puntje denk ik. En dan zie je hem op de kop hangen, of niet? Zie ik het zo goed?

 

Arjan: Ik denk het, ja.

 

Martijn: Ik vind het een beetje lastig om te zien, misschien dat de kijker het makkelijker waarneemt.

Oké en wat wordt daar over gezegd?

 

Arjan: Er staat dan op “ufo sightings daily” , die claimen dat ze inside information hebben, daar staat dan van: Is NASA performing segret missions with alien crafts? Yes, I know a person that works here, works there from Taiwan and he is still there today. He said, he saw a blue wheel craft that glows, turning on end like a wheel and can travel to the moon in just a few minutes. He is a relaible source and he has no sense of  humor about such things. This may be a new shuttle made of alien technology like the TR3B. If you are wondering what TR3B is, Wikipedia has it both covered  etc..(nog een stuk, even aan Arjan vragen wat hij allemaal zegt, ik versta het niet allemaal ongeveer vanaf 31.47).

 

Martijn: Kun je dat ook in het Russisch vertalen voor ons?

Arjan: Ook in het Spaans, geen probleem.

 

Martijn: Ja, ik denk dat ik wel begrepen heb wat er wordt gezegd, alleen ik weet niet of alle kijkers dat hebben gehoord. Kun je het even in het kort samenvatten in het Nederlands?

 

Arjan: Het is van de “ufo sightings daily”, die zeggen dat zij inside information hebben en dat dit een stuk technologie is van NASA dat met alien technology, met buitenaardse techniek is gemaakt.....

 

Martijn: En daar hebben ze die beelden van..

 

Arjan: Ja en Wikipedia, die zegt over de TR3B, dat het een vliegtuig is, die is gemaakt onder een zwart budget programma.

 

Martijn: Black project programms.

Ja, ik heb zelf genoeg daarvan gezien, een klein jongetje uit …? 33.13..., die vliegen in driehoeken op wat manier maakt niet zoveel uit. Die bestaan en zijn ook in grote aantallen aanwezig op de aarde. Ik noem het maar geen shuttle. Dat vind ik een bedenkelijk iets waarom het shuttle wordt genoemd. Omdat de voertuigen die er zijn, helemaal niet in een shuttle vorm worden gebouwd. De shuttle vorm is puur gebouwd uit aerodynamische overwegingen en buiten de aardse dampkring hebben we te maken met heel andere natuurwetten. Dus wat dat betreft weet ik niet of dat al als een shuttle zou moeten worden gezien. Feit is in ieder geval, dat deze voertuigen er zijn en het is ook heel interessant om dan te merken, dat ze ook worden gefilmd. En ik zou willen dat het iets duidelijker gefilmd wordt, maar dat zouden we allemaal wel willen. Ik kan persoonlijk met die foto's  niet zoveel. Ik denk dat de meeste mensen daar niet zoveel mee kunnen.

Maar we kunnen ons allemaal waarschijnlijk wel indenken, dat de NASA, en niet de NASA van de space shuttles, maar dat de NASA verschillende lagen heeft voor geheime organisaties, die gebruik maken van andere voertuigen. En de voertuigen die ik heb gezien, die zien er niet uit als shuttles. Absoluut niet, nee.

Ja, wat ik daarover kan zeggen is dat ik het een leuke foto vind.

 

Je kunt overal heel spectaculair op reageren, maar ik ben heel erg gematigd daarin, omdat ik er heel erg van houd om juist in dit waanzinnige onderwerp, ook het kaf van het koren probeer te scheiden. En dat is op zich al heel erg moeilijk, zeker als iemand zoals ik dat vertelt, wat al helemaal niet verifieerbaar is, die spreekt over dat ik op Mars ben geweest o.a. en andere planeten waar mensachtige wezens wonen net als wij, die daar ook beschavingen hebben. Het is gewoon een contradictie dat ik probeer nuchter te blijven. Het is wel een feit, dat wij voorzichtig moeten zijn, echt voorzichtig moeten zijn.

Laat ons vooral niet foppen door betrouwbare bronnen.

 

Arjan: Helder.

 

Martijn: De t.v. hier springt tussendoor even uit, nou dat is iets wat eventjes kan gebeuren natuurlijk.

 

Arjan: Als het goed is springt hij zo weer aan.

 

Martijn: Wat voor moois hebben we nog meer Arjan?

Arjan: Nou nummer 1, daar staat een object die vliegt over de op zichzelf al bijzondere lichten van Ceres. En Ceres is een planeet die zich bevindt tussen Mars en Jupiter en de NASA heeft daar een ruimtestation in “orbit” gebracht en daar worden hele bijzondere dingen waargenomen, want daar zie je lichten, in het eerste filmpje zie je dat ook even. Ja je ziet die planeten op bepaalde punten gewoon oplichten...

 

Martijn: Op huidige plaatjes zie je dus ook waar … daar wordt een illustratie daar waar de asteroïden gordel zich bevindt hè, tussen Mars en Jupiter in, en dat is in de asteroïden gordel en daar bevindt zich Ceres.

 

Arjan: Klopt, ja onderaan en .. laten we even naar de filmpjes gaan kijken.

Dat is vrij bijzonder, de NASA heeft zelf ook geen idee wat die lichten zijn zeggen ze en ze hebben er zelfs een blog over geopend en wat je ziet is, dat er toch een aantal zwarte vlekken over die lichten komen.

 

Martijn: Nou NASA weet verdraaid goed wat het is, vertelt het alleen niet, dat is iets heel anders, omdat daarmee de doos van Pandora verder open gaat. Ik heb eens een keer foto's gezien uit de tijd van de echte maanlandingen en ik kan je vertellen dat die vlijm en vlijmscherp zijn. En in die tijd en dat is ook met …? 37.49............ vlogen ze met de U2 spionagevliegtuigen over Cuba heen en konden ze hele scherpe foto's maken, ook full colour. In die tijd zeker ook al full colour. En de foto's die wij te zien kregen in die tijd waren gewoon vlijmscherp maar nog niet zo gedetailleerd dat je echt de nummertjes op de raketten kon zien. Daar zijn ook geheime militaire documenten van uitgelekt, waarin je dus kunt zien, kun je gewoon de schroefjes tellen op het plaatmateriaal van de raketten, zo scherp. En diezelfde camera's, diezelfde lenzen, werden toen ook al gebruikt in het ruimteprogramma bij de maan, o.a. bij de maan. Die foto's, die dus ook in kleur zijn, zijn zo ontzettend scherp en zo ontzettend bijzonder mooi om te bekijken, dat het gewoon lachwekkend is dat we nu nog steeds vaak zwart/wit foto's te zien krijgen van de maan en ook van de Ceres, dus beelden te zien krijgen die gewoon nog horen bij de jaren 40. En we pikken dat ook nog met elkaar. Dus er worden miljoenen en miljarden aan belastinggelden geïnvesteerd in ruimtevaart en wetenschap en waar komen deze organisaties mee aan zetten? Jawel, met foto's die tientallen jaren geleden er ook al waren, onscherp, zonder kleur en dan zeggen ze ook nog, dat ze niet weten wat er op staat. Nou dat vind ik toch wel knap.

Dus laten we gewoon nadenken als NASA zegt, we weten niet wat er op staat, natuurlijk weten ze wat er op staat. We zullen echt hier doorheen moeten prikken en wat dat betreft geven we NASA veel te veel een podium.

 

Arjan: Ceres, kijken we daar naar een stad, is dat jouw gevoel?

 

Martijn: We kijken naar, nou ja mijn gevoel, we kijken in kraters. Kraters worden niet altijd veroorzaakt door neergestorte meteorieten. En de meeste kraters, die we in dit zonnestelsel zien, zijn een soort mijnen, waarin andere beschavingen door de vele honderden miljoenen jaren heen, onderzoek hebben gedaan en grondstoffen en mineralen eruit hebben gehaald.

En dat komt door frequenties van binnenuit, trillingen, harmonische klanken, ontstaan er aan de oppervlakte structuren die in vele gevallen ook kraters lijken.

Overigens zijn er heel veel wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan hoe een krater er uit ziet als een groot rotsblok inslaat op de maan bijvoorbeeld. Daar zijn allemaal verschillende simulatiemodellen van en dan zie je dat een krater op de maan er absoluut totaal anders uitziet dan wat wij nu zien. Er zijn heel veel verschillende onderzoeken en ja, we worden gewoon ontzettend voor de gek gehouden.

 

Arjan: En de lichten?

 

Martijn: De lichten, zeer waarschijnlijk zijn dat objecten die daar in die mijnen …? 40.22...........

die daar naar grondstoffen delven, die daar gewoon oplichten. Want die apparatuur blijft daar gewoon intact. Het is niet zo, dat dat niet meer werkt. En NASA vliegt op dat soort planeten. NASA vliegt al tientallen jaren op allerlei planeten. En dat is natuurlijk ontzettend slim. Je kunt dus zeggen, het is een complottheorie van de hoogste plank, maar als we terugkijken in de geschiedenis, zien we dat complottheorieën achteraf altijd bleken te kloppen.

 

Arjan: Ja misschien wel.

 

Martijn: Bijna altijd. Laten we zeggen dat 90% van de complottheorieën op dit gebied kloppen, dan hebben we heel wat uitgelegd te krijgen door deze en gene. De voertuigen, die daar allemaal geparkeerd staan, zijn gewoon  gigantisch grote steden. Het zijn steden. Het zijn steden waar mijnwerkers en technologieën aanwezig zijn. Hebben we hier op aarde toch ook? Het kan dus ook op een andere planeet.

 

Arjan: Heel erg interessant.

 

Martijn: Te simpel voor woorden eigenlijk.

 

Arjan: Maar wel terecht een nummer 1 wat dat betreft, absoluut. Heel bijzonder.

We hebben ook...... ja het gekke is dat in deze top 10 van Mei inderdaad niet alleen van Mei is besproken, want er zijn ook een aantal dingen die vrijgekomen zijn in Mei, die die man erin heeft gezet, dus wat dat betreft zouden we de historische gebeurtenissen al hebben gehad, maar we hebben hem er ook gewoon nog ingezet, we hebben het even over de Russische meteoriet, die de hele wereld is overgegaan, die iedereen heeft gezien, waar je kunt zien, dat er ja een licht door de kern gaat. Kunnen we daar even naar kijken?

 

Martijn: Ik wilde net luisteren naar de bijzondere, interessante muziek daaronder, heb ik gemist helaas. Als jullie het ook hebben gezien, ik heb het ook gezien, en volgens mij hebben heel veel mensen het gezien, want het is een ongelooflijk veel bekeken filmpje. Op een bepaalde hoogte met een enorme snelheid, schiet een object heel gericht door de kern van die meteoroliet. En de vraag is niet beantwoord van, wat is dat voor een object?

Daar kunnen we met z'n allen wel iets op loslaten, maar de autoriteiten gaan daar niet op in. Dat zouden we gewoon kunnen vragen en het antwoord moet ook gegeven worden op basis van het feit, dat er zoveel satellieten in banen om de aarde hangen, die exact kunnen detecteren waar dat object vandaan komt. Waar komt dat vandaan, waar gaat het heen, wat doet het?

 

Net zo bizar, dat we niet te horen krijgen waar die vlucht MH370 is gebleven. Ja alles wordt gezien, elk object en ik heb uitvoerig gesproken met mensen uit de radar van militaire industrieën, die mij letterlijk zeggen: wij kunnen elke vliegende kubus zien op aarde. En niet alleen vanuit de huidige radartechnologie, maar ook via plasma radartechnologie, dat is een soort combinatie waarmee driedimensionale beelden worden gezien. Dan hoef je niet meer achter een berg te kijken, maar dan kijken ze van bovenaf, zij kijken vanuit allerlei verschillende hoeken, waarmee ze dus kunnen zien wat voor object het is en waar het zich bevindt. Nou, ik denk als we terugkijken naar dat filmpje van die meteoriet dat dat a) natuurlijk heel interessant is dat het gebeurt, want, laten we er geen doekjes om winden, als dat niet gebeurd zou zijn, dan zou zeer waarschijnlijk de energetische impact van die meteoriet verpletterend zijn geweest.

Ik heb toen destijds daar zelf heel sterk naar gekeken en ik heb gezien dat daar een soort kinetische energie uit de meteoriet is gehaald, waarmee dus de energie die vrijkomt, veel kleiner is geweest.

 

Arjan: En wat is kinetische energie?

 

Martijn: Dat is de energie die vrijkomt bij de overdracht als 2 objecten elkaar raken met een enorme snelheid. Kijk, en wij denken dat de aarde stilstaat, maar de aarde draait om haar eigen as en beweegt om de zon, Het planetaire stelsel draait ook een gedeelte in de arm van ons melkstelsel, dus er is altijd snelheid, die snelheid wordt op een bepaalde manier gemeten en die komt ook op een bepaalde manier tot uiting en je kunt bedenken dat het langzaamste object in dit geval ook de meteoriet is geweest en niet de aarde. Dus er zijn krachten, wezens, die ons ook welwillend zijn en die er voor gezorgd hebben, dat de impact van de aarde tegen de meteoriet, dat is eigenlijk hoe we het horen te benaderen, we zien iets anders denken we, maar dat de aarde de energie al absorbeert, voordat de meteoriet en de aarde elkaar raken. Dat is wat er gebeurt is. Een heel interessant verschijnsel.

 

Arjan: Nou! Ongelooflijk.

En we hebben het in de introductie uitzending, nee in de eerste uitzending van Fringe Weather Report het even gehad over Fukushima en hoe dat is georkestreerd eigenlijk. Zou dat ook zo kunnen zijn met zo'n meteoriet dat het georkestreerd is om iets te bewerkstelligen of is dat gewoon een toevallig iets in de ruimte wat op aarde komt?

 

Martijn: Dat hangt helemaal van de aanvliegroute af hoe je bewustzijnsveld is, hoe je waarneemt hè. Kijk, we nemen dus waar op een bepaalde manier en interpreteren de realiteit en buiten datgene wat we waarnemen en buiten de interpretatie heeft dat geen …?. 46.11........ Wij denken dat wij waarnemen …?...46.14...........heeft een heel andere, dubbele betekenis. En het is niet eens dubbel, het is heel gelaagd, verschillende bewustzijnsrealiteiten. Dus als er een meteoriet neerstort of neerkomt, dan kan het zo zijn dat het ook echt een meteoriet is buiten de aarde, maar het kan inderdaad ook zo zijn, dat het in scene wordt gezet om iets te laten gebeuren.

Het feit is dat we een meteoriet zien, we denken dat we een meteoriet zien en die zien we dus ook op basis van de kaders wat onze hersenen snappen wat het is.

 

Arjan: Van onze collectieve kaders.

 

Martijn: Ja onze collectieve kaders. En op het moment dat we dat met z'n allen zien, dan zien we dat dus ook en wordt het gewoon als zodanig geclassificeerd.

Maar als we nu gaan kijken, wat er gebeurt als ons waarnemingsvermogen fundamenteel toeneemt, onze vermogens toenemen, dat we buiten het zichtbare lichtspectrum ook nog allerlei andere frequentievelden en bewustzijnsvelden gaan detecteren. Dan gaan we dus niet alleen dat groter zien, maar dan gaan we ook de betekenis, de opbouw van wat een meteoriet is, zien. En wat ik mijn hele leven in dit aardse stuk ook vertel is, dat alles wat wij waarnemen in een holografisch veld achter het object wat wij zien, gemanipuleerd wordt. En dat is wat ik ook zo interessant vind aan de film de Matrix, omdat alles energie is en wij nu alleen nog maar denken dat wij de waarnemer zijn. Wij nemen waar wat er wordt ingevoegd in de energie en dan zou dat zo kunnen zijn, dat die hele meteoriet een compleet andere betekenis heeft gehad. En dat ook Fukushima een compleet andere betekenis heeft gehad. En stel je voor dat die 2 torens, die in New York naar beneden zijn gegaan, dat die ook een andere betekenis hebben gehad. Dat er wel torens naar beneden zijn gegaan, maar dat die torens uit een heel andere betekenis bestaan dan dat wij op dit moment kunnen zien. En dit is ook de uitdaging hè, hier ga ik ook naar toe met de mensen om ons uit te dagen en ik word daarin ook uitgedaagd daar is geen verschil in, om uit het menselijk denken te stappen. Alles wat wij van het buitenaardse concept denken te kunnen gaan begrijpen, kan dat alleen als wij helemaal compleet in een ander stuk software durven te stappen,

 

Arjan: Een ander stuk software?

 

Martijn: Dus ons besturingssysteem van ons computertje thuis wordt ineens vervangen door een ander computerprogramma, een ander besturingssysteem en je weet ineens niet meer hoe die computer werkt. Je weet niet meer hoe je je post opent, je weet niet meer hoe je internet gaat bekijken, zo is het met ons ook. Dus wij hebben een veel geavanceerder besturingssysteem dan alleen datgene wat wij nu gebruiken hè, daar gebruiken we nog één mapje van. Binnen dat mapje proberen wij alles te begrijpen en daar worden we ook in geboren waardoor we ook kaders hebben en het snappen. De mensen en de wezens in een enorm grotere realiteit, die zien ons daarin ook lijden. En die zien ook, dat wij uit die kaders mogen komen. En zij zeggen ook letterlijk van, jullie kunnen het gaan begrijpen op het moment dat je gaat erkennen, dat de waarneming, die je op dit moment doet, dat die zeer discutabel is. Het is eigenlijk een soort hypnotische trance of een hypnotische sessie.

 

Arjan: En kun je dan bijvoorbeeld een, als je dat weet of ziet, een tipje van de sluier oplichten, wat dan de betekenis zou kunnen zijn van deze meteoriet of 9/11, wat je even aanhaalde?

 

Martijn: Nou ik heb in mijn hele leven veel te maken met uit deze realiteit stappen zeg maar. Dat is niet helemaal de juiste benadering, ik zal me eventjes corrigeren, dat een grotere werkelijkheid zich openbaart doordat ik mijn vermogens in mijn systeem meer kan gebruiken. Dus ik ga ineens meer zien. En daardoor zie ik ook, dat een wolk bijvoorbeeld niet alleen maar een wolk is, maar bestaat uit een gigantische laag van frequentievelden, zelfs een wolk. Elk object, dat wij zien, niet alleen levende, vogels, mensen, bomen etc. maar ook zaken die dood lijken te zijn. Dus alles heeft een bewustzijnsveld en ik denk dat dat de leukste uitleg is, dat veel mensen zeggen, wij hebben als fysieke mensen ook een aura. En we hebben ook een aura om ons heen, sommige mensen kunnen die aura zien. Je kunt het ook andersom zeggen. Wij bestaan uit energie, alles is energie, tussen die energielagen in is de intermoleculaire ruimte, waar we op dit moment nog niks van snappen, maar die energie daarvan zien we maar 1%. Niet omdat onze fysieke hersenen dat doen, maar omdat ons grotere bewustzijn is uitgeschakeld. En we zien maar 1% van die energievelden. En dat is dan deze realiteit die wij waarnemen. En sommige mensen nemen dus buiten deze realiteit toch nog een stukje van die uitstraling van die energie waar. Maar je kunt ook zeggen, de fysieke realiteit die we nu zien, je ziet dus mijn lichaam, is eigenlijk een uitstulping van een heel groot metafysisch, holografisch bewustzijnsveld. En daarmee zeg ik, dat alles altijd een andere betekenis heeft. Wij zien alleen die ene frequentie.

En de krachten, die deze realiteit invoegen, hebben dat heel goed in de gaten. En die zorgen er op een hele slimme manier voor, dat wij collectief aan een soort bewustzijnsinfuus liggen en elkaar daar ook in versterken door nieuws en mediafeiten naar voren te brengen, collectief te injecteren, en tegelijkertijd over de hele wereld uit te zenden dat er bijvoorbeeld een terroristische aanslag wordt gepleegd, zien wij als collectief ook letterlijk de fysieke uitstulping daarvan in het bewustzijnsveld. Dus in de lichtspectra, die wij dus kunnen zien, althans die wordt omgezet in ons brein als een driedimensionaal beeld. En buiten die driedimensionale bewustzijnsvelden ligt een nog veel groter spectrum van bewustzijn. Denk maar gewoon aan het meest simpele voorbeeld, dat je onder hypnose bent. Als je onder hypnose bent en vervolgens je bril afzet, je ineens perfect zonder bril kunt lezen. Dus wat is bewustzijn hè, welke programma's draaien er in om? Welke aannames. De mensheid neemt nu de werkelijkheid maar aan voor wat het is. En op het moment, dat jij onder hypnose in één keer je bril kunt afzetten, kun je ook zeggen van, je komt uit die hypnose waardoor je die bril niet nodig hebt.

Dus je kunt alles op heel veel verschillende manieren benaderen en dat is juist het meest interessante. En buitenaardse groepen en galactische beschavingen staan eigenlijk aan de zijlijn, wachtende dat wij gaan begrijpen, dat er zoiets groots aan de hand is, dat er zoiets immens moois is, waar wij dus een rol in spelen, dat wij anders durven te gaan kijken.

En nogmaals, dan betekent het dat ook, dat we buiten het zogenaamde veilige stuk mogen komen. Want als we buiten de veiligheid komen, wat voor ons plezierig is, dan krijgen wij gevoelens in ons, die niet passen bij ons huidige dimensionale bewustzijn, die zijn zo krachtig, sommige mensen worden er nerveus van, sommige mensen worden er energetisch helemaal blij van, er zijn ook mensen die worden bang van wat ze voelen, omdat ze gevoelens in zich krijgen, die ineens heel erg niet te duiden zijn. Dus die setting van de mind, “the conditions of the human mind”, is de meest blokkerende kracht om terug te keren in ons galactisch bewustzijn.

 

En dan kun je dus al dat soort foto's en beeldmateriaal gaan bekijken en dan ook beseffen dat we het steeds binnen de kaders bekijken van wat het is. En daarom kan ik ook heel vaak geen duiding geven op wat we denken dat het is. Holografisch bewustzijn. We zijn daar excellente wezens in.

 

Arjan:.....?  53.34................................(A en M praten door elkaar heen)

 

Martijn: Ja daar zijn we nu heel druk mee bezig. En op het moment dat wij iets een betekenis gaan geven als dé betekenis op zich, we hebben dé waarheid nu ontdekt, of we hebben nu dé methode ontdekt, we weten nu hóe het exact in elkaar zit, dan kaderen we het al weer. Want wij zijn ongelimiteerde wezens.

 

Arjan: Implosie van alle mogelijkheden.

 

Martijn: Precies. En de strijd en het gevecht en ook de liefde, die er wordt gegeven aan de mensheid is allemaal gericht op het behoud van het menselijk bewustzijn gerelateerd aan het aardse scheppingsvermogen. Dus er is zoiets moois aan de hand en in feite vallen alle religies hiermee gewoon goed te verklaren. We kunnen uit alle religies de hoofdboodschap halen. En we kunnen uit allerlei culten en sekten en allerlei spirituele bewustzijnsvelden allemaal boodschappen halen, die er toe doen en de rest kunnen we loslaten.

En we kunnen niet zeggen, dat de mensheid op deze planeet maar zo toevallig in een leerproces is gekomen, omdat we al superieure wezens zijn. Wat valt er dan nog te leren? Hebben we misschien alleen maar te herleren? En een universum is een universa en een metaversum. Daar zijn boeken over geschreven. Is het dan werkelijk zo dat de opgestegen meesters, dat ze werkelijk opgestegen zijn? Of is er iets met ons gebeurd waardoor ons bewustzijn naar beneden geklapt is en onze circuits van vermogens uitgeschakeld zijn?

Als je dit helemaal durft open te legen en je gaat daar werkelijk helemaal open, dat is gewoon fantastisch. Precies de krachten, die op deze aarde aanwezig zijn trachten te voorkomen, dat wij de hypnose collectief doorbreken.

 

Arjan: Maar kennelijk is daar wel een soort pad in nodig. Ik moet denken aan mevrouw Blavatsky, die schreef in haar geheime leer over het licht van Volhard, dat was dan een meting van het oorspronkelijke zijnsveld en het oorspronkelijke veld waar zij het dan over had, was 180.000 aan intensiteit, ik weet niet meer precies de maataanduiding, maar waar wij nu in zijn is iets van 80. Als jij dan spreekt over 188 vallen van het bewustzijn dan hebben we heel veel trapjes op de weg terug nodig en zij schreef ook, dat als de mens die nu in het 80-veld zit in één keer geconfronteerd zou worden met die 180.000, dat die in één keer opgebrand zou worden.

 

Martijn: Dat klopt, ja. Tenzij mensen bereidwillig zijn om in groot groepsverband het bewustzijnsveld op de aarde al een beetje in beweging te brengen. En dat is ook wat er gebeurt. Het is niet voor niks, dat er enorme conflicten worden gecreëerd in bijvoorbeeld Syrië. Een hele belangrijke locatie, waar het metafysisch bewustzijnsveld van de aarde hele grote center points heeft. Daar zijn enorme neurologische circuits, die lopen daar dwars door de aarde heen als enorme stromen lava's, onzichtbaar voor ons op dit moment, maar er wel zijn. En op het moment, dat dat dus tot expressie gaat komen en in het bewustzijnsveld en de atmosfeer van de aarde weer begint te stromen, dat de onderdrukking er dus af gaat, is er trauma nodig, is er oorlog nodig en zorgen van de mens, omdat wij de scriptschrijvers zijn van het energieveld van de aarde. Voor vele miljoenen jaren hebben we gedacht door alle beschavingen heen, dat de aarde leidinggevend is in de energie naar ons, dat de aarde ons oplaadt, dat de zon de aarde oplaadt en dat daardoor de mensheid in een ander bewustzijnsveld komt. Het is radicaal anders. Het bewustzijnsveld van de aarde, ons oorspronkelijk veld, dat wordt ook het gouden veld genoemd, dat initieert het bewustzijnsproces ook van de aarde en van ons planetaire stelsel.

Dus het is logisch dat de mensheid in een traumatiek wordt gehouden en gebombardeerd met allerlei zorgen, formats, tekorten en geldproblemen. De meest waanzinnige modellen hebben we over ons uitgestrooid gekregen om in allerlei belachelijke situaties te verkeren, wat helemaal niets te maken heeft met überhaupt met de explorerende krachten van de mens. Dat is bewust om te zorgen, dat wij niet gaan initiëren, want wij zijn degenen die dat kunnen.

 

Arjan: Mateloos interessant.

 

Martijn: Mateloos interessant.

 

Arjan: Wij zijn alweer bij het laatste stukje gekomen van deze uitzending, ga we weer een andere keer over verder.

 

Martijn: Fijn hè om hier ook met elkaar over te kunnen spreken en het is niet gezegd dat wat ik zeg dé waarheid is hè. Ik draag ook alleen maar een stukje van die puzzel aan en ik vind het zo fijn om het te mogen doen, dat we hier ook een stoel extra bijzetten voor degene, die zich geroepen voelt hier ook aan de tafel te komen zitten. Ook dat is van harte welkom.

 

Arjan: Ja fantastisch, heel graag. Absoluut.

Speaking of which, we hebben hier iemand die ons heeft gemaild met een klein persoonlijk verhaaltje en die is wel leuk om op deze plek even te delen. Hij zegt: ik heb persoonlijk contact gehad met reptilians, die uiteindelijk de controle hebben over de banken. Dat hebben ze me persoonlijk verteld. Vandaar dat ik in een artikel beschrijf hoe het bankenstelsel werkt. En een tijdje later in een volgende email, want hij heeft het artikel gepubliceerd, zegt hij: ja ik heb inmiddels allerlei aanvallen gehad en inderdaad ook astraal. Ik ben ook aangevallen met energy weapons, althans zo voelde het. Alsof de energie in mijn lichaam corrupt werd. Ook ben ik telepathisch lastig gevallen wat dagen achter elkaar duurde, hierdoor ben ik vorig jaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Niemand gelooft mijn verhaal en denken ze dat ik schizofreen ben.

 

Martijn: Ja dit verhaal is ook niet te geloven op basis van wat wij tot nu toe weten, wat wij denken dat we kunnen weten. Dit gebeurt gewoon ongelooflijk veel. Er zitten in Nederland echt duizenden mensen in inrichtingen en klinieken opgesloten, omdat er niet naar ze geluisterd wordt. Want de psychiatrie zegt dat op het moment dat je er naar gaat luisteren en je gaat het ook nog beamen wat die mensen vertellen, dan praat je ze een ziektebeeld aan. Dat is op zich wel knap als dat zou kunnen, dat je iemand een ziektebeeld aanpraat.

Maar dit is heel moedig van deze persoon om dit te delen. En het is absoluut waar, dat je heel sterk in je schoenen zou moeten staan, om hier mee bezig te gaan, Ik raad het iedereen aan om hier vanuit kracht mee bezig te gaan. En ook te werken aan het bewustzijn, dat je op voorhand nergens bang voor hoeft te zijn. En als je dat niet goed onderzoekt en je denkt dat alles wel meevalt, dan kan het ook zo zijn dat je dus lastig gevallen wordt.

En daar heb ik wel veel dingen in te delen met de mensen om te zorgen dat we allemaal in het veld van bescherming kunnen zijn. Want anders zou ik hier ook niet over kunnen spreken.

En deze persoon heeft nu iets neergezet, in beweging, door dit te delen dus dank daarvoor. En daar komt ook een reactie op vanuit het veld van kracht.

 

Arjan: Mooi, heel mooi.

Ja dan zijn we nu dus aan het einde gekomen van onze  uitzending..

 

Martijn: Hé jammer, ik dacht dat we net begonnen waren. Ik wilde nou net eventjes los komen.

 

Arjan: Dat is echt niet te doen.

 

Martijn: Heel fijn Arjan. Ik vond het een hele mooie uitzending, ik zet mij dat het eigenlijk alle kanten uit gaat en we zitten in een fase waarin we echt nou formatloos werken, we hebben wel een beetje een opzet gemaakt, ja nogmaals van harte welkom en hopelijk tot de volgende keer.

 

Arjan: Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende keer.

 

 

 

 

 

20150818-MvS-Fringe-Weather-Report-2-Arjan-Bos-Youtube+pdf

 

 

                                            FRINGE WEATHER REPORT 2

          

                                                       18 Augustus 2015

 

 

Arjan: Welkom bij de 2de aflevering van Fringe Weather Report. Het is de eerste keer dat we live zijn, het is hartstikke leuk dat je er bij bent. Mijn naam is Arjan Bos.

 

Martijn: En mijn naam is Martijn van Staveren, ook van heel harte welkom bij deze eerste live uitzending. Ja het is een soort, ja er wordt een kindje geboren eigenlijk hè. Toch heel spannend. We hebben er met z'n allen heel hard aan gewerkt om deze uitzending te realiseren en dat heeft nogal wat voor hoofdbrekens gezorgd, technisch gezien. We hebben het gevoel dat alles goed gaat lukken en we maken er een hele mooie uitzending van.

Ja de vakantie is voorbij hè. We hebben net allemaal onze vakantie achter de rug. Ik tenminste ben net een weekje weer terug. Ik heb 6 weken lekker even uitgerust, was ook wel even nodig merkte ik. En ik hoop dat de mensen thuis ook lekker uitgerust zijn. Ik denk dat nog 2 weken de laatste provincies nog vakantie hebben, het zuidelijk deel van Nederland geloof ik. Ja ik ben lekker uitgerust, ik kan er weer tegenaan en ook in de vakantie natuurlijk mooie dingen meegemaakt en ik hoop jullie ook. En ik hoop jij ook Arjan.

 

Arjan: Ja, absoluut. Het was heerlijk 2 weekjes weg geweest.

 

Martijn: Fantastisch.

 

Arjan: Echt nodig.

 

Martijn: Het is een vreemde situatie hè dat we vakantie nodig hebben om even tot rust te mogen komen hè. Je zou toch zeggen dat je dit in je dagelijkse leven ook zo moet kunnen ervaren. Maar goed dat is een ander onderwerp, alhoewel alles met elkaar te maken heeft.

 

Ik heb zelf overigens in mijn vakantie behoorlijk veel geobserveerd, naar de lucht maar ook naar zaken die er plaatsvinden, hoe mensen reageren. Wat “overkomt” mij, wat maak ik mee, wat trek ik aan, wat zend ik uit. Wel heel interessant voor mijzelf om naar te kijken. Dat is ook een stukje studie, die ik én automatisch én ook heel bewust doe. Nou in relatie dan tot het onderwerp Fringe Weather Report analyses in de lucht, verschijnselen, alles wat te maken heeft met wat er om ons heen gebeurt. Ja ik heb zelf ook behoorlijk wat vliegtuigstrepen weer gezien. Ik denk iedereen wel. We hebben deze zomer ongelooflijk veel sporen in de lucht gezien.

 

Ik ben er altijd heel voorzichtig in om alles gelijk chemtrails of sproei-installaties te noemen omdat heel veel chemtrails en sproeistrepen in de lucht ook echt veroorzaakt worden doordat er hele koude luchtlagen in de lucht zijn. Wat dus niet betekent dat het dan maar vanzelfsprekend is dat het er is. Ik kan me nog heel goed herinneren, ik weet niet hoe het bij jou is, ik weet niet hoe het bij de mensen thuis is, maar ik heb heel veel, ook als kind, naar de lucht gekeken omdat ik altijd een behoorlijke vliegtuigfanaat ben geweest en ook erg veel naar de sterren heb gekeken, ook 's avonds zie je natuurlijk wolken, als er maanlicht is kun je dat goed zien, dat het verschil tussen vroeger en nu is, dat die strepen zo uitwaaieren hè, dat het echt een heel netwerk is van wolken. En als je de moeite neemt om eens een uur in je tuin te gaan zitten en dat heb ik op de camping gedaan, lekker achterover gekeken, en dan zie je dus dat die hele lucht gewoon dicht trekt en dat er sporen ontstaan, die gewoon tientallen jaren geleden niet op deze wijze in de lucht waren. En daarom denk ik ook dat het goed is, dat we in Nederland, niet alleen wij maar ook andere mensen, met elkaar in gesprek gaan om het op de eigen wijze op de agenda te zetten. Want op het moment dat de weerkundigen, met alle respect want het zijn natuurlijk geleerde mensen, hebben echt een vak geleerd, niet kunnen uitspreken op televisie dat het niet normaal is dat deze sporen er allemaal zijn, dat het vroeger niet zo was dat er dus veranderingen zijn in de atmosfeer. Of ze mogen dat niet doen, of ze willen dat niet doen of ze kunnen dat niet, dat kan ook nog, dan mogen wij het doen. En ik denk dat wij daar het voortouw in mogen nemen.

