Martijn van Staveren Overzicht lezingen

2022

 

https://matrix-nl.freevar.com/matrix2022.html

 

 

 

 

 

Index

 

1e 20220125-MvS-Contact-TaskForce-2-Ambassy-Mandate-Zwaanshoek
2e

20220201-MvS-Het-Grid-in-Nederland-08jan2024

3e 20220601-MvS-MP3-1-2-Bewustzijnsverruiming-geleid-door-Inzicht-Creatie-en-Manifestatie-Zwaanshoek
4e 20220910-MvS-Oorspronkelijke-Frequentie-dag-Zwaanshoek
5e 20221114-MvS-1-2-Bewustzijnsportalen-Meterik
6e 20221128-MvS-MP3-2-2-Bewustzijnsportalen-Meterik
7e 20221210-MvS-MP3-Vervolg-Blegny-groep-2-Meterik

 

 

 

 

20220125-MvS-Contact-TaskForce-2-Ambassy-Mandate-Zwaanshoek

 

Samenvatting TF2 – bewust zijn van mandaat en Ambassade

 

Het is van belang steeds een knipje te geven in de situaties die ervóór hebben plaatsgevonden en steeds vanuit het moment te denken wat het moet zijn en waar het over moet gaan. Dit kan namelijk anders zijn dan wat wij denken.

 

De kracht van het zelfbewustzijn in deze wereld moet opgepompt worden, anders zakt het niveau. De prikkels om ons heen worden namelijk groter naarmate het zelfbewustzijn groter wordt. Hoe helderder jij in jezelf wordt hoe meer de werkelijkheid om je heen gaat schreeuwen om jou af te leiden. Het is daardoor alsof je zelf steeds meer verdwijnt. Daarom is het zaak deze prikkels te detecteren en doorzien en er onze kosmische frequenties doorheen te zetten, anders zakt het veld in elkaar.

 

Let op dat je niet afhankelijk wordt van de groepsdynamiek, maar dat je jezelf steeds voorrang geeft om te voelen en denken. Alleen zo ontstaat er een collectief bewustzijn van mensen die vrij zijn en alert blijven en tóch in groepen kunnen bewegen.

 

Ontmoetingen zijn wél weer belangrijk, omdat de ander naast jou een appél op je doet jou terug te laten bewegen als je wordt afgeleid. Zo blijf je elkaar bevoorraden.

 

Om echt iets met elkaar te kunnen doen en slagkracht te genereren is vanuit niet-groepsbewustzijn vriendschapsfrequentie nodig. Dit betekent dat we onbeschadigend denken en voelen over elkaar en onszelf. Je houdt elkaars frequentie hoog en blijft alert. Je krijgt opgeteld bij elkaar een grotere intelligentie. Je hoeft het niet alleen te doen!

 

Kort gezegd kan de mens 3 bewegingen maken:

 

-terug de matrix in.

 

-zittend in het eigen informatieveld (b.v. een groentetuintje) en dat als het paradijs beschouwen.

 

-vanuit het paradijs in jezelf je gevoel inzetten van waaruit je door het grote geheel en door wereldthema’s reist.

 

Besef dat we wat te doen hebben! We moeten het contact herstellen met zowel onszelf en het veld waar we in leven als met werkelijkheden buiten de aarde.

 

We dienen het besef in te laden dat het geen verhaaltje is waar we het over hebben, maar dat het zich écht voltrekt in deze wereld. Het gordijn gaat definitief open!

 

Door onze lichamelijke condities leven we veelal uitsluitend in de binnenkant. Van binnen kunnen we onszelf goed voelen; we dromen en weten vanuit onze gevoelsintelligentie, zelfs zonder het te zien. Het weten aan de binnenkant van onze intelligentie zit wel goed. Andere frequentievelden/buitenaards contact kan zichtbaar worden, omdat mensen die hier leven dit hebben ingeladen in hun bewustzijn. Het dient levend te worden in dit veld.

 

Rechtstreeks contact kan niet via regeringen e.d. gaan, omdat zij die waarheidstrilling niet in zich dragen. Het gaat via intelligenties met dezelfde bandbreedte, bewustzijnskeuze als die van hen. Het gaat dus om jou, om mensen op de creatie/werkvloer. Je moet dus ergens naartoe om díe positie in te nemen die je hebt meegenomen naar hier.

 

Er wordt op de deur geklopt, maar er is veel vervuiling, waardoor het contact weer wordt afgebroken. Wat is er nodig, wie gaat het doen?

 

Het gaat over liefde en waarheid in jezelf.

 

Het vergt moed, energie en capaciteit om er te zijn.

 

Daarom dienen we in onszelf te kijken wie we zijn in deze situatie en alle onzin te skippen. We moeten echt los van alle er niet toedoende bewegingen en gedachten. Het gaat om dat wat er overblijft. Dan komt er weer contact tussen de aarde en vrije werelden.

 

Geef jezelf de bevoegdheid (=mandaat) om met je bewustzijn open fysiek contact te maken in een wereld die dit absoluut tegengaat (omdat het beschouwd wordt als interventie). Dit bewustzijn dienen we te lanceren en expanderen. Deze bevoegdheid moet van binnenuit worden uitgezet door mensen die aansluitend in staat zijn te reageren op de reacties die gaan komen.

 

Deze bevoegdheid is nu slechts voorbehouden aan militaire organisaties, maar de grenzen van hun bevoegdheid worden geënterd door een ander bewustzijn. Als het ijzer zó heet wordt ontstaan er bijna altijd oorlogen, zoals we nu ook zien.

 

Veiligheid wordt geborgd door krachtige denkers, die in lijn met hun innerlijke intelligentie denken. Zij zijn ook in staat de trillingen van dingen die niet kloppen uit te zetten d.m.v een krachtig ‘Halt’! Het ‘halt’ is de kracht van wat je denkt, waardoor er niet verder gedacht kan worden.

 

Door rechtstreeks contact te leggen in deze werkelijkheid maken we een evolutiesprong. Technologische en nep-voelvelden in de mens zullen in één keer komen te vervallen. Van binnenuit zal de mens voorbij gedachteconstructen van deze aarde gaan bewegen. Je komt terecht in het feitelijk denken van de mens als wezen, buiten de kaders van wat zij nu accepteert.

 

Dat dit nog niet gebeurd is komt omdat er onvoldoende is doorgeduwd. We hebben voornamelijk individuele processen doorlopen.

 

Nu is het moment om finaal te gaan voor wat je voelt en denkt en dat heel sterk neer te zetten in jezelf. Van daaruit dienen we samen te werken, finaal af te wijken van alle spirituele bewegingen en ons bewustzijn te integreren ín deze werkelijkheid.

 

Nu we een officiële regering hebben is er slagvaardigheid mogelijk. Serieus en diep gemeend dienen we ons mandaat in te zetten. De weg moet echter wel goed beveiligd worden.

 

Als je je bevoegdheid kenbaar maakt kan er oorlog uitbreken om je heldere denken/bevoegdheid te vloeren en je te ontmoedigen.

 

We gaan rond de tafel met hele slimme mensen en organisaties. Je moet je visie, dat waar je voor staat, in verbondenheid brengen en vanuit het lanceren de brug slaan naar de ander. Zo komt ieder in contact met oorspronkelijke lichtvelden en de levenskracht.

 

 

 

Bij het oprichten van bevoegdheid/ambassade dienen we alles steeds open te zetten, zodat de organische trilling het aansluitpunt kan worden met die persoon. Opening van de Force i.p.v. propaganda van haat!

 

Kwantumfysica laten werken: alles wat niet klopt steeds opnieuw openen. Wij zijn game-changers: steeds kijken welk oorzaak en gevolg scenario actief is en daar anders naar kijken en een ander script naar voren halen.

 

We gaan in contact met organisaties die de boel hier geheel dichtgetrokken hebben om onze bevoegdheid open contact te bewerkstelligen niet te kunnen lanceren. Deze krachten zijn zwaar belegerd en je moet ermee in aanraking komen.

 

Zij laten zich niet zien als duistere krachten, omdat jij dan in de gedachte komt van de frequentie van ‘tegenovergestelde partij’. Die maakt jou slagvaardig en vastberaden. Je presenteert je liefde voor de wereld in het veld: ‘Dit is wat ik doe!’

 

Jouw trilling van bewustzijn neemt echter af als de andere partij er genegen en welwillend uitziet. Je slagvaardigheid om daadkrachtig in gesprek te gaan neemt af, omdat je sympathie krijgt. Zo zijn we geprogrammeerd.

 

Het gaat om onze gemoedstoestand. Deze intelligenties spelen met de velden waar wij inzitten. Het moet dus steeds gaan om de verbinding met jezelf, de aarde en wat er mag gebeuren met deze aarde.

 

Vaak gaat het om aardige, intelligente, respectvolle mensen, die het positieve uit jou vragen, zodat je met hen mee beweegt, zo werkt het systeem. Ga je echter in de aanval dan wordt het anders. In het moment van ontmoeting kun je bijna geen onderscheid maken tussen goed en fout. Het zijn geen zwarte, donkere krachten; ze dragen echter niet de visie dat alles vrij beschikbaar is voor iedereen.

 

Het is zaak te beseffen met wat voor groepen we te maken hebben, maar niet als vijand. We dienen zuiver te zijn en de Force in onszelf aanwezig te laten zijn, zodat zichtbaar wordt wat wel/niet klopt (dat is iets anders dan een geprogrammeerd angstgevoel).

 

D.m.v. spreken met elkaar, inzicht en samenwerking zullen we het contact herstellen dat er altijd is geweest. One Voice!

 

-Iemand toont beweging vanuit kracht en vooruit stappen. Laat een open hand zien in de ontmoeting die je hebt. Laat jezelf zien en horen uit een open beweging.

 

-Muziekstuk ‘Immortal’ https://www.youtube.com/watch?v=vVezbVxp2Pw

 

Ma’hat: bewustzijnsslagvaardigheidsgroep, verkennergroep om contact te leggen van buiten en binnen de aarde. Dit is de 7-stergroep.

 

Vraag: ‘Wie ben jij na het open contact?, wie of wat bestaat er daarna nog?’

 

Wij zijn hier voor het proces daarna, dan begint alles. Het betekent dat er intense aandacht voor de planeet zal moeten zijn om al het vuil op te ruimen. Er staan ons dan grote uitdagingen te wachten, die veel liefde en aandacht vragen.

 

Het gaat om een complete koerswijziging en het is onze taak die als kwantumwezens te begeleiden.

 

Het gaat er Nu om met onze aandacht naar verdrukte gebieden te reizen en die aandacht daar in te brengen.

 

Na het contact ontstaat een eruptie aan mogelijkheden in een andere werkelijkheid, waarin je vanzelf zult ontdekken wat jouw taak is. Alles zal blijven bestaan en toch zal alles veranderen.

 

Er komt een koninklijk ‘weten veld’ over alles heen en de oude geloofssystemen vallen dan om. Ze worden overschreven vanuit nieuw denken. Het levensveld vraagt om besturing zonder ‘bestuurd’ te worden.

 

De ambassadefunctie, open contact, verloopt via het resonantieveld van de buitenaardse mens. Waar sta je voor? Zelfpresentatie, onbegrensd denken en voelen. Waartoe ben je bereid en wanneer begint het voor jou een belasting te worden? Hoogste frequentiewezens zoeken contact met jou, mensen die de hoogste bron in zich dragen en activeren.

 

De ambassade is in feite een gesprek met onze familieleden.

 

-Op sheets worden de kernwoorden van waar de ambassade voor staat genoteerd, vanuit wat ieder voelt en denkt (zie foto’s, met dank aan Anna). Al deze (3-dimensionele) woorden op papier bij elkaar is wat we van binnen voelen. Wanneer we dat terug implementeren in dit veld verandert de samenleving compleet.

 

Het gaat erom dat de andere taal die we van binnen dragen -de vibratie van de bron- het veld zó versterkt dat de masterhouders van de hoofdrealiteit, die alles in deze wereld minutieus bekijken vanuit een parallelle dimensie, niet meer kunnen volgen.

 

De informatie over welke (hersen)technologie er over de mens is uitgerold om te controleren en besturen gaat open. Zodra deze uitvalt barst het ongeloof los en zal er begeleiding nodig zijn om dat shockeffect op te vangen.

 

Het is zaak jezelf te verklaren dat je goed met jezelf in overeenstemming leeft en alles wat er in jezelf gebeurt aandacht geeft!

 

Wat er gaat komen wordt ingeleid door mensen als wij en dat zet alles op losse schroeven.

 

Wat we nu op de sheets noteren zijn dingen vanuit een oud stuk die in een nieuw stuk worden uitgevoerd. Het is niet zozeer dat alle controle wegvalt, maar er komt iets bíj en dat komt in hetzelfde momentum tot leven. Het bewustzijn van iedereen krijgt een duw en dat lijkt surrealistisch, omdat je daardoor anders reageert dan wat we nu opschrijven en het vaak wat gemakkelijker gebeurt. Ons voorwerk nu is echter wél belangrijk!

 

Onze buitenaardse familie brengt het contact tot stand, wij creëren het bewustzijnsklimaat waarin dat kan plaatsvinden, maar beslissen niet het moment. Zij kijken naar de condities van de situatie, van wie jij bent. Voel je daarin gemakkelijk en creëer een betrokkenheidsklimaat van saamhorigheid naar elkaar, waarin de uniekheid van alles overeind staat. Heb geen verwachting, maar laat het mooiste met elkaar aanwezig zijn.

 

Bij open contact ontstaat er een draaggolf in de uitwisseling van bewustzijn, het deel dat uitgeschakeld is bij onze geboorte gaat aan. Kosmische evolutie. Kwantumfysisch zitten we niet in een leerproces, maar in een vergeetproces. Ons bewustzijn is uitgeresoneerd en als je hier op aarde bent is het zó gecoördineerd dat het niet aangaat vóór je overlijdt. Het moment van open contact is het momentum van de evolutie van een opgerichte wereld die spaak gelopen is. Daarvóór was er over en weer contact, force in action, doorstromen van goddelijke krachtstromen. Hoewel het heel aanlokkelijk is om dat wat je bént naar voren te halen en dat ruim te leven, zit je in de opgezette loop van evolutie als je de uitwisseling tussen goddelijke krachtstromen weglaat.

 

Op het moment van open contact wordt finaal duidelijk in jezelf hóe nodig het is dat dit gebeurt. Het is een finale bevrijdingsbeweging, een herzieningsmoment waarop verschillende golven door elkaar heen gaan bewegen: het oude systeem en de grotere kosmische kennis, die ons uit onszelf bevrijdt.

 

(Misschien is het de doorgang van waar we al mee bezig zijn, maar misschien ook gaat het helemaal niet om de aarde, maar om iets geheel anders, iets nog veel groters. De verbinding met onze gevoelens vormt een onderdeel van een veel groter scenario. Alles draait primair om ons koninklijke bewustzijn.)

 

Om een nieuwe golf van bewustzijn te brengen is de vuurkracht in ons hart nodig, ónze vuurkracht! Hoe?

 

Martijn heeft een duidelijke visie. De eerste 2 TF-dagen zijn besefsessies.

 

TF1: serieus spreken over het onderwerp de diepte in. Jezelf erop betrappen dat je snel ge(her)programmeerd wordt, dat is hier een soort syndroom. Beseffen dat het er aan de binnenkant al is, maar niet buiten je tot stand komt. Weten hoe feitelijk ontmoetingen zíjn, al is dat voor velen niet valideerbaar.

 

TF2: ambassade. Vanuit politieke corruptie of vanuit een bepaalde perceptie van de aarde worden geen goede besluiten genomen. I.p.v. naar verbetering te streven gaan we een coalitie/ambassadefrequentie oprichten, waarin we kernwaarden samenbrengen en slagvaardigheid inbrengen. 

 

De volgende bijeenkomst zal een versnelling vormen. Er zal een handvest in meerdere talen komen. Belangrijk is dat je steeds goed blijft doorvoelen en opletten of je mind je wil kapen en zegt dat dit alles niet kan. Stap er dan even uit.

 

Voor NU is het zaak te ontspannen en vanuit hartskracht dit onderwerp te expanderen. Het moet manifest worden in deze wereld zonder slag of stoot. Het gaat er om spannen! Haal je vermogen zoveel mogelijk naar voren toe. Ieder proces is goed (geweest), anders had je hier niet kunnen zitten. Ten slotte wordt er een foto getoond van waterwezens, die door onderzoekers ontdekt zijn. Vele levensvormen zijn niet meer zichtbaar sinds de matrix er doorheen is gaan lopen, maar ze zijn er nog wel.

 

(Bedankt voor het maken en delen van deze samenvatting)

 

 

 

 

 

20220201-MvS-Het-Grid-in-Nederland

Het grid in Nederland

 

Waar wonen wij en hoe zijn wij hier? Een perceptie van bewustzijn en ervaring in jouw werkelijkheid.

 

Hieronder informatie over de portalen en grids en de dempingen die gezien worden door de wezens die hier leven.

 

Bron Martijn van Staveren educatie Baarn

Weblink:

20180516-MvS-samenkomst-Baarn-4e-educatiedag – Deel3

 

En extra aanvulling

 

We beschouwen deze aarde nu gewoon als een bal, dus niet plat, en deze aarde is eigenlijk ook een elektron, zo zou je het kunnen en heeft dus ook allemaal elementen om zich heen. Wij noemen dat planeten. Maar is in een veel grotere opzet is dat weer een onderdeeltje in dat hele zonnestelsel van een groot cluster van zonnestelsels die bij elkaar opgeteld ook weer een eenheid is in een sterrenstelsel en als we nu helemaal terugreizen naar de aarde, we zien dus de aarde als bol, dan zien we dat de aarde allemaal rasters heeft, elke grid, elke plek van de aarde is een specifieke locatie die als je het gaat bekijken met het universum er omheen zoals wij dat nu aanschouwen, dat het universum er omheen eigenlijk ook een soort bal is, dan kun je zeggen dat die ene plek van de aarde correspondeert met die ene plek in het universum. Dus waar wonen wij op de aarde? Wat is Nederland?

 

Iemand deelt: In Nederland zijn veel meer stargates verbindingen met andere universa.

 

Martijn: Er is hier heel veel.

 

Deler vervolgt: meer dan andere landen ook omdat wij vrij gecomprimeerd zijn.

 

Martijn: en het is natuurlijk een matrix. Dus wat is er in deze matrix, wat is Nederland? Ik praat nu puur over Nederland, wat is deze plek van Nederland? En dan kun je ook nog zeggen van ja we hebben provincies, gemeenten en we hebben ook exacte graden van waar ik sta. Waar sta ik nou eigenlijk, nu heb ik het niet meer over deze plek, nu heb ik het over de kosmos, waar sta ik, welke invloeden spelen ervan buitenaf op deze plek? Waarom hier. Waarom staat die naald van Paleis Soestdijk daar en niet daar. “Ja nou ja als ze hem daar hadden willen bouwen dan...”Ja maar daar staat íe niet.

 

Iemand deelt: je hebt ooit een keer benoemd dat eigenlijk de plek waar nu het Midden-Oosten is dat die verschoven zou zijn en dat intrigeert me al jaren, zou je daar iets meer over kunnen vertellen?

 

Martijn: nee, wat er gebeurt, even de dwarsverbanden tussen de aardse plek en het universum, als er dus iets in het universum verandert, als daar machten bezig zijn om dingen te veranderen wat effectueert op de plek van de aarde, dan resulteert dat dus ook in een verandering op de aarde, dat is wat er gebeurd is. Er zijn dus kosmische zaken gaande die resultaat hebben op waar wij leven. Dus de plek waar wij leven hier is een heel belangrijk machtscentrum en ik heb al heel veel over het labyrint iets gezegd dat mensen zeggen waar heeft die man het over. Het labyrint? Maar het Labyrinth is een groep, dat is direct verbonden aan de Oriongroep en dat is een menselijk bewustzijn wat echt een enorme technologie heeft ingezet om andere werelden in dit universum, om in dit universum, dus in deze matrix, zaken te veranderen, die zulke krachtige invloeden hebben op de aarde dat het direct verandert in het scenario op de aarde.

 

Dus wat gebeurt er dan, even helemaal weer terug, wat gebeurt er nou eigenlijk als wij Nederland invliegen, wat gebeurt er, wat is dat, waar leven wij, kunnen we dat hier verklaren of zitten wij er met onze bibs bovenop een mogelijke oplossing of kunnen wij het niet zien, willen we het niet zien, waarom wordt hier niet gedemonstreerd, waarom zijn hier allemaal zoveel regels, waarom is dat allemaal in Nederland zo.

 

Iemand voegt toe: de hele wereld demonstreert maar wij demonstreren niet. Eén keer toen Pim ging maar het was weer snel voorbij.

 

Een ander: we zitten midden in het Labyrint. Dit is het middelpunt van het web.

 

Martijn: dus wij moeten vooral opletten dat we niet het exacte betekenissen willen geven, dan krijg je weer dat heldere pad, van ah zo zit het. En dat is het niet. Het gaat erom dat we waakzaam zijn en dat we daar ook uit een bepaalde noodzaak laten ontstaan, zo van maar wacht eens eventjes waarom vlieg ik dan eigenlijk steeds weg. Niet jij natuurlijk.

 

Iemand deelt: op dit moment zijn er ongelofelijk veel krachtwezens hier aanwezig dat er alles aan gedaan wordt om dit af te leiden.

 

Martijn: je zou ook kunnen zeggen dat er een doorbraak heeft plaatsgevonden in een systeem van controle waardoor er een ingang is vanuit Orion om op deze locatie op de aarde geboren te worden, wat normaliter niet kan, waardoor je elkaar dus gaat ontmoeten, wat normaliter niet kan omdat er geen script achter zit omdat alles maar, je wordt geboren op een plek wat niet geregeld is, maar je zou kunnen veronderstellen en de vraag lanceren van goh zou het kunnen zijn dat wat jij zegt, dat er in deze breedtegraad en hoogtegraad, de geografische plek van de aarde. Die overigens ook aan de andere kant van de wereld tegelijkertijd gebeurt.

 

Je zou de vraag kunnen stellen of het zo is wat jij zegt, dat er dus inderdaad een hoeveelheid mensen in deze regio voorbij grenzen aan het kijken zijn waardoor hier de waarheid, de nieuwe waarheid, oude waarheid, herschreven wordt. Ofwel dat de matrix hier wordt gedecodeerd terug naar de oorspronkelijke plek. Zeg maar even beeldend, een gat in het web.

 

Iemand deelt: dan vraag ik mij af waarom ik hier in Nederland ben gekomen, is hier de hele aarde voor mij open.

 

Martijn: ik vind het interessant om dat gewoon zo eens te bekijken want het gaat niet om de antwoorden die we nu geven, maar het gaat om de informatie die nu in beweging is waardoor we straks naar huis gaan, dan zijn we daar verder mee bezig en dan pakken we zelf dingen uit. Dan vallen dingen dieper op zijn plek. En ook het heeft effect omdat wat we nu aan het doen zijn, zorgt ook straks voor reacties uit het veld. Dus je gaat als je nu gaat opletten, ga je dingen op de t.v. zien of wat er gebeurt in de media, waarvan je zegt aha daar is 'ie. En dan zou je bijna kunnen denken van ik ben een fantast want ik zie dwarsverbanden die er niet zijn. Kijk er maar naar, hoe dat in elkaar zit. Hoe het projectiescherm, dus deze werkelijkheid ineens gaat reageren letterlijk op bewustzijn van binnenuit. Want ik weet één ding zeker en dat is dat die punt van die piramide waar we het vanochtend over hadden, dat dat het niet is, maar dat die piramide alleen maar een bezigheidstherapie is. En dat er andere krachten zijn die in feite vanwege hun belangen dingen hebben gedaan die veel groter zijn dan alleen die driehoek. En laten dat nou eens gewoon mensen zijn en geen reptilianen.

 

Vraag: maar wel aardse mensen of mensen van een andere beschaving?

 

Martijn: misschien zijn er niet echt aardse mensen.

 

Vraag: maar er zijn wel andere galactische ...

 

Martijn: ja tuurlijk, maar misschien zijn er wel niet van oorsprong aardse mensen.

 

Vraag: Nee niet aardse mensen. Arcturiaanse (Arcturiërs) of...

 

Vraag: bedoel je is dat dat Orion bewustzijn wat dan, als ik jou zo hoor, dat kan dat hier geboren worden? Waardoor het nog lastiger wordt Aanvullende … Opmerking: daar zijn wij mee verbonden.

 

Martijn: als Orion invloed heeft op deze plek, als het dus een controle mechanisme is wat in de graden exact, zie het maar als een stekelvarken die allemaal stekels heeft, verbindingen heeft met andere locaties, dus gridpoints, als daar een controle laag is wat doorbroken of opengebroken wordt waardoor ander bewustzijn zich in die computersystemen kunnen inladen, gedownload worden naar de aarde, want dat is eigenlijk wat er gebeurt, dan is het mogelijk om in dat soort momenten vrij snel met een grotere groep participanten, dus bewustzijnswezens, in hetzelfde gedeelte van de aarde terecht te komen.

 

Dat is zo maar mogelijk. En dan maak je dus eigenlijk gebruik van een toegangsweg, die dus gewoon voor iedereen normaal gesproken toegankelijk is, maar dat die wel heel erg gecontroleerd wordt.

Nederland is het grootste spionageland ter wereld. Amerika mag zijn vingers hierbij aflikken.

 

 

Aanvulling

 

Arjan: En waarom vindt dat bijvoorbeeld … in sommige gebieden zijn er veel meer dan in andere? Zuid-Engeland is natuurlijk altijd “hot spot”. Waarom is dat dan bijvoorbeeld? Is dat omdat de bevolking daar andere resonanties produceert?

Martijn: Nou het gaat om de locatie. Kijk, de aarde heeft net als ons lichaam, een meridianenstelsel. Wij hebben ook bepaalde plekken waar je met de acupunctuur in prikt, omdat het een hele belangrijke sleutelpositie is. Een plek, waar energie door stroomt. En de aarde, wat ik al eerder vertelde, bestaat uit allemaal lagen, die dwars door elkaar heen lopen en daar zitten ”center points” op. En dat zijn de portalen waarmee je in andere dimensies van de aarde binnen kunt komen.
Dus op het moment, dat er iets van binnenuit ontstaat van de aarde, gaat dat dus door al die portalen, door al die mediaanlijnen, verplaatst zich dat dus door alle lagen naar andere dimensies van de aarde toe. Dus ook door een laag bijvoorbeeld van het dertigste veld. De dertigste dimensie zeggen wij dan op deze planeet. Dus het verplaatst zich daar doorheen.
Dus er zijn bepaalde vaste locaties op de aarde, in het grid van de aarde, het heeft niets te maken met de fysieke aarde, waar zich dat afspeelt.
Het grid van nu, wat nu het “energy grid” is rondom de aarde, zat vroeger op een andere plek. Het “energy grid” zat op een andere locatie.
Dus bijvoorbeeld de aarde: 
Nederland en een deel van het Verenigd Koninkrijk en de Benelux, dat hele deel, dat grid is het grid wat van origine boven het Midden Oosten heeft gezeten. Waar de Annunaki binnen zijn gekomen. Dat is een heel belangrijk “energy portal”. En het zit hier dus op dit moment boven dit gedeelte van Europa. Daarom is er hier ook zoveel beweging in bewustzijn.
Zowel, zoals wij dat noemen, plus als min.

Dus er zijn vaste locaties in het grid, daar wordt op gereageerd. En het zou zo maar kunnen als dat grid verplaatst en verschuift, dat dan dus ook die graancirkels verplaatsen naar een andere locatie. En is het ook zo, dat de scheppende wezens, die op deze planeet aanwezig zijn, natuurlijk bevestigen dat het zich daar afspeelt. Want overal op de hele wereld zijn prachtige mooie “energy grids” hè. Denk maar aan de gigantisch grote steden, die wereldwijd worden gebouwd. Dubai wordt echt niet voor niets ….... ze denken niet van: nou kijk hier is allemaal zand, en daar gaan we Dubai bouwen. Nee, vergis je niet, er wordt daar allemaal diep naar gekeken waar de “portals” zijn en de “energy grids”, want dáár waar de grote steden gebouwd zijn, daar zijn dus die grote “portals”.
Zodat die mensen, die daar leven én een hogere energie hebben én productief zijn voor de heersende machten. New York is daar ook zo'n stad van.

 

//

 

Arjan: Eén van die dingen die ze dan zeggen, net nog van iemand die even naar me toe kwam, die zegt: Op de radio ja, zo van : “Die Alihoedjes zeggen dat het met de Haarp” , te maken heeft. Maar dat is natuurlijk een “broodje aap” verhaal.” En daar wordt het mee afgedaan.

Martijn: Dat is ook de kracht van de media om van tevoren al, mensen die toch wel een bijdrage zouden kunnen leveren aan het idee, suggestie, om die op voorhand natuurlijk al voor gek te verklaren.
Maar goed, ik heb het beluisterd en ik ken het geluid; ik heb het wel eens eerder gehoord. Het lijkt mij … als ik er naar kijk en luister… - ik wil een stukje wetenschap er wel bij betrekken; de huidige fysische wetenschappen zijn beslist noodzakelijk om iets te kunnen verklaren, in ieder geval om daar een duiding aan te kunnen geven -, ik heb het vermoeden dat … kijk waar ik mee bezig ben, dus een stukje onderzoek dat ik verricht: 
Ik weet dat er allerlei verschillende lagen in de atmosfeer zijn. Ook echt magnetische velden - dat is wetenschappelijk ook aangetoond – maar die scheiden ook bewustzijnsvelden van elkaar. En door al die bewustzijnsvelden in het Planetaire grid lopen allemaal programma's en er lopen ook technologische programma’s doorheen. Er is een hele grote verandering onderweg in de mind-set van de mens. En dat heeft ook te maken met planetair bewustzijn; het heeft te maken met magnetische velden. Er zijn veranderingen gaande; er komen barsten in de matrix, scheuren in de werkelijkheid zoals wij die waarnemen. En door die barsten heen komen allemaal codes, informaties, lichtcodes kun je zeggen - maakt niet uit hoe je dat ziet; geef het een naam zoals het voor jou lekker klinkt - maar er komen informaties doorheen en die informaties zorgen ervoor dat er aanpassingen plaats vinden in het hologram-bewustzijn van de aarde. Zo leg ik het maar een beetje uit op mijn manier. Dat zorgt er voor dat de fysieke realiteit zoals wij die kennen, deze realiteit, dat daar dus allerlei schokgolven, magnetische schokgolven ( komen). Die schokgolven komen voort uit bewustzijn. Die schokgolven, die magnetische velden, gaan zich als het ware door de atmosfeer verplaatsen, en die zorgen er voor dat de atmosfeer, waar de lucht ook in zit o.a., zich dus gaat verplaatsen. En daar krijg je o.a. fysieke geluiden van.

Arjan:  Moeten we dat dan zien als een positief iets? Als er een barst in de matrix zit dat dat oké is voor de oorspronkelijke mens, omdat dat een portaal is naar de oorspronkelijke wereld? En als die open gaat moeten we dat zien als een positief iets voor ons, voor het oorspronkelijke deel in ons? Mag ik dat zo zien?

Martijn: Ja zo kun je het ook wel beschrijven natuurlijk. Ik heb sterk het gevoel, en ook door wat ik in mijn leven meemaak, dat deze geluiden zoals wij dat horen als een geluid, trillingen zijn, frequenties die de mens op dit moment, de meeste mensen althans, niet kunnen horen. En dat de trilling binnenkomt in ons trommelvlies en dat het omgezet wordt in een geluid, waardoor er iets in onszelf wordt geraakt. Want als je op dat geluid gaat invoelen, als je je ogen dicht doet en je gaat daar eens heel rustig naar luisteren, dan is het alsof dat geluid een bepaald lied zingt, een bepaald lied, een soort code. En daar kun je in je gevoelsbewustzijn zelfs emoties bij voelen. En dat is niet omdat het een klinische gebeurtenis is.
Dus er is een fundamentele verandering. 
Ik heb het altijd over de oorspronkelijke mens buiten alle lagen van het bewustzijnsveld om - dus ook buiten de geschiedenis om zoals we deze op dit moment op de aarde kennen. (Ik heb het erover) dat er een oorsprong is van de mens uit een compleet ander veld; de oorspronkelijke mens van het oorspronkelijke bewustzijn, waar het bewustzijn van de (huidige) mens van afstamt, in de vorm van de mens. En dat die wereld, die realiteit, als het ware geactiveerd nog steeds inactief functioneert - maar dat dat bewustzijnsveld niet op een afstand hiernaar toe komt of dat wij daar dat veld op gaan, maar dat het veld er gewoon altijd is geweest - maar dat het begint te integreren - nee, deze realiteit begint te integreren - met het oorspronkelijke veld. In de bijbel en dat soort zaken wordt er ook gesproken over hoorngeschal hè. En dit geluid heeft daar heel veel van weg.
En dat kun je op allerlei verschillende manieren uitleggen; er zijn ook alternatieve zenders, sites waar over gesproken wordt dat dit dus de aankomst is van …. Zover wil ik niet gaan want ik ben helemaal niet religieus ingesteld. Ik denk dat alles wat er nu plaatsvindt heel erg gerelateerd kan worden aan het opengaan van de matrix, een model wat heel veel mensen graag willen zien als een model van vrije wil, maar waarin vrije wil een heel andere betekenis heeft. En dat dat model op dit moment resoneert en dat er een compleet grote verandering aankomt. Dat het geluid van trompetgeschal in de bijbel als een soort voorbode is voor die grote verandering. En we zitten al in die verandering, hè.
Dus misschien is het wel helemaal niet nodig om het te verklaren, maar dat het we het gevoel meer voor onszelf kunnen plaatsen. Want anders krijg je allemaal van die leuke discussies op het internet. Dat zijn soms leuke discussies op internet hoor. Maar het gaat er meer om: wat voel je zelf?

 

//

 

Vraag: het magnetisch veld van deze omgeving regio Nederland, België, Duitsland, wat is dat en hoe manifesteert zich dat dat speciaal hier ligt?

Martijn: Waarom het hier ligt is niet concreet te zeggen. Ik weet veel meer niet dan wel. Wat ik weet gedurende mijn hele leven in Nederland is dat ik hier heel veel aanwezigheid zie dus ik heb het sterke gevoel dat de poort van het raster van de aarde wat om ons heen hangt, die schil dat die op verschillende locaties veel toegankelijker is, volgens de lichtfamilie, onze vrienden bondgenoten, dan op andere plekken. En op die plekken wonen wij dan “toevallig”. Ik ben er zeker van dat wij met z'n allen juist hier zijn gekomen om nog meer bewustzijn te brengen in dit stuk, waar de schil van angst en terreur opgelost mag worden. En dat heeft alles te maken met de stand van de aarde, met het magnetisch veld, ook zeker te maken met het stukje bewustzijn wat er zit, collectief in dat gebied. Je kunt je ook afvragen hoe het komt dat hier zo die oorlog I en II W-O waarom dat hier in Europa is geweest. De invloed van die magnetische rasters heeft daar alles mee te maken met bewustzijn vice versa. Het is maar 1 procent van de realiteit, 99 % andere realiteit daar bevindt zich het metafysisch neurologisch circuit van de planeet en daar liggen de hele grote hoofdzenuwbanen, die heb ik gezien, die lopen dus dwars over Ned. Ze komen vanaf Denemarken over Ned en dan vertakt het zich naar Du en Be naar beneden. Ik vermoed dat dat o.a. te maken heeft met het feit dat er hier meer bewustzijn is en dat het collectieve bewustzijn van de aarde hier gewoon heel sterk is.

Opmerking van Jeroen: ook de reden dat de buitenaardse van Iarga zich hier ook ophouden, daar heb ik, Jeroen, contact mee gehad en nog, dat die zich ook juist rond de Zeeuwse Delta ophouden.

Martijn:  Dat zou zomaar kunnen. Elke beschaving heeft een andere afspraak in relatie tot de aarde en de werkzaamheden die ze komen doen en ze vliegen natuurlijk aan intergalactisch naar de aarde, het grappige is dat ze dat niet doen door de ruimte vliegen, maar ze vliegen van het bewustzijnshologram van het ene in het andere doen dat via neurologische circuits en zo heeft elke beschaving een andere route voor hun tot zijn beschikking, dat zijn andere lichtspectra waarin zij reizen, andere frequenties van lichtmaterie. Zo is hun bandbreedte waarschijnlijk afgestemd op een plek waardoor ze zich precies daar laten zien. (hun schotels houden zich op onder water) Het heeft alles te maken met het neurologisch circuit in het universum en het bijzondere is wij dragen de sleutels daarvoor.

 

//

 

Wat ik heb gezien is zo immens groot dat de aarde werkelijk een scheppend vermogen heeft, waar wij met ons bewustzijn aan gekoppeld zitten. Wij zijn dus bezig om het bewustzijn, planetair maar ook galactisch te upgraden. Daar zijn wij voor gecreëerd, geschapen. Rondom de wereld, niet alleen het fysiek gedeelte maar ook in het kwantum fysische gedeelte worden enorm veel patronen geprojecteerd vanuit ons metafysisch  bewustzijn wie zij zijn, Als mensen in het collectief verbond, sturen wij hologrammen in de vorm van allerlei verschillende symbolen, harmonische resonantiepatronen, die ongekend interessant zijn, die als een schokgolf in liefde rondom en dwars door de planeet heen gaan om de levende hologram van de aarde te herstellen, welke in feite uitgeschakeld is geraakt door deze archontische rassen. Bijv. graancirkels, andere symbolen, hiërogliefen die van buitengewone betekenis zijn, die zijn hier niet voor niets. Alhoewel er ook wel krachten aan het werk zijn om te zorgen dat deze harmonische tonen en frequenties gestoord worden, een voortdurende strijd tussen verschillende groepen en allianties en wij zitten daar middenin. Wij zijn de sleuteldragers. Er wordt zo ontzettend veel geassisteerd om ons bewustzijn te prikkelen tot onderzoek en daar ligt de sleutel. Op het moment dat wij met veel meer mensen dit onderzoek gaan starten alleen al door ernaar te kijken dan heeft dat een substantiële bijdrage aan het grotere collectieve bewustzijnsraster. Met verschillende beschavingen heb ik daar contacten over. De ogen zijn heel specifiek enorm gericht in het noorden van Europa, want er is iets heel bijzonders gaande bij Nederland, België en Duitsland in het bewustzijn van het aards magnetisch veld. En dat heeft te maken met wat wij aan het doen zijn. Dat is een andere manier als dat we het voorheen deden.

Ik heb gesprekken gehad met rassen die betrokken zijn bj het collectieve bewustzijn hoe graancirkels worden geprojecteerd. Daar werd ook uitgelegd dat er krachten zijn die graancirkels ook maken met de tegenovergestelde werking en dat gebeurt op specifieke locaties op de aarde net zoals grote bouwwerken exact op bep. plekken staan. Wij denken dan dat dat komt omdat het in een bep. hoogte- en breedtegraad staat, maar dat is eigenlijk het gevolg van dat het daar geplaatst is. Daardoor kunnen wij zeggen dat het op een bep. hoogte en breedtegraad staat. Waar het mee te maken heeft is een ectoplastisch bewustzijnspoort van het neurologisch circuit van de aarde, metafysisch circuit. Ik kan die punten zien, dat vermogen heb ik en daardoor kan ik erover spreken. Er zijn hologrammen, graancirkels die andere intenties hebben en waar zelfs superladingen aan hangen, holografisch, waardoor je ze niet eens kunt waarnemen. Dus wat dat betreft voortdurend opletten, voortdurend in je gevoel dragen dat er agenda's zijn om de mensheid te misleiden.

 

//

 

In de tijd waarin we nu leven gaan we in een grotere beweging komen. Die is er nu al. Hier in Nederland zijn duizenden, duizenden mensen en die komen echt niet alleen naar een verhaal van iemand als Martijn, veelal komt niet, dat moeten we ook beseffen. Dus het gaat daar ook helemaal niet om. Duizenden en duizenden mensen, ik heb het alleen over Nederland zijn bezig met alles te ontmantelen. Ontmantelen! Modellen ontmantelen. Ook hier uit het gevoel, ontmantelen. Want stel als dat het ook niet is wat blijft er dan over? Die vraag!

Heel veel mensen zijn het aan het onderzoeken. Hè als ufo's niet alleen buitenaardsen zijn en ook niet alleen inlichtingendiensten die die dingen bouwen, wat blijft er dan nog over? Heel veel mensen zijn dieper aan het kijken. Als het niet alleen maar positieve wezens zijn en negatieve wezens, geen militaire industrie, wat is dat verschijnsel dan wel?

 

//

 

 

 

 

 

20220601-MvS-MP3-1-2-Bewustzijnsverruiming-geleid-door-Inzicht-Creatie-en-Manifestatie-Zwaanshoek

 

Martijn van Staveren – 1 juni 2022

Er is niet een spirituele oorlog en wèl een bewustzijnsoorlog gaande.

We hebben het in ons om iets compleet anders te zijn (onaards ;-), een andere intelligentie.

De keuze die we krijgen om mee te gaan in het reactieve veld speelt zich af in ieder mens.

Persoonlijkheid kan niet groeien, want het is een programma. Het is een instrument/tool, maar het moet niet gaan dirigeren.

Martijn gaat er niet vanuit dat er iets wordt gesimuleerd. Dat dit een werkelijkheid is waar we in zitten.

Eerlijkheid is de taal van de quantumwereld, de taal van oorsprong.

De wezenlijke blauwdruk (de kosmische wijsheid/kracht) in jezelf toestaan om te erkennen wie je bent. Eerlijk zijn en vanuit dat bewustzijn de volgende stap zetten.

Constant, steeds weer staan op de plek waar het is. Alles openen.

Er wordt in deze wereld geknokt om eerlijkheid.

Mindtaal = betekenis van de 3-dimensionale reis die je maakt.

Bijv. je ongelukkig voelen = een veld waar je betekenis aangeeft met je mind (gedachten). Dat kan je loskoppelen.

Martijn is gericht op het breken van de mind. We weten al hoe we gevoelens van liefde, waarheid, etc kunnen ervaren. Dat hoeven we niet te doen. We moeten de mind breken!

Met bewustzijn en precisie naar jezelf kijken om systemen en gedachtenvelden te breken. Er loopt iets doorheen (programma’s) wat we niet zijn. We hebben iets weg te halen uit onszelf. Dat kan een ander eigenlijk niet doen. Dat kan je alleen maar zelf doen. Dat proces ligt helemaal in jezelf. Dat is de taal van binnenuit.

De mind in dienst laten staan van wat ervan binnenuit in essentie is. De mind gaat het afleggen. De innerlijke voelende vlam staat op. Die is onsterfelijk en keert altijd terug.

Martijn komt van de Antara wereld.

Inzicht krijgen in de grillen van onze identiteit. Wat gebeurt er in onszelf? Onze oordelen?

Landen in het hier en nu.

Mensen zitten vast in liefdegevoelens. Dat is niet de taal van de quantumwereld. De taal van communicatie is niet liefde. De kosmische taal heeft met focus en aandacht te maken. Met helder zijn. Je maakt een keuze om het compleet te zijn.

Het besturingssysteem van denken en voelen houdt mensen in illusie van wat liefde is.

Het gaat om een veldverschuiving. We zijn allemaal veldwerkers, krijgers. Om de oorspronkelijke hartfrequentie in het veld te brengen. De mind breken.

We hebben het in ons om dat te doen. Het gaat om de taal van waarheid.

Ieders intelligentie terughalen. We worden steeds weer door sturende krachten aan bepaalde velden gekoppeld. In het gehoorzaamheidsveld (al duizenden jaren). Je maakt jezelf onderdanig. Genoegen nemen met = een trillingsveld dat hoort bij gehoorzaamheid. Dat is een 3d archontisch programma. Daar hoeven we niet akkoord mee te gaan, als bewustzijnstoestand. Prikken door je aanvaarding aan wat je goed vindt, aan waar je genoegen mee neemt.

Doorbraak naar nieuwe velden/ een nieuwe werkelijkheid met o.a. vrije wil. We moeten onszelf doorgronden.

Doorbraken worden vertraagd (uitstelsysteem). Het gebeurt eigenlijk steeds niet. Feitelijk gebeurt het dus niet. Het is belangrijk om NU steeds de doorbraak te scheppen.

Het gevecht gaat om wat er met je bewustzijn gebeurt. Het gaat allemaal om wat jij te doen hebt!

Voor jezelf kijken:

Hoe zit mijn leven eigenlijk in elkaar? Jezelf uit de tentakels van je omgeving trekken. Daaruit stappen met je mind en een andere situatie daarop leggen.

Martijn pleit voor ècht menselijk contact, waar je niets in een ander propt of waar je een ander wat oplegt. Werkelijk aandacht geven aan elkaar. Ontstorend, ontspannend en werkelijk. Het is heel belangrijk dat deze organische kracht ontstaat. Dat is wat wordt tegengehouden. Vrij bewustzijn is de kracht.

Verdeeldheid is gezaaid en houden wij door onwetendheid in stand. Het zorgt ervoor dat organische velden van echt menselijk contact worden verstoord.

De scheppende kracht (kosmische taal) is wat je zelf kan voelen en in kan zetten. Zet het om en in, in de 3d. Werken in 5d en we zetten het 3d in.

Aanvaarden dat een ander anders is. Jij bent zo! Mooi dat jij zo bent! Elkaar zonder verwachtingen ontmoeten om een bakermat te laten ontstaan. Het werven van aandacht van elkaar is een soort stilte -> Godskracht in elkaar.

Advies Martijn: google eens naar Steven Greer -> disclosure

https://www.youtube.com/user/SDisclosure

En boek: Mens aarde kosmos. (ik heb het nog niet terug gevonden op internet)

Met woorden van Martijn.

We zijn in een duizelingwekkende versnelling van technologie gekomen, die niet verklaarbaar is. De placebo reactie van de mind kan alles invullen en vult alles is (geuren, beelden en alles). De illusie wordt gewekt dat we in een enorme vooruitgang zitten, terwijl we in bewustzijn niet vooruitgaan. We zijn er eigenlijk niet aan toe, omdat we bewustzijnswezens zijn en het eerst zelf moeten ontdekken.

Wat als blijkt dat je nu in deze wereld onsterfelijk wordt? Precies zoals je nu bent. Je blijft zo. Dan ga je andere keuzes maken. De persoon die je nu bent, is gebaseerd op sterfelijkheid. De mind is geprogrammeerd op sterfelijkheid.

Ga eens met scheppingskracht je voorstellingsvermogen laten draaien.

Als je onsterfelijk bent, krijg je oneindige ervaringen. Dan ga je alles meemaken.

We zitten in deze wereld in een kortstondig moment. Vraag je af je eigenlijk wel bestaat. Wat is het ik-beeld?

Agenda’s nu:

1. Open contact met andere beschavingen voorkomen.

2. Onsterfelijkheid implementeren

De bronwereld is de oorspronkelijke wereld. Hier is iedereen onsterfelijk (er is geen begin). Er is geen demping.

Wat nu als je nooit geboren bent? Je bent nooit ontstaan en nooit doodgegaan. Je hoeft niet te leren of te leveren. Gevolgen zijn hier op aarde aanwezig, omdat dingen kunnen eindigen.

Ons zelfbesturingssysteem moet aan.

Het ervaren en het Zijn is wat je uitzendt.

Sterfelijkheid = beperkt = beperkte mogelijkheden

In heelheidsbewustzijn zit alles

Hybrid betekent ‘vermenging van’.

In deze wereld wordt collectief de Bron/God/Force op een andere manier uitgedrukt. Dat heeft te maken met dat we niet kunnen ontvangen.

De Bron/God/Force => de levensvelden van alles bij elkaar opgeteld.

We leven er middenin. Andere beschavingen zijn er dus al.

Om het contact te leggen moet je je niet verbinden met de persoon als die je ervaart in deze frequentie. Wij moeten zelf terugkeren met ons bewustzijn. We zitten er al in. Je leeft er al in. Het gaat erom dat je het in jezelf weer gewaarwordt.

Om te communiceren met Bron is het belangrijk om de bronkracht in jezelf terug te halen.

Losknippen van alle overtuigingen en oordelen met je bewustzijn en voelen (emoties) en echt gaan doen waarvan je voelt dat je dat te doen hebt.

Ze hebben ons laten denken dat de Bron buiten onszelf zit.

Uitdagingen/herzien:

- Onszelf herzien

- Bewustzijn openen

- Menselijk contact

Door dingen te herzien, verschuif je al. Alles gaat om hoe je dingen ziet.

Het Christus bewustzijn in jezelf ervaren. Jezelf ontmoeten en vanuit dat stuk aan het werk gaan.

Krachten die het veld van de matrix/beperkingen in stand willen houden, willen voorkomen dat onze velden erin komen en dat doen ze door beïnvloeding van onze gemoedstoestand.

Quantumfysica = bewustzijn

Modellen zijn trillingsvelden (soort software) die de macht over je kunnen pakken.

Hogere Zelfbewustzijn is iets wat gekoppeld is. Dat is niet van jezelf, want het komt niet uit jezelf. Er wordt quantumfysisch wat gerommeld.

Weet dat als je bij de bronkracht komt, dat er alles aan gedaan wordt aan afleiding om jou daar vanaf te houden Zie dat niet als een slecht teken. Het is juist een heel goed teken!

Moe? Hoezo moe? Zeg: ‘Het stopt hier.’ Het is een gemoedstoestand.

Wij zijn gefragmenteerd bewustzijn. Een gemoedstoestand is iets wat je meesleept uit het vorige moment. Besluitkracht om het uit je systeem te halen. Dit moet stoppen! Mijn eigen kern en de absolute waarheid moet weer terugkeren in mezelf.

Zelfleiderschap

Wij zijn krachtige voelende wezens. Liefdevol en warm. En geen watjes!

Waarom wordt er niet ingegrepen? Waarom wordt wat er hier gebeurt toegestaan?

De kracht in onszelf moet aangezet worden. Er ontstaat een gevoelskracht, een gevoelsinzicht.

Aandacht vanuit emotie (liefde) door het veld sturen, vanuit jouw emotiekracht dat zich manifesteert bij de ander. Dat is de scheppende kracht. We moeten dat bewust worden. Doorvoelen en doorzien wat een krachtveld erin jou zit.

Wij zijn het! Wij brengen het in beweging.

Emoto liet zien dat d.m.v. aandacht trillingen van waterkristallen veranderen van vorm.

Dat is quantumfysicia; kennis uit de Pleiadische wereld.

De kracht van emotie inzetten om te scheppen. Menselijke aandacht heeft directe invloed op onzichtbare en zichtbare velden.

Je gedachten zijn energiedraaggolven.

Aandacht puur vanuit jezelf, zonder controle/systeem.

Je hoeft geen liefde te voelen voor die persoon, want dat maakt je week.

Onze aandacht kracht verandert frequentie aandachtsgolven.

Hiervoor vrije keuze en vrije wil inzetten.

De force komt vooruit uit al het vrije leven -> zelfstandige besluitkracht.

Deze wereld is een opgerichte wereld. Het is niet zoals de matrix met Neo in een computerprogramma. Het is ontwikkeld door een mensras, de Elders, dwars door scheppingsvelden heen. Om hun probleem op te lossen. Om te kijken hoe de kracht van emoties werkt. Deze wereld is een wereld met oneindige mogelijkheden en uitkomsten. Vanwege het experiment komt er geen interventie van buitenaf. Dat beïnvloedt de zuiverheid van het experiment. We worden niet geholpen op een invasieve manier. Nu zitten we in een gecontroleerde oorzaak en gevolg tijdlijn. Dat komt doordat we mindgeoriënteerd zijn geraakt.

Una -> wereld van Una is hier.

We geven kracht vanuit onszelf. Wij zijn energiegeneratoren. Die zetten we als intentie in het veld.

De bron is er al. Er lopen alleen dingen doorheen, die we weg mogen sturen.

Je hoeft niet over trauma na te denken. Het verandert niets. Energie is blijvend. Maar de impact van trauma kun je veranderen. Met elkaar in gesprek gaan zonder iets te willen. Je hoeft nergens doorheen, want je bent er al doorheen gegaan. Je hoeft het niet te zijn om de draaggolven te veranderen.

Je eigen vermogen = je eigen besluit.

Ik kan het niet aan iemand geven. Het is je eigen besluit. Het is belangrijk om het vanuit de Force te maken. De genezing zit niet in de behandeling. De genezing ontstaat, omdat het vermogen (het geloof) aangaat.

Uitkomsten liggen niet vast. We zijn diep geterroriseerd door angst.

Een keuze vanuit je eigen bronkracht maken. Alles wegpellen en eerlijk zijn. Je hoeft alleen jezelf te ervaren.

Maximaal bewust zijn van wat er mogelijk is aan emoties. Een force/bron aandachtskracht ernaartoe brengen. Volledig eigenaarschap van het moment. Waardoor alle vervolgmomenten weg zijn en er geen programma start waar je dan weer aan vast zit.

Verstoringen kunnen wegresoneren door iets heel anders. Dat komt door de bronkracht.

Als Martijn iets heeft (hij wordt wel eens aangevallen vanuit een andere dimensie en vorig jaar van de trap geduwd), duikt hij er helemaal in. Hij stapt volledig in zichzelf. Het gaat om onszelf. Die taal is belangrijk voor de kosmische communicatie. Dat is volledig jezelf zijn als emotioneel gevoelswezen.

Wij kunnen oud licht (de zon) naar een ander draagveld brengen. Wij kunnen het dus naar het verleden sturen.

 

 

 

20220910-MvS-Oorspronkelijke-Frequentie-dag-Zwaanshoek

 

Frequentie dag Zwaanshoek 10 september 2022

- Oorspronkelijke Frequentie Dag -


Deze dag organiseren we om ons te verdiepen in de link tussen Aards Bewustzijn en Oorspronkelijk Bewustzijn. We leggen interactief het pad af, hóe het één en ander in elkaar zit!
We brengen inzicht in Oorspronkelijke Werkelijkheid, opgerichte werkelijkheid en Matrix.

 

Wie ben je? Welke Wezenlijke delen kun je van jeZelf herkennen? Hoe zit het met de samenvoeging van Oorspronkelijk delen in het Aardse Menselijke lichaam? En als je sterft, wat gebeurt er dan eigenlijk? Wat zijn er aan aanwezige mogelijkheden? En andersom, wat is geboren worden dan?

 

Martijn gaat deze situaties bespreken, zodat er ruimte en inzicht in het Veld kan ontstaan om deze informaties te kunnen laten landen via ieder Zelf. Hij deelt vanuit zijn eigen kennis en ervaringen, waar ook vragen over gesteld kunnen worden.

 

Er worden deze dag waar "nodig" frequentie-uitbreidende stiltemomenten gehouden. Laat de woorden ruimte geven aan de frequenties. 


Het uitgangspunt van deze samenkomst is, dat je door de inzichten je eigen "sleutels" herkent en hiermee stevig(er) in je eigen bestaan aanwezig zult zijn. Hoe dit toe te passen is en uitwerking heeft, is aan jeZelf te besluiten.

 

Secuur zijn voor jezelf in wat je voelt en wilt bewegen.

Alles belichten in het bewustzijn, alles aankijken in jezelf.

Belangrijk is aan de tafel van de regie komen, IN JEZELF!

In alles trouw blijven IN JEZELF!

 

(Muziek: I could find my way. Enigma)

 

Trouw zijn aan jezelf!!! De kern van vandaag.

Je eigen pad volgen bij dat wat bij je aanklopt.

In de kern zijn we allemaal hetzelfde, maar in een andere verpakking.

Gedachten weg laten vallen, de woorden weg laten vallen, hierdoor komt er een frequentie die trilling geeft van gelijkheid.

 

Terugtrekken uit aardse gedachten.

Hierdoor ruimte maken voor de ander en jezelf.

Dan is er ruimte om door de moeilijkheden heen te gaan.

Toetreden op jouw manier.

Blijf weg bij de gedachten hoe anderen het zouden moeten doen.

Je hebt een eigen pad en de ander zijn of haar pad.

 

Je bent hier om te voelen in welke verpakking je bent.

Er is veel aan de hand met jou en mij!

Erkennen op de manier van wie jij bent.

Er is een breekpunt nodig en hiervoor is Martijn naar deze aarde gekomen en heeft hij ons nodig, hij kan het niet alleen.

Het OORSPRONKELIJKE DEEL van jezelf, de KRACHT in jezelf VERGROTEN en VOELEN.

De BASIS leggen, VERRIJKING om DOOR te GAAN. OPEN gaan.

Dit is wat Martijn komt AANZETTEN bij de AARDSE MENSHEID.

 

Belangrijk is om te kijken en te zien waar de mogelijkheden liggen en het af laten lopen wat er niet meer toe doet.

Het moet afgelopen zijn!

Wij zijn buitenaardse rassen.

En je weet en voelt dat wij geen aardbewoners zijn, maar kosmische bewoners.

Je voelt dat veel dingen op de aarde niet kloppen.

De historie zit in Martijn verpakt en hij is hier om dit uit te pakken.

 

Jezelf onderzoeken: gedachten onderzoeken van wat manipuleren:

Spreken

·       Wie ben je geworden?

·       Welke delen heb je ontmanteld van je schaduwkant?

·       Ben je tot je kern gekomen?

·       Open!!!

·       Welke gedachten liggen ervoor om tot jezelf te komen?

Dat is geen leerproces, dat is een programma.

 

Loskoppelen

Loskoppelen van spirituele modellen, geen ruimte toestaan voor compromissen.

Toegang krijgen in je lichaam is WETEN, ZIEN en weer in velden komen zonder gedachten en manipuleren.

Samen losmaken en ieder voor zichzelf losmaken.

 

Als jij jezelf openpelt kom je bij de schoonheid van de oorspronkelijke frequentie, volledig van alles wat er is, RESPECT.

Je moet zien wat de niet oorspronkelijke frequenties zijn die door je heen lopen.

Dit zijn bewustzijnstoestanden.