 

Ik heb voor het eerst ….. we kennen waarschijnlijk allemaal het filmpje van een tankvliegtuig, hebben we allemaal wel eens op youtube gezien, die een sproei-installatie heeft ingebouwd in de vleugels, ik geloof dat het van  …4.51..?... is, dan vliegt er een gevechtsvliegtuig achter en dan zie je die sproei-installatie aangaan en die komt als een nevel uit de hele oppervlakte, spanwijdte van de vleugels. Het zijn dus niet alleen 2 sporen of een driemotorig vliegtuig maar het is echt een nevel. Dat heb ik deze zomer voor het eerst heel scherp kunnen zien met mijn verrekijker. Het was echt schokkend omdat het letterlijk precies zo was als in het filmpje.

Er kwam een vliegtuig voorbij, ik kon niet zien wat voor maatschappij, maar het vliegtuig had letterlijk direct achter de vleugels over de hele spanwijdte, een hele nevel, die uit tientallen sproeiers moest komen. En dat werd gevolgd door, ongeveer 20 seconden later, een tweede vliegtuig en die vloog daar precies doorheen en het bijzondere was, misschien zijn er veel mensen die het herkennen, of misschien dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat het eerste vliegtuig maakt een spoor die helemaal uitwaaierde naar de linkerkant van mijn kant bekeken links en dat ging uiteindelijk kilometers door de lucht heen en het tweede vliegtuig 20 seconden later, die er precies doorheen vloog in de lengterichting, die waaierden naar de rechterkant uit.

En daar kun je uit concluderen en constateren, dat de richting waarin die uitwaaieren, bestuurd wordt. En daar gaan we het vandaag o.a. over hebben.

 

Arjan: Ja inderdaad, ik heb het ook gezien, het was absurd op sommige dagen. Ik lag op het strand en zat met mijn dochter naar de lucht te kijken en die trok binnen nou minder dan een uur waren 50 strepen te herkennen en een half uur later was dat één grijze sluierbewolking, zoals dat op de t.v. wordt genoemd. Daar hebben we ook een tip over gekregen van iemand die dat in heeft gestuurd, van Jacqueline. Wij hebben zelf een WOB verzoek gedaan om te weten wat dat nu is ..

 

Martijn: Wet Openbaar Bestuur hè …

 

Arjan: Wet Openbaar Bestuur, dan kun je informatie van de overheid opvragen...

 

Martijn: Overigens gaan ze dat aanpassen. Ze hebben plannen klaar liggen dat dat wordt ingeperkt, omdat er zoveel verzoeken binnenkomen, dat is de officiële reden, dat we dat niet meer op deze manier kunnen doen.

 

Arjan: Klopt en dit is een jongen, die tip hebben we van Jacqueline gekregen, die, dat is Harald Kautz Vella, is een wetenschapper, die is gevraagd om in Noorwegen of Zweden onderzoek te doen waarom de oogst daar mislukt was en die heeft eigenlijk door wetenschappelijk onderzoek kunnen achterhalen wat die chemtrails nu eigenlijk zijn. Dat is best wel een schokkend verhaal en daarom laten we hem zichzelf even introduceren. Het filmpje is in het Engels, dat hebben we niet kunnen ondertitelen of vertalen, dus excuses daarvoor alvast. Maar ja hij is wel van groot belang en we laten hem zichzelf even introduceren:

 

Filmpje wordt getoond

 

Arjan: Harald zegt dat hij op wetenschappelijke wijze heeft vastgesteld en dat legt hij in groots technisch detail uit in de 40 of 50 video's die inmiddels on line staan, dat chemtrails o.a. worden gebruikt als wapen door middel van verhitten, het laten verdwijnen met mindcontrol door directe invloed van gedachten ….

 

Martijn: Ja en nog een heleboel andere verschillende programma's, die daar nog achter lopen. Het chemtrail programma, het gaat eigenlijk niet eens om chemtrails, het zijn plasma technologieën, die er gebruikt worden. Het is ongekend groot en we begrijpen met z'n allen ook wel, dat als er zaken achter de gordijnen worden gehouden waar wij allemaal het recht op hebben om dat te weten, dat de doos van Pandora open gaat als er natuurlijk één item naar buiten komt, dat bevestigt dat het zo is. Dus de geheimhouding is compleet, de ontkenning is compleet. Er is geen ontkomen aan en we gaan tussen nu en een half jaar echt langzamerhand steeds meer informatie naar buiten krijgen waarin we met elkaar kunnen aantonen, dat het zo is hè.

 

Ja er zijn enorm veel programma's actief. Ik heb er wel eens eerder wat over verteld. Er zijn heel veel mensen die daar hele mooie uitzendingen en lezingen over geven, dat kan ik echt aanbevelen om daar naar te luisteren. Het is precies wat Harald ook vertelt, er zijn verschillende groepen, verschillende agenda's actief en het meest bijzondere is, dat, wat ik net al vertelde, Harald eigenlijk ook zegt het heeft geen zin om naar die chemtrails te kijken want je kunt het niet beanalyseren, je kunt het niet testen, je hebt geen onderzoekslab, je kunt het niet naar beneden halen. Dat is dan ook iets wat we zelf mogen gaan doen. Mijn voorstel is dan ook om daarin een soort denktank heel  accuraat niet alleen denken maar ook doen, er een fonds voor te gaan opzetten dat we zelf monsters kunnen gaan nemen binnen Nederland. Er zijn al heel veel mensen zoals Harald die dat ook doen, dat is heel waardevol, maar we mogen zelf ook van onze stoel komen. En daar hebben we gewoon geld voor nodig en op dit moment is het niet moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Laten we dat zelf ook gewoon op de agenda gaan zetten. Maar de meeste chemtrails die wij zien, dat zijn allemaal rookgordijnen. Want dat zijn letterlijk vliegtuigsporen die op een bepaalde hoogte bij een bepaalde temperatuur ijskristallen worden en dat is dus ook wat er wordt gezegd en dat gebeurt ook omdat speciale technologieën worden gebruikt, die de atmosfeer op specifieke hoogte in bepaalde dichtheden, dikheden koud maken waardoor daar dus ook echt chemtrails ontstaan, vliegtuigsporen, die dus geen chemtrails zijn maar als zodanig verwarring moeten veroorzaken. Dus het is een heel slim programma.

 

Ja ik vind het heel knap van deze man dat hij daar zo ongelooflijk onderzoek naar doet. Dat is wat we nodig hebben en wat ik al zie en hoor en ook veel mensen tegenkom, ook uit de vliegtuigenindustrie en ook mensen van de militaire industrie, die daar één op één toch wel wat over durven te zeggen. Nog niet voor de camera, ik nodig jullie bij deze weer uit om dat te gaan doen. Want als we echt deze planeet willen veranderen naar een positief beeld dan hebben we elkaar gewoon nodig en zullen we allemaal een duit in het zakje mogen doen  en bij sommige mensen zal het een behoorlijke duit zijn, maar de beloning is groot want het gaat om het voortbestaan van het menselijk bewustzijn op de wijze zoals wij oorspronkelijk geschapen zijn. En nou ja, er zijn genoeg wetenschappers die daarmee bezig zijn. Chemtrails heeft alles te maken met het 9/11 complot en wat er gaande is heeft alles te maken met geheimhouding van buitenaardse technologie, technologie die door aardse mensen wordt gebruikt, het heeft te maken met vrije energie. Alles heeft met elkaar te maken en we kunnen niet tegen elkaar zeggen: jij hebt gelijk of ongelijk, het is één groot netwerk van allerlei geheimhoudingen.

 

Arjan: Ja, klopt.

Even een mededeling van huishoudelijke aard. We hebben natuurlijk al een aantal vragen binnen gekregen op de e-mail, dat is arjanenmartijn@earth-matters.nl. //daar gaan we zo een aantal van behandelen en je kunt ook on line vragen stellen en verderop in het programma gaan we daar nog aandacht aan besteden en als je wilt kun je ook uitgenodigd worden om per telefoon in de uitzending te komen.

 

Martijn: Dus voel je geroepen.

 

Arjan: En voor op Twitter is de hashtag fwr2 en op facebook hebben we een post aangemaakt, daar kun je gewoon onder reageren daar we live zijn en als je op youtube kijkt zie je ook de commentaar blogs daarnaast en van de regie krijgen we af en toe een vraag door die we kunnen gaan behandelen.

Maar eerst hebben we deze Harald Kautz Vella en dit onderwerp is best wel een groot onderwerp dus we hebben nog een aantal items die we even willen laten zien en dan gaan we ook nog 2 vragen behandelen die mensen al op de mail hebben gesteld. Misschien kan de regie even “programmable matters” starten, dat is 4a.

 

Filmpje wordt getoond

 

Dit spul schijnt ook in die chemtrails te zitten om om allerlei redenen dingen te laten verdwijnen of dingen te laten ontstaan of te laten ontploffen.

 

Martijn: Dit is één van de agenda's hè. Feitelijk aanpassing van materie. Het is een herschikking van de moleculaire structuur en dat is iets waar ik zelf ook veel over vertel wat ik heel veel heb meegemaakt en nog steeds meemaak. Dat is ook hoe voertuigen zich bewegen en het is vervormen van vorm zeg maar. Dat is een technologie die is er gewoon. Het wordt gebruikt voor vliegtuigen, voor voertuigen, maar ook in de lucht wordt het gespoten en daar ontstaat het ook uit.

 

Arjan: Ja en zeker als je hem ziet in combinatie met smart dust, dan krijg je een beetje een idee over de mogelijkheden. Daar hebben we ook nog even een klein filmpje van.

 

Filmpje wordt getoond

 

Martijn: Ik hoop dat jullie het tot zover kunnen verstaan. Misschien is het een idee om het nog te ondertitelen en te plaatsen, want deze uitzending kun je op youtube gewoon weer zien. Wanneer dat zal kunnen en lukken, kunnen we niet garanderen op dit moment, maar we zullen ons best doen.

In ieder geval, dit geeft al behoorlijk wat aan hè, we lopen er bijna overheen maar het is schokkend om te beseffen, dat er technologieën zijn, die zo ver ontwikkeld zijn, en daar mogen wij niets van weten, dat dat letterlijk tegen de mensheid wordt ingezet.

En de vraag is dan van wat is er met die mensheid, wat is er met ons, dat we zo ontzettend bestookt worden? En welke mensen, wezens, hebben daarmee te maken? Wat zijn daarvan de agenda's?

 

Arjan: Er is een stuk van NASA, dat is een jaar of 10 geleden in het publieke domein gekomen door een fout van een programmeur en daar staat het ook letterlijk in, dat de future science for future wars circa 2025 en the future is now en dan de oorlogen die worden beschreven, die bestaan niet tussen landen onderling, maar die gaan ervan uit dat er één wereldregering komt en dat de overheid tegen de bevolking vecht op heel andere manieren.

 

Martijn: Ja, je zegt van dat dat dus eigenlijk een andere oorlog is dan dat we op dit moment denken. En dat klopt ook want die oorlog is gewoon gaande.

 

Arjan: Ja en ook al deze dingen van smart dust en dergelijke die stonden ook in die presentatie.

 

Martijn: Dus ik kijk naar Fringe Weather Report, wat we dus met z'n allen in de lucht zien, de vreemde wolkvormen, andere soorten cyclonen, compleet andere weerpatronen, mensen zeggen “het komt door de opwarming van de aarde, het komt door klimaatverandering.” Nee jongens, er is veel meer aan de hand. En de bedoeling is dat wij met elkaar, en dat gaan wij niet alleen met z'n tweeën doen, daar hebben we jullie ook echt bij nodig, dat we met elkaar ook materialen gaan verzamelen, insturen en we vragen je om dat naar ons te doen. Dat hoeft niet perse vandaag, maar als je iets belangrijks tegenkomt, laat het ons alsjeblieft weten. Het kunnen onderzoeksrapporten zijn, die nog niet bekend zijn, het gaat in ieder geval om onderzoeksmateriaal, dat onderbouwd wordt middels onderzoek. Want het is belangrijk dat we dat bij elkaar gaan brengen.

 

Arjan: Ja absoluut.

We zijn ook benieuwd of er mensen in Nederland zijn die aan morgellons disease lijden  en wat dat precies is gaan we ook even een kort filmpje van bekijken.

 

Filmpje wordt getoond

 

Misschien kan het volgende filmpje van morgellons ook gestart worden dan kunnen we daar ook nog iets over zeggen, biologische nanotech, self replicating, het gaat zelf door. Hier zie je een soort sprinkhaan waar ze het uittrekken. Dat zie je dus ook uit mensen hun huid komen, ja biologische draden die uit je huid groeien, die bewegen. Wat ik zelf het meest schokkend vond van Harald's relaas, is eigenlijk dat hij zegt van ja, deze technologie, die nanobods, die nanotechnologie, die maak je eigenlijk samen met scalar waves en plasmavelden, wat eigenlijk een hele goeie drager is voor een artificial intelligence, is in combinatie met deze morgellons en allerlei chemicaliën in je lijf, maakt dat je eigenlijk direct onder invloed staat van mindcontrol, dat gedachten, herinneringen en gevoelens direct kunnen projecteren, dat het een mindcontrol device is als één van de dingen voor een artificial intelligence .

 

Martijn: We zijn hier dus eigenlijk getuige van een heel bijzonder iets, kunstmatige intelligentie ingebracht door middel van allerlei geheime technologieën, die worden hier dus uit die sprinkhaan gehaald en er wordt hier nu een sprinkhaan open gemaakt. Maar dit is dus gaande op dit moment  op deze planeet bij alle mensen in een poging om een aantal verschillende programma's compleet gelanceerd te krijgen wat overigens niet betekent dat het ook doorgang gaat vinden. We hebben hier natuurlijk heftige onderwerpen, ja het is nu eenmaal gewoon heftig, we kunnen onze ogen sluiten maar laten we dat gewoon niet doen. Juist vanuit de kracht dat wij hele sterke wezens zijn, dat wij in staat zijn om door het in het publieke domein neer te zetten, het uit de geheimhouding weg te halen en dat het daardoor ook gezien wordt in het collectieve energieveld. Want er zijn zoveel mensen die er nog niets van weten en juist die geheimhouding zorgt ervoor dat dit allemaal kan blijven bestaan.

Er zijn dus bewustzijnsvelden, krachten achter de schermen actief, operationeel, met verschillende agenda's en ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar gewoon over durven te spreken met elkaar.

 

Arjan: Ja absoluut.

En ook wat het antwoord daarop is, dat geeft Harald zelf ook aan hoe heftig het verhaal ook is, hij zegt eigenlijk van ja, die technologieën zijn allemaal op het brein afgestemd en ze weten van toeten noch blazen met betrekking tot het hart. Dus op het moment dat je vanuit je hart leeft, heeft het er gewoon geen vat op.

 

Martijn: Ja dat klopt.

Nou dat is natuurlijk iets wat ook een onderzoek verdient hè. Liefde, warmte, genegenheid, verbinding dat is de co-essence, de essentie waar het om gaat. Er is een hetze gaande tegen de mens, tegen de mens op deze planeet. En je kunt afvragen hoe het komt dat er zo vreselijk veel verschillende beschavingen, want laten we er geen doekjes om winden, dat zijn er heel erg veel, die welwillend zijn, die de aarde bezoeken, waarom deze niet massaal ingrijpen. En dat heeft te maken met deze opmerking, het heeft te maken met liefde. Het heeft te maken met onze gemoedstoestand wat liefde betekent en ook hoe onze angsten daarin een plaats hebben gekregen. En als je zegt, ja goed je kunt daar dus leven door te leven vanuit je hart dan begrijpen veel mensen wat je daarmee bedoelt maar praktisch gezien, wat houdt dat dan in? Heel veel mensen leven vanuit hun hart maar staan toch onder die controle van het systeem. En daarom is het zo belangrijk om te onderzoeken  of wij wel werkelijk vanuit ons hart leven. Omdat wij nog steeds geconditioneerd vanuit ons hart leven, voorwaardelijk, binnen kaders, hoe wij denken dat dat is. Op het moment dat je daar uit durft te stappen, dan stap je ook uit de zogenaamde zekerheden. Dan kom je in een soort niemandsland terecht.

Op het moment dat je dat doet, dat je in je explorerende vermogen komt dan worden wij allemaal getriggerd en geraakt door die onzekerheden en worden er gevoelens ingeladen die door ons geclassificeerd worden als angsten. Je hebt het woord mindcontrol even in de mond genomen. Mindcontrol is erop uit om onze angsten (onzekerheden, gevoelens) te projecteren in ons systeem als een angst. Dus het zijn allemaal neurotransmitters en die bedradingen die we zien, die dus worden ingebracht door hele geavanceerde technologieën hebben alles te maken met neurotransmitters, met ons emotionele bewustzijn met een krachtveld dat nu op dit moment uitgeschakeld is door andere groeperingen. Er is dus echt een strijd gaande en dat is allemaal omdat wij spirituele, zeer hoog ontwikkelde wezens zijn. En het is de moeite waard om dat te doen en we kunnen allemaal met z'n allen naar boven kijken en zeggen, ja oké het is allemaal al in orde en het is allemaal al klaar. Van ons wordt verwacht en gevraagd om dat zelf op de voorgrond te zetten.

En nogmaals, daar ben ik heel blij om. Mooi begin hoor.

 

Arjan: Wat ik ook mooi vond aan Harald zijn verhaal, was dat hij zei, als je er van bovenaf op kijkt en je ziet hoe het in elkaar zit, kan het eigenlijk alleen maar bestaan bij de gratie van het weggeven van de verantwoording. Wij zijn eigenlijk een ongeïnformeerd publiek en wij geven onze verantwoording weg aan de politici en die geven hun verantwoording weg aan de militairen en die geven hun verantwoording weg aan de intelligence services en die geven hun verantwoording weg aan de geheime genootschappen en die geven hun verantwoording weg aan demonen en archonten en die geven hun verantwoording weer weg aan artificial intelligence. En hij zegt van, eigenlijk heb ik helemaal geen vijand want er is niemand thuis, want artificial intelligence is helemaal niemand. Die heeft geen hart. Dus dat vond ik een hele mooie realisatie ook van …

 

Martijn: Het is ook een hele mooie afleidingsmanoeuvre. Dat is prachtig wat hij zegt Harald.

 

Arjan: Daarop aanhakend zie ik een vraag van Martin Ackermans, die zegt van: weten de huidige gekozen volksvertegenwoordigers en ministers en mainstream journalisten hiervan?

 

Martijn: Er zijn mensen op de hoogte van bepaalde ontwikkelingen, er zijn mensen op de hoogte binnen bepaalde academische ziekenhuizen dat er neurologisch gezien zeer vreemde dingen gebeuren in het menselijk lichaam. Zoals we allemaal begrijpen, zijn ziekenhuizen ook gebudgetteerd en worden vaak ook nog allemaal financieel bijgestaan door de overheid. Dus het is maar net, hoe vrij voel je je om te spreken? Vandaar dat ik ook altijd spreek van: wees moedig en zet je beste beentje voort door er over te gaan praten. En ja Martin, er zijn heel veel mensen van op de hoogte, er zijn weinig mensen die er over durven spreken, maar ze zijn niet heel diepgaand op de hoogte.

Het heeft simpelweg met het feit te maken, dat heel veel programma's die te maken hebben met deze technologieën en plasmasystemen die dus  …... we hebben allemaal net in China gezien wat er gebeurd is met die ontploffing, ze hebben technologieën in handen die zijn gewoon dik uit de toekomst. We zouden dat pas over 10.000 jaar kunnen ontwikkelen, dus dat is allemaal gegeven. Dat is gegeven door andere rassen, die de aarde in feite cadeautje hebben gedaan aan, net een soort ruil, dat zij hier hun programma mogen uitvoeren. En dat programma is wat er nu o.a. gebeurt. Dus je kunt je afvragen in hoeverre mensen hiervan op de hoogte zijn. Het is zo onderverdeeld in allerlei gradaties en lagen en zelfs de groepen die boven de illuminatie netwerken hangen, die de illuminatie netwerken aansturen dus die 13 bloedlijnen, dat zijn ook speciale groepen die koppelen tussen de illuminatie netwerken en interdimensionale rassen, zelfs die illuminatie netwerken wisten niet dat er achter het chemtrail programma, achter die nanobod technologie, ook nog andere programma's draaien. En dat is sinds 2001 uitgekomen en dat heeft alles te maken met 9/11 en de technologieën die gebruikt zijn.

Dus ja Martin, er zijn zeker mensen van op de hoogte, er zijn heel veel mensen die daar echt wel vraagtekens bij hebben en ook weten dat er iets niet klopt. Het punt is, niemand durft het uit te zoeken, niemand durft er over te spreken. En als je dat doet wordt je natuurlijk voor gek versleten.

Maar er zijn genoeg onderzoekers die nu aantonen aan de hand van ja de resultaten, dat er gewoon materialen in de lucht, in het water en ons voedsel zit, die daar niet horen.

 

Arjan: Wij hebben een vraag gekregen van Beatrix over de mail, ze heeft een aantal foto's opgestuurd, dat is fotoserie 7, met de vraag: is dit blue beam? Misschien kunnen we daar even naar kijken.

 

Martijn: Ja dit is één van de programma's die draait. Wat ik er van weet en ik heb dat ook zelf gezien, ja dit is een andere …...... kijk we hebben natuurlijk te maken met een lichtval. Er worden dus zoveel gassen in de lucht gebracht en zoveel andere structuren dat je als het ware een schil krijgt, een schil die ook functioneert als een schild om o.a. buitenaardse voertuigen en interdimensionale toestellen buiten de atmosfeer van de aarde te houden. Ze worden ook letterlijk uit de lucht geschoten en die worden, hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt, maar er zijn krachten op deze planeet actief, die het aankunnen om heel geavanceerde, andere welwillende beschavingen uit de atmosfeer te schieten. Maar dit is ook allemaal gekoppeld aan het HAARP programma hè. Hebben we allemaal vast wel eens over gehoord. Dat zijn hele grote zenders, die enorm krachtige straling in de atmosfeer duwen en als het ware de atmosfeer gebruiken als een soort spiegel als een lens en laden deze atmosfeer ook op.

 

Arjan: Richard stelt de vraag of dat in Nederland ook relevant is.

 

Martijn: Ja dat is in Nederland ook relevant.

 

Arjan: En die foto die we net zagen met al die soort ribbelingen in de wolken, is dat een soort wave vorm? Is dat HAARP denk je, of is dat iets anders?

 

Martijn: Een natuurkundige en een weerkundige zou zeggen, dat heeft te maken met de luchtlagen. Zeker heeft dat de maken met de luchtlagen want de luchtlagen zorgen voor die rimpelingen. Kijk vroeger hadden we gewoon de normale atmosfeer maar als je die goed observeert en je neemt er echt de tijd voor, zie je compleet andere beelden in de lucht. En daardoor gedraagt onze atmosfeer zich ook anders. Dus dat heeft absoluut hier in Nederland daarmee te maken. Nederland heeft gewoon te maken met chemtrails, dat zien we allemaal. Die technologieën hangen in een baan om de aarde, dat zijn gigantisch geavanceerde plasma detectors en satelliet wapens. En deze satelliet wapens die schieten als het ware plasma energieën in de atmosfeer en die worden ook door deeltjesversnellers tot aan bijna de lichtsnelheid gebracht. Dus we hebben letterlijk een schil rondom de aarde en de rampen in Fukushima zijn een hele welkome bijdrage geweest voor deze schil. Want door de atomen, door de radio activitieit is die schil bekrachtigd. Ze gaan letterlijk over lijken om het zo maar te zeggen. Dat maakt ze niets uit.

 

Arjan: Ongelooflijk. Misschien kunnen we even kijken naar het filmpje van de Italiaanse graancirkel. Daar zit een binaire code in waar je “enki” uit kunt lezen.

De eerste cirkel met een binaire code die in Italië valt in 2010, in 2012 was er ook eentje. Met ASCII kun je daar gewoon woorden uit halen. En hier zou dan “ea enki” staan.

 

Martijn: Nou ja, graancirkels op zich, het verschijnsel, is natuurlijk een buitengewoon interessant verschijnsel, dat veel meer, veel meer wetenschappelijke aandacht verdient, letterlijk verdient dan dat het krijgt. Het wordt weggelachen als zijnde een hoax en er wordt alles aan gedaan om het natuurlijk ook een hoax te laten zijn.

Graancirkels worden niet per definitie gefabriceerd of gemaakt door buitenaardse rassen alleen, het is een samenwerking. Ik heb daar veel mee te maken gehad en ook afgelopen vakantie in Frankrijk weer prachtige ruimteschepen en moederschepen gezien, ook samen met de verhuurders van de woning, die koppelen als het ware, die brengen als het ware hun kennis in om iets te laten gebeuren in het veld van de aarde, komt ook vanuit de aarde zelf, om te zorgen dat wij dan op dat moment een cirkel zien ontstaan. Onze ogen, en dat is heel belangrijk en dat is waarom ik er ook over spreek, dat we gaan beseffen dat de software, zeg maar, waar we nu op draaien, dat die software niet onze oorspronkelijke software is hoe wij altijd beelden hebben gezien, hebben gehoord en gesnapt. Wat zij dus doen, dat zijn dus die rassen en super geavanceerde beschavingen, zij dragen heel veel werk bij om te zorgen dat datgene wat zij doen een fysieke uitwerking krijgt zodat wij het kunnen zien. Zodat onze hersenen daarmee iets kunnen doen.

Dus we zien hier die graancirkel met binaire codes, nou geavanceerde buitenaardse en interdimensionale rassen gebruiken geen binaire codes, maar wij wel. Dus het is voor ons bestemd en wij kunnen dat gaan onderzoeken. Het zijn boodschappen dat het iets te maken heeft met “enki” en het zijn ook boodschappen die ons om de tuin willen leiden. En dat wordt mij niet altijd in dank afgenomen door mensen die heel erg met graancirkels bezig zijn, want dan denken ze dat ik zeg dat graancirkels negatief zijn. Ik zeg: er wordt van alles gedaan om de mensen in verwarring te brengen. En als je daar niet over spreekt, dan kun je er ook niet alert op zijn. Ja een heel bijzonder iets de binaire code.

 

Arjan: En wat denk je dan bij deze, ik bedoel als de binaire code wordt gebruikt, dan zou het inderdaad een communicatie kunnen betekenen, maar ook niet. En hoe zou je dat moeten kunnen ontcijferen in zo'n graancirkel?

 

Martijn: Er zijn heel veel mensen bezig met het ontcijferen van informatie, maar wat we dan doen op dat moment, want dat is ook heel belangrijk om er gewoon over durven te spreken, wij proberen iets te ontcijferen op basis van hoe wij nu denken.

Dat is logisch, zo denken wij. Wij geven een bepaalde betekenis op basis van wat we zien. Echter is het zo dat de graancirkel op zich een uiting is in onze fysieke realiteit. Dus voor ons wordt het zichtbaar op deze manier. De bouwstenen van de graancirkels dat zijn glyphs, dat zijn symbolen. En ik wil het dan maar eventjes uitleggen als een soort software codetaal. En die codetaal die heeft te maken met het neurologische systeem van onze planeet en die gaat veel groter dan het stuk van de planeet wat wij er nu van zien.

En dat is zwaar beschadigd en moet gewoon geüpgraded worden, dient echt geüpgraded te worden om dat weer heel te krijgen door al het trauma en de oorlogen en galactische oorlogen die er zijn geweest en nog steeds gaande zijn. Er zijn rassen hier actief om mede te initiëren dat de coderingen en de software die beschadigd is in het neurologisch systeem van deze prachtig mooie planeet en daarmee ook ons, dat die dus herschreven wordt. Wat ze doen, ze sturen vanuit een collectief bewustzijnsveld waar wij met z'n allen onderdeel van zijn, vandaar dat wij ook mede creators zijn van deze prachtig mooie graancirkels, zij initiëren een energie en zij zorgen er voor dat deze software gerepareerd wordt en dat vertaalt zich letterlijk in een vorm en wij zien dan de graancirkels. Dus als wij het willen gaan begrijpen, kunnen wij het niet begrijpen met onze mind, vandaar dat het ook heel fijn is als mensen in de graancirkel gaan zitten.

 

En er zijn ook graancirkels, en dat wil ik er toch even bij zeggen, die niet worden geïnitieerd door deze welwillende wezens, maar die ontstaan vanuit trauma. Dat kan ook. En dan betekent het niet dat het geen liefdevolle graancirkel is, geen liefdevolle glyphs zijn, maar het betekent wel dat je heel erg dient op te passen bij jezelf wat jouw gemoedstoestand is, want op dat moment dat het niet geïnitieerd is vanuit deze welwillende wezens maar vanuit trauma van de aarde en ons collectieve bewustzijn, dan kan het zelfs een versterking in het trauma teweeg brengen.

 

Arjan: Oké, en je hebt het steeds over een code hè en er moet een upgrade komen en dat klinkt echt super software..

 

Martijn: Ja het is ook allemaal software...

 

Arjan: Dat is dus dan letterlijk de matrix waar je over spreekt, maar dat de aarde daar ook onderdeel van is. Bij mij komt dan de vraag op, wat maakt het dan uit als het maar een paar enen en nulletjes zijn, wat is dan het verschil? Je hebt ook wel eens genoemd van, het is belangrijk dat je in hoge energetische omgevingen zit, dus zeg maar met objecten die hoog energetisch zijn geladen, die ziel hebben. Maar als alles toch matrix is, wat is dan het verschil? Maakt het dan iets uit? Want het is toch maar software. Hoe zouden we daar over moeten denken eigenlijk?

 

Martijn: Kijk we nemen het woord software en ik neem ook het woord software in mijn mond en dan denken wij aan techniek en denken mentaal. Wat ik bedoel met software is niet de software hier (hoofd) maar de software hier in ons hart. En dat is een heel andere manier van denken. Dat is denken met ons hart, maar dat is een compleet ander emotioneel bewustzijnsveld. En op het moment dat je dus gaat denken vanuit je hart, dat je werkelijk letterlijk uit het denken durft te gaan en dat is natuurlijk niet zo eenvoudig maar het kan gewoon, het kan dus echt, het is gewoon mogelijk, en dat niet alleen te doen door te mediteren of in een graancirkel te zitten, maar dat in je hele bewustzijnsveld compleet toe te passen en dan kom je heel wat weerstand tegen want …41.57?........ komt het ook tegen, want vrijspreken wordt niet altijd beloond, betekent ook dat op het moment dat jij in die software zit, dat je gaat beseffen vanuit hier (hart) ga je voelen van, wacht even deze realiteit waar we nu in zitten, is een onderdeel van een nog veel grotere realiteit. En die realiteit, die daar omheen hangt, die eigenlijk uitgeschakeld is in de software, beter gezegd: wij zijn uitgeschakeld in de software waardoor we het niet waar kunnen nemen, die grotere realiteit daar gaat het om. Dat is waar wij het voor doen, terug willen naar die Goddelijke essentie, de essentie van die enorme kracht van verbinding.

En dat is ook waar ik de mensen, die heel spiritueel ook gekaderd zijn, eventjes een beetje flauw en oneerbiedig gezegd, vraag: laat die kaders maar los. Alles wat je hebt geleerd en gevoeld dat is er gewoon. Het is alleen veel groter. Als beschaving hebben we nu letterlijk vele honderdduizenden jaren in een soort hypnose gezeten. In een comateuze situatie. En wij zijn nu als mens op een punt beland, dat wij waakzaam worden.

En die waakzaamheid zal met horten en stoten gaan. Er zullen nog veel crashes zijn en conflicten, laten wij elkaar daar gewoon in aanhoren, want dat betekent als je dus die software wilt repareren, waarom doet het er dan allemaal toe die enen en nullen, dan zullen wij elkaar toch gaan ontmoeten op de frequentie van hier (hart) in respect, zonder dat je elkaar hoeft te beoordelen en veroordelen daar (Martijn wijst op hoofd), dat is juist wat die krachten achter de schermen graag willen. Als we hier (hart) durven te zijn, dan ontmoeten we elkaar in die andere software en vanuit die software is de weg terug. Terug naar een frequentiebewustzijn waar wij ook zijn op dit moment terwijl wij hier zitten.

 

Arjan: Oké, ongelooflijk.

 

Martijn: Driekwart uur tot een uur praten is natuurlijk niet voldoende en het gaat er ook niet om wat ik zeg. Het gaat er om wat de mensen willen inbrengen. Maar goed, jullie merken wel, dat als mijn mond opengaat hij bijna niet dicht te krijgen is. Ik zal hem stil houden, eventjes.

 

Arjan: We hebben een vraag gekregen van Ine, die zegt van, wat kunnen we doen behalve het bespreekbaar maken. Momenteel ga ik me door jullie informatie meer zorgen maken, waardoor ik meer vatbaar ben voor negatieve invloeden.

 

Martijn: Nou dat is een hele goeie vraag. Wat kunnen wij doen? Dat is eigenlijk ook …. het antwoord is wat je als laatste schrijft Ine, namelijk vatbaar voor negatieve invloeden, dat kan eigenlijk helemaal niet.

Dat is nou precies de grap waar we met elkaar in verkeren. Je kunt je voorstellen dat ons emotionele bewustzijn, ons krachtveld van wie we oorspronkelijk zijn, is zo ontzettend krachtig dat het op dit moment tegen ons wordt ingezet. Dus we zijn niet in staat om het krachtveld in z'n volledigheid te besturen, althans we zijn er mee bezig om het weer terug te gaan ervaren. Dus we krijgen nu allerlei gevoelens op ons dak, die soms heel onprettig en onrustig voelen en dat wordt door ons brein geclassificeerd als angst. Maar angst, nogmaals, kun je iemand anders niet aanpraten. Ik kan jou niet bang maken, dat kan niet. Dan is er iets in jouw systeem dat geraakt wordt waardoor jouw brein op basis van eerdere ervaringen en conditioneringen een programma inlaadt dat gekoppeld wordt bij die gebeurtenis en dan denk jij dat je dus bang of bezorgd wordt.

Het is wel terecht dat we met elkaar bezorgd zijn in die zin dat we ons realiseren dat er iets aan de hand is. Dus probeer in ieder geval te realiseren en te beseffen en inzicht te krijgen in het feit dat  als je gevoelens hebt die bezorgdheid zijn of dat je je zorgen maakt, dat het niets anders is dan louter een bewustzijnsveld dat zich in je aandient. En dat heb ook ik, want ik ben net als iedereen. Ik bedoel, ik ben precies hetzelfde. Ik ben mij er ook bewust van en dat deel ik dan ook gewoon vanuit mijn eigen ervaring. Zowel met jou Ine maar ook met alle andere mensen. Dus wat kunnen we er aan doen? Door dat in elk geval niet toe te staan, door te zorgen dat we al die oorspronkelijke vermogens, die nu nog eventjes vertaald worden als angst en daar wordt ook heel erg op gehoopt en op geanticipeerd dat die angst er voor gaat zorgen dat je niet meer naar die onderwerpen wilt kijken, het is veel fijner om alleen met liefde bezig te zijn. Die krachten zijn erop uit om ons daar juist bij weg te houden. Terwijl dáár onze scheppingskracht ligt, onze creatievermogens liggen precies onder die pleister van beschadiging. En alle mensen die roepen dat ze het trauma hebben afgelegd en dat ze niet meer met dit soort zaken te maken willen hebben omdat ze zich daar ongemakkelijk bij voelen, mogen gewoon heel diep bij zichzelf voelen: ben ik nou werkelijk vrij van het trauma?

 

Arjan: Mooi.

We hebben van Walter een hele uitgebreide, een hele interessante mail gekregen met eigenlijk een vraag over de frequentie shift, overal is geleerd dat medio eind september een soort frequentie shift komt en die zou ook in relatie staan tot space weather en interstellar breeze met complexe plasma's afkomstig uit het centrum van onze melkweg en dat is soms ook annex met allerlei doemscenario's, maar soms ook helemaal niet, soms ook heel positief. Dus ja dat is de vraag van … en ook Siege stelde die vraag.

 

Martijn: Ja, doemscenario's, dat lijkt dan altijd dat het over doemscenario's gaat. De scenario's welke op dit moment al heel lang lopen al sinds mensenheugenis op deze planeet, zijn gewoon heel heftig alle kanten uit omdat er veel belangen meespelen en andere evolutieprocessen. De afgelopen tientallen jaren hebben we al ongelooflijke uitbarstingen meegemaakt in het bewustzijnsveld van ons zonnestelsel en ons melkwegstelsel. En vergis je er niet bij, dat alles wat er gebeurt in ons sterrenstelsel direct gerelateerd is aan ons bewustzijn. Niet dus dat wij ons bewust zijn wat er aan de gang is, wat er allemaal gebeurt, maar dat ons emotionele bewustzijn, dus de toegang daartoe, de rechter hersenhelft, de creatie, waar dus angst tussenin is geplaatst, dat dat nou juist er voor zorgt dat wij processen op gang krijgen, die heel heftig kunnen zijn. En hoe meer we met elkaar gaan zien  dat de uitspattingen, de excessen daarvan, dat dat doemscenario's zijn, hoe heftiger die energie ook wordt opgeladen door ons.

Er is heel veel gaande, er komen heel veel nieuwe energieën naar ons toe, het zijn eigenlijk helemaal geen nieuwe energieën, het zijn oorspronkelijke energieën waardoor we geüpgraded gaan worden en ik ben er zeker van dat het gebeurt. Het is alleen wel zo dat er heel veel weerstand is. Maar die weerstand zal op niets uitdraaien. En wat dat betreft ben ik helemaal geen doemdenker, ik zeg alleen dat de krachten die achter de schermen er tegen zijn, dat die alles er aan doen om dat te voorkomen. En het mooie is door dat dus te bespreken en het dus in het collectieve bewustzijnsveld te brengen, zich dat gaat verspreiden door het oorspronkelijke veld van onze planeet, waardoor het dus gezien wordt, gedetecteerd wordt en oplost.

 

Arjan: Jolanda die stelt er ook even een vraag over, die zegt: het grootste deel van de mensheid hier op aarde zit nog in zijn survival, hoe zie je dat? Zijn we dan niet een druppel op de gloeiende plaat en hoe ver zijn we dan in dat proces?

 

Martijn: Nou dat is een hele mooie vraag Jolanda, dankjewel, ik doe met mijn hand even het oortje erin, niet dat mijn oor eraf valt, maar het oortje valt er bijna uit.

Ja, dat lijkt een druppel op een gloeiende plaat en toch is niets minder waar dan dat. Alle mensen op deze planeet zijn op dit moment in transitie naar bewustzijn. Alle mensen. Alle mensen voelen dat er een waakzaamheid en alertheid naar boven komt. Het kan getriggerd worden door de geldcrisis, het kan getriggerd worden door militaire interventies, door wetenschappelijke ontdekkingen of door ziekten die er ineens op de planeet zijn. Het kan ook geïnitieerd worden door prachtige mooie ontwikkelingen, liefdevolle initiaties. Zaken in je eigen privéleven, die zo fantastisch mooi zijn, die je in één keer openen. Het hoeft niet altijd alleen de ellende te zijn die dat brengt.

Natuurlijk lijkt het zo dat het een druppel op een gloeiende plaat is. Maar dat komt  maar door één ding en dat komt doordat andere mensen aan de knoppen zitten op deze planeet terwijl wij dat zelf zouden moeten zijn eigenlijk.

Dus wij krijgen voortdurend foute informatie voorgeschoteld, leugens voorgeschoteld. Onderzoeken, uitslagen en het nieuws klopt niet, het wordt allemaal in scene gezet en daardoor krijgen wij het gevoel dat het geen zin heeft. Want als je dan op je werk zit overdag, of 's avonds kan natuurlijk ook als je 's avonds werkt, en je kijkt zo eens om je heen dan denk je: jemig moet deze wereld allemaal nog veranderen of je staat bij een kruispunt en dan denk je: allemachtig al die mensen, hoe komt dit ooit goed?

Ik weet zeker en dat weet ik vanuit mijn voelen maar ook door de ervaringen die ik heb, dat het bewustzijnsveld, het explorerende vermogen van de mens in het voelen bij alle mensen aan staat. Ook bij de mensen, die nu roepen dat het de grootste flauwe kul is, dat het allemaal charlatan flauwe kul is, dat het allemaal leugens zijn en fantasieën, ook bij die mensen werkt het emotioneel bewustzijn, want we zitten gelinkt aan elkaar.

En het gaat gewoon gebeuren.

 

Arjan: Oké dan.

Wij hebben nog een foto gekregen van een Sylvia, die zegt van: ik was in de natuur en ik heb zondag foto's gemaakt, het gaat over foto 13. En die zegt van: ik weet eigenlijk niet precies wat daar op te zien is, kunnen wij die even zien?

 

Martijn: Dat is een bijzondere foto hè?

 

Arjan: Links onderin, een beetje in het midden.

 

Martijn: Nou ja, dat is ook iets voor de kijker thuis om te voelen wat zou dit kunnen zijn? Wat zou dit kunnen betekenen?

Wat ik zelf doe, ik kijk altijd gewoon naar de foto, vervolgens doe ik mijn ogen dicht en neem die foto mee naar mijn hart en dan laat ik het gewoon ontstaan.

Want ik kan het niet bedenken natuurlijk, want ik weet het niet. Ik weet überhaupt helemaal niks. Want dat is alleen maar mentaal. Het kan wel weten wat ik meemaak, maar ik zie daar inderdaad ….. mijn hersenen zeggen van, oh dat zou een oog kunnen zijn vanuit een boom, het zou ook een boomgeest kunnen zijn. Misschien zijn er mensen thuis, die dat herkennen of die daar een heel sterk gevoel bij hebben van wat het zou kunnen betekenen. Mooie foto.

 

Arjan: Ja een hele mooie foto.

 

Martijn: Dat hoor je steeds meer hè dat er mensen zijn met heel veel foto's. We zijn allemaal professionele fotografen tegenwoordig met alle smartphones en digitale losse camera's, dus we gaan steeds meer vastleggen. Veel daarvan zijn ook lensflares, moet je ook gewoon durven te constateren dat het gewoon een keer niet iets bijzonders is maar de spiegeling is van een lens. Maar dit is wel een hele bijzondere foto.

 

Arjan: We hebben een vraag gekregen over ley lines in Nederland of die ook enige betekenis hebben op dit moment?

 

Martijn: Ja, enorm. Je kunt je voorstellen, dat zoals wij ons lichaam zien nu fysiek, hebben we allemaal zenuwbedradingen, centraal zenuwgestel, en dat heeft onze aarde ook en er lopen hele belangrijke lijnen precies dwars door Nederland heen. Ja, zal een buitenlander zeggen, natuurlijk zegt die Martijn van Staveren dat, hij woont zelf in Nederland. Maar kijk, overal lopen belangrijke lijnen. Het is niet zo dat de ene lijn belangrijker is dan de andere, het is een complex systeem, dat letterlijk gewoon bij elkaar hoort.

Maar in Nederland is een hele belangrijke lijn en die komt van bovenaf, die komt vanaf Denemarken en loopt dwars door de Waddenzee zeg maar, boven de Waddenzee langs, loopt onder Terschelling door, daar is ook een korst, een scheur in de aardkorst van een vulkaan die geloof ik 1,2 miljoen jaar oud is. Die scheur loopt dwars door Franeker, waar ik op dit moment een vaste woon- en verblijfplaats heb en gaat zo dwars door Nederland en vertakt zich helemaal naar beneden toe en komt uiteindelijk bij bepaalde gebieden van Frankrijk uit en ook bijzonder dat op deze plekken heel veel voertuigen worden gezien hè. Dus geen ufo's, maar gewoon voertuigen uit andere dimensies. Alle voertuigen zijn geclassificeerd, alles is bekend dus hoef ik het geen ufo's meer te noemen.

 

Arjan: Ufo's bestaan niet..

 

Martijn: Ufo's bestaan niet, dat is een ongeïdentificeerd object en alle objecten op deze planeet zijn

geclassificeerd.

Die lijn loopt naar beneden toe en gaat ook via Ibiza en dan vertakt het zich in 2 verschillende lijnen. Eén gaat via Egypte en de andere gaat onder Spanje door. Dat is een hele belangrijke ader en die staat dus direct in verbinding, dus wij staan óók direct in verbinding via die tak met hele andere  belangrijke poorten en energielevels van het aardse bewustzijnsveld.

 

Arjan: Ik kreeg van D.J.Speedy D ook een vraag m.b.t. HAARP,  een HAARP locatie in Denemarken, heeft dat ook te maken met de ley line die daar loopt of begint?

 

Martijn: Sowieso staan alle zeer geavanceerde deeltjes, frequentiewapens en uploaders zeg maar op hele specifieke locaties. Daar heb je ook gun rails, die staan echt letterlijk opgesteld over hele belangrijke hoofdaders en in Denemarken heb je ook een HAARP station, alleen het wordt niet HAARP genoemd daar, het heeft een andere naam, waar ik nou niet zo één, twee, drie op kan komen. Ik ben er bekend mee dat het daar is, maar ik ben daar natuurlijk nooit geweest, maar ik heb daar wel eens over gehoord en gelezen.

En ik weet het ook van mensen uit de militaire radarindustrie, die 40 jaar lang over heel Europa hebben gekeken. Deze mensen spreek ik daarover en die zijn nu buiten dienst, sommigen, vertellen ook dat over deze locaties waar HAARP zich bevindt, die vaak opgesteld staan over die enorme energiebanen, dat daar ook heel veel buitenaardse voertuigen uit de aardkorst tevoorschijn komen, ploeps zijn ze opeens zichtbaar. En die worden ook gedetecteerd. En ik weet dat er in Harlingen ook heel veel mensen zijn die bij de Zeedijk heel veel voertuigen zien. Ik zie ze zelf ook met regelmaat omdat ik er natuurlijk niet zo ver vandaan woon en eergisteren, 3 dagen geleden hebben we het ook nog gezien. We zaten met elkaar in de auto met het gezin en waren ze er ook weer. Dat zijn Sferische energieën, Sferische rassen van een buitengewoon, zeer hoog ontwikkelde soort en deze brengen recht evenredig net zoveel reparatie in het veld als dat er op dit moment ten koste gaat van het veld.

Dus eventjes terug naar de bezorgde dame: voel je niet bezorgd. Voel je hart en draag gewoon je geluk elke dag bij aan deze samenleving, want jij mag er ook gewoon zijn. En ik ook.

 

Arjan: Ja fantastisch.

Beatrix die heeft ons ook nog een foto toegestuurd, dat is foto 12. Het was ten tijde van de super moon en blood moon. Ja hier kun je ook een soort, ja je kunt er van alles in zien, een gezicht of...

 

Martijn: Ja hier in het midden hè.

Nou sowieso worden er heel veel holografische projecties gedaan in onze atmosfeer. Wat er ook gebeurt is, dat kunstmatige intelligenties zich letterlijk bewegen via onze atmosfeer. Dus datgene wat we misschien allemaal wel eens hebben gezien in een film, ik kijk niet veel films, eigenlijk heel weinig, ik heb ooit eens een film gezien jaren geleden die ging over de mummy in Egypte. En ik vond het op zich een redelijk belachelijke film omdat het een hele negatieve insteek had, maar daar was een zandstorm en daar kwam dan een gezicht van een farao in tevoorschijn.

Dat is ook wat hier aan de hand is en over de hele wereld worden allemaal foto's genomen en dat is echt niet omdat je het erin herkent maar er heel duidelijk ook echt gezichten in te zien zijn. Dus er gebeuren hele bijzondere dingen. En als je buiten de schil van deze realiteit gaat kijken, dus buiten de matrix zeg naar, dan zullen we gaan ontdekken dat er heel veel krachten uit een ander deel van het universum ons op dit moment bijstaan en ons ondersteunen om die stappen te gaan zetten waar wij nu voornamelijk mee bezig zijn.

 

Arjan: Fantastisch.

 

Martijn: We zitten er bijna tegenaan volgens mij qua tijd.

 

Arjan: Ja inderdaad, we hebben nog iets van 2 minuutjes.

 

Martijn: En we kregen nog een berichtje binnen van iemand uit een ander land, Transsylvania.

Leuk, dankjewel. Ivo zag ik heel snel voorbij komen als ik het me nog goed herinner. Dankjewel Ivo, heel leuk dat je ook meekijkt en ook alle andere mensen. Ik weet dat er uit Frankrijk wordt meegekeken, ik weet dat er in Zuid-Amerika mensen zijn, Hawaï, in Japan. Ik weet dat er heel veel mensen meekijken en het is ook.. ..in het begin je zet het neer en we bouwen het met elkaar uit.

 

Arjan: Ja, ik zie dat er 164 kijkers waren voor nu, supermooi aantal voor de eerste keer live.

 

Martijn:Absoluut.

 

Arjan: Ik vond het heel mooi om te doen.

 

Martijn: Ik ook en ik merk en dat wil ik gewoon delen vanuit alle openheid, ik merk dat ik heel veel aan het woord ben, en dat vind ik ook leuk om te praten maar ik merk ook dat ik niet de diepte in kan en dat het weer heel veel vragen extra gaat oproepen  en omdat ik dit zeg (Martijn maakt een gebaar van een klein beetje) en kan ik niet de diepte in. Kijk nu zijn deze uitzendingen natuurlijk niet direct voor ….... waar zijn deze uitzendingen voor? Zodat jullie informatie ontvangen, jullie mogen zoveel mogelijk vragen stellen, maar ook zoveel mogelijk materiaal. Wij gaan dus ook nog kijken naar de format, hoe gaan we dat verder verfijnen en jullie commentaar, opmerkingen en tips en ook kritische commentaar. Dus zeer welkom.

 

Arjan: Ja absoluut

 

Martijn: Wij bedanken in ieder geval voor de bijdrage in deze eerste uitzending, live.

 

Arjan: En blijf er ook mee komen. Per email kun je het kwijt op arjanenmartijn@earth-matters.nl en het schema zullen we er ook nog weer op publiceren voor de volgende keer.

 

Martijn: En de volgende keer laten we onderin af en toe een balk verschijnen waarin ook de hashtag tekst staat van twitter etc. en vergeet niet social media. En dat we het met elkaar zo makkelijk mogelijk maken.

 

Arjan: Er moet nog een hoop …59.08.....?......... worden, de eerste live uitzending is wel gelukt, daar ben ik heel erg blij mee.

 

Martijn: Trots op het team van Earth Matters.

 

Arjan: Dank jullie wel allemaal en heel graag tot de volgende keer.

 

Martijn: Een hele fijne avond nog en bedankt.

 

 

 

 

 

20150903-MvS-Heilige-Huisjes-Deel-1-Arjan-Bos-Youtube+pdf

 

 

                                           HEILIGE HUISJES DEEL 1

                                              

                                                          3 september 2015

 

 

 

Arjan: Welkom bij heilige huisjes. Leuk dat je kijkt, wij zijn live, mijn naam is Arjan Bos

 

Martijn: En mijn naam is Martijn van Staveren, ook van harte welkom wederom, fijn dat jullie er zijn.

 

Arjan: Ja superfijn.

Als je in de uitzending wilt komen dan kun je een mailtje sturen naar arjanenmartijn@earth-matters.nl met een vraag en dan kijkt de regie of je in de uitzending kunt komen. De format van de uitzending wordt aangepast. Daar hebben we nog geen nieuwe naam voor. Wat we gaan doen krijg je allemaal te zien in dit programma.

 

Martijn: Ja, dat is eigenlijk ook een beetje ….... mag ik daar wat over zeggen?

 

Arjan: Ja, heel graag.

 

Martijn: Ja, we hebben heel veel feedback gekregen van de kijkers. Dank daarvoor, heel belangrijk natuurlijk want ja zoals ik ook al eerder heb aangegeven, is het uiteraard een experiment. Een experiment waar wij natuurlijk heel veel aan het leren zijn en we kunnen alleen maar beter en mooier worden in de presentatie maar ook zeker in het materiaal, want dat is nog veel belangrijker om informatie te delen en de wijze hoe we dat doen en één van die onderwerpen is ja toch ook zeker ja de format. We hebben in eerste instantie zitten brainen vanuit ons hart van wat is er nodig en 4 thema's neergezet. En toch blijkt achteraf, waar we ook al een beetje het gevoel bij hadden maar we wilden het ook gaan ervaren, dat die format eigenlijk in één programma zou kunnen. Simpelweg omdat alles gewoon met elkaar te maken heeft. Het maakt het een stuk minder krampachtig, dat je specifiek over één thema moet spreken. Waarom niet gewoon alles lekker bij elkaar, want uiteindelijk gaat het om creatie, het gaat om de kracht van schepping, het gaat om wie wij zijn en daar hoort gewoon alles bij. Dus vandaar de beslissing, het besluit eigenlijk dat we hebben genomen ook naar aanleiding van vele feedback berichtjes en tips, dank, en dat we dit zo gaan doen.

Dit is de eerste uitzending op deze wijze hè.

 

Arjan: Ja, inderdaad.

En we kunnen ook op deze manier wat actueler zijn en dat we niet 8 weken moeten wachten tot een bepaald thema. We hebben er ook nog geen naam voor, voor het programma. Wellicht is het leuk als jullie met suggesties komen over hoe we ons programma zouden kunnen noemen. Dit programma heet nog “heilige huisjes”.  En dat is voor dit programma ook heel toepasselijk. Maar goed, we gaan ook andere dingen doen in dit programma.

 

Martijn: Dus mocht je ideeën hebben over hoe dit programma zou kunnen heten, wat energetisch aansluit en ook de thema's draagt, ja stuur het lekker in hè.

 

Arjan: Ja zeker. Ik ben heel benieuwd naar waar jullie mee komen.

We beginnen deze uitzending met het behandelen van een film en dat is de Matrix. De eerste versie van de Matrix. En dat is eigenlijk een science fiction film met een allegorie. Het is een verhaal met een verborgen betekenis. Ja Mark Passio hebben we er al even in de vooraankondiging ingegooid, die heeft daar ook een hele uitgebreide presentatie over. En die behandelt hem ook heel allegorisch en ook heel metaforisch en ja Martijn heeft een aantal ervaringen, die daar ook heel letterlijk mee te maken hebben.

 

Martijn: Ja dat klopt. Ja. Dat maakt ook hoe het komt dat we de Matrix in deze uitzending gaan gebruiken, ook als een soort instroom om ervaringen te delen. Want als we op dit moment om ons heen kijken, zien we steeds meer mensen wakker worden en in zekere zin dat er heel veel dwarsverbanden zijn te vinden in alle thema's, die we maar tegen kunnen komen in ons leven. Dus dat heeft te maken met geld, gezondheidszorg maar ook hele slimme, ondermijnende gevoelens binnen in onszelf, ook naar andere mensen, over andere mensen, hoe we elkaar laten uitspelen in de energie. Hoe de “toevalligheden” naar voren kunnen komen in je leven. Alles heeft te maken met verstoringen of pogingen tot verstoringen binnen het veld van creatie van datgene wie we zijn, wat we hier op aarde aan het doen zijn en wat we ook met elkaar in beweging aan het zetten zijn en wat we steeds verder laten uitbreiden.

En vandaar ook de Matrix want daar zitten natuurlijk allerlei raakvlakken in die film. En die film, dat heb ik al een keer eerder in een andere uitzending verteld, die film heb ik als één van de weinige films gezien, puur vanwege de diepliggende boodschappen eigenlijk ook in die film.

Dus ik hoop dat jullie thuis die film ook kennen en zo niet, dan hebben we daar in ieder geval een infootje van van 2 ½ minuut.

 

Arjan: Ja zoiets.

 

Martijn: Die kunnen we laten zien.

 

Wordt getoond

 

Arjan: Een fantastische science fiction film, mag ik de tweede slide jongens?

En de allegorie in deze film is, dat onze wereld op dit moment onder verborgen controle staat van occulte krachten en de volgende slide toont dat deze wereld omgetoverd is in een gevangenis waar we ons grotendeels niet van bewust zijn. Volgende slide. Het goede nieuws is, dat het ons ook de sleutel tot bevrijding toont.

Elk deel van de matrix beantwoordt een vraag en die beantwoordt een andere vraag. De eerste film, die we ook in deze uitzending gaan behandelen is: wat is de matrix? En in de tweede film, die geeft antwoord op de vraag: waarom zijn we in die matrix? En die was al een stuk minder populair.

 

Martijn: Dus deel 2 hè van de trilogie De Matrix.

 

Arjan: Ja klopt.

 

Martijn: Vanavond gaan we het echt hebben over deel 1 hè?.

 

Arjan: Ja.

 

Martijn: En wat dan ook heel belangrijk is, is om hier gewoon naar dit te durven kijken en om het te durven onderzoeken. Ik ben heel blij dat de film gemaakt is, puur omdat er zoveel ervaringen zijn in het veld door ontzettend veel mensen, die ook zeggen deze soortgelijke ervaringen te hebben. En daar ligt ook het stukje dat ik met jullie wil delen wat er gebeurt op de wijze zoals ik het ervaar en geef ik ook commentaar en informatie bij deze plaatjes.

 

Kijk, we hebben net die slide gezien hè van dat slot rondom planeet aarde en dat klinkt voor heel veel mensen heel heftig en die willen dat ook gewoon niet horen. En dat kan, want je kunt het computerscherm ook uitzetten, er zit ergens boven een rood kruisje en dan is de pagina weg. Maar wat je ook kunt doen, is nou ja toch eens openstaan voor wat hier eigenlijk aan de hand is. Want er is dus daadwerkelijk iets aan de hand. De mens, wij hier op aarde, hebben een buitengewoon scheppend vermogen, wij zijn creatieve wezens, wij hebben kracht, licht en liefde, zoals veel mensen dat zeggen, in ons hart en vanuit een ander bewustzijnsveld hebben wij echt de mogelijkheid de wereld te herscheppen. Dus een soort wedergeboorte te laten plaatsvinden. En dat is waar we het vanavond over gaan hebben en daarvan mogen we ook best onderzoeken van, goh blijkbaar zijn wij zo ontzettend groots, zo ontzettend machtig ook, en dan niet macht vanuit negativiteit maar vanuit positiviteit, dat er iets heel belangrijks aan de hand is, dat wij eigenlijk zo in een soort situatie zijn gemanoeuvreerd, waarin wij volledig buiten onze autoriteit zijn geplaatst, gebracht. En dan heb ik het over maatschappelijk hè, dus we willen naar een menswaardige samenleving gebaseerd op normen en waarden, gelijkheid, verbinding, werken vanuit verbinding, en dat kan alleen ook maar als we onderzoeken wat het ongeziene is.

En ik zeg dan maar weer hardop met veel plezier: het ongeziene geeft macht. En daarom is het zo belangrijk om daar met elkaar over te spreken.

En ik weet dat het niet altijd een even leuk onderwerp is en toch maakt het heel veel ruimte om weer terug te keren in dat bewustzijn van liefde.

Want als we spreken over buitenaardse, interdimensionale, multidimensionale, liefdevolle scheppende krachten, ja ze zijn er, dat klopt.

En als we kijken naar het model op aarde, kunnen we zeggen: wij zijn er ook en wij hebben die sleutel in handen.

Die sleutel van het licht, die dragen wij in ons, en daar gaan we deze avond lekker gewoon doorheen fietsen.

 

Arjan: Zo is het.

Ja, in het derde deel van de Matrix, daar wordt antwoord gegeven op de vragen hoe we eruit komen. En dat is eigenlijk de minst populaire, want die vraagt eigenlijk ook om hele diepe, interne verandering. Het begint, mag ik van de regie de volgende slide? Nog even 2 verder.

Misschien moet ik even tegen de kijkers zeggen dat we vlak voor de uitzending …... ik kon eerst deze presentatie zelf bedienen, maar er is een technische failure waardoor ik toch niet deze presentatie zelf kan bedienen en het gebeurde 2 minuten voordat we live gingen.

 

Martijn: Oh ja, dat is ook weer een ingreep in de matrix, maar we hebben gelukkig nog steeds onze mond, dus we kunnen gewoon met elkaar communiceren.

 

Arjan: Zo is het.

 

Martijn: Dan doen we het lekker zo.

 

Arjan: Het begin van de Matrix begint in een hotel en dat heet “Heart of the City” en het verhaal begint ook eigenlijk in het hart.

En bij de volgende slide zie je Neo, Neo is de hoofdpersoon, goh ik zie dat het beeld wegvalt, dat hij slaapt en eigenlijk in elk deel van de Matrix begint Neo te slapen, oh technische storing....

 

Martijn: We hebben weer te kampen met een paar leuke uitdagingen en dat noemen we dan geen problemen, maar het beeld valt blijkbaar hier weg. We kunnen gewoon lekker doorgaan, want het gaat ook om de informatie waar we mee bezig zijn. De film die start in ieder geval inderdaad op momenten waarin Neo ja een wit konijntje ziet hè. En wat dat betreft kunnen we onszelf allemaal als de Neo zien in ons eigen proces.

 

Arjan: Klopt, en Neo staat ook voor het mannelijke maar ook voor onze samenleving. En daarnaast begint elke film ook met een beeld van Trinity, die staat symbool voor het vrouwelijke, dat die onder vuur ligt en in stress. Dus dan kun je ook zien, dat het vrouwelijke in onze wereld onder vuur en in stress ligt en dat wij als collectief in slaap zijn.

 

Martijn: En dat klopt ook hè als we kijken wat er op de wereld gebeurt, hoe de vrouwelijke kant, kracht onderdrukt wordt, gedomineerd door de excessieve mannelijke houding. Neem als voorbeeld gewoon even een pragmatisch voorbeeld uit de samenleving, de functies, de mensen die een job hebben binnen een bedrijf zijn hoofdzakelijk toch altijd mannen. Het zijn altijd mannen die een mening hebben, het zijn hoofdzakelijk mannen die je achter het stuur van een auto ziet zitten. Het is altijd man, man. En ook het hele verhaal, het hele dogma, de dogmatische houding van de man, dat zie je in de Matrix dus heel goed en daar zit ook een boodschap in, dat het vrouwelijke zo onderdrukt wordt.

 

Arjan: Ja, ja.

In de slide die we net al even zagen van room 101, dat komt eigenlijk direct uit 1984 van George Orwell. In het boek is dat de plek van je diepste angsten, waar het verhaal zich eigenlijk afspeelt. In de volgende slide zie je een boekje tevoorschijn komen van “Simulacra & Simulation”, dat is een echt boekje geschreven door Jean Beaudrillard, een Franse filosoof, hij is ergens in de jaren 80 geschreven. Hij heeft het heel veel over de degeneratie van de realiteit. En in de volgende slide zie je de eerste degeneratie van de realiteit. Het is eigenlijk een spiegel, die een echte realiteit reflecteert. En bij de tweede degeneratie van de realiteit zie je dat in de volgende slide, dan zie je dat er een realiteit gemaskeerd en gedenatureerd wordt.

 

Martijn: Dus dat je niet meer kunt zien wie je bent.

 

Arjan:Ja.

En in de derde degeneratie van de realiteit, die maskeert eigenlijk de aanwezigheid van de realiteit en bij de vierde en complete degeneratie van de realiteit heeft het geen enkele relatie meer met een realiteit en dat noemt Jean Beaudrillard ook wel een simulacrum.

In de volgende slide  zegt hij: “het simulacrum is nooit wat de waarheid verbergt – het is waarheid dat hij verbergt dat er geen waarheid is, het simulacrum is waarheid – “

En ik vroeg me af Martijn of dat de reden is waarom jij zegt, dat we niet de matrix moeten ontvluchten, maar in bezit nemen.

 

Martijn: Ja, nou dat is nu het weer belichamen ervan, het terugkeren in die autoriteit. Dat klopt. En dat is dus ook wat wij allemaal normaal aan het doen zijn. Iedereen op zijn eigen manier. Maar we kunnen rustig zeggen, dat het menselijk bewustzijn op zich nog redelijk onbegrepen wordt en dat er dus bewustzijnsvelden zijn en één daarvan is deze realiteit, die wij nu zien.

Dus we nemen elkaar waar omdat er licht op mij schijnt, dat is een reflectie van licht. Er komen allemaal elektrische impulsen via een geavanceerde toestand  in ons brein terecht en daar ontstaat een driedimensionaal beeld. En ons gewaarzijn, mijn bewustzijn heeft de overtuiging, dat ik dat ook ben en dat ik deze realiteit zie. Ik zou kunnen zeggen, dat ik mijzelf identificeer met mijzelf en dat ik mij identificeer met mijn omgeving. Dat is een soort maskering van een veel grotere realiteit. En waarom ik daar over spreek, dat het niet echt de bedoeling is op het galactisch level om de matrix te ontvluchten of om weg te gaan, en dat is ook wat het hele incarnatieproces ons in feite voorhoudt, het huidige incarnatieproces, is dat wij eruit weggaan terwijl wij die scheppende vermogens in ons dragen om weer terug te keren in de bevoegdheid van deze realiteit, waardoor wij deze realiteit kunnen beïnvloeden vanuit kracht en liefde en dat is zo ontzettend belangrijk en dan kom je dus ook je angsten tegen.

Dus er is een heel geraffineerd spel gaande binnen de creatie van de mens. Dat is ook precies de reden waarom buitenaardse groepen last en moeite hebben om bij ons te komen, collectief, omdat zij een schil verschillen van bewustzijn dienen in te gaan om met ons in contact te komen. En dat kunnen ze wel, alleen de vraag is, kunnen wij communiceren met hen.

Er is dus zo'n groot belang gaande en vandaar dat we dus aan hand van deze metaforische toestand met de film de Matrix gewoon een vergelijking trachten te maken, hij zit er niet voor niks in. Ik ben er ook van overtuigd dat de makers van deze film de dieperliggende boodschap, dat die ook wisten dat op een gegeven moment na een aantal jaren als het bewustzijn van de mens zo breed durft te worden en dat doen we ook met elkaar ….........

 

Arjan: Anita heeft er ook een vraag over gesteld, die kregen we binnen via de mail. Hoe kan het als we een hologram zijn dat we toch last hebben van technologie? En hoe zouden we ons daar tegen kunnen beschermen?

 

Martijn: Dat is een hele interessante vraag, want kijken we hebben te maken met deze realiteit, waar wij nu in zitten. Als er nu een baksteen op mijn hoofd valt dan voel ik hem wel. En heb ik waarschijnlijk ook wel een dikke bult op mijn hoofd. Hoe kun je daar invloed op hebben, hoe kun je je beschermen tegen technologie van buitenaf? Dat heeft dus te maken met het veld waar wij in zitten met onze bewustzijnsfrequentie. Je kunt rustig zeggen dat er miljarden bewustzijnsfrequenties aanwezig zijn in het universum, sterker nog, dat is het universum, universa, dwars door elkaar heenlopend. Wij hebben een zender en een ontvanger en wij zitten opgesloten op dit moment, al gedurende een hele lange tijd, door …......... die van buitenaf op ons afgestuurd wordt, bekeken vanuit het model waar we nu zitten, daarom plaats ik het even buiten onszelf, dat er een frequentie in ons is vastgelogd, vastgezet, waardoor wij daar niet buiten kunnen komen. We zitten als het ware vast in die realiteit. Vanuit die realiteit bekeken is het lastig om invloed te krijgen om je te kunnen weren tegen dat soort aanvallen van buitenaf en toch kan het, door te werken aan je gemoedstoestand. Door te kijken naar het persoonlijke stuk binnen in jezelf en door alle gevoelens, die door je heen gaan, om die te gaan ontleden, te onderzoeken wat de verbanden daarin zijn.