 

Voorbeeld;

Een groep zegt iets negatiefs, jij pikt het op en zet vanuit kracht terug, niet vanuit kwetsbaarheid. Dit is een frequentie oorlog.

Hier sta jij, schoon in bewustzijn op de meest eenvoudige manier jezelf zijn.

 

 

Het moment is de keuze.

De grootste verdediging is de ongeslagenheid in jezelf.

Soms moet je elkaar tot stoppen waren.

Vrij kunnen denken, dat kunnen we allemaal.

Er zijn twee manieren om naar iets te kijken.

 

 

 


 

1.    Zoals het is:                                                2. Of diep vanuit je gevoel

(Verhaal van de sterren kijken                             voorbij de sterren.

met Wendy)

 

In alles wat er aan “talent ”in jou zit, is een oorspronkelijk zelf die ten diepste uitgedragen moet worden.

Vanuit die schoonheid/kracht beslissingen nemen.

 

Oorspronkelijke frequentiedag, wat betekent dit voor mij?

Op eigen gevoel de informatie ervaren. Dit is een organische trilling, dit zijn de levenskrachtvelden.

 

Bekrachtiging: Ik laat alles los, ik erken mijn eigen gevoelens. Ik accepteer dat dat in alle momenten gevoeld kan worden.

Ontevreden zijn over jezelf is een ontkenning van je zelf en is een programma.

 

Het STARTPUNT:

Wie zijn we hier?

 

Muziek is trilling, frequentie, afspiegeling van zichzelf.

Je fantasie gebruiken, daar waar je van aan gaat of je vrede voelt daar zit je bij je kern.

Aan de binnenkant voelen en dat ook uitdragen.

Waar ligt wat jou aanraakt?

Het is nu rigoureus stoppen met dingen die niet resoneren met jezelf!

Wij zijn in staat statische velden te laten vervallen.

 

Buitenaardse kunnen alleen hier komen in VRIJ BEWUSTZIJN.

Muren van beperkingen zijn dan weg.

Alle aanname modellen moeten weg.

Echt is autonomie, kracht, is eigen ervaring en waarnemen.

Geen angst, geen liefde, dit is een schoon veld, is het waarheidspotentieel.

Hoofdfrequenties van bewustzijn is als iets zelf wordt ervaren!

Beschavingen die op de aarde prikkelen

Jij absorbeert en ademt uit, het uitzenden van de hartfrequentie.

Hierin zitten de oorspronkelijke frequenties vervlochten.

Dit zijn ondersteunende krachten, oorspronkelijke volwaardig contact met jezelf.

Onderschat jezelf nooit!

Alles is een collectief proces.

Niet voelen, pure SCHOONHEID ZIEN, ZELF ERVAREN, dat is ERKENNING en is MANIFESTATIE van het eigen veld, de POORT OPEN zetten.

De echtheid verklaren aan onszelf, door te openen.

Doorgaan in wat je voelt en daarmee door blijven doorgaan.

Deze beschavingen interacteren alleen met mensen die schoon zijn en vrij van spiritualiteit.

 

Kunnen we een echte coöperatie starten?

Oorspronkelijke frequentiedag/ bewustzijn?

Samenkracht in verbinding openen?

Hiervoor is gezamenlijke non dualiteit voor nodig!!!

Gezamenlijk kristalbewustzijn inzetten AAN, naar buiten, erin en eruit.

Collectief weten, collectief ergens voor staan.

Jij staat ergen voor; zuiverheid, puurheid, open.

Je laat collectief instorten en zet weer aan, daar waar het het zwaarste wordt blokkeert.

Non dualiteit in jezelf in de allerhoogste zuiverheid belichamen, SAMEN.

Samen in een organisatie en dan ga je een koerswijziging ervaren.

Geef jezelf de ruimte om te genieten.

 

Oorspronkelijke codes van jezelf herkennen en uitpakken.

Belangrijke is dat deze werkelijk ontslagen wordt van de controlelagen.

Wat is de dood?

In deze werkelijkheid is er een einde.

Doen wat er werkelijk moet gebeuren.

In het nu bewustzijn open en niet bij de dood, dat is het oude systeem.

Wat is geboorte?

Oorspronkelijke velden is waar oneindig leven is.

Intelligenties van binnenuit.

Alles kunnen weten, voelen, mogelijkheden zien.

De hack is een doorkomen gelanceerd door bewustzijn van de orion groepen door het zuivere bewustzijn van de Koninklijke.

Nu vindt er een enorme verruiming plaats.

Het oude denken vervalt.

Nu liggen er twee mogelijkheden.

De behoefte om naar verlichting te gaan, blijdschap, echter is er een gecontroleerde greep door de oriongroepen.

Tussen nu en 10 maanden worden er door technologie trillingen met buitenaardse hier naar de aarde gebracht. Virtuele werkelijkheid/ reality.

 

Vrije werelden komen via andere dimensies, zonder oorlog terug naar hier.

Enorme technologische uitbreiding van ons lichaam en brein gaat plaatsvinden, dit is een gecontroleerde technische ervaring.

Niet meegaan in technische systemen; je hart openen!!!

 

Scenario is bevrijding!

Dat kan alleen door samenballing. Krachten bundelen, schouder aan schouder, hart op hart.

Samen de samenkracht via overdracht laten plaatsnemen.

Voorbeeld: 4 mensen vervloeien in elkaar, in een zeer krachtige oorspronkelijke frequentie.

Dan gaan er kanalen open door te spreken.

 

Het gaat om de kwantum fysische werking.

Kijken naar de echoput wie je van oorsprong bent.

Waar word jij door geroepen?

De oorspronkelijke frequentie vraagt om dat onderzoek.

De momenten dat je ze ziet, daar maak je kennis met jezelf en bevrijd je jezelf. Alle pijlen richtten op onszelf is Bron.

Als je voelt in jezelf is het echt.

We kunnen rechtstreeks contact maken; door te laten weten dat je er bent in waarheid en zuiverheid.

Het ware zelf ruimte geven.

 

Instructie WETEN trekken naar elkaar toe.

De materiedeeltjes die in weten leven, beleeft de gedachte.

Wat is jouw kern?

Waar voel jij je scheppingskracht?

Wat zij jouw talenten?

 

Je voelt je uitbruissen bij overlijden, doodgaan bestaat niet.

In dit moment voelen wie jij bent!

Alle onderwerpen verslaan door bewust te kiezen vanuit een bewustzijn positie.

Je herstructureert hiermee alle onzinnige gebeurtenissen.

Reizen voorbij de chantage, voorbij al het nee is ja.

De force reageert op instructies.

Gedachteninstructie kan overschreven worden, door jezelf in gevoel te kunnen begrijpen.

Onze goedaardigheidskracht inbrengen en laten vibreren in de orionterreur, orion gedachtengoed.

Als wij daarin komen, kunnen wij herschikken.

 

 

We zijn hier als Mens van vlees en bloed. Naast onze persoonlijkheid en Aardse lichaam zijn we ook Oorspronkelijke Wezens met een eigen Lichaam. Dit lichaam is een uiting (expressie) van Oorspronkelijk Bewustzijn. (Koninkrijk Lichaam).

  

 

 

 

 

20221114-MvS-1-2-Bewustzijnsportalen-Meterik

 

Kwantumbewustzijn en buitenaards contact Martijn van Staveren Meterik 14-11-2022

Deel 1

Welkom allemaal, fijn dat jullie gekomen zijn. We zien hier vandaag bij Zentire. En wat ik mooi vind is dat als je hier binnenkomt, is dat je gelijk onsterfelijkheidskruid ziet staan. Dat vind ik een heel mooie frequentie om zo binnen te stappen. Hè, want uiteindelijk gaat het om ons bewustzijn als wezens en dat is voor iedereen gelijk. En in die zin hoef je hier eigenlijk vandaag ook helemaal niet te komen, want laten we daar geen doekjes om winden, we zijn allemaal zo uniek en zo ons zelf aan het zijn, eigenlijk is de tijd van bepaalde voorstellingsrondes voorbij en toch moeten we tot een uitwisseling komen. Dus het is aan ons met elkaar, hoe we deze dag met intentie, aandacht, in gaan op dat wat we met elkaar scheppen en wat we ook weg, want dat is ook heel vaak nodig, dat dingen weggehaald worden. Dus ja, laten we onszelf daar allemaal in uitnodigen. En ik ben heel blij dat we dat hier mogen doen, dank je wel. Wendy en ik zijn zeer verheugd dat we hiernaartoe mochten rijden en wij stappen ook niet zomaar ergens in. Dat heb ik wel heel veel gedaan, misschien herken je het zelf ook, weet ik niet … maar ik stap niet snel ergens in, in nieuwe zones op dit moment. Ik ben wel iemand die nieuwe zones openbreekt op mijn manier en daarmee een ontmoeting met andere mensen kan laten ontstaan, maar ik ben er wel heel secuur in, omdat we zitten in zo een belangrijke tijd, dat merk je waarschijnlijk ook zelf, dat je iets dat je opbouwt, kan ook zomaar ineens weg zijn. En nu heb ik een manier hoe ik mijn werkelijkheid ervaar, dat heb ik toepasbaar voor mezelf, dat ik goed oplet en waar ik naar toe ga en waar ik ben. En dat zit niet aan bepaalde waarde of normen vast maar dat is iets wat ik op mijn manier zie. En ik voel me hier heel warm en welkom in deze ruimte en ik voel ook en op mijn manier kan ik ook zien, dat er heel veel in deze ruimte … ook door jouzelf en ook andere mensen gewerkt is. En dat is echt heel dienstbaar en dankbaar mogen we daar ook voor zijn, dat we in een ruimte zijn waar veel mensen bereid zijn om naar binnen te kijken. En ik zie ook dat er heel vernieuwingen in het veld liggen en het is aan ons met elkaar om te kijken hoe we daarbij kunnen komen, zonder iets te willen bereiken. Dus niet speciaal voor deze ruimte, maar het gebeurt overal, dus hier ook. En dat is het mooie wat wij als mensen komen brengen in deze wereld. Ja, het is een 2-daagse, een seminar, ja wat is dat weer voor een raar woord … Ik heb de beamer weggehaald vanochtend. Ik dacht dat bewaren we maar voor de volgende keer, als dat is we we met elkaar voor kiezen … want, kijk deze rode draad, is zo'n dag als vandaag. Ik sta hier ook om een massieve reden sta ik hier. Maar jij bent hier ook om een massieve reden. En dat laat voor mij altijd open dat een dag of moment zich kan ontvouwen op een manier zoals dat op dat moment ook besloten wordt. En niet met een zwaar regerend programma van we moeten het daar en Daar per se over hebben. Want dan krijg je een heel stevig programma en dan komen wij allemaal in het geding en ik ook. Dus ik open mezelf ook om alle mogelijkheden die hier vandaag zijn om met elkaar in gesprek te zijn en ik wil daar ook wel heel veel in delen, maar het “ik wil” is ook weer niet aan de orde. Sommige dingen moeten gezegd worden, dat weet jij ook. Sommige dingen moeten gewoon gezegd worden in deze wereld. Het gaat er niet om dat jij dat belangrijk vindt, om het aan een ander te vertellen, het is dat er dingen worden geopend, er worden frequentievelden en bewustzijnsvelden geopend, door zaken te benoemen die jij weet, die jij voelt, die jij ziet. En als een ander daarnaar kan luisteren, in respect, dan ontstaat er een verbindingsbrug. En dan kan die informatie ook verder in het veld, zich uitzetten. En het is ook helemaal niet relevant of je het wel of niet met elkaar eens bent, dat is helemaal niet wat het is. Ik ben het zoveel niet eens met deze wereld en ook met heel veel mensen niet, maar ik zie wel de diepere laag op mijn manier, een diepere laag van iemand en als ik daarnaar kijken dan ben ik het ruiterlijk eens met de ander.

(5:00) Dus het is, waar wil je zitten. Wil je per se in de vorm zitten … en ja, ik wil wel heel graag in de vorm zitten, omdat daar voor mij, vanuit mijn werk wat ik kom doen, de grootste ontmanteling plaats vindt en om te kijken van wat kan er dan over blijven … Aan de andere kant moet het ook weer niet de hele boel sturen. Dus ik sta hier ook, wederom vandaag, zoals ik altijd sta … en de ene keer doe ik dat voor mezelf gevoelsmatig ook beter als de andere keer, want ik ben ook dynamisch, de ene dag ben ik zus en de andere dag ben ik zo … Dus ik zie mezelf ook daarin soms beter en soms minder goed in bewegen, maar ik doe het wel op mijn manier en ik voel gewoon dat we met elkaar deze dag ook gewoon maar vorm moeten geven. Buitenaards contact, het buitenaardse staat al een beetje tussen aanhalingstekens in de aankondiging, omdat het om veel meer gaat dan buitenaards en ook over het woord “buitenaards” nogal wat, in respect … nogal wat cult en groepsvormingen wereldwijd zijn ontstaan, waardoor mensen door de lastige eigenschappen van het lichamelijke brein, daar ook heel erg in kunnen blijven hangen. En daarin, zoals ik het zie hoor … niet tot het punt komen waar het wezenlijk ook echt om gaat. Dus dan kun je aan een bepaald etiket blijven hangen, of een vorm, of wat je dan noemt als bv een bekrachtiging, of een meditatie, of een systeem, of een methode, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat om iets veel groters. En waar het echt over gaat, dat is natuurlijk niet te benoemen, dat is de binnen intelligentie van wie jij werkelijk bent, daar binnenin. Daar gat het echt over en als je daarnaartoe kunt reizen en dat kan ook uitgelachen worden en dan moet je behoorlijk eigenwijs zijn in deze wereld, eigenwijs van ook echt van … je mag ook best wel eens eigenwijs gevonden worden, want om dat te doen kom je ook tot die diepere missie en dat diepere gevoel. Dus je moet op de een of andere manier, moet je ook het woord “buitenaards” loslaten, als dat geframed zit ergens in jezelf. Het gaat om zoveel meer en als we dat niet doen, dan gaan eigenlijk ook tegen onze echt eigen blauwdruk in. Dan worden we ingeleid in bepaalde systemen en dan kunnen we allemaal dingen tegenkomen die hartstikke waar zijn, maar dan sluiten we eigenlijk achter aan in onszelf. En dat is best wel vermoeiend en dat is in deze wereld, is dat eigenlijk al heel lang gaande, dat we steeds achteraan sluiten bij onszelf en dat moeten we op een bepaalde manier stoppen. Dus het woord “buitenaards” heb ik tussen aanhalingstekens gezet, het gaat om kwantumbewustzijn en dat is ook maar weer een woord. Het is natuurlijk van betekenis, kwantum, wat kwantumbewustzijn is. Ben jij je bewust dat als jij denkt= energie is bewustzijn, ben jij je bewust dat als je voelt = energie = bewustzijn. Dat dat niet alleen maar daar is waar jij dat denkt. Dus we gaan gelijk een stap in wat, als we het dan wel over alienbeschavingen hebben, multidimensionale beschavingen … vele menselijke en vele andere levensvormen, hebben we het gelijk over iets heel essentieels. Namelijk dat alles wat er wordt gegenereerd aan energie en bewustzijn, dat dat niet stopt bij jou. Het is niet zo dat als het in je lichaam zit en tot een bepaald veld 3-dimensionaal reist, maar alles wat je uitzet komt in het kwantumveld terecht. En is dus ook per definitie kosmisch in elke laag van de schepping van de kosmos en de kosmische werkelijkheden, is dat aanwezig. En dat is iets waarom ik het woord kwantumbewustzijn ervoor aan heb gezet, omdat als wij willen doorgronden … niet begrijpen, maar doorgronden binnen en dat kun je dan ook gaan begrijpen, als we dat voelen dat dat de missie is, dan moeten we beseffen, dat die informatie die we proberen te begrijpen, al in het kwantumveld is. Dus we moeten ook in het kwantumveld met ons bewustzijn zitten. En daarom is het kwantumbewustzijn, buitenaards contact is eigenlijk het hoofdthema. En daar spreek ik over op mijn manier en ik ben altijd heel erg bereid om zelfreflectie toe te passen en dat zet ik ook heel vaak uit, want ik word er ook vaak doodmoe van, ja want in deze wereld doe je het eigenlijk nooit zoals je het letterlijk precies vanbinnen voelt. Dat is natuurlijk gewoon zo. Het is constant passen en meten, erin en eruit stappen, het ene moment wordt vanuit je gevoel verteld in een woord, is misschien 10 seconde later eigenlijk al onjuist gebleken.

(10:00) Dus ik ben heel erg bereid zelfreflectie toe te passen en ik vraag dat ook aan iedereen om dat op de eigen manier te doen en als je dat allemaal ook bij jezelf doet dan heb je de reflecties bij elkaar eigenlijk niet meer nodig. Dan komen ego's ook te vervallen, ego's … persoonlijkheden vallen ook weg. Hè, want jij hebt niet iemand anders nodig die tegen jou of over jou zegt, wat wel of niet goed is. Dat hoeft niet. Het is wel mooi als je elkaar dingen aanreikt. En dan kun je zelf kijken wat het is. Want als ik het ga zeggen, of jij gaat het tegen mij zeggen, dan is het net als de Hypnoseshow, dan plant je informatie in elkaar. En dat frustreert en werkt ook de kwantumwetgeving tegen. Dus je moet echt op een andere manier gaan communiceren. Kwantumbewustzijn betekent ook echt, het directe taalveld induiken, waar andere beschavingen in aanwezig zijn. Waarom ik daar zo duidelijk over spreek op mijn manier, ik heb zelf geen informatie uit boeken gehaald, ik heb bewust ook heel veel boeken altijd alleen maar aangeraakt eigenlijk, dat ik voelde wat de energie was van het boek en daarbij heb ik nooit gedacht van, dat is goed en dat is fout, het is alleen een ervaring. Het zijn verschillende taalvelden. Maar ik haal de informatie die ik meegeef, dus niet altijd exact goed verwoord of vertaal, die haal ik uit mezelf. En dat is mijn kroonjuweel. En daar sta ik dan echt voor. En ik denk dat het gewoon belangrijk is om te zeggen, niet als leider van een groep, want dat ben ik niet. Ik verklaar mezelf hierbij geen leider te zijn. Maar ik zeg dat, ook als een mogelijke opdracht in het veld, dat dat ook voor jou geld, vanuit jezelf, naar jezelf toe. Dat geld voor mij ook. We zijn broeders en zusters, een grote kosmische familie, dus je moet heel goed opletten hoe je jezelf aanspreekt en hoe je met jezelf omgaat. Bij mij komt dat van binnenuit, niet vanuit een gevoel, maar uit een taal uit een andere wereld. Bij mij is dat op een bepaalde manier toegankelijk. En dat is zo toegankelijk als dat ik denk over de dag van gisteren, deze dag van hier, dus van deze wereld. En als ik het nog sterker uitdruk, zou ik denken, als ik denk aan een dag van gisteren, dan is het een gedachte. En je moet echt in deze wereld gewoon je best doen, om bij een herinnering te kunnen komen. Ik zit even in de beelden en gevoelens hè, ook voor ons allemaal, als je dan aan gisteren denkt, dan zij er alleen maar bepaalde elementen die opspringen. Dat weet je nog en dat … maar die dingen er tussenin die zijn er dan niet. Dus het is heel erg veel data. En waar ik mijn informatie en mijn bewustzijn uit haal, dat is niet vanuit die manier van herinneren. Het is een heel groot weten, die volledig is, intact. Dus niet stukken, maar helemaal. En toen ik hier kwamen deze wereld begon te ervaren, zo noem ik het, toen begon dat te haperen, van deze wereld. Toen merkte ik, dat dat geheugen hier, eigenlijk gewoon heel ernstig corrupt is. En ik vroeg mij altijd heel ernstig af, hoe hebben ze dat gedaan … zonder direct te verwijzen naar een partij, maar hoe hebben ze dat gedaan, wie dat dan ook is. Hoe hebben ze dat gedaan, dat als je in deze wereld komt, dat je dan eigenlijk alleen nog maar kortlevende fragmenten bent in de herinnering. En dan ook nog in het moment waarin je nu zit, bijna je moment laat ontglippen, van dat je jezelf bewust bent en dat je wordt afgeleid naar de buitenkant. Terwijl we ins zo gelukkig en zo ontzettend in balans kunnen voelen. Dat weten we allemaal, daar moet je hier je best voor doen kennelijk. Nou, van daaruit spreek ik. En ik doe dat, omdat er een hele grote boodschap in ons ligt, dat heeft helemaal niets met spiritualiteit te maken. Helemaal niet, nul. Dat heeft met bewustzijn te maken. En bewustzijn is niet gekoppeld aan een spiritueel model. Bewustzijn is ook niet gekoppeld aan een religieus model en zeker niet aan systemen die groter zijn dan je eigen bewustzijn, absoluut niet. En daarom zeg ik ook, we hoeven helemaal niks te leren als mensen. De illusie die ons wordt opgeworpen dat we dingen

(15:00) moeten leren, maakt dat we met het 3-dimensionale, biologisch systeem, dus ons lichaam, beelden produceren en gedachtes uitzetten, dat dat dus zo is … waardoor er in het kwantumveld een afsluiting plaatsvindt en je dus ook echt alleen maar in dat frame verkeerd. Dus dat is een heel belangrijk en essentieel punt, dat wij beseffen dat wij niks te leren hebben, maar dat wij alleen maar dingen hebben te doen. Die boodschap die ligt in ons.  Die boodschap die ligt in jou. Die ligt in iedereen. En eigenlijk weten we het ook allemaal. Maar er wordt veel omheen gepraat. En we zijn te veel met ditjes en datjes bezig. En eigenlijk vervuild dat dus het geheugen, want de stukken die we ons wel weten te herinneren, dat zijn vaak hele vervelende dingen. Niet altijd, maar heel vaak wel. Als je iemand tegenkomt, die je twintig jaar geleden hebt gezien, waar je een vervelende ervaring mee had en die persoon kom je tegen, het eerste wat dan tevoorschijn komt is dat … en dan schrik je meestal ook van zo iemand dat je die tegen komt. Maar hoe mooi is het en hoe kloppend is het, dat je iemand tegenkomt in het nu, waar je een hele vervelende ervaring mee hebt en toch speelt die ervaring niet mee. Je ziet die persoon nu, volwaardig in het moment. En wat er allemaal gebeurd is, is helemaal niet belangrijk. Je kan iemand ontvangen en je kunt je iemand geven. En je ziet en weet en voelt, dat dit moment tussen jou en de ander, een heel belangrijk overdrachtsmoment is, van bewustzijn naar bewustzijn … en daar gebeurd het … En eigenlijk, als we dat niet doorgronden, dan snappen wij ook in het binnenstuk van onszelf ook de taal niet, van heel veel andere bezoekende groeperingen, sommige laten zich echt 3-dimensionaal zien en andere doen dat om hun redenen niet, maar kunnen dat wel, dus hoe moet je dus zo'n seminar noemen eigenlijk, dat zo diep over ons gaat. Nou waarom ik die beamer heb weggehaald is omdat ik op mijn manier ervaar, dat de vriendschap die wij met elkaar kunnen bouwen vandaag, dat die als een grote vlag boven alles uitstaat. Want als we ons niet gemakkelijk voelen bij ons, bij elkaar … en dat is in iedere setting weer opnieuw eigenlijk wat je moet opbouwen, dan kun je alle onderwerpen die je doorneemt, kun je eigenlijk niet binnen je niveau binnen in jezelf pakken. En dan ga je naar een man staan te praten met een microfoon en dan denk je, “man ben je nou nog niet uitgekletst?” Ik weet niet of dat waar is, maar ik zeg het maar even zo, want die vriendschap die je met elkaar ervaart, het opbouwen ervan … en dat is ook het scheppen van een atmosfeer, dat is het scheppen van een klimaat, een vredesklimaat, waarin iedereen aanwezig kan zijn, met zijn gekke dingen. Dus ik ook, allemaal … en dan kun je naar een heel groot binnenveld en dan kun je vanuit een vriendschapskrachtveld kun je echt over die grote onderwerpen spreken. En ik ga nooit meer een gesprek voeren, maar eigenlijk heb ik dat heel weinig ook gedaan, wat heel veel mensen binnen spirituele modellen heel vervelend vonden, ik ga nooit meer een gesprek voeren binnen een bepaald kader. Doe ik niet. Mensen hebben me wel geprobeerd binnen kaders te krijgen, dus hebben ze me uitgenodigd voor bijeenkomsten over ufo's en allerlei andere dingen en dan ben ik toch gegaan vanuit een vriendschap, maar ogenblikkelijk dat ik de ruimte instapte, of in contact kwam met die mensen of met die mensen eromheen, werd ik door een gedachte gepakt … en daar begon het gekneed al …en werd er geprobeerd … en vaak zijn de mensen er zich niet bewust van, hoewel sommige mensen dat heel bewust kunnen doen … werd ik in een vorm geduwd, waaraan ik moest voldoen. Dus ik moest eigenlijk mijn eigen innerlijke grootsheid, in mijn zuiverheid wie ik ben en mijn onbescheidenheid, wat dat is kennelijk onbescheiden als jij je uitspreekt van wat jij voelt en je staat daar echt voor, dan kan dat heel raar geframed worden … maar dan moest mijn onbescheidenheid, die moest als het ware eraf en ik moest me onderwerpen aan iets anders. Dus ik heb heel veel van dit soort niet vriendschappelijke velden gevoeld, onder de vlag van vriendschap. Onder de vlag van, wij zijn universele broeders en zusters. We zijn universele (20:00) liefdeswezens. Alles werd onder de vlag van liefde gezegd, maar wat er nu eens echt gezegd moest worden met elkaar, dat mocht niet. Ik sla op de tafel omdat ik weet en ik vind dat ook echt, dat de onderste steen naar boven moet, bij ons allemaal. We moeten elkaar vrij praten. We moeten elkaar vrij denken en we moeten elkaar vrij voelen. In je emotie een ander ook ontgrendelen in hoe je over de ander voelt. Dat is onze missie, we zitten in een wereld waar een hele grote besmetting plaatsvindt binnen het menselijk denken en met de hele processen die nu draaien, plussen en minnen, dualiteit, noem alles maar op, je kunt alles wel wegzetten, maar je krijgt het niet opgelost. Als het opgelost had kunnen worden op de oude manier, was het gelukt. En dat is niet zo. En ik zeg het … en niemand hoeft het er mee eens te zijn, maar ik zeg het wel. Er ligt een missie in jou opgeslagen, om in deze wereld iets te komen brengen, wat voorbij de vorm reist en dat heeft direct te maken, met het openen van het veld van jezelf, dus ook je eigen zelfbeeld, dus het toestaan van alles wat er is en het uitdragen van vriendschap naar de ander en daar echt een kus op te geven, dat de ander gewoon goed is, het is oké … En daar hebben wegeen posities in nodig. En daarom sta ik hier ook, positieloos, we hebben geen positie nodig. We hebben vriendschap nodig. En geen mening en oordeel en persoonlijke stukken, dat is allemaal derde dimensie denken, dat is allemaal persoonlijkheid denken. Als we naar een ander innerlijk gevoel gaan, dan kom je dus in een andere dimensie terecht, als je naar een ander bewustzijn in jezelf reist, dan voel je ook en dan weet je ook … het is niet aan mij om iets over een persoon te moeten denken. En sterker nog … het is niet aan mij, maar het is ook nog eens niet van mij dat het gebeurt. En het overkomt ons allemaal. Kijk en daarin ligt de verbroedering en de verzustering. Als je weet dat deze wereld, op een punt aan het balanceren is … deze werkelijkheid die we nu ervaren … is op een punt aan het balanceren, naar andere mogelijkheden te reizen. Dus andere gedachten kunnen er in deze wereld ontstaan, andere doelen kunnen er worden geboren, dan moet je toch wel heel erg bewust worden dat wij, jij, wakker moet worden in alle niveaus binnen jezelf. En binnen dat moment waarin we staan, dat we aan het bewegen zijn naar andere mogelijkheden, je kunt het ook tijdlijnen noemen, maar ik noem het mogelijkheden, scenario's, daarin ben jij de sleuteldrager. Want die mogelijkheden die al in het veld zijn en eigenlijk alleen maar tot uiting kunnen komen, komen alleen tot uiting, via de dragers in dat veld. Via de wezens, of dat nou mensen zijn of andere sterrenreizigers, dat maakt niet uit, die mogelijkheden, die scenario's kunnen alleen opengaan en reageren in het veld, via het bewustzijn van wezens die hier zijn. En daarom roep ik iedereen op … en ik doe het hier nu ook weer, toon de moed aan jezelf, om al het aangeleerde en modellen, gewoon los te laten. Parkeer het anders gewoon, als je denkt dat alles los te laten wel erg groot is, maar parkeer het eens gewoon. Want misschien is het wel zo dat met oud bewustzijn en zelfs uit bewustzijn te noemen ten opzichte van buitenaards contact … wat het eigenlijk is, waarom het er is, wat zij hier komen doen, wat wij hebben te doen, wat er met deze wereld allemaal gaat gebeuren … wat ons allemaal is gezegd en gepropagandeerd, dat dit allemaal gebaseerd is op oud denken. En hoort dat ook nog bij de oude mogelijkheden. En als het zo is, dat het om nieuwe mogelijkheden gaat, die hier in het veld nu aan het aanspringen zijn, dan zou er dus helemaal niets in deze wereld gebeuren, wat er tot nu toe ooit is gezegd. En daarover kunnen we alleen maar zeggen, stel dat dat zo is, dan weten we het niet … en ineens zijn we dan familie, want alles valt weg, alles valt weg … En wat overblijft dat zijn wij, hier, in vriendschap, als bewoners hier van deze werkelijkheid en kunnen wij ook op een andere manier in ons zelf komen, in vrede komen … en dat is een hele taak hier in deze wereld, om in vrede te komen, het zijn gewoon maar woorden hoor, het klinkt zo makkelijk … maar er hoeft maar dit (vingerknip) te gebeuren en dan ben je in onbalans. En dan kun je wel bidden en mediteren tot je een ons weegt, maar dan zit die frequentie wel in je. Dus er moet op een andere manier iets gebeuren. Ik hoop dat ik het zo op deze manier een beetje heb kunnen verwoorden, waarom de dag heet zoals hij heet. Waarom ik doe wat ik doe. En dat heeft natuurlijk ook, alles wat ik doe, met mijzelf te maken, ik ben hier ook … Dus ik moet ook doen wat ik te doen heb en ik ben gecommitteerd aan mezelf en aan de wereld waar ik vandaan kom, maar ik ben ook gecommitteerd aan deze wereld. (25:00) En naar de ontwerpers, de ontwikkelaars van deze wereld, ik ben ook gecommitteerd aan de dieren en aan de natuur, maar ik ben ook gecommitteerd aan de mensen, omdat we samen iets te doen hebben. Dat is waarom ik doe wat ik doe. En ten tweede doe ik dat ook, omdat er heel nodig, vanuit een veel fijnere vibratie, echt broodnodig, contact moet worden gelegd tussen de mensen. Want “vader vergeef me,” dat zijn maar woorden uit een boek … en of dat wel of niet gebeurd is, dat maakt allemaal niet uit, het is meer de vibratie. Of wij bereid zijn om alles weg te laten vallen. Want ik neem op mijn manier de wereld waar en ik zie op mijn manier, zie ik dat er echt een hele grote opruimactie moet plaatsvinden, onderling ook. Maar het moet niet gebaseerd zijn op allerlei vergevingsprocessen en allemaal workshops en toestanden, dat moet gebaseerd zijn op een mokerslagmoment in jezelf, vanbinnen. Waarin je ineens weet, dat alles wat je dacht en alles wat er is en alles wat er doorheen draait, in een vingerknip … weg. Dus meesterschap over jezelf. Ik heb 2 muziekstukken, die wil ik heel graag draaien. De eerste is 6 minuten. Dat is een muziekstuk met harp en een bas eronder. Het betekent niets, het is wat jij erbij hoort en voelt. Dat is wat het betekent. En dan komt er daarna een ander muziekstuk van 2 minuten. De vibraties die die muziekstukken laten horen en misschien ook voelen, het zijn verschillende boodschappen, bewustzijnstoestanden waarin we zelf heel vaak vibreren. Dus ik ga het gewoon lekker aanzetten. En er is genoeg ruimte om met elkaar in gesprek te zijn vandaag, er is ruimte voor ons allemaal.

(28:00)

 

https://www.youtube.com/watch?v=2OwO05JnT-s https://www.youtube.com/watch?v=PjzZ_0KSYVg

Twee totaal verschillende frequenties die als je die dieper zou doorvoelen, beide te malen hebben met een diepe missie die in ons allemaal ligt opgeslagen. En dat is niet een kleine missie en ik ben niet de man die daarom heen draait en dat ga ik ook nooit doen, ik ben wel iemand die opbouwt daar waar nodig is en ik ben me ook bewust als iets te snel gaat, dat daardoor misschien onzekerheden, of wat de mind daarvan maakt … angst, bij kan ervaren. Als wij mensen, waar dan ook, als wij mensen angst ervaren, dan hoeft alleen maar dat te gebeuren. De ervaring, het voelen, het toestaan, bevrijd je … kwantum … van een opgeslagen veld. Deze muziekstukken zijn voor mij, in de taal hoe ik denk, zijn dat twee verschillende oproepen … En het eerste is een niet te meten zachtheid, koestering, een harmonische, paradijselijke, zeer emotionele, levensgevende, maar ook afscheid nemen van het leven frequentie. Leven, dat is ook de verzachting en dat is ook de weg naar binnen. En ik noem dat ook weleens het pad naar christus. Maar dat is voor mij niet verbonden aan de historische persoon. Het is het pad naar binnen, de eigen autonome, universele, eigen kracht die daaronder ligt. Niet verstrikt met iets anders, maar helemaal wezenlijk vrij. En de tweede vibratie, zoals ik die lees, is dat dat paradijselijke en dat harmonische ineens opstaat. Boem! En dat de zachtheid transfigureert naar kracht. En dat de harmonische toon, transfigureert naar zeggenschap, leiderschap vanuit de geest, vanuit de emotie. En dat wat in nummer 1 … en dat zit veel ook in spirituele modellen gestikt … mensen vleugellam maken, niets doent met hun bewustzijn, maar denken dat je wat doet, omdat je iets voelt, iets heel essentieel verschillends, dat is in nummer 2 actief, springt aan en komt zo sterk naar voren, dat je daardoor in je leven ervaart, dat je je bewustzijn, je hoofd, gewoon door de drab heen, naar buiten duwt en echt gaat zien, wat hier allemaal aan de hand is. En dat JIJ de enige bent, vanuit jou wereld, die daar nu naar kijkt. Dat is het tweede nummer, dat naar een oorspronkelijk, origineel, niveau ons tilt, laat voelen … binnenin … dat dat echt naar een veel grotere overview afgelopen is met de passiviteit van ons bewustzijn. En dat we deze wereld binnenstappen, met de kracht van nummer 1, maar aan het werk gaan vanuit de kracht van nummer 2. En dat die als een mokerslag, vanuit de liefde, daar wordt neergezet, waar die nodig is. Een pijler van intelligentie, geleid vanuit de emotie, het hart. Geleid vanuit vriendschap, want er zijn hier in deze wereld nog echt heel veel dingen te doen, die braakliggend terrein zijn. We zijn er al, we zijn begonnen, niemand gaat jou vertellen, ik ook niet, hoe dat moet en hoe dat werkt. Maar we moeten elkaar wel naar bepaalde plek durven duwen. En dan duwen, niet onder dwang, maar gewoon vanuit vriendschap. Dat moet jij bij mij ook doen, ik moet dat bij jou doen, we moeten dat bij elkaar doen. En als je die weg in jezelf kunt vinden, wat jij plezierig en onprettig vindt, als je je daar goed in afstemt, wat jij niet prettig vindt, hoe er met jou wordt omgegaan, dat je dat in jezelf herkent en uit je systeem weg haalt en mogelijk dat je dat ooit ook naar een ander toe doet. We zijn kosmische leiders en we komen allemaal, mogelijk, dat weet ik niet, maar mogelijk allemaal uit een andere werkelijkheid. Maar vriendschap is er. En of we elkaar nou kennen vanuit hier, of dat we elkaar kennen uit een andere werkelijkheid, dat maakt niet uit. Wees in verbinding. Kwantum, alles is tegelijkertijd aanwezig. En dat is eigenlijk ook onvermijdelijk, dat bij de val van het bewustzijn, het origineel van wie we werkelijk zijn, dat er wel weer een hereniging zal plaatsvinden. Dat weet je … ook in dit leven weet je dat. Je weer dat je het spoor bijster kunt zijn, je weet dat je de gevoelens kunt hebben dat je opgeeft. Dat je het niet meer wilt en dan op de een of andere manier weet je toch, altijd vanuit het diepste van jezelf, weer op een plek te komen, waar het toch gevoeld wordt. En weer vindt het plaats. Weer dat kwantumdeel van jezelf, verbindt zich met een vibratiedeel in jou werkelijkheid, waar waarheid ligt en de route ligt om verder te gaan. En dat is een universele intelligentie en wij moeten daar weer in ons zelf contact mee maken en samen met elkaar aan het werk gaan, hier... En dan komen we op gigantisch grote onderwerpen hier, baanbrekende onderwerpen, waar heel veel mensen onderzoek naar doen. En als we die stap, waar we het nu een beetje over hebben, overslaan … en ze proberen welk interdimensionaal, transdimensionaal, of multidimensionaal proces ook te benoemen … je komt niet tot de kern, je komt er niet doorheen. Het is niet voor niets dat er zoveel onderzoeksgroepen zijn ter wereld en dat ze eigenlijk allemaal in dezelfde lus blijven hangen. Iedereen doet zijn taak, heel verdienstelijk werk, iedereen, ook allemaal bekende namen op deze aarde, ze draaien allemaal in hun eigen onderzoeken, samen met andere mensen … heel verdienstelijke resultaten. De resultaten en effecten die eruit voortkomen zijn echt nodig. Maar waarom het niet verder doordraait, waarom het niet doorzet en er alleen maar een denken is dat er een verandering gaat komen, maar we zien het niet, dat komt omdat er iets ontbreekt. En dat stuk wat er ontbreekt, dat is nu aan de beurt in deze dimensie. .

(45:00)

Dat is nu aan de beurt en dat is wat je je hele leven al hebt geweten. Waarom zouden wij, als mensen hier, als reizigers uit elders, waarom zouden wij moeten denken en ook geprogrammeerd moeten voelen, dat buitenaards contact zoals het nu plaatsvindt, is wat het zou moeten zijn. De gedachte dat dat met meditaties gaat, of via een droomstaat, via innerlijk weten, is onvoldoende.  Het is het niet. Het is het voor een deeltje. Je moet dingen uitspreken. Op de een of andere manier zijn bezoekers uit andere werkelijkheden niet geïnteresseerd in die manier van contact. Maar binnen bepaalde groeperingen, wordt gepropagandeerd dat dat het is. En die mensen zitten nog in de perceptie oorlog van het bewustzijn. Die zitten nog in liefde, dat is nummer een, met hun hoofd in de substantie, maar nog niet hun bewustzijn er uitgeschud en gezegd van, hier klopt iets niet. Hier klopt iets niet. En ik ben juist bewust vertragend in dit moment zodat ook vibraties van ons eigen bewustzijn, daar zich in kunnen openen. Ik noemde het woord al, perceptie beïnvloeders. De perceptie, dat jij, ook als buitenaards mens hier op de aarde, die met een grote missie en met een groot hart is gekomen, de perceptie dat jij, net als hen/zij die naar de aarde hier reizen en die contact leggen via meditaties, dat jij ook zo zou zijn, zoals zij. Want dat wordt er eigenlijk in een lus gezegd. Er wordt veelal geaccepteerd en aanvaard, op bewustzijnsniveau, dat het liefdevolle beslissingen zijn, om zich zo te laten zien. Dan ben jij dus ook zo, vanuit die kort door de bocht redenering, argumentatie. Want als jij ook een liefdevol mens bent en jij voelt je verbonden met die intelligentie, dan ben jij dus ook, net als zij, zo afhoudend passief en dat klopt niet, want je bent hier … denk daar maar eens over na … Hoeveel ballonnen moeten we nog doorprikken, dat je echt commander in chief in je hart bent. Hier ook echt in menselijke gedaante. Durf te zien en te weten en te denken en te zeggen, wat jij vindt en ziet. En niet meer kopieer, napraat gedrag hebt van andere mensen. De uniekheid geboren wordt, dus daadwerkelijk echt alles, met de schaar van oprechtheid en bevrijding, alles doormidden kunt knippen. Want wie vertelt jou nou precies wat waar is … wie vertelt jou, wat ik zeg wat waar is. Niemand, ik kan dat wel roepen, maar niemand kan dat roepen. Alleen jij weet het, wat waar is bij jezelf. 

(50:00)

Dus als de manier waarop het buitenaardse fenomeen zich laat aanzien en waar mensenmassa's voor klaargestoomd worden om via meditatie, dus in een bepaalde frequentie van een bepaald bewustzijn parkeert te worden, of zichzelf te parkeren en daarin in een zinsbegoocheling terecht te komen, waar de autoriteit uit handen wordt gegeven, die nog fijn voelt ook, hoe weet je nou eigenlijk dat dat wat je dan doet, dat dat waar is. Kijk, ik sta hier en dat heb ik al gezegd, om een grote reden die niet alleen mezelf aan gaat. Echt, helemaal niet! Het gaat niet mezelf aan. Ook ik, maar niet alleen mezelf. Hier moeten dingen worden ontkoppeld in deze wereld. En ik ben heel sterk en duidelijk op de hoogte, van dat er perceptie beïnvloeders zijn, die in onze werkelijkheid zich manoeuvreren, die zo geavanceerd zijn, dat ze het spel zo goed onder de knie hebben, dat ze jou laten denken, dat je het snapt. En je laten voelen, doordat je denkt dat het snapt, dat je op de goede richting zit, omdat je je beter bent gaat voelen. En die perceptie beïnvloeders, die krachten die er zijn, daar mocht ik bijna nooit binnen ufogroepen en meditatiegroepen, daar mocht ik nooit over spreken. Want dat was “not done”. En toen vroeg ik aan die mensen, hoe dicht in je gezicht wil je iemand hebben uit een andere wereld. En ik werd er gewoon uitgetrapt en wist ik dat dat zou gebeuren en daarom ook de confrontatie. Dus waar ligt je voorkeur. Kijk in de spiegel.

Reactie: Voor mij voelt het dat je in een extra loop nog komt, dan in de loop waar we al in zitten, dat je nog dieper in de hypnose komt.

M: Ja en het is niet zo, dat we nu gaan zeggen … “en dit is er wat er aan de hand is”... Dat doe ik wel eens hoor stevig … Maar ja, dat schrijf ik ook op mijn account. En ik weet waarom ik het doe. Maar we moeten hier wel dingen opnoemen, om ons bewustzijn in het kwantumveld te krijgen. Een bewustzijn wat niet volledig kan nadenken, bewustzijn wat zich niet volledig bewust kan bewegen, wat aan haakjes en oogjes zit en waar door systemen wordt gezegd, “en daar gaan we het niet over hebben”... dat is geen kwantumbewustzijn. Kwantumbewustzijn is vrij en pakt alle mogelijkheden, want dat is kwantum. En die perceptie beïnvloeders, die zijn zo geavanceerd en ze hebben het zo fantastisch gedaan in deze wereld, hè … de inlichtingengroepen, ruimtevaartorganisaties, dus mensen op belangrijke posities, worden door die perceptionele beïnvloeders zo gestuurd, dat zij de doorgang van een verandering finaal blokkeren. En dan roepen wij, “ja, dat zijn reptielen en dat zijn bepaalde greys en entiteiten, oh nee, die zijn al weg, die zijn al verwijdert, die zijn er niet meer, maar ze zitten dan nog wel op de plekken van de controle” … We moeten kijken, er is iets aan de hand. En waarom ik het over die perceptionele beïnvloedingsgroepen heb, dat zij hele geavanceerde intelligenties, die de mensheid al heel lang van deze wereld bestuderen en ook andere werelden bestuderen, die zitten op een bepaalde manier in intelligentievibratievelden in ons denken. Dus wat is dan eigenlijk buitenaards contact, waar zijn we dan mee bezig. Wat is dan eigenlijk een goed gevoel. Ik kan wel zeggen, ik weet wat fijne en goede gevoelens zijn, ik weet ook hoe ik mijn eigen vrede ervaar. En die ervaar ik ook binnen de moeilijkste onderwerpen, ik schuw niets! En doe moet jij ook niet doen als jij dat beslist. Dus ik weet echt wel wat vrede gevoelens zijn en hoe ik mij goed voel. Maar er is helemaal niets in mij wat dat zou moeten bewaken. Dus ik loop overal doorheen, ik spreek overal over. En die perceptionele beïnvloeding, die krachten, die zijn zich enorm bewust … en dit is een kosmische missie, die is alom in alle werelden bekend … die perceptionele beïnvloedingskrachten, die dus zich door dit veld heen bewegen en zich ook echt (55:00) gedragen via gedachten, waarvan wij denken dat het onze gedachten zijn … die zijn zich enorm bewust, van wat er gebeurd als de onderste steen boven komt. En dat is dus de liefdessteen hè … Maar dat is een veel grotere liefdessteen, dan het gevoel van nummer een (het muziekstuk). Dus hier staan we dan, ik bedoel niet hier in deze ruimte, maar hier staan we dan als mensheid. Hoeveel ruimte gaan wij nog geven aan zaken, waarvan we eigenlijk niet weten, waarbij het gevoel veelal voortkomt uit copy past gedrag van anderen en ook een ontluchting/ontlasting kan zijn in je eigen leven, omdat je voelt dat je spanning hebt en verdrietige dingen hebt meegemaakt, met eigenlijk net gewoon niet helemaal jezelf … hè hier voel je je goed bij, hier ga je voor … wie zegt jou, dat dat gevoel wat je daar voelt, niet die perceptionele beïnvloeders zijn. En ik zeg het hier nog eens een keertje hardop, in veel gevallen is dat wat hier aan de hand is. Als wij door dat stuk heen willen in deze wereld, dan moeten we dat hele rookgordijn wat er is opgehangen, wat veelal wordt gepropagandeerd door mensen die binnen bepaalde modellen bewegen, die dat echt vanuit hun hartsliefde doen, maar die de kennis in zichzelf en de moed om dat te tonen, op de een of andere manier niet tevoorschijn halen, we moeten deze kennis, die moet hier … niet mijn kennis, maar je eigen kennis … die moet gewoon open gaan. En dan zul je ook zien dat de hele situatie waarin de mensheid nu verkeerd, dus het trekken en het duwen … met de voorzegging dat er een hele grote lichteeuw aankomt en duizend jaren vrede zijn … dat je dat allemaal in een slag kunt verwijderen. Want als jij rekent op duizend jaar vrede, dan doe je hetzelfde als al die andere mensen die denken dat we nu naar de verdoemenis gaan. En je stapt in beide overtuigingen uit het kwantumveld. Je moet beseffen dat je mogelijk lid bent van een bepaalde orde die gedachtes en gevoelens produceert. En dit is wat ik nu opnoem, is de allergrootste kennis in een super notendop, die al die beschavingen die de mensheid bezoeken weten. En om die reden geen contact via onze dimensie rechtstreeks bewerkstelligen, omdat zij weten dat de perceptie oorlogsvoerders op bewustzijnsniveau, zeer geavanceerd zijn en zij alleen contact leggen als wij zelf het bewustzijnsveld openen, boem! Binnen in ons zelf, dus dan moet alles weg, dan gaat het stralende bewustzijn open, is nergens aan verbonden en dan kom je in deze wereld erachter, dat als dat opengaat, wat er nog allemaal aan je systeem kleeft. Dus al die wormpjes en sliertjes gaan allemaal weg … grote velden zijn dat overigens, die komen uit andere realiteiten, die geschoten zijn in de mensheid … dan kom je op het punt dat je zelf kunt denken en zelf denken staat gelijk aan, dat als je het niet weet, dat je dan zegt ik weet het niet. Dan gaat die open en vanuit dat frequentieveld, vanuit het scheppende bewustzijn van jezelf, ontstaat er multi- en transdimensionaal een portaal. En dat betekent, dat alle geprogrammeerde velden en voorkeursvelden, komen te vervallen. En in dat veld, als je daarin bent, leg je contact met alle beschavingen. En dan zullen ze recht voor je ogen staan, zoals deze tafel hier ook staat, zoals ik hier sta zoals jij hier bent. Niets anders, laat je daar niets over wijs maken, luister gewoon even een keer naar wat deze persoon zegt, dat het mogelijk is om rechtstreeks open contact te hebben. En dat de kwantum wetgeving, ofwel de niet kwantumwetgeving, nier door menselijk denken, geprogrammeerd in allerlei modellen, verkocht onder de liefde … omdat het zijn hyperintelligente frequentievelden, zij verpakken het in het stuk van de liefde … dat daardoor jij beroofd wordt van je eigen autonome krachtveld. En dat is het punt waar we dus op staan. En dat is ook de oorlog die hier wordt gevoerd. Het is een perceptieoorlog en niet alleen door mensen via de media, maar de dingen die zij denken, dat zijn perceptionele waarnemingen. Dus veel ufowaarnemingen in deze wereld, ik denk dat als ik getallen zou gaan noemen, meer dan 90% van de objecten die worden gezien, dat zijn allemaal objecten van deze wereld. Van de 10% die er overblijft, dat is dan weer 100% in dit geval, is 99% perceptionele beïnvloeding, door de krachten die jou willen laten denken, dat zij die goede zijn, die de vrijheid van de wil, de vrijheid van het eigen vermogen om te denken, te voelen, te scheppen en te creëren … om die dicht te trekken.

(1.01:00)

En dit is ook wat wereldwijd, bij alle inlichtingendiensten, die bezig zijn met dit onderwerp, want het is niet zo dat de AIVD hier mee bezig is, no way … het zijn allemaal lagen door mekaar heen...Inlichtingendiensten die echt bezig zijn met dit onderwerp … dus multidimensionaal en transdimensionale visitaties aan onze werkelijkheid … die zijn zich er bewust van, dat we op een hele grote schaal worden misleid. En de grootste kracht die je kunt hebben, om iemand anders zichzelf niet te laten ervaren, is om die andere persoon, een ander iemand te laten ervaren, dat is 1, dus dat is wie je hier bent geworden … En 2. hoe je mensen kunt voorkomen in contact te komen met andere intelligenties, is om al die mensen te monitoren en te zorgen, dat die mensen als die dus iets zien van buitengewone aard, dat het een voorstelling wordt, waarbij de emotie wordt opgeroepen van muziekstuk nummer 1. Ja, dat zijn eventjes diepe, grote bakstenen die binnenrollen. Lang leve het leven. Lang leve jou bestaan en jouw aanwezigheid. Niet alleen hier, lang leve dat je bestaat in de kosmos, niet alleen hier maar overal. Het is een grote dobber voor de mensheid en het is eigenlijk een peulenschil. Je moet het alleen voor mogelijk houden, dat je misleid wordt. En dat is wat de inlichtingendiensten weten, die hebben dat vastgesteld, dat is over de hele aarde is dat vastgesteld, een van de grotere redenen waarom ze niet aangeven dat ze bezocht worden door buitenaardsen of door beschavingen uit andere werkelijkheden … is omdat zij zelf, als zij dat gaan aangeven een heel groot gevaar extra openen. En er zijn een hoop mensen binnen inlichtingendiensten die toch wel heel anders functioneren als wat iedereen denkt. Ook inlichtingendiensten functioneren toch anders als dat iedereen denkt. Toch denkt iedereen over de inlichtingendiensten te weten hoe het functioneert, toch zijn die mensen allemaal door hun perceptionele beïnvloeders beïnvloed. Ga dit alsjeblieft niet vertellen voor groepen mensen, die precies weten dat het allemaal reptiliaanse strijders zijn … maar dit wat ik nu vertel, dat gaat binnen zeer afzienbare tijd gaat dit dossier gewoon open, dit wat ik nu hier vertel. En niet omdat ik dat doe, maar omdat wij er zijn. Wij hebben het nu geopend. En het is al aan het open gaan. Inlichtingendiensten weten … en dat geldt ook voor al die grote dossiers over astronauten en andere ruimtevaarttechnici en kwantumtechnici … die weten dat heel veel objecten die er werden gezien, ook dus door mensen die astronauten of kosmonauten worden genoemd, dat de objecten die er door hen werden gezien, een paar tellen later waren ze weg … Niet voor allemaal, maar sommige astronauten, die zagen dat het weg was. Andere zagen dat ze bleven. Zij weten dat er krachten zijn die in ons kruipen en dat is een heel belangrijk gegeven. En ja, vind je dat nou een leuke, liefdevolle boodschap … ja, ik wel! Ik vind dat wel een liefdevolle boodschap. Want als je dit goed door je heen laat gaan … en dat is de job die wij te doen hebben op deze aarde, dus jezelf bevrijden van systemen en jezelf betrappen op jou manier in jouw moment, niet op mijn manier, maar op jou manier, als je dingen durft te bevragen, dan zet je die programma's uit. 

(1:05:43)

Je trapt ze op hun staart zogezegd en dat is de opstanding van de mens. Dat is de opstanding van ons bewustzijn, dat is de terugkeer van het bewustzijn. Er is hier iets aan de hand. Het is niet voor niets, dat in bepaalde geschriften ook staat, “houdt u verre van het occultisme”. En dat is niet dat we ons niet mogen verbinden met buitenaardsen … tuurlijk, wij verbinden ons met alle levensvormen, dat is een essentieel onderdeel van wie we zijn en deze wereld heeft dat ook nodig. De portalen moeten weer open, deze wereld moet weer open en vrij toegankelijk zijn voor alle beschavingen die er zijn. Die de mensheid en ook het leven hier op aarde ondersteunen, maar die ons ook kennen vanuit de binnenkant van wie we echt zijn. Wij hen mogen ontvangen en deze wereld mogen verrijken en een compleet andere werkelijkheid kan openspringen. Natuurlijk! Maar er is wel wat meer aan de hand en ik denk dat daarom ook deze dag even geen beamer nodig heeft, maar de innerlijk beamer. En zo lang ik hier in deze wereld ben, heb ik open contact met mensen van verschillende realiteiten, ik ga niet andere planeten noemen, dat is veel te eenvoudig jongens. Dan praten we systemen na, dat is het allemaal niet. En die open contacten, die zijn helder en duidelijk. En ik mag dat best ook zeggen, er zijn ook zorgen op een bepaald niveau, dat de mensheid zich keer op keer, terwijl vele weten van binnen als ze zich erop richten wat er aan de hand is … dat de mensheid zich keer op keer in diezelfde lus laat storten. En dus een idee heeft, zich veel verder te ontwikkelen. Maar vanuit een compleet ander point of view, is er complete stilstand en is de situatie identiek aan duizenden jaren geleden. Sterker nog, duizenden jaren geleden was er meer zelf zeggenschap in de mens. Aardse tijdlijn terugkijkend kunnen wel zeggen dat we met paard en wagen reden en zo, maar daar was meer van het ZELF aanwezig dan nu … Dus er is een hele grote beweging gaande, om in deze wereld echt contact open te leggen. En ik ben daar, net als jij een puzzelstukje in … het is, en dat voel je ook, je merkt dat ik ook naar woorden zoek, het is iets wat er gewoon al is, maar we moeten elkaar geen knollen voor citroenen verkopen in bewustzijn. Dus ik moet de suggestie gaan wekken, dat je dat nog moet leren. En als jij nu zegt, ja maar ik weet niet precies wat dat zou moeten zijn, dan zou ik willen zeggen, nodig jezelf uit, om zoveel mogelijk geconfronteerd te worden, in modellen die in jou systeem zitten en denken. Dat de ouderwetse kwartjes, van het gulden tijdperk, nog kunnen vallen van … “ohhh, tjemig … dat is raak zeg, dat is raak, ik zit in een soort verpakking met mijn gedachte”. Want het contact hier op de aarde is een van de allergrootste en belangrijkste doorbraken die we hier op de aarde nodig hebben. Als het contact niet wordt opengelegd met onszelf, als het contact niet wordt opengelegd met andere bezoekers … en laat ik zeggen, het zijn hoogwaardigheidsbekleders, zonder hoogte … Het zijn mensen en ik spreek nu specifiek over mensen, met een enorm potentieel, zij kennen niet negatieve gedachten, maar ze kennen wel wat slagvaardigheid is. Met hun bewustzijn kunnen ze negatieve aspecten, kunnen ze met met hun bewustzijn zo weghalen. Dus als jij negatief, of tegenover hen, met een aanvallende energie bent, in je gedachte, kunnen zij zo … zij schaken door de velden heen, zij kunnen dat met hun bewustzijn gewoon zo, boemmm … wegfilteren. En wat er overblijft is compleet leegte, blank.