 

En dan kom je direct al op heel interessante thema's en onderwerpen waaronder ook familieopstellingen, hoe je daarin gelinkt zit, je komt terecht in hypnosesessies wat ermee te maken heeft. Ik heb eens een keer een hypnotische sessie op televisie gezien. En toen klapte ik uit mijn lichaam en andere mensen zeggen: Oh toen kwam je onder hypnose, toen ging je mee onder hypnose.

Ik zeg: nee, ik kwam juist uit de collectieve hypnose. Ik kwam dus in het andere bewustzijnsfrequentieveld en kon daardoor heel goed zien wat er allemaal achter ligt. En dat zijn dus ook die 4 lagen, die hier dan als 4 lagen worden beschreven, dat er dus verschillende agenda's draaien, heel stapsgewijs om de mensen uit het menselijk vermogen te houden.

Dus het model wat we nu in ons hebben. We zijn dus scheppende wezens, wij zijn zo ontzettend geavanceerd, dat het ons gelukt is en dat doen we ook uitmuntend goed, om binnen dit model toch een soort hemel te creëren met allerlei handvatten om ook hoop te genereren. Maar het is een voortdurend uitstellend systeem.

 

Ja maar waar zijn de opgestegen meesters dan in dit verhaal? In dit verhaal zijn ze aanwezig zoals wij het ons voorstellen, maar ga je daar dan buiten komen dan ga je zien, dat die opgestegen meesters een deel zijn van ons zielbewustzijn.

Dus je kunt je er wel tegen weren door te gaan werken aan jezelf. Dus de persoonlijke ontwikkeling. Het is een bewustzijnsgroei, een heel belangrijke visie die daar achter ten grondslag ligt, dat het niet alleen maar gaat om, in dit geval alleen Martijn te ontwikkelen, ik praat maar even over mijzelf hè, maar ook om te kijken wat voor gevoelens zitten daar dieper achter.

En dat is een hele interessante materie. En daar gaat het om. En dat is ook waar buitenaardse beschavingen, die heel veel van ons houden, ons ook naartoe willen brengen om dat te gaan onderzoeken. En niet alleen te kijken naar die ufo's. En in de Matrix wordt dat fantastisch aangegeven.

 

Arjan: Als we even de volgende slide kunnen zien?

Neo wordt hier eigenlijk geïntimideerd door agent Smith en ook letterlijk monddood gemaakt. En dan krijgt hij een elektronisch insect in zijn navel, die gaat gewoon helemaal in hem. Jij hebt wel eens verteld Martijn, dat jij een soortgelijke ervaring hebt gehad. Kun je daar iets over vertellen?

 

Martijn: Ja daar kan ik wel iets over vertellen en er zijn heel veel mensen die die ervaringen hebben. Ik ben echt niet de enige.

Ik heb meegemaakt, dat ik buiten deze werkelijkheid, meerdere malen zelfs zeer uitgebreid, maar ik houd het even heel beperkt, bijkwam met een veel groter operationeel bewustzijn dan wat we nu hebben. Het waarnemingsvermogen is gigantisch, dat is echt niet uit te drukken met woorden hoe groot dat is.

Het gevoelsbewustzijn was zo gedetailleerd, zo geavanceerd, gedragen echt puur vanuit liefde, dat alles toegankelijk was en alles compleet zichtbaar is. En toch zat ik niet helemaal in de vrijheid en kwam ik in een realiteit terecht waar onderdrukkende krachten bezig zijn om ons menselijk bewustzijn te intimideren en te besturen. En dat gebeurt door middel van allerlei technologie en daar waren ook spiders en tracers bij. En daar was ik 6 jaar toen dat gebeurde, uitvoerig. Dat gebeurde letterlijk zoals je dat ook in de matrix ziet. Dus er is een kunstmatige levensvorm, aangesloten op een andere bewustzijnsfrequentieveld, die ons in die staat beïnvloedt.

En het is maar net van wat de kracht is om te ontwaken. Op het moment dat je daar dus uit wilt komen, zul je dus eerst a) dienen te onderzoeken of het überhaupt zou kunnen bestaan, dan hebben we al vaak met cognitieve dissonantie te maken, met ongemakkelijke gevoelens. Dus dan hebben we vaak ontkenning, nou dan ben je gelijk klaar. Maar ga je daar dus doorheen, ga je door die gevoelens heen, dan ga je ook dichterbij oorspronkelijke gevoelens komen, die niet in dit lichaam zitten.

Nou ik heb daar heel uitvoerige ervaringen en informatie over wat ik op dit moment niet bijdragend vind om dat helemaal uit te trekken, maar wel kan zeggen dat het een buitengewone kunstmatige intelligentie is, die oorspronkelijk gelinkt is aan het menselijk bewustzijn. Dus we zitten overal direct zelf in en dat is ook zo radicaal anders, we hebben de verantwoordelijkheid in dit proces ook zelf. We plaatsen en ik zeg zelf ook heel vaak dat zijn anderen, en dat is ook zo in deze context, in dit verhaal zoals we het nu zien is dat ook zo, maar als je het hele trappetje compleet volgt naar een oorspronkelijke situatie, dan gaan we ontdekken dat wij daar gewoon de vinger in hebben. En het heeft zelfs met de schepping te maken van wie wij zijn. Het bestaat en ik spreek heel veel mensen, ik heb hier nog nooit één keer over gesproken, dit is de eerste keer natuurlijk ook naar aanleiding natuurlijk van waar we het vanavond over hebben om toch daar iets over te zeggen, maar ik heb zoveel mensen horen praten over dit onderwerp en het zijn echt geen mensen die gestoord zijn en in een psychose zitten, die zitten echt niet in een psychose en ook niet in hypnose. Dat zijn buitengewoon heldere mensen uit alle lagen van de bevolking en samenleving. Dus dat kun je niet zomaar negeren, want dan zeg je gewoon heel simpel van, ja je doet er niet toe.

 

Arjan: Je zegt spiders en …...

 

Martijn: Tracers, dat zijn traceersystemen. Dus spiders zijn eigenlijk spinachtige wezens en die tracers, dat is een nanotechnologie, die op een microben level bestaan. En die koppelen zich aan elkaar door middel van heel geavanceerde technologie en kunnen dus letterlijk programma's uitvoeren. En dat heeft ook alles te maken met onder ander de chemtrails, die in de lucht worden gespoten.

 

Ja ik word daar dus ook niet altijd vrolijk van. Maar kijk, wat je niet aandacht geeft, heeft macht. En daarom is het zo belangrijk om het naar voren te halen.

Door er met elkaar mee bezig te zijn, zetten we het terug in het bewustzijnsveld. En dat is ons erfgoed, dat wij het onzichtbare weer zichtbaar kunnen laten worden. En dan keert het ook in ons gevoelsbewustzijn terug en kunnen we er ook over gaan voelen, kunnen we er over gaan dromen, kunnen we er over gaan spreken. We kunnen het oplossen op een manier die we nu niet voor mogelijk houden. En de krachten achter deze artificial intelligence, kunstmatige intelligentie als het ware, rekenen er gewoon op en gaan er gewoon ook simpelweg van uit, en dat doen ze al hele lange tijden met het menselijk bewustzijn, dat wij never nooit de guts hebben, het lef hebben, om dat te onderzoeken. Dus we blijven in die loop hangen, we blijven in deze realiteit hangen, we blijven hangen in een bepaald geloofssysteem, waarbij zelfs de ontdekking van wezens en de verloren historie van de mensheid hè, de sumerische kleitabletten die er dus dan ook daadwerkelijk allemaal zijn, een nog grotere realiteit om ons heen weghouden. Dus het is een enorm interessant onderwerp, schokkend, onthutsend, maar zeer bekrachtigend. En dat is wat ik er op dit moment ook even over wil zeggen. Dus je wordt in feite gevolgd tot in je cel DNA.

 

Arjan: Maar als het nanotechnologie is, dan is het heel klein en eigenlijk niet te zien, maar jij zegt toch spinnen. Kun je daar nog iets meer over vertellen?

Martijn: Die tracersystemen zitten tussen je cellen in, dus die manoeuvreren zich letterlijk door je lichaam. Goh, ik dacht dat het een leuke avond zou worden, ja dat wordt het ook en dat is het ook. Dat zit het hem niet alleen in het fysieke lichaam, maar bevindt zich eigenlijk in de 4de dimensie zoals wij het noemen hè. Veel mensen spreken over de derde, vierde en vijfde dimensie, het is in het vierde bewustzijnsveld. Daar zitten onderdrukkingslagen en wij zitten op dit moment in het derde dimensionale bewustzijnsveld en daar zit het niet in die cellen maar het zit in het vierde dimensionale bewustzijnsveld. Dus als je spreekt over lucide dromen en al dat soort onderwerpen, dat is niet het onderbewuste van wat we er tot nu toe allemaal van hebben geleerd, maar het is een ander bewustzijnsveld en daar zitten ze in onze cellen, want daar hebben we dus ook gewoon een lichaam, traceersystemen die op nanotechnologie, nanotechnologisch level in ons lichaam zitten verweven.

En ik heb dat gezien, uitvoerig.

 

Arjan: Lijkt het een beetje op die spinnen, die jij dan hebt gezien, die we hier net zagen?

 

Martijn: Ja, daar lijkt het inderdaad op. In de matrix ziet het er wat anders uit, maar het is daadwerkelijk een ….... het zijn koppelrobotjes, zo kun je het zien. Ze zitten aangevlochten in ons neurologische circuit, neurowetenschappers hebben daar ook al het één en ander over ontdekt en zijn er ook mee bezig, dat ons neurologisch systeem beïnvloed wordt door krachten buiten deze realiteit om en daar zit het op aangelinkt. We worden in feite voortdurend gecontroleerd, klein gehouden in ons vermogen. Toch is het mogelijk om spiritualiteit te beleven, vreugde te voelen. Het geeft ook de veerkracht aan van wie we zijn.

 

Arjan: Ongelooflijk, ongelooflijk.

Laten we naar de volgende slide kijken.

Dan zien we een hele beroemde scene waarin Morpheus de waarheid aanbiedt aan Neo door middel van een blauwe en een rode pil. En als hij de blauwe pil neemt zal hij alles vergeten en gaat hij weer terug in de vergetelheid en dan wordt hij wakker en leeft hij gewoon zijn aardse leven zoals hij dat altijd heeft gedaan. Als hij de rode pil neemt dan zal hij de waarheid ontdekken en ontdekken hoe diep hij is, how deep the rabbit hole goes. En ja de held Neo doet dat natuurlijk en als we dan naar de volgende slide kijken, dan wordt hij wakker in die realiteit, waarvan hem ook niet is verteld dat het aangenaam of leuk zou zijn, maar gewoon dat het de waarheid zou zijn. En dan wordt hij wakker uit een soort gelei, een soort broedmachine.

In de volgende slide zie je ….. kun je eigenlijk zo ver als het oog reikt, kun je zien dat het vol zit met broedmachines. Als Neo ons als samenleving representeert, dan zijn wij als samenleving eigenlijk op deze manier allemaal gevangen, in slaap. Dat is dan metaforisch.

 

Martijn: Ja dit is natuurlijk een voorstelling zoals het in een film wordt aangegeven, het is allemaal beeldend, ja want beelden roepen gevoelens op. En er is iets in ons mensen aanwezig, waardoor wij die gevoelens ook ergens vandaan halen. Net als wij die grootsheid in ons voelen, die kracht van wie wij zijn, die creatie, die liefdevolle wezens, maar ook dat we in onze spirituele ontwikkeling naar het Gods bewustzijn toe willen gaan, het Christus bewustzijn in ons dragen zoals veel mensen het ook noemen, het maakt niet uit hoe je het noemt, dat kent ook een historie. Wij dragen alles in ons, zowel de mooie ontwikkeling als de niet mooie ontwikkeling. En als we nu dus kijken naar die vorm, ja dat is natuurlijk een beetje horror. Het lijkt ook een beetje horror en dan staat het er ook nog met een woord bij, maar het is natuurlijk ook niet een prettige situatie.

Maar eventjes die 3 slides op een rijtje, die pillen mag ik daar nog eventjes wat over zeggen?

 

Arjan: Ja

 

Martijn: We kennen in ons leven allemaal nu een moment, ieder voor zichzelf, dat je in een situatie terecht komt waarin je voelt dat je leven onvermijdelijk gaat veranderen. En dat gebeurt op individueel gebied. Bij iedereen. En dat bedoel ik helemaal niet als horror of als liefdevolle inprikkel, dat is gewoon een gebeurtenis. Je voelt, er gaat iets fundamenteels veranderen, maar ik weet niet wat. Er gebeurt van alles, maar feitelijk gebeurt er niets. Ik weet niet wat er aan de hand is, ik kan de vinger er niet achter krijgen, maar ik voel dat er iets heel groots aan de hand is.

Nou dat heeft met die pil te maken, de symboliek dat je in je gevoel kunt kiezen welke kant je uit wilt met je interesses, waar ga je naar toe, wat ga je onderzoeken. En wat sluit ik buiten. Je komt ook in de dualiteit en veel mensen noemen het ook non-dualiteit. En als je alleen kiest voor die slavenwereld waarin we nu zitten oftewel de wereld waar al die enge dingen niet plaatsvinden, dat we alleen in deze realiteit zijn, dan kun je zeggen, dan stap ik uit de dualiteit, maar tegelijkertijd sluit je ook iets enorm groots buiten jezelf en dat is namelijk het onderzoek, dat je zó groot bent, dat daar dus een plakker op zit van een andere realiteit. Dus in feite bestaat non-dualiteit daar niet in want je sluit altijd iets van jezelf buiten. Dus kijk links, kijk rechts. En die pil, die rode en die blauwe pil, ja ik heb hem ingenomen voordat ik geboren werd blijkbaar en heb ik heel erg moeilijk gevonden, maar ik ben daar wel op een juiste manier, voor zover ik dat kan beoordelen, mee omgegaan. En ik heb daarin ook de liefde kunnen vinden en ik heb daarin ook gewoon de saamhorigheid in kunnen vinden. Het draagvlak van de verbinding.

 

Feit is wel, dat als je daarmee bezig gaat, er geen weg terug meer is. En dat is ook wat je in die andere slide ziet, je Neo wakker ziet worden in een realiteit, die heel erg gedomineerd wordt door een artificial intelligence. Je ziet eigenlijk een machinewereld. En dat is ook wat er daadwerkelijk aan de hand is. En daar ga ik ook niet omheen draaien. Dat ga ik ook niet zachter maken, dan dat het is. Het is daadwerkelijk zo, dat in een bepaalde staat van superbewustzijn, onze super consciousness, die staat in feite gehackt is. En dat is waar het om gaat.


Juist vanwege onze scheppende vermogens, juist door de kracht van wie we zijn. En als je daarin wakker kunt worden oftewel het is niet echt wakker worden, het is meer dat je bewustzijnsveld anders wordt en je stemt je af op een andere frequentie, dan kun je daar verschillende gradaties in ontdekken, 8 lagen zitten daarin en die zitten gelinkt aan een aantal chakra's van ons systeem. Want wij hebben van origine geen chakra's gehad, wij zijn een bal van informatie bestaand uit hartverbinding, wij hebben nooit dat onderverdeeld gehad.

Denk eens even aan die prachtige, mooie orbs die wereldwijd worden gezien. Dat zijn bewustzijnsvelden, geometrische bewustzijnsvelden.

Maar er zijn 8 lagen van realiteit en die 8 lagen van realiteit, alle 8 zijn heel erg spannend, maar héél erg bijzonder en als je daar dus in je gevoel kunt zijn en ontdekt wat daar aan de hand is, dan ontdek je dus letterlijk dat je al die tijd onder druk bent geweest. En elk bewustzijnsfrequentieveld heeft een andere betekenis. Er zijn mentale velden, er zijn etherische velden, er zijn emotionele bewustzijnsvelden. Er zijn zoveel veldlijnen, en andere beschavingen hangen daar achter, die in opdracht van die kunstmatige intelligentie, die ons oorspronkelijk bewustzijn gehackt heeft, om die agenda's uit te voeren in naam van hen. En daar horen o.a. ook de Annunaki bij. En dat wil niet zeggen, dat de Annunaki daarbij geen liefdevolle beschaving is die mens welwillend kan zijn, maar ook zij zijn gehackt. Ook wij zijn gehackt en als we daar dus een onderzoek naar durven te doen, komen we in een realiteit waarin de mens onderworpen is en ook als een soort brandstofcel wordt gebruikt voor een robotwereld. En dat het bijzondere is, dat in die gekaapte realiteit zijn allemaal verschillende lagen onder elkaar en in al die lagen wordt de robotwereld weer opnieuw geïntroduceerd, steeds weer. Dus ook in …. het zijn allemaal parallelle realiteiten waarin de mens gedijt, waarin de mens allerlei verschillende histories kent en al die werelden daar wordt op gelet en zodra het menselijk bewustzijn in zo'n wereld zich exceptioneel gaat vergroten, dus zich gaat verhogen, dan komt die kunstmatige intelligentie, die robotwereld weer om de hoek kijken, en zie hier de parallellen en dwarsverbanden wat we op deze planeet op dit moment zien, wereldwijd, een enorme invasie van technologie, buitengewoon uit verhouding met ons spiritueel en emotioneel gevoelsbewustzijn.

Dat is wat er aan de hand is, dat is wat we mogen onderzoeken en als je daar echt je zinnen op durft te zetten en je durft je focus daarop te zetten, zonder het groter te maken maar gewoon dat het er ook mag zijn, dat het een onderdeel is van wie wij zijn, ga je dus magnifieke, mooie belevingen krijgen. En krijg je ook ineens heel makkelijk toegang tot andere beschavingen.

 

Mensen vragen wel eens: hoe kan het dat het bij jou zo is?

Het komt omdat ik niet geloof, ik geloof niet in het geloofssysteem van het incarnatieprogramma, ik geloof helemaal niet in de autoriteit buiten mij ondanks dat ik er wel mee te maken heb, ik geloof  maar in één ding en dat is, dat ik hier in mijn hart zo'n grote zender en ontvanger heb, dat ik dus buiten deze realiteit aan durf te nemen, dat die realiteit veel meer invloed heeft dan deze realiteit.

Het zijn een heleboel woorden, ik weet het, een waterval van letters, maar goed het is ook een vertaalslag. En daarom ben ik ook heel vaak stil in meditatie en rust om al dit soort woorden gewoon weer te laten wegvloeien naar moeder aarde.

Dus ja die realiteit bestaat en die is er.

 

Arjan: Als we even de slide kunnen zien die we hiervoor zagen, ja dat is deze. Dan zie je eigenlijk, dat als hij wakker wordt, dan ziet de wereld in de matrix er best nog zo uit als onze wereld die de matrix is zeg maar.

Is dat ook jouw ervaring, dat als je wakker wordt uit de matrix dat je een zelfde soort wereld ziet?

 

Martijn: Ja, in eerste instantie wel en dat is weer heel bijzonder, dat is gelinkt aan de herinneringsmodules, die in ons metafysische bewustzijn zitten.

Ik heb hier een fysiek lichaam en ik heb hier een fysiek hoofd met mijn hersenen, maar buiten dit bewustzijn om zijn er nog heel veel andere bewustzijnsvelden, die zijn veel groter, veel krachtiger, dan dit wat we nu hebben en die bewustzijnsvelden halen informaties uit dit bewustzijnsveld, uit mijn hersenen en die informatie wordt daar eigenlijk ingevoegd en daardoor lijkt het in eerste instantie heel erg op deze realiteit.

Dus op het moment dat je daar langer in gaat verblijven, merk je dat die realiteit ineens als een soort droom vervaagt en dan komt er een andere realiteit tevoorschijn.

Maar het blijft een menselijke realiteit, ja het blijft gewoon een menselijke realiteit maar het is veel geavanceerder dan dat we het ons kunnen voorstellen.

 

Arjan: En is dat dan ook ….... je hebt het wel eens in eerdere uitzendingen gehad over 188 vallen, ben je dan één val omhoog gevallen, zit je dan in val 187 of  ben je er dan helemaal uit en ben je al die 188 vallen voorbij gegaan.

 

Martijn: Dat is het lastige en daarmee struikel ikzelf natuurlijk ook wel eens omdat het een soort tegenspraken zijn. Ik zeg, het zijn er 188, maar het is uitgedrukt in ons menselijk getal. Het is dus mogelijk door je hier te ontwikkelen in deze realiteit waarin we nu zitten, is het mogelijk om in één keer door 4 of 5 lagen heen te gaan. Die bereidwilligheid en die toegankelijkheid binnen in mijzelf om te werken aan mijzelf en te werken met andere mensen, maakt het zo, dat heel veel gevoelens, die opgesloten zitten buiten dit bewustzijnsveld, die veel krachtiger zijn, dat die dus toegang krijgen in het hier en nu en daardoor ben ik emotioneel meer voorbereid om in één keer een stap van 5 of 6 lagen te maken.

En dat is wat ik mijn hele leven meemaak, buitengewoon helder, buitengewoon scherp, ik ben niet onder hypnose, alhoewel ik collectief ook onder hypnose ben net als iedereen, maar wat je gewoon kunt onderzoeken. Je kunt alles wel een naam geven maar het bestaat gewoon. En op dit moment zijn er ontzettend veel mensen, die die ervaringen aan het beleven zijn.

En dat komt niet omdat het een massapsychose of hypnose is, maar het komt omdat de massapsychose en hypnose aan het afbrokkelen is.

 

Arjan: Dan maken we dus stappen, we kunnen ook een paar stappen overslaan, maar dan zijn er ook nog gigantisch veel stappen daarna.

 

Martijn: Ja.

Het meest bijzondere op dit moment in het evolutieproces van ons waar we nu inzitten, is dat zich een tijd aandient, dat we heel snel, individueel, terug kunnen keren in ons oorspronkelijke bewustzijn. In de grootste dienstbaarheid, in de grootste Goddelijke Kracht die we in ons dragen.

En dat gebeurt ook. Er zijn mensen die daarin terechtkomen en die exact hetzelfde beschrijven als wat ik meemaak. En het zijn mensen waar ik nog nooit eerder mee heb gesproken en ik kom zelf ook in die realiteit mensen tegen. Waar ik uitwisselingen mee heb. Dat is wat er op het ogenblik gebeurt, de mens heeft de mogelijkheid om helemaal door processen te gaan, juist op dit moment, omdat we enorm veel bekrachtiging vanuit het universum naar ons toe krijgen, wat zelfs gestuurd wordt door ons eigen superbewustzijn. Dus het zijn prikkels van buitenaf lijkt het, maar we doen het zelf, we scheppen onze eigen kansen en het is aan ons om die data te downloaden, om te kijken in ons persoonlijk leven hoe we daar mee omgaan en dan is het mogelijk om in één keer dwars door al die lagen heen te gaan, dan ervaar je dus ook niet al die lagen, je gaat er dwars doorheen en dan kom je in een bewustzijnsveld, dat scheppend is. En er is geen één letter, geen toetsenbord, er is geen één typemachine waarop de letters zitten om te beschrijven hoe dat voelt. Dat alles kunnen we alleen maar zelf ervaren.

En op dit moment zijn er steeds meer mensen, die die ervaring hebben. Dus wat er gebeurt is, dat er een soort leiding die verstopt is, wordt opgeschoond om het even beeldend uit te leggen. Daardoor wordt die weg schoongemaakt en kunnen wij steeds verder en dieper met elkaar terugkeren in het bewustzijn. Het is heel boeiend.

 

Arjan: Ja. Absoluut.

Als we de volgende slide even kunnen zien.

Dan zegt Morpheus hier tegen Neo, Neo wordt hier wakker in een realiteit waar alles geprojecteerd kan worden, van ja de realiteit is eigenlijk niets meer dan elektrische signalen geïnterpreteerd door je hersenen. En daaronder zie je een plaatje van de echte wereld. Machines eigenlijk, die de wereld hebben overgenomen en hebben verwoest. En de machines zijn dan die artificial intelligence.

 

Martijn: Ja, Nou dat is precies wat je zegt, dit is ook wat er aan de hand is. En het wordt me niet in dank afgenomen, dat ik dit onderwerp wel eens lanceer, want het betekent op één of andere manier, dat we schijnbaar geen kans hebben. En als je het bekijkt vanuit het punt waarin we nu zitten als beschaving, hoe het nu allemaal loopt hè, kijk gewoon om je heen wat er allemaal gebeurt op de planeet, dan krijg je van mij een glimp te zien van de narigheid en we krijgen helemaal niets te zien van de mooie creaties, maar het is gewoon heel erg schrijnend en bijna schunnig te noemen, dat een beschaving zoals de mens met de vermogens die we hebben en de mogelijkheden ook op technologisch gebied, dat we eigenlijk zo in deze situatie terecht zijn gekomen.

En het heeft alles te maken met de onderdrukking door de kunstmatige intelligentie.

 

Arjan: Even een vraag tussendoor van een kijker, Raven Spieks, die zegt: Martijn ken je ook energievelden, die als koepel ergens overheen worden geplaatst op energetische levels om alles te onderdrukken? En dan over een enorm groot gebied.

 

Martijn: Ja die zijn er en die kun je soms ook fotograferen en mensen leggen dat ook vast, per ongeluk op het fototoestel. Het ligt niet aan het fototoestel, het heeft te maken met degene, het bewustzijn van die mevrouw of meneer die in staat is om te interacteren met dat bewustzijnsveld, dat downloadt in dit bewustzijnsveld, in deze realiteit, en vervolgens wordt het op het fototoestel vastgelegd.

Ja die koepels die zijn er. Het zijn heel verschillende technieken, echt letterlijk technologie wordt daar ook voor ingezet, plasmatechnologie wordt er voor ingezet om mensen collectief af te schermen van ja de vrije energie die van buitenaf naar ons toekomt hè, dus het zonlicht zeg maar. Maar niet alleen het zonlicht hoor, want er zijn heel veel krachten die wij op dit moment niet zien, die ons voeding geven, die ons liefde geven, niet alleen het zonlicht. Maar er zijn zoveel technologieën op dit moment rondom de aarde geplaatst en daar zijn ook heel veel verhalen over, dat de technologieën weer worden weggehaald door de Galactische Federatie en dat het allemaal opgelost is en dat het allemaal klaar is. Niet in het bewustzijnsveld waar we nu in zitten.

Hele mensenmassa's worden gemanipuleerd. En dat kunnen ze ook op een individu loslaten. Het zijn holografische programmeringen, het gaat via kwantum computersystemen, dat is niet allemaal zo één, twee, drie uit te leggen, maar dat gebeurt allemaal via een technologie, die aangelijnd zit in het bewustzijnsveld en in onze hersenfrequentie waar wij nu in zitten. Dus we worden daadwerkelijk onderdrukt in ons vermogen.

En ja, je kunt dat allemaal gewoon negeren en inderdaad gewoon lekker je vakantie vieren en zo ontspannen en er een heel gelukkig leven van maken en onderzoeken hoe het één en ander in elkaar zit, dat is ook allemaal prima, maar zal voor ieder mens, voor iedere ziel in dit proces waar we nu zijn, zal er een moment komen, dat hij of zij voelt dat je dit niet bent, dat je je niet meer identificeert met de rol die je speelt. En dat is een hele belangrijke stap in ons evolutieproces.

 

Dus ja, dat kan, energetische levels die bestaan, ja. En dat is een hele ernstige ontwikkeling. Dat is trouwens ook één van de grootste redenen waarom Tesla, degene die de vrije energie weer op de agenda heeft gezet, uit zichzelf besloot om er mee te stoppen. Waarna er ook direct werd ingegrepen door het helemaal bij hem weg te halen. Hij had zelf al op een ander frequentieveld in een hoger gedeelte van hemzelf, besloten dat hij dat niet zou lanceren vanwege het grote misbruik. Omdat hij heeft gezien door de technologie waar hij mee werkte, hij had contact met andere dimensionale wezens, wezens van licht zoals we dat dan noemen, welwillende wezens, heeft hij beelden gezien, ze hebben hem meegenomen, ze hebben laten zien in wat voor wereld de aarde zit en wat er zou gebeuren door de mens zelf, daar gaat het dan om, hoe wij ontwikkeld zijn, hoe wij zouden omgaan met die vrije energie.

En het is nu natuurlijk belangrijk dat die vrije energie wel vrijkomt. Dat is in een andere tijd geweest en dat heeft ….. het is allemaal veel groter dan dat we tot nu toe denken. Het zijn niet alleen maar de banken, die het spel spelen, maar ook de onnozelheid, de onwetendheid en de onbereidwilligheid om het gewoon met zijn allen anders te doen.

En dat kunnen we echt en dat zijn we natuurlijk ook allemaal aan het doen. We werken allemaal prachtig aan onszelf.

 

Arjan: Even twee puntjes. Eén voor praktische orde. Wat ik niet genoemd heb in het begin, is dat we van plan zijn de uitzendingen langer te laten duren. Daar waren ook een aantal opmerkingen over, dat mensen het best wel heel erg kort vonden dat uurtje. Dus we gaan het langer dan een uur doen, we stevenen af op anderhalf uur met een maximum van twee.

En om nog even op in te haken met die energievelden die als koepel ergens overheen worden gezet. Harald Kautz Fella, die legt dat technisch perfect uit. Als je daar op googelt en je volgt presentaties van hem …... we hebben hem in de vorige uitzending ook even gememoreerd in relatie tot de chemtrails. Ja, en hij laat echt wetenschappelijk zien hoe dat zit, hoe die energievelden als koepel fungeren zeg maar, om allerlei doeleinden.

 

Martijn: Ja, en daarom is het ook heel fijn dat er zoveel mensen over spreken en dat er ook zoveel informatie is. Natuurlijk is er ook bewust veel desinformatie in het veld, maar wij hebben juist allemaal dat grote gereedschap in ons om te voelen waar ergens wel een stukje onderzoek mag liggen. En op het moment, dat ik dus voel dat ik daar ergens niet moet zijn, dan doe ik dat. Ga ik het juist lezen en zoeken, want ik laat me de les niet lezen, ook niet eens zeg door mijn gevoel. Want mijn gevoel kan me alles vertellen, maar ik weet ook dat het gevoel interpreteerbaar is op onze persoonlijke ervaringen. Dus een gevoelsbewustzijn wordt wel degelijk gemanipuleerd door dit leven.

 

Ik zie ook een vraag over spinnen: ik vind spinnen eng en ga er ook zowat voor op de loop, kan dit dan komen door de nanotechnologie, de robotspinnen waar ik het over heb, waar Martijn het over heeft, dat ik dit heb meegemaakt en als angstig heb ervaren want het zou veel kunnen verklaren voor mij.

Ja dat is het ook. Wij dragen in ons onderbewuste uit een ander database waar veel grotere ervaringen liggen, dragen wij allemaal informaties in ons, ervaringen en die druipen dus door. En soms weet je helemaal niet waar het mee te maken heeft.

Je kunt een angst hebben voor vliegen en dat kan betekenen dat je bang bent voor het vliegtuig, maar het kan ook zijn, dat je angst hebt om los te komen van de controle en dat je heel bang bent om te gaan leven, om vrij te komen van controle. Je kunt alles op heel verschillende manieren verklaren. De beste manier is om het gewoon te gaan ervaren, om het te doen.

Het is niet voor niets dat zo iemand als Emile Ratelband je bijvoorbeeld dan een spin op je hand geeft om die angst te herschrijven, om het te hervoelen.

En daarmee ga je die angst hier herschrijven, dat die spinsystemen er nog steeds zijn. Maar daar hebben we hier geen last van, daar hoeven we ook niet bang voor te zijn, maar het betekent wel door het te herkennen in ons bewustzijn hier, dat het invloed heeft op het controlemechanisme daar achter.

Daar zijn trouwens ook weer allemaal ideeën op uitgedacht hoe daar mee om te gaan. Dat is dus wat er gebeurt, we krijgen gevoelens, angsten door ons heen, die niet altijd, bijna nooit eigenlijk, gekoppeld zitten aan dit leven. Ook niet aan vorige levens. Helemaal niet aan vorige levens.

 

Arjan: Oké, als we even de volgende slide kunnen zien.

Daar zie we, dat we niet geboren worden maar ja gewoon uitgebroed zeg maar.

Er is nog een vraag van Riet op de mail binnengekomen van: is bescherming van engelen vragen goed of geef ik daar eigenlijk een brevet van onvermogen mee af?

 

Martijn: Ja dat is een interessante vraag, want dat hangt er ook weer van af vanuit welke realiteit je die vraag stelt. Zo kun je natuurlijk overal een draai aan geven hoor ik mezelf dan wel eens denken, en toch is het precies wat er aan de hand is.

Ja engelen, de energieën van engelen, de bewustzijnsfrequentie van liefde, die zijn er gewoon. Die kunnen wij altijd aanroepen, daar kunnen we gewoon op vertrouwen, daar kunnen we gewoon op rekenen. Het is alleen wel zo, dat …. en dat is nou juist waar we naar toe gaan, dat wij die krachten in ons dragen en dat het aan ons is om ons uit die gevangenis, die onderdrukking te halen.

Dus niet alleen maar te praten over de liefde, maar ook die liefde laten vrijkomen juist doordat wij kunnen erkennen in onszelf, dat er veel meer in ons verscholen ligt dan alleen datgene wat we nu doen.

Dus even over wat Anita daar vraagt, hoeveel mensen hebben daadwerkelijk in zichzelf  het lef om helemaal zonder een vorm van religie, helemaal zonder een vorm van engelen, helemaal zonder een vorm van bescherming, helemaal los van alles wat je zou kunnen bedenken wat jou hoop en ondersteuning geeft. Hoeveel mensen hebben daadwerkelijk het vermogen in zichzelf durven naar buiten te laten komen, dat we op eigen vermogen zonder angst kunnen leven.

Misschien is dat wel de grootste boodschap van het atheïsme. Niet dat er geen God is, de verbindende kracht van de liefde en noem het God dat mag, één Kracht, de wet van één, dat deze er gewoon is. Want dat is de verbindende en liefdevolle Kracht achter en door alles heen.

Het is alleen zo, dat het in ons zit, wij zijn een deel van die Kracht. Wij zijn die Kracht daardoor ook. En dat is wat we mogen doen. Elk vorm van het buiten jezelf plaatsen is werkzaam, ja Anita dat werkt dus, het is werkzaam, daar kun je je ook op beroepen. Maar besef je ook dat het een Kracht is uit jezelf. Dus in welke vorm we het zetten, dat maakt eigenlijk niets uit. Je kunt dat ook gewoon in jezelf oproepen. En dan werkt het nog veel krachtiger.

Want de enige, die ons echt hier kan beschermen en die ons echte liefde kan geven, klinkt heel erg raar wat ik nu zeg, is het ras dat op deze planeet hier nu het gewaarzijn heeft. Wij dragen codes in ons, die gelinkt zitten aan het vrouwelijke bewustzijn van deze planeet. En de schepping en wedergeboorte van wie wij zijn. En kunnen we ook alleen bij onszelf zoeken.

Weer een heleboel woorden, ik weet het en toch is dat het allerbelangrijkste en kun je dus ook altijd engelenenergie aanroepen, maar je kunt ook je galactische familie af en toe toespreken, want die zijn er gewoon. Het is alleen wel zo, dat als je goed naar ze luistert, dat ze wel zo heel porrend tegen je zeggen: hé je moet het wel zelf kunnen doen hoor, je moet het wel durven. Weet je en daar wordt ook heel veel om gelachen over deze ernstige situatie waar wij in zitten en dat we zoveel blind zijn. Het speelt zich recht in ons gezicht af. We zien het, maar het is een format des levens waardoor we denken dat dat heel normaal is. Daar horen alle modellen bij waar we in zitten. En alle krachten die dwars door alles heenlopen. Dus denk ook aan het geldscheppingssysteem. Al die kunstmatige invloeden van buitenaf, die het hele model hebben uitgevouwen.

 

Jongens, we zijn toch met elkaar in staat om een prachtige, mooie realiteit weer terug te halen waar wij nu zitten, door het te belichamen. En dat is wat ik ook zeg. Op het moment dat je sterft, dat je niet persé een keuze hoeft te maken voor licht of duister of wat dan ook. Dat klinkt natuurlijk ook allemaal een beetje vreemd wat ik nu zeg. Maar je hoeft helemaal niet te kiezen. Op het moment dat je echt sterft, er is namelijk geen hel, dan kun je gewoon zijn. En dan is er alleen maar liefde en verbinding, waardoor jij daar wordt opgenomen. Dus je hoeft helemaal niet ergens een keuze voor te maken.

Dat vind ik het meest leuke van mensen die heel spiritueel zijn, die alleen voor de goede zaak gaan in spiritualiteit, dat ze roepen van, ik ben de dualiteit voorbij en dat is op zich heel knap, ze zijn niet meer in dualiteit, maar op het moment dat ze dan over de dood spreken, zeggen ze dan: je moet wel kiezen voor het licht. (lachend) Nou dat is toch een interessant onderwerp om te onderzoeken.

 

Arjan: Absoluut.

 

Martijn: We zeggen het hier (hoofd) maar het komt ergens vandaan. Wij zijn zulke mooie, grootse wezens, we hoeven gewoon nergens bang voor te zijn. Echt helemaal niet.

 

Arjan: Toen ik me dat jaren geleden voor het eerst realiseerde, dat je uiteindelijk toch echt zelf verantwoordelijk bent voor alles, dus dat ook je hoger zelf en engelen dat je die eigenlijk ook nog moet overstijgen of dat dat eigenlijk misschien wel de grootste wachters bij de poort zijn nog, voordat je je eigen kracht kracht gaat staan.

Ja dat vond ik een hele heftige realisatie kan ik me nog bedenken.

 

Martijn: Ja, en weet je als wij in die modellen blijven kleven, waar we tot nu toe in hebben gezeten, die ons op zich heel dienend zijn geweest, omdat we steeds verder in het bewustzijn keren , als je daar in blijft plakken, dan beperk je je in feite gewoon in je grootsheid.  Want het enige wat bij de mens gezien mag worden, is gewoon wie wij zijn. Dat mag er gewoon uit komen. Laat het er maar komen, kom maar. Het is het mooiste wat we mee kunnen maken. En daar is echt centraal: respect, ondersteuning, rust voor elkaar, naar elkaar toe is een hele belangrijke draaggolf. En wat je dus ook ziet gebeuren op het moment, dat je over dit soort onderwerpen spreekt, is dat de mensen die juist heel erg voor de liefde gaan, de ander willen plat stampen uit een bepaald gevoel van binnenuit, ook ineens heel slecht over elkaar gaan praten omdat je wordt bestempeld als een doemdenker hè. En dat gebeurt. En er zijn miljoenen doemdenkers. Dus we hebben heel wat plat te stampen natuurlijk.

 

Maar waar het wel om gaat is, dat we vanuit respect mogen werken. En op het moment, dat dat opeens naar voren toekomt, dan verliezen al die mensen die roepen dat het alleen om liefde gaat, verliezen dus in één keer de basisregels van het universum, dienstbaarheid en respect. Ook als je het niet met elkaar eens bent kun je toch respectvol met elkaar omgaan. En dat is precies wie we zijn.

Nou wat je in de matrix ziet, is dat daar aan gesleuteld wordt om daar niet meer in terug te keren. Dat we compleet vergeten zijn wie we zijn en er dan op rekenen dat er zoveel angst is in ons bewustzijn dat we niet meer verder kunnen. Dat we niet meer verder durven te onderzoeken. Nou proost, we gaan gewoon lekker verder onderzoeken.

 

Arjan: In de volgende slide wordt ook antwoord gegeven door Morpheus van wat de matrix is.  En die zegt eigenlijk gewoon van, ja het is controle, het is een droomwereld om ons onder controle te houden, om ons te veranderen in een batterij. En mindcontrol ook.

Als jij zo'n plaatje ziet, wat zijn jouw associaties daarbij?

 

Martijn: Nou ja dat is natuurlijk een plaatje. Kijk wat ik zelf meemaak is dat de controlelagen achter het bewustzijnsveld, achter de schepping van wie wij zijn, energie nodig hebben om zelf te kunnen blijven bestaan, om ook te kunnen scheppen, maar vanuit de externe realiteit. En wat zij nodig hebben, is een dimensionaal scheppingsveld en dat dragen wij in ons. En dat is ook het veld dat gehackt is. Dus wij zijn een soort batterijopladers zeg maar voor hun. En dat is een heel simplistische uitleg, maar zo kun je het wel uitleggen. En ja dat is mijn ervaring, dus we worden letterlijk bestolen, op een bepaalde wijze, van onze energie. Niet van onze fysieke energie maar van ons creatievermogen, van die schepping. Dat wordt bij ons weggehaald. En dan zou je zeggen, jemig dat kán toch niet, we zijn zulke mooie wezens hoe kan dat nu gebeuren. Daar moeten we toch tegen bestand zijn? Nou precies dat zijn we nu aan het leren, dat is het mooie.

Wij zijn aan het leren hoe we bestand zijn daartegen. Daarom is deze ervaring ook nodig. Dat wil niet zeggen dat de uitkomst daarvan vaststaat hoe dat plaats vindt, dat schrijven we met elkaar.

 

Ik zie trouwens een heel interessante vraag. Mag ik die …..

 

Arjan: Jazeker.

 

Martijn: Er staat een vraag van iemand die hem heeft ingezonden, je beschrijft dat de weg is, om gevoelens te onderzoeken. Je komt verder heel rationeel over, hoe verhouden gevoel en verstand zich tot elkaar voor jou?

Nou dat vind ik een hele mooie vraag. Dankjewel.

Nou alles heeft natuurlijk te maken met beeldvorming en ook wat ik afgeef van mijzelf. Ik ben een heel sterk in het intellect ontwikkeld mens, niet ontwikkeld, dat heb ik gewoon meegenomen. Ik heb geen universitaire opleiding etc., maar ik heb mijn gevoel als sleutel, als kracht aangewend om datgene te kunnen manifesteren in de wereld van de ratio.

Dus wat ik heb geleerd is om dat wat ik allemaal meemaak in liefde, ook te kunnen vertalen in woord, dus ook in vorm. Dus vanuit de vormloosheid te kunnen presenteren in een vorm.

En de mensen die niet met mij spreken en die mij buiten het praten om kennen, die weten dus hoe ik in dat andere stuk kan zijn. Dus dat is iets, dat samengevloeid is. Ik vind het een heel interessante vraag. Ik besef ook dat dat zo overkomt. En in dit moment is dat ook zo te zien. Maar niets is minder waar dan dat hè. 

Dus daar ligt ook een stuk te doen bij onszelf, dat wij elkaar niet – en dat is logisch hoor –  dat plaatje gaan meegeven, dat we denken van elkaar te zien. Want ik heb het laatst bij een bijeenkomst gezegd toen we weggingen, een hele mooie samenkomst op een avond, ik zeg, goh ik ga nu lekker naar huis en ik wil aan jullie allemaal een vraag stellen en dit als een verzoek doen. Jullie zien mij altijd praten voor zalen etc. en ik heb altijd het hoogste woord en ze vragen me van alles en ik heb wel 10x die sticker eraf gehaald van “vraagbaak” want ik weet het ook niet. Het enige wat ik kan doen, is spreken over dat, wat ik meemaak en dat wat ik weet kan ik delen. En toen heb ik tegen die mensen gezegd, als ik straks naar huis ga doe ik gewoon mijn kleren uit, ik ga mijn pyjama pakken en ik pak een hele ongezonde zak chips bij wijze van spreken, dat doe ik eigenlijk niet meer, wel heel veel gedaan, en ik ga lekker op de bank liggen en meng dat beeld er nou eens lekker doorheen, dat ik ook in mijn tuin werk, dat ik ook zit te mediteren oké en dat is de opdracht voor ons allemaal.

 

Beelden die we van iemand denken te zien, gevoelens die daarbij naar voren komen, om die ook los te mogen laten. Ik ben een heel diep, emotioneel, gevoelsbewustzijn mens, heel kwetsbaar ben ik. Ik zie heel veel, ik voel heel veel buiten het zichtbare spectrum om en ik ben ook heel diep in verbinding met de natuur. Dat geeft mij alle energie en kracht. De dieren brengen mij zoveel onvoorwaardelijke liefde en ik nodig mezelf ook uit en daar werken we ook aan, om buiten dit stukje ratio wat je van Martijn ziet, om ook het andere stuk te kunnen zien.

Maar ja alles kent op een bepaalde manier toch een vorm en op dit moment is deze vorm even zichtbaar.

Dankjewel voor je mooie vraag.

 

Arjan: Ja mooi.

 

Martijn: Misschien wel herkenbaar voor heel veel mensen.

 

Arjan: In de volgende slide zien we de woman in red, die loopt hier eigenlijk door de matrix, wordt er doorheen geleid. Hij zegt van, maar wordt ook afgeleid door deze vrouw in het rood, zegt Morpheus tegen Neo: kijk nog eens naar die vrouw. En dan is die ineens veranderd in een agent. Dan zegt hij ook van, nou zolang je niet ontkoppeld bent zou iedereen een agent kunnen zijn.

 

Martijn: En dan staat agent in dit geval voor een soort controleorgaan hè.

 

Arjan: Ja mr. Smith, de vertegenwoordiger van de A.I. (artificial intelligence) inderdaad.

 

Martijn: Ja, kunstmatige intelligentie.

Ja dat is natuurlijk ook heel beeldend uitgedrukt hè. Dus die dame in het rood, dat zijn zeg maar de uitdagingen, de afleidingen in het leven van dat wij dus vanuit die schepping voortdurend alert zijn, dat we keuzes maken op basis van ons bewustzijn van gevoel, ons dieperliggend, emotioneel bewustzijn. Dus niet huilen of lachen maar emotioneel frequentiebewustzijn.

Wij worden als mens, als soort, worden wij heel hoog geprezen om het zo maar te zeggen, omdat wij iets in ons dragen, dat met onze emotionele frequentie te maken heeft, waar ons scheppingsvermogen in ligt, waardoor wij invloed kunnen hebben en altijd hebben gehad maar ook weer gaan toepassen, in al die lagen van bewustzijn. En die dame in rood, dat is dan zeg maar het voorbeeld, dat daar wordt aangegeven, is de afleiding en ook de misleiding. Dus dat je voortdurend alert blijft, dat je niet je ogen richt op iets dat je heel erg verblind wordt in je leven. En dat is in de film de Matrix erg leuk, op een gegeven moment kijkt hij dus naar die mevrouw, want hij ziet natuurlijk een mooie dame voorbij lopen en hij kijkt er zo naar en hij kijkt nog een keer en dan blijkt het dus de misleiding te zijn, zo'n agent. Dus één van de controlelagen. Wat de boodschap is, is dat wij bij onszelf blijven en ons niet laten leiden en misleiden door prikkels van buitenaf. En eventjes over die kleur rood, dat heeft ook te maken met ingeprogrammeerde sessies, dat wij bij een bepaalde kleur iets zien. Denk maar even aan hypnose sessies, dat er voor grote zalen een mevrouw met een bloemetjes jurk voorbij loopt en dat die duizend mensen allemaal tegelijkertijd een beweging maken om een plastic zak onder de stoel weg te pakken. Allemaal omdat ze onder hypnose geprogrammeerd waren, dat als die mevrouw met die bloemetjes voorbij kwam, dat die duizend mensen die zak onder de stoel weg pakten.

 

En zo kun je ook zien dat de hele wereld in een soort massahypnose hangt en dat de ankers een teken zijn, die wij niet zo 1,2,3 zullen begrijpen, zoals de vrouw in het rood, of o.a. 2 torens die in brand staan en naar beneden gaan, dat daar achter een veel groter programma zit, dat gelanceerd wordt.

Dus het is een soort collectieve zinsbegoocheling waardoor je wel kunt zeggen, dat die flats om gegaan zijn, die twin towers, maar het hele 9/11 verhaal op zich bestaat ook uit allemaal verschillende oorzaken en dat heeft alles te maken met die vrouw in het rood want we laten ons afleiden door die mevrouw in het rood of nou ja ook de man in het rood, want het heeft helemaal niets met die mevrouw te maken, maar er zijn voortdurend afleidingen.

En het bijzondere is dan ook weer, dat het weer een vrouw is. Want waarom wordt in die film een vrouw genomen daarvoor? Ze proberen, de krachten achter de schermen, de focus te leggen op de vrouw als het verraad.  Terwijl het net andersom is. Dus we dienen voortdurend alert te zijn. Je ziet ook overigens, en dat vond ik heel interessant, ik heb iemand ontmoet via de lezingen, die mij daar ook bijzonder alert op heeft gemaakt, over dat mensen altijd vrouwen plaatsen in reclames, maar ook in presentaties, in lezingen, het vrouwelijk bewustzijn, het vrouwelijke moeder aarde, al die liedjes die worden gedraaid, het zijn meestal vrouwen, engelenstemmen etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Jemig, denk ik, daar doe ik ook aan mee. Ik heb dat direct herzien, en ik dacht, dit is echt een les, want ik zit dus ook in dat stukje. Ik heb dat dus gelijk onderzocht.

Dus als we dat allemaal gaan onderzoeken dan brengen we een collectieve heling.

Maar die vrouw in rood, of die man in rood, die zien we dus dagelijks voorbijkomen in allerlei facetten. Alert en waakzaam. De mensheid heeft voor heel lange tijd in een enorme massahypnose gezeten en het gaat nu stapsgewijs, maar heel snel komen er nu allemaal prikkels in het veld waardoor mensen ontwaken en alert worden. We zitten nu in een alertheid en ontwakingsproces.

 

Arjan: Ja dat zie je echt dat dat gaande is inderdaad.

 

Martijn: Ja, wereldwijd. We zien het natuurlijk niet dagelijks maar we kunnen het ook gewoon voelen als we onze ogen dichtdoen. We zetten de t.v. uit en gaan lekker in de tuin zitten en stemmen ons af op het resonantieveld van de aarde, dan kun je letterlijk de klanken en de warmte horen, maar ook de geluiden. Het is letterlijk te horen, te voelen. Zo'n ontzettend mooi proces.

 

Arjan: In de volgende slide zie je iemand die helemaal niet blij is, dat hij een rode pil geeft genomen, waarom heb ik in godsnaam niet die blauwe genomen, want ik vind deze wereld helemaal niet leuk nu ik wakker ben geworden. Dus ik wil eigenlijk wel weer terug want daar was het toch allemaal redelijk veilig en prima en daar had ik gewoon een goed leventje. Dus die ruilt hier eigenlijk in deze scene zijn, ja bewustzijn van de echte realiteit terug. Die verkoopt hij. Die zegt van, als ik je nou Neo lever, mag ik dan wat aanzien en een wat leuk leventje en ik wil wel acteur worden of zo. Nou, zegt hij, dat is goed, als je mij Neo levert dan is jouw naam Reagan. En dat zie je ook als een intro in het satanisme - de trade off die is dat als je verraad doet aan het demonische, aan Satan - dat je daar wereldse genoegens voor terugkrijgt. Zou je hem zo kunnen zien?

 

Martijn: Ja zo kun je het zien en dan kun je het satanische gebeuren ook onderverdelen in allerlei verschillende lagen, maar laten we het terugbrengen naar de essentie, het zijn de controlemeesters die deze realiteit ook letterlijk kunnen beïnvloeden. Ze kunnen gewoon iets laten ontstaan. We zegen wel eens van: de duvel schijt altijd op de grootste hoop, en dat is ook niet voor niets hè.

Maar je kunt zelf ook invloed terugbrengen vanuit creatie en vermogen om dus deze realiteit zo te creëren dat hij jou iets cadeau gaat geven omdat je het uitzendt. En daar wordt heel veel over gesproken maar er zijn maar weinig mensen die er ook echt actief mee bezig zijn. Je kunt er cursussen en workshops over volgen maar houd het maar eens vast en pas het maar eens toe.

En dat heeft alles te maken ook met deze realiteit te doorbreken. Dus als je dit gaat bekijken ga je het zien. En natuurlijk als je je met deze materie bezig houdt dan komen er wel eens gevoelens naar boven en dan is het belangrijk dat we als het ware een soort lichtplatform maken en we kunnen uitwisselen met elkaar. En dan kan er ook wel eens een gevoel komen van, ja ik wil hier helemaal niet mee bezig zijn. Doe me die antipil eigenlijk maar hè. 

Nou ja dat is niet mogelijk want die kennis zit in je. Je kunt jezelf wel weer in die illusie werpen.

 

Ik heb wel eens met mensen te maken gehad, die, volkomen begrijpelijk en ik heb er heel veel respect voor, op een gegeven moment letterlijk dus door o.a. dit soort onderwerpen, daar waren ze gewoon zelf mee bezig, na vele jaren ineens compleet weer gecommitteerd waren aan de katholieke kerk. Dus compleet helemaal terug gingen die kerk in. Boem, van het ene op het andere moment. Dus ook alle rituelen die erbij horen en de ceremonieën. En het is goed hoor. Want er is helemaal geen goed of kwaad in. Maar het is wel iets wat je kunt bekijken en onderzoeken van, wat gebeurt er, wat voor programmeringen liggen er in jouw diepste binnenste opgeslagen, waar nog steeds schuld in je systeem zit, je moet dus boete doen voor het goddelijke, dus je moet terug naar de kerk en je moet afscheid nemen van je autoriteit om te onderzoeken hoe het zit,want je moet je niet bezig houden met dit soort zaken. Het zijn diepliggende programmeringen om ons af te houden van die vrijheid om dat te ontdekken.

En als je die andere pil wilt innemen, ja dan kun je dat op heel verschillende manieren doen. Maar de kennis blijft in je systeem zitten en als die eenmaal naar boven is gekomen, zelfs als je het niet wilt, het speelt in je want het zit in je, het is wie we zijn.

 

Arjan: Ja je kunt het gewoon niet meer ongedaan maken wat je weet.

 

Martijn: Nee. En het hoeft ook helemaal niet.

Het is de wedergeboorte van het liefdesveld. Dus wij gaan terug naar het oorspronkelijk vermogen waar wij in zijn geweest en nog steeds in zitten, maar waar we eventjes tijdelijk, gedurende lange tijd toch tijdelijk, even geen bevoegdheid in hebben. En dat is het mooie en dat is ook de hemel op aarde scheppen. Wij zijn gecreëerd naar onze Schepper en dat zijn niet de Annunaki. Nee.

 

Arjan: In de matrix komt ook de analogie voor dat de one, Neo is de one, daar wordt over gezegd dat met het creëren van deze matrix iemand in is gezet, die, als hij zou willen, alles kan veranderen en dat dat één persoon is, in deze film is dat Neo. Wat is jouw gevoel daarover in realiteit van wat jij daarvan mee hebt gekregen?

 

Martijn: Het klopt, dat is het bijzondere. Wij zijn allemaal een Neo. Allemaal. Wij zijn Neo. Want Neo die dus die invloed heeft, the one, we are the ones. Dat is letterlijk wat het is.

 

Arjan: The ones.

 

Martijn: Ja, we are the ones. Dat is zo iets bijzonders, ga dat maar eens gewoon zo in de spiegel uitspreken op het moment dat je even tijd neemt voor jezelf. Kijk maar eens heel diep in je ogen en zeg dat maar eens. En dat is het gegeven, wij kunnen dus letterlijk die invloed terughalen. Het is daadwerkelijk mogelijk om neergeschoten te worden, doorzeefd te worden door kogels, en die kogels uit je lichaam te duwen en vervolgens zoveel invloed te hebben, dat je lichaam ook weer dichtgroeit. Het heeft te maken, niet met onze DNA code in ons fysieke lichaam, het heeft te maken met een heel groot frequentiebewustzijn om ons heen in relatie tot de aarde. Dus onze neurologische systemen en veel meer dan dat.

Ik zie daar ook een vraag, die wil ik daar gewoon wel bij stellen.

Harald, die Duitse man, die lezingen geeft over artificial intelligence, de indringende krachten, spreekt ook over de leylijnen en hoe belangrijk die zijn. Worden ze nu ook negatief gebruikt voor de ons beheersende matrix waar wij in zitten en kunnen we dat transformeren en hoe?

Nou dat is absoluut wat er aan de hand is. Er zijn op deze planeet heel veel …... onze planeet is bewustzijn, onze planeet is licht, het frequentiebewustzijn waar wij nu in zitten wat wij er van waarnemen is een soort fysieke realiteit.

 

Arjan: Even terug want de aarde is onderdeel van deze matrix.

 

Martijn: Ja, nou het hele universum is dat, heel bijzonder. Het is niet alleen wij en de aarde waar wij leven, maar het is alles wat wij waarnemen, dat is nou juist de clou. De clou is, dat alles wat wij waarnemen, in die matrix zit. Het zit niet buiten ons, wij zijn de waarnemers van die matrix. Dus wij zijn de soldaten van onszelf. Wij hebben onszelf gekneveld. En de vraag is over die leylijnen of dat ook misbruikt wordt, ja op dit moment wordt dat ook misbruikt. a) door überhaupt dat collectief te ontkennen, dat er krachten zijn in onze planeet, die helend en opschonend zijn, maar ook dat onze aarde gevoel heeft. Een bewustzijn, een zeer hoog bewustzijn. En dat dat bewustzijn gekoppeld zit aan ons. Dus de krachten die ons als waarnemer laten fungeren en ons deze realiteit laten zien, hebben ook in het programma van deze bewustzijnsvelden waar wij in zitten met elkaar, dus alles wat wij buiten ons maar ook in ons hebben, hebben ze programma's draaien waardoor het hele systeem van de aarde ook geïnvaseerd is. En dat is waar ik o.a. ook in de lezingen over spreek, een tipje van de ijsberg, ik praat alleen maar over fragmenten om de mensen zelf in onderzoek te houden, om dat te gaan bekijken. En wat ook piramides exact doen op exact bepaalde locaties.

En hoe we dat kunnen oplossen, de piramides zijn op dit moment gehackt, het is een gehackt systeem, maar de oorsprong van de piramides is, om juist het bewustzijnsveld van waar wij in gevangen zitten, te verhogen. Dat wisten andere dimensionale rassen en beschavingen die hier op de aarde waren. Die wisten dat. Die konden door ruimte en tijd reizen, maar die wisten ook dat ze hier niet lang moesten blijven. Omdat ze anders ook gehackt worden. En ze zijn vertrokken en ze hebben dat voor ons achtergelaten en het is nu aan ons om heel veel Licht, niet licht van de lampen, maar energie vanuit Bronschepping, die wij zijn, om dat massaal vanuit een coherente groepsverbinding naar objecten toe te sturen, naar thema's toe te sturen en met name dat het neurologisch systeem, de leylijnen of de leylijners hoe je het maar wilt zeggen, dat die dus vrij kunnen komen.

En dan wil ik niet zeggen, dat ze allemaal geblokkeerd zijn, maar ze worden wel onderdrukt. En dat is een planetair onderdrukkingssysteem. Dus hoe we dat kunnen oplossen, is a) kennis, weten dat het zo is, want het ongeziene heeft macht, dus als we dat gaan accepteren kunnen we het transformeren en daar zullen we elkaar ook echt bij nodig hebben.

Het kan niet alleen bij het praten blijven aan de ronde tafel. We hebben elkaar echt nodig.

 

Arjan: Dat is misschien ook een mooi onderwerp om mee te nemen bij het aspect crowd power, wat ook wel onderdeel blijft van deze uitzending.

 

Martijn: Zeker.

 

Arjan: Als we even naar de volgende …..... wou je daar nog meer over zeggen?

 

Martijn: Oh ja ik wil er nog wel 5 uur iets over vertellen, maar ik denk dar het handig is om gewoon lekker door te gaan. 

 

Arjan: Goed. Hier is Neo aan het wachten op het orakel, dat zich ook in de film bevindt en dan komt hij dit jongetje tegen, de spoon boy, en die zich eigenlijk ook buiten de matrix bevindt en die zegt tegen Neo, goh probeer niet de lepel te buigen, maar probeer de realiteit te verwezenlijken. Dan zegt Neo: wat is dan de realiteit? Dat er geen lepel is.

En hij zegt: je buigt uiteindelijk ook niet de lepel, maar je buigt jezelf.

 

Martijn: Ja, zo wordt het in die film ook uitgelegd. En dat is natuurlijk buitengewoon lastig, vandaar ook die rationele inslag van mij om het te kunnen vertalen en ik ben er toch wel heel blij mee want daardoor kun je ook met elkaar in het verbale stuk een dialoog voeren.

Het is natuurlijk zo hè, op het moment dat wij gaan beseffen, dat datgene wat wij waarnemen er niet is, alleen maar bij de gratie van waarnemen, en we gaan dat ook echt voelen van binnen, dan hebben wij ook het vermogen om dat te veranderen. Denk even aan een droom.

Wie kent niet de droom van zichzelf dat hij of zij ineens besloot om te kunnen vliegen en dat je dat kon. Maar met volledig bewustzijn. Dus dan heb je in dat bewustzijnsveld volledige bevoegdheid om invloed te hebben op wat je wilt. Of dat je de deur opendoet en dat daar in één keer allemaal goudstaven uit een kast vallen, omdat je, voordat je die deur opendeed, wilt in die droom dat je allemaal goud in je kast vindt. Dus je hebt invloed op wat er gebeurt. En dat is precies waar het om gaat, het is mind over matter, het hele thema, dat wij invloed hebben hoe het programma geschreven is. En daarom spreek ik ook steeds, dat het nodig is, dat wij dit programma gaan belichamen.

Denk bijvoorbeeld eventjes aan, daar heb ik het gisteren ook nog even over gehad in een lezing, Emoto. Inmiddels overleden. Die meneer heeft ontzettend, o.a. niet alleen hij hoor ook veel andere mensen, onderzoek gedaan, wetenschappelijk onderzoek gedaan, op basis van het sturen van gedachten naar materie, naar planten maar ook naar waterkristallen, door liefde te sturen en door angst te sturen, wat er gebeurt met die frequentie van het geometrische veld van het kristal. Daarmee is vastgesteld, dat wij dus invloed hebben op elk geometrisch patroon. En nu zou je kunnen zeggen, maar waarom praten wij over al deze nare dingen want dan komt toch juist die angst naar boven.

Dat is nou precies waar het om gaat. Op het moment, dat wij die angst kunnen bespreken zonder het te voelen, dat we in het vermogen zitten, omdat er niets met ons gebeurt, kunnen wij dus die angstvelden, doordat die emotie van angst eruit is en we kunnen dus liefde voelen in een angstig moment, dan kunnen wij het angstvibrationele veld dus transformeren naar het oorspronkelijke bewustzijnsveld waar het in was.

Met andere woorden, wij vertalen, wij transformeren dat veld weer naar het oorspronkelijke veld. En dat is precies het frequentiebewustzijnsveld waar de aarde in verkeert, oftewel het menselijk bewustzijn verkeert. Daarom is het ook belangrijk om te beseffen dat er inderdaad geen lepel is zoals dat orakel jongetje het ziet. Wij zijn die orakels.

 

 

Oké, hoe ga ik het nu toepassen?

Er is geen pen (Martijn heeft een pen in de hand). Maar gaat die pen nu om of niet? Dus nu kom ik op het volgende punt. Hoeveel vertrouwen heb ik in datgene wat ik voel. En ook nog zoiets, hoeveel invloed is er om mij heen. Ben ik daadwerkelijk in verbinding met mijzelf of zijn er prikkels van buitenaf? Ben ik schoon in mijn energieveld, ben ik helemaal zuiver? Dus al dat soort zaken spelen mee. En wat voor grondtoon heb ik in mijn gevoel vandaag?

De grootste sleutel Arjan is, dat de mensen nog geen notie hebben, hoe de hele gevangenis op zich wordt gestuurd op basis van ons humeur, onze gemoedstoestand, dat wat wij voelen.

Dat is waarom wij er zo aan mogen werken. En daarom ben ik ook zo blij dat er zoveel therapeuten zijn die spreken over dat we de angst voorbij kunnen gaan, dat we het kunnen herschrijven, dat angst verpletterend is, angst vernietigend is. En op het moment dat wij snappen dat wij geen verpletterende gevoelens meer hoeven te ervaren in onszelf, terwijl we met hele spannende dingen te maken hebben, op dat moment dat we dat beseffen, dat we het kunnen transformeren naar een liefdevolle frequentie en er niet meer voor weglopen, want je kunt iets niet transformeren door het weg te slaan, weg te duwen dat kan niet, dan komt het weer terug, daar zitten mensen al heel lang in gevangen in die loop, en dat is wat het orakel vertelt.

Dat lepeltje is in wezen de bereidwilligheid om te ervaren, dat jij degene bent, die het script schrijft.

 

Simpel eigenlijk hè?

 

Arjan: (lachend), nou. Honderd vragen, die opkomen inderdaad maar in het kader van het programma dan gaan we lekker even door.

 

In de volgende slide zien we dat Neo is doodgeschoten in de matrix, in de wereld van illusie, en Trinity, het vrouwelijke, kust hem met liefde weer tot leven.

Als je dat symbolisch neemt dan is Neo wij, het mannelijke, wij als samenleving zijn doodgeschoten en het vrouwelijke is de liefde, is het enige waar we weer tot leven kunnen komen.

Zou je dat zo kunnen zeggen?

 

Martijn: Ja dat is onze redding, onze zalving. Wij, de hele mensheid op zich, allemaal verkeren in een soort voortdurende overlevingsstrijd. We zitten in allerlei modellen  waardoor we echt bijna vechtend door het leven moeten. En je kunt dat ook afleggen, je kunt ook in de rust gaan zitten en in de bossen gaan zitten. Maar er zal ergens een bepaalde confrontatie zijn  met het model. En als je daar dus heel goed mee om kunt gaan, is dat prima alleen het is planetair niet trillingsverhogend, althans wel voor jezelf maar er gebeurt niet iets fundamenteels.

En als je dan kijkt naar die kus, de zalving van het bewustzijn, we noemen dat mannelijk en vrouwelijk omdat we dus zo zijn gaan denken. Er zitten veel meer gradaties tussen het mannelijke en het vrouwelijke, dat kunnen wij op dit moment niet zomaar bevatten, maar er is veel meer dan alleen het mannelijke en het vrouwelijke. De dualiteit opsplitsing is daar wel zeg maar eventjes zo in uit te drukken, dat is dat de pijn en het lijden wat wij met z'n allen ervaren of we zien dat andere mensen dat ervaren, dat we dat kunnen helen door simpelweg het vrouwelijke toe te laten.

Door de niet-ratio, het andere stuk van mijzelf, toe te laten in dat stuk. En zie hier wat er allemaal gebeurt. Ik geef maar even een praktisch voorbeeld.

 

Ik heb meegemaakt, problemen, uitdagingen, hoe je het wilt noemen, onoplosbaar. En dan komt er een mevrouw aanlopen en ze zegt: oh maar je kunt het ook zo doen en ook zo doen. En het is een totaal niet logische oplossing maar het werkt. En dat is dus buiten de ratio om precies dat invoegen buiten de vorm om en ploep daarom lukt het. En dat is ook wat de wereld nodig heeft, heel veel vrouwelijke energie en dat zie je ook bij heel veel mannen, die hier mee bezig zijn, die zijn behoorlijk vrouwelijk ontwikkeld, dat zie je aan hoe ze praten. Dat zeggen ze over mij ook wel, heb jij wel een vriendin, ja die heb ik. Heeft er allemaal niets mee te maken, het is het vrouwelijke stuk in ons, dat naar voren mag komen. En dat zie je in de Matrix heel sterk, dat hij dus doodgeschoten wordt, of hij wordt geloof ik doodgetrapt, dat weet ik niet precies hoe dat gaat, maar het is in ieder geval zo, dat in die matrix dat sterfelijkheid die hij dus heeft, dat dat weer een onsterfelijkheid wordt door die andere kant, dus niet de ratio maar het gevoelsbewustzijn volledig toe te laten.