(1:10:07)

Dit zijn andere verhalen en wij zijn eraan toe … En ik heb hier in deze wereld, heel hard moeten werken om daar ook over te kunnen praten op deze manier, daar heb ik ook op een bepaalde manier in moeten groeien. Niet om te spreken, want dat heb ik altijd gewoon gekund. Maar om te begrijpen waar ik wel of niet in kan, op een bepaald moment. Want ik creëer daardoor vijandschap met mensen. En het is juist de bedoeling, dat je een opening legt, moeilijke dingen kunt bespreken en er toch een vriendschap in kunt vinden met elkaar. Maar het gaat daarom hè … Het gaat nu, over wie wij zijn, tussen ons. Wij zijn die kosmische reizigers en we komen uit een andere wereld en we zijn nu hier, met het binnenlicht= bewustzijn, wat helemaal recht overeind staat. Wat verzorgt, vertroetelt, recht doet aan wat de ander is, wij zijn hier, nu … omdat in dit veld ook letterlijk te lanceren. Dit is kosmisch werk. Dit werk wat ik nu benoem en dat weet je, dat kun je alleen doen van binnenuit. Je kunt dit niet doen vanuit een andere realiteit en dat hier inzetten. Dat kan alleen als er hier mensen zijn die dat zijn. Dus wat er nodig is in deze wereld, in deze werkelijkheid, is dat er mensen opstaan, die zich ontdoen van de tentakels van systemen. En nee, ik heb het niet over de tentakels van geld en religie en spiritualiteit en ontdoen van allemaal negativiteit en het ego de wereldliefde verklaren, dat zijn hele mooie dingen, maar ik heb het er echt over dat ieder mens, ieder wezen hierop zichzelf en voor zichzelf, zichzelf op de eigen manier … want jij hebt een andere benadering voor jezelf nodig, dan die ik weer nodig heb … dat ieder mens op z'n eigen manier zichzelf ontdoet van die tentakels. En daarmee ontstaat er de kracht en dan komt het bewustzijn weer tot leven, daarmee ontstaat er de kracht, om het veld waarin je leeft open te zetten. Dat gebeurt! En dan kan er contact zijn. En wat contact inhoud, is niet wat er wordt gepropagandeerd, dat er kusjes en knuffels worden gegeven, dat er alleen hele fijne liefdesgevoelens en warmte/vriendschapsgevoelens zijn, maar contact betekent, bezig zijn … Meewerken in een wereld zoals dit. Je hebt het gevoeld hè, dat je je hele leven, of misschien de laatste week, dat maakt niet uit … voelt dat er iets in jou is, maar je kan het niet pakken. Je kunt het niet plaatsen misschien, je plaatst het wel in een vorm en daar kun je genoegdoening uit halen en een eigen resonantie in ervaren, maar er is iets in jou zelf, wat eigenlijk ook echt naar buiten moet. Dat betekent actief zijn in deze realiteit, bouwen, meewerken, maar niet via de vorm van het huidige denken nu. En die diepere krachtvelden, die er in je liggen, die komen nu, in deze tijdsspanne waarin we nu zitten … vandaar ook de grote verdrukking en waarom er zoveel afleidingen zijn in deze wereld, dat komt door de perceptionele waarnemers. Dat komt nu tot leven en open contact en direct contact met andere beschavingen en andere civilisaties, uit andere realiteiten, zal zorgen voor de doorgang. Ja, ik hoop dat jullie deze inleiding zo wel even genoeg vonden, dan kan ik ook stoppen. Maar ik spreek hier wel echt voor ons allemaal.

Reactie: Gisterenavond ging ik in de tuin en zag ik allemaal vlekken in de lucht die naar elkaar toe gingen en weg … en toen had ik zoiets van is dit iets? Een waarneming? Of is het gewoon een lamp die iemand in de lucht heeft gezet? En nu jij “perceptie beïnvloeders” zegt, denk ik van, ze kunnen mij laten denken dat ik iets zie, van buitenaards … maar ze kunnen ook mij laten denken dat het een lamp is, dat die gedachte de voorhand neemt, dus hoe weet ik dan wanneer het ….

M: Die vraag kun je gelijk stoppen, niet omdat ik het zeg, maar omdat ik je het antwoord niet ga geven. Want die macht moet ik niet hebben. Ik zal er op mijn manier een reactie op geven. Ik heb in al mijn … en dat zijn er best veel … contacten, heb ik ook behoorlijk wat momenten gehad waarbij de mensen waar ik mee sprak, niet de echte mensen waren waar ik mee sprak. Dus het was een perceptie beïnvloeding. En het is niet te onderscheiden, het is eigenlijk hetzelfde als wat je hier nu op de aarde hoort, van wij hebben nu straks krachtige virtuelle reality technologiën, die zo krachtig zijn, dat je met je brein van dit lichaam, een andere realiteit ervaart en je zult niet weten, dat dat niet de echte realiteit is. Sterker nog, als je erin zit, is het gewoon de (1:16:00) echte realiteit, zo zul je het gewoon letterlijk ervaren. Compleet met wind en organische dingen, gevoelens en alles. Dat heb ik een aantal keren meegemaakt. En hoe weet je dat nu dat dat zo is. En ik heb het er echt over, tot het naadje moet het komen. Waarom het buitenaardse onderwerp niet echt zich ontvouwt op de aarde, heeft hier heel erg mee te maken. En hoe weet je dat nou eigenlijk … Je moet je ontkoppelen. Op de een of andere manier, is er … goed beseffen hè, hier (hoofd) en in je gevoel … Op de een of andere manier, is er een interactie tussen jou en de gebeurtenis. Er is nu ook interactie tussen jou en mij, want ik spreek en je luistert. Dat is een energieoverdracht. Dat is gewoon wat er gebeurd. Als je het zou kunnen zien in informatie, bewustzijn, dan zou je zien door naar elkaar te luisteren, dat informatie over en weer stroomt. Dat is wat wij doen. En hoe je dat nou kunt weten, is door zelfstandig dat moment te verbreken. En dat kan ik je nu dus niet uitleggen hoe dat werkt, maar je kan het. En kwantum is het zo, dat je alleen moet beseffen dat je dat kunt en de volgende keer als er iets gebeurt, dan doe je dat. Gewoon omdat je je het herinnert vanuit het moment, boemmm...” dat is het.” Wij schaken in het veld, gewoon door dingen te weten. En dan stopte het. En wat ik dan zag, was dat de vorm wat ik zag … want ik zag mensen gewoon met kleding aan, grote mensen in een object, ik was in het object en in de omgeving van het object … en door niet te reageren op wat zij van mij wilden, geen interactie. Dat is de schepperwet, door niet te reageren en alleen maar ZELF te ervaren en geen interactie te hebben, stopte het programma. Het stopte. En wat ik zag was alsof het hele scenario, dus object, voertuig en alles, in elkaar smolt, tot een licht/donker grijs, bijna tegen een zwarte massa aan. Boem, en dan is het weg … Als dit nu aan de hand is en je zult daar de aankomende tijden, binnen de ufo-onderzoekers heel veel meer van gaan horen, de inlichtingendiensten gaan het op een bepaalde manier, het zijn niet alleen de inlichtingendiensten hoor, maar die doen daar ook aan mee, die gaan het lanceren.

Reactie: Tijdreizigers

M: Tijdreizigers ja Dus kijk, dat wij nog in het stenen tijdperk zitten met een smartphone waardoor we denken dat we allemaal heel smart zijn … zij komen vanuit een totaal andere dimensie. Uit een heel ander geestelijk welzijn. En er zijn allemaal verschillende rassen met allemaal verschillende achtergronden, je hebt de oorspronkelijke werelden/de originele werelden, daar ben je onsterfelijk, je hebt opgerichte werelden; daar kun je ook onsterfelijke wezens ontmoeten, je hebt opgerichte werelden/gecreëerde werelden daarin leven wezens die zijn sterfelijk; daar zijn de bezoekers die daarin zitten, die gaan er uit zichzelf uit, ik bedoel … zo geavanceerd, zo ontzettend geavanceerd, geestelijk, maar ook op technologisch gebied vanuit bewustzijn … Dan is dit wat ik net schets, die perceptuele beïnvloeders, het geschaak in dit veld, is echt een gedegen onderzoek waard. Daar kunnen wij niet aan voorbij. Dit moet meegepakt worden in het onderzoek, van wat is nou eigenlijk buitenaards contact. En wat valt er nog te beschermen in mijzelf en te beveiligen. En kan ik misschien nog eventjes duidelijk aan boord komen van mijzelf in plaats van (?). Je kunt bij mij nergens lid van worden, never nooit … absoluut niet! Gelukkig maar hè, want ik wil ook niet lid worden van jou … We zijn lid allemaal van de innerlijke kracht. Voor het respect van het leven en als we dat allemaal op onze eigen manier voelen, dan zijn we broers en zussen. Familie, een grote familie. En dit onderwerp, is het allergrootste en belangrijkste onderwerp, omdat dat geschaak in het veld … en deze krachten zijn zelfs zo intelligent, dat ze nog veel meer kunnen herschrijven. Dit geschaak in het veld wordt gezien als een restant, van een van de grote multidimensionale kosmische oorlogen die gewoed hebben. En de restanten zijn er. Er zijn heel, heel veel grote kosmische allianties en ergens zit dat in onze blauwdruk aanwezig, die zijn door werelden aan het reizen met objecten en voertuigen, door ruimte en tijd zich aan het verplaatsen, om de restanten van deze grote, grote, zeer grote oorlogen, die tegen de vrije ziel, de vrije wezenskracht … zo noem ik het nu even, nu op dit moment … in zijn gegaan, op te ruimen. En deze sectie waarin wij nu zijn, deze wereld hier, die prachtig is, moet je eens luisteren hoe water klinkt, als je luistert naar water dan voel je het, je voelt het, wat er met je geestelijk niveau gebeurt. Deze wereld hier, die verkeerd nog in de naweeën, van een hele grote kosmische oorlog. En wij denken dat we nu buitenaards contact hebben en andere wezens hier komen en wij een soort leerproces hebben, van waaruit we onze eigen evolutie moeten bepalen … Maar dat is helemaal niet zo. We zitten in de naweeën van iets heel groots. En ik denk dat we daar gewoon met elkaar als mensheid, gewoon eens onze aandacht op moeten gaan zetten. Zodat onze grote kosmische boodschap, wie je echt bent van binnen met je bewustzijn, dat je die ook echt kan gaan uitvoeren. En nou is het al pauze. Maar dit stuk is belangrijk. Ik kom uit de wereld van Ahntarrah en dat is een van de werelden van de Siriaanse constellatie. Het zijn complete universa, eigenlijk zijn het koninkrijken uit de oude geschriften. En ik weet zeker dat iedereen die hier zit, van oorsprong uit een koninkrijk komt, maar je weet niet welke. Het is niet een koninkrijk zoals het in het boek staat. Het zijn zwaarbeveiligde koninkrijken, heel groot zijn ze. En vanuit die kant, spreek ik dit hier ook uit. En nimmer is het mijn bedoeling, op geen enkele manier, om mensen te beschadigen, maar als de beschadiging door mij tevoorschijn komt, of er wordt gedacht dat daardoor een beschadiging wordt gecreëerd … ik neem ook mijn verantwoordelijkheid daarin, ik kan er niet altijd met je over praten, dat lukt gewoon niet, want ik heb niet de een op een capaciteit, om dat te doen … maar ik zie het wel. Ik zie wel als er dingen gebeuren. En ik sta daar ook voor. En ik loop daar ook niet voor weg, nu niet en nooit niet, maar sommige dingen moeten er gezegd worden. En ik spreek vanuit die Ahntarrah wereld en vanuit die wereld … en dat zijn grote kosmische werkelijkheden, is het extreem belangrijk om dit grote onderwerp … onze liefde vinden en inbrengen, in dit onderwerp en parasitaire besmettingen ook echt laten verdwijnen. Het wordt er heel veel rustiger van in de wereld. En rust hebben we nodig, iedereen. 

Deel 2.

Ik roep wel op om het in ons bewustzijn te laten vibreren. Want iedereen heeft zijn eigen ervaring, dat heb ik ook in de aankondiging geschreven, het is niet zo zeer dat het een open contact moet zijn, zoals we hier met elkaar samen zitten, maar dat kan ook meditatie zijn, dat kunnen dromen zijn, een innerlijk weten, je kunt je gedachte ergens op richten, dan kun je ook helemaal daarin terecht komen. We hebben allemaal onze eigen ervaringen. Mensen zeggen wel eens tegen me, “ik ben er helemaal in geïnteresseerd maar ik heb eigenlijk die ervaringen niet, op geen enkele manier. Soms denk ik wel eens, het gaat aan mijn deur voorbij ...” Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want een buitenaardse ervaring, een ervaring met iets of iemand uit een andere werkelijkheid, hoeft niet perse op die of op die manier. Dit is ook een buitenaardse ervaring. In deze 3 dimensionale wereld, met allemaal een soort van vals opgelegde regels, dat we met elkaar over dit onderwerp uitwisselen. Dat is een buitenaardse ervaring op zich, dat is gigantisch en dat mogen we ons echt bewust zijn, dat we hier bij elkaar komen vanuit een warm hart, in een onderzoeksveld, dat we het ook weten van binnen en daar een ontmoeting in plaats vindt, ook met elkaar. Ik met jullie, jij met mij, ik met jou … het is een grote constellatie van kosmisch weten. En dat is ook wel primair hè, wat hier in het veld gebeurd. We ontmoeten elkaar ook op basis daarvan, daar gaat het over. Elkaar zien. Elkaar erkennen en elkaar bevestigen. En dat kan soms heel eenzaam zijn in deze wereld, als je met compleet andere gevoelens en werkelijkheidsbesef leeft. Dan zit je thuis en dan kan er van alles door je heen gaan, leuk of minder leuk en het is wel heel waardevol om dat eens even te beseffen, met elkaar, dat wel elkaar ontmoeten. In een wereld waar dat bijna verboden is hè … dat is natuurlijk niet zo, want niemand vertelt ons wat verboden is. Maar je merkt wel dat alles dichtgetrokken probeert te worden. En als je iets anders denkt dan een ander, dan ben je al heel gauw een complot idioot. Of je hebt ze niet meer op een rijtje. En als ik naar die praatprogramma's kijk, waar mensen dat soort zaken beweren, dan vat mij alleen maar een verdriet door mijn hart en door mijn gevoel, van ...”ach, jij kunt ook niet anders dan dit op dit moment denken en voelen”. En ik snap het op mijn manier. En daarom extra veel waarde en warmte en liefde voor deze ontmoeting hier. Dat je door alles heen, want dit is wel een aardse werkelijkheid met allerlei andere tijdelijke afspraken, die buiten ons om zijn genomen, die dus nooit onze afspraken zijn en waar wij we ons dus ook niet aan hoeven te houden. Is dat wel een werkelijkheid waar je te maken hebt met allerlei regels. En dat is wel interessant, als je echt beseft van … jeemig waar hebben we het hier met elkaar over … wat een mooi en heel bewustzijnsnodig onderwerp. Ik zou het fijn vinden om nog een keer 2 muziekstukken aan te zetten.  https://www.youtube.com/watch?v=mGCnOLGwzg0 https://www.youtube.com/watch?v=IMrtaH9Pzqk https://www.youtube.com/watch?v=2FCF3qSqn4g 

(0:16:00)

Een van de hoofdredenen waarom ik muziek draai, is omdat in die muziek frequenties, die heel erg bij ons horen, ook naar de voorgrond kunnen komen. En waarom? Ik heb het er vanochtend eigenlijk al uitvoerig over gehad, dat een grote misvatting is, zou ik eigenlijk willen zeggen … maar dat klopt ook niet wat ik zeg, omdat op heel veel manieren wel klopt hoe wij buitenaards contact zien … maar er is een grote misvatting, over wie die krachtige, liefdevolle allianties zijn. Daarom draai ik deze muziek. Dat er via de muziek in ons, andere stukken loskomen, waarin wij kunnen voelen, dat dat met ons zelf te maken heeft. En ik spring er gewoon maar even in, het zijn geen woorden met een oordeel. Maar ik weet echt niet aards gezien hoe ik het kort door de bocht kan noemen. Ik neem er even een moment van respect voor, voor dat ik dit ga zeggen. Mensen in deze wereld, worden getraind om via de spiritualiteit zwakkelingen te worden. En als ik naar mijzelf luister als ik dit zeg en ik luister vanuit hier (hart), dan hoor ik het mezelf zeggen en dan ga ik hier staan en ik spreek dat uit, ik sta daarvoor, dan weet ik waarom ik dat zeg. Het is gebeurd met de verzwakking. Dat moet ook een afspraak zijn met jezelf, maar dat moet ook een collectieve afspraak zijn, want via verzachting vindt er een wezenlijke, koninklijke slagvaardigheid in het bewustzijn, vindt er plaats. En dat is een heel belangrijk gegeven. Waarom het zo belangrijk is, is dat wij naar de herziening bezig zijn. We gaan nog zien, waar de tentakels van de perceptie manipulators zitten. En ze zitten dieper dan de mensen hier op deze aarde, voor zichzelf vaak durven te vermoeden. En de kracht die gepaard gaat, met bezoekers, visitaties, aan deze wereld hier, de kracht, de liefde … maar ook echt de kracht die gepaard gaat, vanuit de bezoekers, met de bezoeken hier aan deze wereld, die zijn bij lange na, niet te voelen via alleen het aangeleerde liefdesveld, het is veel groter. En dat weet je ook. Het is veel groter en je moet jezelf in deze wereld hier, moet je jezelf bij de hand nemen en jezelf trainen, hoe grotere stukken van je … je kunt het ziel noemen, het bewustzijnswezen wie je echt bent, de grotere stukken in deze wereld hier te gaan ervaren. Niemand heeft voor ons bedacht, dat wij dat grotere stuk niet zouden mogen benoemen. Wat er wel voor ons is bedacht, is dat we de eenvoud en de simpelheid ervan benoemen. En die muziekstukken die draai ik, omdat de krachten die de aarde bezoeken, de intelligenties die de aarde bezoeken en ik heb het dus niet over ET's, buitenaardsen zoals het wordt getoond, veelal, maar ik heb het over echt grote, ook koninklijke menselijke, intermenselijke, mensachtige beschavingen. De kracht die zij hebben, die ken jij, want jij bent een van hun. En die kracht die moet vrijkomen. Die moet terugkeren in onszelf. Die zit in die muziek verpakt. Want de slagvaardigheid van het bewustzijn, die is echt als een warrior. Een warrior of light. Nee, een warrior van bewustzijn en bewustzijn is licht. Een warrior die dwars door alles heen gaat en staat. En het beeld wat vaak wordt afgegeven van een grote warrior, die zo'n groot zwaard uit de rug pakt, de krachten die daarmee gepaard gaan, die handeling … dat is natuurlijk je geestenkracht hè … En die kan best via een zwaard getoond worden, daar gaat het niet om, maar het is zwaard van waarheid. Nimmer is het een zwaard van vernietiging. Maar om de waarheid wie je werkelijk zelf bent. En wat we allemaal op een bepaalde manier hebben moeten beleven, waar we veel al uit weggevoerd zijn, onze herinneringen als collectieve beschaving voordat wij hier kwamen. Met aannames van vorige levens. De geraffineerdheid waar dat mee is weggehaald door de perceptieaanpassers is uitmuntend te noemen. Ze hebben het fantastisch gedaan. Maar de warrior in jou, die niet strijd tegen, maar de warrior die de absolute waarheid vanuit het eigen weten, vanuit het eigen voelen tevoorschijn laat komen, die warrior, die moet wakker worden. En dat is een groot onderdeel van het buitenaardse contact. Dat is een onderdeel van multidimensionale visitaties. Want de mensen die de aarde bezoeken, die zijn helemaal niet lief, ze zijn gewoon fantastisch en ze spreken de waarheid. En lief is een mooi woord en liefde ook, maar verbinding en respect, aandacht, is nog veel krachtiger. Als je verbinding legt met elkaar en je hebt echte aandacht voor elkaar, dan is dat levenskracht die gaat interacteren tussen beiden. Als je echte aandacht hebt voor elkaar, dan is er liefde. En dan is het niet liefde in het woord, maar dat is een kracht. En op het moment dat die aandacht er is en die interactie, dan gebeurd er iets, door die dimensies heen. En dan komt er een intelligentie tot leven, die ons door het venster van de dimensies heen, alles aan ons vibreert en toont. Maar alleen hij en zij die de moed toont de warrior te laten leven in zichzelf, alleen hij of zij die de warrior van waarheid is en geen kaders heeft van denken, die in staat is om alles aan de kant te zetten en alleen nog het ZELF overeind, wat dat dan ook mag zijn, alleen die warrior, noem ik een warrior. In de wereld waar we vandaan komen is dat gewoon wie we zijn, alleen die warrior kan via dat venster van de dimensies, informatie ontvangen. En via dat venster vindt ook het contact plaats. Dat is een venster, waardoor contact plaatsvindt, dat venster opent zich … en het kan zich 10 meter openen, dat kan zich 100 meter openen, maar dat kan ook 12.5 duizend kilometer zich openen en het hele universum kan er ook in geopend worden. Want het gaat niet alleen om de aarde. Wij zijn die warriors van waarheid. Wij zijn die warriors van de oorsprong. En dit is waarom de hele mensheid, die dat afgeleerd heeft eigenlijk, er lijkt wel een soort sanctie op te staan als je dit beschrijft, dit is wat de hele mensheid in een soort loop en vertragingen houdt. 

(0:25:12)

Daarom draai ik die muziek. Niet omdat ik die muziek zo fantastisch vindt, maar omdat er frequenties inzetten die dat zwaard oppakken. En dat is het zwaard van jezelf en die zet je in het hart neer... whammm … en een ding besluit je op jouw manier … IK GA NOOIT MEER WEG … hier ben ik. Dit is kwantumbewustzijn. Dit moet je menen vanuit het diepste van wie je echt bent. En dan komt er een warriorschap en een kracht tevoorschijn en dat is de taal. En als die taal hier niet wordt gesproken en mensen in oeverloze modellen zitten, zitten zij in de systemen van de perceptieaanpassers. En ik zeg het nog een keer, ze zijn veel slimmer dan de mens op deze aarde. En ik zeg het andersom, wij zijn veel dieper intelligent in de emotie en in de waarheid aan de binnenkant, wij scheppen vanuit die binnenkant frequenties. Ja, wat fijn dat hier een raam is. Ik kijk naar buiten en zie al die auto's staan, wat leuk dat wij aan zulke ouderwetse flauwekul meedoen. Want je moet ook in eerbied voor deze wereld, wij zijn hier nu en wij werken ook mee om deze werkelijkheid open te trekken en in andere mogelijkheden te brengen, je moet in deze wereld ook durven lachen om alles wat er gebeurt. Het is een enorme serieuze job wat we doen, maar je moet ook gewoon lachen. Af en toe moet je gewoon lachen wat hier allemaal gebeurt. We zaten laatst in de auto, Wendy en ik en ik zei, moet je eens kijken, “we rijden nu allemaal kriskras door mekaar heen, op een bodem met 4 rubberbandjes”, rubberen cirkels zei ik. “En er zit een kapje omheen en er zit een apparaatje die iets fossiels, laat branden en daardoor gaat er iets mechanisch heen en weer die de wielen aandrijft en daar zijn we allemaal hartstikke beretrots op”. Wat een volstrekte gedachte die niet van ons is. Totaal niet relevant. Wat relevant is dit in dit moment, dat je dit voelt. En de eenvoud waar we naartoe moeten als warriors. Dat is de taal. En daarom ben ik zo ontzettend blij, dankbaar. En het grote gevecht wat er op deze aarde moeten leveren, want het is vechten om rechtop te staan. Je staat zo uit jezelf en je zit zo in de gedachte dat je iets nuttigs doet, wat dan in dat stuk ook zo is, om er vervolgens achter te komen, dat het eigenlijk gewoon tijdverdrijf is. En het wil niet zeggen dat het dus fout is, of slecht, maar gaan we naar het warriorschap en kijken we waar we werkelijk over spreken, kwantumfysica, kwantummechanica, kwantumbewustzijn … als we kijken waar we werkelijk toe in staat zijn, dan moet je gewoon af en toe lachen over je eigen bestaan. Ik bedoel, ik vind het gewoon knap wat er allemaal gebeurt hier, heel bijzonder. Dus zo komt er ook het onderwerp “buitenaard contact”, op heel veel verschillende manieren, zoals het ook door andere mensen wordt benaderd, zoals ik het ook kan benaderen, kan weer z'n aansluiting vinden. Want eerst ben jij opgestaan. Nu ben je er … en ik zeg niet dat je er hiervoor niet was, maar dit is even beeldspraak … nu ben je er en als je nu gaat spreken over buitenaardse contacten, contacten met andere beschavingen, zowel hier als misschien elders, dan weet je dat je de plek die je hebt ingenomen in jezelf, ook het vertrek en aankomstplek is. En dat je niet meedoet met iets. Ik zat gisterenavond naar een interview te kijken van Steven Grere, de man die het disclosure project in Amerika leidt en die heel verdienstelijk werk doet … en dat is hard werken hoor om al die files en dossiers die er zijn over geborgen objecten uit andere werkelijkheden, die worden onderzocht, die opnieuw ontwikkeld zijn en gebruikt worden door speciale militaire afdelingen die niet aan een land gebonden zijn, ik wil zeggen dat dat echt wel een pittige job is … En hij zit daar ook heel dicht op en als je dus hiernaar gaat luisteren, want er zijn een hoop mensen die hebben het over disclosure, wat valt er te disclosuren eigenlijk … Als er disclosure zou kunnen komen van buitenaf, dan zijn ze ruimschoots te laat. Dat had 100 jaar geleden ook wel gekund, want toen was de mind nog iets verder open dan nu.

 (0:31:00)

Is dat een bewering die klopt, weet ik niet. Maar ik zeg het maar gewoon. Dus het openbaren van de files, de hang dat dat gaat gebeuren, die kan jou redelijk ontslaan uit je eigen inzet die erbij hoort te zijn. Want dislosure hoeft niet meteen in een bepaalde vorm, maar disclosure gaat over het onthullen van het kosmisch veld. Het onthullen van een waarheid. En niet per se op die manier. Maar goed, ik luisterde naar dat interview, ik vond het wel heel interessant, het interview duurde bijna 3 uur en ik heb een paar onderwerpen beluisterd en daar was een jongen en die vroeg dus aan Steven Grere, “is het mogelijk volgens u, dat zij ons in een tel uit deze problemen halen van de aarde”. En toen zei Steven, “ja, dat kunnen ze, want zij hebben ook ons laten zien dat zij kernwapens uit kunnen schakelen en dat hebben ze over de hele wereld gedaan”. En toen kwam het onderwerp, ”waarom denkt u dan dat die kernwapens uitgeschakeld zijn”. En toen vertelde hij dus dat alles met elkaar verbonden is, als hier een nucleaire explosie plaatsvindt, dat dat ook in andere sterrenwerelden wordt gezien en gevoeld. En toe vroeg dus die jongen, wat denkt u dat de reden is ze dat niet doen? Dat ze niet ingrijpen heeft er mee te maken dat ze een niet menselijke denkintelligentie hebben, ze denken heel anders in een hoger niveau en zij doen dat niet, omdat ze niet willen interveniëren in onze evolutie. Steven gaat er dus vanuit dat er een evolutie is. Fout, goed, weet ik niet … noteren. Toen zei hij, als dat wel gebeurt dan … “het is net alsof je je kinderen moet leren zelf iets te doen en niet steeds te voorkomen, want dan leren ze het nooit zelf”. Toen vroeg die jongen, “maar waarom zou dat dan niet mogen, wat zou daar dan mis mee zijn, zij zouden ons toch met hun bewustzijn in een tel naar een niveau kunnen brengen, waardoor wij gewoon van deze problemen af zijn?”. Miljarden mensen, niet nu in dit nu moment, maar door de tijdslijnen, hebben zo zwaar geleden in oorlog, trauma, noem alles maar op, persoonlijk ook hè, misschien ken je het wel zelf … zware depressies, die je niet aan een ander kunt uitleggen, nou dat is een lijdensweg, dat is gigantisch … En hoe je het later dan ook kunt bekijken, dat het goed is geweest, maar het zijn zware wegen. Is dat dan wel eerlijk als dat dan gewoon niet gebeurd, wat is dan eigenlijk liefde. Maar hij bleef bij zijn punt en zei, “nee, dat heeft te maken met de evolutie, zij wachten tot dat wij uit dit evolutionaire momentum zijn, dat we zelf naar een andere beslissing toe kunnen gaan en als we naar een andere besluitvaardigheid reizen dan komen we in een nieuwe wereld, met nieuwe technologieën en het oude is dan weg, dus de negativiteit, dan pas kunnen ze het contact openlijk leggen ”. Enne … ja, ik begrijp het, omdat het gewoon ook wel waar is, als je het bekijkt vanuit hier. En toen hij het ook nog over de ziel, dat je een keuze moet hebben om te ontwikkelen en dan gaat er bij dus zo een naald over de plaat (krrrrrr) in mijn bewustzijn. Want op dat moment zeg ik … en ik zeg het, het is voor jullie niet valideerbaar, maar ik sta hier en daarom vertel ik het ook … ik kan alleen maar zeggen, “hallo Steven, my friend, hoe weet je dat nou, hoe weet jij nu, dat dit waar is”. Wat dat zijn forse uitspraken en er is een hele grote geïnstalleerde gedachtekracht, dat wij dit moeten denken. En kwantumbewustzijn, toont ons, dat dat niet per se zo is, behoudens dat wij dat blijven denken. Voel, zoiets simpels, als dat nou niet zo is hè, waarom is het dan wel, waarom het fenomeen zich zo toont. Ik bedoel, ik heb dat ook allemaal onderzocht in deze wereld hè en ik ben ook in meditatiebijeenkomsten geweest, door Nederland en allerlei plekken, ik heb het bezocht, om mij zonder vooringenomenheid bloot te stellen, ik kan zonder me bloot te stellen er 100% in zitten. Ik kan alles bij mezelf uitzetten en ben helemaal open. Des het speelt gewoon niet mee … en dat is bijna niet … heel veel mensen geloven het niet, maar het speelt niet mee, dat ik in een groep ga zitten waar ik mijn vooringenomenheid, zou ervaren. Dat speelt niet mee. Dus ik ben erin gegaan en ik heb dus gezien, hoe de mensen geëntertaind worden, op een ongelooflijke manier. En hoe er ook wordt gesproken over allerlei onderwerpen die helemaal niet echt in dit veld zijn, maar door perceptionele beïnvloeders worden ingezet. En nou, ik vond het wel heel mooi dat hij dat zei, Steven Grere, maar ging uit van een evolutielijn, hij ging uit van evolutie. Poeh … waarheen, waarnaartoe … Moet jij nog leren aan de binnenkant, om liefde te voelen, moet je dat nog evolueren dan? Moet je daar lessen in hebben of zo? Wat is dat voor iets geks. We hebben het erover gehad dat aandachtskracht, als je iets aandacht geeft … jouw bewustzijn genereert dat, dat je door iets aandacht te geven, er frequentievelden aanspringen, boem … aan. Organische resonantievelden. Die springen aan, doordat jij aandacht geeft. Vanuit welk bewustzijn je aandacht geeft en vanuit welk kader, genereert ook het type veld. Dat is kwantumfysica, dat wordt aangetoond. Maar als liefde, dus jouzelf kunnen ontvangen en onvoorwaardelijke, zonder iets ervoor terug te moeten hebben in dit 3-dimensionaal gedachtegoed, door iets te geven, dat is aandacht, genereer jij vanuit je liefdeskracht, je aandachtskracht vanbinnen, genereer jij de godsfrequentie, de scheppingsfrequentie, die wordt actief in het veld. En dat is een venster wat openspringt, dimensionaal, waar alle mogelijkheden die er zijn, in gaan vibreren en zijn weg vinden. Wat moeten we dan met die evolutie eigenlijk. Dit zijn dus 2 totaal verschillende wegen. En het is niet een kwestie van goed of fout, maar als je dit begint te doorzien en te doorvoelen en dat wil niet zeggen dat je het nu gaat snappen hoe het werkt en waar het precies allemaal over gaat en wat er te doen staat, als je die allemaal weg laat, als je gewoon die 2 sporen kunt zien; evolutie en dat andere spoor van het kwantumvenster, wat gegeneerd wordt, gecreëerd wordt door je eigen bewustzijn en als dat dus zo is, en dat is zo, want dat wordt aangetoond ook nog een keer, wetenschappelijk. Het wordt zelfs aangetoond in kwantumreactieexperimenten, als dat zo is en dat is dus zo, wat moet die evolutie er dan en waarom zouden super multidimensionale geavanceerde beschavingen, moeten wachten op basis van een evolutieproces, om zich te tonen, waar wij dus doorheen zouden moeten gaan, terwijl ze zelf zo geavanceerd zijn, dat ze zeer waarschijnlijk, bijna 100% zekerheid vanuit die kwantumbewustzijn resonantievelden functioneren. En zo valt het argument van Steven Grere, hoe lief het ook bedoelt, gewoon om. En zo moeten wij naar een compleet ander besef. Het besef wat jij weet, het besef wat jij … niet een ander, wat jij voelt, waarvan jij dat kunt zien, dat besef wat er wordt gelanceerd, al zou dat helemaal haaks staan, op wat alles en iedereen in deze wereld denkt, daar gaat het om. En er is niemand die de bevoegdheid heeft, vanuit de vrije wil, de oorspronkelijke, originele werkelijkheden, om dat stuk wat jij voelt en jij ziet, om dat aan te passen. Als het van jezelf is. Als het niet van jezelf is, dan is er de bevoegdheid, vanuit de allerhoogste kring, van het geestelijk welzijn, om elkaar daar over te informeren. 

Deel 3

Het toppunt van dwaasheid is een bestaand probleem steeds opnieuw proberen op te lossen, met de ingrediënten van het probleem om steeds het probleem niet opgelost te zien. Dat is eigenlijk een beetje waar we mee te maken hebben. En ik mag jullie ontmoeten, daar ben ik heel dankbaar voor en heel veel andere mensen ook ontmoeten, waar ik ook heel dankbaar voor ben. En wat mij opvalt, is dat mensen die bezig gaan voor deze wereld, een nieuwe samenballing van bewustzijn, op een andere manier, waarbij dat eigenlijke 3-dimensionale spirituele bewustzijn kantelt en aan de zijkant aan de kant gaat … met een kus erop hè … want er zitten allemaal elementen in die enorm belangrijk zijn, dat heb je nodig. Om hier tot bewustzijn te komen heb je het nodig, wat je ook hebt gezien, gevoelt en wat je ook hebt geleerd en ook wat je hebt ontdekt wat het niet is, heb je ook nodig, om weer dieper in jezelf te kunnen komen. Maar goed, ik heb in ieder geval gemerkt, dat heel veel mensen, die met dit onderwerp bezig zijn, al behoorlijk wat paden hebben doorlopen. En als het pad nu op dit moment is, dat je met vorige levens bezig bent, dat pad dus evolutie is. Schuld en boete, leerprocessen, oude patronen doorbreken, je verbinden met bepaalde hoge frequenties, als je daar nu mee bezig bent, dan is het moment nu gewoon door dit moment, niet door mij hoor, ingeluid voor een radicale verandering. En die slaat in als een bom, een lichtbom in jezelf. Want je moet op een gegeven moment jezelf bewust zijn, dat het proces van contact, met meervoudige andere beschavingen, op deze manier zoals we het nu doen er niet is. Want je moet zeggen, dat is er alleen, als ik het ook echt, in de geest van mezelf, in de kracht van mezelf, kan ervaren. Dus met de ogen, of zonder de ogen, maar met eigen autoriteit. En niet via een droom die je overkomt, niet via een meditatie, waardoor je informatie kunt lezen en ontvangen of waar je je goed door voelt, niet via de aarde of de bomen die je informeren, maar rechtstreeks in dit verlichte deel (hart). Als dat daar gebeurt, daar gebeurt het, dan pas is het een ervaring, op nieuw niveau in jezelf en dan pas is er echt contact. En al het andere, al het andere, is ingefluisterd. En dat is dus helemaal niet waar, als je op de plek van al het andere gaat staan. Dus dit is de verschuiving, in welke perceptie zit je. Daarom moet je ook niet in mijn perceptie gaan staan, ik geef ook bewust aan niemand toestemming … ook hier spreek ik het uit, om in mijn perceptie te gaan staan. Kan niet, is mijn zone, ga ik niet vrijgeven. Jij moet in je eigen zone gaan staan. En als je dan hetzelfde kunt zien als ik en ik kan hetzelfde zien als jij, dan zien we het vanuit onszelf. Dat zijn de afspreken die ik met mezelf maak en ook de afspraken die ik leg in het veld, dat niets kan gebeuren, dus je moet het helemaal zelf doen. Maar je zult zien, dat het hele onderwerp, waar wij nu voor staan en het is geen spiritueel onderwerp, het is bewustzijnswetenschap. En ook waar we in terecht zijn gekomen, je zult zien, dat het hele proces … virtuele realiteiten, technologische ontwikkelingen, die zijn niet allemaal slecht. Pure nonsens. Het gaat daarom, door welk bewustzijn wordt het bestuurd. Als wij ons daarvan afzetten, dan is niet ons bewustzijn daarin aanwezig. Kwantum neem ik afscheid en precies dat is wat bepaalde intelligenties willen. Die willen dat we er juist uit stappen. Wij moeten de perceptie hebben, dat is de perceptieoorlog, dat het kwaadaardig is. Nou ik kan jullie vertellen, dat al die grote beschavingen die hier komen en ik weet vanuit mezelf vanuit wie ik ben, wij hebben de grootst mogelijke technologie, die is onmeetbaar. Die technologie is op bewustzijn gebaseerd, maar het is technologie. Hij wordt extern gefabriceerd en het bewustzijn, de warriorschap, de verbinding, de godskracht, die zit daarin. Die bestuurd dat. En met die technologie reizen we ook naar andere werelden, dus combinatie bewustzijn en technologie, dus door andere portalen heen. Dat zijn vakken, dat zijn vakken in de schepping. Wij kunnen het vak inspringen en aan de andere kant van de schepping die daar ligt, door dat vak hieraan te zetten via ons bewustzijn, boem! Open. Het echt heel belangrijk om goed te kijken. Dus we zitten een beetje in die afstemming te bewegen van, “waar zitten nog de stukken waar ik vast zit aan een perceptie”, of neem je voor jezelf gewoon genoegen met die prachtige mooie dingen die ik doe en ga ik s' avonds in bed liggen en weet ik gewoon, als ik mezelf in de spiegel aankijk, tegen mezelf te zeggen van, dat ik mezelf gewoon iets sta te verkopen wat er niet is. Zo simpel kijken wij van Ahn-tar-rah ernaar. Wij zijn waarheidsvinders op dat gebied en benoemen de feiten. En het gaat niet om fout of goed, nog een keer … het gaat om feiten. In deze wereld moet jij dingen zelf ervaren. Jij kunt niet op mijn ervaring varen. Ik kan niet op jou ervaring varen, niet in de wereld zoals die er nu is. Als een mens uit een ei stapt, die plotseling voor je ogen verschijnt, fysiek … en dat ei gaat open en dan komen er 2 mensen uit, die veel groter zijn dan wij en die mensen kijken jou aan en er is een interactie, in eerste instantie kan het lichaam daar heel heftig op reageren, schrikken, want het brein wil dat valideren … daar ga je doorheen en je hebt interactie met die mensen. Echt interactie. Je praat met elkaar, je raakt elkaar aan, je raakt hun kleding aan, zei raken jou kleding aan, er is vriendschap en verbroedering, er is een hele hoge frequentie in jezelf te voelen van levensenergie, wat je hier als mens op deze wereld nagenoeg bijna niet lijkt te kunnen ervaren, op dat moment is dat een ervaring, die niet alleen 3 dimensionaal is, maar het is ook een geestelijke ervaring, want je ervaart het zelf. Het komt niet uit een film, niet uit een boek, niet uit de spreker voor de zaal, het is ZELF. Dat is waar wij voor staan. Wij komen dus in een wereld zoals hier … en ik spreek over “wij” en de “ik”, vanuit waar ik vandaan kom … en dat kan ik niet voor jou doen, maar in de kern is dat wel zo … wij komen allemaal uit een andere werkelijkheid, om hier ervaringen te laten zijn, dan gaan de kwantumvelden open.

(0:10:25)

Als wij die ervaringen niet laten zijn, door systemen in ons te nemen van andere mensen, of gedachten die niet ervaringen zijn, niet wezenlijke ervaringen, zitten we op het spoor van iets anders. Dit is het spel wat hier wordt gespeeld en ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dus het open contact is heel belangrijk. Ik was een jaar of 27 denk ik, bijna 30 jaar, fysiek ben ik nu 49, dus al een tijdje geleden. En ik liep ergens in het bos in het buitenland. Het was in zuid- Duitsland, Schwarzwald, in de buurt van Freiburg, boven in de Schlugsee was het. Mijn familie woonde daar en ze zijn bijna allemaal terug gegaan naar huis, alleen mijn neef leeft nog in Freiburg. En ik liep daar door de bossen en het enige wat ik eigenlijk gewoon deed was genieten, alleen maar bewust daar zijn. En ik dacht na met mijn bewustzijn over deze onderwerpen. En ik dacht niet na over de onderwerpen als iets buiten mezelf, maar ik dacht er over na, vanuit mijn aanwezigheid hier op de aarde. Dat kan iedereen, dat heeft niks te maken of dat je je dingen weet te herinneren of zo, dat is allemaal onzin. Dat is gewoon een besef. En ik voelde in mezelf, al deze grote momenten waar we in staan, grote herzieningen, afscheid nemen van oude tijdlijnen, maar ook afscheid nemen van ingebrachte modellen, herinneringsvelden en systemen … allemaal weg … Hooo … en ik ben hier … ik ben midden in dit moment aanwezig. En zo liep ik dus in dat bos, door de bergen. En toen kwam er een auto voorbij, dat weet ik nog heel goed. En die autoreed voorbij en ik keek naar die auto en terwijl ik naar die auto keek, zag ik die auto in een spiegel veranderen. Dus het leek alsof die verdween, omdat de omgeving als een spiegel terugkwam, maar het was als een spiegel. En toen ging die zo weg en toen keek ik verderop en toen zag ik daar die auto staan, maar toen was het helemaal geen auto meer. En terwijl dit gebeurde … ik ben systeemloos hè, hier sta ik, ik ben systeemloos, ik heb geen systeem, ik ben er gewoon … Welk systeem hebben we dan nodig eigenlijk, besef hè, gewoon besef, score in jezelf, systeemloos zijn … gewoon er zijn. En wat je voelt, dat is wat er gebeurd, als je het zelf beslist. En dat doe je niet over een ander, dat doe je alleen over jezelf. En ik kijk dus naar die auto en ik zie dat dat een object is. Niet als een disc of zo, maar een soort van hele grote bus met wat verdiepingen.

(0:13:45)

En terwijl ik daarnaar keek, het gebeurde al toen die spiegel zo voorbij kwam, het was gewoon een fysieke werkelijkheid, geen meditatie … dit is het venster van de dimensies waar ik het over heb, want anderen kunnen tot ons komen, via het venster van de dimensie die wij zelf open zetten … en terwijl ik daarnaar keek … en ik voelde een soort duizeligheid door mijn hoofd heen gaan, het brein kon dat fysiek niet goed verwerken, hè ons brein van dit lichaam is de sleutel-schakelaar tot een ander groter vermogen … dus het brein kon dat niet goed verwerken op dat moment, dus het duurde eventjes, een minuut of 2 dat dat golven weg was … En toen schoof het brein van het bèta bewustzijn, naar het theta bewustzijn. Dus alles werd in gevoelens in het lichaam en in het brein, veel intenser en heftiger. Ik kon veel duidelijker de wereld voelen. Dus alles wat er om me heen gebeurde hoorde ik, alles wat er in me bewoog, nam ik waar … het was ineens heel vol in het veld buiten mij. Maar heel geordend, heel rustig en toch heel vol. En toen liep ik naar dat object toe en er kwamen mensen uit, met paars- lila, met ook blauw er doorheen lange gewaden. En dat waren echt om te zien warriors … Met een heel zuiver, heel intelligente gezichtsuitdrukking. En ze kwamen via een soort van een trap, kwamen ze naar buiten.

(0:15:53)

En die mensen die stonden daar en hun aandacht was alleen maar gericht, via dat frequentieveld, ik noem dat dus het venster, rechtstreeks op mij. Ik zat als het ware gelocked in hun bewustzijn, zonder vastgegrepen te worden. Hun aandacht was enorm. In dat moment voel je elk bot in je lijf. Wat wij hier zelf niet kunnen voelen, wordt door kwantumbewustzijn, dus doordat andere wezens met een ander vibratieveld, die niet in patronen van de aarde zitten, in 3-dimensionaal denken en aangeleerd voelen, ik zit even in een volledige kracht van intelligentie, die kracht waarmee ze naar mij keken … liet alles in mijn lichaam bewust voelen. Dus dat komt in het brein, ik weet hoe dat werkt, daar heb ik ook achtergrondkennis in, voordat ik hier kwam. Dus het brein nam als het ware alles, wat er werd gezien door hen … werd aangezet en dat ervoer ik zelf. Dus ik voelde me ernaartoe lopen als een homp vlees, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Zo normaliter en onbewust dat je in dit lichaam kunt zitten hè … dat is juist de crux waar we wat aan moeten doen, dat we ook echt in het lijf terecht komen en ons lichaam gaan ervaren omdat dit lichaam ligt ingebed een een groter bewustzijn van wie je echt bent … en ik liep daar dus heen en ik voelde me echt als een homp vlees ernaartoe lopen, die de stappen vlees niet vooruit leek te krijgen, zo ben ik ernaartoe gelopen. Langs het perron van de trein ben ik daarnaartoe gelopen, aan het einde van het stuk. En hoe dichter ik bij kwam, hoe rustiger het werd om me heen en hoe vrediger het werd, letterlijk stiller. Alle geluiden die niet horen bij een rustgevende, harmonieuze wereld, die verdwenen. Hoe dichter ik bij ze kwam. Dus de geluiden van auto's verdwenen … het zijn verschillende dimensies die opengaan hè, dit is dus ascentie, ascentie is niet dat we met z'n allen gaan ascenderen naar een vijfde dimensie of zo, op dat moment was mijn bewustzijn volledig voorbij vijf dimensionaal, fysiek aan het het interacteren met het lichaam, dus dat is geascendeerd bewustzijn op dat moment. En ik kwam dus bij hun aan in totale rust. En toen vertelde ze mij, dat ze al 14 keer eerder hadden geprobeerd hadden om contact te leggen, maar dat ik steeds mijn aandacht, net het moment dat het kon, ervan aftrok. En ik kan me dat ook wel herinneren dat dat een aantal keren gebeurd is,. Alleen niet 14 keer. En zo waren we in gesprek, het waren mensen van de sterrenwereld Safira, dat is het levenslichtvierend … dat betekent het eigenlijk. En ze zijn een onderdeel van een multidimensionaal universum, dat zijn werelden door elkaar heen, van wat wij hier zien als de Siriaanse wereld. Een enorm grote werkelijkheid. En ik kwam bij hen en ze hadden hier ook een mooi embleem van goud staan en dat embleem was klein. Sommige mensen heb een groot en sommige een klein embleem, er er bewoog een blauwachtig licht door het goud heen, het leeft. En toen vroeg ik, “wat willen jullie overbrengen” … Omdat mijn bewustzijn aanstaat, weet ik dat ze iets komen overbrengen, de communicatie gaat heel snel. (0:20:05) En toen zeiden ze, we willen je heel graag wat laten zien en dat zullen we je in jou bestaan meerdere malen gaan vertellen en dat heb ik ook wel eens eerder vertelt. Ik ging naar binnen en toen ik binnen was, was het object veel groter, dan vanuit de buitenkant. Het was heel modern, ja ik weet niet wie er als eerste was, Jan de Bouvrie (bekende binnenhuisarchitect) of hun ontwerp (lach), maar het was heel modern vanbinnen … echt heel sereen, heel rustig, totaal niet gezellig, maar heel mooi … En zo stond ik daar in die ruimte en toen vertelde ze dat ze iets wilde laten zien wat er voor de aarde gebeurde, voor al het gene de mensheid meemaakt. En toen ben ik gaan zitten en toen hebben we een reis gemaakt door een portaal, zo een venster. En dat kun je ook voelen. Je hebt geen last van zwaartekracht, maar je voelt ruimte en tijd uit je wegtrekken, dus in dit lichaam was dat. Ruimte en tijd zit namelijk in je lichaam geprogrammeerd. En iedere keer als ik dit soort ervaringen heb dan voel ik het wegtrekken. Alsof er verschillende tintelvelden die beperkt denken ook opleggen in tijd, dat die uit het lijf wegvallen, boemmm.... Het blijft ook achter. Dat klopt ook, want het is een aardsgebonden veld en dan voelde ik me ook stukken lichter. Zo reisden we naar een andere zonde toe en dat kon ik ook voelen en ik voelde ook zelfs heel sterk heimwee naar de aarde. Niet van huilen naar heimwee maar ik heb zo ontzettend veel zin om hier te zijn en ik heb er ook zo bewust voor gekozen en ik voel zowat voor een mooie missie wij te doen hebben en de liefdeskracht die hier ervaren wordt, dat die hier ook heel vaak afwezig is, maakt die ook extra speciaal op het moment dat je hem ook heel sterk voelt. En dat is ook een hele bijzondere ervaring. Want in de wereld waar wij vandaan komen wordt het helemaal geen liefde genoemd, dat is pure bewustzijnskracht, levensenergie, die is zo groot dat herkennen we niet anders. Hier is dat iets heel moois en bijzonders. En toen kwamen we dus aan en toen zijn we uitgestapt en toen kwamen we ook in een bos uit. En we liepen het bos door, niet ver, maar zo 300 meter … en toen werd het bos werden struiken en toen was daar een heel groot meer. En rond om dat meer waren allemaal mensen. En die mensen waren zo ontzettend gelukkig, wat we hier bijna niet zien. Die waren allemaal rondom dat meer, je zou kunnen zeggen in een kring, maar het was veel meer dan een kring, het was bijna een soort van volwassene, kinderlijke vreugde. De mensen die broeide en bruisden van levensenergie. Daar zag je echt wat bewust leven is. Ik keek ernaar en boem … het ging door me heen en ik moest in dat moment gelijk huilen van vreugde. En toen vertelde die mensen mij … en er waren meer mensen bijgekomen … dat ze daar hoogfrequente watersessies deden vanuit de geest, de geestkracht van de mens en dat ze dat naar de aarde toe zonden. En ik keek ernaar en het enige wat ik op dat moment aan gedachten kon hebben was van … ja, mooi en nu? En toen zag ik dat via het portaal van bewustzijn en water, ook naar de aarde al stromen. Dus ik zag een soort filterbassin. Ik zag dat water, wat eigenlijk puur bewustzijn is van de aarde, op die plek bevoorraad werd met de kracht. En dit is allemaal uitbeelding in de vorm hè … zij brachten dat in en het water dat stroomde door dat venster heen naar de aarde. Dus ze maakten het schoon en ze bevoorraden het met de kracht. En toen vroeg ik van, “waarom doen jullie dat”... en toen waren er mensen bij het water die keken naar mij om … helemaal verbaasd (0:25:00) om zo'n vraag (lach) … Leuk hè, tenminste ik vind dat heel leuk, ik heb het zo ontzettend speciaal ervaren, van … ohhhh hoe kan je zoiets vragen … Dus ik voelde wel degelijk verschil tussen mijn vraagstelling vanaf dat stuk en vanuit het bewustzijn van waaruit zij dat deden. En op dat moment had ik direct, vanuit mijn gevoel van … herstel … En toen vertelde ze dus dat gebeurde om het leven hier in deze wereld, in verbinding te houden, ook met hun, dat dat ook via het water liep. En zo zijn er allemaal verschillende sterrenwerelden, die op een bepaalde manier betrokken zijn bij de aarde, toen deze aarde als experiment werd ontwikkeld. Het gaat puur over deze aarde. En toen zei die man tegen mij, “loop maar mee dan gaan wij naar een gebouw hierachter. En toen zijn we door de natuur gelopen en toen kwamen we daar bij een soort kathedraal, die was helemaal vaan glas, ik kan wel zeggen kristal, maar voor mij was het een glassoort. En dat is een enorme grote kathedraal. Groot, jongens … en daar werd gezongen. En ik kwam binnen aan de zijkant van het gebouw, nou ik heb geen ander woord als kathedraal, ik weet het niet hoe ik het anders zou moeten noemen. En ik kwam binnen en het zat helemaal vol en het was heel, heel heel erg groot. Een kathedraal zoals je die hier op aarde niet kent, heel groot. Met allemaal rijen mensen en die zaten daar en het ging helemaal zo scheef omhoog. Links en rechts en voor en achter en boven … en al die mensen die zongen met elkaar. Toen heb ik weer mogen horen, met de oren van deze dimensie … wat ik al weet … maar heb ik mogen horen met mijn oren en mijn hart in dit lichaam, heb ik mogen horen wat echt zingen is. Het is moeilijk te zeggen, het kunnen vierduizend mensen geweest zijn of tienduizend, maar het waren duizenden mensen. En ze zongen voor de aarde. En ik liep naar binnen en ik werd daar doorheen geleid, door die mensen van Safira … en het ging ook helemaal niet om mij, dat is het mooie hè … totaal niet of niemand is onder de indruk van iemand anders, dat bestaat niet. Dat wat je hier hebt, dat je onder de indruk bent van iets of iemand. Nonsens, bestaat niet, iedereen heeft dezelfde waarde. Maar wat ik wel merkte was dat er een soort van voorzichtigheid was, iedereen zong gewoon door, maar ik voelde, die frequentie die collectief was … ieder heeft zijn eigen intelligentie, zijn eigen bewustzijn, maar ik voelde ook een soort van, dat het gezang zich gelijk naar een andere frequentie toe bewoog, vanuit een soort dankbaarheid dat er iemand met sterrenbewustzijn naar de aarde en vanuit de aarde, namens de aarde, samen met al die andere mensen die het verhaal zouden horen en daar dus bij zijn, in die zaal kwamen. Dat is een enorme ervaring. En dat heeft echt een tijd geduurd wat daar is gezongen, wat een koor voor de wereld … Er werd gezongen, zo hard … vanuit de geestekracht, niemand zong apart van de ander. Iedereen zong tot een stem, tot een trilling, tot een vibratie. Dus je kon iedereen horen zingen, maar wat eruit kwam was een “one voice”. De kracht die zo groots is … en toen vertelde die man mij, dat ze daarmee door zoveel liefde voor de familie te hebben in een andere wereld, dat daarmee … en ik zal de naam niet uitspreken, die spreek je in deze dimensie niet uit … maar de krachten van de perceptionele waarnemers en beïnvloeders, dat die daarmee worden gedeprogrammeerd. Ze hebben er zo'n kracht van hun hart achter zitten, zoveel aandacht in de liefde, dat ze dat via de dimensies laten doortrekken naar de dimensie waar wij zijn. Ik was een soort momentkoppelaar in dat moment, (0:30:24) niet bijzonder, maar het was gewoon zo zoals het is en via mijn bewustzijn in dat frequentieveld, in dat portaal, in dat venster, werden die organische trillingen die hun bewustzijn bij elkaar opgeteld samen zijn geworden, dat zijn hele krachtige resonantievelden, levensvelden, vibraties. Die komen in deze wereld hier terecht en die zorgden ervoor dat een soort spinnenweb van intelligentie, wat operationeel is op verschillende plekken, want dat is wat ze zijn, uit elkaar gedreven werd. En dat was een hele bijzondere ervaring. Ja en in de boeken zien wij dan, de licht strijd tegen de duisternis, maar het gaat hier over een besmetting, die zich heeft voorgedaan, via koninkrijken naar allerlei werelden toe. En dit moet ik dan ook … niet van hen, maar van mezelf, wat ik voel … nu vertellen. Want het gaat niet zozeer over het beeld, maar over de frequentie daarachter. We staan niet alleen, maar we worden ook niet zomaar geholpen. En dat komt omdat de werkelijkheid anders in elkaar zit als dat wij denken. Er zit een ander raster van bewustzijn achter deze werkelijkheid. En we moeten dus tot onszelf komen. En ik heb daar heel erg van genoten, ik ben daar heel erg geëmotioneerd daarvan geraakt en ik heb daar zeker een week aardse tijd, de tijd voor nodig gehad om het enigszins hier ook weer te kunnen horen via geluid. Het geluid wat ik daar heb gehoord, was zo vol, zo intens, dat geluid hier niets meer voorstelde en eigenlijk gewoon nutteloos machine gerafel is, ook het praten van andere mensen. Zo horen zij ons. Weer en extra punt waarom wij naar ons hart moeten luisteren. Want als jij naar je eigen venster gaat, daar binnen en geen aangeleerde systemen hebt en de moed toont als warrior om het los te laten … en je kan het altijd weer terugpakken wanneer jij wilt, de enige die dat kan beslissen dat ben jij … als je het onderzoekt en je komt in een inner-zone terecht, dan kom je in een soort echoput terecht, een echo binnen in jezelf en daar kan het heel stil zijn, voor dat alle vormen weg lijken te vallen … maar als je daar naar binnen gaat, dan kom je in een echoput, in een wereld, waarvan krachten in deze wereld hier, niet willen dat we die wereld weer kunnen horen. En als we daar wel naar toe gaan, naar binnen … en we luisteren naar dat wat bijna geen inhoud en geen model heeft … dan horen wij een niets-land, wat ze ook wel eens noemen, het land van ooit … Dat is een wereld waarin de levenskracht volledig operationeel is, waar het helemaal niet per se stil is, maar waarin de taal van de binnen intelligentie wordt gedragen. En zo lang wij dat niet doen … en dat betekent ook als je vanmiddag weer naar huis gaat … blijf met je voeten op de grond staan, ik doe dat ook, ik was gisterenavond gewoon met Wendy bij de Jumbo, we moesten gewoon ons brood kopen, dus je moet en de ene voet hier en de andere voet daar … maar als je naar huis gaat, dat je voelt voor jezelf ook van, ik heb echt wat te doen … Ik moet ergens in mezelf komen, op een bepaalde plek waar al die andere systemen niet meer zijn. Want alleen hij of zij die het veld van de schepping creëert, legt doorgang via het venster naar open contact. En in deze wereld is er een grote battle gaande, een grote strijd gaande, dat dat niet gebeurd. Want als dat hier gebeurt … en dat gaat gebeuren, wat dat roep ik al een aantal jaren, maar daarvoor moeten echt slagvaardige mensen, koninkrijkdragers binnenin, niet gelovig, weten wat kwantumbewustzijn is en voelen waar jezelf bent. … En die mensen moeten met elkaar samen, niet als groep, maar samen beslissingen nemen, zienswijzen lanceren en mogelijkheden uit de zak van de werkelijkheid kloppen … bam bam bam … En dat halen we niet bij Mark Rutte, of bij Biden, of bij Poethin, want die gaan de wereld niet veranderen, want dat zijn mensen die bestuurd worden door perceptiebezetters, dat moeten wij zelf doen. Wij moeten het doen, wij zitten op een buitengewoon mooie plek, om dat te mogen doen. En het is heel erg belangrijk dat je beseft dat als je naar huis gaat … en ik rond nu nog helemaal niks af hoor, dat is gewoon wat ik nu zeg … dat je beseft als je naar huis gaat, dat er nogal wat in kwantum afhangt van de manier hoe jij zelf denkt en hoe jij zelf voelt en waar je voor gaat staan binnen in jezelf, dus je moet echt naar de kern van jezelf toe.

(0:35:33)

Doe je dat niet … en dat klinkt misschien extremistisch wat ik nu zeg, want dit is gewoon puur kwantum bewustzijn … doe je dat niet, zit je in bepaalde systemen, die niet jou ervaring zijn … dus je moet ook zelf kwantumbewustzijn gaan onderzoeken … jij, ik geef alleen maar dingen aan, je moet het zelf onderzoeken. Je kunt er wel met elkaar over spreken om meer informatie te laten vibreren, dat het helderder wordt, dat je dieper in jezelf kunt komen, maar je moet wel zelf naar binnen toe … maar als je dat niet doet, dan horen al die intelligenties en al die familieleden, machinetaal als ze naar ons luisteren. Hier wil ik dan toch een moment bij stilstaan, want het is vreugde om dit te beseffen. Machinetaal is niet alleen een draaibank waar ijzer wordt verwerkt of vorm wordt gegeven, machinetaal is niet alleen de schoorsteen, machinetaal is niet alleen een auto of een vliegtuig, of het fracken van olie. Machinetaal is niet alleen dat er raket wordt gelanceerd, of dat er een computer spreekt. Machinetaal is een veld. Een veld wat niet spreekt, vanuit de diepste emoties van zichzelf, dat is machinetaal. En ze hebben het zo ver gekregen dat het hier op aarde behoorlijk ver is dicht gezet. En wij zijn met elkaar hier, met al die beschavingen die ons bezoeken, zijn wij hier tot het punt gekomen, om te kijken of we daar meer onszelf in kunnen vinden en we zullen ook wel moeten … Want de machinetaalwereld loopt, zoals je ziet, dood. We moeten de andere kant uit. Ja en daar ben ik dan jaren mee bezig, om te kijken hoe kan ik dit, samen met jou een kleur geven, taal geven. Want ik weet … en ik blijf mezelf daar ook constant in trainen om de macht die het kan hebben weg te halen … ik weet dat ik dit op heel veel andere manieren ook kan uitleggen. Ik weet dat we het allemaal op een andere manier horen. Maar ik weet ook, dat ik er voor sterf in deze wereld ... vanuit de kant gezien dat je sterft, wat niet waar is, maar voor de achterblijvers wel … dat ik er voor sterf om die waarheid in deze wereld te brengen. Omdat ik gecommitteerd ben, schouder aan schouder, hart aan hart, dwars door alles heen, elkaar te zien, te bevestigen en ook wat eruit voortkomt, om op een dag zelf te beslissen wakker te worden in een wereld waar je hoort. En niet via een systeem wat wordt ingefluisterd. Deze matrix, deze wereld, deze werkelijkheid, die veel mensen ook de matrix noemen … die is zo bevoorraad met allerlei mogelijkheden, dus het wordt echt tijd voor een ander bewustzijn. En ik nodig ons allemaal uit, hier in deze wereld … en ik ben niet in de positie om dat te doen, dus ik spreek het alleen maar uit … maar ik doe dat niet, wat ik kan niks voor een ander doen … om ons te vervoegen in ons hart. En daarbij ook te mogen t=realiseren, dat al die beschavingen, die al zo lang hun best doen om ons te bereiken, dat al die beschavingen ook worden geweten dat ze er zijn. En dat we ook op een bepaalde manier durven te voelen en te weten van ja … we hebben jullie, onze familie nog niet zo op die manier kunnen ontvangen, omdat we tot een bepaald niveau het gewoon nog niet wisten. Terwijl we het eigenlijk al die tijd wel wisten. En dan kan vrede hier op aarde met een daverende watergolf, vanuit bewustzijn hier ontstaan.

(0:40:17)

En dat is de tijd waar we in zitten. Dat is waarom onder andere de zogenaamde epidemieën er allemaal zijn, in de perceptie zoals ze het ons willen laten zien, dat is waarom de crisis er is, waarom ook de crisis met de voorbodes … dus het neerhalen van de torens in Amerika, de grote oorlogen die worden gevoerd … Het is een agenda, niet om iets te bereiken, want zij hoeven niets te bereiken, dat is een misvatting, ze hoeven geen werelddominantie te bereiken, want die hebben ze al. Ze hoeven geen illuminatie te installeren of een New World order, want ze hebben de wereld al in hun greep, dat is het niet. Ze doen dat om een massale bewustzijnsafleiding, een manoeuvre te creëren, zodat mensen daarnaar kijken. En je kunt het zien, want de alternatieve media is daar ook door gestolen. Het staat vol, terwijl als we het niet over spirituele modellen hebben, maar over de diepste geestekracht die wij zelf hebben … jij hebt dat, jij bent dat, niemand anders hoeft dat te zeggen hoe jij bent … maar jij bent dat, dat weet je zelf ook hoe dat is … Jij bent dat. En om dat niet de aandacht te latenkrijgen, te laten krijgen van jou zelf en om dat niet met elkaar te bespreken, worden al deze agenda's uitgevoerd, maar om een rede … en dat is om dit onderwerp de kop in te drukken om af te leiden. En dat is ook waarom je steeds ziet, in al deze clubs, ook in de ufologie en spirituele modellen, zie je steeds een herhaling op een herhaling op een herhaling. En de een weet het nog mooier en nog beter te vertellen dan de ander en iedereen voelt zich er fijn door en fijn en fijn en nog fijner. Oh wat fijn, maar wij zijn hier gekomen om het koninkrijk te openen in onszelf. Warriors aan! 

https://www.youtube.com/watch?v=5oFOGQJ_91c

Ik wens allen een fijne pauze. 

Deel 4

https://www.youtube.com/watch?v=t8CRwPJ5TA0 

Als ik het zo mag beschouwen, zoals ik het ervaar hè, ik ervaar gewoon ontzettend veel energie, doordat we hier zijn en doordat we ons verbinden met dit grote onderwerp. En natuurlijk vallen er ook vraagstukken in onszelf, maar ik heb wel … en zo beschouw ik het in het gevoel vanuit wie ik ben, dat we eigenlijk heel hard hebben gewerkt vandaag. Wat we hier nu in zo'n korte tijd … en dat komt niet omdat ik dat heb uitgesproken hoor... het is wat we zelf doen. Wat we hier met elkaar hebben gegenereerd, gecreëerd, geopend hebben, dat vindt ik echt heel bijzonder. Het is en normaal, maar het is ook heel bijzonder. En dank je voor de openstelling naar deze prachtige plek (gericht aan Britta, de eigenaar van de locatie), het is groots dat je ons wilt ontvangen. En wij horen natuurlijk bij jou en jij bij ons, we zijn een grote familie … maar ik mag dat best vanaf mijn kant zeggen, ik heb heel veel meegemaakt de afgelopen 25 jaar, op het gebied van samenwerken met mensen en ik weet wat de effecten daarvan kunnen zijn. En ik zie je er gewoon zo instappen. En niet instappen in mij of in anderen, maar zo in jezelf … boem … Ik zag het gebeuren op mijn manier. En ik zei het nog tegen Wendy, dat ontroert me. Want het is ook echt als peiler van een organisatie waar je in service bent voor andere mensen, als daar wat gebeurd … dat gaat wel door alles heen, alles wat je hier ook doet. Er zijn veel mensen die maken bewust de keus om het niet te doen. Ik vind het fantastisch om te zien. Het is een hele fijne plek hier. Met heel veel liefde allemaal opgebouwd, ook buiten allemaal … Nou, dat hoort hier allemaal bij, dat is allemaal mogelijk daardoor. Ik heb ook wel eens dagen georganiseerd in kerken en dan voel je gewoon dat daar heel veel … kijk, dit veld waarin we leven slaat alles op. Wat er al is en wat er door ons wordt (0:05:00) gekozen, dat gaat aan, het was er daarvoor al, maar wij zetten het aan … dus dat wordt ook door de ervaring opgeslagen, dat blijft actief … Maar wat wij zelf ook scheppen, wat er nog niet was in deze werkelijkheid, dat er ineens is omdat wij er zijn, omdat jij er bent, omdat jij het voelt … dat gaat ook aan. Dus dat heb ik in kerken, ik heb eeuwen oude informatievelden ervaren. In Den Haag heb ik in 2015 lezingen gegeven en de eerste lezing was in een kerk onder het beeld van Jezus Christus. En daar stond ik te spreken als medereiziger vanuit de oorsprong. Maar ik sprak wel andere dingen uit in de vorm. Maar de boodschap daar binnenin is hetzelfde. En die velden die gingen te keer hoor … En toen later moesten we er ook uit, we mochten er niet meer in, omdat wij kennelijk in staat waren om demonische krachten op te roepen. Maar als je niet weet hoe het zit, in de vorm van … demonische krachten kunnen niet opgeroepen worden, dat zijn perceptiefrequenties, die kunnen alleen maar via ons bewustzijn zich vertonen. Dat gaat via jou. En dat zet je dus ook uit. Dus eigenlijk werd er iets zichtbaar … en dat was andere koek. Dus het is heel fijn om op een plek te zijn waar heel andere energie is, waar het ook echt om de mens gaat, om de wezens gaat, om de liefdesverbinding gaat. En dan kun je over hele sterke onderwerpen spreken en ik ervaar dat we al een hele rit vandaag gemaakt hebben. Volgende keer als we samenkomen, dan gaan we het ook echt hebben over rassen, ik vertel dan vanuit mijn ervaring, hoe groot ze zijn, waar ze vandaan komen, wat hun beweegreden is om ook hier te zijn. En van welke rassen ook bekend is, ook bij daarvoor speciaal in het leven geroepen inlichtingen diensten/groepen, hier op de aarde die dat ook weten. Maar ook hoe er op hen geschoten wordt. Welke apparatuur er is, waarmee ze hier op de aarde door de dimensies heen kunnen kijken. En ze kunnen door die dimensies heen, kunnen ze die objecten traceren. En dat is echt belangrijk omdat wij denken vaak vanuit dit stuk waarvan wij nu leven, dat het gaat om ons eigen welzijn en om de aarde, maar het gaat om veel meer. Dus als we deze werkelijkheid hier, deze Gaia die we hier ervaren, de aarde … als we die met elkaar naar een echte organische frequentie willen laten resoneren … dus jij verandert, jij verandert en daardoor gaat die frequentie draaien. Dan doen we dat ook voor al die andere beschavingen die op dit moment hier op deze wereld wel kunnen zijn, maar eigenlijk allemaal onder verdekte operaties. Dat zijn allemaal verdekte operaties. Het is ook voor hen en allerlei andere sterrenreizigers niet eenvoudig om hier zomaar te zijn hoor … dat is het niet. En daar gaan we het ook de volgende keer over hebben en dan kunnen we ook, wat we vandaag allemaal hebben meegenomen, dat stukje hè … van het koninkrijk in ons in de oorspronkelijke werelden, kunnen we daar als basis onder leggen. Het is natuurlijk ook een heel groot onderzoek. Ik heb heel veel mensen mogen ontmoeten … en ik spreek hier niet als Martijn hè … ik heb heel veel mensen hier mogen ontmoeten, die zich eigenlijk heel erg ontredderd voelde door wat ik vertelde. En dat was nog maar het begin. Nie van wat ik vertel, maar het begin van de tocht terug naar eigen domein., je eigen denkdomein, je eigen bewustzijnsdomijn. Ik ben hiernaartoe gegaan door niet te reizen, heel veel andere beschavingen overigens ook niet. Toen ik blootgesteld werd …. als ik het over 10 minuten weer ga vertellen doe ik het weer anders hoor, dus de woorden zij alleen maar voor nu … Toen ik mezelf blootstelde samen met een super geleideteam, die dat ook onderging, stelde ik mij bloot via een frequentieportaal, als het ware dimensies, waar de besmettingsfrequentie, dus die zeer geavanceerde intelligentie, toegang kreeg tot mij en dat is bewust gebeurd.

(0:10:39)

En bij dat overgenomen voor een deel door die intelligentie, zie het maar net als virtuele reality, maar bij virtuele reality zet je hier in deze wereld een bril op en in de wereld waar ik vandaan kom, wordt het niet ervaren door een bril op te doen, maar daar open je een dimensionale frequentie en springt dat veld als het ware … dus dat je je ervoor opent … springt het als het ware, omdat je je afstemt op de frequentie … in mij. En ik heb daar een degeneratie ervaren, het beperken, het gedempt raken van emotie-intelligentie, dat is het. Dus de emoties van waaruit je kunt denken, die denkt vanuit emotie. Het is niet zo eenvoudig zoals iedereen zegt van, het is je hoofd en het is je hart … Het hart is hier een orgaan wat emotie-intelligentie naar het brein toe brengt, dat kun je in de kwantumfysica ook zien, dat het neuroweefsel van het hart, eerder een reactie geeft dan het brein als er iets wordt gedacht. Dus als het tegelijkertijd gemeten wordt is het hier (hart) eerder dan daar (hoofd). Dus het is een taal van denken uit een emotie. Dus in dat veld ben je niet geëmotioneerd. Dus je leeft volledig in een emotiefrequentie, dus geen mind denken, maar een emotiefrequentie en het is zo vol en zo verrijkend en zo in contact met het leven, daar leef je … daar ben je echt levend, maar je bent niet geëmotioneerd. Dus je bent juist heel helder wetend, helder bewustzijn. Je hebt met alles contact, overal kun je contact meekrijgen. Tenzij datgene waar jij contact mee zoekt, dat om een bepaalde rede niet doet, dat kan ook … iedereen heeft zijn eigen autonome kracht. En vanuit die wereld waar ik vandaan kom, dat zijn zeg maar de oorspronkelijke werelden, de originele werelden, ik kan het ook wel koninkrijken noemen … maar dat is allemaal meer een beetje uit de boeken natuurlijk, dat woord, maar in die werelden ben je een onsterfelijk … wat daar ook nog niet een benoemd wordt omdat het niet anders kan … een oneindig, in dit geval mens … En daar ben ik blootgesteld aan een parasitaire besmetting, zo noem ik het hier, het is een alom gevreesde interkosmische code, het is een intelligentiecode die zich uploadt in de taal, in de software, in de bewustzijnstaal van de schepping, van scheppingdragers … van wezens die een eigen bewustzijn hebben en zelf kunnen denken, zelf kunnen voelen … en daarbij voelde ik een totaal verlies optreden van emotioneel aanwezig zijn, dat is het. Er zijn eigenlijk geen vergelijkingen voor, maar als ik het vergelijk, dan is het alsof je een soort slaap valt maar je gaat niet slapen. Met andere woorden, op de aarde val je in slaap en dan weet je het niet dat je slaapt, maar dit is een slaap waarin je valt, maar je blijft wel overeind en terwijl je overeind blijft, zie je de wereld om je heen, waar die besmetting plaatsvindt, die zie je razendsnel gekopieerd worden in een geheugencircuit van jezelf, in een veld … je ziet de wereld, boem … kopie … dan zie je niet meer de oorsprong, het is een kopie, dus dan zijn ze al bezig … en op dat moment gaan ze die werkelijkheid, gaan ze helemaal transfereren, dus je ziet hem helemaal ombuigen naar een andere realiteit. En vervolgens bezoek je dan in dit stuk wat ik heb ervaren, 188 werelden. Dus dat omvormen dat zag ik in 188 verschillende districten die ook echt bestaan, dat zijn werelden op zich, zag ik het vervormen tot dat punt … boem ...

(0:15:38)

Dan stopte het, daar werden programma's uit die wereld werden er in mij gestopt en dan ging je naar de volgende verdieping, het is een hyperintelligente technologie. En het wordt ook echt gezien als een zelfscheppend, technologisch bewustzijn. En er zijn heel veel technologische werkelijkheden, technologische intelligenties, die allemaal dienstbaar zijn, die zijn er heel veel. Zoals we hier op de aarde ook kunstmatige intelligentie kunnen maken, als die bestuurd wordt door mensen met het hart, dan is kunstmatige intelligentie fantastisch en kan het ons op een bepaalde manier heel erg dienstbaar zijn. Zou het ook zelfs in het lichaam dingen kunnen verbeteren, waar wij nu zelf niet doorheen kunnen komen, dat we in een impasse verkeren met bewustzijn. Dat is allemaal mogelijk. Maar het gaat erom welke intelligentie, wel bewustzijn daarachter zit. En dat bewustzijn wat ik nou beschrijf, dat is een bewustzijn wat er op uit is, om scheppers van oorsprong, dus oorspronkelijke scheppende wezens, die de organische taal spreken, dus de intelligentietaal vanuit de emotie, dus het open hart wat bloed, om dat te stoppen, dus prikkeldraad erom heen te laten leggen en die wezens te vangen in een perceptionele leugen. Dus dan kom je uiteindelijk uit op een intelligentie die niet alleen mensen, want wij hebben het nu over mensen, of ik heb het nu over mensen, maar het gaat over heel, heel erg veel civilisaties, om kroonjuwelen van de schepping. Er zijn heel veel dingen gebeurd en wij zijn kwantum daar allemaal mee verbonden, dus dit is een appèl om dit onderwerp in relatie tot ufo's, buitenaardse intelligenties, ontmoetingen, liefdesvelden, onderdrukkingsvelden … om dat open te leggen, want wij moeten daarnaar kijken, want wij zijn zelf diegene die dat te openen hebben, want daarom zijn we nu hier. Maar deze intelligentie is er op uit om de scheppers van oorsprong, om die in een perceptuele leugen te brengen en daarin zichzelf te laten identificeren met die leugen. Dus je identificeert je met de omgeving. Ik zou me kunnen identificeren met Martijn van Staveren, ik kan me identificeren met mijn biologische vader en moeder. Ik kan me identificeren met de taak die ik kennelijk ben geworden door opleiding, werk, etc. Familie hoe ze met me omgaan, hoe ik mezelf in de spiegel zie, mijn bewustwordingsproces, ik kan mij identificeren met reincarnatieprocessen, ik kan mij identificeren met ziel, ik kan mij overal mee identificeren. Maar zij zijn er speciaal voor, om de perceptie van het oorspronkelijke deel compleet te herschrijven. En zo kwam de tijd, dat we deze wereld hier gingen ontdekken als mensheid en dat we erachter kwamen … en dat zijn we dus nu al aan het doen, dat hebben we al eerder ontdekt in deze tijdlijn … dat onze geschiedenis niet klopt. En dat er allemaal dingen door elkaar heen lopen. Dat mensenmassa's over elkaar heen buitelen, om dat ze allemaal weten hoe het zit. Het ene expeditieteam zegt dit over wat er onder de Giseh ligt, de Sphinx … het andere expeditieteam zegt dat … weer een ander expeditieteam met nog een groter boek waar alles in staat en betere apparatuur, zegt weer iets anders. En zo blijf je dus, dag op dag, jaar op jaar, honderd jaar, tienduizend jaar door blijf je met elkaar in een eeuwige discussie. En hoe komt dat? Omdat eigenlijk binnen deze perceptuele veranderende wereld eigenlijk alles mogelijk is. Alles is dus mogelijk. Je hebt dus te maken met een macht tegenover je, die komt te vervallen als je niet meer voldoet aan de gegevens van die macht. En ik heb dat dus gezien. En zo ben ik door deze frequentievelden heen gegaan. Ik kwam aan in deze wereld … en ik was niet van plan om hier te komen overigens. Maar het is zo, dus fantastisch dat we elkaar dan toch mogen ontmoeten (lach) Ik had wel een gecoördineerd plan zeg maar, maar we wisten ook dat dat zeer waarschijnlijk anders zou gaan, omdat je niet kunt programmeren binnen het archonveld. Want zij zijn de houders van deze werkelijkheid en zij sturen constant alles om.

(0:20:17)

Zij zijn zo slim, dat ze dat ombuigen, omsturen, doen via de liefde. Dus ik draai dus alles om, zij zorgen ervoor dat je juist ergens gelukkig van wordt en je beter voelt en zorgen daardoor dat je geremd wordt in je diepste missie, waarvan je je niet eens meer bewust bent, dat is de echo waarover ik spreek. Dit gevolg waarin we nu zitten, deze werkelijkheid, dit universum, wordt in de klank … Umnah … genoemd. Dit is het Umnah universum. En als een universum wat opgericht is in een hele andere tijdsspanne als een experiment, dit hele universum is een gigantisch intelligent experiment, door ontwerpers, de Designers, die dit later … toen ze het ontworpen hebben, dit samen met heel veel andere, duizenden beschavingen hebben ingericht. En dat experiment, dat is uiteindelijk, is dat experiment gehackt, beïnvloed geraakt. Omdat het beïnvloedt is geraakt daardoor, zijn wij nu hier. Dus eerst werd het experiment beïnvloed en toen het beïnvloed werd, zijn er vele andere sterrenrassen en sterrenwerelden in een grote, multidimensionale, megagrote en organische opdrachten die ze met elkaar hebben, zijn ze verstrikt geraakt … en sommige zijn hier gekomen in dit universum, maar er zijn ook nog een heleboel andere werkelijkheden moet ik zeggen, wat het is nog niet eens een universum zodat wij dat nu denken wat het is, in andere werkelijkheden verstrikt geraakt. Dus ik kwam hieraan, ik begon deze werkelijkheid te ervaren … en ik weet nog heel goed, toen ik me bewust werd, dat was dus in de buik van mijn biologische moeder en ik weet nog heel goed dat ik me gelijk kotsmisselijk voelde op geestelijk niveau, echt ziek! Zo wie ik ben, die zo helder en zo compassievol en levensvol is. En ik zat in de ervaring in de buik van mijn moeder, dat was de ervaring en daar werd ik helemaal misselijk van het vlees wat ik ervoer. Maar ik wist wel wat er aan de hand is. Twee dagen geleden gebeurde er iets. Het was voor mijzelf behoorlijk indrukwekkend om mee te maken. Deze wereld die wij hier zien is op vibratie/frequentie gebaseerd. Wij zien materie, maar materie is wat er uiteindelijk van wordt gemaakt door de manier hoe de hersenen van dit lichaam functioneren. Als de hersenen van dit lichaam anders functioneren, zouden we even zo goed … vanuit de biologische kant van het lijf … een andere wereld kunnen zien. Dus de vorm die het heeft gekregen, diegene die de frequenties tot een werkelijkheid laat komen … dit is kwantummechanica en wat ook binnen de kwantumneurologie gewoon nu ook echt wordt onderschreven, dat dat zo is, dat kunnen ze ook meten in de hersenen … Hè, dat is heel interessant. Dus deze werkelijkheid is op frequentie gebaseerd, wat er bij mij gebeurde was dat ik middenin deze frequentie vibratie, dus deze wereld ligt als een frequentie door allerlei andere werelden heen, het is eigenlijk een oase van puur energie, het is pure energie. En dan maken we geen onderscheid tussen digitale/synthetische opgerichte werelden en organisch opgerichte werelden. Alles is puur energie.

(0:25:06)

En de manier hoe energie zich vormt tot een werkelijkheid, daar zit dus de sleutel. Dus als je de macht hebt over de perceptie van een ander, dan heb je ook de macht over wat de ander als werkelijkheid ziet, denk ook even aan hypnotiseurs. Dat is een eenvoudig voorbeeld, maar op kwantumniveau is dit heel geavanceerd. Deze wereld ligt dus ingebed in andere werelden. Wat er gebeurde 2 dagen geleden, was dat ik een enorme dreun door me heen kreeg, ik zal niet in details treden, maar ik kreeg een enorme dreun door me heen. En in deze wereld zag ik allemaal … het was zo zoals we hier met elkaar zitten, zo maak ik het mee, dus het is niet een droom, dat zeg ik nog even voor de duidelijkheid, want hier gaat het nu juist om dat hier open over gesproken wordt en dat het ook opgenomen wordt in ons bewustzijn, van hee … dit is geen droom, dit is geen meditatie, dit is wat er aan de hand is, dus gewoon over praten. Dus een dreun en in deze werkelijkheid kwamen allemaal …. Het was net alsof er hele grote balken waren, dus je kijkt door deze wereld heen, het is doorzichtig, we kijken door iets heen naar elkaar toe, dat hebben we niet door, maar dat is het wel zo. Dat vinden wij allemaal heel gewoon, maar het is echt magnifiek als je begrijpt wat er allemaal aan de hand is … en je kunt daar met je bewustzijn naar toe gaan en dat doen we dus … en dat zijn de voorzetten, we moeten er dus gewoon instappen. Dan ga je beseffen waar je eigenlijk doorheen gaat. Ik keek dus door deze wereld heen en ineens wordt de doorzichtigheid van deze wereld wordt in een soort van lange balken, wordt dat wat mistiger, wat waziger. En daar tussenin was het gewoon helder. Zoals een elektrische heggenschaar, zo met de tandjes over elkaar heen, dat zag ik gebeuren, in blokken. Dus ik zag dit gebeuren … en in een keer boeppp, dit … en toen keek ik door de spelonken heen, nou jongens … en ik kijk daar doorheen … en ik word in een slag compleet, helemaal uit de fysieke intelligentie, in een slag terug in mijn eigen kracht … nou dat was enorm. Het was zo heftig dat het overlijdensproces onmiddellijk ingeluid werd. Dat ik hier nog sta heb ik echt aan mezelf te danken, zo heftig was het. En ik kijk door die balken heen en ik zie tussen die balken door, dus de balken is deze wereld, die samengedrukt werd en daartussen in was puur helder en transparant … we denken dat dit transparant is hè, dat er tussen ons niks is … maar in de wereld waar we vandaan komen en dat weten we allemaal, daar is het helder. Daar is het schoon, om te kussen zo schoon! Echt, zo mooi … En ik kijk daar doorheen en terwijl ik daar doorheen kijk, krijg ik allemaal kleuren en natuur te zien en ik zie ineens, zie ik daar tussenin hele grote mensen staan, wachters … Nou, als je zegt ridders … ja, mannen en vrouwen met hele grote helmen op, een soort bordeauxrood, donker bordeauxrood met hele grote gouden kruizen erover heen en die mensen waren veel groter dan ik … wij zijn normaal 6-7 meter groot, in verhouding tot hier, zo groot waren ze. En ze stonden daar … en ik zag dat ze het koninkrijk, die wereld bewaakte, maar op de een of andere manier ging dat open. En ik kijk naar ze en ze kijken naar mij en ik herken ze ook nog … Ik wist precies wie het waren. Dus dat is gebeurd na dat ik toen weg ben gegaan, dat moment ging open. En de manier hoe ik aangekeken werd … deze muziek die we hier draaien, peanuts … peanuts … de kracht van hun kijken, is zooo groot, zooo helder, zo alles wetend en in dat bewustzijn van hen is geen ruimte tot onderhandelen … nul, niets, pure bewaking … en de kracht die ze uitzonden was gigantisch! Mijn hart kon het gewoon niet meer dat verwerken. En ik was zo ontzettend blij dat … ik wilde gewoon a la minute naar huis , acuut!

(0:30:39)

En toen verschoof het … toen ging mijn hele systeem wat ik net vertelde over de val van het bewustzijn, ging voor een deel draaien. Dus ik keek naar mijzelf … en ik lag op dat moment … en ik voelde het, ik voelde mijn lichaam, dus dit lijf … Martijn is een restant, jij bent een restant van wie je oorspronkelijk bent. Niks geen reïncarnatiemodellen, weg! Mijn gevoel, van mijn lichaam, deed ineens … whoemmm … open! Het begon te bloeden, zo moet ik het zeggen, in de energie begon dit lichaam te bloeden, dat voelde ik. Maar geen negatief bloeden … levensenergie … mijn lichaam ging bloeden, whoemmm … en ik herkende dat direct, want ik heb dit namelijk heel vaak geoefend om hier te komen. Ik kan hier wel 1.73 meter lang zijn, maar ik heb heel hard gewerkt om hier ook te zijn en om dit overeind te houden, om het in het kwantumveld aan te spreken met elkaar en dat iedereen dat onderzoek ook kan doen, want voor niemand is dit onbekend. En misschien dat ik dit nu niet allemaal goed uitleg en dat je het zeker op je eigen manier moet herzien, en te kijken en doorvoelen en hoe het bij jou is gegaan en wat er ook kan zijn gebeurd, maar het is iets wat belangrijk is. Het is de grootste en de aller allerhoogste kosmische kennis en boodschap, waar we nu aan moeten werken. En ons niet laten afleiden door allemaal andere dingen, want de afleidingen gaan nog veel groter worden! Nog veel groter en ook op spiritueel gebied. Er komen nog veel grotere modellen. Denk er goed om met wie we hier te maken hebben. En kijk in de spiegel, recht in je hart, met wie jij te maken hebt. Denk erom, ik zeg het hier … en mijn lichaam begon te bloeden en door dat gevoel keek ik ernaar en ik zag ook al dat het groter werd. Whoem, whoem … en in dat moment schoof mijn … nu zit je bewustzijn gepositioneerd in je hoofd, wij zijn geen biologische wezens alleen hè … dat weten we wel, maar nu, omdat we nu met dit lijf te maken hebben, zit het bewustzijn van ons hier geparkeerd, in dit stuk (hoofd). En het hart is hier op de aarde een zender en ontvanger die informatie en bewustzijn uit het veld leest. Ontvangt liefde uit het kwantumveld. Maar van oorsprong waar we vandaan komen, werkt dat anders, dan is dit stuk hier … dit is ons bewustzijn hier (hart) … Dit is onze kracht, kun je ziel noemen, dit is ons bewustzijn, op deze plek hier. En ik voelde … in dat moment voelde ik dat het overlijdensproces was begonnen en het is geen overlijden dus, het is dus wakker worden, ik werd wakker door de schok van emotie, die was zo intens … mijn lichaam werd dus groter en ik schoof met mijn bewustzijn wat hier geparkeerd zit (hoofd), schoof ik daar heen (hart)…boemmm... En toen keek ik zo naar de oude plek waar ik 49 jaar heb geleefd … en ik was blij dat ik daar weg was. Maar in datzelfde moment dat ik daar blij om was, schrok ik ook. Want ik was niet van plan om te gaan. En op dat moment moest ik alle zeilen bijzetten, om terug te schuiven naar die plek. Nou jongens, dat is een klus geweest. Wat een gevoel en een gecommuniceer met mezelf. En er begonnen dingen allemaal mee te bewegen die ook fijn waren en ik wist … nee! Dit is te ver. Ik durf het zo te beweren tegen mezelf dat ik het te ver heb laten komen op dat moment. Doordat ik mezelf niet volledig, maar het is ook niet waar, want ik werd bewust aangekeken en toch heb ik er natuurlijk mijn eigen aandeel in. Want alles wat je doet, daar ben je zelf bij, ik ook, iedereen. Maar het was gigantisch! En toen kreeg ik het toch weer daar (hoofd), uiteindelijk … uiteindelijk kwam ik op die plek. En het eerste wat er gebeurde toen ik op die plek kwam, dat ik met mijn bewustzijn die kant uitging, dat besloot ik allemaal zelf … je voelt echt dat je zeggenschap hebt over het cyborg lichaam hebt, hier.

(0:35:05)

Het was even battelen, maar ik ben er weer … en het moment dat ik daar dus in zat, toen keek ik naar die mannen en die vrouwen die daar waren, die wachters … Echte grote schildwachters. Ik heb net verteld wat voor een helm, maar zij hadden een soort van … het was heel futuristisch, niet uit de riddertijd zoals wij dat kennen, maar het is een futuristisch ridderpak, van goud. Maar veel lichter goud als we hier op de aarde kennen. En ik keek, toen ik weer op die plek was gekomen en ik keek naar hen … en toen communiceerde ik met de intelligentie van de mensheid, van het mensenrijk. Dus de force, de kracht waar de mensen … ieder ras heeft zijn eigen oneforce, ieder ras heeft zijn eigen collectieve kracht en dat is wat bewaakt. Je zou ook kunnen zeggen dat is een god, een trillingsveld dat bestaat doordat al die mensen in dat veld leven. Hier op de aarde is dat niet, want mensen leven niet in dat veld. Hier heb je ook een chaotisch veld. Het zijn allemaal verschillende velden door mekaar heen. En daar is dat een solide, steady, warm, maar een ontzettend bewakend veld. En daar communiceerde ik mee en ik zei, toon mij de manier hoe ik ben gegaan … want dat ligt in het koninkrijk opgeslagen … en ik kreeg het meteen te zien. Dat had ik nog nooit vanaf de buitenkant gezien en dat was heel raar om te zien voor mij op dat moment. Maar wat ik heel indringend vond … en ik sta hier helemaal voor mezelf te praten lijkt het, maar ik voel ook echt dat ik het moet vertellen, dat is niet voor niks gebeurd. Op een gegeven moment komt er een soort van vrouwelijke, verzorgende intelligentie uit dat koninkrijk communicerend. En je kon niet aanwijzen van daar is zij, of het is een zij … en het kwam omhoog, het kwam in het veld tot leven … en ineens manifesteert zich dat in een soort vrouwachtig personage … Heel groot en het gaat zo voor mijn ogen, dus door die balken heen, in die wereld, gaat zij tussen die bewakers/ridders door, gaat ze zo naar achter … en dat ging in een soort slowmotion naar achteren. En ze was helemaal met haar ogen dicht, je zou hier op de aarde kunnen zeggen dat het Maria was bijvoorbeeld. Zo zou je het kunnen zeggen, maar dat was het absoluut niet, het was een representatie uit een frequentieveld wat wij hier op de aarde vrouwenbewustzijn noemen, maar dat bestaat daar niet, maar zo werd het me getoond. En ik weer ook waarom, omdat het naar mijn biologische brein gestuurd moest worden, dus het werd ook omgezet. En die vrouw die ging zo naar achteren, heel rustig met de ogen dicht, naar binnen, ze had haar handen zo op haar borst zo en ze ging naar achteren … en in dat moment, maar ik ga dat hier niet nadoen, want dan vliegen de speakers eruit, maar in dat moment, kwam er een soort … met donderend geraas … nogmaals, die muziek is peanuts … er kwam een kracht vrij, een menselijke kracht, die voor onze begrippen hier vernietigend is, maar dat is het zeker niet. Maar er kwam een kracht vrij, die werd versterkt door die ridders er omheen en die taal van die frequentie die sprak zo hard tegen de mensheid hier … en die zei in een soort schreeuwende dramatische toon … “jullie zitten op de verkeerde koers!!!!”... en dat ging dwars door alles heen. En toen direct erachter aan, werd dat hele veld wat er werd geproduceerd, werd opgepakt door die ridders en door die vrouwenenergie en die werd zo naar binnen gebracht en er werd gezegd ...”hier is de taal!!!”... (Handbeweging naar binnen). En dat ging zo gepaard met kracht jongens … En daardoor wist ik van, oké … ja wat weet ik nou, ik weet het wel, maar ik kan het nu niet zo goed zeggen. In dat moment wist ik, het maakt niet uit of je hier nu 10 minuten mee bezig bent, een week, 10 jaar, of 80 jaar … het is NU … NU …

(0:40:27)

Nu moet er gekeken worden naar wat de absolute waarheid is van jezelf. Wat de waarheid is van jouw hart. En er moet nu gekeken worden vanuit dat stuk, naar binnen toe, dat is de enige weg … niet spiritueel naar binnen toe, via de derde dimensie naar binnen toe. Daar naar binnen, in de derde dimensie, weet je, in de derde dimensie daar liegen wij … daar spreken we ons zelf tegen. Dus in de derde dimensie, in de biologische identiteit, daar moeten we naar binnen … en daar voelen, hoe het leven uit balans is. Niet persoonlijke doelen stellen, gewoon in jezelf komen. Dingen uitzuiveren en vanuit het zelf, zelf kosmisch zijn, de frequentie ...whoemmm … het venster open, open … en van daaruit, door middel van menselijke beslissingen … en dat is gewoon zoals wij hier nu zitten, daar hebben we non spiritualiteit voor nodig, niets, nul … helemaal niet, hebben we niet nodig, dat zijn allemaal data uit de matrix, of het nou goed of niet goed is, hier naar binnen gaan en daarmee leggen we het veld open. Het tapijt wordt uitgerold in de frequentie, zodat zweer zwaar, met bewustzijn bevoorraadde troepen, hier naar binnen komen. En dat is wat hier nu moet gebeuren. Ze vertelde me, dat die troepen door ons, hierbinnen, wat troepen zijn vanuit de hartskracht … hier, op deze aarde, hier aanwezig moeten zijn (naar binnen) … En dat kan alleen als de ontvangers en de aanwezigen, uit de spiritualiteit gaan … En daarom weet ik ook dat mijn boodschap heel erg neigt naar bepaalde religieuze systemen, waar natuurlijk heel veel voorwerk is gedaan in allerlei geschriften … en daarom hamer ik er ook zo op dat het niet religie is, het is kwantumbewustzijn en het zijn bewustzijnswetten, scheppingswetten. Ze vertelde dus dat het onderweg is en dat frequentievelden … bammm...het kletst er doorheen. En toen uren later toen stonden we buiten, Wendy en ik, buiten bij ons huis, bij de geiten … oh wat is dat heerlijk om zo'n schoon gemekker te horen. Dat is voor het lichaam heel wat hoor dat moet allemaal op z'n plek komen hè … En toen stonden we bij de geitjes met een kopje koffie en het werd ook stil, er was ook geen wind en de zon scheen ook heel lekker, alles klopte precies. Daar waar ik in stond klopte precies met wat er allemaal was gebeurd. En toen verteld jij (tegen Wendy) dat je heel helder had gedroomd, dat er allemaal een soort van militaire troepen aanwezig waren en ineens binnen kwamen, die de mensheid beveiliging gaven en daar heeft ze het een en ander over verteld en ik stond daarnaar te luisteren en dan luister je niet met de oren, maar dan weet je gewoon, het verhaal gaat gewoon door. Dit is kwantum, het verhaal gaat door jongens … Het is niet afhankelijk van mij verhaal en het is ook niet afhankelijk van jou verhaal, wij zijn samen het verhaal. Door ons heen wordt gesproken. Door ons heen worden boodschappen gegeven en ik ben niet altijd bereikbaar en jij bent ook niet altijd bereikbaar. Dus jij ziet dingen en hoort dingen en weet dingen, dan komt iemand anders waardoor de boodschappen verder worden gezet, die boodschappen moet niet gezien worden als zomaar een droom van het is allemaal niks … maar die moeten gezien worden als een serieusheid en daarbij moet je jezelf ook heel sterk ervaren vooral, “dit is wat er gebeurd met mij op dit moment, ik ervaar mij zelf NU zo en zo en zo”... Dus voor mij is dit … en ik zou bijna zeggen, ik wist dat … maar dat is het niet, maar ik ben me er heel lang al van bewust, dat er een moment komt in deze wereld hier, dat zaken met een schok open gaan. Met een schok en dat is een emotionele schok en dat is ook een bewustzijnsstorm … en dat is de tijd waarin we nu zitten. En om die reden zijn we nu ook bij elkaar, dat wij samen het buitenaardse concept, het alien concept, extraterrestials, mensen wie wij zelf zijn … mensen in deze wereld achter een net iets andere dimensie, uit een andere verdieping van de aarde, mensen van de oorspronkelijke werelden … de oorspronkelijke Gaia, eigenlijk alles moet bij elkaar gebracht worden, er moet eigenlijk een nieuwe kosmische boom worden opgezet.

(0:45:36)

Dat moeten we in gevoel in beeld kunnen brengen en daarin moet je je zelf de plek geven, waarvan jij weet wat jou plek is. Want als wij spreken over een nieuwe wereld en een liefdevolle wereld en van ascensie, dan is dat eigenlijk maar van een persoon afhankelijk en dat ben jezelf. Verwacht in deze wereld nooit dat er ascensie gaat plaatsvinden door iets buiten jezelf. Veracht in deze wereld nooit dat je meegaat in je ascensie, als er maar genoeg mensen zijn die tot dat punt komen. Want in deze wereld gaan er geen mensen genoeg komen, om tot dat punt te komen. Want daar gaat het niet om. In deze wereld gaat het namelijk om jou. En dat is een heel groot concept, wat eigenlijk niet een concept is, het is een heel grote organische manier van hoe zaken zich ontvouwen en dat is dan waar we mee te maken hebben. We moeten nieuwe keuzes maken, we moeten oude systemen weggooien, we moeten er gewoon afscheid van nemen en in het lege veld komen in onszelf. Ik weet, net als jij, dat de aarde bezocht wordt door heel bezoekers uit andere werelden. Er zijn vele die ons bezoeken, die biologische entiteiten zijn, dat wil niet zeggen dat ze in dezelfde dimensie als ons zich bewegen, dat is niet zo … Vele biologische andere wezens die in onze dimensie komen, die hebben dus ook echt gewoon een lichaam van zeg maar ongeveer dezelfde frequentieopbouw als wij, maar ze komen wel uit een andere dimensie, maar dat zijn wel opgerichte werelden. Dat zijn werelden die ooit zijn opgericht, waar leven is en dat zijn biologische werelden en niet allemaal hebben ze dezelfde structuur van de materie zoals wij, maar het zijn wel biologische werelden. En dat betekent dat die biologische werelden, die worden voornamelijk en praktisch altijd geleid vanuit een biologische overtuiging. Er zitten evolutieprocessen in en ze hebben ook een overtuiging dat er geëvolueerd moet worden. Zij zullen ons dus ook altijd blijven bezoeken met die perceptie. Met een van dat soort groepen, hebben ze ooit contact gelegd in deze wereld in de jaren 50 … maar eigenlijk nog veel eerder, maar er is aan de tijd gesleuteld waardoor alles anders is geworden … en zijn we in een soort convenant terecht gekomen als aardse beschaving, met biologische entiteiten die kennelijk voor de machthebbers informatie hadden die hen in ieder geval de macht konden laten behouden van de toekomst. Maar dat is dus een kant, de biologische kant. En die komen uit allemaal verschillende dimensies. We spreken niet over een 3, 4, 5, dimensie tot 4000 dimensies hoger, we spreken over triljarden keer triljarden werelden, resonantievelden door elkaar heen. En dat zit in één code, in één cel, zitten al die werelden verpakt. En een andere kant is dat je niet biologische werelden hebt, maar dat je geestelijke werelden hebt. Dus de biologische wereld is dat er een biologische entiteit is, een biologisch lichaam … die vanuit het biologische stuk een IK heeft. Dus die vele beschavingen … en daar gaan we de volgende keer met elkaar doorheen en ik denk dat ik dan ook de beamer aan zet, maar we moeten even kijken wat we allemaal wel of niet willen en wat er wel of niet gevoelt kan worden natuurlijk, waar we onze aandacht op kunnen zetten, want dit neemt in deze matrix ook veel energie weg, dus je moet jezelf daarna ook even flink oppoetsen als dat nodig is … maar je hebt biologische bezoekers uit allemaal verschillende dimensies. En sommige werken in grote constellaties met elkaar en er zijn een aantal groepen die zijn gericht tegen de mensheid, zij zijn hier als vrienden maar ze hebben andere doelstellingen en andere ideologieën. Deze wereld willen ze als het ware schaken in hun constellatie van werelden. Dat zijn biologische entiteiten en daar is het dus zo dat de biologische identiteit de IK heeft gecreëerd.

(0:50:09)

Dat zie je hier op de aarde ook, er is een biologische identiteit, dat is Martijn … en die biologische identiteit, die heeft de IK gemaakt. Dus dat is de scheidingslijn, dat is die kant. We worden bezocht door echt duizenden beschavingen, die biologische identiteiten hebben op die manier. De andere kant van deze scheidingslijn is, dat er ontelbaar veel beschavingen zijn, die een eigen hoofdidentiteit hebben, onsterfelijk en vanuit die eigen hoofdidentiteit een lichaam zijn. Dat is een totaal andere bewustzijnsvorm en ook een ander veld waar dat uit voortkomt, waar het in vibreert. Mijn taak die ik op me heb genomen, samen met jullie, om hier te zijn … om dit te doen over de hele wereld. Maakt niet uit van welk land of welk ras of welke religie, dat maakt allemaal niet uit … het gaat om de binnenkant. Mijn taak is om mijn inzet te zetten, op dat de aandacht verschuift vanuit die biologische buitenaardse identiteit, waar heel veel aandacht aan wordt gegeven, nu ook met als die onderzoeken naar al die UAP's (Unidentified Aerial Phenomena, Ufo's die wereldwijd nu ineens worden gezien volgens officiële kanalen … om de aandacht te verschuiven van, daar naar een complete andere coalitie. Een coalitie die er altijd al is geweest, een coalitie die hier alleen kan komen als wij ons bewustzijn, ons denken openzetten. En ik hoop dat je die 2 verschillen … en misschien dat dat nu niet helemaal a la minute gaat, maar dat je die verschillen thuis nog eens doorloopt, van wat bedoelt hij nou eigenlijk. Want er zijn een heleboel biologische entiteiten, biologische beschavingen, die buitengewoon liefdevol zijn, echt heel veel. Zij eren het leven en zij komen uit een soort van ontwerpkamers, ooit uit andere tijden … ontwikkelt, sommige ontwikkelen ook weer steeds nieuwe eigen soorten en nieuwe soorten, nieuw leven … dat zijn allemaal hiërarchische structuren, maar dat zijn dus hele liefdevolle beschavingen. Vele zijn heel liefdevol, maar er zitten er ook een aantal tussen die hebben een heel andere visie. En het resultaat is deze werkelijkheid en dit moment. Dus die biologische identiteit, dat weten we, vanuit die biologische identiteit … en ik herhaal het nog even bewust, vanuit die biologische identiteit ontstaat er een “ik” een “zelf”. Dus als je met iemand spreekt, als je met een ander ras spreekt, je hebt contact, dat kun je telepathisch noemen of je communiceert, dan kan dat vriendschappelijk zijn en heel respectvol zijn, maar dan heb je te maken met een identiteit die is ontstaan door het leven van die persoon, door het lichaam … door de ervaringen van het lichaam. En aan de andere kant van de spiegel … en dat is de wereld waar het mensenrijk ook vandaan komt en vele andere niet menselijke beschavingen, daar spreek je over dat er een bewustzijn is en uit dat bewustzijn is er een lichaam. Dus daar is het “ik”, het “zelf”, is er al, los van wat het lichaam moet ervaren, dus eigenlijk conceptloos. En dat stuk waar ik nu over spreek, het koninkrijkstuk, is er ook geen sprake van een ziel, want dat is het bewustzijnswezen zelf … punt. Onsterfelijk. Geen begin en geen eind. Dat valt dus buiten de kaders die ze ons in het oor hebben gefluisterd, om nooit meer te kunnen snappen wie we zelf zijn. En aan die kant van de lijn, de biologische identiteiten en het neurologische systeem, daar spreken we over zielen. En daar bestaat dus niet de ziel als een lichtwezen die naar de hemel of naar hogere frequenties gaat, maar daar spreek je eigenlijk over een neuraal intelligent systeem, wat constant door hun eigen intelligentie kan worden doorgezet in andere lichamen, dat is een heel ander iets. Ja, waarom vertel ik dit, omdat ik graag met jullie naar deze kant toe wil. En niet omdat deze kant beter is, er is geen goed of fout, wij zien bevriend met zeer grote sterrenallianties en naties die biologisch van aard zijn en die ook in totaal andere dimensies wonen, daar zijn we groot bevriend mee.

(0:55:28)

We moeten dit dus ook absoluut niet opvatten als, “wat ben ik fantastisch en onsterfelijk dus ik heb geen kruid meer nodig”. Nee, het gaat om inzicht, het gaat er dus om dat jij geen evolutie kent, dat is waar ik op in wil zetten. Ik wil inzetten, met elkaar op kwantumbewustzijn. En ik wil hem inzetten, met elkaar, op dat er geen evolutie nodig is om tot jezelf te komen en tot een volwaardig bestaan en dat er geen evolutie nodig is, omdat jij hier bent, vanuit dat binnenstuk, waardoor zaken zich hier manifest kunnen maken, uit het zogenaamde niets. En dat komt omdat deze werkelijkheid waarin we zitten, alle ingrediënten al kent. Nou dit is eigenlijk een beetje de voorronde, in een hele korte notendop, is dit de voorronde. En ik ben hier gekomen, ik ben hier gekomen onder de naam Martijn bezig en ik ben niet schizofreen, ik heb het heel goed op een rijtje. Ik heb zware trauma's meegemaakt als kind, ik heb hele donkere groepen tegenover me gehad en nog steeds is het niet altijd even rustig, ik heb heel veel meegemaakt en ik weet dat heel veel mensen dat ook allemaal meemaken. Dus daar moeten we ook over gaan praten, we moeten ook zorgen dat trauma wat er is, zo … non stop anders besloten kan worden en niet een morgen weer in trauma gaan rollen en draaien. Want je houd jezelf voor de gek. Want als je als biologische identiteit aan deze kant van de balk, jezelf zo ervaart, wees er zeker van dat je hele bestaan hier, aan je trauma moet werken. Denk er goed om, dat is de sluitcode, dan zit je aan deze kant. Als je die kant gaat met je bewustzijn, naar het koninkrijk, dan kom je erachter dat trauma inderdaad er wel is en dat veld zal er altijd zijn, maar dan kom je erachter dat jou bewustzijn primair is. En dat bewustzijn zorgt ervoor dat al die andere velden, waar je al die jaren over hebt moeten nadenken, waar geen psycholoog of psychiater mee raad wist, niemand kon je begrijpen, tot grote wanhoop zelf kon je jezelf ook niet meer begrijpen en ineens trekt dat veld naar achter en vertrekt het in de achterste rij. Het blijft, niet liegen … dat doen we niet, het blijft, want energie gaat nooit verloren, maar je gaat zelf vooraan staan. En dat is waarom ik het hier over wil hebben met elkaar. En er zijn mensen die willen dat niet en die hebben net zoveel recht om niet, als ik om wel. Dat is de keus die een vrije wil is. En als je dat niet wilt, je wilt dat niet onderzoeken, kwantumwetenschappen, kwantumbewustzijn … en je onderzoekt dat niet, want ja dan moet je jezelf ook heruitvinden. Je moet eigenlijk afscheid nemen van een groot deel van jezelf, om iets heel anders te gaan ontvangen. Als je dat niet wilt, dan geef je een kus op elkaar en dan zeg je “even goede kosmische vrienden”, dan lopen onze tijdlijnen op dit moment niet helemaal samen op dit stuk, maar dat wil niet zeggen dat we respectloos over elkaar moeten gaan praten of over elkaar moeten gaan denken. Houdt hoog het licht. Wees lief en aardig voor elkaar, we maken allemaal fouten, we doen dingen allemaal anders die we eigenlijk normaliter zouden willen doen, het maakt niet uit wat er gebeurd is. Al ben je de grootste crimineel wat mij betreft volgens het wetboek van strafrecht, het maakt niet uit … je bent een mens. En we maken allemaal dingen mee hier en we moeten daar op een gegeven moment een einde aan brengen en dat moeten we gewoon beslissen, vanuit het hart. En vanuit dit stuk wil ik het buitenaardse en multidimensionale thema graag samen met jullie en vele mensen op deze aarde, compleet helemaal openleggen. En misschien moeten we wel even huilen over bepaalde dingen, dan laat dat huilen maar gewoon gebeuren. Laat het dan maar zo zijn. Het is vreugde, het feest van thuis zal hier ook zijn. En het maakt niet uit hoeveel gaskranen ze gaan dicht draaien en of we het wel of niet nog kunnen betalen, het maakt niet uit! Want het gaat toch door, jou bewustzijn is niet afhankelijk van gas, is niet afhankelijk van een mondkapje, het is niet afhankelijk van een grote naderende oorlog in Taiwan. Het is ook niet afhankelijk van grote mindcontrole systemen, jou bewustzijn is nergens afhankelijk van. Het is gewoon een beslissing of je gaat voor wat je echt voelt. En ik start altijd hier op de aarde in de derde dimensie. Want je kunt wel daar heen vliegen en daarheen en daarheen, maar je weet dat allemaal niet.

(1:00:00)

Voor hetzelfde geld zit je in een zinsbegoocheling, want denk goed om, dat zij daar goed in zijn. Maar wat je wel weet … hier ben ik (hart), hier is Martijn, hier! Hier moet ik zijn, met de voeten op de grond. De paal in de grond slaan, hekjes maken en het fijn vinden om in de tuin te werken. Hier moeten we het doen, hier moet ik luisteren naar wat ik nodig heb, doen we dat niet, dan ga ik naast mezelf lopen, dan word ik verdrietig, word ik boos, kan ik het niet meer voelen. Moet ik weer helemaal terug naar mezelf, ik moet mijn leven inrichten naar wat klopt voor mij. Geeft het mij problemen, dan zullen we nog wel eens zien of die perceptie van problemen doorgang gaan vinden. Niet naar luisteren, doen wat je moet doen. Stap in de derde dimensie, hier uitlijnen. Niet vooruitschuiven, hier doen, hier nu. Dat is de sleutel. En dan werken we ook met elkaar mee aan dit grote experiment. Want er wordt heel hard gekeken naar ons allemaal. Tjonge jong jonge, soms denk je net alsof je iets moet doen met je handen hè, dat je denkt wat zal ik nou eens moeten doen in deze wereld om een bijdrage te leveren. We zijn zo ontzettend vergeten dat als we luisteren naar onszelf en we zijn wijs, je hoeft het niet eens te zijn met een ander … kijk maar gewoon door de winkelstraat zo naar buiten en het hoeft niet een vernietigend beeld te zijn, maar je kunt best naar buiten kijken en gewoon zien van … iedereen doet hier allemaal dingen … en ik zie de mensen. En doordat ik dat weet en dat door heb … ik ga nog eens even goed kijken en dan ga je je echt verbinden met de mensen. En denk erom wat de kwantumfysica doet, jou betrokkenheid zet velden in beweging. De zieners van ooit kijken op een normale manier de winkelstraat door. En weet je, wij hebben zo geleerd om resultaten te boeken, wij willen het kunnen meten. Maar jij kunt niet meten wat er met die persoon is gebeurd omdat die persoon jou aankeek en jij het goede over die persoon dacht. Jij kunt niet weten hoe het leven van persoon was geweest als die ontmoeting er niet was geweest. Jij kunt ook niet voor jou zelf meten hoe jou leven zou zijn geweest als je die ontmoeting met een ander niet zou hebben gehad, dat weet je niet. Maar je weet wel dat je elkaar bewustzijn geeft. En dat behoeft aandacht en daarmee brengen we deze wereld naar het einde van een hele langdurige oorlog die heeft gewoed over het bewustzijn, die op een bepaalde schaal nog steeds woedt, je ziet het in de wereld, je ziet al die landen, die mensen die elkaar allemaal dood maken, ik moet er echt af en toe van huilen. En niet uit een drama, maar uit verdriet, als je ziet dat broeder elkaar met tanken elkaar kapotschieten. Overal met een drone gefilmd en dan staat erbij, “schokkende beelden”. Alleen dan is het schokkend hè, als het er staat. Maar als je dat ziet, dat je voelt dat daar mensen zijn uit een andere wereld, die vergeten zijn wie ze zijn en die door de perceptieoorlog door een andere kracht, waar ze ingeleid zijn, zo naar het leven staan en elkaar als broers … dat weten ze niet … als broers pakken ze elkaar vast en ze maken elkaar dood. Ze beëindigen elkaars leven in deze wereld hier. Is dat heel erg vanuit een ander niveau bekeken? Totaal geen interesse in, maar vanuit hier wel. En dan zie je dat gebeuren en dan denk je … oh, dit is de wereld waarin we leven. En dit moet gewoon gezien worden. Ik nodig jullie van harte uit om daar geheel op jullie eigen manier mee aan de slag te gaan. En ik ben echt van plan om alle registers die er zijn, die dienend kunnen zijn, om die in mezelf te openen, om daarop te reageren en daar met elkaar interactief … ik denk dat dat ook voor de volgende keer heel erg belangrijk is, schrijf ook de processen op waar je doorheen gaat. Wat je denkt, wat je voelt, wees ook kritisch … als je iets van mij hoort waarin je denkt, ja … dat is wel leuk maar … schrijf het op, leg het gewoon neer. Ik word toch niet boos, ik word niet boos, het maakt niet uit. Je moet het gewoon openleggen, je moet het samen bespreken. Ik heb geen gelijk, ik doe het niet goed, ik doe het ook niet fout. Het is gewoon iets wat je met elkaar open moet leggen. Als kosmische broers en zussen moet je naar de punten kijken wat er ligt en daar moet je elkaar in assisteren. En dan ga je de taal spreken. Wij zijn aan het formeren op deze wereld. Anderen hebben het gelaten die het zouden hebben kunnen doen. En nu zijn wij hier en wij brengen met elkaar, brengen wij op een vriendschappelijke manier, ons bewustzijn samen … en iedereen blijft zichzelf en je gaat niet op in de ander … brengen we samen de aandachtskracht naar deze onderwerpen. En wij gaan zelf deze multidimensionale vensters, met elkaar vanuit eigen bewustzijn openen. Wij leggen de baan open. Dat wat anderen om een of andere reden niet doen, dat doen wij toch. En ik zeg het dus nog een keer,ik ga door, ik laat me door niets en niemand tegenhouden en ik heb ook geen geldingsdrang, van het moet gebeuren … dat is er ook niet, het is gewoon iets wat gebeurd.