En je kunt rustig zeggen, dat er 2 verschillende kosmossen zijn. Eén is de externe kosmos en één is de interne kosmos. En interne is het stille, dus dat is deze wereld ssssstttttt...... helemaal rust een moment (moment van stilte), en aan de andere kant is het externe realiteit, technologie, praten, discussiëren etc. etc. Vandaar dat ik me ook heel veel opschoon door rustige momenten in mijn leven te beleven. En dat zijn 2 verschillende realiteiten, in het gevoel, als je daar helemaal naar binnen gaat met mediteren en je gaat uit deze laag weg dan kom je dus in contact met de transparante wereld. Een wereld die vormloos is, een wereld die liefde is en kracht.

Wij zitten opgesloten in het denken. Dus we kunnen wel mediteren om dat te voelen in onszelf, maar we willen deze wereld transformeren en daarvoor hebben we dus heel veel liefde en vrouwelijke energie nodig. Dat is o.a. de boodschap van de matrix.

 

Arjan: ja heel mooi.

 

Martijn: Als ik zo langdradig antwoord blijf geven, dan komt er natuurlijk nooit een eind aan deze uitzending.

 

Arjan: Volgens mij zijn we er bijna door, door de Matrix.

Als we de volgende slide pakken, als hij opstaat uit de dood dan zegt hij één woord en dat kun je zien bij de volgende slide. Dat is “nee”. Eigenlijk wordt het hier vertaald als het meest krachtige woord in het universum, dat hij “nee” zegt tegen het systeem van controle en dat we alleen dan weer kunnen voortleven als soort. De matrix is controle. Zolang de controle er is zal de matrix altijd zijn. Dus dat is het tegenovergestelde van vrijheid.

 

Martijn: Ja dat is natuurlijk een heel belangrijk issue hè, dat is precies wat we weer kunnen bereiken door autoriteit te hebben, het “nee”van het “nee” dat het geen toestemming is, geldt gewoon altijd in elke laag van ons bewustzijn. Hoe kun je nee tegen iets zeggen als je niet wilt erkennen dat het er is? Dus waar zeg je dan nee tegen? Dus we komen weer op dat ongeziene stuk.

En voor de mensen die de handvatten en de modellen hebben gecreëerd en die het ook dienstbaar hebben geacht dat het reïncarnatieprogramma's, zoals we het nu kennen, dat dat model en dat wiel dus ook daadwerkelijk werkelijkheid is en dat wij aan het evolueren zijn naar een steeds groter bewustzijnsveld naar een steeds spiritueler level en dat er opgestegen meesters zijn in de vorm zoals we het nu hebben, die hebben heel veel moeite met dit verhaal. Maar het is precies dit stuk, dat wij die opgestegen meesters inderdaad al zijn geworden en dat en nu een hack heeft plaatsgevonden en nu zitten we in dit moment. Het moment zeg maar, waar jij het ook over hebt. Over die “nee”, die dikke “nee”.  En het werkt, je kunt dit doen. Ik heb zelf heel veel “nee's” gegeven bij attacks en aanvallen en die zijn behoorlijk fors geweest. En omdat ik bereidwillig ben om alles te ervaren en dat is dus het wonder van het leven dat we dat gewoon mogen doen, en ons niet zelf limiteren, heb ik zoveel macht in mijzelf kunnen aanwenden, dat ik dus de “nee” geef op het moment, dat het zó heftig wordt, dat je denkt dat je het niet meer aan kunt. En dan kun je besluiten, dat dat niet gebeurt.

En dat is wat je daar ziet. The most powerful word in the universe. Het meest krachtige woord in het universum is natuurlijk “liefde” en niet “nee”.

Maar in het stuk waarin we nu zitten is autoriteit  in relatie tot liefde het meest belangrijke.

Dus het is eigenlijk: the most powerful words are “no” and “love” of “love”and “no”.

 

Arjan: Ja een belangrijke toevoeging.

 

Martijn: Ik zie nog een vraag, mag ik die beantwoorden?

 

Arjan: Zeker.

 

Martijn: Er staat: de Galactische Federatie, wie zijn dat?  Dat komt natuurlijk omdat ik er een uur geleden iets over heb gezegd.

De Galactische Federatie is een soort samenwerkende groepering, is een alliantie tussen verschillende grote beschavingen, die mensachtig zijn en niet altijd perse mensachtig zijn. De Galactische beschaving bevindt zich niet in dit deel van ons bewustzijnsveld, bevindt zich ook niet in dit deel van het universele bewustzijnsveld. Dus alle channelingen, die daar over binnenkomen, als zijnde met voorspellingen dat het allemaal klaar is en opgeruimd en netjes, dat zijn allemaal intriges, manipulaties en allemaal valse berichten.

Ze bestaan wel, maar die mensen worden niet zozeer de Galactische Federatie genoemd, ze noemen zichzelf veel meer een vennootschap. Een vennootschap van samenwerkende krachten, die het menselijk bewustzijn, het potentieel daarvan, intact willen houden omdat hun bewustzijn daar ook aan gekoppeld zit. Met andere woorden, wij zijn hun en zij zijn ons. En ze doen geen interventie.

Maar het is een enorme alliantie, die ja heel behoudend is en absoluut niet intervenieert in het proces waar wij nu in zitten. En nog een andere vraag er achter aan?

 

Arjan: Ja, die is er heel erg mee verbonden.

Wat is jouw visie op E.T. Healing?

 

Martijn: E.T. Healing. Alle visies over healing op zich wat buiten ons plaatsvindt is een healing in onszelf. Ik mag mensen zo nu en dan ook ondersteunen in hun processen en de processen die er plaatsvinden, vinden plaats omdat die mensen het zelf in gang laten komen. Dus het zelfherstellend, zelfgenezend vermogen van de mens. Het enige wat er gebeurt, ook bij E.T. Healings is, dat je de focus sterker legt op een andere frequentie bewustzijnsveld van jezelf. Want die E.T. Is ook gelinkt aan ons bewustzijn. En dat is natuurlijk allemaal best een beetje abacadabra, maar het allerbelangrijkste is, dat we werken vanuit autoriteit. Het kan niet zo zijn, dat je zomaar jezelf weggeeft en zegt van, ja nou is goed hoor, laat de E.T.'s maar healen hè, het is prima, ik ga gewoon wachten. Want nu we allemaal gaan ontdekken, dat er ook manipulaties zijn, is het van essentieel belang om autoriteit te gaan geven. En dan kun je dus ook in je programmeren dat je alleen toestemming geeft aan de meest hogere, zuivere vorm van waarheid in jouw belang volgens de hoogste scheppingsdefinities van wat waarheid is en wat ondersteuning is. Dat is altijd heel belangrijk om erbij te zeggen.

 

Dus de E.T. Healing op zich, het zijn vaak assistenties. Ik ben een groot voorstander van zelfhealing. En daar kun je wel ondersteuning bij ervaren en daar heb je ook wel eens ondersteuning bij nodig, dat heb ik ook wel eens nodig, dat is ook allemaal prima, maar laten we het vooral niet te ver buiten onszelf zoeken. Dat is een thema op zich, E.T. Healing. En het werkt, ja.

 

Arjan: Het is een vorm van: ik ben een andere jij. Omdat ze op ons aangesloten zijn.

 

Martijn: Ja dat is het hè. Kijk, ik weet uit heel veel ervaringen, dat buitenaardse rassen, buitenaardse beschavingen, zich op geen enkele manier bemoeien met de upgrade van ons bewustzijn, alleen de bescherming ervan, van de staat waarin het nu verkeert. En zij komen niet tussenbeide, zij gaan maar niet zomaar iets oplossen voor ons, dat is het niet.

Dat doen ze op geen enkele wijze, anders zouden ze dat namelijke ook massaal en collectief doen. Wij durven de verantwoordelijkheid zelf niet te nemen. Als wij elke week maar ongezonde dingen blijven eten en we worden 2x per jaar gewoon hartstikke beroerd met pijn in onze buik, dan kunnen we wel naar een E.T. Healing gaan, maar we kunnen ook denken, waar komt het eigenlijk door.

En dat is het hele verhaal. Zij willen ons ondersteunen en dat doen ze hoofdzakelijk. En E.T. healing bestaat en het werkt perfect, maar ze doen dat voornamelijk om ons in ons bewustzijn te ondersteunen.

En dan is het zo mogelijk, dat er bijvoorbeeld een multi of een interdimensionale operatie-ingreep plaatsvindt, die bevrijdend is maar wordt geleid vanuit jouw superbewustzijn en wordt uitgevoerd door hen. Dat kan wel. Maar die kennis wordt vaak niet gegeven hè. En dat is een lezing of een avond apart op zich. Het is ook een buitengewoon interessant iets. Het komt steeds weer terug op onze bevoegdheid. Wij zijn zo uit die bevoegdheid geduwd, wij zijn zo getraumatiseerd.

 

Arjan: Dat is zeker een lezing apart, dat komt ook nog met het team van Beyond Medicine, met Jacqueline en Phillip Fiolet.

 

Martijn: Oh geweldig

 

Arjan: Die komen hier ook in de studio. Gaan we ook een live uitzending mee doen...

 

Martijn: Fantastisch, leuk

 

Arjan: Dat is op 9 of 10 October., we hebben al een Facebook event en een live event er voor aangemaakt, maar het wordt hartstikke mooi. Ik ken zelf al een mannetje of 20 inmiddels denk ik, die al  dat soort healingen hebben gedaan van die E.T.

 

Martijn: Ik ken er ook heel veel.

 

Arjan: Heel veel significante verhalen en ik …..?......... mijzelf, onvoorstelbaar wat er gebeurt.

 

Martijn: Ja en dat is ook de afstemming, die er ligt. Op het moment dat je vanuit een bekrachtigende werking, vanuit een creatie aan de slag gaat met jezelf, je neemt jezelf serieus, je neemt je voor dat je iets wilt doorbreken in je leven, misschien weet je niet eens precies wat, maar alleen al die bereidwilligheid. Je stemt je af met je hoger bewustzijn en dan is er dus een verbinding, een connectie. En ik heb heel veel mensen gesproken, die ongelooflijk mooie processen zijn doorgegaan.

 

Arjan: Gigantisch.

 

Martijn: Weet je, we hoeven het allemaal niet te bevatten. Ik bedoel, ik doe de was in de wasmachine, ik druk op de knop en het komt er schoon uit. Ik ga ook niet helemaal bestuderen hoe die machine werkt. Ik heb die uitspraak van een leermeester van mij geleerd en die vind ik heel erg toepasselijk.

 

Arjan: Oké

Misschien kunnen we de volgende slide krijgen.

Nu kan hij gewoon kogels tegenhouden met zijn bewustzijn en hij ziet ook de code van de matrix. Ik heb in de boeken van David Icke wel eens gelezen, dat er ook astronomen waren die zo ver in het universum inkeken dat ze uiteindelijk ook de code tegenkwamen. Heb jij ook zo'n soort ervaring, dat je gewoon code ziet of tegenkomt?

 

Martijn: Nee, niet zo op deze manier. Dit is dus het rationele bewustzijn en dat is ook logisch want de film wordt natuurlijk ook uitgezonden op een lichtfrequentie, dat we het kunnen zien.

Op het moment, dat je dus daadwerkelijk in die staat zit, dan neem je ook daadwerkelijk wat waar, dat is niet meer te beschrijven. Dat zijn zoveel bewustzijnsvelden, die door elkaar heen gelinkt zitten, daar bestaat geen afstand meer, alles is groots en oneindig. Alle woorden weg, het is alleen maar Kracht wat je ziet, in allerlei glyphs, in allerlei symbolen, het is allemaal Liefde, het is een heel diep gevoel van binnen, dat naar buiten toe gaat van het Weten, in verbinding zijn met alles wat is, het is letterlijk het Scheppingsveld. Het is een heel groot veld en vanuit dat veld, ik heb het niet zo gezien in getallen, maar het is vanuit een heel groot vermogen van voelen.

En dat kunnen we dus nu niet beschrijven, we zitten nu gelogd in het frequentiebewustzijnsveld van de ratio, ondanks dat er binnen de ratio nog heel veel kunnen voelen, zitten we niet in die schepping, in het groter vermogen.

Ik weet zeker als de mensen thuis de ogen dicht doen, dat ze kunnen voelen wat het veld is.

En dat is het veld van dit: sssstttt ….

 

Arjan: Oké, mogen we de volgende slide?

Dit is een foto, die werd ons toegemaild door Johan, met nog een aantal anderen, van een helikopter. Hij schreef dat hij een uitzending had bekeken van Harald Kautz Fella en dat hij echt euforisch was over ja het perspectief dat werd geschetst. Hij ging naar buiten en ging zitten mediteren en hij voelde zich echt superblij en liefdevol, krachtig en hij barstte ongeveer uit elkaar. En op het moment dat hij dit voelde, toen kwam er echt een helikopter, die dook ineens uit het niets op en die cirkelde een paar keer, 3, 4x, in het rond.

Als je een vergelijking maakt met de matrix, ja ..  kun je daar iets over zeggen wat eh ..

 

Martijn: Wat heel veel mensen wereldwijd ervaren als je je met deze materie bezig gaat houden, hoeft er perse niet direct wat te gebeuren. Maar op het moment dat je in je gevoel als er iets anders eigenlijk van binnenuit naar buiten komt,andere gevoelens die je nooit eerder hebt ervaren, die je vaak kunt ervaren als spannend of ja shockerend, al dat soort gevoelens worden geclassificeerd door ons brein. Op het moment dat je daarin terechtkomt dan kan het dus zijn dat de krachten, die de matrix domineren in deze realiteit, dat deze zich gaan laten zien en vaak doen ze dat via referentiekaders die wij in ons brein dragen, dus ze laten zich zien als helikopters, dat is een collectief verschijnsel. En dat wil niet zeggen dat het helikopters zijn, want het zijn helemaal geen helikopters. Het kan ook zijn dat ze het bewustzijnsveld van de militairen letterlijk beïnvloeden, invaseren, waarmee er een gemoedstoestand ontstaat dat er een opdracht wordt gegeven, dat er helikopters ergens heen moeten gaan, alleen maar om intimiderend gedrag te vertonen.

Ik heb dat zelf uitvoerig meegemaakt, niet alleen, er zijn echt mensen bij geweest, die dat kunnen bevestigen, wat zo ver gaat, dat het nog verder gaat als in een film. Ze hebben letterlijk aangevallen de helikopters, ze hebben boven het huis gehangen en recht op ons gemonitord met camera's. Maar het kan ook zijn, dat grote, vliegende objecten boven je hoofd komen, dat gebeurt bij mij dus en ja als een soort boemerang voertuigen en deze boemerangs die hangen boven mijn auto terwijl ik rijd en dan stuur ik één ding. Ik ga naar binnen bij mijzelf en ik zie en ik voel in mijn gedachten, en dat gaat pijlsnel in een flits, die prachtige aarde en ik voel die dankbaarheid en die liefde van die prachtig mooie planeet waar ik ben, dat is zo'n heftig moment, dat is zo'n krachtige impuls van creatie, dat ik stuur die creatie direct door naar het object en wat er dan gebeurt is echt fenomenaal. Dat object spat als het ware uit elkaar en duizenden vogels vliegen alle kanten uit. Het is net een scene uit een film.

 

Arjan: Ongelooflijk.

 

Martijn: Alles is ook in films geschreven, de boodschappen worden ons gegeven vanuit onze Thuisbasis, dat er iets gaande is. En wij hebben het vermogen dat te doen. En als je goed voelt wat ik vertel, is dus de sleutel de aarde. De sleutel is de verbinding met de planeet, met de natuur.

Ik had het even over de frequentievelden van het water hè, wij bestaan uit zoveel procent water, de zuurstof die we inademen zitten allemaal watermoleculen in, wij ademen voortdurend creatie in, schepping. En wij zijn die schepping. En op het moment, dat je die verbinding legt met de aarde en je weet daarin een referentiepunt te leggen voor jezelf waar je altijd op terug kunt vallen in de meest rare situaties, dan kun je dat vermogen inzetten en richten op datgene wat getransformeerd mag worden. En dat doe je niet uit boosheid, dat doe je gewoon uit bevoegdheid, dat is iets heel anders. En ja, helikopters, vliegtuigen, allerlei mogelijke middelen, die worden ingezet om mensen bang te maken. Het “men in black” gebeuren, het is zo gek niet of je kunt het bedenken. Het bestaat, ja.

 

Arjan: Ongelooflijk. En als dan zo'n helikopter uiteen vliegt in allemaal vogels, dan moet ik denken aan …....?.......... wat we in de vorige aflevering ook hebben gezien. Is dat dat?

 

Martijn: Het kan. De wereld wordt bestuurd door gemoedstoestanden, gemoedsvelden, collectieve gemoedsvelden. Dus er kunnen ook gewoon fysieke apparaten worden ingezet, zo wordt het leger in feite ook bestuurd, dus door gewoon collectieve bewustzijnsvelden. Wij noemen het hier hiërarchische structuren, commando structuren. In feite zijn het onderdrukkingssystemen want als je niet luistert naar je kolonel of kapitein dan heb je echt een probleem. Dus je wordt in je gemoedstoestand gestuurd. En het kan ook zo zijn, dat, en dat gebeurt ook, dat er kunstmatige intelligentie wordt ingezet. Dat zijn hele kleine nanobodjes, microscopisch kleiner dan dat, ja microben zijn het eigenlijk, het zijn een soort microben, en die bevinden zich niet in de moleculaire ruimte waar wij ons bevinden, maar die bevinden zich in de intermoleculaire ruimte. Dus ze bevinden zich tussen, er is een ruimte tussen de moleculen en dat noemen wij het luchtledige, en de wetenschappers zijn daar ook over aan het debatteren van wat zit er nu eigenlijk tussen die sterren buiten ons in het groter schaalmodel, binnen ons, wat zit er tussen onze moleculen en daarin, dat is het 4de bewustzijnsveld dat ik al eerder noemde, daar zitten die microben. En dat is een bewustzijnsveld, dat gestuurd wordt door een niet emotioneel bewustzijnsveld. En die kunnen uit die interstellaire, moleculaire ruimte, boem in één keer tevoorschijn komen in een heel groot veld en kunnen zich dus gewoon manifesteren in elke programmeerbare vorm. 

 

Arjan: Onvoorstelbaar.

 

Martijn: Wat dat betreft is de Matrix gewoon nog maar een koekje van wat er werkelijk aan de hand is.

 

Arjan: Ongelooflijk.

 

Martijn: En dit wordt wereldwijd ook gezien door mensen. En we kunnen niet iedereen weghonen en weglachen als psychopaat, dit verdient gewoon veel meer onderzoek. 

 

Arjan: Ja absoluut.

Mogen we de volgende slide?

 

Martijn: We hebben nog 18 pagina's (gelach)

 

Arjan: Hier projecteert hij zichzelf, Neo projecteert hier zichzelf in agent Smith als een soort kanon in het centrum van het wezen van Smith en laat hem exploderen in een douche van licht en groene energie, dus eigenlijk van zorg en liefde. De suggestie is, dat wij in het hart van die agenten, van die A.I. moeten doordringen

 

Martijn: Van die kunstmatige intelligentie

 

Arjan: Ja, hoe kunnen we dat zien?

 

Martijn: Nou ja, dat is dus vrijkomen, eerst uit de rollenpatronen, waarin wij opgesloten zitten. Het verhaal zit goed dichtgetimmerd hoor. Want hoe je het ook wendt of keert, het begint bij de geboorte van dit bewustzijn. Oftewel, het begint bij de veronderstelling, dat je gewaarzijn gelinkt is aan een fysiek lichaam. En omdat hele modellen daarop ingesteld zijn, handelen wij daar ook naar, ervaren wij ook daarnaar. En op het moment, dat wij daar dus uit gaan komen, het hele gebeuren van geboorte en dood, als je daar uit kunt komen en dat is dus mogelijk, dan kom je in het vermogen om waar te nemen, waar wij in vastgelinkt zitten, waar we dus in opgesloten zitten. En dat is het achtste dimensionale bewustzijnsveld, dat is het bewustzijnsveld van gevoel, van liefde. En dat is de kleur van groen. Dat is het hartbewustzijn. En dat wordt daar ook uitgebeeld. Het frequentieveld waarin hij in wezen, en dat is ook de oproep, om dus de onderdrukkers te laten transformeren in die creatiebubbel, in het veld van bewustzijn. Dus het is aan ons om in plaats van oorlog te voeren, ook in momenten dat we dat gaan bereiken, wat we in ruimte en tijd al hebben bereikt, om deze enorme onderdrukkers mee te nemen in die transformatie.

Dus dat we het niet buiten onszelf plaatsen, dan scheppen we een loop, maar dat we zoveel liefde kunnen voelen voor alles wat is, omdat wij voelen dat we het zijn, dat we die krachten in feite kunnen transformeren en in de schepping des levens kunnen plaatsen, in het bewustzijnsveld van gevoel, van liefde, want dat is wat bij hen ontbreekt, omdat het een extern bewustzijnsveld is, en daardoor, door ze daar in te brengen vanuit onze scheppende vermogens, belichamen wij hen ook met de mogelijkheid, dat het Goddelijke essentie bewustzijnsveld hen kan bezielen.

Het gaat heel diep.

 

Arjan: Het gevoel is het missende aspect van de artificial intelligence, van de kunstmatige intelligentie?

 

Martijn: Ja, dat is het uiteindelijk dus ook geworden. De kunstmatige intelligentie is een ontwikkeling op basis van een menselijk soort, die in feite in een gevechtssituatie kwam op zielniveau met het oorspronkelijke scheppingsplan. En daar is er uiteindelijk een keuze gemaakt, dat er vanuit de interne link met het Bronbewustzijn, met de supreme creator, dat veld zeg maar, dus niet een wezen maar dat veld, om dat veld eigenlijk te gaan beïnvloeden dat er een andere technologie voor nodig zou zijn dan alleen die binnenkant. En daar stamt het vanaf.

 

Arjan: Er zijn heel veel verhalen zeg maar van buitenaardsen, die geen gevoel hebben en dat ze dat bij ons heel bijzonder aanwezig vinden. Bewustzijnsvormen, die geen gevoel hebben, dat dat eigenlijk een verschijningsvorm van artificial intelligence is, van kunstmatige intelligentie?

 

Martijn: Ja, dat is zo. Er zijn heel veel beschavingen die de aarde ook bezoeken, die zich dus terdege bewust zijn van het feit, dat ze het scheppingsvermogen of de verbinding met de Alkracht, dat ze die grotendeels kwijt zijn geraakt door degeneratie, door galactische oorlogen, door niet in verbinding te zijn vanuit de liefde en schepping. Die zijn er dus, er zijn ook heel veel menselijke soorten. En nou komt het wat ons zo bijzonder maakt, is dat wij de hoogste staat van dat scheppingsvermogen in ons dragen. Dat is enorm.

 

Arjan: Onvoorstelbaar.

 

Martijn: En dat is ook waarom de mens zo ontzettend belangrijk is in het hele kosmische plan, omdat wij een blueprint in ons dragen, die direct gelinkt is aan het ontwerpprogramma van dat bewustzijnsveld dat schepping wordt genoemd. Dus wij zijn letterlijk een deel daarvan. En in een andere context naar buitenaardsen en interdimensionale bewustzijnsvelden zijn heel veel groepen en beschavingen hier naartoe gekomen om ons te beschermen en daarmee ook een deel van zichzelf te beschermen.

Ja weet je. Dit kan natuurlijk niet in een avond gezegd worden, daarom zijn het allemaal fragmenten. Het is ook alleen maar om te inspireren en ik ben me bewust: ik spreek, ik geef er een beeld bij af, dat wil niet zeggen dat het beeld dat ik overbreng overeenkomt met wat ik bedoel, dus er zullen zoveel vragen achterweg komen.

Ik zie nog een vraag, mag ik die even beantwoorden?

 

Arjan: Jazeker.

 

Martijn: Hoe kijkt Martijn naar Adam en Eva. Ik ben heel benieuwd.

 

Arjan: En Lilith.

 

Martijn: Oh ja. Nou ik ben ook heel benieuwd naar die situatie (gelach)

Kijk waar het allemaal om draait is dat we een invoegingssituatie hebben. De hele realiteit die we op dit moment ervaren, is als zodanig compleet afwijkend van onze oorsprong. Dus wat belangrijk is, is dat wij niet gaan geloven dat we gecreëerd zijn, dat Adam en Eva de eerste mensen waren en ook niet dat ze door de Annunaki gecreëerd zijn en ook niet door ….?...... en ….?.......,  maar dat het zo is dat het bewustzijn, het zielbewustzijn van ons heel veel verschillende vormen kent en in elke val van die vorm een andere vorm van lichaam had. Ook in een andere parallelle realiteit. En de laatste van van bewustzijn naar het derde circuit, waarin we nu terecht zijn gekomen, daar is de mens, het zielbewustzijn op een gegeven moment gekoppeld geraakt aan een lichaam, wat het oorspronkelijk in zich droeg in het bewustzijnsveld en dat is dus gekloond door Annunaki wezens. En zo hebben de Annunaki wezens ons gecreëerd en dachten altijd legitieme scheppers te zijn van de mens, totdat ze ontdekten dat ze datgene hadden geschapen, wat in onze codes ligt opgeslagen, om te ontdekken dat wij helemaal niet zijn wie wij zijn, maar veel meer dan dat.

Jaah dat is wel eens wat.

Antwoord op je vraag: hoe kijk ik er tegen aan? Ik vind het niet zo van belang, het zijn afwijkingen. Het drukt ons weer uit ons eigen creatievermogen. Het is interessant maar er is niet een eerste mens geweest in die vorm.

 

Arjan: Oké, mag ik de volgende slide jongens?

Dat is het einde van het eerste deel van de trilogie en die eindigt met dit beeld van de Matrix: system failure. En die zoemt in tussen de m en de f, de male en de female, zo zou je het kunnen zien, dat door het doorgaan tussen die male en female je weer in een andere dimensie komt.

Er zit zoveel in die Matrix, we hebben hier nog maar een fractie belicht van wat er in zit..

 

Martijn: Het stikt ervan hè, want het gaat er natuurlijk allemaal om, om balans te vinden en dat is allemaal op basis van interpretatiemodellen die we hebben geleerd, wat goed en niet goed is en nogmaals, mensen die alleen maar met liefde bezig zijn, willen niet met die andere kant bezig zijn, oftewel het donkere, terwijl dat donkere stuk juist onderzocht mag worden en op het moment dat je dat dus ontkent, dan ga je alleen naar het mannelijke stuk. Want het mannelijke stuk vertelt ons juist, dat we bij de beschadiging weg moeten blijven en bij de angst, juist  daar wegblijven omdat daar het scheppingsvermogen ligt van het vrouwelijke bewustzijnsveld.

Dus ja, het is zó ontzettend inspirerend om hier naar te kijken. En hoe meer je hierin gaat vanuit de Kracht van eenheid en verbinding, hoe meer je hier juist door geïnspireerd wordt en hoe meer kracht, en hoe meer je gaat begrijpen,  hoe meer je ook de beschavingen gaat voelen die liefdevol zijn en hoe meer je gaat begrijpen, dat andere mensen vaak zonder dat ze het weten, juist ten dienste staan om jou de mond te snoeren, juist vanwege het feit, dat je door hebt wat er aan de hand is.

 

Arjan: Ja prachtig, wat een ongelooflijk geavanceerd systeem.

 

Martijn: Ja, het zit goed dichtgetimmerd.

Maar niet goed genoeg, want het gaat toch gebeuren dat we weer ontwaken. Zijn we al mee bezig. Overigens was dat al bekend op het moment dat de mensheid ten val kwam. Maar goed daar hebben we nu geen tijd meer voor, of tenminste kosmisch gezien hebben wij natuurlijk eeuwig tijd, maar we moeten ook een beetje richting die 10 uur denken, dus ik weet niet. Wat heb jij nog in petto Arjan?

 

Arjan: Nou dat is een bruggetje naar het volgende onderwerp, een actualiteit die we hier gaan bespreken. Er is nu veel in het nieuws over de vluchtelingen, mag ik de volgende slide jongens?

 

Martijn: Ik wil er ook nog even kort iets over zeggen voordat we...

 

Arjan: Hij is er nu weer, het is even een korte inleiding inderdaad.

De meeste vluchtelingen komen uit Syrië en dan de volgende slide zien we even hoe dat zit in Syrië als het goed is. Even de volgende slide? Het gaat niet helemaal goed.

 

Martijn: Zal ik even …

Mag ik toch nog eventjes iets zeggen, want energetisch krijg ik 2x de kans om wat te zeggen, bij de derde keer moet je hem dan ook nemen.

Wat zo belangrijk is aan het hele verhaal met de vluchtelingen, en ik vind het al erg genoeg dat we ze vluchtelingen noemen. Het zijn verdikkie mensen van vlees en bloed.

Dus eventjes terug naar die matrix, want daar heeft het mee te maken. Er zijn programma's gaande om te veronmenselijken om dat zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Daar zijn allemaal programma's voor. En het hele vluchtelingen gebeuren wereldwijd, dat mensen dus .. een exodus dus van gezinnen, vaders en moeders, kinderen, opa's en oma's totaal ontredderd. Geen enkel gevoel van veiligheid meer, geen thuis meer, helemaal niets. Je ziet dat massaal op gang komen. En hoe komt dat nu? Komt dat nu door een bewustzijnsverschuiving, of komt dat door een manipulatie? Nou dat laatste is wat er aan de hand is. De Cabal, de groep waar de mensen over spreken, de illuminatie groep, de Cabal, dat zijn de uitvoerende takken, niet de creërende takken, van de controle, zetten programma's in werking om zoveel mogelijk verstoringen te veroorzaken. En zoveel mogelijk pijn en leed te brengen naar het stuk waar ze geen grip op kunnen krijgen en dat is namelijk ons bewustzijn. Vandaar ook dat er zoveel mensen nu echt hier een intocht krijgen en wat ze willen, het programma dat daar achter ligt en ook hiervoor gelden verschillende programma's, het is nooit een eenduidig programma, is dat wij de mensen, die dus aan het ontwaken zijn, bezig zijn vanuit gevoel te leven, om die in een oordeel te brengen zodat ik bijvoorbeeld zou zeggen: oh voel me ernstig bedreigd, straks krijg ik hier ook nog 2000 vluchtelingen bij mij op de hoek van de straat. Dus dat er etiketten worden geplakt op die mensen. En het is heel bijzonder om te ervaren, ik had er gisteren thuis een gesprek over, dat ik tegen Ellen zei: Weet je El, er zal een bepaald moment komen, dat wij ons mogen gaan afvragen als hier een vader en moeder uit Syrië voor de deur staat met 2 lieve kinderen, helemaal niets meer alleen nog maar een teddybeertje, dat we de deur open doen en dat we onze privacy, die we zo nodig denken te hebben, dat we die helemaal weg doen en we zeggen van, de bovenverdieping is voor jullie. Kom maar binnen, jullie zijn van harte welkom. Kom maar, want jullie hebben het zo ontzettend zwaar en wij zijn er voor jullie. Dan eten we maar de helft minder. Dan zijn we maar die privacy kwijt. En dat stuk dienstbaarheid, dat is waar we naar toe mogen gaan. Die hele exodus van al die vluchtelingen is allemaal traumatiek, pijn en ons terugbrengen in de angst. Want we zijn inmiddels bang gemaakt voor andere mensen. We zijn bang gemaakt, dat die andere mensen onze veiligheid aantasten. We zien het dagelijks, aanslagen, moord. Ik zeg niet dat dat niet gebeurt, maar ik beweer wel dat het allemaal een opgezet programma is. Om heel veel trauma te veroorzaken. En het is aan ons om in momenten van trauma onze harten juist nog verder open te zetten, zover dat je iets durft te doen, dat je het eigenlijk niet voor mogelijk acht en toch doet vanuit je hart en liefde en dan zal je dus mededrager zijn van die nieuwe aarde, waar we het met elkaar over hebben. En dit is iets wat er aan zit te komen, dat wij met elkaar zoveel kracht en liefde kunnen neerzetten in een veld met elkaar, dat dit onderwerp in Nederland op zich, sowieso in Nederland, gewoon niet eens meer verkeerd geïnterpreteerd kan worden in ons bewustzijnsveld, omdat we er filters tussen hebben gezet van Licht.

 

Arjan: Je ziet ook al best mooie dingen gebeuren wat dat betreft. In Duitsland komen ze in de meest grote getallen binnen. Daar waren eerst voornamelijk allemaal rechts extremistische marsen voor onwelkom, maar inmiddels is het totaal omgebogen en zie je gigantische welkomstmarsen in Duitsland en dat was in Nederland ook zo. En in Apeldoorn werden ze heel mooi opgevangen en er zijn allerlei initiatieven van mensen, die ook als gastgezin willen dienen. Sommige organisaties hebben in één dag 400 aanmeldingen binnen gekregen.

 

Martijn: Ja enorm, fantastisch.

 

Arjan: Gigantisch.

 

Martijn: Wat een ongelooflijk fijn verhaal is dat. En dat hebben we nodig. Dan kom je dus weer op die Neo, wij kunnen dat scheppen en daar mogen wij ook aandacht naar toe brengen en heel veel intentie op zetten, want we kunnen dat dus veranderen.

 

Arjan: Eén van die initiatieven die daar ook voor is, is een Facebook actie om een gezamenlijke meditatie te doen, dat is morgenavond om half negen. Daar kun je op inlinken, waar je ook bent, thuis om aandacht en liefde en juiste energie naar deze ontheemde mensen te sturen.