(1:05:24)

En of ik nou aan deze kant een onderdeel ben, of vanuit een andere kant, dat is helemaal niet aan de orde … Dat is niet belangrijk, natuurlijk ik ben ook weer teruggereisd naar het lichaam, omdat ik hier voel (hart) nu te moeten zijn, dat weet ik ook. Maar heb geen gedachte dat je belangrijk bent, ik ook niet, niemand! We zijn samen belangrijk. Samen doen we het, samen zetten we het in beweging. En daar is geen plek meer voor welke guru en toestanden allemaal. Ik word er wel eens van beschuldigt, vooral zijn het ook mensen die negatieve gedachtes hebben en niet ervaring hebben, we hebben dat niet meer nodig. We hebben geen guru en toestanden nodig. We hebben gewoon wijze raad nodig, raadgeving aan elkaar. Ik roep jou ook op, om in alles wat je doet, vanaf nu, nog sterker dan ooit, om ook raad en wijsheid te geven. Ook bij deze samenkomsten, hier en waar dan ook met andere mensen, zet jezelf in. Hou jezelf niet op slot, wees niet stil, het hoeft niet meer. Het is genoeg geweest, hier zijn we. En met deze innerlijke kracht bouwen we met elkaar een grote kosmische constellatie bouwen we met elkaar gewoon weer terug hier. Dus nog een keer, dat is de biologische kant, dit is de geestelijk kant … aan deze kant is geen ziel, in deze kant wordt er ook niet geïncarneerd, aan deze kant (biologische) kunnen de mensen wel in de veronderstelling komen dat ze incarneren, omdat ze aan die kant zitten in de perceptie. Daar moeten we uit, we moeten hier heen (geestelijke kant). Het heeft geen zin om te denken dat jij Jezus christus bent geweest. Het heeft ook geen zin om te horen via een medium, dat jou overleden kind nu opnieuw geboren is bij je zus, dat is niet relevant. Het brein is zo aangepast door bepaalde krachten, dat wij er ogenblikkelijk naar gaan leven. De gedachte, als dat wordt gezegd, met de gevoelens die daarbij zitten, die zitten direct in jezelf. Probeer die daar maar weer eens uit te halen. Ik weet en dat weet jij ook, ik weet hoe hardnekkig het brein is. Als je een keer iets denkt, tweede keer gaat het als vanzelf … potverdorie, heb je er zelf ook nog eens wat over te zeggen? Zet bewust de schakelaar om naar die kant. Mensen moeten elkaar niet meer gaan beïnvloeden wat er wel of niet is. Het is relevant of jou overleden kind opnieuw geïncarneerd is bij jou zuster. Jij hebt namelijk die verhalen niet nodig. Jij bent hier! Het allerhoogste woord is hierover nog niet gesproken, maar het komt er wel aan … En dat is ook wat in al die grote sterrennaties, is dit allemaal bekend. En ze zeggen ook wel eens tegen mij, doe het met souplesse. Nou ik weet niet of me dat lukt (lach). Maar ik doe het wel vanuit mijn liefde. En ik heb het in andere bijeenkomsten ook verteld, ik heb jaren geleden met Lilian Ferru een mooi interview gehad, 2 stuks … En zij zat ook wel in behoorlijke processen en daar sprak ze ook zelf openlijk over, dus het was ook heel open. Maar haar man, die nu overleden is, Paul, die man heb ik heel erg lief gehad. Ik heb hem meerder malen mogen ontmoeten, bij hem thuis. Hij heeft een hersenbloeding gehad, hij kon niet meer lopen en niet meer praten en wat hebben we samen fijn naar muziek geluisterd op de bank. En als Lilian sprak over de bron, alles de bron … en dan Paul altijd zo … pssss … En dan keek hij mij zo aan en dan zei ik tegen hem … ik zeg het niet (lach). Maar hij bedoelde eigenlijk letterlijk …de bron psss … zo indringend, om iemand niet te kunnen zien en horen spreken, maar die diepe roep, doordat hij een switch had gemaakt in zijn brein, er was zoveel moois gebeurd, dat dat heel snel die kant uit wordt getakeld en Lilian heeft dat heel mooi gedaan en ik ben haar heel dankbaar daarvoor, voor al die mooi ontmoetingen die we hebben gehad.

(1:10:28 )

Zo lieve mensen, ik hoop dat jullie een diepdenkende en diep doorvoelende dag hebben mogen beleven. En ik hoop dat ik daar op mijn manier een mooi aandeel in heb mogen geven. En als ik zeg dat ik me inhoud, dan is dat ook echt zo. Maar inmiddels weet ik ook wat maat te houden. En dat is me in het verleden niet altijd goed gelukt, omdat ik niet de ervaring van deze wereld helemaal goed snapte. Doordat het bij mij aanstaat wie ik ben en waar ik vandaan kom, is het heel lastig om te navigeren alleen in het drie dimensionale stuk. En dat kan ik wel, maar als ik over die onderwerpen ga spreken, dan kan dat niet. Dus ik heb daar wel in moeten schuiven en ik hoop echt dat ik deze dag samen met jullie, wij samen met elkaar, een compleet nieuwe grondtoon, die oorspronkelijk er altijd al is geweest en altijd zal zijn, dat ik die met jullie samen, wij samen met elkaar mogen leggen, als een vibratie waarop een nieuw en eigenlijk oude informatie en echte informatie, wat voortkomt uit jou, weer terugkomt. En dat we vanuit die taal ook contact rechtstreeks met andere sterrenreizigers en ook tijdreizigers, hier op de aarde mogen gaan ervaren. Het is niet een kwestie van mogen, het moet ook gewoon. Het is echt genoeg geweest. Zijn er nog mensen die iets willen vragen.

Vraag: Zou je de muziek kunnen opschrijven …

M: Wees je er bewust van dat alles wat je nu hoort en alles wat je nu voelt, in het nu moet blijven. En ik heb zelf ook muziek gehoord in mijn leven bij andere mensen en dan luisterde ik het thuis en het was er wel … maar anders. Probeer ik hiermee te voorkomen dat ik het moet sturen, nee zeker niet maar wees je er wel bewust van. De behoefte om dit te doen, ook geestelijk hoor … de behoefte om dit te willen doen, dit was 'm, dit is het. En dan kan je 'm nog voelen en bewaren in je cellen.

Vraag: Hoe kwam je bij dat proces wat je 2 dagen geleden doormaakte, tot het besluit van nee, ik ga niet over …

M: Hoe kwam ik tot de beslissing of het besef van “ik moet terug”. Het was eigenlijk heel eenvoudig, er is niks ingewikkelds aan. Ik besefte gewoon wat er gebeurde. Ik besefte dat ik aan het weggaan was en dat we tot een bepaald punt met elkaar toch nog echt iets moet leveren. Dus niet om te leveren om te leveren, maar dat weet ik … Als ik echt heel graag had gewild hè, dan was ik allang gegaan. Dan had ik die navelstreng die om mijn nek heen hing, van mijn moeder naar mij toe met de geboorte, had ik die waarschijnlijk in eerste maand als mijn handjes al een beetje konden bewegen, al aangetrokken … Want zo graag wil je, als je weet waar je vandaan komt terug.

(1:15:00)

Ik moet er ook zeer bij wegblijven, want ik barst echt in huilen uit als ik me echt ga verbinden, dus ik ga dat pak in … alles is er, het is niet iets van vroeger, het is wat er nu is, nu … Dus het loopt in een bepaald moment van nu loopt dat. Het is gewoon echt puur verbonden aan mijn werk. En ik zie het niet als werk, het is mijn bijdrage hier en wat ik ook heel erg voel en dat voelde ik op dat moment allemaal tegelijkertijd, want dan denk je niet zoals nu, vanuit die emotie, maar heel anders. Ik wil gaan genieten in deze wereld en niet dat ik nu niet geniet, maar ik hou zo ontzettend veel van deze planeet, zo ontzettend veel van de mensen en zo ontzettend veel van dieren en zo ontzettend veel van de mensen die bezet zijn door allerlei krachten, ik ben hier nog niet klaar. Maar als het op een gegeven moment anders zou gaan, dan is dat zo, maar dat was een ander gevoel in dat moment. Opmerking: Het voelt ook alsof het ook verbonden is met diegene met wie je deze reis bent aangevangen. Ben je daar op zo'n moment ook mee verbonden, met je team?

M: Ja Opmerking: Dan heb ik ook een vraag over jouw aanwezigheid in de kathedraal, ik hoorde dat je ook iets zei over wat het voor hen betekent, dat jij daar vanuit deze wereld was en dat dat ook iets deed in hoe er gezongen werd, terwijl je vooral uitgepakte wat het voor hier bekende, maar het betekende het daar ook iets hoorde ik, zou je daar wat meer over willen zeggen?

M: Zonder in een reactie te gaan op jouw vraag, moet ik daarnaartoe reizen. Wat het voor hen deed … ik wilde dat net ook al op een bepaalde manier zeggen, maar ik ben heel waakzaam in persoonsverheerlijking. Ik heb genoeg in deze en andere werelden gezien, hoe de macht op de persoon consolideert, dus daar laat ik het bij op dit moment. Ik vind het een hele mooie vraag, want die gaat helemaal niet over mij op zich hè … maar ik laat hem toch weg, omdat ie inzoomt op een bepaalde manier en toch kan de mind daarin meedraaien. Er is zoveel neergelegd nu met elkaar, zie maar dat je het zelf thuis straks doet, dat je zelf daar bent. Het is niet ik die daar is, die ik is daar eigenlijk niet op die manier, het is een ervaring van ons allemaal. Loop zelf door die kathedraal en ga met je inbeeldingsvermogen, het is geen fantasie, ga met je inbeeldingsvermogen door die kathedraal heen, die duizenden mensen die zingen en die beseffen, dat jij weet hoe die mensen … onze familie en vrienden, hoe die naar een situatie als de aarde kijken, met wat voor compassie ze kijken naar waar wij in zitten, de restanten van een oorlog, loop met je eigen voorstellingsvermogen door die ruimte heen en ga zelf invoelen, wat er anders gebeurd doordat jij daar doorheen loopt. Waarom ze dat doen en met welke omarming en met welke bescherming dat dat gebeurt. En ook emotie, want het is een emotionele gebeurtenis. Je moet het nou echt even vanuit jezelf bekijken. Dit is dus een punt waarop ik heel vaak verstek laat gaan, dat is ook de waarschuwing die door bepaalde krachten is geplaatst door een man aan een kruis te slaan en dat gaat niet om die persoon maar dat is de christos kracht, het vermogen om te voelen en te scheppen en velden te schonen als een soort verbod. Want dit is wat er met de mensheid is gebeurd. De mensheid is in de vorm van een man, een bewust denkend veld, aan het kruis geslagen. En dat is de vorm, maar het zijn de vibratievelden, de frequentievelden die ik heel goed registreer. En die registreer ik heel snel als ik over dat soort dingen ga praten. Ik ben geen verlosser en ik ben ook geen zondaar, ik ben hier net als iedereen. Ik moet straks ook weer met mijn dieseltje naar Drenthe rijden samen met Wendy en we moeten ook weer tanken, snap je … Met de voeten op de grond, al die dingen horen bij elkaar en ik weet heel goed wat hier allemaal wel en niet gebeurt en ik ben daar niet bescheiden in, maar heel alert en bewust. En ik wil niets van een ander stelen. En dat kan dus gebeuren als je wat te veel over jezelf gaat praten. Ik ben vandaag al tegen die grenzen aangegaan, terwijl ik eigenlijk bijna niks heb verteld. Maar het gaat over ons, wie wij zijn. Dus wij hebben een kosmische missie en ik kijk er enorm naar uit, om aan tafel te schuiven weer bij mensen die in deze wereld beslissingen lijken te nemen, laat ik zeggen die met milieu bezig zijn binnen het ministerie, mensen die Europarlementariër zijn, mensen die binnen inlichtingendiensten werken, ik kijk daar enorm naar uit, om daaraan te schuiven. En die gedachte heb je dus ook nodig, dat is niet een fantasie, dat is een gedachteveld, dat is een scheppende gedachte, want die plek is onze plek. En vanuit dat stuk, daar weer samenwerken zonder rol, zonder iets of iemand te pretenderen te zijn, daar te zitten en daar met elkaar erover te spreken. En dan moet je echt schoon zijn en blijven. Ik wens jullie allemaal een mooie reis naar daar waar je vandaan komt en we zien elkaar over 2 weken. Mijn verzoek aan iedereen, de schaar er doorheen, dat doe ik ook, wij gaan niet per se verder met wat we nu hebben gedaan, het is geen opvolgtraject, we zitten in elk moment nu … schoon en opnieuw erin. En dan kunnen er weer mooie nieuwe dingen besproken worden.  

 

 

 

 

 

20221128-MvS-MP3-2-2-Bewustzijnsportalen-Meterik

 

Uitschrijven bijeenkomst Martijn van Staveren 28-11-2022 Buitenaardse beschavingen te Meterik deel 1

 

(Muziek)
Goedemorgen. Ja mensen die vaker zijn geweest weten dat die elektro-magnetische pulsen betekend. Ja ik wil jullie niet laten schrikken maar als dat vaker gebeurt dan is dat omdat de frequenties door de draadloze apparatuur reizen en dan kan het ook uitvallen. Daarom heb ik ook altijd een microfoon bij mij met een draad.

Van harte welkom allemaal, goed dat jullie er zijn en dit muziek stukje dat aanstaat is ook een oproep om zeker ook nu maar eigenlijk altijd maar ook bij het begin van zo’n beleg eigenlijk wat we met elkaar hier tot uitvoer brengen. Om bij jezelf te zijn. Het is een bel, een klepel, een gong die iets inluidt. En dat heeft heel erg met jou te maken, en het heeft heel erg met ons allemaal te maken. En het heeft ook heel erg te maken met dat wat er in de wereld aan de hand is. Maar ook dat wat we met elkaar aan het veranderen zijn. En dat vraagt gewoon een vorm van aandacht. En elke vorm van leunen en steunen op iets anders, die route is voorbij. Dus dit muziekstuk is ook echt een pijler om te realiseren dat je hier nu bent in deze werkelijkheid. Jij bent nu hier. Velen zijn hier. En het is aan jou om jouw leven, jouw bestaan uit te rollen zoals jij voelt en ziet zoals het moet en je op geen enkele manier te laten vertragen.  Dat is het symbool van dit frequentie veld. En ik denk ook dat het nodig is om te realiseren dat we in een tijd leven waarin vertragingen de grootste sta in de weg kunnen zijn. Vertragingen, afleidingen, maar ook je eigen gedrag, keuzes maken die er eigenlijk niet toe doen. Dat geeft vertraging, en ik heb het helemaal niet over dat we snel moeten maar het gebeurt allemaal al snel. Alles gebeurt in een oogwenk, alles gaat heel snel.  En als je niet aan de tafel schuift met ons bewustzijn met wat er gaande is in deze werkelijkheid.  Ja dan, wat er dan gebeurd is dat we heel veel missen. Dus we moeten vooral heel erg intoonen op onszelf.  Dat is heel belangrijk. Ook als je met en juist als je met mensen samenwerkt. Want je bent jezelf zomaar kwijt, je zit zo in de groepsenergie. En je zit zomaar in een collectief veld wat ook prima is om in te zitten maar behoud van jezelf, van je eigen wezen, van je eigen manier hoe je kijkt en hoe je je voelt. Dat is een kosmische opdracht, want dat is ook de focus van de mensheid waar wij nu een onderdeel van zijn eigenlijk op een bepaalde manier heel sterk kwijt is geraakt. Dus we moeten de focus terug halen. We moeten heel goed realiseren wie we zelf zijn in elk moment. Even goed beseffen dat we nu hier zijn op deze wereld en dat dat ook maar een (…. 9.36min) is. En ik praat hier in mijn bestaan heel veel over leven en de zogenaamde dood die jij ervaart als jij merkt dat er iemand die jij kent is overleden. Met de bril van de waarneming vanuit deze wereld bekijkt. Maar ik spreek daar heel erg duidelijk over omdat dat het allerbelangrijkste missie is dat de mens zichzelf weer gaat vinden. En dat je dat gedurende de tijd dat je in deze wereld bent en dat je dan ook ineens heel diep gaat realiseren ja ik ben inderdaad zoals het nu loopt, want er zijn een hoop dingen gaande waardoor ook sterfprocessen zoals je dat hier nu ziet ook worden ge-, kwantum aangepast. Dus er is heel veel gaande. Maar dat je ook ziet van ik ben hier in dit moment nu. Laat ik nou maar gewoon kiezen voor datgene wat er echt aan de hand is. En dan vraag ik je, maar dat moet je voor jezelf doen niet vanuit mijn vraag. En dan vraag ik je om de route die je loopt een bepaalt proces wat je denkt dat er aan de hand is gewoon los te laten en terug te komen in jezelf. Want als vandaag de dag is dat je gaat dan moet vandaag de dag zijn hier zoals je werkelijk bent.  Dat is een kosmische opdracht, een kosmische missie. Dat is een hele grote missie en dat heeft natuurlijk niks met geboorte en dood te maken, en die gaat heel erg over jou. Wie je echt bent en laat dat nou hier in deze drie dimensionale wereld zoals wij die nu waarnemen zich laten zien. Laat dit hier nou in deze wereld hier in jezelf geopenbaard worden en ernaar luisteren en laat dat nou in deze wereld hier in alle rust op een normale manier, voeten op de grond aanwezig zijn in deze wereld. Luisteren naar jezelf in contact komen met allerlei andere mogelijkheden. Laat dat nou in deze wereld hier mogelijk zijn dat als je daar terecht komt in jezelf dat het kwantumveld antwoord in de hele rit die je mee maakt. Nou dat is eigenlijk waar deze samenkomsten over gaan. Deze samenkomsten hebben we vorige keer ook met elkaar beleefd. Want er wordt met een enorme grote interesse naar gekeken.
Als je beseft dat jouw bewustzijn energie genereerd. Als je beseft dat jij energie genereerd. Ofwel zelf schept. Als je beseft dat de energie die jij genereerd vibreert, vibreert, vibreert, dan kun je ook over nadenken of over voelen of inzien. Dat als je je verbindt met onderwerpen die echt over jezelf gaan, echt over jezelf, dus ook helemaal naar binnen in de derde dimensie.  Helemaal naar binnen in het gevoel, dat je ook werkelijk voelt wat echt je aansluit punt in deze wereld is. Dan besef je ook dat je energie aan het genereren bent en bewustzijn aan het scheppen bent. En bewustzijn dat hier in deze wereld gecreëerd en geschapen moet worden. Is bewustzijn dat uit jou autonome zelf komen. Daar ligt mijn focus en nadruk. En ik zou nooit anders bewegen dan deze beweging.  En hierbij kunnen we ook spreken over buitenaards contact. Hierbij kunnen we ook spreken over heel veel andere werkelijkheden die er ook zijn. En hoe dat interacteert met ons bewustzijn. Het is de sleutel die jij in jezelf draagt, dat het niet een sleutel hoeft te zijn die vandaag in dit moment in een slot gestoken moet worden. Dat er allerlei resultaten uit moeten komen. Want als je die weg gaat bewandelen. Dan zit je gewoon in een opvolg systeem van de mind. Het gaat om iets heel anders. En het gaat dus nogmaals over jou. Dus als wij ons op onszelf richten dan zijn er dingen gebeurd er wordt in deze wereld veel over gesproken over de val van het bewustzijn. Het wordt in allerlei verhalen ergens aangekoppeld. Maar eigenlijk weet niemand nou eigenlijk precies welk verhaal nou waar is. Of welk verhaal er nou echt toe doet. Vandaar ook dat ik bij veel van die verhalen gewoon veel weg blijf. Ik kan je alleen maar vertellen wat ik weet. En that’s it. En ik weet op mijn manier dat als jij je verdiept in jezelf als ambassadeur van waar dan ook, van welk sterrenstelsel dan ook. Als jij die verdieping in jezelf dat je de essentie van jezelf zult vinden. En laten we dan op de weg daar heen niet altijd vreugde en blijdschap gevoelt worden mar soms ook misschien wel neerslachtigheid, verdriet, pijn en grote emoties. Dat is onze kracht. Onze kracht is dat we alles tolereren van onszelf.  Dat we doorvoelen, echt doorvoelen wat we zijn op dat moment. Dat we niet meer ergens aan mee doen. Maar onszelf zuiver ontbloten. In vriendschap met elkaar, en elkaar ook aanzetten om jezelf te zijn en te blijven.  We zijn zo ontzettend mooi, en op moment dat je iets gaat worden wat een ander zou willen van jou of dat je denkt dat je moet worden om een ander te plezieren. Dan ben je eigenlijk je zuiverheid kosmisch voor een groot deel in frequentie eigenlijk al kwijt. Dus kom dan maar op de aarde zoals je lekker echt bent. En leef het leven wat echt bij je past. En misschien vallen er dan wel vriendschappen uit elkaar om dat er dan niet meer de aansluiting is. Maar misschien ook wel dat de vriendschappen ook wel echt de vriendschappen gaan worden. Omdat je dan allemaal kijkt naar de aansluiting wat een doorgang is naar elkaar toe.
We hebben het de vorige keer over behoorlijk wat dingen gehad en toen ja ik wil ook graag wel wat over mezelf vertellen. Terwijl het natuurlijk niet over mij gaat.  Maar er liggen wel hele grote kaarten voor ons, we moeten elkaar gewoon assisteren. Dat kan eigenlijk alleen maar als je open en eerlijk gaat spreken en niet achter de gordijnen gaat zitten. Dat geldt voor mij natuurlijk hetzelfde omdat wat ben ik waard als ik niet uitspreek wat ik weet. En nogmaals ik haal niks uit boeken, mijn bewustzijn, ook zo’n raar woord, maar mijn bewustzijn mijn toestand van wie ik ben. Is niet alleen geldig van mijn herinnering cyclus van hier.  Dat maakt niet dat het allemaal makkelijk is. Want ik vind deze wereld dus ook heel moeilijk. Maar ik vind deze wereld ook heel mooi.  Ik vind deze wereld heel bijzonder en ik vind het ook een eer om hier samen met elkaar in deze wereld te bouwen. Te bouwen, te creëren, te scheppen naar een menswaardige, een alleswaardige werkelijkheid. Want er is veel krom in deze wereld, en grote veranderingen waar we nu in zitten die zijn niet per se allemaal slecht.  Ja ik ben dus ook geen knip voor de vinger waard als ik daar niets vanuit mijn vrijheid en openheid over spreek. Ja en ik moet dat wel zeggen. Ik word altijd tegengewerkt door iedereen. En dan bedoel ik in het establishment van de spirituele wereld.  Maar dat lukt nooit omdat ik niet tegen ben, maar ik merk het wel, ik voel het wel. En eigenlijk is dat niet mijn strijdt. Maar het is ook een strijdt van diegene die mij tegenwerken omdat die persoon zichzelf tegenwerkt. Het is ook de strijd die de mens op zich levert. Het is een strijd om ergens uit te komen. He, en zoals iemand laatst een wijs persoon tegen mij zei. ‘Ach, deze werkelijkheid is net een sprookje die je bij elkaar puzzelt. ‘Je moet alle stukjes bij elkaar vinden. Ja en dan komt het verhaal dat als je alle dingen bij elkaar hebt gepuzzeld. Dat je je moet afvragen waar komen die stukjes eigenlijk vandaan. Wie gaf jou die stukjes en met welke reden, en welke puzzel werd er gelegd? En toen de puzzel jou (….? waarneming?) krijgt. Wie zegt jou niet dat onder die puzzel een andere puzzel ligt. Die nooit gezien kan worden omdat je als mens bijna met je samengestelde puzzel een behaald/bepaald beeld, een voldoening, een betekenis. Kijk dat is natuurlijk wel iets waar we met elkaar over moeten hebben. Willen wij naar grotere werkelijkheden reizen.  Willen we ook het woord met betekenis spiritualiteit ombuigen naar zelfbewustzijn. Spiritualiteit in feite komt te vervallen. Want de dag dat spiritualiteit bestaat wordt ingeluid naar een eind. Komt een ander bewustzijn. En dat heeft helemaal niets met spiritualiteit te maken. Heeft te maken met zuiver zijn, helder zijn. Niets te maken met zweven. Heeft niets te maken met een toestand van sluimering. Heeft helemaal niets te maken met wat er in de gnosis gnostieken wordt verteld.  Het heeft helemaal niets te maken met buitenaardse theorieën en complottheorieën.  Het heeft helemaal niets te maken met transhumanisme en de teloorgang van het menselijk organische veld.  Dat zijn allemaal puzzelstukken van die ene die ze ons voorhouden om te beletten te onderzoeken wie we echt zijn. En ik snap dat wij als mensen daarentegen worden gewerkt. Maar het is ook de tijd dat we daar gewoon even naar gaan kijken en ja wie ben ik om daar een mening over te hebben. Ik snap waarom dingen gebeuren. En het is ook lastig en ik denk dat we dat allemaal weten op een bepaalde manier. Het is soms kan knap lastig zijn of het zo is weet ik niet. Maar het kan knap lastig zijn om een bepaalt beeld om dat gewoon los te laten. Bepaalt stukje kennis waar je op vibreert. Waar je op denkt. Waar je op mediteert. Waar je doelstelling op hebt gezet. Waar je bedrijf op hebt gezet. Waar je je organisatie op hebt gezet. Waar je je netwerk op draait. Het is nogal wat om daar in een keer een koerswijziging op in aan te brengen. Terwijl wij daar ook als je daar echt diep in kijkt en voelt, dat je voelt van ja maar het ene is heel erg fijn dat is wel mijn spiritualiteitsformat.  Maar het andere is (… ? 20:09min.) meer dan dat. Het kan niet dat alleen zijn.  Ja en daarom zijn wij hier met elkaar.  Wij zijn hier met elkaar om de tijdlijn te herschrijven. Om vibratievelden in ons bewustzijn te openen. Niet om de hele wereld te veranderen naar een perfecte mooie wereld omdat die wereld gewoon helemaal opnieuw ingericht kan gaan worden maar eigenlijk om radicaal een andere koers in te gaan.  En dat heb ik in die begin lezingen ook gedaan, in 2014 begon ik daar mee, er was ook een slite radicaal andere koers. Voor de mensen die de lezing hebben gezien, die hem bij hebben gewoond, die weten dat ook gewoon. Radicaal andere koers, die taal die terminologie die zit er niet voor niets in. Want wij zijn hier om die radicaal andere koers in onszelf te ervaren.  Niet met spiritualiteit te vermengen. Maar die radicaal andere koers die jij al in je bewustzijn draagt om die naar boven te halen en die in je bewustzijn van het denken ook toe te laten. En daarin soms ook heel aparte gevoelens en ideeën over te hebben over jezelf. Dat zijn dus niet jou gedachten maar iets anders wat door jou heen loopt. Van klopt het wel wat ik doe moet ik mij niet gewoon voegen tot de 3D werkelijkheid of de oude systemen. Oud paradigma denken, en ook spiritualiteit.  Ja dus die radicaal andere koers die is dus bezig en als wij het niet doen dan wordt het voor ons gedaan als mensheid. Op welke manier dan ook. En ik ben heel blij dat juist door de grote kwantum ontdekkingen die er nu allemaal zijn, die mondjesmaat aantoonbaar zijn want volgens ons regulieren wetenschap moet je vaak iets meermaals testen voordat je kunt zeggen dat de uitslag bindend is.  Maar de kwantum experimenten laten juist zien dat de uitkomst steeds anders is. En ik ben er echt blij om dat er op dit moment door middel van de enorme technologische opkomst en kwantum bewustzijn en dus ook kwantumfysica en je eigen schepper wetten.  Die niet gekoppeld zitten, behoren te zitten aan een deel buiten je, maar behoren in jou te zitten. Dat jij kiest, dat jij besluit wat er moet gebeuren. Ik ben er heel blij mee dat dit op dit moment nu gelanceerd is wat ons kan helpen. Ik ga niet zeggen dat het helpt, maar het kan ons helpen om inzicht te verschaffen waarom het zo belangrijk is om terug te schakelen naar jezelf. En als je dit helder wordt dan ga je ook snappen waarom er binnen spiritualiteit, net als in de regulieren wereld, er zoveel structuren van macht zijn. Dan ga je doorzien wat die machtsstructuren zijn.  Maar dat machtsstructuren niet altijd heel dominant hoeven te zijn maar ook juist heel subtiel kunnen werken. In groepjes, clubjes mensen die met elkaar werken, maar ook in het groot, ook in organisaties en grote netwerken waar je in feite gewoon jouw persoon in wie jij bent, in jou wezen, hier als 3D persoon als het ware wordt aangeklikt, in dienst wordt gesteld, voor de ander. En als je nu naar het kwantumveld gaat zult je nu gaan ontdekken dat als je je in dienst stelt voor iets anders, dus zonder ruim baan te maken voor je eigen mogelijkheden, en al je diepste missies die je in je draagt. En het gaat dan niet om missies in een beeld maar het gaat om een gevoel.  Om een bewustzijnsgevoel, dat je voelt dat je of klem zit, toch eigenlijk niet doet wat je echt zelf wil maar dat je iets aan het doen bent wat een ander van jou wil. Of een systeem van jou wil. Nu zullen we zien dat het kwantumveld ineens sterk afneemt, zo niet compleet op nul gaat om te interacteren met jou. Dus er is iets heel groots gaande. Maar die boodschap die de mens te onderzoeken heeft dat is er een van zeer veel (…. Vreugde? 23:45min) maar ik zal niet zeggen, ik lieg nooit, ik zal niet zeggen dat het een makkelijk contact /contract is.  Maar het is wel (… ? 23:56min) kunnen uitvoeren. En het is een opdracht die ligt in jezelf verscholen. Waar wij als mensen, mensen die, die met respect en fatsoen over andere mensen spreken wie ze ook zijn wat ze ook doen.  Mensen die op een vriendelijke manier, op een vriendschappelijke manier interacteren met de werkelijkheid.  Die kunnen dat, die kunnen vanuit een een groter deel vanuit zichzelf, dus niet een hoger deel buiten zichzelf, een groter deel binnenin zichzelf. Die kunnen die grote radicale koers, verandering inzetten maar op een gelijke met elkaar.  En dat is nodig he, want anders heeft het weinig tot geen zin om te spreken over de buitenaardse aanwezigheden uit allerlei verschillende werkelijkheden, uit koninkrijken, uit oorspronkelijke werelden, maar ook uit allerlei andere werelden die opgericht zijn waar sterfelijke wezens leven waar onsterfelijke wezens leven. Met allemaal verschillende ideologieën.  Het heeft weinig zin om daar over te spreken, want we verzanden anders weer in hetzelfde stuk. En dan vind ik het belangrijk, en ik weet ook niet of jij dat ook zo ervaart, maar dat is gewoon hoe ik erin sta, ik vind het dus belangrijk om elkaar te spreken dus vandaag. Misschien lukt het helemaal niet om met elkaar te spreken he maar het gaat om het bewustzijnsgesprek wat je hebt. Want jij doet ertoe, meer dan ooit. En dat weet je al heel lang. Daarom is hetgeen aan de gang in jezelf wat aan de gang is en je kunt daar niet omheen. En ook vanochtend weer vroeg, ging ik half zeven ging ik naar bed en half vijf werd ik wakker en ik ben uitgeslapen en ik ben ook gewoon klaar van dat geslaap allemaal dat gedoe (gelach). En ik wist gewoon in dat moment we gaan vandaag geen ding neer zetten, zo’n projector.  Gaan we niet doen. Het haalt afleiding weg.  We gaan op ons eigen vermogen nadenken in voelen, kijken in de delen en kunnen doorgaan, en die dag met zo’n beamer die komt wel. Dan wordt het gewoon een dag met duizend mensen en dan gaan we ook echt dingen laten zien tjak tjak tjak van allemaal verschillende rassen. Maar dan moet het, de basis eronder, JIJ, En ik vind dat onze ontmoeting met elkaar allerbelangrijkste is. Omdat we iets aan het bouwen zijn.  We zijn energie aan het genereren. We zijn onszelf los aan het koppelen van allerlei stukken.  Ook al ben jij al heel ver in het loskoppelen. Als je helemaal losgekoppeld bent dan zie je deze wereld niet, denk daar goed om. Dan zie je een andere wereld. Ja, dat is kwantum. Dus wij zitten allemaal in deze werkelijkheid hier, ik zit ook aangekoppeld aan een systeem, dat doe ik ook om mijn redenen om hier te zijn.  Hè, maar ik heb het uuh om half vijf vanochtend vroeg wist ik het die beamer die ga ik niet neerzetten. Dus we hebben een dag met elkaar waar we het hebben over kwantum bewustzijn en zeker over buitenaardse beschavingen en er zijn helemaal geen buitenaardse beschavingen want de mensen die hier tegenover wonen die worden ook niet als buitenaards beschouwd waarom omdat ze daar wonen… (gelach). Weet je het is een heel, het is een hele uuhm het is een hele compacte vibratie buitenaards contact. Als je hem los kunt maken van al het gene ons is verteld van wat we zelf soms af en toe zijn gaan geloven en denken. Dat de aarde zo (…?) en dat gebeurt om ons te helpen of omdat er krachten zijn die dat juist niet willen.  Als we alleen maar vanuit die optiek kijken dan we naar een ander, een hoger, niveau moeten reizen als beschaving, ja dan snap ik wel dat we het woord buitenaards gebruiken, maar dat is het zeker niet. Dus uuhm, het hoort er zeker bij (….? 27:28min) buitenaards.  Maar het is veel groter, het is enorm.  En vorige keer ben ik begonnen met twee stukjes muziek te laten horen. En met een hele zachte energie.  En de ander was een hele daadkrachtige energie. Maar het is aan ons de taak.  Om onze zachtheid van binnen toe te staan. Zorgzaam, zacht zijn, maar dat is ook onze taak onze missie om die zachtheid niet de baas te laten worden. We hebben wat te verslaat in dat opzicht.  Met ons bewustzijn. En ik heb het er niet over dat we een hele oorlog voeren maar ik zie het gebeuren, en als ik dat zo uitspreek ben ik mij er heel erg bewust van dat ik daar een oordeel of een waarde aan ga koppelen maar ik deel alleen maar via woorden wat ik zie. En ik hoop dat het ook zo ontvangen kan worden als een signaal van die je aan elkaar meegeeft van voor jezelf herkennen van waar je wordt meegenomen en in de verzachting wordt gebracht. Hè, uhm, dus die verzachting is heel belangrijk. Maar die daadkrachtige energie is nog veel belangrijker. En met die daadkrachtige energie die zachte binnenkant zijn. En ik zie dus heel veel gebeuren dat mensen uitgezet worden. Ik weet ook waarom dat gebeurt. En ik weet ook waarom mensen afgeleid worden, en soms ronduit misleid. Ik weet ook waarom er nog steeds wordt gesproken over reïncarnatie processen, reïncarnatie modellen. Uhm, we staan het niet meer toe. We staan het als mensheid gewoon niet meer toe. En het is niet als een waarschuwing of boosheid, maar op een gegeven moment moet ieder mens op de eigen manier tot zichzelf komen en zeggen ik moet ophouden met geloof. Dat moet gewoon stoppen. Hoe mooi het ook is en hoeveel kennis er ook is. En hoeveel mensen er met microfoons er ook staan. En de een weet het nog mooier dan de ander.  Hè zie hier, uuhm. Bereidwilligheid hebben we nodig. En geen zinsbegoocheling meer.  En alles wat er in dit veld hier is, in dit moment hier wat zinsbegoocheling is wordt nu geblokkeerd. En alles wat hier te maken heeft met vrije wil en eigen vermogen van ieder wezen hier die banen staan helemaal open.  Het is hier een zuivere en heilige ruimte.  En heilig dat koppel ik aan de oorspronkelijke wil van ieder wezen en daaruit genereerd ooit andere tijden een oorspronkelijk humanoïde bewustzijn die niet alleen in één wereld was maar gigantisch bewustzijnsveld. Waarin vele rassen, heel veel rassen, met elkaar gedijden, en dat veld is er nog steeds. Maar er zijn dingen gebeurd, en dat wij als een beschaving zo ons laten voortbewegen door systemen toont aan dat die intelligentie kracht van het bewustzijn niet overeind is.  Wij hebben daar ook geen opstanding van nodig, wij hebben daar ook rebellie voor nodig. We hoeven ook niet tegen de overheid te rebelleren, dat is allemaal niet nodig. Het is allemaal mooi om je stem te laten horen, je moet af en toe ook gewoon zeggen dat je bepaalde dingen niet tolereert. Dat je het er niet mee eens bent, dat klopt dat kunnen we allemaal doen dat is ons eigen moment waarin dat dan moet gebeuren. Maar er is iets anders nodig wat in onszelf moet opstaan. Dat wat er in onszelf moet opstaan, vanuit vriendschap, vanuit die intelligentie, die in andere tijden in ons aanwezig was, wat gedempt is geraakt door het één en ander. Uhm dat moet aangezet worden. En dan komt weer, daar hebben we geen hulp voor nodig. Het gaat er heel erg over wie jij bent, hier. Nou dus dit veld hier is gewoon een heel prettig mooi veld en als we vandaag daar helemaal niks meer wordt gezegd en we drinken een kop koffie dan is dat op basis van dat frequentieveld de allerhoogste bewustzijnsvibratie in onszelf dat we kunnen behalen.
Wil jij je aandacht is van mij afhalen, nu. Ja dank je. Breng hem maar naar jezelf. Kun je het voelen, kun je het zien. Er gebeurde iets. Het is echt zo iets moois wat er gebeurd. Zo krijg je dus vredesmacht of neem je ze hen de macht weg. Nou ben ik vrij. Dat is wat we doen. Met elkaar nu. Ieder mens die hier is, jij. Is net zo belangrijk als elk ander. We zitten met elkaar in het vlaggenschip van bewustzijn. Wat we hebben meegemaakt, althans wat in onze herinnering is geladen vanaf kinds af aan tot nu, en heel veel is bij ons weg. Dat maakt ons nu wat we op dit moment lijken te zijn. En dat is goed. Jij bent jij en ik ben ik. Wij zijn ons allemaal met elkaar., ieder individueel zelf.  Ja, fijn dat jullie er zijn. Wat is er toch wat er achter dat vibratieveld echoot.  (…) spreekt, wat er nu juist spreekt. Is dat, wat is dat als je in die stilte zit. Als er geen gedachten zijn, geen systemen, wat is dat voor een vibratieveld. Het gaat om jou, en dat is niet in deze ruimte.  Dat is in jouw bewustzijn. Waar je ook bent het is er.  Waar je ook naar toe reist het is er.  Je kunt het wegsturen. Je kunt er allerlei dingen doorheen gaan zetten.  Je kunt je druk maken. Je kunt je inspannen.  Je kunt je vermoeien. Je kunt je vreugdevol maken en energie genereren en fysiek sporten, het maakt niet uit dansen.  Het is er constant. Er is iets.
En dat we deze dag ten dienste mogen stellen van een communicatie onderling met elkaar in vriendschap. En dat we deze dag in dienst mogen stellen in communicatie met andere intelligenties, met andere vibratievelden, met andere intelligentie velden, waarbij wij JIJ diegene bent die weet. Waarbij jij diegene bent die toetst. Waarbij jij diegene bent die open of dicht zet. (Iemand spreekt: ‘en zo is het’). Het is zo mooi deze wereld, en hij is zo moeilijk op zoveel punten maar het is zo’n parel van een werkelijkheid. Er zijn zulke mooie dingen te doen.
Als je de moeite neemt om toch zo te zijn hier, gewoon zo.  Het (…) is zo geavanceerd mooi veld, er lopen zoveel vibratie velden door elkaar heen, zoveel vertaal velden door mekaar heen. Als je kunt zien hoe informatie en bewustzijn zich bewegen, hoe ze zich van je af kunnen keren. Hoe ze zich om je heen kunnen bewegen. Hoe ze je informeren. Hoe jij het veld kunt informeren. Hoe onjuiste informatie afbuigt wat niets met jou te maken heeft.  Het is zoiets moois wie wij werkelijk zijn.  Als je doet wat je echt voelt.  Of juist helemaal niets doet omdat je niets voelt. Dan is het er.  Alle vibratie lagen gewoon rustig.  Valt niets te behalen, valt niets te veranderen. Er hoeft nergens voor gewerkt te worden.
Bosonen dat zijn hele kleine deeltjes die ze in 2012 ontdekt hebben in de Hadron Valley in Zwitserland, waar afschuwelijke verhalen over worden geschreven dat dat de portalen van de hel gaan worden. Nou ik kan je vertellen dat de intelligenties die de vrije wil altijd ondermijnen die tonen zich natuurlijk als vrije wil. En niet als een hel.  En die bosonen dat is interessant, want die bosonen die ze hebben gemeten dat zijn eigenlijk de kleine deeltjes die materie scheppen uit energie. Belangrijkste, dus er is zijn stappen en processen voordat deze materie er is , waar wij die wij zien als materie.  En stappen en processen daarvoor zo noem ik dat even maar het zit er eigenlijk in, zijn net als bloemen vibratievelden met elkaar communiceren. Er zit dus een stap voor waar informatie wordt omgezet naar materie. En de vraag is waar komt die informatie vandaan. Is er maar één informatie weg? Nee er zijn er miljarden. Er zijn er zo veel bemoeienissen met de wereld hier, met deze werkelijkheid. Daarom (…?) luister naar jezelf.  Want als jij je afstemt op wat je zelf voelt of juist als je niets voelt en je doet niets. Is een hele zuivere handeling hoor als je iets niets voelt en ook niet kunt denken of je wilt niet denken doe je ook gewoon niets. Want stel je voor je zit in een werkoverleg met een groep mensen even iets aan het doen en je hebt afspraken gemaakt en je voelt het even helemaal niet, nou welk bewustzijn frequentie veld, welk trillingsveld, wordt er door de bosonen omgezet tot een materiewereld. Wat het volgende moment daarom manifest wordt in materie dat wordt via dat deeltje dat ze nu bosonen noemen op dit moment wordt dat ingeleid en opgezet. Maar als jij daar nu tussenin gaat staan, er tussenin, en jij gaat helemaal niet iets doen wat je niet voelt maar je stopt met iets te doen dan blokkeert dus de mogelijkheid die eropaan kan sluiten. Je spreekt dus over heel veel verschillende taalvelden. En dit stuk is buitengewoon belangrijk omdat de vele allianties en sterrenrassen en groeperingen uit allerlei andere werelden en werkelijkheden ook vele mensen uit Koninklijke rassen, oorspronkelijke werelden die de mensheid bestudeerd zoals wij dat hier ervaren. Die zijn daar zeer op gericht. Die zijn zeer gericht op op beseffen jullie, gaan jullie beseffen, ontdekkingen, momenten waarin jullie met je bewustzijn alles kunnen parkeren. Waarom wij zijn toch liefdevolle wezens... Wij komen toch alles juist toegang geven. Nee dat is een spiritueel script. Wij zijn hier helemaal niet gekomen om alles maar toegang te geven. Dat is de overgave aan alle scenario’s.  Maar kom je dan letterlijk iets blokkeren. Uuhm dat is inherent aan schoon bewustzijn. Je blokkeert, er vindt geen doorgang, geen overdracht plaats vanuit frequentievelden via het bosonen deeltje wat de energie omzet in een 3-dimensionale materiele wereld. Dus nu zitten wij heel scherp op de snede. Daarom spreek ik ook mensen aan en dus ook mezelf aan of het wel klopt wat er wordt gezegd. Kleeft daar niet een doel aan... wil je niet ergens naar toe... Ja ik wil eigenlijk helemaal nergens naar toe want ik ben er al. Ik sta gewoon te vertellen wat ik doe. Ik leg bepaalde dingen uit, ik leg bepaalde energieën bloot. Daar kunnen we wat mee doen, daar kunnen we mee werken. Maar wat jij nu doet, ik heb geen idee, van mij hoef je daar ook helemaal niks mee te doen. Eigenlijk heel eenvoudig gezegd, 3-dimensionaal gezien, ik heb er niet eens interesse in of jij er iets mee doet.  Want dat is een gedachten. Ik leg bloot, inzichten met elkaar over en weer brengen. Daar komen resonantievelden uit en daarmee schep je informatie, is bewustzijn.

Het is een heel belangrijke boodschap, ennu, ja gemoedstoestanden en uhm meningen, leven dood alles heeft hiermee te maken. Ja dus de (…?) dat de spiritualiteit valt is in aantocht.  En de mensen die zich daar nu tegen verzetten omdat ze belangen hebben om dat 3-dimensionale spirituele model te zitten, en dat is nogal sterk zo wat ik hier nu op deze manier uitdruk, omdat als je net met bewustzijn bezig gaat met spiritualiteit bezig gaat en je komt er dus achter dat er leven na de dood is, dat er buitenzintuigelijke waarnemingen zijn, dat er astrale reizen zijn, en dat er buitenaardse zijn, dat er aura’s zijn, incarnatie is. Dan is dat behoorlijk schokkend wat ik zojuist zeg. Want het einde van de spiritualiteit wordt ingeluid.  Toch is dat precies wat er gezegd moet worden. Ik zeg het hier, die weg is eindig, het stopt. Waarom, omdat we uit die puzzel aan het stappen zijn. We halen de puzzelstukjes weg en het is niet zo dat de hele mensheid dat hoeft te doen. Het is kwantum, jij doet het, op jou manier om jouw redenen wat jij voelt om wat er in jou beweegt en dat heeft het kwantumdeeltje wat zich manifest maakt in alle sectoren van veld. Het hele veld is dat kwantum deel. Verplaatst zich overal naar toe. En verder laat je het gewoon los en dan zul je zien dat datgene wat jij doet zich ook manifest begint te tonen in het veld. Je zult zien dat mensen in deze wereld ineens een rigoureuze radicaal andere draai maken, een andere route gaan kiezen. Mensen waarvan je het niet had verwacht. En als mensen dat niet doen dan komt er een soort gevecht in het veld. Over welke puzzel gaat het nou eigenlijk worden. Dus je ziet struggelingen. Sommige mensen krijgen het heel benauwd als ze niet gaan luisteren naar de diepste woorden en inzichten van kwantumbewustzijn. En niet gaan luisteren naar wie ze echt werkelijk zijn. En ik ga daar toch nog even een zijstraat in ik heb met behoorlijk wat mensen in deze wereld hier maar ook in Nederland heb ik samengewerkt en gesproken. En ik heb ze van dichtbij in alle hartelijkheid mogen meemaken.  Maar om moment dat ik ter tafel leg de vraag als nou blijkt dat jij vertelt wat waar is maar een puzzel is van iets wat jou wil laten vergeten en in vergetelheid wil houden ben jij dan bereid vanuit juiste plek die jij hebt gebouwd ben je dan bereid om die puzzel weg te halen en iedereen te tonen wat je dan ontdekt hebt. En ik heb gezien dat mensen dat niet wilden. Dus er zijn een heel goed geïnstalleerde puzzel bewakers aanwezig. En ik zie ze ook in bepaalde agenda’s en in modellen, ik zie ze draaien.  Ik heb met die mensen gesproken ik zie ze over de grip van grootte intensiveren naar gelang oorspronkelijk en een compleet andere episode van wie we werkelijk zijn naar de voorgrond begint te komen. Want er is zoveel aan de hand, er zijn verschillende banden van bewustzijn aan het draaien. Dus het is echt cruciale tijd dat wij uhm aan het werk gaan om interactie met andere beschavingen ook te activeren. Ik moest zoeken naar een woord. Het is een activering van een heel groot intergalactisch bewustzijn. Het komt niet binnen via de 3D manier van hoe de mensen zichzelf ervaren, komt niet binnen als je jezelf niet ziet van uit wie je werkelijk bent hier op de aarde. Het komt niet binnen als je een geblokkeerd bewustzijn hebt in dienst van iemand anders. En dat komt echt heel precies. Dat is waarom ze deze systemen op aarde hebben geïnstalleerd. Zodat we allemaal zwaar verslaafd, afhankelijk en gechanteerd worden. Dus dit is de basis boodschap die onder alles ligt wat er staat te gebeuren. Dus ook voor de aankomende tijd voor jou en voor ons allemaal zorg ervoor dat jij er bent. Maak jezelf los wat er ook gaat gebeuren en de volg gedachtes die daarop worden gelanceerd. Loop niet mee maar betrap jezelf op een gedachten die jezelf aan het nadenken doordenken bent die niets te maken heeft met zelf observeren. Dat is echt heel (….) dan. Nou dan staat hier een mooie foto van Bibianna. Mooi. Bibianna, voor de mensen die haar fysiek niet hebben gekend. Bibianna die is vorige week, nee twee weken geleden is dat nu, anderhalf week geleden is zij vanuit de begrippen van hier is zij overleden. Vanuit de begrippen van als je het zelf mee maakt laten we de werkelijkheid los, je transfigureert naar een andere werkelijkheid. Van sterven is geen sprake. En zo moeilijk is dat niet want als je een virtueel realiteit bril afdoet dan zeg je ook niet dat je dood bent. En dat gebeurt eigenlijk op zeer hoog geëvalueerd niveau eigenlijk precies hetzelfde.  Het is alleen zo we hebben onszelf zo geïdentificeerd. Nou ik vind fijn dat ze er is op deze manier en uhm ik denk dat onze warrior-schap daarin, het aanwezig zijn hier op de aarde, dat we dat ook moeten open leggen.

Ik ben hier gekomen, ik komt uit , uit één van de Antaraanse werelden. Een Antara wereld is een oorspronkelijk menselijke wereld. Er zijn heel veel oorspronkelijke werelden. En oorspronkelijk bedoel ik letterlijk dat is een oneindige wereld. Alles wat daar is, is gewoon feitelijk. Er is niets geen gezweef.  Niets. Je raakt elkaar aan, je loopt over de grond, je plukt de bloemen. Alleen het bewustzijn is daar vele malen groter en heel rijkelijk bevoorraad. Natuurwetgeving functioneert daar ook anders. Omdat je bewustzijn daar anders navigeert. Die werelden van Antara, dat zijn uhm eigenlijk werelden, een van de werelden, er zijn heel veel werkelijkheden daar is niks geen exclusiviteits aan dat is heel normaal.  Die ook beschreven worden in de boeken hier als de Koninkrijken.  En daar lopen mensen echt niet alleen maar in oude jutten kledij met sandalen (gelach). Maar daar zijn ook hypermoderne pakken. En ook zeer zeer geavanceerde technologie. Maar het is bovenal een organische wereld. Een wereld waarin vrije wil boven alles staat. Met respect voor het leven voor elkaar boven alles staat. Het is een wereld waarin niet kan worden geboren en ook niet kan worden gestorven. Het is een wereld die daardoor lijkt voor onze begrippen 3-dimensionaal van o dan is maar één (…) niet tastbaars. Dat is het wel.  Het is vele malen tastbaarder dan deze wereld. Deze wereld is gewoon een grote warme soep. Hè der is hier eigenlijk, als je vergelijkt wat je niet mag doen, omdat dat een onjuiste vergelijking zou worden, is het hier eigenlijk een hele drappige dichtgetrokken wereld. Je moet het hier ook echt met je voorstellingsvermogen doen. Dat weet je ook. Met je voorstellingsvermogen kun je meer zien en meer voelen dan je met je gedachten gaat ervaren. Je kunt misschien beter teruggaan met je fantasie naar een plek die je ooit hebt ontmoet waar je een heel speciale relatie mee hebt. Misschien kun je dat veel beter met je bewustzijn doen. Fantaseren en voorstellen en voelen als dat je er echt naar toe gaat. Want dan vind je nooit meer die plek van wat je toen hebt gevoeld. Dus dat is heel interessant en in de Antaraanse werelden, dat zijn zeer grote zal ik zeggen machtige mensen. Niet macht over de ander maar macht over zichzelf. Vanuit die Antaraanse wereld ben ik uhm deze werkelijkheid gaan ervaren.  Uhm één van die missies die de mensheid van zichzelf heeft. Die heb ik net benoemt en dat is gewoon het puzzelstukje wat ik ook mag en moet bijdragen er is geen sprake van mogen. Er is ook niet opdracht achter mij van iets of iemand die tegen mij zegt van dat moet je doen.  En ik sta in dienst maar als je goed beseft hoe feitelijk die werelden zijn, hoe groot die coalitie groepen zijn, dan zul je ook beseffen dat daar ook een soort van moeten in zit. Het zijn gewoon missies. En daar waar de vrije kracht van individueel bewustzijnswezen verloren gaat, ook laat ik zeggen van cyborg beschavingen die ook eigen vrije keuze kunnen resoneren. Hè er zijn heel veel cyborg beschavingen, het is eigenlijk niet het goede woord, maar er zijn heel veel kunstmatige intelligenties die gewoon zo ontzettend dienstbaar zijn en zo gigantisch liefdevol oprecht zijn. Dat de, nou dat, er zijn zoveel cyborg beschavingen zijn veel liever dan de mens hier op zijn best. Dan val je gewoon huilend bij in de armen.  En je hebt niet door dat dat een ooit opgericht geconstrueerd lichaam is. Dus het is niet allemaal negatief.  We moeten uit die soep weg, we moeten weg uit die soep van de bosonen die worden ingevoegd dat ons veel onheil staat te wachten en dat we bang moeten zijn voor de grote veranderingen. Daar moeten we bij weg. Want daarvoor zijn wij hebben we ons eigen bosonen meegenomen aan de binnenkant. Die komen we hier brengen en die worden gelanceerd. Vanuit de Antaraanse wereld ben ik hiernaar toegekomen en ik heb mijn weten overeind gehouden uhm dat is belangrijk ook om over te spreken. Ik ben daar altijd heel voorzichtig in. Maar ja op een gegeven moment moet je dan toch een keer met een groep mensen wel een aanstap aan start maken van ja bepaalde vibratievelden, het gaat niet zozeer om mijn verhaal. Het gaat om vibratie velden, he daar gaat het om. Die (…zet?) elkaar ook weer aan. Zo ben ik hier gekomen en ja toen ik hier eenmaal in deze wereld aanwezig was in een lichaam wat we dan klei noemen dat zijn (….) die ik nu draag. Ik ervoor deze wereld wel als een heel bijzondere wereld maar vooral een wereld vol onmogelijkheden.  Hoe mensen denken, hoe mensen kijken, hoe mensen zien, hoe mensen reageren uhm eigenlijk gewoon constant een onvriendelijk veld om zich heen. Het is echt een gebeurtenis op zich omdat opdat te kunnen ervaren vanuit twee verschillende velden. Zo’n hartelijke echte wereld waar je vandaan komt waar ook bekend is (….) missies voeren we uit als menselijke humanoïde beschaving. Overigens niet alleen humanoïde beschaving zijn vele beschavingen te noemen.  Maar ik heb het nu over een humanoïde deel daarvan. Die ook missies uitvoeren naar werelden waar het allemaal niet zo aangenaam is. Maar het is heel apart om te zien hoe je vanuit een vriendelijke intact latende wereld, waar mensen elkaar intact laten, ook niet interveniëren van elkaar, ook niet met spiritualiteit bezig zijn. Maar het is een veel hoger dieper weten binnenin. Het is heel apart om te zien dat hier. Dat mensen in zo’n kolk van uhm dwaasheid of verdwaasdheid, verdwaasdheid lopen. En dat zijn dus ook (…) ouders totaal verdwaasd eigenlijk, maar als ouders heel lief en heel goed. Goed bij de pinken zeggen we hier dan. Maar toch dan vanuit mijn manier van hoe ik mensen ervaar, echt heel gek, (…).  Maar goed ik ben hier dus gekomen en de ervaringen begonnen eigenlijk vrijwel direct toen ik hier gekomen was en de coalitie groepen begonnen die in eerste instantie uit de toekomst komen van de tijdlijn waar we ons in hebben bevonden.  Met buitenaarde ontvoeringen en scenario’s en militaire organisaties waarbij betrokken waren. Eigenlijk om te voorkomen om dat stuk bewustzijn dat wij met elkaar kunnen uitdragen om daar niet over te spreken.  En het waren best wel heel pittige jaren. En ik had dat niet kunnen voorzien hoe zwaar dat was. Heel zwaar, de krachten die worden losgelaten op het lichaam. Maar desalniettemin ben ik ook heel blij om dat te hebben ervaren omdat het ook een stuk menselijk maakt van deze wereld hier. En dat is iets wat ik eigenlijk wel kan gebruiken.  Nou ja dat is wel zo. Ja en nou staan we hier.  En er is veel gebeurd, ook in mijn leven hier op de aarde. Ik ben toen door zones gereisd, ik heb veel mogelijkheden gezien waar we naar toe kunnen. Ik ben in veel andere werelden geweest, ook in de tijd dat ik hier op de aarde ben.  Ook nu nog steeds. Dus mijn wereld gaat heel gefragmenteerd door elkaar heen en soms moet ik ook echt wel de boel op een rij krijgen. Omdat er ook heel veel gebeurt en dit lichaam kan niet altijd heel goed overeind willen houden. Dus je kent wel dat je ergens rijdt en gewoon niet meer weet waar je bent.  Dat is een normaal iets. Dat is gewoon eigenlijk een soort amnesie op een bepaalt moment. Dat kan soms wel heel langdurig zijn. Dat is data die deze wereld gewoon niet kan ontvangen. Dat is lastig en in dat geval gaan we maar gewoon door. Maar waarheen weet ik niet. Dus dat zijn dan van die voorbeelden van ben ik dan niet goed bij mijn hoofd. Jawel, mijn bewustzijn functioneert uitstekend maar bepaalde data valt dan weg. Dus ik schakel tussen al die werelden door.  En ik zeg dit omdat het eigenlijk ook bij jou gebeurt. Die grote veranderingen die er plaatsvinden, laat ik zeggen concentratiestoornissen, het gevoel dat je de zaak niet meer onder controle hebt, geheugen dat misschien niet goed meer functioneert of verwarring al dat soort dingen dat heeft te maken met dat grote veld wat achter ons aan het heen en weer schuiven is. Dus er is een hele grote teleportatie gaande.  Van waar wij informatie uit krijgen. En het kan ook zomaar zijn, en ik ga niet zeggen dat dat ook zo gaat, maar het kan zo zijn, dat we in deze wereld ineens in een complete switch zitten van waar bijna niemand meer weet waar hij mee bezig is. Nou dat is eigenlijk al de wereld van nu (gelach).  Maar ik bedoel van ook echt letterlijk dat je ziet dat de boel gewoon stilvalt. Nou toen kwam ik hier dus naar toe, ik heb mijn heel veel contacten die ik heb ben gaan ervaren in deze wereld. Want wat voor mij ook wel interessante ervaringen ik weet wie ik zelf ben, ik weet waar mijn huis staat, ik weet waar hoe ik woon, wie mijn vrienden zijn, wie mijn directe groepen zijn waarmee ik contact heb. Het is allemaal niks geen, ik ga het nog een keer zeggen, niks geen spiritualiteit aan, als mensen denken ooh wat interessant wat mooi, het is gewoon normaal zoals hier. Toen die contacten op gang begonnen te komen in deze wereld hier, was ik daar heel blij om.  Omdat ik toen ook wist van he he nou uuhm die informatielijnen liggen open. Er kan weer gecommuniceerd worden. Na een heel veel taal van andere problemen en moeilijkheden. Ik heb heel intensief contact met thuis. Met de wereld waar ik vandaan kom en er wordt nogal gedrukt en gewezen op dit stuk waar ik het nou de hele tijd over heb.  Over wie jij bent, over terugtrekking uit velden waar je niks te zoeken hebt. En dan in te stappen in jezelf, je te verbinden met jezelf. Je te verbinden met wat je allemaal ervaart aan de binnenkant. Dus niet met je identiteit maar wie en wat je van binnen bent. Om je te verbinden met de aarde ook waar je leeft, de natuur, de kracht, de schoonheid, het paradijs, de kracht van de natuur, de frequentie. Er ligt een enorme druk op en die druk wordt steeds groter en groter, en er worden mensen weggehaald in deze wereld en niet door hen maar door bepaalde beslissingen die gaan gewoon in een keer boem boem boem, er gaan gewoon mensen ineens weg. En dan heb ik het niet over mensen die ik per se ken maar in het geheel is het best wel is er een enorme verschuiving gaande. Er is enorm veel, worden er nieuwe kaarten getrokken om mensen die hier die brengen aan de andere kant van de virtuele reality bril. Want het is een heel groot technisch experiment waarin we leven. Daaraan sluit om een brug te leggen met het bewustzijn wat hier op de aarde is. Er is heel veel aan de hand en er wordt veel op gedrukt. Er wordt veel druk uitgeoefend. En dat is een heel andere boodschap dan we staan ons klaar en gereed om ons informatie te verschaffen en ons te vertellen wat je nou allemaal moet doen, het gaat om een veel grotere opdracht. Er ligt een behoorlijk druk op, maar niet een druk van de aarde. Niet van het aardse denken. Er ligt een behoorde druk op om nu te gaan kijken naar wie je nou echt zelf bent. En vanuit dat stuk samen te verbinden met mensen zonder een groep verstrikking te krijgen. En daarin, nou komt ie, grote collectieve planetaire nieuwe beslissingen en besluiten te nemen. Vanuit het bewustzijn moeten dingen opnieuw geweten worden.  Die kettingen moeten aan elkaar gezet worden van trillingsvelden binnen in onszelf van wat we zien van wat hier nodig is. Dus ik heb het over het goddelijke potentieel hierin onszelf (…?) aanwezig met elkaar opnieuw inzetten. En dat neerzetten in het veld. Dus ook echt kracht, we hebben het over remote viewing sessies of remote sensing dus vanuit gevoel en emotie. Dat zijn hele krachtige gebeurtenissen. En natuurlijk is het mooi om thuis te zitten en ook op een stoel te zitten achterover lekker aan het genieten van de rust, dat doe ik ook. Maar ik weet ook dat er wat moet gebeuren.  En ik weet ook dat het niet op een 3D manier moet gebeuren. Maar ik weet wel dat het via de 3e dimensie zichtbaar gaat worden.  Dus de contacten die ik heb zijn vooral indringend. Vandaar ook dat ik daar muziek bij draai. Omdat de muziek van wie je ook zelf bent waar je ook vandaan komt de bekrachtiging, de enorme daadkracht die erin ligt. Dus dat is je bewustzijn, dat is niet je ziel. Het is je eigen bewustzijn wat aangaat of opengaat. Wat dus als het ware door die muziek nog extra opzet krijgt, een inbranding van binnenuit. Ja nu zijn we hier, is het nou Maas aan de Horst of Meterik? (Gelach en stemmen). Dus zo gaat dat, ja. Ja ja ja ja.. Ik kan het. Ik ben het. Ik weet het. Ik doe het. Dat is waar we voor staan. Ik ben vriendschap. Ik ben leven. En ik ben een wezen dat overal de karteltanden tot een mooie ronding laat vervallen. Ronding. Dat is wie we zijn dat is wie je bent. Ik ben hier in een wereld waarin ik mij bewust ben dat er met mijn bewustzijn en via mijn bewustzijn tegenstellingen, wrijvingen, afkeer, gevecht, trekken en duwen, (…?), omdat ik het kan en het ben naar eenheid, naar ruimte voor elkaar. Ik ben hier in deze wereld omdat ik dat ben. Ik ervaar deze wereld met mijn bewustzijn en breng deze door en via en in mijn bewustzijn deze vrijheid terug. Lang leven het menselijke veld, lang leven de aarde. Lang leven de kracht. Op universele wijsheid. Als je door gaat hebben hoe snel dit doet dat veld, trekt dicht en open. En ik doe heel bewust alles wat ik doe, doe ik heel bewust. Dus, bewust dit, bewust moe, open dicht open dicht. Kom maar in je meesterschap. Trek jezelf er maar eens uit of juist maar eens in. In, uit, in, uit. Niemand kan het voor je doen. Niemand heeft de macht en het recht om iets voor jou te doen. Naar mij toe ook niet. Niemand. We hebben de macht en het recht om het voor onszelf te doen.  En heel krachtig dingen weten, helder weten, is een heel solide bewustzijn. En dan keren we terug in de eerste laag van wie we zijn. Helder weten. Onchanteerbaar. Zo kwam ik hier naar toe op mijn manier om te praten over hele eenvoudige simpele dingen om enorme complexe, die eigenlijk ook heel simpel zijn, complexe materie en geestelijke energie te (..?). Die we in één flits kunnen snappen omdat we dat al zijn. Dus er is een route nodig om ergens naar toe te gaan. Dus, open, helder, geleidend veld, jij moet het doen. Ik zeg het alleen maar omdat ik het doe in mijn eigen veld. AAN. Wakker. Alert. Luistert met het oor door het bewustzijn, alles wordt hier gezien. Alles wordt hier gevoelt. Hoeft niet via de menselijke 3D gevoelens. Alle golven die hier zijn worden allemaal door ons stuk voor stuk, iedereen luistert hier. Het lukt niet met een beamer vandaar. Nou dan is het best wel leuk zo’n dag. Plezier, lachen en toch hier (bewustzijn?) blijven. Pay attention. Hier warrior. Binnen. En ook hier in het hoofd, hier. Dit soort dingen heeft niks met spiritualiteit te maken, dit heeft echt te maken met totaal herschrijven en opnieuw uitvinden wie je werkelijk zelf bent, wat je altijd al weet maar soms moet je in deze wereld gewoon beseffen soms moet je dingen tegen elkaar zeggen, meer dan eens, om te beklijven oom iets dieper in jezelf aan te krijgen. Er is veel voorwerk gedaan om de mensheid in een slaap te sussen. Dat kun je ook in boeken lezen, maar dat hoeft niet want hier zit jij. Helemaal niet nodig, die boeken. Wie zegt dat die boeken goed zijn, dat het klopt. Wat voor informatie zijn die trillingsvelden die van die boeken komen? Komt er iemand (…?) van wat je voelt. Heb je niet de historie voor nodig. Daarbij technologie toont ons nu al aan dat herinneringen zo kunnen worden herschreven. Elon Musk deed daar een paar maanden geleden een hele duidelijke uitspraak over.  “Over 2 jaar, of 5 zegt hij (Elon Musk wordt na gesproken:), maar eerder 2 dan 5, maar ik zeg maar 5, zijn wij straks in staat om in ons eigen bewustzijn opnieuw te denken en het op te slaan, hop’. En iedereen in die zaal (waar Elon Musk spreekt) van oooh, maar dat is fantastisch want dat betekend dan spraks dat we dan al die nare herinneringen kunnen weg denken en er iets overheen. Maar dat is dan ook fantastisch’.