 

Martijn: Mooi hoor, dat dat initiatief er is, fantastisch ga kijken op Facebook, ik ga er ook aan meedoen en ik hoop dat jullie dat ook meedragen, want het is echt de tijd om dat met grotere groepen te gaan doen. Er zijn al heel veel initiatieven in Nederland, maar het blijft nog teveel bij beperkte groepen. We hebben dus echt een netwerk nodig, die overal lichtpuntjes worden, bijvoorbeeld in Brabant is een groep, in Limburg is een groep, in Zeeland is een groep, zo maken we echt een web, een netwerk van bewustzijn. Mind over matter, denk even aan die meneer Emoto, dat wij invloed hebben op het bewustzijnsveld en wij kunnen dat doen en we mogen dat ook gewoon doen. Dus waarom doen we het niet? Omdat we het nog niet gedaan hebben, we gaan het vanaf vandaag doen. 

 

Arjan: Helemaal goed.

 

Martijn: Ja dat brengt ons gelijk op een heel mooi punt, Crowd Power.

 

Arjan: Si.

 

Martijn: Bedoel je dat?

Dat is natuurlijk een onderwerp waar we al eerder over hebben gesproken om met elkaar een energieveld neer te zetten, om te bekrachtigen, om te creëren met elkaar in onderwerpen. De bedoeling is eigenlijk een beetje, dat wij met elkaar onderwerpen gaan, ja gaan voeden vanuit kracht en creatie, dat we met elkaar iets neer gaan zetten vanuit een visie dat we iets kunnen helen. En dat kan zijn een bos, dat je bossen voor je ziet, het kan zijn dat we water helen. Het kan zijn dat we met elkaar  met 10.000 mensen tegelijkertijd problemen laten verdwijnen, doordat er gewoon inzichten komen in de krachten, die de problemen in feite in scene zetten. We kunnen ook naar de oorzaak gaan hoe problemen in elkaar steken. Dus we hoeven niet het probleem op zich alleen maar licht en liefde te sturen, maar we kunnen ook daar achter, we kunnen ook die wezens en die mensen die in die angst zitten, in die traumatiek, die agressie en het willen besturen, dat reptiliaanse gedrag zit daar gewoon in, dat overheersen, die kunnen we dus  in intentie ook die energie sturen. Dat is wel heel belangrijk. En ik denk dat het misschien wel een goede stap is om eerst te beginnen, gewoon met een moment van rust, om eerst met elkaar in verbinding te zijn. Want ja, hoe kun je zoiets neerzetten als we nog geen platform hebben gebouwd.

En ik denk dat het heel fijn is om daar met elkaar, en ik weet niet in hoeverre mensen thuis daar ook aan mee willen doen, dat hoeft ook helemaal niet, dat mag wel, je bent bij deze uitgenodigd, om lekker de ogen dicht te doen en eventjes in de stilte te gaan. Dan doe ik dat ook, even lekker mijn mond zo dicht en eventjes voelen van binnen in de rust....

 

En dat we ons herinneren met elkaar, dat het er heel erg toe doet, ontzettend toe doet, dat wij vandaag er zijn, juist op het moment dat het planetaire bewustzijn zo ontzettend veel verbinding nodig heeft.

Laten we in de energie zetten, een enorme bubbel van Licht boven Nederland, een laag van op 8 kilometer hoogte, van 800 meter dik met de intentie van licht, kracht en liefde. Je mag het voor je zien, je mag het ook voelen, dat je vanuit een heel diepliggend eigen visie, eigen inzicht, mededrager/mededraagster wilt zijn en ook bent, van de grote verandering naar die nieuwe aarde. En je voelt in je hart die compassie om het mee te dragen, ongeacht de verschillen met elkaar. We kijken naar de gelijkenis, naar de verbindingen. En we beseffen met elkaar, dat we ook allemaal in dat energieveld een bijdrage leveren om met elkaar, ook al hebben we elkaar nog nooit gezien, om er wel met elkaar en voor elkaar te zijn. Dat het mogelijk is om de materie te overstijgen. Stuur maar lekker op je eigen wijze veel licht, liefde, warmte, genegenheid, respect naar dit bewustzijnsveld. En ik geef intentie vanuit mijzelf, dat mijn intentie zich helemaal uitspreidt over heel Nederland en helemaal vervlecht en vervloeit met jullie intentie. En als je voelt dat je een intentie wilt sturen vanuit dat veld naar iets wat voor jou belangrijk is, misschien dat je iemand kent in het ziekenhuis, die heel veel licht, kracht en liefde nodig heeft, dan mag je die opdracht geven. En dan mag mijn stukje daar ook in mee, van alle mensen, die meedoen in dit project, in dit grote plan mogen we met elkaar delen.

En als je niet iets voor ogen of in je hart hebt waarvan je denkt, daar wil ik aan mee doen, dan geef je gewoon het potentieel de  onvoorwaardelijke ruimte om deze energie daar lekker te laten zijn. En eventjes lekker even een halve minuut helemaal rust en we zien het gebeuren.

 

Je voelt ook die warmte, je voelt die licht, kracht en liefde door je heen stromen en je voelt ook, dat wij dat niet alleen hoeven te initiëren maar dat er ongelooflijk veel mensen al bezig zijn met deze intenties en dat er ook  andere beschavingen zijn, die dit met ons willen bereiken en ons willen ondersteunen.

Ga lekker de draadjes losmaken, we laten het potentieel daar bestaan en we kunnen allemaal op onze eigen wijze inloggen op het veld op het moment dat dat nodig is. Dit is het platform wat we nu vanavond met elkaar hebben neergezet en het platform is beschikbaar voor alle mensen, ook mensen buiten Nederland kunnen daar zo op inloggen. Als iemand in Duitsland zit, of in Oostenrijk, of in Frankrijk, kan ook zo gewoon dat veld helemaal uitschuiven over zich heen. Het is een veld van liefde, bescherming en respect. We hebben iets heel moois neergezet.

Je mag weer lekker de oogjes open doen, op onze eigen manier terugkeren in dit moment.

Ja, en dit is een fundament waar we nu verder mee gaan werken.

Ik nodig iedereen uit om in te voelen welke thema's we daar voor neer kunnen zetten. En dan kunnen we daar in een andere uitzendingen ook meer aandacht aan geven.

Maar eerst was de verbinding en is die verbinding het allerbelangrijkst.

Ik voel van alles. Iets heel bijzonders. Ik voel allemaal frequenties en verbinding door heel Nederland en van alle mensen die meedoen en ja, tracht zoveel mogelijk mensen te inspireren om hier aan mee te doen. Ook al vinden ze het nog zo gek, lekker aansluiten met elkaar.

Volgens mij zijn we een beetje aan het einde gekomen van de uitzending en ik wil eigenlijk alleen maar zeggen, dat het voor mij een grote eer is om hier te mogen zitten en ik besef gewoon hoe hard we elkaar allemaal nodig hebben. En dat we daadwerkelijk die grootsheid in onszelf kunnen aanwenden en dat we die grootsheid laten prevaleren boven onze meningen over elkaar. Dat is toch echt wel het allerbelangrijkste.

 

Arjan: Nou dankjewel Martijn, heel erg bedankt. Jullie bedankt voor het kijken en heel graag tot een volgende keer.

 

Martijn: Tot de volgende keer.

 

 

 

 

 

 

 

20150911-MvS-Crowd-Power-nr01-Waarom-zijn-wij-in-de-Matrix

 

 

11 sep 2015

 

Martijn:
Ondanks het feit dat wij onszelf niet kunnen zien van harte welkom bij deze live-uitzending van Earth Matters. Mijn naam is Martijn van Staveren.

 

Arjan:
Mijn naam is Arjan Bos. Vandaag hebben we het onderwerp Crowd Power. We hebben in de vorige uitzending al even aangekondigd dat we de titel willen veranderen, Het was heel mooi aan het eind van de vorige uitzending... We houden aan hetzelfde format vast. We hebben alleen nog niet de juiste naam ervoor. Dus voel je weer van harte uitgenodigd om met ons na te denken over hoe ons programma zou kunnen heten.
Vorige keer hebben we de bespreking gedaan van The Matrix I en voordat we verder gaan met De Matrix II hadden we zoiets van laten we nog eens wat verder The Matrix I uit gaan diepen. We hebben teruggekregen van heel veel mensen, dat het heel veel heeft opgeroepen. Het is best wel heftig wat er wordt geschetst.

 

Martijn:
Dat is natuurlijk ook best pittig. Eventjes een soort koppeling maken... Uiteindelijk gaan de uitzendingen allemaal over bewustzijn. Het gaat over verbindingen, over liefde, over kracht en creatie. Hoe we deze wereld naar een menswaardige samenleving kunnen brengen, die in balans is, waarin er ruimte is voor iedereen. Voor alle mensen en ook voor ons verhaal en het verhaal van jullie thuis.
We hebben de afgelopen week heel veel vragen gehad van de mensen die de koppeling goed kunnen vinden. Er zitten heel veel overeenkomsten tussen de film van The Matrix en onze werkelijkheid. We zitten in een model dat behoorlijk beperkend is. En aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen: ik snap er helemaal niets van. Ik heb nog nooit die film gezien en jullie hebben het over zaken, waar ik helemaal niets van snap. Dat is natuurlijk ook zo.
We hebben met elkaar besloten een uitzending neer te zetten – geheel vormloos – die er gewoon mag zijn. Juist vanuit verbinding, waar heel veel communicatie kan zijn. En als die uitzending 10 minuten duurt is het prima en als hij een uur duurt is het prima. Langer dan dat doen we het gewoon niet. Ook om te zorgen dat we weer energie kunnen samenballen.
Wat essentieel is, een stuk waarvoor ik ook ben gekomen, is om een stukje bij te dragen in deze realiteit. Het heeft te maken met wat er allemaal gebeurt op deze planeet. Dus ook de echte actuele gebeurtenissen. Wat er allemaal plaatsvindt op het gebied van globale ontwikkelingen en dan hebben we het echt over de herziening van de gezondheidszorg, die overal gaande is. We hebben het over de onderwijsinstituten. Dat hoort gewoon allemaal bij dit onderwerp. We hebben het over de industrieën, over auto's, brandstofenergie, militaire ontwikkelingen. Het is gewoon enorm. Als je al dit soort zaken buiten jezelf plaatst en je hebt het gevoel dat het niets te maken heeft met het model waar we in zitten, als een soort matrix, dan kunnen er heel veel dwarsverbanden niet op hun plek vallen.
En wat mijn bijdrage betreft, het puzzelstukje dat ik bijdraag, is het buitenaardse contact. Dus het contact met ander dimensionale wezens. En de koppeling van de matrix..... en dit is echt even speciaal voor de mensen, die dit echt nodig hebben om te horen..... en ik voel voor mezelf ook dat dit gewoon belangrijk is om uit te spreken..... dat is dat wij ons eigen bewustzijn verbreden door gewoon onderzoek te doen naar alles wat mogelijk is. Dus het gaat niet alleen over buitenaards contact, maar heeft ook te maken met de modellen van angst, over wat angst is. De modellen van liefde, wat dat is. En is dat allemaal gekaderd binnen het stuk hoe wij daarover hebben gedacht?
Het gaat ook over inzichten over reïncarnatie en over religie. Hoe zit je gedrag in elkaar? Wat voor effect heeft dat op het globale systeem? Dat is het stukje waar het om gaat. Dus door het verbreden van het eigen inzicht, door het bewustzijn te verbreden.
Dat heb ik toch even opgeschreven om er een bepaalde format aan te geven door ons eigen bewustzijn te verbreden met extra kennis en gevoelens ook durven toe te staan. Het maakt niet uit wat die gevoelens zouden kunnen betekenen. Samen met elkaar en op ons eigen persoonlijk level bereiden we het massabewustzijn voor op contacten met ander dimensionale rassen. En dat is het punt waar de mensheid al heel lang in zit. Zoekende hoe zou dat er dan uit kunnen zien. Er zijn heel veel verschillende soorten rassen die te maken hebben met die Matrix. Dus dat zie je ook een beetje in die film van deel I van The Matrix, dat er heel veel verschillende invloeden zijn binnen die matrix. En er zijn bijvoorbeeld E.T.'s, Extra Terrestrials. Dat zijn beschavingen die van buiten de aarde komen.

 

Arjan:
Van buiten de Matrix?

 

Martijn:
Dus ook van buiten de Matrix. Je hebt I.R.'s.....

 

Arjan:
Vorige keer zeiden we dat het hele universum binnen de Matrix valt. Dus in die zin zouden buitenaardsen ook binnen de Matrix vallen.

 

Martijn:
Ja, dat klopt. Dat is ook het lijstje dat ik hier heb. Je hebt E.T.'s, die komen uit het model van de Matrix en je hebt ook E.T.'s, die komen buiten de Matrix vandaan.

Dat zijn dus I.R.'s, Interdimensional Races.

Die komen dus uit een andere dimensie buiten deze Matrix.

Dan heb je nog Multidimensionale Rassen. Dat zijn rassen en beschavingen die super-geavanceerd zijn.

Die komen buiten deze Matrix vandaan, maar die komen niet uit één dimensie.

Dus die zijn multidimensionaal gelaagd. Dus het bewustzijn van hen bestaat uit heel veel verschillende dimensies tegelijkertijd. Het kan zijn dat we door één soort uit verschillende dimensies bezocht worden.

 

Arjan:
Is het dan ook zo dat andere dimensionale buitenaardsen ook nog een soort gekapseld bewustzijn hebben en dat die eigenlijk in essentie ook multidimensionaal zijn?

 

Martijn:
Sommige wel, maar er zijn ook wezens, die niet meer multidimensionaal zijn.

Dat heeft ermee te maken dat het ooit zo was, maar dat multidimensionale deel zit hier in de aarde. Dat zijn wij.

 

Arjan:
Buiten de matrix?

 

Martijn:
Zelfs buiten de Matrix.
Dan hebben we nog de Ultradimensional Races. Dat zijn contacten uit andere multiversa. Dat zijn wezens die niet uit verschillende universa komen, die komen uit het Metaversum. Dat is het hoofdbestanddeel, waar het hele universum uit opgebouwd is.
Het Urantiaboek schrijft daar ook het een en ander over. Het wordt ook allemaal geïnterpreteerd alsof je daar niet bij kunt komen. Dus daarbij worden wij als mens ook weer in een kleinere format neergezet. Als je het nu hebt over bekrachtiging van ons, wie wij zijn, in dit model om daar doorheen te gaan, om onze liefde en die verbinding naar voren te kunnen brengen, dan zullen we dus alles dienen te onderzoeken en dan is het uiterst belangrijk om alle zaken inzichtelijk te krijgen.
In ieder geval bespreekbaar te maken en dat te doen op basis van ons gevoelsbewustzijn. En als er dan ook gevoelens van angst komen, dan mag dat er gewoon zijn en mogen we ons ook realiseren, dat er niets kan gebeuren. Want die gevoelens zijn alleen maar gevoelens. Die zijn gekoppeld aan gebeurtenissen, die er niet daadwerkelijk zijn. Dus de mensheid is wat dat betreft in een fase, waarin ze gaat ontdekken, wat gevoelens daadwerkelijk betekenen.
En daarom ook de koppeling naar deze film The Matrix. En dat is ook zo'n beetje wat ik wilde zeggen, ook naar de mensen thuis. Er is niet alleen buitenaards contact, maar er zijn zoveel lagen binnen onszelf en buiten onszelf, die uiteindelijk – als je het weer terugbrengt naar de kern – allemaal te maken hebben met ons bewustzijn. En dan kunnen we er niet omheen om alles te onderzoeken, ook niet om het model heen dat hier op aarde gaande is.
Je kunt je ook voorstellen, dat op het moment dat zij straks - en dat moment is dus al aangebroken dat hangt echt op dit moment van de persoonlijke situatie af hoe je ermee omgaat..... maar wereldwijd zal dit model zich compleet uitrollen en er is enorm veel moed voor nodig voor heel veel interdimensionale rassen om daarin te ondersteunen omdat ook zij te maken hebben met de angst en de traumatiek binnen het planetaire bewustzijn van de aarde.

 

Arjan:
Ook de mind control?

 

Martijn:
Ook de mind control. Dat heeft alles te maken met onze rol. Op het moment dat we dat niet zouden onderzoeken, dan bereiden we ons niet echt voor. Dat is heel belangrijk. In mijn leven hier op aarde heb ik onvoorstelbaar veel gesprekken en communicaties gehad, die niet alleen verbaal zijn. op basis van de inhoud waar ik het nu over heb. Dat we durven te bekijken wat allemaal mogelijk is.
Want op het moment dat die contacten letterlijk helemaal open gaan.... dat het massabewustzijn dus echt in beweging komt, en dat komt..... dat is een hele mooie ontwikkeling. Dat gaat gewoon gebeuren dat de mensheid voorbereid is op een stukje herkenning. Dat is het, dat je gevoel voorbereid is.
Vandaar The Matrix. The Matrix is natuurlijk in een bepaald model neergezet zodat wij het kunnen begrijpen. Daarom hebben we er ook die slideshow de vorige keer ingezet.

 

Arjan:
We hebben het over interdimensionaal contact met buitenaardse wezens. We weten nu dat er een spectrum is van welgezind, minder gezind en helemaal niet gezind. Als je contact krijgt..... Als ik voor mezelf spreek ben ik daar ook niet helemaal lekker mee. Hoe herken ik dat wel of niet goed is, wat ik tegenover me heb? Of ik veilig ben? Heb je daar wat leidraad in? Stel je voor dat dat contact komt.

 

Martijn:
Dat is een mooie vraag. Het hangt er natuurlijk allemaal vanaf hoe je je op dit moment ontwikkelt en dat is precies ook het kernpunt van de hele gebeurtenis. Dat wij op dit moment heel erg durven zoeken binnen onze persoonlijkheid naar wat die persoonlijkheid nu eigenlijk probeert te maskeren.
Dan kun je zeggen: hoe werkt dat dan?..... Welk thema loopt er in je leven voortdurend door je gevoelsbewustzijn heen? Welke grondtoon draag je in je gevoel?
Er zijn een heleboel mensen, die stappen vrolijk 's morgens op de fiets of in de auto en die gaan lachend naar het werk. Ze gaan aan de slag, maar heel diep van binnen is er eigenlijk een soort verdrietige energie. Dus daar mag je best naar gaan kijken juist op dit moment. Waar is dat aan gelinkt? Komt het door het werken dat ik niet gelukkig ben of zit dat gevoelsbewustzijn, die grondtoon al zo diep, dat dat gelinkt zit aan gebeurtenissen in dit leven. of stamt het ergens anders vandaan. En hoe kom je daar los van? Dat stukje te onderzoeken..... Het gaat erom hoe herken je het, wat doet het met je? Op het moment dat jij helemaal in je rust zit, dat je in je persoonlijkheid ontladen bent, dat je geen energieën bij je draagt die niet van jou zijn. Dat je je daarvan bewust bent. Dat je ook in je autoriteit zit, in je besluitvorming, dat je kunt kiezen. Als je weet dat je keuzes gebaseerd zijn op je eigen besluit dan is er iets in je gevoelsbewustzijn dat als een fundament werkt op het moment dat je in contact komt met ander dimensionale rassen – wat voor soort ook – dat je dus niet meer die grondtoon vanuit je persoonlijkheid vanuit onzekerheid en angst in je draagt, maar dat je kunt staan en dat je tegen de andere beschaving kunt uitstralen: jij mag er ook zijn. Of dat nu positief of negatief is, dat maakt helemaal niet eens uit. Het bijzondere van de mens is, dat de mens in staat is om invloed te hebben op het veld van een ander. Als jij of ik nog zwaar in de angst zit, dan heeft dat invloed op het astrale en morfische veld van dat andere wezen. Vandaar dat ik daar ook wel eens iets over zeg, omdat als je dat niet opruimt, kan het zo extreem werken dat andere beschavingen daar letterlijk iets van ondervinden.

 

Arjan:
Persoonlijke ontwikkeling is eigenlijk een must als voorbereiding om ander contact aan te gaan.

 

Martijn:
Absoluut. Persoonlijke ontwikkeling is natuurlijk een heel ondergesneeuwd begrip, want het gaat uiteindelijk om persoonlijkheidsontwikkeling. We zitten nu in een situatie dat we hier op aarde aanwezig zijn en we weigeren vaak als collectieve beschaving om onze persoonlijkheid onder de loep te nemen. We praten wel allemaal over respect en mensen hebben het over onvoorwaardelijke liefde. Maar hoe onvoorwaardelijk is liefde en hoeveel betekent respect nog voor jou op het moment dat je het niet eens bent met een ander en je wilt die ander dus onderuit halen. Wat gebeurt er dan in je systeem? Het ene zeggen, het andere doen. Het ook werkelijk uitdragen, dus blijven bij gevoelens, waar het om gaat, is een heel belangrijke oefening. Op het moment dat we dat niet eens machtig zijn binnen dat stuk waar we nu zitten als persoon, willen wij dan vertegenwoordiger van de aarde naar andere beschavingen zijn?
Er spelen nog heel veel dingen mee: persoonlijke ontwikkeling is inzicht verschaffen en doordat je inzicht hebt in wat er gebeurt binnen jezelf kun je creëren, wordt je creatievermogen bekrachtigd. Dan kun je ook voelen, zonder allerlei randverschijnselen, wat je in je leven wilt creëren, waar je voor gaat, welke talenten je hebt. Daarnaast kun je ook nog leren dat je manifesteert.
Dat is waar het allemaal om gaat in het universum. Dus niet waar ik het over heb op zich. Waar het in het universum om gaat is dat deze fysieke realiteit het gevolg is van het onbegrepen morfische veld van ons, waar we werkelijk uit bestaan. Die gevoelens, die we nu in ons fysieke lichaam hebben, daarmee beïnvloeden we het morfische veld, waardoor er een situatie ontstaat in ons leven, waar we niet gelukkig mee zijn. Dus we creëren het inderdaad zelf. Wil je daar doorheen, dan kom je ook de modellen tegen van je minder prettige dingen. Dat is alleen maar fantastiscch.

 

Arjan:
Ik kan me voorstellen, dat mensen het een beetje opvatten dat je half verlicht moet zijn of jezelf helemaal gelouterd hebben om überhaupt te denken dat je aan inter-dimensionaal contact kunt beginnen. Als ik kijk naar de huidige ontwikkelingen op de aarde, wat er astraal is en allemaal in de geschiedenis is gebeurt..... Ieder heeft zijn eigen pakketje shit meer of minder opgelost. Je gaat niet krijgen dat iedereen als een boeddha of gelouterd persoon daaraan gaat beginnen. Er zijn hele lagen in waarin je vrij bent van angst. Dat is voor iedereen verschillend. Zeg jij: als je niet vrij bent van angst of niet voelt dat je in jezelf kunt staan, in je eigen waarheid, dat (je dan niet) kunt ontmoeten wat zich aandient? Om er dan maar niet aan te beginnen? Net zoiets als: je bent niet een beetje zwanger, je bent wel of niet zwanger. Je staat in jezelf of niet. Als je niet in jezelf staat er niet aan beginnen?

 

Martijn:
Ik heb wel eens dames gesproken die tegen me zeiden: Ik voel me een beetje zwanger. Dus dat kan kennelijk toch. Ik snap wat je zegt. Het gaat er niet om dat we verlicht dienen te zijn. Dat is überhaupt in de status waarin we zitten als individu of beschaving nu niet aan de orde. Waar het om gaat is dat wij beseffen, dat we bestaan uit een morfisch veld en dat we hier op aarde leven in het morfische veld van deze prachtige planeet, waar de basiscodes van schepping liggen opgeslagen. Wij leven dus in dat morfische veld en wat zo ontzettend belangrijk is, is om te beseffen dat wij hieruit kunnen komen. Dus beseffen dat codes van de Matrix die ons op dit moment besturen gekoppeld zijn aan het massabewustzijn. Het massabewustzijn, dus het geheel op zich, is de kracht, die we met elkaar hebben gecreëerd en in stand houden. Het gaat er niet om of Martijn, Arjan of de mensen thuis verlicht moeten zijn. Het gaat erom dat we allemaal in onszelf een bepaalde reflectie kunnen toepassen, iets kunnen ontwikkelen en dan ontstaat er dus..... Al zouden we dan 3 of 4 procent bereiken van die verlichte staat, dan hebben we al invloed op dat massabewustzijn. Dat is wat er nodig is en daar liggen ook de boodschappen van religieuze organisaties in, dat het om respect gaat.
De modellen eromheen drukken ons voortdurend uit de autoriteit en uit onze eigen scheppingskracht. Het gaat daadwerkelijk om het herscheppen, het upgraden van het massabewustzijn, van het planetaire bewustzijn.
Op het moment dat dat verandert – dat doen we nu al – kunnen we met elkaar frequenties creëren waardoor andere bewustzijnsvelden, andere beschavingen hier ook letterlijk kunnen zijn. Dan kun je elkaar waarnemen en kun je echt even knuffelen. Dat kan dus allemaal.
De mensen zitten vaak heel erg in het spirituele stuk..... ik ben zelf een buitengewoon spiritueel mens, alleen ik heb geen format daarin. Daarvoor heb ik te veel gesprekken gehad met andere wezens, andere beschavingen en ze hebben daar ook allemaal dezelfde opvatting over.

Nu ga ik iets heel geks zeggen- dat een mens beter een atheïst kan zijn en zich krachtig kan ontwikkelen binnen de eigen persoonlijkheid om daarna te ontdekken dat hij onderdeel is van een gigantisch netwerk van bewustzijn, verbinding en kracht. Vanuit dat stuk, als we daarin terechtkomen, zullen we ervaren wat die kracht is en waar dat vandaan komt. We proberen alles te beredeneren. Ik vind het een heel interessant onderzoeksveld.

 

Arjan:
Weet je dat je een sterke persoonlijkheid moet hebben om hem uiteindelijk teniet te doen.

 

Martijn:
Precies. Daardoor krijg je een andere gevoelsbeleving. Je wordt wat wereldvreemd. Net als ik wereldvreemd overkom voor veel mensen... Heel veel mensen zeggen: nee, helemaal niet, het is gewoon heel duidelijk. We gaan naar een andere vorm van communiceren.

 

Ik heb je ook wel horen zeggen: ik loop altijd uit de pas. Dat probeer ik ook en op het moment dat ik me ergens aan conformeer, toch in een collectieve stroming meega, dan voel ik dat fysiek in mijn lijf.

 

Martijn:
Ja

 

Arjan:
Dat is ook annex met hoe we in de Matrix aangesloten zitten op het collectief bewustzijn. Kun je daar nog iets over vertellen? Hoe je dat praktisch doet in je leven?

 

Martijn:
Alles draait om alertheid en waakzaamheid. We zijn allemaal ondergedompeld door prikkels van buitenaf. We denken dat we zelf denken, maar we denken eigenlijk binnen de modellen die ons worden opgedrongen. Dat is één. Dat zijn maatschappelijke modellen. Je hebt amper tijd om nog na te denken om een moment rust te creëren. Voor je het weet is het 4 uur en staan de kinderen op de stoep - met alle plezier-, maar het is wel weer een prikkel van buitenaf. Zo gaat het de hele dag door. Er zitten allemaal modelletjes in.
De mensheid zit nu voor heel lange tijd – langer dan we ons ooit kunnen voorstellen – in een soort massahypnose. We zijn bezig om uit die massahypnose te ontwaken. Daarin is alertheid en waakzaamheid één van de belangrijkste punten. Niet de alertheid en waakzaamheid naar buiten toe, maar hier naar binnen. Op het moment dat ik besef wat ik aan het doen ben -even refererend aan de film van de vorige keer, de dame in het rood- dat je dus alert bent: dit zou wel eens iets anders kunnen betekenen. Wat gebeurt er nu met mij? Ik merk ineens dat ik mijn aandacht focus op ietswaar het helemaal niet om gaat, want het gaat eigenlijk om dat stuk. Het heeft alles met training te maken. Als je het woord mind control gebruikt, dan is er ook nog iets positiefs aan voor onszelf. Dus dat wij controle krijgen over onze eigen mind, over wat we zelf denken wat we denken, dat we sturing kunnen krijgen in ons denken, want er zijn op deze aarde technologieën van zeer geavanceerde mensengroepen actief om de mensen letterlijk te besturen in hun gedachtevorm. Dat gebeurt onder andere met technologie en frequenties.
Dus alertheid is het belangrijkste. Daar kun je weken over spreken. Dat is natuurlijk ook het meest belangrijke. We tippen hier wat dingen aan. We leggen ook geen format neer. We bespreken met elkaar de route waar je overheen kunt lopen. Dat betekent dat je altijd bij jezelf naar binnen gaat. Niemand kan voor de ander zeggen hoe dat werkt. Je kunt dat alleen maar zelf voelen, maar dat betekent wel dat je waakzaam bent over je eigen gedrag en gemoedstoestand....
Ik neem een voorbeeld: de 2e Wereldoorlog. Massa's mensen stonden daar tegelijkertijd een groet te doen. Zij zaten in die collectieve situatie, in die groepsverbinding. Op een gegeven moment is dat uit elkaar gevallen. Ze werden gedwongen, maar het heeft alles te maken met het feit dat wereldwijd niet meer geaccepteerd werd, dat het gebeurde. De grootste invloed is geweest, dat het massabewustzijnsveld van die mensen bestookt is geraakt met andere gedachten, een andere morfische veld energie. Dat is de kracht van wie wij zijn, als we ons eigen morfische veld kunnen opschonen. We kunnen waakzaam, alert zijn en zelf creëren binnen wat we werkelijk voor ogen hebben. Dat doen we door erover te spreken. Bij het spreken doen we dat door er beelden bij te zetten. Door er beelden bij te zetten worden gevoelens erbij gehaald. We geleiden het zelf. Daar anticiperen rassen op. Dus wij zijn de sleutels.

 

Arjan:
Daar komt net een vraag binnen. Je hebt het over grote veranderingen, die nu in beweging zijn. Kun je daar iets meer over vertellen? Je ziet van alles op ons afkomen. Je begon er ook al even over.

 

Martijn:
Een van de belangrijkste zaken..... Kijk maar naar de tendens hoe mensen zelf gaan onderzoeken..... 10 jaar geleden kon je als regering nog de hele mensenmassa met een kluitje in het riet sturen en dat is nu niet meer zo. Er is gewoon verzet. We zitten met grote aantallen mensen naar het televisiejournaal te luisteren, maar de mensen voelen dat dat niet klopt. Dus die afstemming op die grote collectieve leugen wordt steeds krachtiger. Die beweging is niet meer te stoppen.
We zitten vandaag op 11 september. Dat is natuurlijk een heel prachtige datum om ook weer te transformeren met elkaar. Ook dat wordt onder het vloerkleed gehouden. Maar er zijn zo ontzettend veel versies die aan het licht zijn gekomen. Dat is niet te stoppen.
Wat ik erover kan vertellen: volg de beweging, die je om je heen ziet. Dat is in alle vormen en soorten zo. Dat heeft ook te maken met gezondheid. In Nederland zijn er heel mooie projecten gecreëerd door een zaadje te planten, waardoor er andere vormen van onderwijs kunnen zijn. Dat is magnifiek. Ouders, maar ook leerkrachten nemen ontslag om een bijdrage te kunnen leveren aan een nieuw model. Dat kun je niet bedenken, alleen maar voelen. Het gevoelsbewustzijn is zo sterk. Op hetzelfde moment zijn die krachten die bezig zijn het model te controleren bezig om het hele bewustzijnsveld weer te controleren door negatieve berichten te sturen Dus het is een heel belangrijke beweging die echt niet meer te stoppen is.

 

Arjan:
Je voelt het ook. Vanmiddag moest ik naar de Mitra (=een winkel) om deze statafel te huren. Daar sprak ik met de verhuurster. Ze vroeg: wat gaan jullie daarmee doen? Ik legde het uit. Ik ga daar met een Fries een programma mee doen. Waar gaat het over? Legde het uit. Daar wist ze ook van alles van. Haar man was ermee bezig. Dat hoor je zoveel. Ze zei, dat ze heel veel mensen kende, die voelen dat er iets niet meer klopt. Het begint echt lekker naar de oppervlakte te komen.

 

Martijn:
Het zijn allemaal laagjes. Als je op een verjaardag zit kun je nog wel spreken over 9/11. Iedereen heeft daar wel een mening over, heeft er een gevoel bij. We kunnen spreken over de gaswinning in Groningen. Net is bekend geworden dat meester Spong als advocaat optreedt om een massaclaim, een strafrechtelijk onderzoek naar de N.A.M. in te stellen. Dat kan allemaal gecreëerd worden omdat mensen met elkaar voelen, dat a) samenwerking nodig is. Verbinding is heel belangrijk, want zonder dat redden we het niet. En dat we allemaal weten, voelen: hier klopt iets niet. Die beweging is zo enorm groot. Dat is fantastisch. Dat moet je in het groot zien. Vandaar dat het hele verhaal in feite is dat we in een enorm shiftproces zitten.
Voor ik geboren werd in mijn fysieke lichaam heb ik al gezien, dat de aarde niet shift naar een andere realiteit. We gaan ook niet naar een 5e dimensie. De aarde gaat ook niet naar een andere plek toe, maar er gebeurt iets fundamenteels in het morfische bewustzijn binnen ons en daardoor bij de aarde – dwars door het universum heen – waardoor de mens geüpgraded wordt in haar vermogen. Dat is een oeroud vermogen dat we al heel lange tijd hebben.

 

Arjan:
Is dat een vierde trap waar je net over sprak? Je hebt geclassificeerd dat er buitenaardsen zijn, interdimensionaal..... Wat was de laatste trap?

 

Martijn:
Dat zijn Ultradimensionals. Die hebben direct contact met het metaversum, de hoofdbron van het universum.

 

Arjan:
Is dat ons thuis, onze oorsprong?