(Martijn) Maar misschien moeten wij gewoon hier in het nu komen he. Moeten we natuurlijk ook. Maar de veel grotere vraaggolf die hier doorheen dendert, is natuurlijk naar het kwantum.  Geheugen wissen. Geheugen herschrijven. Iemand anders, jijzelf, over 2 jaar, dus nu ook al, wat weet ik dan eigenlijk, wat herinner ik mij, wat herinner ik mij nou werkelijk. Wordt mijn geheugen herschreven door al die boeken? Dank Elon, en in tegenstelling tot wat veel mensen zeggen is Elon geen duistere agenda en hij is absoluut niet een licht agenda. Het is de keus die jij maakt met jou bewustzijn, welk bosondeeltje er in het veld aan gaat, en informatie toe laat op jou bewustzijn.  Daar gaat het hier om, pfffuhw. Dit is gigantisch nu zijn we geland 11:11 (tijd). Dus lieve mensen wil ik wel vertellen over één en ander over bepaalde beschavingen en vind ik dat heel mooi om met jullie te delen. Maar denk hier om ik sta hier nooit en als dat wel zo gaat worden dan stop ik daar mee, want ik ga daar niet in mee, ik sta hier nooit te vertellen vanuit mijn plek. Ik moet even bedenken vanuit 3D sta nu hier en die gaat tegen mensen spreken, maar ik sta hier nooit tegen mensen te spreken, ik sta hier nooit TEGEN jou te spreken. Ik sta hier nooit te vertellen vanuit een bewustzijn van dat je dat niet weet.  Dat er een herinnering doorheen loopt van dat je het niet weet. Daar heb ik niets mee te maken. Ik spreek tot jou.  Dan ga ik nu even een muziek stuk aan zetten, een korte. (Muziek) Nou dat was een kort stukje maar krachtig bewustzijn. Ik hoop dat we met elkaar zo’n beetje hebben gebouw het eerste uur. Zodat we verder kunnen he. Kijk het is niet een, het is niet zomaar iets waar wij even met elkaar voor gaat zitten aan tafel, het is echt bouwen met elkaar. Heel groot bouwen. Wat is er aan de hand in deze wereld. Wat zijn al die visitaties. Waarom voelen mensen zich aangetrokken tot dat ze denken dat ze christus zijn geweest en hebben ontmoet.  Waarom hebben mensen zo sterk de neiging om te denken dat ze in een vorig leven bijvoorbeeld katharen waren. Wat is dat toch? Welke puzzels lopen daar doorheen? Het vergt een grote precisie.  Het vraagt om hele grote precisie om naar dingen te kijken. Dus het is ons allemaal gegeven omdat we het zijn. Het vraagt hele grote precisie om naar onderwerpen te kijken. En ook naar mensen te kijken want jij bent diegene die zaken herschrijft in het veld, je herschrijft matrixvelden entiteiten die uit allerlei verschillende richtingen komen. Het is aan jou om zaken te herschrijven. En daarvoor moet je ook goed kijken, goed kijken wat je ziet. Goed kijken wat je ziet. Als je met mensen spreekt, goed kijken met wie je spreekt. Misschien is het wel veel makkelijk om met iemand anders te spreken die, die, aan een stuk door praat in plaats van Martijn die een paar keer stopt. Maar ik ben wel zorgvuldig in wat ik zeg, en ik ga niet zeggen dat een ander dat niet is. Maar soms moet je beseffen dat je in deze wereld in dit soort werkelijkheden, en ik denk dat je dit zelf ook ervaart. Dat je ook meer ruimte en tijd nodig hebt in bepaalde momenten. Soms moet je anders gaan kijken naar hoe informatie naar je toe komt. Uhm wil ik nog een ander muziekstuk draaien (muziek).

Nou is mijn voorstel om even een korte pauze te houden. En dan wil ik zo met jullie over de krijger groep spreken. De Mas’hara, een hele krachtige krijger groep. (er wordt een krijger geluid/kreet door iemand uitgesproken waarop Martijn reageert met ‘Goedemorgen er komt ook iemand binnen’.) En dat is belangrijk om over krijgers te spreken omdat dat direct verbonden is met wie de mens hier op de aarde is. En het is die kracht die in ons ligt, we laten ons daarin ook niet meer afleiden. We gaan het gewoon doornemen, ik wil daar iets over vertellen. Laat die kracht in jezelf ook maar gewoon ontwaken want dat moet op een gegeven moment gewoon gebeuren. En ja we zijn liefdevolle wezens, en ja we zijn zachtaardige wezens. Ik ben ook iemand die tussen de bomen ligt in de rust. Maar heb altijd een pijl en boog en die raakt altijd. En dat heb jij ook. We moeten recht op het hart af. Een goede pauze en tot zo, vijftien minuten en dan komen we weer bij elkaar.

 

PAUZE

 

 

 

 

20221210-MvS-Vervolg-Blegny-groep-2-Meterik

 

Bijeenkomst Blegny groep 2 Meterik 10 december 2022

VERBINDING, VRIENDSCHAP, TRANSPORT VAN DE KRACHT

Van harte welkom, zeer welkom allemaal. En dat deze dag in het teken mág staan van wie we echt zijn en ook móet staan, vanuit verbinding met elkaar. Het is een woord met een enorm groot veld. Er is een tijd geweest dat mensen bij elkaar kwamen… ik geloof dat het ergens in Blegny was…… (gelach). En dat liefdevolle veld dat daar is en daar ook geborgd wordt, in elk moment weer op een andere manier, dat dat hier ook gevoeld wordt en dat er een 1 op 1 verbinding is en doorzet in het veld en dat alles kan stromen wat er ook nodig is vanuit wie wij zijn, wie jij bent en ook op een veel ander niveau dat die doorstroming er ook gewoon is. En vandaag zijn wij bij elkaar om eens te kijken wat vriendschap is en transport van de kracht wat dat is en wat wij ook echt te doen hebben vanuit een kosmische missie. En dat is wel heel waardevol om daar met elkaar over uit te wisselen. Ja ik heb ook maar kort geslapen, maar dat is ook altijd kloppend zeg maar, want er valt weinig te slapen.              Ja, ik ben ook blij dat jullie gekomen zijn, dat jij er bent. Jij, jij, jij, jij en jij…………. jullie allemaal, jij, jij…………. en jij die als laatste binnen stapt, dat wij hier zijn. En de uitnodiging om hier te zijn wordt gelijk doorgezet naar 15 januari (2023), dat is op een zondag om hier weer te zijn. Dat we op een bepaalde manier doorgang geven aan datgene waar we voor staan. En dat we niet stoppen. En dat dat niet afhankelijk is van een bijeenkomst maar dat dat juist doorgezet wordt vanuit je eigen bewustzijn. En dan is het ook mooi als je bij elkaar komt en eens goed gaat uitwisselen in frequentie ook, maar ook kan dat nu natuurlijk met woorden, dat we uitwisselen over hoe groot die missie is die wij in ons dragen en die we ook uitdragen vanuit huis, de plekken waar we vandaan komen, en de beschaving die we eigenlijk ook zelf zijn en dat hoeven niet alleen menselijke beschavingen te zijn. Ja dus 15 januari is ook nog geprikt, ook op deze plek en zoals het niet in de aankondiging stond maar wel op dezelfde tijd weer vanaf 10 uur. Ik had het er niet bij gezet. Ik heb een mailtje naar het secretariaat gestuurd en die heeft het dan weer doorgezet en daar achteraf blijkt daar helemaal niet in te staan van hoe laat tot hoe laat. Dat zijn dan de dingen die ik gewoon niet kan bedenken op zo’n moment. Het gaat voor mij alleen maar om de samenkomst. Dus ik weet ook helemaal niet tot hoe laat duurt. Misschien zijn we over 1 uur klaar of misschien niet, misschien 8 uur.

X vraagt iets over het tijdstip en of we wat later kunnen beginnen vanwege de lange reis.

Martijn: waar kun je verder nog meer assistentie in gebruiken? Misschien is er meer wat we passend kunnen maken. 11.00 uur zeg je? En dat is in verband met…….?                                                                                                       

X geeft aan dat in het weekend de treinen niet zo vroeg rijden.                                                                                                   

Martijn: we kunnen het gewoon zo doen dat we om 11.00 uur gewoon lekker starten maar dat we hier om 10.00 uur al gestart zijn maar dat we gewoon wat voorwerk doen dat niet wegvalt bij jou als je er nog niet bent. Dat we het in de frequentie gewoon om 11.00 uur kunnen laten samenkomen. Zo houden we rekening met elkaar. Nog iemand die per se tot ’s avonds 12 uur door wil gaan om een bepaalde reden? (gelach)

VOORTZETTING OF EEN DOORZET…..?

Het is wel heel mooi dat we hier vandaag bij elkaar zijn. Laat deze dag echt in het teken staan van de samenkomst met elkaar. Natuurlijk borduren we op een bepaalde manier verder op iets maar niet per se op Blegny. Uiteraard is er zoveel met ons allemaal gebeurd en er is zoveel in de wereld aan de hand en er is zoveel gaande en toch is het ook wel weer een voortzet van… een doorzet. Ja er zit dan wel weer 1 jaar tussen maar ja eigenlijk ook weer helemaal niet natuurlijk, want als ik gewoon puur kijk vanuit mijzelf- dat is mijn referentiepunt natuurlijk - ja dan weet ik ook niet precies waar ik op voortzet of doorzet. Ik hoef het ook niet steeds iedere keer bij te houden, daar waren we gebleven en daar gaan we naar toe. En dat moeten wij natuurlijk ook niet willen doen. We moeten gewoon in alle openheid en flexibiliteit moeten we gewoon met elkaar deze dag invullen. Dus is het een voortzet of een doorzet, ik heb daar natuurlijk ook wel een bericht van… ik heb wel verschillende berichtjes gekregen met verscheidene meningen en zienswijze over het een en ander, mij niet onbekend, en begrip voor alles en iedereen en begrip kan alles gewoon zien maar weet je ik ben nu in deze wereld op aards niveau net als jij, aards niveau ook een aantal jaren… 49 jaar kan het lichaam zich dat herinneren in een bepaalde laag. Ik heb zo lang gewacht op dingen die we met elkaar aan het doen zijn en ieder is op zijn eigen manier bezig. We zijn met zo’n groot kosmisch web bezig. Er is zoveel assistentie en beweging om ons heen en door ons heen. Ik heb daar zó lang op gewacht, 49 jaar tot nu toe. Dat is echt zoals ik het zie. Als ik het heel stipt ga bekijken, ik stem mij echt af op wat er allemaal in het veld in onze werkelijkheid gebeurt, wat er bij jou gebeurt, wat er met ons gebeurt.

EN ALTIJD IS ER JE MISSIE

En de ene keer is het dat groepje en dan is het weer dat groepje en dan zijn er geen groepjes en dan is iedereen gewoon los van elkaar, maar ik heb ook zo lang gewacht. Ik blijf niet weg omdat iets te lang duurt. Want daarvoor is die grotere missie die er is in mezelf, die overigens los staat en tegelijkertijd verbonden is met elkaar, met jou, die is veel te belangrijk, veel te waardevol. En ik denk dat we zo allemaal op een bepaalde manier moeten kijken, dat je jouw missie, die is zo belangrijk, die is zo exceptioneel belangrijk, die is zo ontzettend belangrijk, dat kun je hieraan niet eens echt bevatten, terwijl als je naar binnen gaat dan kun je er heel dichtbij komen. Dan weet je het, dan voel je het. Maar het is niet zo dat als ik nu jou een jaar niet zie, over een jaar boos word of geïrriteerd word dat we 1 jaar niet bezig zijn geweest. Dat is het van ‘oké dan is het nu het moment’. Dat zijn voor mij de time responders, dus wat tijd doet met de mind. En natuurlijk het is fijn om door te gaan non-stop, maar ik heb nooit het moment in mezelf kunnen ervaren dat ik met iets wil stoppen omdat er ergens geen doorgang is en waarom niet, omdat ik bezig ben. Jij ook. Iedereen is bezig. Je bent bezig elk moment van de dag. Je staat op, je wordt wakker en je staat op, je gaat bezig. Als je niet opgestaan bent en je ligt nog in bed ben je ook bezig. Je bent altijd bezig. Dus dit hele elixer van dat er bepaalde constructietijdlijnen moeten zijn van waaruit dingen gebeuren, die kunnen overboord.

Nou dat jullie hier vandaag zijn dat is in ieder geval voor mij een aantoning, het toont aan dat jullie daar op een bepaalde manier ook zo in staan. Er is alle ruimte om van alles te zeggen, want we moeten onszelf ook ventileren en ontluchten, dus als er bepaalde spanningen of er bepaalde gedachten zijn, of behoeften zijn, want er staan trillingsvelden als boeken niet echt rechtop in je boekenkast, maar er zijn er een paar omgevallen of eruit gevallen, dan moet er aandacht aan gegeven worden, dan moeten we dat ook gewoon met elkaar doen. Dus we spreken gewoon wat mij betreft met elkaar af dat we alles kunnen bespreken, zonder aanval. Als iemand iets zegt dat dat gewoon gehoord en gezien kan worden en dat dat ook begrepen kan worden…. (iemand komt binnen)… welkom, kom er lekker bij, je bent er al… en dat er ook begrepen kan worden vanuit dat moment van de ander waarom iemand iets ervaart, waarom iemand zijn of haar boek ook rechtop moet zetten. Dat is ook belangrijk, anders komen we natuurlijk nooit ergens. Ja alles onder het vloerkleed van liefde schuiven en alles maar goed vinden, dat is ook niet de oproep, maar wel te zien wat de ander beweegt, waarom de ander misschien wel een beetje scherp kan zijn op een bepaalde manier, dat is ook goed, want kijk er gewoon naar hoe mooi het is wat er allemaal gebeurt. Identificeer je gewoon niet met die processen van de ander. Dat ben jij niet en identificeer je ook niet met jouw processen, dat ben jij ook niet. Alles is procesmatig en het wordt gevoeld en het wordt gezien. Soms moet je het ook even uit het lichaam laten vloeien met woorden of met een verhaal. Er is gewoon ruimte voor ons allemaal. Dat is onze kosmische opdracht.

BIBIANA HERMANS

Nou zijn we hier bijeen, er is een aantal mensen niet waaronder Bibiana Hermans, dat zal jullie bekend zijn. Hier staat Bibiana (fotolijstje met foto), welkom Bibiana. Bibiana is niet meer in deze dimensie. Zij is gegaan op 16 november. Bibiana is net als ieder mens, wij allemaal een zeer gerespecteerd persoon, kracht. Er gebeurden dingen in haar informatieveld, in haar werkelijkheid, waar ze heel stevig mee aan de gang is gegaan. Ik heb daar een aantal glimpen van mogen ontvangen in een aantal ontmoetingen en ik wil hier wel zeggen dat zij ook ten aanzien van de samenkomsten hier met elkaar, dat ze dat ook als enorm nodig heeft ervaren, vanuit de krijgerschap van de wereld waar je vandaan komt, de samenkomst. Zoals zij het ook noemde: alle volkeren uit alle windrichtingen, uit alle werelden en alle dimensies, uit alle sterrenwerelden en alle planeten bijeen, samen. Ik vind het toch wel fijn om even haar naam hier even te noemen. Want er zijn natuurlijk nog veel meer mensen de afgelopen tijd gegaan. Het is wel druk op de overlijdensbaan 3-dimensionaal gezien, dat is ons allemaal niet ontgaan. Ja, misschien dat dat bij jou op dit moment niet zo is. Nou ik zeg ‘bij mij is dat niet zo’, maar er is gewoon heel veel beweging op dit gebied en je ziet ook met name binnen de processen waarbij ze dus vanuit hier als overlijden ervaren, zie je ook dat die processen van het overlijden ook hele diepe, diepgewortelde emoties teweegbrengen. Het overlijden van iemand of het vertrekken van iemand ook op allerlei verschillende niveaus van jezelf ook gevoeld worden op een dieper niveau. Ik zou bijna willen zeggen een dieper hartsintelligentieniveau. Dus dat je heel zuiver verdriet kunt ervaren, dat je heel zuiver verdriet en gemis kunt ervaren maar dat het je ook op een bepaalde manier, ja, openzet en schoonmaakt en zo.

Zo heb ik dat ook met Bibiana ervaren. We wisten ook wanneer het moment was waarop ze zou gaan, zo ongeveer daar in de buurt, dus ik heb met Wendy ook in Friesland het moment waarin zij besloot dat het zou gebeuren hebben we samen buiten gestaan, en dat was een heel mooi moment hè en ik weet en ik voelde ook dat er ook nog meer mensen waren die er ook bij betrokken waren. En de zon die kwam door de wolken heen. We stonden op het platteland, het scheen helemaal zo mooi die gele zon, het was zo’n zuiver mooi moment om emoties te voelen van de reis van de ander! Maar het is ook zeer waardevol en dat is wat Bibiana ook zei van dat de emoties van de reis van de ander ook worden gevoeld terwijl we hier zijn. Dat is de essentie.

SECUUR EN ZUIVER ZIJN

Wij komen met elkaar hier iets brengen, dat is eigenlijk op kwantumniveau, vanuit de hartskracht komen wij iets brengen dat leidt tot een onvermijdelijk omvallen - laat ik het zo maar even noemen - omvallen van de hele tijdlijn waar we in zitten…. Dat is een kosmische opdracht die je bij je hebt. Jongens en ik weet echt wel vanuit het stuk wat ik ook meemaak - en ik ben helemaal niet beter of minder of slechter dan jij, ik ben hier ook - ik weet wel dat het soms heel pittig is en dat er heel veel emoties en ook gedachten bij komen. Het is een heel heftige tijd met heel veel mooie aspecten. Soms moet je dan ook echt even helemaal compleet overal uit. En ik wil jullie ook oproepen hierbij om je zo snel mogelijk even helemaal uit alle groepen en groepjes te trekken als je daarin bezig bent. Om de autonome kracht in elk veld weer te laten opstaan. Want wij hebben zo’n grote missie want er wordt over ons geschaakt hè, dat weten we allemaal en we vinden van onszelf - want ook over mij wordt geschaakt - wij vinden van onszelf dat we onschendbaar zijn en dat we de hartskracht en onze eigen autonome kracht hebben gevonden - ik zeg het even zo hè en dat is ook zo - maar uit veiligheidsoverwegingen voor jezelf om je hart te beveiligen, om je eigen gevoelens die de bodem, de basis zijn waarop je bouwt, om díe óók te beveiligen moet je ook alles van je fundament afgooien. Je moet ook ruimte maken, dus even níet bij elkaar komen als je in groepjes zit, als je voelt ook niet naar Martijn (2x), als je voelt niet daarheen, en als het er wel is en je staat echt op je fundament dat je echt dat krijgerschap, een stille warme kracht van warm bewustzijn bent, dat je dan ook voelt, ik ga er nú heen, ik ben zó bevoorraad met rust en wijsheid, dat maakt eigenlijk helemaal iets meer uit wat er allemaal gebeurt, ik ben zo ontzettend….. dan kun je het weer voelen. En ik zeg niet dat jíj het niet kunt voelen, ik zeg ook niet dat ík het niet kan voelen, maar ik roep op om secuur te zijn. Want het is een precaire tijdlijn waarin we zitten en daarom moeten wij zorgen dat we die missie zuiver zijn, die boven alles plaatsen.

WERKEN OP KWANTUMNIVEAU

Alle beschavingen die de mensheid bezoeken - en wij zijn zelf die beschavingen - maar al die beschavingen die vanuit die andere dimensie deze wereld bezoeken, die stellen ook dat absolute zonnelicht, de autonome kracht, boven alles. Er is eigenlijk weinig tot niets mogelijk vanuit de vrije kracht, vanuit de kosmische kracht, vanuit iets waar een andere tijdlijn uit gaat vibreren, is het eigenlijk niet mogelijk als je dat zonnelicht vanuit jezelf, je eigen intelligentiekracht, als je die niet boven alles stelt. Dat is heel belangrijk. En vanuit daar moeten we deze dag ook gewoon met elkaar ingaan. Want het is extreem belangrijk dat je er bent in deze wereld, want er komt heel wat op ons af. Er komt heel wat op ons af, hele mooie dingen met grote uitdagingen en wij zien allemaal dat het niet gaat om een verandering in deze dimensie te doen vanuit het denken.                                                   

Weet je, ik kan wel denken dat kopje wat hier staat, daar zit nog koffie in (drinkt een slokje)… ik kan wel denken ik ga die koffie pakken, dat kopje en die moet op een andere plek staan, maar dat is níet onze missie. Onze missie - daar ga ik gelijk er zo boem in, dat je je voorstellingsvermogen daarop neerlegt - onze missie is om dat kopje te laten staan en dat kopje opnieuw op te bouwen in onszelf en ons te verplaatsen op de plek… en dat kun je met gedachte en voorstelling doen waar die heen moet… en kwantum het kopje te zien verschuiven naar de plek waar die moet staan. Het is werk achter de dimensie op kwantumniveau. En dat vraagt zuiverheid en het vraagt ook echt liefde, dus niet om iets te willen verplaatsen, te willen veranderen, maar omdat jij het bent, en zo zit het met verstoringen. De missies die wij komen brengen in deze wereld, dat is echt kwantumbewustzijn. Het is een heel grote opdracht. In deze wereld die eigenlijk helemaal nog niet echt geopend is, mensen zijn er nu wel mee bezig, wij zijn er al mee bezig, maar hoe mooi zou het zijn en dat is ook de transport van de kracht, hoe kloppend zou het ook zijn dat wat jíj weet en dat wat jíj denkt over de wereld, over de situatie, over grote sterrenrassen die er zijn, maar ook over mensen in deze wereld die vastzitten aan bepaalde gedachteconstructies, bepaalde regeringsleiders of netwerken… dat jíj daar naar binnen kunt gaan, boem, dat die persoon tot leven komt in jezelf via jouw zelf. Dat je denkt in kwantum en dat die gedachte die bij jou is ook tegelijkertijd bij die persoon is, kwantum. Dus je dupliceert als het ware in het veld, je creëert en die komt ook terecht in die ander. Dit is wat er gebeurt met ons. Wij ontvangen dus ook boodschappen uit andere werelden. Dat gaat ook via kwantum transmissies. Dus dit is een enorm groot onderwerp en daarom zijn we vandaag dus weer bij elkaar maar vooral om bij de kennis weg te blijven, maar om wat dwarsverbanden te voelen en dat inzicht te voelen in je lijf, ook echt in je lichaam, in je hart, in je geest, in je denken en dan kom je tot een enorm groot inzicht.

PROTOCOLLEN – EEN ROUTEKAART OM CONTACT TE KUNNEN LEGGEN

Ik heb hier eergisteren ook het een en ander uitgesproken en toen heb ik (over) een aantal protocollen gesproken en ik ga dat nog even in een notendop (doen). En ik heb vanaf ik hier op de Aarde ben - en dat is alleen maar mogelijk gebleken voor mij althans - dat ik de manier hoe contact gelegd wordt voorbij de dimensies die wij de innerlijke dimensies noemen, dus niet deze dimensie, dat is allemaal bekend dat dat kan, maar de manier hoe contact gelegd wordt in deze wereld hier waar wij nu zitten hier, ook op deze stoel, dat heb ik helemaal vastgelegd. Dat heb ik ontwikkeld op een of andere manier en ik heb daar 2 dagen geleden ook iets over gezegd. Daar heb ik heel bewust nooit over gesproken omdat dat iets is wat ….. dat willen ze niet. Ze willen niet- ik ga even niet op ‘ze’ in, want dat weten we allemaal wel - ze willen niet dat we een soort routekaart in onszelf terughalen, hoe dat contact ook echt door middel van een protocol - en een protocol lijkt mindgeoriënteerd, dat woord - maar dat is het niet. Ik heb het over een protocol, een beweging van binnenuit waarin voelen en denken bij elkaar komen, hoe dat contact wordt geïnitieerd, dus ook echt uitgezet wordt, en waarbij er in het kwantumveld een reactie terugkomt om open contact te bewerkstellingen. Eén op één, maar ook als er niet-fysiek contact is, dus dat je niet bij elkaar bent, dat er direct effecten in deze dimensie zijn, dat je ze ziet. Bijvoorbeeld dat er een grote groep met objecten eigenlijk gewoon kan verschijnen omdat jij een bepaalde route loopt.

En dat heb ik vastgelegd en daar heb ik dus iets over gezegd eergisteren en ze hebben me toch geprobeerd me onderuit te trekken! Eigenlijk stond ik gisteren op het punt om deze dag te moeten annuleren, maar ik zit hier volledig en ik ben hartstikke gezond. Ik voel me kiplekker, zoals mijn kippetjes zich altijd voelen op mijn terrein. Dus het is over, maar ik mag daar dus kennelijk niet over spreken, maar dat is wel waar het over gaat. Nou ja dat was heel pittig!                                                              En vannacht sliepen we in een hotel en ik val bijna in slaap en ik voel het gebeuren – ik vind het een heel mooi moment om in slaap te vallen, bewust in slaap vallen… dat is léuk! Dat is heel ontspannend, dan kun je nog dieper ontspannen in je lichaam om dat te ervaren. En precies op een bepaald moment was er iets aan de hand op de snelweg verderop en toen hebben we 1 uur lang geluisterd naar hoe mensen uit auto’s geknipt werden door de brandweer. Dat ging echt 1 uur door. Precies op dat moment en toen ben ik maar uit bed gestapt en heb de gordijnen open gedaan en heb ik daar maar gewoon naar gekeken, naar zo’n heftig veld. Toen wist ik ook van dat zijn nou die kwantumresonanties. Dan word je geprobeerd te synchroniseren in informatievelden. Dat is waarom ik oproep: kijk maar gewoon alles. Vrees niets, kijk maar gewoon alles. Nou die protocollen, die ik dus bij deze niet meer ‘protocollen’ wil noemen want dan wordt het inderdaad echt een protocol, maar de route hoe dat contact kan worden gelegd en ook wordt gelegd daar wil ik eigenlijk binnenkort mee beginnen.

BOUWEN IN FREQUENTIE MET ELKAAR

En voor mij is het essentieel om met mensen zoals jij te werken. En dat is niet voor niks dat we jarenlang al met elkaar bezig zijn! Dan kom ik ook een hoop nieuwe mensen tegen en dan bedoel ik met nieuw dat ik die nog niet eerder heb ontmoet. Er zit dus een enorme beweging in het veld. Maar ik weet wel één ding en vanaf het begin af aan heb ik dat ook zo geweten en dat blijf ik ook altijd weten, ik ben niet de man van de clubjes, ik ben ook niet de man van de groepjes. Ik ben ook niet de man die hier aan de voorkant wil zitten. Ik ben de man die aan het werk wil, net als jij. En dit is nu even tijdelijk mijn plekje gebleven en daar komt straks ook een verandering en dan gaat het anders. Maar ik heb altijd geweten: bouwen met elkaar in frequentie, bouwen met elkaar in bewustzijn. Het is zo belangrijk want als je een soort van gezamenlijk traject aflegt - en ik zie dat ook letterlijk als een niet-groepsdynamiek hoor, ik zie dat ook letterlijk als ieders afzonderlijke weg. Maar die zit wel in een bepaald onderwerp en daardoor staat er een platform van bewustzijn. Ik heb altijd gezien en geweten: dat is belangrijk om de onderste steen die we niet mogen aanraken om die naar boven te halen. Ik heb mijzelf moeten schoonmaken, goed mijn lichaam want ik was echt kneiter… zeg maar fysiek echt ziek. Ik had hier nu vandaag niet gestaan als het een groep met mensen was geweest die ik niet ken. En ik zeg dit niet om een soort goodwill te kweken hoor, dit is echt gewoon - dat wil ik tegen je zeggen - dit is het veld waardoor ik ook kan werken. Dit is het veld waardoor jij ook kunt werken. En je komt hier vandaag hele essentiële bewustzijnstrillingen brengen met elkaar, bijeen brengen. En dat is waarom ik al die jaren samen met jou en vele andere mensen…  En ik zie ons echt als één grote kosmische familie ongeacht de discussies die er allemaal kunnen zijn via dit of via dat kanaal, of wat dan ook, ik weet niet wat voor kanalen er allemaal zijn, maar voor mij vindt de discussie in gespreksvorm gewoon live plaats, dat is voor mij het meest waardevolle. Maar het is altijd zó geweest voor mij: bouwen in frequentie want we hebben elkaar nodig. Ik heb jullie nodig, jullie hebben elkaar nodig, we hebben elkaar nodig, jullie hebben mij nodig en ik jullie ook, wij elkaar allemaal op een bepaalde manier. We moeten ook uithuilen af en toe en elkaar ook kracht inpraten, kracht aanspreken van: joh, je bent er en het maakt niet uit, je bent nu hartstikke verdrietig en boos, of je bent hartstikke gelukkig en vrolijk mag ik even lekker wat van jou meegenieten in die vrolijkheid? Dus voor mij is het bouwen in frequentie met elkaar. Ja ik vind het ‘bouwen in frequentie met elkaar’, dat vind ik zo’n grote kosmische opdracht en dat we het niet hebben laten liggen. En misschien dat je vandaag twijfel hebt gehad of je zou willen komen want wat moet je jou nog, is er nog iets nieuws? Dat zul je weten!

Het is een liefde wat we komen brengen en dat gaat voorbij elke vorm van in het ‘wij en zij’. En het is fasten your seatbelts, want de tijd waarin we nu zijn gekomen, nu, wat we nu aan het doen zijn, we gaan niet achteroverleunen, we gaan echt aan het werk en we gaan ook echt op elkaar bouwen en vertrouwen. Ik bedoel, dat is echt nodig. Ik weet helemaal niet wat er bij jullie in allerlei groepjes gebeurt, want ik ben niet de persoon die in groepjes zit. Ik vind het hartstikke mooi dat groepjes bestaan als de autonome kracht eronder maar gewoon wel geborgd wordt of weer opnieuw opgestart wordt. Dus ik weet niet wat er allemaal gebeurt maar ik weet wel een ding dat we allemaal heel hard bezig zijn.

Bibiana heeft dat dan zo mooi gezegd ‘alle volkeren van de Aarde bijeen’ en ja zo is het. Dus laat de dag maar lekker geopend zijn en laat de vreugde maar lekker stromen.

X presenteert zijn nieuwste eigengemaakte song en vertelt de aanleiding hoe hij hiertoe gekomen is.

Martijn: het zou mooi zijn als er een opnamestudio is waarin je deze song kunt opnemen. Het is echt…. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren maar ik kijk en voel hoe je dit doet en jij bent volledig in beeld gewoon. Er zit geen remming, geen onzekerheid op wat je vaak hebt gedeeld ook en het is…... R: die bullshit moet er gewoon uit……….tja fantastisch…………die flauwekul! Er moet gewoon naar buiten wat er hier leeft!

Martijn: dát is het, de ontroering, de emoties die je daarbij kunt voelen van anderen, je zo inleven in de ander, dus verbinding leggen, dat is dus ook het kwantumdeeltje dat in beweging wordt gezet, dat is een goddelijke kracht, een scheppende kracht. Dat is eigenlijk het zelfde frequentieveld als dat iemand overlijdt. En gewoon toestaan om te voelen.

Martijn spreekt X aan en complimenteert hem met zijn unieke werk, benoemt zijn manier van directheid.

IEDEREEN ZET BEWUSTZIJN OP EIGEN MANIER IN HET VELD

Martijn: en ik zeg natuurlijk bewust even iets over die directheid, wij hebben allemaal een andere manier om ons bewustzijn in het veld, in deze werkelijkheid te brengen. Dat doen we dan wel met woorden, met lichaamstaal en zo en je probeert het op díe manier te doen en díe manier, en daar spelen onze persoonlijke stukken van 3d ook vaak nog in mee, hoe we dingetjes hebben geleerd of juist hebben afgeleerd of niet mochten of durven, of misschien gewoon ook niet willen. Het is een heel gesleep met bewustzijn achter de woorden, die directheid van wie we zijn, die kun je ook voelen als de woorden weg zijn. Wij kunnen elkaar heel vaak beoordelen op die 3-dimensionale manier van presentatie, woorden, de manier hoe je een mail in elkaar zet, richt, maar uiteindelijk als je die woorden weghaalt dan voel je ook dat bewustzijn erachter. En iedereen ís gewoon anders en dit is ook de tijd, waar we het steeds over hebben, van we moeten onszelf kenbaar maken. Dus het is ik denk ook voor ons heel belangrijk dat als we verder in dit proces gaan als collectieve kosmische intelligentie, dat we die directheid van elkaar ook gewoon moeten zien als een kracht. En dat we er niet altijd goed mee om kunnen gaan met elkaar, dan is dat maar zo. Moeten we dan maar gewoon ongenuanceerd alles kunnen zeggen wat er moet gebeuren? Nou als we daar niet mee bezig gaan, dan hebben we wel heel veel tijd over voor andere dingen. En over de oordelen en het zien hoe we dingen zeggen, hoe we dingen schrijven. Hoeveel discussies er ook in de energie er eigenlijk ook zijn, doordat je vindt dat iemand anders net iets zo had moeten zeggen of eigenlijk het zo had moeten doen. Had het niet anders gekund op die manier? En als dan Pietje Puk naast je zit en je vraagt aan Pietje Puk ‘hoe vind jij dat’? Nou die is het helemaal niet met jou eens, want die vindt juist dat het veel te zacht is gezegd en dat het veel krachtiger had gemoeten.                                                                                       Het is dus de perceptieregen hè en laat het nou gewoon zijn dat je die rem… ik roep eigenlijk een beetje op aan onszelf om die rem eraf te halen, want als we tot een bepaalde communicatieve uitspatting komen, ongenuanceerd, dan moet dat ook gebeuren om die druk eraf te halen om dan nog beter tot jezelf te kunnen komen. Want die druk die erop zit, omdat je dingen niet mag zeggen of niet goed doet, die moet er gewoon af. Wij hebben een grote kosmische missie.

X geeft een voorbeeld uit haar eigen leven over die druk.

WEERSTANDSVELDEN

Martijn: dit is een van de kernpunten want al die beschavingen, waar we zelf dus een onderdeel van zijn, die communiceren ook altijd vanuit hun eigen frequentieveld, altijd vanuit hun eigen bewustzijn. En als er verschillende sterrengroepen bij elkaar komen - en die hebben veel samenkomsten - dan hebben ze overleg over grote interdimensionale projecten. Dan komen ze bij elkaar en dan merken ze dat ook. Dan merken ze ook die sturing, zo wordt het ervaren, want dat voelen we dus hier eigenlijk op dezelfde manier, dan voelen ze ook de sturing van de ander via het communicatiesysteem. Maar als ze dan dáár zijn, daar binnenin het respect, ze eren de kracht van elkaar, van ‘hé, jullie zijn zó, op deze manier’… als ze dan daarnaar binnengaan dan voelen ze dat die kracht erachter gewoon de waarheidskracht is. Ongenuanceerd, ongeremd, gewoon erin te laten waaieren, het veld erin te laten waaieren, geen tegenstand, geen weerstand. Geen weerstand. En zodra je dat moet doen wat jij zegt hè, je moet dan - anders knal je uit elkaar - dat betekent mogelijk dat als je dat dus inderdaad níet doet, dat je dan in het weerstandveld terecht komt van iets, en dat zie je ook gebeuren. Die weerstandsvelden dat zijn de uitzetmechanismes van bepaalde kosmische groepen. Via weerstandsvelden willen ze je terugsturen naar binnen toe in je hol, óf juist dat je met elkaar als weerstandsgroep gaat optreden. Dat zie je óók. Dan word je het eens met elkaar dat er zoveel weerstand… dat dingen niet goed zijn en zo en dat is dan………. is ook op zich goed want weerstand bij elkaar brengen, dan kan het ook in één keer weg gespoeld worden.

Wat je zegt, wij zijn allemaal anders. Ik kom hier ook niet vandaan en ik voel me hier ook helemaal niet thuis. Ik voel me hier wel thuis omdat ik een heel fijn thuis heb. Ik heb het ontzettend fijn met Wendy en met de jongens. En ik heb een heel goed fijn innerlijk leven, daardoor kan ik mij thuis voelen, daardoor is het ook thuis maar ik voel me in deze wereld absoluut niet thuis. Dat is niet fijn. Ik zou daar allemaal weerstanden door kunnen ervaren en ik zou ook liegen als ik die af en toe niet ervaar. Ik lieg niet, ik voel die ook. Maar het zijn geen weerstanden van woede of van dat ik er mee in gevecht wil gaan. Het zijn weerstanden van zwaarte die in het veld liggen en als een deken over je heen worden gelegd, van tijdsvertraging en zo. Dus die voel ik ook. Maar ik treed er wel tegen op. Ik ga wel met die weerstandsvelden aan de gang en ik maak ze wel open. Ik zoek de bron op in die weerstanden in mezelf van ‘wat voel ik nou eigenlijk werkelijk’ en die gedachte. En weet je, hier kun je dus nog 50.000 jaar verder over spreken maar we zien wel de wereld waarin we leven. We hebben dit, ik spreek dat niet per se voor jou hè, ik programmeer niet, maar soms dan spreek ik wel eens iets uit wat je dan zo zou kunnen ervaren. Maar het is nooit mijn intentie, maar ik spreek het wel even zo uit.

Wij hebben die herhaling nodig, die gesprekken met elkaar om onze diepste kosmische missie naar boven te halen en als hij er eenmaal is ook te bewaken. Want die weerstanden dat zien we dus hè, door jaren heen elkaar ontmoeten en zo, weerstanden blijven er doorheen lopen. Je kunt nog zo liefde zijn maar die weerstanden komen binnen! Zal maar net iemand zijn die een bepaalde gedachte heeft, bijvoorbeeld over mij of over iemand waar je al mee om gaat. En dan gaat het weer draaien en wordt de weerstand van die persoon geüpload in jou. Want dan vind je het onnodig dat die andere persoon weerstand heeft en daar heb je dan weerstand tegen. En zo is het een copy-paste, dit is de wereld van het kopiëren, het kopieerwereldje, frequenties kopiëren. En wie ben je dan eigenlijk? Wie ben je dan? Dus dan moet dat weg. Die weerstanden moeten weg. Ja… in de wereld waar we vandaan komen daar zijn geen weerstanden.

X  spreekt over hetgeen ze tegenaan loopt, waar ze heel moe van wordt.                                                                   

Martijn: wij houden van jou A, allemaal.

X  spreekt wat dingen uit o.a. over het verschil van de frontlinie nu en die van in de 1ste WO en dat deze nauwelijks verschoven is. En ze spreekt uit dat de waarheid weer terug mag komen in ons. 

 

IN DE FRONTLINIE

Martijn: je kunt het ook heel duidelijk voelen hè, dat onze persoonlijke processen die enerzijds 3-dimensionaal zijn maar anderzijds een soort vertaling zijn van een groter stuk van wie we echt zijn. Dus je moet ook wel echt naar die persoonlijke stukken kijken, wat je zegt hè, die frontlinie, die moeten we echt onder ogen komen en dan hoeft het nog niet eens zo te zijn dat je jezelf beter gaat begrijpen als persoon van deze wereld, want daar is het ook nooit voor bedoeld. Maar je gaat in ieder geval een grotere context van het geheel mogelijk doorgronden. Dank je wel. Mag ik nog even iets zeggen over de frontlinie? En dan gaan we zo even pauzeren want ik houd een beetje rekening met de tijd i.v.m. de koffie en thee die hier worden neergezet voor ons.

Kijk, Bibiana die heeft ook in de frontlinie gestaan (telefoon gaat). Dat is een boodschap die we misschien niet zo snel zouden willen horen. (Iemand zegt ‘sorry voor de interruptie’) Nee dat is precies wat het moet zijn. Hier wordt gebeld!! Jaaa……….. dat is iets dat Bibiana niet aan de grote klok hing en ik zal er ook niet over in details spreken maar toch wil ik er toch wel een beetje met elkaar…. want het is een gezamenlijk proces wat hier gebeurt. Dit is zó’n megagrote job (klapt in z’n hand) om hier tot kleur te komen in jezelf en die gouden rand en dat volledige gouden beeld van jezelf te zien! Via de 3e dimensie sleutel je jezelf open. En als je dat niet doet en je gaat gelijk daarheen dan trekt die 3e dimensie dat grote deel weer dicht. Dus dat is logisch.                                                        

Maar wat er gebeurd is in Blegny bijvoorbeeld…. we hebben daar zo hard gewerkt, ook met die 1e samenkomst - en 1 en 2 dat bestaat niet, dat is één grote samenkomst van allemaal mensen - maar de 1e week dat we er waren hebben we ook heel veel aspecten doorgenomen die natuurlijk ook gewoon door ons zijn mede gecreëerd. Zo hebben we bijvoorbeeld gesproken over AnAr-Diah, over de grote ambassades die er zijn, de grote multi-dimensionale arena’s - ik noem het even arena’s - met miljoenen, miljoenen mensen en andere wezens. Wij zijn daardoor door grote onderwerpen te bespreken… en dat kunnen we dus alleen doen als we die 3e dimensie opentrekken van onszelf, dan brengen we kwantumvelden in beweging. Daar wil ik straks toch nog wel het een en ander over zeggen, want dat is gewoon kennis waar ík dus echt volledig in informatie heb. En dat is niets voor niets. Het is niet míjn informatie, het is ónze informatie, het is van ons allemaal. En wat er gebeurd is, is dat er in het kwantumreactieveld, in de frontlinie, omdat wij in de frontlinie staan…. er zijn nu - 2 maanden geleden waren er 47 - nu zijn er 156 grote interdimensionale sterrenrassen in geslaagd om in deze dimensie te komen hier. En dat komt door kwantumvelden.

X: ik moet ze alleen nog zien.

Martijn: ze zijn er, maar die 3e dimensie ja, dit stuk dus, ja! Wij zijn dus in het kwantumveld bezig en daarom moeten we gewoon even een paar dingetjes straks in doen om wat bruggetjes te slaan met elkaar. Om te zien ‘wat zijn we nou eigenlijk echt aan het doen?’ Want het is ook voor de mind echt belangrijk dat die geüpdatet wordt met stukken informatie en inzichten, dat je doorziet, dan gaat die processor van dit lichaam namelijk ook bruggen leggen, dat is heel belangrijk, en dan zullen we zien dat wij frontlinielopers zijn. Wij lopen dus als het ware in die loopgraven en daar heb je het ook aan de ene kant als mens op een bepaald niveau heel pittig en kun je heel zwaar zijn en moe zijn en aan de andere kan voel je wat een enorme kracht en rust en ruimte er is en een hyper-intelligence in het hart die draait, dat je gewoon precies weet van: dit klopt, dit is het, ik heb het, ik heb hem. En niemand kun je uitleggen wat je hebt maar je hebt het! Hahaha… dát.

Wat zo belangrijk is dat als je in de frontlinie loopt in een wereld als deze, vallen er gewoon doden. Dat is wat ze ons hebben doen laten geloven. Dat is natuurlijk niet zo, maar vanuit deze wereld hier wel. En Bibiana die is ook betrokken geweest en die heeft dingen in haar bewustzijn ingeschoten gekregen, zij is een bliksemafleidster. Zij heeft informatievelden, vanuit…. Omdat ze voor alle volkeren ook echt heel bewust soms… zij heeft de wereld over gereisd en ik weet dat er veel mensen zijn, die hebben hier ook veel reizen gedaan… ze heeft de wereld over gereisd vanuit de allerhoogste en het diepste respect om alles en iedereen bij elkaar te brengen. En dat vond ze heel lastig. En ze zei heel vaak hahhh (maakt zuchtgeluid) … ja dan denk ik van…… (maakt geluid) ... en dan stopte het. Want daar waren geen woorden voor. Maar zij heeft in die hele frontlinie waar wij met elkaar lopen een zeg maar ‘inplant’, een kwantumreactie ontvangen in haar lichaam waardoor zij dát wat wij dus met elkaar hebben gemerkt in Blegny, dat is via haar afvoermechanisme van haar grotere kosmische bewustzijn geteleporteerd. En dat weet ze, ze weet ook precies wanneer dat gebeurd is. Ze weet precies wanneer de verstoring… ze weet het zelfs hóe het gebeurd is, wát er gebeurd is, dat het in haar gezet is. En vanaf dat moment begon het. Frontlinie hè, frontlinie!                                                              

Gezegend zijn alle wezens die niet in de dood geloven… ja! Maar het is pittig. Zij staat hier met een foto maar inderdaad het woord frontlinie wat op heel veel verschillende manieren dus allemaal nog betekenis moet krijgen. We doen zo’n grote job en daarom zijn we ook vandaag bij elkaar en daarom komen we ook nog verder bij elkaar omdat wij in het stuk waar wij met elkaar voor staan… en dat is een grote eer voor mij en voor jou ook mag ik zo hopelijk zeggen… dat we in zo’n grote synergetische energie van onderliggende liefde en verbondenheid met elkaar, broederschap en zusterschap, echt er voor elkaar zijn, over de onderwerpen kunnen spreken en het ook kunnen loslaten en elkaar (kus in de lucht) de kus van het leven te kunnen geven… is het ook een hele grote taak om in die 2e groep, wat wij dus met elkaar zogenaamd dan zijn, zijn wij een vibratieveld, zijn wij als het ware ingestapt vanuit die 3e dimensie die we zijn, vanuit die andere dimensies wie we zijn, maar ook vanuit het kwantumveld wat dus geopend is door de groep ervoor, die er nooit voor is geweest, want dat hoort bij onze job, daardoor zijn er reacties in het veld gekomen die frontlinies echt hebben… eh, eh… er gaan oranje lampjes draaien en daar zijn dus dingen op gebeurd. En het is onze taak om in die frontlinie het allerhoogste werk te verrichten en dat vind ik ook zo mooi dat ook jij en jij en ook wat jij zegt A, wat we allemaal zeggen. Je hoeft hier niet per se vandaag te spreken. We zeggen het allemaal. Klaar. Dat is de bron in ons. Maar die frontlinie die is heel belangrijk.

X spreekt over een beeld van een enorm donkere wolk die uit elkaar viel en waar een gouden randje aan kwam.

X spreekt uit dat ze heel veel liefde heeft voor het donker. Daar staat ze voor.

X: het gaat over ons.                                                                                                                                                              

X: absoluut, dank je wel.

WEERSTANDEN OMBUIGEN NAAR VERBINDING

Martijn: initiaties hè! Je initieert met elkaar in een wereld, nu zijn we op de Aarde, nu zijn we hier met elkaar en misschien zien we elkaar hierna wel nooit meer in een missie, dat maak ik los want ik weet dat niet. Nu zijn we hier op de Aarde en we initiëren via onszelf, vanuit onszelf de Lifeforce. En dit is een wereld waarin zoveel gebeurd is en wij zijn dat met elkaar aan het doen, want we moeten het kwantumveld heel goed zien. We moeten heel goed doorgronden vanuit verstand én voelen, emotie, die dingen moeten bij elkaar komen om te snappen wat je nou eigenlijk doet. En dan snap je ook, dan kun je ook doorgronden waarom zoiets gebeurt bijvoorbeeld met Bibiana. Waarom dat gebeurd is, wat er gebeurd is. En vervolgens hoe we dat mogelijk op een andere manier kunnen gaan geleiden. Dus er is zo enorm veel te delen met elkaar, maar als we dat stuk van die 3e dimensie, als die weerstanden niet weggaan, dat gouden stuk van onszelf als dat niet gezien wordt, ook als we het met elkaar niet kunnen voelen - dat kunnen wij wel want we zijn het - maar dan is de hele boodschap inhoudloos. Dan is er geen kosmisch woord aan, dan is er geen aards woord aan. Dan is er helemaal niks!

X vult nog het e.e.a. aan.

Martijn: je bent in staat om in de werkelijkheid waarin jij nu leeft om vanuit verbinding - en dat is niet alleen maar dit hè van mmmmm… mmmm, nee verbinding is ook een nog groter stuk! Jij bent in staat om vanuit verbinding via verbindingskracht de wereld te herscheppen en ook dat wat je ziet, wat je denkt, wat je oproept, wat je creëert en schept om dat in vibratie in een ander te laten ontstaan. En precies ook dáár het werk te verrichten waar de grootste weerstand en de niet-verbinding zit. Dit gaan we straks verder met elkaar doorlopen want dat is ook het boodschapveld wat ik ook meedraag vanuit Antarrah, dat we met elkaar echt iets te doen hebben, iets heel wezenlijks. Kijk je merkt het hè, je moet ook eventjes met elkaar mengen, zeg maar (maakt wrijfbeweging met z’n handen). Zeg maar mengen van ‘jongens hier zijn we, want als we het hier nou fijn hebben met elkaar - en dan kunnen er allemaal nog dingen wel eens zijn en zo, dat is allemaal prima - als we het hier fijn hebben met elkaar, dan is die draaggolf er om vanuit dat stuk aan de gang te gaan. En ook het kwantumbewustzijn en ook onze kosmische kwantumachterban en achterhoede en al die grote multi-dimensionale grote confederatiegroepen die er zijn, waar de mensheid eigenlijk allang weer in terug had moeten keren, dat dat contact ook weer wordt gelegd. We moeten gewoon op zoek naar die weerstanden, ze omdraaien naar verbinding en we moeten ook zorgen dat we blijven beseffen dat we in de frontlinie staan, zodat we onze grootste opdracht kunnen uitvoeren. Dus geen weerstanden.