 

Martijn:
Ja, dat is onze oorsprong. Dat is ook het belangrijke. Ik zeg weleens: ik kom uit de toekomst van mijn bewustzijn..... Wat ik vertel is dat het zielsvermogen van alle mensen dat in ons zit uit een andere tijdsspanne komt. Wij noemen dat lineair uit de toekomst, maar het komt eigenlijk niet uit de toekomst waar we nu in zitten. Het komt uit een andere toekomst. Dat is een toekomst waar iets is gebeurd, dat te maken heeft met het beëindigen van het bewustzijnsveld, waaruit wij zijn gebouwd. In het metafysische scheppingsveld is iets gebeurd, waardoor de lijnen als het ware verstoord zijn geraakt.
Denk even aan Emoto. Kennen we vast allemaal wel. Hij heeft het waterkristal onderzocht en dan zie je dat het bepaalde vormen heeft. Wij hebben het vermogen om met liefde en intentie aanpassingen te verrichten aan dat veld. Dan zie je dat met angst, negatieve gedachten of muziek dat energieveld verandert. Dat is wat er simpel gezegd gebeurt. Onze bewustzijnsfrequentievelden zijn verstoord geraakt, waardoor we geen toegang meer hebben tot lagen waar wij vandaan komen. Op het moment dat dat zich herstelt, gaan we dwars door die gevoelens heen en krijgen ook al die opgelegde en gedicteerde emoties, die niet van onszelf zijn, maar uit de matrix in ons zijn gekopieerd, letterlijk te voelen. Als je daar doorheen durft te gaan – dat is ook onze taak – dan komen we in het bewustzijnsveld dat nog volledig intact is en worden we er weer op aangesloten.
Dan komt alles in een ander daglicht te staan. Dat betekent niet dat we door het hele reïncarnatie model een kruis hoeven te zetten, maar het is veel groter dan we er op dit moment van zien.
Het betekent ook dat het hele astrale, het auragebied en hoe de chakra's zijn opgebouwd een misinterpretatie is geweest op basis van hoe wij nu functioneren. Daardoor is het wel kloppend op dit moment.
De Ultradimensionals die ook de aarde uiterst voorzichtig bezoeken – dat is echt onze familie – zijn de wezens die vanuit het nulveld existeren. Bestaan vanuit het nulveld. Daar zit geen plus en min in. Het is pure scheppingskracht. Het is pure rust en vrede. Dat is pure liefde. Dat is pure stilte. Sereniteit.

 

Arjan:
Dan hebben we het niet over de Siriërs of de Arcturianen. Is dat van een heel andere orde?

 

Martijn:
De Siriërs en Arcturianen ( Arcturiërs , Arcturiers) zijn gelinkt aan dat bewustzijnsveld. Hebben daar direct wat mee te maken. Zijn daarom ook heel erg afwachtend wat wij gaan doen, hoe wij ons ontwikkelen. Snappen heel goed dat dat jij nu Arjan bent, ik Martijn en de kijkers thuis ook zijn zijn wie we niet denken dat we zijn.

Zij wachten tot we in die persoonlijkheid iets durven ontdekken. Op het moment dat we dat doen wordt echt wel wat van ons gevraagd, maar het kan makkelijk, het is allemaal niet zo moeilijk. Je moet alleen die bereidwilligheid durven hebben om de toegang tot jezelf te durven zijn, dat je dus überhaupt van het leven mag genieten. Er zitten zulke fundamentele, heel essentiële en ook heel simpele blokkades en overtuigingen in ons systeem, die zo sterk zijn. Dat linken we te veel naar vorige levens, waardoor er een afleidingsmanoeuvre ontstaat door het moment van nu – want de kracht van de schepping bestaat alleen in het nu – waardoor we die vaak missen. Dat stukje mogen we gewoon onderzoeken. Dat is toch fantastisch?

 

Arjan:
Het in ongelofelijk.

 

Martijn:
Hoe mooi kan het zijn? Alles is bespreekbaar. Er zijn ook wel eens mensen die dat niet leuk vinden. Dat begrijp ik, want ik vind het ook niet leuk, maar het mag er wel zijn.

 

Arjan:
Nog een vraag die teruggaat. Wanneer kunnen we gaan knuffelen met de buitenaardsen?

 

Martijn:
Op het moment dat we onze vermogens upgraden. Er zijn verschillende meningen over het vermogen van onze fysieke hersenen. We zitten nu op een vermogen van 6 procent. Er worden door neurowetenschappers allerlei testen gedaan over hoe de hersenen werken. Als wij gaan beseffen dat onze hersenen in feite een interpretatiemodel zijn van de signalen van buitenaf, dan kunnen we zeggen..... wij kunnen nu even gaan huggen, knuffelen..... maar op basis van de prikkels die eraan komen, weten we dat dat kan.
Op het moment dat in jouw omgeving andere bewustzijnsvelden zijn die je niet herkent – die zich dus laten zien buiten de 6 procent – linken die als het ware in onze veldenergie op een ander circuitgedeelte van de hersenen. Dan zul je die wezens niet herkennen.
Het is heel belangrijk dat wij gaan beseffen dat er voortdurend prachtige mooie beschavingen op aarde aanwezig zijn, die ook met ons willen knuffelen. Als je vraagt: hoe kun je dat dan doen? Dat heeft dus met ons vermogen te maken. Ons vermogen is inherent aan de hersencapaciteit, maar meer aan de frequentie. De hersenen hebben allemaal verschillende frequenties. Je hebt de alfa, bèta, theta status. Er zijn nog veel meer frequenties dan die. Dat is allemaal gebaseerd op gemoedstoestand.
We komen weer op het punt terug. Op het moment dat jij helemaal in je vrijheid kunt zijn – wat niet wil zeggen dat je compleet vrij hoeft te zijn – dat je iets helemaal kunt opruimen, gebeurt er iets essentieels in de gemoedstoestand, waardoor de hersenen fysiek veel ontvankelijker zijn om die andere velden te detecteren. Op dat moment kunnen die andere prachtige mooie wezens je gewoon zo aanraken.
Er zijn te veel leren en groepen op aarde die met spiritualiteit bezig zijn die roepen dat dat niet kan omdat het uit een astrale wereld komt en dat deze wezens er helemaal niet op uit zijn om contact met ons te hebben. Niets is minder waar. Ze vinden het fantastisch om met ons te communiceren en te zijn. Ze hebben daar ook heel veel baat bij voor zichzelf, het eigen bewustzijn, om het contact met ons te herstellen. Het is helemaal niet zo dat het allemaal is van buiten ons, maar we hebben een heel belangrijke rol.
Dat is ook waarom in het hele traject van zelfinzicht, kennis, niet alleen de vraag wie ben ik, maar ook een stukje inzicht, over hoe de wereld in elkaar zit, zit. Hoe het ooit zo kon zijn, dat er überhaupt mensen aan de macht zijn gekomen, die de macht van ons hebben gekregen? Wat voor massahypnose technologie zit daarachter zit? In wat voor bewustzijnsvelden zit dat? Laat het maar eens open komen. Laat ze maar eens voor de draad komen in het licht. Het ongeziene heeft macht. Tijd om dat lekker te gaan zien.

 

Arjan:
Ik ben heel benieuwd.
We hebben over de mail een vraag van Geert gekregen. 'Ik ben benieuwd wat jullie zeggen van de video's, die sinds enige tijd opduiken over de flat earth. Mijn eerste indruk was dat dit misleidende info is om verwarring te zaaien. Na het luisteren naar de verhalen van Martijn heb ik het gevoel dat hier meer over te zeggen is.'
Ik moet zeggen dat ik hetzelfde dacht. Dat is te outrageous voor woorden. Als je door een sterrenkijker kijkt zie je dat alles rond is. Hoezo zou de aarde dan plat zijn? Als je daar eens wat meer induikt heb je wel wat steekhoudende argumenten. Voor mezelf: ik weet het ook niet meer.

 

Martijn:
Geert, dank je wel voor je vraag. Het is een heel interessante vraag want dat is een heel hot item. Er verschijnen verhitte discussies over. Ook daarin verliezen de mensen die de discussies leiden vaak direct het respect uit het oog voor elkaars zienswijzen. We kunnen ons niet steeds terugwerpen op het stukje universitaire scholing of ook dat wat we kunnen onderbouwen aan de hand van kennis.
Wat is kennis? Kennis is gebaseerd op het overdragen van informatie van de een naar de ander. Als die informatie niet juist geïnterpreteerd is of als het gevoel van de kennis niet op de juiste plek gevoeld wordt, dan is het heel gevaarlijk om kennis van me over te nemen. En daarom niet minder waardevol.
Platte aarde of niet platte aarde? Ik kan alleen spreken op basis van wat ik zelf meemaak. (Door) Wat ik gezien heb, doordat ik in andere bewustzijnsveld energieën ben geweest, meegekeken heb hoe andere wezens daarnaar kijken, kan ik een voorbeeld geven.
Mensen verwijten me wel eens: jij geeft niet echt een direct antwoord op de vraag. Het is misschien ook veel beter om (zelf) een reactie te geven. Om het zelf te kunnen voelen: wat zit daar achter? Want als ik daar een antwoord op geef: Geert, de aarde is plat. Wat zeg ik dan? Dan zeg ik dat het niet mogelijk is dat hij rond is.
Dan geef ik eigenlijk een heel direct antwoord. Alles draait om hoe wij waarnemen. De hele realiteit hangt af van de waarnemer, waarneemster en het interpretatiemodel daarachter.
Ik ben in andere bewustzijnsvelden geweest. Ik ben meerdere keren uit deze Matrix geweest. Veelvuldig zelfs. Daarom durf ik ook hierover te spreken. Ik heb gemerkt dat op het moment dat je terugkeert in deze Matrix, in dit deel van de controlled universe..... die veldenergie gaat dwars door het universum heen..... Dat is een bepaalde frequentie waarin we mentaal zijn opgesloten en toch nog daarbinnen de schepping in ons dragen. Dat benutten we liever niet want dan komen we allerlei dingen tegen.
Ik heb gemerkt dat als je uit de Matrix bent, de controlelaag, en je keert daar weer in terug..... Wat er dan gebeurt is dat er een krachtig soort magnetisch effect ontstaat aan deze kant in het brein. Dat is een soort 'mindband'. Dat zijn programma's die ergens via een bepaalde supertechnologie op de hersenen worden toegepast. Ik voelde dus letterlijk een enorme verandering in het krachtveld en ik zag het universum ook een andere vorm krijgen.
Dus wij hebben allerlei modellen. De wetenschappers vallen elkaar ook allemaal over de voeten wat voor model het universum zou hebben, terwijl we allemaal uit onderzoek weten – Science heeft daar heel uitvoerig over gepubliceerd – dat het universum een hologram is in onze mind.

Wat ik heb gemerkt bij die reis terug naar de Matrix, is dat hele vorm van het universum verandert.
Ook dat er een gat ontstond waardoor ik de aarde in verschillende vormen heb gezien. Niet plat, ook niet rond, maar in een vorm die multidimensionaal, ultradimensionaal is.
Dat kunnen wij dus niet bevatten omdat we het binnen die 6 procent, die we hebben, geen vorm kunnen geven. Wat ik dus wil zeggen is dat alles gebaseerd op ons waarnemingsvermogen en onze capaciteit.
Ben ik dan een bijzonderder mens dat ik dat weet? Nee, helemaal niet. Absoluut niet.
Ik ben alleen degene die dat met woord en beeld een bepaalde vertaling kan geven. Dus een platte aarde kan (= is mogelijk) op het moment dat je je bewustzijnsveld wijzigt.
Wat magnetisme is, is niet alleen maar zoals de wetenschap het ziet, maar heeft alles te maken met het scheppingsvermogen van de mens. Het is allemaal heel erg interessant. Je kunt het dus waarnemen als een platte aarde, ja, anders zouden we zeggen dat duizenden mensen gestoord zijn en dat is te eenvoudig.

 

Arjan:
Dingen bestaan bij de gratie van de waarnemer.

 

Martijn:
Natuurlijk.

 

Arjan:
Alle mogelijkheden zijn in elk moment aanwezig.

 

Martijn:
Natuurlijk.

 

Arjan:
Dit is één mogelijkheid, die de rest van de mogelijkheden op dat moment implodeert tot deze enige mogelijkheid.

 

Martijn:
Denk maar aan de staat van hypnose, waarin mensen iets waarnemen wat er voor onze waarneming totaal niet is en toch nemen zij dat waar. Dat komt omdat er een interpretatie is van een instructie, een opdracht van een hypnotiseur. Daar draait het om. Er zijn krachten, die dit hele model onder controle hebben gebracht binnen een bepaalde frequentie, die ervan uitgaan en er op rekenen dat wij – doordat we maar in die 6 procent zitten en geen respect in ons dragen – voortdurend met elkaar in discussie gaan in plaats van de armen ineen te slaan en tegen elkaar te zeggen: We vergeven elkaar. We gaan nu eens gewoon kijken hoe we met elkaar iets vanuit het gevoel kunnen bereiken. Zo simpel is het.

 

Arjan:
Het is vandaag 11 september... dat is een heel bijzondere datum in de Matrix (vanwege) wat 14 jaar geleden gebeurde, als we even kijken naar wat de samenleving grotendeels ervan denkt. Alhoewel het ook weer op losse schroeven staat dat het gebeurd is door vliegtuigen die daar in zijn gevlogen, eigenlijk door vuur. De meeste mensen die erin duiken - die buiten het 8 uur journaal kijken – die denken dat het gebeurd is door bommen, die zijn geëxplodeerd. Als we Judy Woods presentatie bekijken, die heel feitelijk heeft waargenomen “wat gebeurt hier nu werkelijk?”, dan zien we dat het een dematerialisatie is.
Kunnen die slides in beeld blijven? Dit is het boek van Judy Wood die zegt: Where did the towers go? Zij heeft een heel minutieus onderzoek gedaan. Zij is wetenschapper. Als je haar presentatie bekijkt, dan krijg je echt iets mee. Zij zegt dat directed free energy weapons iets gedaan hebben op dat moment op 9/11. Hier zie je een hele stofwolk. Zij zegt: Normaal als een gebouw instort dan heb je een derde aan puin. Het was 111 verdiepingen hoog, geloof ik. Er was iets van anderhalve verdieping puin. Dus er is gewoon heel veel niet meer over.
Je ziet linksonder een heel grote stalen kolom van 30 verdiepingen. Een ongelofelijke gigantische gehard stalen kolom. In een kwestie van seconden verdwijnt hij tot stof.
Er zijn ook meer bijzondere dingen waargenomen. Dit is aan de Maine River, ongeveer een mijl, 1,6 tot 1,7 kilometer verderop. Je ziet een politieauto die helemaal is verpulverd aan de voorkant, maar aan de achterkant zou hij zo uit de garage kunnen komen. Bovenop is gewoon nog een lamp, waarmee helemaal niet is gebeurd.
Dat zie je ook meer. Dit is ook op 1,7 kilometer afstand. Hier zie je dat organisch materiaal in zo'n auto niet is aangetast, terwijl je kunt dat het gigantisch hoge temperaturen geweest zouden moeten zijn geweest. Zou je zeggen. Als we het in de context van de Matrix plaatsen – wat ik er dan van gezien heb – dan kan ik aan deze plaatjes zien dat er heel andere dingen gebeurd zijn dan dat we op het nieuws te zien hebben gekregen.

 

Martijn:
Absoluut. Vooropgesteld: Ik ben geen 9/11 specialist. Ik heb er natuurlijk ook wel over gehoord en gelezen. Op mijn eigen manier heb ik er ook naar gekeken, maar dat zegt allemaal niet zo veel. Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen: Het klopt niet. Dat weten we allemaal. Waar ik naar kijk en dat is meer waar mijn expertise ligt, is wat het doet met het menselijk bewustzijn. Ik heb daar heel heftige krachten bij gezien en gevoeld, omdat ik dat dus ook waarneem. Het waren heel heftige beleidswijzigingen in het veld van de aarde. Ik weet ook dat heel veel mensen wereldwijd hebben gezegd: Deze dag heeft alles veranderd voor de mensheid. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Er is iets fundamenteel veranderd. Dat zijn niet een paar mensen geweest, maar gigantische aantallen. Mensen hebben gevoeld, buiten deze ramp om, dat er echt iets fundamenteels veranderd is in het bewustzijnsveld van de aarde.
Ik heb ook wel eens foto's van auto's gezien van heel grote parkeerplaatsen, helemaal buiten het gebied waar die torens zijn ingestort, die compleet verpulverd en gesmolten waren. Motorblokken waren helemaal weggesmolten en achterkanten van de auto's stonden keurig netjes nog op hun plek.
We kunnen gewoon concluderen dat er op deze aarde wapensystemen intact zijn, volledig operationeel, die alleen worden ingezet als dekmantel om iets te verhullen wat we anders zouden ontdekken.
Er zijn uitvoerige onderzoeken en ik wil ook iedereen echt uitnodigen om die onderzoeken te gaan lezen. Ga naar lezingen toe. Ga eens kijken wat er allemaal over geschreven is. Er wordt zo veel duidelijk binnen de Matrix, wat deze groep achter de schermen, die in feite nu zichtbaar aan het worden is, allemaal aan het doen is. Alles is gebaseerd op het wegnemen van vrijheden en het compleet leeg pulken van ons wezen, van onze kracht. Dat mensen steeds meer in de ontmoediging terechtkomen en (we) ons steeds meer gaan overgeven.

Er komt een vraag binnen. Wat is de waarde van gezag? Waarom onderwerpt de mensheid zich aan de elite via de regeringen?
Dat is allemaal op basis van gevoel. Op het moment dat wij denken in een gevoelspositie te zitten, dat wij steun nodig hebben, het zelf niet kunnen, dat we te klein zijn om zelf iets op te lossen. Ons wordt dagelijks getoond wat voor criminaliteit er is. Dan hebben we ook steeds meer controle nodig. We kunnen er ook niet omheen dat we nu geen justitie en politie nodig hebben, want als we naar een andere wereldwijde samenleving willen, zal ook dat in transitie stapje voor stapje omgebouwd moeten worden.
Ik ben geen zwever. Ondanks mijn waanzinnige verhalen ben ik gewoon een fundamenteel gegrond mens. We zullen met elkaar ook daardoorheen moeten gaan wandelen. Als we 9/11 gaan doorzoeken dan komen we nog heel wat interessante zaken tegen. Als je het helemaal goed durft te onderzoeken, is het een agenda die uitgerold is, dat gewoon gaat – dat weten we inmiddels – naar installatie van een wereldorde. Ik wil zeggen: Dat is al gebeurd. Die wereldorde is er al. Die wordt niet in september bekend gemaakt. Het Vaticaan gaat niet iets aankondigen op dat gebied. We zitten er met spaties weg onze ogen en voeten recht bovenop. We kijken ernaar, maar we zien het niet. We proberen door allerlei doemscenario's voorspellingen te doen, terwijl we er middenin zitten. We mogen gewoon wakker worden.
De reden waarom we nog steeds met regeringen te maken hebben is simpelweg omdat we allemaal nog steeds meedoen. Het is gewoon het bestuur van het massabewustzijn. Er is geen alternatief. Dat alternatief is dat we naar een andere structuur gaan, een andere format van regeren. Dat gaat vanuit andere modellen en die modellen komen eraan.
In Nederland zijn al heel veel kleine en grote groepjes die met prachtige initiatieven bezig zijn. Ook daar merk je dus – ik leg mijn oor wel eens te luisteren – dat er weer allerlei conflicten tussen de mensen zijn. Weer respectloosheid. Je ziet het iedere keer in alles terug. We laten ons tegen elkaar uitspelen.
Als jij iemand kent, die je hartstikke vervelend vind, maar hij of zij doet wel hartstikke mooi werk, dat je dan voelt: de doelstelling is wel waar het om gaat, dus ik ga toch mij bijdrage leveren. Al ben je er alleen maar bij om met je magnetisch veld en gevoelsbewustzijn een bijdrage te leveren.We hebben nog zoveel te leren.

 

Arjan:
En te doen. Dat is ook wat we nu kunnen doen. Het is bijna 9 uur. We zijn al bijna aan het eind van dit programma gekomen. Dat willen we graag afsluiten door samen in respect de krachten te bundelen. Crowd power.

 

Martijn:
Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk thema. Ik heb de vorige keer door middel van een meditatie een klein beetje inleiding gegeven. Ook dat is natuurlijk een experiment. We hebben elkaar daarin nodig. Het mooie is dat er uit heel Nederland ontzettend veel reacties op gekomen zijn.

 

Arjan:
Hartverwarmend. Ook daarbuiten.

 

Martijn:
Ja, ook daarbuiten? Fantastisch natuurlijk. We kunnen dit op verschillende manieren neerzetten. We hoeven dat niet alleen te doen met meditatie. We kunnen ook mentaal werken. Er zijn ook mensen die zeggen: Ik wil alleen werken vanuit het hart. Maar alles in één. Ons mentale bewustzijn en ons hartbewustzijn is gekoppeld. Het behoort alleen zo te zijn, dat ons mentale bewustzijn gestuurd wordt door ons hartbewustzijn.
Met mentale krachten kunnen we echt heel veel laten gebeuren vanuit ons hart. Dus als je het moeilijk vindt om iets te voelen vanuit een meditatie, zet er gewoon maar lekker een beeld neer en stuur dat beeld daarheen waar we het naartoe willen brengen met elkaar.

Mijn voorstel is om alle mensen thuis uit te nodigen om de ogen dicht te doen – als je dat niet wilt laat je je ogen open – om voor ons het veld te zien dat we de vorige keer hebben neergezet: Een bewustzijnsveld boven Nederland in het bewustzijnsveld van de aarde en dat strekt zich uit over de hele aarde. Een laag die geïnitieerd is vanuit inzicht dat wij dat kunnen doen. Een laag die gevoed wordt door creatie, door de kracht van wie wij zijn. Dat wij weten dat wat wij zien, dat dat ook kan ontstaan. Het wordt geleid door manifestatie erachter dat we uiteindelijk het doel ook zien dat we willen bereiken.
Dat zijn 3 stappen. Dat zijn in een notendop de magische stappen van de mensheid.

Dus doe lekker je ogen dicht en zie dat veld voor je in je gedachten. Besef dat dat veld dienstbaar is voor ons allemaal, dat we er allemaal aanspraak op mogen maken en dat we ook allemaal met onze intentie daar een beeld kunnen neerzetten dat bijdragend is voor jezelf en alle mensen. Het kan een financieel thema zijn, een thema met gezondheid. Whatever.
Ik voel dat het heel belangrijk is – juist vandaag – omdat het 11 september is dat we met de intenties vanuit kracht, creatie en manifestatie daar met elkaar een beeld van wereldvrede durven neer te zetten, omdat we weten dat het er allemaal al is. Die wereldvrede neerzetten in de vorm van een heel grote witte roos over een prachtig mooi rood hart. Die plaatsen in dat enorme mooie witte veld boven Nederland. Dat is een initiatie vanuit Nederland vanuit de verbinding die we met elkaar zijn om deze wereldvrede een enorm krachtige impuls te geven. Dat we dat met alle mensen op deze aarde delen en dat we deze prachtige energie ook delen met alle mensen die tegenovergestelde agenda’s hebben dan welzijn, verbinding en liefde . Dat iedereen een onderdeel mag zijn van dit krachtveld. Laten we dan de intentie in dat veld neerzetten dat de agenda die onder andere door 11 september 2001 is uitgerold gezien wordt. Dat de achtergehouden informatie door de mensen die dit zouden kunnen publiceren, naar voren komt. Dat die achtergehouden informatie naar voren komt in dat bewustzijnsveld, dat die informatie beschikbaar wordt en zal zijn voor alle mensen. Zie voor je dat die informatie daar gewoon is. Op welke manier maakt niet uit. Hij is daar. Voel maar. Visualiseer voor jezelf.

Hoe lang zo'n creatie duurt dat maakt helemaal niets uit. Dat kan in een halve seconde, in een split of a second. Je kunt daar een half uur mee bezig zijn. Het gaat om de kracht om het neer te zetten. En om het moment dat we met elkaar echt zo ver durven zijn dat we onze persoonlijke belangen ondergeschikt maken aan het grotere doel; dat we de grotere doelstelling laten prevaleren boven al die persoonlijke wensjes,. Dat we het echt vanuit de verbinding durven te doen, dan zijn we zulke krachtige wezens. Dan kun je met 200 of 2000 mensen zaken bereiken die je niet kunt bedenken en die niet zouden gebeuren op het moment dat je besluit om ze fysiek te gaan doen.
Dit veld hebben we nu dus in beweging gezet. Laten we ons met elkaar realiseren dat dat uitkomst gaat geven.
Volgens mij is het een heel mooie energie die we nu met elkaar neerzetten.

Bijna negen uur. Er zijn nog wat andere vragen. Mijn voorstel is om die vragen gewoon lekker te laten liggen, mee te nemen naar de volgende uitzending, want alle vragen over de Matrix doen ertoe en alle vragen mogen belicht worden.
Ik vond het een heel mooie uitzending.

 

Arjan:
Ja, absoluut.
We hebben van Miranda nog een heel mooi lied toegestuurd gekregen. Die zegt: In het dagelijks leven maak ik zielsmuziek. Ik noem dit soul songs. Na de aflevering van ons bekeken te hebben heeft zij besloten om daar muziek voor te gaan maken.

 

Martijn:
Ik heb het gehoord. Fantastisch.

 

Arjan:
Het is echt ontroerend mooi.
We hebben gevraagd om input en dit is haar input. Daarmee willen we heel graag de uitzending beëindigen.

 

Martijn:
Ze heeft ook kracht- en kernwoorden gebruikt uit datgene wat we de vorige keer hebben besproken. Dat ligt allemaal opgesloten in het gevoelsbewustzijn van dit prachtige lied. Niet professioneel opgenomen in een dure studio maar echt zo gewoon unplugged, live.

 

Arjan:
Voelbaar recht vanuit het hart. Met heel veel dankbaarheid laten we dat horen. Daarna zal de aftiteling komen.
Jullie voor nu ontzettend bedankt voor het kijken. Graag tot een volgende keer,

 

Martijn:
Zeker. Een heel fijne avond. Geniet van dit prachtige mooie muziekstuk. Dank jullie wel.

 

 

 

 

 

20150921-MvS-Crowd-Power-nr02-Reloading-reality

 

 

21 sep 2015

Martijn: Heel hartelijk welkom vanavond bij Earth Matters television, echt eng even in het Engels hè. Welkom, ik ben Martijn van Staveren.

Arjan: En ik ben Arjan Bos, van harte welkom.

Martijn:  Bij de uitzending van crowd power. We zijn nog steeds druk bezig hè Arjan, op zoek en het invoelen naar een passende naam.

Arjan: Dat klopt.

Martijn:  Het belooft in ieder geval weer een leuke, interactieve uitzending te worden met elkaar. We hebben vorige keer veel reacties ontvangen. En ja, we laten het gewoon lekker gebeuren.

Arjan: Absoluut.

De matrix1 hebben we al behandeld. De hele matrix serie is eigenlijk een allegorie, het is een science fiction film. Een allegorie is een verhaal met een verborgen bedoeling en die kun je heel metaforisch uitleggen en je hebt er ook een aantal letterlijke ervaringen mee. Die mix, die maken we in het programma.

Als we even kort terugblikken op de vorige uitzending van de matrix 1, dan is de allegorie van de matrix dat onze wereld onder controle is van verborgen, occulte krachten. (Mag ik het beeld jongens van de power point. Ja, dankjewel.)

Dat het een gevangenis is waar we ons grotendeels niet van bewust zijn, maar ook een sleutel tot bevrijding toont. En elk deel, die beantwoordt een andere vraag hè. Het eerste deel gaat over: wat is de matrix? Het tweede deel gaat erover: waarom zitten we erin? En het derde deel beantwoordt de vraag: hoe komen we er weer uit? En in het eerste deel hebben we eigenlijk gezien, wat is de matrix? Dat de mens een batterij is en die daar gehouden wordt door mindcontrol en dat die eigenlijk gevangen zit in de echte wereld als in een soort broedmachine. En dat, door vanuit het hart te leven, je er uit kunt ontwaken. En in deze aflevering behandelen we de tweede: De matrix reloaded. Die geeft antwoord op de vraag: waarom zitten we in de matrix?

En als je naar het begin van die film kijkt dan zie je dat Trinity, dat staat voor liefde en het vrouwelijke, die wordt in het hart geraakt en die valt naar beneden. En Neo, die was in de vorige aflevering, in het eerste deel, ontwaakt uit de matrix en in de matrix kon hij allerlei trucs doen,

Martijn:  Codes waarnemen.

Arjan: Ja inderdaad. Maar nu slaapt hij weer hè. Er is dus kennelijk nog meer voor hem om te weten. En hier zie je Zion, dat is de laatste menselijke stad in de echte wereld, en in de kabala dan staat het voor de spiritueel centrum van de creatie en ook voor hoop op een betere toekomst.

Als we de allegorie nemen naar onze huidige samenleving, dan zien we eigenlijk dat er een groep mensen is, die in de No is, maar dat dat heel ondergronds is.

Martijn:  In de wetenschap, maar heel erg ondergronds.

Arjan: Ja.

En Morpheus houdt hier een heel krachtige speech. Die zegt van: ja de machines, die hebben een leger en dat leger komt eraan. En wij moeten onze angst daarvoor laten gaan, want ze zijn al duizenden jaren tegen ons aan het vechten, maar we zijn er nog steeds. Dus we moeten ze laten weten, dat dit Zion is, dat we vooral niet bang zijn. Een hele krachtige speech, die hij daar houdt.

Dit is een plaatje van agent Smith in de matrix en die kan zichzelf repliceren door zijn hand in iemands hart te steken en dan zie je, dat diegene helemaal zwart wordt als een soort black goo, en die neemt het dan helemaal over. Diegene wordt helemaal zwart, helemaal zwarte modder.

Martijn:  Misschien interessant om daar even op in te springen wat black goo is. Althans hoe het nu dan wordt genoemd en wat dat zou betekenen. Black goo is een microbische, nanotechnologische realiteit, die zich bevindt in de intermoleculaire ruimte in onze fysieke realiteit, wat we dus niet kunnen zien. En black goo is een soort kunstmatige intelligentie, het is in het Engels “artificial intelligence”, die werkelijk het hele programma, dat we denken waar te nemen, beïnvloedt en aanpast als het ware. Maar we komen natuurlijk nog wel uitgebreid op dat onderwerp terug, maar dat is wel even belangrijk, want anders zou je kunnen denken, ja wat is “black goo”.

Arjan:Ja, heel goed hoor.

Hij steekt zijn hand in het hart en die zwarte substantie neemt dan diegene over en vervolgens repliceert hij zichzelf daarmee, dan wordt die nog een agent Smith in de matrix.

Jij zegt van: dat is een artificiële intelligentie. Maar als ik het verhaal van Harald Kautz Vella goed begrijp dan zegt hij eigenlijk, er zijn 2 soorten “black goo”. Een originele “black goo”, dat is eigenlijk het geheugen van de planeet, dat maakt dat het huwelijk tussen de geest en de materie mogelijk is op planeten, dat zijn eigenlijk de Akasha records, daar is alles in opgeslagen van alle levens wat daar plaatsvindt, dat is de originele drager van bewustzijn.

Martijn:  Het originele bewustzijnsveld, waar het oorspronkelijke mensdom aan gekoppeld is. Het heeft dus niet alleen zozeer relatie tot planeet aarde, het strekt zich dwars door alle dimensies heen, dwars door alle veldlagen, veldenergieën, gaat er dwars door heen. Dus het is een oorspronkelijke code en die oorspronkelijke code heeft te maken hoe wij normaliter, van oorsprong zouden hebben gereageerd en zouden hebben gecreëerd. En die code is gebroken, maar is nog wel steeds intact. En dat is juist ook zo interessant, omdat die code namelijk onsterfelijk is. Het is herschreven, het is overschreven. We zitten dus met elkaar in die realiteit waar 2 soorten data netwerken elkaar als het ware raken. Wat heel interessant daarin is, is dat het zich niet alleen in ons bewustzijnsveld voltrekt. Dus het is niet hier alleen op de aarde, maar het voltrekt zich in alle lagen van alle dimensionale beschavingen. En dat is een heel groot kosmisch verschijnsel, waardoor het ook heel erg belangrijk is, dat we alles gaan onderzoeken op het gebied van allerlei andere religies. Ik neem bijvoorbeeld even het Urantia boek, heel belangrijk om daar direct eventjes op in te gaan.

Het Urantia boek gaat er van uit, althans de leer daarvan, dat het niet de bedoeling is, dat andere kosmische velden zich hier laten zien op de aarde. Dus dat we in feite in een evolutieproces zitten, dat we in andere lagen van bewustzijn zijn. Maar niets is minder waar, omdat de mens van oorsprong gecreëerd is om tegelijkertijd met al die beschavingen te kunnen communiceren. Dus ook met de engelenwereld, ook met de opgestegen meesters wereld. Dat is voor ons allemaal gegeven vanuit de schepping en daar heeft dus een hack plaatsgevonden, een computer hack door die “black goo”, die tot op deze laagste frequentie zijn werk doet.

Arjan: Oké.

En “black goo” is een naam, die vrij recent is opgedoken, volgens mij is die niet ouder dan een paar jaar. Weet jij daar andere namen voor, heb jij daar andere dingen over gehoord?

Martijn:  Ja daar wordt in het universum over gesproken als “de zwarte zusters”.

Arjan:: De zwarte zusters. Oké.

Martijn:  En “de zwarte zusters” betekent in feite het tegenovergestelde van de scheppingskracht van het universum, waarin het vrouwelijke centraal staat in het voortbrengen van, vanuit liefde, vanuit samensmelting, dat de cellen zich kunnen voortproduceren vanuit de scheppingskracht. Dat proces is gebroken en dat is omgezet in een kunstmatige intelligentie, die belichaamd is door een externe technologie en daar staat het mannelijke voor.

Dus we komen altijd weer op het mannelijke en het vrouwelijke terug, maar het heeft niets met geslacht te maken. Het zijn gewoon 2 polen, het is een soort duale realiteit waarin tussen het mannelijke en het vrouwelijke ook nog weer 18 verschillende gradaties zitten in de kunstmatige intelligentie.

Dus ook de hele seksuele ontwikkeling, de revolutie die op planeet aarde gaande is, is ook het ontsluiten van de code tussen het mannelijke en het vrouwelijke.