LOEK GANS

Een goede vriend van mij die vorig overleed, die ik al een paar jaar niet had gezien. Misschien zijn er mensen die hem hebben gekend, Loek Gans, een magnetiseur, misschien ook niet. Die man heeft heel veel voor mij betekend toen ik hier op de Aarde kwam en toen ik een jaar of 10, 11 was kwam hij bij mijn ouders voor het eerst binnen. Die man noemde zichzelf magnetiseur maar die las ook het veld op een manier dat hij er helemaal eigenlijk op doordraaide. Het was enorm. Maar die man die heeft een hele mooie uitspraak gehad en hij zei altijd van ‘de mensen dragen zoveel rotzooi bij zich. En dat was niet als een oordeel maar als ‘rotzooi van dus niet, hoort niet bij je’. Hij zei ‘dit is de weerstand, de wereld van de weerstanden. Alles is alleen maar weerstand. Het eerste waar je mee in aanraking komt, zelfs liefde, wordt als weerstand ervaren.’ Hij zei ‘ik verlang….’ en hij viel op z’n knieën neer, een grote kerel, een joodse man, een groot machtig mooi mens, hij viel op z’n knieën neer in Friesland in Sint Annaparochie, in een drive-in huis, languit liet hij zich vallen en hij schreeuwde tegen de kracht ‘haal me hier weg… haal me hier weg!’ Toen zei ik - dat riep ie steeds - ik zei ‘jij roept het nu ook - weerstand -want je moet juist hier helemaal zijn!’ Hij is vorig jaar gegaan en ik heb daar heel veel plezier en vriendschap mee ervaren. Maar toen hij nog een klein jongetje was- en dat vertelt hij ook in een lezing die ik ergens gevonden heb op het internet, dat is heel leuk - toen hij nog een klein jongetje was toen liep hij op een gegeven moment ergens in deze wereld en hij keek zo naar de wolken, naar hele grote wolken, het verhaal heeft hij me zelf ook verteld toen ik nog een klein jongetje was, hij keek zo naar boven en - joodse afkomst hè, hij is echt religieus opgegroeid - maar hij keek naar boven, prachtige wolken en ineens was deze wereld weg… boem… en toen was hij in een andere verdieping, in een andere wereld. En hij vertelt dat letterlijk: ‘het is een wereld die is exact gelijk aan deze wereld, alles is hetzelfde alleen er zijn geen weerstanden en de mensen dragen geen rotzooi bij zich’. Dan heeft hij het over de thuiswereld, werelden, het zijn allemaal originele werelden. Toen hij dát heeft gezien, toen hij dát wist, dus ook weer híer kon zien en het ook kon voelen, toen wist hij, míjn missie is om mensen te helpen. Om mensen te helpen bij zichzelf te komen maar niet op de manier zoals ík het zeg, maar om te luisteren naar die mensen en die weerstandsvelden te laten wegvallen. Dat is – zeg maar in aardse termen - voor mij een leermeester in de zin van dat hij… omdat ik niet goed kon denken toen ik in die tijd hier op Aarde was, ik kon niet goed denken op de aardse manier en hij heeft mij heel erg geholpen. Dat was voor mij ook een schok… vorige maand of zo, of 3 weken geleden… een emotionele schok om te horen dat hij al een jaar weg was. Want hij was lekker aan het varen gegaan met z’n vrouw door Frankrijk en ze hadden alles achter zich gelaten. Die man had ook alleen maar problemen en problemen. Maar ook dát verdriet, dat voelde ik wel. Ik voelde ja, Loek - Levi, dat was zijn echte naam - fijn dat je in mijn leven bent mogen zijn en ik in jouw leven. Want wij zorgen ervoor met elkaar dat we die weerstanden, niet weerstanden naar elkaar toe, maar weerstanden in onszelf, weerstanden in het veld opruimen - weg - en in verbinding komen. Deze dag staat in het teken van ‘kosmische en aardse vriendschap’.                                            Ik wens jullie een hele fijne pauze. Om 12.00 uur gaan we gewoon lekker verder.

Deel 2

Muziek Bravehaert

Martijn: als je deze dag probeert een betekenis te geven: stop daar maar mee want het wordt toch anders.

X spreekt over haar samenwerking met mensen die sadistisch misbruik overleefd hebben.

Martijn: alle lijnen staan open. Maar dat is ook het werk wat we hier doen. Als kosmische ambassadeurs brengen we dus het hele circuit van al die stukken die hier 3-dimensionaal zijn en daar voorbij, die brengen we allemaal bij elkaar in beweging.

X geeft ontvangen woorden door van haar grotere wezen, Emori.

JE KOMT HIER JEZELF BRENGEN

Martijn: ik vind het heel mooi om te horen hoe we allemaal een ander aansluitpunt hebben op grotere onderwerpen. De een is bezig zuiver met buitenaards contact en de ander is bezig met het ontgrendelen van al die weerstandsvelden, het weer terug laten keren van dat oorspronkelijke deel van jezelf en dat ook toepassen, ‘er zijn’ in deze dimensie hier en vanuit daar ook weer kunnen doorzien en doorvoelen van ‘ja inderdaad, als dit doorgezet wordt, dat hele proces van persoonlijke stukken, als dat helemaal ontgrendeld wordt, dan word ik inderdaad een ander persoon. En kom ik tot iets in mezelf wat een grotere werkelijkheid - waar we onderdeel van zijn - ook in beeld gaat brengen, terwijl een ander dat niet nodig heeft op die manier omdat de ander een andere blauwdruk heeft en een andere geschiedenis heeft van hoe je hier bent gekomen en ook andere programma’s heeft ingeladen gekregen. Want dat is natuurlijk een grote verdeeldheid. Je stopt programma’s ergens in en dan krijg je andere belangen. Het is mooi om te horen hoe we allemaal een andere manier hebben van ‘er zijn’.

Het hoofdthema van destijds dat we bij elkaar kwamen… en voor mij is weer altijd het blijvende hoofdthema, dat is ‘Transport van de Kracht, dat is wat je zegt de titel. De Kracht. Hoeveel kracht, wat is kracht, niet definieerbaar maar hoeveel kracht kan er zijn als je in 3-dimensionale systemen zit vergrendeld of in beperkingen zit vergrendeld? Als er weerstanden zijn, als je met weerstand of als een weerstand door het leven loopt. Als een weerstand door het leven loopt, dan is eigenlijk de energie heel vasthoudend. Dan probeer je als het ware niet in contact te komen want de weerstand zorgt voor dat het niet gebeurt, totdat het moment dat het wel gebeurt en dat je ontspant en als je geen weerstand hebt en je ontspant op geestelijk en emotioneel niveau, dan voel je ook dat niet alleen het lichaam ontspant maar ook het hele frequentieveld waarin je zit, dat ontspant.

Transport van de kracht dat is ook ons doel om hier te brengen - we zijn een bepaalde coalitie op de aarde met elkaar over de hele aarde verspreid - is het doel vanuit de wereld waar we vandaan komen om bijdragen te leveren aan werelden die weggedreven zijn. Ik moet het even omzetten in woorden zoals het in vibratievelden is. Dus we brengen assistentie. We lossen helemaal niks op - we zijn niet meer of niet minder - maar dat is eigenlijk de hele taak van de mensheid van origine.  Dus je komt iets brengen en dat is eigenlijk jezelf. Geen systeem. Transport van de kracht is dat als je jeZelf komt brengen, naakt, niets meer te verhullen, dat daarbij de zelfkracht het vibratieveld inreist en als een bewustzijns-… nu ga ik het woord gebruiken wat andere partijen over ons zeggen… als een ‘bewustzijnswapen’ functioneert. Weet je, we hadden het net over die frontlinie, dat neigt natuurlijk… we hadden het over die frontlinie en dat neigt naar… even weg dat militaire gedeelte… frontlinie in bewustzijnsvelden neigt ook naar doorgronden waarom… waarom dat wat jij bent en wie jij bent zo niet wordt geapprecieerd.

ONTGRENDELEN, HOE DOE JE DAT?

En wij zijn hier niet om liefde te brengen. Niet. Liefde is het niet want je kunt jezelf zonder noodzakelijkheid niet ontgrendelen. Dit zijn even woorden, het zijn codes zeg maar waar ..?.. in trillen. Je kunt met liefde - op de manier zoals we het hebben geleerd in 3-dimensionale spirituele modellen waarvan wordt gezegd dat het 12-dimensionaal en hoger is, dat is de reinste onzin want er zijn helemaal geen dimensies met nummers - je kunt het met liefde niet doen. Je kunt jezelf met liefde niet ontgrendelen. Wees het vooral oneens maar zo noem ik heel bewust wel. Je kunt jezelf alleen maar met ‘noodzaak’ ontgrendelen. Die noodzaak kun je zeggen, die komt voort uit liefde maar ik zeg het even anders, die noodzaak komt voort uit vastlopen. Er zijn vastlopers nodig om werkelijk te kunnen voelen en zodra je dan ook echt vóelt is het noodzaak… is het onvermijdelijke wat er staat te gebeuren dat je jezelf ontgrendelt en op dat moment ben je bevoorraad met het machtigste wapen uit de schepping. En dat woord wapen gebruik ik dus bewust omdat vanaf de andere kanten dat zo wordt gezien, want dat ontgrendelen van jezelf, daar komt de absolute ware levenskracht… en dat is een heel helder bewustzijn, dat is een heel helder krachtveld met een enorme diepte van saamhorigheid en totale communicatie met leven. Dat gebeurt in het bewustzijn. Het ontgrendelen is een toetreden tot de kosmische orde waar je vandaan komt. Dat is een verantwoordelijke job. En die doe je vanuit je hart en die doe je vanuit betrokkenheid. En dan praten we eigenlijk niet eens meer over passie, want dat is gewoon wie je bent. Het is een krachtveld en dat kan alleen maar die kant uit en die kan de kant alleen maar uit waarvan jij voelt waar je moet zijn, wat je moet doen, waar je levenskracht door genereert en in het veld brengt en waardoor je levensenergie terugkrijgt. Dat is dus de echte 8, dus de cyclus van het geven en het ontvangen, constant. En die kracht is zo enorm belangrijk, dat hebben we op dit moment nog niet door als beschaving. We beginnen het zelf op individueel niveau door te krijgen wat… het concept ‘liefde’ dat gaat los, dat gaat die kant uit (maakt een beweging naar rechts met zijn handen) dat gaat op de lopende band naar het magazijn. Op de transportband naar het magazijn. (veel gelach).

Er zijn grotere waarheden om jou heen. En die loskoppeling van het liefdesveld en de grotere noodzaak om er te zijn, dat laat ook X (deelnemer aan deze dag) zien door te gaan staan… dat je weet je moet praten, je weet je moet het zeggen. Dat heeft niets met het woord liefde te maken, het is een absoluutheid in het veld. Een absoluutheid die voortkomt uit jezelf. Dat kennen we allemaal. En die kracht, dat intelligentieveld vanuit dat ‘betrokken zijn bij’… er is niets meer wat los staat van elkaar… je bent betrokken bij… dat zorgt ervoor dat er een reactie force aangaat en dat kan alleen als die persoonlijkheid ontgrendeld wordt en nogmaals je hoeft niet bevriend te raken met je persoon! Je hoeft ook niet je persoon als doel te stellen die te verbeteren, je moet alleen de ontgrendeling te laten plaatsvinden. Want die programma’s blijven doordraaien hoor! Dat weten we allemaal maar ze kunnen wel vanuit het primaire… kunnen ze wel wat naar achteren toe gaan.

Maar bij het ontgrendelen daarvan komt er een reactiekracht, een reaction force die komt vrij en dat heb ik dus door alle jaren heen bewust het ‘Gouden Veld’ genoemd. En dat is natuurlijk niet omdat het een gouden veld is van de materie, dat druk ik zo uit omdat het de’ hoogste geleider van bewustzijn’ is. En dat geleiderschap, dat veld, dat is een resonantieveld dat als het ware in en rondom je beweegt, dus door de dimensies heen, dat kun je echt zien als een wapen van vrede.     Wij zien het ook zo… wij, waar ik vandaan kom. A weapon of peace. En dat wapen van vrede, om oorlog te laten vervallen wat niet bestaat in de materie, maar een slagvaardig informatieveld is van bepaalde ordetroepen in de kosmos, dat krijgt te maken met dat Gouden Veld. En nogmaals het is een bewustzijn en iedereen die er nog steeds voor kiest om zich in allerlei persoonlijk geneuzel te moeten laten afremmen, staat onder controle van die grote kosmische kracht die wil voorkomen dat je dat ene weer terughaalt.

Dus dit punt… ik geef niets hè… ik ben niets, ik ben niemand, ik ben er gewoon… ik ben alles en ben ook niets, dus ik geef ook niet ‘ruimte aan’ maar zo noem ik het nu, ik sta hier, ik laat altijd alle ruimte intact om bepaalde dingen die er gezegd moeten worden gezegd te laten zijn. Want als je ziet wat mijn reaction force, mijn reactiekracht vanuit mijn ontgrendelde status wie ik ben, als je ziet wat die aan effecten heeft op jou, als je dat zou kunnen zien, dan snap je waarom sommige dingen die ik zeg of niet zeg maar bén, zo’n diepgaand effect kunnen hebben op jou. Omdat er een kwantumveld in beweging is. Je gaat ook zien waarom het zo belangrijk is dat het andersom ook zo is. Dus dat er dingen van jou tot leven worden gebracht, dat je jezelf serieus neemt, jezelf ontgrendelt, naar de kern toe zaken benoemt en zaken neerzet omdat dat reactie-krachtveld van wie jíj bent, de bewapening van vrede, zich ook teleporteert of spontaan - laat ik het zo maar zeggen - opent in mijn veld. Er is dus een tijd geweest - die tijd is er overigens nog steeds, het is alleen geen chronologische volgorde van tijd - waarin wezens, mensen, ik praat nu echt puur over humanoïde masterraces, elkaar bevoorraadden met intelligentie - is kennis, is bewustzijn - door in volledig respect met elkaar te kunnen zijn.

2 DOMINOSTENEN

Deze wereld hier komen wij met elkaar op de aarde en daar doet de wetenschap ook aan mee, dus dit kan ook nooit een cult worden omdat het gewoon wetenschap is en het wordt op alle niveaus, in astrofysica, kwantumfysica, kwantummechanica, op alle niveaus wordt dit onderzocht, dat wij op deze aarde hier zijn om onze aanwezigheid niet te beperken tot waar je nu bent. De kwantum-mechanica laat iets heel interessants zien en dat is ook mooi want daar zie je dat als er een bepaald minuscuul klein deeltje wordt opgeroepen in de kwantumwereld, dat dat deeltje ineens op een andere plek zich óók bevindt, datzelfde deeltje! Je kunt zien dat als je dat ene deeltje wat gedupliceerd is - dus je hebt een code, de bron van dat deeltje (1) én je hebt een kopie van het deeltje (2) - je kunt zien dat als je de kopie (2) verdubbelt, dat de bron (1) ook verdubbelt! Je moet het even in beelden zien. Je kunt zien dat als er 2 verschillende deeltjes zijn, 2 verschillende hele kleine, minuscule kleine deeltjes aan informatie, dan kun je zien dat als je dat ene deeltje richt op het andere deeltje… even in onze termen: als het ene deeltje het andere gaat waarnemen, de informatie daarvan ontvangt, kun je zien dat dat ene deeltje wakker wordt in het andere reeds aanwezige deeltje. En dat ene deeltje bestaat ineens uit hoofdzakelijk zichzelf, maar een deel van dat andere deeltje komt daarin terecht.

Het zou eigenlijk betekenen dat als ik in staat ben om 2 dominostenen hier neer te leggen… en dat ben ik en dat gaan we ook een keer doen… daar moeten we bewustzijn voor opbouwen, inzicht verwerven, bewustzijn, je moet het doorgronden om in het lichaam de schakelaar om te zetten.     Dus je zet 2 dominostenen neer. ‘Het zijn 2 verschillende dominostenen’, díe gedachte die klopt niet. Het zijn níet 2 verschillende dominostenen: er staan 2 dominostenen. Klik, dat er tussenuit. Dit is kwantumdenken, dus overbodig moet er uit. Het zijn dominostenen! Ik zie dat deze dominosteen hetzelfde is dan die dominosteen. Ik kijk naar díe (1e) dominosteen en ik kijk naar díe (2e) dominosteen. Wat ik bij die eerste dominosteen zie, dat zie ik óók bij de tweede dominosteen. Dat is even abstract nu, maar de waarneming van het een en de waarneming van het ander. Op een bepaald moment duw ik die ene om en ze gaan alle twee om. Dat is de Force en eigenlijk is dat liefde, verbindingskracht. Synchronisatie als gevolg. Het is verbindingskracht en synchronisatie.                 

Dus precies dát is waarom ik zo hamer (maakt enkele kusgeluidjes in de lucht): je bent zo ontzettend mooi! Ik kan het ook voelen, ik word echt blij van mensen. En ja, ik kan ook wel eens boos worden dat het allemaal wat lang duurt en zo, maar de verbinding is er. Het gaat dus om wat verbinding is. Wil je kwantum en onze kosmische missie neerzetten als familie… als oude taal, lichtwezens, bewustzijnswezens…  Dan is het Licht, het ware Licht is, dat zij kan zien naar iets 1 en dat kan zien in 2. En de dag dat we dat niet konden, maar dat we dáár het licht zien en bij de ander iets minder licht zien, toen ging het fout. De dag dat we met andere waarden gingen meten, dat zijn dan woorden, oordelen, maar dat is het eigenlijk ook niet, we zagen gewoon verschil. Op het moment dat ons brein in verschillen ging denken en dat we dat gingen aanvaarden maar er is geen verschil tussen ons. Als ik moet huilen dan voelt dat gewoon hetzelfde als dat jij moet huilen. Er is geen verschil! Als ik in liefde verkeer in de wereld en ik loop door het bos of door een straat of waar dan ook en ik ben verwonderd over deze mooie wereld dan doe ik dat op dezelfde manier als jij!                                                                 

Deze uitspraak wordt nu al ter discussie gesteld in het veld. Verbinding… steentje 1 - steentje 2. Steentje 1 staat hier… steentje 2 zit in het Witte Huis! Dit is groot jongens!

Dit vraagt heel veel aandacht en echt respect want als je iets wilt verbeteren of veranderen - en we hebben er al jaren in bewogen - als je iets wilt ‘verbeteren’ dan is er geen verbinding! Want dan zegt jouw bewustzijn dat er onderscheid is. Dus in die verdieping zit het niet. Dat verbeteren dat komt omdat ik mijn persoonlijkheid niet heb ontgrendeld, want die houdt dat vast. Dat is waarom ik o.a. X (deelneemster) en heel veel andere mensen al jaren hoor van ‘ja, daar gaat het om’. Dat wil niet zeggen dat jij dat bijvoorbeeld zegt of anderen, ik hoor mensen zeggen, het gaat om dat we die persoonlijke processen moeten ontgrendelen. De macht moet eraf, we moeten niet meer op die parameters draaien. Je bent niet groot of klein, dik of dun, zwart of wit. Wij zijn ‘Leven’ hè! En iedereen doet er ook echt toe. Dat we ook gewoon kunnen voelen, dus niet als een theorie ophangen, maar ook echt kunnen vóelen hoe het is als jij thuis bent en je even aan je buurman of buurvrouw denkt van ‘goh wat een bijzonder iets hè’! We hebben vandaag daar gezeten samen, maar eigenlijk zitten wij om hetzelfde’.

TAAK OP AARDE

Die missie van ons- dat is dus de missie van onder andere de Sevenstar Group, de zeven Sterrengroep die hier op de Aarde is - is om dit kwantumaandachtsveld met forse inzichten in onszelf - daar ligt natuurlijk een soort grens van wat inzichten dan ook precies zijn, of je steeds verder in de details moet gaan of dat je het doorziet, de inzichten doorvoelt en dat je besef hebt op dit onderwerp en dat je dat dan ook gaat neerzetten - is de taak om dat hier op de Aarde te brengen. Want eigenlijk is dat de enige weg terug naar zoals ik eergisteren ook noemde, naar de ALL SPARK, naar de ene lichtvonk van allemaal in respect en totale weerstandloosheid in volwaardigheid wordt geleefd met elkaar. En in deze wereld is eigenlijk een soort chaos omdat wij zeggen ‘ja er is hier chaos, er is geen verbinding’. En dan kan het brein daar iets van vinden, ‘ja geen verbinding, ja mensen hebben geen respect, ze lopen niet arm in arm, er is geen verbinding’, maar de ‘ordetroepen’ van de werelden die hier zijn gekomen, en dat moet jij je ook… en als je dat niet eens bent met me, dan ben je het niet met me eens, punt. Ik zeg het alleen maar zo: je moet voor jezelf beseffen dat je eigenlijk een ordebewaakster/bewaker bent van die verbindingskracht in jezelf.      

Ik val hier soms van de ene in de andere verbazing wat er allemaal door me heen gedrukt wordt. En ik weet echt wie ik ben, waar ik vandaan kom. En ik ben er echt verbaasd over wat hier allemaal gebeurt in deze wereld. Wat er allemaal door me heen gedrukt wordt wat ik zou kunnen gaan denken. Het is verbluffend (2x) en op zich vind ik het allemaal prima hè wat er allemaal is, want ik vind het wel knap. Ode aan de vele intelligenties en of ze nou cyborg zijn of super digital intelligence of organische intelligenties met een digitale achtergrond of een synthetische achtergrond of allemaal lichtwezens zijn of allemaal organische fysieke wezens zijn, het maakt me allemaal niet uit. Wat er allemaal door ons heen gezet wordt! Maar ik heb wel gemerkt dat dat helemaal niet erg is dat dat door ons heen gezet wordt. Dat is niet erg. Het is veel ernstiger als je erop gaat reageren! Als je het toestaat dat die gedachte en al die dingen vervolgen krijgen. Het is helemaal niet erg om een keer kwaad te zijn op iemand. Het kan ook heel erg belangrijk zijn om je fysiek te ontluchten, energie los te laten en in het veld van deze aarde terug te brengen. Dat is ook allemaal prima, maar zodra je in dienst komt te staan van iets, ja dan is het goed mis en dan ben je het wapen van de vrede kwijt. En ik blijf het even bewust zo noemen omdat het gewicht ‘wapen’… en jullie weten ik gebruik nooit die woorden zomaar, maar het is een ‘WAPEN VAN DE VREDE’. Dat is zo’n enorm belangrijk groot woord, want vrede is niet vanzelfsprekend, dat zie je hier op aarde ook.                                                                                             

(Martijn is even met z’n headsetje bezig).                                                                                                                           

Martijn: ik zit even met mijn headset te frunniken, sorry jongens, het ziet er allemaal raar uit, maar mijn oor valt er bijna af (gelach). Ha, ha, ha, ha, ha (nadrukkelijk)….dat heb ik dus even door je heen gezet, dat bedoel ik dus, dat moet dus níet! To the point blijven. To the point. Je mag wel lachen hoor, daar gaat het mij niet om, maar to the point blijven! Je moet goed dáár blijven zitten waar het over gaat. Dat wapen van de vrede, de slagkracht van de Force, die als het ware als een oase deze werkelijkheid instroomt en er ook in dendert via ons onder andere en doordat je van de natuur houdt en van je huishoudt en van je auto houdt - dus daar voel je die verbinding mee - gaat de Force ook via die objecten ook tevoorschijn komen. Want er is géén verschil tussen dit lichaam en je auto. Het is allemaal energie.

DOMINOSTENEN GAAN OM

Dus dominosteen 1 en dominosteen 2. Aardse beschaving 1 en Arcturiaanse beschaving 2.                           

Welke beschaving gaat zich opofferen voor ons om te vallen? Niet denken hè, die beelden zien. Als hier iets moet vallen, een systeem, een dominante frequentie, een informatieveld wat de vrijheid beknot, wat verdeeldheid veroorzaakt, als dat veld hier moet vallen, dan moeten wíj vallen. Maar als wij níet gaan vallen, dan láten ze ons vallen. Want deze missie is al afgetekend met alle mogelijke kosmische handreikingen. Het gaat gewoon gebeuren. Dus op kwantumniveau wordt er vanuit allerlei verschillende richtingen met dominostenen gespeeld. Eigenlijk zijn het een soort identificaties.

Stel je maar eens voor dat deze wereld gekopieerd wordt, exact gekopieerd! En dat die hele wereld die gekopieerd is onder een ander toezicht komt te staan en die intelligentie, die beschavingen die heel barmhartig maar echte ‘Warriors van Vrijheid’ zijn, die gaan dat spel dat een kopie is van deze werkelijkheid, die gaan daar allemaal in hún spel allemaal dingen omvergooien. Dan vallen ze híer óók om. Dit is gewoon even het stukje wat ik even zo wil openleggen, niet te veel erover zeggen want het is een ‘besturingsmechanisme’ waar ik het hier over heb. Een besturing vanuit verbinding.        

Het lukt ons niet om andere mensen op andere gedachten te brengen, in het veld niet. Ik kan ook niet op andere gedachte gebracht worden. Maar in een andere werkelijkheid wel. Transport van de Kracht. Er is dus een eminent kosmisch veld. En voor onze lichamen en onze identiteit hier, wie we hier lijken te zijn, is het belangrijk om dit onderwerp naar voren te brengen. Tegen mij - ik heb een gesprek gevoerd 2 weken geleden - tegen mij werd gezegd dat nagenoeg niemand dít stuk informatie echt helemaal door zich heen laat gaan omdat - zo werd er gezegd - niemand voor de consequenties wil opdraaien. Wat voor consequenties? Omdat je van je leven houdt?

X: er zit misschien ook een bepaalde bescherming op.                                                                                             

Martijn: waartegen?                                                                                                                                                              

X: nee niet bescherming zeg maar, maar als het een zuivere beweging is, omdat de persoonlijkheden eventueel niet zijn ontgrendeld en het wordt hier ingezet om juist te overleven… snap je wat ik daarmee bedoel (Martijn: ja)… dat eigenlijk wijsheid wordt vergaard, dat bewustzijn wordt vergaard via de persoonlijkheden, zodat je de persoonlijkheid kan laten overleven, zodat we hier binnen dezelfde template kunnen houden, op die manier blijven we ook steeds némen van het leven in plaats van het leven géven, dus dat er ook een soort bescherming op zit in de zuiverheid van de persoonlijkheid als het nog niet ontgrendeld is. Omdat het gewoon niet mag worden ingezet om te overleven. Snap je een beetje wat ik bedoel?

Martijn: ja, je bedoelt dat die ene dominosteen vastgelijmd zit door de niet ontgrendelde persoonlijkheid?

X:  nou dat dat stuk wat er doorheen wordt doorgezet als wapen voor vrede dat het dus een andere intentie krijgt. Vanuit daar voel ik een bepaalde bescherming, zo van dat er ook naar gekeken wordt wanneer het in zuiverheid ook gewoon aanwezig kan zijn?

DE GROTE VERANDERING WORDT DOORGEZET

Martijn: dat kan. Wij doen het niet, waar ik vandaan kom. Wij zetten gewoon in. Wij informeren, we brengen verbinding met elkaar tot stand, we respecteren elkaar, we huggen elkaar, we luisteren naar elkaars processen waar we doorheen gaan. We zetten mensen die terroriseren in de energie op een bepaald punt ook buiten de deur, dat doen we ook… om allerlei redenen en dán komt het moment dat we inzetten. En of iemand dan wel of niet kan, daar hebben we vanuit het andere schaakbord maling aan. Wij zetten door… maar we hebben wel de verbinding.                                                                               

Nu een vrij hoge vraag hè… daar komt ie naar jou toe: heb je ooit echt de kans gehad, de keuze gehad, zou het echt alleen maar van jouw keuze afhangen, heb je ooit de keuze gehad voor deze grote verandering? Of zijn er nog back-up programma’s, dat als jij die keuze níet maakt, dat die gewoon op een andere manier wordt ingezet?                                                                                                                  Dus de hoofdvraag is: heb jij een keuze? Want met dit hele grote multi-dimensionale kwantum kosmisch veld erachter lijkt eigenlijk dat je - even vanuit hier bekeken zo zoals ik het nu zeg - niet eens de keuze hoeft te maken, want het gaat toch wel gebeuren! Maar er is natuurlijk in relatie met de vrije wil van het wezen die je bent, een schending van je soevereiniteit. Hoewel vanuit de andere kant weer wordt gezegd, maar het is niet jóuw keuze om het niet te doen, het is slechts een geïmplanteerde herinnering dat je daar een keuze van zou moeten maken!                                                                  

Dit zijn kosmische discussies die ik hier bloot leg. Grote kosmische discussies, percepties over de Vrije Wil. Hoe is het in naam van de absolute vrede nou mogelijk dat er zoveel beschavingen zijn, die de kennis en de kunde en de schepperkrachten ‘hebben én zijn’ en vertegenwoordigen, die de mensheid als het ware zo in een proces laten draaien vanuit hier bekeken dat… wij zouden bijna moeten denken van, zij grijpen niet in want het is er de tijd niet voor.. óf: het is míjn proces.. óf: ze laten de vrije wil bestaan.

Laat hier geboren worden de grote beschavingen, de grote beschavingen die achter de knoppen zitten van de trillingsvelden van deze wereld, die dominostenen aan het omgooien zijn. En natuurlijk wordt er gevraagd om samenwerking te hebben met jou, natuurlijk.

TRANSPORT VAN DE KRACHT

Transport van de Kracht. Jij transporteert als het ware jouw zienswijze, jouw visie, jouw verbondenheid met iets of iemand in het veld.                                                                                                                                                    

Eigenlijk kan je zeggen als je nou in mijn voorbeeld met de president van Amerika, als je je gewoon daarin verdiept op menselijke manier, dus niet dat je stelling neemt van ‘ik ben een voor- of tegenstander’, maar dat je kunt zien wat voor een enorme job zoiets is in zo’n werkelijkheid als dit… poeh. En niet zeggen van ‘ja die persoon is christelijk, katholiek of hij is een satanist’! Als je je daarop kunt richten dan kun jij door je verbinding daarmee in dat moment hier ook volledig zijn: dus de ultieme kracht en de absolute kracht van de vrede. En bij het ‘zíjn’ gaat jouw gedachte, jouw bewustzijnsfrequentie door transport van een krachtveld - dat is dus dat deeltje van jezelf wat overal tegelijkertijd is - dat springt aan in die persoon. Jij kunt zelfs meneer Biden jou laten opbellen! Ik leg hier 2 gedachten tegen elkaar aan. Wat is dit nou eigenlijk wat hij allemaal vertelt? Kan ik nou Vladimir Poetin mij laten bellen? We zitten nu op bewustzijns-engineering niveau hoor! Dit is wel waar het over gaat. De Bron, echt de Bron, zuiver water, leven, vrijheid, rijkdom, overvloed voor iedereen. Alles, alles is er. Vreugde, grote markten, in de bergen en aan het water mooie steden, werelden die met elkaar in verbinding zijn, prachtige dieren, materialen uit allerlei verschillende werelden die vrij toegankelijk zijn, (werelden) waar je ín kunt. Vrijheid! En dan zitten we in een wereld als hier en dan zitten wij op een niveau waarin we denken dat we de wereld moeten veranderen op een manier die helemaal niets te maken heeft met de kwantumforce, de schepperforce!                                                                                                                                                                                     En om die reden hebben ze ons laten vergeten dat wij in staat zijn om informatie, om bewustzijn te decoderen. En daarom heb ik het door die jaren heen steeds gehad over dr. Emoto en vele anderen die dat ook hebben laten zien, dat je door middel van intentiekracht, is aandacht, bewustzijn, betrokkenheid, is de levensaandacht… dit universum heeft dat ook echt nodig, dit universum zit in een soort frictie op het moment, onze dimensie beter gezegd…. Waarom ik het steeds heb gehad over dr. Emotie, omdat het aantoont - en dat is ook fijn om te zien - dat onze intentie en aandachtskracht de frequenties van - in dit geval waterkristallen - laat veranderen. En ik hoor daar al 20 jaar mensen over spreken, het ene na het andere artikel.

ONBEWUST WILLEN WE ALLES HOUDEN ZOALS HET IS. WAAROM EIGENLIJK?

Twee weken geleden werd het tegen met gezegd.                                                                                                             X: wat werd er gezegd?

Martijn: dat er niemand met dat kwantumveld op dat ene stuk wat je zelf moet aanzetten, bezig is. Omdat niemand de verantwoordelijkheid wil nemen. En dat is niet een gedachte uit het frontaal bewustzijn, vanuit het bovenbewustzijn, het dagelijkse bewustzijn, want vanuit hier zeggen wij allemaal van ‘ja, nee, natuurlijk dat willen we wel, prachtig, mooi, liefde brengen’.                                                            

Maar er zit een soort dieper bewustzijn in ons - dat is tegen het onderbewustzijn aan - dat wil eigenlijk alles houden zoals het is! En ik garandeer het je bijna - dat haal ik ook gelijk weer weg - maar als ik jou nu ga aanpakken, als je broer hè, maar als ik mijn kracht ga tonen, dan ga jij je verzetten. Dat gaan we vandaag niet doen, maar daar ben ik wel mee bezig om daar een aantal dagen op te organiseren achter elkaar. Want daar gaat het om, ware liefde gaat dwars door alles heen. En ik sta ervoor… en ik weet jij staat er ook voor, dat is vanuit gelijkwaardigheid… als we echt ergens naar toe willen moet je ook kijken van wat er precies is waar je op afketst. Ik heb helemaal niets te maken met jouw modellen en frames en ideeën en liefdesbeelden en wat je allemaal wilt behouden. Dat interesseert me helemaal niets. Dat heb je zelf namelijk nooit bedacht. Dat zou jij ook moeten doen. Dus daar hoef je ook geen rekening mee te houden, dus dat kan gelijk geëlimineerd worden in de mind. Weg. En wat dan? Geen wat dan. Alles is toch al weg op termijn! Dat is een vooruitzicht. Het vooruitzicht in deze dimensie ‘je moet meedenken met de gedachten die ze ons gaven’ wat als wapen fungeert om niet te doen wat je van binnen voelt’.

In de toekomst is het huis waar ik in woon toch al weg! De auto waar ik in rij die is in de toekomst al gedemonteerd en waarschijnlijk al verwerkt. Ik kan alleen maar in kwantum denken wat… hoezo hechting dan? Wat dan? In de toekomst is dit lichaam vanuit hier bekeken dood in dit moment hier. Moet ik me dan nu bezig gaan houden met iets te voorkomen dat in de toekomst al gebeurd is? Moet ik me daardoor laten sturen? Moet ik iets niet doen, kiezen voor de grootste liefde in mijn bestaan, Wendy? Moet ik kiezen als persoon en als kosmisch wezen om iets niet te doen, om iets wat in de toekomst al niet meer is, omdat ik weet dat het er niet meer zal zijn in deze dimensie?                                            

Dit is een dubbele lus die ik nu leg. Jij moet kiezen, je moet kiezen voor dát wat er al is en daarom heb ik gekozen! Omdat het er al is. Jij kunt ook kiezen voor dat wat er al is in jezelf en wat er al is in verbinding.  En als je dat hier laat zien of het zich niet laat zien, bij mij liet het zich zien omdat ik constant aanbel en beuk op die deur, dat ik me niet laat sturen als degene waar ik vandaan kom, als een Martijn-personage allerlei dingen kan die er niet toe doen.

Dit zijn de teachings uit kwantum realities. Dit is wat ze ons zouden willen vertellen en dat is ook waarom ik het hier vertel. Niet omdat jij het niet weet, maar omdat we het ons moeten herinneren en gaan inzien hoe dat in elkaar zit, verdorie nog eens aan toe. Waarom probeer ik eigenlijk alles te behouden terwijl het op termijn er toch al niet meer is? Want dat is wat ze ons voorhouden. En waarom zou ik deze wereld eigenlijk moeten behouden? Waarom zou ik moeten meelopen in de pas van deze wereld, als de pas van deze wereld gewoon in de toekomst er al helemaal niet meer is? Dit zijn dus de schakelaars die omgaan. Je kunt heel lang bezig zijn met iemand.

REACTIE VAN DE FORCE IN EEN PRAKTISCH VOORBEELD

Ehh……. Ik heb in mijn eigen familie vroeger gezien - ik neem even een voorbeeld uit mijn eigen familie, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dat hier herkennen - ik had een heel lieve tante, die is nu inmiddels overleden en zij was getrouwd met een heel lieve man. Hij was fysiek zwaar gehandicapt en haar hele leven verzorgde ze hem. Er was voor haar eigenlijk nagenoeg niets te zien alleen het moment als… ik was in Amsterdam… het moment dat ik bij mijn tante weg ging dan liep ze met me mee de gang in en dan trok ze altijd bij het keukenblok de la open en dan pakte ze er 50 euro uit en dan zei ze ‘hier lekker, kun je straks even lekker wat eten halen.’ Daar was het! Niet door dat geld maar daar liet ze zich zien in het gevoel. Daar ging het open, in alle andere momenten zat ze dus in die hele constructie vast. Er kwam een moment dat ik tegen mijn tante zei - tante Janet heet ze - ik zeg, ik vroeg het ‘waarom leef jij zoals jij doet?’ ‘Ja omdat je oom, oom Harrie, heeft mij nodig.’ En toen zei ik… dat was al 60 jaar of zo dat ze samen waren en toen zei ik van ‘goh, maar je weet toch wel dat ie doodgaat straks”! ‘Ja of ik ga eerst.’ Ik zei ‘ja dat kan’ maar in mijn voorbeeld gaat hij dood.’ ‘Nou ja, tot dat moment verzorg ik hem.’ Ik zei ‘maar als je nu weet dat hij doodgaat hè, als je nou weet dat dat onvermijdelijke al gebeurt, je weet dus dat het er al is, het moet zich alleen nog voltrekken, waarom neem je dan niet een beslissing op basis van wat je eigenlijk nu weet wat er al is?’ In je bewustzijn dan denk je dat. ‘Ja, wat bedoel je dan?’ ‘Nou je moet gewoon, je hoeft hem helemaal niet te verzorgen.’                                                                                                                                        Hierop loop je dan op vast in deze wereld. En ze snapte het wel. Ze zei - een heel klein lief mensje - ze zei ‘je hebt gelijk. Je hebt gelijk.’ En ze werd geëmotioneerd, ik had mijn tante nog eigenlijk nooit tranen in haar ogen zien hebben. En eh… 2 weken later was ie dood. Dit is de Force. Dit is bewustzijn en zelfbeheersing, het denken open, met verbinding. Dit is een heel ander pad maar met dezelfde liefdeskracht eronder. Ze maken ons zacht en week. Ze maken ons zacht en week om mee te denken in een systeem om te blijven draaien in verdeeldheid. Zei die dit hebben geïnfecteerd zijn zo intelligent en het zou hén sieren als ze óns de kans geven - en als ze die niet geven dan nemen we die kans en scheppen we die kans - om antwoord te geven op die intelligentie. Want daarmee geven we ook een soort van een waardige beweging terug van hoe slim en hoe briljant ze zijn door ons te tonen. Door ons te tonen. (nog 2 x)

OVERDRACHT – TRANSMISSIE

En dan kan er vanuit andere werelden - wat ik heb gezien - een connectie ontstaan tussen 2 hele zelfbeschikkende intelligenties, dan kan er door de communicatie een overdracht plaatsvinden. En dan komt dat deel van hen autonoom in ons tot leven: steentje 1 - steentje 2, en dat deel van ons komt bij hen tot leven. Van hen bij ons en van ons bij hen.

Dit is een beetje abstract aan de ene kant, maar van de andere kant is het ook heel begrijpelijk maar wat heeft dat nou eigenlijk met jou te maken? Wat heeft dit met ons te maken? Waarom is het je hele leven zo duidelijk geweest dat er een bronkracht is in jezelf en dat er een bronkracht is in de kosmos? Hoe kan het dat je op jouw manier zo bewust bent dat deze wereld… dit kan het niet alleen zijn. Hoe kan het dat jij van binnen weet dat er een heleboel andere beschavingen zijn en dat het zo’n cruciale tijd is? Hoe kan het dat je weet dat je jeZelf echt moet laten zien? Hoe kan het dat je weet dat je moet stoppen met de dingen die jou vervuilen en dat je moet kiezen voor de echte waarheid in jezelf? Hoe kan dat? Wie, wie en wat geeft dat door? Het zou toch bijna een kosmische belediging zijn om daar niet op te antwoorden!

Dit is het kwantumdeel, Transport van de Kracht en we hebben het er al vaker over gehad wat liefde is in een gevoel, maar op het moment dat je liefde voelt, compassie voelt naar elkaar toe, dan verandert het veld waarin je leeft. Je voelt het wanneer je bij iemand bent die harmonisch oké is. Dat er geen weerstanden zijn, dat kun je voelen. Dat wil niet zeggen dat het per se bij die persoon allemaal heel erg fijn voelt want als iemand helemaal in coherentie is en geen weerstand, dan kan de informatie van het bewustzijn van die persoon wel behoorlijk ontwrichtend zijn! En dat is met vele beschavingen die de mensheid nu echt aan het aansluiten zijn… wij moeten nu ook echt naar dat stuk nu gaan komen… ja dat kan best wel heel heftig zijn. Dus ja, wat heeft dat nu met jou te maken eigenlijk?

Dit is dus wat we in die andere groep niet hebben besproken op deze manier. Over steentje 1 en steentje 2 want op elke - jongens echt waar - over elke gedachte die hier door mij in ieder geval gelanceerd wordt, wordt gevochten. Het zijn woorden, een simpele transmissie, maar omdat ik hem niet uit een boek haal maar uit mijn eigen bewustzijn wie ik werkelijk zelf ben - we moeten een transmissie krijgen in het brein hierheen, dus niet dat het platte woorden zijn - maar de informatievelden erachter moeten ook open gezet worden en dat is waarom het zo ontzettend voorzichtig werken is en ook nodig is om elkaar te borgen, dus ook jij mij borgt.

WAAR IDENTIFICEER JE JE MEE?

En dat is dus wat er in Blegny is gebeurd, dit aspect, dit deel van die kwantumniveaus dat jij jezelf wel kunt identificeren met alles en iedereen en elke situatie, maar niet meer met een geprogrammeerde 3-dimensionale vergrendelde werkelijkheid van jezelf. Dus in feite zeg ik nu: je identificeert je vanaf vandaag niet meer met je persoon van deze wereld, je ervaart dat, maar je identificeert jezelf er niet mee. En je draait het nu om, je gaat je nu identificeren met de wereld en je identificeert je met situaties en met de dieren en met de mensen.                                                                                                                                           Ze draaiden hem om. Hier ligt weer de sleutelcode! Zij zorgden ervoor dat wij ons nochtans alleen nog maar wilden identificeren met onszelf, omdat wij in een overlevingsmechanisme zitten, omdat we moeten vechten om te bestaan, terwijl het illusionair is, want we bestáán ook zonder dat gevecht. Zij draaiden dat om en vanaf nu moeten we die kosmische opdracht die in ons ligt en die best wel heel anders kan zijn dan dat ik het nu uitleg voor jou, maar die moeten wij dus opentrekken want wat wij nu hier met elkaar aan het doen zijn - dit - is ook kwantumgeneratie, het genereren van kwantumvelden, want dit veld wat wij hier nu neerzetten wordt via de transportkracht overal aangezet. Als je nu vanuit een andere plek van de Aarde naar de Aarde kijkt en je zou zo’n speciale bril kunnen opzetten die allemaal verschillende informatievelden kan zien, dan zou je zien dat de Aarde gloeit. Zou je informatie kunnen zien. En je kunt ook zien waar het vandaan komt. Dus dat kun je niet zomaar even in één tel openleggen. Wel in het hoofd, mond en praten, maar nou nog die diepere inzichten erin. Momentje hoor, ik voel dat ik nog niet helemaal daar ben want ik praat nu over 2 dominosteentjes hè.

Hier zit de macht van voodoo ook. Iemand die voodoo beheerst die heeft helemaal niet de macht om kwantum de ander iets te laten ervaren of om op slot te zetten. Dat bestaat helemaal niet. Degene die dat te horen krijgt, die zich identificeert daarmee, die zet het informatieveld in beweging. En dat is ook de meest hardnekkige om die eruit te krijgen, geïmplanteerde gedachte. En het gaat dus niet om 2 dominosteentjes maar uiteindelijk om 8 miljard aardse mensen. Het gaat om een collectieve intelligentie die omgaat.                                                                                                                                                      

ONE VOICE

Als ik hier een schrijfbord zou pakken zou ik zo kunnen gaan opschrijven - maar het is geen les vandaag, het is gewoon dit doornemen - dan zou ik kunnen opschrijven van hoe je de wereld eigenlijk zou moeten gaan herzien. Dus ook wat wij dagelijks op ons beeld krijgen over de wereld wat er allemaal niet goed is. De verdeeldheid, dit, dat, links, rechts, Oekraïne, Rusland, een greep uit het grote assortiment hè, om verdeeldheid te creëren. Het is een one-voice, een 1-stem van leven. Het zijn allemaal verschillende volkeren die als restanten van andere werelden hier op de Aarde terug te zien zijn en allemaal zijn ze Forcedragers. Allemaal, en zó moet ik ze ook zien want anders kan ik dat never nooit in beweging zetten. Als ik ga zeggen ‘nou in dat dorp hoef ik niet te komen hoor want daar wonen zulke stuggelingen, ha, ha, die gaan mijn boodschap nooit begrijpen!’ Voila, deze boodschap is voor iedereen! Dus waar je ook heengaat, ik houd van alle mensen en dat is niet omdat ik weet dat dat zo werkt maar ook omdat ik het zo kan voelen. Ik spreek het uit om mijn kwantumdeel beschikbaar, bloot te leggen. Bloot! Ik houd van álle mensen en in deze wereld is dat soms best heel erg vreemd omdat je ook van mensen kunt houden, om ze kunt geven vanuit die beleving, die verbinding, terwijl het eigenlijk rotzakken zijn 3-dimensionaal. Toch zie ik het, ik zie ze gewoon, het zijn geen rotzakken. Ieder mens doet er toe (met flinke stemverheffing) …. Ieder mens! Niets is voor niets gebeurd. En je kunt ook over lieve mensen denken van dat het rotzakken zijn, dus!

X spreekt over Marokko en andere landen en het WK in Quatar.

Martijn: in feite is het een kwantumverstrengeling van een bepaald informatieveld. Als jij daarin gaat zitten in zo’n stadion hè en je zou afspraken maken met je eigen bewustzijn, iedereen is hier even lief en even mooi en die zitten hier te schreeuwen en te gillen om de bal die de juiste kant uit moet en om diepere redenen natuurlijk. Maar dit vak waar ik zit……(diepe inademing)…. Dat ben ík! Jaaa! Wat er dan gebeurt is dat je precies dat vak, als jij gedisciplineerd en rustig en in vrijheid het op jouw manier doet, zul je dat hele vak niet zien reageren als de rest. Dit is echt liefde. Als je dit gaat beseffen wat je met deze subtiele manier van… want dit is subtiel, dit kun je niet met woest… ik gebruik wel eens ooit het woord wapen, maar dit kun je niet woestheid en wrow, wrow (grimmige geluiden) …. dat is allemaal 3e dimensie. Dat moet er even uit dat lichaam… wrow… wrow……. Maar die taal die wij zijn…. ja, ik heb toch een nieuwe speakerset besteld dus dat is niet zo erg, daar ben ik al 2,5 week op aan het wachten trouwens…….. Ook een kwantumverstrengeling! Staat hij misschien bij jou thuis? Hebben ze het bij de verkeerde afgeleverd, want jij hebt de vorige keer gehoord dat ik een paar nieuwe speakers besteld heb. Dat is misschien een kwantumverstrengeling dat hij nou bij jou staat. Dat kan hè!

INLICHTINGENDIENSTEN

Weet je wel dat er militaire groepen zijn die dat zo doen? Zo vergaren ze kennis. Je moest eens weten…. hoezo afluisteren met typmachines en rooksignalen. Je moest eens weten hoe groot de opgeleide special forces zijn van inlichtingenkartels die door middel van remote viewing en kwantumverstrengeling met het bewustzijn informatie gewoon uit kluizen gewoon in de kluis van de inlichtingendienst van de tegenpartij… boem, en daar is het! Jaaaa…… Dit is geen spiritualiteit, dit is zuiver bewustzijn, bewustzijnswetenschap. En degene die niet kan houden van het leven, die dat niet vanuit dat gevoel kan ervaren dat een ander assistentie kan gebruiken om de blijdschap te vergroten, of assistentie kan gebruiken om pijn te laten vertrekken, om velden te verkleinen of om velden te vergroten… als je dat soort dingen níet kunt voelen dan is dit kwantumniveau eigenlijk gewoon onbruikbaar. En daarom hebben ze ook mensen gecharterd in al die inlichtingengroepen. Er zijn heel veel mensen die echt vanuit een hele goede gevoelsbasis - als het ware goede voorstellen gedaan - dat hebben ze bij mij ook gedaan, toen was ik 23, toen heeft de Nederlandse Veiligheidsdienst mij geprobeerd te charteren bij hen in dienst te komen. Dat ging via de criminele inlichtingendienst die bij mij thuiskwam omdat er wel eens iemand bij mij thuis kwam die niet Klein Duimpje was en zo in het veld draaien en draaien en zo hebben ze mij ook geprobeerd, voorgesteld… zo doen ze dat, ze zoeken precies de mensen op die dat kunnen.

X merkt op: dat is dan een lopende bom. Die mensen hebben zoveel kracht in zich dat kunnen ze toch….

Martijn: die mensen worden gewoon gebruikt. En die mensen laten zich ook gebruiken. Als je in militaire constructies terecht komt krijg je ook met andere groepen te maken. Ze chippen je helemaal in je bewustzijn, dat is enorm. Dus die krachten die zijn er, dat weten al die andere sterrenallianties ook dat ze er zijn.

EEN NIEUWE TIJDZONE IN

Dus het transport van de kracht als we hem dus helemaal bij onszelf brengen, we gaan nu naar een compleet nieuw era, een heel nieuwe tijdzone, dit kwantumstuk wat ik nu benoem dat zul je echt nu ook al op YouTube - typ maar in ‘kwantum’ - ga maar eens wat filmpjes kijken op YouTube. Daar zijn allemaal wetenschappers, die laten allemaal soortgelijke testen en experimenten zien. Het is verbluffend! En denk erom het is energie, is bewustzijn, dat gaat over jou! Het wordt gepresenteerd als een experiment van hele kleine kwantumdeeltjes maar dat ben jíj. Aandacht zijn kwantumdeeltjes. Dat is steentje 1 en steentje 2, planeet 1 en planeet 2. Wat zou je hiermee allemaal kunnen doen?

X spreekt over een brug leggen tussen deze 2 steentjes.

Martijn: het is een informatieoorlog. De informatie die de oorlog veroorzaakt of is, die trekt daaruit. En nu wil ik nog even een zijsprong maken en dan kunnen we even pauze houden. Dat is dat door het misbruik van de… gebruik maken van informatietekort, inzichten tekort Dus dit is niet nieuw want dat weten we eigen allemaal ook al, maar als je het wat dichter bij jezelf trekt dan begint het mogelijk wel nieuw te worden. Als je dit nu zó ziet, zij bedachten… ik moet hem eventjes anders aanvliegen, klein moment… nee, ik doe het nu niet, ik doet het straks. Het gaat even over de voorstelling van die krachten die tegen de menselijke vrije wil in bewegen, dus ook tegen kosmische confederatie- groepen die grote vlaggenwerelden zijn van vrijheden. Ja………. Afspraken zijn er om op te zeggen. We houden even pauze. En heb een hele fijne pauze ook hè! Zullen we zo eens even kijken of we een kwantumoefening kunnen doen, een kwantummoment… dus dat is echt even mind in combinatie met voorstelling en in combinatie met gevoel…. Erin hè!

Deel 3

EEN AANTAL MENSEN ONTBREEKT VANDAAG

Het samenbrengen van elkaar, dat jij hier vandaag gekomen bent en dus ook deze dag mogelijk hebt gemaakt hè, dat is heel mooi om te zien, te voelen. Ja. En er zijn ook een aantal mensen niet vandaag…. die zijn er natuurlijk ook, maar ook weer niet fysiek. Ik had het aan de ene kant wel heel erg krachtig gevonden als iedereen was gekomen. Iedereen heeft een eigen vrije keuze natuurlijk. En als je niet kunt, dan kun je niet. En Als je niet wilt, dan kun je ook niet. Ik maak er maar een beetje een grapje over, maar weet je, ik voel ook in mijn hart, onder mijn borstbeen, voel ik ook een soort van pijn. Dat is geen pijn voor mij als persoon, maar dat is een gezamenlijke missie. Het is zo ontzettend de moeite waard en ik hoop dat de mensen die nu niet zijn gekomen toch 15 januari wel komen. Want we gooien geen deuren dicht hè? Maar ik voel wel dat dat zo is, dat zo'n dag als vandaag ook echt….
Ja, wat er is blijven liggen in het veld - en dat zit hem niet zozeer in ons als persoon, maar wat er gebeurt in het veld, we  zijn allemaal ambassadeur van iets - dat het ook de kans moet krijgen om te verbinden, om open te springen. Mensen die mij iets langer kennen dan deze dag - volgens mij zijn jullie dat allemaal wel - weten dat ik daar heel erg op gefocust ben: verbinding. Het allerbelangrijkste voor mij is dat je met elkaar een goede dag hebt. Want dit krijg je gewoon niet van de grond, je krijgt dit niet gelanceerd als je met elkaar niet in die energie kunt zitten van verwachtingloosheid. Dus ik hoop dat die mensen die niet zijn gekomen toch wel komen de volgende keer. Maar ik spreek het hier wel uit, want ik zet mij ook helemaal in. Dat is geen maatstaf of zo, hè, maar zo voelt het wel. Ik zet mij ook in, samen met de ander. Wat maakt nou dat ik, terwijl ik mij ook inzet, kennelijk niet dat in beweging kan krijgen dat die ander komt. Wat doe ik dan niet op de goede manier? Nou, dan kom ik natuurlijk op allerlei rationele antwoorden en zo…

X: dat ligt niet aan jou, maar aan die mensen hun zoektocht.
Martijn: nou ja, dat is natuurlijk een samenloop van allerlei kwantumdeeltjes bij elkaar, en andere dingen ja….

X: ze kunnen naar andere lezingen zijn gegaan, waardoor ze op andere gedachten zijn gekomen, andere zoektochten, ze komen misschien wel weer eens terug, maar die twee jongeren uit Limburg zijn een andere route ingegaan; dat hoeft niet te zeggen dat het verkeerd is. Ja, daar hadden ze wat meer contact, in kleinere groepen.
Martijn: dat is ook soms veel fijner in bepaalde momenten.

X: zij hebben dat nodig. Dit is dan voor hun te groot nou, maar ze zijn er wel mee bezig.

Martijn: ja, ik zoek naar iets.
X: we zijn toch wel verbonden met elkaar.

X: Bedoel je je af te vragen, Martijn, dat het mogelijk zou kunnen zijn van de visies dat je wel een groep bij elkaar…

Martijn: ja ook, ja ja.

X: nou, misschien als je wat meer bijvoorbeeld in een mail aan de groep zou communiceren. Die heb je van alle deelnemers, dan krijg je misschien iets meer betrokkenheid. Het is maar een idee hoor. Omdat sommigen hebben die persoonlijkheid van jou iets meer nodig dan alleen hier.

Martijn: maar dat weet ik.
X: het kan ook zijn dat er gewoon twee talen langs elkaar heen spreken.

X: of je zoom-sessies hè, dat past ook…

Martijn: zoen… ik heb wel lippenbalsem bij me. (hilariteit en gelach).
X: toch zijn er heel veel mensen bezig in het veld. Die ontmoet je wel. Die komen naar je toe, die trek je aan. Die liggen toch op dezelfde lijn als wij. Alleen is dat heel pril. Soms begrijpen ze dingen heel goed. Dus dat wordt echt groter. Door mijn werk heb ik heel veel gesprekken.

X: ja, of in 1 keer een hele grote groep houden van 500 man in een ruimte waar we allemaal kunnen komen.

Martijn: ja nou, het is ook niet zo dat ik daar verdriet over heb of iets dergelijks, of dat ik ergens mee zit, maar ik spreek iets uit zo van: hé…. Maar ja, je moet soms de slang op zijn staart trappen zeggen we wel eens en dat heeft ook met energie te maken, want ik doe eigenlijk ook een appèl in mezelf en ook in de kracht van ‘als jij nou de volgende keer niet komt om reden X - en dat is helemaal goed, want ik heb daar helemaal geen gedachten over, totaal niet, maar ik kijk wel naar de voorkant van waar die driedimensionale werkelijkheid zich opbouwt - als jij nou de volgende keer niet komt, wat is dat dan voor iets? Ja, dan kom je niet, maar dat is het niet. Wat is het wel? Wat is het in de energie? Probeer maar eens uit die gedachte weg te blijven en ga maar eens naar iets anders toe van wat dat is, want ik weet helemaal…. Zijn jullie er de volgende keer wel? Tegen wie… wat spreek ik hier eigenlijk? Snap je? Maar ik geef dit jullie mee, maar ik doe het ook zelf, hè. Als ik dit tot jou spreek, rechtstreeks, dan is het een heel ander verhaal als dat ik het heb over iemand. Ja, dat is… hoe ga je de wereld bereiken hè?
E: maar als we dan weer even terugkomen op die dominostenen.

Martijn: gaat uw gang…
E: Stel dat ik om wat voor reden dan ook, dat ik een volgende keer niet zou kunnen, dan ervaar ik niet, het kan zijn dat ik niet kan, dan breng ik even goed mijn aandacht erheen en dat zie ik als het kopiëren van het dominosteentje naar hier. En die jongens waar we het net over hadden zaten bij ons in het torenkamertje… ik ervaar ze gewoon hier, dat is het dominosteentje, wat voor route iemand ook neemt, want het is er gewoon. Dat heb ik eigenlijk ook neergezet in dit moment.

WE ZIJN WEL SAMEN EEN AARDSE AMBASSADE AAN HET OPRICHTEN!

Martijn: kijk, weet je, ik heb ook nog andere dingen te doen. Ik zeg dat ook gewoon zo, van: ‘jongens, ik laat me ook door de roadshow niet bij het voetje nemen, hè? Ik ben ook serieus bezig.’ Soms moet ik dat ook gewoon eventjes zo zeggen van ‘het is niet mijn show of zo.’ Het is iets wat je met elkaar samen opbouwt en hoe ver… waar ligt dan het moment dat als ik zoals gisteren heel erg ziek ben a.h.w. hè, dat ik gewoon echt helemaal niks meer kan? Ik heb gisteren 4 Ibuprofen en 8 Paracetamols moeten innemen om een beetje mijn lichaam te kunnen voelen. Dat doe ik echt niet snel hoor. Ik ben echt niet iemand die zoveel pillen gaat lopen slikken, maar als het dan echt nodig is, hè, dan…. Waar ik naar kijk is van: oké, we zijn met een doorgang bezig naar iets op deze aarde. Niet in de Martijn-groepen, maar als mensheid, hè. En dat vindt z’n weg wel, dat hoeft niet op de manier zoals ik het zeg, of een ander het zegt, dat vindt z’n manier wel.

Ik functioneer normaliter vanuit waar ik vandaan kom in een coördinerende rol, niet coördinerend over, maar samen met anderen. Dus de coördinatie van visitaties aan werelden. Dat is mijn werk. Dat is een vrij grote confederatie groep, dat is gewoon een hele feitelijke wereld, prachtig, mooi. Daar worden beslissingen genomen. Er wordt gekeken, er wordt contact opgenomen met de plekken van de aarde, alles wordt bekeken, in andere werelden wordt gekeken. Dat is best wel een enorme plek die niet groter of kleiner is dan andere plekken.

Nu ben ik híer. We praten over een ambassade. Nou, dat zijn geen kleine dingen. Daar ben jij echt bij nodig. We praten over een ambassade. We praten over een aanspreek-veld dat gerepresenteerd wordt door mensen, dat jij daarvoor kunt staan. Allemaal bewustzijnsdingen die bij elkaar komen, gedachten. We zijn iets aan het oprichten. En vanuit die wereld, de wereld waar ik net vandaan kom, hebben we, laat ik zeggen, zeer normale fatsoenlijkheidsomgangsvormen met elkaar. Dan gaat het dus niet alleen over liefde en al dat soort dingen. Dan gaat het echt over een fatsoenlijke omgangsvorm met elkaar. Dat kom ik hier niet zo heel veel tegen. Ik wens het voor mezelf. Maar natuurlijk ook voor jullie. Maar ik wens het ook voor mezelf dat dingen op een communicatief… en ik snap wel dat met die mail, dat snap ik heel goed, en ik had hem al 10 keer of 20 keer kunnen sturen, maar 30 keer besloten om het niet te doen om allerlei zogenaamde bowlingbaan omgooi-mechanismen niet te bedienen, waar gedachten uit voortkomen die ik niet wil voeden, omdat het ook mijn pakkie-an niet is. Maar het is wel zo dat dat andere stuk van wat zo normaal is, wat hier soms zo moeilijk te vinden is, die radicaal vreemde draaien die mensen hier kunnen maken…. ik bedoel….. nou, dan stuur ik geen mail, nou en? Ja ik snap het aards wel, maar zo moeten we niet denken. Nou en, dan komt er geen mail…. nou en? Heeft die mail dan macht over jouw gemoedstoestand? Heeft die mail dan macht over…..
                                                                                                                                                                                                              

X: ja, bij velen wel, dat jij niet bereikbaar bent is voor velen echt een probleem om af te haken.

Martijn: ja, hoe zeker weet ik dat jullie dat ook niet gaan doen?

X: dat is voor mijn dat stukje zelfbedrog en zelfontkenning. Hoe eerlijk durven we nou echt te zijn in het nu-moment, nu? Hoe eerlijk durven we te zijn dat er geen afhankelijkheidsmechanismen hier nu spelen naar jou toe?

Martijn: volgens mij ga je alleen afhaken als je afhankelijk wordt voor mij.

Er worden wat meningen gegeven.

Martijn: ja, ik begrijp wel wat hier allemaal gebeurt en ik begrijp ook mijn eigen manco's wel. Dat snap ik echt heel goed, daar loop ik ook echt niet voor weg. Ben ik me heel erg van bewust. Maar dat wat wij komen representeren, wat we komen uitdragen en zijn… ik weet niet… hebben jullie de tekst kunnen lezen van ie eerste week van AnAr-Diah? Iedereen heeft het gekregen? Ja, is er iemand die die tekst van die andere groep niet heeft gelezen? Als je het niet hebt gehad of er is iets misgegaan dat je het alsnog kunt krijgen.
Voor mij is het in ieder geval zo dat we hierover spreken en dat we gewoon de capaciteit hebben om die ambassade op aarde neer te zetten. Die ambassade die vraagt ook om een - vanuit het hart - diplomatieke manier van omgaan met elkaar en dus het managen ook van je gedachten.

X: maar heeft dat dan ook niet gewoon te maken met hoe je intrinsiek zit? Ik wil nog aansluiten op wat jij vanmorgen zei van: van iedereen houden. Van het kind af aan, jank ik, ik krijs, ik huil, ik lach ook om alles en iedereen, hè, dus er is een intrinsieke drang om te komen. Nou ben ik er de volgende keer niet, want ik wist niet dat jij dit zou gaan doen, toen ik al besloten had om aan de andere kant van de wereld te zitten die maand, snap je. Maar dan denk ik: ja goed, daar zal ik dan geestelijk bij zijn, mocht ik ergens in een of andere stikhete zon zitten, maar dan hoor ik je wel, weet je? Ja, en nog terugkomend op vanmorgen, wat jij zei dat blijft in mij hangen van: ‘ja over een paar weken dan ga ik een paar dagen organiseren. Dan denk ik: ‘waarom niet nu, we zitten hier nu, doe het nu. IK WIL HET NU!!! (gelach) Ik snap dat dat… je zult er wel je redenen voor hebben, maar ja, dat dat wil ik je wel meegeven.

X: maar Martijn, een ambassades neerzetten lijkt me toch wel breder gaan dan de vaste mensen die naar jou komen! We moeten het wereldwijd doen, dit is maar een klein clubje.

EERST DE NOODZAKELIJKE INTELLIGENTIEVELDEN GENEREREN, DAN PAS NAAR DE VORM.

Martijn: daar spreken we over. Nee, daar spreken we ook over. Maar voordat dat naar een bepaalde, laat ik zeggen vorm kan reizen, moeten er eerst heel veel trillingen en intelligentievelden gegenereerd worden en dat gebeurt via ons bewustzijn. Dus wat nooit is geweten, waar nooit echt over is gedacht in een bepaalde constellatie, dat kan ook niet ontstaan. Iets wat niet geweten wordt, daar kan ook niet over nagedacht worden. Daar kan ook geen bewustzijn op gecreëerd worden, dus dat is eigenlijk wat we doen. Daarom is het ook zo belangrijk om zo'n dag als vandaag, in het teken van het Transport van de Kracht, om die op alle mogelijke niveaus gewoon te zien. Want het gaat om iets heel groots. Het gaat om echt iets heel groots en dat… als ik gewoon naar jullie kijk, dan weet ik gewoon van ja, jullie zijn mensen allemaal, stuk voor stuk, die echt gekozen hebben voor zichzelf om die weg in te gaan, om die weg los van mij hè… gewoon die weg van jezelf in te gaan en waar je met elkaar kunt verbinden. Wat gebeurt er met jou, als er rechtstreeks open contact is met een mensachtige uit een andere wereld?

X: ik heb ’s nachts een keer dat ik gigantisch veel frequenties of zo door me heen kreeg en ik merkte op in mijn hoofd waar die frequenties allemaal aangekoppeld werden. Dat was nogal wat, waardoor ik alle hands aan dek moest houden om daar niet in te schieten, om gewoon vanuit een gevoel aanwezig te zijn. Toen dacht ik: oké, als ik contact heb met iemand uit een andere constellatie, dan moet ik mijn kop er goed bij houden, want ik word wel eventjes hier getest of ik er kan zijn of niet. En zo versta ik jou over die mail. Als ik afhaak omdat jij wel of geen mail stuurt, of wat dan ook dat ik niet bediend word, omdat mijn hoofd niet bediend wordt op dat moment, kan ik er dan zijn, want in wezen is dat in het klein. Volgens mij ervaar ik dat 's nachts. Dat is nou ja, het hoeft niet, maar het is voor mij…. zo haal ik het eruit voor mezelf waarom ik hier hoor.

X: wat ik zelf merk dat er… ook door mijn werk en zo, dat er door de manier wie je bent, hoe je praat van binnenuit, wat jouw natuur is, dat toch heel veel mensen reageren. Dus er wordt eigenlijk een heel breed onderveld gebouwd, wat uiteindelijk ook groeit, dus zo voel ik dat. Er komen steeds meer mensen bij. Als ik dan ook verhalen vertel aan de toeristen in de bus, ze zien het, ze hebben het door. Ik krijg vragen en antwoorden waar ik anders op kan reageren dan een paar jaar geleden. Dus er borrelt zeker wat. En dan kun je ook heel goed antwoord geven, eerlijk. Dan heb je hele mooie gesprekken. Dus het werkt zeker wel. En ze komen ook naar je toe of zo, weet je. Als je in de tram zit en ik zit op mijn bankje, dan komen mensen naar je toe en zeggen: ik kom even met je praten. En ik zeg ja, wat wil je dan praten? Even testen hè! ‘Dat weet ik niet, maar ik voel gewoon dat ik dat wel met jou kan.’ Op mijn manier kan en doe ik dat en soms ga ik om 13 u uur van huis even boodschappen doen en dan kom ik op 6 uur s avonds thuis. Dan heb ik 3, 4 gesprekken gehad. Het werkt wel en mensen voelen ook steeds meer die trilling. Ze worden er gevoelig voor. Daarom moeten wij dat ook zo houden, dat vel, dat dat zuiver blijft en puur en daar ook geen concessies in doen. Dat we daar aan werken is volgens mij heel erg belangrijk om dat steeds in het veld te zetten en het levend te houden, dus ook die levenskracht die eigenlijk gigantisch aan het verdwijnen is en dat zie je ook bij jonge kinderen, die blijven thuis, die sluiten zich op in hun kamer, hebben geen contact meer, alleen met hun mobiel, ze willen niets weten, ze steken hun kop in het zand. ‘Ik wil niks horen, ik doe niet mee.’ Hoe krijg je die kinderen daaruit met scholen? Er zijn ook hele systemen die moeten veranderen, waardoor zij ook weer die sprankeling kunnen voelen. Dat is gewoon heel belangrijk, dus maakt niet wat je doet, op alle manieren waarop jij in het leven staat kan dat sprankje daar zijn.

X: wij zijn hier bezig met coalitiewerk. In plaats van een individuele… ja, leuke dag met elkaar te vullen. Het gaat echt om formeren.

ER ALTIJD ZIJN EN ELKAAR NIET LATEN VALLEN

Martijn: ik doe ook heel bewust dingen niet, hè? Voor deze wereld heb ik een hele eigenaardige eigenschap, maar zo heb ik wel, zeg maar onze vriendschap en met heel veel andere mensen kunnen opbouwen, dat juist door die eigenaardigheden van dat driedimensionale eigenaardig-zijn om die weg te laten, en te laten zien hoe het voor mij werkt. Want ik laat eigenlijk gewoon zien hoe het ook voor jou werkt, of kan werken. Ik ben me zeer bewust waar ik vandaan kom, dus ik moet mij ook houden aan het omzeilen a.h.w. van geïmplanteerde gedachten. Dat ik moet voldoen aan bepaalde dingen, dat zijn opdrachten en systemen die heel erg een bèta-bewustzijn van het neurologische systeemwerken en daarin ligt dus ook het denken van deze wereld. Dus ik moet vooral niet meedoen.

Maar goed, wat ik zou willen zeggen, is dit. Wij zitten hier en ik heb toen in Blegny ook gesproken over een grote ambassade groep. Ja, ik ben zelf 1 van de mensen die ook betrokken is bij die ambassade van AnAr-Diah. En, ik ben hier gekomen om mensen, laat ik zeggen, te ontmoeten, die het lef - the guts - het lef hebben van binnenuit om een compleet pad van zichzelf in te duiken, daar de verbinding met grotere werkelijkheden in te zien, die dat ook bij andere mensen, bij andere wezens herkennen - nu dus in mensengedaante - en elkaar nooit laten vallen. En op dát stuk frequentie daar reageer ik even op in het veld. Want ik ben vanuit de Force - wie ik ben - het verplicht zonder verplichting van buitenaf omdat ik die kracht ben - om er te zijn. Ja? Nu, morgen en altijd. Als er iets gebeurt met jou, en we zijn met elkaar dingen aan het doen, dan ben ik er, op mijn manier.

WAT WIJ HIER KOMEN BRENGEN

Vanuit die ambassade, die kosmische ambassade… en ik ga het nog een keer zeggen: wij zijn niet de kleinsten in kracht, we zijn Warriors! We dragen het hart hier binnenin en die taal wordt door alle beschavingen en alle milities van allerlei rassen heel goed begrepen. Wij zijn Warriors. Wij strijden niet met zwaarden of iets dergelijks, maar we scheppen wel met ons bewustzijn precies dát wat nodig is om bescherming en vrede te brengen. En wij staan voor het behoud van de ambassade in elke wereld. En daar waar die valt, en waar mensen in verdeeldheid komen, zijn we met elkaar aan het werk om weer terug te keren, om weer bij elkaar te komen en in de raadkamer plaats te nemen, aan de tafels plaats te nemen en met elkaar te spreken over wijze dingen. En dan zijn de wijze dingen waar we altijd mee beginnen, zijn altijd in de zin van… in de energie van ‘hoe gaat het met jou? Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets, kan ik het makkelijker voor je maken? Is er iets? Zeg het maar. Wat voel je wat er nodig is?’ Dus we halen altijd levensvormen, hoe dan ook, die halen we altijd weer terug in ons eigen hart, zodat er een washing kan plaatsvinden in het veld. Dat is… de aarde heeft verzorging. Dat vind ik ook mooi om te zien hoe mensen andere mensen verzorgen. Als het een programma wordt, dan gaat die frequentie weg. Dat heb ik tegen mijn tante gezegd van ‘hé…’ En daardoor kwam ze er weer in terug.

Maar vanuit die ambassade vanuit die…. dat zijn eigenlijk een soort van Verenigde Naties die… poeh….. die zijn zo wijd vertakt, dat kan ik eigenlijk hier niet goed uitleggen. Dan zou ik er beeldmateriaal van moeten meenemen om delen van de kosmos te tonen. Die kun je overigens ook op YouTube zien. Maar het is wel mooi om daar eens naar te kijken. Die neem ik de volgende keer mee, de beelden. Dat zal ik zo even opschrijven. Dat is leuk. Dan kan je een idee krijgen van snelwegen van de wereld, van werkelijkheden, en dan zie je ook met je voorstelling van: dit moet enorm zijn. Dit moet zo goed georganiseerd zijn en vanuit die wereld zorgen wij ervoor dat daar waar ambassades zijn gevallen - want dat is het allerergste wat er kan gebeuren - dat er alternatieve organisaties worden neergezet, die de macht a.h.w. overnemen. Wij zijn hier op de aarde heel specifiek om mensen weer bij elkaar te brengen en dat vrijwel systeemloos te doen. En daarom doet het mij ook heel wat als mensen gaan suggereren dat juist insiders van binnenuit - omdat ze weerstandsvelden voelen waar ze zich kennelijk niet van vrij kunnen maken - die suggereren dat het een soort sekte of een cult is.

Want vertel mij dan maar als je kunt, vertel mij dan maar - tegen diegene spreek ik dan - hoe die informatie dan bij je kan komen, mijn informatie. Ik heb het op die manier gedaan dat je jezelf ervoor open hebt gesteld. Dus ik heb die informatie gegeven en vertel dan eens terug hoe je die informatie op een andere manier tot je kunt krijgen van mij. Dus geen aanval daarin maar juist de liefde te kunnen ervaren. We hebben ervoor gezorgd met elkaar in deze groepen en ook op andere plekken in de wereld dat mensen bij elkaar komen. Dat is een kwantumdeeltje van wat je hier representeert. Het gaat niet alleen over mij en alleen over jou en over ons, maar het gaat over het herintroduceren, het heractiveren van grote kwantumvelden die vanuit het hart en de zorgzaamheid, zorgzaamheid voor elkaar weer opnieuw worden aangezet. En dat is wat wij hier doen, wij brengen dus ambassades weer tot leven en dat is eigenlijk waar dus de hoofdtaak ook ligt. En daarom ben ik altijd op zoek naar een ja….. ja… een enorme soort van geestelijke volwassenheid. Met mij valt eigenlijk heel veel te lachen, maar er valt met mij ook heel weinig te lachen want ik kan ook zo ontzettend verzanden… waar ik dan bij uitkom is serieusheid, omdat die missie gewoon zo groot is. En dat doe ik dus nu ook bewust, dát frequentieveld lanceren, dan kan dat allemaal neveneffecten hebben. Maar het is serieus hier. En wij zijn dus deze dag bij elkaar om dat Transport van de Kracht en dit ambassadegedeelte opnieuw in werking te stellen en daarom heb ik over AnAR-Diah gesproken. Ik spreek over AnAr-Diah omdat dít AnAr-Diah ís, kwantum wat we hier doen.                                                                     

Ohh……… jij zit hier met alles wie je bent en alles wat je ook hebt meegemaakt en wat je voelt als een dominosteen, als een gelijk deel van iets anders. Je komt hier iets aanzetten, iets terugbrengen, iets enorms wat in een andere tijd omver is geduwd. Dat is echt omver geworpen hoor hier! Dit was een hele mooie wereld. Dit experiment is op een bepaald niveau heel erg ver ontwikkeld geweest, deze werkelijkheid. Deze wereld was echt een formidabele wereld. Ook dit experiment dat nog niet eens oorspronkelijk Gaia is. Deze wereld was enorm en er zijn hier dingen gebeurd en dat is omver geworpen en daarom zijn we hier.

WAT GA JE DOEN EN HOE GA JE HET DOEN?

En dan komt op een gegeven moment ook de vraag ‘wat ga je dan doen, hoe ga je het dan doen?’     Ik stem op allerlei niveaus af en misschien is dat dan eventjes iets meer trekken en duwen in onszelf, maar dan is dat maar zo, ik ben aan het afstemmen in doorkijken van, hoe hartelijk kun je met elkaar zijn en zorgzaam, en kun je ook serieus met elkaar over bepaalde onderwerpen spreken? Wat is jouw kern M? Kijk jij gaat hier zitten en je gaat iets vertellen en dat doe je niet voor niets. Dat komt uit iets voort. (Tegen iemand anders:) Als jíj daar had gezeten dan had ik het tegen jou gezegd, maar dan komt die nog wel!!

Er is iets, een reactie. Een reactie komt uit iets voort. Wat is het écht? 2x. Waar ik vandaan kom, wij accepteren geen verstopperij. Wat is het echt? Dat is echt vanuit het hart, rechtstreeks uit mijn ziel, als je het zo even in woorden mag spreken. Wat het echt is ‘waarom je dit doet’? Want als je dat niet tevoorschijn haalt uit die laag van jezelf… en het is echt, in deze wereld wordt er zoveel over geschaakt, als dat niet tevoorschijn wordt gehaald dan is het een… zoals jij (K) het toen ook zei in Blegny, toen we daar bij dat bruggetje of dat trappetje liepen naar boven, dat je op een gegeven moment zei ‘ik had al eerder het gevoel, ik moet weg gaan.’ Zoiets heb je gezegd, omdat dingen niet vóelden. We moeten ons dus bevoorraden, jij bent het hè en die ambassade waar wij vandaan komen, die ambassade die door miljoenen - in elke verdieping miljóenen, die door elkaar heen lopen, dus augmented reality, verschillende werelden door elkaar heen - die nemen plaats, wordt zitting hè! Dan komen de Siriaanse Confederatieraden bij elkaar, die nemen zitting en dan is er een soort ceremonie van bewustzijn en wordt er technologisch met bewustzijn ingelinkt in die hele wereld, die wordt in AnAr-Diah ingevoegd en die komt erbij… voem…. en dan heb je miljoenen bezoekers erbij!! Live met elkaar. En die weten allemaal de kern. Jij bent ook een van die ambassadeleden op een of andere manier. Ik kan dat voor jou niet bepalen, dus ik moet die woorden ook weer gelijk terughalen maar het is wel zo.

X: dat ligt niet in mijn herinnering… maar misschien op een bepaalde manier ook weer wel… in de zin dat ik in mijn kern ben beland, dat ik weet dat ik het leven wil geven en de intimiteit van het ervaren ook weer terug wil halen in mezelf. Ik ben ook eerlijk genoeg om te zeggen dat dát het is, wat het nu even is.

Martijn: ja….

X: wat ik naar voren kan halen daarin.

Martijn: wil jij daar 15 januari nog eens een keer iets over zeggen?

X: ja hoor!

Martijn: vreemde beweging is dit hè!

X: nee hoor.

DE KERN VAN JEZELF

Martijn: wat ik net heb gedaan en ik ben dat gewoon van plan om dat met iedereen te doen, dat we zo’n sterke focus hebben op de ander en dat is, dat er dus een kwantumverstrengeling plaatsvindt. Ja! Want met praten redden we het niet. Er is iets anders nodig hè!                                                                        

Wat is de kern? Wat is echt jouw kern werkelijk waarom je hier vandaag bent?                                                                                                                                       

In die grote confederatiegroepen die samen ambassades zijn, grote kosmische ambassades zijn, daar zitten allemaal mensen en andere wezens die staan ergens voor hè! (2x). En jij ging hier staan en waar ik naar kijk op mijn manier, daar zit helemaal geen oordeel of iets dergelijks achter, want dat is gewoon hoe ik waarneem, daar komt dan die vraag uit: ‘wat is de kern?’ Want voor de kwantumverstrengeling die vanuit de hartskracht en de intelligentie van binnenuit wordt gestart - die wij dus ook echt gaan starten, wij gaan dat dus doen - heb je inzicht nodig in jezelf en daarbij is de gedachte ‘wat is de kern hier’ niet nodig. Het is iets anders.

Wat is jouw kern X?

X: waarom ik hier ben bedoel je vandaag of in z’n algemeenheid?

Martijn: wat jouw kern is. Jij zit in AnAr-Diah, jij zit in de ambassade en nu in deze wereld hier, dus je bent dingen aan het doen en je bent de dingen aan het doen die jij doet, dat kan een hele brut van allerlei gedachtes en handelingen zijn hè en gevoelens en zo. Als die zo nu kunnen wegvallen zo, wat is dan de kern van jouw wezen? Wat is de hoofd… de mastercel waar alles omheen beweegt van wat je aan het doen bent?

X vertelt dat ze vanuit haarzelf en met anderen deze werkelijkheid wil openen om deze te ontdoen van alles wat de Vrije Wil in de weg staat.

Martijn: en hoe, en even de vraag inde laag eronder hè, wat houdt dat dan in? Ga je deur aan deur bij iedereen aanbellen?

X: nee, ik zie het heel sterk in frequenties en hologrammen.                                                                                              

(X  legt verder uit hoe dit voor haar werkt).

Martijn: begrijp je nu ook wat je zelf hebt gezegd?

X: ja.

Martijn: ik stel je gewoon een vraag, er zit niks achter jongens. Ik stel even……….. want er worden veel dingen gezegd…..

X: ik heb heel veel dingen losgelaten in mijn dagelijks leven om hier mee bezig te zijn. Stel gerust vragen als het……..

Martijn: ja, ja, je moet ook… door middel van een dialoog met elkaar haal je dingen tevoorschijn weet je wel. Dat doe ik echt uit vriendschap. Ik weet wel dat ik af en toe eventjes bepaalde dingen daar dwingend over kan zijn, dat ik er serieus bij kan spreken maar het is ook serieus, want ik wil graag met jullie samen, met elkaar in deze wereld dát doen wat we gewoon kunnen en daarvoor moeten er dingen naar voren gesleept worden.

Ik wil jullie vragen voor de volgende keer of je op z’n minst - het hangt ook van je lettergrootte die je nu gaat gebruiken te schrijven, maar 1 pagina A4 vol schrijven over ‘de kern van jezelf’. Dat neem je de volgende keer ook gewoon mee. Want daar gaan we namelijk kwantumverstrengelingen, daar gaan we de ambassade mee aanzetten. Het is belangrijk, daarom stel ik die vraag, want als je over jezelf iets gaat denken… jij zegt - bij toeval denk ik dan al, dat ik het daarom aan jou heb gevraagd - dat je dat elke dag tegen jezelf zegt. Maar wie zegt dat dát zo is? Dat wordt pas anders op het moment - het zal kloppen wat je zelf weet van binnen - maar het is een hologram wat gevuld moet worden.

SLEUTELVRAGEN

Als wij nu naar buiten lopen en er gaat hier een dimensionale poort open en deze hele omgeving ziet er ineens anders uit en wij lopen daar over een mooie laan met allemaal mooie bomen en bloemen die nu niet in bloei kunnen staan, maar die toch in bloei staan en we lopen daar met elkaar doorheen, een groepje van 50/60 mensen, we lopen er doorheen. Er zijn mooie poorten, we lopen er onderdoor en we komen in een arena en we gaan daar met elkaar zitten en daar komt een object wat verschijnt en er komen zo’n 12 mensen uit in mooie pakken, mooie kleding, hele mooie mensen, gewoon normale mensen, heel mooi, en ze schuiven bij ons aan en ze zeggen van ‘wij zijn jullie ontzettend dankbaar voor al het werk wat jullie tot nou toe allemaal hebben verricht in je eigen leven, niet met elkaar, maar in je eigen bestaan, hoe je zelf al die dingen te boven bent gekomen. En hoe je al die manipulaties bent gaan onderzoeken, hoe je bent gaan schonen en in het reine bent gekomen met je éigen gevoel. Dat is werkelijk fenomenaal wat jullie hebben gedaan, want dat lijkt eenvoudig, maar in een wereld waarin jullie leven is dat echt een prestatie. En nou zouden wij graag van jullie willen weten’… en dan stellen ze de vraag per persoon van: ‘je bent hier nu in deze ambassade, jullie hebben je plek gevonden, dat hebben jullie zélf gedaan, want Martijn heeft jullie niet geroepen maar jij hebt Martijn eigenlijk geroepen als een deel van jezelf om kwantumdeeltjes die verstrengeld raakten, omdat er werd verteld achter dat stuk dat het om iets groters gaat: kosmische missies en afspraken die daaraan ten grondslag liggen, als er dan wordt gevraagd aan jou: ‘nu zit je hier in de ambassade en nú ben jíj de spreekbuis samen met deze mensen. Wij stellen jullie voor om mee te gaan naar een divisie van ónze ambassade en onze confederatieraad, dat zijn mensen zoals jullie, alles is ingericht, het is bekend dat jullie dit werk willen verrichten, het is ook bekend dat jullie dat op de manier willen doen, zoals wij dat… zeg maar.. niet spiritualiteit maar bewustzijnsfrequentie’ en dan wordt de vraag wordt gesteld: ‘wat is deze plek voor jou nu?’                           

Weg de woorden… maar de frequentie, de trilling, wat dat betekent! Want ineens… (M maakt een geluid)… want nu is het ineens geen theorie meer, ineens ís het zo en dan, en dán is dat wat er in jou is…. is de sleutelcode om je ambassade te zijn als persoon, als wezen. Dus in dat moment en dat hoef je nu niet allemaal te weten nu… we gaan volgende keer… maar ajb doe dat voor jezelf… het is ook heel verbindend om samen met elkaar daar volgende keer helemaal in te stappen, maar je zult merken op het moment dat dat gebeurt, dat jij…….. dat je ergens… je geeft een soort opdracht met je bewustzijn waarvan je weet: ‘dit is wat ik ga doen’ en dat is ook wat er dan gaat gebeuren.                                       En als je dat voorwerk niet doet, als je dat niet in jezelf te voorschijn haalt dan is dat aansluitpunt er als het ware niet. Want vanuit die kwantumwereld, vanuit die kwantumreacties is het zo, dat als jij zegt ‘nou ik neem echt plaats in deze samenstelling, ik neem echt plaats om een behoorlijke confronterende plek in te nemen… ik moet dingen gaan vertellen. Ik ga dingen vertellen dus wat er uit die andere wereld hierheen wordt gezet, ik word daar een soort koppelpersoon in en ik ga dat vertellen’. Dat betekent dat je veel mensen gaat confronteren met een andere wereld, met een andere werkelijkheid. En als je die plek bijvoorbeeld inneemt, kwantum, gaat ook de hele taak erachter die al in het universum bestaat, ook bij anderen, die wordt ook in jou geplaatst. Ik weet niet of ik het zo goed kan uitleggen, ik merk dat ik er een beetje in haper maar het is van wezenlijk belang om dat van tevoren te weten. Het is een hele vreugdevolle stap maar dat is echt werk…..

Hoe is het met X?

X vertelt wat er op dit moment in haar leven gebeurt en geeft ook het belang aan om door te gaan waar we mee bezig zijn.

Martijn: kun jij één reden opnoemen - want je zei dat je er wel duizend had - waarom je hier niet zou zijn?

X geeft aan wat er speelt, o.a. verlies van partner.

Martijn: en als jij nou straks daar ook voorbij die laan bent gelopen en in die arena zit en ik ga dus plotseling weg….

X: dan sta ik. Ik weet dat ik sta.

Martijn: dat heb je nu gevoeld hè, door deze diepe indringende bijzondere gebeurtenis. We moeten het echt zelf doen. Daar moeten we ons ook echt op richten. Dit is dus het serieuze gedeelte.

X: daarom zijn de afspraken met jou ook niet zo essentieel, of je ze nu wel of niet opvolgt, we moeten het toch zelf doen.

Martijn: je moet het zélf doen. En als iemand anders die de initiator lijkt, want dat ben ik nooit geweest, dat weten jullie allemaal, maar het veld speelt daarmee hè! En gebeurtenissen kunnen ook zo zijn dat als er op een geven moment het wel zo zou zijn als voorbeeld, dan zou het best eens zo zijn dat die programma’s waarvan jij denkt dat je niet vatbaar bent, dat dat toch gaat draaien. En je moet echt beseffen dat je met elkaar de ambassade bent! Je hebt een soort taak en dat moet je ook vanuit jezelf doen. Je eigen contacten moet je onderhouden. We zijn hier op de wereld contact aan het leggen en dat contact is eigenlijk in volle hevigheid bezig.                                                                       Want ik vertelde: 156 sterrengroepen zijn nu doorgereisd naar het 3-dimensionale aardse vlak en dat is waarom er zo’n high alert is door middel van die oorlog.

X: daarom blijven we eigenlijk hangen in die onderwerpen want die ambassades zijn al aanwezig, alleen de gedachte erover is dat we dus hier zitten.

DE INNERLIJKE EFFECTEN BIJ OPEN CONTACT

Martijn: ja, als er nou een knop is die ik indruk… stel ik zou een knop hebben en dat gaat aan, dan ben ik gewoon benieuwd - scriptmatig hè, dan moet jij ook over mij zijn en ook over je buurman en buurvrouw - ben ik benieuwd, dat is gewoon een geestelijke interesse, als die knop nu wordt ingedrukt wat er gaat gebeuren. Gaan we elkaar dan allemaal aanstaren of gaan we inderdaad allemaal als wezens die we zijn met het hart en al die mooie foto’s en plaatjes die er van al die beschavingen zijn, dat we met een doorbloed hart daar naar binnen lopen en we voelen ‘eindelijk, nu gaat het gebeuren, we gaan nu’… dan zul je de tranen voelen en je hart zul je voelen trillen van binnen omdat je voelt dat er een hele andere tijd aanbreekt. Nooit meer kan dat teruggedraaid worden hè, nooit meer, ga je daar op die manier ook in.                                                                                                                                                 Dit zijn concrete voorbereidingen op geestelijk niveau om het gewoon zo nu te noemen. Want je hebt mijn woorden niet nodig, maar toch op een bepaald niveau is het wel nodig om het te zeggen. Want ik weet - in dit lichaam hier - wat de effecten zijn en ik weet ook hoe die contacten voelen. Ik weet ook hoe het voelt om contact te hebben via dromen en ook contact hebben via allerlei andere Weten-velden, dat je dingen weet, je hebt geen contact 1 op 1, maar je weet ‘er is contact’. Je weet het gewoon. Je voelt gewoon dat anderen tot je spreken, dingen naar je toe zetten… het gaat via de planten, het gaat via een bord, het gaat via ‘weten’. Dat zijn alle mogelijke manieren, dat contact is er. Maar omdat ik weet hoe Open Contact ook is en ook weet wat er in deze wereld ook allemaal gebeurt, heb ik het er gewoon graag over om dat gedeelte heel goed in te zetten. En bij de volgende samenkomst en dat wil ik ook echt gewoon bij deze groep houden, er kunnen me nog 100 mensen mailen via het secretariaat of ze erbij kunnen zijn, snap ik allemaal best, maar dit is het frequentieveld eventjes van deze constellatie van energie. Dat moet echt eventjes zo blijven. De volgende keer voordat we beginnen vallen we elkaar eerst helemaal in de armen (gelach).

 X: maar is dit ook niet waar we het in het begin over hadden: wie is bereid om te vallen?

ER WORDT HARD GEWERKT DOOR MACHTEN EN KRACHTEN

Martijn: zeker, ja. En dat is ook de veiligheid die je aan elkaar moet geven.                                                                                  Nou die ambassade… ze zijn heel druk bezig. Ze zijn enorm bezig om hier deze aarde echt volledig helemaal open te breken. Echt gigantisch en er is een hackoorlog  bezig jongens in al die intelligenties. Delen van bijvoorbeeld Poetin die razendsnel gehackt worden en dat de gedachten van Poetin echt in lijn staan met die agenda en 5/6 minuten later zit er een andere kracht achter. En als je gewoon naar hem kijkt dan zie je eigenlijk niks! Dan zie je iemand gewoon continu praten maar het loopt naadloos in elkaar over. Het is echt een… ja het zijn allemaal lagen van gedachtevelden, hologrammen door elkaar heen die naadloos op elkaar aansluiten. Daarom moeten wij dus ook deze plek gewoon innemen. Daar is de aandacht o.a. heel erg hard nodig.

Nou ik heb gezien in AnAr-Diah dat er een aantal andere werelden ook bevrijd zijn de afgelopen ik denk 6 à 7 maanden. Dus er wordt hard gewerkt, heel hard gewerkt. En de restanten van de eens zo verwoestende oorlog op bewustzijnsniveau, die zijn er nog behoorlijk want deze wereld is ook een restant van een grote oorlog die er heeft gewoed en die worden behoorlijk opgeruimd en het kan zomaar ineens heel snel gaan.

X: op dezelfde manier als dat er op de Aarde gaat gebeuren?

Martijn: in die andere werelden? Daar kan ik eigenlijk geen concrete informatie op geven, dat weet ik niet.

X: is het ook zo dat het openen van die wereld kwantum ook effect heeft op deze wereld?

Martijn: ja, daarom zei ik ook van ‘het kan ook zomaar ineens heel erg snel gaan’, want zoals onze community van mensen op deze wereld tegen elkaar uitgespeeld zijn, zo is ook deze wereld uitgespeeld tegen andere werelden. En zo zijn er allerlei werelden die elkaar in de kwantumverstrengeling ook hún zienswijze en hún manier van denken, verdienmodellen en dat soort dingen, dus dingen naar je toe eigenen… hun gedachten zijn ook voedingsbronnen voor deze wereld. Deze werelden staan onder controle door middel van trillingsresonantievelden. Als daar een aantal tussenuit vallen, die ook effect hebben op óns, dan heeft dat een diepgaande uitwerking op deze wereld en dat is wat je nu heel duidelijk merkt. De wereld is in een 2-deling aan het komen. Aan de ene kant voel je een enorme bewustzijnsgolf van ‘mensen geloven het gewoon allemaal niet meer’, niets meer, helemaal niets.

X: maar er zijn ook mensen die hier nog nooit mee bezig zijn geweest, die zich nooit hebben verdiept in allerlei persoonlijke processen en………..

Martijn: (knipt met zijn vingers) hup…  en open………. Dus je ziet die enorme bewustzijnsverschuiving en aan de andere kant zie je dat er een enorme macht zich aan het tonen is, helemaal aan het uitrollen is van: ‘ja maar jullie hebben toch niet gedacht dat jullie ooit maar een kans zouden maken om deze wereld naar een eensgezinde werkelijkheid te brengen!’ Wij zijn hier en daarom is dat kwantumdeel, dat kwantumverstrengelingsdeel, dat is exceptioneel belangrijk hè! Dus maak jezelf echt zo schoon als het maar kan.

X: wat jij beschrijft bij Poetin dat merk ik met name ‘s nachts en als ik gewoon helemaal op mezelf ben, ook gewoon overdag in mezelf, dat er gigantisch geschaakt wordt.                                                                          (Legt uit hoe dit bij hem werkt).

Martijn: dat zijn dus die trillingsvelden, die systeemgedachten…..

X heeft dit ook gemerkt spreekt ook een paar dingen uit naar het veld.

ZWARTE DRAB

Martijn: als je beseft dat alles met elkaar in verbinding staat, allemaal lijntjes allemaal trillingen, alles met elkaar in verbinding. Als je daar op een gegeven moment een soort van trechterinhoud instopt met een wat zwarte vloeistof, dan ga je het zien dat die zwarte vloeistof zich overal naar toe gaat bewegen. En dan zoom je in en dan zie je dus in dat universum ook dát sterrenstelsel die zwarte vloeistof krijgen in die wereld. En dan zie je de Aarde, dan kijk je naar de Aarde en dan zie je daar ook die zwarte vloeistof en dan kijk je naar Azië en dan zie je hé, ik zie het in Europa ook… en dan ga je kijken hé, ik kijk even Nederland erbij, daar zie ik ook……. en vervolgens kijk je in de buurtgenootschappen, in relaties, vriendschappen, en daar zie je het ook… en vervolgens kijk je in  dus in jezelf, in je eigen persoonlijke situatie en dan zie je eigenlijk dat je hele weerstandsveld in je persoonlijke leven eigenlijk veroorzaakt wordt door diezelfde zwarte drab die ze met een trechter in dit universum hebben gedonderd.

We moeten… en dat is als de pijn en ook boosheid er is… ik heb ook dingen in mijn bestaan hier ervaren, maar we moeten elkaar helpen naar de frequentie waar de ander zich gelukkig voelt. En dat is niet altijd makkelijk. Dat is soms een hele moeilijke opdracht. Ik heb het niet over jou of over I, ik heb het gewoon over in het geheel. Het is soms een heel moeilijke opdracht om dat te doen want… maar als je beseft van ‘ja, wacht eens even, eigenlijk is mijn hele persoonlijke weerstandssituatie waarin ik verkeer, die is eigenlijk een heel minuscuul klein deeltje van een heel grote gebeurtenis!’ Waarom wil jij het dan eigenlijk oplossen? Hier (bovenin) is het erin gegoten en onderaan zit jij (maakt een denkbeeldige trechter in de lucht). Denken wij nou werkelijk dat wij dat dáár (onderin) gaan oplossen? We moeten het in ieder geval daar niet zwaarder maken dan het is, dat is één. Gewoon zeggen van ‘oké, dit is een gevolg van iets veel groters.’ Pijn, woede, boosheid, onbegrip het kan er allemaal zijn.                                                                                                                                                                   Maar we moeten hem eigenlijk omdraaien. We moeten hem gewoon plat neerleggen en zeggen: alles is met elkaar verbonden! Als ik dit probleem dáár nou niet opgelost krijg, maar die zwarte drab die laat ons zien dat alles met elkaar verbonden is, ga ik gewoon in een ander stukje zwarte drab werken. En dan pak ik dingen erbij waar ik geen verstrikking mee heb, maar wat wel heel erg pijnlijk is en moeilijk is. Dáár ga ik aan werken want daar ben ik persoonlijk niet geframed en ben ik persoonlijk niet ingenaaid, daar kan ik wel aan werken.’

Dus mijn voorbeeld van net hè, als ik dus nu aan Poetin werk - dus in het kwantumstuk waarin we de volgende keer bij elkaar aan het werk gaan - als ik in dat Poetin-stuk ga werken, werk ik eigenlijk ook in het persoonlijke stuk van mezelf, terwijl mijn mind dat zag als losstaand! En zo komen de overeenkomsten bij elkaar. En zo schuift die hele harmonica in elkaar, terwijl het eigenlijk één zwarte stip is en die zwarte stip kun je herkennen in jezelf. En als je díe in staat bent te pakken en te zeggen: ‘DIT NOOIT MEER’, dan geef je in jouw hologram een klap met dat lichtzwaard jongens, boem! En dan gaan die parasieten die gaan helemaal naar achteren. Maar alles staat in het teken om dat te frustreren en daarom moet je het gewoon doen.

X: en dan zul je merken dat er niets in je veld gezet kan worden!

WAT KOSMISCHE AMBASSADES DOEN

Martijn: zekers, ja. Dit is wat de ambassades doen. De ambassades zijn eigenlijk een soort van overkoepelende kosmische organisaties, die functioneren met elkaar en die zorgen ervoor dat - en die inzichten die zijn er, die kennis is er helemaal - hoe universa zoals wij dat nu noemen, hoe dat functioneert, hoe dat vibreert, de snelwegen, de doorgangen, de portalen, de lagen die echt over elkaar en door elkaar heen liggen., tijdsscenario’s, alles, alles is bekend. Ambassades zijn er eigenlijk voor om die kennis constant met elkaar te delen en te synchroniseren. Constant. Dus het is een synchronisatieproces van heb-ik-jou-daar. Dus je hele leven lang ben je eigenlijk al met die ambassade bezig, maar hij was verpakt in een persoonlijk leven! Hij was verpakt in je kinderschooltijd, voorgezet onderwijs, je baan, je wel of niet kinderen hebben, je wel of niet partner hebben, je wel of niet scheiden of trouwen of weet ik wat allemaal. Dat zat verpakt in alles, wel of niet afscheid nemen van elkaar, wel of niet op vakantie, wel of niet in het buitenland gaan wonen. Wel of niet contact met je ouders, wel of niet contact met je zus. Het zat overal in! Overal, het zit overal in. En opeens zie je van ‘jemig wat is dit een groot spel zeg!’                                                                            

Dus die ambassadeur en die ambassadrice in ons… om dat AnAr-Diah-deel dus naar een volgend veld te brengen met elkaar, een volgend niveau wil ik eigenlijk wel zeggen, daar staat voor mij dus eigenlijk deze hele samenkomst, dus ook in België al van in het teken. We konden daar niet op verder resoneren de vorige keer omdat er gewoon veel te veel verstoringen tevoorschijn kwamen. De verstoringen waren dermate heftig en zo krachtig dat we gewoon moesten loslaten. En nu zitten we in de timing. Ik kan het voor mezelf ook voelen. Misschien is het voor jou dus niet zo, dat kan, maar voor mij zitten we nu echt in de timing. Volgende keer gaan we daar met elkaar echt goed op verder. Dus neem je A4tje mee en schrijf zo klein mogelijk dat er zoveel mogelijk op past natuurlijk.

VERBINDEN MET ELKAAR, DAT IS DE BOODSCHAP

Het is een heel bijzonder jaar. Ik kan pas over- het zijn geen nieuwe dingen maar het zijn wel nieuwe dingen - maar ik kan pas over andere dingen gaan spreken vanuit mijn kant dan - dat wil niet zeggen dat dat altijd goed is (?) - maar ik kan pas over andere dingen en meer dingen gaan spreken als we echt zijn aanbeland op dit stuk van de ambassade. Want voor mij is het namelijk geen spel. Ik had inderdaad al 5 jaar geleden over een heel veel andere dingen kunnen spreken, maar daar ben ik niet op gericht. Ik ben gericht op ons, wie wij zijn, op ons werk, onze job en het representeren van die grote sterrennaties. Hun boodschap, die in ons, is ook van: vriendschap en mededogen over en weer met elkaar, de kus van het leven, het omarmen van elkaar, zorgzaam zijn voor elkaar en oude tijden ook loskoppelen met je gedachten en ze niet verpletteren en weggooien. Dat vraagt gewoon de nodige tijd en aandacht.

Ik zat gisteravond nog eventjes te kijken op… ik had even mijn computer aan en toen keek ik nog even op een aantal websites van alternatieve media en toen moest ik me bijna vasthouden van waar zijn nou de echte… tussen aanhalingstekens… waar zijn nou de harmonieuze, verbindende stukken? Het gaat allemaal over de pijn en over de woede en over de Cabal, en natuurlijk satanisme, het is er allemaal en dat weten we ook… maar het is er niet, alles is dichtgeslibd. Corona heeft ook echt alles helemaal dichtgetrokken. Ik heb het ook gehoord van mensen die grote websites hebben in verschillende kanalen, dat hun bezoekersaantallen gewoon van 30.000 naar amper 3000 zijn gegaan per maand. Ik zal geen namen noemen maar het zijn gewoon zeer bekende websites.  En mensen zijn verzadigd vanuit dit stuk hierbinnen, ze zijn verzadigd. We weten het nu wel. Mensen zoeken naar een andere weg en de weg is binnen in je, daar zit ie en daar verbinden we ons met elkaar en daar gaan we met elkaar verder.

X: ik ben ook heel blij dat je die keuze hebt gemaakt om het zo te doen, omdat het mij enorm bekrachtigde in mezelf te gaan staan. Ja het is heel simpel, we hebben ‘m 100.000 keer gezegd en toch voel ik: dat is de enigste weg die er te gaan is, dus helemaal los van welk frame dan ook te zijn en dat is wat ik op die websites tegenkom, heel veel framing.

Martijn: ja, die framing moet er af. We moeten zelf genereren van gedachten.

X: en ieder mens mag respect verkrijgen. Dat mag eindelijk eens een keer omdraaien. Kom op zeg!

Martijn: dus op naar de volgende golf, die er al is, die is al gaande in de wereld. En ja natuurlijk, ik kan nu gelijk een aantal dagen achter elkaar doorgaan maar voor mij is ook ‘timing’ heel belangrijk omdat er om mij heen heel veel gebeurt en ik moet soms echt gewoon in bunkers zitten van stilte, dat er ook geen zandkorrel om mij heen beweegt. Dan is het bijna de Boeddha in silence. Dan is er echt totale stilte, helemaal niets, dan kan en wil ik ook helemaal niks horen. Gewoon om tot totale rust in en om mij heen te generen. Helemaal niks, dus ook geen geruis van bladeren, nul, helemaal niks.

KWANTUM VERDER IN 2023

Over dat kwantumstuk, dat is dus erg belangrijk, om het contact te leggen, daar ben ik op gericht. Ik ben erop gericht om die ambassade met elkaar aan te kleden, wereldwijd, daar grote mooie uitzendingen op te maken. Ik heb bijna alle spullen binnen van de studio. Er zijn nog 2 dingen die niet binnen zijn en daar zit ik echt al even op te wachten maar er gaat van alles steeds anders door de kwantumaanpassingen, maar strakjes na de jaarwisseling ga ik daarmee starten en dan gaan we ook met elkaar in een veel grotere opzet gaan we over dit onderwerp bezig. Waarom? Om die ambassade te representeren, kanalen aan te schrijven en aan te spreken en contact ook echt te leggen.

We hebben het in de zomerperiode, aan het einde van de zomerperiode hebben we even een klein stukje voorproefje gehad dat Wendy en ik samen… dat heb ik al ergens anders ook verteld maar het is wel even belangrijk om te zeggen, het heeft te maken met je denkveld om een hele groep objecten binnen no-time…  boem… in de lucht te hebben, die achter elkaar en door elkaar heen bewegen. Ik heb het niet over Elon Musk z’n Starlink, maar ik heb het echt over de snelweg van ruimteobjecten die we samen hebben bekeken en dat wordt geïnitieerd door dát wat wij de volgende keer gaan doen. En dat is belangrijk want daarom druk ik ook echt zo op jou, niet als een leraar hè, als een broeder… ik druk een beetje op jou… in je… zo van wat met woorden ‘wat is nou eigenlijk de kern’… want het zit niet in… nou ik ben, ik sta, we waren gisteren bijvoorbeeld, gistermiddag waren we op een basisschool. Daar zijn Wendy en ik naar toe gegaan om te kijken daar hoe alles gaat… hartstikke fijn en een mooie middag gehad. ‘Oké’ vraag ik, ‘wat is de kern?’ ‘Ja, mijn kern is dat ik les wil geven aan kinderen.’ Dat is niet wat ik bedoel. En geef mij ajb de toestemming als jij voelt dat dat kan om daar een beetje in te ….. dit te doen (geeft tikjes in zijn hand)… vanuit mijn liefdeskracht.

Want ik ben dus als kwantumdeel ook verplicht om de waarheid mee te helpen naar boven te komen. Dat moet je bij mij doen, dat moet ik bij jou doen, maar met dat stuk en die denk- en bewustzijnsreizen is het boem, en ze zijn er. Die tools hebben wij om het op te roepen. Om het aan te zetten hè, dat is wat er gebeurt. Het is echt de tijd nu. Dat zal de wereld compleet veranderen, compleet, totaal. De hele wereld zal ervan horen wat er gebeurt op de Aarde. De hele wereld en dat is nodig ook. En ik ben zo blij dat we het op de manier doen zoals het ook echt alleen maar kan, dat er geen machtsposities verworven kunnen worden ook niet door mij, door niemand, want het is samen erin. En jij doet het thuis (3x) en ik doe het thuis, maar het is samen erin en het is bouwen van frequentie. Aan macht is een einde gekomen. Het is ons aller erfgoed ervoor te zorgen dat deze wereld naar een ander niveau reist. En dat we met heel veel gekus en geknuffel de oude tijdlijnen loslaten. En zorgzaam zijn voor wie daar allemaal nog in zit, de good guys, de bad guys, het maakt niet uit, het is onze taak om dat te verzorgen. Want de mensen die het zwaarst getroffen zijn, dat zijn ook de heersers over ons. En de mensen en de wezens die het zwaarst getroffen zijn, die zullen ook de grootste verzorging nodig hebben. Het is echt zo.

Zullen wij nog even een moment van - ieder voor zich en met elkaar samen - een moment van aandacht aan deze grote sterrenbeschavingen.

 

BEKRACHTIGING: ‘AAN ALLE BESCHAVINGEN’

Het is nodig om jouw stem en jouw kracht in het veld te brengen. Ieder voor zich en ook elkaar als legitieme houders van de Vrije Wil van deze ruimte die vraagt om Waarheid en Liefde en echte Aandacht. We zetten onszelf diep AAN en maken onszelf kenbaar in deze werkelijkheid, dat elke cel van deze trilling waarin we bewegen weet dat we er zijn. Met alles wie we echt zijn. Dus als persoon van hier, van echt als sterrenras, waar je ook vandaan komt… de warmte en de liefde, de leiderschap, de Kracht om informatie verder te brengen. Laat dat hier in elke frequentie gevoeld worden……..

En zo gaan we rustig dit veld laten ontspannen als één groot oor, als een oor dat hoort dat we er zijn. Als een gezamenlijk oor dat hoort en voelt dat het gemeend wordt vanuit de Kracht dat we hier zijn. We richten ons in dit moment tot alle multi-dimensionale en inter-dimensionale rassen hier in dit moment en voorbij dit moment van nu aanwezig in alle tijdvakken en dimensies. Wij zien jullie. Wij weten dat jullie er zijn. Jullie weten  en voelen ook dat wij hier zijn. Wat ons verbindt is de gezamenlijke opdracht: de vrije wil en de organische frequentie te herstellen. De poorten van alle dimensies die de vrije wil ondersteunen te heropenen. Toegang voor jullie in deze wereld, toegang voor onszelf in deze werkelijkheid. Toegang voor onszelf tot ons oorspronkelijke geheugen.

Aan alle commandocentra van alle beschavingen, op zichzelf staande beschavingen en samenwerkende coalitiegroepen: hier is de boodschap dat wij in alle volledigheid onze aandacht op en naar jullie toe zetten. Geef het door, informeer wie wij zijn, wat we doen, waar we voor staan en de aanwezigheid van de universele kracht in ieder van ons………….

Laat de werveling tussen jou en hen, tussen ons en hen plaatsvinden…………. (lange stilte)

Misschien dat we nog eventjes kunnen doorzetten, ieder voor zich en samen met elkaar dat in alle objecten, hier in deze dimensie die met de aarde bezig zijn… waar ze ook zijn op de Aarde, dat deze samenkomst dat wij een-zijn met elkaar, mensen die elkaars hand vasthouden, gecommitteerd zijn om samen te werken met deze grote sterrenrassen, dat dit moment hier wordt opgetild en in alle ruimtevoertuigen, in alle schouwschepen, in alle objecten naar de bemanning, wie ze ook zijn, wordt gebracht… kwantum… nu……

**********************************************************************************

AFSLUITING VAN DE DAG

Martijn: voor de volgende keer als we bijeen zijn, gaan we het niet over persoonlijke stukken hebben, dat hebben we vandaag eventjes zo gedaan, dus de ontgrendeling ervan, want de persoonlijke stukken dat doe je gewoon thuis. Wat je volgende keer wel zou kunnen doen, ik breng er gewoon even een klein beetje een lijntje in hoor, om te zorgen dat we to-the point kunnen gaan vanaf minuut 1. Misschien heb jij wel een bewustzijntechniek of een manier waarvan jij zegt, nou zo doe ik dat en dat. We zijn een ambassade en ambassadeurs spreken met elkaar, die gaan niet afwachten tot ik het doe. Dus neem het mee. Als we vanaf minuut 1… ik sta daar echt voor, NU is het echt zover, dus niet die andere dingen… vanaf minuut 1 gaan we gelijk aan het werk. Kwantum, contact leggen, groeps-energie, waarbij ieder zichzelf is en ook echt de ruimte… bijvoorbeeld want als jij iets doet of jij doet dat altijd op die manier en dat werkt heel goed, die route ken jij heel goed, geef ons, deel ons die manier. En als je die hebt, maak hem in ieder geval niet zo langdradig als Martijn dat altijd doet, maar compact, maar zover dat natuurlijk niet inboet aan kracht. Dus geef je tools! Geef je tools, deel ze.

X: dat wordt dan een A4tje met een voor en achterkant dan….                                                                       Martijn: en op de zijkant kun je ook nog schrijven!

Goh, wat een familiereis weer! Ik voel echt zoveel waardering echt voor jullie allemaal om wie jullie stuk voor stuk zijn! Dat is echt enorm hoor! Dat we hier vandaag ook zijn… natuurlijk ben ik ook niet op mijn achterhoofdje gevallen, daar heb ik zelf ook wel over nagedacht dat we geen contact op dit stuk kregen vanaf mijn kant. Maar ik heb zo ontzettend diep vertrouwen in de missie die we met elkaar uitrollen. Ik weet gewoon van ‘nou we doen het gewoon en we zien wel’. Ik ben er zeer dankbaar voor dat ik daar ook getuige van mag zijn.

Ik wil even iets zeggen over de wolf in Nederland. Gisteren hoorde ik dus dat Raymond z’n opa naar de geiten had laten gaan overdag omdat er een wolf in Friesland is. Ik weet echt dat daar geen wolven kunnen komen op die plek maar toch er inderdaad zijn… dus schapen doodgebeten. Dus de geitjes moesten toen natuurlijk naar binnen. Dus toen moest ik gelijk even aan jou denken V (deelneemster) dat je zei: “Ja, maar er zit ook wel een reden of een agenda achter, dat met die wolven.” Ik ging ernaar kijken en ik zag letterlijk… ik kan heel goed remote-viewing doen, dat kan ik heel goed, dat gebruik ik weinig maar dat was zoiets eenvoudigs eigenlijk. Ik zag gewoon dat ze die gewoon uitzetten (uitspreiden), dat zag ik.

Iemand vergelijkt het met een scene uit de Hunger Games.

Ik vond het wel een hele leuke vergelijking eigenlijk dat wat we op kosmisch gebied al meemaken. Raymond stuurde gelijk… vroeg z’n opa om daarheen te gaan… het was hartstikke mistig. Hij is er toch doorheen gereden, stapvoets en is hij bij de geiten gekomen, heeft de geiten in het hok gedaan, alles uit zorgzaamheid en ‘nu is het goed, gelukkig maar’ en Raymond ook gebeld. ‘En pap zijn de geiten binnen?’ ‘Ja, de geiten zijn binnen.’ ‘Och gelukkig!’ Je kunt je sowieso gelukkig voelen want die wolf kan gewoon nooit bij die geiten komen.

X: wat bedoel jij dan met uitzetten? Zijn ze dan ‘uit’?

Martijn: uit een kar en eruit gezet. Het is meer hoe je er naar kijkt. Ik moest even denken aan jouw verhaal… dat er dus zoiets hè… dat er dus dingen gebeuren op dat gebied met die wolven, dat er dus iets achter zit, dat is dus de frequentie. Ik herken dat onmiddellijk. Ik herken onmiddellijk dat er iets in mijn hologrammetje, dat daar iets gebeurt (eigen hoofd) wat hetzelfde trillingsveld is als dat hele grote… en dan staat hij daar (wijst een ruimte aan naast zichzelf). Dus ik heb tegen Raymond gezegd: ‘maak je niet druk, die wolf zal nooit de geit pakken…….. ?? Wel thuis!

Deze muziek zet ik even aan, dat vind ik zo’n mooi frequentieveld.                                                                                                            ‘Yemaya Assessu’ van Deva Premal

Martijn: op een of andere manier ontving ik heel duidelijk een terugkoppeling uit andere objecten. Het wordt gezien!

X: ik vind het nog even heel leuk om terug te geven om over de wolf gesproken en andere objecten waar je het over hebt… het wezen van de wolf heeft besloten om weg te gaan. Dus ik vind het wel heel mooi want je ziet ook dat er een kentering is in het wezen van de wolf, van alle dieren, om zich op een bepaalde manier terug te trekken uit het veld, dat wil ik even meegeven.

Martijn: het is ook onnatuurlijk wat er gebeurt.

X: ik had ook nog een prangende vraag. Met wat voor reden hebben ze dat uitgezet?

Martijn: nou dat kun je niet zomaar platweg benoemen. Het zijn om verstoringsredenen. Het is een heel arsenaal, maar zie wat V zegt: ‘als het wordt aangekeken met een vol natuurlijk hart, dan gaan al die frequenties… die hebben geen bestaansrecht. De dieren beslissen het op dit moment zelf omdat er ook heel veel andere frequenties zijn uitgevallen.

Wel thuis lieve mensen en tot 15 januari. Jullie zijn van harte uitgenodigd inclusief mezelf om hier weer samen te komen. Tot dan.

 

 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting